00715000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050016000570020036000730070016001090080005001250090 01100130010000500141011001500146021019600161020001700357020001000374020001100384 020000900395039000500404020000900409013000700418#VV12.03511#VV12.03510#80000#Vi ?t#GH300C#895.922803#^214#ng Thi Hong#Ghi chp v cuc sng v ngh thut# ng Thi Hong#^aH.#^aXy dng#2011#^a164tr.^b24cm#Gm nhng bi vit, ghi chp c a tc gi v cuc sng gia nh, v bn thn, v nhng cng trnh ngh thut, k in trc, hi ho, danh lam thng cnh m tc gi c tham quan, tri nghim th c t#Vn hc hin i#Cuc sng#Ngh thut#Ghi chp#KVn#Vit Nam#286760## 00902000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020058000550290067001130080005001800090011001850100 00500196011001500201015002200216021028600238020001400524020001600538020001000554 020000800564039000500572020000900577020000700586013000700593#VV12.03512#VV12.035 14#VV12.03513#Vi?t#H561D#628.4#^214#Hng dn k thut quy hoch qun l cht th i rn th#Technical guidelines palnning for municipal solid waste management #^aH.#^aXy dng#2011#^a161tr.^b24cm#TTS ghi: B Xy dng#Trnh by cc hng d n v cng tc lp quy hoch qun l cht thi rn th. Quy hoch h thng th u gom, trung chuyn, vn chuyn cht thi rn v cc phng n cng ngh x l. Xy dng k hoch huy ng ngun lc v l trnh thc hin quy hoch cho qun l cht thi rn th...#Cht thi rn#X l cht thi#Qui hoch#Qun l#KVn#K thut# th#286761## 01086000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480050018000530020079000710070046001500080005001960090 01100201010000500212011001700217015002500234021043500259020000900694020000900703 020001100712020001700723020000700740005001300747039000500760013000700765#VV12.03 515#VV12.03516#VV12.03517#Vi?t#S450T#721#^214#L Th Bch Thun#S tay hng dn thit k cng trnh m bo ngi khuyt tt tip cn s dng#B.s.: L Th Bch Thun (ch.b.), Trn Thanh #^aH.#^aXy dng#2011#^a82tr.^b21x31cm#Ti liu lu hnh ni b#Trnh by nhng yu cu chung v mc tiu, phm vi p dng, kch th c nhn trc hc, cc th loi cng trnh thit k m bo ngi khuyt tt s d ng nh: bi xe v im ch xe but, li vo cng trnh, hnh lang, li i, n i giao tip, cu thang, thang my, h thng nng, li thot nn, ca i, ca s , tay vn, sn nh v nn nh, cc khng gian chc nng trong cng trnh, khu v sinh, phng tm, phng ng, phng lm vic...#Xy dng#Thit k#Cng trnh#Ng i khuyt tt#S tay#Trn Thanh #KVn#286762## 00851000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020007000500030015000570070039000720080010001110090015001210100 00500136011001500141021009800156020001700254020000400271005001900275039000500294 01501660029902000090046500500080047400500070048200500130048900500160050201300070 0518#VV12.03518#VV12.03519#Vi?t#H452A#895.9221008#^214#Hi An#Tuyn th nhc#Tr ng V Thin An, Thu Bn, Kim Ba...#^a Nng#^aNxb. Nng#2012#^a139tr.^b21cm #Tp hp cc rc phm th nhc ca cc tc gi a phng v c nc vit v Hi An t xa n nay#Vn hc hin i#Th#Trng V Thin An#KVn#TTS ghi: Cho m ng K nim 40 nm thnh lp Hi ng hng Hi An ti TP H Ch Minh (1972 - 20 12) & K nim 60 nm thnh lp trng PTTH Trn Qu Cp (1952 - 2012)#Vit Nam#T hu Bn#Kim Ba#Nguyn Chin#Khng Hu Dng#286763## 00552000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050011000500020020000610070011000810080010000920090 01500102010000500117011001500122021010900137020001100246039000500257020000900262 020000800271013000700279#VV12.03520#VV12.03521#52000#Vi?t#PH431T#690#^214#Tiu Qunh#Phong thu lm giu#Tiu Qunh#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a327tr.^b21c m#Hng dn cch tm v thit k mt cn nh c phong thu tt, chn hng nh, hng bp, bi tr ni tht...#Phong thu#KVn#Xy dng#Nh ca#286764## 01091000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020046000560070056001020080010001580090015001680100005001830110 01500188021036400203020000800567005001200575039000500587015004800592020000700640 00500150064700500170066200500120067900500110069102000080070202000090071002000070 0719020000800726013000700734#VV12.03523#VV12.03522#Vi?t#L302S#324.2597070959751# ^214#Lch s ng b th trn Ch Ty (1991 - 2011)#B.s.: V c Thm, Ng Thanh Tng, Hunh Cng Thnh...#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a111tr.^b21cm#Ghi li v phn nh chn thc giai on hnh thnh v pht trin 20 nm ca ng b v n hn dn th trn Ch Ty, huyn c C, Nng. Tng kt nhng thnh tu t c, nhng bi hc kinh nghim lnh o trong n nh tnh hnh, khi phc kinh t, m bo an ninh trt t x hi, thc hin ng li i mi ca ng, xy d ng v pht trin kinh t x hi...#Lch s#V c Thm#KVn#TTS ghi: Ban chp hnh ng b th trn Ch Ty#Ch Ty#Ng Thanh Tng#Hunh Cng Thnh#V Vn Ton# L Vn Nam#ng b#Th trn#c C# Nng#286765## 00550000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050009000470020019000560030018000750070009000930080010001020090 01500112010000500127011003500132020001700167020000400184039000500188015007500193 020000900268013000700277#VV12.03524#VV12.03525#Vi?t#M517V#895.9221#^214#Trinh N #Mun vn hng sc#Tuyn tp th vn#Trinh N#^a Nng#^aNxb. Nng#2012#^a1 12tr., 4tr. tranh nh mu^b20cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Tn tht tc gi: Nguy n Th Nui. Tn sch ngoi ba: Trinh N/Trinh Tin#Vit Nam#286766## 00805000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050021000440020019000650030026000840290017001100070038001270080 01000165009001500175010000500190011002100195021020900216020000900425020000800434 020000800442020001400450006001000464039000500474013000700479019000500486#VV12.03 526#VV12.03527#Vi?t#D309P#294.3#^214#Dhammakitti Mahsmi#Diu php yu lc#Sc h song ng Pli - Vit#Saddhammasangaha#Dhammakitti Mahsmi ; Indacanda dch#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^aVIII, 229tr.^b20cm#Ghi li qu trnh truyn tha g io php tnh t thi im c Th Tn nhp Nit Bn, nhng li ch ca vic sao chp li dy ca c Pht v li ch ca vic chm ch lng nghe gio php dnh cho ngi tu hc#o Pht#Gio l#Tu hnh#Sch song ng#Indacanda#KVn#286767#D ch## 00652000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050009000630020019000720070031000910220 00400122008002300126009007700149010000500226011001500231020001700246020001100263 020001200274006001500286039000500301019001600306013000700322005000900329#VV12.03 528#VV12.03530#VV12.03529#87000#Vi?t#CH400A#895.1#^214#Tn Di #Cho anh nhn v em#Tn Di ; Nguyn T Uyn dch#T.2#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a424tr.^b24cm#V n hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nguyn T Uyn#KVn#Dch Trung Quc#28676 8#Tn Di ## 00748000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102360 00440140008002800410005002881810006002930820008002998080005003070020027003120070 01300339008001800352009003500370010000500405011001500410020000900425039000500434 005001300439020001100452013000700463#VV12.03531#VV12.03534#VV12.03532#VV12.03533 #Trnh by khi qut v lch s ting Vit v ch vit ting Vit. Nhng ni dun g c bn v ng m, m v, m tit, vn bn v b ch quc ng, phng ng v ph n vng phng ng, khu ng, ting Vit chnh thng v khng chnh thng...#170 000#Vi?t#B105V#495.922#^214#Bn v ting Vit hin i#H Thin Vn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a656tr.^b24cm#Ngn ng#KVn#H T hin Vn#Ting Vit#286769## 00706000000000277000450002600110000002600110001102600110002202101990003301400070 02320410005002391810006002440820006002508080005002560020013002610030030002740070 01100304008001800315009003500333010000500368011001500373020000900388039000500397 005001100402020000800413013000700421#VV12.03535#VV12.03537#VV12.03536#Gio l o Pht bn v cc loi "Tm", phn tch nhng pht sinh v chuyn bin ca tng loi "Tm" v mi lin quan ca chng, ng thi gii thiu v hng dn cc ph ng php thc tp nim "Tm"#60000#Vi?t#B108H#294.3#^214#Bo him tm#Phng ph p thc tp nim tm#Minh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a192tr.^b24cm#o Pht#KVn#Minh Thnh#Gio l#286770## 00871000000000301000450002600110000002600110001102600110002202102780003301400080 03110410005003191810007003240820006003318080005003370020029003420030035003710070 01300406008001800419009005000437010000500487011001500492020000800507039000500515 005001300520020001100533020000800544020001000552013000700562#VV12.03538#VV12.035 40#VV12.03539#Gii thiu chung v khoa hc qun l, mc tiu, hiu qu v quan h qun l; cc chc nng qun l; nguyn tc, phng php v phong cch qun l. Mt s chuyn nghip v qun l trng hc. Phng php nghin cu khoa hc h tr qun l gii, tr thnh nh gio dc gii#135000#Vi?t#QU105L#371.2#^2 14#Qun l & qun l trng hc#Mt s vn l lun v nghip v#T Vn Doanh# ^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Bo Gio dc#2012#^a348tr .^b23cm#Qun l#KVn#T Vn Doanh#Trng hc#L lun#Nghip v#286771## 00950000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020041000670070037001080080018001450090 03500163010000500198011001500203020000800218020000900226006001500235039000500250 019000500255005001500260015004000275013000700315021030800322020000600630#VV12.03 541#VV12.03543#VV12.03542#55000#Vi?t#NH556D#306.09597#^214#Nhng du vt vn ho n ti Vit Nam#Geetesh Sharma ; Thch Tr Minh dch#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a199tr.^b21cm#Vn ho#Vit Nam#Thch Tr Mi nh#KVn#Dch#Geetesh Sharma#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc#286772#Gii thiu nhng khm ph v du vt vn ho Chm, ci ngun cc cng trnh khai qut trn ng bng sng Cu Long, khu Thnh a M Sn, thp B P Nagar, ngi n hnh Linga, Chin n, cm thp Bnh t, cc ngi n n gio Si Gn, ch th n n gio trong iu khc Chm, di tch n gio ti Nng...#n ## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030010000770070043000870080018001300090 03500148010000500183011001500188020001000203020000800213020001800221020000900239 00500080024800500140025600500160027000500180028600500100030403900050031401300070 0319#VV12.03544#VV12.03545#31500#Vi?t#G462V#781.62#^214#Gi v min t thn y u#Tp ca c#Nam Nhi, Phng T Yn, Trn Quang Sng...#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a199tr.^b21cm#Bi ca c#Vng c#Ca nhc c tru yn#Vit Nam#Nam Nhi#Phng T Yn#Trn Quang Sng#Nguyn Thanh in#Thin Cn#K Vn#286773## 00629000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020018000500030004000680070053000720220004001250080018001290090 03500147010000500182011001500187020001700202020000900219020000400228005000800232 00500100024000500090025000500090025900500100026800500130027803900050029101300070 0296#VV12.03546#VV12.03547#Vi?t#M517D#895.9221008#^214#Mun dm tnh qu#Th#Son g An, Hong nh, Hng Anh... ; L nh Hiu ch.b.#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a480tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Son g An#Hong nh#Hng Anh#Minh Anh#Chiu nh#L nh Hiu#KVn#286774## 00721000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820012000638080005000750020016000800070094000960080 01800190009003500208010000500243011001500248020001700263020000900280020000400289 00500080029300500100030100500150031100500130032600500090033900500230034803900050 0371013000700376#VV12.03548#VV12.03551#VV12.03549#VV12.03550#85000#Vi?t#TH300C# 895.9221008#^214#Thi ca t tng#Huy Cn, Bi Ging, Phm Thin Th, V Anh Sn g ; Hp son: Tiu Dao, inh Khc Thin Chng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn n gh Tp. H Ch Minh#2011#^a399tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Huy Cn#B i Ging#Phm Thin Th#V Anh Sng#Tiu Dao#inh Khc Thin Chng#KVn#286775# # 01000000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020037000560070062000930080018001550090035001730100005002080110 02600213015007500239021027000314020000800584020000800592020000500600020001600605 005001300621005000700634005001500641005001800656039000500674013000700679#VV12.03 552#VV12.03553#Vi?t#L302S#324.2597070959779#^214#Lch s ng b qun 4 (1975 - 2010)#B.s.: H Minh Hng, H Nam, Phm Ngc Bch, Nguyn Th Vn H#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a315tr., 11tr. nh^b21cm#ng Cn g sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b qun 4 thnh ph H Ch Minh#Gii thiu l ch s ng b qun 4 lnh o khc phc hu qu chin tranh, ci to v xy dng ch ngha x hi (1975 - 1985); thc hin ng li i mi ca ng (1986 - 19 96); xy dng v pht trin kinh t - x hi cng nghip ho, hin i ho t n c(1996 - 2010)#Lch s#ng b#Qun#Tp. H Ch Minh#H Minh Hng#H Nam#Phm N gc Bch#Nguyn Th Vn H#KVn#286776## 01248000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020034000560070061000900080012001510090017001630100005001800110 03000185015008700215021045400302020000800756020001100764020000700775039000500782 00500170078700500150080400500120081900500160083102000080084702000100085502000100 0865005001600875013000700891#VV12.03555#VV12.03554#Vi?t#L302S#324.2597070959735# ^214#Lch s ng b phng ng Giang#S.t., b.s.: Phm Th Ngc H, Trn Thng Li, V c Thu...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a125tr., 12tr. nh mu^b2 1cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b phng ng Giang qun Ng Quyn - Thnh ph Hi Phng#Gii thiu vi nt v iu kin t nhin v truyn thng lch s ph ng ng Giang, qun Ng Quyn, thnh ph Hi Phng. Lch s ng b phng ng Giang trong phong tro u tranh cch mng gp phn vo thng li ca cuc khn g chin chng thc dn Php; thi k khi phc, pht trin kinh t x hi, xy d ng CNXH v u tranh thng nht t nc, xy dng v bo v t quc XHCN v th c hin s nghip i mi y mnh cng nghip ho, hin i ho#Lch s#ng Gi ang#Phng#KVn#Phm Th Ngc H#Trn Thng Li#V c Thu#Triu nh Ngc#ng b#Ng Quyn#Hi Phng#Nguyn Th Thoa#286777## 00906000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020052000540070064001060080012001700090017001820100 00500199011002600204015002900230021016800259020001500427020001700442020000900459 02000090046800500130047700500160049000500180050600500140052400500180053803900050 0556013000700561#VV12.03556#VV12.03557#33000#Vi?t#N550T#959.7013#^214#N tng L Chn trong tm thc ngi dn Hi Phng#S.t., b.s.: Ng ng Li, Trnh Minh Hin, Nguyn Vn Phng...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a102tr., 16tr. nh ^b21cm#TTS ghi: Bo tng Hi Phng#Gii thiu cuc i v s nghip n tng L Chn trong cuc khi ngha Hai B Trng, cc di tch th N tng, hi n Ngh v cc nghi l tng nim N tng L Chn#Lch s c i#Nhn vt lch s#Vit Nam#N tng#Ng ng Li#Trnh Minh Hin#Nguyn Vn Phng# Xun Trung#Nguy n nh Chnh#KVn#286778## 00771000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020034000570070059000910080012001500090017001620100 00500179011002900184015007600213020001700289020000900306005001000315039000500325 02000100033000500100034000500130035000500110036300500110037400500100038500500100 0395005000900405013000700414#VV12.03558#VV12.03559#60000#Vi?t#H103P#895.9221008 #^214#Hi Phng qua nhng ng th ng#Phong Cm, Ngc Chu, Nguyn Chinh... ; B.s.: Nam Phng...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a123tr., 4tr. nh mu^b21c m#TTS ghi: Hi UNESCO th ng Vit Nam. Chi hi UNESCO th ng Hi Phng#V n hc hin i#Vit Nam#Phong Cm#KVn#Th ng#Ngc Chu#Nguyn Chinh#Hong Cu ng#Mnh Cng#Nam Phng#Ngc Chu#Thanh H#286779## 00663000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020017000530070030000700080012001000090017001120100 00500129011001500134021016700149020000800316020001000324006000900334039000500343 019001600348005001400364013000700378#VV12.03560#VV12.03561#35000#Vi?t#GI-119M#1 54.6#^214#Gic m mun mu#Lu Phn Phn ; Ngc Yn dch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a207tr.^b21cm#Gii thiu cc phng php on mng da trn nhng v d thc t; phng php phn tch gic m n gin; trc nghim gic m; gii on mt s chng loi gic m...#Gic m#Gii on#Ngc Yn#KVn#Dch Trung Quc #Lu Phn Phn#286780## 01232000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020033000560070056000890080012001450090017001570100005001740110 03000179015008500209021045200294020000800746020001000754020000700764005001300771 03900050078400500140078900500180080300500130082100500130083402000080084702000100 0855020001000865013000700875#VV12.03562#VV12.03563#Vi?t#L302S#324.2597070959735# ^214#Lch s ng b phng Lch Tray#B.s.: Trn Vn Xy, T Th Khuyn, Nguyn Khc Phng...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a136tr., 16tr. nh mu^b21cm#T TS ghi: Ban chp hnh ng b phng Lch Tray qun Ng Quyn, thnh ph Hi Ph ng#Gii thiu vi nt v iu kin t nhin v truyn thng lch s phng Lch Tray, qun Ng Quyn, thnh ph Hi Phng. Lch s ng b phng Lch Tray tron g phong tro u tranh cch mng gp phn vo thng li ca cuc khng chin ch ng thc dn Php; thi k khi phc, pht trin kinh t x hi, xy dng CNXH v u tranh thng nht t nc, xy dng v bo v t quc XHCN v thc hin s nghip i mi y mnh cng nghip ho, hin i ho#Lch s#Lch Tray#Phng# Trn Vn Xy#KVn#T Th Khuyn#Nguyn Khc Phng#Cao Huy KHi#Cao nh Huy#ng b#Ng Quyn#Hi Phng#286781## 00925000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020036000470070049000830080005001320090028001370100005001650110 03000170021020000200020000800400005001400408005001300422039000500435020000700440 02000110044701500640045802000110052200500110053300500140054400500150055801300070 0573020000700580#VV12.03564#VV12.03565#Vi?t#KH561M#959.731#^214#Khng Mai - 15 nm mt chng ng#B.s.: Phm Vn Hin, Phm nh C, Vn Th...#^aH.#^aThn g tin v Truyn thng#2012#^a162tr., 18tr. nh mu^b21cm#Gii thiu khi qut v vng t v ngi dn phng Phng Mai cng nhng thnh qu pht trin kinh t x hi, an ninh quc phng, hot ng ca Mt trn T quc v cc on th t n m 1997 n 2012#Lch s#Phm Vn Hin#Phm nh C#KVn#Phng#Thanh Xun#TTS ghi: Qun Thanh Xun - Thnh ph H Ni. Phng Khng Mai#Khng Mai# Vn Th #Trn Anh Hng#Phm Hng Thi#286782#H Ni## 00869000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020061000480080005001090090028001140100005001420110015001470210 33900162020001900501039000500520020000900525015005700534020000800591020000900599 013000700608#VV12.03566#VV12.03567#Vi?t#M458S#369.09597#^214#Mt s vn bn cn thit v cng tc cu chin binh Vit Nam#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011# ^a715tr.^b21cm#Gii thiu vn bn v t chc v hot ng ca hi Cu chin binh Vit Nam, cc iu khon thi hnh, ch u i v ch ph cp, nhng quy nh thc hin. Cc vn bn phi hp cng tc gia hi Cu chin binh vi cc c quan t chc, vn bn cng tc kim tra, cng tc ti chnh, vn bn cng tc t r gip php l v t vn lut...#Hi cu chin binh#KVn#Vit Nam#TTS ghi: Hi Cu chin binh Vit Nam. - Lu hnh ni b#Vn bn#Cng tc#286783## 00725000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550050012000600020059000720070012001310080005001430090 02800148010000500176011003000181021017200211020001700383039000500400020000900405 020001700414020000900431013000700440#VV12.03568#VV12.03570#VV12.03569#Vi?t#L250H #394.269597#^214#Hong Lng#L hi truyn thng cc dn tc Vit Nam cc tnh p ha Bc#Hong Lng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a343tr., 14tr. nh m u^b21cm#L thuyt chung v l hi c truyn cc dn tc Vit Nam. Gii thiu mt s l hi tiu biu v nhng gi tr ca l hi tiu biu cc dn tc thiu s min Bc Vit Nam#L hi c truyn#KVn#Min Bc#Dn tc thiu s#Vit Nam#286 784## 00744000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020034000670070015001010080005001160090 02800121010000500149011001400154021024200168020000800410039000500418004004000423 020000800463013000700471#VV12.03571#VV12.03572#35000#Vi?t#C123C#616.02#^214#Ngu yn c n#Cp cu tai nn trc khi c y t#Nguyn c n#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a46tr.^b21cm#Gii thiu mt s k thut n gin s cp cu ti ch nh bng vt thng, c nh gy xng, chn thng ct sng, bong gn, sai khp, in git, ngt th, say nng, say nng, cm lnh, bng da, ng c, r n c cn, vn chuyn nn nhn...#Cp cu#KVn#Ti bn ln th 4, c b sung, s a cha#Tai nn#286785## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050023000550020010000780030012000880070023001000080 00500123009002800128010000500156011001500161020001700176039000500193020000900198 020001200207013000700219#VV12.03573#VV12.03574#65000#Vi?t#312M#895.92234#^214# Nguyn Th Huyn Nhung#nh mnh#Tiu thuyt#Nguyn Th Huyn Nhung#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a219tr.^b21cm#Vn hc hin i#KVn#Vit Nam#Tiu thu yt#286786## 00911000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820009000648080005000730050015000780020048000930070 01500141008000500156009002800161010000500189011001500194021027800209020000800487 020000700495039000500502015005000507020002200557020001100579013000700590#VV12.03 575#VV12.03576#VV12.03578#VV12.03577#60000#Vi?t#GI-108T#330.9597#^214#Bi Quang Bnh#Gio trnh chin lc pht trin kinh t x hi#Bi Quang Bnh#^aH.#^aThn g tin v Truyn thng#2012#^a270tr.^b21cm#Mt s vn l lun v chin lc ph t trin kinh t - x hi. Gii thiu cch thc nh gi thc trng kinh t - x hi, cc ngun lc cho chin lc. Trnh by h thng quan im mc tiu ca ch in lc v h thng gii php thc hin chin lc pht trin kinh t - x hi# Kinh t#X hi#KVn#TTS ghi: i hc Nng. Trng i hc Kinh t#Chin lc pht trin#Gio trnh#286787## 00707000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050011000500020022000610070011000830080005000940090028000990100 00500127011001500132021025400147020001700401020001400418039000500432020000900437 013000700446#VV12.03580#VV12.03579#Vi?t#T105M#390.0959719#^214#Nguyn Hi#Tn m n vn ho Mng#Nguyn Hi#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a367tr.^b21cm# Gii thiu din cch, a vc, t chc x hi Mng; nhng sinh hot vt cht, s n xut t Mng Ho Bnh nh sn bt, hi lm, trng trt, ch bin...; nh ng sinh hot tinh thn, tm linh mang tnh cng ng nh hi h, l tt, ci xi n, ma chay...#Vn ho dn gian#Dn tc Mng#KVn#Ho Bnh#286788## 00938000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050017000570020071000740070029001450080005001740090 02800179010000500207011001500212021033100227020001000558020000400568020001400572 005001700586039000500603020001200608020000900620013000700629#VV12.03581#VV12.035 82#98000#Vi?t#GI-108D#346.59704#^214#Nguyn Vn Cng#Giao dch v quyn s dn g t v hiu - Php lut v thc tin xt x#Nguyn Vn Cng, Minh Hng#^aH.# ^aThng tin v Truyn thng#2011#^a343tr.^b24cm#Gii thiu nhng c im php l ut v giao dch dn s v giao dch v quyn s dng t v hiu. Cc vn p dng lut trong thc tin gii quyt tranh chp giao dch v quyn s dng t v hiu lin quan n cc hp ng ph bin nh: hp ng t cc, hp ng th chp quyn s dng t, chuyn nhng quyn s dng t...#Php lut#t#Quyn s dng#Nguyn Minh Hng#KVn#t v hiu#Vit Nam#286789## 00905000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050017000710020039000880030 03000127029004600157007001700203008000500220009002800225010000500253011001500258 02102270027302000080050002000110050802000110051903900050053002000110053501300070 0546004001400553#VV12.03583#VV12.03584#VV12.03586#VV12.03585#85000#Vi?t#K600T#7 28#^214#Nguyn Tin ch#K thut iu chnh trng kh vo nh#Thut ho gii p hong thu nh#Correction technology for air field to houses#Nguyn Tin ch#^aH .#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a319tr.^b21cm#Gii thiu cc bin php c th iu chnh v ho gii trng kh trong nh bng gii php t kh v dn kh , b cc h ca, iu chnh bn th v l bp, phng php ch kh v tch kh bng h gng, ph hiu, linh vt...#Nh ca#iu chnh#Phong thu#KVn#Trng k h#286790#Ti bn ln 1## 00950000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700050020000750020032000950070 05800127008000500185009002800190010000500218011001500223021031400238020000800552 02000060056002000090056602000090057500500140058400500140059803900050061201300070 0617#VV12.03591#VV12.03594#VV12.03593#VV12.03592#150000#Vi?t#QU600T#025.3#^214# Nguyn Th Kim Loan#Quy tc m t ti liu th vin#Nguyn Th Kim Loan (ch.b.), Phm Th Hnh, L Th Nguyt#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a365tr.^b24 cm#Gii thiu quy tc chung v cc quy tc c th m t sch, xut bn phm tip tc, ti liu trch, lun n, cc tiu chun v quy phm k thut, bn , ti liu ho, tc phm m nhc, tp my tnh, phim nh, video, ti liu nghe, mic rophim, microphis. Quy tc m t tiu m t v chn yu t m t u tin#Qui tc#M t#Ti liu#Th vin#Phm Th Hnh#L Th Nguyt#KVn#286792## 00959000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590020050000640070051001140080005001650090 02800170010000500198011001500203021022700218020000900445039000500454015007400459 02000080053302000070054100500140054800500130056200500130057500500120058800500140 0600013000700614#VV12.03595#VV12.03596#VV12.03597#VV12.03598#Vi?t#S450T#004#^214 #S tay s dng my tnh dnh cho cng chc H Ni#B.s.: ng Hng Vn, Phm An Ninh, H Xun Hng...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a370tr.^b24cm#Gii thiu kin thc chung v my tnh. Hng dn s dng mt s phn mm ng dng ph cp trong cng vic ca cng chc. S dng cc phn mm nghip v ang ci t ti cc c quan H Ni qun l vn bn v h s cng vic#My tnh#KVn#TTS ghi: U ban nhn dn Tp. H Ni. S Thng tin v Truyn thng H Ni#S dng#S tay#ng Hng Vn#Phm An Ninh#H Xun Tng#L Hng Hi#ng Th Lin#286793## 00691000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650050015000700020045000850070015001300080 00500145009002800150010000500178011001500183021018500198020002100383020000900404 039000500413013000700418#VV12.03599#VV12.03602#VV12.03600#VV12.03601#Vi?t#V115H# 390.09597#^214#Nguyn Tha H#Vn ho Vit Nam truyn thng - Mt gc nhn#Nguy n Tha H#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a599tr.^b24cm#Gii thiu i c ng vn ho Vit Nam truyn thng, i sng vt cht - kinh t, i sng x hi - chnh tr, i sng t tng tm linh, vn ho ngh thut, cng ng vn ho V it Nam#Vn ho truyn thng#Vit Nam#KVn#286794## 00705000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050015000480020048000630070015001110080005001260090013001310100 00500144011001500149021023400164020001800398020001400416020000900430039000500439 013000700444#VV12.03603#VV12.03604#Vi?t#M458T#394.09597#^214#Trn Quang c#100 tr chi dn gian thn thin tui hc ng#Trn Quang c#^aH.#^aThanh nin#201 2#^a119tr.^b21cm#Gii thiu v hng dn cch thc chi cc tr chi dn gian v tr chi thn thin cho la tui hc ng trong i sng, sinh hot thng ng y: rng rn, mo ui chut, trng n, trng hoa, chi g, gi tn, gi thi, s ng bin...#Tr chi dn gian#Tui hc sinh#Vit Nam#KVn#286795## 00628000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050017000500020040000670070022001070080005001290090013001340100 00500147011001500152021012900167020002000296020000900316039000500325020001200330 013000700342020001300349#VV12.03605#VV12.03606#Vi?t#H428#959.7031092#^214#Nguy n Hng Mai#Hi - p v thi thanh nin ca Bc H#Nguyn Hng Mai b.s.#^aH.#^ aThanh nin#2012#^a151tr.^b21cm#Gm nhng cu hi p v thi tui tr oanh lit vi nhiu k tch trong cuc hnh trnh i tm ng cu nc v i ca Bc H #Hot ng cch mng#Vit Nam#KVn#H Ch Minh#286796#Sch hi p## 00851000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050012000760020040000880070 01200128008000500140009001800145010000500163011001500168021025400183020000800437 020000900445039000500454015005300459020000800512020001000520013000700530#VV12.03 607#VV12.03610#VV12.03609#VV12.03608#79000#Vi?t#K312T#338.9597#^214#V i Lc #Kinh t Vit Nam - L lun v thc tin#V i Lc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011 #^a335tr.^b21cm#Trnh by v l lun v thc tin pht trin kinh t ca nc ta trong thi k i mi, kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, ti c c u th ch kinh t v cc ngnh kinh t, chnh sch kinh t i ngoi, thc trn g v gii php nn kinh t...#Kinh t#Vit Nam#KVn#TTS ghi: Trung tm Kinh t Chu - Thi Bnh Dng#L lun#Thc tin#286797## 01096000000000373000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020047000570070085001040080005001890090018001940100 00500212011003000217021023000247020001600477020001100493039000500504015005600509 02000160056502000200058102000050060101300070060602000070061300500150062000500190 0635005001800654005001800672005001900690005001300709#VV12.03611#VV12.03612#VV12. 03613#Vi?t#D300T#959.729#^214#Di tch lch s - vn ho v danh thng Yn T#Tr nh Cng Lc (ch.b.), V Th Khnh Duyn, Phan Th Thu Vn... ; Phm Vn nh h. .#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a238tr., 21tr. nh mu^b21cm#Gii thiu h thng cha, am, thp ti khu di tch lch s, vn ho v danh thng Yn T. T liu H n Nm v cc cha, thp ti Yn T v s lc vi nt v qu trnh hnh thnh, p ht trin o Pht ca phi thin Trc Lm Yn T#Di tch lch s#Qung Ninh#KV n#TTS ghi: Ban Qun l cc di tch trng im Qung Ninh#Di tch vn ho#Danh l am thng cnh#Cha#286798#Yn T#Trnh Cng Lc#V Th Khnh Duyn#Phan Th Thu Vn#Nguyn Trung Dng#Nguyn Phng Tho#Phm Vn nh## 01085000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820009000458080005000540020051000590070084001100080005001940090018001990100 00500217011002500222015005600247021028400303020001600587020002200603020000900625 00500150063400500180064900500180066700500190068500500180070400500130072203900050 0735013000700740#VV12.03614#VV12.03616#VV12.03615#Vi?t#KH500D#959.7024#^214#Khu di tch lch s chin thng Bch ng nm 1288#Trnh Cng Lc (ch.b.), Phan Th Thu Vn, Nguyn Trung Dng... ; Phm Vn nh h..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^ a254tr., 4tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Qun l cc di tch trng im Qung Ninh# Gii thiu v th sng Bch ng trong lch s gi nc. Cc di tch lch s gn vi chin thng Bch ng nm 1288. Gii thiu l hi i K Phc v l hi B ch ng. Mt s sc phong, vn bia gn vi cc di tch n th Trn Hng o, nh n Cng, nh Yn Giang, nh Trung Bn#Di tch lch s#Chin thng Bch n g#Nh Trn#Trnh Cng Lc#Phan Th Thu Vn#Nguyn Trung Dng#Nguyn Phng Tho #Trn Th Thu Chi#Phm Vn nh#KVn#286799## 00858000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050017000470020023000640030023000870070029001100040037001390080 00500176009001300181010000500194011001500199021020400214020002200418020000800440 02000100044802000100045802000090046802000070047702000130048400500110049703900050 0508013000700513#VV12.03617#VV12.03618#Vi?t#S450T#324.2597#^214#Phm nh Nghip #S tay B th Chi on#155 cu hi v tr li#Phm nh Nghip, L Vn Cu#In l n th 7, c sa cha v b sung#^aH.#^aThanh nin#2012#^a171tr.^b21cm#Trnh by di dng hi - p mt s vn c bn v cc t chc thanh nin; th thc v n bn trong cng tc t chc ca on Thanh nin; mt s m hnh k nng, t ch c hot ng ca B th Chi on...#on TNCS H Ch Minh#K nng#Nghip v#Hot ng#Chi on#B th#Sch hi p#L Vn Cu#KVn#286800## 01029000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020041000550070072000960220004001680080005001720090 01300177010000500190011001500195021037500210020002200585020001100607020001000618 02000080062800500090063600500110064500500190065600500160067503900050069101300070 0696#VV12.03619#VV12.03620#44000#Vi?t#NH556K#324.2597#^214#Nhng kin thc cn thit cho thanh nin#B.s.: Vn Tng (ch.b.), L Vn Cu, Nguyn Th Nh Hoa, Ngu yn Vn Ninh#T.1#^aH.#^aThanh nin#2012#^a231tr.^b21cm#Gii thiu mt s khi ni m, kin thc cn thit v thanh nin v cng tc thanh nin; v on Thanh nin Cng sn H Ch Minh; nguyn tc v t chc hot ng ca Hi Lin hip Thanh n in Vit Nam; Hi Sinh vin Vit Nam; mt s nguyn tc th tc c bn ca on. Trnh by nhng khi nim lch s thng dng v cc ni dung chnh v lch s d n tc t c xa n hin i#on TNCS H Ch Minh#Thanh nin#Hot ng#Lch s #Vn Tng#L Vn Cu#Nguyn Th Nh Hoa#Nguyn Vn Ninh#KVn#286801## 00779000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820013000418080005000540020041000590070044001000220004001440080005001480090 01300153010000500166011001500171021016400186020002300350020002200373020002200395 020000800417005000900425005001000434039000500444005000900449013000700458#VV12.03 621#VV12.03622#37000#Vi?t#NH556K#324.25970709#^214#Nhng kin thc cn thit ch o thanh nin#B.s.: Vn Tng (ch.b.), Thanh H, Kim Duyn#T.2#^aH.#^aThanh nin#2 012#^a191tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v lch s on TNCS H Ch M inh, phong tro thanh nin Vit Nam 1925 - 2007 v tm tt bin nin v lch s ng Cng sn Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#on TNCS H Ch Minh#Phong tro t hanh nin#Lch s#Thanh H#Kim Duyn#KVn#Vn Tng#286802## 00835000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020041000520070061000930220004001540080005001580090 01300163010000500176011001500181021021100196020000900407020000900416020001100425 00500160043600500070045203900050045900500190046400500090048300500100049201300070 0502#VV12.03623#VV12.03624#Vi?t#NH556K#613.9#^214#36000#Nhng kin thc cn thi t cho thanh nin#B.s.: ng Quang Vinh, T Hi (ch.b.), inh Th Hng Minh...#T .3#^aH.#^aThanh nin#2012#^a187tr.^b21cm#Gii thiu nhng ni dung c bn sc kh o sinh sn v thnh nin; mt s m hnh truyn thng v sc kho sinh sn ph hp vi v thnh nin. Hng dn thanh nin ng x trong cuc sng v tnh bn, tnh yu...#Sc kho#Sinh sn#Thanh nin#ng Quang Vinh#T Hi#KVn#inh Th H ng Minh#Phan Su#Trn Hip#286803## 01167000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520050013000570020057000700070013001270080005001400090 01300145010000500158011001500163015004100178021051700219020001100736020000900747 02000070075603900050076300400390076802000100080702000080081702000090082501300070 0834#VV12.03625#VV12.03627#VV12.03626#Vi?t#T310H#495.922#^214#L Trung Hoa#Tm h iu ngun gc a danh Nam B v ting Vit vn hc#L Trung Hoa#^aH.#^aThanh ni n#2011#^a246tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu ngun gc, ng ngha cc thnh t cu to nn tn ca mt s a danh vng Nam B; nh ng nguyn nhn lm thay i v sai lnh mt s a danh Vit Nam do cc nhm ng uyn nhn x hi, nhm ngn ng. Vn dch cc a danh thun Vit Nam B t cc vn bn Hn. Trnh by mt s yu t m ngha v mt ngha trong ting Vit hin i, cch dng t, cc ph t, t c gc Php, hin tng d ho trong mt s t ng song tit ting Vit, hin tng bin i ng m, mn m... ca tin g Vit trong vn hc#Ting Vit#a danh#Nam B#KVn#Ti bn ln th 1 c b sun g, sa cha#Ngun gc#Vn hc#Vit Nam#286804## 00752000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820010000458080005000550050014000600020043000740070014001170080005001310090 01300136010000500149011001500154015004100169021021800210020001800428020000700446 020000900453039000500462013000700467#VV12.03628#VV12.03630#VV12.03629#Vi?t#KH400 T#394.09597#^214#Phm Lan Oanh#Kho tng tr chi dn gian tr em Vit Nam#Phm L an Oanh#^aH.#^aThanh nin#2011#^a267tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vi t Nam#Phn loi, nhn nhn gi tr ni dung v ngh thut ca tr chi dn gian tr em Vit Nam. Gii thiu lut chi, cch chi cc tr chi tr tu, tr chi vui - kho - kho lo, cc tr chi ca tr em dn tc thiu s#Tr chi dn gi an#Tr em#Vit Nam#KVn#286805## 01127000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820012000458080005000570050017000620020038000790070017001170080005001340090 01300139010000500152011001500157015004100172021049600213020001700709020001200726 02000110073803900050074902000110075402000090076502000100077402000100078401300070 0794#VV12.03631#VV12.03633#VV12.03632#Vi?t#TH107H#390.0959734#^214#Nguyn Hu Ph ch#Thnh hong v nh lng Bnh Giang#Nguyn Hu Phch#^aH.#^aThanh nin#201 1#^a230tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu lch s hn h thnh v pht trin tn ngng, tc th thnh hong lng huyn Bnh Giang t nh Hng Yn. S a dng ca tn ngng th thnh hong lng. Danh sch 139 thn c th lm thnh hong ti 80 lng qua cc triu i. nh lng v nghi l dn gian th thnh hong. Mt s truyn thn, vn bia, ngc ph. Ghi li chuyn v cc nhn vt lng M Trch, x Tn Hng, huyn Bnh Giang, theo ch hc hnh rn luyn, lp thn lp nghip, o cao c trng, cng hun hin hch...#Vn ho dn gian#Thnh hong#Bnh Giang#KVn#Tn ngng#Th cng#nh lng#Hi Dng#2 86806## 00814000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560050018000610020049000790070024001280080005001520090 01300157010000500170011001500175015004100190021025300231020001700484020001400501 020000900515039000500524013000700529#VV12.03634#VV12.03635#VV12.03636#Vi?t#V115H #390.0959769#^214#Linh Nga Ni Kdam#Vn ho dn gian truyn thng ca tc ngi K'Ho#Linh Nga Ni Kdam ch.b.#^aH.#^aThanh nin#2011#^a411tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu iu kin t nhin v x hi ca dn tc K'Ho Lm ng. Cc c im truyn thng v kinh t, t chc x hi, vn ho v t cht, vn ho tinh thn, ngn ng v vn ngh dn gian, vn ho, lut tc K'H o trong qu trnh sinh tn v pht trin#Vn ho dn gian#Dn tc C Ho#Lm ng #KVn#286807## 00457000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070027000720080005000990090019001040100 00500123011001500128020001700143020001200160005001000172039000500182020000900187 013000700196#VV12.03637#VV12.03638#49000#Vi?t#S108K#808.83#^214#Sao khng ly c hng#Huyn Thy b.s., tuyn chn#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a239tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ci#Huyn Thy#KVn#Th gii#286808## 01089000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020047000610070038001080080005001460090 01900151010000500170011001500175021039500190020000800585020000900593020000400602 02000110060602000170061702000090063402000100064300500090065300500090066200500150 0671005000700686005001000693039000500703013000700708#VV12.03643#VV12.03644#VV12. 03642#65000#Vi?t#CH527T#909#^214#Chuyn tnh ca nhng ngi ni ting th gii #Xun Sn, Ngc Hn, Lu Thanh Minh...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a326tr.^b21 cm#Gii thiu chuyn tnh ca cc v vua thi xa, cc v Tng thng thi hin i v mt s nhn vt lch s ni ting trn khp th gii nh thin tnh s Ngu yn Tri - Nguyn Th L, Hong Napoleon, Lnin, Adolf Hitler, Abraham Lincol n, Ronald Reagan, Bill Clinton, Tn Trung Sn, Mao Trch ng, V Nguyn Gip, i tng Nguyn Ch Thanh v b Nguyn Th Cc, Puskin, Tng thng Gaddafi...#L ch s#Tnh yu#Vua#Tng thng#Nhn vt lch s#Th gii#Truyn k#Xun Sn#Ngc Hn#Lu Thanh Minh#Hy Vn#an Khanh#KVn#286810## 01110000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820006000578080005000630020027000680070073000950080005001680090 01900173010000500192011001500197015007200212021041700284020001600701020001100717 005001700728005001400745005001200759005001300771039000500784013000700789#VV12.03 645#VV12.03647#VV12.03648#VV12.03646#Vi?t#GI-108T#340.9#^214#Gio trnh t php quc t#B.s.: Nguyn Trung Tn (ch.b.), V Khnh Vinh, L Hng Sn, L Mai Thanh #^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a319tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Hu. Trung tm Gio dc T xa#Trnh by khi nim v t php quc t v n gun ca t php quc t. L lun chung v xung t php lut. Ch th ca t ph p quc t. Quyn s hu, hp ng v thanh ton quc t. Tha k, quyn tc gi trong t php quc t. Quyn s hu cng nghip v quyn i vi ging cy trn g trong t php quc t. Hn nhn v gia nh trong t php quc t. Quan h lao ng, t tng dn s v trng ti thng mi quc t#T php quc t#Gio trnh #Nguyn Trung Tn#V Khnh Vinh#L Hng Sn#L Mai Thanh#KVn#286811## 01123000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820004000578080005000610020024000660070058000900080005001480090 01900153010000500172011001500177021037700192020001300569020001100582005001700593 03900050061000400350061501500710065000500150072100500130073600500120074900500170 0761013000700778#VV12.03649#VV12.03651#VV12.03652#VV12.03650#Vi?t#GI-108T#341#^2 14#Gio trnh lut quc t#Nguyn Trung Tn, Trn Vn Thng (ch.b.), L Mai Than h...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a383tr.^b24cm#Trnh by l lun chung, cc ng uyn tc c bn ca lut quc t; lut iu c quc t; vn dn c v lnh t h quc gia trong lut quc t; lut bin v lut hng khng quc t; lut ngoi giao v lnh s; lut kinh t quc t; lut quc t v xung t v trang; cc b in php ho bnh gii quyt tranh chp quc t; hi ngh v t chc quc t; tr ch nhim php l quc t#Lut quc t#Gio trnh#Nguyn Trung Tn#H.H#In ln t h 8 c sa i v b sung#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trn Vn Thng#L Mai Thanh#L Hng Sn#Nguyn Hong Vn#28681 2## 00862000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050013000650020033000780070013001110080 00500124009001900129010000500148011001500153021032400168020001000492020001200502 020000900514020001800523039000500541020000700546013000700553#VV12.03653#VV12.036 54#VV12.03655#50000#Vi?t#PH109L#345.597#^214#Chu Xun c#Php lut v phng, c hng ma tu#Chu Xun c#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a327tr.^b21cm#Gii thiu ni dung Lut phng chng ma tu v cc vn bn sa i, b sung, quy nh chi t it mt s iu ca Lut phng, chng ma tu v qun l sau cai nghin ma tu; t chc cai nghin ma tu ti gia nh, cng ng; u tranh phng, chng cc lo i ti phm v ma tu ti cc a bn bin gii, ca khu v trn bin...#Php lu t#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#Ma tu#286813## 01089000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020067000560030017001230070073001400080005002130090 01900218010000500237011002600242021024500268020000800513020000900521020001700530 00500170054703900050056401500650056902000100063402000170064400500170066100500120 0678005001600690013000700706020001400713#VV12.03656#VV12.03657#VV12.03658#Vi?t#P H561P#363.2#^214#Phng php lun bin son bch khoa th cng an nhn dn Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Xun Thu (ch.b.), Nguyn Quang Hc, Vn Hoan, Ho ng Xun Vnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a280tr., 14tr. nh^b21cm#Trnh by n hng vn c bn v bch khoa th cng an nhn dn Vit Nam. Cung cp nhng nh hng cu trc, phng php bin son bch khoa th cng an nhn dn Vit Nam v mt s vn bn quy phm php lut lin quan v cc biu mu bin son#Cng a n#Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Xun Thu#H.H#TTS ghi: Vin Chin lc v K hoa hc Cng an. - Lu hnh ni b#Bin son#Phng php lun#Nguyn Quang Hc# Vn Hoan#Hong Xun Vnh#286814#Bch khoa th## 01054000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050012000670020050000790070034001290080 00500163009001900168010000500187011001500192021048100207020001700688020001700705 020000900722005002100731039000500752013000700757#VV12.03659#VV12.03660#VV12.0366 1#67000#Vi?t#L250H#394.269597#^214#Th Th Vn#L hi dn gian Vit Nam truyn thng v hin i#Th Th Vn, Nguyn Th Thu Duyn#^aH.#^aCng an nhn dn#2012 #^a326tr.^b21cm#Nghin cu v kho st v s thay i ca cc l hi dn gian tr uyn thng Vit Nam qua hai l hi: L hi n Nguyn Phi Lan v L hi n B Cha Kho trong bi cnh nn kinh t th trng hin nay v tm hiu mt s t ch, truyn xung quanh cuc i ca hai nhn vt lch s Nguyn Phi Lan, B Ch a Kho ang c th cng. Tng thut li cc cc vn l lun v thc tin ca vic nghin cu T s dn gian thng qua cc bo co ti Hi tho v t s hc dn gian quc t#Vn ho dn gian#L hi c truyn#Vit Nam#Nguyn Th Thu Duyn #H.H#286815## 00840000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070043000670220006001100050018001160050 01000134005001000144005000800154005000700162008000500169009001900174010000500193 01100140019801200180021202102280023002000140045802000090047202000090048103900050 0490013000700495#VV12.03662#VV12.03663#10000#Vi?t#A105N#363.4#^214#An ninh trt t#Phan Th Hu Ton, Hong Lm, Don Hng...#T.244#Phan Th Hu Ton#Hong Lm #Don Hng#Hi Lan#Lc H#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Chu yn #Gm cc phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n t ruy lng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T n n x hi#Vit Nam#Phng s#H.H#286816## 00837000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020016000510070035000670220006001020050010001080050 00900118005001100127005000900138005001000147008000500157009001900162010000500181 01100140018601200180020002102370021802000140045502000090046902000090047803900050 0487013000700492#VV12.03664#VV12.03665#Vi?t#A105N#363.4#^214#10000#An ninh trt t#ng Thi, Thnh S, Thanh Minh...#T.245#ng Thi#Thnh S#Thanh Minh#Bo B nh#Vit Dng#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm c c phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, m i dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n truy tm, tru y bt ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#H.H#286817## 01103000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820010000468080005000560050018000610020027000790030031001060070055001370080 00500192009001900197010000500216011001500221021040700236020001600643020001100659 005001500670039000500685015007100690005001200761013000700773020000900780#VV12.03 666#VV12.03667#VV12.03668#Vi?t#GI-108T#344.59704#^214#Nguyn Vn Phng#Gio tr nh lut mi trng#Gio trnh c sa i, b sung#Nguyn Vn Phng (ch.b.), Tr n Quang Huy, V nh Nam#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a367tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v mi trng, vn bo v mi trng v qun l nh nc v bo v mi trng. Trnh by cc kin thc php lut v mi trng; php lut v trch nhim trong bo v mi trng ca t chc v c nhn; php lut v nh gi mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng; ph p lut v qun l cht thi v qun l nh nc v cc ngun ti nguyn...#Lut mi trng#Gio trnh#Trn Quang Huy#H.H#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Hu. Trung tm o to t xa#V nh Nam#286818#Vit Nam## 01158000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820010000468080005000560050015000610020024000760070043001000080005001430090 01900148010000500167011001500172021049900187020001300686020001100699005001900710 039000500729004003500734015007100769013000700840020000900847#VV12.03669#VV12.036 71#VV12.03670#Vi?t#GI-108T#346.59704#^214#Trn Quang Huy#Gio trnh lut t ai #Trn Quang Huy (ch.b.), Nguyn Hin Phng#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a383tr .^b24cm#Trnh by cc vn l lun c bn v ngnh lut t ai. Cung cp cc kin thc v ch s hu ton dn v qun l nh nc v t ai; a v php l ca ngi s dng t, ca t chc trong nc s dng t v h gia nh, c nhn, cng ng dn c, c s tn gio s dng t; th tc hnh chnh trong qu n l, s dng t ai; ch php l nhm t nng nghip v phi nng nghip; t hanh tra, kim tra, gii quyt tranh chp, khiu ni, t co v t ai v x l vi phm php lut t ai#Lut t ai#Gio trnh#Nguyn Hin Phng#H.H#In l n th 7 c sa i v b sung#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Hu. Tru ng tm o to t xa#286819#Vit Nam## 01003000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820010000468080005000560020025000610070067000860080005001530090019001580100 00500177011001500182021023200197020001400429020000900443020001100452005001500463 03900050047800400350048301500710051800500210058900500180061000500140062800500160 0642013000700658#VV12.03673#VV12.03674#VV12.03672#Vi?t#GI-108T#344.59701#^214#Gi o trnh lut lao ng#Nguyn Hu Ch (ch.b.), Nguyn Th Kim Phng, Trn Th Th u Lm...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a543tr.^b24cm#Gii thiu cc kin thc p hp lut lao ng Vit Nam v vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, tho c la o ng tp th, thi gian lm vic, tin lng, an ton lao ng, v sinh v tr ch nhim k lut lao ng, bo him x hi...#Lut lao ng#Vit Nam#Gio trnh# Nguyn Hu Ch#H.H#In ln th 3 c sa i v b sung#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Hu. Trung tm o to t xa#Nguyn Th Kim Phng#Trn Th Thu Lm#o Mng ip#V Th Thu Hin#286820## 00884000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820010000468080005000560050016000610020035000770070022001120080005001340090 01900139010000500158011001500163021022300178020001000401020000900411020001100420 039000500431004003500436015007100471020000800542013000700550020001300557#VV12.03 675#VV12.03677#VV12.03676#Vi?t#GI-108T#346.59704#^214#H Th Mai Hin#Gio trnh ti sn v quyn s hu#H Th Mai Hin ch.b.#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a18 3tr.^b24cm#Trnh by nhng vn l lun v s hu v quyn s hu. Cung cp nh ng kin thc php lut v s hu, ch php l s hu trong nn kinh t th t rng; ch nh quyn s hu, cc hnh thc s hu v bo v quyn s hu#Php l ut#Vit Nam#Gio trnh#H.H#In ln th 7 c sa i v b sung#TTS ghi: B Gi o dc v o to. i hc Hu. Trung tm o to t xa#Ti sn#286821#Quyn s h u## 00869000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820008000468080005000540050019000590020036000780030022001140070062001360080 00500198009001900203010000500222011001500227021014000242020001000382020000900392 02000110040100500150041203900050042701500710043200500180050302000150052101300070 0536#VV12.03679#VV12.03680#VV12.03678#Vi?t#GI-108T#344.597#^214#Nguyn Hin Ph ng#Gio trnh php lut bo m x hi#C sa i v b sung#Nguyn Hin Phng (ch.b.), Trn Quang Huy, Trn Th Thu Lm#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a319tr. ^b24cm#Trnhh by nhng vn chung v bo m x hi v cc kin thc php lu t bo him x hi, bo him y t, tr gip x hi v u i x hi#Php lut#Vi t Nam#Gio trnh#Trn Quang Huy#H.H#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc H u. Trung tm o to t xa#Trn Th Thu Lm#m bo x hi#286822## 00661000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070063000730220004001360080005001400090 01100145010000500156011001400161015006700175020001700242020001100259020001300270 005001400283005001400297006000800311039000500319013000700324019001600331#VV12.03 683#30000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha#Truyn tranh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Chu Bch Lm ch.b. ; Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a95tr .^b21cm#52 tp truyn tranh c sc theo Truyn hnh trung ng Trung Quc#Vn h c hin i#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Chu Bch Lm#Tu Vn#H.H#286 824#Dch Trung Quc## 00661000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070063000730220004001360080005001400090 01100145010000500156011001400161015006700175020001700242020001100259020001300270 005001400283005001400297006000800311039000500319019001600324013000700340#VV12.03 684#30000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha#Truyn tranh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Chu Bch Lm ch.b. ; Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a95tr .^b21cm#52 tp truyn tranh c sc theo Truyn hnh trung ng Trung Quc#Vn h c hin i#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Chu Bch Lm#Tu Vn#H.H#Dc h Trung Quc#286825## 00695000000000325000450002600110000002000170001102000110002802000220003902000130 00610050014000740050014000880060008001020390005001100190016001150140007001310410 00500138181000600143082000600149808000500155002002000160003001300180007006300193 02200040025600800050026000900110026501000050027601100140028101500670029501300070 0362#VV12.03685#Vn hc hin i#Trung Quc#Sch thanh thiu nin#Truyn tranh#L a Qun Trung#Chu Bch Lm#Tu Vn#H.H#Dch Trung Quc#30000#Vi?t#T104Q#895.1# ^214#Tam quc din ngha#Truyn tranh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Chu Bch Lm ch.b. ; Tu Vn dch#T.3#^aH.#^aM thut#2012#^a95tr.^b21cm#52 tp truyn tranh c sc theo Truyn hnh trung ng Trung Quc#286826## 00661000000000313000450002600110000002000170001102000110002802000130003900500140 00520050014000660060008000800390005000880190016000930140007001090410005001161810 00600121082000600127808000500133002002000138003001300158007006300171022000400234 008000500238009001100243010000500254011001400259015006700273013000700340#VV12.03 686#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Chu Bch Lm#Tu Vn #H.H#Dch Trung Quc#30000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha#Truyn tr anh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Chu Bch Lm ch.b. ; Tu Vn dch#T.4#^aH.#^aM thut#2012#^a95tr.^b21cm#52 tp truyn tranh c sc theo Truyn hnh trung n g Trung Quc#286827## 00661000000000313000450002600110000002000170001102000110002802000130003900500140 00520050014000660060008000800390005000880190016000930140007001090410005001161810 00600121082000600127808000500133002002000138003001300158007006300171022000400234 008000500238009001100243010000500254011001400259015006700273013000700340#VV12.03 687#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Chu Bch Lm#Tu Vn #H.H#Dch Trung Quc#30000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha#Truyn tr anh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Chu Bch Lm ch.b. ; Tu Vn dch#T.5#^aH.#^aM thut#2012#^a95tr.^b21cm#52 tp truyn tranh c sc theo Truyn hnh trung n g Trung Quc#286828## 00661000000000313000450002600110000002000170001102000110002802000130003900500140 00520050014000660060008000800390005000880190016000930140007001090410005001161810 00600121082000600127808000500133002002000138003001300158007006300171022000400234 008000500238009001100243010000500254011001400259015006700273013000700340#VV12.03 688#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Chu Bch Lm#Tu Vn #H.H#Dch Trung Quc#30000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha#Truyn tr anh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Chu Bch Lm ch.b. ; Tu Vn dch#T.6#^aH.#^aM thut#2012#^a95tr.^b21cm#52 tp truyn tranh c sc theo Truyn hnh trung n g Trung Quc#286829## 00661000000000313000450002600110000002000170001102000110002802000130003900500140 00520050014000660060008000800390005000880190016000930140007001090410005001161810 00600121082000600127808000500133002002000138003001300158007006300171022000400234 008000500238009001100243010000500254011001400259015006700273013000700340#VV12.03 689#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Chu Bch Lm#Tu Vn #H.H#Dch Trung Quc#30000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha#Truyn tr anh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Chu Bch Lm ch.b. ; Tu Vn dch#T.7#^aH.#^aM thut#2012#^a95tr.^b21cm#52 tp truyn tranh c sc theo Truyn hnh trung n g Trung Quc#286830## 00695000000000325000450002600110000002000170001102000110002802000220003902000130 00610050014000740050014000880060008001020390005001100190016001150140007001310410 00500138181000600143082000600149808000500155002002000160003001300180007006300193 02200040025600800050026000900110026501000050027601100140028101500670029501300070 0362#VV12.03690#Vn hc hin i#Trung Quc#Sch thanh thiu nin#Truyn tranh#L a Qun Trung#Chu Bch Lm#Tu Vn#H.H#Dch Trung Quc#30000#Vi?t#T104Q#895.1# ^214#Tam quc din ngha#Truyn tranh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Chu Bch Lm ch.b. ; Tu Vn dch#T.8#^aH.#^aM thut#2012#^a95tr.^b21cm#52 tp truyn tranh c sc theo Truyn hnh trung ng Trung Quc#286831## 00661000000000313000450002600110000002000170001102000110002802000130003900500140 00520050014000660060008000800390005000880190016000930140007001090410005001161810 00600121082000600127808000500133002002000138003001300158007006300171022000400234 008000500238009001100243010000500254011001400259015006700273013000700340#VV12.03 691#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Chu Bch Lm#Tu Vn #H.H#Dch Trung Quc#30000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha#Truyn tr anh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Chu Bch Lm ch.b. ; Tu Vn dch#T.9#^aH.#^aM thut#2012#^a93tr.^b21cm#52 tp truyn tranh c sc theo Truyn hnh trung n g Trung Quc#286832## 00662000000000313000450002600110000002000170001102000110002802000130003900500140 00520050014000660060008000800390005000880190016000930140007001090410005001161810 00600121082000600127808000500133002002000138003001300158007006300171022000500234 008000500239009001100244010000500255011001400260015006700274013000700341#VV12.03 692#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Chu Bch Lm#Tu Vn #H.H#Dch Trung Quc#30000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha#Truyn tr anh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Chu Bch Lm ch.b. ; Tu Vn dch#T.10#^aH.#^aM thut#2012#^a93tr.^b21cm#52 tp truyn tranh c sc theo Truyn hnh trung ng Trung Quc#286833## 00899000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020023000660030130000890070054002190080 00500273009001100278010000500289011001500294021017900309020000900488020000700497 006001600504039000500520019001600525020001200541013000700553012002500560#VV12.03 693#VV12.03694#62000#Vi?t#QU124T#794.1#^214#Chu Tn Trinh#Qut trung b ton t p#K thut iu binh thn tc. Nhng cch th qun ot th. Ngh thut chi n phi hp qun. Chiu b i phng p, c o...#Nguyn tc: Chu Tn Trinh ; Hong nh Hng bin dch#^aH.#^aM thut#2012#^a319tr.^b21cm#Gii thiu cc chi n thut, nhng n phi hp tn cng trung cuc sc so p dng trong c tng nh thun pho honh xe ph m trc xa, thanh th tng , tt s ho s pho... #C tng#Th c#Hong nh Hng#H.H#Dch Trung Quc#Chin thut#286834#Tng k c ph tn bin## 01051000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020043000520030109000950070050002040220004002540080 00500258009001100263010000500274011001500279021034600294020000900640020000700649 02000070065602000120066300600110067500600110068603900050069701300070070201900160 0709#VV12.03695#VV12.03696#47000#Vi?t#NH556V#794.1#^214#Nhng vn c hay ca c c danh k ng i#Cc th trn thng dng hin i. Chin lc tn cng v ph ng th c minh ho qua cc i cuc thc chin#S.t., bin dch, bnh ch: Trn Trung, Quang Vinh#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a227tr.^b21cm#Gii thiu cc chin thut, nhng n phi hp tn cng sc so p dng trong nhng vn c tng hay nh nh xa vn l, lc tt th thng (dng xe hi ng, n tt th thng); c mng trin thn kin cng (trn ln un mnh lp cng); tha c ph tng, trc kch ph thnh (tha c ph tng, nh vo bn thnh)... ca cc danh k ng i#C tng#Vn c#Th c#Chin thut#Trn Trung#Quang Vinh#H.H#286835#Dch T rung Quc## 00991000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020043000520030109000950070050002040220004002540080 00500258009001100263010000500274011001500279021028600294020000900580020000700589 02000070059602000120060300600110061500600110062603900050063701900160064201300070 0658#VV12.03697#VV12.03698#42000#Vi?t#NH556V#794.1#^214#Nhng vn c hay ca c c danh k ng i#Cc th trn thng dng hin i. Chin lc tn cng v ph ng th c minh ho qua cc i cuc thc chin#S.t., bin dch, bnh ch: Trn Trung, Quang Vinh#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a203tr.^b21cm#Gii thiu cc chin thut, nhng n phi hp tn cng sc so p dng trong nhng vn c tng hay nh ng lc pho, ng tht pho v ng bt pho i bnh phong m; trung pho qu h xa i bnh phong m bnh pho i xe, i bnh phong m cao xa bo m... c a cc danh k ng i#C tng#Vn c#Th c#Chin thut#Trn Trung#Quang Vin h#H.H#Dch Trung Quc#286836## 00821000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510030046000680070065001140220004001790080 00500183009001100188010000500199011001500204021016000219020000900379020000700388 02000120039500600100040700600110041700600110042800500160043903900050045501300070 0460019001600467#VV12.03699#VV12.03700#41000#Vi?t#V105K#794.1#^214#Vn k th c hin#C tn ngh thut. C th giang h tinh tuyn#S.t., tuyn chn, bin dch: Kim Tng... ; Hong nh Hng h..#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a191tr.^b21cm#Gii thiu cc chin thut, nhng n phi hp tn cng sc so p dng trong cc th c tng nh hi phong thi dch, vng lai xuyn thoi, diu ton v di...#C t ng#Th c#Chin thut#Kim Tng#Quang Vinh#Trn Trung#Hong nh Hng#H.H#286 837#Dch Trung Quc## 00813000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510030046000680070065001140220004001790080 00500183009001100188010000500199011001500204021015200219020000900371020000700380 02000120038700600100039900600110040900600110042000500160043103900050044701900160 0452013000700468#VV12.03701#VV12.03702#41000#Vi?t#V105K#794.1#^214#Vn k th c hin#C tn ngh thut. C th giang h tinh tuyn#S.t., tuyn chn, bin dch: Kim Tng... ; Hong nh Hng h..#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a191tr.^b21cm#Gii thiu cc chin thut, nhng n phi hp tn cng sc so p dng trong cc th c tng nh n m bn tng, nht lm v d, nht h h ng...#C tng#Th c#Chin thut#Kim Tng#Quang Vinh#Trn Trung#Hong nh Hng#H.H#Dch Trung Quc#286838## 00947000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020047000520030130000990070037002290080005002660090 01100271010000500282011001500287021025100302020000900553020000700562006001100569 039000500580019001600585020001200601012002500613013000700638#VV12.03703#VV12.037 04#32000#Vi?t#QU124T#794.1#^214#Qut trung b tinh tuyn - Th trn thun pho# K thut iu binh thn tc. Nhng cch th qun ot th. Ngh thut chi n p hi hp qun. Chiu b i phng p, c o...#Trng Nhn s.t., bin dch, b nh ch#^aH.#^aM thut#2012#^a142tr.^b21cm#Gii thiu cc chin thut, nhng n phi hp tn cng sc so p dng trong cc th c tng nh thun pho ph s gic pho cuc, pho u honh xa oa tm pho ph thun pho v s gic pho cu c, pho u honh xa dng m ph s gic pho cuc...#C tng#Th c#Trng Nhn #H.H#Dch Trung Quc#Chin thut#Tng k c ph tn bin#286839## 00685000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020024000520070049000760080005001250090011001300100 00500141011001500146021015700161020000900318020000700327006001100334039000500345 019001600350020001200366006001000378013000700388#VV12.03706#VV12.03705#39000#Vi ?t#NH556T#794.1#^214#Nhng th c tuyt diu#S.t., bin dch, bnh ch: Trn Tru ng, Kim Tng#^aH.#^aM thut#2012#^a167tr.^b21cm#Gii thiu cc chin thut, nh ng n phi hp tn cng sc so p dng trong nhng th c tng nh nh long h chu, kh mc phng xun, h khu bt ba...#C tng#Th c#Trn Trung#H.H#D ch Trung Quc#Chin thut#Kim Tng#286840## 00715000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020039000520070062000910080005001530090011001580100 00500169011001500174021015300189020000900342020000700351006001100358039000500369 019001600374020001200390005001600402013000700418#VV12.03707#VV12.03708#56000#Vi ?t#TR513P#794.1#^214#Trung pho qu h xa i bnh phong m#Trng Nhn s.t., tuy n chn, bin dch ; Hong nh Hng h..#^aH.#^aM thut#2012#^a270tr.^b21cm#Gi i thiu cc chin thut, nhng n phi hp tn cng sc so p dng trong c t ng nh tin dng m st m, tin thng hu s v tin hi tm m...#C tng# Th c#Trng Nhn#H.H#Dch Trung Quc#Chin thut#Hong nh Hng#286841## 00891000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020038000520030074000900070062001640080005002260090 01100231010000500242011001500247021024400262020000900506020000700515006001100522 039000500533019001600538020001200554005001600566013000700582#VV12.03709#VV12.037 10#32000#Vi?t#NH556V#794.1#^214#Nhng vn cn bit trong khai cuc# trnh nhng cm by v khai thc hiu qu nhng sai st ca i phng#Trng Nhn s.t. , tuyn chn, bin dch ; Hong nh Hng h..#^aH.#^aM thut#2012#^a143tr.^b21 cm#Gii thiu cc chin thut, nhng n phi hp tn cng khi khai cuc p dng trong c tng nh thun pho trc xa cng honh xa, trung pho tun h xa i bnh phong m t pho tun h, trung pho qu h xa i bnh phong m cao xa bo m...#C tng#Th c#Trng Nhn#H.H#Dch Trung Quc#Chin thut#Hong nh H ng#286842## 00523000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530030059000820070013001410080005001540090 01100159010000500170011001400175020001800189020000500207020001400212013000700226 019001600233006000800249#VV12.03711#VV12.03712#40000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Ph t trin tim nng ca tr#Ton hc dnh cho tr em t 2-3 tui. Dnh cho mu gi o b#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a80tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Ton#Sc h mu gio#286843#Dch Trung Quc#Tu Vn## 00524000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530030060000820070013001420080005001550090 01100160010000500171011001400176020001800190020000500208020001400213019001600227 006000800243013000700251#VV12.03714#VV12.03713#40000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Ph t trin tim nng ca tr#Ton hc dnh cho tr em t 3-4 tui. Dnh cho mu gi o nh#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a80tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Ton#S ch mu gio#Dch Trung Quc#Tu Vn#286844## 00524000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530030060000820070013001420080005001550090 01100160010000500171011001400176020001800190020000500208020001400213019001600227 006000800243013000700251#VV12.03715#VV12.03716#40000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Ph t trin tim nng ca tr#Ton hc dnh cho tr em t 4-5 tui. Dnh cho mu gi o ln#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a80tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Ton#S ch mu gio#Dch Trung Quc#Tu Vn#286845## 00550000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530030069000820070013001510080005001640090 01100169010000500180011001400185020001800199020000500217020001400222019001600236 006000800252039000500260013000700265#VV12.03717#VV12.03718#40000#Vi?t#PH110T#37 2.21#^214#Pht trin tim nng ca tr#Ton hc dnh cho tr em t 5-6 tui. Dn h cho b chun b vo lp 1#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a80tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#Dch Trung Quc#Tu Vn#H.H#286846## 00568000000000289000450002600110000002600110001101200370002201400070005904100050 00661810007000710820004000788080005000820050019000870020022001060070045001280080 00500173009001100178010000500189011001500194020001800209020000700227020001200234 006000800246039000500254019001200259013000700271#VV12.03719#VV12.03720#Vn hc k inh in dnh cho thiu nhi#60000#Vi?t#NH556T#853#^214#De Amicis, Edmondo#Nhng tm lng cao c#Nguyn tc: Edmondo De Amicis ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#20 11#^a155tr.^b25cm#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn ngn#Tu Vn#H.H#Dch Italia# 286847## 00671000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050032000530020020000850030012001050290020001170070 05800137008000500195009001100200010000500211011001500216020001700231020000400248 02000120025200600080026403900050027201900090027701200370028601300070032302000150 0330#VV12.03721#VV12.03722#60000#Vi?t#TH206D#891.73#^214#Alekseyevich Ostrovsky , Nikolai#Thp ti th y#Tiu thuyt#The making of steel#Nguyn tc: Nikola i Alekseyevich Ostrovsky ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a123tr.^b25cm#Vn hc hin i#Nga#Tiu thuyt#Tu Vn#H.H#Dch Nga#Vn hc kinh in dnh cho th iu nhi#286848#Sch thiu nhi## 00616000000000313000450002600110000002600110001101200370002201400070005904100050 00661810007000710820004000788080005000820050018000870020015001050030018001200290 01700138007004400155008000500199009001100204010000500215011001500220020001800235 020000300253020001800256006000800274039000500282019000800287013000700295#VV12.03 723#VV12.03724#Vn hc kinh in dnh cho thiu nhi#60000#Vi?t#PH500T#813#^214# Baum, Lyman Frank#Ph thu x OZ#Truyn ng thoi#The wizard of Oz#Nguyn tc: Lyman Frank Baum ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a123tr.^b25cm#Vn hc thi u nhi#M#Truyn ng thoi#Tu Vn#H.H#Dch M#286849## 00643000000000325000450002600110000002600110001101200370002201400070005904100050 00661810006000710820004000778080005000810050014000860020035001000030012001350290 01600147007004000163008000500203009001100208010000500219011001500224020001800239 02000040025702000120026100600080027303900050028101900090028601300070029502000150 0302#VV12.03725#VV12.03726#Vn hc kinh in dnh cho thiu nhi#60000#Vi?t#C514 P#823#^214#Defoe, Daniel#Cuc phiu lu ca Robinson Crusoe#Tiu thuyt#Robinson Crusoe#Nguyn tc: Daniel Defoe ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a131tr.^b2 5cm#Vn hc trung i#Anh#Tiu thuyt#Tu Vn#H.H#Dch Anh#286850#Sch thiu nh i## 00484000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030018000530070013000710080005000840090011000890100 00500100011001400105012001700119020001000136020000900146020001500155006000800170 039000500178013000700183019001600190#VV12.03727#36000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B kho tay#Cng vin k Jura#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a20tr.^b29cm#Kho tay hay lm#Ghp hnh#Ct hnh#Sch thiu nhi#Tu Vn#H.H#286851#Dch Trung Qu c## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030017000530070013000700080005000830090011000880100 00500099011001400104012001700118020001000135020000900145020001500154006000800169 039000500177019001600182013000700198#VV12.03728#36000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B kho tay#C tin du dng#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a20tr.^b29cm#Kho tay hay lm#Ghp hnh#Ct hnh#Sch thiu nhi#Tu Vn#H.H#Dch Trung Quc#28685 2## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030030000530070013000830080005000960090011001010100 00500112011001400117012001700131020001000148020000900158020001500167006000800182 039000500190019001600195013000700211#VV12.03729#36000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B kho tay#Qun i hi, lc, khng qun#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a20tr .^b29cm#Kho tay hay lm#Ghp hnh#Ct hnh#Sch thiu nhi#Tu Vn#H.H#Dch Tru ng Quc#286853## 00516000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030050000530070013001030080005001160090011001210100 00500132011001400137012001700151020001000168020000900178020001500187006000800202 039000500210019001600215013000700231#VV12.03730#36000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B kho tay#Cuc chin gia hai i qun nh sng v bng ti#Tu Vn dch#^aH.#^a M thut#2011#^a20tr.^b29cm#Kho tay hay lm#Ghp hnh#Ct hnh#Sch thiu nhi#T u Vn#H.H#Dch Trung Quc#286854## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030017000530070013000700080005000830090011000880100 00500099011001400104012001700118020001000135020000900145020001500154006000800169 039000500177019001600182013000700198#VV12.03731#36000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B kho tay# dng gia nh#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a20tr.^b29cm#Kho tay hay lm#Ghp hnh#Ct hnh#Sch thiu nhi#Tu Vn#H.H#Dch Trung Quc#28685 5## 00485000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030019000530070013000720080005000850090011000900100 00500101011001400106012001700120020001000137020000900147020001500156006000800171 039000500179019001600184013000700200#VV12.03732#36000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B kho tay#Cng cha xinh p#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a20tr.^b29cm#Kh o tay hay lm#Ghp hnh#Ct hnh#Sch thiu nhi#Tu Vn#H.H#Dch Trung Quc#286 856## 00484000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030018000530070013000710080005000840090011000890100 00500100011001400105012001700119020001000136020000900146020001500155006000800170 039000500178019001600183013000700199#VV12.03733#36000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B kho tay#C du duyn dng#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a20tr.^b29cm#Kho tay hay lm#Ghp hnh#Ct hnh#Sch thiu nhi#Tu Vn#H.H#Dch Trung Quc#2868 57## 01169000000000421000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020029000670070129000960220004002252210 03200229008000500261009001300266010000500279011001600284020000800300020000900308 02000090031700500070032600500120033300500130034500500160035800500140037400500140 03880050012004020050014004140050015004280390005004430130007004480200009004550050 01000464021027300474#VL12.00401#VL12.00400#VL12.00402#VL12.00403#Vi?t#T455T#915. 97#^214#Tng tp d a ch Vit Nam#L Tc, Nguyn Tri, Phan Huy Ch, Nguyn V n Siu ; B.s.: Bi Vn Vng (ch.b.), L Thanh Bnh, Hong L H... ; Cao Giang h..#T.1#D a ch ton quc (Quc ch)#^aH.#^aThanh nin#2011#^a1248tr.^b27cm #a ch#Vit Nam#Tng tp#L Tc#Nguyn Tri#Phan Huy Ch#Nguyn Vn Siu#Bi V n Vng#L Thanh Bnh#Hong L H#Nguyn Phng#Bi Vit Thanh#H.H#286858#Quc ch#Cao Giang#Tuyn chn cc tc phm c gi tr v D a ch ca cc tc gia danh ting Vit Nam ghi chp v sn vt, ti nguyn cc a phng, thng k s , l, ph, huyn, x, s rung t, nhn khu, v tn nuc v tn gi cc a p hng thay i di mt s triu i phong kin## 01720000000000433000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020029000670070158000960220004002542210 03200258008000500290009001300295010000500308011001600313020000800329020000900337 02000090034600500130035500500140036800500230038200500120040500500140041700500140 04310050012004450050014004570050015004710390005004860200009004910130007005000050 01000507005001300517021075600530#VL12.00404#VL12.00407#VL12.00406#VL12.00405#Vi? t#T455T#915.97#^214#Tng tp d a ch Vit Nam#Phan Huy Ch, Lng Vn Can, Tr c Kh Ng Vn Trin, o Duy Anh ; B.s.: Bi Vn Vng (ch.b.), L Thanh Bnh, Hong L H... ; H..: Cao Giang, Chu Vn Mi#T.2#D a ch ton quc (Quc ch )#^aH.#^aThanh nin#2011#^a1568tr.^b27cm#a ch#Vit Nam#Tng tp#Phan Huy Ch #Lng Vn Can#Trc Kh Ng Vn Trin#o Duy Anh#Bi Vn Vng#L Thanh Bnh#Ho ng L H#Nguyn Phng#Bi Vit Thanh#H.H#Quc ch#286859#Cao Giang#Chu Vn M i#Tuyn chn mt s phn trong cc tc phm D a ch ca cc tc gia danh ti ng Vit Nam, phn nh ton cnh v chi tit v t nc, con ngi Vit Nam tr ong sut tin trnh lch s dn tc vi nhng thay i a danh, s tch nhp c c a phng trong cc triu i, thi k, giai on, thi im lch s c th v i nhng danh thng, di tch, phong tc tp qun, nghi l, tn gio; nhng iu kin t nhin, ti nguyn, i sng kinh t - x hi, h thng giao thng thu, b, cu ph, bn bi; nhng chnh sch v quy chun php l Nh nc v c bit l cc ni dung v tnh hnh a l v lch s a l Vit Nam; tiu s cc vua cha, quan li, nho s, tng s v nhng danh nhn trong lch s, lch s ch quan liu Vit Nam trong lch s...## 01433000000000421000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020029000670070105000960220004002012210 03500205008000500240009001300245010000500258011001600263020000800279020000900287 02000090029600500130030500500150031800500110033300500150034400500140035900500140 03730050012003870050014003990050015004130390005004280200015004330050013004480130 00700461021054300468#VL12.00408#VL12.00409#VL12.00411#VL12.00410#Vi?t#T455T#915. 97#^214#Tng tp d a ch Vit Nam#Dng Vn An, Trnh Hoi c, L Qu n... ; B.s.: Bi Vn Vng (ch.b.), L Thanh Bnh, Hong L H...#T.3#D a ch a phng (Phng ch)#^aH.#^aThanh nin#2011#^a1344tr.^b27cm#a ch#Vit Nam#Tn g tp#Dng Vn An#Trnh Hoi c#L Qu n#Bi Dng Lch#Bi Vn Vng#L Tha nh Bnh#Hong L H#Nguyn Phng#Bi Vit Thanh#H.H#a phng ch#Phm Xun #286860#Tuyn chn cc tc phm c gi tr v D a ch ca cc tc gia danh t ing Vit Nam trnh by v ngun gc, v tr a l, a hnh ni sng, iu k in t nhin, sn vt, thnh quch, ch, n cha, danh lam thng cnh, phong th , phong tc, tnh cch con ngi, danh nhn& ca vng Thun Ho, Gia nh (Nam B sau ny), vng Kinh Bc  H Bc, tnh Ngh An, tnh Ph Th, tnh Vnh Yn, tnh Thanh Ho, Thng Long  H Ni v qu trnh chinh phc thin nhin vng n g bng chu th sng Hng ca nhn dn ta di cc triu i phong kin## 01285000000000433000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020029000670070130000960220004002262210 03500230008000500265009001300270010000500283011001600288020000800304020000900312 02000090032100500130033000500150034300500110035800500150036900500130038400500140 03970050014004110050012004250050014004370390005004510200015004560130007004710210 34500478005001500823005001300838#VL12.00412#VL12.00413#VL12.00414#VL12.00415#Vi? t#T455T#915.97#^214#Tng tp d a ch Vit Nam#Trng Vnh K, M.E. Levadoux, nh Nghim... ; B.s.: Bi Vn Vng (ch.b.), L Thanh Bnh, Hong L H... ; Chu Vn Mi h..#T.4#D a ch a phng (Phng ch)#^aH.#^aThanh nin#2011 #^a1196tr.^b27cm#a ch#Vit Nam#Tng tp#Dng Vn An#Trnh Hoi c#L Qu n#Bi Dng Lch#Phm Xun #Bi Vn Vng#L Thanh Bnh#Hong L H#Nguyn Ph ng#H.H#a phng ch#286861#Tuyn chn cc tc phm c gi tr v D a ch ca cc tc gia danh ting Vit Nam trnh by v ngun gc, v tr a l, i u kin t nhin, sn vt, thnh quch, ch, n cha, danh lam thng cnh, phong th, phong tc, tnh cch con ngi, danh nhn& ca cc a phng nc ta thi k trc v sau khi Php p t nn cai tr Vit Nam#Bi Vit Thanh#Chu Vn M i## 00419000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030023000570080005000800090011000850100005000960110 01400101012001600115020000900131020001100140020001400151039000500165013000700170 #VL12.00391#16500#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu sng to#Nhng con vt ng yu #^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b27cm#Sch tp t mu#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#H.H#286862## 00426000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030030000570080005000870090011000920100005001030110 01400108012001600122020000900138020001100147020001400158039000500172013000700177 #VL12.00392#16500#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu sng to#Nhng nng cng cha x inh p#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b27cm#Sch tp t mu#Mu gio#Tp t mu#S ch mu gio#H.H#286863## 00417000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030021000570080005000780090011000830100005000940110 01400099012001600113020000900129020001100138020001400149039000500163013000700168 #VL12.00393#16500#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu sng to#Cng vin khng long#^ aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b27cm#Sch tp t mu#Mu gio#Tp t mu#Sch mu g io#H.H#286864## 00884000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020078000460070054001240080012001780090017001900100005002070110 01400212021019100226020000800417020001100425020001000436020003600446005001700482 005001500499005001700514005001400531005001300545039000500558013000700563#VL12.00 394#VL12.00395#Vi?t#B100M#333.706#^214#35 nm Cng ty TNHH MTV Mi trng th Hi Phng (22/12/1976 - 22/12/2011)#Nguyn Vn Thnh, Dng Anh in, Nguyn M nh Tun...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a64tr.^b29cm#Gii thiu qu trnh hnh thnh, pht trin v nhng ng gp trong vic tn to, chnh trang h thn g h tng th Hi Phng ca Cng ty Mi trng th Hi Phng qua 35 nm (1 976-2011)#Lch s#Pht trin#Hi Phng#Cng ty Mi trng th Hi Phng#Nguy n Vn Thnh#Dng Anh in#Nguyn Mnh Tun#Nguyn B Cn#Y. Matsufuji#H.H#2868 65## 00754000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820007000638080005000700050016000750020024000910070 02100115008000500136009002800141010000500169011001500174021020700189020001400396 039000500410015003400415013000700449020000800456#VL12.00396#VL12.00397#VL12.0039 9#VL12.00398#100000#Vi?t#454T#004.67#^214#Nguyn Minh Hi#n thi Switch trong 24h#Nguyn Minh Hi b.s.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a249tr.^b27cm#H thng mt s kin thc c bn v VLAN, Trunk, VTP, Etherchannel, nh tuyn VLA N, giao thc cy m rng, xy dng mng c tnh d phng cao v cc giao thc s dng, bo mt trn Switch, Wireless v VoIP#Mng my tnh#H.H#TTS ghi: Trung tm Tin hc VnPro#286866#Tin hc## 00763000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050013000620020038000750070027001130080 00500140009001100145010000500156011001500161021023000176020001400406020001000420 005001300430039000500443013000700448020001800455#VL12.00416#VL12.00417#VL12.0041 8#55000#Vi?t#H561D#629.8#^214#Bi Hng Hu#Hng dn thc hnh vi iu khin AV R#Bi Hng Hu, Bi Xun Ho#^aH.#^aXy dng#2012#^a110tr.^b27cm#Gii thiu nhn g kin thc c bn v cu trc v lp trnh h vi iu khin AVR, cng vi cc b i tp thc hnh v iu khin vo ra, iu khin ng c mt chiu v ng c b c, gii m bn phm, hin th Led 7 thanh v LCD....#Vi iu khin#Thc hnh#B i Xun Ho#H.H#286867#Vi iu khin AVR## 00615000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050014000610020027000750070014001020080 00500116009001100121010000500132011001500137021015600152020000700308020002000315 039000700335013000700342#VL12.00419#VL12.00421#VL12.00420#135000#Vi?t#C460H#531 #^214#Trn Vn Lin#C hc mi trng lin tc#Trn Vn Lin#^aH.#^aXy dng#201 1#^a362tr.^b27cm#Cung cp nhng khi nim c bn, nhng phng php cn thit v nhng ng dng c tnh minh ho ca c hc mi trng lin tc trong cc tnh t on k thut#C hc#Mi trng lin tc#P.Dung#286868## 00885000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820009000538080005000620050015000670020051000820070015001330080 00500148009001100153010000500164011001500169021035800184020000900542020000900551 020000800560020001300568039000700581013000700588#VL12.00422#VL12.00424#VL12.0042 3#125000#Vi?t#QU105L#628.1028#^214#Trnh Xun Lai#Qun l vn hnh v thit k nng cp nh my nc#Trnh Xun Lai#^aH.#^aXy dng#2012#^a366tr.^b27cm#Gii th iu cng tc qun l vn hnh v thit k nng cp nh my nc. Vai tr ca ng i vn hnh nh my x l nc, cc ngun nc, cng trnh nc, my bm, ng ng dn, keo t, to bng cn, b lng, b lc c vt liu lc dng ht, vn kim sot mi v v ca nc, kh st, mangan, amoni NH4, st trng, lm mm n c, x l nc bng mng lc...#Vn hnh#Thit k#Qun l#Nh my nc#P.Dung#286 869## 00670000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050012000620020050000740070012001240080 00500136009001100141010000500152011001500157021015500172020001000327020000900337 020001100346039000700357013000700364020000900371#VL12.00425#VL12.00427#VL12.0042 6#90000#Vi?t#T312T#624.1#^214#V Quc Anh#Tnh ton v thit k khung thp lin kt n hi#V Quc Anh#^aH.#^aXy dng#2012#^a236tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc c bn v phng php tnh, tiu chun thit k v cc th d tnh ton mi nh ho v khung thp c xt n n hi ca lin kt#Tnh ton#Thit k#Khung thp#P.Dung#286870#Xy dng## 00819000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050013000630020059000760070013001350080 00500148009001100153010000500164011001500169021030000184020000900484020000900493 020000400502020000900506039000700515013000700522#VL12.00428#VL12.00429#VL12.0043 0#155000#Vi?t#C101P#624.1#^214#Lu B Thun#Cc phng php thi cng t v gia c mng trong xy dng#Lu B Thun#^aH.#^aXy dng#2011#^a287tr.^b27cm#Nghin cu cc phng php thi cng t trong xy dng: cc phng php thi cng t b ng my i, my san, my cp, my o, my m t v cc phng php xc - chuy n t, khi xy dng hm v cng trnh ngm. Cc phng php gia c mng, gia c mng bng cc c ti ch v bng cc ch to sn#Xy dng#Thi cng#t#Nn m ng#P.Dung#286871## 00912000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050016000630020025000790030019001040070 04100123008000500164009001100169010000500180011001500185021031600200020000800516 02000080052402000070053202000090053900500160054803900070056401300070057102000080 0578#VL12.00431#VL12.00433#VL12.00432#70000#Vi?t#PH100H#620.1#^214#Trn Th Tru yn#Ph hu, rn nt b tng#C hc v ng dng#Trn Th Truyn (ch.b.), Nguyn Xun Huy#^aH.#^aXy dng#2011#^a200tr.^b27cm# cp ti nhng vn chung v b tng v c im c hc ca b tng. L thuyt phn tch rn nt v ph hu vt liu ni chung v ca b tng ni ring. Thc nghim xc nh cc tham s nt v ph hu b tng cng nhng ng dng l thuyt ph hu v rn nt trong tnh to n cc kt cu b tng, b tng ct thp#Ph hu#B tng#C hc#ng dng#Nguyn Xun Huy#P.Dung#286872#Rn nt## 00780000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050018000620020043000800070018001230080 00500141009001100146010000500157011001500162021026600177020000900443020001200452 020000900464020000300473039000700476013000700483#VL12.00434#VL12.00435#VL12.0043 6#97000#Vi?t#M112N#621.8#^214#Trng Quc Thnh#My nng v c gii ha cng t c lp nghp#Trng Quc Thnh#^aH.#^aXy dng#2012#^a272tr.^b27cm#Cung cp cc k in thc c bn v cng ngh thi cng lp ghp trong xy dng. Cu to, nguyn l lm vic, cc tnh ton, cc chi tit ch yu, c cu cng tc c dng trn my v thit b nng, my nng thng dng cng nhng k thut c gii ho cng t c lp ghp#My nng#C gii ha#Lp ghp#GT#P.Dung#286873## 00782000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050014000640020051000780070014001290080 00500143009001100148010000500159011001500164021024600179020000800425020000600433 020000700439020000900446039000700455013000700462020001100469#VL12.00437#VL12.004 39#VL12.00438#97000#Vi?t#NGH307V#338.4#^214#Bi Ngc Ton#Nghip v qun l d n u t xy dng cng trnh#Bi Ngc Ton#^aH.#^aXy dng#2012#^a260tr.^b27cm# Tng quan v qun l d n u t xy dng cng trnh. La chn nh thu trong h ot ng xy dng. Qun l tin , cht lng, chi ph, an ton, ri ro... tron g d n u t xy dng cng trnh v thanh quyt ton vn u t xy dng cng trnh#Qun l#D n#u t#Xy dng#p.dung#286874#Cng trnh## 00828000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020031000630070057000940080005001510090 01100156010000500167011001500172021021100187020001700398020000800415005001300423 005001500436005001600451005001900467005001400486039000700500013000700507#VL12.00 440#VL12.00441#VL12.00442#136000#Vi?t#H561D#006.6#^214#Hng dn s dng AutoCA D 2012#o Xun Lc (ch.b.), Trng Vn Ti, Trn Trung Kin...#^aH.#^aXy dng# 2012#^a347tr.^b27cm#Gii thiu v chng trnh AutoCAD 2012. Hng dn cc lnh v file, cch chn i tng, quan st bn v v cc phng php truy bt im. nh dng cc kh giy cho bn v. Mt s lnh v trong AutoCAD 2012..#Phn mm Autocad#S dng#o Xun Lc#Trng Vn Ti#Trn Trung Kin#Nguyn Thnh Trung#P hm Tun Anh#P.Dung#286875## 00815000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610050014000660020054000800070033001340220 00400167221002000171008000500191009001100196010000500207011001500212021013900227 02000080036602000110037402000090038502000100039402000150040400500180041903900070 0437013000700444005001400451#VL12.00443#VL12.00445#VL12.00444#140000#Vi?t#A107P #627.0285#^214#V Hong Hng#ANSYS phn tch kt cu cng trnh thu li thu i n#V Hong Hng, Nguyn Quang Hng#T.1#Cc bi ton c bn#^aH.#^aXy dng#2011 #^a362tr.^b27cm#Gii thiu cc bi ton v phn tch v kt cu gin, dm v khu ng, bi ton phng, kt cu v mng v kt cu khi s dng phm mm ANSYS#Kt c u#Cng trnh#Thu li#Thu in#Phn mm Ansys#Nguyn Quang Hng#P.Dung#286876# V Hong Hng## 00897000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020037000620030076000990080005001750090 01100180010000500191011001500196015002200211021033500233020001700568020000900585 020001100594039000700605013000700612#VL12.00446#VL12.00448#VL12.00447#70000#Vi? t#312M#338.4#^214#nh mc d ton xy dng cng trnh#Cng b km theo quyt nh s 1091/Q - BXD ngy 26/12/2011ca B Xy dng#^aH.#^aXy dng#2012#^a126tr .^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Trnh by cc nh mc d ton xy dng cng trnh c c th ho qua cc cng tc sau: cng tc o, p t, , ct, ng cc, p cc, nh cc, khoan, cng tc lm ng, xy gch , cng tc b tng ti c h, cng tc sn xut v lp dng cu kin b tng c sn, cu kin st thp, l m mi, trn v cc cng tc hon thin khc#nh mc d ton#Xy dng#Cng trn h#P.Dung#286877## 00846000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590020068000640030037001320290022001690080 00500191009001100196010000500207011001400212021028100226020002000507020001800527 020000900545039000700554013000700561#VL12.00449#VL12.00450#VL12.00451#28000#Vi? t#QU600C#691.02#^214#Quy chun k thut quc gia v sn phm, hng ho vt liu xy dng#Products, goods of building material#Vietnam building code#^aH.#^aXy d ng#2011#^a44tr.^b27cm#Gii thiu mt s quy chun k thut nh nc v cc sn phm, hng ho vt liu xy dng nh: xi mng, knh xy dng, nhm sn phm ph gia cho xi mng v b tng, nhm sn phm vt liu xy dng cha si v c, si hu c, tng hp, nhm sn phm sn, chng thm, gch p lt...#Tiu chun nh n c#Vt liu xy dng#Vit Nam#P.Dung#286878## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020016000690030004000850070015000890080 01800104009003500122010000500157011001400162020001700176020000900193020000400202 039000700206013000700213014000700220#VN12.01345#VN12.01346#50000#Vi?t#H454T#895 .9221#^214#Phm Phc Toi#Hn th k nim#Th#Phm Phc Toi#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a47tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#P.Dung#286879#50000## 00709000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020018000580030004000760070046000800220004001260080 01800130009003500148010000500183011001500188015005500203020001700258020000900275 02000040028400500140028800500110030200500160031300500150032900500130034403900070 0357013000700364#VN12.01347#VN12.01348#50000#Vi?t#TH205D#895.9221008#^214#Theo du hin ti#Th#Mai Xun Cnh, L B Cnh, Trn Mnh Chiu...#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a189tr.^b19cm#TTS ghi: CLB th h i ngi cao tui phng 9 - Lt#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai Xun Cnh#L B Cnh#Trn Mnh Chiu#Trn Quang i#Tng Th Hoa#P.Dung#286880## 00533000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050010000470020008000570030010000650070010000750080029000850090 07900114010000500193011001400198020000800212020000900220039000700229013000700236 020000700243020001700250#VN12.01349#VN12.01350#Vi?t#462S#895.9221#^214#Hong Y n#i sen#Tp ca c#Hong Yn#^aTp. H Ch Minh ; An Giang#^aVn ho Vn ngh Tp . H Ch Minh ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2012#^a78tr.^b19cm#Vn g c#Vit Nam#P.Dung#286881#Li ca#Vn hc hin i## 00713000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020044000690030008001130070013001210040 01900134008001800153009003500171010000500206011001500211021014900226020001700375 020000900392020000800401039000700409013000700416#VN12.01351#VN12.01352#40000#Vi ?t#M501#895.922803#^214#Trng Quang#Ma ng phng Ty v ni lng phng n g#Tu bt#Trng Quang#Ti bn c b sung#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2011#^a191tr.^b19cm#Gm nhng trang tu bt, n cha nhng cu ch uyn lin quan t tnh yu qu hng t nc, tnh ngha i... n vn minh th, mi trng sng#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#P.Dung#286882## 00519000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050014000470020009000610030004000700070014000740080029000880090 08500117010000500202011001400207020001700221020000900238020000400247039000700251 013000700258#VN12.01353#VN12.01354#Vi?t#L100S#895.9221#^214#Nguyn T Nh#L s ng#Th#Nguyn T Nh#^aTp. H Ch Minh ; Bc Liu#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Lin hip Hi Vn hc Ngh thut tnh Bc Liu#2012#^a62tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#286883## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020017000670030008000840070013000920080 01800105009003500123010000500158011001400163020001700177020000900194020000400203 039000700207013000700214#VN12.01355#VN12.01356#35000#Vi?t#T419B#895.9221#^214#L m Tn Cui#Tc bay min nh#Tp th#Lm Tn Cui#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a99tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#2 86884## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050022000540020012000760030004000880070022000920080 01800114009003500132010000500167011001400172020001700186020000900203020000400212 039000700216013000700223#VN12.01357#VN12.01358#25000#Vi?t#B308#895.9221#^214#P han Thiu Xun Giang#Bit u...#Th#Phan Thiu Xun Giang#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a73tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #P.Dung#286885## 00579000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050012000480020022000600030008000820070012000900080029001020090 08400131010000500215011001400220015003500234020001700269020000900286020000400295 039000700299013000700306#VN12.01360#VN12.01359#Vi?t#QU100N#895.9221#^214#Song Ng uyn#Qua nhng ma hoa cc#Tp th#Song Nguyn#^aTp. H Ch Minh ; Bc Liu#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Lin hip Hi Vn hc Ngh thut tnh Bc Liu# 2012#^a70tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn Vn Thun#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#P.Dung#286886## 00468000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100050002708200090 00328080005000410050019000460020006000650030008000710070019000790080018000980090 03500116010000500151011001400156020001700170020000900187020000400196039000700200 013000700207#VN12.01361#VN12.01362#Vi?t#H561#895.9221#^214#ng Bo Tin Minh#H ng#Tp th#ng Bo Tin Minh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch M inh#2012#^a71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#286887## 00787000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020011000470030036000580070064000940080018001580090035001760100 00500211011001500216015008200231020001800313020000900331020001200340020000400352 00500220035600500180037800500190039600500150041500500170043003900070044701300070 0454#VN12.01363#VN12.01364#Vi?t#H100X#895.9223#^214#H Xanh 13#Tp sng tc ca thiu nin k Lk#Nguyn Trc Qunh Anh, Vng Th Vn Anh, Hunh Th Trc Chi. ..#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a200tr.^b19cm#TTS ghi: Hi VHNT - S GD - T. Tnh on - nh Vn ho Thanh thiu nin k Lk#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Th#Nguyn Trc Qunh Anh#Vng Th Vn Anh #Hunh Th Trc Chi#Bi Th Thu H#L Th Thu Hng#P.Dung#286888## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050019000550020013000740030004000870070019000910080 01000110009001500120010000500135011001500140020001700155020000900172020000400181 039000700185013000700192#VN12.01365#VN12.01366#40000#Vi?t#PH301T#895.9221#^214# Nguyn Phng Dung#Pha tn tro#Th#Nguyn Phng Dung#^a Nng#^aNxb. Nng# 2011#^a103tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#286889## 00750000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020035000700030017001050070016001220080 01000138009001500148010000500163011001500168039000700183013000700190021022200197 020001700419020000900436020001200445020000300457#VN12.01367#VN12.01368#25000#Vi ?t#N462T#895.9223#^214#Hong Minh Tun#Ni ti ng mt gc tri rc sng#Tp tr uyn v k#Hong Minh Tun#^a Nng#^aNxb. Nng#2012#^a132tr.^b19cm#P.Dung#2 86890#Gm nhng cu chuyn nh k v cuc i tham gia hot ng Cch mng ca t c gi, nhng nm khng chin gian kh, v chin dch Tt Mu Thn 1968 v nhng tn mn cm xc v con ngi, qu hng y chn thnh v cm ng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K## 00778000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020025000660070026000910040018001170080 01000135009001500145010000500160011001500165021025400180020001200434020000900446 020000900455005001000464039000700474013000700481#VN12.01369#VN12.01370#18000#Vi ?t#C101M#641.5#^214#Phan Vn Chiu#Cc mn n chay tr bnh#Phan Vn Chiu, Thi u Hi#Ti bn ln th 1#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a107tr.^b19cm#Phn tch t c dng ca n chay i vi sc kho. Phng php n chay chng bnh ung th v cc bnh thng thng khc. Cch ch bin mt s mn n chay thng dng km theo bng nhu cu axit amin cn cho c th v hm lng Kali cc thc phm thng d ng#Mn n chay#iu tr#Ch bin#Thiu Hi#P.Dung#286891## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050008000550020013000630030024000760070008001000040 01900108008000500127009001300132010000500145011001500150020001700165020000900182 020001200191020000300203039000700206013000700213#VN12.01371#VN12.01372#80000#Vi ?t#NG558#895.9223#^214#c nh#Ngi a ti#Truyn v k tuyn chn#c nh#Ti bn c b sung#^aH.#^aThanh nin#2012#^a332tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Truyn ngn#K#P.Dung#286892## 00704000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050011000480020040000590070011000990080005001100090013001150100 00500128011001400133021024300147020001700390020002000407020000900427039000700436 013000700443#VN12.01373#VN12.01374#Vi?t#NG430L#959.7009#^214#Minh Khnh#Ngn la trong tim nhng ngi anh hng#Minh Khnh#^aH.#^aThanh nin#2011#^a83tr.^b19cm# Khc ho nhng khonh khc ho hng lm nn tn tui v chin thng ca nhng anh hng tr tui, cng hin mu xng cho c lp t do ca T quc nh: N guyn Thi bnh, Mc Th Bi, Phan nh Git, Nguyn Th Minh Khai, V Th Su. ..#Nhn vt lch s#Hot ng cch mng#Vit Nam#P.Dung#286893## 00707000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020050000470040013000970080005001100090013001150100005001280110 01400133015005800147021019500205020002200400020000800422020000900430039000700439 013000700446#VN12.01375#VN12.01376#Vi?t#H561D#324.2597#^214#Hng dn thc hin iu l on TNCS H Ch Minh#In ln th 2#^aH.#^aThanh nin#2012#^a98tr.^b19cm# TTS ghi: Trung ng on thanh nin Cng sn H Ch Minh#Gii thiu nhng vn v on vin, nhng vn v t chc c s on, on khi, on ngnh, t ch c on trong qun i. Cng tc gim st, kim tra ca on, vn khen thng , k lut...#on TNCS H Ch Minh#iu l#Vit Nam#P.Dung#286894## 00937000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020078000470030010001250070052001350040035001870080005002220090 01300227010000500240011001500245020002200260020002200282020000800304020000900312 00500160032100500110033700500120034800500100036000500100037003900070038001300070 0387021018000394020001300574#VN12.01377#VN12.01378#Vi?t#L302S#324.2597#^214#Lch s on TNCS H Ch Minh v phong tro thanh nin Vit Nam (1925 - 2012)#Hi - p#ng Quang Vinh (ch.b.), Nguyn Vn, Minh Nguyt...#In ln th 4, c sa ch a, b sung#^aH.#^aThanh nin#2012#^a202tr.^b19cm#on TNCS H Ch Minh#Phong tr o thanh nin#Lch s#Vit Nam#ng Quang Vinh#Nguyn Vn#Minh Nguyt#Ngc Vng#N guyn V#P.Dung#286895#Gii thiu nhng s kin c ngha din ra trong hn 80 nm xy dng v pht trin ca on TNCS H Ch Minh v phong tro thanh nin Vit Nam c trnh by di dng hi p#Sch hi p## 00752000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020033000600070045000930080005001380090013001430100 00500156011001500161021020900176020000900385020001600394020000900410005001000419 005001100429039000700440013000700447020000800454#VN12.01379#VN12.01380#Vi?t#301 C#959.7#^214#Nguyn Sng Lam#a ch ca tui tr Vit Nam#B.s.: Nguyn Sng Lam, Bnh Minh, Minh Khnh#^aH.#^aThanh nin#2011#^a199tr.^b19cm#Gii thiu v c c a danh, cc di tch lch s cch mng trn hu khp t nc c sp xp t heo th t A, B, C... Ngoi ra cn c nhng ch dn a l cc bn tr c th trc tip n tham quan, hc tp#a danh#Di tch lch s#Vit Nam#Bnh Minh#Mi nh Khnh#P.Dung#286896#Lch s## 00758000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050014000480020065000620070019001270080005001460090013001510100 00500164011001500169039000700184013000700191021026700198020002100465020000900486 020000900495#VN12.01382#VN12.01381#Vi?t#PH110T#370.9597#^214#ng Quc Bo#Pht trin s nghip gio dc di nh sng t tng H Ch Minh#ng Quc Bo b.s.#^ aH.#^aThanh nin#2011#^a286tr.^b19cm#P.Dung#286897#Gii thiu mt s vn v p ht trin gio dc di nh sng t tng H Ch Minh, v cng cuc i mi pht trin nh trng, v nhn cch con ngi, tm gng t hc, vn dy hc, hc tp, quan im gio dc v cc bc th ch yu ca Bc gi ngnh gio dc...#T tng H Ch Minh#Gio dc#Vit Nam## 00801000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200140 00348080005000480020030000530070049000830220004001320080005001360090013001410100 00500154011001500159021022100174020001500395020002000410020000900430005001000439 005001700449005001000466005000900476039000700485013000700492#VN12.01383#VN12.013 84#Vi?t#NH556N#324.259707092#^214#Nhng ngi cng sn tr tui#c Vng, Nguy n nh Nhn, Lu Hng, Phm c#T.1#^aH.#^aThanh nin#2011#^a315tr.^b19cm#Vit v nhng anh hng, lit s trc Cch mng thng 8/1945 (1930 - 1945), nhng ng i cng sn tr tui v dn, v ng m hi sinh oanh lit cho cch mng nh: Trn Ph, Ng Gia T, L Hng Phong, Nguyn c Cnh...#Ngi cng sn#Hot ng cch mng#Vit Nam#c Vng#Nguyn nh Nhn#Lu Hng#Phm c#P.Dung#286898# # 00831000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200140 00348080005000480020030000530070042000830220004001250080005001290090013001340100 00500147011001400152021023400166020001500400020002000415020000900435005000900444 005001100453005001700464005001300481039000700494005000900501013000700510#VN12.01 385#VN12.01386#Vi?t#NH556N#324.259707092#^214#Nhng ngi cng sn tr tui#Phm c, Hong Tin, Nguyn Vit Cnh...#T.2#^aH.#^aThanh nin#2011#^a15tr.^b19cm#V it v nhng anh hng, lit s sau Cch mng thng 8/1945 n nm 1975(1946 - 19 75), nhng ngi cng sn tr tui vt qua nhng kh khn, gian kh, sng, l m vic, chin u cho l tng v s nghip v i ca ng, ca Bc H#Ngi c ng sn#Hot ng cch mng#Vit Nam#Phm c#Hong Tin#Nguyn Vit Cnh#B Ki n Quc#P.Dung#Chi Phan#286899## 00697000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550050012000600020025000720070012000970080005001090090 01300114010000500127011001500132021018500147020001900332020001700351020000400368 039000700372013000700379020001200386020000900398#VN12.01387#VN12.01388#VN12.0138 9#Vi?t#T312H#895.922132#^214#L Xun c#Tinh hoa th H Ch Minh#L Xun c#^a H.#^aThanh nin#2011#^a507tr.^b19cm#Phn tch, ph bnh v cm th nhng phn s u lng nht trong cc bi th ca Bc, c bit biu hin ci ti tr tnh t c m xc t nhin, su m v t nc, con ngi, cuc sng...#Nghin cu vn hc# Ph bnh vn hc#Th#P.Dung#286900#H Ch Minh#Vit Nam## 00702000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020019000460030016000650080005000810090028000860100005001140110 01400119015009600133021016300229020001900392020001000411020001300421039000700434 013000700441#VN12.01390#VN12.01391#Vi?t#D107B#384.025#^214#Danh b in thoi#L u hnh ni b#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a88tr.^b15cm#TTS ghi: B T hng tin v Truyn thng. Cc Qun l Pht thanh Truyn hnh v Thng tin in t #Gii thiu danh b in thoi ca cc lnh o, qun l B Thng tin v Truyn thng H Ni. Danh b in thoi i pht thanh & truyn hnh cc tnh trn c nc#Danh b in thoi#Thng tin#Truyn thng#P.Dung#286901## 00570000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020034000420080005000760090028000810100005001090110014001140210 17300128020000800301020000900309020000800318039000700326013000700333#VN12.01392# VN12.01393#Vi?t#C120N#383#^214#Cm nang vn ho bu in Bc Kn#^aH.#^aThng ti n v Truyn thng#2012#^a15tr.^b15cm#Gii thiu lch s pht trin ca Bu in Bc Kn. Cc gi tr vn ho, chun mc vn ho, vn ho ni b, vn ho ng x ca ngnh v danh sch c nhn tiu biu nm 2011#Vn ha#Bu in#Bc Cn#P.Dun g#286902## 00599000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050009000440020009000530070009000620080018000710090035000890100 00500124011001400129021018300143020000900326020000800335039000700343013000700350 #VN12.01394#VN12.01395#Vi?t#T312T#294.3#^214#Hnh Hu#Tinh tn#Hnh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a32tr.^b19cm#Lun bn v tinh tn trong o Pht, tc l tin ln ch khng bao gi li, v cn c s bn b, lu di, bung b mi dnh mc, mi mong cu tin ti con ng tu hnh chn chnh#o Pht#Tu hnh#P.Dung#286903## 00571000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050009000450020010000540070009000640080018000730090035000910100 00500126011001400131020000800145020000900153039000700162021015300169013000700322 #VN12.01396#VN12.01397#Vi?t#NH121N#294.3#^214#Hnh Hu#Nhn nhc#Hnh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a36tr.^b19cm#Gio l#o Ph t#P.Dung#Nhng li thuyt ging ca c Pht v s nhn nhc (tc l phi bit nhu ho), nhn chu nghip c, khng to nghip mi cuc i thnh cng qu m n#286904## 00625000000000229000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330050009000380020014000470070009000610080018000700090035000880100005001230110 01400128020001000142020000900152039000700161013000700168021022000175#VN12.01398# VN12.01399#Vi?t#294.3#^214#Hnh Hu#Mt ting ht#Hnh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a27tr.^b19cm#Kinh Pht#o Pht#P.Dung#286 905#Thuyt gio ca o Pht dnh cho nhng ngi tu thin. ngha ca ting th t ngi hc thin bit tnh gic, ch tm nh li bn thn mnh v bit s d ng ting ht theo ca mnh c th chuyn phm thnh thnh## 00604000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050009000440020023000530070009000760080018000850090035001030100 00500138011001400143021017200157020000900329020001000338039000700348013000700355 #VN12.01400#VN12.01401#Vi?t#H112S#294.3#^214#Hnh Hu#Hy sng cho hng say!#Hn h Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a27tr.^b19cm#Nh ng li thuyt ging ca o Pht gip con ngi ci thin tm mnh, sng thin hn v c s thay i cch nhn, c th an n sng v cng an n khi ngh n ci cht#o Pht#Cuc sng#P.Dung#286906## 00680000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050009000450020011000540070009000650080018000740090035000920100 00500127011001400132021024000146020000900386020000600395020001100401039000700412 013000700419#VN12.01402#VN12.01403#Vi?t#TH305#294.3#^214#Hnh Hu#Thin nh#H nh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a30tr.^b19cm#T rnh by tm lc v thin nh v cc bc thin nh theo tm linh o Pht nh m gip con ngi tm c con ng gic ng, lm ch bn thn, tm c nim v ui trong cuc sng v tin nhanh, tin mau trn hnh trnh tm v vi chn nh# o Pht#Thin#Thin nh#P.Dung#286907## 00472000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020034000500030012000840080018000960090047001140100 00500161011001600166020001000182020001200192020001200204039000700216013000700223 #NV12.00171#NV12.00172#88000#Vi?t#I-302R#428#^214#IELTS reading recent actual t ests#2007 - 2011#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vi t#2012#^a127 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng c# kim tra#P.Dung#286908## 01022000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020032000680030073001000290029001730070 04600202008001800248009002300266010000500289011001500294021032500309020001600634 020001100650020001000661006001800671039000700689013000700696019000500703#VN12.01 404#VN12.01405#16000#Vi?t#B103H#158.1#^214#Pollay, David J.#Bi hc diu k t chic xe rc# hnh vi tiu cc ca ngi khc khng nh hng n cuc sng c a bn#The law of the garbage truck#David J. Pollay ; Nguyn Thu Qunh bin dch #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a111tr.^b15cm#Gii thiu nhng c u chuyn, tnh hung v nhng rc ri hay gp trong cuc sng, cng cch thc b qua nhng iu tiu cc nm ngoi tm kim sot, bit cch tp trung vo n hng mc tiu quan trng, nhng hnh vi tiu cc ca ngi khc khng nh h ng n cuc sng v cn tr bn trn con ng hon thin bn thn#Tm l ng d ng#Hon thin#Nhn cch#Nguyn Thu Qunh#p.dung#286909#Dch## 00730000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020032000630290033000950070031001280080 01800159009002300177010000500200011001500205021013200220020001700352020001000369 020000900379020001000388005001600398039000700414013000700421#VN12.01407#VN12.014 06#25000#Vi?t#H107P#089#^214#Cao Vn Quang#Hnh phc t nhng iu gin d#Happ iness from the simple things#Cao Vn Quang, inh Th Thu H#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a112tr.^b18cm#Tp hp nhng cu ni, trch dn nh nh nh tri nghim, lng nghe v cm nhn s hnh phc t nhng iu gin d tro ng cuc sng#Vn hc hin i#Hnh phc#Vit Nam#Li trch#inh Th Thu H#P.Dun g#286910## 00754000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020026000650070014000910080018001050090 02300123010000500146011001500151012002100166021022900187020001300416020001400429 020001900443039000700462013000700469#VN12.01408#VN12.01409#20000#Vi?t#K600N#658 .4#^214#Li Th Luyn#K nng lm vic ng i#Li Th Luyn#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a143tr.^b19cm#B sch K nng sng#Trnh by v k nng lm vic ng i. Tm quan trng, mc tiu, gi tr, tm nhn ca i. Ph ng php ng i lm vic hiu qu, gii quyt xung t trong i, cc bui hp i v nhu cu o to k nng lm vic ng i#K nng sng#Nhm lm vic# Lm vic theo nhm#P.Dung#286911## 00713000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020011000520030037000630070015001000080018001150090 02300133010000500156011001500161012001900176021014900195020001100344020001800355 020000900373006001000382039000700392013000700399019000500406#VN12.01410#VN12.014 11#29000#Vi?t#TH552D#613.2#^214#Thc dng#Hng dn cch thc thay i s phn #L H Lc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a143tr.^b19cm#T sch Thc dng#Gii thiu ch n ung v chn la thc n hp l, nhm to c ho mnh mt sc kho tt v cui cng a bn n vi hnh phc vnh hng v th c s#Thc dng#Liu php n ung#Sc kho#L H Lc#p.dung#286912#Dch## 00870000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020025000650070034000900080018001240090 02300142010000500165011001500170021029800185020000800483020000900491020001900500 020001600519006001400535039000700549013000700556019000500563#VN12.01412#VN12.014 13#49000#Vi?t#O-427#616.6#^214#Michio Kushi#Ohsawa c tr him mun#Michio Ku shi ; Phm Cao Hon dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a275tr.^ b19cm#Nghin cu phng php c tr him mun theo Ohsawa vi nhng ni dung ch nh: him mun v dinh dng, h sinh sn, v sinh - him mun, ch n ung, li sng v sc sinh sn, v sinh v nn vn minh hin i, s ho gii bnh tt , tin trnh bnh v gii thiu thc phm dng sinh tiu chun#V sinh#iu tr #Phng php Ohsawa#Trng sinh hc#Phm Cao Hon#P.Dung#286913#Dch## 00814000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510030022000930070046001150080018001610090 02300179010000500202011001500207021019500222005001600417005001300433005001600446 005001200462039000700474013000700481020000600488020001800494#VV12.03734#VV12.037 35#45000#Vi?t#B308M#133.5#^214#Bit mnh - hiu ngi, hi ho cuc sng#Linh k hu thi mnh l#L Hng VKD, Bnh Thanh Hng, L Vng Duy...#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a179tr.^b21cm#Nghin cu hc thut t vi phng n g v nguyn l trit lun m dng truyn thng con ngi c th t iu tit li sng, bit mnh, hiu ngi, to lp mt cuc i thanh thn v hiu qu#B nh Thanh Hng#L Vng Duy#Hunh Cng Khoa#L Hng VKD#p.dung#286914#T vi#m d ng ng hnh## 00805000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030042000770070069001190080018001880090 02300206010000500229011001500234039000700249013000700256019000500263021016200268 020000900430020000700439020001100446006000900457006001100466005001400477#VV12.03 736#VV12.03737#58000#Vi?t#KH104P#153.4#^214#Khm ph ngn ng t duy#Cun sch v NLP cn thit v th v nht#Philip Miller ; Bin dch: Cam Tho, Thanh Tng ; Trn Vnh Tn h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a175tr.^b21c m#p.dung#286915#Dch#Nghin cu v lp trnh ngn ng t duy (NLP). Li ch thi t thc ca NLP trong cng vic, trong cch i nhn x th, khm ph bn thn v tri nghim cuc sng#Ngn ng#T duy#Tm l hc#Cam Tho#Thanh Tng#Trn Vnh Tn## 00794000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020018000660290026000840070034001100220 00400144221002200148008001800170009002300188010000500211011001500216021017300231 020002000404020000700424005002000431039000700451013000700458005001500465#VV12.03 738#VV12.03739#34000#Vi?t#H110G#158.1#^214#Canfield, Jack#Ht ging tm hn#Chi cken soup for the soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen#T.1#Ring dnh cho ph n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a174tr.^b21cm#Gm nhng cu ch uyn bnh d, chn thc, gn gi gip bn c hiu hn ni tm ca nhng ngi p h n quanh mnh vi nhng cm xc, suy t, c m v con ngi v cuc sng#Tm l hc ng dng#Ph n#Hansen, Mark Victor#P.dung#286916#Canfield, Jack## 00923000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020018000660290026000840070034001100220 00500144221001700149008001800166009002300184010000500207011001500212021021900227 02000200044600500200046603900070048601900090049302000100050201300070051200500150 0519015005100534#VV12.03740#VV12.03741#36000#Vi?t#H110G#158.1#^214#Canfield, Ja ck#Ht ging tm hn#Chicken soup for the soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen #T.19#Tin vo ngy mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a175tr.^b2 1cm#Gm nhiu cu chuyn nh nhng li l mt thng ip c th hn gn vt th ng, lm thay i suy ngh, tm hn v i khi, c cuc i bn v c th em n nhng iu tt p cho bn thn bn v nhng ngi xung quanh#Tm l hc ng d ng#Hansen, Mark Victor#P.dung#Dch Anh#Cuc sng#286917#Canfield, Jack#Tn sch bng ting Anh: Chicken soup for the soul## 00734000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030017000690070041000860080018001270090 02300145010000500168011001500173021015200188020002200340020000900362020001300371 039000700384013000700391019000500398006001200403005001700415#VV12.03742#VV12.037 43#37000#Vi?t#L108T#181#^214#Lo T o c kinh#Hn - Vit - Anh#V Th Ngc d ch ; Nguyn Minh Tin h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a183t r.^b21cm#Mt vi nt v Lo T, v tc phm "o c kinh". Lun gii v "o", v li sng cao thng v thut lnh o ch huy cho tng lp lnh o ngy xa #Trit hc phng ng#Tc phm#o c kinh#P.Dung#286918#Dch#V Th Ngc#Nguy n Minh Tin## 01052000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510030018000720070057000900080018001470090 02300165010000500188011001500193015013300208021021000341020000800551020000800559 02000040056702000090057100500130058000500110059300500140060403900070061801300070 0625020000500632020001300637005001300650005001500663#VV12.03744#VV12.03745#60000 #Vi?t#B305V#959.7#^214#Bin v o Vit Nam#My li hi - p#B.s.: H Minh Hn g, Trn Thun, Trn Nam Tin (ch.b.)...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2012#^a303tr.^b21cm#TTS ghi: Nhm kho s Nam B v Trung tm Nghin cu Bin v o; Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn - HQG Tp. H Ch Minh#Cung c p nhng hiu bit thng thng v bin v o Vit Nam trn cc lnh vc ch y u nh: khng gian, i sng, s thng trm v s pht trin, hi nhp, hng v bin - o c trnh by di dng hi p#Lch s#Kinh t#o#Vit Nam#H Minh Hng#Trn Thun#Trn Nam Tin#P.Dung#286919#Bin#Sch hi p#Hunh B Lc#Thi Vnh Trn## 00983000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020028000640290019000920070058001110080 01800169009002300187010000500210011001500215012002600230021030200256020002000558 02000200057800500200059800600080061800600090062600600080063503900070064301300070 0650#VV12.03746#VV12.03747#54000#Vi?t#B300Q#158#^214#Canfield, Jack#B quyt t c c m#The Aladdin factor#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; Bin dc h: Kim Vn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a279tr.^b21cm#Chick en soup for the soul#Vi nhiu cu chuyn th v v su sc ca nhng con ngi t c thnh cng bng vic nu ln yu cu, cun sch mang n cho bn cc h thay i cuc sng - bt k ang gp tr ngi no v bn s c c mt cuc s ng nh mong i - mt kho bu khng phi t cy n thn m xut pht t tri t im#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Hansen, Mark Victor#Kim Vn#Nh Vin# An Bnh#P.Dung#286920## 00860000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020031000630290012000940070045001060080 01800151009002300169010000500192011001500197021026700212020002000479020002000499 006001000519006001000529039000700539013000700546019000500553#VV12.03748#VV12.037 49#58000#Vi?t#B300Q#158.1#^214#Khera, Shiv#B quyt ca ngi chin thng#You c an win#Shiv Khera ; Bin dch: Bch Thu, Minh Ti#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a287tr.^b21cm#Trnh by nhng nguyn tc v k hoch hnh n g thit thc cho tng lai, gip bn gy dng mc tiu mi, khm ph nng lc c a bn thn, bin c m thnh s tht, bit xc nh mc tiu v nhng gi tr c n u tin trong cuc sng v tng bc tin n thnh cng#B quyt thnh cng# Tm l hc ng dng#Bch Thu#Minh Ti#p.dung#286921#Dch## 00948000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050014000400020049000540070055001030080018001580090038001760100 00500214011001500219021028600234020000800520020000700528020000800535020000800543 02000090055102000080056000500140056800500170058203900070059901300070060602000090 0613#VV12.03750#37500#Vi?t#D112H#378.1#^214#Dng Phc T#Dy hc & t vn tron g o to i hc, cao ng#Dng Phc T (ch.b.), Nguyn Vn H, Nguyn Xun Ho n#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2012#^a186tr.^b21cm#G ii thiu mt s thng tin v o to i hc v cao ng h chnh qui theo tn ch, bao gm nhng quan im, nhng tng v c nhng kinh nghim ca th gii , ca nhiu nh gio, nhiu trng i hc ca nc ta sau bn nm chun b v t rin khai vic o to theo h thng tn ch#o to#T vn#Dy hc#i hc#Cao ng#Tn ch#Nguyn Vn H#Nguyn Xun Hon#P.Dung#286922#Vit Nam## 00888000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020032000310030042000630070053001050080018001580090023001760100005001990110 01500204039000700219013000700226021024200233020000800475020001500483020001000498 005001400508005001700522005001700539005001700556005001300573#VL12.00452#Vi?t#F10 2M#002#^214#Fahasa mng xun nhm thn 2012#Thng tin, nghip v, gii thiu, s kin#Hunh Vn Hi, L Th Thu Huyn, Phan Thanh Thanh...#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2012#^a123tr.^b27cm#P.Dung#286923#Gii thiu cng ty kinh do anh pht hnh sch Fahasa trong 35 nm xy dng v pht trin. Cng tc v hot ng nghip v, hot ng ng - on th - x hi v xy dng vn ho doanh ngh ip ca ca hng cng nhng bi th vit v nh sch...#Cng ti#Pht hnh sch#H ot ng#Hunh Vn Hi#L Th Thu Huyn#Phan Thanh Thanh#Nguyn Th Phng#Phm T h Ho## 01023000000000361000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200250 00260290033000510070104000840080018001880090023002060100005002290110015002340150 07700249021014100326020001300467020001200480005001200492005001700504005001700521 03900040053801300070054200500150054900500090056400500210057300500140059400500200 0608006000900628020001100637020001300648#Vi?t#V513K#338.95977#^214#Vng kinh t ng Nam B#The Southeastern economic region#V Vn Bin, Nguyn Minh Tun, P h Trn Tnh... ; B.s.: Hong Cng Thanh Sn ch.b... ; Lu Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a473tr.^b26cm#TTS ghi: Cc xc tin Thng mi ; Cng ty truyn thng-TM-DV Nhp cu Vit#Gii thiu tng quan v vng kinh t ng Nam B, gii php pht trin vng, cc a phng v doanh nghip tiu biu trong vng kinh t ny#Kinh t vng#ng Nam B#V Vn Bin#Nguyn Minh Tu n# Ph Trn Tnh#Hu#286924#inh Quc Thi#Khnh An#Hong Cng Thanh Sn#L Ho ng Oanh#Nguyn Th Hng Vn#Lu Thu#Pht trin#Doanh nghip## 01131000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200110002380800050 00340020125000390070053001640080018002170090023002350100005002580110015002630210 37700278020000800655020002000663020001100683020001600694005001400710005001300724 005001300737005001700750005001200767039000400779013000700783020002700790#VL12.00 453#Vi?t#CH527D#338.959779#^214#Chuyn dch c cu kinh t, m hnh tng trng kinh t Thnh ph H Ch Minh v Vit Nam theo hng cnh tranh n nm 2020#L ng Minh C, o Duy Hun, Phm c Hi (ch.b.)...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a423tr.^b26cm#Gii thiu khi qut nhng vn c bn v l lu n v thc tin ca c cu kinh t, m hnh tng trng kinh t Vit Nam hin na y. Qua , nghin cu v c cu kinh t, m hnh tng trng kinh t Thnh ph H Ch Minh theo hng cnh tranh: nh gi hin trng v gii php, chuyn i k hu vc kinh t v m hnh kinh t nng nghip - nng thn, ti cu trc doanh ng hip...#M hnh#Tng trng kinh t#Cnh tranh#Tp. H Ch Minh#Lng Minh C#o Duy Hun#Phm c Hi#Teruyoshi Kubota#Kubo Mitsuo#Hu#286925#Chuyn dch c c u kinh t## 01027000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020018000330030036000510290011000870070120000980080018002180090023002360100 00500259011001500264021023500279020000900514005001900523005001800542006001900560 03900040057901300070058301900080059000500190059800600150061700600210063200500270 0653020000900680#VL12.00454#Vi?t#N116L#303.3#^214#Nng lc lnh o#Enhancing th e lessons of experience#Leadership#Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett, Gordon J. Curphy ; Dch: V Th Phng Oanh... ; H..: Stellar management company#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a759tr.^b27cm#Tng hp cc kin thc, k nng v kinh nghim trong lnh o: v tr lnh o, quyn lc, nng lc, hn h vi ca ngi lnh o, phng php lnh o, cc hc thuyt ph thuc trong l nh o v gii thiu mt s nh lnh o ni ting#Lnh o#Ginnett, Robert C.#C urphy, Gordon J.#V Th Phng Oanh#Hu#286926#dch M#Hughes, Richard L.#V Tha nh Quyn#Trn Th Thu Phng#Stellar management company#Nng lc## 00775000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200100 00318080005000410020010000460030060000560080018001160090023001340100005001570110 01500162021026000177020000900437020001000446020001000456020001000466039000400476 013000700480020002200487#VL12.00455#295000#Vi?t#TH507H#382.09597#^214#Thu 2012 #Biu thu xut khu - nhp khu v thu GTGT hng nhp khu#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a619tr.^b29cm#Gii thiu danh mc biu thu xut - n hp khu v thu gi tr gia tng hng nhp khu nm 2012: ng vt sng, cc s n phm t ng vt, sn phm thc vt, m v du ng vt hoc thc vt, thc ph m ch bin...v mc thu sut u i i vi mt s mt hng#Hng ho#Biu thu #Xut khu#Nhp khu#Hu#286927#Thu gi tr gia tng## 00876000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200100 00318080005000410020010000460030081000560290009001370080018001460090023001640100 00500187011001600192021029200208020000900500020001000509020001000519020001000529 039000400539013000700543020002200550020001400572#VL12.00456#359000#Vi?t#TH507H# 382.09597#^214#Thu 2012#Sch song ng Anh - Vit = Tax 2012 : Export - Import t ariff and value added tax#Tax 2012#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012 #^a1039tr.^b29cm#Gii thiu danh mc biu thu xut - nhp khu v thu gi tr gia tng hng nhp khu nm 2012: ng vt sng, cc sn phm t ng vt, sn p hm thc vt, m v du ng vt hoc thc vt v cc sn phm tch t chng, th c phm ch bin... v thu nhp khu u i i vi mt s mt hng#Hng ho#Bi u thu#Xut khu#Nhp khu#Hu#286928#Thu gi tr gia tng#Sch song ng## 01135000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020050000540030031001040070064001350220005001992210 02200204008000500226009002300231010000500254011001500259015003000274021029000304 02000200059402000190061402000090063302000100064202000090065200500130066100500150 0674005001700689005001400706005001800720039000400738013000700742#VV12.03751#VV12 .03752#30500#Vi?t#T103L#320.4597#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin chnh#B.s.: inh Vn Mu, Phm Hng Thi, Nguy n Hu Khin (ch.b.)...#Ph.1#Nh nc v php lut#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2 012#^a173tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Trnh by mt s vn c bn trong vic t chc thc hin quyn lc chnh tr nc ta hin nay, v h thng c quan nh nc, quy ch lm vic ca Chnh ph v U ban nhn dn, nhng vn c bn v php lut v php ch x hi ch ngha Vit Nam, lut hnh chnh v xt x hnh chnh#Hnh chnh nh nc#Qun l hnh chnh#Nh nc#Php lut#Vi t Nam#inh Vn Mu#Phm Hng Thi#Nguyn Hu Khin#V Trng Hch#Lng Thanh C ng#Hu#286929## 01129000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490030031000990070059001300220005001892210 04400194008000500238009002300243010000500266011001500271015003000286021032100316 02000200063702000190065702000090067600500130068500500160069800500110071400500150 0725005001600740039000400756013000700760#VV12.03753#VV12.03754#83500#Vi?t#T103L #352#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin chnh#B.s.: inh Vn Mu, Nguyn Vn Thm, V Kim Sn (ch.b.)...#Ph.2#Hnh chnh nh nc v cng ngh hnh chnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a483tr. ^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Gii thiu nhng vn chung v hnh chnh nh nc, t chc hnh chnh nh nc, qun l cng v cng chc, qun l v c i cch hnh chnh, xy dng v thc thi chnh sch cng, tm l v phong cch l nh o, xy dng v ban hnh vn bn quy phm php lut, iu hnh cng s, ng dng tin hc trong qun l hnh chnh#Hnh chnh nh nc#Qun l hnh chnh#Vi t Nam#inh Vn Mu#Nguyn Vn Thm#V Kim Sn#Chu Xun Khnh#L Th Vn Hnh#Hu #286930## 01178000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490030031000990070062001300220005001922210 04100197008000500238009002300243010000500266011001500271015003000286021032400316 02000200064002000190066002000090067900500130068800500120070100500180071300500160 0731005001100747039000400758013000700762020001700769020000600786#VV12.03755#VV12 .03756#95000#Vi?t#T103L#353#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh n c#Chng trnh chuyn vin chnh#B.s.: inh Vn Mu, L S Thip, Nguyn Trnh Kim (ch.b.)...#Ph.3#Qun l nh nc i vi ngnh, lnh vc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a552tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Trnh by nhng ki n thc v k nng c bn trong vic qun l nh nc thuc cc lnh vc: kinh t , ti chnh cng, cng sn v dch v cng, th, nng nghip nng thn, chnh sch x hi, bo tr x hi, vn ho, gio dc, y t, khoa hc cng ngh, ti n guyn mi trng, dn tc, tn gio, an ninh quc phng, t php#Hnh chnh nh nc#Qun l hnh chnh#Vit Nam#inh Vn Mu#L S Thip#Nguyn Trnh Kim#Tran g Th Tuyt#L Chi Mai#Hu#286931#Qun l nh nc#Ngnh## 01075000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020050000540030025001040070064001290220005001932210 02200198008000500220009002300225010000500248011001500253015003000268021024700298 02000200054502000190056502000100058402000090059400500130060300500150061600500170 0631005001000648005001100658039000400669013000700673020000900680#VV12.03757#VV12 .03758#42000#Vi?t#T103L#320.4597#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin#B.s.: inh Vn Mu, Phm Hng Thi, Nguyn Hu Khin (ch.b.)...#Ph.1#Nh nc v php lut#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a 243tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Trnh by nhng vn c bn v h t hng chnh tr, Nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam, php lut v php c h x hi ch ngha, nhng ngnh lut ch yu ca h thng php lut Vit Nam v quy ch lm vic ca c quan hnh chnh nh nc#Hnh chnh nh nc#Qun l h nh chnh#Php lut#Vit Nam#inh Vn Mu#Phm Hng Thi#Nguyn Hu Khin#Phm B nh#V c n#Hu#286932#Nh nc## 01135000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490030025000990070059001240220005001832210 04400188008000500232009002300237010000500260011001500265015003000280021033300310 02000200064302000190066302000090068200500130069100500160070400500110072000500150 0731005001600746039000400762013000700766#VV12.03759#VV12.03760#61000#Vi?t#T103L #352#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin#B.s.: inh Vn Mu, Nguyn Vn Thm, V Kim Sn (ch.b.)...#Ph.2#Hnh chnh nh nc v cng ngh hnh chnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a349tr.^b21cm #TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Trnh by nhng vn c bn v qun l hnh ch nh nh nc, quyt nh v cng ch trong qun l hnh chnh, t chc b my v ci cch hnh chnh, cng v cng chc, k thut son tho v t chc qun l vn bn trong c quan nh nc, t chc v iu hnh cng s hnh chnh, th tc hnh chnh v ng dng cng ngh thng tin#Hnh chnh nh nc#Qun l hnh ch nh#Vit Nam#inh Vn Mu#Nguyn Vn Thm#V Kim Sn#Chu Xun Khnh#L Th Vn H nh#Hu#286933## 01131000000000385000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020050000500030025001000070062001250220005001872210 04100192008000500233009002300238010000500261011001500266015003000281021028000311 02000200059102000090061100500130062000500120063300500180064500500130066300500160 0676039000400692013000700696020000600703020001900709020001700728#VV12.03761#VV12 .03762#102000#Vi?t#T103L#353#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin#B.s.: inh Vn Mu, L S Thip, Nguyn Trnh Kim (ch.b.)...#Ph.3#Qun l nh nc i vi ngnh, lnh vc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a590tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Trnh by nhng kin th c v k nng c bn trong vic qun l nh nc v cc lnh vc: kinh t, ti ch nh cng, dch v cng, th v nng thn, bo tr x hi, vn ho, gio dc, y t, khoa hc cng ngh, ti nguyn mi trng, dn tc, tn gio, an ninh quc phng, t php#Hnh chnh nh nc#Vit Nam#inh Vn Mu#L S Thip#Nguyn Tr nh Kim#Bi Tin Qu#Trang Th Tuyt#Hu#286934#Ngnh#Qun l hnh chnh#Qun l nh nc## 00772000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530050015000580020040000730070015001130080005001280090 02300133010000500156011001500161021030000176020002300476020000800499039000400507 013000700511#VV12.03763#VV12.03764#36000#Vi?t#L302S#324.25970709#^214#ng Th Lng#Lch s xy dng ng Cng sn Vit Nam#ng Th Lng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a151tr.^b24cm#Lch s cuc vn ng thnh lp ng Cng sn Vit Nam (1920-1930), xy dng ng trong cc thi k: u tranh ginh chnh quyn (1 930-1945), bo v chnh quyn (1945-1975), xy dng v bo v T quc Vit Nam x hi ch ngha (1976-1986), thi k i mi (1986 n nay) v nhng bi hc kin h nghim#ng Cng sn Vit Nam#Lch s#Hu#286935## 00904000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050020000730020052000930030 03300145007002000178008000500198009002300203010000500226011001500231015004200246 021025200288020001300540020001500553020001100568039000400579013000700583#VV12.03 766#VV12.03768#VV12.03767#VV12.03765#79000#Vi?t#M112T#621.2#^214#Hong Th Bch Ngc#My thu kh cnh dn - Bm ly tm & bm hng trc#L thuyt - Tnh ton - Thit k#Hong Th Bch Ngc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a418tr.^b24cm# TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni#Khi qut l thuyt c s v phng tr nh chuyn ng ca cht lng trong my cnh dn. Trn c s , trnh by l thu yt c s, cch tnh ton thit k, kt cu, cng ngh ca bm ly tm, bm hng trc v phng php s trong tnh ton my cnh dn#My thu lc#Bm hng trc #Bm li tm#Hu#286936## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050018000560020020000740030007000940070018001010080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163039000400180013000700184 020000900191020000700200020000800207#VV12.03769#VV12.03770#85000#Vi?t#H401C#895 .922803#^214#Nguyn Xun Lng#Hoa c may Ph Hin#Tp k#Nguyn Xun Lng#^aH. #^aNxb. Hi nh vn#2012#^a475tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hu#286937#Vit Nam#Bt k#Tp vn## 00642000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140008000440050006000520020016000580030054000740070023001280220 00400151008000500155009006100160010000500221011001500226020001700241020001100258 020001200269006001000281039000800291019001600299013000700315005000600322#VV12.03 771#VV12.03772#Vi?t#M124M#895.1#^214#130000#H M#Mt m Ty Tng#Cuc truy tm kho bu ngn nm ca Pht gio Ty Tng#H M ; Lc Hng dch#T.9#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a704tr.^b21cm#Vn h c hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Lc Hng#P.Nhung#Dch Trung Quc#286938#H M ## 00593000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050018000510020029000690030012000980070034001100080 00500144009006100149010000500210011001500215020001800230020000700248020001200255 006000900267039000800276013000700284019001200291#VV12.03773#VV12.03774#105000#V i?t#E202-O#813#^214#Montgomery, L. M.#Emily trang tri trng non#Tiu thuyt#L . M. Montogomery ; Huyn V dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Tr uyn thng Nh Nam#2012#^a557tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Canaa#Tiu thuyt#Huy n V#P.Nhung#286939#Dch Canaa## 00777000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530030055000830070070001380080005002080090 01900213010000500232011001500237020001700252020000300269020000400272005001300276 00500130028900500180030200500120032000500150033200600130034700600200036000600120 0380039000800392013000700400019000800407#VV12.03775#VV12.03776#70000#Vi?t#T306V #811.008#^214#Ting vng t b kia th gii#Th ca cc nh th M vit v chin tranh v Vit Nam#Kevin Bowen, Bruce Weigl, Yusef Komuniakaa... ; Dch: Nguyn Quyn...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a201tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Th#Bow en, Kevin#Weigl, Bruce#Komuniakaa, Yusef#Hamill, Sam#Marchant, Fred#Nguyn Quyn #Nguyn Phan Qu Mai#Ngn Phng#P.Nhung#286940#Dch M## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020009000630030004000720070009000760080 00500085009001900090010000500109011002900114020001700143020000900160020000400169 039000800173013000700181#VV12.03777#VV12.03778#40000#Vi?t#D106T#895.9221#^214#T hanh S#Dng thu#Th#Thanh S#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a300tr., 3tr. nh m u^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Nhung#286941## 00596000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020021000510070036000720080005001080090019001130100005001320110 01500137015004100152020001700193020000900210020000400219005000900223005001300232 005000900245005001000254005001500264039000800279013000700287#VV12.03780#VV12.037 79#Vi?t#TH460N#895.9221408#^214#Th Nguyn tiu 2012#Lu Phc, Trn Vn Ph, Bo Nhn...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a107tr.^b20cm#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut Ph Yn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Lu Phc#Trn Vn Ph#Bo Nhn#Dim Phc#Phm Ngc Hin#P.Nhung#286942## 00445000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020012000690070014000810080005000950090 01900100010000500119011001400124020001700138020000900155020001200164039000800176 013000700184#VV12.03781#VV12.03782#20000#Vi?t#TH460L#895.9221#^214#Trn Kim Bn g#Th lc bt#Trn Kim Bng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a88tr.^b21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th lc bt#P.Nhung#286943## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020023000660030012000890070032001010080 00500133009006100138010000500199011001500204020001700219020000400236020001200240 006000900252039000800261013000700269019000900276#VV12.03783#VV12.03784#80000#Vi ?t#A107C#823#^214#Kinsella, Sophie#Anh c th gi b mt?#Tiu thuyt#Sophie Kin sella ; Trn Hoa dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a367tr.^b24cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Trn Hoa#P.Nhung#28 6944#Dch Anh## 00932000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020046000690070016001150080018001310090 03500149010000500184011001500189015004900204021030200253020001300555020000900568 039000800577013000700585020001500592020000700607020001600614#VV12.03785#VV12.037 86#50000#Vi?t#X207X#345.597#^214#V Th Kim Oanh#Xt x s thm trong t tng h nh s Vit Nam#V Th Kim Oanh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a267tr.^b21cm#u ba ghi: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#Trnh by l lun chung v xt x s thm v n hnh s. Gii thiu cc quy nh v n i dung c bn ca chun b xt x s thm v n hnh s, phin to s thm hnh s v thc tin p dng php lut. ng thi xut cc gii php nng cao cht lng xt s s thm v n hnh s Vit Nam hin nay#Lut hnh s#Vit Nam#P. Nhung#286945#To n s thm#Xt x#T tng hnh s## 01239000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020079000520030011001310070052001420080018001940090 03500212010000500247011001500252015012400267021038900391020002000780020001000800 02000070081000500150081700500140083200500120084600500120085800500160087003900080 0886013000700894#VV12.03787#VV12.03788#22000#Vi?t#T103L#335.43#^214#Ti liu h ng dn n tp mn nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#Hc phn I#B .s.: Trn Nguyn K, L Thanh Sinh, Bi Vn Ma...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Q uc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a160tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa L lun Chnh tr. B mn Nguyn l c bn ca Ch ngha Mc - Lnin#Gm cc cu hi n tp v hc thuyt kinh t ca ch ngha Mc - Lnin t heo phng thc sn xut t bn ch ngha; cc cu hi tho lun v s vn dng cc nguyn l, quy lut , t tng, quan im c bn ca ch ngha Mc - Lnin t rong chnh sch, ch trng xy dng v pht trin kinh t x hi ca ng v Nh nc; cc cu hi trc nghim v trit hc theo quan im trit hc mcxt#Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn l#n tp#Trn Nguyn K#L Thanh Sinh#Bi Vn Ma#Bi B Linh#Nguyn Ngc Thu#P.Nhung#286946## 01040000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020137000710030015002080070016002230080 01800239009003500257010000500292011001500297021032100312020001000633020001000643 020001700653020001700670020000900687039000800696013000700704020001500711#VV12.03 789#VV12.03790#36000#Vi?t#B108V#342.59708#^214#inh Th Cm H#Bo v mt s qu yn c bn ca ngi khuyt tt: So snh php lut Vit Nam vi cng c ca Li n hp quc v quyn ca ngi khuyt tt#Sch tham kho#inh Th Cm H#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a183tr.^b21cm#Trnh by khi qut s ra i, nhng vn chung ca cng c ca Lin hp quc v quyn ca n gi khuyt tt v s tham gia cng c ca Vit Nam; so snh mt s quyn c b n ca ngi khuyt tt trong cng c ca Lin hp quc v quyn ca ngi khuy t tt vi cc quy nh tng ng ca php lut Vit Nam hin hnh#Php lut#Quy n li#Ngi khuyt tt#Cng c quc t#Vit Nam#P.Nhung#286947#Sch tham kho## 00806000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050013000750020033000880070 01300121008001800134009003500152010000500187011001500192021022300207020000900430 020002100439020001700460020001200477039000800489013000700497#VV12.03791#VV12.037 92#VV12.03794#VV12.03793#30000#Vi?t#T550H#510.285#^214#L Ngc Bch#T hc Math ematica bng hnh nh#L Ngc Bch#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H C h Minh#2011#^a123tr.^b24cm#Gii thiu tng quan v Mathematica, cch ti v ci t Mathematica. Hng dn cch s dng Mathematica gii cc bi ton hm, x y dng cc danh sch, khai bo cc dng ma trn, gii ton i s, gii tch v v th#Ton hc#Phn mm Mathematica#Tin hc ng dng#Sch t hc#P.Nhung#28 6948## 00979000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050012000760020040000880070 03600128008001800164009003500182010000500217011001500222021031800237020001800555 02000080057302000090058102000190059000500150060903900080062401300070063202000140 0639#VV12.03795#VV12.03798#VV12.03797#VV12.03796#36000#Vi?t#C455N#621.3815#^214 #Trn Thu H#Cng ngh thit k IC Layout vi L-Edit#Trn Thu H (ch.b.), u Tr ng Hin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a147tr.^b24c m#Gii thiu tng quan v cng ngh IC Layout, phn mm L-Edit s dng thit k vi mch cho cng ngh sn xut IC, quy trnh cng ngh thit k vi mch, cc cng on thit k IC trn cng ngh thit k ch to linh kin CMOS, cc linh k in tch hp (khuch i thut ton) OP - AMP, vi mch n p, cc cng logic...# Cng ngh in t#Vi mch#Thit k#Ti liu tham kho#u Trng Hin#P.Nhung#286 949#Mch tch hp## 00972000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020028000750070058001030080 01800161009003500179010000500214011001500219021028900234020001000523020000800533 02000100054100500140055100500110056500500140057600500160059000500130060603900080 0619013000700627#VV12.03799#VV12.03800#VV12.03801#VV12.03802#35000#Vi?t#L600T#3 32.401#^214#L thuyt ti chnh tin t#B.s.: on Thanh H (ch.b.), L Vn Hi, L Thanh Ngc...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a19 8tr.^b24cm#Gii thiu nhng vn c bn v tin t v ti chnh. Cung cp cc kin thc l thuyt v ngn sch nh nc, ti chnh doanh nghip, tn dng v l i sut, th trng ti chnh, ngn hng trung gian, cung cu tin t v chnh s ch tin t, lm pht tin t, ti chnh v tin t quc t#Ti chnh#Tin t#L thuyt#on Thanh H#L Vn Hi#L Thanh Ngc#Phan Vn Thng#H Quang o#P.Nh ung#286950## 00873000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020025000480070052000730080005001250090018001300100005001480110 01500153015005800168021021600226020001400442020000900456005001600465005001300481 005001000494005001300504039000800517013000700525005001000532020001700542#VV12.03 803#VV12.03804#Vi?t#D121T#305.89593#^214#Dn tc Khng Vit Nam#Phm Quang Hoa n, ng Th Hoa (ch.b.), Trn Bnh...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a319tr.^b21cm #TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Dn tc hc#Gii thiu khi qut v iu kin t nhin, ngun gc lch s v phn b c tr ca dn tc Khng V it Nam. Phc ho i sng kinh t - x hi; t chc x hi; vn ho vt cht v vn ho tinh thn ca ngi Khng#Dn tc Khng#Vit Nam#Phm Quang Hoan#ng T h Hoa#Trn Bnh#V nh Mi#P.Nhung#286951#on Vit#Dn tc thiu s## 00888000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460050018000510020019000690070018000880080005001060090018001110100 00500129011001500134015004100149021038800190020001700578020000400595020001100599 039000500610013000700615#VV12.03805#VV12.03806#Vi?t#CH460Q#390.0959745#^214#ng Th Kim Lin#Ch qu Qung Bnh#ng Th Kim Lin#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^ a287tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v a l, dn c, ti nguyn, phong tc tp qun v i sng ngi dn Qung Bnh. Gii thiu ch qu Qung Bnh t thi xa xa n nay gn lin vi s pht trin, hng thnh ca vn ho lng x v gn lin vi nt vn ho dn gian Qung Bnh; bc tranh mt s ch qu tiu biu y v s k tha, pht huy truyn thng vn ho dn gian ch trong thi k i mi v hi nhp#Vn ho dn gian#Ch#Qung Bnh#Uyn# 286952## 01027000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050008000500020050000580070021001080080005001290090018001340100 00500152011001500157015004100172021042800213020002700641020002300668020001200691 020001000703005001200713039000500725013000700730#VV12.03807#VV12.03808#Vi?t#L106 N#680.0959735#^214#Vn Duy#Lng ngh c truyn huyn Thu Nguyn - Hi Phng#Vn Duy, L Xun La#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a207tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn n gh dn gian Vit Nam#Khi qut v iu kin a l, lch s, dn c v mt s c im ca ngh ph Thu Nguyn. Gii thiu cc ngh, lng ngh th cng truy n thng tiu biu ca huyn Thu Nguyn - Hi Phng nh ngh an tre x Chnh M; ngh trng cau Nhn L, x Cao Nhn; ngh gm lng Dng ng, x Minh Tn; ngh an tho lng Cu T, x Hp Thnh; ngh o cy x Lu Kim; ngh c gang, c ng lng Phng M, x M ng...#Ngh th cng truyn thng#Ln g ngh truyn thng#Thu Nguyn#Hi phng#L Xun La#Uyn#286953## 01095000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460050017000510020116000680070017001840080005002010090018002060100 00500224011001500229015004100244021042900285020001700714020002100731020000800752 039000500760013000700765020001500772020001800787#VV12.03809#VV12.03810#Vi?t#TR30 0T#390.0959716#^214#Dng Tun Ngha#Tri thc dn gian v nghi l truyn thng t rong sn xut nng nghip ca ngi H Nh en thn Lao Chi (Lo Cai)#Dng T un Ngha#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a239tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v ngi H Nh Lo Cai v ngi H Nh en thn Lao Chi. Gii thiu tri thc dn gian trong bo v v khai thc ngun nc canh t c nng nghip; tri thc dn gian trong canh tc trn loi hnh t nng ry, ca nh tc rung bc thang. ng thi nu mt s nghi l truyn thng trong sn xut nng nghip nh nghi l cng trc mi ma v canh tc, l cu ma, l cng cm mi, rc hn la v kho ca ngi H Nh#Vn ho dn gian#Nghi l truyn thng #Lo Cai#Uyn#286954#Dn tc H Nh#Tri thc dn gian## 01067000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020029000500070074000790080005001530090018001580100005001760110 01500181015007600196020001700272020001900289020000900308005001700317005001300334 00500190034700500140036603900050038001300070038502103290039202000130072102000070 0734#VV12.03811#VV12.03812#Vi?t#TH460C#398.809597#^214#Th ca dn gian dn tc M ng#Nguyn Hng Mnh (ch.b.), Trn Hu Sn, Nguyn Th Minh T, ng Th Oanh#^a H.#^aVn ho dn tc#2011#^a511tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Na m. Chi hi Vn ngh dn gian Lo Cai#Vn hc dn gian#Nghin cu vn hc#Vit Na m#Nguyn Hng Mnh#Trn Hu Sn#Nguyn Th Minh T#ng Th Oanh#Uyn#286955#Gi i thiu qu trnh nghin cu, su tm th ca dn gian dn tc Mng v cc nghin cu v ng cnh din xng, kh nng phn nh x hi, c im ngn t v cc g i tr phn nh ca th ca dn gian ngi Mng. Tp hp cc bi th ca dn gian dn tc Mng nh dn ca lao ng sn xut, dn ca nghi l phong tc, dn ca sinh hot#Dn tc Mng#Dn ca## 01041000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020027000600070029000870080005001160090018001210100 00500139011001500144015004100159021044600200020001700646020000900663039000500672 013000700677020001200684020000900696020001700705020001700722#VV12.03813#VV12.038 14#Vi?t#V115H#390.09597#^214#L Mai Oanh#Vn ho dn gian ngi Th#L Mai Oanh s.t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a287tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ng h dn gian Vit Nam#Khi qut v iu kin t nhin, mi trng, c im dn s , ngun gc tc ngi Th. Gii thiu v cc quan h dng h, gia nh, gia tc , tp qun sn xut, tp qun tang ma, tn gio tn ngng, cc l hi c truyn , tp qun trong i sng vn ho vt cht, tp tc hn nhn v cc tr chi dn gian ca ngi Th. Tp hp mt s tc phm vn hc dn gian tiu biu ca ng i Th nh truyn dn gian, th ca dn gian, cc ln iu dn ca c#Vn ho dn g ian#Vit Nam#Uyn#286956#Dn tc Th#Tp qun#L hi c truyn#Vn hc dn gian# # 01152000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050021000510020068000720070078001400080005002180090018002230100 00500241011001500246015004100261021041800302020001700720020001900737020001000756 005001600766005001900782039000500801013000700806020000800813020001700821#VV12.03 815#VV12.03816#Vi?t#V115H#398.20959755#^214#Nguyn Th Thu Trang#Vn hc dn gia n cc dn tc thiu s huyn Sng Hinh, tnh Ph Yn#S.t., b.s.: Nguyn Th Thu Trang (ch.b.), Dng Thi Nhn, Nguyn Th i Thoa#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^ a263tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v huyn Sng H inh v cc dn tc thiu s trong huyn. Tm hiu vn hc dn gian ca ng bo cc dn tc thiu s huyn Sng Hinh; ng thi so snh nhng nt tng ng v khc bit v t tng, ch , th loi, ngh thut xy dng nhn vt, khng g ian v thi gian ngh thut trong vn hc dn gian ca cc dn tc thiu s hu yn Sng Hinh vi huyn Sn Ha v vn hc dn gian ngi Kinh Ph Yn#Vn hc dn gian#Nghin cu vn hc#Sng Hinh#Dng Thi Nhn#Nguyn Th i Thoa#Uyn#2 86957#Ph Yn#Dn tc thiu s## 00788000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050016000490020060000650070016001250080005001410090018001460100 00500164011001500169015004100184021022100225020001800446020000900464039000500473 013000700478020001600485020000900501#VV12.03817#VV12.03818#Vi?t#TR300T#392.09597 #^214#Dip Trung Bnh#Tri thc dn gian trong chu k i ngi Sn Du Vit Na m#Dip Trung Bnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a263tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn n gh dn gian Vit Nam#Gii thiu i nt v ngi Sn Du Vit Nam. Tm hiu t ri thc dn gian trong chu k vng i ngi Sn Du lin quan n sinh , nui dy con ci v s trng thnh; tri thc dn gian trong ci xin v trong tang ma#Tri thc dn gian#Vit Nam#Uyn#286958#Dn tc Sn Du#Vng i## 00863000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050013000510020054000640070030001180080005001480090018001530100 00500171011001500176015004100191021023900232020001700471020001900488020001000507 020000800517039000500525013000700530020000700537020001700544#VV12.03819#VV12.038 20#Vi?t#T306#398.80959751#^214#inh Th Hu#Ting a phng trong ca dao vng Qung Nam, Nng#inh Th Hu s.t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a1 94tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu i nt v vn h c dn gian, ca dao Qung Nam, Nng. Nghin cu, tm hiu nhng t ng a ph ng trong ca dao Qung Nam, Nng c nhn t bnh din t loi, trong mi q uan h m - ngha, hay trn bnh din cu to t...#Vn hc dn gian#Nghin cu vn hc#Qung Nam# Nng#Uyn#286959#Ca dao#Ting a phng## 00769000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050011000510020015000620070028000770080005001050090018001100100 00500128011001500133015004100148021022600189020002100415020000900436020000700445 020000800452039000500460013000700465020000700472#VV12.03821#VV12.03822#Vi?t#H452 B#394.26959731#^214#Nguyn To#Hi ba lng K#Nguyn To s.t., gii thiu#^aH.#^ aVn ho dn tc#2011#^a191tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Kh i qut v lng K xa nay, Thnh Hong v cc di tch th Thnh Hong ba lng K thuc huyn T Lim - H Ni. Gii thiu v s tch v din tch trong l hi ca ba lng K l lng ng a, lng Thng Ct v lng i Ct#Vn ho truyn t hng#Hi lng#L hi#T Lim#Uyn#286960#H Ni## 00846000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050013000500020033000630070030000960080005001260090018001310100 00500149011001500154015004100169021027700210020002000487020001000507020001000517 039000500527013000700532020000900539020000800548#VV12.03823#VV12.03824#Vi?t#H452 #390.0959736#^214#Nguyn Thanh#Hi n ng Bng v tc ht vn#Nguyn Thanh s. t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a151tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu khi qut v lng ng Bng v hi n ng Bng t huc x An L, huyn Qunh Ph, tnh Thi Bnh. Tm hiu v tc hu bng v tc ht vn n ng Bng; ng thi ghi chp li nhng bi ht vn c cc ngh nhn hnh ngh cung vn lng ng Bng thng s dng#L hi truyn thng#Phon g tc#Thi Bnh#Uyn#286961#Hu bng#Ht vn## 00843000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050012000420020055000540070012001090080005001210090018001260100 00500144011001500149015004100164021022400205020000900429020000900438020000800447 02000080045502000090046302000190047203900050049101300070049602000050050302000090 0508#VV12.03825#VV12.03826#Vi?t#D126R#570#^214#Trn S Hu#Dy rng v chim th cao nguyn Vn Ho tnh Ph Yn#Trn S Hu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a335t r.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu s lc v cao nguy n Vn Ho v huyn Sn Ho tnh Ph Yn. Tm hiu cc loi dy rng c cao ng uyn Vn Ho, chim th huyn Sn Ho, cng nh cc li ch ca dy rng v cc hnh thc sn bt chim, th rng#Thc vt#ng vt#Sn Ho#Ph Yn#Dy rng#Cao nguyn Vn Ho#Uyn#286962#Chim#Th rng## 00800000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470050014000520020042000660070043001080080005001510090018001560100 00500174011001500179015004100194020001700235020001200252020000800264006001100272 039000500283013000700288021020600295020000900501#VV12.03828#VV12.03827#Vi?t#NH55 6K#398.80959712#^214#Triu Th Mai#Nhng khc ca cu trng th ca bt ngn#S.t ., bin dch: Triu Th Mai, Ma Vn Hn#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a599tr.^b21 cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc gian dn#Dn tc Ty#Bi ht #Ma Vn Hn#Uyn#286963#Khi qut v ngun gc, i sng vn ho tinh thn truy n thng, l P Lng cu trng th v trnh t hnh l cu th ca ngi Ty Cao Bng. Gii thiu mt s bi ca cu va, cu trng th Cao Bng#Cao Bng## 00898000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050015000510020031000660070031000970080005001280090018001330100 00500151011001500156015004100171021031300212020001800525020001400543020001800557 020001000575039000500585013000700590020001100597#VV12.03830#VV12.03829#Vi?t#V115 H#398.80959741#^214#Hong Anh Nhn#Vn ho giao duyn Mng Trong#Hong Anh Nhn s.t., bin dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a543tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ng h dn gian Vit Nam#Tm hiu vn ho giao duyn Mng Trong, trn a bn Thanh Ho. Gii thiu cc hot ng trong sinh hot vn ngh giao duyn Mng Trong n h chi bn, k thc bng hoa vn, din xng xng tnh chi bng chi hoa v g i hoa an tri. Su tp li mt s bi ht dn ca (xng) t ngn ng Mng san g ting Vit.#Vn ngh dn gian#Dn tc Mng#Tr chi dn gian#Thanh Ho#Uyn#2 86964#Din xng## 00610000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470050012000520020055000640070059001190080005001780090018001830100 00500201011001500206015004100221020001700262020001300279020000800292005001000300 039000500310013000700315020001000322#VV12.03831#VV12.03832#Vi?t#TR561C#398.80959 755#^214#Ka S Ling#Trng ca Hbia T Li - Kali Pu dn tc Chm Ph Yn#Ka S Ling s.t., bin dch, gii thiu ; Ma M Kh ht k#^aH.#^aVn ho dn tc#20 11#^a743tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc Chm#Ph Yn#Ma M Kh#Uyn#286965#Trng ca## 00491000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050021000660020016000870030004001030070 02100107008000500128009001900133010000500152011001400157020001700171020000900188 020000400197039000500201013000700206#VN12.01414#VN12.01415#VN12.01416#45000#Vi? t#H452C#895.92214#^214#Trn Hong V Nguyn#Hi chung kht#Th#Trn Hong V Ng uyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a67tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KV n#286966## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020017000710030004000880070016000920080 00500108009001900113010000500132011001400137020001700151020000900168020000400177 039000500181013000700186#VN12.01417#VN12.01418#35000#Vi?t#G434V#895.92214#^214# Trn Quang Tin#Gp vi rng hoa#Th#Trn Quang Tin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 2#^a67tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#286967## 00544000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050010000570020017000670030008000840070010000920080 00500102009006300107010000500170011001400175020001700189020000900206020000400215 039000500219015003500224013000700259#VN12.01419#VN12.01420#15000#Vi?t#NGH200G#8 95.92214#^214#Thanh Vn#Nghe gi gi ma#Tp th#Thanh Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2011#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#Tn tht tc gi: Th Thanh Vn#286968## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020021000710030004000920070016000960080 00500112009001900117010000500136011001500141020001700156020000900173020000400182 039000500186013000700191#VN12.01421#VN12.01422#45000#Vi?t#H561S#895.92214#^214# Trn nh Thng#Hng sc Qung Ninh#Th#Trn nh Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2012#^a140tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#286969## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020022000640030016000860070009001020080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000900172020001200181 039000500193013000700198#VN12.01423#VN12.01424#45000#Vi?t#T310#895.92234#^214# Th Hng#Tm c l diu bng#Tp truyn ngn#Th Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2012#^a227tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#286970## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020019000550030013000740290011000870070049000980080 00500147009001900152010000500171011001700176020001800193020000900211020001300220 039000500233020001400238005001800252005001900270013000700289#VN12.01425#VN12.014 26#65000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214#Nhng ch mo tin#Truyn tranh#Magic cats#T ranh: Jean Kondo Weigl ; Li: Hnh Nguyn Weigl#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a2 0tr.^b15x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#Sch song ng#Weigl, Jean Kondo#Weigl, Hnh Nguyn#286971## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020015000690030016000840070014001000080 00500114009001800119010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 039000500195013000700200#VN12.01427#VN12.01428#35000#Vi?t#M126B#895.92234#^214# Chu Danh Ninh#My bay v ni#Tp truyn ngn#Chu Danh Ninh#^aH.#^aVn ho dn t c#2012#^a182tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#286972## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020020000660030004000860070011000900080 00500101009001800106010000500124011001500129020001700144020000900161020000400170 039000500174013000700179#VN12.01429#VN12.01430#30000#Vi?t#N116V#895.92214#^214# m Th Du#Nng vng chn o#Th#m Th Du#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a135t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#286973## 00536000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820014000408080005000540020042000590070028001010080005001290090018001340100 00500152011001500157020001700172020001200189020000700201039000500208020001700213 005001200230005000900242013000700251#VN12.01431#VN12.01432#40000#Vi?t#C125#398 .609597153#^214#Cu cc dn tc thiu s Tuyn Quang#S.t.: H Vn Vin, Ph Ninh#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a155tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Tuyn Quang#C u #KVn#Dn tc thiu s#H Vn Vin#Ph Ninh#286974## 00647000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050016000570020020000730070016000930080005001090090 01800114010000500132011001500137020001700152020000900169020000800178039000500186 013000700191021018300198#VN12.01433#VN12.01434#50000#Vi?t#NH556N#895.922803#^21 4#Nguyn c Long#Nhng ngy Nm Tu#Nguyn c Long#^aH.#^aVn ho dn tc#201 2#^a274tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#KVn#286975#Nhng bi vit c a tc gi v cuc sng con ngi, v nhng chuyn bin i mi ca vng Nm Tu, Thc B v nhng mnh i ni y ang sng, tn ti cng hin cng sc cho x hi## 01108000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020085000330070059001180080005001770090023001820100005002050110015002100150 07100225021033300296020001300629020000900642020001800651020001000669020000700679 00500200068600500120070600500140071800500180073200500200075003900050077001300070 0775#VL12.00457#Vi?t#K600Y#362.1#^214#K yu cc ti nghin cu khoa hc ca h truyn thng gio dc sc kho nm 2011#Nguyn Th Kim Lin (ch.b.), L Thu H in, Nguyn Th L...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a152tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. Trung tm Truyn thng gio dc sc kho Trung ng#Gm 15 ti ca n hiu tc gi v thc trng v mt s yu t lin quan n cng tc nghin cu kh oa hc; nh gi truyn thng thay i hnh vi trong phng chng cm A; phng ch ng HIV/AISD; s cn thit ca truyn thng GDSK trong cng tc chm sc sc kho nhn dn; nh gi thc trng ngun lc truyn thng GDSK tuyn tnh...#Truyn thng#Gio dc#Chm sc sc kho#Cng ng#K yu#Nguyn Th Kim Lin#L Thu Hi n#Nguyn Th L#Nguyn Thanh Hng#Nguyn Th Hng La#KVn#286976## 00664000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050017000520020021000690070017000900220004001070040 01300111008000500124009002300129010000500152011003200157021012300189020000400312 020001000316020000700326039000500333013000700338005001700345#VL12.00458#VL12.004 59#284000#Vi?t#S450T#671.5#^214#Nguyn Vn Thng#S tay cng ngh hn#Nguyn V n Thng#T.1#In ln th 1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a948tr.^bTrn b 3 t p. - 27cm#Trnh by c s l thuyt ca cc qu trnh hn; vt liu c bn, vt liu hn v ct; cc phng php hn v ct kim loi#Hn#Cng ngh#S tay#KVn#2 86977#Nguyn Vn Thng## 00732000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020050000440080012000940090017001060100005001230110014001280210 21200142020000900354020001000363020000900373020000900382039000500391015005800396 020000500454013000700459#VN12.01436#VN12.01435#Vi?t#C107T#338.1#^214#Canh tc n ng ry v phc hi rng sau nng ry#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a92tr. ^b19cm#Trnh by nhng quan nim v hiu bit v canh tc nng ry truyn thng . Cc kiu canh tc v m hnh canh tc nng ry Vit Nam. Tng quan v nghi n cu cc gii php phc hi rng sau nng ry Vit Nam#Canh tc#Nng ry#Ph c hi#Vit Nam#KVn#TTS ghi: S Nng nghip & Pht trin Nng thn Thanh Ho#R ng#286978## 00830000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050012000430020064000550070012001190080012001310090017001430100 00500160011001400165021030900179020001800488020001900506020001700525020001000542 039000500552013000700557#VN12.01437#VN12.01438#Vi?t#CH114S#613#^214#L Vn Onh# Chm sc sc kho v thnh nin cho ng bo min ni Thanh Ho#L Vn Onh#^aTh anh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a64tr.^b19cm#Trnh by c im tui v thnh ni n, c th ngi v cc bnh hay mc phi, nhng bin i v tm l ca tui v t hnh nin, nhng vic tui v thnh nin hay lm v nhng sai lm mc phi. Gii thiu nhng trch nhim ca cng ng vi tui v thnh nin nh gio dc k n ng sng, phng chng bnh tt...#Chm sc sc kho#Tui v thnh nin#Dn tc th iu s#Thanh Ho#KVn#286979## 00641000000000253000450002600110000002600110001102101420002204100050016418100060 01690820004001758080005001790020068001840070017002520080012002690090017002810100 00500298011001400303020001100317039000500328005001700333020001900350020001100369 013000700380#VN12.01439#VN12.01440#Trnh by kinh nghim pht hin su bnh hi cy trong vn. Phng php phng tr su hi cy v cc loi bnh gy hi cy n qu trong vn#Vi?t#K312N#634#^214#Kinh nghim pht hin v phng tr su bnh cc loi cy trong vn#Nguyn Hu Doanh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a76 tr.^b19cm#Trng trt#Loan#Nguyn Hu Doanh#Phng tr su bnh#Cy n qu#286980# # 00581000000000241000450002600110000002600110001102101460002204100050016818100060 01730820004001798080005001830020035001880070017002230080012002400090017002520100 00500269011001400274020001100288039000500299005001700304020001100321013000700332 #VN12.01441#VN12.01442#Trnh by c tnh thc vt v k thut gieo trng mt s loi cy gia v nh hng qu, ta t, kinh gii, inh lng, rau mi, tha l, l lt...#Vi?t#K600T#635#^214#K thut trng cy gia v vn nh#Nguyn Hu Doanh #^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a68tr.^b19cm#Trng trt#Loan#Nguyn Hu Doan h#Rau gia v#286981## 00865000000000277000450002600110000002600110001102103250002204100050034718100060 03520820004003588080005003620020039003670070054004060080012004600090017004720100 00500489011001500494020001100509005001200520005001700532005000900549005001300558 039000500571020000400576013000700580#VN12.01443#VN12.01444#Trnh by gi tr ca cy nm, ngh trng nm trn th gii v Vit Nam; qu trnh sinh trng pht trin ca nm; cc iu kin ngoi cnh nh hng ti qu trnh sinh trng, ph t trin ca nm; cng tc chun b nguyn vt liu nui trng nm; k thut nui trng mt s loi nm; thu hoch, bo qun v ch bin nm#Vi?t#K600T#635#^ 214#K thut trng nm n v nm dc liu#L Vn Onh, Nguyn Thanh Vn, Phan A nh, Cao Thu Thu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a128tr.^b19cm#Trng trt#L Vn Onh#Nguyn Thanh Vn#Phan Anh#Cao Thu Thu#Loan#Nm#286982## 00656000000000253000450002600110000002600110001102101900002204100050021218100060 02170820004002238080005002270020043002320070017002750080012002920090017003040100 00500321011001400326020001100340039000500351005001700356020001100373020001100384 013000700395#VN12.01445#VN12.01446#Gii thiu mt vi nt v ngh lm vn vi y u cu v ging cy n qu hin nay. Hng dn k thut chit, ghp v gim cnh cy n qu; cch trng v chm sc mt s cy n qu trong vn#Vi?t#K600T#634# ^214#K thut chit, ghp, gim cnh cy n qu#Nguyn Hu Doanh#^aThanh Ho#^aN xb. Thanh Ho#2011#^a72tr.^b19cm#Trng trt#Loan#Nguyn Hu Doanh#Cy n qu#Nh n ging#286983## 00442000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020032000440080012000760090017000880100005001050110014001100200 01000124039000500134015006500139020001300204013000700217#VN12.01447#VN12.01448#V i?t#K600T#636.4#^214#K thut chn nui ln mng ci#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho #2011#^a56tr.^b19cm#Chn nui#Loan#TTS ghi: S Nng nghip & PTNT Thanh Ho. T rung tm Khuyn nng#Ln Mng Ci#286984## 00625000000000241000450002600110000002600110001102102050002204100050022718100060 02320820004002388080005002420020034002470070012002810080012002930090017003050100 00500322011001400327020001000341039000500351005001200356020000800368013000700376 #VN12.01449#VN12.01450#Trnh by mt s nt c bn v c s khoa hc ca ngh nu i ong. Hng dn chun b cc dng c cn thit nui ong; thnh phn n ong ; chm sc v qun l n ong; bin php phng tr su bnh hi ong#Vi?t#K600T#6 38#^214#K thut nui ong mt Thanh Ho#L Minh To#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh H o#2011#^a88tr.^b19cm#Chn nui#Loan#L Minh To#Ong mt#286985## 00720000000000277000450002600110000002600110001102101550002204100050017718100060 01820820004001888080005001920020072001970070044002690080012003130090017003250100 00500342011001500347020001000362005001300372005001700385039000500402005001200407 020000800419020000800427013000700435#VN12.01451#VN12.01452#Cung cp mt s kin thc c bn v gi tr kinh t, k thut chn nui, v sinh phng tr mt s bn h thng gp trong chn nui tru, b tht, ln v g#Vi?t#H561D#636#^214#Hng dn k thut sn xut nng nghip cho ng bo min ni Thanh Ho#L Vn Onh, L nh Chc, Nguyn Ph Hong#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a128tr.^b19cm#C hn nui#L nh Chc#Nguyn Ph Hong#Loan#L Vn Onh#Gia cm#Gia sc#286986## 00823000000000265000450002600110000002600110001102103000002204100050032218100060 03270820006003338080005003390020042003440070053003860080012004390090017004510100 00500468011001400473020001100487005001500498005001600513039000500529005001200534 020000400546013000700550#VN12.01453#VN12.01454#Gii thiu ngun gc, gi tr kin h t, tnh hnh sn xut ma trn th gii v Vit Nam. Gii thiu s lc v mt s ging ma ph bin nc ta ni chung v vng Lam Sn Thanh Ho ni ri ng. Trnh by c im thc vt hc v sinh trng, pht trin ca cy ma cng nh k thut canh tc ma#Vi?t#K600T#633.6#^214#K thut trng, chm sc v thu hoch ma#L Vn Onh (ch.b.), Nguyn Th Lan, Nguyn Th Bng#^aThanh Ho#^aNx b. Thanh Ho#2011#^a80tr.^b19cm#Trng trt#Nguyn Th Lan#Nguyn Th Bng#Loan#L Vn Onh#Ma#286987## 00640000000000229000450002600110000002600110001102102200002204100050024218100060 02470820006002538080005002590020029002640080012002930090017003050100005003220110 01400327020001100341039000500352015004200357020000400399013000700403#VN12.01456# VN12.01455#Gii thiu k thut thm canh la thun theo v xun v v ma; t kh u lm t m, mt gieo m, chm sc m, k thut cy v mt cy, phn bn , ch nc, phng tr su v bnh hi la... cho n khu thu hoch#Vi?t#K600 T#633.1#^214#K thut thm canh la thun#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60 tr.^b19cm#Trng trt#Loan#TTS ghi: Trung tm Khuyn nng Thanh Ho#La#286988## 00582000000000229000450002600110000002600110001102101350002204100050015718100060 01620820006001688080005001740020053001790080012002320090017002440100005002610110 01400266020001000280039000500290015004200295020000800337013000700345#VN12.01457# VN12.01458#Cung cp mt s kin thc c bn v chm sc v nui dng g tht th vn. Phng php phng v iu tr mt s bnh thng gp g#Vi?t#K600T#636 .5#^214#K thut chn nui g tht th vn an ton sinh hc#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a52tr.^b19cm#Chn nui#Loan#TTS ghi: Trung tm Khuyn nng Than h Ho#G tht#286989## 00645000000000265000450002600110000002600110001102101560002202000100017804100050 01881810006001930820010001998080005002090020030002140070027002440080012002710090 01700283010000500300011001500305020000800320005001400328039000500342005001200347 020001300359013000700372#VN12.01459#VN12.01460#Khi lc v cng ng ngi Thi . Gii thiu v vn ho vt cht, vn ho tinh thn, vn ho tm linh ca cng ng ngi Thi trn a bn tnh Thanh Ho#Thanh Ho#Vi?t#462S#305.89591#^214# i sng vn ho dn tc Thi#Phm H u, Trn Th Lin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a128tr.^b19cm#Vn ho#Trn Th Lin#Loan#Phm H u#Dn tc Thi#286 990## 00721000000000265000450002600110000002600110001102102290002202000100025104100050 02611810006002660820011002728080005002830020031002880070027003190080012003460090 01700358010000500375011001500380020000800395005001400403039000500417005001200422 020001400434013000700448#VN12.01461#VN12.01462#Gii thiu khi qut v dn tc M ng Vit Nam ni chung v Thanh Ho ni ring. Tm hiu v i sng vn ho vt cht v tinh thn ca dn tc ny. Vn ho truyn thng Mng x Thanh tron g s pht trin ca vn ho dn tc#Thanh Ho#Vi?t#462S#305.895924#^214#i sn g vn ho dn tc Mng#Phm H u, Trn Th Lin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho# 2011#^a144tr.^b19cm#Vn ho#Trn Th Lin#Loan#Phm H u#Dn tc Mng#286991# # 00654000000000265000450002600110000002600110001102101640002202000100018604100050 01961810006002010820011002078080005002180020030002230070027002530080012002800090 01700292010000500309011001500314020000800329005001400337039000500351005001200356 020001300368013000700381#VN12.01464#VN12.01463#Gii thiu tng quan v i sng kinh t - vt cht, i sng vn ho - tinh thn, i sng vn ho - tm linh c a cng ng ngi Mng trn a bn tnh Thanh Ho#Thanh Ho#Vi?t#462S#305.8959 72#^214#i sng vn ho dn tc Mng#Phm H u, Trn Th Lin#^aThanh Ho#^aN xb. Thanh Ho#2011#^a120tr.^b19cm#Vn ho#Trn Th Lin#Loan#Phm H u#Dn tc Mng#286992## 00424000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020037000430070017000800080012000970090017001090100005001260110 01400131020001100145039000500156005001700161020000900178013000700187#VN12.01465# VN12.01466#Vi?t#TR455V#635#^214#Trng v s dng rau sch trong vn#Nguyn Hu Doanh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a72tr.^b19cm#Trng trt#Loan#Nguyn Hu Doanh#Rau sch#286993## 00708000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020049000500070070000990080012001690090017001810100005001980110 01500203015007200218020001700290020001700307020000900324005001500333005001000348 005001100358039000500369020001000374005001500384013000700399#VN12.01468#VN12.014 67#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn c cc dn tc Dao - Hmng - Kh-m - Th# S.t., tuyn chn, b.s.: Hong Anh Nhn (ch.b.), Vng Anh, Trng Min#^aThanh Ho #^aNxb. Thanh Ho#2011#^a180tr.^b19cm#Tn sch ngoi bi ghi: Truyn c cc dn tc Dao - Mng - Kh-m - Th#Vn hc dn gian#Dn tc thiu s#Vit Nam#Hong Anh Nhn#Vng Anh#Trng Min#H.H#Truyn c#Hong Anh Nhn#286994## 01023000000000385000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020022000430070036000650080012001010090017001130100005001300110 02500135015008300160021025300243020000800496020000700504020000800511020000800519 02000090052702000100053600500110054600500110055700500090056800500120057700500120 0589039000500601013000700606020000800613020000900621020000700630#VN12.01469#7500 0#Vi?t#TH400X#959.741#^214#Th Xun t v ngi#L Xun K, Hong Hng, Xun L c...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2012#^a164tr., 4tr. nh^b19cm#TTS ghi: Huyn u - HND - UBND huyn Th Xun; Ban Vn xui - Hi VHNT Thanh Ho#Gii thiu m t s bi vit ca cc nh vn Thanh Ho v a l t nhin, lch s hnh thnh, s pht trin, nhng phong tc tp qun, cc cng trnh kin trc, i sng vn ho, ngnh ngh v truyn thng yu nc ca nhn dn Th Xun (tnh Thanh Ho) #Lch s#a l#Vn ho#Kinh t#Th Xun#Thanh Ho#L Xun K#Hong Hng#Xun L c#Hong Trng#Hong Cng#H.H#286995#Tu bt#Ghi chp#Bt k## 00595000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200120002380800050 00350020011000400030004000510070037000550080012000920090017001040100005001210110 01500126015005600141020001700197020000900214005000800223005001000231005001400241 039000500255020000400260005001600264005000600280013000700286#VN12.01470#Vi?t#TR1 20H#895.9221008#^214#Trm hng#Th#Thu Bn, Hng i, Lng Th m...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2012#^a275tr.^b19cm#TTS ghi: Chi hi Unesco th ng Tr m Hng Khnh Ho#Vn hc hin i#Vit Nam#Thu Bn#Hng i#Lng Th m#H.H #Th#Thu Khnh in#C H#286996## 00693000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050013000460020058000590070013001170080012001300090017001420100 00500159011001500164021012300179020001000302020001700312020001700329039000500346 020002300351020000900374013000700383020001300390#VN12.01471#VN12.01472#Vi?t#H428 #347.597#^214#Mai Danh Hi#Hi p v tr gip php l cho ng bo dn tc thi u s#Mai Danh Hi#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a116tr.^b19cm#Gm 100 cu hi p php lut vi ni dung v lut Tr gip php l, lut Bo v - Pht tri n rng, lut Bo v mi trng#Php lut#Lut bo v rng#Tr gip php l#H.H# Lut bo v mi trng#Vit Nam#286997#Sch hi p## 01010000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050013000480020082000610070018001430080012001610090017001730100 00500190011001500195021040900210020001100619020000800630039000500638020001100643 020000900654020000800663013000700671020001700678020001300695#VN12.01473#VN12.014 74#Vi?t#H428#306.09597#^214#Mai Danh Hi#Hi p cc chnh sch bo tn, pht t rin vn ho vng ng bo dn tc thiu s#Mai Danh Hi b.s.#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a120tr.^b19cm#Gii thiu Ngh nh s 05/N-CP ca Chnh ph ng y 14 thng 01 nm 2011 v cng tc dn tc gm nhng quy nh chung v ring c a php lut v chnh sch dn tc, qun l nh nc v cng tc dn tc, t chc thc hin, iu khon thi hnh v mt s cu hi p v chnh sch y mnh cn g tc vn ho - thng tin vng min ni, vng ng bo dn tc thiu s v nh ng vn ch yu v pht trin vn ho#Chnh sch#Bo tn#H.H#Pht trin#Vit Nam#Vn ho#286998#Dn tc thiu s#Sch hi p## 00686000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050019000510020024000700070043000940080005001370090 03400142010000500176011001500181021017700196020000900373020000900382006001700391 039000500408013000700413#VV12.03833#VV12.03834#49000#Vi?t#B312A#294.3#^214#Thc h Thnh Nghim#Bnh an trong nhn gian#Thch Thnh Nghim ; Thch Quang nh dc h#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a215tr.^b20cm#Gii thiu cc bi thuyt ging trit l o Pht ca Ho thng Thch Thnh Nghim v cc ni dung an tm, an thn, an gia, an nghip, mch sng gio dc v i din tng lai# o Pht#Trit l#Thch Quang nh#H.H#286999## 00444000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050023000520020017000750070023000920080005001150090 03400120010000500154011001500159020000900174039000500183013000700188020000700195 #VV12.03835#VV12.03836#49000#Vi?t#CH527C#294.3#^214#Minh c Triu Tm nh#Chuy n ca thin#Minh c Triu Tm nh#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011# ^a266tr.^b21cm#o Pht#H.H#287000#Truyn## 00916000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560020012000610030041000730070053001140080 00500167009003400172010000500206011001500211021020200226020002000428006001700448 00600130046503900050047801900160048300500140049901200190051302000090053202000100 0541020000800551013000700559#VV12.03837#VV12.03838#VV12.03839#119000#Vi?t#T126D #158#^214#Ty du @ k#ng n Ty thin v trit l lnh o#Thnh Qun c ; D ch: Hong Ngc Cng, L Th Hng#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2011# ^a509tr.^b21cm#Thng qua tc phm Ty du k, tc gi bn v o l lm ngi, c ch hon thin bn thn mnh trong cuc sng hin i v mi quan h lgic gia t nh cch, s phn ca c nhn vi thnh cng ca tp th#Tm l hc ng dng#Ho ng Ngc Cng#L Th Hng#H.H#Dch Trung Quc#Thnh Qun c#T sch Kinh doanh #Lnh o#Giao tip#Tp th#287001## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020015000600070030000750220004001050080 00500109009005300114010000500167011001500172020001700187020001100204020001200215 006001400227039000500241013000700246019001600253005000900269#VV12.03840#VV12.038 41#95000#Vi?t#B450B#895.1#^214#ng Hoa#B b kinh tm#ng Hoa ; o Bch Lin dch#T.1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a420tr .^b24cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#o Bch Lin#H.H#287002#Dch T rung Quc#ng Hoa## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050009000520020015000610070030000760220004001060080 00500110009005300115010000500168011001500173020001700188020001100205020001200216 006001400228039000500242019001600247013000700263005000900270#VV12.03842#VV12.038 43#115000#Vi?t#B450B#895.1#^214#ng Hoa#B b kinh tm#ng Hoa ; o Bch Li n dch#T.2#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a503t r.^b24cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#o Bch Lin#H.H#Dch Trung Q uc#287003#ng Hoa## 01211000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820012000628080005000740020082000790070067001610220 00400228008000500232009001900237010000500256011001500261021041200276020001000688 01300070069801500540070502000100075902000080076902000090077700500140078600500160 0800005001200816005001600828039000500844#VV12.03845#VV12.03844#VV12.03847#VV12.0 3846#30000#Vi?t#452M#331.8709597#^214#i mi ni dung, phng php hot ng cng on v mt s vn bn hng dn mi#B.s.: Dng Vn Sao, ng Minh Thun, Trn Huy V, Th Minh Tm#T.1#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a152tr.^b24cm#Tr nh by nhng vn c bn ca cng on Vit Nam, cc ni dung hot ng trng tm ca cng on c s, t cng on, cng on b phn, ch tch cng on, c n b cng on, cc k nng v t chc i hi, hi ngh cng on, k nng th ng lng, k kt tho c lao ng tp th. Gii thiu mt s hng dn mi ca Nh nc, Tng Lin on lao ng Vit Nam v biu mu tham kho i vi cng o n c s#Cng on#287004#TTS ghi: Trng trung cp Cng on thnh ph H Ni# Hot ng#i mi#Vit Nam#Dng Vn Sao#ng Minh Thun#Trn Huy V# Th Minh Tm#H.H## 01035000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710050013000760020079000890070 01300168008000500181009001900186010000500205011001500210021041600225020001100641 020001800652020001000670020001000680020001900690039000500709013000700714#VV12.03 849#VV12.03851#VV12.03850#VV12.03848#68500#Vi?t#PH561P#621.402#^214#Phm Vn Tu #Phng php phn tch cht lng v tnh ton hiu qu cc h thng nhit lnh #Phm Vn Tu#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a228tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v phng php phn tch nhit ng cc h thng nhit - lnh, phn g php nng lng nghin cu cc qu trnh nhit - lnh, l thuyt v s pht tr in ca exergy, phng php exergy nghin cu cc qu trnh nhit - lnh, phng php nng lng - exergy nghin cu cc thit b, h thng lnh v nng lng n hit, t ng ho tnh ton v qun l vn hnh cc h thng nhit - lnh#Nhit nng#H thng lm lnh#Tnh ton#Phn tch#Phng php exergy#H.H#287005## 00889000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050014000670020046000810030076001270070 01400203008000500217009001800222010000500240011001500245021024400260020001700504 039000500521015005700526020000900583013000700592#VV12.03852#VV12.03854#VV12.0385 3#37000#Vi?t#H250T#305.509597#^214# Thin Knh#H thng phn tng x hi Vi t Nam hin nay#Qua nhng cuc iu tra mc sng h gia nh Vit Nam 2002-2004 - 2006-2008# Thin Knh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a164tr.^b21cm#Trnh by c s s liu v phng php lun nghin cu, thc trng v xu hng bin i h thng phn tng x hi Vit Nam giai on 2001-2010. T rt ra kt lun v mt s vn c bn t ra i vi h thng phn tng x hi Vit Nam#Phn t ng x hi#H.H#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin X hi hc#Vit Nam #287006## 01108000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020076000670070065001430080005002080090 01800213010000500231011001500236021035200251020001000603039000500613015004000618 02000090065802000160066700500140068300500150069700500230071200500120073500500160 0747013000700763#VV12.03855#VV12.03856#VV12.03857#85000#Vi?t#NH556V#342.59708#^ 214#Nhng vn l lun v thc tin ca nhm quyn kinh t, vn ho v x hi# V Khnh Vinh (ch.b.), Nguyn Th Bo, Nguyn Th Phng Chm...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a368tr.^b24cm#Trnh by khi nim quyn kinh t, vn ho, x hi. Quan im ca ng Cng sn Vit Nam v Nh nc Vit Nam v cc quyn . Cc iu kin v c ch bo m cc quyn trn. Chnh sch, php lut Vit Nam v cc quyn ny v tnh hnh thc hin. Vn thc y, bo m v bo v cc quyn kinh t, vn ho, x hi nc ta trong giai on hin nay#Php lut#H.H#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Vit Nam#Quyn con ngi#V Khnh Vinh#Nguyn Th Bo#Nguyn Th Phng Chm#o Th c#H Th Mai Hin#287007## 01319000000000373000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020049000590070094001080220004002022210009002060080 00500215009001800220010000500238011001600243015006500259021046700324020002700791 02000090081802000090082700500150083600500110085100500150086200500120087700500130 0889005001700902005001400919039000500933013000700938#VV12.03858#VV12.03860#VV12. 03859#Vi?t#T455T#738.09597#^214#Tng tp ngh v lng ngh truyn thng Vit Nam #Morimoto Asako, V Vn Bt, Nguyn Th By... ; B.s.: Trng Minh Hng (ch.b.), V Quang Dng#T.4#Ngh gm#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a1310tr.^b24cm#TTS ghi : Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Gii thiu ngun gc, l ch s hnh thnh v pht trin ca cc lng, cc trung tm sn xut gm xa v nay, thc trng sn xut ti cc lng, quy trnh sng to gm, k thut xy ct l, phng php nung, dng c hnh ngh, b quyt ngh nghip, cc loi hnh sn phm, kiu cch, mu m, cc th php to hnh v trang tr, cc dng gm, dng men, phng thc hnh ngh, truyn dy ngh, th trng giao lu bun bn, vn du lch - kinh t - vn ho lng ngh...#Ngh th cng truyn thng#Ngh gm# Vit Nam#Morimoto Asako#V Vn Bt#Nguyn Th By#Nguyn Bch# Thu Bnh#Trn g Minh Hng#V Quang Dng#H.H#287008## 00909000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020021000670070037000880080005001250090 01400130010000500144011001500149015004100164021025300205020000900458020000700467 02000100047400500110048400500120049500500090050700500080051600500120052403900070 0536013000700543020000900550#VV12.03861#VV12.03864#VV12.03862#VV12.03863#Vi?t#H1 00N#915.97#^214#H Ni vi Trng Sa#nh Nguyt, Nguyn Long, Phm Hu...#^aH.#^ aNxb. H Ni#2011#^a135tr.^b24cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio thnh u H Ni#Phn nh mt s chuyn i thm qun o Trng Sa gn y ca on cn b lnh o th nh ph, cng nh nhng hot ng v tnh cm thn thng, y p ngha tnh ca nhn dn Th vi oTrng Sa. Mt s bi vn, th, nhc vit v qun o Tr ng Sa#Qun o#H Ni#Trng Sa#nh Nguyt#Nguyn Long#Phm Hu#Hi Nh#H Vn Kim#P.Dung#287009#Bi vit## 00864000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020046000460070063000920080005001550090014001600100005001740110 01800179015003700197021020100234020001800435020001900453005001600472005001600488 005001200504005001700516039000700533013000700540005001500547#VV12.03865#VV12.038 66#Vi?t#N305G#616.902#^214#Nin gim thng k bnh truyn nhim nm 2009#B.s.: T rnh Qun Hun (ch.b.), Nguyn Vn Bnh, V Sinh Nam...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011# ^a133tr.^b21x30cm#TTS ghi: B Y t. Cc Y t d phng#Gii thiu 10 bnh truyn nhim c t l mc, cht cao nht v phn b s mc, cht cc bnh truyn nhim theo tnh/thnh ph ti Vit Nam nm 2009, ng thi thng k v 26 bnh truyn nhim ph bin#Bnh truyn nhim#Nin gim thng k#Trnh Qun Hun#Nguyn Vn Bnh#V Sinh Nam#Trn Thanh Dng#P.Dung#287010#Phan Trng Ln## 00864000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020046000460070063000920080005001550090014001600100005001740110 01800179015003700197021020100234020001800435020001900453005001600472005001600488 005001200504005001700516039000700533005001500540013000700555#VV12.03867#VV12.038 68#Vi?t#N305G#616.902#^214#Nin gim thng k bnh truyn nhim nm 2010#B.s.: T rnh Qun Hun (ch.b.), Nguyn Vn Bnh, V Sinh Nam...#^aH.#^aNxb. H Ni#2011# ^a133tr.^b21x30cm#TTS ghi: B Y t. Cc Y t d phng#Gii thiu 10 bnh truyn nhim c t l mc, cht cao nht v phn b s mc, cht cc bnh truyn nhim theo tnh/thnh ph ti Vit Nam nm 2010, ng thi thng k v 26 bnh truyn nhim ph bin#Bnh truyn nhim#Nin gim thng k#Trnh Qun Hun#Nguyn Vn Bnh#V Sinh Nam#Trn Thanh Dng#P.Dung#Phan Trng Ln#287011## 00689000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050014000520020019000660030023000850070014001080080 00500122009003300127010000500160011001500165015004600180021012900226020001200355 020000700367020001100374039000700385013000700392#VV12.03869#VV12.03870#116000#V i?t#V300S#665.5#^214#Li Thu Hin#Vi sinh vt du m#Gio trnh sau i hc#Li Thu Hin#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a262tr.^b24cm#TTS ghi: V in Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Lch s pht trin ca vi sinh vt du m. C ch chuyn ho cc cht v ng dng ca vi sinh vt du m trong khai thc du kh#Vi sinh vt#Du m#Gio trnh#P.Dung#287012## 00901000000000313000450002600110000002600110001101400050002204100050002718100060 00320820004000388080005000420050016000470020006000630030112000690290011001810070 01600192022000400208008000500212009003300217010000500250011001500255021026000270 020001000530020000900540020000800549039000700557013000700564005001600571#VV12.03 871#VV12.03872#105#Vi?t#H400N#572#^214#Nguyn Vn Hng#H na#Ho hc v hot t nh sinh hc ca cc loi Desmos rostrata, goniothalamus tamirensis, fissistigma villosissimum#Annonaceae#Nguyn Vn Hng#Q.1#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ng h#2011#^a235tr.^b24cm#Trnh by tm tt tng quan cc nghin cu ho thc vt v hot tnh sinh hc ca ba loi cy h Na c s dng lm thuc cha bnh, thuc b nh chi hoa d (Desmos), chi gic (Goniothalamu), v chi lnh cng ( fissistigma villosissimum) ca Vit Nam#Hot tnh#Sinh hc#Ho hc#P.Dung#287 013#Nguyn Vn Hng## 01100000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820013000428080005000550050015000600020078000750070047001530080005002000090 03300205010000500238011001500243012006600258015004600324021029100370020000800661 02000080066902000110067700500150068800500150070303900070071801300070072502000130 0732020001700745#VV12.03873#VV12.03874#110000#Vi?t#QU105L#333.73095975#^214#Ngu yn Lp Dn#Qun l hn hn, sa mc ho vng Nam Trung B trong bi cnh bin i kh hu#Nguyn Lp Dn, Nguyn nh K, V Th Thu Lan#^aH.#^aKhoa hc T nhi n v Cng ngh#2012#^a282tr.^b24cm#B sch Chuyn kho Ti nguyn Thin nhin v Mi trng Vit Nam#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Tp hp cc k t qu nghin cu ca tp th tc gi ti KC.08.23/06.10 thc hin nhm xy d ng h thng qun l hn hn, sa mc ho trn c s phn tch, nh gi hin tr ng, v xut gii php chin lc, phng nga ngn chn v phc hi cc din b in hn, sa mc ho vng Nam Trung B#Qun l#Hn hn#Sa mc ho#Nguyn nh K# V Th Thu Lan#P.Dung#287014#Nam Trung B#Bin i kh hu## 00839000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050013000500020048000630070013001110080005001240090 03300129010000500162011001500167012005700182015004600239021019600285020001600481 020000900497020000800506039000700514013000700521020000900528#VV12.03875#VV12.038 76#126000#Vi?t#B305#678#^214#L Xun Hin#Bin i ho hc cao su thin nhin v ng dng#L Xun Hin#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a398tr.^b24 cm#B sch Chuyn kho ng dng v Pht trin cng ngh cao#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Nghin cu v s bin i ho hc cao su thin nhin v trnh by phn ng khu mch cao su thin nhin cng cc dn xut nh phn ng ca lin kt i isopren, lin kt i acrylat v nhm epoxy#Cao su t nhin#Bi n i#Ho hc#P.Dung#287015#ng dng## 00907000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050012000560020018000680070057000860220005001430040 01800148008001800166009003500184010000500219011001500224015006900239021019400308 02000100050202000080051200500140052000500210053403900070055501300070056200500120 0569#VV12.03877#VV12.03878#11000#Vi?t#B103T#621.319076#^214#Phm Th C#Bi tp mch in#Phm Th C (ch.b.), L Minh Cng, Trng Trng Tun M#Ph.2#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a112tr.^b2 1cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii th iu cc dng bi tp v phn tch mch in trong min thi gian, phn tch mch trong min tn s, ng dy di, mch khng tuyn tnh. Phn cui c km theo p s v gii mu bi tp#Mch in#Bi tp#L Minh Cng#Trng Trng Tun M# P.Dung#287016#Phm Th C## 00663000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020025000660070013000910040018001040080 01800122009003500140010000500175011001500180015006900195021008200264020001700346 020000800363039000700371013000700378#VV12.03879#VV12.03880#18000#Vi?t#B103T#531 .076#^214#Trn Vn Un#Bi tp c hc l thuyt#Trn Vn Un#Ti bn ln th 3#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a179tr.^b24cm#TTS ghi : i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gm nhng bi tp v c hc l thuyt, ng hc, ng lc, tnh hc, ng lc hc#C hc l thuyt# Bi tp#P.Dung#287017## 00935000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020022000610030030000830070035001130080018001480090 03500166010000500201011001500206021035200221020001100573020000800584020000900592 020001300601005001700614039000700631013000700638#VV12.03881#VV12.03882#Vi?t#C120 N#378.1#^214#Nguyn c Ngha#Cm nang hng nghip#Tuyn sinh i hc & cao n g#Nguyn c Ngha, L Th Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a202tr.^b21cm#Tm hiu v t vn la chn ngnh hc ph hp vi s thch v nng lc. Xu th chn ngnh thi. Thng tin v tuyn sinh nm 2012 c a HQG Tp. H Ch Minh. Gii thiu phng php tm ngnh hc theo lnh vc ngh nghip nh: lnh vc ngn hng, xy dng, k thut - cng ngh, truyn thng, ki nh t, lut, vn ti v lnh vc x hi - gio dc o to...#Tuyn sinh#i hc #Cao ng#Hng nghip#L Th Thanh Mai#P.Dung#287018## 00727000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020024000710070017000950040018001120080 01800130009003500148010000500183011001500188015006900203021013900272020001600411 020000800427039000700435013000700442#VV12.03883#VV12.03884#17000#Vi?t#B103T#621 .8076#^214#Nguyn Hng Ngn#Bi tp my nng chuyn#Nguyn Hng Ngn#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a137tr.^b24cm# TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gm cc bi tp v cc v d tnh ton cc thng s my, tnh ton ng lc v tnh bn cc chi tit dn ng ca cc loi my nng chuyn#My nng chuyn#Bi tp#P.Dung#2 87019## 00871000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050012000520020052000640070012001160040018001280080 01800146009003500164010000500199011001500204015006900219021023200288020000900520 020001000529020000500539020001100544039000700555013000700562#VV12.03886#VV12.038 85#20000#Vi?t#H561D#621.31#^214#H Vn Hin#Hng dn n mn hc in 1 - Th it k mng in#H Vn Hin#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a164tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Mi nh. Trng i hc Bch khoa#Hng dn qu trnh thit k mng in, t phn tc h ngun v ph ti, chn phng n hp l... tnh ton cc tnh trng lm vic c a mng in, tng kt cc ch tiu kinh t k thut ca mng in thit k, thi t k mng phn phi#Thit k#Mng in#in#Gio trnh#P.Dung#287020## 00750000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020047000660070013001130040018001260080 01800144009003500162010000500197011001500202012007500217021012700292020000700419 020000800426020001200434039000700446013000700453#VV12.03887#VV12.03888#20000#Vi ?t#B103T#531.076#^214#V Duy Cng#Bi tp trc nghim c hc v phng php gi i#V Duy Cng#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a164tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Tr ng i hc Bch khoa#Cc bi tp v trc nghim c hc v phng php gii. Nhn g kin thc l thuyt ti thiu v tnh hc, ng hc, ng lc hc#C hc#Bi t p#Trc nghim#P.Dung#287021## 00925000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020018000680070017000860080018001030090 03500121010000500156011001500161015006900176021035300245020000900598020001800607 039000700625013000700632020000800639#VV12.03889#VV12.03890#26000#Vi?t#S105X#658 .5#^214#Nguyn Nh Phong#Sn xut tinh gn#Nguyn Nh Phong#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a227tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu v sn xut tinh gn vi c c phn v h thng sn xut v sn xut tinh gn, t duy tinh gn, tn kho tinh gn, mt bng tinh gn, iu tinh gn, cht lng tinh gn, qun l chui gi tr, trnh by s chui gi tr hin ti v xy dng s chui gi tr t ng li, phng php hoch nh, trin khai k hoch tinh gn chui gi tr#Sn x ut#Sn xut tinh gn#P.Dung#287022#Qun l## 01059000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020007000660070032000730220004001052210 02400109004001800133008001800151009003500169010000500204011001500209015006900224 02103550029302000070064802000130065502000080066800500140067603900070069001300070 0697005001700704#VV12.03892#VV12.03891#23000#Vi?t#H401L#541#^214#Trn Khc Ch ng#Ho l#Trn Khc Chng, Mai Hu Khim#T.2#ng ho hc v xc tc#Ti bn l n th 4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a194tr.^b24cm #TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu cc khi nim c bn v quy lut thc nghim. p dng nh lut c bn ca ng hc cho cc phn ng n gin, phn ng phc tp. nh hng ca nhit n t c phn ng. ng hc phn t. Phn ng dy chuyn. Cc phn ng quang ho, ph n ng di tc dng ca bc x nng lng ln v phn ng trong khng gian phn g in. Phn ng xc tc#Ho l#ng ho hc#Xc tc#Mai Hu Khim#P.Dung#287023 #Trn Khc Chng## 00808000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020025000650070016000900040018001060080 01800124009003500142010000500177011001500182015006900197021021900266020000800485 020000700493020000700500039000400507013000700511#VV12.03894#VV12.03893#22000#Vi ?t#H401H#547#^214#Phan Thanh Bnh#Ho hc v ho l polyme#Phan Thanh Bnh#Ti b n ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a184tr.^ b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu tng quan v vt liu polyme, cc phng php tng hp v bin tnh polyme . L thuyt c s, trng thi v bn cht cc tnh cht vt l, c l cng nh m t vi phng php chnh phn tch vt liu polyme#Ho hc#Ho l#Polime#TH# 287024## 00782000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020043000660070013001090080018001220090 03500140010000500175011001500180015007700195021018000272020001100452020001500463 020001500478039000400493013000700497#VV12.03895#VV12.03896#30000#Vi?t#M202V#621 .381#^214#inh S Hin#Mems v Nems vt liu, thit k v ch to#inh S Hin#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a302tr.^b24cm#TTS ghi : i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#Tng quan v cng ngh ch to vi in t Mems, Nems. Vt liu, cng ngh thit k v h th ng ng gi Mems, Nems. Phng php Liga. ng dng ca cng ngh Mems trong cn g nghip#Vi in t#Cng ngh Mems#Cng ngh Nems#TH#287025## 01034000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530020098000580030080001560290037002360080005002730090 01400278010000500292011001500297021036300312020001300675020001800688020000900706 020001000715020000800725039000400733013000700737#VL12.00460#VL12.00461#VL12.0046 2#Vi?t#N305G#338.7025#^214#Nin gim u t nc ngoi Vit Nam : n phm phc v cho cc hot ng xc tin u t quc gia#A special publication for investmen t promotion activities thoughout the country#Vietnam foreign investment director y#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a508tr.^b27cm#Khi qut v tnh hnh u t nc ngo i ti Vit Nam v u t ca cc doanh nghip Vit Nam ra nc ngoi, nhng ch trng, chnh sch v nh hng ca nh nc v u t nc ngoi ni chung. Cu ng cp s in thoi, a ch cng cc thng tin hu dng khc v cc doanh nghi p Vit Nam u t ra nc ngoi v cc doanh nghip u t nc ngoi ti Vit Nam#Doanh nghip#u t nc ngoi#Vit Nam#Nin gim#Danh b#TH#287026## 00737000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020035000420290026000770080005001030090014001080100005001220110 03100127021023300158020001300391020000800404020000900412020000900421020001000430 020000800440039000400448013000700452#VL12.00463#VL12.00464#Vi?t#N305G#338#^214#N in gim trang vng Vit Nam 2012#Vietnam yellow pages 2012#^aH.#^aNxb. H Ni#2 012#^a896tr., 8tr. qung co^b27cm#Cp nht v cung cp s in thoi, a ch c ng cc thng tin hu dng khc v sn phm, dch v ca cc doanh nghip trn k hp cc tnh thnh trong c nc, c phn chia theo phn vng a l v sp x p theo th t bng ch ci#Doanh nghip#Dch v#Sn phm#Vit Nam#Nin gim#Dan h b#TH#287027## 00651000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050008000530020027000610030025000880070008001130080 00500121009001100126010000500137011001500142021017900157020000800336039000400344 020001000348020000800358013000700366#VV12.03897#VV12.03898#42000#Vi?t#NGH250T#3 92.1#^214#Ngc H#Ngh thut t tn cho con#Cm nang dnh cho cha m#Ngc H#^a H.#^aHng c#2012#^a219tr.^b21cm#Gii thiu ngh thut t tn cho con da trn ngha, quan nim v vn ho t tn cng nh tn h, tn m, tn chnh ca n gi Vit. Nguyn tc v phng php t tn cho con#Con ci#Th#Tn ring#t t n#287028## 00616000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020024000590070008000830080005000910090 01100096010000500107011001500112021021000127020000500337020000900342039000400351 013000700355#VV12.03899#VV12.03900#36000#Vi?t#Y609ɥ.7#^214#Ngc H#Yoga & s c kho ca bn#Ngc H#^aH.#^aHng c#2012#^a175tr.^b21cm#Trnh by ngun gc v ngha ca yoga, c bit l li ch ca yoga i vi sc kho. Hng dn c c bi tp yoga gip gim stress, tng cng sc kho tim mch, gim cn, chng l o ho, ci thin gic ng...#Yga#Sc kho#Th#287029## 00529000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020037000580070027000950080005001220090011001270100 00500138011001500143020001700158020000900175039000400184012002200188005001600210 013000700226020000900233020000900242#VV12.03901#VV12.03902#70000#Vi?t#PH103Y#89 5.9223008#^214#Phi yu anh bit bao nhiu mi ?#Blogviet.com.vn tuyn chn#^ aH.#^aHng c#2012#^a237tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tnh yu#Th#Th thm bn b n phm#Blogviet.com.vn#287030#Bi vit#Vit Nam## 00422000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050008000550020012000630070008000750080005000830090 01100088010000500099011001500104020001700119039000400136020000900140020001200149 013000700161#VV12.03903#VV12.03904#36000#Vi?t#PH500N#895.9223#^214#Ngc H#Ph n ci#Ngc H#^aH.#^aHng c#2012#^a199tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#Vit Na m#Truyn ci#287031## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020028000690030021000970070041001180080 00500159009001100164010000500175011001500180020001700195039000400212019001600216 020001100232020001200243006001600255013000700271#VV12.03905#VV12.03906#86000#Vi ?t#E202C#895.1#^214#Np Lan Hoa Tranh#Em cn n anh mt ting yu#Tiu thuyt t nh yu#Np Lan Hoa Tranh ; Nhm Hng T T dch#^aH.#^aHng c#2012#^a399tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Th#Dch Trung Quc#Trung Quc#Tiu thuyt#Nhm Hng T T# 287032## 00744000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020010000390070045000490080012000940090017001060100005001230110029001280390 00400157013000700161021018800168020001700356020000900373020000400382005001500386 005001500401005001000416005001500426005001300441#VV12.03907#Vi?t#T312R#895.92210 08#^214#Tnh rng#Quch L Thanh, Phm Ph Thang, Trn Hip...#^aThanh Ho#^aNxb . Thanh Ho#2012#^a285tr., 5tr. nh mu^b21cm#Th#287033#Gm nhng bi th da th it, bi ngi, thm nng tnh ngi, trong ni lng au u hng thin, hng v bn ng ca tc gi, nhng bi th bn b chia s v nhng bi bo vit v tc gi#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Quch L Thanh#Phm Ph Thang#Trn Hip#Nguy n Lm Cn#Bi Ch Hng## 00413000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050010000430020014000530070010000670080012000770090017000890100 00500106011001500111039000400126020001700130020000900147020000800156013000700164 #VV12.03908#20000#Vi?t#H110T#895.9228#^214#Dng Anh#Ht trn chu#Dng Anh#^a Thanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2012#^a177tr.^b21cm#Th#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#287034## 01016000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400050013000450020078000580070019001360080012001550090017001670100005001840110 02500189039000400214021034200218020000800560015005400568020000800622020000300630 020001000633020001000643020001000653020001100663013000700674020002100681#VV12.03 909#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#L Trung Tn#Lch s ng b v phong tro cch mng ca nhn dn x Hong Anh (1930-2011)#L Trung Tn ch.b.#^aThanh Ho# ^aNxb. Thanh Ho#2012#^a448tr.,14tr. nh^b21cm#Th#Gii thiu mnh t, con ng i, truyn thng lch s v qu trnh pht trin qua cc thi k khng chin chn g thc dn Php, quc M, xy dng bo v t quc, lnh o nhn dn thc hi n ng li i mi, cng nghip ho, hin i ho nng nghip nng thn ca n g b x Hong Anh, huyn Hong Ho, tnh Thanh Ho giai on 1930 - 2011#Lch s #TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMTTQ x Hong Anh#ng b#X#Hong Anh#Hon g Ho#Thanh Ho#ng b x#287035#Phong tro cch mng## 00625000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020050000380080011000880090029000990100005001280110015001330210224001480200 00800372020000700380020000900387039000400396013000700400#VV12.03910#Vi?t#T455Q#3 30.959711#^214#Tng quan kinh t - x hi tnh Lng Sn nm 2011#^aLng Sn#^aC c Thng k tnh Lng Sn#2012#^a106tr.^b24cm#Khi qut tnh hnh pht trin kinh t, an sinh x hi, pht trin gio dc, y t, vn ho v cc lnh vc khc ca tnh Lng Sn nm 2011. Nhng bi hc kinh nghim v gii php pht trin kinh t, x hi ca tnh nm 2012#Kinh t#X hi#Lng Sn#TH#287036## 00466000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070013000740220004000870080005000910090 01000096010000500106011001500111020000500126020000600131020001300137020001400150 005001300164039000400177013000700181#VV12.03911#VV12.03912#22000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 6#V Minh Hng#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a131tr.^b24 cm#Ton#Lp 6#Gii bi tp#Sch c thm#V Minh Hng#TH#287037## 00467000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070013000740220004000870080005000910090 01000096010000500106011001500111020000500126020000600131020001300137020001400150 005001300164039000500177013000700182#VV12.03913#VV12.03914#19000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 6#V Minh Hng#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^a109tr.^b24 cm#Ton#Lp 6#Gii bi tp#Sch c thm#V Minh Hng#KVn#287038## 00467000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070013000740220004000870080005000910090 01000096010000500106011001500111020000500126020001300131020000600144020001400150 005001300164039000500177013000700182#VV12.03915#VV12.03916#25000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 7#V Minh Hng#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a151tr.^b24 cm#Ton#Gii bi tp#Lp 7#Sch c thm#V Minh Hng#KVn#287039## 00467000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070013000740220004000870080005000910090 01000096010000500106011001500111020000500126020001300131020000600144020001400150 005001300164039000500177013000700182#VV12.03917#VV12.03918#19000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 7#V Minh Hng#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^a111tr.^b24 cm#Ton#Gii bi tp#Lp 7#Sch c thm#V Minh Hng#KVn#287040## 00467000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070013000740220004000870080005000910090 01000096010000500106011001500111020000500126020001300131020000600144020001400150 005001300164039000500177013000700182#VV12.03919#VV12.03920#21500#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 9#V Minh Hng#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a127tr.^b24 cm#Ton#Gii bi tp#Lp 9#Sch c thm#V Minh Hng#KVn#287041## 00467000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070013000740220004000870080005000910090 01000096010000500106011001500111020000500126020001300131020000600144020001400150 005001300164039000500177013000700182#VV12.03921#VV12.03922#35000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 9#V Minh Hng#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^a211tr.^b24 cm#Ton#Gii bi tp#Lp 9#Sch c thm#V Minh Hng#KVn#287042## 00466000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510070020000950080005001150090010001200100 00500130011001500135020001200150020001400162039000500176005001500181020000900196 013000700205#VV12.03923#VV12.03924#36000#Vi?t#H561D#372.6#^214#Hng dn tp l m vn cho hc sinh tiu hc#Hong Th Dim b.s.#^aH.#^aDn tr#2011#^a153tr.^b24 cm#Tp lm vn#Sch c thm#KVn#Hong Th Dim#Tiu hc#287043## 00692000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020048000500030088000980070043001860080005002290090 01000234010000500244011001500249020001200264020001400276039000500290005001200295 020000600307005001300313005001300326005001500339005001700354013000700371#VV12.03 926#VV12.03925#29500#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn hay, c sc v t s - miu t 6#Nhng bi vn thi hc sinh gii t im cao. Dng t c, t hc vn ln kh, gii#T c Hin, Trn Yn Lan, L Thanh Hi...#^aH.#^aDn tr#201 1#^a179tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#KVn#T c Hin#Lp 7#Trn Yn Lan#L Thanh Hi#Thi Thanh Vn#Nguyn Mai Khanh#287044## 00726000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020053000500030088001030070046001910080005002370090 01000242010000500252011001500257020001200272020001400284039000500298005001200303 02000060031500500160032100500130033700500150035000500140036501300070037902000140 0386#VV12.03927#VV12.03928#32000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn hay, c s c v biu cm - ngh lun 7#Nhng bi vn thi hc sinh gii t im cao. Dng t c, t hc vn ln kh, gii#T c Hin, Thi Thnh Vinh, L Thanh Hi.. .#^aH.#^aDn tr#2011#^a186tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#KVn#T c Hin# Lp 7#Thi Thnh Vinh#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#287045#Vn ngh lun## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020033000520030030000850070012001150080005001270090 01000132010000500142011001500147020000500162020001400167039000500181005000700186 020000900193013000700202#VV12.03929#VV12.03930#29500#Vi?t#NH556B#372.7#^214#Nh ng bi ton l th tiu hc#Dnh cho hc sinh lp 3, 4, 5#Hi H b.s.#^aH.#^aD n tr#2011#^a175tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#KVn#Hi H#Tiu hc#287046## 00811000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070028000850080005001130090010001180100 00500128011001500133021014100148020001800289020001400307039000500321019000500326 00600100033100600110034102000080035202000080036002000100036802000130037801300070 0391012007500398#VV12.03931#VV12.03932#45000#Vi?t#B100M#372#^214#30 iu hc si nh tiu hc cn ch #Dch: Thu Dung, Thanh Thu#^aH.#^aDn tr#2011#^a143tr.^b 23cm#Hng dn hc sinh tiu hc 30 iu cn phi suy ngh v rn luyn v phm cht o c, b quyt hc tp, k nng sng, giao tip x hi...#Gio dc tiu hc#Sch c thm#KVn#Dch#Thu Dung#Thanh Thu#o c#Hc tp#Giao tip#K n ng sng#287047#Cun sch cc b nn c trong qu trnh trng thnh. Hc tp v suy ngh## 00751000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070028000990080005001270090010001320100 00500142011001500147021013200162020001800294020001400312039000500326019000500331 006001000336006001100346020001000357013000700367012007500374#VV12.03933#VV12.039 34#45000#Vi?t#B100M#372#^214#30 thi quen hc sinh tiu hc cn phi rn luyn# Dch: Thu Dung, Thanh Thu#^aH.#^aDn tr#2011#^a143tr.^b23cm#Hng dn hc sin h tiu hc 30 thi quen cn phi rn luyn v o c, thi quen c sch, sc k ho, thi quen sinh hot, c x...#Gio dc tiu hc#Sch c thm#KVn#Dch#Thu Dung#Thanh Thu#Thi quen#287048#Cun sch cc b nn c trong qu trnh tr ng thnh. Hc tp v suy ngh## 00698000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020018000660030046000840070013001300080 00500143009001000148010000500158011001500163021020200178020001100380039000500391 020000900396020000800405013000700413#VV12.03935#VV12.03936#80000#Vi?t#N207C#495 .922#^214#o Duy Tun#Nt ch nt ngi#Sch dng cho gio vin, ph huynh & h c sinh#o Duy Tun#^aH.#^aDn tr#2011#^a147tr.^b24cm#Hng dn t th ngi, c ch cm bt v cc k thut vit ch hoa, ch thng ng v nghing theo chng trnh ch ci ci cch ti quyt nh s 31/2002QD-BGD&T ca B trng BGD&T k ngy 14/6/2002#Ting Vit#KVn#Tp vit#Ch ci#287049## 00688000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020015000590030025000740070012000990080005001110090 01000116010000500126011002900131021019300160020000800353020002100361020000900382 020000700391039000500398013000700403#VV12.03937#VV12.03938#Vi?t#L312K#959.7043#^ 214#L nh Ph#Lnh k chuyn#Vt Trng Sn ti i B#L nh Ph#^aH.#^aDn t r#2012#^a160tr., 4tr. nh mu^b21cm#Tp hi k ghi li cuc hnh qun i B khn g chin chng M ca tc gi cng nhng ng i anh dng vt qua nguy him v gian kh, hy sinh xng mu ginh li c lp, thng nht t nc#Lch s#Kh ng chin chng M#Vit Nam#Hi k#KVn#287050## 00412000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050018000490020009000670070018000760080005000940090010000990100 00500109011001400114020001700128020000900145020000400154039000500158013000700163 #VV12.03939#VV12.03940#Vi?t#CH462T#895.92214#^214#Nguyn Mnh Thng#Chi th#Ngu yn Mnh Thng#^aH.#^aDn tr#2011#^a91tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#K Vn#287051## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020013000640030016000770070009000930080 00500102009001000107010000500117011001500122020001700137020000900154020001200163 039000500175013000700180#VV12.03941#VV12.03942#34000#Vi?t#108C#895.92234#^214# Vit Nga#o c ca b#Tp truyn ngn#Vit Nga#^aH.#^aDn tr#2011#^a182tr.^b21c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#287052## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020018000580030016000760070044000920080005001360090 01000141010000500151011001500156020001700171020000900188020001200197039000500209 005001500214005001500229005000900244005001600253005000900269013000700278#VV12.03 943#VV12.03944#42500#Vi?t#CH527T#895.9223008#^214#Chuyn tnh Sa Pa#Tp truyn ngn#Bi Thanh Minh, Trn Danh Bng, Tun Anh...#^aH.#^aDn tr#2011#^a241tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#Bi Thanh Minh#Trn Danh Bng#Tu n Anh# Th Hng Vn#Hng Vn#287053## 00644000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020014000520030013000660070081000790080005001600090 03500165010000500200011001700205020000700222020000900229020001400238005000900252 006001300261005004000274039000500314013000700319019001600326#VV12.03945#VV12.039 46#24000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm ho s#5 - 6 tui A#Bang Son ; Minh ho: Cng ty Thit k M thut Bng Hng Nh ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho ng A#2012#^a28tr.^b21x29cm#Tp v#Mu gio#Sch mu gio#Bang So n#Ng Minh Vn#Cng ty Thit k M thut Bng Hng Nh#KVn#287054#Dch Trung Qu c## 00464000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050011000480020016000590030004000750070011000790080005000900090 01000095010000500105011001500110020001700125020000900142020000400151039000500155 015003100160013000700191#VV12.03947#VV12.03948#Vi?t#NH550G#895.9221#^214#Khnh L inh#Nh git t i#Th#Khnh Linh#^aH.#^aDn tr#2011#^a107tr.^b20cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#KVn#Tn tht tc gi: L Vn Thng#287055## 00827000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820007000648080005000710050017000760020022000930030 03600115007003800151008000500189009005200194010000500246011001500251021019500266 020000700461039000500468019000800473006001500481020001000496013000700506#VV12.03 949#VV12.03952#VV12.03951#VV12.03950#142000#Vi?t#NH100#332.67#^214#Graham, Ben jamin#Nh u t thng minh#Tc phm kinh in v t vn u t#Benjamin Graham ; L Quc Phng dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2 011#^a642tr.^b24cm#Hng dn vic tip nhn v thc hin mt phng chm u t, cc nguyn tc u t v thi ca nh u t, cch u t thng minh vo ch ng khon hay lnh vc ti chnh c c thnh cng#u t#KVn#Dch M#L Qu c Phng#Ti chnh#287056## 00621000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030013000550070081000680080005001490090035001540100 00500189011001700194020000700211020000900218020001400227005000900241006001300250 005004000263039000500303019001600308013000700324#VV12.03953#24000#Vi?t#B200L#37 2.21#^214#B lm ho s#3 - 4 tui A#Bang Son ; Minh ho: Cng ty Thit k M th ut Bng Hng Nh ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#20 12#^a28tr.^b21x29cm#Tp v#Mu gio#Sch mu gio#Bang Son#Ng Minh Vn#Cng ty Thit k M thut Bng Hng Nh#KVn#Dch Trung Quc#287057## 00621000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030013000550070081000680080005001490090035001540100 00500189011001700194020000700211020000900218020001400227005000900241006001300250 005004000263039000500303019001600308013000700324#VV12.03954#24000#Vi?t#B200L#37 2.21#^214#B lm ho s#4 - 5 tui A#Bang Son ; Minh ho: Cng ty Thit k M th ut Bng Hng Nh ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#20 12#^a28tr.^b21x29cm#Tp v#Mu gio#Sch mu gio#Bang Son#Ng Minh Vn#Cng ty Thit k M thut Bng Hng Nh#KVn#Dch Trung Quc#287058## 00868000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020011000520070068000630080005001310090035001360100 00500171011001400176012002600190021021000216020000900426020001100435020001700446 02000150046300500170047800500150049500600100051003900050052001300070052501900100 0532#VL12.00465#VL12.00466#22000#Vi?t#KH513L#567.9#^214#Khng long# tng: mi lie Beaumont ; Hnh nh: Betti Ferrero ; Quc Dng dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a25tr.^b27cm#T sch Th gii ng vt#Gii thiu khi qu t v c im hnh dng v tp tnh sinh hot ca mt s loi khng long nh: kh ng l, khng long nh, khng long c mng vut, khng long m vt, khng long b c gip, khng long n tht...#ng vt#Khng long#Sch thng thc#Sch thiu n hi#Beaumont, milie#Ferrero, Betti#Quc Dng#KVn#287059#Dch Php## 00888000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020010000510070100000610080005001610090035001660100 00500201011001400206012002600220021016200246020000900408020001000417020001700427 02000150044400500170045900500260047600600100050203900050051201900100051700500160 0527013000700543#VL12.00467#VL12.00468#22000#Vi?t#C454T#595.7#^214#Cn trng# tng, li: milie Beaumont ; Hnh nh: Marie Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; Quc Dng dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a25tr.^b27cm#T sch Th gii ng vt#Gii thiu khi qut v c im hnh dng v tp tnh si nh hot ca mt s loi cn trng, ong v v, mui, rui, b da, chu chu, kin , chun chun, b ra...#ng vt#Cn trng#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Beau mont, milie#Lemayeur, Marie Christine#Quc Dng#KVn#Dch Php#Alunni, Bernard# 287060## 00964000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020014000490070098000630080005001610090035001660100 00500201011001400206012002600220021017400246020000900420020001700429020001500446 00500170046100500260047800600120050403900050051601900100052100500160053102000140 0547005001700561005001700578013000700595#VL12.00469#VL12.00470#22000#Vi?t#455V #590#^214#ng vt cnh# tng: milie Beaumont ; Li: Patricia Reinig ; Hnh nh: Valrie Stetten... ; L Thu Hng dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a25tr.^b27cm#T sch Th gii ng vt#Khi qut v c im hnh dng v tp tnh sinh hot ca mt s loi ng vt cnh nh: ch, mo, chim cnh, chu t lang, cc loi gm nhm, b st, c cnh, cc con th ln#ng vt#Sch thn g thc#Sch thiu nhi#Beaumont, milie#Lemayeur, Marie Christine#L Thu Hng#KV n#Dch Php#Alunni, Bernard#ng vt cnh#Reinig, Patricia#Stetten, Valrie#2870 61## 00958000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070123000670080005001900090035001950100 00500230011001400235012002600249021019000275020000900465020001700474020001500491 00500170050600500260052300500160054903900050056501900100057000600120058000500210 0592013000700613#VL12.00471#VL12.00472#22000#Vi?t#455V#590#^214#ng vt vng cc# tng, li: milie Beaumont, Raphaelle Chauvelot ; Hnh nh: Marie Christi ne Lemayeur, Bernard Alunni ; L Thu Hng dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a25tr.^b27cm#T sch Th gii ng vt#Khi qut v c im hnh d ng v tp tnh sinh hot ca mt s loi ng vt vng cc nh: s t bin, hi cu, hi cu voi, moc, chim cnh ct, gu trng, b x, chn thng, c tuyt.. .#ng vt#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Beaumont, milie#Lemayeur, Marie Chri stine#Alunni, Bernard#KVn#Dch Php#L Thu Hng#Chauvelot, Raphaelle#287062## 00868000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070075000690080005001440090035001490100 00500184011001400189012002600203021021300229020000900442020001700451020001500468 005001700483005001900500039000500519019001000524006001300534013000700547#VL12.00 473#VL12.00474#22000#Vi?t#455V#590#^214#ng vt vng Xavan# tng: milie Be aumont ; Hnh nh: Sandrine Lefebvre ; Phng T Tm dch#^aH.#^aDn tr ; Cng t y Vn ho ng A#2012#^a25tr.^b27cm#T sch Th gii ng vt#Khi qut v c im hnh dng v tp tnh sinh hot ca mt s loi ng vt vng Xavan nh: ng a vn, t gic, h m, linh dng u b, voi, hu cao c, cc loi b st, mo ln, loi n xc thi, kn kn...#ng vt#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Beau mont, milie#Lefebvre, Sandrine#KVn#Dch Php#Phng T Tm#287063## 00921000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020014000520070095000660080005001610090035001660100 00500201011001400206012002600220021021200246020001400458020001700472020001500489 00500170050400500260052100500160054703900050056301900100056800600100057801300070 0588#VL12.00475#VL12.00476#22000#Vi?t#455V#591.77#^214#ng vt bin# tng: milie Beaumont ; Hnh nh: Marie Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; Quc Dng dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a25tr.^b27cm#T sch Th gi i ng vt#Khi qut v c im hnh dng v tp tnh sinh hot ca mt s loi ng vt bin nh: c voi, c heo, bch tuc, cc loi c ph bin, nhng loi c k d, c di c, c mp, loi gip xc, s, c, ra bin...#ng vt bin#Sc h thng thc#Sch thiu nhi#Beaumont, milie#Lemayeur, Marie Christine#Alunni, Bernard#KVn#Dch Php#Quc Dng#287064## 00933000000000337000450002600110000002600110001102101640002201400070018604100050 01931810006001980820004002048080005002080020019002130070121002320080005003530090 03500358010000500393011001400398020000900412005001700421005001800438005002600456 00500160048200600130049803900050051101900100051602000210052601200260054702000150 0573013000700588#VL12.00477#VL12.00478#Gii thiu s lc v mt s loi ng v t nh nhm gai, c sn, ch, chn blt, cc loi gm nhm nh... t c im si nh hc n tp tnh sinh hot, sinh sn...#22000#Vi?t#455V#590#^214#ng vt t rn ng# tng, li: milie Beaumont, RafaQl Chauvelot ; Hnh nh: Marie-Chris tine Lemayeur, Bernard Alunni ; Phng T Tm dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn h o ng A#2012#^a25tr.^b27cm#ng vt#Beaumont, milie#Chauvelot, RafaQl#Lemayeu r, Marie-Christine#Alunni, Bernard#Phng T Tm#Loan#Dch Php#Khoa hc thng t hc#T sch Th gii ng vt#Sch thiu nhi#287065## 00788000000000313000450002600110000002600110001102101360002201400070015804100050 01651810006001700820004001768080005001800020014001850070077001990080005002760090 03500281010000500316011001400321020000900335005001700344005001900361006001000380 039000500390019001000395020002100405012002600426020001500452013000700467#VL12.00 480#VL12.00479#Gii thiu s lc v mt s loi ng vt nh hu, gu trc, l n li, co... t c im sinh hc n tp tnh sinh hot, sinh sn...#22000#Vi ?t#455V#590#^214#ng vt rng# tng, li: milie Beaumont ; Hnh nh: Sandri ne Lefebvre ; Quc Dng dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a25tr .^b27cm#ng vt#Beaumont, milie#Lefebvre, Sandrine#Quc Dng#Loan#Dch Php#Kh oa hc thng thc#T sch Th gii ng vt#Sch thiu nhi#287066## 00806000000000325000450002600110000002600110001102101620002201400070018404100050 01911810006001960820006002028080005002080020007002130070059002200080005002790090 03500284010000500319011001400324020000900338005001400347005001500361006001300376 03900050038901900100039402000070040401200260041102000150043702000210045201300070 0473#VL12.00481#VL12.00482#Gii thiu s lc v mt s loi ng vt b st nh ra cn, ra bin, ra nc ngt, rn, thn ln... t c im sinh hc n tp tnh sinh hot, sinh sn...#22000#Vi?t#B400S#597.9#^214#B st#Cathy Franco ; Minh ho: Jacques Dayan ; Phng T Tm dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho n g A#2012#^a25tr.^b27cm#ng vt#Franco, Cathy#Dayan, Jacques#Phng T Tm#Loan#D ch Php#B st#T sch Th gii ng vt#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc#28 7067## 00940000000000337000450002600110000002600110001102101970002201400070021904100050 02261810006002310820004002378080005002410020022002460070099002680080005003670090 03500372010000500407011001400412020000900426005001700435005001800452039000500470 01900100047502000160048501200260050102000150052702000210054200500190056300600130 0582013000700595#VL12.00483#VL12.00484#Gii thiu s lc v mt s loi ng v t thi tin s nh cc loi c, cc loi cn trng, cc loi ng vt lng c, cc loi b st... t c im sinh hc n tp tnh sinh hot, sinh sn...#2200 0#Vi?t#455V#560#^214#ng vt thi tin s# tng: milie Beaumont ; Li: Agn s Vandewiele ; Hnh nh: Mia-Betti Ferrero ; Phng T Tm dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a25tr.^b27cm#ng vt#Beaumont, milie#Vandewiele, Agns#Loan#Dch Php#Thi k tin s#T sch Th gii ng vt#Sch thiu nhi#K hoa hc thng thc#Ferrero, Mia-Betti#Phng T Tm#287068## 00959000000000349000450002600110000002600110001102101780002201400070020004100050 02071810006002120820004002188080005002220020014002270070121002410080005003620090 03500367010000500402011001400407020000900421005001700430005001800447005002600465 00500160049100600130050703900050052001900100052502000050053501200260054002000150 0566020002100581013000700602#VL12.00485#VL12.00486#Gii thiu s lc v mt s loi chim nh chim sng, thin nga, hng hc, cc loi chim cao cng, cc loi c him chy... t c im sinh hc n tp tnh sinh hot, sinh sn...#22000#Vi?t #C101L#598#^214#Cc loi chim# tng, li: milie Beaumont, RafaQl Chauvelot ; Hnh nh: Marie-Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; Phng T Tm dch#^aH.#^aD n tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a25tr.^b27cm#ng vt#Beaumont, milie#Chau velot, RafaQl#Lemayeur, Marie-Christine#Alunni, Bernard#Phng T Tm#Loan#Dch P hp#Chim#T sch Th gii ng vt#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc#287069## 00796000000000313000450002600110000002600110001102101390002201400070016104100050 01681810006001730820004001798080005001830020014001880070077002020080005002790090 03500284010000500319011001400324020001400338005001700352005001900369006001000388 039000500398019001000403020002100413012002600434020001500460013000700475#VL12.00 487#VL12.00488#Gii thiu s lc v mt s loi ng vt nh b ci, ln, nga, cu, d, th... t c im sinh hc n tp tnh sinh hot, sinh sn...#22000 #Vi?t#455V#590#^214#ng vt nui# tng, li: milie Beaumont ; Hnh nh: San drine Lefebvre ; Quc Dng dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a2 5tr.^b27cm#ng vt nui#Beaumont, milie#Lefebvre, Sandrine#Quc Dng#Loan#Dch Php#Khoa hc thng thc#T sch Th gii ng vt#Sch thiu nhi#287070## 00521000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030034000600080005000940090035000990100005001340110 01400139020001800153039000500171020000700176012005600183020001400239013000700253 020000700260#VL12.00489#18000#Vi?t#B200Y#372.21#^214#B yu i mu gio#Chun b tm l. Rn luyn thc#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a24tr.^ b29cm#Gio dc mu gio#Loan#Tm l#Gip tr thch nghi vi cuc sng mi tr ng mu gio#Sch mu gio#287071# thc## 00526000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030035000600080005000950090035001000100005001350110 01400140020001800154039000500172020001000177012005600187020001400243020000800257 013000700265#VL12.00490#18000#Vi?t#B200Y#372.21#^214#B yu i mu gio#K nng giao tip. Bo v bn thn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a24tr. ^b29cm#Gio dc mu gio#Loan#Giao tip#Gip tr thch nghi vi cuc sng mi trng mu gio#Sch mu gio#K nng#287072## 00524000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030037000600080005000970090035001020100005001370110 01400142020001800156039000500174020000900179012005600188020001400244020000500258 013000700263#VL12.00491#18000#Vi?t#B200Y#372.21#^214#B yu i mu gio#Kh nn g ngn ng. Kh nng ton hc#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a24t r.^b29cm#Gio dc mu gio#Loan#Ngn ng#Gip tr thch nghi vi cuc sng mi trng mu gio#Sch mu gio#Ton#287073## 00509000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030035000600080005000950090035001000100005001350110 01400140020001800154039000500172012005600177020001300233020001400246013000700260 #VL12.00492#18000#Vi?t#B200Y#372.21#^214#B yu i mu gio#Kin thc tng hp. K nng c bn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a24tr.^b29cm#Gio dc mu gio#Loan#Gip tr thch nghi vi cuc sng mi trng mu gio#K nn g sng#Sch mu gio#287074## 00494000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520080005000710090035000760100005001110110 01400116020000900130039000500139020001800144020001200162012002500174020000700199 020001500206013000700221#VL12.00493#VL12.00494#25000#Vi?t#NH121B#153.9#^214#Nh n bit th gii#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a47tr.^b29cm#Tr c hi#Loan#Ch s thng minh#Trc nghim#Pht trin IQ cho tr em#Tr em#Sch thi u nhi#287075## 00515000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520080005000710090035000760100005001110110 01400116020000900130039000500139020001200144020000900156012002500165020001800190 020000700208020001500215013000700230#VL12.00495#VL12.00496#25000#Vi?t#NH107T#15 3.9#^214#Nhanh tay tinh mt#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a47tr. ^b29cm#Tr chi#Loan#Trc nghim#Quan st#Pht trin IQ cho tr em#Ch s thng minh#Tr em#Sch thiu nhi#287076## 00490000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020015000520080005000670090035000720100005001070110 01400112020000900126039000500135020001800140020001200158012002500170020000700195 020001500202013000700217#VL12.00497#VL12.00498#25000#Vi?t#CH550S#153.9#^214#Ch s bin o#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a47tr.^b29cm#Tr chi# Loan#Ch s thng minh#Trc nghim#Pht trin IQ cho tr em#Tr em#Sch thiu nh i#287077## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510080005000640090035000690100005001040110 01400109020000900123039000500132020000600137020000700143012002500150020000700175 020001500182013000700197020001200204020001800216#VL12.00499#VL12.00500#25000#Vi ?t#T550D#153.9#^214#T duy lgic#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a 47tr.^b29cm#Tr chi#Loan#Logic#T duy#Pht trin IQ cho tr em#Tr em#Sch thi u nhi#287078#Trc nghim#Ch s thng minh## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510080005000690090035000740100005001090110 01400114020000900128039000500137020001200142020000700154012002500161020000700186 020001500193013000700208020001800215#VL12.00501#VL12.00502#25000#Vi?t#R203L#153 .9#^214#Rn luyn tr tu#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a47tr.^b 29cm#Tr chi#Loan#Trc nghim#T duy#Pht trin IQ cho tr em#Tr em#Sch thiu nhi#287079#Ch s thng minh## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020017000520080005000690090035000740100005001090110 01400114020000900128039000500137020001200142020001800154012002500172020000700197 020001500204013000700219#VL12.00503#VL12.00504#25000#Vi?t#TR400C#153.9#^214#Tr chi k diu#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a47tr.^b29cm#Tr ch i#Loan#Trc nghim#Ch s thng minh#Pht trin IQ cho tr em#Tr em#Sch thiu nhi#287080## 00946000000000313000450002600110000002600110001102103000002202000090032204100050 03311810006003360820007003428080005003490020041003540030035003950070041004300080 00500471009003500476010000500511011001500516020000900531006001400540006001400554 039000500568015003400573020000500607020000300612013000700615020001000622#VL12.00 505#VL12.00506#Gii thiu h thng tn lng x Vit Nam vng t lin thuc cc tnh t Ngh An tr ra giai on u th k XIX. Thng k cc tn gi tng a phng t trn, x, o, huyn, ph, tng, x, thn... theo h thng t cao xu ng thp; tn gi cc a phng c sp xp theo h thng ch ci a, b, c#Vit Nam#Vi?t#301D#915.97#^214#a danh lng x Vit Nam u th k XIX#Thuc cc t nh t Ngh Tnh tr ra#Dch, b.s.: Dng Th The, Phm Th Thoa#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a608tr.^b27cm#a danh#Dng Th The#Phm Th Thoa #Loan#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm#Lng#X#287081#Th k 19## 00597000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070033000780220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012004000164020001700204020000900221020001300230 005001700243006000900260039000500269019001400274013000700288#VN12.01475#Vi?t#R31 2C#895.6#^214#18000#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Qu c Nam dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko #Quc Nam#Loan#Dch Nht Bn#287082## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000500284013000700289#VN12.01476#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.61#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Loan#287083## 00598000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000500284013000700289#VN12.01477#Vi?t#B31 4A#895.7#^214#13000#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.62#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a159tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Loan#287084## 00598000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000500284013000700289#VN12.01478#B314A#89 5.7#^214#13000#Vi?t#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.63#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Loan#287085## 00598000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000500284013000700289#VN12.01479#B314A#89 5.7#^214#13000#Vi?t#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.64#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Loan#287086## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070025000700220004000950080018000990090 01100117010000500128011001500133012004000148020001700188020000900205020001300214 005000900227006000900236039000500245019001400250013000700264#VN12.01480#18000#V i?t#B312M#895.6#^214#Bnh minh Arcana#Truyn tranh#Toma Rei ; Song Anh dch#T.4# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Toma Rei#Song Anh#Loan#Dch Nht Bn#287087## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070025000700220004000950080018000990090 01100117010000500128011001500133012004000148020001700188020000900205020001300214 005000900227006000900236039000500245019001400250013000700264#VN12.01481#18000#V i?t#B312M#895.6#^214#Bnh minh Arcana#Truyn tranh#Toma Rei ; Song Anh dch#T.5# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Toma Rei#Song Anh#Loan#Dch Nht Bn#287088## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070025000700220004000950080018000990090 01100117010000500128011001500133012004000148020001700188020000900205020001300214 005000900227006000900236039000500245019001400250013000700264#VN12.01482#18000#V i?t#B312M#895.6#^214#Bnh minh Arcana#Truyn tranh#Toma Rei ; Song Anh dch#T.6# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Toma Rei#Song Anh#Loan#Dch Nht Bn#287089## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070036000560220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012004000145020001700185020000900202020001300211 005001700224006001200241013000700253019001400260039000500274#VN12.01483#18000#V i?t#L511#895.6#^214#Lum#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.1#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a194tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#287090 #Dch Nht Bn#Loan## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070036000560220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012004000145020001700185020000900202020001300211 005001700224006001200241019001400253013000700267039000500274#VN12.01484#18000#V i?t#L511#895.6#^214#Lum#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.2#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#Dch N ht Bn#287091#Loan## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070036000560220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012004000145020001700185020000900202020001300211 005001700224006001200241019001400253013000700267039000500274#VN12.01485#18000#V i?t#L511#895.6#^214#Lum#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.3#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#Dch N ht Bn#287092#Loan## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001700234006000700251039000500258013000700263019001400270#VN12.01486#18000#V i?t#G400G#895.6#^214#Go go go ty du k#Truyn tranh#Konishi Noriyuki ; Achago d ch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a182tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Konishi Noriyuki#Achago#H .H#287093#Dch Nht Bn## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001700234006000700251039000500258019001400263013000700277#VN12.01487#18000#V i?t#G400G#895.6#^214#Go go go ty du k#Truyn tranh#Konishi Noriyuki ; Achago d ch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Konishi Noriyuki#Achago#H .H#Dch Nht Bn#287094## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001700234006000700251039000500258019001400263013000700277#VN12.01488#18000#V i?t#G400G#895.6#^214#Go go go ty du k#Truyn tranh#Konishi Noriyuki ; Achago d ch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Konishi Noriyuki#Achago#H .H#Dch Nht Bn#287095## 00621000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000500281019001400286013000700300#VN12.01 489#Vi?t#G107X#895.6#^214#14000#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.40#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a19 0tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#H.H#Dch Nht Bn#287096## 00621000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000500281019001400286013000700300#VN12.01 490#G107X#895.6#^214#14000#Vi?t#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.41#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a19 0tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#H.H#Dch Nht Bn#287097## 00621000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000500281019001400286013000700300#VN12.01 491#G107X#895.6#^214#14000#Vi?t#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.42#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a19 0tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#H.H#Dch Nht Bn#287098## 00621000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000500281019001400286013000700300#VN12.01 492#G107X#895.6#^214#14000#Vi?t#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.43#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a24 1tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#H.H#Dch Nht Bn#287099## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210020000970080 01800117009001100135010000500146011001500151020001700166020001100183020001300194 005001200207006000800219039000500227019001600232012003300248013000700281#VN12.01 493#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.17#Thng li tinh thn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#H.H#Dch Trung Quc #Truyn tranh hin i Trung Quc#287100## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210019000970080 01800116009001100134010000500145011001500150020001700165020001100182020001300193 005001200206006000800218039000500226019001600231012003300247013000700280#VN12.01 494#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.18#S hng h ng s#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#H.H#Dch Trung Quc# Truyn tranh hin i Trung Quc#287101## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145012003200160020001800192020000900210020001300219 005001000232006000800242039000500250013000700255019001400262#VN12.01495#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#H.H#2871 02#Dch Nht Bn## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145012003200160020001800192020000900210020001300219 005001000232006000800242039000500250019001400255013000700269#VN12.01496#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#H.H#Dch Nht Bn#287103## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145012003200160020001800192020000900210020001300219 005001000232006000800242039000500250019001400255013000700269#VN12.01497#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#H.H#Dch Nht Bn#287104## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145012003200160020001800192020000900210020001300219 005001000232006000800242039000500250019001400255013000700269#VN12.01498#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#H.H#Dch Nht Bn#287105## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145012003200160020001800192020000900210020001300219 005001000232006000800242039000500250019001400255013000700269#VN12.01499#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - C b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#H.H#Dch Nht Bn#287106## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070025000640220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127012003200142020001800174020000900192020001300201 005001000214006000800224039000500232019001400237013000700251#VN12.01500#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi Th dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#H.H#Dch Nht Bn#287107## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070025000640220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127012003200142020001800174020000900192020001300201 005001000214006000800224039000500232019001400237013000700251#VN12.01501#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi Th dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#H.H#Dch Nht Bn#287108## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070030000590220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127012004000142020001700182020000900199020001300208 005001500221006000800236039000500244019001400249013000700263#VN12.01502#50000#V i?t#M315#895.6#^214#Miyuki#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a447tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#H.H#Dch Nht Bn#287109## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050013000380020010000510030015000610290012000760070037000880080 01800125009001100143010000500154011001500159020001700174020000400191020001500195 006001800210039000500228013000700233019000900240012003700249#VN12.01503#75000#V i?t#H528T#823#^214#Shan, Darren#Huyt th#Truyn kinh d#Blood beast#Darren Shan ; Nguyn Thnh Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a319tr.^b19cm#Vn h c hin i#Anh#Truyn kinh d#Nguyn Thnh Nhn#H.H#287110#Dch Anh#Sch dnh cho la tui 16+)(Demonata## 00554000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490290041000770070021001180080005001390090 01000144010000500154011001500159020001000174020000600184020000900190020000700199 020001400206005001100220039000500231013000700236005000900243#VN12.01504#VN12.015 05#16500#Vi?t#S450T#428#^214#S tay ng php ting Anh 9#English grammar handbo ok for the 9 grade#Hong Dng, Minh Anh#^aH.#^aDn tr#2011#^a147tr.^b18cm#Ting Anh#Lp 9#Ng php#S tay#Sch c thm#Hong Dng#H.H#287111#Minh Anh## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020029000560070025000850080005001100090010001150100 00500125011001500130020001700145020000900162005000900171005000900180039000500189 020000700194013000700201020001700208#VN12.01506#VN12.01507#28000#Vi?t#T455T#398 .609597#^214#Tng tp cc cu Vit Nam#S.t.: Kim Long, Duy Hin#^aH.#^aDn tr #2012#^a139tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Kim Long#Duy Hin#H.H#Cu #28 7112#Vn hc hin i## 00793000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540070012000630080005000750090010000800100 00500090011001500095021032700110020000800437020000800445020000800453020000900461 039000500470020000900475005001200484013000700496#VN12.01508#VN12.01509#55000#Vi ?t#V250N#300.9597#^214#V ngun#L Vn Tng#^aH.#^aDn tr#2012#^a255tr.^b19cm#T uyn chn mt s bi su tm, gii thiu, kho cu ca tc gi v cc ch nh lch s t nc, tnh cch con ngi Vit Nam, v Bc H v mt s nhn vt l ch s, v vn chng c v cc tc gi l nho s hay tc gi dn gian, v lng c vi cc dng h tiu biu, dng h khuyn hc , v thy gio c v v sinh vt cnh#Lch s#Vn ho#Kinh t#Vit Nam#H.H#Bi vit#L Vn Tng#287113## 00611000000000229000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020022000650070016000870080005001030090 03800108010000500146011001500151021019900166020000900365013000700374#VN12.01510# VN12.01511#28000#Vi?t#L104Q#004#^214#Trng c Bnh#Lm quen vi my tnh#Tr ng c Bnh#^aH.#^aDn tr ; Trung tm Hc vin Uninet#2011#^a111tr.^b19cm#Hng dn chun b bn my tnh, ni my tnh v t th ngi; lm quen vi my tn h, my tnh xch tay, my tnh bng, chng trnh Windows Vista v phng php s dng my tnh an ton, hiu qu#My tnh#287114## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030013000700070018000830080005001010090035001060100 00500141011001700146012002400163020001700187020001800204020000900222020001300231 020001500244006000800259039000500267019000500272013000700277#VN12.01512#12000#V i?t#A103V#398.22#^214#Alibaba v bn mi tn cp#Truyn tranh#Ng Vn bin dc h#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b17x18cm#Truyn c tch t h gii#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Truyn c tch# Ng Vn#H.H#Dch#287115## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410030013000660070018000790080005000970090035001020100 00500137011001700142012002400159020001700183020001800200020000900218020001300227 020001500240006000800255039000500263013000700268019000500275#VN12.01513#12000#V i?t#C455C#398.22#^214#Cng cha ng trong rng#Truyn tranh#Ng Vn bin dch#^a H.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b17x18cm#Truyn c tch th g ii#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Truyn c tch#Ng Vn#H.H#287116#Dch## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030013000650070018000780080005000960090035001010100 00500136011001700141012002400158020001700182020001800199020000900217020001300226 020001500239006000800254039000500262019000500267013000700272#VN12.01514#12000#V i?t#A103V#398.22#^214#Alaanh v cy n thn#Truyn tranh#Ng Vn bin dch#^aH .#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b17x18cm#Truyn c tch th gi i#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Truyn c tch#Ng V n#H.H#Dch#287117## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030013000560070018000690080005000870090035000920100 00500127011001700132012002400149020001700173020001800190020000900208020001300217 020001500230006000800245039000500253019000500258013000700263#VN12.01515#12000#V i?t#C450B#398.22#^214#C b bn dim#Truyn tranh#Ng Vn bin dch#^aH.#^aDn t r ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b17x18cm#Truyn c tch th gii#Vn h c dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Truyn c tch#Ng Vn#H.H#D ch#287118## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410030013000540070018000670080005000850090035000900100 00500125011001700130012002400147020001700171020001800188020000900206020001300215 020001500228006000800243039000500251019000500256013000700261#VN12.01516#12000#V i?t#H407T#398.22#^214#Hong t ch#Truyn tranh#Ng Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b17x18cm#Truyn c tch th gii#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn tranh#Truyn c tch#Ng Vn#H.H#Dc h#287119## 00686000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050013000600020072000730070018001450080 00500163009001400168010000500182011001400187021015600201020001800357020000800375 020001300383039000500396013000700401#VN12.01518#VN12.01517#VN12.01519#18000#Vi? t#H561D#649#^214#Trn Th Ho#Hng dn k nng phc v bn thn v th hin s t tin trc m ng#Trn Th Ho b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a88tr.^b19cm#G m nhng cu chuyn vi nhng kin thc v gio dc, tm l hc gip cho cha m c th la chn thi im ph hp gi m v khuyn khch tr pht trin#Gio d c gia nh#Dy con#K nng sng#H.H#287120## 00926000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020070000760070040001460080 00500186009001400191010000500205011001400210021031100224020001000535020000700545 020000900552020000700561020001300568005001700581039000700598013000700605#VN12.01 520#VN12.01521#VN12.01522#18000#Vi?t#H561D#302#^214#Nguyn Hng Vn#Hng dn k nng giao tip, ng x v t nhn thc nh gi bn thn#B.s.: Nguyn Hng Vn , Nguyn Thnh Lc#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a86tr.^b19cm#Nhn bit v k nng gi ao tip, ng x v t nhn thc nh gi bn thn. Phng php gio dc con ca cc bc cha m. Gii thiu ba loi ngh thut gio dc v nguyn tc vng trong vic gio dc tr. Gio dc lng t tn v rn luyn s kin cng cho tr. Ba s ai lm ln trong vn gio dc tr gia nh#Giao tip#ng x#Gio dc#Tr em #K nng sng#Nguyn Thnh Lc#P.Dung#287121## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001600230006000900246039000700255013000700262019001600269#VV12.03955#62000#V i?t#103K#895.1#^214#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; L Hng dch#T. 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a81tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#L Hng#P.Du ng#287122#Dch Trung Quc## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001600230006000900246039000700255019001600262013000700278#VV12.03956#62000#V i?t#103K#895.1#^214#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; L Hng dch#T. 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#L Hng#P.Du ng#Dch Trung Quc#287123## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001600230006000900246039000700255019001600262013000700278#VV12.03957#62000#V i?t#103K#895.1#^214#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; L Hng dch#T. 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#L Hng#P.Du ng#Dch Trung Quc#287124## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001600230006000900246039000700255019001600262013000700278#VV12.03958#62000#V i?t#103K#895.1#^214#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; L Hng dch#T. 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#L Hng#P.Du ng#Dch Trung Quc#287125## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001600230006000900246039000700255019001600262013000700278#VV12.03959#62000#V i?t#103K#895.1#^214#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; L Hng dch#T. 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a66tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#L Hng#P.Du ng#Dch Trung Quc#287126## 00587000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070032000650220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001600230006000900246039000700255019001600262013000700278#VV12.03960#Vi?t#10 3K#895.1#^214#62000#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; L Hng dch#T. 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#L Hng#P.Du ng#Dch Trung Quc#287127## 00587000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070032000650220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001600230006000900246039000700255019001600262013000700278#VV12.03961#103K#89 5.1#^214#62000#Vi?t#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; L Hng dch#T. 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#L Hng#P.Du ng#Dch Trung Quc#287128## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001600230006000900246039000700255019001600262013000700278#VV12.03962#62000#V i?t#103K#895.1#^214#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; L Hng dch#T. 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#L Hng#P.Du ng#Dch Trung Quc#287129## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001600230006000900246039000700255019001600262013000700278#VV12.03963#62000#V i?t#103K#895.1#^214#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; L Hng dch#T. 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#L Hng#P.Du ng#Dch Trung Quc#287130## 00596000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220005001010080018001060090 01100124010000500135011001400140012004000154020001700194020001100211020001300222 005001600235006001300251039000700264019001600271013000700287#VV12.03964#Vi?t#10 3K#895.1#^214#62000#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; Lm Kim Dung dc h#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Lm Kim Dung#P.Dung#Dch Trung Quc#287131## 00596000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220005001010080018001060090 01100124010000500135011001400140012004000154020001700194020001100211020001300222 005001600235006001300251039000700264019001600271013000700287#VV12.03965#Vi?t#10 3K#895.1#^214#62000#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; Lm Kim Dung dc h#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Lm Kim Dung#P.Dung#Dch Trung Quc#287132## 00596000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220005001010080018001060090 01100124010000500135011001400140012004000154020001700194020001100211020001300222 005001600235006001300251039000700264019001600271013000700287#VV12.03966#Vi?t#10 3K#895.1#^214#62000#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; Lm Kim Dung dc h#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Lm Kim Dung#P.Dung#Dch Trung Quc#287133## 00596000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220005001010080018001060090 01100124010000500135011001400140012004000154020001700194020001100211020001300222 005001600235006001300251039000700264019001600271013000700287#VV12.03967#Vi?t#10 3K#895.1#^214#62000#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; Lm Kim Dung dc h#T.13#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Lm Kim Dung#P.Dung#Dch Trung Quc#287134## 00596000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220005001010080018001060090 01100124010000500135011001400140012004000154020001700194020001100211020001300222 005001600235006001300251039000700264019001600271013000700287#VV12.03968#Vi?t#10 3K#895.1#^214#62000#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; Lm Kim Dung dc h#T.14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Lm Kim Dung#P.Dung#Dch Trung Quc#287135## 00596000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220005001010080018001060090 01100124010000500135011001400140012004000154020001700194020001100211020001300222 005001600235006001300251039000700264019001600271013000700287#VV12.03969#Vi?t#10 3K#895.1#^214#62000#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; Lm Kim Dung dc h#T.15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Lm Kim Dung#P.Dung#Dch Trung Quc#287136## 00596000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070036000650220005001010080018001060090 01100124010000500135011001400140012004000154020001700194020001100211020001300222 005001600235006001300251039000700264019001600271013000700287#VV12.03970#Vi?t#10 3K#895.1#^214#62000#i kim s#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; Lm Kim Dung dc h#T.16#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Lm Kim Dung#P.Dung#Dch Trung Quc#287137## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000700228019001600235012004000251013000700291#VV12.03971#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.29#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#P.Dung#Dch Trung Quc#Truyn t ranh dnh cho tui trng thnh#287138## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000700228019001600235012004000251013000700291#VV12.03972#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.30#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#P.Dung#Dch Trung Quc#Truyn t ranh dnh cho tui trng thnh#287139## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000700228019001600235012004000251013000700291#VV12.03973#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.31#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a130tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#P.Dung#Dch Trung Quc#Truyn t ranh dnh cho tui trng thnh#287140## 00665000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070048000690220004001172210018001210080 01800139009001100157010000500168011001500173012004000188020001700228020001100245 02000130025600500160026900500140028500600100029903900070030901900160031601300070 0332#VV12.03974#62000#Vi?t#V561T#895.1#^214#Vng Tiu Long#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Qung Ch c ; Trn Vnh dch#T.1#Khi u sng gi#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2012#^a104tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Qung Ch c#Trn Vnh#P.Dung #Dch Trung Quc#287141## 00654000000000325000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070048000690220004001172210008001210080 01800129009001100147010000500158011001400163012004000177020001700217020001100234 02000130024500500160025800500140027400600100028803900070029801900160030501300070 0321#VV12.03975#Vi?t#62000#V561T#895.1#^214#Vng Tiu Long#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Qung Ch c ; Trn Vnh dch#T.2#M trn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2012#^a76tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Qung Ch c#Trn Vnh#P.Dung#Dch Trung Quc#287142## 00663000000000325000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070048000690220004001172210017001210080 01800138009001100156010000500167011001400172012004000186020001700226020001100243 02000130025400500160026700500140028300600100029703900070030701900160031401300070 0330#VV12.03976#Vi?t#62000#V561T#895.1#^214#Vng Tiu Long#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Qung Ch c ; Trn Vnh dch#T.3#Ngc n kim ng#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2012#^a80tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Qung Ch c#Trn Vnh#P.Dung#D ch Trung Quc#287143## 00663000000000325000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070048000690220004001172210017001210080 01800138009001100156010000500167011001400172012004000186020001700226020001100243 02000130025400500160026700500140028300600100029703900070030701900160031401300070 0330#VV12.03977#Vi?t#62000#V561T#895.1#^214#Vng Tiu Long#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Qung Ch c ; Trn Vnh dch#T.4#Can tng mc t#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2012#^a72tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Qung Ch c#Trn Vnh#P.Dung#D ch Trung Quc#287144## 00662000000000325000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070048000690220004001172210016001210080 01800137009001100155010000500166011001400171012004000185020001700225020001100242 02000130025300500160026600500140028200600100029603900070030601900160031301300070 0329#VV12.03978#Vi?t#62000#V561T#895.1#^214#Vng Tiu Long#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Qung Ch c ; Trn Vnh dch#T.5#Thn trong thn#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2012#^a72tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hi n i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Qung Ch c#Trn Vnh#P.Dung#D ch Trung Quc#287145## 00675000000000325000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070048000690220004001172210029001210080 01800150009001100168010000500179011001400184012004000198020001700238020001100255 02000130026600500160027900500140029500600100030903900070031901900160032601300070 0342#VV12.03979#Vi?t#62000#V561T#895.1#^214#Vng Tiu Long#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Qung Ch c ; Trn Vnh dch#T.6#Quyt u sinh t v kho bu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a76tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Qung Ch c#Trn V nh#P.Dung#Dch Trung Quc#287146## 00660000000000325000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070048000690220004001172210014001210080 01800135009001100153010000500164011001400169012004000183020001700223020001100240 02000130025100500160026400500140028000600100029403900070030401900160031101300070 0327#VV12.03980#Vi?t#62000#V561T#895.1#^214#Vng Tiu Long#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Qung Ch c ; Trn Vnh dch#T.7#Tm ng mu#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2012#^a76tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Qung Ch c#Trn Vnh#P.Dung#Dch Trung Quc#287147## 00665000000000325000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070048000690220004001172210019001210080 01800140009001100158010000500169011001400174012004000188020001700228020001100245 02000130025600500160026900500140028500600100029903900070030901900160031601300070 0332#VV12.03981#Vi?t#62000#V561T#895.1#^214#Vng Tiu Long#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Qung Ch c ; Trn Vnh dch#T.8#Trng sinh bt t#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2012#^a76tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Qung Ch c#Trn Vnh#P.Dung #Dch Trung Quc#287148## 00651000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070048000690220004001172210008001210080 01800129009001100147010000500158011001400163012004000177020001700217020001100234 02000130024500500160025800500140027400600100028803900040029801300070030201900160 0309#VV12.03982#31000#Vi?t#V561T#895.1#^214#Vng Tiu Long#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Qung Ch c ; Trn Vnh dch#T.9#V ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2012#^a76tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Qung Ch c#Trn Vnh#TH#287149#Dch T rung Quc## 00661000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070048000690220005001172210017001220080 01800139009001100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244 02000130025500500160026800500140028400600100029803900040030801900160031201300070 0328#VV12.03983#31000#Vi?t#V561T#895.1#^214#Vng Tiu Long#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Qung Ch c ; Trn Vnh dch#T.10#Ch tn ma vng#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2012#^a88tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Qung Ch c#Trn Vnh#TH#Dc h Trung Quc#287150## 00668000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 02200050026922100170027400600100029100800180030100900110031901000050033001300070 0335#VV12.03984#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a119tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#TH#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Ph c Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang , Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.93#Li nh ma cng#Trn Vnh#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2012#287151## 00666000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 02200050026922100150027400600100028900800180029900900110031701000050032801300070 0333#VV12.03985#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#TH#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Ph c Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang , Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.94#ng ao si#Trn Vnh#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2012#287152## 00679000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 02200050026922100280027400600100030200800180031200900110033001000050034101300070 0346#VV12.03986#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#TH#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Ph c Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang , Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.95#K binh trn nh kim phong#Trn Vnh#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#287153## 00665000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001481810 00600163082000600169808000500175014000700180002002000187003001300207007004900220 02200050026922100140027400600100028800800180029800900110031601000050032701300070 0332#VV12.03987#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#TH#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Ph c Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang , Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.96#La st ra oai#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2012#287154## 00661000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070042000800220004001222210019001260080 01800145009001100163010000500174011001400179012004000193020001700233020001100250 02000130026100500150027400500090028900600100029803900040030801300070031201900160 0319#VV12.03988#31000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.1#Di ni thin sn#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2012#^a96tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lan#Ngu Lo#Trn Vnh#TH#287 155#Dch Trung Quc## 00661000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070042000800220004001222210019001260080 01800145009001100163010000500174011001400179012004000193020001700233020001100250 02000130026100500150027400500090028900600100029803900040030801900160031201300070 0328#VV12.03989#31000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.2#Hang t long b n#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2012#^a72tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lan#Ngu Lo#Trn Vnh#TH#Dc h Trung Quc#287156## 00661000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020026000410030013000670070042000800220004001222210019001260080 01800145009001100163010000500174011001400179012004000193020001700233020001100250 02000130026100500150027400500090028900600100029803900040030801900160031201300070 0328#VV12.03990#31000#Vi?t#TH121C#895.1#^214#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.3#ng o trng ly#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2012#^a72tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lan#Ngu Lo#Trn Vnh#TH#Dc h Trung Quc#287157## 00663000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070042000800220004001222210021001260080 01800147009001100165010000500176011001400181012004000195020001700235020001100252 02000130026300500150027600500090029100600100030003900040031001900160031401300070 0330#VV12.03991#Vi?t#TH121C#895.1#^214#31000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.4#La st u hot pht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a76tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh# Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lan#Ngu Lo#Trn Vnh#TH#D ch Trung Quc#287158## 00654000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070042000800220004001222210012001260080 01800138009001100156010000500167011001400172012004000186020001700226020001100243 02000130025400500150026700500090028200600100029103900040030101900160030501300070 0321#VV12.03992#Vi?t#TH121C#895.1#^214#31000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.5#Ti th lao#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2012#^a72tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lan#Ngu Lo#Trn Vnh#TH#Dch Trung Quc#287159## 00660000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070042000800220004001222210018001260080 01800144009001100162010000500173011001400178012004000192020001700232020001100249 02000130026000500150027300500090028800600100029703900040030701900160031101300070 0327#VV12.03993#Vi?t#TH121C#895.1#^214#31000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.6#Ti xut giang h#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a72tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lan#Ngu Lo#Trn Vnh#TH#Dch Trung Quc#287160## 00668000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070042000800220004001222210026001260080 01800152009001100170010000500181011001400186012004000200020001700240020001100257 02000130026800500150028100500090029600600100030503900040031501900160031901300070 0335#VV12.03994#Vi?t#TH121C#895.1#^214#31000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.7#Thn chng chn thin h#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng t hnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lan#Ngu Lo#Trn Vnh# TH#Dch Trung Quc#287161## 00657000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070042000800220004001222210015001260080 01800141009001100159010000500170011001400175012004000189020001700229020001100246 02000130025700500150027000500090028500600100029403900040030401900160030801300070 0324#VV12.03995#Vi?t#TH121C#895.1#^214#31000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.8#Cu ch cm ma#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn h c hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lan#Ngu Lo#Trn Vnh#TH#Dch Tr ung Quc#287162## 00662000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070042000800220004001222210020001260080 01800146009001100164010000500175011001400180012004000194020001700234020001100251 02000130026200500150027500500090029000600100029903900040030901900160031301300070 0329#VV12.03996#Vi?t#TH121C#895.1#^214#31000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.9#Vn pht triu tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a72tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lan#Ngu Lo#Trn Vnh#TH#D ch Trung Quc#287163## 00665000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070042000800220005001222210021001270080 01800148009001100166010000500177011001400182012004000196020001700236020001100253 02000130026400500160027700500090029300600100030203900040031201900160031601300070 0332#VV12.03997#Vi?t#TH121C#895.1#^214#31000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.10#Thin hng gio ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh #Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#TH #Dch Trung Quc#287164## 00641000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220004001340080018001380090 01100156010000500167011001400172012004000186020001700226020001100243020001300254 005000900267005001500276006000900291039000400300013000700304019001600311#VV12.03 998#22500#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a83tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Hi ng#TH#287165#Dch Trung Quc# # 00641000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220004001340080018001380090 01100156010000500167011001400172012004000186020001700226020001100243020001300254 005000900267005001500276039000400291019001600295013000700311006000900318#VV12.03 999#22500#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a83tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#TH#Dch Trung Quc#287166#Hi ng# # 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020018000500290018000680070039000860080018001250090 01100143010000500154011001500159020001700174020000700191020001200198006001700210 039000400227019001200231005001600243013000700259#VV12.04000#VV12.04001#60000#Vi ?t#TR103T#853#^214#Tri tim mch bo#Follow your heart#Susanna Tamaro ; Nguyn H uy Trng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a214tr.^b20cm#Vn hc hin i# Italia#Tiu thuyt#Nguyn Huy Trng#TH#Dch Italia#Tamaro, Susanna#287167## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490290019000700070052000890080018001410090 01100159010000500170011001500175020001700190020000700207020001200214006001000226 039000400236019001200240005001600252006001800268013000700286#VV12.04002#VV12.040 03#60000#Vi?t#L116N#853#^214#Lng nghe yu thng#Listen to my voice#Susanna Ta maro ; Dch: V Phng, Nguyn Thanh Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a21 5tr.^b20cm#Vn hc hin i#Italia#Tiu thuyt#V Phng#TH#Dch Italia#Tamaro, Susanna#Nguyn Thanh Bnh#287168## 00722000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020019000650070014000840220004000980080 01800102009001100120010000500131011001500136021020100151020001400352020001000366 020001000376020000900386039000400395013000700399005001400406#VV12.04005#VV12.040 04#66000#Vi?t#C400H#615.8#^214#inh Cng By#C hoa v sc kho#inh Cng By#T .2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a326tr.^b20cm#Gii thiu nhng bi thuc n am n gin t ngun dc liu l cy c, hoa tri nh cy actis, cy u, cy b , cy sen, cy chui... gip iu tr bnh gan, mu nhim m, d dy, tiu c hy, thn...#Y hc dn tc#Thuc nam#Bi thuc#iu tr#TH#287169#inh Cng By ## 00638000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020018000500070019000680080018000870090011001050100 00500116011001500121012002200136020000900158020001400167005000800181039000400189 021015000193020001000343013000700353#VV12.04006#VV12.04007#38000#Vi?t#H430-I#08 0#^214#Honey, I love you#Nh Nam tuyn chn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a 121tr.^b20cm#Thng ip yu thng#Tnh yu#Sch song ng#Nh Nam#TH#Gm nhng bi vit v ngha v tnh yu, nhng cu ni su sc v d dm v tnh yu, nh ng li t tnh ca chng trai dnh cho c gi v ngc li#Li trch#287170## 00643000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070019000740080018000930090011001110100 00500122011001500127012002200142020001400164005000800178039000400186021012500190 020000900315013000700324020001000331020001200341#VV12.04009#VV12.04008#42000#Vi ?t#H112L#080#^214#Hy lc quan vui sng#Nh Nam tuyn chn#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2012#^a140tr.^b20cm#Thng ip yu thng#Sch song ng#Nh Nam#TH#G m nhng li khuyn, nhng cu chuyn gip mi ngi tr ln lc quan, yu i, hnh phc v thnh cng hn trong cuc sng#Lc quan#287171#Li trch#Truyn ng n## 00931000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560070056000720220004001282210020001320080 01800152009001100170010000500181011001500186015006400201020001700265020001300282 00500180029500500170031300500160033000500220034600500210036803900040038902101930 0393013000700586#VV12.04010#VV12.04011#70000#Vi?t#S455C#646.700835#^214#Sng c gi tr#Nguyn Thnh Nhn, Nguyn Hong Sn, Lng Dng Nhn...#T.3#Thp ngn uc xanh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a220tr.^b20cm#TTS ghi: Trung tm o to ti nng tr Chu Thi Bnh Dng#Thanh thiu nin#K nng sng#Nguyn T hnh Nhn#Nguyn Hong Sn#Lng Dng Nhn#Nguyn Hong Minh Tn#Nguyn Th Diu Hnh#TH#Gm nhng cu chuyn gip cc bn thanh thiu nin lm cho mnh tt h n trong cuc sng, mnh dn sng ht mnh, vt qua tht bi dm ng ln, dm m nh m v ngay thng c c thnh cng#287172## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070030000620220004000920080018000960090011001140100 00500125011001400130012002000144020001000164020000900174020001400183005001000197 005000900207039000400216013000700220#VV12.04012#15000#Vi?t#T306A#372.21#^214#Ti ng Anh vui cho b#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a24tr.^b23cm#B t hc cng BuBu#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Bin T hu#Hng Tm#TH#287173## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070030000620220004000920080018000960090011001140100 00500125011001400130012002000144020001000164020000900174020001400183005001000197 005000900207039000400216013000700220#VV12.04013#15000#Vi?t#T306A#372.21#^214#Ti ng Anh vui cho b#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a24tr.^b23cm#B t hc cng BuBu#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Bin T hu#Hng Tm#TH#287174## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070030000620220004000920080018000960090011001140100 00500125011001400130012002000144020001000164020000900174020001400183005001000197 005000900207039000400216013000700220#VV12.04014#15000#Vi?t#T306A#372.21#^214#Ti ng Anh vui cho b#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a24tr.^b23cm#B t hc cng BuBu#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Bin T hu#Hng Tm#TH#287175## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070030000620220004000920080018000960090011001140100 00500125011001400130012002000144020001000164020000900174020001400183005001000197 005000900207039000400216013000700220#VV12.04015#15000#Vi?t#T306A#372.21#^214#Ti ng Anh vui cho b#Minh ho: Bin Thu, Hng Tm#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a24tr.^b23cm#B t hc cng BuBu#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Bin T hu#Hng Tm#TH#287176## 00522000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020033000500070038000830080012001210090017001330100005001500110 01500155020001700170020001000187020001400197020000900211005001000220039000400230 013000700234005001500241#VV12.04016#VV12.04017#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truy n c dn gian dn tc Mng#S.t., b.s.: Hong Anh Nhn, Vng Anh#^aThanh Ho#^a Nxb. Thanh Ho#2011#^a184tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn c#Dn tc Mng#Vit Nam#Vng Anh#Hu#287177#Hong Anh Nhn## 00455000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050014000490020018000630030012000810070014000930080005001070090 02000112010000500132011001500137020001700152020000900169039000400178013000700182 020001200189#VV12.04018#VV12.04019#Vi?t#KH104C#895.92234#^214#L Thun Tho#Khm ch trn non#Tiu thuyt#L Thun Tho#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a160tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hu#287178#Tiu thuyt## 00835000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460020033000510070067000840080005001510090020001560100005001760110 01500181021023600196020002400432020001300456020000900469005001300478005001400491 005001300505005001600518039000400534013000700538#VV12.04020#VV12.04021#Vi?t#NGH2 50T#791.509597#^214#Ngh thut ma ri nc Vit Nam#Hong Chng (ch.b.), on Th Tnh, ng nh Ng, Phan Thanh Lim#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a268tr.^b 21cm#Gii thiu lch s, m thut sn khu, ngh thut to hnh v k thut my mc iu khin ma ri nc. ng thi nu ln nh hng pht trin ma ri n c Vit Nam v vn bo tn, pht huy ngh thut ma ri nc dn gian Vit Nam #Ngh thut truyn thng#Ma ri nc#Vit Nam#Hong Chng#on Th Tnh#ng nh Ng#Phan Thanh Lim#Hu#287179## 00854000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320050012000370020033000490070012000820080005000940090020000990100005001190110 01500124021037500139020001700514020002000531020000800551020000900559020000900568 039000400577013000700581#VV12.04022#Vi?t#L250T#392.09597#^214#Bi Xun M#L tc trong gia nh ngi Vit#Bi Xun M#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a463tr.^b2 1cm#Gii thiu mt s l tc chnh yu trong gia nh ngi Vit xa, bao gm c c tp tc trong chu k mt i ngi t lc cn s sinh - th u, n khi trng thnh, kt hn, v gi, quy tin v tin hnh tang l. ng thi nu ln cc l nghi trong quan h gia nh, h tc, lng x, x hi, vic th phng t tin, t n ngng dn gian v cc l tit trong nm ca ngi Vit#Vn ho dn gian#Phon g tc c truyn#L nghi#Gia nh#Vit Nam#Hu#287180## 00795000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310050011000360020025000470070011000720080005000830090020000880100005001080110 01500113021029000128020000800418020001900426020000700445039000400452013000700456 020000800463020001600471020001000487020000800497#VV12.04023#Vi?t#TR120T#959.762# ^214#Quc Thnh#Trm tch Ty Sn thng#Quc Thnh#^aH.#^aVn ho Thng tin#201 2#^a399tr.^b21cm#Ghi li nhng s kin lch s vng t An Kh thuc tnh Gia Lai, c bit l cuc khi ngha ca ngha qun Ty Sn ca ngi anh hng o v i Quang Trung - Nguyn Hu; ng thi k chuyn giai thoi cc danh nhn v gii thiu cc du tch lch s, cc va tng vn ho ca a danh ny#Lch s#Khi ngha Ty Sn#An Kh#Hu#287181#Gia Lai#Di tch lch s#Danh nhn#Vn ho## 00626000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330050013000380020034000510070013000850080005000980090020001030100005001230110 01500128021017700143020001500320020000700335020001000342020000900352039000400361 013000700365#VV12.04024#Vi?t#T550N#398.809597#^214#Lm Minh c#T ng - in t ch dn ca quan h#Lm Minh c#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a364tr.^b21cm#Tp hp, gii ngha mt s t ng, thnh ng, tc ng, ca dao, in tch c s dn g trong li ht dn ca quan h. Cc t ng v in tch c sp xp theo th t vn ch ci#Dn ca quan h#T ng#in tch#Vit Nam#Hu#287182## 00772000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050013000480020038000610070013000990080005001120090020001170100 00500137011001500142021034500157020000800502020000900510039000400519013000700523 #VV12.04025#VV12.04026#Vi?t#V115H#306.09597#^214#L Tin Dng#Vn ho - Ci ngu n sc mnh Vit Nam#L Tin Dng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a451tr.^b21cm#G m hn 90 bi vit v ng li pht trin vn ho, vn ngh ca ng trong thi k mi v mt s vn trong thc tin i sng vn ho x hi Vit Nam hin na y nh s tng tc trong qu trnh pht trin gia cc ngnh ngh thut, thng t in bo ch min ni v vng dn tc thiu s, tng sng to trong sng tc vn ho, ngh thut...#Vn ho#Vit Nam#Hu#287183## 00641000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050019000480020038000670070019001050080005001240090020001290100 00500149011001600154021015500170020001100325020001200336020000700348020000900355 039000400364013000700368#VV12.04027#VV12.04028#Vi?t#T306V#495.92201#^214#Nguyn Thch Giang#Ting Vit trong th tch c Vit Nam#Nguyn Thch Giang#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a1087tr.^b24cm#Tp hp nhng t ng c mang mt ni dung vn ho, mt sc thi tu t nht nh, thng dng trong th tch c Vit Nam nh i n c, tc ng, thnh ng....#Ting Vit#Th tch c#T ng#Vit Nam#Hu#287184# # 00807000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820006000408080005000460020050000510080005001010090011001060100005001170110 01400122015003300136021030400169020000800473020001100481020000800492020000900500 020000900509039000400518013000700522#VV12.04030#VV12.04029#7500#Vi?t#QU600C#378 .1#^214#Quy ch tuyn sinh i hc, cao ng h chnh quy#^aH.#^aGio dc#2012#^ a87tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu quy ch quy nh v tuy n sinh i hc, cao ng h chnh quy, bao gm: t chc, nhim v, quyn hn c a trng trong cng tc tuyn sinh, chun b v t chc cho k thi, chm thi v phc kho, xt tuyn, triu tp th sinh trng tuyn, ch bo co v lu tr, khen thng v x l vi phm#Qui ch#Tuyn sinh#i hc#Cao ng#Vit Nam#Hu#2 87185## 00856000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020061000520070055001130080005001680090011001730100 00500184011001500189021027800204020001100482020000800493020000900501020000900510 005001800519005001800537039000400555013000700559#VV12.04031#VV12.04032#30000#Vi ?t#NH556#378.1#^214#Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc, cao ng nm 201 2#S.t., tuyn chn: Nguyn Tin Cng, Nghim nh Thng#^aH.#^aGio dc#2012#^a 391tr.^b24cm#Cung cp nhng thng tin v tuyn sinh i hc, cao ng trong ton quc nh nhng iu cn ghi nh ca th sinh d thi, lch cng tc tuyn sinh, bng k hiu cc i tng u tin, bng phn chia khu vc tuyn sinh ca 63 tn h - thnh ph, m tuyn sinh, m ng k d thi...#Tuyn sinh#i hc#Cao ng#V it Nam#Nguyn Tin Cng#Nghim nh Thng#Hu#287186## 00479000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050009000500020026000590030022000850070009001070080005001160090 01100121010000500132011002800137020001000165020000900175020000800184020000900192 039000500201013000700206#FV12.00061#FV12.00060#Vi?t#SC302T#305.509597#^214#Hm C hu#Scientifiques Vietnamiens#Gnrations 1945-2000#Hm Chu#^aH.#^aTh Gii#201 1#^a418 p., 12p. phot.^b21 cm#Danh nhn#Tr thc#Tiu s#Vit Nam#Thu#287190## 00457000000000241000450001400140000004100050001418100060001908200100002580800050 00350020016000400030029000560080007000850090041000920100005001330110016001380120 01500154020000800169020000800177020000900185020000900194039000500203013000700208 #9788973751631#Vi?t#K400R#780.95195#^214#The Korean wave#A new pop culture pheno menon#^aS.l.#^aKorean culture and information service#2011#^a101 p.^b20 cm#Korea n culture#m nhc#Vn ho#Nhc Pop#Hn Quc#Thu#287191## 00598000000000289000450001400080000004100050000818100090001308200060002280800050 00280020032000330070045000650040029001100080005001390090036001440100005001800110 01600185020001300201020000900214020000900223005001600232005000800248005001600256 005000700272005001700279039000500296013000700301#150000#Vi?t#STR110-I#551.1#^21 4#Stratigraphic units of Viet Nam#Tong Dzuy Thanh, Vu Khuc, Dang Tran Huyen...#2 nd ed., revised and updated#^aH.#^aVietnam national university publ.#2011#^a553 p.^b26 cm#a cht hc#a tng#Vit Nam#Tong Dzuy Thanh#Vu Khuc#Dang Tran Huyen #Do Bat#Doan Nhat Truong#Thu#287192## 00567000000000229000450004100050000018100070000508200060001280800050001800200940 00230030060001170070022001770080014001990090049002130100005002620110016002670390 00500283013000700288020000900295020000700304005001700311020000900328#Vi?t#PR419E #620.1#^214#Proceeding of the 4th AUN/SEED-Net regional conference in mechanical and aerospace technology#Changing tomorow's life by development today's technol ogies#Ed.: Nguyen Ngoc Dung#^aHo Chi Minh#^aHo Chi Minh pub. ; Vietnam national university#2011#^a533 p.^b29 cm#Thu#287193#K thut#C hc#Nguyen Ngoc Dung#Hi ngh## 00685000000000325000450002600110000002600090001102600110002002600090003104100050 00401810006000450820004000518080005000550050026000600020018000860030010001040290 01200114007007100126008001800197009002300215010000500238011001600243012002700259 02000170028602000050030302000120030800500150032000500120033503900050034701300070 0352#NV12.00479#CD.01590#NV12.00480#CD.01589#Vi?t#L314T#843#^214#Saint Exupery, Antoine de#The little prince#800 words#Hong t b#Witten: Antoine de Saint Exup ery ; Recorded: Brendan Smith, Mary Jones#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2011#^a171 p.^b21 cm#Let's enjoy masterpieces!#Vn hc hin i#Php#Truyn ngn#Smith, Brendan#Jones, Mary#Thu#287194## 00473000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050021000490020023000700070021000930080005001140090041001190100 00500160011001600165020001700181020000900198020001200207039000500219013000700224 #NV12.00481#NV12.00482#50000#Vi?t#495.92234#^214#Nguyen Thi Minh Ngc#Pearls of the far East#Nguyen Thi Minh Ngc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Phuong Nam book co. #2011#^a140 p.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#287195## 00611000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270020065000320030052000970070025001490080005001740090020001790100005001990110 01600204039000500220013000700225020000800232020000900240020000800249020000600257 020000700263020002100270020000900291005002100300#NV12.00483#Vi?t#I-311N#690#^214 #Innovation and sustainabale construction in developing countries#Proceedings of the international council Hanoi 2011#Ed.: Ben Obinero Uwakweh#^aH.#^aConstructi on pub.#2011#^a305 p.^b24 cm#Thu#287196#i mi#Xy dng#Qun l#D n#K yu#N c ang pht trin#Hi tho#Uwakweh, Ben Obinero## 00500000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050020000410020057000610030032001180070020001500080005001700090 01100175010000500186011001600191020001000207020000800217020000900225039000500234 013000700239#NV12.00484#52000#Vi?t#C429M#303.48#^214#Phm Th Hng Nhung#Commun icating witth Vietnamese in intercultural contexts#Insights into Vietnamese valu es#Phm Th Hng Nhung#^aH.#^aGio dc#2011#^a199 p.^b24 cm#Giao tip#Vn ho#Vi t Nam#Thu#287197## 00423000000000217000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020058000340030014000920080005001060090028001110100005001390110016001440200 01600160020000800176020000900184039000500193013000700198#NV12.00485#Vi?t#I-311T# 539.7#^214#The international symposium on physics of unstable nuclei#Abstract bo ok#^aH.#^aScience and technics pub.#2011#^a107 p.^b29 cm#Vt l ht nhn#Bo co #Hi tho#Thu#287198## 00547000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020069000340030049001030080005001520090028001570100005001850110016001900200 00400206020000900210020000900219020000800228039000500236013000700241020000800248 020001600256020000900272#NV12.00486#Vi?t#PR419E#599.7#^214#Proceedings of the 9t h Pacific-Rim termite research group conference#Media hotel, Hanoi, Vietnam, 27- 28 february 2012#^aH.#^aScience and technics pub.#2011#^a225 p.^b30 cm#Mi#Sinh hc#Ho sinh#Qun l#Thu#287199#Bo co#Thi Bnh Dng#Hi tho## 00844000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020034000670070033001010080023001340090 04700157010000500204011001500209021025800224020002000482020001000502006001200512 039000400524013000700528019000800535020001100543#VV12.04033#VV12.04034#65000#Vi ?t#TH112#158.1#^214#Virtue, Doreen#Thay i i mnh ngay t by gi#Doreen Vir tue ; Chng Ngc dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aT in Bch khoa ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2012#^a310tr.^b21cm#Chia s nhng tri nghim, ng thi gi v h ng dn cch s dng thi gian v cng sc xng ng t ti nhng iu mnh mong c, gip bn thay th s rt r bng s can m, ni hoi nghi bng lng tin vng chc, vt qua cc tr ngi thnh cng#Tm l hc ng dng#Cuc sng #Chng Ngc#Hu#287200#Dch M#Thnh cng## 00778000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020028000640070035000920080023001270090 04700150010000500197011001500202021020800217020000900425020001100434006001600445 039000400461019000800465020000800473013000700481#VV12.04035#VV12.04036#45000#Vi ?t#108P#294.3#^214#Hagen, Steve#o Pht gin d v r rng#Steve Hagen ; Hunh Vn Thanh dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aT in Bch khoa ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2012#^a215tr.^b21cm#Trnh by nhng li thuyt php v T diu (bn s tht v hin hu) ca Pht, t ch ra con ng tnh thc, gii thot tm, c cch sng hiu qu v thc t, nhn thc v ng x ng vi cuc sng#o Ph t#T diu #Hunh Vn Thanh#Hu#Dch M#Gio l#287201## 00792000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020028000640030037000920070035001290080 02300164009004700187010000500234011001500239021019600254020000900450006001600459 039000400475013000700479019000800486020000800494#VV12.04037#VV12.04038#58000#Vi ?t#108P#294.3#^214#Hagen, Steve#o Pht khng nh bn ngh#Tm gii thot khn g phi t c tin#Steve Hagen ; Hunh Vn Thanh dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aT in Bch khoa ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2012#^a287tr.^b21cm#Gii thiu gio l ca o Pht v vng quay lun hi, s gii thot v gic ng ca con ngi, n hn nhn cuc sng bng tr tu v lng t bi... hiu c nhng g ang din ra trong thc ti#o Pht#Hunh Vn Thanh#Hu#287202#Dch M#Gio l## 00767000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020030000660070034000960080023001300090 04700153010000500200011001500205021020500220020001800425020001100443006000800454 039000400462013000700466019001600473#VV12.04039#VV12.04040#70000#Vi?t#TH504T#61 3.7#^214#Chu Trc Nhai#Thut trng sinh ca Bnh T#Chu Trc Nhai ; Th Anh bi n dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aT in Bch khoa ; Cng ty Vn ho Vn Lang#201 1#^a367tr.^b21cm#Gii thiu nhng b quyt dng sinh trng th ca nhn vt B nh T nhm hng dn li sng lnh mnh, n ung hp l, vn ng v sinh hot iu , rn luyn tm tr ung dung t ti, trnh cc u phin#Chm sc sc kho# Dng sinh#Th Anh#Hu#287203#Dch Trung Quc## 00838000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020033000410030019000740070029000930040014001220080023001360090 04700159010000500206011001500211021024700226020001800473020001400491006000900505 039000400514013000700518019000500525020001800530#VV12.04041#40000#Vi?t#T311H#00 5.52#^214#Tin hc vn phng Microsoft Word#Phin bn mi nht#VN Guide tng hp, bin dch#Ti bn ln 2#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aT in Bch khoa ; Cng ty V n ho Vn Lang#2012#^a205tr.^b21cm#Gii thiu nhng k thut c bn trong Micros oft Office v hng dn chng trnh son tho vn bn trong Microsoft Word nh cc k nng nhp, hiu chnh v nh dng vn bn, nh dng trang, thit lp b ng, nhng k thut c bit trong Word...#Tin hc vn phng#Phn mm Word#VN Gui de#Hu#287204#Dch#Son tho vn bn## 00692000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050012000530020018000650070028000830080005001110090 02000116010000500136011001500141021018700156020000900343020001500352006001000367 039000500377013000700382019000500389020000800394#VV12.04042#VV12.04043#198000#V i?t#V115M#909.07#^214#Slocum, Kay#Vn minh trung c#Kay Slocum ; Vnh Khi dch# ^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a615tr.^b24cm#Trnh by v lch s vn ho v vn minh thi trung c: nhng thng tin v tin trnh pht trin chnh tr, x hi, di sn trong cc lnh vc ngh thut, kin trc, vn hc, trit hc...#Vn minh #Thi Trung i#Vnh Khi#Uyn#287205#Dch#Lch s## 00621000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050014000450020038000590070014000970080005001110090020001160100 00500136011001500141021013900156020000800295020001100303020001100314020001800325 039000500343013000700348#VV12.04044#VV12.04045#Vi?t#T550#340.03#^214#Trn Th H in#T in thut ng t php Nht - Vit#Trn Th Hin#^aH.#^aT in Bch khoa #2012#^a494tr.^b24cm#Gii thiu cc thut ng Nht - Vit trong ngnh t php v i khong trn 10 nghn t c sp xp theo th t ng thp m trong ting Nht# T php#Ting Nht#Ting Vit#T in thut ng#Uyn#287206## 00885000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020025000610030039000860070041001250080 00500166009002000171010000500191011001500196021029300211020000900504020001200513 006000900525006001200534039000500546013000700551019000500558020000800563#VV12.04 046#VV12.04047#40000#Vi?t#H112T#128#^214#Watts, Alan#Hy tr thnh chnh mnh# i tm bn ng chn thc ca con ngi#Alan Watts ; Dch: Trn Yn, Khi Nguyn#^ aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a191tr.^b20cm#Gii thiu cc bi nghin cu v t tng tn gio phng ng, cc bi tiu lun vo cui thp nin 1930, cc bi b o ca Alan Watts vit t gia thp nin 1950 v hnh trnh truy tm bn ng ch n thc ca con ngi nh nghch l ca s t m, hy tr thnh chnh mnh, ngn tay ch trng...#T tng#Phng ng#Trn Yn#Khi Nguyn#Uyn#287207#Dch#Bn ng## 00737000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050019000620020027000810290042001080070 03400150008000500184009001100189010000500200011001500205020001000220020002000230 006000900250039000500259013000700264019000500271021015900276#VV12.04048#VV12.040 49#VV12.04050#42000#Vi?t#113N#158.2#^214#Boothman, Nicholas#c nhn tm trong 90 giy#How to make people like you in 90 seconds#Nicholas Boothman ; Minh c dch#^aH.#^aHng c#2012#^a230tr.^b21cm#Giao tip#B quyt thnh cng#Minh c# Uyn#287208#Dch#Gii thiu k nng giao tip, b quyt ch trong vng 90 giy u tin gp mt c th to n tng tt p cho ngi i thoi v tr nn th n thit vi h## 00603000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050013000660020040000790070058001190080 00500177009001100182010000500193011001500198005001800213005001500231039000500246 013000700251020001700258020000500275020000900280020001200289#VV12.04051#VV12.040 52#VV12.04053#56000#Vi?t#A103V#895.92234#^214#Ng Bo Chu#Ai v Ky x s nh ng con s tng hnh#Ng Bo Chu, Nguyn Phng Vn ; Thi M Phng minh ho#^a H.#^aTh gii#2012#^a167tr.^b21cm#Nguyn Phng Vn#Thi M Phng#Uyn#287209#V n hc hin i#Ton#Vit Nam#Tiu thuyt## 00680000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050021000600020020000810070040001010080 00500141009001100146010000500157011001500162021012800177020000900305020002100314 020000800335006001300343039000500356013000700361019001000368#VV12.04054#VV12.040 55#VV12.04056#38000#Vi?t#L302S#201#^214#Ruelland, Jacques G.#Lch s thnh chi n#Jacques G. Ruelland ; Ng Hu Long dch#^aH.#^aTh gii#2012#^a139tr.^b21cm#Ng hin cu nn tng ca cc thc h "hiu chin". Lch s cc cuc chin tranh v thnh chin gia cc tn gio trn th gii#Tn gio#Chin tranh tn gio#Lch s#Ng Hu Long#Uyn#287210#Dch Php## 00959000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020077000670030024001440070040001680080 01400208009002200222010000500244011001400249015006900263020000800332020000700340 02000110034702000060035802000060036402000150037000500180038503900050040301300070 0408021017200415020002200587#VV12.04057#VV12.04058#12900#Vi?t#H561D#372.89#^214 #Nhm Quc Hng#Hng dn ging dy ti liu gio dc a phng mn lch s, a l lp 4,5#Sch dnh cho gio vin#B.s.: Nhm Quc Hng, Vng Th Kim Thu#^aT hi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a35tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Thi Nguyn. - Lu hnh ni b#Lch s#a l#a phng#Lp 4#Lp 5#S ch gio vin#Vng Th Kim Thu#Uyn#287211#Gii thiu mc tiu chung v ni dun g ca chng trnh lch s, a l a phng lp 4, 5. Hng dn ging dy ti liu gio dc a phng mn lch s v a l lp 4, 5#Phng php ging dy## 00791000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050012000520020050000640030024001140070017001380080 01400155009002200169010000500191011001400196015005000210020000800260020000600268 02000060027402000110028002000150029103900050030601300070031102101250031802000220 0443#VV12.04059#VV12.04060#15000#Vi?t#T103L#372.87#^214#Phm Th M#Ti liu gi o dc a phng mn m nhc lp 4, 5#Sch dnh cho gio vin#Phm Th M b.s.# ^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a39tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Thi Nguyn#m nhc#Lp 4#Lp 5#a phng#Sch gio vin#Uyn#2872 12#Gii thiu mc tiu, thng tin ca bi hc, cc bc chun b phng tin dy hc v tin trnh dy hc mn m nhc lp 4, 5#Phng php ging dy## 00958000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050012000520020055000640030024001190070055001430080 01400198009002200212010000500234011001400239015006900253020000800322020000600330 02000060033602000060034202000110034802000150035900500190037400500160039303900050 0409013000700414021015300421020002200574#VV12.04061#VV12.04062#14250#Vi?t#T103L #372.83#^214#o Duy Ho#Ti liu gio dc a phng mn o c - lp 1, 2, 3# Sch dnh cho gio vin#B.s.: o Duy Ho, Nguyn Th Minh L, Nng Quang Thi#^ aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a43tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Thi Nguyn. - Lu hnh ni b#o c#Lp 1#Lp 2#Lp 3#a phng# Sch gio vin#Nguyn Th Minh L#Nng Quang Thi#Uyn#287213#Gii thiu mc ti u bi hc, vic chun b ti liu v phng tin phc v cho bi hc, trnh t t in hnh cc hot ng dy hc mn o c lp 1, 2, 3#Phng php ging dy## 00933000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460050012000510020052000630030024001150070055001390080 01400194009002200208010000500230011001400235015006900249020000800318020001100326 02000060033702000060034302000150034900500190036400500160038303900050039901300070 0404021015000411020002200561#VV12.04063#VV12.04064#8400#Vi?t#T103L#372.83#^214# o Duy Ho#Ti liu gio dc a phng mn o c - lp 4, 5#Sch dnh cho gi o vin#B.s.: o Duy Ho, Nguyn Th Minh L, Nng Quang Thi#^aThi Nguyn#^a i hc Thi Nguyn#2011#^a27tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Thi Nguyn. - Lu hnh ni b#o c#a phng#Lp 4#Lp 5#Sch gio vin#Nguyn Th Minh L#Nng Quang Thi#Uyn#287214#Gii thiu mc tiu bi hc, vic chun b ti liu v phng tin phc v cho bi hc, trnh t tin hnh cc hot ng dy hc mn o c lp 4, 5#Phng php ging dy## 00867000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050019000510020060000700030036001300070024001660080 01400190009002200204010000500226011001400231015006900245020000900314020000900323 02000060033202000060033802000110034402000140035502000150036903900050038401300070 0389021013300396#VV12.04065#VV12.04066#12900#Vi?t#T103L#372.5#^214#Trnh Th Mi nh Ho#Ti liu gio dc a phng mn th cng k thut lp 4, 5#Sch dnh cho gio vin v hc sinh#Trnh Th Minh Ho b.s.#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguy n#2011#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Thi Nguyn. - Lu h nh ni b#Th cng#K thut#Lp 4#Lp 5#a phng#Sch c thm#Sch gio vin #Uyn#287215#Gii thiu mc tiu, ni dung bi hc v cc ngh th cng truyn t hng a phng nh ngh lm bnh trng, ngh th cng thu ren## 00720000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020058000520030023001100070040001330080014001730090 02200187010000500209011001400214015006900228020000800297020000700305020000600312 02000060031802000110032402000140033500500150034903900050036401300070036900500180 0376#VV12.04067#VV12.04068#15000#Vi?t#T103L#372.89#^214#Ti liu gio dc a p hng mn lch s, a l lp 4, 5#Sch dnh cho hc sinh#B.s.: Nhm Quc Hng, Vng Th Kim Thu#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a35tr.^b24cm#TTS gh i: S Gio dc v o to tnh Thi Nguyn. - Lu hnh ni b#Lch s#a l#Lp 4#Lp 5#a phng#Sch c thm#Nhm Quc Hng#Uyn#287216#Vng Th Kim Thu## 00690000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020052000510030023001030070038001260080014001640090 02200178010000500200011001400205015006900219020000800288020000600296020000600302 020001100308020001400319005001200333039000500345013000700350005001900357#VV12.04 069#VV12.04070#6750#Vi?t#T103L#372.83#^214#Ti liu gio dc a phng mn o c - lp 4, 5#Sch dnh cho hc sinh#B.s.: o Duy Ho, Nguyn Th Minh L#^aT hi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a15tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Thi Nguyn. - Lu hnh ni b#o c#Lp 4#Lp 5#a phng#Sch c thm#o Duy Ho#Uyn#287217#Nguyn Th Minh L## 01029000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020088000650030024001530070018001770080 01400195009002200209010000500231011001400236015006900250020000900319020001100328 02000150033903900050035401300070035901400070036602102690037302000220064202000160 0664020001100680#VV12.04071#VV12.04072#16200#Vi?t#T103L#372.18#^214#V Th Xuy n#Ti liu gio dc a phng mn hot ng gio dc ngoi gi ln lp trng Tiu hc#Sch dnh cho gio vin#V Th Xuyn b.s.#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a51tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Thi Nguyn. - Lu hnh ni b#Gio dc#Ngoi kho#Sch gio vin#Uyn#287218#16200#Gii thiu v tr, vai tr, nhim v, ni dung, hnh thc v phng php t chc hot ng gio dc ngoi gi ln lp trng tiu hc. Phng php tch hp gio dc tru yn thng vn ho a phng trong thit k hot ng gio dc ngoi gi ln lp trng tiu hc#Phng php ging dy#Trng tiu hc#a phng## 00563000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050014000620020019000760030011000950070 03100106008001800137009001100155010000500166011001500171020001700186020000900203 006001100212039000500223013000700228019001400235020001200249#VV12.04073#VV12.040 74#VV12.04075#83000#Vi?t#T306H#895.6#^214#Masatsugu Ono#Ting ht ngi c#Tp truyn#Masatsugu Ono; Lm Thng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a289tr. ^b20cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Lm Thng#Uyn#287219#Dch Nht Bn#Truyn ng n## 00893000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050012000660020014000780070012000920080 01800104009001100122010000500133011001500138020000900153020005600162039000800218 013000700226021031100233020000800544020001000552020001000562020000700572#VV12.04 077#VV12.04076#VV12.04078#62000#Vi?t#TH520L#353.8092#^214#V nh Ho#Thu lp thn#V nh Ho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a304tr.^b20cm#Vit Nam#V nh Ho, B trng B Gio dc, 1912-2011, Vit Nam#P.Nhung#287220#Hi k ca b trng V nh Ho v cuc i v s nghip hot ng chnh tr ca ng: thi gi an t thi th u, thi nin thiu vi nhng ngi thn trong gia nh v lng x m, nhng k nim p thi hc tr, thi sinh vin, nhng hi c qu bu v tr, v bn, v khoa s phm, cuc sng hn nhn gia nh...#Tiu s#S nghip#B tr ng#Hi k## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020012000690030011000810070012000920080 01800104009001100122010000500133011001500138020001700153020000900170020001100179 039000800190013000700198#VV12.04079#VV12.04080#56000#Vi?t#CH106V#895.92234#^214 #Phm, Meggie#Chng v em#Truyn di#Meggie Phm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 12#^a275tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#P.Nhung#287221## 00623000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050020000610020030000810030012001110290 02600123007004100149008001800190009001100208010000500219011001500224020001700239 020000300256020001200259006001500271039000800286013000700294019000800301#VV12.04 081#VV12.04082#VV12.04083#85000#Vi?t#TH250G#813#^214#Stork, Francisco X.#Th gi i ti p ca Marcelo#Tiu thuyt#Marcelo in the real world#Francisco X. Stork ; L Minh Khng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a389tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#L Minh Khng#P.Nhung#287222#Dch M## 00984000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030115000720070032001870080018002190090 01100237010000500248011001500253012001300268015002800281021018100309020001100490 02000180050102000150051900500100053400500080054400500090055200500160056100500170 0577039000800594013000700602020001300609#VV12.04085#VV12.04084#26000#Vi?t#B105T #646.7083#^214#Bn tay m v nm#35 cu chuyn sinh ng v gi tr sng t nhn g gng thiu nhi c gii thiu trn bo Khn qung 35 nm qua#Bnh Linh, L Lin, Song Kh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a135tr.^b19cm#K nng sn g#TTS ghi: Bo Khn qung #Tp hp 35 cu chuyn, l nhng bi hc hay, nhng kinh nghim, li sng p t nhng gng tt thiu nhi, chu ngoan Bc H c gii thiu trn bo Khn qung 35 nm 1977-2012#Thiu nin#C nhn in hnh# Sch thiu nhi#Bnh Linh#L Lin#Song Kh#Nguyn Hong V#Nguyn Trinh Nh#P.Nhu ng#287223#K nng sng## 00737000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020016000520070019000680080018000870090011001050100 00500116011001500121012002200136021025400158020001600412005000800428039000800436 013000700444020002000451#VV12.04086#VV12.04087#42000#Vi?t#C104-O#158.1#^214#Cm n cuc i#Nh Nam tuyn chn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a141tr.^b20cm #Thng ip yu thng#Gm nhng cu chuyn nh, nhng li khuyn su sc y ngha v tnh yu, v cch ng x, lng dng cm, lng bit n, s tha th...qua a ra nhng bi hc qu gi gip bn c suy ngh vun p cuc sng, nh n cch ca mnh ngy mt tt p hn#Ngh thut sng#Nh Nam#P.Nhung#287224#Tm l hc ng dng## 00677000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020026000580030047000840070042001310080018001730090 01000191010000500201011001500206012001300221020001700234020000900251020001200260 00500140027200500120028600500110029800500110030900500160032003900080033601300070 0344#VV12.04089#VV12.04088#64000#Vi?t#TH250G#895.9223408#^214#Th gii ca em t rong anh#Tuyn "Chuyn tnh t k" trn Tui Tr online#Trn Mai Tho, B Cng A nh, Hng Uyn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb Tr#2012#^a185tr.^b20cm#Li mun ni#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Trn Mai Tho#B Cng Anh#Hng Uyn#Thanh Phc#Ng Th Hi Yn#P.Nhung#287225## 01017000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020016000670070056000830220004001392210 01800143008001800161009001100179010000500190011001500195015006400210020001700274 02000130029100500180030400500170032200500160033900500220035500500210037703900080 0398021025400406013000700660#VV12.04090#VV12.04091#VV12.04092#57000#Vi?t#S455C# 646.700835#^214#Sng c gi tr#Nguyn Thnh Nhn, Nguyn Hong Sn, Lng Dng Nhn...#T.2#Ni bn dng chn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a176tr.^b20cm# TTS ghi: Trung tm o to ti nng tr Chu Thi Bnh Dng#Thanh thiu nin# K nng sng#Nguyn Thnh Nhn#Nguyn Hong Sn#Lng Dng Nhn#Nguyn Hong Min h Tn#Nguyn Th Diu Hnh#P.Nhung#a ra nhng cu chuyn gip cc bn thanh th iu nin rn luyn k nng thc hnh, tri nghim x hi trng thnh hn tro ng cuc sng, bit khc phc nhng tn ti, khm ph nhng gi tr thc s ca b n thn, xy dng nhng gi tr mi cho cuc i#287226## 00741000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050017000610020008000780030012000860290 00700098007006800105008001800173009001100191010000500202011001500207020001700222 02000040023902000120024300500160025500600110027100500110028203900080029301300070 0301019000900308015007400317#VV12.04093#VV12.04095#VV12.04094#195000#Vi?t#C428S #823#^214#Gordon, Roderick#Ci su#Tiu thuyt#Deeper#Roderick Gordon, Brian Wil liams ; Trng Qu dch ; Thu Phng h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a52 9tr.^b20cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Williams, Brian#Trng Qu#Thu Phn g#P.Nhung#287227#Dch Anh#Tp tip theo ca cun truyn ly k v th gii ngm d i lng t m ph## 00896000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050019000640020025000830070024001080220 00400132221005400136008001800190009001100208010000500219011001500224020000600239 02000090024502000100025403900080026401300070027202102520027900500190053102000200 0550#VV12.04096#VV12.04097#VV12.04098#40000#Vi?t#TR431S#001.94#^214#Nguyn Th Kim Anh#Trong su thm ca b n#Nguyn Th Kim Anh b.s.#T.3#Gia huyn thoi v khoa hc - hoang ng v s tht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a184tr.^b2 0cm#B n#Khoa hc#Cung nh#P.Nhung#287228#Bao gm nhng hin tng b n v s khi u ca v tr, ngun gc s sng, ngi ngoi hnh tinh, a bay...; nhn g cng trnh xy dng b n trn th gii nh thp Babel, m cung th thn Minot aur, hi ng Alexandria...; nhng b n chn cung nh#Nguyn Th Kim Anh#Cng trnh xy dng## 00837000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050019000610020025000800070024001050220 00400129221004800133008001800181009001100199010000500210011001500215020000600230 020000800236039000800244021022800252013000700480005001900487020001700506#VV12.04 099#VV12.04100#VV12.04101#40000#Vi?t#TR431S#909#^214#Nguyn Th Kim Anh#Trong s u thm ca b n#Nguyn Th Kim Anh b.s.#T.4#Nhng b n c che y trong bn g m lch s#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a188tr.^b20cm#B n#Lch s#P.N hung#Bao gm nhng hin tng, s kin, nhn vt b n t thi tin s n th k 20: li nguyn ngi bng tzi, v mt tch hong hu Ai Cp, cuc chin thnh Troy, cuc thm st gia nh Sa hong Nicolas II, nh c ti Hitler...#287229# Nguyn Th Kim Anh#Nhn vt lch s## 00851000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820004000458080005000490140007000540050019000610020025000800070024001050220 00400129221004000133008001800173009001100191010000500202011001500207020000600222 03900080022802102260023602000110046202000090047300500190048201300070050102000170 0508#VV12.04103#VV12.04102#VV12.04104#Vi?t#TR431S#909#^214#44000#Nguyn Th Kim Anh#Trong su thm ca b n#Nguyn Th Kim Anh b.s.#T.5#Gii m nhng cu chuy n b n mun i#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a200tr.^b20cm#B n#P.Nhung #Bao gm nhng cu chuyn v cc cuc mu quyn ot v, mo danh vua cha trong lch s cc triu i qun ch ca cc nc trn th gii, nhng b n v s b t t, trng sinh, li tin tri, b n ca kinh thnh v kit gio#Kinh thnh# o Kit#Nguyn Th Kim Anh#287230#Nhn vt lch s## 00558000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050015000600020018000750030012000930070 03400105008001800139009001100157010000500168011001500173020001700188020000300205 020001200208006001300220039000800233013000700241019000800248#VV12.04105#VV12.041 07#VV12.04106#98000#Vi?t#D108B#813#^214#Chiel, Deborah#Do bc trn my#Truyn phim#Deborah Chiel ; Phng Huyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a252t r.^b23cm#Vn hc hin i#M#Truyn phim#Phng Huyn#P.Nhung#287231#Dch M## 00911000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020041000770030135001180070 03000253008000500283009001100288010000500299011001500304021025400319020001200573 020001200585006000900597039000800606013000700614#VV12.04108#VV12.04110#VV12.0410 9#55000#Vi?t#113N#808.5#^214#Carnegie, Dale#c nhn tm bng ngh thut din thuyt#Nhng phng php thuyt phc ngi nghe c thi gian kim chng ca tc gi mt trong nhng cun sch bn chy nht mi thi i#Dale Carnegie ; Mi nh c dch#^aH.#^aHng c#2012#^a323tr.^b21cm#Cung cp nhng b quyt hu ch v gi tr v cch din thuyt trc cng chng: cch pht trin lng can m v s t tin; cch chun b bi pht biu; tng cng tr nh; t th v phong cc h din thuyt; cch m u v kt thc mt bi din thuyt...#Din thuyt#Phng php#Minh c#P.Nhung#287232## 00802000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020044000600070017001040080010001210090018001310100 00500149011001400154015005800168021025600226020001600482020001700498039000500515 020000900520013000700529#VV12.04111#VV12.04112#Vi?t#T103L#344.59704#^214#Kim Oan h Na#Ti liu hng dn hc tp: Lut mi trng#Kim Oanh Na b.s.#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2012#^a82tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh by cc kin thc php l quc t v Vit Nam lin quan n nh ng khi nim, s pht trin ca Lut mi trng, v h thng c quan qun l i vi mi trng; cc quy nh v bo v thnh phn mi trng t, nc, khng kh v s a dng sinh hc#Lut mi trng#Ti liu hc tp#Loan#Vit Nam#287235 ## 00999000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050016000460020046000620070062001080080010001700090018001800100 00500198011001400203015005800217021031300275020001600588020001700604005001800621 039000500639020000900644013000700653005002000660020001700680#VV12.04113#VV12.041 14#Vi?t#T103L#342.597#^214#Phan Trung Hin#Ti liu hng dn hc tp: Lut hnh chnh 3#B.s.: Phan Trung Hin, Lm B Khnh Ton, V Nguyn Nam Trung#^aCn Th #^ai hc Cn Th#2012#^a43tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung t m o to t xa#Cung cp mt s kin thc l lun chuyn su v qun l nh nc trong mt s lnh vc nh tn gio, cng tc dn vn v i ngoi; nng cao hi u qu hot ng qun l nh nc v quy ch php l ca vin chc, quy ch lm v ic ca UBND cp tnh; v trch nhim bi thng ca Nh nc trong hot ng h nh chnh#Lut hnh chnh#Ti liu hc tp#Lm B Khnh Ton#Loan#Vit Nam#287236 #V Nguyn Nam Trung#Qun l nh nc## 00757000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050016000450020047000610070021001080080010001290090018001390100 00500157011001400162015006600176021020100242020000900443020001700452039000500469 020001000474013000700484#VV12.04116#VV12.04115#Vi?t#T103L#658.15#^214#Trng n g Lc#Ti liu hng dn hc tp: Qun tr ti chnh#Trng ng Lc b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a97tr.^b22cm#u ba sch ghi: Trng i hc Cn Th . Trung tm o to t xa#Trnh by nhng kin thc c bn v qun tr ti chn h, gi tr thi gian ca tin t, nh gi tri phiu v c phiu, li nhun v ri ro, chi ph vn; phn tch bo co ti chnh v ti chnh d n#Qun tr#Ti liu hc tp#Loan#Ti chnh#287237## 00807000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050022000480020041000700070027001110080010001380090018001480100 00500166011001500171015005800186021024600244020001300490020001700503039000500520 020000900525013000700534#VV12.04117#VV12.04118#Vi?t#T103L#346.59704#^214#Nguyn Th Thanh Xun#Ti liu hng dn hc tp: Lut t ai#Nguyn Th Thanh Xun b. s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a104tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh by cc vn l lun c bn v ngnh lut t ai. Cung cp cc kin thc v quan h php lut t ai, ch qun l nh nc v t ai, ch s dng t, gii quyt tranh chp v khiu ni trong l nh vc qun l nh nc v t ai#Lut t ai#Ti liu hc tp#Loan#Vit Nam#2 87238## 00918000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050018000460020056000640070023001200080010001430090018001530100 00500171011001500176015005800191021031700249020001800566020001700584039000500601 020000900606020001800615013000700633#VV12.04119#VV12.04120#Vi?t#T103L#351.597#^2 14#Dip Thnh Nguyn#Ti liu hng dn hc tp: Son tho vn bn php lut#Di p Thnh Nguyn b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a128tr.^b22cm#TTS ghi: Tr ng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh by khi qut v cng tc v n th, cng tc lu tr v vn bn quy phm php lut. Gii thiu th thc, k t hut trnh by vn bn, qun l vn bn, qun l v s dng con du. Hng dn k nng thu thp, s dng v tiu hu ti liu lu tr, trnh t, th tc son th o, ban hnh vn bn quy phm php lut...#Son tho vn bn#Ti liu hc tp#Lo an#Vit Nam#Vn bn php lut#287239## 00851000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050011000490020067000600070016001270080010001430090018001530100 00500171011001400176015005800190021024800248020000900496020001700505039000500522 020000900527020001000536013000700546020000800553#VV12.04122#VV12.04121#Vi?t#T103 L#320.109597#^214#V Duy Nam#Ti liu hng dn hc tp: Lch s nh nc v ph p lut Vit Nam#V Duy Nam b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a47tr.^b22cm# TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh by khi qut qu trnh hnh thnh v pht trin ca nh nc Vit Nam t thi i Hng Vng, qu a thi Bc thuc, thi Ng-inh-Tin L, L -Trn-H, hu L, thi i phong ki n n thi Php thuc v t sau Cch mng thng Tm 1945 n nay#Nh nc#Ti li u hc tp#Loan#Vit Nam#Php lut#287240#Lch s## 00862000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002780800050 00330050016000380020044000540070021000980220005001192210039001240080010001630090 01800173010000500191011001400196015005800210020001600268020000900284020001700293 013000700310005001600317021023400333039000500567#VV12.04123#VV12.04124#Vi?t#T103 L#^214#Phan Trung Hin#Ti liu hng dn hc tp: Lut hnh chnh#Phan Trung Hi n b.s.#Ph.1#Nhng vn chung ca lut hnh chnh#^aCn Th#^ai hc Cn Th# 2012#^a26tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Lu t hnh chnh#Vit Nam#Ti liu hc tp#287241#Phan Trung Hin#Cung cp nhng ki n thc c bn nht v khoa hc qun l, mn hc Lut hnh chnh, cc nguyn tc trong qun l nh nc, cc quy phm v quan h php lut hnh chnh, ch th c thm quyn qun l v ch th chu s qun l nh nc#Loan## 01025000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050011000450020077000560070054001330220005001870080010001920090 01800202010000500220011001400225013000700239005001100246005001300257005001400270 015005800284021031500342020002200657020001000679020001700689039000500706#VV12.04 125#VV12.04126#Vi?t#T103L#335.43#^214#L Duy Sn#Ti liu hng dn hc tp: Nh ng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#B.s.: L Duy Sn (ch.b.), Ng c Hng, Phan Vn Phc#Ph.2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a96tr.^b22cm#287242#L Duy Sn#Ng c Hng#Phan Vn Phc#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh by nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin nh ph ng thc sn xut t bn ch ngha, hc thuyt gi tr thng d, hc thuyt kin h t, l lun v ch ngha x hi, nhng vn chnh tr - x hi c tnh quy l ut trong tin trnh cch mng x hi ch ngha, ch ngha x hi hin thc v t rin vng#Ch ngha Mc - Lnin#Nguyn l#Ti liu hc tp#Loan## 00789000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050022000480020040000700070027001100220004001370080010001410090 01800151010000500169011001400174015005800188021011000246020001000356020000900366 02000160037502000090039102000170040001300070041700500220042402000120044603900050 0458#VV12.04127#VV12.04128#Vi?t#T103L#346.59702#^214#Nguyn Th Ngc Tuyn#Ti l iu hng dn hc tp: Lut dn s#Nguyn Th Ngc Tuyn b.s.#T.2#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2012#^a43tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh by tng quan v ngha v, cc cn c xc lp ngha v v cc c h chung v ngha v theo lut dn s#Php lut#Ngha v#Hp ng dn s#Vit Nam#Ti liu hc tp#287243#Nguyn Th Ngc Tuyn#Lut dn s#Loan## 00748000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050022000480020040000700070027001100220004001370080010001410090 01800151010000500169011001400174015005800188021009800246020001000344020000800354 020000900362020001700371020001200388013000700400005002200407039000500429#VV12.04 129#VV12.04130#Vi?t#T103L#346.59705#^214#Nguyn Th Ngc Tuyn#Ti liu hng d n hc tp: Lut dn s#Nguyn Th Ngc Tuyn b.s.#T.3#^aCn Th#^ai hc Cn Th #2012#^a28tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#T rnh by tng quan v tha k, di chuyn di sn v thc hin quyn hng di sn theo lut dn s#Php lut#Tha k#Vit Nam#Ti liu hc tp#Lut dn s#287244# Nguyn Th Ngc Tuyn#Loan## 01167000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020049000470030026000960070080001220080010002020090018002120100 00500230011001500235015005800250021044400308020002100752020001700773005001300790 039000500803005001500808005001900823005001600842013000700858#VV12.04131#VV12.041 32#Vi?t#T103L#335.4346#^214#Ti liu hng dn hc tp: T tng H Ch Minh#Dn h cho h o to t xa#B.s.: Phm Vn Ba (ch.b.), Trn Kim Trung, Nguyn Th Ki m Chi, inh Vn Phng#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a106tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh by i tng, phng ph p nghin cu v ngha hc tp mn t tng H Ch Minh. C s, qu trnh hnh thnh v pht trin t tng H Ch Minh. T tng H Ch Minh v dn tc v cc h mng gii phng dn tc; ch ngha x hi v con ng ln ch ngha x hi Vit Nam; ng Cng sn Vit Nam; i on kt dn tc v on kt quc t; dn ch v xy dng nh nc ca dn, do dn, v dn; vn ho, o c v xy dng c on ngi mi#T tng H Ch Minh#Ti liu hc tp#Phm Vn Ba#Loan#Trn Kim Tr ung#Nguyn Th Kim Chi#inh Vn Phng#287245## 00773000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050015000460020059000610070020001200080010001400090018001500100 00500168011001400173015006600187021019400253020000800447020001700455039000500472 013000700477020002300484#VV12.04133#VV12.04134#Vi?t#T103L#330.072#^214#Nguyn H u Tm#Ti liu hng dn hc tp: Phng php nghin cu kinh t#Nguyn Hu Tm b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a56tr.^b22cm#u ba sch ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Cung cp cho sinh vin kin thc v k nn g nghin cu khoa hc trong lnh vc kinh t nh cch thc vit cng v bo co kt qu nghin cu, hiu r bn cht, cc bc tin hnh nghin cu#Kinh t# Ti liu hc tp#Loan#287246#Phng php nghin cu## 00782000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050022000450020049000670070027001160080010001430090018001530100 00500171011001400176015005800190021023800248020001300486020001700499039000500516 013000700521#VV12.04135#VV12.04136#Vi?t#T103L#330.01#^214#Nguyn Phm Thanh Nam# Ti liu hng dn hc tp: M hnh ton kinh t#Nguyn Phm Thanh Nam b.s.#^aC n Th#^ai hc Cn Th#2012#^a78tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Tru ng tm o to t xa#Cung cp nhng ni dung mang tnh ng dng ca ton kinh t trong vic a ra quyt nh trong vic qun tr sn xut kinh doanh. Gii thi u mt s bi ton qui hoch tuyn tnh, bi ton vn ti v phng php gii cc dng bi ton ny#Ton kinh t#Ti liu hc tp#Loan#287247## 00855000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050016000460020044000620070021001060220005001272210029001320080 01000161009001800171010000500189011001400194015005800208020001600266020000900282 020001700291013000700308005001600315021018800331039000500519020001700524#VV12.04 137#VV12.04138#Vi?t#T103L#342.597#^214#Phan Trung Hin#Ti liu hng dn hc t p: Lut hnh chnh#Phan Trung Hin b.s.#Ph.2#Phng cch qun l nh nc#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a40tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Lut hnh chnh#Vit Nam#Ti liu hc tp#287248#Phan Trung H in#Cung cp nhng kin thc c bn v ni dung, hnh thc, phng php qun l nh nc; v quyt nh hnh chnh, xc nh hnh vi vi phm hnh chnh v vic truy cu trch nhim hnh chnh#Loan#Qun l nh nc## 00788000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050013000460020050000590030018001090070018001270080010001450090 01800155010000500173011001400178015007200192021017400264020001300438020001700451 039000500468020000900473013000700482020000900489#VV12.04139#VV12.04140#Vi?t#T103 L#345.597#^214#Phm Vn Beo#Ti liu hng dn hc tp: Lut hnh s Vit Nam#Ph n cc ti phm#Phm Vn Beo b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a71tr.^b22cm #u trang tn sch ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh b y mt s kin thc l lun v vic xc nh ti danh v ngha ca vic xc nh ti danh ca cc nhm ti phm c th c quy nh trong B lut hnh s hi n hnh#Lut hnh s#Ti liu hc tp#Loan#Vit Nam#287249#Ti phm## 00751000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050018000480020048000660070023001140080010001370090018001470100 00500165011001400170015005800184021016800242020001000410020001700420039000500437 020000900442013000700451020001500458#VV12.04141#VV12.04142#Vi?t#T103L#344.59703# ^214#Dip Thnh Nguyn#Ti liu hng dn hc tp: Lut an sinh x hi#Dip Thn h Nguyn b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a48tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Cung cp nhng kin thc c bn nht v an sinh x hi nh i tng iu chnh, phng php iu chnh; nhng kin thc php lut v bo him x hi v bo him y t#Php lut#Ti liu hc tp#Loan#V it Nam#287250#An sinh x hi## 00907000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050015000460020044000610070065001050080010001700090018001800100 00500198011001500203015006600218021023700284020001600521020001700537005002300554 039000500577020000900582005001900591013000700610#VV12.04143#VV12.04144#Vi?t#T103 L#343.597#^214#Nguyn Mai Hn#Ti liu hng dn hc tp: Lut thng mi#B.s.: Nguyn Mai Hn, on Nguyn Minh Thun, Nguyn Th Hoa Cc#^aCn Th#^ai hc C n Th#2012#^a132tr.^b22cm#u ba sch ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh by nhng quy nh ca php lut v cc hot ng thng mi c th trong Lut thng mi nm 2005 nh mua bn hng ho, dch v thng mi, xc tin thng mi, trung gian thng mi, nhng quyn thng mi, u thu, u gi...#Lut thng mi#Ti liu hc tp#on Nguyn Minh Thun#Loan#Vit Nam# Nguyn Th Hoa Cc#287251## 00874000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050016000460020048000620070021001100080010001310090018001410100 00500159011001400164015005800178021032400236020001000560020001700570039000500587 013000700592020000900599#VV12.04145#VV12.04146#Vi?t#T103L#349.597#^214#Phan Trun g Hin#Ti liu hng dn hc tp: Php lut i cng#Phan Trung Hin b.s.#^aC n Th#^ai hc Cn Th#2012#^a20tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Tru ng tm o to t xa#Trnh by nhng vn chung v nh nc v php lut. Gii thiu tng quan v ngun gc ra i ca Nh nc v php lut, bn cht, vai tr , cc kiu v hnh thc Nh nc v php lut. Tm hiu h thng chnh tr, h thng c quan trong b my Nh nc ta hin nay, cc ngnh lut c bn trong h thng php lut Vit Nam#Php lut#Ti liu hc tp#Loan#287252#Vit Nam## 00841000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020056000610070022001170080010001390090018001490100 00500167011001400172015005800186021026200244020001700506039000500523013000700528 020000900535020001100544020000800555#VV12.04147#VV12.04148#Vi?t#T103L#658.8#^214 #Hunh Th Cm L#Ti liu hng dn hc tp: Qun tr quan h khch hng#Hunh Th Cm L b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a24tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to t xa#Trnh by tng quan v qun tr mi qua n h khch hng. Tm hiu dch v khch hng, qun tr m hnh dch v bn hng, chin lc qun tr quan h khch hng, qun tr v chia s c s d liu khch hng, qun tr xung t v duy tr s hi lng ca khch hng#Ti liu hc tp# Loan#287253#Qun tr#Khch hng#Quan h## 00835000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020028000510070077000790080010001560090018001660100 00500184011001500189021021400204020001500418020001100433005001300444039000500457 005001400462005001700476005001600493013000700509020001700516#VV12.04149#VV12.041 50#22000#Vi?t#GI-108T#515#^214#Gio trnh gii tch a tr#B.s.: Lm Quc Anh ( ch.b.), Trn Ngc Tm, Nguyn Hiu Tho, ng Th M Vn#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a114tr.^b24cm#Gii thiu mt s vn c bn v s lin tc ca nh x a tr, bt ng thc Ky Fan, im cn bng v im bt ng, tnh lin tc L ipschitz, nguyn l bin phn Ekeland v cc dng o hm ca nh x a tr...#T on gii tch#Gio trnh#Lm Quc Anh#Loan#Trn Ngc Tm#Nguyn Hiu Tho#ng T h M Vn#287254#Gii tch a tr## 01027000000000349000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200110 00318080005000420020109000470070057001560080005002130090023002180100005002410110 01500246015004000261021022200301020001100523005001400534039000500548020000900553 00500140056200500160057600500150059202000110060702000080061802000100062602000200 0636005001400656013000700670#VV12.04151#131000#Vi?t#TH552T#333.809597#^214#Thc trng qun l, khai thc v s dng ti nguyn khong sn trong bi cnh pht t rin bn vng Vit Nam#Phm Quang T (ch.b.), Phan nh Nh, Trn Trung Kin.. .#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: Vin T vn pht tri n (CODE)#Trnh by c s l lun v thc tin ngnh khai thc khong sn nc ta. Tm hiu khung php l v qun l hot ng khong sn Vit Nam. Xu th v kinh nghim qun l, khai thc khong sn ca mt s nc trn th gii#Ti nguy n#Phm Quang T#Loan#Vit Nam#Phan nh Nh#Trn Trung Kin#Bi Quang Bnh#Kho ng sn#Qun l#Khai thc#Pht trin bn vng#Nguyn Vn S#287255## 00772000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050016000540020045000700070039001150080010001540090 01800164010000500182011001500187021020700202020001100409005001600420039000500436 020000800441020000800449020001800457013000700475#VV12.04152#VV12.04153#64000#Vi ?t#GI-108T#636.08#^214#H Th Vit Thu#Gio trnh bnh truyn nhim gia sc gia cm#B.s.: H Th Vit Thu, Nguyn c Hin#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a36 4tr.^b24cm#Cung cp mt s kin thc c bn v bnh truyn nhim ca gia sc gia cm. Trnh by nguyn nhn, triu chng, phng php chn on v cch phng b nh ca 55 bnh truyn nhim ph bin trn gia sc gia cm#Gio trnh#Nguyn c Hin#Loan#Gia sc#Gia cm#Bnh truyn nhim#287256## 01069000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020064000440030017001080070060001250080010001850090018001950100 00500213011001500218015002900233021027900262020001000541020001700551005001700568 03900050058502000080059002000110059801300070060902000090061602000230062500500150 0648005001500663005001100678005001800689#VV12.04154#VV12.04155#Vi?t#S102C#338.1# ^214#Nghin cu pht trin nng thn da trn c ch pht trin sch#Sch chuyn kho#Nguyn Hu Chim, Eiji Matsubara (ch.b.), Shinji Hirouch...#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2012#^a230tr.^b26cm#TTS ghi: D n CTU - JIRCAS#Trnh by cc kt qu nghin cu d n "Pht trin nng thn da trn c ch pht trin sch": kh o st, nh gi thc trng sn xut nng nghip ti vng d n, nh gi iu t ra hin trng, nhu cu gim pht kh thi, nhim mi trng trong qu trnh s n xut nng nghip...#Nng thn#Sch chuyn kho#Nguyn Hu Chim#Loan#Cn Th#P ht trin#287257#Sn xut#C ch pht trin sch#Eiji Matsubara#Shinji Hirouch#T aro Izumi#Nguyn Hiu Trung## 00847000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050013000620020039000750070013001140080 00500127009002300132010000500155011001500160015004200175021027600217020001200493 020001100505039000500516020000900521020000800530013000700538#VL12.00515#VL12.005 17#VL12.00516#69000#Vi?t#T550#671.3#^214#Phm Vn Ci#T ng ho cc qu trn h sn xut cn#Phm Vn Ci#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a233tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Bch Khoa H Ni#Gii thiu s chung v h thng iu kh in qu trnh cnh hnh c nh lin tc bng cng ngh iu khin l gc kh tr nh nh t ng ho khu vc l nung phi; t ng ho my cn thi, my cn thp, my cn hnh lin tc; t ng ho sn xut cn trn c s cng ngh PLC#T n g ho#Gio trnh#Loan#Sn xut#My cn#287258## 00963000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050016000630020160000790070016002390080 00500255009002300260010000500283011001500288021027600303039000500579020000900584 020001500593013000700608020001000615020002000625020001600645#VL12.00518#VL12.005 19#VL12.00520#125000#Vi?t#T527T#352.7#^214#on Vn Trng#Tuyn tp phng ph p thm nh gi tr cc loi ti sn v hnh, quyn s hu tr tu, nh gi cn g ngh v gi chuyn giao bn trong cc cng ty a quc gia#on Vn Trng#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2011#^a424tr.^b27cm#Gii thiu l lun chung v ti sn v hnh; thc trng vic xc nh gi tr ti sn v hnh nc ta v mt s n c trn th gii. Trnh by cc phng php thm nh gi tr ti sn v hnh, q uyn s hu tr tu, cng ngh v chuyn giao bn trong cc cng ty a quc gia# Loan#nh gi#S hu tr tu#287259#Cng ngh#Cng ti a quc gia#Ti sn v hn h## 00697000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020022000570030004000790070048000830220004001310050 01800135005001200153005001300165005001800178005001800196008000500214009001000219 01000050022901100150023402000170024902000090026602000040027503900050027901500680 0284013000700352#VN12.01523#VN12.01524#40000#Vi?t#B431N#895.9221008#^214#Bng n i Phng Hong#Th#Nguyn Tin Chng, Bi B Tun, Bi B Quyn...#T.5#Nguyn T in Chng#Bi B Tun#Bi B Quyn#Nguyn Quang Thi#Nguyn Quang Hiu#^aH.#^aV n hc#2011#^a239tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Loan#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam. Cu lc b Th Nh gio Ch Linh#287260## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020019000640030010000830070010000930080 00500103009001000108010000500118011001500123015003500138020001700173020000400190 039000500194020000900199013000700208#VN12.01525#VN12.01526#45000#Vi?t#L116T#895 .9221#^214#Bch Lin#Lng ting ma ri#Th 4 cu#Bch Lin#^aH.#^aVn hc#2011# ^a160tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: V Bch Lin#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#287261## 00617000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020016000570070037000730220004001100080005001140090 01000119010000500129011001500134015003900149020001700188020000900205020000400214 00500090021800500080022700500150023500500140025000500150026401300070027903900050 0286#VN12.01527#VN12.01528#45000#Vi?t#404P#895.9221008#^214#oi Phng th#Tr n Bi, Ct Qu, Nguyn Tn Ban...#T.2#^aH.#^aVn hc#2011#^a239tr.^b19cm#TTS g hi: CLB Th Vit Nam oi Phng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Bi#Ct Qu# Nguyn Tn Ban#Nguyn B Bo#Nguyn B Bch#287262#Loan## 00433000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050008000540020016000620030004000780070008000820080 00500090009001000095010000500105011001500110020001700125020000400142039000500146 020000900151013000700160#VN12.01529#VN12.01530#Vi?t#L106#895.9221#^214#35000#L Hng#Lng ng chiu#Th#L Hng#^aH.#^aVn hc#2011#^a126tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Th#Loan#Vit Nam#287263## 00458000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480050016000550020016000710030012000870070016000990080 00500115009001000120010000500130011001500135020001700150020000400167039000500171 020000900176013000700185#VN12.01531#VN12.01532#Vi?t#B431C#895.92214#^214#40000# Nguyn Xun Huy#Bng chiu xanh#Th bn cu#Nguyn Xun Huy#^aH.#^aVn hc#2011# ^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#287264## 00488000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050010000540020020000640030004000840070010000880080 00500098009001000103010000500113011001500118015003500133020001700168020000400185 039000500189020000900194013000700203#VN12.01533#VN12.01534#Vi?t#B557C#895.9221#^ 214#45000#Bch Lin#Bc chn thi gian#Th#Bch Lin#^aH.#^aVn hc#2011#^a166 tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: V Bch Lin#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam# 287265## 00440000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490050014000560020010000700030004000800070014000840080 00500098009001000103010000500113011001400118020001700132020000400149039000500153 020000900158013000700167#VN12.01535#VN12.01536#Vi?t#TR116G#895.92214#^214#30000 #Ng Hng Lan#Trng gy#Th#Ng Hng Lan#^aH.#^aVn hc#2011#^a74tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#287266## 00474000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020019000620030004000810070015000850080005001000090 01000105010000500115011001500120015003100135020001700166020000400183039000500187 020000900192013000700201#VN12.01537#VN12.01538#Vi?t#T312#895.9221#^214#Trnh Ti n Sn#Tnh i xun cnh#Th#Trnh Tin Sn#^aH.#^aVn hc#2011#^a156tr.^b19cm# Bt danh ca tc gi: Ngc Sn#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#287267## 00474000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050013000540020017000670030004000840070013000880080 00500101009001000106010000500116011001400121015001900135020001700154020000400171 039000500175020000900180013000700189#VN12.01539#VN12.01540#Vi?t#300D#895.9221#^ 214#45000#V Minh Hin#i di mt tri#Th#V Minh Hin#^aH.#^aVn hc#2011#^a 94tr.^b19cm#Ph lc: tr. 63-92#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#287268## 00432000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050013000540020006000670030004000730070013000770080 00500090009001000095010000500105011001400110020001700124020000400141039000500145 020000900150013000700159#VN12.01541#VN12.01542#Vi?t#R250#895.9221#^214#40000#P hm Vn Hu#R #Th#Phm Vn Hu#^aH.#^aVn hc#2011#^a74tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Th#Loan#Vit Nam#287269## 00457000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050017000540020013000710030004000840070017000880080 00500105009001000110010000500120011002400125020001700149020000400166039000500170 020000900175013000700184#VN12.01544#VN12.01543#Vi?t#M301V#895.9221#^214#38000#N guyn Trng Ni#Ma vn nh#Th#Nguyn Trng Ni#^aH.#^aVn hc#2011#^a95tr., 4 tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#287270## 00459000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480050014000550020015000690030011000840070014000950080 00500109009001000114010000500124011001500129020001700144020001100161039000500172 020000900177013000700186#VN12.01545#VN12.01546#Vi?t#NH556T#895.9221#^214#35000# Trn Hng Hi#Nhng tm lng#Truyn th#Trn Hng Hi#^aH.#^aVn hc#2012#^a101t r.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn th#Loan#Vit Nam#287271## 00415000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050010000470020013000570030004000700070010000740080005000840090 01000089010000500099011001500104020001700119020000400136039000500140020000900145 013000700154#VN12.01547#VN12.01548#Vi?t#B103B#895.9221#^214#Kim Thm#Bi bit H u#Th#Kim Thm#^aH.#^aVn hc#2011#^a129tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vi t Nam#287272## 00472000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020018000590030004000770070012000810080005000930090 01000098010000500108011001400113015003700127020001700164020000400181039000500185 020000900190013000700199#VN12.01549#VN12.01550#Vi?t#T100V#895.9221#^214#Phng V it#Ta vn l ta thi#Th#Phng Vit#^aH.#^aVn hc#2012#^a87tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Trn Hng Chu#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#287273## 00547000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050017000540020028000710030019000990070017001180080 00500135009001000140010000500150011001500155015003300170020001700203020001200220 039000500232020000900237020000400246013000700250#VN12.01551#VN12.01552#Vi?t#C103 C#895.9223#^214#54000#Hong Trng nh#Ci cht khng c con ngi#Truyn ngn v th#Hong Trng nh#^aH.#^aVn hc#2012#^a174tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Tr n Hng Chu#Vn hc hin i#Truyn ngn#Loan#Vit Nam#Th#287274## 00499000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050012000540020009000660030016000750070012000910080 00500103009001000108010000500118011001500123015003300138020001700171020001200188 039000500200020000900205013000700214#VN12.01553#VN12.01554#Vi?t#H411P#895.9223#^ 214#55000#Nguyn Qun#Hot ph#Tp truyn ngn#Nguyn Qun#^aH.#^aVn hc#2012# ^a175tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Bi T To#Vn hc hin i#Truyn ngn#Loa n#Vit Nam#287275## 00459000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480050013000550020015000680030012000830070013000950080 00500108009001000113010000500123011001500128020001700143020001200160039000500172 020000900177013000700186#VN12.01555#VN12.01556#Vi?t#L551P#895.92234#^214#40000# Hunh Nguyn#La Pu Ta Leng#Tiu thuyt#Hunh Nguyn#^aH.#^aVn hc#2012#^a203tr .^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Loan#Vit Nam#287276## 00587000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450140007000500020018000570030004000750070048000790080005001270090 01000132010000500142011001500147020001700162020000400179005001400183039000500197 020000900202005001300211005001600224005001100240005001500251013000700266#VN12.01 557#VN12.01558#Vi?t#H561S#895.9221008#^214#80000#Hng sc T Lim#Th#Phm Hn g nh, Kim Ngc Bo, Nguyn Th Bng...#^aH.#^aVn hc#2011#^a279tr.^b19cm#Vn h c hin i#Th#Phm Hng nh#Loan#Vit Nam#Kim Ngc Bo#Nguyn Th Bng#ng Ch in#Phm Xun Diu#287277## 00447000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440140007000490050012000560020011000680030004000790070012000830080 00500095009001000100010000500110011002400115020001700139020000400156039000500160 020000900165013000700174#VN12.01559#VN12.01560#Vi?t#T306L#895.922134#^214#36000 # Trc Lc#Ting lng#Th# Trc Lc#^aH.#^aVn hc#2011#^a119tr., 4tr.nh^b1 9cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#287278## 00439000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050014000540020010000680030004000780070014000820080 00500096009001000101010000500111011001500116020001700131020000400148039000500152 020000900157013000700166#VN12.01561#VN12.01562#Vi?t#G428T#895.9221#^214#54000#L c Nghinh#Gi trng#Th#L c Nghinh#^aH.#^aVn hc#2011#^a121tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#287279## 00497000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050020000540020008000740030004000820070020000860080 00500106009001000111010000500121011001500126015003600141020001700177020000400194 039000500198020000900203013000700212#VN12.01563#VN12.01564#Vi?t#L100V#895.9221#^ 214#56000#Nguyn Thanh Phng#L vn#Th#Nguyn Thanh Phng#^aH.#^aVn hc#20 11#^a191tr.^b19cm#Bt danh ca tc gi: Nguyn Phng#Vn hc hin i#Th#Loan# Vit Nam#287280## 00678000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450140007000500020023000570030004000800070044000840080005001280090 01000133010000500143011001500148015007900163020001700242020000400259005001500263 03900050027802000090028300500120029200500120030400500130031600500160032901300070 0345#VN12.01565#VN12.01566#Vi?t#C430M#895.9221008#^214#80000#Cn mi nhng ma xun#Th#Nguyn Vn Anh, L Vn Bin, Trng Chu...#^aH.#^aVn hc#2011#^a344tr .^b19cm#TTS ghi: Thi n NCT VN th trn Di Linh. Hi Ngi cao tui th trn D i Linh#Vn hc hin i#Th#Nguyn Vn Anh#Loan#Vit Nam#L Vn Bin#Trng Chu #V Bch Dip#Nguyn c Diu#287281## 00435000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050013000540020009000670030004000760070013000800080 00500093009001000098010000500108011001400113020001700127020000400144039000500148 020000900153013000700162#VN12.01567#VN12.01568#Vi?t#M124N#895.9221#^214#50000#L Hunh Lm#Mt ngn#Th#L Hunh Lm#^aH.#^aVn hc#2012#^a80tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#287282## 00435000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050014000540020007000680030004000750070014000790080 00500093009001000098010000500108011001400113020001700127020000400144039000500148 020000900153013000700162#VN12.01569#VN12.01570#Vi?t#L200#895.9221#^214#35000#N guyn Vn C#L i#Th#Nguyn Vn C#^aH.#^aVn hc#2011#^a94tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#287283## 00472000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480050017000550020014000720030015000860070017001010080 00500118009001000123010000500133011001500138020001700153020001500170039000500185 020000900190013000700199#VN12.01571#VN12.01572#Vi?t#TR527K#895.9223#^214#65000# Hong Hiu Ngha#Truyn kim c#Truyn lch s#Hong Hiu Ngha#^aH.#^aVn hc#20 12#^a276tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn lch s#Loan#Vit Nam#287284## 00433000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050007000540020018000610030004000790070007000830080 00500090009001000095010000500105011001500110020001700125020000400142039000500146 020000900151013000700160#VN12.01573#VN12.01574#Vi?t#T550T#895.9221#^214#45000#V Lp#T tuyt x tuyt#Th#V Lp#^aH.#^aVn hc#2012#^a116tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Th#Loan#Vit Nam#287285## 00431000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050012000540020007000660030004000730070012000770080 00500089009001000094010000500104011001400109020001700123020000400140039000500144 020000900149013000700158#VN12.01576#VN12.01575#Vi?t#L462C#895.9221#^214#30000#L Huy Ton#Li c#Th#L Huy Ton#^aH.#^aVn hc#2011#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Vit Nam#287286## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020009000680030004000770070014000810080 00500095009001000100010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156 039000700160013000700167#VN12.01577#VN12.01578#70000#Vi?t#D431#895.9221#^214#L i Ty Dng#Dng i#Th#Li Ty Dng#^aH.#^aVn hc#2012#^a115tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#287287## 00917000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050017000570020030000740030030001040070029001340080 00500163009001000168010000500178011002500183021031700208020001700525020000800542 020001100550020000700561020001000568005001100578039000700589013000700596#VN12.01 579#VN12.01580#58000#Vi?t#V115H#390.0959739#^214#Nguyn Trng Ni#Vn ho dn g ian lng Cam Gi#Sng tc, su tm, nghin cu#Nguyn Trng Ni, V Vn Lu#^aH. #^aVn hc#2012#^a212tr., 5tr. nh^b19cm#Khi qut v lng Cam Gi (thuc x Nin h Khang, huyn Hoa L, tnh Ninh Bnh), ci ngun c dn v t chc lng xm. Gi i thiu cc di tch vn ho, tn ngng dn gian, tri thc dn gian, th ca v truyn k dn gian, phong tc tp qun lng Cam Gi, cng nh vn tu b, tn to xy dng v pht huy vn ho lng#Vn ho dn gian#Cam Gi#B TK TVQG#Hoa L #Ninh Bnh#V Vn Lu#P.Dung#287288## 00656000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020025000570030014000820070052000960080005001480090 01000153010000500163011001500168020001700183020000900200020000400209039000700213 01500240022000500130024400500180025700500160027500500180029100500140030901300070 0323#VN12.01581#VN12.01582#45000#Vi?t#V106V#895.9221008#^214#Vang vng khc qu n hnh#Tp th - vn#Phm Hng C, Nguyn ng Thoi, Nguyn Vn Ninh...#^aH.#^a Vn hc#2012#^a151tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#TTS ghi: CCB L iu Giai#Phm Hng C#Nguyn ng Thoi#Nguyn Vn Ninh#Nguyn Quang Bch#Phm V n Gii#287289## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020009000700030013000790070016000920080 00500108009001000113010000500123011001400128020001700142020000900159020001300168 039000700181013000700188#VN12.01583#VN12.01584#34000#Vi?t#M205C#895.9221#^214#T hiu Kim Chung#Mo ci#Th ng ngn#Thiu Kim Chung#^aH.#^aVn hc#2012#^a76tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th ng ngn#P.Dung#287290## 00431000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020008000640030004000720070010000760080 00500086009001000091010000500101011001500106020001700121020000900138020000400147 039000700151013000700158#VN12.01585#VN12.01586#25500#Vi?t#H454C#895.9221#^214#H ong Dn#Hn ch#Th#Hong Dn#^aH.#^aVn hc#2012#^a118tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#287291## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020025000700030004000950070015000990080 00500114009001000119010000500129011001400134020001700148020000900165020000400174 039000700178013000700185#VN12.01587#VN12.01588#17000#Vi?t#TR400C#895.9221#^214# Nguyn Vn Ph#Tr chuyn vi thi gian#Th#Nguyn Vn Ph#^aH.#^aVn hc#2012#^ a60tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#287292## 00698000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050018000540020032000720070037001040040014001410080 00500155009001100160010000500171011001400176021016100190020000800351020000300359 020000700362006000800369039000700377013000700384019000500391#VN12.01589#VN12.015 90#30000#Vi?t#NGH250T#751.42#^214#Harden, Elisabeth#Ngh thut v hoa bng mu nc#Elisabeth Harden ; L Hng bin dch#Ti bn ln 4#^aH.#^aM thut#2011#^a6 4tr.^b19cm#Gii thiu ngh thut v hoa bng mu nc. K thut v, hnh dng c a hoa v cch s dng mt s mu nh: mu vng, cam, , hng, tm, xanh dng v trng kem#Hi ho#V#V hoa#L Hng#P.Dung#287293#Dch## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020050000560070016001060220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147020001800162020001700180020000900197020001000206 005001100216039000700227013000700234#VV12.04156#VV12.04157#40000#Vi?t#M458T#398 .209597#^214#108 chuyn k hay nht v cc loi cy v hoa qu#Nguyn Anh b.s.#T .1#^aH.#^aM thut#2012#^a247tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit N am#Truyn k#Nguyn Anh#P.Dung#287294## 00870000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030034000660070042001000080005001420090 01100147010000500158011001500163021033900178020001100517006001100528006000900539 039000700548013000700555019000800562020001000570#VV12.04159#VV12.04158#46000#Vi ?t#L462H#170#^214#Li hay ng lc#Khi li ni lm thay i cuc i#Marlo Thoma s ; Dch: Phng Thy, Kin Vn#^aH.#^aM thut#2012#^a231tr.^b21cm#Tp hp nhng cu chuyn gy xc ng, ngc nhin, ng thn phc ca nhng nhn vt tn tui trong nhiu lnh vc ca i sng x hi - nhng ngi tng nm v ng ca cu c i, vt qua v sn sng chia s vi bn nhng tc ng t "li ni hay ng lc" lm cuc i h thay i v c th mang n mt sc mnh tinh thn l n lao#Thnh cng#Phng Thy#Kin Vn#P.Dung#287295#Dch M#Cuc sng## 00678000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020022000610070026000830040014001090080 00500123009001100128010000500139011001500144021018200159020000700341020000900348 020000800357005000900365039000700374013000700381#VV12.04160#VV12.04161#64000#Vi ?t#M458T#641.8#^214#Gia Khanh#100 mn lu ngon - l#B.s.: Gia Khanh, Kin Vn#T i bn ln 2#^aH.#^aM thut#2011#^a127tr.^b21cm#Hng dn chi tit cch nu nc dng ngon, cch lm nc chm, cch bo v nhng vt dng nu lu v c bit l b quyt ch bin 100 mn lu t cc loi hi sn, tht, gia cm...#Nu n#Ch bin#Mn lu#Kin Vn#P.Dung#287296## 00876000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050009000490020032000580070048000900080005001380090 01100143010000500154011001500159021034100174020001100515020001200526005000900538 005000900547005001600556039000700572013000700579#VV12.04162#VV12.04163#30000#Vi ?t#B300Q#133#^214#Mc Khoa#B quyt phong thu phng ng#B.s.: Mc Khoa, Thanh Vi ; Hunh Vn Thanh h..#^aH.#^aM thut#2012#^a159tr.^b21cm#Gii thch nhng b quyt nm trong ba b phn cu thnh thut phong thu phng ng: La bn pho ng thu, bt qui v thuyt bin dch. Nghin cu nhng ngun sc mnh trong pho ng thu, nh gi v ci thin mi trng sng, nhng con vt v cc vt kh tro ng phong thu gip to nn khng gian y sc sng v t c mt tm cnh ho hp#Phong thu#Phng ng#Mc Khoa#Thanh Vi#Hunh Vn Thanh#P.Dung#287297## 00432000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050009000560020010000650030004000750070009000790080 00500088009001000093010000500103011001400108020001700122020000900139020000400148 039000700152013000700159#VV12.04164#VV12.04165#19000#Vi?t#CH309T#895.92214#^214 #Phm o#Chiu thu#Th#Phm o#^aH.#^aVn hc#2012#^a86tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#287298## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050021000540020025000750030004001000070021001040080 00500125009001000130010000500140011001400145020001700159020000900176020000400185 039000700189013000700196#VV12.04166#VV12.04167#29000#Vi?t#T100#895.9221#^214#N guyn Th Minh Hng#Ta i cha ht mt chiu#Th#Nguyn Th Minh Hng#^aH.#^aVn hc#2012#^a95tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#287299## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020015000650070050000800080005001300090 01000135010000500145011001500150020001700165020000900182020001200191006001300203 039000700216013000700223019000500230006001500235#VV12.04168#VV12.04169#59000#Vi ?t#TH523V#895.1#^214#Phm V Thc#Thu vnh ngm#Phm V Thc ; Dch: Phm V Th c, Nguyn Vn Th#^aH.#^aVn hc#2011#^a217tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Th ch Hn#Phm V Thc#P.Dung#287300#Dch#Nguyn Vn Th## 00518000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020010000550070011000650080005000760090010000810100 00500091011001400096021013500110020000900245020000800254039000700262013000700269 #VV12.04170#VV12.04171#Vi?t#T500N#294.3#^214#Tnh Thun#Tu nghip#Tnh Thun#^aH .#^aVn hc#2012#^a96tr.^b21cm#Lun bn n vic tu nghip theo o Pht, chnh l vic qun l ba nghip ca chnh mnh v thn, khu, a n an vui hnh phc#o Pht#Gio l#P.Dung#287301## 00452000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050019000570020016000760070019000920080005001110090 01000116010000500126011001500131020001700146020000900163020001200172039000700184 013000700191#VV12.04172#VV12.04173#36000#Vi?t#CH527-O#895.92234#^214#Nguyn Th Lm Ho#Chuyn va h#Nguyn Th Lm Ho#^aH.#^aVn hc#2011#^a196tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#287302## 00444000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020012000730070018000850080005001030090 01000108010000500118011001500123020001700138020000900155020001200164039000700176 013000700183#VV12.04175#VV12.04174#45000#Vi?t#TR527N#895.9223#^214#Thiu Hnh N guyn#Truyn ngn#Thiu Hnh Nguyn#^aH.#^aVn hc#2012#^a202tr.^b21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#287303## 00631000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020011000580030004000690070071000730080005001440090 01000149010000500159011001500164020001700179020000900196020000400205005001400209 00500110022300500160023400500130025000500110026300500170027403900070029101300070 0298#VV12.04176#VV12.04177#125000#Vi?t#T306X#895.9221008#^214#Ting xun#Th#Tr n Quc Anh, Bi Vn n, Nguyn Quang n... ; Bi Trng Thng ch.b.#^aH.#^aVn hc#2011#^a559tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Quc Anh#Bi Vn n#N guyn Quang n#Trn Xun Ba#V Minh Ba#Bi Trng Thng#P.Dung#287304## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020019000580070053000770080005001300090010001350100 00500145011001500150020001700165020000900182020000400191005001600195005001600211 005001600227005001600243005001100259039000700270013000700277#VV12.04178#VV12.041 79#250000#Vi?t#H400V#895.9221008#^214#H Vng th tuyn#Vng nh Uyn, Vng nh Pht, Vng nh Bnh...#^aH.#^aVn hc#2012#^a899tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vng nh Uyn#Vng nh Pht#Vng nh Bnh#Vng nh Song# Vng Hiu#P.Dung#287305## 00610000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020030000520070045000820080005001270090010001320100 00500142011001500147020001800162020001100180020000400191005001000195005000700205 00500080021200500150022000500110023500600080024603900070025401300070026101900160 0268#VV12.04180#VV12.04181#98000#Vi?t#TH460#895.1#^214#Th ng - Li ca huy n diu#Vng Duy, Ph, L Bch... ; Xun T dch#^aH.#^aVn hc#2012#^a494tr. ^b22cm#Vn hc trung i#Trung Quc#Th#Vng Duy# Ph#L Bch#Mnh Ho Nhin# Vng Tch#Xun T#P.Dung#287306#Dch Trung Quc## 00694000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050010000570020043000670070027001100080005001370090 01000142010000500152011001500157021018800172020000900360020000800369020000900377 005001600386039000700402013000700409#VV12.04222#VV12.04223#99000#Vi?t#PH124G#29 4.309597#^214#Tn Thanh#Pht gio Vit Nam t khi nguyn n 1981#Tn Thanh, Ng uyn i ng#^aH.#^aVn hc#2012#^a482tr.^b21cm#Gii thiu v Pht gio Vit Na m t khi nguyn, thi inh v Tin L n thi nh Nguyn, v phong tro chn h ng Pht gio nm 1930 - 1945 v Pht gio Vit Nam t nm 1946 n nm 1981#o Pht#Lch s#Vit Nam#Nguyn i ng#P.Dung#287307## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020007000730030004000800070019000840080 00500103009001000108010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000700168013000700175#VV12.04182#VV12.04183#27000#Vi?t#M551H#895.9221#^214#N guyn Th Lm Ho#Ma h#Th#Nguyn Th Lm Ho#^aH.#^aVn hc#2011#^a141tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#287308## 00550000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050021000540020021000750030037000960070021001330080 00500154009001000159010000500169011001500174015003900189020001700228020000900245 020000400254039000700258013000700265#VV12.04184#VV12.04185#26000#Vi?t#B100M#895 .9221#^214#Quan Nam Trng nh#Ba mi su ngn nm#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#Quan Nam Trng nh#^aH.#^aVn hc#2012#^a139tr.^b21cm#Tn tht ca t c gi: Phm Mnh Thng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#287309## 00739000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050020000550020059000750030012001340070020001460080 00500166009001000171010000500181011001500186021017900201039000700380013000700387 020001900394020001700413020001000430020000900440#VV12.04186#VV12.04187#65000#Vi ?t#TR561C#895.9221#^214#Nguyn Th Lin Tm#Trng ca v thi chng M trong vn hc hin i Vit Nam#Chuyn lun#Nguyn Th Lin Tm#^aH.#^aVn hc#2011#^a254 tr.^b21cm#Tm hiu nhng nhn t to nn s xut hin ca trng ca v thi chn g M; ni dung ch yu v c im ngh thut ca trng ca v thi chng M tro ng vn hc hin i Vit Nam#P.Dung#287310#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#T rng ca#Vit Nam## 00514000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020017000640030004000810070010000850080 00500095009001000100010000500110011002500115015004400140020001700184020000900201 020001200210039000700222013000700229#VV12.04188#VV12.04189#50000#Vi?t#L506B#895 .9221#^214#Trc Din#Lc bt tnh th#Th#Trc Din#^aH.#^aVn hc#2012#^a119tr. , 7tr. nh^b21cm#Tn tht ca tc gi: L S Trc, L S Tc#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th lc bt#P.Dung#287311## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020020000670030004000870070013000910080 00500104009001000109010000500119011001500124015004000139020001700179020000900196 020000400205039000700209013000700216#VV12.04191#VV12.04190#45000#Vi?t#D431S#895 .9221#^214#Trng Giang#Dng sng thao thc#Th#Trng Giang#^aH.#^aVn hc#2012 #^a143tr.^b20cm#Tn tht ca tc gi: ng Trng Giang#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#P.Dung#287312## 00795000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050012000560020023000680030007000910070012000980080 00500110009001000115010000500125011001500130015003700145021027600182020001700458 020000900475020000700484039000700491013000700498#VV12.04192#VV12.04193#41000#Vi ?t#V250N#895.922803#^214#Nhu Nguyn#V nhng nh tuyt m#Bt k#Nhu Nguyn#^ aH.#^aVn hc#2012#^a154tr.^b20cm#Tn tht ca tc gi: Trn Nguyn S#Gm 12 b t k vit v nhng vng qu, nhng ngi nh trng th c th k Thn V, nhn g di tch vn ha nh nh cao ca nn vn ho Champa tn th phn thc nguyn s ca ngi Chm v c nhng tp tc l k nh vic nui tru th rng vo rng x Hi L (Qung Tr)...#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#P.Dung#287313## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050011000550020031000660030012000970070011001090080 00500120009001000125010000500135011001500140015004200155020001700197020000900214 020001200223039000700235013000700242#VV12.04194#VV12.04195#69000#Vi?t#KH300T#89 5.9223#^214#Phong Uyn#Khi thin thn mt i i cnh#Tiu thuyt#Phong Uyn#^aH .#^aVn hc#2012#^a367tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn Th Thu Nga#Vn h c hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#287314## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050011000560020009000670030004000760070011000800080 00500091009001000096010000500106011002500111020001700136020000900153020000400162 039000700166013000700173#VV12.04196#VV12.04197#40000#Vi?t#NH305S#895.92214#^214 #ng H My#Nhin s#Th#ng H My#^aH.#^aVn hc#2011#^a116tr., 5tr. nh^b21cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#287315## 00630000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020013000580030004000710070047000750080005001220090 01000127010000500137011001500142015003400157020001700191020000900208020000400217 00500100022100500170023100500150024800500160026300500110027903900070029001300070 0297#VV12.04199#VV12.04198#50000#Vi?t#TR106A#895.9221008#^214#Trng An - 6#Th# Duy Khot, Nguyn c Thnh, Trnh Vn Nhn...#^aH.#^aVn hc#2011#^a198tr.^b20c m#TTS ghi: Cu lc b Th Trng An#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Duy Khot#Nguy n c Thnh#Trnh Vn Nhn#Nguyn Bch Nga#on Thng#P.Dung#287316## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020010000680030004000780070014000820080 00500096009001000101010000500111011001500116020001700131020000900148020000400157 039000700161013000700168#VV12.04200#VV12.04201#46000#Vi?t#462T#895.9221#^214#P han Vn Sng#i trng#Th#Phan Vn Sng#^aH.#^aVn hc#2011#^a195tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#287317## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020015000700030020000850070016001050080 00500121009001000126010000500136011001500141020001700156020000900173020002000182 039000700202013000700209#VV12.04202#VV12.04203#45000#Vi?t#B455C#895.9223#^214#N guyn Th Bch#Bng cc trng#Tiu thuyt lch s#Nguyn Th Bch#^aH.#^aVn hc #2011#^a210tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#P.Dung#287318 ## 00586000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020007000510030004000580070037000620220004000990080005001030090 01000108010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164005001100168 00500120017900500090019100500110020000500150021103900070022601300070023301500200 0240#VV12.04204#VV12.04205#Vi?t#TR300K#895.9221008#^214#Tri k#Th#L Mai Anh, Qu Bng, Phm o...#T.2#^aH.#^aVn hc#2012#^a143tr.^b21cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#L Mai Anh# Qu Bng#Phm o#Hong Hnh#Hong c Hin#P.Dung#28 7319#TTS ghi: Thi x ER## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020031000690030004001000070015001040080 00500119009001000124010000500134011001400139020001700153020000900170020000400179 039000700183013000700190015003100197#VV12.04207#VV12.04206#36000#Vi?t#T120T#895 .9221#^214#Nguyn Vn Mm#Tm tnh ngi lnh Trng Sn#Th#Nguyn Vn Mm#^aH. #^aVn hc#2012#^a74tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#287320#Bt da nh ca tc gi: Ngc Mn## 00480000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020014000720030009000860070018000950080 00500113009001000118010000500128011001500133020001700148020000900165020000900174 039000700183013000700190020000500197#VV12.04208#VV12.04209#69000#Vi?t#B108K#895 .9222#^214#Thiu Hnh Nguyn#Bo khng ma#Tp kch#Thiu Hnh Nguyn#^aH.#^aVn hc#2011#^a390tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#P.Dung#287321#Kch## 00486000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050011000560020020000670030021000870070011001080080 00500119009001000124010000500134011001500139020001700154020000900171020000400180 020001000184039000700194013000700201#VV12.04210#VV12.04211#36000#Vi?t#GI-103N#8 95.9221#^214#Lu Sn T#Gii Nobel ho bnh#Th - K - Trng ca#Lu Sn T#^aH. #^aVn hc#2012#^a104tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trng ca#P.Dung#28 7322## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020021000690030016000900070014001060080 00500120009003300125010000500158011001500163020001700178020000900195020001200204 039000700216013000700223#VV12.04212#VV12.04213#45000#Vi?t#H401H#895.92234#^214# Cn Vn Khnh#Hoa hng & ru vang#Tp truyn ngn#Cn Vn Khnh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty sch Thi H#2012#^a135tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn #P.Dung#287323## 00841000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050017000570020026000740030022001000070017001220080 00500139009001000144010000500154011001500159021032200174020001700496020000900513 020000700522020000800529039000700537013000700544#VV12.04214#VV12.04215#50000#Vi ?t#NH100G#895.922803#^214#Nguyn nh Tng#Nh gio thi "Hai khng"#Tp bt k v tn vn#Nguyn nh Tng#^aH.#^aVn hc#2011#^a216tr.^b21cm#Gm nhng trang b t k cp ti cuc sng nh gio thi "Hai khng", gip nh gio nhn li mn h, nhn li t tng, o c, nhn cch, cng c li lng yu ngi, yu ngh c a mnh, vt qua nhng kh khn v vt cht, tinh thn, cng hin cho th h tr tt c tm sc, tr tu ca mnh v gi gn phm cht nh gio#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Tn vn#P.Dung#287324## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020044000520070016000960080005001120090011001170100 00500128011001500133012001400148020001800162020001000180020001400190005001100204 039000700215013000700222020001000229#VV12.04216#VV12.04217#55000#Vi?t#M458T#372 .21#^214#168 chuyn k hay nht dnh cho tr mm non#Nguyn Anh b.s.#^aH.#^aM t hut#2012#^a367tr.^b21cm#M k b nghe#Gio dc mu gio#Truyn k#Sch mu gio #Nguyn Anh#P.Dung#287325#Nhn cch## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020010000720030004000820070018000860080 00500104009001000109010000600119011001500125020001700140020000900157020000400166 039000700170015004400177013000700221#VV12.04218#VV12.04219#36000#Vi?t#312M#895 .9221#^214#Thiu Hnh Nguyn#nh mnh#Th#Thiu Hnh Nguyn#^aH.#^aVn hc#2012 1#^a134tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#Tn tht ca tc gi: Thi u Th Hnh Nguyn#287326## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020021000730030004000940070018000980080 00500116009001000121010000500131011001400136020001700150020000900167020000400176 039000700180013000700187#VV12.04220#VV12.04221#35000#Vi?t#CH309K#895.9221#^214# Nguyn Lng Vinh#Chiu khng lng gi#Th#Nguyn Lng Vinh#^aH.#^aVn hc#2012 #^a75tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#287327## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030007000550070013000620080005000750090011000800100 00500091011001700096012004300113020001100156020000900167020001400176006000800190 039000700198019000500205013000700210#VV12.04224#25000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Mu #Vn Anh dch#^aH.#^aM thut#2011#^a47tr.^b21x28cm#B sch Th v dnh cho b nhp mn tp t#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Vn Anh#P.Dun g#Dch#287328## 00507000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030019000550070013000740080005000870090011000920100 00500103011001700108012004300125020001100168020000900179020001400188006000800202 039000700210019000500217013000700222#VV12.04225#25000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Mu xanh nc bin#Vn Anh dch#^aH.#^aM thut#2011#^a47tr.^b21x28c m#B sch Th v dnh cho b nhp mn tp t#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#V n Anh#P.Dung#Dch#287329## 00507000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420030011000720080005000830090059000880100005001470110 01400152012003700166020001800203039000700221020001400228020001600242013000700258 #VV12.04226#46000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin ch s tnh cm EQ#2 - 6 t ui#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a24tr. ^b26cm#B sch 200 ming bc dn thng minh#Gio dc mu gio#P.Dung#Sch mu gi o#Ch s tnh cm#287330## 00511000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020032000420030011000740080005000850090059000900100005001490110 01400154012003700168020001800205020001800223039000700241020001400248013000700262 #VV12.04227#46000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin ch s thng minh IQ#2 - 6 tui#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a24t r.^b26cm#B sch 200 ming bc dn thng minh#Gio dc mu gio#Ch s thng min h#P.Dung#Sch mu gio#287331## 00488000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030011000600080005000710090059000760100005001350110 01400140012003700154020001800191020000900209039000700218013000700225020001400232 #VV12.04228#46000#Vi?t#R203L#372.21#^214#Rn luyn ngn ng#2 - 6 tui#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a24tr.^b26cm#B s ch 200 ming bc dn thng minh#Gio dc mu gio#Ngn ng#P.Dung#287332#Sch m u gio## 00486000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030011000620080005000730090059000780100005001370110 01400142012003700156020000500193020001800198039000700216020001400223013000700237 #VV12.04229#46000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#2 - 6 tui#^aH.#^ aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2012#^a24tr.^b26cm#B sch 200 ming bc dn thng minh#Ton#Gio dc mu gio#P.Dung#Sch mu gio#28 7333## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030008000550070013000630080005000760090011000810100 00500092011001700097012004300114020001100157020000900168020001400177006000800191 039000700199013000700206019000500213#VV12.04230#25000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Mu tm#Vn Anh dch#^aH.#^aM thut#2011#^a47tr.^b21x28cm#B sch T h v dnh cho b nhp mn tp t#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Vn Anh#P.Du ng#287334#Dch## 00610000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020014000520290013000660070033000790080005001120090 01100117010000500128011001500133012003700148020001800185020001700203020000900220 02000160022900500060024500600080025103900070025901300070026601900050027300500060 0278#VV12.04232#VV12.04231#98000#Vi?t#NG500N#398.2#^214#Ng ngn Dp#Aesop fab les#Nguyn tc: Aesop ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a223tr.^b25cm#Vn hc kinh in dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn ng ngn#Aesop#Tu Vn#P.Dung#287335#Dch#Aesop## 00492000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020012000630070010000750220004000850080 00500089009001100094010000500105011001400110012002600124020000500150020000900155 020001400164005001000178039000700188013000700195#VV12.04234#VV12.04233#VV12.0423 5#30000#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ton#Ngc Linh#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^ a47tr.^b26cm#Chun b cho b vo lp 1#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Ngc Linh#P.D ung#287336## 00578000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490070048000650080005001130090053001180100 00500171011001400176020001800190020000300208020001300211005001500224005001600239 006001100255039000700266013000700273019000800280#VV12.04236#VV12.04237#42000#Vi ?t#T311#813#^214#Tn mu hng#Victoria Kann, Elizabeth Kann ; Chch Bng dc h#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a25tr.^b25cm#V n hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Kann, Victoria#Kann, Elizabeth#Chch Bng#P.Dun g#287337#Dch M## 00618000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490290028000780070046001060080005001520090 01100157010000500168011001500173012003700188020001800225020000700243020001200250 006001300262039000700275019001200282005001500294013000700309#VV12.04238#VV12.042 39#95000#Vi?t#C514P#853#^214#Cuc phiu lu ca Pinocchio#The adventures of Pin occhio#Nguyn tc: Carlo Collodi ; ng Th Hu dch#^aH.#^aM thut#2012#^a202t r.^b25cm#Vn hc kinh in dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Italia#Tiu thuy t#ng Th Hu#P.Dung#Dch Italia#Collodi, Carlo#287338## 00780000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610050011000660020053000770070028001300080 00500158009001800163010000500181011001500186015006300201021017100264020001600435 020000900451005001600460039000700476013000700483#VV12.04240#VV12.04241#VV12.0424 2#154000#Vi?t#B305N#330.9597#^214#ng Phong#Bin nin cc s kin kinh t Vit Nam (1975 - 2008)#ng Phong, Trn nh Thin#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a724 tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t Vit Nam#Gii th iu cc hot ng ni bt, nhng s kin quan trng trong nc v quc t c li n quan ti kinh t Vit Nam c sp xp theo th t thi gian t nm 1975 n 2 008#S kin kinh t#Vit Nam#Trn nh Thin#P.Dung#287339## 01371000000000373000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020049000590070100001080220004002082210078002120080 00500290009001800295010000500313011001600318015006500334021041900399020002700818 02000090084500500210085400500140087500500120088900500130090100500150091400500170 0929005001400946039000700960013000700967020002300974#VV12.04243#VV12.04245#VV12. 04244#Vi?t#T455T#680.09597#^214#Tng tp ngh v lng ngh truyn thng Vit Nam #Trng Th Ngc Bch, Bi Xun nh, Nguyn nh... ; B.s.: Trng Minh Hng (c h.b.), V Quang Dng#T.5#Ngh an lt, ngh thu, dt, ngh lm giy, m v n gh lm tranh dn gian#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a1502tr.^b24cm#TTS ghi: Vi n Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Gii thiu ngun gc, lch s hnh thnh v pht trin ca cc lng ngh an lt, ngh thu, dt, lm giy, m v ngh lm tranh dn gian. Thc trng sn xut ti cc lng ngh, dng c hnh ngh, b quyt ngh nghip, cc loi hnh sn phm, kiu cch, mu m, cc th php to hnh v trang tr, phng thc hnh ngh, truyn dy ngh, th tr ng giao lu bun bn, vn du lch - kinh t - vn ho lng ngh...#Ngh th cng truyn thng#Vit Nam#Trng Th Ngc Bch#Bi Xun nh#Nguyn nh#Mai c Hnh#Ng Quang Hin#Trng Minh Hng#V Quang Dng#P.Dung#287340#Lng ngh tru yn thng## 00487000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400080005000550090011000600100005000710110014000760120 03000090020001700120020001900137020001800156020001500174020001300189039000700202 019000500209013000700214#VV12.04246#10000#Vi?t#B100C#398.2#^214#Ba ch heo con# ^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c tch vng#Vn hc dn gia n#Vn hc nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#P.Dung#Dch#2 87341## 00487000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410080005000550090011000600100005000710110014000760120 03000090020001700120020001900137020001800156020001500174020001300189039000700202 019000500209013000700214#VV12.04247#10000#Vi?t#CH500N#398.2#^214#Ch nai Bambi# ^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c tch vng#Vn hc dn gia n#Vn hc nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#P.Dung#Dch#2 87342## 00487000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400080005000550090011000600100005000710110014000760120 03000090020001700120020001900137020001800156020001500174020001300189039000700202 019000500209013000700214#VV12.04248#10000#Vi?t#V314C#398.2#^214#Vt con xu x# ^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c tch vng#Vn hc dn gia n#Vn hc nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#P.Dung#Dch#2 87343## 00502000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020029000410080005000700090011000750100005000860110014000910120 03000105020001700135020001900152020001800171020001500189020001300204039000700217 019000500224013000700229#VV12.04249#10000#Vi?t#NG558T#398.2#^214#Ngi thi so thnh Hamelin#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c tch vng# Vn hc dn gian#Vn hc nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tran h#P.Dung#Dch#287344## 00495000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410080005000630090011000680100005000790110014000840120 03000098020001700128020001900145020001800164020001500182020001300197039000700210 013000700217019000500224#VV12.04250#10000#Vi?t#A103-O#398.2#^214#Alice x s thn k#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c tch vng#Vn hc dn gian#Vn hc nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#P.Dun g#287345#Dch## 00535000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560080005000690090032000740100005001060110 01400111012003000125020001700155020001500172039000800187013000700195019000500202 020001900207020001800226020001300244#VV12.04251#10000#Vi?t#CH500M#398.2#^214#Ch mo i hia#Truyn tranh#^aH.#^aM thut ; Nh sch Huy Hong#2011#^a16tr.^b21c m#Nhng cu chuyn c tch vng#Vn hc dn gian#Truyn c tch#P.Nhung#287346#D ch#Vn hc nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00534000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550080005000680090032000730100005001050110 01400110012003000124020001700154020001500171039000800186019000500194020001900199 013000700218020001300225020001800238#VV12.04252#10000#Vi?t#C450B#398.2#^214#C b tc vng#Truyn tranh#^aH.#^aM thut ; Nh sch Huy Hong#2011#^a16tr.^b21cm #Nhng cu chuyn c tch vng#Vn hc dn gian#Truyn c tch#P.Nhung#Dch#Vn hc nc ngoi#287347#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi## 00536000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570080005000700090032000750100005001070110 01400112012003000126020001700156020001500173039000800188019000500196020001900201 013000700220020001800227020001300245#VV12.04253#10000#Vi?t#C125B#398.2#^214#Cu b rng xanh#Truyn tranh#^aH.#^aM thut ; Nh sch Huy Hong#2011#^a16tr.^b21 cm#Nhng cu chuyn c tch vng#Vn hc dn gian#Truyn c tch#P.Nhung#Dch#V n hc nc ngoi#287348#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh## 00538000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030018000630070012000810080005000930090011000980100 00500109011001400114012005400128020001800182020000800200020001400208006000700222 039000800229019001600237013000700253#VV12.04254#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht trc khi ng#Bi dng cm xc#Nh L dch#^aH.#^aM thut#2012#^a41tr.^b 21cm#B khi u. Thi gian vng kch thch b no ca b!#Gio dc mu gio#Cm xc#Sch mu gio#Nh L#P.Nhung#Dch Trung Quc#287349## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030017000630070012000800080005000920090011000970100 00500108011001400113012005400127020001800181020001400199006000700213039000800220 013000700228019001600235020001300251020001000264#VV12.04255#25000#Vi?t#M558P#37 2.21#^214#10 pht trc khi ng#Chuyn k cho b#Nh L dch#^aH.#^aM thut#201 2#^a41tr.^b21cm#B khi u. Thi gian vng kch thch b no ca b!#Gio dc m u gio#Sch mu gio#Nh L#P.Nhung#287350#Dch Trung Quc#K nng sng#Truyn k## 00556000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030017000630070012000800080005000920090011000970100 00500108011001400113012005400127020001800181020000800199020000700207020001400214 006000700228039000800235019001600243013000700259#VV12.04256#25000#Vi?t#M558P#37 2.21#^214#10 pht trc khi ng#Tr chi tr tu#Nh L dch#^aH.#^aM thut#201 2#^a41tr.^b21cm#B khi u. Thi gian vng kch thch b no ca b!#Gio dc m u gio#Tr tu#T duy#Sch mu gio#Nh L#P.Nhung#Dch Trung Quc#287351## 00539000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030018000630070012000810080005000930090011000980100 00500109011001400114012005400128020001800182020001400200006000700214039000800221 019001600229020000900245013000700254#VV12.04257#25000#Vi?t#M558P#372.21#^214#10 pht trc khi ng#Khm ph ngn ng#Nh L dch#^aH.#^aM thut#2012#^a41tr.^b 21cm#B khi u. Thi gian vng kch thch b no ca b!#Gio dc mu gio#Sc h mu gio#Nh L#P.Nhung#Dch Trung Quc#Ngn ng#287352## 00536000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220004000992210 01300103004001300116008000500129009001100134010000500145011001500150020001800165 020000900183039000800192020001100200013000700211005001600218#VN12.01591#VN12.015 92#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.1#Nh o thut#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a138tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287353#Nguyn Nht nh## 00542000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220004000992210 01900103004001300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171 020000900189039000800198020001100206013000700217005001600224#VN12.01593#VN12.015 94#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.2#Nhng con gu bng#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a150tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287354#Nguyn Nht nh## 00541000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220004000992210 01800103004001300121008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170 020000900188039000800197020001100205013000700216005001600223#VN12.01595#VN12.015 96#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.3#Thm t nghip d#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287355#Nguyn Nht nh## 00542000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220004000992210 01900103004001300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171 020000900189039000800198020001100206013000700217005001600224#VN12.01597#VN12.015 98#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.4#ng thy nng tnh#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287356#Nguyn Nht nh## 00544000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220004000992210 02100103004001300124008000500137009001100142010000500153011001500158020001800173 020000900191039000800200020001100208013000700219005001600226#VN12.01599#VN12.016 00#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.5#Xin li my, Tai To!#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287357#Nguyn Nht nh## 00541000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220004000992210 01800103004001300121008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170 020000900188039000800197020001100205013000700216005001600223#VN12.01601#VN12.016 02#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.6#Ngi bn l lng#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a131tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287358#Nguyn Nht nh## 00538000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050016000540020013000700070016000830220004000992210 01500103004001300118008000500131009001100136010000500147011001500152020001800167 020000900185039000800194020001100202013000700213005001600220#VN12.01603#VN12.016 04#Vi?t#K312V#895.9223#^214#21500#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.7#B mt k trm#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a151tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287359#Nguyn Nht nh## 00538000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050016000540020013000700070016000830220004000992210 01500103004001300118008000500131009001100136010000500147011001500152020001800167 020000900185039000800194020001100202013000700213005001600220#VN12.01605#VN12.016 06#Vi?t#K312V#895.9223#^214#21500#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.8#Bt n hoa s#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287360#Nguyn Nht nh## 00537000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050016000540020013000700070016000830220004000992210 01400103004001300117008000500130009001100135010000500146011001500151020001800166 020000900184039000800193020001100201013000700212005001600219#VN12.01607#VN12.016 08#Vi?t#K312V#895.9223#^214#21500#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.9#Con m con ma#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a151tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287361#Nguyn Nht nh## 00538000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050016000540020013000700070016000830220005000992210 01400104004001300118008000500131009001100136010000500147011001500152020001800167 020000900185039000800194020001100202013000700213005001600220#VN12.01609#VN12.016 10#Vi?t#K312V#895.9223#^214#21500#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.10#C gio Trinh#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a139tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287362#Nguyn Nht nh## 00542000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050016000540020013000700070016000830220005000992210 01800104004001300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171 020000900189039000800198020001100206013000700217005001600224#VN12.01611#VN12.016 12#Vi?t#K312V#895.9223#^214#21500#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.11#Theo du chim ng#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287363#Nguyn Nht nh## 00535000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470050016000540020013000700070016000830220005000992210 01100104004001300115008000500128009001100133010000500144011001500149020001800164 020000900182039000800191020001100199013000700210005001600217#VN12.01613#VN12.016 14#Vi?t#K312V#895.9223#^214#21500#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.12#Tin chuc#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a151tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287364#Nguyn Nht nh## 00546000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420410005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 02200104004001300126008000500139009001100144010000500155011001500160020001800175 020000900193039000800202020001100210013000700221005001600228#VN12.01615#VN12.016 16#K312V#895.9223#^214#21500#Vi?t#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.13#Khu vn trn mi nh#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#P.Nhung#Truyn di#287365#Nguyn Nht nh## 00540000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01900104004001300123008000500136009001100141010000500152011001500157020001800172 020000900190039000500199020001100204013000700215005001600222#VN12.01617#VN12.016 18#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.14#Th mn b t chi#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a151tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287366#Nguyn Nht nh## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01700104004001300121008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170 020000900188039000500197020001100202013000700213005001600220#VN12.01619#VN12.016 20#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.15#Thi s hng rui#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287367#Nguyn Nht nh## 00536000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01500104004001300119008000500132009001100137010000500148011001500153020001800168 020000900186039000500195020001100200013000700211005001600218#VN12.01621#VN12.016 22#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.16#Ba l mu xanh#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287368#Nguyn Nht nh## 00540000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01900104004001300123008000500136009001100141010000500152011001500157020001800172 020000900190039000500199020001100204013000700215005001600222#VN12.01623#VN12.016 24#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.17#L thuc tng hnh#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287369#Nguyn Nht nh## 00540000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01900104004001300123008000500136009001100141010000500152011001500157020001800172 020000900190039000500199020001100204013000700215005001600222#VN12.01625#VN12.016 26#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.18#Cuc so ti vt v#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a147tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287370#Nguyn Nht nh## 00540000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01900104004001300123008000500136009001100141010000500152011001500157020001800172 020000900190039000500199020001100204013000700215005001600222#VN12.01627#VN12.016 28#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.19#C nhy kinh hong#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a139tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287371#Nguyn Nht nh## 00531000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01000104004001300114008000500127009001100132010000500143011001500148020001800163 020000900181039000500190020001100195013000700206005001600213#VN12.01629#VN12.016 30#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.20#Anh v em#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a139tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287372#Nguyn Nht nh## 00532000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01100104004001300115008000500128009001100133010000500144011001500149020001800164 020000900182039000500191013000700196020001100203005001600214#VN12.01631#VN12.016 32#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.21#Tng qun#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a147tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Uyn#287373#Truyn di#Nguyn Nht nh## 00541000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 02000104004001300124008000500137009001100142010000500153011001500158020001800173 020000900191039000500200020001100205013000700216005001600223#VN12.01634#VN12.016 33#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.22#Tm huy chng vng#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a158tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287374#Nguyn Nht nh## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01700104004001300121008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170 020000900188039000500197020001100202013000700213005001600220#VN12.01636#VN12.016 35#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.23#C xe nga k b#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a142tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287375#Nguyn Nht nh## 00537000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01600104004001300120008000500133009001100138010000500149011001500154020001800169 020000900187039000500196020001100201013000700212005001600219#VN12.01637#VN12.016 38#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.24#Gii thng ln#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a139tr.^b18cm#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287376#Nguyn Nht nh## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01700104004001300121008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170 020000900188039000500197020001100202013000700213005001600220#VN12.01639#VN12.016 40#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.25#Hip s ng ngy#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287377#Nguyn Nht nh## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01700104004001300121008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170 020000900188039000500197020001100202013000700213005001600220#VN12.01641#VN12.016 42#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.26#Tit mc bt ng#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a135tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287378#Nguyn Nht nh## 00530000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 00900104004001300113008000500126009001100131010000500142011001500147020001800162 020000900180039000500189020001100194013000700205005001600212#VN12.01643#VN12.016 44#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.27#Ph thu#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a142tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Uyn#Truyn di#287379#Nguyn Nht nh## 00536000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01500104004001300119008000500132009001100137010000500148011001500153020001800168 020000900186039000500195020001100200013000700211005001600218#VN12.01645#VN12.016 46#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.28#Ma h bn rn#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a147tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287380#Nguyn Nht nh## 00533000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01200104004001300116008000500129009001100134010000500145011001500150020001800165 020000900183039000500192020001100197013000700208005001600215#VN12.01647#VN12.016 48#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.29#Hoa t mui#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a139tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287381#Nguyn Nht nh## 00530000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 00900104004001300113008000500126009001100131010000500142011001500147020001800162 020000900180039000500189020001100194013000700205005001600212#VN12.01649#VN12.016 50#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.30#Qun kem#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a139tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Uyn#Truyn di#287382#Nguyn Nht nh## 00534000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01300104004001300117008000500130009001100135010000500146011001500151020001800166 020000900184039000500193020001100198013000700209005001600216#VN12.01651#VN12.016 52#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.31#Thng th #In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a139tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287383#Nguyn Nht nh## 00539000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01800104004001300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171 020000900189039000500198020001100203013000700214005001600221#VN12.01653#VN12.016 54#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.32#Bn ngoi ca lp#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a147tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287384#Nguyn Nht nh## 00537000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01600104004001300120008000500133009001100138010000500149011001500154020001800169 020000900187039000500196020001100201013000700212005001600219#VN12.01655#VN12.016 56#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.33#Ho mi mt mnh#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a139tr.^b18cm#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Uyn#Truyn di#287385#Nguyn Nht nh## 00532000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01200104004001300116008000500129009001100134010000500145011001500150020001800165 020000900183039000400192020001100196013000700207005001600214#VN12.01657#VN12.016 58#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.34#Chu ca b#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a139tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hu#Truyn di#287386#Nguyn Nht nh## 00537000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01700104004001300121008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170 020000900188039000400197020001100201013000700212005001600219#VN12.01659#VN12.016 60#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.35#Trng s c c#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Hu#Truyn di#287387#Nguyn Nht nh## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01800104004001300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171 020000900189039000400198020001100202013000700213005001600220#VN12.01661#VN12.016 62#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.36#Mi lm ngn nn#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hu#Truyn di#287388#Nguyn Nht nh## 00536000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01600104004001300120008000500133009001100138010000500149011001500154020001800169 020000900187039000400196020001100200013000700211005001600218#VN12.01663#VN12.016 64#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.37#Lp ph trt t#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Hu#Truyn di#287389#Nguyn Nht nh## 00532000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01200104004001300116008000500129009001100134010000500145011001500150020001800165 020000900183039000400192020001100196013000700207005001600214#VN12.01665#VN12.016 66#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.38#M vng nh#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a147tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hu#Truyn di#287390#Nguyn Nht nh## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01800104004001300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171 020000900189039000400198020001100202013000700213005001600220#VN12.01667#VN12.016 68#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.39#on kch tnh l#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hu#Truyn di#287391#Nguyn Nht nh## 00542000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 02200104004001300126008000500139009001100144010000500155011001500160020001800175 020000900193039000400202020001100206013000700217005001600224#VN12.01669#VN12.016 70#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.40#Lang thang trong rng#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hu#Truyn di#287392#Nguyn Nht nh## 00536000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01600104004001300120008000500133009001100138010000500149011001500154020001800169 020000900187039000400196020001100200013000700211005001600218#VN12.01671#VN12.016 72#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.41#Kho bu di h#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Hu#Truyn di#287393#Nguyn Nht nh## 00527000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 00700104004001300111008000500124009001100129010000500140011001500145020001800160 020000900178039000400187020001100191013000700202005001600209#VN12.01673#VN12.016 74#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.42#Gia s#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a147tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Hu#Truyn di#287394#Nguyn Nht nh## 00539000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01900104004001300123008000500136009001100141010000500152011001500157020001800172 020000900190039000400199020001100203013000700214005001600221#VN12.01675#VN12.016 76#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.43#Khch sn hoa hng#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a151tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hu#Truyn di#287395#Nguyn Nht nh## 00536000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01600104004001300120008000500133009001100138010000500149011001500154020001800169 020000900187039000400196020001100200013000700211005001600218#VN12.01677#VN12.016 78#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.44#Qu tng ba ln#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Hu#Truyn di#287396#Nguyn Nht nh## 00533000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01300104004001300117008000500130009001100135010000500146011001500151020001800166 020000900184039000400193020001100197013000700208005001600215#VN12.01679#VN12.016 80#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.45#Knh vn hoa#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hu#Truyn di#287397#Nguyn Nht nh## 00548000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 02800104004001300132008000500145009001100150010000500161011001500166020001800181 020000900199020001100208039000400219013000700223005001600230#VN12.01682#VN12.016 81#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.46#Ngi gip vic khc thng#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a175tr.^b18c m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#Hu#287398#Nguyn Nht nh## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01800104004001300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171 020000900189020001100198039000400209013000700213005001600220#VN12.01683#VN12.016 84#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.47#Ng qun trn i#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#Hu#287399#Nguyn Nht nh## 00531000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01100104004001300115008000500128009001100133010000500144011001500149020001800164 020000900182020001100191039000400202013000700206005001600213#VN12.01685#VN12.016 86#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.48#K thn b#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn di#Hu#287400#Nguyn Nht nh## 00528000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 00800104004001300112008000500125009001100130010000500141011001500146020001800161 020000900179020001100188039000400199013000700203005001600210#VN12.01687#VN12.016 88#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.49#Bn gi#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a147tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn di#Hu#287401#Nguyn Nht nh## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01800104004001300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171 020000900189020001100198039000400209013000700213005001600220#VN12.01689#VN12.016 90#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.50#Ca hng bnh ko#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a139tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#Hu#287402#Nguyn Nht nh## 00535000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01500104004001300119008000500132009001100137010000500148011001500153020001800168 020000900186020001100195039000400206013000700210005001600217#VN12.01691#VN12.016 92#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.51#Mt ngy k l#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a139tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn di#Hu#287403#Nguyn Nht nh## 00537000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01700104004001300121008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170 020000900188020001100197039000400208013000700212005001600219#VN12.01693#VN12.016 94#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.52#Tc ngn tc di#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn di#Hu#287404#Nguyn Nht nh## 00534000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700070016000830220005000992210 01400104004001300118008000500131009001100136010000500147011001500152020001800167 020000900185020001100194039000400205013000700209005001600216#VN12.01695#VN12.016 96#21500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh# T.54#C ph o tm#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a151tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn di#Hu#287405#Nguyn Nht nh## 00702000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020041000650070013001060080018001190090 01100137010000500148011001500153012001300168021019000181020002100371020000900392 020001100401039000500412013000700417#VN12.01697#VN12.01698#30000#Vi?t#NH556T#79 6.5#^214#Trng Hng#Nhng tr chi vui, b ch cho thiu nhi#Trng Hng#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a148tr.^b19cm#K nng sng#Trnh by mc ch gi o dc v rn luyn trong tr chi, thut sinh hot v 108 tr chi thi ua trong cc dp hi thao, trong cc sinh hot on th ngoi tri dnh cho i tng th iu nhi#Sinh hot ngoi tri#Tr chi#Thiu nin#H.H#287406## 00649000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020012000570030013000690070035000820040013001170080 00500130009001100135010000500146011001400151012003000165020001100195020001800206 02000170022402000090024102000130025002000150026300500120027800500090029003900050 0299013000700304#VV12.04258#VV12.04259#12500#Vi?t#L600C#959.7023092#^214#L Cn g Un#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: Nam Vit#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#L Thi T#Vn hc thiu nhi #Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#T Huy Long#Nam Vit#H.H #287407## 00658000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020015000570030013000720070036000850040013001210080 00500134009001100139010000500150011001400155012003000169020001500199020001800214 02000170023202000090024902000130025802000150027100500120028600500100029803900050 0308013000700313#VV12.04260#VV12.04261#12500#Vi?t#L600T#959.7023092#^214#L Th ng Kit#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: Minh Hiu#In ln th 7#^aH.#^aKi m ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#L Thng Kit#Vn hc t hiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#T Huy Long#Minh Hiu#H.H#287408## 00655000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020013000570030013000700070035000830040013001180080 00500131009001100136010000500147011001400152012003000166020001600196020001800212 02000170023002000090024702000130025602000150026900500120028400500090029603900050 0305013000700310#VV12.04262#VV12.04263#12500#Vi?t#312B#959.7021092#^214#inh B Lnh#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: Nam Vit#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#inh Tin Hong#Vn hc thi u nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#T Huy Long#Nam Vi t#H.H#287409## 00684000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020014000580030013000720070033000850040013001180080 00500131009001100136010000500147011001400152012003000166020001800196020001700214 02000090023102000130024002000150025300500120026800500070028003900050028702000470 0292013000700339#VV12.04264#VV12.04265#12500#Vi?t#TR121H#959.7024092#^214#Trn Hng o#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Bch ; Li: L Vn#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Nguyn Bch#L Vn#H.H#Trn Hng o, Danh tng, 1232-1300, VIt Nam#287410## 00647000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020010000580030013000680070035000810040013001160080 00500129009001100134010000500145011001400150012003000164020001000194020001800204 02000170022202000090023902000130024802000150026100500120027600500090028803900050 0297013000700302#VV12.04266#VV12.04267#12500#Vi?t#NG450Q#959.7021092#^214#Ng Q uyn#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: An Cng#In ln th 6#^aH.#^aKim n g#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Ng Quyn#Vn hc thiu nhi#N hn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#T Huy Long#An Cng#H.H#2 87411## 00705000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020015000540030013000690070041000820040013001230080 00500136009001100141010000500152011001400157012003000171020001800201020001700219 02000090023602000130024502000150025800500120027300500150028503900050030002000550 0305013000700360#VV12.04268#VV12.04269#12500#Vi?t#A105D#959.7012#^214#An Dng Vng#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: Nguyn Vit H#In ln th 4#^aH.#^a Kim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#T Huy Long#Nguyn Vit H#H.H #An Dng Vng, Vua nc u Lc, 179 TCN - ?, Vit Nam#287412## 00707000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030013000750070032000880040013001200080 00500133009001100138010000500149011001400154012003000168020000900198020001800207 02000170022502000090024202000130025102000150026400500120027900500060029103900050 0297020004800302013000700350#VV12.04270#VV12.04271#12500#Vi?t#Y605K#959.7024092 #^214#Yt Kiu D Tng#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: H n#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#D Tng#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#T Huy Long# H n#H.H#Yt Kiu, Tng nh Trn, (1242-1301), Vit Nam#287413## 00651000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020009000570030013000660070035000790040013001140080 00500127009001100132010000500143011001400148012003000162020001600192020001800208 02000170022602000090024302000130025202000150026500500120028000500090029203900050 0301013000700306#VV12.04272#VV12.04273#12500#Vi?t#B100T#959.7013092#^214#B Tri u#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: An Cng#In ln th 6#^aH.#^aKim ng# 2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Triu Th Trinh#Vn hc thiu n hi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#T Huy Long#An Cng#H. H#287414## 00701000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020013000570030013000700070030000830040013001130080 00500126009001100131010000500142011001400147012003000161020001100191020001800202 02000170022002000090023702000130024602000150025900500070027400500090028103900050 0290020004900295013000700344#VV12.04274#VV12.04275#12500#Vi?t#H103B#959.7013092 #^214#Hai B Trng#Truyn tranh#Tranh: L Lam ; Li: An Cng#In ln th 8#^aH.# ^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Trng Trc#Vn hc t hiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#L Lam#An Cng#H .H#Trng Nh, Th lnh khi ngha, (?-43), Vit Nam#287415## 00650000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020012000570030013000690070035000820040013001170080 00500130009001100135010000500146011001400151012003000165020001200195020001800207 02000170022502000090024202000130025102000150026400500120027900500090029103900050 0300013000700305#VV12.04276#VV12.04277#12500#Vi?t#L250#959.7022092#^214#L i Hnh#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: An Cng#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#L i Hnh#Vn hc thiu nh i#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#T Huy Long#An Cng#H.H #287416## 00569000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020015000670070038000820080005001200090 01100125010000500136011001500141012001300156020001700169020000900186020001200195 039000500207013000700212004001300219020002200232005001300254#VV12.04278#VV12.042 79#33000#Vi?t#B305N#895.9223#^214#H Vit Khu#Bin ngt ngo#H Vit Khu ; Mi nh ho: Henna Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a156tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#287417#In ln th 2#Sch thanh thiu nin#Henna Nguyn## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020017000730070040000900080005001300090 01100135010000500146011001500151012001300166020001700179020000900196020001100205 039000500216004001300221020002200234005001000256013000700266#VV12.04280#VV12.042 81#35000#Vi?t#CH400M#895.9223#^214#Nguyn Phc Tho#Cho mt tnh bn#Nguyn Ph c Tho ; Minh ho: Bch Khoa#^aH.#^aKim ng#2012#^a167tr.^b21cm#Teen vn hc# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn va#H.H#In ln th 4#Sch thanh thiu nin#Bc h Khoa#287418## 00570000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020030000630070031000930080005001240090 01100129010000500140011001500145012001300160020001700173020000900190020001200199 039000500211004001300216020002200229005001000251013000700261#VV12.04283#VV12.042 82#31000#Vi?t#D561N#895.9223#^214#Thu Trn#Dng nh ta khng cn b na#Thu Tr n ; Minh ho: Bch Khoa#^aH.#^aKim ng#2012#^a147tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#In ln th 4#Sch thanh thiu nin#Bch Kho a#287419## 00637000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360020011000430030041000540070044000950040013001390080005001520090 01100157010000500168011001500173012003200188020001800220020000900238020001300247 005001600260006000900276039000500285019001400290013000700304020001200311#VV12.04 284#Vi?t#B309G#338.7092#^214#45000#Bill Gates#Thin ti my tnh lm thay i t h gii#Tranh, li: Studio Cheongbi ; Ngc Anh dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng #2012#^a183tr.^b21cm#Chuyn k v danh nhn th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc# Truyn tranh#Studio Cheongbi#Ngc Anh#H.H#Dch Hn Quc#287420#Gates, Bill## 00686000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020015000420030054000570070056001110040013001670080005001800090 01100185010000500196011001500201012003200216020001800248020000900266020001300275 00500140028800500120030203900050031401900140031900600090033301300070034202000110 0349#VV12.04285#Vi?t#CH109D#570.92#^214#45000#Charles Darwin#Cu b thc hin c m bng s tp trung v kin tr#Li: Hyeong Mo-Ahn ; Tranh: Tae-Soo Lee ; Ng c Anh dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a198tr.^b21cm#Chuyn k v danh n hn th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hyeong Mo-Ahn#Tae-Soo Lee#H .H#Dch Hn Quc#Ngc Anh#287421#acuyn, S.## 00657000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020013000460030035000590070040000940040013001340080005001470090 01100152010000500163011001500168012003200183020001800215020000900233020001300242 005001200255006000900267039000500276013000700281019001400288020004100302#VV12.04 286#45000#Vi?t#B109-O#973.931092#^214#Barack Obama#Cu b m c tr thnh tng thng#Tranh, li: Tae-Soo Lee ; Ngc Anh dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012 #^a203tr.^b21cm#Chuyn k v danh nhn th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Tae-Soo Lee#Ngc Anh#H.H#287422#Dch Hn Quc#Obama, Barack, Tng thng , (1961 - ), M## 00453000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020021000730070019000940080005001130090 01100118010000500129011001400134020001800148020000900166020001200175039000500187 013000700192#VV12.04287#VV12.04288#13000#Vi?t#105V#895.9223#^214#Trng Tip T rng#n vt bi qua sng#Trng Tip Trng#^aH.#^aKim ng#2012#^a62tr.^b21cm #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#287423## 00435000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020030000440070022000740080005000960090011001010100005001120110 01400117020001800131020000900149020001300158005001000171039000500181013000700186 #VV12.04289#40000#Vi?t#CH527V#895.9223#^214#Chuyn v vng quc ko bng#Tranh , li: Thu Dung#^aH.#^aKim ng#2012#^a59tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Thu Dung#H.H#287424## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020023000660070034000890080005001230090 01100128010000500139011001500144012001300159015004900172020001800221020000400239 020001200243006000400255006000500259039000500264013000700269019000900276#VV12.04 291#VV12.04290#39000#Vi?t#B300M#823#^214#Valentine, Jenny#B mt ting dng c m#Jenny Valentine ; Dch: Kei, Pibi#^aH.#^aKim ng#2012#^a193tr.^b21cm#Teen vn hc#Sch c Gii thng Guardian truyn thiu nin#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Kei#Pibi#H.H#287425#Dch Anh## 00723000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020019000580030034000770070057001110080005001680090 01100173010000500184011001500189012001300204020001700217020000900234020001200243 03900050025500400130026002000220027300500080029500500190030300500080032200500140 0330013000700344005000500351005000500356#VV12.04292#VV12.04293#35000#Vi?t#TR103 T#895.9223008#^214#Tri tim nhy nht#Tuyn tp truyn ngn v tnh yu#Bt Ch, ng Th Hnh Dung, Gia Ho... ; Minh ho: KLBC#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b 21cm#Teen vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#In ln th 2#Sch t hanh thiu nin#Bt Ch#ng Th Hnh Dung#Gia Ho#Trn Minh Hp#287426#Khi#KLB C## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020020000700070015000900080005001050090 01100110010000500121011001500126020001700141020000900158020001200167039000500179 004001300184012001300197020002200210013000700232#VV12.04294#VV12.04295#59000#Vi ?t#CH303V#895.9223#^214#Phan Hn Nhin#Chic vng ng en#Phan Hn Nhin#^aH.#^ aKim ng#2012#^a295tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#In ln th 3#Teen vn hc#Sch thanh thiu nin#287427## 00651000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520030021000820070038001030220004001410080 00500145009001100150010000500161011001400166012004400180020001800224020001000242 02000060025202000140025800500080027200500120028001300070029201900160029900600100 0315#VV12.04296#VV12.04297#45000#Vi?t#L527K#372.21#^214#Luyn k nng tp trung ch #Dnh cho b 5-7 tui#Lu an, Mng Hiu ; Thi Uyn dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a88tr.^b21cm#150 tr chi chun b k nng cho b i hc#Gio dc m u gio#Tp trung#Ch #Sch mu gio#Lu an#Mng Hiu #287428#Dch Trung Quc# Thi Uyn## 00651000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520030021000820070038001030220004001410080 00500145009001100150010000500161011001400166012004400180020001800224020001000242 02000060025202000140025800500080027200500120028001900160029201300070030800600100 0315#VV12.04298#VV12.04299#35000#Vi?t#L527K#372.21#^214#Luyn k nng tp trung ch #Dnh cho b 5-7 tui#Lu an, Mng Hiu ; Thi Uyn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a68tr.^b21cm#150 tr chi chun b k nng cho b i hc#Gio dc m u gio#Tp trung#Ch #Sch mu gio#Lu an#Mng Hiu #Dch Trung Quc#287429# Thi Uyn## 00634000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520030021000780070038000990220004001370080 00500141009001300146010000500159011001400164012004400178020000900222020000500231 02000140023600500080025000500120025803900050027001300070027501900160028200600100 0298#VV12.04301#VV12.04300#45000#Vi?t#R203L#372.21#^214#Rn luyn t duy ton h c#Dnh cho b 5-7 tui#Lu an, Mng Hiu ; Thi Uyn dch#T.1#^aH.#^aKim n g #2012#^a92tr.^b21cm#150 tr chi chun b k nng cho b i hc#Mu gio#Ton #Sch mu gio#Lu an#Mng Hiu #H.H#287430#Dch Trung Quc#Thi Uyn## 00634000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520030021000780070038000990220004001370080 00500141009001300146010000500159011001400164012004400178020000900222020000500231 02000140023600500080025000500120025803900050027001900160027501300070029100600100 0298#VV12.04302#VV12.04303#35000#Vi?t#R203L#372.21#^214#Rn luyn t duy ton h c#Dnh cho b 5-7 tui#Lu an, Mng Hiu ; Thi Uyn dch#T.2#^aH.#^aKim n g #2012#^a68tr.^b21cm#150 tr chi chun b k nng cho b i hc#Mu gio#Ton #Sch mu gio#Lu an#Mng Hiu #H.H#Dch Trung Quc#287431#Thi Uyn## 00696000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380030013000660290034000790070072001130080005001850090 01100190010000500201011001400206012002500220020001800245020001200263020001300275 00500150028800500150030300600110031800600120032903900050034101900170034601300070 0363#VV12.04304#25000#Vi?t#C125C#863#^214#Cu chuyn v lng dng cm#Truyn tr anh#As fadas nos falam de... valentia#Aleix Cabrera ; Minh ho: Rosa M. Curto ; Dch: Phng Thy, Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2012#^a35tr.^b21cm#R r cng cc nng tin#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Truyn tranh#Cabrera, Aleix#Curto, Rosa M.#Phng Thy#Hng Giang#H.H#Dch Ty Ban Nha#287432## 00662000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380030013000650290037000780070059001150080005001740090 01100179010000500190011001400195012002500209020001800234020001200252020001300264 005001500277005001500292006001200307039000500319019001700324013000700341#VV12.04 305#25000#Vi?t#C125C#863#^214#Cu chuyn v lng bit n#Truyn tranh#As fadas nos falam de... la gratitud#Aleix Cabrera ; Minh ho: Rosa M. Curto ; Hng Gian g dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a35tr.^b21cm#R r cng cc nng tin#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Truyn tranh#Cabrera, Aleix#Curto, Rosa M.#Hng Giang#H.H#Dc h Ty Ban Nha#287433## 00700000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020030000380030013000680290037000810070071001180080005001890090 01100194010000500205011001400210012002500224020001800249020001200267020001300279 00500150029200500150030700600110032200600120033303900050034501900170035001300070 0367#VV12.04306#25000#Vi?t#C125C#863#^214#Cu chuyn v s khim nhng#Truyn tranh#As fadas nos falam de... la humildad#Aleix Cabrera ; Minh ho: Rosa M Curt o ; Dch: Phng Thy, Hng Giang#^aH.#^aKim ng#2012#^a35tr.^b21cm#R r cng cc nng tin#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Truyn tranh#Cabrera, Aleix#Curto, R osa M.#Phng Thy#Hng Giang#H.H#Dch Ty Ban Nha#287434## 00660000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020029000380030013000670290033000800070059001130080005001720090 01100177010000500188011001400193012002500207020001800232020001200250020001300262 005001500275005001500290006001200305039000500317019001700322013000700339#VV12.04 307#25000#Vi?t#C125C#863#^214#Cu chuyn v lng cm thng#Truyn tranh#As fada s nos falam de... amizade#Aleix Cabrera ; Minh ho: Rosa M. Curto ; Hng Giang dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a35tr.^b21cm#R r cng cc nng tin#Vn hc thiu n hi#Ty Ban Nha#Truyn tranh#Cabrera, Aleix#Curto, Rosa M.#Hng Giang#H.H#Dch Ty Ban Nha#287435## 00699000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380030013000650290038000780070072001160080005001880090 01100193010000500204011001400209012002500223020001800248020001200266020001300278 00500150029100500150030600600120032100600110033303900050034401900170034901300070 0366#VV12.04308#25000#Vi?t#C125C#863#^214#Cu chuyn v s ho phng#Truyn tra nh#As fadas nos falam de... generosidade#Aleix Cabrera ; Minh ho: Rosa M. Curto ; Dch: Hng Giang, Phng Thy#^aH.#^aKim ng#2012#^a35tr.^b21cm#R r cng c c nng tin#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Truyn tranh#Cabrera, Aleix#Curto, Ro sa M.#Hng Giang#Phng Thy#H.H#Dch Ty Ban Nha#287436## 00662000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380030013000660290036000790070059001150080005001740090 01100179010000500190011001400195012002500209020001800234020001200252020001300264 005001500277005001500292006001200307039000500319019001700324013000700341#VV12.04 309#25000#Vi?t#C125C#863#^214#Cu chuyn v lng t trng#Truyn tranh#As fadas nos falam de... autoestima#Aleix Cabrera ; Minh ho: Rosa M. Curto ; Hng Gian g dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a35tr.^b21cm#R r cng cc nng tin#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Truyn tranh#Cabrera, Aleix#Curto, Rosa M.#Hng Giang#H.H#Dc h Ty Ban Nha#287437## 00712000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020033000380030013000710290045000840070072001290080005002010090 01100206010000500217011001400222012002500236020001800261020001200279020001300291 00500150030400500150031900600120033400600110034603900050035701900170036201300070 0379#VV12.04310#25000#Vi?t#C125C#863#^214#Cu chuyn v tinh thn on kt#Truy n tranh#As fadas nos falam de... la responsabilidade#Aleix Cabrera ; Minh ho: Rosa M. Curto ; Dch: Hng Giang, Phng Thy#^aH.#^aKim ng#2012#^a35tr.^b21cm #R r cng cc nng tin#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Truyn tranh#Cabrera, Al eix#Curto, Rosa M.#Hng Giang#Phng Thy#H.H#Dch Ty Ban Nha#287438## 00701000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380030013000660290039000790070072001180080005001900090 01100195010000500206011001400211012002500225020001800250020001200268020001300280 00500150029300500150030800600120032300600110033503900050034601300070035101900170 0358#VV12.04311#25000#Vi?t#C125C#863#^214#Cu chuyn v tnh on kt#Truyn tr anh#As fadas nos falam de... solidariedade#Aleix Cabrera ; Minh ho: Rosa M. Cur to ; Dch: Hng Giang, Phng Thy#^aH.#^aKim ng#2012#^a35tr.^b21cm#R r cng cc nng tin#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Truyn tranh#Cabrera, Aleix#Curto, Rosa M.#Hng Giang#Phng Thy#H.H#287439#Dch Ty Ban Nha## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020011000650070039000760080005001150090 01100120010000500131011001500136020001700151020000400168020002700172006001800199 039000500217019000900222013000700231020002200238#VV12.04312#VV12.04313#62000#Vi ?t#PH206T#823#^214#Saunders, Kate#Php thut#Saunders Kate ; Nguyn Thu Trang d ch#^aH.#^aKim ng#2012#^a262tr.^b23cm#Vn hc hin i#Anh#Truyn khoa hc vi n tng#Nguyn Thu Trang#H.H#Dch Anh#287440#Sch thanh thiu nin## 00570000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020019000700070040000890080005001290090 01100134010000500145011003200150012001300182020001700195020000900212020001200221 039000500233020002200238005001300260013000700273#VV12.04314#VV12.04315#56000#Vi ?t#NH556#895.9223#^214#Phan Hn Nhin#Nhng i mt lnh#Phan Hn Nhin ; Minh ho: Phan V Linh#^aH.#^aKim ng#2012#^a230tr., 32tr. tranh mu^b21cm#Teen vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#Sch thanh thiu nin#Phan V Lin h#287441## 00684000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020015000570030016000720070081000880080005001690090 01100174010000500185011001500190020001800205020000900223020001200232005001700244 00500180026103900050027900500190028400500170030300500210032000500100034101300070 0351#VV12.04316#VV12.04317#45000#Vi?t#450C#895.9223008#^214# ca bu tri#Tp truyn ngn#Nguyn Trng An, Phan Th Vng Anh, Nguyn Thanh Chung... ; Minh h o: Hin Trn#^aH.#^aKim ng#2012#^a215tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn ngn#Nguyn Trng An#Phan Th Vng Anh#H.H#Nguyn Thanh Chung#L Th Bch Khoa#Nguyn Hng Ngc Lam#Hin Trn#287442## 00581000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500100 00341810007000440820006000518080005000570020016000620290018000780070044000960220 00400140008000500144009001100149010000500160011001500165020001700180020001100197 020001100208006001100219005000900230039000500239019001600244013000700260#VV12.04 318#VV12.04319#42000#Vi?t#Girlne Ya#CH310S#895.1#^214#Chim s ban mai#Lady's re volution#Girlne Ya ; Thanh Uyn dch ; Leo Chen h..#T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a 223tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Thanh Uyn#Leo Chen#H.H#Dc h Trung Quc#287443## 00587000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050010000510020026000610290035000870070025001220220 00500147008000500152009001100157010000500168011001500173020001700188020001100205 020001100216006000800227039000500235019001600240013000700256005001000263#VV12.04 320#VV12.04321#Vi?t#B300M#895.1#^214#44000#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.12#^aH.#^aKim ng #2012#^a235tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#H.H#Dch Tr ung Quc#287444#Girlne Ya## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070035000760220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001800187020000900205020001300214 005001300227006001500240019001400255039000500269013000700274#VV12.04322#16000#V i?t#SH311C#895.6#^214#Shin - cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn H Thu dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#H.H#287445## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070035000760220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001800187020000900205020001300214 005001300227006001500240019001400255039000500269013000700274#VV12.04323#16000#V i?t#SH311C#895.6#^214#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn H Thu dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#H.H#287446## 00583000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070035000760220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001800187020000900205020001300214 005001300227006001500240019001400255039000500269013000700274#VV12.04324#Vi?t#SH3 11C#895.6#^214#16000#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn H Thu dch#T.14#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#H.H#287447## 00583000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070035000760220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001800187020000900205020001300214 005001300227006001500240019001400255039000500269013000700274#VV12.04325#Vi?t#SH3 11C#895.6#^214#16000#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn H Thu dch#T.15#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#H.H#287448## 00507000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040014000760080 00500090009001100095010000500106011001500111015003100126020001800157020000900175 020001300184005000800197039000500205013000700210#VV12.04326#35000#Vi?t#T600Q#89 5.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.1#In ln th 19#^aH.#^aKim ng#2012# ^a171tr.^b21cm#Tn tht tc gi: o Hng Hi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#H.H#287449## 00507000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040014000760080 00500090009001100095010000500106011001500111015003100126020001800157020000900175 020001300184005000800197039000500205013000700210#VV12.04327#35000#Vi?t#T600Q#89 5.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.2#In ln th 19#^aH.#^aKim ng#2012# ^a171tr.^b21cm#Tn tht tc gi: o Hng Hi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#H.H#287450## 00507000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040014000760080 00500090009001100095010000500106011001500111015003100126020001800157020000900175 020001300184005000800197039000500205013000700210#VV12.04328#35000#Vi?t#T600Q#89 5.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.3#In ln th 19#^aH.#^aKim ng#2012# ^a171tr.^b21cm#Tn tht tc gi: o Hng Hi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#H.H#287451## 00507000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040014000760080 00500090009001100095010000500106011001500111015003100126020001800157020000900175 020001300184005000800197039000500205013000700210#VV12.04329#35000#Vi?t#T600Q#89 5.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.4#In ln th 19#^aH.#^aKim ng#2012# ^a171tr.^b21cm#Tn tht tc gi: o Hng Hi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#H.H#287452## 00506000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040013000760080 00500089009001100094010000500105011001500110015003100125020001800156020000900174 020001300183005000800196039000500204013000700209#VV12.04330#35000#Vi?t#T600Q#89 5.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.5#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2012#^ a171tr.^b21cm#Tn tht tc gi: o Hng Hi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#o Hi#H.H#287453## 00463000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040013000760080 00500089009001100094010000500105011001500110020001800125020000900143020001300152 005000800165039000500173013000700178#VV12.04331#35000#Vi?t#T600Q#895.9223#^214# T quy#Truyn tranh#o Hi#T.6#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a171tr.^b21c m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#KVn#287454## 00506000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040013000760080 00500089009001100094010000500105011001500110020001800125020000900143020001300152 005000800165015003100173039000500204013000700209#VV12.04332#35000#Vi?t#T600Q#89 5.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.7#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2012#^ a171tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#Tn tht tc gi: o Hng Hi#KVn#287455## 00620000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001400129012007900143020001800222020000900240020001300249 005001300262006001700275019001400292039000500306013000700311#VV12.04333#16000#V i?t#C125B#895.6#^214#Cu b Bakeru#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comic s. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#Dch Nht Bn#KVn#287456## 00620000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001400129012007900143020001800222020000900240020001300249 005001300262006001700275019001400292039000500306013000700311#VV12.04334#16000#V i?t#C125B#895.6#^214#Cu b Bakeru#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comic s. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#Dch Nht Bn#KVn#287457## 00620000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001400129012007900143020001800222020000900240020001300249 005001300262006001700275019001400292039000500306013000700311#VV12.04335#16000#V i?t#C125B#895.6#^214#Cu b Bakeru#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comic s. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#Dch Nht Bn#KVn#287458## 00620000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001400129012007900143020001800222020000900240020001300249 005001300262006001700275019001400292039000500306013000700311#VV12.04336#16000#V i?t#C125B#895.6#^214#Cu b Bakeru#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comic s. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#Dch Nht Bn#KVn#287459## 00712000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020016000530030056000690070073001250080005001980090 01100203010000500214011001500219020001800234020000900252020000400261005001600265 00500180028100500180029900500150031700500130033200600120034503900050035701300070 0362019000500369#VN12.01699#VN12.01700#22000#Vi?t#TH460G#808.81#^214#Th gi c tin#Tuyn chn nhng bi th quc t hay vit cho thiu nhi#Samuil Marshak, Se rgey Mikhalkov, Kornay Chukovsky... ; Thi B Tn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a13 1tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Th gii#Th#Marshak, Samuil#Mikhalkov, Sergey#Chuk ovsky, Kornay#Rodari, Gianni#Segal, Erich#Thi B Tn#KVn#287460#Dch## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020025000540030004000790070011000830080005000940090 01100099010000500110011001400115020001800129020000900147020000400156039000500160 005001100165013000700176#VN12.01701#VN12.01702#25500#Vi?t#B125T#895.9221#^214#B u tri trong qu trng#Th#Xun Qunh#^aH.#^aKim ng#2012#^a73tr.^b19cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Th#KVn#Xun Qunh#287461## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070043000730080005001160090011001210100 00500132011002900137020001800166020000300184020001200187005001800199006001000217 039000500227019000800232005000800240013000700248#VN12.01703#VN12.01704#28000#Vi ?t#B126C#813#^214#By cnh ct nh Popper#Richard, Florence Atwater ; Qun Khu dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a126tr., 8tr. nh mu^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#Atwater, Florence#Qun Khu#KVn#Dch M#Richard#287462## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020018000660030016000840070011001000080 01800111009001100129010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000500198013000700203#VN12.01705#VN12.01706#38000#Vi?t#C463N#895.92234#^214# H Huy Sn#Cm nh cm ngi#Tp truyn ngn#H Huy Sn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a171tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#287463## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020022000620030015000840290017000990070 03700116008001800153009001100171010000500182011001500187020001700202020000400219 020001500223039000500238012003700243006001800280013000700298#VN12.01707#VN12.017 08#70000#Vi?t#S550K#823#^214#Shan, Darren#S khi huyn ca qu#Truyn kinh d# Demon apocolypse#Darren Shan ; Nguyn Thnh Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2012#^a298tr.^b19cm#Vn hc hin i#Anh#Truyn kinh d#KVn#Sch dnh cho l a tui 16+)(Demonata#Nguyn Thnh Nhn#287464## 00560000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020020000640070037000840220004001210080 01800125009001100143010000500154011001500159020001800174020000300192020001200195 006001700207039000500224013000700229019000800236005001400244#VN12.01709#VN12.017 10#90000#Vi?t#TH107G#813#^214#Brooks, Terry#Thanh gm Shannara#Terry Brooks ; Hong Thch Qun dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a347tr.^b20cm#Vn h c thiu nhi#M#Tiu thuyt#Hong Thch Qun#KVn#287465#Dch M#Brooks, Terry## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020020000640070031000840080005001150090 01100120010000500131011001500136012003600151020001800187020000700205020001200212 006001000224039000500234013000700239019001200246#VN12.01711#VN12.01712#55000#Vi ?t#M118Q#813#^214#Peacock, Shane#Mt qu tnh thng#Shane Peacock ; Hong Anh d ch#^aH.#^aKim ng#2012#^a329tr.^b19cm#Thi nin thiu ca Sherlock Holmes#Vn hc thiu nhi#Canaa#Tiu thuyt#Hong Anh#KVn#287466#Dch Canaa## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020015000640070031000790080005001100090 01100115010000500126011001500131012003600146020001800182020000700200020001200207 006001000219039000500229019001200234013000700246#VN12.01713#VN12.01714#55000#Vi ?t#C500N#813#^214#Peacock, Shane#C ng t thn#Shane Peacock ; Hong Anh dch#^ aH.#^aKim ng#2012#^a326tr.^b19cm#Thi nin thiu ca Sherlock Holmes#Vn hc t hiu nhi#Canaa#Tiu thuyt#Hong Anh#KVn#Dch Canaa#287467## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050016000550020013000710070016000840220004001000040 01400104008000500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172 020001100181039000500192013000700197005001600204#VN12.01715#VN12.01716#110000#V i?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.1#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2012#^a646tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di #KVn#287468#Nguyn Nht nh## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050016000550020013000710070016000840220004001000040 01400104008000500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172 020001100181039000500192013000700197005001600204#VN12.01717#VN12.01718#110000#V i?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.2#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2012#^a659tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di #KVn#287469#Nguyn Nht nh## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050016000550020013000710070016000840220004001000040 01400104008000500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172 020001100181039000500192013000700197005001600204#VN12.01719#VN12.01720#110000#V i?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.3#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2012#^a622tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di #KVn#287470#Nguyn Nht nh## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050016000550020013000710070016000840220004001000040 01400104008000500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172 020001100181039000500192013000700197005001600204#VN12.01721#VN12.01722#110000#V i?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.4#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2012#^a622tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di #KVn#287471#Nguyn Nht nh## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050016000550020013000710070016000840220004001000040 01400104008000500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172 020001100181039000500192013000700197005001600204#VN12.01723#VN12.01724#110000#V i?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.5#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2012#^a614tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di #KVn#287472#Nguyn Nht nh## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050016000550020013000710070016000840220004001000040 01400104008000500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172 020001100181039000500192013000700197005001600204#VN12.01725#VN12.01726#110000#V i?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.6#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2012#^a606tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di #KVn#287473#Nguyn Nht nh## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050016000550020013000710070016000840220004001000040 01400104008000500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172 020001100181039000500192013000700197005001600204#VN12.01727#VN12.01728#110000#V i?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.7#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2012#^a614tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di #KVn#287474#Nguyn Nht nh## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050016000550020013000710070016000840220004001000040 01400104008000500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172 020001100181039000500192013000700197005001600204#VN12.01729#VN12.01730#110000#V i?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.8#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2012#^a682tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di #KVn#287475#Nguyn Nht nh## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050016000550020013000710070016000840220004001000040 01400104008000500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172 020001100181039000500192013000700197005001600204#VN12.01731#VN12.01732#110000#V i?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.9#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2012#^a606tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di #KVn#287476#Nguyn Nht nh## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070032000790220004001112210055001150080 00500170009001100175010000500186011001500191020001800206020001100224020001300235 005001300248006001200261039000500273013000700278019001600285#VN12.01733#21500#V i?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phn g Thu dch#T.1#B mt siu cp ca c . Mt th thn tc t Miu N#^aH.#^aKi m ng#2012#^a124tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsin g#Phng Thu#KVn#287477#Dch Trung Quc## 00604000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070032000790220004001112210056001150080 00500171009001100176010000500187011001500192020001800207020001100225020001300236 005001300249006001200262039000500274019001600279013000700295#VN12.01734#21500#V i?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phn g Thu dch#T.2#C gi b n sui nng. Mt hiu k qui ca sn thn#^aH.#^aK im ng#2012#^a124tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsi ng#Phng Thu#KVn#Dch Trung Quc#287478## 00612000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070032000790220004001112210064001150080 00500179009001100184010000500195011001500200020001800215020001100233020001300244 005001300257006001200270039000500282019001600287013000700303#VN12.01735#21500#V i?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phn g Thu dch#T.3#Manh mi mt m tng nh Tn. Linh vt sng do cho s mt hn# ^aH.#^aKim ng#2012#^a120tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#KVn#Dch Trung Quc#287479## 00607000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070032000790220004001112210059001150080 00500174009001100179010000500190011001500195020001800210020001100228020001300239 005001300252006001200265039000500277019001600282013000700298#VN12.01736#21500#V i?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phn g Thu dch#T.4#a cung vn sp tan tnh. Tiu s tm nm cha kho#^aH.# ^aKim ng#2012#^a121tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#KVn#Dch Trung Quc#287480## 00615000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070032000790220004001112210067001150080 00500182009001100187010000500198011001500203020001800218020001100236020001300247 005001300260006001200273039000500285019001600290013000700306#VN12.01737#21500#V i?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phn g Thu dch#T.5#Ma hai rng i Thit Thnh. Thit kim cng chin u khc li t#^aH.#^aKim ng#2012#^a117tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh #Au Yao Hsing#Phng Thu#KVn#Dch Trung Quc#287481## 00613000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070032000790220004001112210065001150080 00500180009001100185010000500196011001500201020001800216020001100234020001300245 005001300258006001200271039000500283019001600288013000700304#VN12.01738#21500#V i?t#450L#895.1#^214# Long Vin linh vt sng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phn g Thu dch#T.6#ng Thit m cht i sng li. N ch thnh liu mnh luyn kim #^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#A u Yao Hsing#Phng Thu#KVn#Dch Trung Quc#287482## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070049000740220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020001800163020001100181020001300192005000900205 005001300214006001200227039000500239013000700244019001600251#VN12.01739#21500#V i?t#S309N#895.1#^214#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nh i#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#KVn#287483#Dch Tru ng Quc## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070049000740220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020001800163020001100181020001300192005000900205 005001300214006001200227039000500239019001600244013000700260#VN12.01740#21500#V i?t#S309N#895.1#^214#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nh i#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#KVn#Dch Trung Quc #287484## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070049000740220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020001800163020001100181020001300192005000900205 005001300214006001200227039000500239019001600244013000700260#VN12.01741#21500#V i?t#S309N#895.1#^214#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nh i#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#KVn#Dch Trung Quc #287485## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070049000740220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020001800163020001100181020001300192005000900205 005001300214006001200227039000500239019001600244013000700260#VN12.01742#21500#V i?t#S309N#895.1#^214#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nh i#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#KVn#Dch Trung Quc #287486## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070049000740220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020001800163020001100181020001300192005000900205 005001300214006001200227039000500239019001600244013000700260#VN12.01743#21500#V i?t#S309N#895.1#^214#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nh i#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#KVn#Dch Trung Quc #287487## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070049000740220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020001800163020001100181020001300192005000900205 005001300214006001200227039000500239019001600244013000700260#VN12.01744#21500#V i?t#S309N#895.1#^214#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nh i#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#KVn#Dch Trung Quc #287488## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070049000740220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020001800163020001100181020001300192005000900205 005001300214006001200227039000500239019001600244013000700260#VN12.01745#21500#V i?t#S309N#895.1#^214#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nh i#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#KVn#Dch Trung Quc #287489## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070049000740220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020001800163020001100181020001300192005000900205 005001300214006001200227039000500239019001600244013000700260#VN12.01746#21500#V i?t#S309N#895.1#^214#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nh i#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#KVn#Dch Trung Quc #287490## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070049000740220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020001800163020001100181020001300192005000900205 005001300214006001200227039000500239019001600244013000700260#VN12.01747#21500#V i?t#S309N#895.1#^214#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu nh i#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#KVn#Dch Trung Quc #287491## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070049000740220005001230080005001280090 01100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193005000900206 005001300215006001200228039000500240019001600245013000700261#VN12.01748#21500#V i?t#S309N#895.1#^214#Siu nhn m n lin#Truyn tranh#Shelwing ; Au Yao Hsing c h.b. ; Trn Tr My dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b17cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Shelwing#Au Yao Hsing#Trn Tr My#KVn#Dch Trung Qu c#287492## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000600239019001400245013000700259#VN12.01749#22000#V i?t#N312R#895.6#^214#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.20#^aH.#^aKim ng#2012#^a237tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#K.Vn#Dch Nht Bn# 287493## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000600239019001400245013000700259#VN12.01750#22000#V i?t#N312R#895.6#^214#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.21#^aH.#^aKim ng#2012#^a237tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#K.Vn#Dch Nht Bn# 287494## 00558000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070036000620220005000982210022001030080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001600201006001300217039000500230019001400235013000700249#VN12.01751#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T .12#Kin tr mi bo kim#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#KVn#Dch Nht Bn#287495## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070036000620220005000982210053001030080 00500156009001100161010000500172011001500177020001800192020000900210020001300219 005001600232006001300248039000500261019001400266013000700280#VN12.01752#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T .13#K th ca hm nay cng chnh l k th ca ngy mai#^aH.#^aKim ng#2012#^a 189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayum i#KVn#Dch Nht Bn#287496## 00582000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510290008000640070031000720220005001030050 01200108008000500120009001100125010000500136011001500141019001400156020001700170 020000900187020001300196039000500209012003500214006001200249013000700261#VN12.01 753#Vi?t#B112M#895.6#^214#16000#7 mm sng#Truyn tranh#7 Seeds#Tamura Yumi ; B i Minh V dch#T.21#Tamura Yumi#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Dch Nht B n#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Tranh truyn dnh cho la tui 16 +#Bi Minh V#287497## 00582000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510290008000640070031000720220005001030050 01200108008000500120009001100125010000500136011001500141019001400156020001700170 020000900187020001300196039000500209012003500214006001200249013000700261#VN12.01 754#Vi?t#B112M#895.6#^214#16000#7 mm sng#Truyn tranh#7 Seeds#Tamura Yumi ; B i Minh V dch#T.20#Tamura Yumi#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Dch Nht B n#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Tranh truyn dnh cho la tui 16 +#Bi Minh V#287498## 00677000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020038000400030013000780070075000910220005001662210042001710080 00500213009001100218010000500229011001500234020001800249020000900267020001300276 005001300289005001400302006001900316039000700335019001400342013000700356#VN12.01 755#Vi?t#B103G#895.6#^214#16000#Bakuman - Gic m ho s truyn tranh#Truyn tr anh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Nguyn Hng Giang dch#T .14#Cuc chin tm l v li thoi quyt nh#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18c m#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Nguyn Hn g Giang#T.Dung#Dch Nht Bn#287499## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020012000420030013000540070032000670220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012003500139020001700174020000900191020001300200 005001200213006001300225039000700238019001400245013000700259#VN12.01756#16000#V i?t#STR418E#895.6#^214#Strobe Edge#Truyn tranh#Io Sakisaka ; Barbie Ayumi dch# T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a213tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Io Sakisaka#Barbie Ayumi#T.Dung#Dch Nht Bn# 287500## 00557000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070048000590220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001300187 005001600200006001100216039000700227019001400234013000700248#VN12.01757#15000#V i?t#Y000#895.7#^214#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a169tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#T.Dung#Dch Hn Quc#287501## 00557000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070033000660220005000992210021001040080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 039000700201019001400208005001500222006001100237013000700248#VN12.01758#16000#V i?t#O-431#895.6#^214#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.12#a con ca nh sng#^aH.#^aKim ng#2012#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#T.Dung#Dch Nht Bn#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn#287502## 00551000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030013000530070033000660220005000992210015001040080 00500119009001100124010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182 039000700195019001400202005001500216006001100231013000700242#VN12.01759#16000#V i?t#O-431#895.6#^214#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.13#Khu vc Kagero#^aH.#^aKim ng#2012#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#T.Dung#Dch Nht Bn#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn#287503## 00669000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070064000660220004001302210028001340080 00500162009001100167010000500178011001500183012003500198020001700233020000900250 02000130025900500170027200500140028900600120030301900140031501300070032903900070 0336#VN12.01760#16000#Vi?t#E207H#895.6#^214#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Nguyt Minh dch#T.1#Chng trai c i ch n vng#^aH.#^aKim ng#2012#^a210tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#V n hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Nguyt Minh# Dch Nht Bn#287504#T.Dung## 00654000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070064000660220004001302210013001340080 00500147009001100152010000500163011001500168012003500183020001700218020000900235 02000130024400500170025700500140027400600120028801300070030001900140030703900070 0321#VN12.01761#16000#Vi?t#E207H#895.6#^214#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Nguyt Minh dch#T.2#Anh hng rm#^aH.#^aK im ng#2012#^a207tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc hin i# Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Nguyt Minh#287505#Dch Nh t Bn#T.Dung## 00542000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900070 00510140007000580410005000651810007000700820006000778080005000830020026000880030 01300114007003500127022000500162005001200167006001600179008000500195009001100200 010000500211011001500216019001400231013000700245#VN12.01762#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T.Dung#16000#Vi?t#CH106Q#895.6#^214#Chng qun gia ca b M ei#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trnh Thu Giang dch#T.16#Riko Miyagi#Trnh Thu Gi ang#^aH.#^aKim ng#2011#^a194tr.^b18cm#Dch Nht Bn#287506## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200150002300300130 00380290025000510070037000760220005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139019001400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001700221 039000700238181000700245082000600252808000500258013000700263#VN12.01763#16000#V i?t#Chng qun gia#Truyn tranh#Hayate the combat butler#Hata Kenjiro ; Nguyn T hanh Vn dch#T.29#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#T.Dung#CH106Q#895.6#^ 214#287507## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200240002300300130 00470070040000600220005001000080005001050090011001100100005001210110015001260190 01400141020001800155020000900173020001300182005001300195006001900208039000500227 012003400232181000700266082000600273808000500279013000700284#VN12.01764#14000#V i?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Dch: Nguyn Hng Giang #T.73#^aH.#^aKim ng#2012#^a180tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#Vanh#Sch dnh cho la tui thi u nin#TH104T#895.6#^214#287508## 00528000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070034000710220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172005001600185 006001100201039000500212019001400217013000700231#VN12.01765#16000#Vi?t#TH550S#8 95.6#^214#Th su ngy 13?#Truyn tranh#Chizuru Enomoto ; Thanh Thu dch#T.3#^a H.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Chizur u Enomoto#Thanh Thu#Vanh#Dch Nht Bn#287509## 00471000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430070022000620080005000840090011000890100005001000110 01400105012003600119020001800155020000900173020001300182005001000195039000500205 013000700210#VN12.01766#14000#Vi?t#L101#895.9223#^214#Lc bng i tm#Li, tranh: Bch Khoa#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b18cm#Nhng cu chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Bch Khoa#Vanh#287510## 00506000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430070036000590080005000950090011001000100005001110110 01400116012003600130020001800166020000900184020001300193005001100206005001100217 039000500228013000700233#VN12.01767#14000#Vi?t#E202B#895.9223#^214#Em Bin u r i?#Li: Nh Thuyn ; Tranh: Quang Ton#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b18cm#Nhng cu chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nh Thuy n#Quang Ton#Vanh#287511## 00537000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020026000420070037000680080005001050090011001100100005001210110 01400126012005100140020001800191020001400209005001000223005001300233039000500246 013000700251020001300258#VN12.01768#11000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con chm sc vt nui#Li: Hiu Minh ; Tranh: Gip Nht#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b 18cm#B gii giang. K nng t chm sc v lm vic nh#Gio dc mu gio#Sch m u gio#Hiu Minh# Gip Nht#Vanh#287512#K nng sng## 00539000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020028000420070037000700080005001070090011001120100005001230110 01400128012005100142020001800193020001400211005001000225005001300235039000500248 013000700253020001300260#VN12.01769#11000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con lm v sinh c nhn#Li: Hiu Minh ; Tranh: Gip Nht#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr. ^b18cm#B gii giang. K nng t chm sc v lm vic nh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hiu Minh# Gip Nht#Vanh#287513#K nng sng## 00527000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420070037000580080005000950090011001000100005001110110 01400116012005100130020001800181020001400199005001000213005001300223039000500236 013000700241020001300248#VN12.01770#11000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con dn n h#Li: Hiu Minh ; Tranh: Gip Nht#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b18cm#B gi i giang. K nng t chm sc v lm vic nh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hi u Minh# Gip Nht#Vanh#287514#K nng sng## 00533000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020022000420070037000640080005001010090011001060100005001170110 01400122012005100136020001800187020001400205005001000219005001300229039000500242 013000700247020001300254#VN12.01771#11000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con trng rau ci#Li: Hiu Minh ; Tranh: Gip Nht#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b18cm #B gii giang. K nng t chm sc v lm vic nh#Gio dc mu gio#Sch mu g io#Hiu Minh# Gip Nht#Vanh#287515#K nng sng## 00530000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020019000420070037000610080005000980090011001030100005001140110 01400119012005100133020001800184020001400202005001000216005001300226039000500239 013000700244020001300251#VN12.01772#11000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con chm b m#Li: Hiu Minh ; Tranh: Gip Nht#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b18cm#B gii giang. K nng t chm sc v lm vic nh#Gio dc mu gio#Sch mu gio #Hiu Minh# Gip Nht#Vanh#287516#K nng sng## 00531000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420070037000620080005000990090011001040100005001150110 01400120012005100134020001800185020001400203005001000217005001300227039000500240 013000700245020001300252#VN12.01773#11000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con trng em b#Li: Hiu Minh ; Tranh: Gip Nht#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b18cm#B gii giang. K nng t chm sc v lm vic nh#Gio dc mu gio#Sch mu gi o#Hiu Minh# Gip Nht#Vanh#287517#K nng sng## 00535000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020024000420070037000660080005001030090011001080100005001190110 01400124012005100138020001800189020001400207005001000221005001300231039000500244 013000700249020001300256#VN12.01774#11000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con chm sc ng b#Li: Hiu Minh ; Tranh: Gip Nht#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b18 cm#B gii giang. K nng t chm sc v lm vic nh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hiu Minh# Gip Nht#Vanh#287518#K nng sng## 00531000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420070037000620080005000990090011001040100005001150110 01400120012005100134020001800185020001400203005001000217005001300227039000500240 013000700245020001300252#VN12.01775#11000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con lm p h bp#Li: Hiu Minh ; Tranh: Gip Nht#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b18cm#B gii giang. K nng t chm sc v lm vic nh#Gio dc mu gio#Sch mu gi o#Hiu Minh# Gip Nht#Vanh#287519#K nng sng## 00530000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020019000420070037000610080005000980090011001030100005001140110 01400119012005100133020001800184020001400202005001000216005001300226039000500239 013000700244020001300251#VN12.01776#11000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con dn b n n#Li: Hiu Minh ; Tranh: Gip Nht#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b18cm#B gii giang. K nng t chm sc v lm vic nh#Gio dc mu gio#Sch mu gio #Hiu Minh# Gip Nht#Vanh#287520#K nng sng## 00539000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020028000420070037000700080005001070090011001120100005001230110 01400128012005100142020001800193020001400211005001000225005001300235039000500248 013000700253020001300260#VN12.01777#11000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#Kh con chun b n trng#Li: Hiu Minh ; Tranh: Gip Nht#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr. ^b18cm#B gii giang. K nng t chm sc v lm vic nh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Hiu Minh# Gip Nht#Vanh#287521#K nng sng## 00505000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020012000440070037000560080005000930090011000980100005001090110 01400114012003600128020001800164020000900182020001300191005001100204005001200215 039000500227013000700232#VN12.01778#14000#Vi?t#QU100C#895.9223#^214#Qu c chua #Li: Nh Thuyn ; Tranh: T Lan Hnh#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b18cm#Nhng c u chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nh Thuyn# T Lan Hnh#Vanh#287522## 00491000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020009000430070032000520080005000840090011000890100005001000110 01400105012003600119020001800155020000900173020001300182005000900195005000900204 039000500213013000700218#VN12.01779#14000#Vi?t#253C#895.9223#^214#m chim#Li : L Qunh ; Tranh: Kim Dun#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b18cm#Nhng cu chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L Qunh#Kim Dun#Va nh#287523## 00515000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020013000430070042000560080005000980090011001030100005001140110 01400119012003600133020001800169020000900187020001300196005001100209005001700220 039000500237013000700242#VN12.01780#14000#Vi?t#561V#895.9223#^214#ng v nh #Li: Nh Thuyn ; Tranh: Trn Khnh Duyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b18cm#Nh ng cu chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nh Th uyn#Trn Khnh Duyn#Vanh#287524## 00511000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430070036000640080005001000090011001050100005001160110 01400121012003600135020001800171020000900189020001300198005001100211005001100222 039000500233013000700238#VN12.01781#14000#Vi?t#C103#895.9223#^214#Ci n pin ca Xoi#Li: Nh Thuyn ; Tranh: Quang Ton#^aH.#^aKim ng#2012#^a26tr.^b18cm# Nhng cu chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nh Thuyn#Quang Ton#Vanh#287525## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020010000430070034000530080005000870090011000920100005001030110 01400108012003600122020001800158020000900176020001300185005001000198005001000208 039000500218013000700223#VN12.01782#14000#Vi?t#C430B#895.9223#^214#Con b m#L i: Thanh Tm ; Tranh: Bch Khoa#^aH.#^aKim ng#2012#^a27tr.^b18cm#Nhng cu chu yn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh Tm#Bch Kh oa#Vanh#287526## 00503000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020011000430070037000540080005000910090011000960100005001070110 01400112012003600126020001800162020000900180020001300189005001100202005001200213 039000500225013000700230#VN12.01783#14000#Vi?t#T314B#895.9223#^214#Tt b nh#L i: Nh Thuyn ; Tranh: T Lan Hnh#^aH.#^aKim ng#2012#^a24tr.^b18cm#Nhng cu chuyn th trn Lc Bc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nh Thuyn#T Lan Hnh#Vanh#287527## 00690000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030027000730070072001000080005001720090 01100177010000500188011001400193020001800207020000900225020001200234005001500246 03900050026101300070026602000080027300500120028100500120029300500150030500500150 0320005001700335#VN12.01784#VN12.01785#42000#Vi?t#B305V#895.9223#^214#Bin vng o ngc#Nhng tc phm hay v bin#Nguyn Tun, Nguyn Ngc, Nguyn V Tim... ; Trn Quc Ton tuyn chn#^aH.#^aKim ng#2012#^a71tr.^b17cm#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn ngn#Trn Quc Ton#Thu#287528#Bi ht#Nguyn Tun#Nguyn Ng c#Nguyn V Tim#Nguyn Th Mai#Nguyn c Quang## 00499000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020025000380070014000630080018000770090011000950100005001060110 01400111020001800125020001900143020001300162006000900175039000500184013000700189 012004900196#VN12.01786#17000#Vi?t#C103M#800#^214#Caillou mc ngi ln#Duy Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Duy Vit#Thu#287529#B sch ni ting th gii dnh cho tr 1-5 tui## 00489000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020015000380070014000530080018000670090011000850100005000960110 01400101020001800115020001900133020001300152006000900165039000500174013000700179 012004900186#VN12.01787#17000#Vi?t#C103#800#^214#Caillou i lm#Duy Vit dch# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc n goi#Truyn tranh#Duy Vit#Thu#287530#B sch ni ting th gii dnh cho tr 1 -5 tui## 00503000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020029000380070014000670080018000810090011000990100005001100110 01400115020001800129020001900147020001300166006000900179039000500188013000700193 012004900200#VN12.01788#17000#Vi?t#C103V#800#^214#Caillou v chic v tht lc# Duy Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi# Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Duy Vit#Thu#287531#B sch ni ting th gii dnh cho tr 1-5 tui## 00501000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380070014000650080018000790090011000970100005001080110 01400113020001800127020001900145020001300164006000900177039000500186013000700191 012004900198#VN12.01789#17000#Vi?t#C103V#800#^214#Caillou v chic xe trng#Du y Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#V n hc nc ngoi#Truyn tranh#Duy Vit#Thu#287532#B sch ni ting th gii d nh cho tr 1-5 tui## 00493000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380070014000570080018000710090011000890100005001000110 01400105020001800119020001900137020001300156006000900169039000500178013000700183 012004900190#VN12.01790#17000#Vi?t#C103N#800#^214#Caillou nghch ma#Duy Vit d ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc n c ngoi#Truyn tranh#Duy Vit#Thu#287533#B sch ni ting th gii dnh cho t r 1-5 tui## 00490000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020016000380070014000540080018000680090011000860100005000970110 01400102020001800116020001900134020001300153006000900166039000500175013000700180 012004900187#VN12.01791#17000#Vi?t#C103B#800#^214#Caillou b bnh#Duy Vit dch #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Duy Vit#Thu#287534#B sch ni ting th gii dnh cho tr 1-5 tui## 00507000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020033000380070014000710080018000850090011001030100005001140110 01400119020001800133020001900151020001300170006000900183039000500192013000700197 012004900204#VN12.01792#17000#Vi?t#C103V#800#^214#Caillou v nhng cuc in th oi#Duy Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Duy Vit#Thu#287535#B sch ni ting th g ii dnh cho tr 1-5 tui## 00497000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380070014000610080018000750090011000930100005001040110 01400109020001800123020001900141020001300160006000900173039000500182013000700187 012004900194#VN12.01793#17000#Vi?t#C103V#800#^214#Caillou v ch mo con#Duy Vi t dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vn h c nc ngoi#Truyn tranh#Duy Vit#Thu#287536#B sch ni ting th gii dnh c ho tr 1-5 tui## 00391000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030019000620080005000810090011000860100005000970110 01700102020000900119020000700128020001400135039000500149013000700154#VN12.01794# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ng nghnh#Nhng ngy l, tt#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b17x20cm#Mu gio#Tp t#Sch mu gio#Thu#287537## 00382000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030010000620080005000720090011000770100005000880110 01700093020000900110020000700119020001400126039000500140013000700145#VN12.01795# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ng nghnh#Siu nhn#^aH.#^aKim ng#201 2#^a16tr.^b17x20cm#Mu gio#Tp t#Sch mu gio#Thu#287538## 00395000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030023000620080005000850090011000900100005001010110 01700106020000900123020000700132020001400139039000500153013000700158#VN12.01796# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ng nghnh#Phng tin giao thng#^aH.#^ aKim ng#2012#^a16tr.^b17x20cm#Mu gio#Tp t#Sch mu gio#Thu#287539## 00388000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030016000620080005000780090011000830100005000940110 01700099020000900116020000700125020001400132039000500146013000700151#VN12.01797# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ng nghnh#Bp b ng yu#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b17x20cm#Mu gio#Tp t#Sch mu gio#Thu#287540## 00382000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030010000620080005000720090011000770100005000880110 01700093020000900110020000700119020001400126039000500140013000700145#VN12.01798# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ng nghnh#Cng cha#^aH.#^aKim ng#201 2#^a16tr.^b17x20cm#Mu gio#Tp t#Sch mu gio#Thu#287541## 00823000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450050022000500020016000720070027000880040013001150080 00500128009001100133010000500144011001400149015006900163021019300232020001300425 020000900438020000700447039000500454013000700459020002200466020002100488#VN12.01 799#VN12.01800#8000#Vi?t#S450T#371.8#^214#Nguyn Th Thanh Thu#S tay i vin #Nguyn Th Thanh Thu b.s.#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a75tr.^b19cm#TTS ghi: i Thiu nin tin phong H Ch Minh. Hi ng Trung ng#Trnh by nhng iu i vin i thiu nin tin phong H Ch Minh cn bit v cc s kin qua n trng trong lch s ca on, ca i, ca phong tro thiu nhi, phong tro th anh nin Vit Nam#Cng tc i#i vin#S tay#Thu#287542#Gio dc truyn thng #i TNTP H Ch Minh## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020070000640070018001340080005001520090 01100157010000500168011001400173020001300187020000900200020000900209020000800218 039000500226013000700231020002100238#VN12.01801#VN12.01802#12500#Vi?t#K302B#371 .8#^214#Mai Xun Mi#Kch bn sinh hot truyn thng i thiu nin tin phong H Ch Minh#Mai Xun Mi b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a73tr.^b19cm#Truyn thng#Vi t Nam#Kch bn#Bi ht#Thu#287543#i TNTP H Ch Minh## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030021000670070021000880080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020000700162020000400169005000900173039000500182 020000800187013000700195020001400202#VN12.01803#22000#Vi?t#C125#372.21#^214#C u nh tr - mu gio#Dnh cho b 2-6 tui#Tranh, li: Duy Tng#^aH.#^aKim n g#2012#^a10tr.^b15cm#Gio dc mu gio#Cu #Hoa#Duy Tng#Thu#Rau qu#287544#S ch mu gio## 00493000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030021000670070021000880080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020000700162020002300169005000900192039000500201 013000700206020001400213#VN12.01804#22000#Vi?t#C125#372.21#^214#Cu nh tr - mu gio#Dnh cho b 2-6 tui#Tranh, li: Duy Tng#^aH.#^aKim ng#2012#^a10t r.^b15cm#Gio dc mu gio#Cu #Phng tin giao thng#Duy Tng#Thu#287545#S ch mu gio## 00488000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030021000670070021000880080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020000700162020001800169005000900187039000500196 013000700201020001400208#VN12.01805#22000#Vi?t#C125#372.21#^214#Cu nh tr - mu gio#Dnh cho b 2-6 tui#Tranh, li: Duy Tng#^aH.#^aKim ng#2012#^a10t r.^b15cm#Gio dc mu gio#Cu #ng vt hoang d#Duy Tng#Thu#287546#Sch m u gio## 00506000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030021000670070021000880080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020000700162020001400169020001000183005000900193 039000500202013000700207020001400214#VN12.01806#22000#Vi?t#C125#372.21#^214#C u nh tr - mu gio#Dnh cho b 2-6 tui#Tranh, li: Duy Tng#^aH.#^aKim n g#2012#^a10tr.^b15cm#Gio dc mu gio#Cu #ng vt nui#Cn trng#Duy Tng#T hu#287547#Sch mu gio## 00477000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030021000670070021000880080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020000700162020000700169005000900176039000500185 013000700190020001400197#VN12.01807#22000#Vi?t#C125#372.21#^214#Cu nh tr - mu gio#Dnh cho b 2-6 tui#Tranh, li: Duy Tng#^aH.#^aKim ng#2012#^a10t r.^b15cm#Gio dc mu gio#Cu # vt#Duy Tng#Thu#287548#Sch mu gio## 00818000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050010000640020036000740070015001100220 00400125008001800129009001100147010000500158011001500163012001400178021026400192 020000900456020000800465039000500473013000700478020000900485005001000494#VV12.04 337#VV12.04339#VV12.04338#50000#Vi?t#NH556V#364.16#^214#Phng H#Nhng v la o ni ting th gii#Phng H b.s.#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a22 2tr.^b20cm#H s hnh s#Cun sch k li mt s v la o c tht xy ra nhiu nc v trn nhiu lnh vc khc nhau. Qua gip bn c thy c nhng mnh kho thin hnh vn trng ca bn la o t bo v v gp phn ngn ch n kp thi nhng ti c chng gy ra cho x hi#Ti phm#La o#Thu#287549#Th gii#Phng H## 00818000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050010000640020036000740070015001100220 00400125008001800129009001100147010000500158011001500163012001400178021026400192 020000900456020000800465039000500473020000900478013000700487005001000494#VV12.04 340#VV12.04342#VV12.04341#54000#Vi?t#NH556V#364.16#^214#Phng H#Nhng v la o ni ting th gii#Phng H b.s.#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a25 1tr.^b20cm#H s hnh s#Cun sch k li mt s v la o c tht xy ra nhiu nc v trn nhiu lnh vc khc nhau. Qua gip bn c thy c nhng mnh kho thin hnh vn trng ca bn la o t bo v v gp phn ngn ch n kp thi nhng ti c chng gy ra cho x hi#Ti phm#La o#Thu#Th gii# 287550#Phng H## 00818000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050010000640020036000740070015001100220 00400125008001800129009001100147010000500158011001500163012001400178021026400192 020000900456020000800465039000500473020000900478013000700487005001000494#VV12.04 344#VV12.04345#VV12.04343#52000#Vi?t#NH556V#364.16#^214#Phng H#Nhng v la o ni ting th gii#Phng H b.s.#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23 4tr.^b20cm#H s hnh s#Cun sch k li mt s v la o c tht xy ra nhiu nc v trn nhiu lnh vc khc nhau. Qua gip bn c thy c nhng mnh kho thin hnh vn trng ca bn la o t bo v v gp phn ngn ch n kp thi nhng ti c chng gy ra cho x hi#Ti phm#La o#Thu#Th gii# 287551#Phng H## 00558000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050015000500020020000650030012000850290017000970070 03100114008001800145009001100163010000500174011001500179020001700194020000300211 020001200214006001000226039000500236013000700241019000800248#VV12.04346#VV12.043 47#126000#Vi?t#S552M#813#^214#Lore, Pittacus#Sc mnh ca s su#Tiu thuyt#Th e power of six#Pittacus Lore ; Tnh Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012# ^a513tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Tnh Thu#Thu#287552#Dch M## 00896000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020027000670030057000940070041001510080 01800192009001100210010000500221011001500226012002900241006001100270006000700281 03900050028801300070029301900050030002102390030502000090054402000070055302000100 0560#VV12.04348#VV12.04349#60000#Vi?t#NG454N#153.6#^214#Eggert, Max A.#Ngn ng c th thng minh#n tng, thuyt phc v thnh cng bng ngn ng c th#Max A. Eggert ; Dch: Kim Nhng, L San#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a217tr.^ b21cm#K nng mm cho ngi i lm#Kim Nhng#L San#Thu#287553#Dch#Gii thiu v ngn ng c th. Trnh by nhng iu c bn v ngn ng c th. Tm hiu v cc k nng s dng ngn ng c th ti a ho k nng giao tip c nhn tro ng tt c cc mi quan h ca bn trong cuc sng v trong cng vic#Ngn ng#C th#Giao tip## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001500230006001200245039000500257013000700262019001600269#VV12.04350#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a69tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#Th u#287554#Dch Trung Quc## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001500230006001200245039000500257019001600262013000700278#VV12.04351#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#Th u#Dch Trung Quc#287555## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001500230006001200245039000500257019001600262013000700278#VV12.04352#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a71tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#Th u#Dch Trung Quc#287556## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001500230006001200245039000500257019001600262013000700278#VV12.04353#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#Th u#Dch Trung Quc#287557## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV12.04354#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.32#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#Thu#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#287558## 00668000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200050027022100160027500600100029100800180030100900110031901000050033001300070 0335#VV12.04355#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a119tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Thu#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.97#Nh in chn#Trn Vnh#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2012#287559## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220004001340080018001380090 01100156010000500167011001400172012004000186020001700226020001100243020001300254 005000900267005001500276039000500291019001600296006000900312013000700321#VV12.04 356#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a79tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Thu#Dch Trung Quc#Hi ng#287560 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220004001340080018001380090 01100156010000500167011001400172012004000186020001700226020001100243020001300254 005000900267005001500276039000500291019001600296006000900312013000700321#VV12.04 357#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a79tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Thu#Dch Trung Quc#Hi ng#287561 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220004001340080018001380090 01100156010000500167011001400172012004000186020001700226020001100243020001300254 005000900267005001500276039000500291019001600296006000900312013000700321#VV12.04 358#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a79tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Thu#Dch Trung Quc#Hi ng#287562 ## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220004001340080018001380090 01100156010000500167011001400172012004000186020001700226020001100243020001300254 005000900267005001500276039000500291019001600296006000900312013000700321#VV12.04 359#55000#Vi?t#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a75tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Thu#Dch Trung Quc#Hi ng#287563 ## 00662000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070042000800220005001222210017001270080 01800144009001100162010000500173011001400178012004000192020001700232020001100249 02000130026000500160027300500090028900600100029803900050030801900160031301300070 0329#VV12.04360#Vi?t#TH121C#895.1#^214#55000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.11#Liu phiu phiu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#Thu#D ch Trung Quc#287564## 00668000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020026000410030013000670070042000800220005001222210023001270080 01800150009001100168010000500179011001400184012004000198020001700238020001100255 02000130026600500160027900500090029500600100030403900050031401900160031901300070 0335#VV12.04361#Vi?t#TH121C#895.1#^214#55000#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.12#Phi thy ho vn ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#T hu#Dch Trung Quc#287565## 00664000000000325000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020026000410030013000670070042000800220005001222210019001270080 01800146009001100164010000500175011001400180012004000194020001700234020001100251 02000130026200500160027500500090029100600100030003900050031001900160031501300070 0331#VV12.04362#TH121C#895.1#^214#55000#Vi?t#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.13#La st chuyn sinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#Thu# Dch Trung Quc#287566## 00657000000000325000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020026000410030013000670070042000800220005001222210012001270080 01800139009001100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244 02000130025500500160026800500090028400600100029303900050030301900160030801300070 0324#VV12.04363#TH121C#895.1#^214#55000#Vi?t#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.14#Bt trn #^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#Thu#Dch Tr ung Quc#287567## 01033000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050012000530020029000650030028000940070049001220080 01800171009001100189010000500200011001500205012002900220021037200249013000700621 02000070062802000200063502000080065500500120066300600190067503900050069401900080 0699#VV12.04364#VV12.04365#122000#Vi?t#PH206X#395.5#^214#Post, Peggy#Php x gi ao trong cng vic#B quyt x th ni cng s#Peggy Post, Peter Post ; Phan Ho ng L Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a436tr.^b21cm#K nng mm cho ngi i lm#Gii thiu nhng kin thc c bn v php x giao trong cng vic. Hng dn cho bn cch x l cc tnh hung thng ngy ln bt thng vn rt quan trng i vi s thnh cng ngh nghip v c nhn: k nng giao tip v n g x ni lm vic, quan h vi khch hng, cch giao tip trn in thoi v th in t, php x giao khi i cng tc v k nng khi i xin vic#287568#ng x# B quyt thnh cng#Cng s#Post, Peter#Phan Hong L Thu#Thu#Dch M## 00888000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020028000660030045000940070035001390080 01800174009001100192010000500203011001500208012002900223021025300252020001200505 020001100517020001100528006001500539039000500554013000700559019000800566#VV12.04 367#VV12.04366#85000#Vi?t#TH561H#650.1#^214#Schawbel, Dan#Thng hiu c nhn T I 2.0#4 bc xy dng tng lai trong k nguyn s#Dan Schawbel ; Nguyn Ngn H dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a291tr.^b21cm#K nng mm cho ngi i lm#Cung cp cho bn mi cng c cn thit xy dng v duy tr thng hiu c a bn, v s dng nhng n by li ch t thng hiu vo s nghip m bn m c. Hng dn bn ch huy thng hiu c nhn ca mnh v t c nhng mc tiu ngh nghip#Ngh nghip#Thnh cng#Kinh doanh#Nguyn Ngn H#Thu#287569#D ch M## 00673000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070054000760220004001302210015001340080 01800149009001100167010000500178011001400183012002900197020001800226020000900244 02000120025300500150026500500160028000500090029600500140030503900040031901300070 0323019000500330#VV12.04368#VV12.04369#20000#Vi?t#M452N#808.83#^214#Mi ngy m t cu chuyn#Leonard Judge, Scott Paterson, Yang Liu, Walter Young#T.1#Gic m c a ba#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a69tr.^b21cm#365 cu chuyn t c ch k im#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn ngn#Judge, Leonard#Paterson, Scott#Yang Li u#Young, Walter#TH#287570#Dch## 00681000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070054000760220004001302210023001340080 01800157009001100175010000500186011001400191012002900205020001800234020000900252 02000120026100500150027300500160028800500090030400500140031303900040032701900050 0331013000700336#VV12.04370#VV12.04371#20000#Vi?t#M452N#808.83#^214#Mi ngy m t cu chuyn#Leonard Judge, Scott Paterson, Yang Liu, Walter Young#T.2#Hai anh e m, mt c m#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a63tr.^b21cm#365 cu chuyn t c ch kim#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn ngn#Judge, Leonard#Paterson, Scott #Yang Liu#Young, Walter#TH#Dch#287571## 00689000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070054000760220004001302210031001340080 01800165009001100183010000500194011001400199012002900213020001800242020000900260 02000120026900500150028100500160029600500090031200500140032103900040033501900050 0339013000700344#VV12.04372#VV12.04373#20000#Vi?t#M452N#808.83#^214#Mi ngy m t cu chuyn#Leonard Judge, Scott Paterson, Yang Liu, Walter Young#T.3#"Php mu " ng gi bao nhiu?#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a70tr.^b21cm#365 cu ch uyn t c ch kim#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn ngn#Judge, Leonard#Paterso n, Scott#Yang Liu#Young, Walter#TH#Dch#287572## 00676000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070054000760220004001302210018001340080 01800152009001100170010000500181011001400186012002900200020001800229020000900247 02000120025600500150026800500160028300500090029900500140030803900040032201900050 0326013000700331#VV12.04374#VV12.04375#20000#Vi?t#M452N#808.83#^214#Mi ngy m t cu chuyn#Leonard Judge, Scott Paterson, Yang Liu, Walter Young#T.4#B lo v cy to#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b21cm#365 cu chuyn t c ch kim#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn ngn#Judge, Leonard#Paterson, Scott#Yang Liu#Young, Walter#TH#Dch#287573## 00675000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020024000520070054000760220004001302210017001340080 01800151009001100169010000500180011001400185012002900199020001800228020000900246 02000120025500500150026700500160028200500090029800500140030703900040032101900050 0325013000700330#VV12.04377#VV12.04376#Vi?t#M452N#808.83#^214#20000#Mi ngy m t cu chuyn#Leonard Judge, Scott Paterson, Yang Liu, Walter Young#T.5#Ti nng tim n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a69tr.^b21cm#365 cu chuyn t c ch kim#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn ngn#Judge, Leonard#Paterson, Scott#Yang Liu#Young, Walter#TH#Dch#287574## 00685000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200070002880800050 00350140007000400410005000470020024000520070054000760220004001302210027001340080 01800161009001100179010000500190011001400195012002900209020001800238020000900256 02000120026500500150027700500160029200500090030800500140031703900040033101900050 0335013000700340#VV12.04378#VV12.04379#M452N#808.83#^214#20000#Vi?t#Mi ngy m t cu chuyn#Leonard Judge, Scott Paterson, Yang Liu, Walter Young#T.6#Cu chuy n ngoi bin gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b21cm#365 cu chuyn t c ch kim#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn ngn#Judge, Leonard#Paterson, S cott#Yang Liu#Young, Walter#TH#Dch#287575## 00942000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050012000630020025000750030088001000070 01200188008001800200009003500218010000500253011001500258015007700273021026200350 020001900612020001000631039000400641013000700645#VV12.04380#VV12.04382#VV12.0438 1#11000#Vi?t#NH308#551.5#^214#La Th Cang#Nhit ng lc kh quyn#Gio trnh dnh cho sinh vin nm th ba i hc ngnh Hi dng, Kh tng v Thu vn#La Th Cang#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a113tr.^b21c m#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#N hng khi nim c bn v kh quyn, nhit ng lc, h nhit ng lc, trng th i, bin i, nng lng. Cc bin nhit ng lc, cc h s nhit, khng kh kh , nhit th v, tnh n nh, khng kh m, ch s m, bin di on nhit ca khng kh m...#Nhit ng lc hc#Kh quyn#TH#287576## 00822000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050016000610020033000770070016001100080 01800126009003500144010000500179011001500184015007700199021021700276020000700493 039000400500020001500504020000600519013000700525#VV12.04383#VV12.04384#VV12.0438 5#12000#Vi?t#NH123M#512#^214#Nguyn Vn Thn#Nhp mn l thuyt vnh v mun#N guyn Vn Thn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a179tr .^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T n hin#Gii thiu khi qut v nh x, quan h th t, tin chn v lc lng p hn t, vnh nguyn t, vnh na nguyn t, vnh a phng v na a phng gi ao hon, mun, iu kin trn mun t do v mun x nh...#i s#TH#L thuy t vnh#Mun#287577## 01117000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050016000640020041000800030181001210290 03200302007001600334008001800350009003500368010000500403011001500408015008500423 02102330050802000110074102000100075203900040076201300070076602000090077302000090 0782#VV12.04386#VV12.04387#VV12.04388#18000#Vi?t#H250V#621.381#^214#Nguyn Vn Hiu#H vi c - in t: Thit k v m phng#Design and Simulation : S dng ch o sinh vin chuyn ngnh Vt l in t, in - in t Vi c in nm 4 ca h ihc v cc chng trnh cao hc c lin quan n in - in t#Micro Electro Mechanical systems#Nguyn Vn Hiu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H C h Minh#2011#^a321tr.^b21cm#u ba sch ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#Trnh by tng quan v cng ngh ca ngnh vi in t. Qui trnh v cng ngh ch to. Cc phn mm m phng. Cc loi b kch nhit. Thanh cantilever trong cm bin khi lng. Cm bin nhit, cm bin phn g x, cm bin p sut...#Vi in t#Cng ngh#TH#287578#Thit k#M phng## 00726000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020011000670070023000780080018001010090 03500119010000500154011001500159021026500174020001100439020001100450039000400461 013000700465#VV12.04389#VV12.04390#35000#Vi?t#X100H#301#^214#Nguyn Xun Ngha# X hi hc#Nguyn Xun Ngha b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a279tr.^b24cm#Trnh by tng quan v x hi hc v phng php nghi n cu x hi hc. Nhng kin thc c bn v x hi v vn ho, qu trnh x hi ho. V tr vai tr ca x hi, t chc x hi, phn tng x hi, nh ch x h i, s bin chuyn x hi v qu trnh hin i ho#X hi hc#Gio trnh#TH#28 7579## 00900000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050015000640020029000790070055001080080 00500163009001900168010000500187011001500192021025700207020000900464020001500473 00500140048803900040050200400180050602000140052400500180053801300070055602000110 0563#VV12.04391#VV12.04393#VV12.04392#60000#Vi?t#V124L#621.402#^214#Nguyn c Li#Vt liu k thut nhit lnh#B.s.: Nguyn c Li, V Dim Hng, Nguyn Kh c Xng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a299tr.^b21cm#Gm cc kin thc c bn v cc loi vt liu k thut nhit lnh nh: vt liu chu la, vt liu cch nhi t, va v b tng chu la, vt liu kim loi, vt liu ch to my v thit b, vt liu cch nhit lnh, ht m, du bi trn v vt liu compozit#Vt liu#K thut nhit#V Dim Hng#TH#Ti bn ln th 6#K thut lnh#Nguyn Khc Xng #287580#Gio trnh## 00743000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050015000600020039000750070015001140080 00500129009001900134010000500153011001600158021023500174020000800409020000700417 039000400424020001000428013000700438020000800445#VV12.04395#VV12.04394#VV12.0439 6#45000#Vi?t#C455N#667#^214#Nguyn Vn Mai#Cng ngh in hoa trn sn phm dt m ay#Nguyn Vn Mai#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a1129tr.^b24cm#Trnh by khi qu t v cng ngh in hoa, cc phng php in hoa, k thut trong cng ngh in hoa trn sn phm dt may, k thut ch to khun in, nguyn l ch to khun in l i, cng ngh in bng thuc nhum v cc cng ngh in khc#Dt may#In hoa#TH#Cn g ngh#287581#Dt may## 01011000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050012000620020043000740070031001170080 01800148009003500166010000500201011001500206013000700221015008500228021029400313 02000080060702000080061502000110062302000180063402000110065200500180066303900040 0681#VV12.04397#VV12.04398#VV12.04399#20000#Vi?t#121D#005.8#^214#L Hoi Bc#G io trnh n d liu v chia s thng tin#L Hoi Bc, L Th Hong Ngn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a235tr.^b24cm#287582#u ba sch ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc T nhin#Tr nh by tng quan v n d liu v chia s thng tin mt. Nguyn l v yu cu c a bi ton n d liu. n d liu trn vn bn, n d liu trong nh s tnh, n d liu trong tn hiu m thanh s, cng c giu tin mt, bi ton chia s th ng tin mt, phng php chia s d liu trn nh...#Tin hc#D liu#n d liu#C hia s thng tin#Gio trnh#L Th Hong Ngn#TH## 00646000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020066000510030023001170070020001400080014001600090 02200174010000500196011001700201015006900218020000900287020000900296020001100305 005001500316039000400331013000700335020001400342#VN12.01808#VN12.01809#12900#Vi ?t#T103L#372.5#^214#Ti liu gio dc ngh thut a phng mn m thut cp ti u hc#Sch dnh cho hc sinh#Nguyn Gia By b.s.#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Ng uyn#2011#^a31tr.^b16x24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Thi Nguyn. - Lu hnh ni b#M thut#Tiu hc#a phng#Nguyn Gia By#Th#287583#Sch c thm## 00642000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200110002880800050 00390140007000440410005000510020022000560070047000780080005001250090053001300100 00500183011001400188020001800202020000900220005001500229005001500244039000400259 012003500263020001700298020001000315020000800325013000700333#VN12.01810#VN12.018 11#M205N#398.209597#^214#25000#Vi?t#Mo nh bt chut con#Trn Quang c b.s. ; Minh ho: ng Hng Qun#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a31tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Trn Quang c#ng Hng Qun# TH#Em hc thnh ng, tc ng Vit Nam#Vn hc dn gian#Thnh ng#Tc ng#287584 ## 00642000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200110002880800050 00390140007000440410005000510020022000560070047000780080005001250090053001300100 00500183011001400188020001800202020000900220005001500229005001500244039000400259 012003500263020001700298020001000315020000800325013000700333#VN12.01812#VN12.018 13#455N#398.209597#^214#25000#Vi?t#ng ni g b ni vt#Trn Quang c b.s. ; Minh ho: ng Hng Qun#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a31tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Trn Quang c#ng Hng Qun# TH#Em hc thnh ng, tc ng Vit Nam#Vn hc dn gian#Thnh ng#Tc ng#287585 ## 00637000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200110002880800050 00390140007000440410005000510020017000560070047000730080005001200090053001250100 00500178011001400183020001800197020000900215005001500224005001500239039000400254 012003500258020001700293020001000310020000800320013000700328#VN12.01814#VN12.018 15#105G#398.209597#^214#25000#Vi?t#n gy tai tru#Trn Quang c b.s. ; Minh ho: ng Hng Qun#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2 011#^a31tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Trn Quang c#ng Hng Qun#TH#E m hc thnh ng, tc ng Vit Nam#Vn hc dn gian#Thnh ng#Tc ng#287586## 00556000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200070002880800050 00350140007000400410005000470020015000520030019000670070036000860080005001220090 05300127010000500180011001400185020000700199020001400206005000900220005001000229 039000400239020000700243020000900250013000700259#VN12.01816#VN12.01817#450V#372 .21#^214#24000#Vi?t# vui cng b#Cuc sng quanh em#Minh ho: Thanh V ; Minh Chu s.t.#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a32tr .^b16cm# vui#Sch mu gio#Thanh V#Minh Chu#TH#Cu #Mu gio#287587## 00554000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200070002880800050 00350140007000400410005000470020015000520030017000670070036000840080005001200090 05300125010000500178011001400183020000700197020001400204005000900218005001000227 039000400237020000700241020000900248013000700257#VN12.01818#VN12.01819#450V#372 .21#^214#24000#Vi?t# vui cng b#t nc mn yu#Minh ho: Thanh V ; Minh C hu s.t.#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a32tr.^ b16cm# vui#Sch mu gio#Thanh V#Minh Chu#TH#Cu #Mu gio#287588## 00557000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200070002880800050 00350140007000400410005000470020015000520030020000670070036000870080005001230090 05300128010000500181011001400186020000700200020001400207005000900221005001000230 039000400240020000700244020000900251013000700260#VN12.01821#VN12.01820#450V#372 .21#^214#24000#Vi?t# vui cng b#Thin nhin diu k#Minh ho: Thanh V ; Min h Chu s.t.#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a32t r.^b16cm# vui#Sch mu gio#Thanh V#Minh Chu#TH#Cu #Mu gio#287589## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020008000650030004000730070011000770080 00500088009001000093010000500103011002800108020001700136020000900153020000400162 039000400166013000700170#VN12.01823#VN12.01822#30000#Vi?t#N116H#895.9221#^214#L nh T#Nng h#Th#L nh T#^aH.#^aVn hc#2011#^a87tr., 4tr. nh mu^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Th#287590## 00877000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070053000770040014001300080005001440090 03800149010000500187011001500192021020900207020001800416020000600434039000400440 01900050044400500140044901200280046302000080049100600160049900600090051501300070 0524020000800531#VN12.01824#VN12.01825#30000#Vi?t#T550M#615.8#^214#T massage l m p c th#Lc Trng Dao ; Bin dch: Thun Nghi Oanh, Kin Vn#Ti bn ln 1 #^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2012#^a149tr.^b19cm#Gii thiu cc p hng php xoa bp lm p i vi cc b phn trn ton c th nh tc, mt, c , ngc, bng, hng, mng, t chi... cng nh cc liu php xoa bp phng v iu tr nhiu chng bnh thng gp#Chm sc sc kho#Matxa#TH#Dch#Lc Trng Dao# T sch Sc kho - i sng#Lm p#Thun Nghi Oanh#Kin Vn#287591#Xoa bp## 00712000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020027000540030041000810070036001220040014001580080 00500172009001100177010000500188011001500193021013700208020000900345020001100354 039000400365019000500369005001600374006001300390013000700403#VN12.01826#VN12.018 27#65000#Vi?t#C126K#635.9028#^214#Cy king Bonsai trong nh#Tuyn chn, chm d ng, un nn to dng#Werner M. Busch ; L Quc Nghi dch#Ti bn ln 2#^aH.#^a M thut#2012#^a187tr.^b19cm#Gii thiu v cy king Bonsai. Cch chn mua cy, k thut un nn, to dng th cy, chm dng cy v cc chng loi cy king B onsai#Cy cnh#Trng trt#TH#Dch#Busch, Werner M#L Quc Nghi#287592## 00677000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020038000530070024000910040014001150080005001290090 01100134010000500145011002900150021014800179020001000327020000800337039000400345 005001200349020000800361005001100369013000700380#VN12.01828#VN12.01829#22000#Vi ?t#PH561P#639.34#^214#Phng php nui c rng cho sinh sn#Vit Chng, Phc Qu yn#Ti bn ln 2#^aH.#^aM thut#2012#^a100tr., 4tr. nh mu^b19cm#Gii thiu v s phn b ca c rng trn cc chu lc, c tnh ca c rng, c im sinh t rng, mi trng nc v phng tr bnh cho c rng...#Chn nui#C cnh#TH#Vi t Chng#C rng#Phc Quyn#287593## 00659000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020029000550070010000840080005000940090011000990100 00500110011001500115021016100130020003100291039000400322005001000326020000800336 013000700344012002500351020000500376#VN12.01830#VN12.01831#58000#Vi?t#NGH250T#7 45.594#^214#Ngh thut kt hoa bng voan#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2012#^a127tr. ^b19cm#Gii thiu phng php kt hn 80 loi trm ci, vng tay, hoa ci ngc, cc con vt nh d thng, xinh xn v nhiu loi trang sc khc... bng cht li u voan#Ngh thut trang tr thc hnh#TH#Thin Kim#Kt hoa#287594#T sch Kho tay hay lm#Voan## 00566000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070014000720040014000860080005001000090 01100105010000500116011001500121021010500136020000800241020000500249020000900254 005001400263039000400277013000700281#VN12.01832#VN12.01833#22000#Vi?t#Y609L#613 .7#^214#Yoga lm p ba vng#Tri Thc Vit#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#2012#^a 109tr.^b19cm#Gii thiu cc bi yoga v hng dn cch luyn tp to nhng ng cong gi cm cho vc dng ca bn#Th dc#Yoga#Sc kho#Tri Thc Vit#TH#28 7595## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210021000970080 01800118009001100136010000500147011001500152020001700167020001100184020001300195 005001200208006000800220039000400228019001600232012003300248013000700281#VN12.01 834#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.19#Nm m gia ban ngy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm# Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#TH#Dch Trung Quc #Truyn tranh hin i Trung Quc#287596## 00599000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210018000970080 01800115009001100133010000500144011001500149020001700164020001100181020001300192 005001200205006000800217039000400225019001600229012003300245013000700278#VN12.01 835#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.20#H ming ch sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#TH#Dch Trung Quc#Tr uyn tranh hin i Trung Quc#287597## 00599000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210018000970080 01800115009001100133010000500144011001500149020001700164020001100181020001300192 005001200205006000800217039000400225019001600229012003300245013000700278#VN12.01 836#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.21#Ngo h tng long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#TH#Dch Trung Quc#Tr uyn tranh hin i Trung Quc#287598## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210017000970080 01800114009001100132010000500143011001500148020001700163020001100180020001300191 005001200204006000800216039000400224019001600228012003300244013000700277#VN12.01 837#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.22#L l ca k yu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#TH#Dch Trung Quc#Tru yn tranh hin i Trung Quc#287599## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410030013000690070025000820220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145012003200160020001800192020000900210020001300219 005001000232006000800242039000400250019001400254013000700268#VN12.01838#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#TH#Dch Nht Bn#287600## 00577000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020028000410030013000690070025000820220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145012003200160020001800192020000900210020001300219 005001000232006000800242039000400250019001400254013000700268#VN12.01839#Vi?t#NH4 19M#895.6#^214#18000#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#TH#Dch Nht Bn#287601## 00581000000000301000450002600110000003900040001104100050001518100050002008200060 00258080005000310140007000360020004000430030013000470070037000600220004000970080 01800101009001100119010000500130011001500135012004000150020001700190020000900207 020001300216005001700229006001200246019001400258013000700272#VN12.01840#TH#Vi?t #L511#895.6#^214#18000#Lum#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T. 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#D ch Nht Bn#287602## 00606000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070040000630220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001100235005001200246006000900258039000400267013000700271019001400278#VN12.01 841#18000#Vi?t#K311G#895.6#^214#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a199tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken#T ani Masaki#Phi Ngc#TH#287603#Dch Nht Bn## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001700234006000700251039000400258013000700262019001400269#VN12.01842#18000#V i?t#G400G#895.6#^214#Go go go ty du k#Truyn tranh#Kinishi Noriyuki ; Achago d ch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kinishi Niriyuki#Achaco#T H#287604#Dch Nht Bn## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070052000690220004001210080005001250090 01100130010000500141011001400146020001800160020001100178020001300189005001400202 005001500216006000800231039000400239013000700243019001600250#VN12.01843#28500#V i?t#B108T#895.1#^214#Bao thanh thin#Truyn tranh#Ch.b.: Dng Hi Anh, Vng C nh Cn ; Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a94tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#T rung Quc#Truyn tranh#Dng Hi Anh#Vng Cnh Cn#Tu Vn#TH#287605#Dch Trun g Quc## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070052000690220004001210080005001250090 01100130010000500141011001400146020001800160020001100178020001300189005001400202 005001500216006000800231039000400239019001600243013000700259#VN12.01844#28500#V i?t#B108T#895.1#^214#Bao thanh thin#Truyn tranh#Ch.b.: Dng Hi Anh, Vng C nh Cn ; Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a94tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#T rung Quc#Truyn tranh#Dng Hi Anh#Vng Cnh Cn#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc# 287606## 00568000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020016000400030013000560070052000690220004001210080005001250090 01100130010000500141011001400146020001800160020001100178020001300189005001400202 005001500216006000800231039000400239019001600243013000700259#VN12.01845#Vi?t#B10 8T#895.1#^214#28500#Bao thanh thin#Truyn tranh#Ch.b.: Dng Hi Anh, Vng C nh Cn ; Tu Vn dch#T.3#^aH.#^aM thut#2012#^a94tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#T rung Quc#Truyn tranh#Dng Hi Anh#Vng Cnh Cn#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc# 287607## 00568000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020016000400030013000560070052000690220004001210080005001250090 01100130010000500141011001400146020001800160020001100178020001300189005001400202 005001500216006000800231039000400239019001600243013000700259#VN12.01846#Vi?t#B10 8T#895.1#^214#28500#Bao thanh thin#Truyn tranh#Ch.b.: Dng Hi Anh, Vng C nh Cn ; Tu Vn dch#T.4#^aH.#^aM thut#2012#^a94tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#T rung Quc#Truyn tranh#Dng Hi Anh#Vng Cnh Cn#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc# 287608## 00568000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020016000400030013000560070052000690220004001210080005001250090 01100130010000500141011001400146020001800160020001100178020001300189005001400202 005001500216006000800231039000400239019001600243013000700259#VN12.01847#Vi?t#B10 8T#895.1#^214#28500#Bao thanh thin#Truyn tranh#Ch.b.: Dng Hi Anh, Vng C nh Cn ; Tu Vn dch#T.5#^aH.#^aM thut#2012#^a94tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#T rung Quc#Truyn tranh#Dng Hi Anh#Vng Cnh Cn#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc# 287609## 00568000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020016000400030013000560070052000690220004001210080005001250090 01100130010000500141011001400146020001800160020001100178020001300189005001400202 005001500216006000800231039000400239019001600243013000700259#VN12.01848#B108T#89 5.1#^214#28500#Vi?t#Bao thanh thin#Truyn tranh#Ch.b.: Dng Hi Anh, Vng C nh Cn ; Tu Vn dch#T.6#^aH.#^aM thut#2012#^a94tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#T rung Quc#Truyn tranh#Dng Hi Anh#Vng Cnh Cn#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc# 287610## 00880000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020044000440030019000880070049001070080005001560090021001610100 00500182011001500187015003200202005001100234005001900245005001400264005001400278 00500150029203900040030701300070031102101730031802000140049102000090050502000400 0514#VV12.04400#VV12.04401#Vi?t#561C#338.1#^214#ng cao tc Tp. H Ch Minh - Trung Lng#M hng tng lai#Minh Ngha, Nguyn Phong Quang, Trn Th Ngc... #^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a135tr.^b24cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#M inh Ngha#Nguyn Phong Quang#Trn Th Ngc#L Th i Nam#Tng Trn Tng#TH#2876 12#Ghi li qu trnh thc hin u t, nhng bi hc kinh nghim su sc trong q u trnh qun l, xy dng v khai thc tuyn ng cao tc thnh ph H Ch Min h - Trung Lng#ng cao tc#ng b#ng cao tc H Ch Minh - Trung Lng## 00720000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020030000510070030000810080005001110090011001160100 00500127011001500132021014300147020002100290020001500311020001400326006001300340 006001300353039000400366019000500370004001300375013000700388006001100395#VL12.00 521#VL12.00522#300000#Vi?t#TR300T#001#^214#Tri thc bch khoa cho tr em#Dch: Hoa Lc Bnh (ch.b.)...#^aH.#^aKim ng#2012#^a488tr.^b27cm#Tp hp nhng kin t hc c bn v tri t, v tr, bin, ng vt, thc vt, thi i khng long, c th con ngi, my mc, a l, khoa hc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#B ch khoa th#Hoa Lc Bnh#Phm Anh Th#Th#Dch#In ln th 4#287613#Phan Giang## 00813000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050021000500020018000710070086000890080005001750090 01100180010000500191011001400196012002900210021010400239020000800343020001500351 02000170036600500120038300600160039503900040041101900050041502000090042002000090 0429013000700438006001800445#VL12.00523#VL12.00524#66000#Vi?t#TH107V#909#^214#G ravett, Christopher#Thnh v pho i#Christopher Gravett ; Hnh nh: Geoff Dann ; Dch: Nguyn Vit Hng, Nguyn Thy Linh#^aH.#^aKim ng#2012#^a72tr.^b27cm#T sch Kin thc th h mi#Khm ph th gii thnh v pho i thi trung c, c ch xy dng v cuc sng sau nhng bc tng thnh#Lch s#Sch thiu nhi#Sch thng thc#Dann, Geoff#Nguyn Ngc Hi#Th#Dch#Thnh c#Pho i#287614#Nguyn Minh Trang## 00757000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020009000650030043000740070056001170080 00500173009001100178010000500189011001400194012002900208021006400237020000900301 02000150031002000170032500600160034200600180035803900040037601900050038002000090 0385013000700394020000600401#VL12.00525#VL12.00526#66000#Vi?t#B450X#573.7#^214# Parker, Steve#B xng#Vi s hp tc ca Bo tng lch s London#Steve Parker ; Dch: Nguyn Ngc Hi, Nguyn Minh Trang#^aH.#^aKim ng#2012#^a72tr.^b27cm#T sch Kin thc th h mi#Khm ph cu to v hot ng ca b xng, ngi v ng vt#Sinh hc#Sch thiu nhi#Sch thng thc#Nguyn Ngc Hi#Nguyn Minh T rang#Th#Dch#B xng#287615#Xng## 00766000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020011000630070048000740080005001220090 01100127010000500138011001400143012002900157021013900186020000900325020001100334 02000150034502000170036000600150037700600120039203900040040401900050040801300070 0413020000800420#VL12.00527#VL12.00528#66000#Vi?t#TH121T#201#^214#Philip, Neil# Thn thoi#Neil Philip ; Dch: inh Ngc Hng, V Hng Nga#^aH.#^aKim ng#2012# ^a68tr.^b27cm#T sch Kin thc th h mi#Khm ph b n v thn thoi, s sng to ca tr tng tng, phn nh khi qut ha hin thc di dng nhng v th n c nhn cch ha#Tn gio#Thn thoi#Sch thiu nhi#Sch thng thc#inh N gc Hng#V Hng Nga#Th#Dch#287616#Lch s## 00822000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020008000650070078000730080005001510090 01100156010000500167011001400172012002900186021013300215020001500348020000800363 02000150037102000170038600500140040300600140041703900040043101300070043501900050 0442020000800447006001700455#VL12.00529#VL12.00530#66000#Vi?t#X101U#930.1#^214# Putman, James#Xc p#James Putman ; Hnh nh: Peter Hayman ; Dch: L Mnh Chi n, Nguyn Thu Linh#^aH.#^aKim ng#2012#^a72tr.^b27cm#T sch kin thc th h mi#Khm ph nhng b n v xc p. T xc p Ai Cp c i n nhng thi th c bo tn trong cc m ly, ct nng v bng tuyt#Lch s c i#Kho c# Sch thiu nhi#Sch thng thc#Hayman, Peter#L Mnh Chin#Th#287617#Dch#Xc p#Nguyn Thy Linh## 00721000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020008000510070084000590080005001430090011001480100 00500159011001400164012002900178021006300207020002100270020001500291005002100306 00500120032703900050033901900050034402000080034900600140035700600170037101300070 0388#VL12.00531#VL12.00532#66000#Vi?t#H307S#929.7#^214#Hip s#Christoppher Gra vett ; Hnh nh: Geoff Dann ; Dch: L Mnh Chin, Nguyn Thu Linh#^aH.#^aKim ng#2012#^a71tr.^b27cm#T sch Kin thc th h mi#Gii thiu hnh nh, trang p hc v cuc sng ca nhng hip s#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Gravett, Christopher#Dann, Geoff#KVn#Dch#Hip s#L Mnh Chin#Nguyn Thu Linh#287618# # 00728000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020010000520070046000620080005001080090011001130100 00500124011001400129012002900143021017200172020001000344020002100354020001500375 005001900390005001700409039000500426013000700431#VL12.00533#VL12.00534#66000#Vi ?t#103D#551.46#^214#i dng#Miranda Macquitty ; Hnh nh: Frank Greenaway#^aH .#^aKim ng#2012#^a72tr.^b27cm#T sch Kin thc th h mi#Gii thiu khi qu t cc c im ca i dng trong qu kh, ngy nay cng nhng cuc sng ca mu n loi; v hin tng sng v thi tit, ct v bn, ngm, san h...#i d ng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Macquitty, Miranda#Greenaway, Frank#KVn# 287619## 00572000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490050010000540020028000640070010000920040014001020080 00500116009001100121010000500132011001500137021010700152020000800259020000400267 039000500271020001100276013000700287#VL12.00535#VL12.00536#105000#Vi?t#CH311T#7 46.43#^214#Thin Kim#978 kiu an mc thi trang#Thin Kim#Ti bn ln 2#^aH.#^a M thut#2011#^a239tr.^b27cm#Hng dn chi tit k thut an mc v gii thiu n hng mu an mc thi trang vi nhiu kiu dng a dng#an len#Mc#KVn#Thi tr ang#287620## 00658000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050010000540020053000640070010001170040014001270080 00500141009001100146010000500157011001400162021016500176020003100341020000800372 039000500380013000700385#VL12.00537#VL12.00538#70000#Vi?t#NGH250T#745.92#^214#T hin Kim#Ngh thut cm hoa theo phong cch ng Ty hin i#Thin Kim#Ti bn ln 2#^aH.#^aM thut#2011#^a63tr.^b27cm#Gii thiu nhng cch b hoa v cm hoa c bn theo nhiu dng hnh thng ng, dng nghing, hnh bn cu, hnh xo ng ang, hnh bn nguyt, hnh trn, hnh qut...#Ngh thut trang tr thc hnh#Cm hoa#KVn#287621## 00620000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050010000530020055000630070010001180040014001280080 00500142009001100147010000500158011001400163021010700177020003100284020000800315 020000700323039000500330013000700335#VL12.00539#VL12.00540#70000#Vi?t#TH308K#74 5.92#^214#Thin Kim#Thit k nhng b hoa n gin, kinh in, thi thng#Thin Kim#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#2012#^a78tr.^b27cm#Gii thiu chi tit s kt hp v to hnh cho hoa v nhng cch b hoa n gin nhng trang nh, hin i #Ngh thut trang tr thc hnh#Cm hoa#B hoa#KVn#287622## 00529000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020021000610070010000820040014000920080 00500106009001100111010000500122011001400127021006800141020000800209020001300217 020000900230039000500239013000700244#VL12.00541#VL12.00542#55000#Vi?t#V200M#646 .7#^214#Thin Kim#V mng tay hin i#Thin Kim#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#2 012#^a47tr.^b27cm#Gii thiu cc mu v mng tay thi trang hin i dnh cho ph i n#Lm p#V trang tr#Mng tay#KVn#287623## 00525000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020019000410030012000600070030000720080005001020090011001070100 00500118011001400123020001800137020000500155020000900160020001400169006001600183 006000800199039000500207019001600212013000700228#VL12.00543#Vi?t#B419D#372.21#^2 14#40000#Bc dn thng minh#B hc ton#Tiu Tnh Quyn, Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Ton#Dn hnh#Sch mu gio#Tiu Tn h Quyn#Tu Vn#KVn#Dch Trung Quc#287624## 00541000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020019000410030021000600070030000810080005001110090011001160100 00500127011001400132020001800146020001200164020000900176020001400185006001600199 006000800215039000500223019001600228013000700244#VL12.00544#Vi?t#B419D#372.21#^2 14#40000#Bc dn thng minh#Kh nng tng tng#Tiu Tnh Quyn, Tu Vn dch# ^aH.#^aM thut#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Tng tng#Dn hnh#Sch m u gio#Tiu Tnh Quyn#Tu Vn#KVn#Dch Trung Quc#287625## 00537000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020019000410030019000600070030000790080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020001000162020000900172020001400181006001600195 006000800211039000500219019001600224013000700240#VL12.00545#Vi?t#B419D#372.21#^2 14#40000#Bc dn thng minh#Kin thc quanh em#Tiu Tnh Quyn, Tu Vn dch#^a H.#^aM thut#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Kin thc#Dn hnh#Sch mu g io#Tiu Tnh Quyn#Tu Vn#KVn#Dch Trung Quc#287626## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030018000600070030000780080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020000900161020000900170020001400179006001600193 006000800209039000500217013000700222019001600229#VL12.00546#40000#Vi?t#B419D#37 2.21#^214#Bc dn thng minh#Kh nng quan st#Tiu Tnh Quyn, Tu Vn dch#^aH .#^aM thut#2012#^a22tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Quan st#Dn hnh#Sch mu gi o#Tiu Tnh Quyn#Tu Vn#KVn#287627#Dch Trung Quc## 00956000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050015000610020046000760070015001220080 00500137009001900142010000500161011001500166015011900181021031800300020000900618 020001600627020001100643039000500654013000700659#VL12.00547#VL12.00548#VL12.0054 9#125000#Vi?t#C101Q#615#^214#Phan nh Chu#Cc qu trnh c bn tng hp ho d c hu c#Phan nh Chu#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a211tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Vin K thut Ho hc. B mn Cng ngh Ho d c - Ho cht bo v thc vt#Trnh by cc qu trnh c bn xy dng lin kt cacbon - cacbon, nhng kin thc v vic ni di (m rng) mch cacbon trong qu trnh tng hp mt hp cht; tp hp c hiu lp th, tng hp cc hp cht ng phn quang hc nh Clometyl ho cc hp cht thm, phn ng Mannich, Xyanety l ho, phn ng Michael...#Ho dc#Hp cht hu c#Gio trnh#KVn#287628## 00540000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020019000600070041000790080005001200090011001250100 00500136011001500141021006800156020000900224020000800233039000500241005001300246 013000700259020000800266#VV12.04402#VV12.04403#Vi?t#T312#294.3#^214#Thch Thin Tm#Tnh quyt nghi#Thch Thin Tm ; Tot yu: Hi Triu m#^aH.#^aTn gio #2011#^a149tr.^b21cm#Gm nhng cu hi p ni v gio l v vic tu hnh trong o Pht#o Pht#Gio l#H.H#Hi Triu m#287629#Tu hnh## 00549000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020029000680070016000970220004001130080 00500117009001100122010000500133011001500138021007300153020000900226020000800235 039000500243013000700248005001600255#VV12.04404#VV12.04405#38000#Vi?t#NH556L#29 4.3#^214#Nguyn c Sinh#Nhng li n d thing ling#Nguyn c Sinh#T.1#^aH.#^ aTn gio#2011#^a310tr.^b21cm#Gii thiu nhng li dy ca c Pht, ca cc T, Thy dy v Pht php#o Pht#Gio l#H.H#287630#Nguyn c Sinh## 00730000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050027000450020022000720290022000940070044001160220004001600080 00500164009001100169010000500180011001500185012003400200021010100234020000900335 020001000344020001300354006001000367039000500377013000700382005002700389#VV12.04 406#VV12.04407#Vi?t#CH500G#294.3#^214#Bhadantcriya Buddhaghosa#Ch gii kinh p hp c#Dhammapada-atthakath#Bhadantcriya Buddhaghosa ; Php Minh dch#Q.1#^aH .#^aTn gio#2011#^a466tr.^b20cm#Pht gio nguyn thu = Theravda#Gii thiu v gii thch cc tch chuyn trong Kinh Php c cp n nhng lun l trong Ph t gio#o Pht#Kinh Pht#Kinh Php c#Php Minh#H.H#287631#Bhadantcriya Bud dhaghosa## 00394000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020030000440030012000740080005000860090011000910100005001020110 01400107020000900121020001000130039000500140013000700145020001200152#VV12.04409# VV12.04408#Vi?t#K312#294.3#^214#Kinh i bo ph mu trng n#Kinh Vu lan#^aH.# ^aTn gio#2011#^a65tr.^b21cm#o Pht#Kinh Pht#H.H#287632#Kinh Vu lan## 00571000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020018000450070024000630080005000870090011000920100005001030110 01400108021014200122020000900264020000800273039000500281006001300286020001100299 013000700310#VV12.04410#VV12.04411#Vi?t#KH527P#294.3#^214#Khuyn phng sanh#Hi Triu m s.t., dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a91tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn nh khuyn con ngi ta sng t bi, khng nn st sinh, n chay lm phc theo gio l nh Pht chung hng thi bnh#o Pht#Gio l#H.H#Hi Triu m#Phng si nh#287633## 00578000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020030000450080005000750090011000800100005000910110015000960210 15500111020000900266020000800275039000500283015005300288013000700341#VV12.04412# VV12.04413#Vi?t#PH450M#294.3#^214#Ph mn sm su cn Hng Danh#^aH.#^aTn gio# 2011#^a100tr.^b21cm#Phm Ph Mn nu r nhng cng c chng nghim nhp Pht tri kin, thnh Pht qu B . Sm su cn tr nghip qu kh v nguyn v lai khng ti to#o Pht#Gio l#H.H#TTS ghi: Cha Dc s Ph An - c Trng - Lm ng#287634## 00609000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020013000440070024000570080005000810090011000860100005000970110 01500102021018700117020000900304020000800313039000500321006001300326020000900339 013000700348#VV12.04414#VV12.04415#Vi?t#R115S#294.3#^214#Rn st sinh#Hi Triu m s.t., dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a105tr.^b21cm#Nu nhng li ch ca vic tr nh st sanh theo cch hiu ca o Pht. Khuyn khch mi ngi khng st sanh trnh c nhn qu nghip bo, gip cho x hi an lnh, th gii ho bnh#o Pht#Gio l#H.H#Hi Triu m#St sinh#287635## 00874000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020014000440030200000580080005002580090011002630100005002740110 01500279021024700294020001200541020000800553039000500561012002200566020000400588 020000900592013000700601#VV12.04416#VV12.04417#Vi?t#X502H#299.5#^214#Xun ho ng#Quyn s 50-1 trong Chng trnh chung tay n tng kinh sch i o qu thi n n chc sc, chc vic, tn hu, o tm trong Tam k ph cng qu n tng by ngn quyn mng xun Nhm Thn 2012#^aH.#^aTn gio#2012#^a143tr.^b21cm#G m nhng gio l dy con ngi va bit vui hng thin nhin va nui dng tm hn o c, gio dc truyn thng dn tc, lng yu nc thng ni, t tng Tam gio ng nguyn, nhng thnh gio ph su sc cc phm tr trit gio Cao i...#o Cao i#Gio l#H.H#i o Tam K ph #Th#Vn xui#287636## 00336000000000205000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020018000440080005000620090011000670100005000780110014000830200 01200097020000900109039000500118013000700123#VV12.04418#VV12.04419#Vi?t#K312C#29 9.5#^214#Kinh cng t thi#^aH.#^aTn gio#2011#^a79tr.^b21cm#o Cao i#Kinh b n#H.H#287637## 00603000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050009000440020020000530030059000730070009001320080005001410090 01100146010000500157011001400162021014100176020001200317020000800329039000500337 013000700342#VV12.04420#VV12.04421#Vi?t#C430#299.5#^214#Hu Khi#Con ng hnh phc#Cu chuyn ging sinh qua kinh Thnh v Thnh gio Cao i#Hu Khi#^aH.#^ aTn gio#2011#^a79tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v nhng kha cnh cn bit v ngha, thng ip ging sinh qua kinh Thnh v Thnh gio Cao i mu cu hnh phc#o Cao i#Gio l#H.H#287638## 00420000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050009000440020031000530070009000840080005000930090011000980100 00500109011001400114020001200128039000500140020001300145013000700158004001300165 #VV12.04422#VV12.04423#Vi?t#K312C#299.5#^214#Hu Khi#Kinh cu kh trong o Cao i#Hu Khi#^aH.#^aTn gio#2010#^a39tr.^b21cm#o Cao i#H.H#Kinh cu kh#2 87639#In ln th 3## 00653000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540030063000950070016001580080005001740090 01800179010000500197011001500202020001000217020001400227005001600241039000500257 020000700262020001900269020001500288013000700303004004100310#VV12.04424#VV12.044 25#59000#Vi?t#B450#428.0076#^214#B thi trc nghim khch quan Anh vn#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi ca B GD & T#Bch Thanh Minh#^aH.# ^ai hc S phm#2012#^a278tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Bch Thanh Minh#Lo an#Lp 12# thi trc nghim#Sch luyn thi#287640#Ti bn ln th 1 c sa cha v b sung## 00626000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020033000530030059000860070016001450080005001610090 01800166010000500184011001500189020001100204020001400215005001600229039000500245 020002000250020001400270020001500284004001800299013000700317#VV12.04426#VV12.044 27#60000#Vi?t#PH561P#516.24#^214#Phng php gii ton lng gic#Bi dng hc sinh kh, gii. Luyn thi i hc & cao ng#Hunh Cng Thi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a358tr.^b24cm#Lng gic#Sch c thm#Hunh Cng Thi#Loan#Ph thng trung hc#Gii bi ton#Sch luyn thi#Ti bn ln th 2#287641## 00643000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020065000540030021001190070037001400080005001770090 01800182010000500200011001500205020001100220020001400231005001500245039000500260 020002000265020001500285005002100300013000700321020001300328#VV12.04428#VV12.044 29#58000#Vi?t#K305T#547.0076#^214#Kin thc trng tm v phng php gii nhanh bi tp ho hu c#Gio vin ho hc...#Quch Vn Long, Hong Th Thu Hng#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a335tr.^b24cm#Ho hu c#Sch c thm#Quch Vn Long #Loan#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Hong Th Thu Hng#287642#Gii bi t p## 00642000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020061000550030024001160070029001400080005001690090 01800174010000500192011001500197020000800212020001400220005001500234039000500249 020002000254020001500274005001300289020000700302020001200309013000700321#VV12.04 430#VV12.04431#60000#Vi?t#GI-103N#546.076#^214#Gii nhanh bng nhiu cch th i tuyn sinh i hc ho hc#Phng php trc nghim#Quan Hn Thnh, L Thanh H i#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a334tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Quan Hn Thn h#Loan#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#L Thanh Hi# thi#Trc nghim#287643 ## 00640000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020064000530030021001170070037001380080005001750090 01800180010000500198011001500203020001000218020001400228005001500242039000500257 020002000262020001500282005002100297020001300318013000700331#VV12.04432#VV12.044 33#75000#Vi?t#K305T#546.076#^214#Kin thc trng tm v phng php gii nhanh bi tp ho v c#Gio vin ho hc...#Quch Vn Long, Hong Th Thu Hng#^aH. #^ai hc S phm#2012#^a446tr.^b24cm#Ho v c#Sch c thm#Quch Vn Long#Lo an#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Hong Th Thu Hng#Gii bi tp#287644## 00593000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820007000408080005000470020042000520030058000940070015001520080005001670090 01800172010000500190011001500195020000500210020001400215005001500229039000500244 020002000249020001500269020001200284013000700296#VV12.04434#VV12.04435#Vi?t#5500 0#T527C#510.76#^214#Tuyn chn 36 th sc i hc mn ton#Bin son theo n i dung v cu trc thi ca B GD & T#Phm Trng Th#^aH.#^ai hc S phm#2 012#^a262tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Phm Trng Th#Loan#Ph thng trung hc#S ch luyn thi#Gii thi#287645## 00686000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020042000540030070000960070041001660080005002070090 01800212010000500230011001500235020000900250020001400259005001400273039000500287 020002000292020001500312005001800327020000800345020001200353013000700365#VV12.04 436#VV12.04437#58000#Vi?t#PH561P#576.076#^214#Phng php gii nhanh sinh hc t rng tm#Bin son theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc & o to#L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguyn Giao#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a279tr.^b24 cm#Sinh hc#Sch c thm#L nh Trung#Loan#Ph thng trung hc#Sch luyn thi# Trnh Nguyn Giao#Bi tp#Trc nghim#287646## 00649000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020032000530030082000850070014001670080005001810090 01800186010000500204011001500209020000500224020001400229005001400243039000500257 020002000262020001500282004002900297020001400326013000700340#VV12.04438#VV12.044 39#85000#Vi?t#PH561P#510.76#^214#Phng php gii ton trng tm#Cc bi ging luyn thi tt nghip - i hc - cao ng ca B Gio dc & o to#Phan Huy Kh i#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a380tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Phan Huy Khi#Lo an#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Ti bn, sa cha v b sung#Gii bi ton #287647## 00686000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020042000540070062000960080005001580090018001630100 00500181011001500186020000800201020001400209005001200223039000500235020000900240 00400310024900500150028002000200029500500130031500500110032801300070033902000140 0346#VV12.04440#VV12.04441#60000#Vi?t#PH561P#515.076#^214#Phng php gii ton o hm v ng dng#L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc, L Hu T r#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a355tr.^b24cm#o hm#Sch c thm#L Hng c# Loan#ng dng#Ti bn c sa cha v b sung#o Thin Khi#Ph thng trung hc# L Bch Ngc#L Hu Tr#287648#Gii bi ton## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020069000530030034001220070014001560080005001700090 01800175010000500193011001500198020000900213020001400222005001400236039000500250 020000700255020001500262004002900277020000800306020001200314013000700326#VV12.04 442#VV12.04443#64000#Vi?t#H561D#576.076#^214#Hng dn gii nhanh cc dng bi tp t lun & trc nghim sinh hc#Luyn thi 12 - i hc - cao ng#L Quang Ng hi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a311tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#L Quang Ng h#Loan#Lp 12#Sch luyn thi#Ti bn, sa cha v b sung#Bi tp#Trc nghim#2 87649## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530070022000990080005001210090018001260100 00500144011001500149020000700164020001400171005001600185039000500201020000700206 020000800213020001200221013000700233#VV12.04444#VV12.04445#69000#Vi?t#C101D#530 .076#^214#Cc dng bi tp & phng php gii vt l 12#Nguyn Ph ng ch.b.#^a H.#^ai hc S phm#2011#^a381tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Nguyn Ph ng#Lo an#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#287650## 00682000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020063000530030081001160070017001970080005002140090 01800219010000500237011001500242020000900257020001400266005001700280039000500297 020000700302004001800309020001400327020000800341020001200349013000700361#VV12.04 447#VV12.04446#40000#Vi?t#H561D#576.076#^214#Hng dn gii nhanh bi tp trc nghim trng tm sinh hc 12#Phng php gii nhanh. Bi tp p dng v hng d n gii. Cc bi ton t luyn#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a238 tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#Hunh Quc Thnh#Loan#Lp 12#Ti bn ln th 2# Di truyn hc#Bi tp#Trc nghim#287651## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030037000610070019000980080005001170090018001220100 00500140011001400145020000900159020001400168005001900182039000500201020000800206 020000900214013000700223#VV12.04448#19000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp vit ch ci#Hnh trang cho b chun b vo lp 1#Nguyn Th Thu H#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a30tr.^b24cm#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Thu H#Loan#Ch ci#T p vit#287652## 00479000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030037000640070019001010080005001200090018001250100 00500143011001400148020000900162020001400171005001900185039000500204020000900209 013000700218#VV12.04449#18500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp vit nt c bn#Hn h trang cho b chun b vo lp 1#Nguyn Th Thu H#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a28tr.^b24cm#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Thu H#Loan#Tp vit#287653## 00506000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410030037000690070019001060080005001250090018001300100 00500148011001400153020000900167020001400176005001900190039000500209020001100214 020000800225013000700233#VV12.04450#22500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp lm que n vi ch ci#Hnh trang cho b chun b vo lp 1#Nguyn Th Thu H#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Th Thu H#Loan#T ing Vit#Ch ci#287654## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020030000520070014000820080005000960090018001010100 00500119011001500124020000500139020001400144005001400158039000500172004001800177 020000600195020000800201013000700209#VV12.04451#VV12.04452#26000#Vi?t#PH110T#37 2.7#^214#Pht trin v nng cao ton 1#Phm Vn Cng#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a143tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Phm Vn Cng#Loan#Ti bn ln th 1#Lp 1#B i tp#287655## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070034000810080005001150090018001200100 00500138011001500143020001100158020001400169005001800183039000500201004001800206 005001500224020001200239020000600251013000700257#VV12.04454#VV12.04453#28000#Vi ?t#M458T#372.62#^214#155 bi lm vn ting Vit 2#Nguyn Quang Ninh, Nguyn Th Ban#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a148tr.^b24cm#Ting Vit#Sch c thm#Nguyn Q uang Ninh#Loan#Ti bn ln th 2#Nguyn Th Ban#Tp lm vn#Lp 2#287656## 00503000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070014000730080005000870090018000920100005001100110 01500115020001100130020001400141005001400155039000500169004001800174020000600192 020000800198020001200206013000700218#VV12.04455#29000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim ting Vit 2#L Phng Nga#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a159tr. ^b24cm#Ting Vit#Sch c thm#L Phng Nga#Loan#Ti bn ln th 2#Lp 2#Bi t p#Trc nghim#287657## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540070020000890080005001090090018001140100 00500132011001500137020001000152020001400162005002000176039000500196004001800201 020000600219020000800225013000700233#VV12.04456#VV12.04457#30000#Vi?t#CH100M#37 2.652#^214#Cha m dy con hc ting Anh lp 3#Hunh Th i Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#Loan#T i bn ln th 2#Lp 3#Bi tp#287658## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020030000520070014000820080005000960090018001010100 00500119011001500124020000500139020001400144005001400158039000500172004001800177 020000600195020000800201013000700209#VV12.04458#VV12.04459#27000#Vi?t#PH110T#37 2.7#^214#Pht trin v nng cao ton 3#Phm Vn Cng#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a143tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Phm Vn Cng#Loan#Ti bn ln th 1#Lp 3#B i tp#287659## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410070027000730080005001000090018001050100005001230110 01500128020001100143020001400154005001400168039000500182004001800187005001200205 020000600217020000700223020000400230013000700234#VV12.04460#30000#Vi?t#V460B#37 2.61#^214#V bi tp nng cao t v cu 4#L Phng Nga, L Hu Tnh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a159tr.^b24cm#Ting Vit#Sch c thm#L Phng Nga#Loan#Ti bn ln th 3#L Hu Tnh#Lp 4#T ng#Cu#287660## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020030000520070014000820080005000960090018001010100 00500119011001500124020000500139020001400144005001400158039000500172004001800177 020000600195020000800201013000700209#VV12.04461#VV12.04462#26000#Vi?t#PH110T#37 2.7#^214#Pht trin v nng cao ton 5#Phm Vn Cng#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a143tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Phm Vn Cng#Loan#Ti bn ln th 1#Lp 5#B i tp#287661## 00541000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020046000420030029000880070020001170080005001370090018001420100 00500160011001500165020001000180020001400190005002000204039000500224004001300229 020000600242020000800248013000700256#VV12.04463#22000#Vi?t#V460B#372.652#^214#V bi tp b tr v nng cao ting Anh lp 5#Dng km Let's learn English#Hunh Th i Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a119tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm #Hunh Th i Nguyn#Loan#In ln th 3#Lp 5#Bi tp#287662## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410070027000730080005001000090018001050100005001230110 01500128020001100143020001400154005001400168039000500182004001800187005001200205 020000600217020000700223020000400230013000700234#VV12.04464#30000#Vi?t#V460B#37 2.61#^214#V bi tp nng cao t v cu 5#L Phng Nga, L Hu Tnh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a151tr.^b24cm#Ting Vit#Sch c thm#L Phng Nga#Loan#Ti bn ln th 3#L Hu Tnh#Lp 5#T ng#Cu#287663## 00554000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030059000670070010001260080005001360090018001410100 00500159011001500164020000500179020001400184005001000198039000500208004001800213 020000600231020000800237020001200245013000700257#VV12.04465#32000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp trc nghim ton 5#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to# S Ho#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a175tr.^b24cm#Ton#Sch c thm# S Ho#Loan#Ti bn ln th 2#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#287664## 00654000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020045000530070064000980080005001620090018001670100 00500185011001600190020001200206020001400218005001300232039000500245004001800250 005001800268020000900286020000800295005001600303005001400319013000700333#VV12.04 466#VV12.04467#20000#Vi?t#NH556B#372.62#^214#Nhng bi vn t gii quc gia c p tiu hc#T Thanh Sn, Nguyn Trung Kin, Nguyn Vit Nga, Phm c Minh#^aH.# ^ai hc S phm#2012#^a110 tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#T Thanh Sn#Lo an#Ti bn ln th 2#Nguyn Trung Kin#Tiu hc#Bi vn#Nguyn Vit Nga#Phm c Minh#287665## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070049000760080005001250090018001300100 00500148011001500153020000500168020001400173005001600187039000500203004001800208 005001800226020000600244020000800250005001300258013000700271#VV12.04468#VV12.044 69#38000#Vi?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton chn lc 6#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a214tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Loan#Ti bn ln th 4#Nguyn Quang Hanh#Lp 6#Bi tp#N g Long Hu#287666## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070053000940220004001470040013001510080 00500164009001800169010000500187011001500192020000800207020001100215020001200226 02000060023802000140024400500190025800500190027700500130029601300070030903900050 0316#VV12.04470#VV12.04471#35000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 9#Hong Th Thu Hin, L Hong Anh Thng, L Hong Tm#T.2#In l n th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a231tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm v n#Lp 6#Sch c thm#Hong Th Thu Hin#L Hong Anh Thng#L Hong Tm#287667 #Loan## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070016000740080005000900090018000950100 00500113011001500118020000900133020001400142005001600156039000500172004001800177 020000600195013000700201#VV12.04472#VV12.04473#27000#Vi?t#T406N#516#^214#Ton n ng cao hnh hc 7#Nguyn Vnh Cn#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a158tr.^b24cm#H nh hc#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Loan#Ti bn ln th 4#Lp 7#287668## 00515000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020047000490070016000960080005001120090018001170100 00500135011001500140020000800155020001400163005001600177039000500193004001800198 020000600216020000800222013000700230#VV12.04474#VV12.04475#26000#Vi?t#H561D#909 #^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp lch s 8#T Th Thu Anh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a143tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#T Th Thu Anh#Loan#Ti b n ln th 1#Lp 8#Bi tp#287669## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520030035000710070044001060220004001500040 01800154008000500172009001800177010000500195011001500200020000500215020000600220 02000120022602000140023800500150025200500110026700500160027801300070029403900050 0301#VV12.04476#VV12.04477#25000#Vi?t#250K#510.76#^214# kim tra ton 8#Kim tra 15 pht - 1 tit - hc k#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phan Hong Ngn#T.2#T i bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 8# kim t ra#Sch c thm#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phan Hong Ngn#287670#Loan## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520030048001060070011001540080005001650090 01800170010000500188011001500193020001400208005001100222039000500233020000600238 020000700244020000900251020000900260013000700269020001500276#VV12.04478#VV12.044 79#45000#Vi?t#T527C#510.76#^214#Tuyn chn cc bi ton tiu biu i s - hnh hc 9#Bi dng hc sinh gii v luyn thi vo lp 10#Nguyn Cam#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a247tr.^b24cm#Sch c thm#Nguyn Cam#Loan#Lp 9#i s#Hnh hc #Bi ton#287671#Sch luyn thi## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070046001090080005001550090018001600100 00500178011001500183020000500198020001400203005001200217039000500229004001800234 00500110025202000060026300500130026902000080028202000120029002000080030201300070 0310#VV12.04480#VV12.04481#36000#Vi?t#C460S#510.76#^214#C s l thuyt 500 cu hi & bi tp trc nghim ton 9#L Hng c (ch.b.), L Hu Tr, L Bch Ngc# ^aH.#^ai hc S phm#2012#^a223tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#L Hng c#Loan#T i bn ln th 1#L Hu Tr#Lp 9#L Bch Ngc#Cu hi#Trc nghim#Bi tp#28767 2## 00685000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020060000440070071001040080005001750090018001800100005001980110 01500203020000800218020001400226005001700240039000500257004001300262005001500275 02000060029000500170029602000080031302000120032102000080033300500110034101300070 0352#VV12.04482#20000#Vi?t#C460S#959.70076#^214#C s l thuyt 500 cu hi & b i tp trc nghim lch s 9#Trnh Tin Thun (ch.b.), L Phng Hong, Trnh Th nh Cng, Thanh Thu#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a111tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#Trnh Tin Thun#Loan#In ln th 3#L Phng Hong#Lp 9#Trnh Thnh Cng#C u hi#Trc nghim#Bi tp#Thanh Thu#287673## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070016000740080005000900090018000950100 00500113011001500118020000900133020001400142005001600156039000500172004001800177 020000600195013000700201#VV12.04483#VV12.04484#37000#Vi?t#T406N#516#^214#Ton n ng cao hnh hc 9#Nguyn Vnh Cn#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a207tr.^b24cm#H nh hc#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Loan#Ti bn ln th 2#Lp 9#287674## 00538000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020025000540030025000790070014001040080005001180090 01800123010000500141011001500146020001000161020001400171005001400185039000500199 004001800204020000700222020001200229013000700241#VV12.04485#VV12.04486#28000#Vi ?t#250K#428.0076#^214# kim tra ting Anh 12#15 pht, 1 tit & hc k#Lu Ho ng Tr#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a151tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Lu Ho ng Tr#Loan#Ti bn ln th 1#Lp 12# kim tra#287675## 00690000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050011000620020054000730070011001270080 00500138009002300143010000500166011001500171021016600186020000800352039000500360 020000900365020000900374020001000383013000700393#VV12.04487#VV12.04489#VV12.0448 8#65000#Vi?t#M458S#001.4#^214#V Cao m#Mt s vn qun l khoa hc v cng ngh nc ta#V Cao m#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a291tr.^b24cm#Trnh by mt s vn mang tnh quan im v qun l khoa hc v cng ngh nc t a hin nay; bao gm c s l thuyt, cch nhn din vn v con ng ci cch #Qun l#Loan#Vit Nam#Khoa hc#Cng ngh#287676## 00621000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050011000620020029000730070011001020080 00500113009002300118010000500141011001500146021015300161020002000314039000500334 020000900339013000700348#VV12.04490#VV12.04491#VV12.04492#67000#Vi?t#107G#001. 4#^214#V Cao m#nh gi nghin cu khoa hc#V Cao m#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a256tr.^b24cm#Gii thiu mt s ni dung c th v tiu ch nh gi , mt s v d v nh gi cng nghin cu, nh gi mt bo co khoa hc v lun vn khoa hc#Nghin cu khoa hc#Loan#nh gi#287677## 00907000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610020015000660070053000810080005001340090 02300139010000500162011001500167021027300182020000900455005001500464039000500479 00500120048400500070049600500140050302000110051702000090052800500150053701300070 0552020001000559#VV12.04493#VV12.04494#VV12.04495#110000#Vi?t#C123T#628.1028#^2 14#Cp thot nc#B.s.: Trn Hiu Nhu (ch.b.), Trn c H, Hi...#^aH.#^aKh oa hc v K thut#2012#^a435tr.^b24cm#Trnh by cc vn c bn v k thut v cng ngh cp thot nc: t khu tnh ton, thit k, lp t, xy dng n k hu qun l, vn hnh cc h thng cp nc, thot nc bn trong v bn ngoi c c cng trnh thuc cc th, nh , nh cng cng v nh cng nghip#Cp nc #Trn Hiu Nhu#Loan#Trn c H# Hi#ng Quc Dng#Thot nc#K thut#Nguyn Vn Tn#287678#Cng ngh## 01027000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480050015000530020066000680030017001340070015001510080 00500166009003300171010000500204011001500209021042400224020002000648020001700668 039000500685020001000690020000700700013000700707020001100714#VV12.04496#VV12.044 97#VV12.04498#Vi?t#S103K#615#^214#Trng Nam Hi#Salmonella: Kit chn on v va cxin trn c s protein ti t hp#Sch chuyn kho#Trng Nam Hi#^aH.#^aKhoa h c T nhin v Cng ngh#2011#^a305tr.^b24cm#Gii thiu nhng vn c bn v c u trc, phn loi, mi nguy c gy bnh, cc nh hng phng chng salmonell. Trnh by phng php, cng trnh, kt qu thu nhn sn phm nguyn liu khng s inh, sn phm chn on v sn phm vacxin, cc phng tin vector v h thng t i t hp, phn lp gen v ti u ho cng ngh thu nhn khng nguyn, cc bc xy dng kit chn on, th nghim vacxin v nh gi tnh min dch#Vi khun Sa lmonella#Sch chuyn kho#Loan#Chn on#Vacxin#287679#Phng bnh## 00797000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050014000460020038000600070014000980080005001120090026001170100 00500143011001500148021024800163020000900411039000500420015004100425020000900466 020000900475020000700484013000700491020000900498#VV12.04499#VV12.04500#Vi?t#M600 T#709.597#^214#Chu Quang Tr#M thut L - Trn m thut Pht gio#Chu Quang Tr #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a305tr.^b21cm#Tm hiu lch s hnh thnh v pht trin m thut Pht gio di triu L - Trn. Phn tch cc c im v phong cch ca nn m thut ny. Gii thiu mt s thnh tu ni bt trong lch s m thut Pht gio nc ta qua mt s kin trc cha c#M thut#Loan#TTS g hi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vit Nam#o Pht#Nh L#287680#Nh Trn## 01144000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020060000650070062001250080005001870090 02600192010000500218011001500223021040300238020002000641005001700661039000500678 01500450068302000090072800500110073700500150074800500160076302000070077900500130 0786013000700799#VV12.04501#VV12.04502#VV12.04503#58000#Vi?t#T401A#320.4597#^21 4#To n Vit Nam trong bi cnh xy dng nh nc php quyn#B.s.: Nguyn ng Dung (ch.b.), o Tr c, Phm Hng Thi...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011# ^a305tr.^b21cm#Gii thiu mt s vn v nhn thc l lun v mt s kha cnh ca thc tin v t chc v hot ng ca To n trong Nh nc php quyn. Ph n tch cc yu cu i vi To n trong Nh nc php quyn. Kin ngh ci cch h thng To n Vit Nam nhm p ng yu cu ca vic xy dng Nh nc php qu yn x hi ch ngha ca dn, do dn v v dn, vi iu kin hon cnh c th nc ta hin nay#Nh nc php quyn#Nguyn ng Dung#Loan#TTS ghi: i hc Qu c gia H Ni. Khoa Lut#Vit Nam#o Tr c#Phm Hng Thi#Nguyn Ngc Ch#To n#V Cng Giao#287681## 00765000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020064000650070015001290080005001440090 02600149010000500175011001500180021020600195039000500401020000900406020000900415 020001700424020001800441013000700459020000900466#VV12.04504#VV12.04505#96000#Vi ?t#NH556Q#372#^214# c Hng H#Nhng quy nh mi v nh gi, xp loi cp m m non - tiu hc# c Hng H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a212tr.^b2 4cm#Tm hiu v nhng quy nh mi v nh gi, xp loi cp mm non - tiu hc; quy ch cng nhn trng, hiu trng, gio vin mm non v tiu hc t chun quc gia; nh gi, xp loi hc sinh 2 cp ny#Loan#Xp loi#nh gi#Gio d c mm non#Gio dc tiu hc#287682#Qui nh## 00532000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020024000440030027000680070013000950080005001080090026001130100 00500139011001500144020000700159020001400166005001300180039000500193020002000198 020001400218013000700232020001500239#VV12.04506#42000#Vi?t#TH504G#512.0076#^214 #Thut gii nhanh i s#Luyn thi t ti - i hc#Bi Ngc Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a232tr.^b24cm#i s#Sch c thm#Bi Ngc Anh#Loan#Ph t hng trung hc#Gii bi ton#287683#Sch luyn thi## 00558000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020055000390030042000940070011001360080005001470090026001520100 00500178011001500183020000900198020001400207005001100221039000500232020000700237 020001500244013000700259020001400266#VV12.04507#64000#Vi?t#PH121L#516#^214#Phn loi, phn tch v phng php gii ton hnh hc#Dnh cho hc sinh 12 v luyn thi i hc#Nguyn Cam#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a351tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Nguyn Cam#Loan#Lp 12#Sch luyn thi#287684#Gii bi ton## 00572000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020039000440030027000830070013001100080005001230090026001280100 00500154011001500159020000900174020001400183005001300197039000500210020001100215 020001500226020002000241013000700261020001400268#VV12.04508#60000#Vi?t#TH504G#5 16.0076#^214#Thut gii nhanh hnh hc - lng gic#Luyn thi t ti - i hc#B i Ngc Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a320tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Bi Ngc Anh#Loan#Lng gic#Sch luyn thi#Ph thng trung hc#287685#Gi i bi ton## 00654000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020088000390030042001270070011001690080005001800090026001850100 00500211011001500216020001000231020001400241005001100255039000500266020000800271 020001500279020001000294020000800304020000700312013000700319020001400326#VV12.04 509#48000#Vi?t#PH121L#515#^214#Phn loi, phn tch v phng php gii ton h m s m v lgarit, tch phn - s phc#Dnh cho hc sinh 12 v luyn thi i h c#Nguyn Cam#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a264tr.^b24cm#Hm s m#Sch c thm#Nguyn Cam#Loan#Logarit#Sch luyn thi#Tch phn#S phc#Lp 12#287686#G ii bi ton## 00642000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530030051001070070017001580080005001750090 02600180010000500206011001500211020000900226020001400235005001700249039000500266 020000700271020001500278020000800293020000800301020001200309013000700321#VV12.04 510#VV12.04511#45000#Vi?t#C120N#576.076#^214#Cm nang n luyn sinh hc lp 12 & luyn thi i hc#Trc nghim l thuyt theo tng bi (c p n)...#Nguyn Th i nh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a248tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c th m#Nguyn Thi nh#Loan#Lp 12#Sch luyn thi#Cu hi#Bi tp#Trc nghim#287687 ## 00565000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020062000410030042001030070011001450080005001560090026001610100 00500187011001500192020000500207005001100212039000500223020000700228020001400235 020001600249013000700265020001500272#VV12.04512#54000#Vi?t#PH121L#511.3#^214#Ph n loi, phn tch v phng php gii ton kho st hm s#Dnh cho hc sinh 12 v luyn thi i hc#Nguyn Cam#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a294tr.^b2 4cm#Ton#Nguyn Cam#Loan#Lp 12#Sch c thm#Kho st hm s#287688#Sch luyn thi## 00687000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020064000420030008001060070045001140080005001590090026001640100 00500190011001500195020000500210005001100215039000500226005001200231005001700243 00500120026002000030027200500150027502000150029002000100030502000070031502000200 0322013000700342#VV12.04513#55000#Vi?t#GI-462T#507.6#^214#Gii thiu v hng d n gii chi tit thi tuyn sinh i hc#Khi A1#Nguyn Cam, L Hng c, Nguy n Vn Phc...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a292tr.^b24cm#Ton#Nguyn C am#Loan#L Hng c#Nguyn Vn Phc#Mai Trng #L#Phm c Cng#Sch luyn th i#Ting Anh# thi#Ph thng trung hc#287689## 00569000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020077000550070015001320080005001470090026001520100 00500178011001500183020000800198005001500206039000500221020002000226020001400246 020001400260013000700274020001000281#VV12.04514#VV12.04515#45000#Vi?t#GI-103N#5 46.076#^214#Gii nhanh nh p dng ng nh lut hoc kt hp cc nh lut mn ho hc#Nguyn nh #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a239tr.^b24cm#Ho h c#Nguyn nh #Loan#Ph thng trung hc#Sch c thm#Gii bi ton#287690# nh lut## 00574000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070034000820220004001160040018001200080 00500138009002600143010000500169011001400174020001100188020000600199020000800205 020001400213005001400227005001900241013000700260039000500267#VV12.04516#VV12.045 17#15000#Vi?t#GI-103V#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 2#Nguyn Hi Mi, Tr n Th Hng Thm#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a69t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm #287691#Loan## 00769000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030122000700070046001920080005002380090 02600243010000500269011001400274020001200288005001300300039000500313004001800318 00500130033600500150034900500150036402000060037900500130038502000140039802000120 0412013000700424#VV12.04518#VV12.04519#17000#Vi?t#V115M#372.62#^214#Vn miu t lp 3#Gip hc sinh t c v t hc, vn ln hc kh, hc gii. Ti liu tham kho ca gio vin tiu hc v cc v ph huynh#T Thanh Sn, L Thanh Hi, Ngu yn Ngc H...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a85tr.^b24cm#Tp lm vn#T Thanh Sn#Loan#Ti bn ln th 1#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H#Thi Thanh Vn#Lp 3#Trn Yn Lan#Sch c thm#Vn miu t#287692## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070015000830080005000980090026001030100 00500129011001500134020001200149005001500161039000500176004001800181020000600199 020001400205020000800219013000700227#VV12.04520#VV12.04521#26000#Vi?t#M458T#372 .62#^214#162 bi tp lm vn chn lc 3#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a150tr.^b24cm#Tp lm vn#L Phng Lin#Loan#Ti bn ln th 1#Lp 3#Sch c thm#Bi tp#287693## 00787000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030122000700070064001920080005002560090 02600261010000500287011001400292020001200306005001300318039000500331004001800336 00500130035400500150036700500150038202000060039700500130040302000140041602000120 0430013000700442#VV12.04522#VV12.04523#18000#Vi?t#V115M#372.62#^214#Vn miu t lp 4#Gip hc sinh t c v t hc, vn ln hc kh, hc gii. Ti liu tham kho ca gio vin tiu hc v cc v ph huynh#B.s., tuyn chn: T Thanh Sn, L Thanh Hi, Nguyn Ngc H...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a94tr.^b24 cm#Tp lm vn#T Thanh Sn#Loan#Ti bn ln th 1#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H#T hi Thanh Vn#Lp 4#Trn Yn Lan#Sch c thm#Vn miu t#287694## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100040018001140080 00500132009002600137010000500163011001400168020000500182020000600187020001300193 020001400206005001300220005002000233039000500253013000700258#VV12.04524#VV12.045 25#20000#Vi?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 5#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a95tr.^b24 cm#Ton#Lp 5#Gii bi tp#Sch c thm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#Loan#2 87695## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020048000490070017000970080005001140090026001190100 00500145011001500150020000800165005001700173039000500190004001800195020000700213 020001400220020000800234020000800242013000700250#VV12.04526#VV12.04527#34000#Vi ?t#H561D#909#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp lch s 10#Trng Ngc Th i#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a191tr.^b24cm#Lch s#Trng Ngc Thi#L oan#Ti bn ln th 2#Lp 10#Sch c thm#Cu hi#Bi tp#287696## 00784000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460050016000530020031000690070016001000080005001160090 02600121010000500147011001500152021025400167020001100421039000500432015004200437 020000900479020001100488013000700499#VV12.04528#VV12.04529#Vi?t#GI-108T#153.3#^2 14#62000#Phm Thnh Ngh#Gio trnh tm l hc sng to#Phm Thnh Ngh#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a338tr.^b24cm#Cung cp mt s kin thc v bn ch t ca sng to, c s sinh hc, x hi ca sng to, mi quan h gia sng to v i cc hin tng tm l khc nhau nh tr thng minh, t duy, tng tng, ng c cng nh kin thc v phng php nghin cu sng to#Tm l hc#Loan#u b a sch ghi: i hc Quc gia H Ni#Sng to#Gio trnh#287697## 00774000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020083000650070015001480080005001630090 02600168010000500194011001500199021022400214039000500438020000900443020000900452 020001900461013000700480020000900487#VV12.04531#VV12.04530#96000#Vi?t#NH556Q#37 3#^214# c Hng H#Nhng quy nh mi v nh gi, xp loi cp trung hc c s - ph thng trung hc# c Hng H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a21 4tr.^b24cm#Tm hiu v nhng quy nh mi v nh gi, xp loi cp trung hc c s - trung hc ph thng: cng nhn trng trung hc t chun quc gia; quy nh v nh gi cht lng gio vin; nh gi, xp loi hc sinh trung hc#Loan# Xp loi#nh gi#Gio dc ph thng#287698#Qui nh## 00642000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420140007000470020053000540070056001070080005001630090026001680100 00500194011001500199020000800214005001600222039000500238005001300243005001400256 005001400270020002000284005001500304020001400319013000700333#VV12.04532#VV12.045 33#Vi?t#PH561P#546.076#^214#39000#Phng php mi gii nhanh cc bi ton ho h c THPT#Phng Ngc Trc (ch.b.), Trn Thu Ho, Lng Vn Tm...#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2012#^a200tr.^b24cm#Ho hc#Phng Ngc Trc#Loan#Trn Thu Ho#L ng Vn Tm#L Phm Thnh#Ph thng trung hc#Nguyn Hi Nam#Sch c thm#287699 ## 00511000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310140007000360020027000430030027000700070013000970080005001100090026001150100 00500141011001500146020001000161005001300171039000500184020002000189020001400209 020001500223013000700238#VV12.04534#Vi?t#TH504G#515.076#^214#60000#Thut gii n hanh gii tch#Luyn thi t ti - i hc#Bi Ngc Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a352tr.^b24cm#Gii tch#Bi Ngc Anh#Loan#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#287700## 00650000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140008000470020061000550030069001160070014001850080005001990090 01800204010000500222011001500227020000700242005001400249039000500263020002000268 020001400288020001500302013000700317020000700324020001700331#VL12.00550#VL12.005 51#Vi?t#C101P#512.0076#^214#134000#Cc phng php gii ton gi tr ln nht, gi tr nh nht#Bin son theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc - o to#Phan Huy Khi#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a301tr.^b27cm#i s#Phan Huy K hi#Loan#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#287701#Hm s#Bi ton gi tr## 00588000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480140008000530020051000610030025001120070018001370080 00500155009001800160010000500178011001500183020000500198005001200203039000500215 020001500220020001400235020001400249013000700263020001600270#VL12.00552#VL12.005 53#VL12.00554#Vi?t#T527T#510#^214#255000#Tuyn tp cc thi ton chu - Th i Bnh Dng#Sch song ng Anh - Vit#Trn Phng ch.b.#^aH.#^ai hc S phm#2 011#^a484tr.^b27cm#Ton#Trn Phng#Loan# thi quc t#Sch c thm#Sch song ng#287702#Trung hc c s## 00849000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500140007000550050015000620020026000770070032001030080 00500135009002300140010000500163011001500168021030400183020000900487005001600496 039000500512020000700517020000900524013000700533020000700540#VL12.00555#VL12.005 56#VL12.00557#Vi?t#450D#620.1#^214#80000# Minh Nghip# do v bn kim l oi# Minh Nghip, Trn Quc Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a254tr.^b2 7cm#Tm hiu cc dng khuyt tt mng ca vt liu. M t k hnh hc v vt l lch mng, c im v c ch ca qu trnh bin dng v ph hu trong n v a tinh th kim loi v hp kim theo quan im c hc vi m. Trnh by cc k thu t quan st v pht hin lch mng, cng nh phng php th c tnh#Kim loi#Tr n Quc Thng#Loan# do#Vt liu#287703# bn## 00989000000000325000450004100050000018100060000508200080001180800050001900200450 00240030017000690070058000860080005001440090026001490100005001750110016001800210 28500196020001000481020001700491005001700508039000500525015004500530020000900575 02000080058402000100059200500150060200500130061700500110063000500150064101300070 0656#Vi?t#H305P#342.597#^214#Hin php: Nhng vn l lun v thc tin#Sch c huyn kho#Nguyn ng Dung, Phm Hng Thi, V Cng Giao (ch.b.)...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a1131tr.^b27cm#Gm 97 bi nghin cu ca nhiu nh kho a hc, nh nghin cu trong v ngoi nc v lut Hin php v chnh tr hc. Trnh by nhng vn l lun chung v hin php; hin php v sa i hin ph p ca Vit Nam; kinh nghim xy dng v sa i hin php mt s nc trn th gii#Hin php#Sch chuyn kho#Nguyn ng Dung#Loan#TTS ghi: i hc Quc gi a H Ni. Khoa Lut#Vit Nam#L lun#Thc tin#Phm Hng Thi#V Cng Giao#o T r c#Chu Hng Thanh#287704## 00991000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520140007000570050016000640020041000800030082001210070 03100203008000500234009002600239010000500265011001500270021034500285020000800630 020001100638005001600649039000500665013000700670020001200677#VV12.04536#VV12.045 37#VV12.04535#Vi?t#GI-108T#338.4#^214#45000#Phm Bch Huyn#Gio trnh cc ngn h cng nghip vn ho#Gio trnh dnh cho sinh vin i hc v cao ng cc tr ng vn ho - ngh thut#Phm Bch Huyn, ng Hoi Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a199tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc v k nng c bn v ngnh c ng nghip vn ho nh khi nim, qui trnh sng to - phn phi ca cng nghip vn ho, c im, vai tr ca cc ngnh ny i vi s pht trin kinh t - x hi, bi cnh, xu hng pht trin ca cng nghip vn ho v chnh sch pht t rin cc ngnh cng nghip vn ho ca mt s nc#Vn ho#Gio trnh#Phm Bch Huyn#Loan#287705#Cng nghip## 01031000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500120003302000080 00450410005000531810008000580820006000668080005000720140007000770020040000840030 08200124007006800206008000500274009002600279010000500305011001500310021023300325 02000110055802000110056903900050058001500480058500500170063300500160065000500200 0666013000700686#VV12.04538#VV12.04540#VV12.04539#L Th Hin#Vn ho#Vi?t#GI-10 8T#306.4#^214#39000#Gio trnh cc ngnh chnh sch vn ho#Gio trnh dnh cho sinh vin i hc v cao ng cc trng vn ho - ngh thut#L Th Hin, Phm Bch Huyn, Lng Hng Quang, Nguyn Lm Tun Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2009#^a173tr.^b24cm#Trnh by khi nim, vai tr v cu trc ca chnh sch v n ho, chnh sch vn ho ca mt s nc trn th gii v cc vn ct yu tr ong chnh sch vn ho Vit Nam qua cc giai on lch s v c bit l trong t hi k i mi#Chnh sch#Gio trnh#Loan#u ba sch ghi: Trng i hc Vn h o H Ni#Lng Hng Quang#Phm Bch Huyn#Nguyn Lm Tun Anh#287706## 01098000000000349000450002600110000002600110001102600110002200500120003302000080 00450410005000531810008000580820008000668080005000740140007000790050021000860020 07100107003008200178007006100260008000500321009002600326010000500352011001500357 02102530037202000110062502000110063603900050064701500480065200500180070001300070 0718020000800725020001500733#VV12.04541#VV12.04543#VV12.04542#Phan Vn T#Vn ho #Vi?t#GI-108T#306.068#^214#37000#Nguyn Th Lan Thanh#Gio trnh qun l ngun nhn lc trong cc t chc vn ho ngh thut#Gio trnh dnh cho sinh vin i hc v cao ng cc trng vn ho - ngh thut#Nguyn Th Lan Thanh (ch.b.), P han Vn T, Nguyn Thanh Xun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a163tr.^b24cm #Cung cp nhng kin thc c bn v qun l ngun nhn lc, ngun nhn lc vn h o ngh thut, cc c trng ca t chc vn ho ngh thut, vai tr mc ch v nguyn tc qun l ngun nhn lc, tuyn chn, s dng, o to v pht trin n gun nhn lc#Ngh thut#Gio trnh#Loan#u ba sch ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#Nguyn Thanh Xun#287707#Qun l#Ngun nhn lc## 01187000000000349000450002600110000002600110001102600110002200500210003302000080 00540050016000620050021000780050018000990410005001171810008001220820004001308080 00500134014000700139002004000146003008200186007008700268008000500355009002600360 01000050038601100150039102103400040602000110074602000110075703900050076801500480 0773020000900821013000700830#VV12.04544#VV12.04546#VV12.04545#Nguyn Th Lan Tha nh#Vn ho#Phm Bch Huyn#Nguyn Th Anh Quyn# Th Thanh Thu#Vi?t#GI-108T#3 81#^214#39500#Gio trnh marketing vn ho ngh thut#Gio trnh dnh cho sinh vin i hc v cao ng cc trng vn ho - ngh thut#Nguyn Th Lan Thanh (c h.b.), Phm Bch Huyn, Nguyn Th Anh Quyn, Th Thanh Thu#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2009#^a170tr.^b24cm#Trnh by khi nim, mc ch ca lp k hoc h marketing vn ho ngh thut. Phn tch mc ch v chin lc ca mt s t c hc vn ho ngh thut. Phn tch nhng im mnh, im yu, c hi v thch th c m t chc phi i mt. Gii thiu mt s cng c marketing nh sn phm, gi c h thng bn v v h thng truyn thng marketing#Ngh thut#Gio trnh#Loa n#u ba sch ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#Tip th#287708## 00952000000000313000450002600110000002600110001102600110002200500210003302000110 00540050016000650410005000811810008000860820006000948080005001000140007001050020 03100112003008200143007005700225008000500282009002600287010000500313011001400318 021022600332020000900558020001100567039000500578015004800583013000700631#VV12.04 547#VV12.04548#VV12.04549#Nghim Th Thanh Nh#Ngh thut#Lng c Thng#Vi?t#G I-108T#700.7#^214#21000#Gio trnh gio dc ngh thut#Gio trnh dnh cho sinh vin i hc v cao ng cc trng vn ho - ngh thut#Trn Th Thu Thu, Ngh im Th Thanh Nh, Lng c Thng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a87tr.^b 24cm#Gii thiu mt s kin thc c bn v gio dc ngh thut v cc k nng c bn trong vic t chc hot ng, xy dng cc chng trnh gio dc ngh thut nhm pht trin khn thnh gi tim nng cho cc loi hnh ngh thut#Gio dc# Gio trnh#Loan#u ba sch ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#287709## 00960000000000313000450002600110000002600110001102600110002200500180003302000070 00510410005000581810008000630820008000718080005000790140007000840050012000910020 03700103003010300140007003900243008000500282009002600287010000500313011001500318 021027400333020000800607020001100615039000500626020000800631013000700639#VV12.04 550#VV12.04551#VV12.04552#Nguyn Khnh Ngc#L hi#Vi?t#GI-108T#394.269#^214#420 00#Cao c Hi#Gio trnh qun l l hi v s kin#Gio trnh dnh cho sinh vi n i hc v cao ng ngnh Qun l Vn ho, trng i hc Vn ho H Ni#Cao c Hi (ch.b.), Nguyn Khnh Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a184tr.^ b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v qun l l hi v s kin. Phn tch c c kha cnh ca vic qun l l hi truyn thng ph hp vi chnh sch vn ho Vit Nam. Trnh by qui trnh qun l mt d n t chc l hi v s kin, tp t rung vo cc l hi v s kin c bit#S kin#Gio trnh#Loan#Qun l#287710## 00629000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000200003304100050 00531810006000580820006000648080005000700140007000750050015000820020035000970070 01500132008000500147009001100152010000500163011001500168021011900183020001900302 039000500321004001800326013000700344#VV12.04553#VV12.04554#VV12.04555#H thng iu khin#Vi?t#C460S#629.8#^214#46000#Nguyn Vn Ho#C s t ng iu khin q u trnh#Nguyn Vn Ho#^aH.#^aGio dc#2012#^a279tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v l thuyt iu khin t ng tuyn tnh v h thng iu chnh t ng cng nghip#iu khin t ng#Loan#Ti bn ln th 2#287711## 01003000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500210003302000080 00540050018000620410005000801810008000850820008000938080005001010050013001060020 06900119003008200188007005400270008000500324009002600329010000500355011001500360 02101920037502000110056702000110057803900050058901500480059402000080064201300070 0650020000800657#VV12.04556#VV12.04557#VV12.04558#Nguyn Th Anh Quyn#Vn ho# Th Thanh Thu#Vi?t#GI-108T#306.068#^214#Ng nh Hng#Gio trnh gy qu v t m ti tr cho cc t chc vn ho ngh thut#Gio trnh dnh cho sinh vin i h c v cao ng cc trng vn ho - ngh thut#Ng nh Hng, Nguyn Th Anh Quy n, Th Thanh Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a159tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v khi nim, cc hnh thc v k nng gy qu v tm t i tr, quy trnh gy qu v tm ti tr, phng php tip cn v pht trin mi quan h vi cc i tc#Ngh thut#Gio trnh#Loan#u ba sch ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#Gy qu#287712#Ti tr## 01151000000000349000450002600110000002600110001102600110002200500150003302000090 00480050017000570410005000741810008000790820009000878080005000960140007001010050 01700108002002800125003008200153007005100235008000500286009002600291010000500317 01100150032202103510033702000080068802000110069603900050070701500480071201300070 0760020001800767020001600785#VV12.04559#VV12.04560#VV12.04561#Hong Minh Ca#M thut#Trn Hu Yn Th#Vi?t#GI-108T#708.0068#^214#37000#Nguyn Vn Trung#Gio t rnh qun l m thut#Gio trnh dnh cho sinh vin i hc v cao ng cc tr ng vn ho - ngh thut#Nguyn Vn Trung, Hong Minh Ca, Trn Hu Yn Th#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a165tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v phng php t chc vi nhng k nng v thc hin cng vic ti gallery cng n h bo tng m thut; bao gm hot ng ca curator chuyn nghip, phng php x y dng cc trin lm ngh thut, nhn bit c nhng nt c trng ca th tr ng tranh ngh thut, bn cht ca gio dc ngh thut trong hai t chc ny#Qu n l#Gio trnh#Loan#u ba sch ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#287713#Bo tng m thut#Phng trng by## 01081000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610050012000660020044000780030103001220070 03400225008000500259009002500264010000500289011001500294021041200309020000800721 005001300729039000500742020001100747020001400758013000700772#VV12.04562#VV12.045 64#VV12.04563#35000#Vi?t#GI-108T#306.068#^214#Cao c Hi#Gio trnh qun l d n vn ho ngh thut#Gio trnh dnh cho sinh vin i hc v cao ng ngnh Q un l Vn ho, trng i hc Vn ho H Ni#Cao c Hi (ch.b.), L Ngc Thu# ^aH.#^ai hc Vn ho H Ni#2009#^a151tr.^b24cm#Cung cp mt b cng c c bn v xy dng v qun l d n, c th ng dng trong cc hot ng thng xuyn ca n v, t chc vn ho ngh thut hay mt hot ng ln lin quan n vn h o ngh thut nh: phn tch bi cnh, nm bt nhu cu, xc nh vn v gii php khc phc kh khn ca mt t chc, hnh thnh tng sng to mi, vit b n xut d n, ln k hoch v qun l thc hin mt d n#Vn ho#L Ngc Th u#Loan#Ngh thut#Qun l d n#287714## 00483000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050016000560020018000720030012000900070016001020080 01800118009001100136010000500147011001500152020001700167020001200184039000500196 020000900201013000700210#VV12.04565#VV12.04566#100000#Vi?t#S455L#895.92234#^214 #V c Sao Bin#Sng lc ng v#Tiu thuyt#V c Sao Bin#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2012#^a467tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Loan#Vit Nam#28771 5## 00887000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020018000650070031000830220004001140080 02800118009002300146010000500169011001500174012001900189021029500208020001800503 020000900521006001300530013000700543005001100550020000700561039000500568#VV12.04 567#VV12.04568#95000#Vi?t#103V#959.7026#^214#L Qu n#i Vit thng s#L Q u n ; Ng Th Long dch#Q.1#^aTp. H Ch Minh ; Gia Lai#^aNxb. Tr ; Hng Bn g#2012#^a330tr.^b20cm#Co thm trc n#Gii thiu qu trnh hnh thnh pht tr in ca t nc qua cc thi k lch s. Sch chp kh y v cc i vua L trong mt thi gian di n hn mt trm nm t L Thi T qua L Thi Tng, L Thnh Tng, L Hin Tng, L Thun Tng, L Uy Mc, L Tng Dc, L Chiu Tng n Cung Hong#Lch s trung i#Vit Nam#Ng Th Long#287716#L Qu n#Nh L #Loan## 00816000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020018000650070031000830220004001140080 02800118009002300146010000500169011001500174012001900189021022400208020001800432 020000900450006001300459013000700472005001100479020000700490039000500497#VV12.04 569#VV12.04570#82000#Vi?t#103V#959.7026#^214#L Qu n#i Vit thng s#L Q u n ; Ng Th Long dch#Q.2#^aTp. H Ch Minh ; Gia Lai#^aNxb. Tr ; Hng Bn g#2012#^a289tr.^b20cm#Co thm trc n#Gii thiu lch s Vit Nam th k XVI - XVII qua cc vua thi L, t L Thi T n Cung Hong (Hong Xun) trong t hi gian hn 100 nm. Gii thiu Ngh vn ch, lit truyn cc hu phi, h, c ng thn, nghch thn...#Lch s trung i#Vit Nam#Ng Th Long#287717#L Qu n#Nh L#Loan## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020032000660070037000980220004001350080 01800139009001100157010000500168011001500173020001800188020000900206005001300215 013000700228005001200235020002700247039000500274#VV12.04571#VV12.04572#75000#Vi ?t#C514C#895.9223#^214#Nguyn Bnh#Cuc chin vi hnh tinh Fantom#Nguyn Bnh ; Minh ho: Nguyn Quang#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a282tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn Quang#287718#Nguyn Bnh#Truyn khoa hc vin t ng#Loan## 00774000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050020000560020018000760030008000940070020001020080 01800122009001100140010000500151011001500156021018300171020001700354020000700371 039000500378015005600383020000900439012001700448013000700465#VV12.04574#VV12.045 73#65000#Vi?t#D558A#895.922803#^214#Hong Ph Ngc Phan#Di nh ho chu#Hoi k#Hong Ph Ngc Phan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a217tr.^b20cm#Ghi li qu trnh hot ng ca tc gi, i din cho nhng ngi tr thc tr Hu tham gia phong tro u tranh th ca sinh vin hc sinh Hu, sau thot ly tham gia cch mng#Vn hc hin i#Hi k#Loan#Bt hiu ca tc gi: Hong Thiu Ph - Ngc Phang Lang#Vit Nam#p li sng ni#287719## 00740000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050031000550020018000860070046001040080028001500090 02300178010000500201011001500206021013600221020000800357006000800365039000500373 020000900378012001900387020000600406013000700412020001900419#VV12.04575#VV12.045 76#65000#Vi?t#TH561K#959.7027#^214#Hi Thng Ln ng L Hu Trc#Thng kinh k s#Hi Thng Ln ng L Hu Trc ; Phan V dch#^aTp. H Ch Minh ; Gia Lai#^ aNxb. Tr ; Hng Bng#2012#^a200tr.^b20cm#Ghi li mt cch rt thc v su sc c uc sng kinh thnh bit bao bin ng ln; s giao du vi cc cng hu khanh tng thi L mt#Lch s#Phan V#Loan#Vit Nam#Co thm trc n#K s#287720# Hi Thng Ln ng## 01020000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050015000530020016000680030055000840070032001390080 01800171009001100189010000500200011001500205021039400220020000800614020000700622 00600110062903900050064001900110064502000060065602000170066201300070067902000080 0686#VV12.04577#VV12.04578#110000#Vi?t#253G#954.05#^214#Peer, Basharat#m gi i nghim#Hi c v cuc sng, tnh yu v chin tranh Kashmir#Basharat Peer ; Maya Huynh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a397tr.^b20cm#Cu chuyn v b c u gia nhp tri hun luyn v trang Pakistan ca mt thanh nin, v mt ngi m chng kin con trai mnh b ton qun n buc m mt tri bom, v m t nh th i tm c tin tn gio khi ton b gia nh ng b git, v cc chnh khch sng trong cc phng tra tn c tn trang, nhng ngi lng b x toang bi mn v cc n th Sufi c knh b nh bom tan hoang&#Lch s#Hi c#Maya H uynh#Loan#Dch n #n #Xung t dn tc#287721#Kashmir## 00806000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050010000560020024000660030007000900070010000970080 01800107009001100125010000500136011001500141021023200156020002100388020000700409 039000500416015005000421020000900471012001700480013000700497#VV12.04579#VV12.045 80#130000#Vi?t#KH455C#959.7043#^214#H Duy L#Khng c g tri i mt#Bt k#H Duy L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a463tr.^b20cm#Ghi li hnh nh chin u anh dng ngoan cng ca thanh nin, sinh vin, hc sinh, ngi nng dn ngh o kh, gii tiu thng yu nc, nhng vn chi, nhng tng ni Pht t min Tr ung giai on trc v sau nm 1963 n nm 1975#Khng chin chng M#Bt k#Loa n#Bt danh ca tc gi: H Thanh, Vn Giang, Thu An#Vit Nam#p li sng ni#28 7722## 00908000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050016000520020018000680030063000860070039001490080 01800188009001100206010000500217011001500222021023100237020002000468006001700488 03900050050501900080051002000090051802000220052701300070054902000160055602000100 0572#VV12.04581#VV12.04582#120000#Vi?t#S550H#338.9#^214#Spence, Michael#S hi t k tip#Tng lai ca tng trng kinh t trong mt th gii a tc #Michae l Spence ; Nguyn Xun Hin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a406tr.^b20c m#Ghi li cuc cch mng cng nghip ang tip din cc nc pht trin, v s tng trng lan trn bt ng v mnh m cc nc ang pht trin ko di hn mt trm nm bt u t nm 1945 v s ko di n khong gia th k 21#Tng tr ng kinh t#Nguyn Xun Hin#Loan#Dch M#Th gii#Khng hong ti chnh#287723 #Hp tc quc t#Th k 21## 00505000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050008000550020013000630070030000760080018001060090 01100124010000500135011001500140020001800155020001200173039000500185015003300190 020000900223013000700232#VV12.04583#VV12.04584#30000#Vi?t#TR527L#895.9223#^214# T Hoi#Truyn ly k#T Hoi ; Qu Phng minh ho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a119tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Loan#Tn tht ca tc gi: Ngu yn Sen#Vit Nam#287724## 00678000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050022000490020034000710030034001050070046001390080 01800185009001100203010000500214011001500219020001700234020001200251006001800263 039000500281019000800286015004000294020000300334012002000337013000700357#VV12.04 585#VV12.04586#68000#Vi?t#J427C#813#^214#Burroughs, Edgar Rice#John Carter v c ng cha ho tinh#Tiu thuyt phiu lu - hnh ng#Edgar Rice Burroughs ; Nguy n Thnh Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a262tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Nguyn Thnh Nhn#Loan#Dch M#Tn sch nguyn bn: A princess o f Mars#M#John Carter of Mars#287725## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820011000428080005000530050008000580020021000660030012000870070008000990080 01800107009001100125010000500136011001500141020001700156020001200173039000500185 020000900190012001700199013000700216#VV12.04587#VV12.04588#108000#Vi?t#TR254#8 95.922334#^214#V Hoi#Trn nh thanh xun#Tiu thuyt#V Hoi#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2012#^a391tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Loan#Vit Nam#p li sng ni#287726## 00681000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050011000550020021000660030007000870070011000940080 01800105009001100123010000500134011001500139021017100154020002100325020000700346 039000500353020000900358012001700367013000700384#VV12.04589#VV12.04590#120000#V i?t#N114T#959.7043#^214#L Cng C#Nm thng dng ngi#Hi k#L Cng C#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a442tr.^b20cm#Ghi li hot ng vn ng v t chc thanh nin min Trung, c bit l thanh nin hai thnh ph ln Nng v Hu trong cng cuc khng chin chng M t nm 19601975#Khng chin chng M#Hi k #Loan#Vit Nam#p li sng ni#287727## 01155000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050017000630020020000800290017001000070 06000117008001800177009001100195010000500206011001500211021037400226020000800600 00500180060803900050062601900080063100600150063902000190065400600110067301200470 0684013000700731005001600738005001500754005001200769#VV12.04591#VV12.04592#VV12. 04593#70000#Vi?t#B105T#530.14#^214#Hawking, Stephen#Bn thit k v i#The gra nd design#Stephen Hawking, Leonard Mlodinow ; Dch: Phm Vn Thiu...#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2012#^a182tr.^b20cm#Gm nhng cu hi ti hu v s sng, v tr v vn vt: Ti sao phi c ci g ch khng phi l h khng?, Ti sao c hng ta tn ti?, Ti sao l tp hp cc nh lut vt l c th ny ch khng p hi cc tp hp khc? ... Tc gi l gii kh cht ch qua cc truyn thuyt, c c cu chuyn c tch n nhng lun l n thun da trn nim tin v cc l thu yt khoa hc#Ton l#Mlodinow, Leonard#Loan#Dch M#Phm Vn Thiu#L thuyt si u dy#T B Hnh#Khoa hc v khm ph / Nguyn Vn Lin ch.b...#287728#Nguyn V n Lin#Phm Vn Thiu#V Cng Lp## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020021000660030011000870070011000980080 01800109009001100127010000500138011001500143020001700158020001100175039000500186 020000900191013000700200#VV12.04594#VV12.04595#80000#Vi?t#C513#895.92234#^214# Dng Thu#Cung ng vng nng#Truyn di#Dng Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2012#^a301tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn di#Loan#Vit Nam#287729## 00689000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020022000660070014000880220004001022210 02000106008001800126009001100144010000500155011001500160020001800175020000900193 020000500202020001300207013000700220005001400227021012900241039000500370#VV12.04 596#VV12.04597#45000#Vi?t#TH113M#613.9#^214#Trn Bng Sn#Thc mc bit hi ai? #Trn Bng Sn#T.2#V tnh dc v AIDS#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a211tr .^b20cm#Sc kho sinh sn#Tnh dc#AIDS#Sch hi p#287730#Trn Bng Sn#Gii p nhng thc mc thm kn "khng th th l vi ai, k c cha m, v chng" nh cc vn v tnh dc, gii tnh v AIDS#Loan## 00945000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050013000570020017000700070046000870080028001330090 02300161010000500184011001500189021035900204020001800563020000900581020000800590 006002600598039000500624013000700629012001900636#VV12.04598#VV12.04599#85000#Vi ?t#V500T#895.9228203#^214#Phm nh H#V trung tu bt#Phm nh H ; ng Chu Nguyn Hu Tin dch#^aTp. H Ch Minh ; Gia Lai#^aNxb. Tr ; Hng Bng#2012#^a 293tr.^b20cm#Tc phm ghi li nhng hnh nh chn thc ca on ng lch s v i nhiu bin ng x hi v chnh tr phc tp; tiu truyn cc bc danh nhn; g hi chp cc cuc du lm, nhng ni thng cnh; cc vic xy ra cui i L; kh o cu v duyn cch, a l; kho v phong tc, hc thut, l nghi, m nhc, ch vit, v cc nhn vt lch s, di tch lch s...#Vn hc trung i#Vit Nam#T u bt#ng Chu Nguyn Hu Tin#KVn#287731#Co thm trc n## 00578000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140008000420050015000500020013000650290012000780070033000900080 01800123009001100141010000500152011001500157020001700172020000600189020001200195 006001200207039000500219019001100224012003400235013000700269#VV12.04600#VV12.046 01#Vi?t#108T#823#^214#120000#Scott, Michael#o thut gia#The warlock#Michael S cott ; Thanh Tuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a438tr.^b21cm#Vn hc hin i#Ailen#Tiu thuyt#Thanh Tuyn#KVn#Dch Ailen#B mt ca Nicholas Flam el bt t#287732## 00594000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390140007000440050013000510020014000640030012000780290019000900070 03500109008001800144009001100162010000500173011001500178020001700193020000400210 020001200214006001600226039000500242019000900247012001700256013000700273#VV12.04 603#VV12.04602#Vi?t#CH258-O#833#^214#56000#Mann, Thomas#Cht Venice#Tiu thuy t#Der tod in Venedig#Thomas Mann ; Nguyn Hng Vn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2012#^a149tr.^b20cm#Vn hc hin i#c#Tiu thuyt#Nguyn Hng Vn#KVn# Dch c#Cnh ca m rng#287733## 00592000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420050016000490020023000650030012000880290024001000070 02900124008001800153009001100171010000500182011001500187020001700202020000300219 020001200222006000700234039000500241019000800246012001700254013000700271#VV12.04 604#VV12.04605#Vi?t#N462D#813#^214#72000#Maclean, Norman#Ni dng sng chy qua #Tiu thuyt#A river runs through it#Norman Maclean ; Nam An dch#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2012#^a198tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nam An#KVn#D ch M#Cnh ca m rng#287734## 00624000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480140008000530050016000610020035000770290042001120070 03200154008001800186009001100204010000500215011001500220020001700235020000300252 020000800255006001000263039000500273019000800278012001700286013000700303#VV12.04 606#VV12.04608#VV12.04607#Vi?t#T452C#818#^214#125000#Steinbeck, John#Ti, Charl ey v hnh trnh nc M#Travels with Charley in search of America#John Steinbec k ; Tun Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a423tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tp vn#Tun Vit#KVn#Dch M#Cnh ca m rng#287735## 00465000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460140008000510050010000590020017000690030008000860070010000940080 01800104009001100122010000500133011001500138020001700153020000900170020000800179 039000500187013000700192#VV12.04609#VV12.04610#Vi?t#CH527V#895.9228408#^214#1320 00#Vit Linh#Chuyn v truyn#Tp bt#Vit Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 12#^a431tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp bt#KVn#287736## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050012000520020039000640030012001030070033001150080 01800148009001100166010000500177011001500182020001700197020000900214020001200223 005001200235006001400247039000500261013000700266019001400273#VV12.04611#VV12.046 12#120000#Vi?t#A103#895.7#^214#Park WanSuh#Ai n ht nhng cy Sing-a ngy y?#Tiu thuyt#Park WanSuh ; Nguyn L Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 12#^a354tr.^b20cm#Vn hc hin i#Hn Quc#Tiu thuyt#Park WanSuh#Nguyn L Th u#KVn#287737#Dch Hn Quc## 00860000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050023000520020032000750290012001070070051001190080 01800170009001100188010000500199011001500204021025900219020001100478020000900489 020000800498006001100506006000900517039000500526013000700531019000800538#VV12.04 613#VV12.04614#70000#Vi?t#NH556S#658.4#^214#Mauboussin, Michael J.#Nhng sai l m khi ra quyt nh#Think twice#Michael J. Mauboussin ; Dch: Yn Phng, Tiu V n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a254tr.^b21cm#Gii thiu cch chun b ra quyt nh nh thit lp bi cnh, nhn nhn vn ; xut phng n, nh gi phng n; hng dn cch ng dng xy dng cng c t duy ng u vi th c t, chuyn bin vic ra quyt nh hiu qu trong t chc kinh doanh#Kinh doan h#Lnh o#Qun l#Yn Phng#Tiu Vn#KVn#287738#Dch M## 00677000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050013000540020016000670070013000830080018000960090 01100114010000500125011001500130021022700145020000800372020000900380020001000389 039000500399013000700404#VV12.04615#VV12.04616#10000#Vi?t#NG558Q#959.752#^214#L Minh Quc#Ngi Qung Nam#L Minh Quc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a406 tr.^b24cm#Gii thiu qu trnh hnh thnh, pht trin lch s t Qung cng n g gp ca nhng con ngi t Qung trong tin trnh lch s ca dn tc Vit tr n nhiu lnh vc: lch s, chnh tr, vn ho, x hi, gio dc, ngh thut#Lc h s#Nhn vt#Qung Nam#KVn#287739## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050016000560020021000720070016000930220004001092210 02300113008002300136009002200159010000500181011001500186020001800201020000900219 020001100228039000500239013000700244005001600251#VV12.04618#VV12.04617#125000#V i?t#CH527X#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Chuyn x Lang Biang#Nguyn Nht nh#T. 1#Pho tng ca Baltalon#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aNxb. Tr ; Kim ng#2012#^a394 tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#KVn#287740#Nguyn Nht nh## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050016000560020021000720070016000930220004001092210 02300113008002300136009002200159010000500181011001500186020001800201020000900219 020001100228039000500239013000700244005001600251#VV12.04619#VV12.04620#150000#V i?t#CH527X#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Chuyn x Lang Biang#Nguyn Nht nh#T. 2#Bin c trng mri#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aNxb. Tr ; Kim ng#2012#^a503 tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#KVn#287741#Nguyn Nht nh## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050016000560020021000720070016000930220004001092210 02400113008002300137009002200160010000500182011001500187020001800202020000900220 020001100229039000500240013000700245005001600252#VV12.04621#VV12.04622#160000#V i?t#CH527X#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Chuyn x Lang Biang#Nguyn Nht nh#T. 3#Ch nhn ni Lng Chng#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aNxb. Tr ; Kim ng#2012#^a55 7tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#KVn#287742#Nguyn Nht nh## 00561000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050016000560020021000720070016000930220004001092210 02700113008002300140009002200163010000500185011001500190020001800205020000900223 020001100232039000500243013000700248005001600255#VV12.04623#VV12.04624#165000#V i?t#CH527X#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Chuyn x Lang Biang#Nguyn Nht nh#T. 4#Bu vt lu i K'Rahlan#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aNxb. Tr ; Kim ng#2012#^ a628tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#KVn#287743#Nguyn Nht nh# # 00652000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020032000410070052000730220004001252210039001290080018001680090 01100186010000500197011001400202020001900216020001300235020001500248020001300263 005001500276005001100291006001000302039000500312013000700317019001400324#VV12.04 625#40000#Vi?t#TR527T#509.2#^214#Truyn tranh danh nhn th gii#Son Yeong Woon ; Tranh: Hitoon.com ; Thu Ngn dch#T.1#Copernicus, Galileo, Vesalius, Faraday #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a59tr.^b23cm#Danh nhn th gii#Nh khoa hc #Sch thiu nhi#Truyn tranh#Son Yeong Woon#Hitoon.com#Thu Ngn#KVn#287744#Dc h Hn Quc## 00651000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020032000410070052000730220004001252210038001290080018001670090 01100185010000500196011001400201020001900215020001300234020001500247020001300262 005001500275005001100290006001000301039000500311019001400316013000700330#VV12.04 626#40000#Vi?t#TR527T#509.2#^214#Truyn tranh danh nhn th gii#Son Yeong Woon ; Tranh: Hitoon.com ; Thu Ngn dch#T.2#Lavoisier, Mendeleev, Darwin, Wegener# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a60tr.^b23cm#Danh nhn th gii#Nh khoa hc# Sch thiu nhi#Truyn tranh#Son Yeong Woon#Hitoon.com#Thu Ngn#KVn#Dch Hn Qu c#287745## 00652000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020032000410070052000730220004001252210039001290080018001680090 01100186010000500197011001400202020001900216020001300235020001500248020001300263 005001500276005001100291006001000302039000500312019001400317013000700331#VV12.04 627#40000#Vi?t#TR527T#509.2#^214#Truyn tranh danh nhn th gii#Son Yeong Woon ; Tranh: Hitoon.com ; Thu Ngn dch#T.3#Pasteur, Marie Curie, Einstein, Mendel #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a60tr.^b23cm#Danh nhn th gii#Nh khoa hc #Sch thiu nhi#Truyn tranh#Son Yeong Woon#Hitoon.com#Thu Ngn#KVn#Dch Hn Q uc#287746## 00498000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020024000420070019000660080018000850090011001030100005001140110 01400119012002100133020001800154020001000172020001400182006000900196039000500205 019001500210013000700225#VV12.04628#17500#Vi?t#CH513M#372.21#^214#Chng mnh s gip bn!#Minh Anh bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a20tr.^b23cm#B tp thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Minh Anh#KVn#Dch Innxia#287747## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070019000650080018000840090011001020100005001130110 01400118012002100132020001800153020001000171020001400181006000900195039000500204 019001500209013000700224#VV12.04629#17500#Vi?t#L300L#372.21#^214#Li Li i, ng n ngm!#Minh Anh bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a20tr.^b23cm#B tp thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Minh Anh#KVn#Dch I nnxia#287748## 00486000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070019000540080018000730090011000910100005001020110 01400107012002100121020001800142020001000160020001400170006000900184039000500193 019001500198013000700213#VV12.04630#17500#Vi?t#S100S#372.21#^214#Sa Sa ch k#M inh Anh bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a20tr.^b23cm#B tp thi qu en tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Minh Anh#KVn#Dch Innxia#28 7749## 00493000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070019000610080018000800090011000980100005001090110 01400114012002100128020001800149020001000167020001400177006000900191039000500200 019001500205013000700220#VV12.04631#17500#Vi?t#300V#372.21#^214#i v sinh n g ni#Minh Anh bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a20tr.^b23cm#B tp thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Minh Anh#KVn#Dch Inn xia#287750## 00495000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070019000630080018000820090011001000100005001110110 01400116012002100130020001800151020001000169020001400179006000900193039000500202 019001500207013000700222#VV12.04632#17500#Vi?t#556D#372.21#^214#ng dn mt v o tivi#Minh Anh bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a20tr.^b23cm#B t p thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Minh Anh#KVn#Dch In nxia#287751## 00494000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070019000620080018000810090011000990100005001100110 01400115012002100129020001800150020001000168020001400178006000900192039000500201 013000700206019001500213#VV12.04633#17500#Vi?t#S100S#372.21#^214#Sa Sa li n h rng#Minh Anh bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a20tr.^b23cm#B tp thi quen tt#Gio dc mu gio#Thi quen#Sch mu gio#Minh Anh#KVn#287752#D ch Innxia## 00642000000000313000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220004001340080018001380090 01100156010000500167011001400172012004000186020001700226020001100243020001300254 005000900267005001500276039000500291019001600296006000900312013000700321#VV12.04 634#Vi?t#55000#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a79tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#KVn#Dch Trung Quc#Hi ng#287753 ## 00642000000000313000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220004001340080018001380090 01100156010000500167011001400172012004000186020001700226020001100243020001300254 005000900267005001500276039000500291019001600296006000900312013000700321#VV12.04 635#Vi?t#55000#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a75tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#KVn#Dch Trung Quc#Hi ng#287754 ## 00642000000000313000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220004001340080018001380090 01100156010000500167011001400172012004000186020001700226020001100243020001300254 005000900267005001500276039000500291019001600296006000900312013000700321#VV12.04 636#Vi?t#55000#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a75tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trun g Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#KVn#Dch Trung Quc#Hi ng#287755 ## 00643000000000313000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070062000720220005001340080018001390090 01100157010000500168011001400173012004000187020001700227020001100244020001300255 005000900268005001500277039000500292019001600297006000900313013000700322#VV12.04 637#Vi?t#55000#TH305L#895.1#^214#Thin long bt b#Truyn tranh#Nguyn tc: Kim Dung ; Ho s: H Thiu Quyn ; Hi ng dch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a75tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Tru ng Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Quyn#KVn#Dch Trung Quc#Hi ng#28775 6## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV12.04638#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.33#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#KVn#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#287757## 00668000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200050027022100160027500600100029100800180030100900110031901000050033001300070 0335#VV12.04639#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a119tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#KVn#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.98#Nh in chn#Trn Vnh#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2012#287758## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001500230006001200245039000500257019001600262013000700278#VV12.04640#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a66tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#KV n#Dch Trung Quc#287759## 00661000000000325000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020026000410030013000670070042000800220005001222210016001270080 01800143009001100161010000500172011001400177012004000191020001700231020001100248 02000130025900500160027200500090028800600100029703900050030701900160031201300070 0328#VV12.04641#TH121C#895.1#^214#55000#Vi?t#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.15#Kip nn v lm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#H.H#Dc h Trung Quc#287760## 00663000000000325000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020026000410030013000670070042000800220005001222210018001270080 01800145009001100163010000500174011001400179012004000193020001700233020001100250 02000130026100500160027400500090029000600100029903900050030901900160031401300070 0330#VV12.04642#TH121C#895.1#^214#55000#Vi?t#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.16#Ma bo thn chu#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#H.H#D ch Trung Quc#287761## 00667000000000325000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020026000410030013000670070042000800220005001222210022001270080 01800149009001100167010000500178011001400183012004000197020001700237020001100254 02000130026500500160027800500090029400600100030303900050031301900160031801300070 0334#VV12.04643#TH121C#895.1#^214#55000#Vi?t#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.17#Lc ch u qun hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thn h#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#H. H#Dch Trung Quc#287762## 00654000000000325000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020026000410030013000670070042000800220005001222210009001270080 01800136009001100154010000500165011001400170012004000184020001700224020001100241 02000130025200500160026500500090028100600100029003900050030001900160030501300070 0321#VV12.04644#TH121C#895.1#^214#55000#Vi?t#Thn chng long kim phi#Truyn t ranh#Hong Ngc Lan, Ngu Lo ; Trn Vnh dch#T.18#Sn qun#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2012#^a68tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hi n i#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Ngu Lo#Trn Vnh#H.H#Dch Trung Quc#287763## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001500230006001200245039000500257019001600262013000700278#VV12.04645#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#H. H#Dch Trung Quc#287764## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001500230006001200245039000500257019001600262013000700278#VV12.04646#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#H. H#Dch Trung Quc#287765## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050011000520020044000630070011001070220004001180080 01800122009001100140010000500151011001400156020001000170020001700180020000900197 020001000206039000500216013000700221005001100228#VV12.04648#VV12.04647#24000#Vi ?t#TH462N#959.7#^214#L B Hin#Thi nin thiu ca cc danh nhn nc Vit#L B Hin#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a84tr.^b21cm#Danh nhn#Nhn vt l ch s#Vit Nam#Truyn k#H.H#287766#L B Hin## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050011000520020044000630070011001070220004001180080 01800122009001100140010000500151011001400156020001000170020001700180020000900197 020001000206039000500216013000700221005001100228#VV12.04649#VV12.04650#25000#Vi ?t#TH462N#959.7#^214#L B Hin#Thi nin thiu ca cc danh nhn nc Vit#L B Hin#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a91tr.^b21cm#Danh nhn#Nhn vt l ch s#Vit Nam#Truyn k#H.H#287767#L B Hin## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050011000520020044000630070011001070220004001180080 01800122009001100140010000500151011001400156020001000170020001700180020000900197 020001000206039000500216013000700221005001100228#VV12.04651#VV12.04652#23000#Vi ?t#TH462N#959.7#^214#L B Hin#Thi nin thiu ca cc danh nhn nc Vit#L B Hin#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a83tr.^b21cm#Danh nhn#Nhn vt l ch s#Vit Nam#Truyn k#H.H#287768#L B Hin## 00817000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020043000530070099000960220004001950080018001990090 01100217010000500228011001500233020001800248020000900266020001200275005001800287 00500120030500500140031700500150033100500180034600600130036401300070037701900050 0384039000500389006001500394006001800409005001600427#VV12.04653#VV12.04654#30000 #Vi?t#TR527N#808.83#^214#Truyn ngn hay th gii dnh cho nhi ng#Valentina xva, Y. Curanp, Martin Blanc... ; Dch: V Ngc Bnh... ; Trn Hoi Dng tuy n chn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a128tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#T h gii#Truyn ngn#xva, Valentina#Curanp, Y.#Blanc, Martin#Rari, Gianni#C laudel, Philippe#V Ngc Bnh#287769#Dch#H.H#Trng Qu Chi#Nguyn Thanh Tho# Trn Hoi Dng## 00806000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020043000530070098000960220004001940080018001980090 01100216010000500227011001500232020001800247020000900265020001200274005001400286 00500110030000500210031100500150033200500130034700600100036001900050037003900050 0375013000700380006001600387006001300403005001600416#VV12.04655#VV12.04656#32000 #Vi?t#TR527N#808.83#^214#Truyn ngn hay th gii dnh cho nhi ng#Mari Cnmn g, Pn Grl, Rabindranath Tagore... ; Dch: V T Nam... ; Trn Hoi Dng tuy n chn#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a134tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn ngn#Cmng, Mari.#Grl, Pn#Tagore, Rabindranath#Guaxtala, len# Keret, Etgar#V T Nam#Dch#H.H#287770#Nguyn nh Thi#Cao Huy nh#Trn Hoi D ng## 00794000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020043000530070099000960220004001950080018001990090 01100217010000500228011001500233020001800248020000900266020001200275005001000287 00500140029700500150031100500130032600500130033900600180035201900050037003900050 0375013000700380006000700387006001000394005001600404#VV12.04658#VV12.04657#32000 #Vi?t#TR527N#808.83#^214#Truyn ngn hay th gii dnh cho nhi ng#ua Sim, S .I. Marshak, Niclai Nxp... ; Dch: Nguyn Thnh Long... ; Trn Hoi Dng tuy n chn#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a131tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#T h gii#Truyn ngn#Sin, ua#Marshak, S.I.#Nxp, Niclai#Padp, Paven#Bcgn, nga#Nguyn Thnh Long#Dch#H.H#287771#Mai V#Hong Anh#Trn Hoi Dng## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020017000580070041000750080018001160090011001340100 00500145011001400150012001800164020001700182020000900199020001500208005001300223 039000500236013000700241020001800248005001600266#VV12.04659#VV12.04660#18000#Vi ?t#NG517G#398.2095970#^214#Ngun gc s vt#Nguyn ng Chi ; Minh ho: Nguyn Q uang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a58tr.^b21cm#Theo dng c tch#Vn hc d n gian#Vit Nam#Truyn c tch#Nguyn Quang#H.H#287772#Vn hc thiu nhi#Nguy n ng Chi## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020019000560070041000750080018001160090011001340100 00500145011001400150012001800164020001700182020000900199020001500208005001300223 039000500236013000700241020001800248005001600266#VV12.04661#VV12.04662#18000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch cc cu v#Nguyn ng Chi ; Minh ho: Nguyn Q uang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a58tr.^b21cm#Theo dng c tch#Vn hc d n gian#Vit Nam#Truyn c tch#Nguyn Quang#H.H#287773#Vn hc thiu nhi#Nguy n ng Chi## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020022000560070041000780080018001190090011001370100 00500148011001400153012001800167020001700185020000900202020001500211005001300226 039000500239013000700244020001800251005001600269#VV12.04663#VV12.04664#17000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch t nc Vit#Nguyn ng Chi ; Minh ho: Nguy n Quang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a52tr.^b21cm#Theo dng c tch#Vn h c dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Nguyn Quang#H.H#287774#Vn hc thiu nhi#Ng uyn ng Chi## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020015000450030017000600070028000770080018001050090011001230100 00500134011001400139012003300153020001700186020000400203020001000207005002100217 039000500238020001800243013000700261020001300268#VV12.04665#13000#Vi?t#TR527C#3 98.20943#^214#Truyn c Grim#Nc trng sinh#Tranh: Tun Nguyn Hoi c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a24tr.^b20cm#Kho tng truyn c tch th gii#Vn h c dn gian#c#Truyn c#Tun Nguyn Hoi c#H.H#Vn hc thiu nhi#287775#Tru yn tranh## 00572000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020015000450030018000600070028000780080018001060090011001240100 00500135011001400140012003300154020001700187020001000204005002100214039000500235 020001800240013000700258020000400265020001300269#VV12.04666#13000#Vi?t#TR527C#3 98.20943#^214#Truyn c Grim#Su con thin nga#Tranh: Tun Nguyn Hoi c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a24tr.^b20cm#Kho tng truyn c tch th gii#Vn hc dn gian#Truyn c#Tun Nguyn Hoi c#H.H#Vn hc thiu nhi#287776#c#Tr uyn tranh## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020015000450030017000600070028000770080018001050090011001230100 00500134011001400139012003300153020001700186020000400203020001000207005002100217 039000500238020001800243013000700261020001300268#VV12.04667#13000#Vi?t#TR527C#3 98.20943#^214#Truyn c Grim#Qu v b ca n#Tranh: Tun Nguyn Hoi c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a24tr.^b20cm#Kho tng truyn c tch th gii#Vn h c dn gian#c#Truyn c#Tun Nguyn Hoi c#H.H#Vn hc thiu nhi#287777#Tru yn tranh## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020015000450030014000600070028000740080018001020090011001200100 00500131011001400136012003300150020001700183020000400200020001000204005002100214 039000500235020001800240013000700258020001300265#VV12.04668#13000#Vi?t#TR527C#3 98.20943#^214#Truyn c Grim#Ngn n xanh#Tranh: Tun Nguyn Hoi c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a24tr.^b20cm#Kho tng truyn c tch th gii#Vn hc dn gian#c#Truyn c#Tun Nguyn Hoi c#H.H#Vn hc thiu nhi#287778#Truyn tranh## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020015000450030014000600070028000740080018001020090011001200100 00500131011001400136012003300150020001700183020000400200020001000204005002100214 039000500235020001800240013000700258020001300265#VV12.04669#13000#Vi?t#TR527C#3 98.20943#^214#Truyn c Grim#Hong t ngc#Tranh: Tun Nguyn Hoi c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a24tr.^b20cm#Kho tng truyn c tch th gii#Vn hc dn gian#c#Truyn c#Tun Nguyn Hoi c#H.H#Vn hc thiu nhi#287779#Truyn tranh## 00570000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020015000450030016000600070028000760080018001040090011001220100 00500133011001400138012003300152020001700185020000400202020001000206005002100216 039000500237020001800242013000700260020001300267#VV12.04670#13000#Vi?t#TR527C#3 98.20943#^214#Truyn c Grim#C gi v s t#Tranh: Tun Nguyn Hoi c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a24tr.^b20cm#Kho tng truyn c tch th gii#Vn h c dn gian#c#Truyn c#Tun Nguyn Hoi c#H.H#Vn hc thiu nhi#287780#Truy n tranh## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070034000630220004000970080018001010090 01100119010000500130011001400135012004000149020001700189020001100206020001300217 005001500230006001200245039000500257019001600262013000700278#VV12.04671#55000#V i?t#L431T#895.1#^214#Long thn#Truyn tranh#Khu Phc Long ; Tuyt Nhung dch#T. 7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a67tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Khu Phc Long#Tuyt Nhung#H. H#Dch Trung Quc#287781## 00727000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050025000520020016000770070025000930080018001180090 01100136010000500147011001500152021015200167020001100319020000900330020000900339 039000500348015003700353012001800390020001000408013000700418#VN12.01851#VN12.018 52#65000#Vi?t#TH504Y#155.3#^214#Thu Giang Nguyn Duy Cn#Thut yu ng#Thu Gi ang Nguyn Duy Cn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a325tr.^b19cm#Tm hiu v tm l ph n trong tng quan so snh vi tm l nam gii. Bn v hn nhn v n hng tiu chun khi la chn bn i, ngh thut sng chung#Tm l hc#Hn nhn# Gia nh#H.H#Tn tht ca tc gi: Nguyn Duy Cn#T sch Thu Giang#Gii tnh#2 87782## 00785000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050025000520020024000770030088001010070025001890080 01800214009001100232010000500243011001500248021011300263020001900376039000500395 015003700400012001800437020000900455020001200464013000700476#VN12.01854#VN12.018 53#67000#Vi?t#C103C#808.87#^214#Thu Giang Nguyn Duy Cn#Ci ci ca thnh nh n#Sc mnh n cha trong ting ci c th ph tan nhng gi tr sai lm ca mi thi i#Thu Giang Nguyn Duy Cn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a330tr.^b1 9cm#Quan nim v u mc (hm hnh, d dm, hi hc) v gii thiu mt s cu chu yn, bi vn, kho cu v ti ny#Vn hc tro phng#H.H#Tn tht ca tc gi : Nguyn Duy Cn#T sch Thu Giang#Th gii#Truyn ci#287783## 00750000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050025000510020024000760070025001000080018001250090 01100143010000500154011001500159021017800174020002000352020001100372020001000383 039000500393015003700398012001800435013000700453#VN12.01856#VN12.01855#30000#Vi ?t#C103D#158.1#^214#Thu Giang Nguyn Duy Cn#Ci dng ca thnh nhn#Thu Giang N guyn Duy Cn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a142tr.^b19cm#Trn c s bn v tnh im m (ci dng) - t c cn bn a con ngi ln ti bc ch nhn, t c gi a ra phng php rn luyn phm cch thanh cao ny theo l tng ng #Tm l hc ng dng#Hon thin#Nhn cch#H.H#Tn tht ca tc gi: Nguyn Duy Cn#T sch Thu Giang#287784## 00727000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050025000520020027000770070025001040080018001290090 01100147010000500158011001500163021015800178020000700336020001600343020001100359 039000500370013000700375015003700382012001800419#VN12.01857#VN12.01858#30000#Vi ?t#TH504X#153.6#^214#Thu Giang Nguyn Duy Cn#Thut x th ca ngi xa#Thu Gia ng Nguyn Duy Cn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a136tr.^b19cm#Gii thiu nh ng mu chuyn nh v vn i nhn x th ca ngi xa, cc khi nim v ln g t i, t tn, l ngha ng, n on, cng nhu trong x th#ng x#Ngh thu t sng#Tm l hc#H.H#287785#Tn tht ca tc gi: Nguyn Duy Cn#T sch Thu Giang## 00772000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050025000490020020000740030058000940070025001520080 01800177009001100195010000500206011001500211021015300226020002000379020001600399 039000500415015003700420012001800457013000700475#VN12.01859#VN12.01860#28000#Vi ?t#M458N#158#^214#Thu Giang Nguyn Duy Cn#Mt ngh thut sng#Mi l thuyt u mu xm ch c cy i l mi xanh ti#Thu Giang Nguyn Duy Cn#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2012#^a116tr.^b19cm#Khuyn mi ngi qun chiu ni tm nhn r chn tnh ca mnh, sng ho hp vi bn thn, gii quyt nhng xung t ni t i hon thin chnh mnh#Tm l hc ng dng#Ngh thut sng#H.H#Tn tht c a tc gi: Nguyn Duy Cn#T sch Thu Giang#287786## 00662000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050016000500020016000660030029000820070035001110080 01800146009001100164010000500175011001500180021012700195020000900322039000500331 019000900336020000700345006001300352013000700365#VN12.01862#VN12.01861#35000#Vi ?t#PH500T#510#^214#Jeffrey, Andrew#Ph thu s hc#101 mo tnh ton thng minh# Andrew Jeffrey ; Phm Thu Ho dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a134tr.^b1 9cm#Gii thiu mt s th thut, cu , bi tp c thit k kim tra v n ng cao kh nng cng nh tnh yu i vi ton hc#Ton hc#H.H#Dch Anh#S hc #Phm Thu Ho#287787## 00805000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020030000690030036000990070049001350080 01800184009001100202010000500213011001500218021019700233020001100430020001400441 039000500455019000900460005001300469006001400482013000700496#VN12.01863#VN12.018 64#35000#Vi?t#NGH300T#153.8#^214#Bridger, Darren#Ngh thng minh lm sng sut# 101 cch a ra quyt nh hiu qu#Darren Bridger, David Lewis ; Phm Anh Tun dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a135tr.^b19cm#Gii thiu nhng phng ph p t duy hp l, nhng bi tp trau di tm tr, cc cch t nh gi nng lc bn thn nhm gip bn s dng hiu qu sc mnh ca b no trong mi tnh hung cuc sng#Tm l hc#Ra quyt nh#H.H#Dch Anh#Lewis, David#Phm Anh Tun#287 788## 00578000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020028000410030013000690070025000820220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145012003200160020001800192020000900210020001300219 005001000232006000800242039000500250019001400255013000700269#VN12.01865#Vi?t#NH4 19M#895.6#^214#18000#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#Thu#Dch Nht Bn#287789## 00578000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020028000410030013000690070025000820220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145012003200160020001800192020000900210020001300219 005001000232006000800242039000500250019001400255013000700269#VN12.01866#Vi?t#NH4 19M#895.6#^214#18000#Nhc Miko - c b nh nhnh#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi T h dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh c ho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#Thu#Dch Nht Bn#287790## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210016000970080 01800113009001100131010000500142011001500147020001700162020001100179020001300190 005001200203006000800215039000500223019001600228012003300244013000700277#VN12.01 867#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.23#Thi i tc #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn h c hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#Thu#Dch Trung Quc#Tru yn tranh hin i Trung Quc#287791## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210018000970080 01800115009001100133010000500144011001500149020001700164020001100181020001300192 005001200205006000800217039000500225019001600230012003300246013000700279#VN12.01 868#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.24#Lng d con ngi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#Thu#Dch Trung Quc#T ruyn tranh hin i Trung Quc#287792## 00579000000000301000450002600110000002000170001102000090002802000130003703900050 00500140007000550410005000621810007000670820006000748080005000800020011000850030 01300096007003000109022000500139005001500144006000800159008001800167009001100185 010000500196011001500201019001400216013000700230012004000237#VN12.01869#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Thu#18000#Vi?t#CR434G#895.6#^214#Cross game#Tru yn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.15#Adachi Mitsuru#Cm Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#287793#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh## 00586000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001700234006000700251039000500258019001400263013000700277#VN12.01870#Vi?t#G40 0G#895.6#^214#18000#Go go go ty du k#Truyn tranh#Konishi Noriyuki ; Achago d ch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Konishi Noriyuki#Achago#T hu#Dch Nht Bn#287794## 00607000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020010000400030013000500070040000630220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001100235005001200246006000900258039000500267019001400272013000700286#VN12.01 871#18000#Vi?t#K311G#895.6#^214#King golf#Truyn tranh#Sasaki Ken, Tani Masaki ; Phi Ngc dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a192tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sasaki Ken#T ani Masaki#Phi Ngc#Thu#Dch Nht Bn#287795## 00582000000000301000450002600110000003900050001104100050001618100050002108200060 00268080005000320140007000370020004000440030013000480070037000610220004000980080 01800102009001100120010000500131011001500136012004000151020001700191020000900208 020001300217005001700230006001200247019001400259013000700273#VN12.01872#Thu#Vi? t#L511#895.6#^214#18000#Lum#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui t rng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung# Dch Nht Bn#287796## 00607000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020048000410070052000890080018001410090011001590100005001700110 01400175020001800189020000700207020001400214005001300228005001400241006000800255 039000500263019000900268020001000277020001100287013000700298#VN12.01873#17000#V i?t#B200T#372.21#^214#B tp ng x lch s khi ni chuyn in thoi#Carrie Fin n ; Minh ho: Chris Lensch ; Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23 tr.^b19cm#Gio dc mu gio#ng x#Sch mu gio#Finn, Carrie#Lensch, Chris#Kim Anh#Thu#Dch Anh#Giao tip#in thoi#287797## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020034000410070052000750080018001270090011001450100005001560110 01400161020001800175020000700193020001400200005001300214005001400227006000800241 039000500249019000900254020000800263013000700271#VN12.01874#17000#Vi?t#B200T#37 2.21#^214#B tp ng x lch s khi n ung#Carrie Finn ; Minh ho: Chris Lensch ; Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Gio dc mu gi o#ng x#Sch mu gio#Finn, Carrie#Lensch, Chris#Kim Anh#Thu#Dch Anh#n ung# 287798## 00572000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020037000410070052000780080018001300090011001480100005001590110 01400164020001800178020000700196020001400203005001300217005001400230006000800244 039000500252019000900257020000900266013000700275#VN12.01875#17000#Vi?t#B200T#37 2.21#^214#B tp ng x lch s trong th vin#Carrie Finn ; Minh ho: Chris Len sch ; Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Gio dc mu gio#ng x#Sch mu gio#Finn, Carrie#Lensch, Chris#Kim Anh#Thu#Dch Anh#Th v in#287799## 00613000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020052000410070065000930080018001580090011001760100005001870110 01400192020001800206020000700224020001400231005002600245005001400271006000800285 039000500293019000900298020000900307013000700316#VN12.01876#17000#Vi?t#B200T#37 2.21#^214#B tp ng x lch s khi mn v c sch th vin#Amanda Doering Tou rville ; Minh ho: Chris Lensch ; Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012 #^a23tr.^b19cm#Gio dc mu gio#ng x#Sch mu gio#Tourville, Amanda Doering# Lensch, Chris#Kim Anh#Thu#Dch Anh#Th vin#287800## 00583000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020043000410070065000840080018001490090011001670100005001780110 01400183020001800197020000700215020001400222005002600236005001400262006000800276 039000500284019000900289013000700298#VN12.01877#17000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ng x lch s khi n chi nh bn#Amanda Doering Tourville ; Minh ho: Ch ris Lensch ; Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Gio d c mu gio#ng x#Sch mu gio#Tourville, Amanda Doering#Lensch, Chris#Kim Anh #Thu#Dch Anh#287801## 00553000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020039000410070052000800080018001320090011001500100005001610110 01400166020001800180020000700198020001400205005001300219005001400232006000800246 039000500254019000900259013000700268#VN12.01878#17000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ng x lch s trong trng hc#Carrie Finn ; Minh ho: Chris Lensch ; Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Gio dc mu gio#ng x #Sch mu gio#Finn, Carrie#Lensch, Chris#Kim Anh#Thu#Dch Anh#287802## 00579000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020039000410070065000800080018001450090011001630100005001740110 01400179020001800193020000700211020001400218005002600232005001400258006000800272 039000500280019000900285013000700294#VN12.01879#17000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ng x lch s khi i xe trng#Amanda Doering Tourville ; Minh ho: Chris Lensch ; Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Gio dc m u gio#ng x#Sch mu gio#Tourville, Amanda Doering#Lensch, Chris#Kim Anh#Thu #Dch Anh#287803## 00582000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020042000410070065000830080018001480090011001660100005001770110 01400182020001800196020000700214020001400221005002600235005001400261006000800275 039000500283013000700288019000900295#VN12.01880#17000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ng x lch s trong phng n tra#Amanda Doering Tourville ; Minh ho: Chr is Lensch ; Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Gio d c mu gio#ng x#Sch mu gio#Tourville, Amanda Doering#Lensch, Chris#Kim Anh# Thu#287804#Dch Anh## 00558000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020044000410070052000850080018001370090011001550100005001660110 01400171020001800185020000700203020001400210005001300224005001400237006000800251 039000500259019000900264013000700273#VN12.01881#17000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ng x lch s khi i chi cng vin#Carrie Finn ; Minh ho: Chris Lensch ; Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Gio dc mu gio# ng x#Sch mu gio#Finn, Carrie#Lensch, Chris#Kim Anh#Thu#Dch Anh#287805## 00550000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020036000410070052000770080018001290090011001470100005001580110 01400163020001800177020000700195020001400202005001300216005001400229006000800243 039000500251019000900256013000700265#VN12.01882#17000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp ng x lch s ni cng cng#Carrie Finn ; Minh ho: Chris Lensch ; Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a23tr.^b19cm#Gio dc mu gio#ng x#S ch mu gio#Finn, Carrie#Lensch, Chris#Kim Anh#Thu#Dch Anh#287806## 00593000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050021000500020015000710290012000860070041000980220 00400139008001800143009001100161010000500172011001500177020001700192020000300209 020001200212006001400224039000500238013000700243019000800250005002100258#VN12.01 883#VN12.01884#120000#Vi?t#D300S#813#^214#Paolini, Christopher#Di sn tha k#I nheritance#Christopher Paolini ; ng Phi Bng dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a532tr.^b19cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#ng Phi Bng#Thu#2878 07#Dch M#Paolini, Christopher## 00650000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020013000500070061000630220004001240080005001280090018001330100 00500151011001500156015005200171020001700223020000900240020000400249005001400253 005001400267005001500281005001300296005001500309039000500324013000700329#VN12.01 885#VN12.01886#Vi?t#A105K#895.9221408#^214#An Khnh th#Bi Dng Hiu, Trn Vn Hng (tuyn chn), ng Vn Tha...#T.4#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a123tr.^b1 9cm#TTS ghi: Cu lc b Th ca ngi cao tui An Khnh#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#ng Vn Tha#Bi Dng Hiu#Trn Vn Hng#L Vn Tuyn#Nguyn Th Yn#Thu #287808## 00491000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020009000690030004000780070015000820220 00400097008000500101009001800106010000500124011001500129020001700144020000900161 020000400170039000500174013000700179005001500186#VN12.01887#VN12.01888#45000#Vi ?t#T312Q#895.9221#^214#Hong Tun Sn#Tnh qu#Th#Hong Tun Sn#T.2#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a135tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#287809#Hong Tun Sn## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020021000710030004000920070016000960080 00500112009001800117010000500135011001500140020001700155020000900172020000400181 039000500185013000700190#VN12.01889#VN12.01890#35000#Vi?t#TR254N#895.9221#^214# Nguyn nh Hu#Trn nhng no ng#Th#Nguyn nh Hu#^aH.#^aVn ho dn tc# 2012#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#287810## 00807000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050014000490020040000630070065001030080005001680090018001730100 00500191011001600196021022600212020001000438020000900448020000800457020000900465 005001700474005001400491039000500505013000700510#VV12.04672#VV12.04673#Vi?t#PH43 1T#390.09597#^214#ng Vn Lung#Phong tc tp qun cc dn tc Vit Nam#Tuyn ch n, b.s.: ng Vn Lung, Nguyn Sng Thao, Hong Vn Tr#^aH.#^aVn ho dn tc# 2011#^a1095tr.^b24cm#Tm hiu mt s phong tc tp qun ca cc dn tc Vit N am. Gii thiu v l Tt, tc hi, m thc, hn nhn, sinh , t tn, l nhn, tang ma, tn ngng, lut tc v mt s cc phong tc khc ca cc dn tc Vi t Nam#Phong tc#Tp qun#Dn tc#Vit Nam#Nguyn Sng Thao#Hong Vn Tr#Thu#2 87811## 00579000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050010000500020052000600070010001120080005001220090018001270100 00500145011001600150021010900166020002100275020000800296020000900304039000500313 013000700318#VV12.04674#VV12.04675#Vi?t#T455Q#305.8009597#^214#Hong Nam#Tng qu an vn ho truyn thng cc dn tc Vit Nam#Hong Nam#^aH.#^aVn ho dn tc#20 11#^a1019tr.^b21cm#Gii thiu v lch s c tr, kinh t truyn thng v nhng n t vn ho truyn thng ca 54 dn tc Vit Nam#Vn ho truyn thng#Dn tc#Vi t Nam#Thu#287812## 00782000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020044000500030012000940070071001060080005001770090018001820100 00500200011001500205015006300220020001700283020000900300020001200309005001500321 00500060033600500160034200500120035800500140037000500120038400500140039600500100 0410039000500420013000700425#VV12.04676#VV12.04677#Vi?t#V115X#895.9223408#^214#V n xui dn tc v min ni u th k XXI#Truyn ngn#H Th Cm Anh, Du An, Vi Th Kim Bnh... ; Tuyn chn: Cao Duy Sn...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a723t r.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn hc ngh thut cc dn tc thiu s Vit Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H Th Cm Anh#Du An#Vi Th Kim Bnh#Nguyn Bnh#H ong Th Cp#Cao Duy Sn#Hong Tun C#M A Lnh#Thu#287813## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020009000690030004000780070015000820080 00500097009001900102010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167 039000500171013000700176#VV12.04679#VV12.04678#36000#Vi?t#S431M#895.9221#^214#N g Th Trng#Sng mn#Th#Ng Th Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a103tr.^ b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#287814## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020019000620030012000810290027000930070 03500120008000800155009002200163010000500185011001500190020001700205020000400222 020001200226006001600238039000500254013000700259019000900266#VV12.04680#VV12.046 81#92000#Vi?t#108K#823#^214#Grant, Linda#o khoc vai ngi#Tiu thuyt#The cl othes on their backs#Linda Grant ; Ng Th T Uyn dch#^aH....#^aNxb. Hi Nh v n...#2012#^a369tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Ng Th T Uyn#Thu# 287815#Dch Anh## 00917000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020020000640030066000840070043001500080 02300193009004500216010000500261011002600266021025000292020001500542020001200557 005001400569006001100583039000500594013000700599019000900606#VV12.04682#VV12.046 83#59000#Vi?t#TH305#133.9#^214#Burpo, Todd#Thin ng c tht#Cu chuyn bt ng ca mt cu b t chn n ci thin ng#Todd Burpo, Lynn Vincent ; Y n Phng dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Na m#2012#^a211tr., 8 tr. nh^b21cm#K li cu chuyn ca mt cu b t chn n ci thin ng. Cuc gp g ca cu b vi nhng ngi rut tht trong gia nh mt t lu. Cu b miu t Cha Gi su, nhng thin thn, v Cha Tri v Cha yu thng chng ta n nhng no...#o Thin cha#Thin ng#Vincent, L ynn#Yn Phng#Thu#287816#Dch Anh## 00586000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050013000510020027000640290026000910070029001170080 02300146009004500169010000500214011001500219020001700234020000300251020001200254 006001000266039000500276013000700281019000800288#VV12.04684#VV12.04685#130000#V i?t#NG452N#813#^214#White, Karen#Ngi nh c trn ph Tradd#The house on Tradd s treet#Karen White ; K Nguyn dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; C ng ty Sch Phng Nam#2012#^a526tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#K Ng uyn#Thu#287817#Dch M## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050013000550020022000680030004000900070013000940080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177 039000500181013000700186#VV12.04686#VV12.04687#100000#Vi?t#B254D#895.9221#^214# Trn Chn Uy#Bn dng sng a tnh#Th#Trn Chn Uy#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012 #^a202tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#287818## 00658000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200110 00318080005000420020017000470220004000640080005000680090019000730100005000920110 02600097021018800123020001700311020000900328020000300337020001200340039000500352 013000700357005000800364005000800372#VV12.04688#350000#Vi?t#TR121#895.922803#^ 214#Trn tc phm#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a873tr., 24tr. nh^b24cm# Gii thiu v thn th v s nghip ca nh cch mng, nh vn Trn cng nhn g tc phm ca ng di dng k v truyn c ng trn cc bo v cc tp truy n t nm 1952 cho ti 1987#Vn hc hin i#Vit Nam#K#Truyn ngn#Vanh#287819 #Trn #Trn ## 00459000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200110 00318080005000420020017000470220004000640080005000680090019000730100005000920110 02600097020001700123020000700140039000500147013000700152005000800159005000800167 020000900175020000900184#VV12.04689#380000#Vi?t#TR121#895.922803#^214#Trn tc phm#T.2#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a855tr., 22tr. nh^b24cm#Vn hc hin i#Hi k#Vanh#287820#Trn #Trn #Vit Nam#Bi vit## 00440000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200110002380800050 00340140008000390020017000470220004000640080005000680090019000730100005000920110 02600097020001700123020000900140020000900149039000500158005000800163013000700171 005000800178#VV12.04690#Vi?t#TR121#895.922808#^214#380000#Trn tc phm#T.3 #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a858tr., 24tr. nh^b24cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Vn xui#Vanh#Trn #287821#Trn ## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020019000680030004000870070014000910080 00500105009001900110010000500129011002500134020001700159020000900176020000400185 039000500189013000700194#VN12.01891#VN12.01892#35000#Vi?t#300G#895.9221#^214# ng Xun Thu#i gia i thng#Th#ng Xun Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^ a135tr., 4tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#287822## 00618000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020020000630070060000830080005001430090 06100148010000500209011001500214020001800229020001200247020001100259005001800270 006001100288039000500299013000700304019001700311#VN12.01894#VN12.01893#43000#Vi ?t#M107T#863#^214#Lindo, Elvira#Manolito trn ng#Elvira Lindo ; Minh ho: Emi lio Urberuaga ; Vit Qunh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Tru yn thng Nh Nam#2012#^a223tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Truyn va#U rberuaga, Emilio#Vit Qunh#Vanh#287823#Dch Ty Ban Nha## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020015000660030004000810070012000850080 00500097009001900102010000500121011002500126020001700151020000900168020000400177 039000500181013000700186#VN12.01895#VN12.01896#50000#Vi?t#V510C#895.9221#^214#B i Vn Ht#Vui cng t s#Th#Bi Vn Ht#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a251tr., 9tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#287824## 00734000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550030027000770070050001040080016001540090 06300170010000500233011001500238020001700253020000900270020000400279020000300283 00500140028600500140030000500170031400500120033100500100034303900050035301300070 0358020000700365020001200372#VN12.01897#VN12.01898#23000#Vi?t#A105G#895.92208#^ 214#An Giang ma nc y#Tuyn tp th v truyn k#H Thanh in, Nguyn Lp E m, Nguyn Thanh Hi...#^aH. ; An Giang#^aNxb. Hi Nh vn ; Hi Lin hip Vn h c Ngh thut An Giang#2011#^a186tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#K#H Th anh in#Nguyn Lp Em#Nguyn Thanh Hi#Nguyn Hng#Khi Hng#Vanh#287825#Bt k #Truyn ngn## 00606000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020056000600030012001160070033001280080 00500161009004500166010000500211011001500216020001700231020001100248020001200259 006001700271039000500288013000700293019001600300#VN12.01899#VN12.01900#84000#Vi ?t#103C#895.1#^214#Lin Tm#i chin m chng nng du: M chng quyn th ca ti#Tiu thuyt#Lin Tm ; ng Th Vn Anh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn; Cng ty Sch Hng Giang#2012#^a363tr.^b19cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt# ng Th Vn Anh#Vanh#287826#Dch Trung Quc## 00876000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020038000650030007001030070053001100080 00500163009001900168010000500187011001500192020000700207020000400214005001000218 005001300228039000500241019000500246013000700251020002800258021027600286#VN12.01 901#VN12.01902#63000#Vi?t#C514S#358#^214#Mc Gonern, Jame#Cuc sn tm v kh b mt ca Hitler#Hi k#Jame Mc Gonern ; Chuyn ng: Sng Kin, L Th Duyn#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a349tr.^b19cm#V kh#c#Sng Kin#L Th Duyn#Vanh#D ch#287827#Chin tranh th gii th II#Ghi li cu chuyn v cuc sn tm cc v kh b mt ca Hitler nh phi c khng ngi li (bom bay), phi n xuyn lc a (ho tin V2), phi n phng khng v tuyn iu khin Wasserfall (ho tin V 2 ci bin)... trong chin dch Crossbow v Overcast thi th chin th II## 00878000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020044000670030007001110070052001180080 00500170009001900175010000500194011001500199020002800214020000400242005001000246 005001300256039000500269013000700274019000500281021027100286020000700557#VN12.01 903#VN12.01904#58000#Vi?t#H314V#940.53#^214#Skorzeny, Otto#Hitler v nhng s m ng b mt ca Skorzeny#Hi k#Otto Skorzeny ; Chuyn ng: Sng Kin, L Th Duy n#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a359tr.^b19cm#Chin tranh th gii th II#c#S ng Kin#L Th Duyn#Vanh#287828#Dch#Ghi li nhng b n ca trn th chin th hai v hin tng Skorzeny - mt s quan SS, mt nhn vt m bo gii Hoa K t ng mnh danh l: ngi nguy him nht u chu vi nhng s mng b mt ca m nh lm ko di sc khng ca c quc x, ko di cuc chin tranh#Hi k## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020009000580070039000670220005001060050010001110050 00900121005001500130005001000145005000700155008000500162009001900167010000500186 01100150019101500630020602000170026902000090028602000150029503900050031001300070 0315#VN12.01905#VN12.01906#45000#Vi?t#TH460C#895.9221408#^214#Th ci#Trng B o, Lam in, Trn Minh Hanh...#T.15#Trng Bo#Lam in#Trn Minh Hanh#Trn HIp# Chu H#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a154tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Nh vn H Ni. Cu lc b Th tro phng H Ni#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tro phng#Vanh# 287829## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070015000670040018000820080005001000090 01800105010000500123011001500128020000900143020000600152020000700158039000500165 013000700170005001500177#VN12.01907#VN12.01908#15000#Vi?t#S450T#580#^214#S tay sinh hc 6#L Nguyn Ngc#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a102tr .^b24cm#Sinh hc#Lp 6#S tay#Vanh#287830#L Nguyn Ngc## 00608000000000241000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820012000458080005000570020050000620080005001120090021001170100005001380110 01500143020001300158039000500171021015100176020002300327020000900350013000700359 #VV12.04692#VV12.04693#VV12.04691#Vi?t#QU600#324.2597071#^214#Quy nh, hng d n thi hnh iu l ng kho XI#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a174tr.^b21cm# iu l ng#Vanh#Gii thiu ni dung iu l ng Cng sn Vit Nam kho XI v c c quy nh hng dn thi hnh iu l, quy nh v nhng iu ng vin khng c lm#ng Cng sn Vit Nam#Vit Nam#287831## 00993000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020039000550070019000940080005001130090021001180100 00500139011001500144015007300159020001000232020001100242020001700253005001400270 039000500284013000700289021041900296#VV12.04694#VV12.04695#VV12.04696#Vi?t#C101C #341.4#^214#Cc cng c c bn v quyn con ngi#ng Trung H h..#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a246tr.^b24cm#TTS ghi: Ban Ch o v Nhn quyn ca Chn h ph. Vn phng Thng trc#Php lut#Nhn quyn#Cng c quc t#ng Trung H #Vanh#287832#Gii thiu tuyn ngn th gii v quyn con ngi v mt s vn bn quan trng lin quan n quyn con ngi nh: cng c v ngn nga v trng tr ti dit chng, cng c v trn p vic bun bn ngi v bc lt mi dm ng i khc, cng c v quyn ci chnh quc t, cng c cc quyn chnh tr ca p h n, cng c v loi tr cc hnh thc phn bit chng tc, cng c quc t v quyn dn s v chnh tr...## 00940000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050016000620020021000780030157000990070 01600256004004000272008000500312009002100317010000500338011001500343039000500358 013000700363021023600370020001100606020001000617020001100627#VV12.04697#VV12.046 98#VV12.04699#79000#Vi?t#T120L#153.6#^214#Nguyn Vn ng#Tm l hc giao tip# Dng cho sinh vin cc trng i hc, hc vin cao hc, nghin cu sinh ngnh t m l hc, qun l x hi, x hi hc, KHXHNV, lut kinh t v doanh nhn...#Ngu yn Vn ng#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 011#^a447tr.^b21cm#Vanh#287833#Trnh by nhng vn chung v giao tip; cc ph ng php nghin cu; cc xu hng nghin cu giao tip trn th gii; cc loi hnh giao tip ngn ng, phi ngn ng v tc ng ca vn ha x hi ln nhng c trng giao tip c nhn#Tm l hc#Giao tip#Gio trnh## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070046000770220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166012001800180020000500198020000600203 02000080020902000140021700500150023100500140024600500150026003900050027501300070 0280#VV12.04700#VV12.04701#16000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 1#Phm Ngc nh, L Thng Nht, Trn Anh Tuyn#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGi o dc#2012#^a55tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#Vanh#287834## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070046000770220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166012001800180020000500198020000600203 02000080020902000140021700500150023100500140024600500150026003900050027501300070 0280#VV12.04702#VV12.04703#16000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 1#Phm Ngc nh, L Thng Nht, Trn Anh Tuyn#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a63tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#Vanh#287835## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070046000770220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166012001800180020000500198020000600203 02000080020902000140021700500150023100500140024600500150026003900050027501300070 0280#VV12.04704#VV12.04705#16000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 2#Phm Ngc nh, L Thng Nht, Trn Anh Tuyn#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGi o dc#2012#^a71tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#Vanh#287836## 00613000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020026000510070046000770220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166012001800180020000500198020000600203 02000080020902000140021700500150023100500140024600500150026003900050027501300070 0280#VV12.04706#VV12.04707#Vi?t#T550L#372.7#^214#16000#T luyn Violympic ton 2#Phm Ngc nh, L Thng Nht, Trn Anh Tuyn#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2011#^a67tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#Vanh#287837## 00611000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070045000770220004001220040018001260080 00500144009001100149010000500160011001400165012001800179020000500197020000600202 02000080020802000140021600500150023000500140024500500140025903900050027301300070 0278#VV12.04709#VV12.04708#16000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 3#Phm Ngc nh, Nguyn Th M, L Thng Nht#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#Nguyn Th M#L Thng Nht#Vanh#287838## 00547000000000289000450001400070000004100050000708200060001280800050001800200260 00230070045000490220004000940040018000980080005001160090011001210100005001320110 01400137012001800151020000500169020000600174020000800180020001400188005001500202 005001400217005001400231039000500245013000700250#14000#Vi?t#372.7#^214#T luyn Violympic ton 3#Phm Ngc nh, Nguyn Th M, L Thng Nht#T.1#Ti bn ln t h 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 3#Bi tp#Sc h c thm#Phm Ngc nh#Nguyn Th M#L Thng Nht#H.H#287839## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070045000770220004001220040018001260080 00500144009001100149010000500160011001400165012001800179020000500197020000600202 02000080020802000140021600500150023000500140024500500140025903900060027301300070 0279#VV12.04710#VV12.04711#16000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 3#Phm Ngc nh, Nguyn Th M, L Thng Nht#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#Nguyn Th M#L Thng Nht#V.Anh#287839## 00611000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070045000770220004001220040018001260080 00500144009001100149010000500160011001400165012001800179020000500197020000600202 02000080020802000140021600500150023000500140024500500140025903900050027301300070 0278#VV12.04712#VV12.04713#16000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 4#Phm Ngc nh, Nguyn Th M, L Thng Nht#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#Nguyn Th M#L Thng Nht#Vanh#287840## 00611000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070045000770220004001220040018001260080 00500144009001100149010000500160011001400165012001800179020000500197020000600202 02000080020802000140021600500150023000500140024500500140025903900050027301300070 0278#VV12.04714#VV12.04715#16000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 4#Phm Ngc nh, Nguyn Th M, L Thng Nht#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#Nguyn Th M#L Thng Nht#Vanh#287841## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070046000770220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166012001800180020000500198020000600203 02000080020902000140021700500150023100500140024600500150026003900050027501300070 0280#VV12.04716#VV12.04717#16000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 5#Phm Ngc nh, L Thng Nht, Trn Anh Tuyn#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGi o dc#2012#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#Vanh#287842## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070046000770220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166012001800180020000500198020000600203 02000080020902000140021700500150023100500140024600500150026003900050027501300070 0280#VV12.04718#VV12.04719#16000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 5#Phm Ngc nh, L Thng Nht, Trn Anh Tuyn#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2011#^a83tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#Vanh#287843## 00614000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070046000780220004001240040018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167012001800181020000500199020000600204 02000080021002000140021800500160023200500140024800500140026203900050027601300070 0281#VV12.04720#VV12.04721#16000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 6#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, ng Vn Qun#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Ngu yn Hi Chu#L Thng Nht#ng Vn Qun#Vanh#287844## 00614000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070046000780220004001240040018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167012001800181020000500199020000600204 02000080021002000140021800500160023200500140024800500140026203900050027601300070 0281#VV12.04722#VV12.04723#16000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 6#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, ng Vn Qun#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a75tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Ngu yn Hi Chu#L Thng Nht#ng Vn Qun#Vanh#287845## 00667000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070067000780220004001450040018001490080 00500167009001100172010000500183011001400188012001800202020000500220020000600225 02000080023102000140023900500160025300500180026900500160028700500140030303900050 0317013000700322#VV12.04724#VV12.04725#16000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Vi olympic ton 7#Nguyn Hi Chu, Nguyn ng Cng, Nguyn Ngc m, L Thng Nh t#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#To n#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Chu#Nguyn ng Cng#Nguyn Ngc m# L Thng Nht#Vanh#287846## 00589000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070045000670220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155012001800169020000500187020000600192020000800198 020001400206005001600220005001400236005001300250039000500263013000700268#VV12.04 726#16000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 7#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, V Th Tuyn#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24c m#T sch Violympic#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Chu#L Thng Nh t#V Th Tuyn#Vanh#287847## 00667000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070067000780220004001450040018001490080 00500167009001100172010000500183011001400188012001800202020000500220020000600225 02000080023102000140023900500160025300500180026900500160028700500140030303900050 0317013000700322#VV12.04727#VV12.04728#16000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Vi olympic ton 8#Nguyn Hi Chu, Nguyn ng Cng, Nguyn Ngc m, L Thng Nh t#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a83tr.^b24cm#T sch Violympic#To n#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Chu#Nguyn ng Cng#Nguyn Ngc m# L Thng Nht#Vanh#287848## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070045000780220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166012001800180020000500198020000600203 02000080020902000140021700500160023100500140024700500130026103900050027401300070 0279#VV12.04729#VV12.04730#16000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 8#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, V Th Tuyn#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguy n Hi Chu#L Thng Nht#V Th Tuyn#Vanh#287849## 00614000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070046000780220004001240040018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167012001800181020000500199020000600204 02000080021002000140021800500160023200500140024800500140026203900050027601300070 0281#VV12.04731#VV12.04732#16000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 9#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, ng Vn Qun#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Ngu yn Hi Chu#L Thng Nht#ng Vn Qun#Vanh#287850## 00614000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070046000780220004001240040018001280080 00500146009001100151010000500162011001400167012001800181020000500199020000600204 02000080021002000140021800500160023200500140024800500140026203900050027601300070 0281#VV12.04733#VV12.04734#16000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 9#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, ng Vn Qun#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Ngu yn Hi Chu#L Thng Nht#ng Vn Qun#Vanh#287851## 00568000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070039000820220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001400164020001000178020000800188020000600196 020001400202005001700216005002100233039000500254013000700259#VV12.04735#VV12.047 36#14000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 3#Nguyn Song Hng, Trng Th Ngc Dip#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a67tr.^b24cm#T ing Anh#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Trng Th Ngc Dip#Vanh# 287852## 00572000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070041000820220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166020001000180020000600190020000800196 020001400204005001700218005002300235039000500258013000700263#VV12.04738#VV12.047 37#16000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 5#Nguyn Song Hng, Hong Th Phng Qunh#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Hong Th Phng Qunh#V anh#287853## 00564000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070037000820220004001190040018001230080 00500141009001100146010000500157011001400162020001000176020000600186020000800192 020001400200005001700214005001900231039000500250013000700255#VV12.04739#VV12.047 40#16000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 5#Nguyn Song Hng, Hong Phng Qunh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b24cm#Ti ng Anh#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Hong Phng Qunh#Vanh#2878 54## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070040000830220004001230040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166020001000180020000600190020000800196 020001400204039000500218005001600223005002300239013000700262#VV12.04741#VV12.047 42#16000#Vi?t#T550L#428.0076#^214#T luyn Olympic ting Anh 7#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a72tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Vanh#ng Hip Giang#Nguyn Th Huyn Tra ng#287855## 00555000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070032000830220004001150040018001190080 00500137009001100142010000500153011001400158020001000172020000600182020000800188 020001400196005001600210005001500226039000500241013000700246#VV12.04744#VV12.047 43#16000#Vi?t#T550L#428.0076#^214#T luyn Olympic ting Anh 8#ng Hip Giang, Trn Ngc Minh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a80tr.^b24cm#Ting A nh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#ng Hip Giang#Trn Ngc Minh#Vanh#287856## 00532000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020032000390070034000710040019001050080005001240090011001290100 00500140011001400145020000900159020000700168020000600175020000800181020001400189 005001200203039000500215005001500220013000700235#VV12.04745#2500#Vi?t#V460B#372 .3#^214#V bi tp t nhin v x hi 1#B.s.: on Th My, Bi Phng Nga#Ti b n ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b24cm#T nhin#X hi#Lp 1#Bi tp#S ch c thm#on Th My#Vanh#Bi Phng Nga#287857## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590040018001310080005001490090011001540100 00500165011001400170020000900184020001100193020000900204020000600213020001400219 005001300233005001800246005001900264005001100283039000500294013000700299#VV12.04 746#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 1#L Ngc ip (ch.b.), Phm T h Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#20 12#^a44tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#L Ngc ip#P hm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Vanh#287858## 00513000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070039000570220004000960040019001000080005001190090 01100124010000500135011001400140020000500154020000600159020000800165020001400173 005001300187005001100200039000500211013000700216#VV12.04747#4700#Vi?t#V460B#372 .7#^214#V bi tp ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng#T.1#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Vanh#287859## 00608000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070057000570220004001140040019001180080005001370090 01100142010000500153011001400158020000500172020000600177020000800183020001400191 00500130020500500110021803900050022900500140023400500120024800500150026001300070 0275#VV12.04748#4500#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Trung Hiu...#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#20 11#^a71tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Vanh# Trung Hiu# Tin t#Phm Thanh Tm#287860## 00584000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070059000630220004001220040019001260080005001450090 01100150010000500161011001400166020001100180020000600191020000800197020001400205 005001400219005001600233005002100249039000500270013000700275#VV12.04749#5100#Vi ?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 1#B.s.: ng Th Lanh, Hong Cao Cng , Trn Th Minh Phng#T.1#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a84tr.^b24cm #Ting vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Hong Cao Cng#Trn Th M inh Phng#Vanh#287861## 00632000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070056000630220004001190040019001230080005001420090 01100147010000500158011001400163020001100177020000600188020000800194020001400202 00500140021600500150023000500160024503900050026101300070026600500210027300500120 0294#VV12.04750#4900#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 1#B.s.: ng T h Lanh, Hong Ho Bnh, Hong Cao Cng...#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio d c#2012#^a80tr.^b24cm#Ting vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Hong Ho Bnh#Hong Cao Cng#Vanh#287862#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh## 00623000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070066000650220004001310040031001350080005001660090 01100171010000500182011001400187020000500201020000600206020000800212020001400220 005001400234005001900248005001600267005001400283039000500297013000700302#VV12.04 751#14200#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 1# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 4, c chnh l#^ aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu #Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Vanh#287863## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020014000510070080000650040019001450080005001640090 01100169010000500180011001400185020000800199020000800207020000600215020001500221 005001100236005001400247005001300261005001900274039000500293013000700298#VV12.04 752#VV12.04753#2900#Vi?t#T123B#372.87#^214#Tp bi ht 1#Hong Long (ch.b.), H n Ngc Bch, L Minh Chu ; Nguyn Honh Thng tuyn chn#Ti bn ln th 10#^aH .#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#m nhc#Bi ht#Lp 1#Sch gio khoa#Hong Long# Hn Ngc Bch#L Minh Chu#Nguyn Honh Thng#Vanh#287864## 00625000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070068000610040019001290080005001480090011001530100 00500164011001400169020000800183020000600191020000800197020001400205005001300219 005001900232005001700251005001700268039000500285013000700290005001400297#VV12.04 754#3600#Vi?t#V460B#372.83#^214#V bi tp o c 1#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.) , Nguyn Th Vit H, L Th Tuyt Mai...#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#201 2#^a48tr.^b24cm#o c#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Lu Thu Thu#Nguyn Th Vit H#L Th Tuyt Mai#Trn Th T Oanh#Vanh#287865#Mc Vn Trang## 00647000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210012001700224020000900241 02000110025002000060026102000140026700500160028100500120029703900050030901300070 0314#VV12.04755#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 1#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Hoa Trng n guyn#Tp vit#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#2 87866## 00647000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210012001700224020000900241 02000110025002000060026102000140026700500160028100500120029703900050030901300070 0314#VV12.04756#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 1#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Hoa Trng n guyn#Tp vit#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#2 87867## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070043000710220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020001100172020000600183020000800189020001400197 005001400211005002000225039000500245013000700250#VV12.04757#20000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 1#ng Th Lanh (ch.b.), Trn Th Hin L ng#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a116tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#B i tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng#Thu#287868## 00607000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070050000650220004001150040018001190080005001370090 01100142010000500153011001400158020000500172020000600177020000800183020001400191 00500130020500500110021800500130022900500140024200500130025603900050026901300070 0274#VV12.04758#20000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 1# nh Ho an (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#20 12#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng# Trung Hiu#V Mai Hng#Thu#287869## 00617000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070058001050040018001630080005001810090 01100186010000500197011001500202020001100217020000600228020000700234020001400241 005001400255005002000269005001400289039000500303013000700308#VV12.04759#VV12.047 60#24000#Vi?t#454L#372.6#^214#n luyn ting Vit 1 theo chun kin thc v k nng#ng Th Lanh (ch.b.), Trn Th Hin Lng, L Phng Nga#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng#L Phng Nga#Thu#287870## 00650000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050012000410020017000530070028000700080005000980090011001030100 00500114011001500119021018800134020002000322020001100342020001000353005000900363 039000500372013000700377#VV12.04761#25000#Vi?t#TR522B#158.1#^214#H Hin i#Tr t b u phin#B.s.: H Hin i, Kin Vn#^aH.#^aLao ng#2012#^a110tr.^b20cm#C ung cp cho bn nhng kinh nghim tt nht v nhng quan nim ng n nht b n c th nhanh chng vt qua nhng ni u phin trong cuc i v hon thin t nh cch ca bn thn mnh#Tm l hc ng dng#Hon thin#Tnh cch#Kin Vn#Thu #287871## 00539000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020032000390070038000710040018001090080005001270090011001320100 00500143011001400148020000900162020000700171020000600178020000800184020001400192 005001500206005001600221039000500237013000700242#VV12.04762#2500#Vi?t#V460B#372 .3#^214#V bi tp t nhin v x hi 2#B.s.: Bi Phng Nga, Nguyn Qu Thao#T i bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#T nhin#X hi#Lp 2#Bi tp #Sch c thm#Bi Phng Nga#Nguyn Qu Thao#Thu#287872## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020014000510070076000650040018001410080005001590090 01100164010000500175011001400180020000800194020000800202020000600210020001500216 005001100231005001300242005001000255005001900265039000500284013000700289#VV12.04 763#VV12.04764#2900#Vi?t#T123B#372.87#^214#Tp bi ht 2#Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, Hong Ln ; Nguyn Honh Thng tuyn chn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aG io dc#2011#^a36tr.^b24cm#m nhc#Bi ht#Lp 2#Sch gio khoa#Hong Long#L Mi nh Chu#Hong Ln#Nguyn Honh Thng#Thu#287873## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070036000870040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162020000500177020000600182020000800188020001400196 005001100210005001600221039000500237013000700242#VV12.04765#VV12.04766#26000#Vi ?t#B100M#372.7#^214#35 n luyn v pht trin ton 2#Nguyn ng (ch.b.), Nguy n Th Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a148tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#Thu#287874## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070061000810220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020000500200020000600205020001400211 005001400225005001900239005001800258039000500276013000700281#VV12.04767#VV12.047 68#16000#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 2# Trung Hiu (ch. b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn Hng Quang#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2012#^a109tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#N guyn Hng Quang#Thu#287875## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070061000810220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020000500200020000600205020001400211 005001400225005001900239005001800258039000500276013000700281#VV12.04769#VV12.047 70#15500#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 2# Trung Hiu (ch. b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn Hng Quang#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2012#^a106tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#N guyn Hng Quang#Thu#287876## 00623000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070066000650220004001310040031001350080005001660090 01100171010000500182011001400187020000500201020000600206020000800212020001400220 005001400234005001900248005001600267005001400283039000500297013000700302#VV12.04 771#14500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 2# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 4, c chnh l#^ aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu #Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung KIn#Thu#287877## 00512000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070039000570220004000960040018001000080005001180090 01100123010000500134011001400139020000500153020000600158020000800164020001400172 005001300186005001100199039000500210013000700215#VV12.04772#5900#Vi?t#V460B#372 .7#^214#V bi tp ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Thu#287878## 00603000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070055000570220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155020000500169020000600174020000800180020001400188 00500130020200500110021503900050022600500120023100500140024300500130025701300070 0270#VV12.04773#5900#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#T.2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011# ^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Thu# T in t# Trung Hiu#o Thi Lai#287879## 00611000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070082000610040018001430080005001610090011001660100 00500177011001400182020000800196020000600204020000800210020001400218005001300232 005001500245005002000260005001700280039000500297013000700302#VV12.04774#3600#Vi ?t#V460B#372.83#^214#V bi tp o c 2#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Hu Hp, Trn Th Xun Hng, Trn Th T Oanh#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#20 12#^a48tr.^b24cm#o c#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Lu Thu Thu#Nguyn Hu Hp #Trn Th Xun Hng#Trn Th T Oanh#Thu#287880## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070059000710220004001300040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173020001100188020000600199020000800205020001400213 005001600227005001400243005001900257039000500276013000700281#VV12.04775#20000#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 2#Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, Xun Th Nguyt H#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a104t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Xu n Th Nguyt H#Thu#287881## 00594000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020054000400070058000940040018001520080005001700090011001750100 00500186011001500191020001100206020000600217020000700223020001400230005001400244 005002000258005001400278039000500292013000700297#VV12.04776#25000#Vi?t#454L#37 2.6#^214#n luyn ting Vit 2 theo chun kin thc v k nng#ng Th Lanh (ch .b.), Trn Th Hin Lng, L Phng Nga#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012# ^a168tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng#L Phng Nga#Thu#287882## 00611000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020036000520030085000880070013001730220004001860040 01800190008000500208009001100213010000500224011001500229020001100244020000900255 020000600264020001400270005001300284039000500297013000700302#VV12.04777#VV12.047 78#21000#Vi?t#TR400C#372.6#^214#Tr chi thc hnh ting Vit lp 2#Sch tham d cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#V Kh c Tun#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Tr chi#Lp 2#Sch c thm#V Khc Tun#Thu#287883## 00575000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070056000850040018001410080005001590090011001640100 00500175011001500180020000500195020000600200020000700206020001400213005001200227 005001900239005001500258039000500273013000700278#VV12.04779#21000#Vi?t#454L#37 2.7#^214#n luyn ton 2 theo chun kin thc k nng# Tin t (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b2 4cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Nguyn c T n#Thu#287884## 00630000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070081000630220004001440040018001480080005001660090 01100171010000500182011001400187020001100201020000600212020000800218020001400226 005001900240005001600259005001400275005001500289039000500304013000700309#VV12.04 780#5100#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Phng Nga, Trn Hong Tu#T.1#Ti bn ln th 9#^ aH.#^aGio dc#2011#^a84tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hong Tu#Thu#287885## 00626000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070079000630220004001420040018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185020001100199020000600210020000800216020001400224 005001900238005001600257005001200273005001500285039000500300013000700305#VV12.04 781#4900#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Tri, Trn Hong Tu#T.2#Ti bn ln th 9#^aH .#^aGio dc#2011#^a80tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Mi nh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Tri#Trn Hong Tu#Thu#287886## 00699000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020035000410030024000760070056001000220004001560040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199020001100214020000500225020000600230 02000100023602000140024600500190026000500130027900500110029200500150030300500190 0318039000500337013000700342#VV12.04782#16000#Vi?t#TH552H#372.6#^214#Thc hnh ting Vit v ton lp 3#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoa n (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a134tr.^b24 cm#Ting Vit#Ton#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan #Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Xun Th Nguyt H#Thu#287887## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020014000510070070000650040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000800188020000800196020000600204020001500210 005001100225005001000236005001400246005001200260039000500272013000700277#VV12.04 783#VV12.04784#2900#Vi?t#T123B#372.87#^214#Tp bi ht 3#Hong Long (ch.b.), Ho ng Ln, Hn Ngc Bch ; L c Sang tuyn chn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio d c#2012#^a36tr.^b24cm#m nhc#Bi ht#Lp 3#Sch gio khoa#Hong Long#Hong Ln#H n Ngc Bch#L c Sang#Thu#287888## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070057000810220004001380040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181020000500196020000600201020001400207 005001400221005001800235005001500253039000500268013000700273#VV12.04785#VV12.047 86#16000#Vi?t#T406C#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 3#Trn Ngc Lan (ch. b.), Nguyn Hng Quang, Phm Thanh Tm#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 2#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Nguyn Hng Quang#Phm T hanh Tm#Thu#287889## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070036000870040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162020000500177020000600182020000800188020001400196 005001100210005001600221039000500237013000700242#VV12.04787#VV12.04788#28000#Vi ?t#B100M#372.7#^214#35 n luyn v pht trin ton 3#Nguyn ng (ch.b.), Nguy n Th Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a156tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#Thu#287890## 00623000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070066000650220004001310040031001350080005001660090 01100171010000500182011001400187020000500201020000600206020000800212020001400220 005001400234005001900248005001600267005001400283039000500297013000700302#VV12.04 789#13800#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 3# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 4, c chnh l#^ aH.#^aGio dc#2012#^a92tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu #Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Thu#287891## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030049000810070011001300040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180020000500195020000600200020001400206 005001100220039000500231013000700236#VV12.04790#VV12.04791#19000#Vi?t#T406B#372 .7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 3#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn ng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Nguyn ng#Thu#287892## 00609000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070081000610040018001420080005001600090011001650100 00500176011001400181020000800195020000600203020000800209020001400217005001300231 005001900244005001500263005001700278039000500295013000700300#VV12.04792#3600#Vi ?t#V460B#372.83#^214#V bi tp o c 3#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, Nguyn Hu Hp, Trn Th T Oanh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#201 2#^a48tr.^b24cm#o c#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Lu Thu Thu#Nguyn Th Vit H#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh#Thu#287893## 00604000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070055000570220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155020000500170020000600175020000800181020001400189 00500130020300500110021600500120022700500140023900500130025303900050026601300070 0271#VV12.04793#6400#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 3#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011# ^a104tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#o Thi Lai#Thu#287894## 00606000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070055000570220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155020000500170020000600175020000800181020001400189 00500130020300500110021600500120022700500140023900500150025303900050026801300070 0273#VV12.04794#6400#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 3#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011# ^a104tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#Trn Din Hin#Thu#287895## 00644000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070069000630220004001320040018001360080005001540090 01100159010000500170011001400175020001100189020000600200020000800206020001400214 00500190022800500150024700500160026200500170027800500110029503900050030601300070 0311#VV12.04795#5900#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 3#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng...#T.1#Ti bn ln th 8#^ aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#L Th Tuyt Mai#Trnh Mnh#Thu#2878 96## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070056000960040018001520080005001700090 01100175010000500186011001500191020000500206020000600211020000700217020001400224 005001200238005001900250005001500269039000500284013000700289#VV12.04796#VV12.047 97#21000#Vi?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 3 theo chun kin thc k nng# Tin t (ch.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Tn#Thu#287897## 00609000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020025000390070050000640220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000800183020001400191 00500130020500500110021800500130022900500150024200500140025703900050027101300070 0276#VV12.04798#2300#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 3# nh Hoa n (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#201 2#^a132tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#Trn Din Hin# Trung Hiu#Thu#287898## 00639000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070068000630220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020001100188020000600199020000800205020001400213 00500190022700500130024600500170025900500140027600500110029003900050030101300070 0306#VV12.04799#5300#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 3#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Ngc ip, L Th Tuyt Mai...#T.2#Ti bn ln th 8#^a H.#^aGio dc#2012#^a88tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn M inh Thuyt#L Ngc ip#L Th Tuyt Mai#Bi Minh Ton#Nguyn Tr#Thu#287899## 00590000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070051000690040018001200080005001380090 01100143010000500154011001500159020000500174020000600179020001400185005001300199 005001100212005001400223005001300237005001400250039000500264013000700269#VV12.04 801#VV12.04800#20000#Vi?t#L527G#372.7#^214#Luyn gii ton 3# nh Hoan (ch.b .), Nguyn ng, Trung Hiu...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr. ^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng# Trung Hiu#V Mai H ng#V Dng Thu#Thu#287900## 00617000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070058001050080005001630090011001680100 00500179011001500184020001100199020000600210020000700216020001400223005002000237 005001400257005001400271039000500285013000700290004001800297#VV12.04802#VV12.048 03#26000#Vi?t#454L#327.6#^214#n luyn ting Vit 3 theo chun kin thc v k nng#Trn Th Hin Lng (ch.b.), ng Th Lanh, L Phng Nga#^aH.#^aGio dc# 2012#^a171tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#n tp#Sch c thm#Trn Th Hin Lng# ng Th Lanh#L Phng Nga#Thu#287901#Ti bn ln th 2## 00623000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070070000710220004001410040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020001100199020000600210020000800216020001400224 005001100238005001600249005001700265005001500282039000500297013000700302#VV12.04 804#20000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 3#Nguyn Tr (ch.b .), Nguyn Th Hnh, L Th Tuyt Mai, Chu Th Phng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH. #^aGio dc#2012#^a112tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tr #Nguyn Th Hnh#L Th Tuyt Mai#Chu Th Phng#Thu#287902## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400070036000760040018001120080005001300090011001350100 00500146011001500151020000500166020000600171020000700177020001400184005001100198 005001600209039000500225013000700230#VV12.04805#32000#Vi?t#B100M#372.7#^214#35 n luyn v pht trin ton 4#Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Th Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm#Nguy n ng#Nguyn Th Bnh#Thu#287903## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070066000650220004001310040031001350080005001660090 01100171010000500182011001500187020000500202020000600207020000800213020001400221 005001400235005001900249005001600268005001400284039000500298013000700303#VV12.04 806#19200#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 4# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 4, c chnh l#^ aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Trung Hi u#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Thu#287904## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070066000650220004001310040031001350080005001660090 01100171010000500182011001500187020000500202020000600207020000800213020001400221 005001400235005001900249005001600268005001400284039000500298013000700303#VV12.04 807#23000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 4# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 4, c chnh l#^ aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Trung Hi u#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Thu#287905## 00606000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070057000570220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001400157020000500171020000600176020000800182020001400190 00500130020400500110021700500140022800500120024200500140025403900050026801300070 0273#VV12.04808#5900#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#201 2#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#Thu#287906## 00581000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002300200180 00280070057000460220004001030040018001070080005001250090011001300100005001410110 01500146020000500161020000600166020000800172020001400180005001300194005001100207 005001400218005001200232039000500244041000500249014000600254013000700260#VV12.04 809#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b24cm#Ton#L p 4#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t#Thu #Vi?t#7200#287907## 00560000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070062000610040018001230080005001410090011001460100 00500157011001400162020000800176020000600184020000800190020001400198005001300212 005001900225005001400244039000500258013000700263#VV12.04810#3200#Vi?t#V460B#372 .83#^214#V bi tp o c 4#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, Ng Quang Qu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#o c#Lp 4#B i tp#Sch c thm#Lu Thu Thu#Nguyn Th Vit H#Ng Quang Qu#Thu#287908## 00639000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070067000630220004001300040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173020001100188020000600199020000800205020001400213 00500190022700500160024600500130026200500140027500500120028903900050030101300070 0306#VV12.04811#8000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 4#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Vit Hng...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH .#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn M inh Thuyt#Nguyn Th Hnh# Vit Hng#Bi Minh Ton#Nguyn Tri#Thu#287909## 00643000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020024000390070065000630220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171020001100186020000600197020000800203020001400211 00500190022500500110024400500160025500500130027100500210028403900050030501300070 0310#VV12.04812#Vi?t#V460B#372.6#^214#7200#V bi tp ting Vit 4#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Chn, Hong Cao Cng...#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.# ^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Min h Thuyt# L Chn#Hong Cao Cng# Vit Hng#Trn Th Minh Phng#Thu#28791 0## 00541000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070057000620040018001190080005001370090011001420100 00500153011001500158020001100173020000600184020001400190005001400204005002100218 005001200239039000500251013000700256#VV12.04813#25000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ti ng Vit nng cao 4#L Phng Nga (ch.b.), Trn Th Minh Phng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a207tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm #L Phng Nga#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#Thu#287911## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820006000408080005000460020021000510070063000720040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000900188020000600197020001000203020001400213 005000900227005000700236005001700243005001300260039000500273013000700278#VV12.04 814#VV12.04815#2900#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh k thut 4#B.s.: on Chi (ch.b.), V Hi, Nguyn Thu Hng, Trn Th Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio d c#2012#^a40tr.^b24cm#K thut#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#on Chi#V Hi#Nguy n Thu Hng#Trn Th Thu#Thu#287912## 00616000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070053000650220004001180040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161020000500176020000600181020000800187020001400195 00500130020900500110022200500160023300500140024900500150026303900050027801300070 0283#VV12.04816#20000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 4# nh Ho an (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh...#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc #2012#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Ng uyn Th Bnh# Trung Hiu#Trn Din Hin#Thu#287913## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020051000510070011001020040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020000500167020000600172020000600178020001400184 039000500198013000700203#VV12.04817#VV12.04818#26000#Vi?t#C101B#372.7#^214#Cc bi ton v t s v quan h t l lp 4 - 5#Nguyn ng#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#Thu#287914## 00636000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070072000590220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020000900188020001100197020000900208020001400217 00500130023100500180024400500190026200500110028103900050029201300070029702000060 0304#VV12.04819#10000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 5#L Ngc ip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.2#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Sch c thm# N gc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Thu#287915#Lp 5## 00601000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070054000570220004001110080005001150090011001200100 00500131011001500136020000500151020000600156020000800162020001400170005001300184 00500110019700500120020800500140022003900050023401300070023900400180024600500110 0264#VV12.04820#6800#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 5#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, ng T n...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b24cm#Ton #Lp 5#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#ng T n# Tin t# Trung Hiu#T hu#287916#Ti bn ln th 6#Nguyn ng## 00603000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070056000570220004001130080005001170090011001220100 00500133011001500138020000500153020000600158020000800164020001400172005001300186 00500110019900500120021000500140022203900050023601300070024100400180024800500110 0266#VV12.04821#8000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 5#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung..#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b24cm#To n#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#ng T n# Tin t# Trung Hiu #Thu#287917#Ti bn ln th 6#Nguyn ng## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020043000400070032000830040018001150080005001330090011001380100 00500149011001400154020000500168020000600173020000600179020001400185005001100199 005001200210039000500222013000700227#VV12.04822#10500#Vi?t#M458T#372.7#^214#100 bi ton chu vi v din tch lp 4 - 5#Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Hng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#Nguy n ng#Nguyn Hng#Thu#287918## 00643000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400030049000700070071001190080005001900090011001950100 00500206011001500211020000500226020000600231020001400237005001100251005001400262 005002000276005001500296039000500311013000700316004001800323#VV12.04823#23000#V i?t#T406B#372.7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 5#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn ng (ch.b.), Dng Quc n, Hong Th Phc Ho, Phan Th Ngha#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn ng#Dng Quc n#Hong Th Phc Ho#Phan Th Ngha#Thu#287919#Ti bn ln th 5## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400070036000760040018001120080005001300090011001350100 00500146011001500151020000500166020000600171020000700177020001400184005001100198 005001600209039000500225013000700230#VV12.04824#32000#Vi?t#B100M#372.7#^214#35 n luyn v pht trin ton 5#Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Th Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^b24cm#Ton#Lp 5#n tp#Sch c thm#Nguy n ng#Nguyn Th Bnh#Thu#287920## 00509000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070042000610040018001030080005001210090011001260100 00500137011001400142020000800156020000600164020000800170020001400178005001300192 005001400205039000500219013000700224#VV12.04825#2500#Vi?t#V460B#372.83#^214#V bi tp o c 5#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Ng Quang Qu#Ti bn ln th 6#^a H.#^aGio dc#2012#^a31tr.^b24cm#o c#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Lu Thu Thu #Ng Quang Qu#Thu#287921## 00519000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070045000610080005001060090011001110100005001220110 01400127020000900141020000600150020001000156020001500166005001300181005001700194 039000500211013000700216004001800223#VV12.04826#3200#Vi?t#TH552H#372.8#^214#Th c hnh k thut 5#B.s.: Trn Th Thu (ch.b.), Nguyn Thu Huyn#^aH.#^aGio dc#2 012#^a44tr.^b24cm#K thut#Lp 5#Thc hnh#Sch gio khoa#Trn Th Thu#Nguyn Th u Huyn#Thu#287922#Ti bn ln th 6## 00648000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070069000630220004001320040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020001100190020000600201020000800207020001400215 00500190022900500150024800500160026300500200027900500110029903900050031001300070 0315#VV12.04827#8000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 5#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng...#T.1#Ti bn ln th 6#^ aH.#^aGio dc#2012#^a136tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#Trn Th Hin Lng#Nguyn Tr#Thu# 287923## 00651000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070072000630220004001350040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178020001100193020000600204020000800210020001400218 00500190023200500160025100500180026700500140028500500140029903900050031301300070 0318#VV12.04828#6800#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 5#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Ly Kha...#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Ngu yn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Ly Kha#ng Th Lanh#L Phng Nga#Th u#287924## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070029000770040018001060080005001240090011001290100 00500140011001500145020001100160020000600171005001600177005001200193039000500205 013000700210020001400217#VV12.04829#20000#Vi?t#B452D#372.6#^214#Bi dng hc s inh gii ting Vit 5#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Thu#28792 5#Sch c thm## 00602000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070048000650220004001130040018001170080005001350090 01100140010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 00500130020400500110021700500110022800500130023900500120025203900050026401300070 0269#VV12.04830#22000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 5# nh Ho an (ch.b.), Nguyn ng, ng T n...#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012 #^a120tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#ng T n#V Vn Dng# Tin t#Thu#287926## 00614000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070053000650220004001180040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161020000500176020000600181020000800187020001400195 00500130020900500110022200500160023300500140024900500130026303900050027601300070 0281#VV12.04831#25000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 5# nh Ho an (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc #2012#^a120tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Ng uyn Th Bnh#V Quc Chung#V Vn Dng#Thu#287927## 00667000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200040 00308080005000340020024000390030039000630070049001020080005001510090011001560100 00500167011001400172020001800186020000600204020000600210005001200216005001200228 00500200024000500150026000500210027503900050029601300070030102000140030802000190 0322#VV12.04832#9800#Vi?t#GI-108D#170#^214#Gio dc cng dn 6 - 7#Ti liu gi o dc a phng Hi Phng#L Vn Long, inh T Hu, Nguyn Th nh Hng...#^aH. #^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#Lp 7#L Vn Long#inh T Hu#Nguyn Th nh Hng#o Th Phng#Nguyn V Ngc Qunh#Thu#287928#Sch c thm#Ti liu tham kho## 00667000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020014000390030039000530070058000920080005001500090011001550100 00500166011001400171020000800185020000600193020000600199005001900205005001300224 00500160023703900050025301300070025802000110026502000080027602000120028402000140 0296020001900310#VV12.04833#11900#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 6 - 7#Ti liu g io dc a phng Hi Phng#Nguyn Th Kim Lan (ch.b.), Phan Th Lu, Don Th Phng#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Lp 7#Nguyn Th Kim Lan #Phan Th Lu#Don Th Phng#Thu#287929#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#Ti liu tham kho## 00625000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020014000390030039000530070065000920080005001570090011001620100 00500173011001400178020000800192020000600200020000600206005001100212005001400223 005001300237005001600250039000500266013000700271020001400278020001900292#VV12.04 834#9000#Vi?t#L302S#959.7#^214#Lch s 6 - 7#Ti liu gio dc a phng Hi P hng#H Th Nga (ch.b.), Mai c Lng, Ng ng Li, Trnh Ngc Vin#^aH.#^aGi o dc#2012#^a44tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Lp 7#H Th Nga#Mai c Lng#Ng ng L i#Trnh Ngc Vin#Thu#287930#Sch c thm#Ti liu tham kho## 00546000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020018000430070051000610040018001120080005001300090011001350100 00500146011001500151020000800166020000600174020000800180020001500188005001400203 005001400217005001300231039000500244013000700249#VV12.04835#6200#Vi?t#B103T#959 .70076#^214#Bi tp lch s 6#Nguyn S Qu (ch.b.), inh Ngc Bo, Nng Th Hu #Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a100tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Bi tp#Sc h gio khoa#Nguyn S Qu#inh Ngc Bo#Nng Th Hu#Thu#287931## 00469000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070011000750220004000860040018000900080 00500108009001100113010000500124011001500129020000500144020000600149020001400155 005001100169039000400180013000700184#VV12.04836#VV12.04837#26000#Vi?t#T406C#510 #^214#Ton c bn v nng cao 6#V Th Hu#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc #2011#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#V Th Hu#TH#287932## 00469000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070011000750220004000860040018000900080 00500108009001100113010000500124011001500129020000500144020000600149020001400155 005001100169039000400180013000700184#VV12.04838#VV12.04839#25000#Vi?t#T406C#510 #^214#Ton c bn v nng cao 6#V Th Hu#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc #2011#^a134tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#V Th Hu#TH#287933## 00612000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030033000890070039001220040018001610080 00500179009001100184010000500195011001500200020000500215020001400220039000400234 005001200238005001200250020000900262020000700271005001300278013000700291#VV12.04 840#VV12.04841#25900#Vi?t#B452D#372.7#^214#Bi dng hc sinh vo lp 6 mn to n#Dng cho cc trng c thi tuyn# Hng Anh, Tin t, Hng Thu#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#TH# Hng A nh# Tin t#Tiu hc#n tp# Hng Thu#287934## 00560000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070055000580040018001130080005001310090011001360100 00500147011001400152020000800166020001500174039000400189005001100193005001000204 005001200214020000600226020000800232005001100240013000700251#VV12.04842#5200#Vi ?t#B103T#780.76#^214#Bi tp m nhc 6#Hong Long (ch.b.), Hong Ln, L Anh Tu n, Bi Anh T#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#m nhc#Sch gio khoa#TH#Hong Long#Hong Ln#L Anh Tun#Lp 6#Bi tp#Bi Anh T#287935## 00543000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020017000410070052000580040019001100080005001290090011001340100 00500145011001400150020000700164020000600171020000800177020001500185039000400200 005001400204005001900218005000900237013000700246#VV12.04843#6300#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp vt l 6#Bi Gia Thnh (ch.b.), Nguyn Phng Hng, V Quang#T i bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch g io khoa#TH#Bi Gia Thnh#Nguyn Phng Hng#V Quang#287936## 00592000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070047000560220004001030040019001070080005001260090 01100131010000500142011001500147020000500162020000600167020000800173020001500181 00500090019600500120020500500130021700500100023000500150024003900040025501300070 0259#VV12.04844#10800#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Phm Gia c...#T.1#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr. ^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn Lun#Phm c Quang#TH#287937## 00545000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400070047000550220004001020040019001060080005001250090 01100130010000500141011001500146020000500161020000600166020000800172020001500180 005000900195005001300204005001500217039000400232013000700236#VV12.04845#8000#Vi ?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 6#Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c, Phm c Qua ng#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp #Sch gio khoa#Tn Thn#Phm Gia c#Phm c Quang#TH#287938## 00697000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070064000570220004001210040019001250080005001440090 01100149010000500160011001400165020000800179020001100187020001200198020000800210 02000150021800500160023300500160024900500190026500500130028400500130029703900040 0310013000700314020000800321020000600329#VV12.04846#7400#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 6#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.).. .#T.1#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2011#^a99tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#T p lm vn#Vn hc#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Th uyt#Trn nh S# Vit Hng#TH#287939#Bi tp#Lp 6## 00698000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070064000570220004001210040019001250080005001440090 01100149010000500160011001500165020000800180020001100188020001200199020000800211 02000150021900500160023400500160025000500190026600500130028500500130029803900040 0311020000800315013000700323020000600330#VV12.04847#8300#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 6#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.).. .#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit# Tp lm vn#Vn hc#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh T huyt#Trn nh S# Vit Hng#TH#Bi tp#287940#Lp 6## 00611000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070062000900220004001520040018001560080 00500174009001100179010000500190011001500195020000500210020000600215020001400221 005000900235005001200244005001600256005001400272039000400286013000700290#VV12.04 848#VV12.04849#31000#Vi?t#C101D#510#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a251tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#TH#287941## 00659000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070078000740040040001520080005001920090 01100197010000500208011001500213020001000228020001500238039000400253005001500257 005001700272005001400289020000800303020000600311005002100317013000700338#VV12.04 850#VV12.04851#12400#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 6#Nguyn Vn L i (ch.b.), Nguyn Hnh Dung, ng Vn Hng, Thn Trng Lin Nhn#Ti bn ln th 10 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#Ting Anh#Sch gio khoa#TH#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#Bi tp#Lp 6#Thn Trng Lin Nhn#287942## 00476000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070012000790220004000910040019000950080 00500114009001100119010000500130011001500135020000500150020000600155020001400161 005001200175039000400187013000700191#VV12.04852#VV12.04853#23000#Vi?t#N122C#510 #^214#Nng cao v pht trin ton 6#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGi o dc#2012#^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#V Hu Bnh#Th#287943## 00476000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070012000790220004000910040019000950080 00500114009001100119010000500130011001500135020000500150020000600155020001400161 005001200175039000400187013000700191#VV12.04854#VV12.04855#20000#Vi?t#N122C#510 #^214#Nng cao v pht trin ton 6#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGi o dc#2011#^a138tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#V Hu Bnh#Th#287944## 00583000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400070052000680040018001200080005001380090011001430100 00500154011001400159020001800173020001500191039000400206005001400210005001300224 005001500237020000600252020000800258013000700266020000800273#VV12.04856#5200#Vi ?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 6#ng Thu Anh (ch.b.), Thu Hng, Nguyn Vn Lu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a80tr.^b24cm#Gio d c cng dn#Sch gio khoa#TH#ng Thu Anh# Thu Hng#Nguyn Vn Lu#Lp 6#B i tp#287945#o c## 00618000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020050000540030033001040070044001370040018001810080 00500199009001100204010000500215011001500220020000700235020001400242039000400256 005001600260005001900276020000600295020000800301013000700309#VV12.04857#VV12.048 58#26000#Vi?t#PH561P#513.076#^214#Phng php gii ton 6 theo ch - Phn s hc#Bm st chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Phm Th Bch Ng c#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#S hc#Sch c thm#TH #Phan Don Thoi#Phm Th Bch Ngc#Lp 6#Bi tp#287946## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020052000550030033001070070034001400040018001740080 00500192009001100197010000500208011001500213020000900228020001400237039000400251 005001600255005000900271020000600280020000800286013000700294#VV12.04860#VV12.048 59#20000#Vi?t#PH561P#516.0076#^214#Phng php gii ton 6 theo ch - Phn h nh hc#Bm st chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), L T #Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a116tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#TH#Phan Don Thoi#L T #Lp 6#Bi tp#287947## 00560000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070055000580040018001130080005001310090011001360100 00500147011001400152020000800166020001500174039000400189005001100193005001000204 005001200214020000600226020000800232005001100240013000700251#VV12.04861#5200#Vi ?t#B103T#780.76#^214#Bi tp m nhc 7#Hong Long (ch.b.), Hong Ln, L Anh Tu n, Bi Anh T#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#m nhc#Sch gio khoa#TH#Hong Long#Hong Ln#L Anh Tun#Lp 7#Bi tp#Bi Anh T#287948## 00591000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400070056000680040018001240080005001420090011001470100 00500158011001400163020001800177020001500195039000400210005001400214005001700228 005001500245020000600260020000800266013000700274020000800281#VV12.04862#5600#Vi ?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 7#ng Thu Anh (ch.b.), Ng Th Dip Lan, Trn Vn Thng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a88tr.^b24cm#Gi o dc cng dn#Sch gio khoa#TH#ng Thu Anh#Ng Th Dip Lan#Trn Vn Thng #Lp 7#Bi tp#287949#o c## 00592000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070062000630040039001250080005001640090011001690100 00500180011001500185020001000200020001500210039000400225005001700229005001400246 005002100260020000600281020000800287013000700295#VV12.04863#10500#Vi?t#B103T#42 8.0076#^214#Bi tp ting Anh 7#Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng, Thn Tr ng Lin Nhn#Ti bn ln th 9 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a155t r.^b24cm#Ting Anh#Sch gio khoa#TH#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#Lp 7#Bi tp#287950## 00477000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070015000710040018000860080005001040090 01100109010000500120011001500125020000500140020001400145039000400159005001500163 020000600178020000800184013000700192#VV12.04864#VV12.04865#32000#Vi?t#B454T#510 .76#^214#400 bi tp ton 7#Nguyn c Ch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#201 1#^a199tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#TH#Nguyn c Ch#Lp 7#Bi tp#287951## 00551000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020018000430070054000610040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154020000800169020001500177039000400192005001500196005001700211 020000600228020000800234005001200242013000700254#VV12.04866#7900#Vi?t#B103T#959 .70076#^214#Bi tp lch s 7#Nghim nh V (ch.b.), Nguyn Cnh Minh, Lu Hoa Sn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b24cm#Lch s#Sch gio khoa #TH#Nghim nh V#Nguyn Cnh Minh#Lp 7#Bi tp#Lu Hoa Sn#287952## 00555000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020017000410070059000580040018001170080005001350090011001400100 00500151011001400156020000700170020001500177039000400192005001600196005001300212 020000600225020000800231005001900239013000700258#VV12.04867#6100#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp vt l 7#Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh, Nguyn Phng Hng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Vt l#Sch gio khoa #TH#Nguyn c Thm#o Duy Hinh#Lp 7#Bi tp#Nguyn Phng Hng#287953## 00696000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400070064000580220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020000800180020001100188020001200199020000800211 02000080021902000150022700500160024200500160025800500190027400500130029300500110 0306039000400317013000700321020000600328#VV12.04868#10200#Vi?t#B103T#807.6#^214 #Bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.). ..#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit# Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguy n Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#Th#287954#Lp 7## 00700000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070064000570220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164020000800179020001100187020001200198020000800210 02000080021802000150022600500160024100500160025700500190027300500130029200500160 0305039000400321013000700325020000600332#VV12.04869#8500#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.).. .#T.2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#T p lm vn#Vn hc#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Nguyn Vn Hip#Th#287955#Lp 7## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020038000540070041000920040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020001000187020001400197039000400211005001500215 005001700230020000600247013000700253020000800260#VV12.04870#VV12.04871#25500#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 7#Nguyn Th Chi (ch. b.), Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a195tr.^b24cm#Tin g Anh#Sch c thm#TH#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#Lp 7#287956#Bi tp## 00591000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070047000560220004001030040018001070080005001250090 01100130010000500141011001500146020000500161020000600166020000800172020001500180 00500090019500500120020400500130021600500100022900500150023903900040025401300070 0258#VV12.04872#12600#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Phm Gia c...#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a192tr.^ b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn L un#Phm c Quang#TH#287957## 00469000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070011000750220004000860040018000900080 00500108009001100113010000500124011001500129020000500144020000600149020001400155 005001100169039000400180013000700184#VV12.04874#VV12.04873#35000#Vi?t#T406C#510 #^214#Ton c bn v nng cao 7#V Th Hu#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc #2011#^a199tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#V Th Hu#TH#287958## 00655000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200040 00308080005000340020024000390030039000630070049001020080005001510090011001560100 00500167011001400172020001800186020000800204020001400212039000400226005001200230 00500120024200500200025402000060027402000060028000500150028600500210030101300070 0322#VV12.04875#9800#Vi?t#GI-108D#170#^214#Gio dc cng dn 8 - 9#Ti liu gi o dc a phng Hi Phng#L Vn Long, inh T Hu, Nguyn Th nh Hng...#^aH. #^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#Gio dc cng dn#o c#Sch c thm#TH#L V n Long#inh T Hu#Nguyn Th nh Hng#Lp 8#Lp 9#o Th Phng#Nguyn V Ngc Qunh#287959## 00635000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020014000390030039000530070058000920080005001500090011001550100 00500166011001400171020000800185020001200193020001100205020001400216039000400230 00500190023400500130025300500160026602000080028202000060029001300070029602000060 0303#VV12.04876#11900#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 8 - 9#Ti liu gio dc a phng Hi Phng#Nguyn Th Kim Lan (ch.b.), Phan Th Lu, Don Th Phng#^aH.# ^aGio dc#2011#^a68tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#TH#N guyn Th Kim Lan#Phan Th Lu#Don Th Phng#Vn hc#Lp 8#287960#Lp 9## 00594000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030039000540070065000930080005001580090011001630100 00500174011001400179020000800193020000600201020000600207020001400213039000400227 005001100231005001400242005001300256005001600269013000700285#VV12.04877#11000#V i?t#L302S#959.7#^214#Lch s 8 - 9#Ti liu gio dc a phng Hi Phng#H Th Nga (ch.b.), Mai c Lng, Ng ng Li, Trnh Ngc Vin#^aH.#^aGio dc#2011# ^a56tr.^b24cm#Lch s#Lp 8#Lp 9#Sch c thm#TH#H Th Nga#Mai c Lng#Ng ng Li#Trnh Ngc Vin#287961## 00586000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420070059000610040018001200080005001380090011001430100 00500154011001500159020000900174020000600183020000800189020001300197020001400210 039000400224005001800228005001400246005001700260013000700277#VV12.04878#9800#Vi ?t#B103T#612.0076#^214#Bi tp sinh hc 8#Nguyn Quang Vinh (ch.b.), L Th Ph ng, Nguyn Thu Huyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a176tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Bi tp#C th ngi#Sch c thm#TH#Nguyn Quang Vinh#L Th Phng #Nguyn Thu Huyn#287962## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070015000860040018001010080005001190090 01100124010000500135011001500140020000700155020000600162020001400168039000400182 013000700186005001500193#VV12.04879#VV12.04880#19800#Vi?t#B452D#530#^214#Bi d ng hc sinh gii vt l lp 8#Ng Quc Qunh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc# 2012#^a179tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Sch c thm#TH#287963#Ng Quc Qunh## 00561000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070055000580040018001130080005001310090011001360100 00500147011001400152020000800166020000600174020000800180020001500188005001100203 039000500214005001000219005001200229005001100241013000700252#VV12.04881#5200#Vi ?t#B103T#780.76#^214#Bi tp m nhc 8#Hong Long (ch.b.), Hong Ln, L Anh Tu n, Bi Anh T#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a80tr.^b24cm#m nhc#Lp 8 #Bi tp#Sch gio khoa#Hong Long#KVn#Hong Ln#L Anh Tun#Bi Anh T#287964# # 00599000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070049000560220004001050040018001090080005001270090 01100132010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001500182 00500090019700500120020600500150021800500130023300500150024603900050026101300070 0266#VV12.04882#13100#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 8#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Trn nh Chu...#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr .^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn nh Chu#Ph m Gia c#Phm c Quang#KVn#287965## 00604000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070050000560220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000600169020000800175020001500183 00500090019800500160020700500120022300500130023500500180024803900050026601300070 0271#VV12.04883#12600#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 8#Tn Thn (ch.b.), N guyn Huy oan, L Vn Hng...#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a191t r.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Thn#Nguyn HUy oan#L Vn Hng# Trn Hu Nam#Trng Cng Thnh#KVn#287966## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020018000420070062000600040018001220080005001400090011001450100 00500156011001500161020000800176020000600184020000800190020001500198005001300213 039000500226005001200231005001200243005001400255013000700269#VV12.04884#11200#V i?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 8#Nguyn Cng (ch.b.), Ng Ngc An, T t Hin, L Xun Trng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a168tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Cng#KVn#Ng Ngc An# Tt Hin#L X un Trng#287967## 00594000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020017000410070072000580040018001300080005001480090011001530100 00500164011001400169020000700183020000600190020000800196020001500204005001400219 039000500233005001700238005001200255005001800267013000700285#VV12.04885#6500#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 8#Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Tin Khang, V Trng R, Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b2 4cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Bi Gia Thnh#KVn#Dng Tin Khang#V T rng R#Trnh Th Hi Yn#287968## 00619000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420070057000620040018001190080005001370090011001420100 00500153011001500158020001000173020000600183020000800189020001500197005001700212 039000500229005001400234005001300248005002100261005001600282013000700298#VV12.04 886#9900#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 8#Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a144tr.^ b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Hnh Dung#KVn#ng Vn Hng #o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn#Trn Huy Phng#287969## 00629000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070067000570220004001240040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000800182020000600190020000800196020001500204 00500160021900500190023500500190025400500130027300500050028603900050029101300070 0296#VV12.04887#9400#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 8#Nguyn Khc Phi, N guyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGi o dc#2012#^a136tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi# Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#KVn#287970## 00629000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070067000570220004001240040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000800182020000600190020000800196020001500204 00500160021900500190023500500190025400500130027300500050028603900050029101300070 0296#VV12.04888#9200#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 8#Nguyn Khc Phi, N guyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGi o dc#2012#^a132tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi# Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#KVn#287971## 00564000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020018000430070060000610040018001210080005001390090011001440100 00500155011001500160020000800175020000600183020000800189020001500197005001700212 039000500229005001600234005001700250013000700267#VV12.04889#8800#Vi?t#B103T#959 .70076#^214#Bi tp lch s 9#Nguyn Quc Hng (ch.b.), Bi Tuyt Hng, Nguyn Nam Phng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#B i tp#Sch gio khoa#Nguyn Quc Hng#KVn#Bi Tuyt Hng#Nguyn Nam Phng#2879 72## 00700000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070064000570220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164020000800179020001100187020000800198020001200206 02000060021802000080022402000150023200500160024700500160026300500190027900500130 0298005001500311039000500326013000700331#VV12.04890#9600#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi, Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.).. .#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a140tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#V n hc#Tp lm vn#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long# Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Dip Quang Ban#KVn#287973## 00690000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070064000570220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164020000800179020001100187020000800198020001200206 02000060021802000080022402000150023200500160024700500160026300500190027900500130 0298005000500311039000500316013000700321#VV12.04891#8700#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi, Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.).. .#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a123tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#V n hc#Tp lm vn#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long# Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#KVn#287974## 00619000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420070057000620040018001190080005001370090011001420100 00500153011001500158020001000173020000600183020000800189020001500197005001700212 039000500229005001400234005001300248005002100261005001600282013000700298#VV12.04 892#9600#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 9#Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a140tr.^ b24cm#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Hnh Dung#KVn#ng Vn Hng #o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn#Trn Huy Phng#287975## 00593000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020017000410070051000580040018001090080005001270090011001320100 00500143011001500148020000700163020000600170020000800176020001500184005001400199 039000500213005001500218005000900233005001400242005001600256013000700272#VV12.04 893#8200#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 9#on Duy Hinh (ch.b.), Nguyn Vn Ho, V Quang...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#on Duy Hinh#KVn#Nguyn Vn Ho#V Quang#Ng M ai Thanh#Nguyn c Thm#287976## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020046000540070015001000040018001150080005001330090 01100138010000500149011001500154020000700169020000600176020000800182020001400190 005001500204039000500219020001200224013000700236#VV12.04894#VV12.04895#38000#Vi ?t#T406N#512.0076#^214#Ton nng cao t lun v trc nghim i s 9#Nguyn Vn Lc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a239tr.^b24cm#i s#Lp 9#Bi tp#S ch c thm#Nguyn Vn Lc#KVn#Trc nghim#287977## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020048000540070015001020040018001170080005001350090 01100140010000500151011001500156020000900171020000600180020000800186020001400194 005001500208039000500223020001200228013000700240#VV12.04896#VV12.04897#38000#Vi ?t#T406N#516.0076#^214#Ton nng cao t lun v trc nghim hnh hc 9#Nguyn V n Lc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a223tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Bi t p#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#KVn#Trc nghim#287978## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070015000900040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000700159020000600166020000800172020001400180 005001500194039000500209013000700214#VV12.04898#VV12.04899#32200#Vi?t#B452D#530 .076#^214#Bi dng hc sinh gii vt l lp 9#Ng Quc Qunh#Ti bn ln th 4# ^aH.#^aGio dc#2012#^a231tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Ng Quc Qunh#KVn#287979## 00502000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420070034000610040018000950080005001130090011001180100 00500129011001500134020000900149020000600158020000800164020001500172005001100187 039000500198005001400203013000700217#VV12.04900#8700#Vi?t#B103T#576.5076#^214#B i tp sinh hc 9#V c Lu (ch.b.), Nguyn Vn T#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGi o dc#2012#^a148tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#V c Lu#KVn# Nguyn Vn T#287980## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020018000420070047000600040018001070080005001250090011001300100 00500141011001500146020000800161020000600169020000800175020001500183005001400198 039000500212005001200217005001100229013000700240#VV12.04901#11000#Vi?t#B103T#54 6.076#^214#Bi tp ho hc 9#L Xun Trng (ch.b.), Ng Ngc An, Ng Vn V#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a164tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch gi o khoa#L Xun Trng#KVn#Ng Ngc An#Ng Vn V#287981## 00479000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070012000820220004000940040018000980080 00500116009001100121010000500132011001500137020000500152020000600157020001400163 005001200177039000500189013000700194#VV12.04903#VV12.04902#36500#Vi?t#N122C#510 .76#^214#Nng cao v pht trin ton 9#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^a Gio dc#2012#^a295tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#V Hu Bnh#KVn#287982## 00593000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070048000670220004001150050009001190050 01300128005001300141005001500154005001600169008000500185009001100190010000500201 01100150020602000050022102000080022602000060023402000150024003900050025501300070 0260#VV12.04905#VV12.04904#13300#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 9#Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c, Trn Hu Nam...#T.2#Tn Thn#Phm Gia c#Trn Hu Nam#P hm c Quang#Nguyn Hu Tho#^aH.#^aGio dc#2012#^a208tr.^b24cm#Ton#Bi tp#L p 9#Sch gio khoa#KVn#287983## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020044000520070014000960040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000600169020000800175020001400183 005001400197039000500211013000700216#VV12.04907#VV12.04906#42000#Vi?t#B103T#510 .76#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 9#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln t h 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a339tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Bi V n Tuyn#KVn#287984## 00522000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020009000440030039000530070030000920080005001220090011001270100 00500138011001400143020000700157020000600164020001400170005001500184039000500199 020001900204005001400223013000700237#VV12.04908#9000#Vi?t#301L#330.959735#^214 #a l 9#Ti liu gio dc a phng Hi Phng#V Trng Thng, V Th Chuyn#^ aH.#^aGio dc#2011#^a43tr.^b24cm#a l#Lp 9#Sch c thm#V Trng Thng#KVn #Ti liu tham kho#V Th Chuyn#287985## 00540000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070045000580040018001030080005001210090011001260100 00500137011001500142020000700157020000700164020001500171005001300186039000600199 020000800205005001600213005001400229013000700243#VV12.04909#7400#Vi?t#B103T#910 .76#^214#Bi tp a l 10#Phm Th Sen, Nguyn Qu Thao, Ph Cng Vit#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a116tr.^b24cm#a l#Lp 10#Sch gio khoa#Phm Th Sen#TDung#Bi tp#Nguyn Qu Thao#Ph Cng Vit#287986## 00553000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020019000370070056000560040018001120080005001300090011001350100 00500146011001500151020000800166020000700174020001500181005001600196039000600212 020000800218005001700226005001300243013000700256#VV12.04910#9900#Vi?t#B103T#909 #^214#Bi tp lch s 10#Trnh nh Tng (ch.b.), Trn Th Thi H, Nng Th Hu #Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a168tr.^b24cm#Lch s#Lp 10#Sch gio khoa#Trnh nh Tng#TDung#Bi tp#Trn Th Thi H#Nng Th Hu#287987## 00562000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420070057000620040018001190080005001370090011001420100 00500153011001500158020000900173020000700182020001500189005001500204039000600219 020000800225005001700233005001500250013000700265#VV12.04911#9500#Vi?t#B103T#516 .0076#^214#Bi tp hnh hc 10#Nguyn Mng Hy (ch.b.), Nguyn Vn onh, Trn c Huyn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#S ch gio khoa#Nguyn Mng Hy#TDung#Bi tp#Nguyn Vn onh#Trn c Huyn#287988 ## 00554000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070054000600040018001140080005001320090011001370100 00500148011001500153020000900168020000700177020001500184005001200199039000600211 020000800217005001300225005001900238013000700257#VV12.04912#9200#Vi?t#B103T#570 .76#^214#Bi tp sinh hc 10#Phm Vn Ty (ch.b.), Ng Vn Hng, on Th Bch Li n#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a136tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10#Sch gi o khoa#Phm Vn Ty#TDung#Bi tp#Ng Vn Hng#on Th Bch Lin#287989## 00624000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420070059000630040018001220080005001400090011001450100 00500156011001500161020001000176020000700186020001500193005001400208039000600222 020000800228005001900236005001300255005001800268005001700286013000700303#VV12.04 913#7000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 10#Hong Vn Vn (ch.b.), H ong Th Xun Hoa, Tun Minh...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a128t r.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch gio khoa#Hong Vn Vn#TDung#Bi tp#Hong Th X un Hoa# Tun Minh#Nguyn Thu Phng#Nguyn Quc Tun#287990## 00539000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070047000600040018001070080005001250090011001300100 00500141011001500146020000800161020000700169020001500176005001000191039000600201 020000800207005001300215005001400228013000700242#VV12.04914#9600#Vi?t#B103T#004 .076#^214#Bi tp tin hc 10#H S m (ch.b.), Trn Hng, Ng nh Tuyt#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Tin hc#Lp 10#Sch gio khoa# H S m#TDung#Bi tp#Trn Hng#Ng nh Tuyt#287991## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020018000420070055000600040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154020000700169020000700176020001500183005001700198039000600215 020000800221005001600229005000900245005000900254005001400263013000700277#VV12.04 915#10500#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 10#Lng Duyn Bnh (ch.b.), N guyn Xun Chi, T Giang...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24c m#Vt l#Lp 10#Sch gio khoa#Lng Duyn Bnh#TDung#Bi tp#Nguyn Xun Chi#T Giang#V Quang#Bi Gia Thnh#287992## 00674000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390070048000580220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000800164020001200172020001500184005001600199 00500050021500500140022000500200023400500110025403900060026501300070027102000080 0278020001100286020000700297020000800304#VV12.04916#6500#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 10#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn...#T.1#Ti bn l n th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Sch gio khoa# Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn#Nguyn Th Bch Hi# Kim Hi#TDung#287993#V n hc#Ting Vit#Lp 10#Bi tp## 00670000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390070048000580220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000800164020001200172020001500184005001600199 00500050021500500140022000500110023400500160024503900060026101300070026702000080 0274020001100282020000700293020000800300#VV12.04917#6100#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 10#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn...#T.2#Ti bn l n th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a103tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Sch gio khoa# Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn# Kim Hi#Nguyn Xun Nam#TDung#287994#Vn h c#Ting Vit#Lp 10#Bi tp## 00627000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020019000520070074000710040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020000800199020000700207020000800214020001500222 005001900237005001600256005001400272005001400286039000600300013000700306#VV12.04 918#VV12.04919#7400#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 10#Nguyn Xun Tr ng (ch.b.), Trn Trung Ninh, o nh Thc, L Xun Trng#Ti bn ln th 6#^aH. #^aGio dc#2012#^a136tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Xu n Trng#Trn Trung Ninh#o nh Thc#L Xun Trng#TDung#287995## 00610000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540070050000720040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161020000700176020000700183020001500190005000800205 03900050021302000080021800500160022600500130024200500130025500500090026801300070 0277#VV12.04920#VV12.04921#12000#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s 10#V Tun (ch.b.), Don Minh Cng, Trn Vn Ho...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc #2012#^a232tr.^b24cm#i s#Lp 10#Sch gio khoa#V Tun#H.H#Bi tp#Don Minh Cng#Trn Vn Ho# Mnh Hng#Phm Phu#287996## 00600000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020044000540070051000980040018001490080005001670090 01100172010000500183011001500188020000700203020000700210020001400217020001400231 005001400245005001400259005001300273039000500286013000700291#VV12.04922#VV12.049 23#33000#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii ton vt l 10 theo ch #B i Gia Thnh (ch.b.), Lng Tt t, Ng Diu Nga#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a267tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Gii bi ton#Sch c thm#Bi Gia Thnh# Lng Tt t#Ng Diu Nga#H.H#287997## 00556000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070050000720040018001220080005001400090011001450100 00500156011001500161020000900176020000700185020000800192020001400200005001400214 005001300228005001300241039000500254013000700259#VV12.04924#11300#Vi?t#B103T#51 6.0076#^214#Bi tp hnh hc 10 nng cao#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm V Khu, Tr n Hu Nam#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10 #Bi tp#Sch c thm#Vn Nh Cng#Phm V Khu#Trn Hu Nam#H.H#287998## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020028000520070048000800040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000800182020000700190020000800197020001400205 005001400219039000500233005001200238005001200250013000700262#VV12.04925#VV12.049 26#9200#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 10 nng cao#L Xun Trng (ch.b .), T Ngc nh, L Kim Long#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24 cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#L Xun Trng#H.H#T Ngc nh#L Kim Lo ng#287999## 00644000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020027000540070059000810040018001400080005001580090 01100163010000500174011001500179020000700194020000700201020001400208005001600222 03900050023802000080024300500190025100500110027000500160028100500140029701300070 0311#VV12.04927#VV12.04928#14600#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s 10 nn g cao#Nguyn Huy oan (ch.b.), Phm Th Bch Ngc, on Qunh...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a264tr.^b24cm#i s#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Huy o an#H.H#Bi tp#Phm Th Bch Ngc#on Qunh#ng Hng Thng#Lu Xun Tnh#2880 00## 00649000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020044000540070059000980040018001570080005001750090 01100180010000500191011001500196020001000211020001600221020001400237005001600251 039000500267005001500272020001500287005001800302013000700320020000800327#VV12.04 929#VV12.04930#18000#Vi?t#B452D#428.0076#^214#Bi dng hc sinh vo lp 10 mn ting Anh#Nguyn Kim Hin (ch.b.), Phm Trng t, Nguyn Hng Nhung#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a164tr.^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#Sch c t hm#Nguyn Kim Hin#H.H#Phm Trng t#Sch luyn thi#Nguyn Hng Nhung#288001# Bi tp## 00635000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520070058000910040018001490080005001670090 01100172010000500183011001500188020000500203020001600208020001400224005001600238 005001600254005001600270039000500286020000800291013000700299020001500306#VV12.04 931#VV12.04932#18000#Vi?t#B452D#510.76#^214#Bi dng hc sinh vo lp 10 mn t on#Phan Don Thoi (ch.b.), Trnh Thu Hng, Li Thanh Hng#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2012#^a164tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Phan Don Thoi#Trnh Thu Hng#Li Thanh Hng#H.H#Bi tp#288002#Sch luyn thi## 00654000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070037000930040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020000800184020001600192020001400208005001500222 03900050023702000080024200500130025002000120026302000110027502000080028601300070 0294020001500301#VV12.04933#VV12.04934#18000#Vi?t#B452D#807.6#^214#Bi dng h c sinh vo lp 10 mn ng vn#Trn Th Thnh (ch.b.), L Phm Hng#Ti bn ln t h 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Sch c thm#T rn Th Thnh#H.H#Vn hc#L Phm Hng#Tp lm vn#Ting Vit#Bi tp#288003#S ch luyn thi## 00541000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520030036000820070012001180040018001300080 00500148009001100153010000500164011001500169020000500184020001600189020001400205 005001200219039000500231020000800236013000700244#VV12.04935#VV12.04936#26000#Vi ?t#454L#510.76#^214#n luyn ton trung hc c s#Dng cho hc sinh n thi vo lp 10#V Hu Bnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a202tr.^b24cm#Ton#Tr ung hc c s#Sch c thm#V Hu Bnh#H.H#Bi tp#288004## 00579000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070054000740040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000900182020000700191020000800198020001500206 005001500221005001300236005001600249039000500265013000700270#VV12.04938#VV12.049 37#10500#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 11#Nguyn Mng Hy (ch.b.), K hu Quc Anh, Nguyn H Thanh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a200tr.^b24 cm#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Nguyn H Thanh#H.H#288005## 00522000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020020000520070028000720040018001000080005001180090 01100123010000500134011001500139020000900154020000700163020001500170005001300185 005001400198039000500212020000800217013000700225#VV12.04939#VV12.04940#6500#Vi? t#B103T#571.076#^214#Bi tp sinh hc 11#Ng Vn Hng, Trn Vn Kin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Sch gio khoa#Ng V n Hng#Trn Vn Kin#H.H#Bi tp#288006## 00519000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070029000580040018000870080005001050090011001100100 00500121011001400126020000700140020000700147020001200154020001500166005001400181 005001400195039000500209020000800214013000700222#VV12.04941#5300#Vi?t#B103T#330 .91#^214#Bi tp a l 11#Nguyn c V, Ph Cng Vit#Ti bn ln th 5#^aH.#^ aGio dc#2012#^a87tr.^b24cm#a l#Lp 11#a kinh t#Sch gio khoa#Nguyn c V#Ph Cng Vit#H.H#Bi tp#288007## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530070067000720040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178020000800193020000700201020000800208020001500216 005001900231039000500250005001200255005001200267005001300279013000700292#VV12.04 942#VV12.04943#10900#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 11#Nguyn Xun Tr ng (ch.b.), T Ngc nh, L Ch Kin, L Mu Quyn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGi o dc#2012#^a208tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Xun Tr ng#H.H#T Ngc nh#L Ch Kin#L Mu Quyn#288008## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020044000540070016000980040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000700168020000700175020001400182020001400196 005001600210039000500226013000700231#VV12.04944#VV12.04945#35000#Vi?t#PH561P#53 0.076#^214#Phng php gii ton vt l 11 theo ch #Nguyn Cnh Ho#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a283tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Gii bi ton#Sch c thm#Nguyn Cnh Ho#H.H#288009## 00561000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540070041000930040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173020001000188020000700198020001400205005001500219 039000500234005001700239020000800256013000700264#VV12.04947#VV12.04946#29000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 11#Nguyn Th Chi (ch .b.), Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a211tr.^b24cm#Ti ng Anh#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Th Chi#H.H#Nguyn Hu Cng#Bi tp#288010# # 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430070059000640040018001230080005001410090011001460100 00500157011001500162020001000177020000700187020001500194005001400209039000500223 005001900228020000800247005001300255005001100268005001300279013000700292#VV12.04 948#78000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 11#Hong Vn Vn (ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a143 tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch gio khoa#Hong Vn Vn#H.H#Hong Th Xun Hoa# Bi tp#o Ngc Lc#V Th Li# Tun Minh#288011## 00499000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070029000600040018000890080005001070090011001120100 00500123011001500128020000800143020000700151020001500158005001000173005001800183 039000500201020000800206013000700214#VV12.04949#7100#Vi?t#B103T#005.076#^214#B i tp tin hc 11#H S m, Nguyn Thanh Tng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc# 2012#^a120tr.^b24cm#Tin hc#Lp 11#Sch gio khoa#H S m#Nguyn Thanh Tng#H. H#Bi tp#288012## 00685000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390070053000580220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001500154020000800169020000700177020000800184020001200192 02000110020402000080021502000150022300500160023800500140025400500110026800500160 0279005001600295039000500311013000700316#VV12.04950#7600#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 11#Phan Trng Lun (ch.b.) L Nguyn Cn, Kim Hi...#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Bi tp#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L Nguyn Cn# Kim Hi# on c Phng#Trn ng Suyn#H.H#288013## 00685000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390070053000580220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001500154020000800169020000700177020000800184020001200192 02000110020402000080021502000150022300500160023800500140025400500110026800500160 0279005001600295039000500311013000700316#VV12.04951#6100#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 11#Phan Trng Lun (ch.b.) L Nguyn Cn, Kim Hi...#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a103tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Bi tp#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L Nguyn Cn# Kim Hi# on c Phng#Trn ng Suyn#H.H#288014## 00618000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430070047000740040018001210080005001390090011001440100 00500155011001500160020000700175020001000182020001500192005000800207039000500215 02000070022000500130022700500130024000500120025300500120026502000080027701300070 0285#VV12.04952#12400#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s v gii tch 11#V Tun (ch.b.), Trn Vn Ho, o Ngc Nam...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc# 2012#^a240tr.^b24cm#i s#Gii tch#Sch gio khoa#V Tun#H.H#Lp 10#Trn Vn Ho#o Ngc Nam#L Vn Tin#V Vit Yn#Bi tp#288015## 00601000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020019000370070075000560040018001310080005001490090011001540100 00500165011001500170020000800185020000700193020000800200020001500208005001600223 005001500239005001600254005001700270039000500287013000700292#VV12.04953#8400#Vi ?t#B103T#909#^214#Bi tp lch s 11#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Ngc C, B i Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a144tr.^ b24cm#Lch s#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Trnh nh Tng#Nguyn Ngc C#Bi T uyt Hng#Nguyn Hng Lin#H.H#288016## 00631000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030015000850070038001000040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020002200192020000700214020001500221 005001700236005001200253039000500265020000700270015003300277013000700310#VV12.04 954#VV12.04955#16000#Vi?t#H411#641.5#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ng h nu n 11#Nguyn c Cng (ch.b.), L Minh Qu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Gio dc hng nghip#Nu n#Sch gio khoa#Nguyn c Cng#L Minh Qu#H.H#Lp 11#TTS ghi: B Gio dc v o to#288017## 00601000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020018000410070055000590040018001140080005001320090011001370100 00500148011001500153020000700168020000700175020000800182020001500190005001700205 039000500222005000900227005001600236005001400252005001400266013000700280#VV12.04 956#9000#Vi?t#B103T#537.076#^214#Bi tp vt l 11#Lng Duyn Bnh, V Quang ( ch.b.), Nguyn Xun Chi...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a168tr.^b24cm #Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Lng Duyn Bnh#H.H#V Quang#Nguyn Xun Chi#Bi Quang Hn#on Duy Hinh#288018## 00689000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020023000550030029000780070085001070040018001920080 00500210009001100215010000500226011001500231020001500246020000700261020001400268 00500120028203900050029402000080029900500150030700500160032200500180033801300070 0356#VV12.04957#VV12.04958#43000#Vi?t#GI-103T#515.076#^214#Gii ton gii tch 11#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng (tng ch.b.), Trn c Huyn (ch.b.) , Nguyn Duy Hiu, Nguyn Anh Trng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36 0tr.^b24cm#Ton gii tch#Lp 11#Sch c thm#V Anh Dng#H.H#Bi tp#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Nguyn Anh Trng#288019## 00681000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020040000540070063000940040018001570080005001750090 01100180010000500191011001500196020000700211020001000218020001400228005001600242 03900050025802000070026300500170027000500170028700500110030400500130031502000080 0328013000700336#VV12.04959#VV12.04960#12500#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s v gii tch 11 nng cao#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim, Nguyn Khc Minh...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a224tr.^b24cm#i s#Gii tch#Sch c thm#Nguyn Huy oan#H.H#Lp 11#Nguyn Xun Lim#Nguyn Khc Minh #on Qunh#Ng Xun Sn#Bi tp#288020## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070064000800040018001440080005001620090 01100167010000500178011001500183020000700198020000700205020000800212020001400220 00500160023403900050025000500180025500500170027300500150029000500140030501300070 0319#VV12.04961#VV12.04962#11300#Vi?t#B103T#537.076#^214#Bi tp vt l 11 nng cao#Nguyn Th Khi, Nguyn Phc Thun (ch.b.), Nguyn Ngc Hng...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a200tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#N guyn Th Khi#H.H#Nguyn Phc Thun#Nguyn Ngc Hng#V Thanh Khit#Phm Xun Qu#288021## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070065000810040018001460080005001640090 01100169010000500180011001500185020000800200020000700208020000800215020001400223 005001400237039000500251005001200256005001400268005001400282013000700296#VV12.04 963#VV12.04964#10900#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 11 nng cao#L Xu n Trng (ch.b.), T Ngc nh, Phm Vn Hoan, Cao Th Thng#Ti bn ln th 5#^aH .#^aGio dc#2012#^a192tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#L Xun Tr ng#H.H#T Ngc nh#Phm Vn Hoan#Cao Th Thng#288022## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070045000720040018001170080005001350090011001400100 00500151011001500156020000900171020000700180020000800187020001400195005001400209 005001400223005000700237039000500244013000700249#VV12.04965#13400#Vi?t#B103T#51 6.0076#^214#Bi tp hnh hc 10 nng cao#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban, T Mn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a239tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Vn Nh Cng#Phm Khc Ban#T Mn#H.H#288023## 00628000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530070055000740040018001290080005001470090 01100152010000500163011001500168020001000183020000700193020001500200005000800215 03900050022302000080022800500190023600500150025500500090027000500160027901300070 0295#VV12.04966#VV12.04967#12700#Vi?t#B103T#515.076#^214#Bi tp gii tch 12#V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng, Nguyn Thu Nga...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2012#^a223tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Sch gio khoa#V Tun#H.H#Bi tp #L Th Thin Hng#Nguyn Thu Nga#Phm Phu#Nguyn Tin Ti#288024## 00681000000000361000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390070054000580220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155020000800170020000700178020000800185020000800193 02000110020102000120021202000150022400500160023900500050025500500200026000500110 0280005001600291039000500307013000700312#VV12.04968#6800#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 12#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, Nguyn Th Ngn Hoa...#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Bi tp#Vn h c#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L A#Nguyn Th Ngn Hoa # Kim Hi#on c Phng#H.H#288025## 00696000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020019000500070048000690220004001170040018001210080 00500139009001100144010000500155011001500160020000800175020000700183020000800190 02000080019802000110020602000120021702000150022900500160024400500050026000500140 0265005002000279005001100299039000500310013000700315#VV12.04969#VV12.04970#6300 #Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 12#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguy n Cn...#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Bi tp#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn#Nguyn Th Ngn Hoa# Kim Hi#H.H#288026## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020019000520070055000710040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020000800180020000700188020000800195020001500203 005001900218039000500237005001200242005001400254013000700268#VV12.04971#VV12.049 72#9700#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 12#Nguyn Xun Trng (ch.b.), T Ngc nh, Phm Vn Hoan#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a168tr.^b24cm #Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Xun Trng#H.H#T Ngc nh#Phm Vn Hoan#288027## 00550000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020020000410070051000610040018001120080005001300090011001350100 00500146011001500151020000900166020000700175020000800182020001500190005001400205 005001500219005001200234039000700246013000700253#VV12.04973#8900#Vi?t#B103T#576 .076#^214#Bi tp sinh hc 12#ng Hu Lanh (ch.b.), Trn Ngc Danh, Mai S Tun #Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#S ch gio khoa#ng Hu Lanh#Trn Ngc Danh#Mai S Tun#P.Dung#288028## 00555000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420070053000620040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154020000900169020000700178020000800185020001500193005001500208 005001300223005001500236039000700251013000700258#VV12.04974#8900#Vi?t#B103T#516 .0076#^214#Bi tp hnh hc 12#Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh, Trn c Hu yn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi t p#Sch gio khoa#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Trn c Huyn#P.Dung#288029## 00577000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020018000410070061000590040018001200080005001380090011001430100 00500154011001500159020000700174020000700181020000800188020001500196005000900211 005001700220005000900237005001500246039000700261013000700268#VV12.04975#6700#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 12#V Quang (ch.b.), Lng Duyn Bnh, T G iang, Ng Quc Qunh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Vt l #Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#V Quang#Lng Duyn Bnh#T Giang#Ng Quc Qun h#P.Dung#288030## 00552000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020019000430070048000620040018001100080005001280090011001330100 00500144011001500149020000800164020000700172020000800179020001500187005001400202 005001500216005001700231039000700248013000700255#VV12.04976#9700#Vi?t#B103T#959 .70076#^214#Bi tp lch s 12#Nguyn S Qu, Nguyn Mai Anh, V Th nh Tuyt#T i bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Lch s#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn S Qu#Nguyn Mai Anh#V Th nh Tuyt#P.Dung#288031## 00636000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420070063000720040018001350080005001530090011001580100 00500169011001500174020001000189020000700199020000800206020001400214005001600228 005001700244005001700261005001900278005001100297039000700308013000700315#VV12.04 977#12700#Vi?t#B103T#515.076#^214#Bi tp gii tch 12 nng cao#Nguyn Huy oan (ch.b.), Trn Phng Dung, Nguyn Xun Lim...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio d c#2012#^a224tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Huy oan#Tr n Phng Dung#Nguyn Xun Lim#Phm Th Bch Ngc#on Qunh#P.Dung#288032## 00626000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020027000410070060000680040018001280080005001460090011001510100 00500162011001500167020000700182020000700189020000800196020001400204005001600218 005001500234005001600249005001700265005001600282039000700298013000700305#VV12.04 978#7600#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 12 nng cao#Nguyn Th Khi, V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Hip...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012# ^a128tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Khi#V Thanh Khi t#Nguyn c Hip#Nguyn Ngc Hng#Nguyn c Thm#P.Dung#288033## 00606000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420070070000700040018001400080005001580090011001630100 00500174011001500179020000800194020000700202020000800209020001400217005001400231 005001200245005001400257005001900271039000700290013000700297#VV12.04979#11000#V i?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 12 nng cao#L Xun Trng (ch.b.), Ng Ng c An, Phm Vn Hoan, Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012# ^a192tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#L Xun Trng#Ng Ngc An#Ph m Vn Hoan#Nguyn Xun Trng#P.Dung#288034## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070058000720040018001300080005001480090011001530100 00500164011001500169020000900184020000700193020000800200020001400208005001400222 005001400236005001200250005000700262039000700269013000700276#VV12.04980#13900#V i?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 12 nng cao#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban, L Huy Hng, T Mn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a247tr.^b 24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Vn Nh Cng#Phm Khc Ban#L Huy H ng#T Mn#P.Dung#288035## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520030031000850070038001160040040001540080 00500194009001100199010000500210011001500215020000500230020000700235020000700242 020001400249005001500263005001400278039000700292013000700299#VV12.04981#VV12.049 82#28000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn n tp mn ton lp 12#Dng cho gio dc thng xuyn#Phm Vnh Phc (ch.b.), H Xun Thnh#Ti bn ln th 3, c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 12#n tp#Sch c t hm#Phm Vnh Phc#H Xun Thnh#P.Dung#288036## 00699000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030031000870070050001180040039001680080 00500207009001100212010000500223011001500228020000800243020000700251020000800258 02000120026602000070027802000140028500500170029900500150031600500160033103900070 0347013000700354#VV12.04983#VV12.04984#26000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn n tp mn ng vn lp 12#Dng cho gio dc thng xuyn#Nguyn Khc Bnh, Nguyn Duy Kha, Nguyn Th Ngn#Ti bn ln th 3 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc# 2012#^a123tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Tp lm vn#n tp#Sch c thm#Nguy n Khc Bnh#Nguyn Duy Kha#Nguyn Th Ngn#P.Dung#288037## 00575000000000301000450002600110000003900070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350140007000400020062000470070013001090220004001222210029001260040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194020000500209020000700214 020000900221020000900230020001400239005001300253013000700266#VV12.04985#P.Dung#V i?t#R203L#372.7#^214#27000#Rn luyn v nng cao k nng gii ton cho hc sinh tiu hc# Nh Thin#T.1#Cc bi ton v s v ch s#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#Ton#Ch s#Tiu hc#Bi ton#Sch c thm# Nh Thin#288038## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020043000530070034000960040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020001000184020000900194020001400203005001500217 005001800232039000700250013000700257#VV12.04987#VV12.04988#29000#Vi?t#B452D#372 .652#^214#Bi dng hc sinh gii ting Anh tiu hc#Nguyn c o, Ninh Th Ki m Oanh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc# Sch c thm#Nguyn c o#Ninh Th Kim Oanh#P.Dung#288039## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070011000890040018001000080005001180090 01100123010000500134011001500139020000500154020000900159020000700168020001400175 005001100189039000700200013000700207#VV12.04989#VV12.04990#25800#Vi?t#N114M#372 .7#^214#50 thi ton hc sinh gii tiu hc#Nguyn ng#Ti bn ln th 2#^aH.# ^aGio dc#2012#^a244tr.^b24cm#Ton#Tiu hc# thi#Sch c thm#Nguyn ng#P.D ung#288040## 00740000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480080017000530090030000700100005001000110014001050200 01000119020000900129020000800138020001400146005001700160005000800177005001700185 00500130020200500140021503900070022901300070023600400180024300200200026100300500 0281007005500331022000400386#VV12.04991#VV12.04992#13000#Vi?t#L207L#372.652#^21 4#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education#2012#^a96tr.^b24cm#Ting Anh#Ti u hc#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Lim, Clarence#P.Dung#288041#Ti bn ln th 4#Let's learn English#Sch bi t p ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, Th Ngc Hin...#Q.3## 00593000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020041000410070050000820220004001320040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020000800190020000800198020001600206020001500222 005001400237005001200251005001400263039000700277013000700284#VV12.04993#7400#Vi ?t#B103T#004.076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Bi Vn Thanh (ch .b.), Bi Vit H, Phm Th Long#Q.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a10 0tr.^b24cm#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s#Sch gio khoa#Bi Vn Thanh#Bi Vit H#Phm Th Long#P.Dung#288042## 00554000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020041000410070032000820220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000800172020000800180020001600188020001500204 005001400219005001700233039000700250013000700257#VV12.04994#7900#Vi?t#B103T#004 .076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Ng nh Tuyt, Nguyn Ch Tru ng#Q.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Tin hc#Bi tp#Tru ng hc c s#Sch gio khoa#Ng nh Tuyt#Nguyn Ch Trung#P.Dung#288043## 00570000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020041000420070047000830220004001300040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173020000800188020000800196020001600204020001500220 005001400235005001700249039000700266013000700273#VV12.04995#13500#Vi?t#B103T#00 4.076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Bi Vn Thanh, Nguyn Ch Tr ung, Ng nh Tuyt#Q.3#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a144tr.^b24cm#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s#Sch gio khoa#Bi Vn Thanh#Nguyn Ch Trung#P.Dun g#288044## 00555000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020041000420070032000830220004001150040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000800173020000800181020001600189020001500205 005001400220005001700234039000700251013000700258#VV12.04996#13500#Vi?t#B103T#00 4.076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Bi Vn Thanh, Nguyn Ch Tr ung#Q.4#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm#Tin hc#Bi tp#Tr ung hc c s#Sch gio khoa#Bi Vn Thanh#Nguyn Ch Trung#P.Dung#288045## 00732000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030027000690070055000960220004001510040 04000155008000500195009001100200010000500211011001500216015003300231020000800264 02000090027202000140028100500160029500500120031100500140032300500170033700500140 0354039000700368013000700375#VV12.04997#VV12.04998#20000#Vi?t#C513H#372.34#^214 #Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H , L Quang Phan...#Q.1#Ti bn ln th 6, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc# 2012#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Tiu hc#Sch c t hm#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#P.D ung#288046## 00732000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030027000690070055000960220004001510040 04000155008000500195009001100200010000500211011001500216015003300231020000800264 02000090027202000140028103900070029500500160030200500120031800500140033000500170 0344005001400361013000700375#VV12.04999#VV12.05000#21000#Vi?t#C513H#372.34#^214 #Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H , L Quang Phan...#Q.2#Ti bn ln th 5, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc# 2012#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Tiu hc#Sch c t hm#P.Dung#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Th anh#288047## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070066000820220004001480040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206020000800239020001600247 02000150026300500140027800500120029200500150030400500140031903900070033301300070 0340#VV12.05001#VV12.05002#10500#Vi?t#T311H#004#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Trung hc c s#Sch gio khoa#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt K in#Bi Vn Thanh#P.Dung#288048## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070066000820220004001480040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206020000800239020001600247 02000150026300500140027800500120029200500150030400500140031903900070033301300070 0340#VV12.05003#VV12.05004#14300#Vi?t#T311H#004#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Trung hc c s#Sch gio khoa#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt K in#Bi Vn Thanh#P.Dung#288049## 00799000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540030085000930070041001780220004002192210 04800223004001800271008000500289009001100294010000500305011001500310020001200325 02000070033702000140034402000150035800500160037300500160038903900070040502000140 0412020001600426013000700442#VV12.05005#VV12.05006#50000#Vi?t#H103M#512.0076#^2 14#23 chuyn gii 1001 bi ton s cp#Bi dng hc sinh gii v luyn thi v o lp 10 cc trng THPT chuyn v nng khiu#Nguyn Vn Vnh (ch.b.), Nguyn c ng#Q.1#12 chuyn v ton ri rc v hnh hc s cp#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2011#^a319tr.^b24cm#Ton s cp#i s#Sch c thm#Sch luyn th i#Nguyn Vn Vnh#Nguyn c ng#P.Dung#Gii bi ton#Trung hc c s#288050## 00728000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520030009001090070062001180040040001800080 00500220009001100225010000500236011001500241020000500256020002000261020000700281 02000140028802000150030200500140031700500150033100500170034600500130036303900070 0376013000700383#VV12.05007#VV12.05008#20000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn n tp thi tt nghip THPT nm hc 2011 - 2012#Mn ton#Vn Nh Cng, Phm c Q uang, Nguyn Th Thch, H c Vng#Ti bn ln th 2, c chnh l, b sung#^aH .#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#S ch luyn thi#Vn Nh Cng#Phm c Quang#Nguyn Th Thch#H c Vng#P.Dung# 288051## 00742000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020072000510030012001230070063001350040040001980080 00500238009001100243010000500254011001500259020000800274020002000282020000700302 02000140030902000150032300500070033800500150034500500160036000500140037603900070 0390013000700397#VV12.05009#VV12.05010#20000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn n tp thi tt nghip trung hc ph thng nm hc 2011 - 2012#Mn Ng vn#V Nho ( ch.b.), Nguyn Duy Kha, Trn ng Ngha, Nguyn Phng#Ti bn ln th 2, c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a172tr.^b24cm#Ng vn#Ph thng trung hc# n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#V Nho#Nguyn Duy Kha#Trn ng Ngha#Nguyn Phng#P.Dung#288052## 00813000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020100000540030030001540070075001840040039002590080 00500298009001100303010000500314011001500319020000700334020002000341020000700361 02000140036802000150038200500170039703900070041400500160042100500170043700500140 0454013000700468#VV12.05011#VV12.05012#26000#Vi?t#CH502B#530.076#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn vt l#Theo chun kin thc, k nng#Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Vn Ph n, Nguyn Sinh Qun, V Trng ng#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung#^aH.# ^aGio dc#2012#^a195tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#S ch luyn thi#Nguyn Trng Su#P.Dung#Nguyn Vn Phn#Nguyn Sinh Qun#V Trng ng#288053## 00760000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020102000540030030001560070052001860040039002380080 00500277009001100282010000500293011001500298020000900313020002000322020000700342 02000140034902000150036300500130037803900070039100500110039800500180040901300070 0427#VV12.05013#VV12.05014#26000#Vi?t#CH502B#576.076#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn sinh hc #Theo chun kin thc, k nng#Ng Vn Hng (ch.b.), L Hng, Phan Thanh Ph ng#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a223tr.^b24cm#Si nh hc#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Ng Vn Hng#P.Du ng# L Hng#Phan Thanh Phng#288054## 00753000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020100000570030030001570070028001870040039002150080 00500254009001100259010000500270011001500275020000700290020001200297020002000309 02000140032902000150034300500130035803900070037100500140037802000070039202000090 0399013000700408#VV12.05015#VV12.05016#26000#Vi?t#CH502B#915.970076#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn a l#Theo chun kin thc, k nng#Phm Th Sen, Ph Cng Vit#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#a l#a ki nh t#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Phm Th Sen#P.Dung#Ph C ng Vit#n tp#Vit Nam#288055## 00816000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020103000550030030001580070050001880040039002380080 00500277009001100282010000500293011001500298020001000313020002000323020000700343 02000140035002000150036400500160037903900070039500500180040200500110042000500140 0431005001400445013000700459#VV12.05018#VV12.05017#24000#Vi?t#CH502B#428.0076#^ 214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i h c, cao ng mn ting Anh#Theo chun kin thc, k nng#ng Hip Giang, Trn T h Thu Hin, V Th Li...#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio d c#2012#^a143tr.^b24cm#Ting Anh#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch lu yn thi#ng Hip Giang#P.Dung#Trn Th Thu Hin#V Th Li#Trn Th Mnh#Trn H ng Vn#288056## 00720000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020098000530030030001510070042001810040039002230080 00500262009001100267010000500278011001500283020000500298020002000303020000700323 020001400330020001500344005001600359039000700375005001700382013000700399#VV12.05 020#VV12.05019#24000#Vi?t#CH502B#510.76#^214#Chun b kin thc n thi tt nghi p trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn ton#Theo chun kin thc, k nng#Nguyn Hi Chu (ch.b.), Nguyn Th Thch#Ti bn ln th 5 c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#n t p#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Hi Chu#P.Dung#Nguyn Th Thch#288057## 00713000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020101000520030030001530070032001830040039002150080 00500254009001100259010000500270011001500275020000800290020002000298020000700318 020001400325020001500339005001800354039000700372005001300379013000700392#VV12.05 021#VV12.05022#24000#Vi?t#CH502B#807.6#^214#Chun b kin thc n thi tt nghi p trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn ng vn#Theo chun ki n thc, k nng#Nguyn Thanh Bnh, Ng Vn Tun#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b24cm#Ng vn#Ph thng trung hc#n tp#S ch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Thanh Bnh#P.Dung#Ng Vn Tun#288058## 00664000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020101000540030030001550070012001850040039001970080 00500236009001100241010000500252011001500257020000800272020002000280020000700300 020001400307020001500321005001200336039000700348013000700355#VV12.05023#VV12.050 24#26000#Vi?t#CH502B#546.076#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung h c ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn ho hc#Theo chun kin thc, k nng#V Anh Tun#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^a 211tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#V Anh Tun#P.Dung#288059## 00680000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020101000560030030001570070019001870040039002060080 00500245009001100250010000500261011001500266020000800281020002000289020000700309 020001400316020001500330039000700345013000700352005001900359#VV12.05025#VV12.050 26#26000#Vi?t#CH502B#959.70076#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn lch s#Theo chun kin thc, k nng#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio d c#2012#^a171tr.^b24cm#Lch s#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luy n thi#P.Dung#288060#Nguyn Xun Trng## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020052000540030043001060070016001490080005001650090 01100170010000500181011001500186020000800201020000700209020002000216020001400236 005001600250039000700266013000700273020001500280#VV12.05027#VV12.05028#48000#Vi ?t#250-O#546.076#^214# n thi tuyn sinh cao ng - i hc mn ho hc#Theo cu trc thi C - H ca BGD v T#inh Xun Quang#^aH.#^aGio dc#2012#^a267 tr.^b24cm#Ho hc# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#inh Xun Quang#P.Dun g#288061#Sch luyn thi## 00894000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020018000660070017000840220005001012210 03800106004001800144008000500162009001100167010000500178011001500183021030100198 02000140049902000090051302000040052202000110052603900070053701300070054400500170 0551#VV12.05029#VV12.05030#38000#Vi?t#H401H#543#^214#Nguyn Tinh Dung#Ho hc p hn tch#Nguyn Tinh Dung#Ph.2#Cc phn ng ion trong dung dch nc#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a296tr.^b21cm#Cung cp nhng tnh cht c bn, tng qut v tnh cht cc ion (tnh cht axt - baz, to phc, xi ho - kh, to thnh cc hp cht t tan), ng thi b sung mt s vn nh m t, gii thc h chi tit hn cc phn ng, tnh cht phn tch quan trng ca cc ion, km the o cc bi tp thc hnh#Ho phn tch#Phn ng#Ion#Gio trnh#P.Dung#288062#Nguy n Tinh Dung## 00872000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020021000650030121000860070027002070040 01900234008000500253009001100258010000500269011001500274021023900289020001500528 020001100543005001400554039000700568013000700575#VV12.05031#VV12.05032#26000#Vi ?t#C460S#621.402#^214#Phm L Dn#C s k thut nhit# c Hi ng mn hc B Gio dc v o to thng qua, dng lm ti liu ging dy trong cc trng i hc k thut#Phm L Dn, ng Quc Ph#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#20 12#^a199tr.^b21cm#Trnh by tm tt l thuyt v bi tp hng dn v cc vn lin quan n k thut nhit nh trng thi ca mi cht pha kh v hi, dn nhit, trao i nhit i lu, trao i nhit bc x, truyn nhit v thit b t rao i nhit...#K thut nhit#Gio trnh#ng Quc Ph#P.Dung#288063## 00797000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020024000610030037000850070012001220220 00500134221004700139004001900186008000500205009001100210010000500221011001500226 02101160024102000080035702000190036502000130038402000130039702000110041003900070 0421013000700428005001200435#VV12.05033#VV12.05034#31000#Vi?t#C460S#541#^214#Ng uyn Hnh#C s l thuyt ho hc#Dng cho cc trng i hc k thut#Nguyn H nh#Ph.2#Nhit ng ho hc. ng ho hc. in ho hc#Ti bn ln th 18#^aH.#^ aGio dc#2012#^a263tr.^b21cm#Gii thiu l thuyt, cu hi n tp v bi tp li n quan ti phn nhit ng ho hc, ng ho hc v in ho hc#Ho hc#Nhit ng ho hc#ng ho hc#in ho hc#Gio trnh#P.Dung#288064#Nguyn Hnh## 00900000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020018000620030073000800070050001530040 01900203008000500222009001100227010000500238011001500243021027000258020001800528 020001100546005001300557005001400570039000700584013000700591#VV12.05035#VV12.050 36#44000#Vi?t#V124L#691#^214#Phng Vn L#Vt liu xy dng#Vit theo chng tr nh c Hi ng mn hc ngnh Xy dng thng qua#Phng Vn L (ch.b.), Phm Duy Hu, Phan Khc Tr#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2012#^a348tr.^b21cm#T rnh by nhng tnh cht c bn ca vt liu xy dng v khi nim v vt liu c omposit. Tng quan cc loi vt liu v cc sn phm xy dng nh vt liu th in nhin, vt liu gm xy dng, vt liu knh xy dng, vt liu kim loi, ch t kt dnh v c, b tng...#Vt liu xy dng#Gio trnh#Phm Duy Hu#Phan Khc Tr#P.Dung#288065## 00921000000000337000450002600110000002600110001102102550002202000130027702000190 02900390007003090140007003160410005003231810006003280820004003348080005003380050 01600343002001700359007005400376022000400430221003200434004001900466008000500485 00900110049001000050050101100150050600500120052100500160053302000110054901300070 0560005001600567#VV12.05037#VV12.05038#Trnh by l thuyt v cc dng bi tp c a hm s mt bin s thc, gii hn v s lin tc ca hm s mt bin s, o hm v vi phn ca hm s mt bin s, cc nh l v gi tr trung bnh, nguyn hm v tch phn bt nh, tch phn xc nh, chui#Ton cao cp#Gii tch mt bin#P.Dung#38000#Vi?t#B103T#515#^214#Nguyn nh Tr#Ton hc cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.2#Php tnh gii tch mt bin s#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2012#^a415tr.^b21cm#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Gio trnh#288066#Nguyn nh Tr## 00928000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370050016000420020021000580070054000790220004001332210032001370040 01900169008000500188009001100193010000500204011001500209020001300224020001900237 02000080025600500120026400500160027602102800029203900070057201300070057900500160 0586#VV12.05039#26000#Vi?t#B103T#515.076#^214#Nguyn nh Tr#Bi tp ton cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.2#Php tnh gii tc h mt bin s#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2012#^a271tr.^b21cm#Ton cao c p#Gii tch mt bin#Bi tp#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Gii thiu mt s bi t p ton cao cp v s thc, hm s mt bin s thc, gii hn v s lin tc ca hm s mt bin s, o hm v vi phn ca hm s mt bin s, cc nh l v g i tr trung bnh, nguyn hm v tch phn bt nh, tch phn xc nh, chui k m theo li gii#P.Dung#288067#Nguyn nh Tr## 01111000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030091000780070067001690220004002362210 01100240004001900251008000500270009001100275010000500286011001500291021033100306 02000170063702000070065402000100066102000080067100500170067900500140069600500130 0710005001200723039000700735013000700742#VV12.05040#VV12.05041#21000#Vi?t#B103T #530.076#^214#Bi tp vt l i cng#Dng cho cc trng i hc cc khi cng nghip, cng trnh, thu li, giao thng vn ti#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Nguy n Hu H, L Vn Ngha, Nguyn Tng#T.1#C - nhit#Ti bn ln th 19#^aH.#^aGi o dc#2012#^a198tr.^b21cm#Gii thiu cc cng thc, nh lut, cc bi tp v h ng dn gii bi tp v ng hc cht im; ng lc hc cht im, h cht i m v vt rn; nng lng; trng hp dn; c hc tng i v c hc cht lu; c c nh lut thc nghim v cht kh; nguyn l th nht, nguyn l th hai ca nhit ng hc; cht kh v cht lng#Vt l i cng#C hc#Nhit hc#Bi tp# Lng Duyn Bnh#Nguyn Hu H#L Vn Ngha#Nguyn Tng#P.Dung#288068## 01061000000000373000450002600110000002600110001102101830002201400070020504100050 02121810006002170820008002238080005002310020025002360030148002610070054004090220 00400463221002800467004001900495008000500514009001100519010000500530011001500535 02000170055002000100056702000160057702000110059300500170060400500140062100500130 0635039000700648020000800655005001700663013000700680#VV12.05042#VV12.05043#Gii thiu kin thc c bn v quang hc v vt l lng t: giao thoa nh sng, nhi m x nh sng, phn cc nh sng, thuyt nguyn t ca Bo, c hc lng t, nguy n t, phn t...#22000#Vi?t#B103T#535.076#^214#Bi tp vt l i cng#Dng c ho cc trng i hc k thut (Cng nghip, Xy dng, Kin trc, Thu li, Giao thng vn ti, M a cht, S phm k thut Cng nghip...)#Lng Duyn Bnh ( ch.b.), Nguyn Hu H, L Vn Ngha#T.3#Quang hc - Vt l lng t#Ti bn ln th 17#^aH.#^aGio dc#2012#^a223tr.^b21cm#Vt l i cng#Quang hc#Vt l l ng t#Gio trnh#Lng Duyn Bnh#Nguyn Hu H#L Vn Ngha#P.Dung#Bi tp#Ln g Duyn Bnh#288069## 01016000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030054000660070059001200220004001792210 00900183004001900192008000500211009001100216010000500227011001500232021026900247 02000170051602000070053302000100054002000110055000500170056100500110057800500120 0589005001400601005001300615039000700628013000700635#VV12.05044#VV12.05045#25000 #Vi?t#V124L#530#^214#Vt l i cng#Dng cho cc trng i hc khi K thut cng nghip#B.s.: Lng Duyn Bnh (ch.b.), Ng Ph An, Trn Ct...#T.1#C n hit#Ti bn ln th 20#^aH.#^aGio dc#2012#^a267tr.^b21cm#Cung cp cc kin th c v ng hc v ng lc hc cht im, ng lc hc vt rn, nng lng, tr ng hp dn, c hc cht lu, thuyt tng i hp Anhxtanh, nguyn l th nht v th hai ca nhit ng hc, kh thc, cht lng, chuyn pha v vt l thng k c in#Vt l i cng#C hc#Nhit hc#Gio trnh#Lng Duyn Bnh#Ng Ph A n# Trn Ct# Khc Chung#L Vn Ngha#P.Dung#288070## 01036000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030054000660070069001200220010001892210 04000199004001900239008000500258009001100263010000500274011001500279021022500294 02000170051902000100053602000170054602000110056303900070057402000160058100500170 0597005001100614005001400625013000700639005001600646#VV12.05047#VV12.05046#24000 #Vi?t#V124L#535#^214#Vt l i cng#Dng cho cc trng i hc khi K thut cng nghip#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Ng Ph An, L Bng Sng, Nguyn Hu Tn g#T.3, Ph.1#Quang hc. Vt l nguyn t v ht nhn#Ti bn ln th 18#^aH.#^aGi o dc#2012#^a247tr.^b21cm#Trnh by v c s ca quang hnh hc v cc i ln g trc quan, quang hc sng, giao thoa nh sng, nhiu x nh sng, phn cc nh sng, quang hc lng t, c hc lng t, vt l nguyn t, vt l ht nhn v ht s cp#Vt l i cng#Quang hc#Vt l nguyn t#Gio trnh#P.Dung#Vt l ht nhn#Lng Duyn Bnh#Ng Ph An#L Bng Sng#288071#Nguyn Hu Tng## 00926000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050008000530020015000610070030000760220004001062210 01300110004001900123008000500142009001100147010000500158011001500163021033600178 02000070051402000130052102000080053402000110054200500130055303900070056601300070 0573005000800580#VV12.05048#VV12.05049#36000#Vi?t#B103T#531.076#^214# Sanh#B i tp c hc# Sanh (ch.b.), L Don Hng#T.2#ng lc hc#Ti bn ln th 14#^ aH.#^aGio dc#2012#^a291tr.^b21cm#Trnh by tm tt l thuyt v cc bi tp c km theo li gii v phng trnh vi phn chuyn ng ca cht im, cc nh l tng qut ca ng lc hc, cn bng ca c h khng t do, phng php tnh h nh hc - ng lc, phng trnh chuyn ng ca c h, ng lc hc vt rn, ng lc hc ca chuyn ng tng i v va chm...#C hc#ng lc hc#Bi tp#G io trnh#L Don Hng#P.Dung#288072# Sanh## 00656000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050012000560020025000680070032000930040019001250080 00500144009001100149010000500160011001500165021011700180020001700297020000800314 020001100322005001900333039000700352013000700359#VV12.05050#VV12.05051#25000#Vi ?t#B103T#621.381076#^214# Xun Th#Bi tp k thut in t# Xun Th, Nguy n Vit Nguyn#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b21cm#Gii thiu tm tt cc vn c bn ca l thuyt v bi tp v k thut tng t; k thu t xung - s trong in t#K thut in t#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Vit Nguyn #P.Dung#288073## 00758000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020021000680030051000890070016001400040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195021019400210020000900404 020000900413020000900422020001100431039000700442013000700449#VV12.05052#VV12.050 53#38000#Vi?t#TH455K#519.5#^214#ng Hng Thng#Thng k v ng dng#Gio trnh dng cho cc trng i hc v Cao ng#ng Hng Thng#Ti bn ln th 2#^aH.# ^aGio dc#2012#^a275tr.^b21cm#Trnh by khi nim v cc kin thc c bn v th ng k m t, l thuyt xc sut, c lng tham s, kim nh gi thuyt thng k, phn tch tng quan hi quy v cc bi ton so snh m rng#Thng k#Xc su t#ng dng#Gio trnh#P.Dung#288074## 00563000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820004000398080005000430050017000480020008000650030011000730070039000840220 00400123221001700127008000500144009001100149010000500160011001500165020001700180 020000300197020001100200006001600211039000700227019000800234013000700242#VV12.05 054#VV12.05055#20000#Vi?t#T101#813#^214#Burroughs, E. R.#Tcdng#Truyn di#E. R. Burroughs ; Phm Thnh Hng dch#T.3#Tr li rng gi#^aH.#^aGio dc#2012#^a 108tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn di#Phm Thnh Hng#P.Dung#Dch M#28807 5## 00569000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820004000398080005000430050017000480020008000650030011000730070039000840220 00400123221002300127008000500150009001100155010000500166011001500171020001700186 020000300203020001100206006001600217039000700233019000800240013000700248#VV12.05 056#VV12.05057#20000#Vi?t#T101#813#^214#Burroughs, E. R.#Tcdng#Truyn di#E. R. Burroughs ; Phm Thnh Hng dch#T.4#Cuc chin trn sa mc#^aH.#^aGio dc#2 012#^a111tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn di#Phm Thnh Hng#P.Dung#Dch M #288076## 00564000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820004000398080005000430050017000480020008000650030011000730070039000840220 00400123221001800127008000500145009001100150010000500161011001500166020001700181 020000300198020001100201006001600212039000700228019000800235013000700243#VV12.05 058#VV12.05059#20000#Vi?t#T101#813#^214#Burroughs, E. R.#Tcdng#Truyn di#E. R. Burroughs ; Phm Thnh Hng dch#T.5#Th lnh da trng#^aH.#^aGio dc#2012#^ a104tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn di#Phm Thnh Hng#P.Dung#Dch M#2880 77## 00758000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020043000580030057001010070049001580080005002070090 01100212010000500223011001500228015006200243020001700305020000900322005001600331 00500140034700500140036100500150037500500160039003900070040601300070041302000120 0420#VV12.05060#VV12.05061#25000#Vi?t#NH556T#895.9223008#^214#Nhng tc phm c gii v vo chung kho#Cuc thi vit cu chuyn tnh hung o c v php lu t#Nguyn Thu Hng, L Ngc Huyn, Trn Th Thu...#^aH.#^aGio dc#2011#^a103tr .^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Cng on Gio dc Vit Nam#Vn hc hi n i#Vit Nam#Nguyn Thu Hng#L Ngc Huyn#Trn Th Thu#ng Kiu Uyn#Nguy n Th Hng#P.Dung#288078#Truyn ngn## 00743000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020041000640070040001050040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184015012500199020000500324020001600329 02000100034500600150035500600130037000600150038303900070039801300070040501900050 0412#VV12.05062#VV12.05063#28500#Vi?t#C125C#510#^214#Aczel, Amir D.#Cu chuyn hp dn v bi ton phc - ma#Amir D. Aczel ; Dch: Trn Vn Nhung...#Ti bn l n th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b21cm#Sch c dch ra ting Vit v in t i Vit Nam vi s ng ca Nh xut bn "Bn bc tng Tm ca s" (New York, Hoa K)#Ton#Bi ton Phcma#Truyn k#Trn Vn Nhung# Trung Hu#Nguyn Kim C hi#P.Dung#288079#Dch## 00796000000000385000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020009000450030009000540290010000630070072000730220004001450080 00500149009001100154010000500165011001500170015004300185020001700228020001600245 02000050026102000090026602000040027500500160027900500180029500500130031300500230 0326005002600349006001600375039000700391013000700398019000500405#VV12.05064#VV12 .05065#Vi?t#C104N#808.81#^214#Cm nhn#Th dch#Communion#Francois Pabi, Pierre Ducournau, Victor Hugo... ; Phan Hong Mnh dch#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a193 tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Th Hn - Vit - Php#Vn hc hin i#Vn hc ch Hn#Php#Vit Nam#Th#Pabi, Francois#Ducournau, Pierre#Hugo, Victor#Henry, Ch arlotte Marie#Hubert de Cerisy, Germain#Phan Hong Mnh#P.Dung#288080#Dch## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020019000700030012000890070015001010040 01800116008000500134009001100139010000500150011001500155020001700170020000900187 020001200196039000700208013000700215#VV12.05066#VV12.05067#67000#Vi?t#B300K#895 .92234#^214#Nguyn Hu n#Bi kch mi trng#Tiu thuyt#Nguyn Hu n#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a319tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu th uyt#P.Dung#288081## 00674000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020019000640070034000830080005001170090 01100122010000500133011001500138015006500153039000700218013000700225021013100232 020001100363020000900374005001300383#VV12.05068#VV12.05069#68000#Vi?t#NG550P#49 9#^214#on Vn Phc#Ng php ting #B.s.: on Vn Phc, T Vn Thng#^aH.#^ aGio dc#2011#^a307tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh k Lk. Vi n Ngn ng hc#P.Dung#288082#Gii thiu vi nt v dn tc v ting . Ngh in cu v ng m, ch vit, cu to t, t loi, cm t v cu trong ting # Ting #Ng php#T Vn Thng## 00901000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020056000530070053001090220004001622210053001660080 00500219009001100224010000500235011001500240005001400255005001600269005002100285 02101820030602000180048802000180050602000220052402000150054603900070056101300070 0568#VV12.05070#VV12.05071#28000#Vi?t#GI-108D#372.8#^214#Gio dc bo v mi tr ng trong cc mn hc tiu hc#Trn Th Minh Phng, Ng Quang Qu, Nguyn Ng c Yn#T.1#Ting Vit - o c - T nhin v x hi - Khoa hc#^aH.#^aGio dc# 2011#^a111tr.^b24cm#Ng Quang Qu#Nguyn Ngc Yn#Trn Th Minh Phng#Trnh by nhng kin thc chung v mi trng v phng php t chc gio dc bo v mi trng trong cc mn Ting Vit, o c, khoa hc, t nhin v x hi trong tr ng tiu hc#Gio dc tiu hc#Bo v mi trng#Phng php ging dy#Sch gio vin#P.Dung#288083## 00978000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020025000700030039000950070054001340220 00400188004001800192008000500210009001100215010000500226011001500231021030400246 02000130055002000080056302000110057100500140058200500140059603900070061001300070 0617005001600624#VV12.05072#VV12.05073#38000#Vi?t#B103T#511.3076#^214#Nguyn nh Tr#Bi tp ton hc cao cp#Dnh cho sinh vin cc trng Cao ng#Nguyn nh Tr (ch.b.), L Trng Vinh, Dng Thu V#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio d c#2012#^a248tr.^b24cm#Tm tt l thuyt v hng dn gii cc bi tp v tp h p v nh x, s thc v s phc, hm s mt bin s, gii hn v lin tc, o h m v vi phn, ng dng o hm kho st cc hm s, nh thc, ma trn, h p hng trnh tuyn tnh, khng gian vect v php tnh tch phn ca hm s mt b in s#Ton cao cp#Bi tp#Gio trnh#L Trng Vinh#Dng Thu V#P.Dung#288084 #Nguyn nh Tr## 00862000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070054000730040019001270080005001460090 01100151010000500162011001500167021025700182020001500439020000900454005001100463 005001400474005001600488005001500504005001500519039000700534013000700541#VV12.05 074#VV12.05075#45000#Vi?t#L302S#930#^214#Lch s th gii c i#Lng Ninh (ch .b.), inh Ngc Bo, ng Quang Minh...#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#2012# ^a272tr.^b24cm#Trnh by lch s th gii cn i thng qua cc nn vn minh Ai Cp, Lng H, n , Trung Quc, Hi Lp v Rma c i. Gii thiu qu trnh h nh thnh cc nc, nhng nt ln ca s pht trin kinh t x hi, chnh tr v nhng thnh tu vn ho ni bt#Lch s c i#Th gii#Lng Ninh#inh Ngc Bo #ng Quang Minh#Nguyn Gia Phu#Nghim nh V#P.Dung#288085## 01026000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020013000530030071000660070065001370040018002020080 00500220009001100225010000500236011001500241021030100256020001300557020000900570 02000110057900500220059000500180061200500120063000500160064200500160065803900070 0674013000700681#VV12.05076#VV12.05077#36000#Vi?t#L504K#343.597#^214#Lut kinh t#Dng trong cc trng Cao ng v Trung cp chuyn nghip khi kinh t#Nguyn Th Thanh Thu (ch.b.), Trn Th Ho Bnh, V Vn Ngc...#Ti bn ln th 5#^aH .#^aGio dc#2012#^a211tr.^b24cm#Gii thiu quy ch php l chung v thnh lp, t chc qun l v hot ng ca doanh nghip; ch php l v cc ch th kin h doanh; php lut v hp ng trong kinh doanh - thng mi v gii quyt cc t ranh chp kinh doanh - thng mi; a v php l ca cc c quan qun l nh n c v kinh t#Lut kinh t#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Th Thanh Thu#Trn Th Ho Bnh#V Vn Ngc#Nguyn Hp Ton#Nguyn Hu Vin#P.Dung#288086## 00774000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050017000560020032000730070033001050040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177021025000192020001700442020000800459 005001500467039000700482013000700489#VV12.05078#VV12.05079#34000#Vi?t#H103T#621 .381076#^214#Nguyn Thanh Tr#250 bi tp v k thut in t#Nguyn Thanh Tr, Thi Vnh Hin#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a215tr.^b24cm#Trnh by l thuyt v bi tp v it chnh lu, transistor lng cc v transistor trn g, cc mch khuych i tn hiu b, mch khuych i cng sut, khuych i thu t ton, ngun n p, mch dao ng, chuyn i tng t - s v s - tng t#K thut in t#Bi tp#Thi Vnh Hin#P.Dung#288087## 00712000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020018000670070038000850040018001230080 00500141009001100146010000500157011001500162021018100177020000800358006001900366 039000700385013000700392019000500399020001800404#VV12.05080#VV12.05081#57000#Vi ?t#L312K#621.3815#^214#Beuth, Klaus#Linh kin in t#Klaus Beuth ; Nguyn Vit Nguyn dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a295tr.^b24cm#Trnh by nhn g vn c bn v cu to, c im cng ngh ch to, nguyn l lm vic n p hm vi ng dng ca cc linh kin in t, c km theo cu hi v bi tp sau m i phn#in t#Nguyn Vit Nguyn#P.Dung#288088#Dch#Linh kin in t## 00801000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050015000530020060000680070015001280040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182021022800197020002200425020001100447 020000500458020000900463020001500472039000500487013000700492#VV12.05082#VV12.050 83#18500#Vi?t#PH561P#372.21#^214#inh Th Nhung#Phng php hnh thnh cc biu tng ton cho tr mu gio#inh Th Nhung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 12#^a103tr.^b24cm#Hng dn phng php hnh thnh cc biu tng ton cho tr m u gio nh cc biu tng tp hp, s lng, php m, kch thc, hnh dng, nh hng trong khng gian, thi gian. Gii thiu cu trc mt s tit dy v gi o n#Phng php ging dy#Biu tng#Ton#Mu gio#Sch gio vin#Thu#288089# # 01024000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020115000520030023001670070067001900080005002570090 01100262010000500273011001500278021020100293020001800494020001700512020001100529 02000150054000500190055500500180057400500170059200500110060900500200062003900050 0640013000700645020002200652#VV12.05084#VV12.05085#41000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn chun b ting Vit cho tr mu gio vng dn tc thiu s trong thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu gio b 3 - 4 tui#Trn Th Ngc Trm, B i Th Kim Tuyn (ch.b.), Phan Th Lan Anh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24c m#Mt s c im ca tr mu gio dn tc thiu s khi hc ting Vit. Nguyn t c, mc tiu, ni dung, phng php chun b ting Vit cho tr mu gio dn tc thiu s. Hng dn thc hin theo ch #Gio dc mu gio#Dn tc thiu s#Ti ng Vit#Sch gio vin#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#Phan Th Lan Anh#L Vn Anh#Nguyn Th Cm Bch#Thu#288090#Phng php ging dy## 00974000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420050019000470020057000660070048001230080005001710090011001760100 00500187011001500192015005800207021033400265020001000599020001500609020000900624 005002200633039000500655013000700660020001700667#VV12.05086#VV12.05087#Vi?t#PH10 9L#343.597#^214#L Th Nguyt Chu#Ti liu hng dn hc tp: Php lut ti ch nh nh nc#B.s.: L Th Nguyt Chu, L Hunh Phng Chinh#^aH.#^aGio dc#2012 #^a199tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm o to T xa#Gii t hiu nhng ni dung chnh ca lut ti chnh trong h thng php lut Vit Nam; ngn sch nh nc v php lut ti chnh nh nc; php lut v thu, chi ngn s ch nh nc. Nhng vn chung v lut thu; thu thu nhp c nhn; thu thu n hp doanh nghip; thu gi tr gia tng; thu tiu th c bit; thu xut nhp khu...#Php lut#Lut ti chnh#Vit Nam#L Hunh Phng Chinh#Thu#288091#Ti liu hc tp## 00795000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020015000510030047000660070056001130220004001690080 00500173009001100178010000500189011001500194021009400209020000500303020000600308 02000220031402000150033600500160035100500190036700500160038600500130040200500180 0415039000500433013000700438#VV12.05088#VV12.05089#43000#Vi?t#D112H#372.7#^214# Dy hc ton 1#Dng cho gio vin vng dn tc, vng kh khn#Nguyn Th Thu, T rn Th Kim Cng, Hong Lng Hi...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#M c tiu, dng ging dy, cc hot ng dy hc ca gio vin theo chng trnh ton lp 1#Ton#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Th Thu#Trn Th Kim Cng#Hong Lng Hi#L Quc Hin#Nguyn Thanh Lch#Thu#288092## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020045000530070015000980040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020000900167020000500176020001800181020001400199 005001500213039000500228013000700233#VV12.05090#VV12.05091#19500#Vi?t#TR400C#37 2.21#^214#Tr chi gip b lm quen vi s v php m#inh Th Nhung#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Tr chi#Ton#Gio dc mu gio#Sch mu gio#inh Th Nhung#Thu#288093## 00875000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020065000660030057001310070046001880220 00400234008000500238009001100243010000500254011001500259021016400274020001800438 02000220045602000150047800500140049300500170050703900050052401300070052900500130 0536#VV12.05092#VV12.05093#60000#Vi?t#TH308K#372.21#^214#L Th Lng#Thit k cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Theo hng tng cng ti ng Vit cho tr mu gio 5 tui#L Th Lng, Nguyn Th L, Nguyn nh Tuyt#T .1#^aH.#^aGio dc#2011#^a238tr.^b24cm#Hng dn xy dng k hoch, t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non cho tr 5 tui theo cc ch : cho hi, bn thn, gia nh, cy ci...#Gio dc mu gio#Phng php ging d y#Sch gio vin#Nguyn Th L#Nguyn nh Tuyt#Thu#288094#L Th Lng## 00864000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020065000660030057001310070046001880220 00400234008000500238009001100243010000500254011001500259021015300274020001800427 02000220044502000150046700500140048200500170049603900050051301300070051800500130 0525#VV12.05094#VV12.05095#72000#Vi?t#TH308K#372.21#^214#L Th Lng#Thit k cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Theo hng tng cng ti ng Vit cho tr mu gio 5 tui#L Th Lng, Nguyn Th L, Nguyn nh Tuyt#T .2#^aH.#^aGio dc#2011#^a295tr.^b24cm#Hng dn xy dng k hoch, t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non cho tr 5 tui theo cc ch : ma xun, l tt, vt nui...#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Nguyn Th L#Nguyn nh Tuyt#Thu#288095#L Th Lng## 00682000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050016000540020044000700070016001140040018001300080 00500148009001100153010000500164011001500169021015000184020001200334020001400346 020000900360020001100369039000500380013000700385#VV12.05096#VV12.05097#42000#Vi ?t#GI-108T#330.91#^214#Bi Th Hi Yn#Gio trnh a l kinh t - x hi th gi i#Bi Th Hi Yn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a274tr.^b24cm#Trnh b y nhng vn v kinh t x hi th gii trong thi k hin i. Gii thiu a l kinh t - x hi mt s quc gia v khu vc trn th gii#a kinh t#a l x hi#Th gii#Gio trnh#Thu#288096## 00731000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050013000620020042000750070031001170080 00500148009001100153010000500164011001500169021013300184020001000317020000800327 020001100335005001700346039000500363013000700368015005400375#VV12.05098#VV12.050 99#VV12.05100#18000#Vi?t#GI-108T#428#^214# Hng Thi#Gio trnh ting Anh chu yn ngnh lch s# Hng Thi, Nguyn Tin Trc#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b 24cm#Hng dn s dng nhng kin thc lch s gii quyt cc bi tp nhn th c, cng c ng php, luyn cc k nng hc tp ting Anh#Ting Anh#Lch s#Gio trnh#Nguyn Tin Trc#Thu#288097#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i h c S phm## 00950000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020029000560030028000850070092001130040018002050080 00500223009001100228010000500239011001500244021023500259020000800494020001800502 02000110052000500190053100500210055000500200057100500210059103900050061201300070 0617#VV12.05101#VV12.05102#33000#Vi?t#GI-108T#621.3815#^214#Gio trnh linh ki n in t#Dng cho sinh vin cao ng#Nguyn Vit Nguyn (ch.b.), Phm Th Thanh Huyn, Nguyn Th Kim Ngn, Phm Th Qunh Trang#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a195tr.^b24cm#Trnh by cu to, nguyn l hot ng v cng ngh ch to cc linh kin in t c bn nh linh kin th ng, i t bn dn, tranzito lng cc, tranzito trng Fet , cc linh kin bn dn, linh kin quang in t v vi mnh t hp#in t#Linh kin in t#Gio trnh#Nguyn Vit Nguyn#Phm Th Thanh Huyn#Nguyn Th Kim Ngn#Phm Th Qunh Trang#Thu#288098## 00805000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050017000550020037000720070017001090080005001260090 01100131010000500142011001500147015005400162021025000216020000800466020000800474 020001000482020001100492039000500503013000700508#VV12.05103#VV12.05104#20000#Vi ?t#GI-108T#004.071#^214#Ng Th T Quyn#Gio trnh nghip v s phm tin hc#Ng Th T Quyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn . Trng i hc S phm#Trnh by mt s c s hnh thnh cc nng lc v phm cht nhn cch gio vin, t rn luyn mt s nng lc nghip v s phm cn thit ban u cho sinh vin s phm tin hc nh nng lc truyn t, nng lc t chc v nng lc thit k bi dy#Tin hc#S phm#Nghip v#Gio trnh#Thu#288 099## 00847000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050015000570020034000720070037001060040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182015005700197021023200254020001400486 020000900500020001100509005001300520039000500533013000700538#VV12.05105#VV12.051 06#60000#Vi?t#GI-108T#344.59701#^214#Nguyn Hu Ch#Gio trnh lut lao ng Vi t Nam#Nguyn Hu Ch (ch.b.), Ngn Bnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#20 12#^a359tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Gii thiu cc kin thc php lut lao ng Vit Nam v vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, thi gian lm vic, tin lng, an ton lao ng, v sinh v trch nhim k lut lao ng, bo him x hi...#Lut lao ng #Vit Nam#Gio trnh# Ngn Bnh#Thu#288100## 01013000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050018000570020036000750070041001110040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015005700206021038600263020001600649 020000900665020001100674005001400685039000500699013000700704#VV12.05107#VV12.051 08#50000#Vi?t#GI-108T#344.59704#^214#Nguyn Vn Phng#Gio trnh lut mi tr ng Vit Nam#Nguyn Vn Phng (ch.b.), V Duyn Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a255tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Tm hiu v mi trng v lut mi trng. Vn bo v mi trng ca mi c nhn v t chc. nh gi tc ng mi trng. Qun l cht thi v cc ngun ti nguyn. Quyn v ngha v ca t chc c nhn khi thc hin cc hot ng b o v, khai thc, s dng ngun ti nguyn. Trch nhim php l i vi nhng h nh vi phm php lut mi trng. Quan h quc t v bo v mi trng#Lut mi t rng#Vit Nam#Gio trnh#V Duyn Thu#Thu#288101## 00680000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050018000530020040000710070018001110080005001290090 01100134010000500145011001500150015005400165021014000219020001300359020000700372 020001100379039000500390013000700395#VV12.05110#VV12.05109#35000#Vi?t#GI-108T#5 12.7#^214#H Th Mai Phng#Gio trnh l thuyt s v c s s hc#H Th Mai P hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Trnh by nhng kin thc c bn v bi tp v s t nhin, s n guyn, l thuyt chia ht, s hu t, l thuyt ng d, s thc v s phc#L t huyt s#S hc#Gio trnh#Thu#288102## 00804000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020034000670070014001010040018001150080 00500133009001100138010000500149011001500154021026900169020001300438020001000451 020001000461020000800471020001100479039000500490013000700495#VV12.05112#VV12.051 11#49000#Vi?t#GI-108T#005.4#^214#H c Phng#Gio trnh nguyn l h iu hn h#H c Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a271tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v lch s pht trin ca h iu hnh. Trnh by cch s dng h i u hnh, cu trc h iu hnh. Tm hiu qu trnh hnh thnh tin trnh, qun l thit b, qun l b nh, b nh o, h thng file v chng trnh ci t kim sot h iu hnh#H iu hnh#Nguyn l#Hot ng#Qun l#Gio trnh#Thu#2881 03## 00791000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050017000530020048000700070035001180040018001530080 00500171009001100176010000500187011001500192021023100207020000800438020001500446 020001100461005001700472039000500489013000700494#VV12.05113#VV12.05114#65000#Vi ?t#GI-108T#658.3#^214#Nguyn Ngc Qun#Gio trnh qun l ngun nhn lc trong t chc#Nguyn Ngc Qun, Nguyn Tn Thnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012 #^a363tr.^b24cm#Gii thiu tng quan v qun tr nhn lc. Phn tch cng vic, k hoch ho ngun nhn lc, tuyn dng nhn lc, o to ngun nhn lc, nh m c k thut lao ng, nh gi ngun nhn lc, th lao lao ng, chnh sch qun l...#Qun l#Ngun nhn lc#Gio trnh#Nguyn Tn Thnh#Thu#288104## 01027000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020115000520030024001670070061001910080005002520090 01100257010000500268011001500273021020900288020001800497020001700515020001100532 02000150054303900050055800500190056300500180058200500110060000500170061100500200 0628013000700648020002200655#VV12.05115#VV12.05116#44000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn chun b ting Vit cho tr mu gio vng dn tc thiu s trong thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu gio nh 4 - 5 tui#Trn Th Ngc Trm, Bi Th Kim Tuyn (ch.b.), L Vn Anh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a206tr.^b24cm#Nh ng hng dn c bn v gi mang tnh gi m gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin chng trnh gio gic mm non, ng thi chun b ting Vi t cho tr mu gio nh vng dn tc thiu s#Gio dc mu gio#Dn tc thiu s #Ting Vit#Sch gio vin#Thu#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#L Vn Anh# Phan Th Lan Anh#Nguyn Th Cm Bch#288105#Phng php ging dy## 01058000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020115000520030024001670070067001910080005002580090 01100263010000500274011001500279021023600294020001800530020001700548020001100565 02000150057603900050059101300070059600500190060300500180062200500170064000500180 0657005001100675020002200686#VV12.05117#VV12.05118#47000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn chun b ting Vit cho tr mu gio vng dn tc thiu s trong thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu gio ln 5 - 6 tui#Trn Th Ngc Trm, Bi Th Kim Tuyn (ch.b.), Phan Th Lan Anh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a223tr.^b24 cm#Nhng hng dn c bn v gi mang tnh gi m gip gio vin ch ng, sn g to trong vic thc hin chng trnh gio gic mm non. Mc tiu, ni dung, p hng php chun b ting Vit cho tr mu gio vng dn tc thiu theo ch #G io dc mu gio#Dn tc thiu s#Ting Vit#Sch gio vin#Thu#288106#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#Phan Th Lan Anh#Phan Th Ngc Anh#L Vn Anh#Phn g php ging dy## 00902000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020079000650030057001440070046002010080 00500247009001100252010000500263011001500268021019700283020001800480020001000498 020001500508039000500523013000700528005001400535005001700549020002200566#VV12.05 119#VV12.05120#34000#Vi?t#L123K#372.21#^214#L Th Lng#Lp k hoch thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Theo hng tng cng t ing Vit cho tr mu gio 5 tui#L Th Lng, Nguyn Th L, Nguyn nh Tuyt# ^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#Trnh by ngn gn, r rng v linh hot cc bi ging theo ch dnh cho tr mu gio ln nhm gip gio vin lng ghp c c ni dung ph hp v pht trin t duy ca tr chun b bc vo lp 1#Gio d c mu gio#Hot ng#Sch gio vin#Thu#288107#Nguyn Th L#Nguyn nh Tuyt#P hng php ging dy## 00803000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020015000510030047000660070056001130220004001690080 00500173009001100178010000500189011001500194021010200209020000500311020000600316 02000220032202000150034400500160035900500190037500500160039400500130041000500180 0423039000500441013000700446#VV12.05121#VV12.05122#43000#Vi?t#D112H#372.7#^214# Dy hc ton 1#Dng cho gio vin vng dn tc, vng kh khn#Nguyn Th Thu, T rn Th Kim Cng, Hong Lng Hi...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#H ng dn mc tiu, dng hc tp, hot ng ging dy dnh cho gio vin trong vic dy ton lp 1#Ton#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Th T hu#Trn Th Kim Cng#Hong Lng Hi#L Quc Hin#Nguyn Thanh Lch#Thu#28810 8## 00801000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020015000510030047000660070056001130220004001690080 00500173009001100178010000500189011001500194021010000209020000500309020000600314 02000220032002000150034200500160035700500190037300500160039200500130040800500180 0421039000500439013000700444#VV12.05123#VV12.05124#56000#Vi?t#D112H#372.7#^214# Dy hc ton 2#Dng cho gio vin vng dn tc, vng kh khn#Nguyn Th Thu, T rn Th Kim Cng, Hong Lng Hi...#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a235tr.^b24cm#M c tiu, cng tc chun b v cc hot ng dy hc ca gio vin v hc sinh tro ng mn ton lp 2#Ton#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Th Thu #Trn Th Kim Cng#Hong Lng Hi#L Quc Hin#Nguyn Thanh Lch#Thu#288109# # 00801000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020015000510030047000660070056001130220004001690080 00500173009001100178010000500189011001500194021010000209020000500309020002200314 02000150033600500160035100500190036700500160038600500130040200500180041503900050 0433013000700438020000600445#VV12.05125#VV12.05126#62000#Vi?t#D112H#372.7#^214# Dy hc ton 2#Dng cho gio vin vng dn tc, vng kh khn#Nguyn Th Thu, T rn Th Kim Cng, Hong Lng Hi...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a267tr.^b24cm#M c tiu, cng tc chun b v cc hot ng dy hc ca gio vin v hc sinh tro ng mn ton lp 2#Ton#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Th Thu#Trn Th Kim Cng#Hong Lng Hi#L Quc Hin#Nguyn Thanh Lch#Thu#288110#Lp 2# # 00874000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020020000640030071000840070051001550040 01800206008000500224009001100229010000500240011001500245021023800260020001800498 020000800516005001800524005001800542039000500560013000700565#VV12.05127#VV12.051 28#29000#Vi?t#B103T#621.8#^214#Ninh c Tn#Bi tp k thut o#Sch c bin son theo chng trnh khung ca B Gio dc v o to#Ninh c Tn, Nguyn Tr ng Hng, Nguyn Th Cm T#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm #Trnh by nhng kin thc c bn v bi tp v k thut o lng trong c kh, tnh ton v lp ghp b mt trn, kiu lp cho mt ghp ren, xc nh chnh xc cho truyn ng bnh rng v kim tra cht lng hnh hc ca chi tit my#K thut o lng#Bi tp#Nguyn Trng Hng#Nguyn Th Cm T#Thu#288111## 01033000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020042000670030090001090070015001990040 01800214008000500232009001100237010000500248011001500253021039500268020001400663 020001800677020001300695020001100708039000500719013000700724#VV12.05129#VV12.051 30#56000#Vi?t#K600T#621.31#^214#Phan ng Khi#K thut lp t v vn hnh tr m bin p#Sch dng cho hc sinh, sinh vin cc trng trung cp, cao ng v i hc khi k thut#Phan ng Khi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a343t r.^b24cm#Nhng vn c bn v cng tc t chc lp t trong trm bin p. Kh i nim chung v cc thit b phn phi trong trm bin p. Dy dn, cp v cc p h kin dng trong lp t trm bin p. Lp t cc thit b phn phi t tron g lp t trm bin p. Lp t cc thit b phn phi t trong nh - in p 6 -35KV. Lp t mch s cp ca thit b phn phi ngoi tri. Vn hnh trm bin p#K thut in#Lp t mng in#Trm bin p#Gio trnh#Thu#288112## 01119000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020033000560070050000890220004001392210029001430040 01800172008000500190009001100195010000500206011001500211015012500226021026900351 02000200062002000290064002000110066900500140068000500110069400500120070500500160 0717005001200733039000500745013000700750#VV12.05131#VV12.05132#75000#Vi?t#GI-10 8T#335.4112#^214#Gio trnh trit hc Mc - Lnin#V Trng Dung, L Don T, L Th Thu (ch.b.)...#T.1#Ch ngha duy vt bin chng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2012#^a286tr.^b24cm#u ba ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Khu vc I. Khoa Trit hc#Khi l c v lch s trit hc trc Mc. S ra i, i tng v c im ca trit hc Mc Lnin. Trnh by v vt cht v thc, nhng nguyn l v nhng quy lut c bn ca php bin chng duy vt, cc cp phm tr, l lun nhn thc, t duy v nhn thc khoa hc#Trit hc Mc-Lnin#Ch ngha duy vt bin chng#Gio trnh #V Trng Dung#L Don T#L Th Thu#Phm Ngc Quang#L Hu Tng#Thu#288113## 01200000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020033000560070050000890220004001392210026001430040 01800169008000500187009001100192010000500203011001500208015012500223021036200348 02000200071002000260073002000110075600500140076700500110078100500120079200500140 0804005000800818039000500826013000700831#VV12.05133#VV12.05134#90000#Vi?t#GI-10 8T#335.4119#^214#Gio trnh trit hc Mc - Lnin#V Trng Dung, L Don T, L Th Thu (ch.b.)...#T.2#Ch ngha duy vt lch s#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a310tr.^b24cm#u ba ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Khu vc I. Khoa Trit hc#Trnh by, phn tch nhng nguyn l, phm tr v nhng khi nim v: x hi v t nhin; b n cht quan nim duy vt v lch s; hnh thi kinh t - x hi; giai cp v u tranh giai cp; vn dn tc; vn nh nc; cch mng x hi; tin b x hi; thc x hi; khoa hc v vai tr ca n trong s pht trin x hi; vn con ngi, c nhn v x hi#Trit hc Mc-Lnin#Ch ngha duy vt lch s#Gi o trnh#V Trng Dung#L Don T#L Th Thu#Hong Ch Bo#L Bnh#Thu#288114## 00845000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020039000670070016001060220004001222210 00700126008000500133009001100138010000500149011001500154021029100169020000700460 020000700467020001100474039000500485013000700490005001600497004001800513#VV12.05 136#VV12.05135#40000#Vi?t#GI-108T#530#^214#Nguyn Huy Sinh#Gio trnh vt l c - nhit i cng#Nguyn Huy Sinh#T.1#C hc#^aH.#^aGio dc#2012#^a219tr.^b24c m#Trnh by c s l thuyt, hin tng, bn cht vt l, nguyn l, gii thch hin tng v ng hc cht im, lc v chuyn ng, cng v nng lng, h ht - va chm, chuyn ng trong trng hp dn, dao ng, chuyn ng quay ca vt rn, thuyt tng i hp Einstein, c hc cht lu#Vt l#C hc#Gio trnh#Th u#288115#Nguyn Huy Sinh#Ti bn ln th 1## 00736000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020045000770070015001220080 00500137009001100142010000500153011001500158021024500173020000800418020000900426 020001100435039000500446013000700451#VV12.05137#VV12.05139#VV12.05138#34000#Vi? t#C101T#070.4#^214#Dng Xun Sn#Cc th loi bo ch chnh lun - ngh thut#D ng Xun Sn#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#L lun chung v th loi v t h loi bo ch. Mt s vn v th k trong bo ch v vn hc. Gii thiu c c th loi ang gi v tr ch yu trong bo hin nay nh: phng s, k chn dun g, k chnh lun, ghi nhanh, chuyn bo ch, tiu phm#Bo ch#Th loi#Chnh lu n#Thu#288116## 00962000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020031000550070059000860040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184021031700199020001000516020000900526020001100535 00500220054600500110056800500130057900500160059200500160060803900050062401300070 0629#VV12.05141#VV12.05140#50000#Vi?t#GI-108T#349.597#^214#Gio trnh php lut i cng#Nguyn Th Thanh Thu (ch.b.), o Thu H, Kim Hong...#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a283tr.^b24cm#L lun v khi nim v nh nc, ph p lut v nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. Khi nim, bn cht, c ch iu chnh v gi tr x hi ca php lut, hnh thc php lut. Gii thiu khi qut v nhng ni dung ch yu ca lut dn s, lut lao ng, lut hnh ch nh, lut t ai, lut hnh s Vit Nam#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Th Thanh Thu#o Thu H# Kim Hong#Nguyn V Hong#Nguyn Hu Mnh#Thu#288117 ## 00795000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050016000540020034000700070016001040040018001200080 00500138009001100143010000500154011001500159021030700174020000500481020001100486 039000400497020000900501013000700510#VV12.05142#VV12.05143#60000#Vi?t#GI-108T#6 29.28#^214#Hong nh Long#Gio trnh k thut sa cha t#Hong nh Long#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a399tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c b n v l thuyt v thc hnh bo dng, sa cha t t c im cu to, nguyn tc hot ng ca cc c cu, h thng n cch phn tch cc h hng, phng p hp kim tra v quy trnh thc hnh sa cha ln lt tng b phn ca ng c, ca phn gm v h thng in ca t# t#Gio trnh#Th#Sa cha#288118## 00978000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050018000530020043000710030060001140070052001740040 01800226008000500244009001100249010000500260011001500265021026800280020001300548 02000110056100500120057200500120058403900040059602000210060002000240062101300070 0645#VV12.05144#VV12.05145#57000#Vi?t#GI-108T#671.3#^214#Nguyn Tin Lng#Gio trnh c s k thut ct gt kim loi#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#Nguyn Tin Lng (ch.b.), Trn S Tu, Bi Qu Lc#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a295tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v vt liu dng c ct, thng s hnh hc phn ct ca dng c, c cu truyn n g v iu khin, chuyn ng hc trong my cng c, my tin, my khoan, my doa , my t hp, my phay... v cc phng php gia cng khng truyn thng#Ct kim loi#Gio trnh#Trn S Tu#Bi Qu Lc#Th#My ct gt kim loi#Trung hc chuy n nghip#288119## 00775000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050011000530020040000640030060001040070011001640040 01800175008000500193009001100198010000500209011001500214021016100229020000900390 020001100399039000400410020000700414020000900421020002400430013000700454#VV12.05 146#VV12.05147#26000#Vi?t#GI-108T#671.3#^214#Hong Tng#Gio trnh vt liu v cng ngh c kh#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#Ho ng Tng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#Trnh by v vt l iu dng trong cng ngh c kh, cng ngh ch to phi, cng ngh b mt, cng ngh gia cng ct gt v cc ch tiu nh v kinh t k thut#Gia cng#Gio tr nh#Th#C kh#Vt liu#Trung hc chuyn nghip#288120## 01084000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020021000550030050000760070057001260040018001830080 00500201009001100206010000500217011001500222021031200237020001000549020001100559 00500160057000500160058603900040060201500330060600500120063900500180065102000240 0669005001300693013000700706020000900713#VV12.05148#VV12.05149#21000#Vi?t#GI-10 8T#349.597#^214#Gio trnh php lut#Dng cho o to trnh trung cp chuyn nghip#Nguyn Huy Bng (ch.b.), Nguyn Vn Mnh, V Hng Anh...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Trnh by mt s vn c bn v nh nc , php lut; thc hin php lut; vi phm php lut v trch nhim php l; th c php lut v php ch XHCN. Gii thiu khi qut mt s ngnh lut trong h t hng php lut Vit Nam nh lut nh nc, lut hnh chnh, lao ng, lut dn s , hnh s, php lut t tng#Php lut#Gio trnh#Nguyn Huy Bng#Nguyn Vn M nh#Th#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Hng Anh#Phm Th Kim Dung#Trung hc chuyn nghip#Trn Th Cc#288121#Vit Nam## 00899000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050015000550020033000700030060001030070015001630040 01800178008000500196009001100201010000500212011001500217021023100232020001400463 020001100477039000400488015004400492020001800536020002400554013000700578#VV12.05 150#VV12.05151#29000#Vi?t#GI-108T#621.319#^214#Phan ng Khi#Gio trnh k thu t lp t in#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#Phan ng Khi#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc v k nng c bn v k thut lp t in. Thit b v cc yu cu c a k thut thc hnh lp t ng dy trn khng, ng dy cp, lp t mng in cng nghip, mng li in dn dng v chiu sng#K thut in#Gio trnh #Th#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#Lp t mng in#Trung hc chu yn nghip#288122## 00978000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050013000540020020000670030060000870070047001470040 01900194008000500213009001100218010000500229011001500234021023000249020000900479 02000110048800500140049900500180051303900040053101500440053502000080057901300070 0587020001000594020002400604#VV12.05152#VV12.05153#28000#Vi?t#GI-108T#621.31#^2 14#ng Vn o#Gio trnh my in#Sch dng cho cc trng o to h trung c p chuyn nghip#ng Vn o, Trn Khnh H, Nguyn Hng Thanh#Ti bn ln th 1 0#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v my in. Trnh b y cu to, nguyn l lm vic ca my bin p, my in khng ng b, my in ng b, my in mt chiu, dy qun in, cc ch lm vic v cc dng khc ca my in khng ng b#My in#Gio trnh#Trn Khnh H#Nguyn Hng Thanh# Th#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#Cu to#288123#Nguyn l#Trung h c chuyn nghip## 00943000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050015000540020028000690030055000970070015001520040 01800167008000500185009001100190010000500201011001500206021026700221020001700488 02000090050502000110051403900040052501500410052902000160057002000240058601300070 0610#VV12.05154#VV12.05155#28000#Vi?t#GI-108T#331.25#^214#Nguyn Th t#Gio t rnh an ton lao ng#Dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#Ngu yn Th t#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b24cm#Trnh by nhn g vn chung v khoa hc bo h lao ng v lut php, ch chnh sch bo h lao ng. Cung cp cc kin thc v k thut v sinh lao ng, an ton in, a n ton ho cht, an ton trong c kh, thit b chu p lc v nng h, phng ch y cha chy#K thut an ton#Lao ng#Gio trnh#Th#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Bo h lao ng#Trung hc chuyn nghip#288124## 00949000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050014000540020028000680030084000960070014001800040 01800194008000500212009001100217010000500228011001500233021027700248020001700525 020000800542020001100550039000400561015003900565020002400604013000700628#VV12.05 156#VV12.05157#36000#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Bi nh Tiu#Gio trnh truyn ng in#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip v h cao ng k thut#Bi nh Tiu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a215tr.^b24cm #Trnh by nhng vn chung ca h truyn ng in. Cung cp kin thc v c tnh c bn ca ng c in; iu chnh cc thng s u ra ca truyn ng i n; cc h truyn ng iu chnh thng dng; qu trnh qu trong h truyn ng in; tnh chn cng sut ng c#Truyn ng in#ng c#Gio trnh#Th# u ba ghi: V Gio dc chuyn nghip#Trung hc chuyn nghip#288125## 01045000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020029000550030045000840070069001290040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237021030200252020002200554020002400576 02000110060000500160061100500080062703900040063501500330063900500120067200500160 0684013000700700#VV12.05158#VV12.05159#27000#Vi?t#GI-108T#335.412#^214#Gio tr nh kinh t chnh tr#Dng trong cc trng, lp Trung cp kinh t#B.s.: Phm Qua ng Phan (ch.b.), L Thc, T c Hnh, o Phng Lin#Ti bn ln th 8#^aH.#^a Gio dc#2012#^a207tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung ca kinh t chnh tr v nhng kin thc c bn v nn sn xut x hi, sn xut hng ho, ti sn xu t x hi, ti sn xut vn, gi thnh, tin lng v li nhun trong doanh nghi p, quan h kinh t quc t. Nhng vn kinh t chnh tr trong thi k qu Vit Nam#Kinh t chnh tr hc#Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#Phm Quang P han#L Thc#Th#TTS ghi: B Gio dc v o to#T c Hnh#o Phng Lin#288 126## 01077000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020028000690030039000970070054001360220 00400190004001800194008000500212009001100217010000500228011001500233021034200248 02000130059002000180060302000070062102000100062802000270063802000110066500500140 0676005001400690039000400704013000700708#VV12.05160#VV12.05161#42000#Vi?t#GI-10 8T#511.3#^214#Nguyn nh Tr#Gio trnh ton hc cao cp#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#Nguyn nh Tr (ch.b.), L Trng Vinh, Dng Thu V#T.1#Ti b n ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a271tr.^b24cm#Trnh by kin thc ton hc c bn v tp hp v nh x, s thc v s phc, hm s mt bin s, gii hn v l in tc, o hm v vi phn, cc nh l v gi tr trung bnh v ng dng, nh thc - ma trn - h phng trnh tuyn tnh, khng gian vect, php tnh tch p hn ca hm s mt bin s, km theo bi tp v p n cui mi chng#Ton cao cp#L thuyt tp hp#Hm s#Tch phn#H phng trnh tuyn tnh#Gio trnh#L Trng Vinh#Dng Thu V#Th#288127## 00834000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020034000530030062000870070015001490040018001640080 00500182009001100187010000500198011001500203020001800218020001100236039000400247 005001500251021026200266020000900528013000700537#VV12.05162#VV12.05163#44000#Vi ?t#GI-108T#621.5#^214#Gio trnh thit k h thng lnh#Dng cho cc trng o to cao ng, trung cp chuyn nghip#Nguyn c Li#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a263tr.^b24cm#H thng lm lnh#Gio trnh#TH#Nguyn c Li#Trnh by phng php tnh ton, thit k kho lnh truyn thng, cc kho lnh lp gh p, cc my lm nc , my ng thc phm cng nh cc h thng lnh phc v nh my sn xut bia, nh my ch bin sa, thp tch lnh, quy lnh thng ng hip cc loi...#Thit k#288128## 00935000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540030116000740070061001900040018002510080 00500269009001100274010000500285011001500290020000900305020001100314039000400325 00500130032902101930034202000080053502000100054300500130055300500130056600500110 0579013000700590#VV12.05164#VV12.05165#29000#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Gio trn h my in#Bin son theo chng trnh khung do Tng cc Dy ngh ban hnh dng cho o to h cao ng ngh v trung cp ngh#o Hoa Vit (ch.b.), V Hu Thc h, V c Thoan, Duy Hp#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b24c m#My in#Gio trnh#TH#o Hoa Vit#Trnh by kin thc chung v my in. Kh i nim, c im cu to, nguyn l lm vic ca my bin p, my in khng ng b, my in ng b, my in mt chiu v mt s my in c bit#Cu to# Hot ng#V Hu Thch#V c Thoan# Duy Hp#288129## 00916000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020023000540030060000770070061001370040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237020001200252020001100264039000400275 005001300279021026600292005001300558005001300571005001100584013000700595#VV12.05 166#VV12.05167#37000#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Gio trnh kh c in#Dng trong cc trng o to h cao ng v trung cp ngh#o Hoa Vit (ch.b.), V Hu T hch, V c Thoan, Duy Hp#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b 24cm#Kh c in#Gio trnh#TH#o Hoa Vit#Cung cp nhng l lun c bn v kh c in; nguyn l lm vic v c im cu to cc loi kh c in thng d ng trong h thng in v trong lnh vc iu khin my in nh kh c in n g ngt, kh c in bo v, kh c in iu khin, kh c in cao p#V Hu Th ch#V c Thoan# Duy Hp#288130## 00879000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020030000510030071000810070032001520040018001840080 00500202009001100207010000500218011001500223020000900238020001100247039000400258 005001600262005001500278021028900293013000700582#VV12.05169#VV12.05168#29000#Vi ?t#GI-108T#310#^214#Gio trnh l thuyt thng k#Dng trong cc trng cao ng v trung cp chuyn nghip khi kinh t#Phm Ngc Kim, Nguyn Cng Nh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a168tr.^b24cm#Thng k#Gio trnh#TH#Nguyn C ng Nh#Phm Ngc Kim#Trnh by nhng vn chung v thng k hc; cc qu trn h nghin cu thng k; phng php m t thng k bng bng biu, bng th, b ng s liu; phng php phn tch tng trng, phn tch xu th v m hnh d b o thng k; phng php tnh v phn tch cc ch s kinh t thng k#288131## 00799000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020029000510030071000800070029001510040018001800080 00500198009001100203010000500214011001500219020000900234020001100243039000400254 005001300258005001500271021021600286013000700502#VV12.05170#VV12.05171#28000#Vi ?t#GI-108T#381#^214#Gio trnh marketing cn bn#Dng trong cc trng cao ng v trung cp chuyn nghip khi kinh t#Phm Th Huyn, V Huy Thng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm#Tip th#Gio trnh#TH#V Huy Thng# Phm Th Huyn#Cung cp kin thc c bn v marketing, c s ca cc quyt nh marketing v cc chnh sch trong marketing nh chnh sch sn phm, chnh sch gi c, chnh sch knh phn phi v chnh sch truyn thng marketing#288132## 00720000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020025000540030038000790070015001170040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171020001400186020001100200039000400211 005001500215021020500230013000700435#VV12.05172#VV12.05173#49000#Vi?t#GI-108T#6 21.31#^214#Gio trnh cung cp in#Dng cho cc trng cao ng k thut#Ng H ng Quang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a295tr.^b24cm#Cung cp in#Gi o trnh#TH#Ng Hng Quang#Hng dn xc nh ph ti in, xc nh cc lng t n tht trn li cung cp in. Gii thiu phng php so snh kinh t k thut cc phng n cung cp in, cc loi trm trong li cung cp in...#288133## 01063000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020039000540070059000930040018001520080005001700090 01100175010000500186011001500191020001800206020001100224039000400235005001600239 00500080025500500170026300500170028002000100029702104080030700500150071501300070 0730#VV12.05174#VV12.05175#45000#Vi?t#GI-108T#339.01#^214#Gio trnh nguyn l kinh t hc v m#B.s.: Nguyn Vn Cng (ch.b.), Ng Mn, Nguyn Khc Minh..#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a271tr.^b24cm#Kinh t hc v m#Gio trnh# TH#Nguyn Vn Cng#Ng Mn#Nguyn Khc Minh#Nguyn c Thnh#Nguyn l#Gii thi u tng quan mn hc v cch o lng hai bin s kinh t v m then cht l GDP v mc gi chung. Trnh by cc nhn t quyt nh mc v t l tng trng ca sn lng; cch thc u t v tit kim qua h thng ti chnh; cc nhn t qu yt nh t l tht nghip trong di hn. Phn tch hnh vi ca nn kinh t tron g ngn hn; tng cu ca nn kinh t vi chnh sch ti kha v vn lm pht# Trn nh Ton#288134## 00873000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020035000540030051000890070017001400040018001570080 00500175009001100180010000500191011001500196020000800211020001100219039000400230 020001000234020001300244005001700257021029000274013000700564#VV12.05176#VV12.051 77#55000#Vi?t#GI-108T#658.15#^214#Gio trnh c s qun l ti chnh#Dnh cho c c trng i hc, cao ng khi kinh t#Nghim S Thng#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2012#^a331tr.^b24cm#Qun l#Gio trnh#TH#Ti chnh#Doanh nghip#Ng him S Thng#Gii thiu ton b cc hot ng lin quan trc tip n vic qu n l ti chnh ca doanh nghip bao gm: nhn dng v la chn c hi u t, t chc huy ng vn, qun l chi ph, hch ton chi ph v xc nh li nhun, t chc phn phi li nhun, ti u t v hoch nh ti chnh...#288135## 00963000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020053000510030058001040070062001620040018002240080 00500242009001100247010000500258011001500263021019100278020001800469020001100487 00500180049800500170051600500140053300500130054700500180056003900040057802000130 0582020001100595013000700606#VV12.05178#VV12.05179#36000#Vi?t#GI-108T#657#^214# Gio trnh k ton ti chnh doanh nghip thng mi#Dng cho sinh vin i hc, cao ng chuyn ngnh k ton#Trn Th Hng Mai (ch.b.), L Th Thanh Hi, Phm c Hiu...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a195tr.^b24cm#Trnh by t chc cng tc k ton trong doanh nghip thng mi nh k ton nghip v mua h ng ho, k ton nghip v bn hng ho v k ton nghip v kinh doanh xut nhp khu hng ho...#K ton ti chnh#Gio trnh#Trn Th Hng Mai#L Th Thanh H i#Phm c Hiu#ng Th Ho#Phm Th Thu Thu#TH#Doanh nghip#Thng mi#28813 6## 00565000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490070034000620080005000960090011001010100 00500112011001400117020001400131005001700145005001600162039000400178020000500182 020000700187020001300194013000700207012003300214020001600247#VV12.05181#VV12.051 80#20000#Vi?t#S450N#513#^214#S nguyn t#Nguyn Danh Ninh, Nguyn Ngc m#^aH .#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24cm#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh#Nguyn Ngc m#T h#Ton#S hc#S nguyn t#288137#Chuyn s hc. Chuyn s 7#Trung hc c s## 00940000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020056000530070046001090220004001552210070001590080 00500229009001100234010000500245011001400250013000700264005001400271005001400285 02101940029902000180049302000180051102000220052902000150055103900040056600500160 0570005001600586#VV12.05182#VV12.05183#24000#Vi?t#GI-108D#372.8#^214#Gio dc b o v mi trng trong cc mn hc tiu hc#Nguyn Hu Hnh, Bi Vit Hng, Ng Quang Qu#T.2#M thut - Lch s v a l - Hot ng gio dc ngoi gi tr n lp#^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24cm#288138#Bi Vit Hng#Ng Quang Qu#Trn h by nhng kin thc chung v mi trng v phng php t chc gio dc bo v mi trng trong cc mn hc m thut, lch s v a l, hot ng gio dc ng oi gi trong trng tiu hc#Gio dc tiu hc#Bo v mi trng#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#TH#Nguyn Hu Hnh#Nguyn Hu Hnh## 01017000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450020091000500070068001410040018002090080005002270090 01100232010000500243011001400248021021400262020001800476020001500494005001500509 00500190052403900040054301500330054700500150058000500160059502000080061102000210 0619005002000640013000700660#VV12.05185#VV12.05184#4500#Vi?t#H561D#372.8#^214#H ng dn tch hp ni dung hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh cp tiu hc#B.s.: Phm Ngc nh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Nguyn Vit H...#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b24cm#Hng dn gio vin t chc t hc hin tch hp ni dung "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" v o cc mn hc ting Vit, o c, m nhc v hot ng ngoi gi trong chng trnh ging dy tiu hc#Gio dc tiu hc#Sch gio vin#Phm Ngc nh#Xun Th Nguyt H#Th#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vit H#Nguyn Th Hnh# o c#T tng H Ch Minh#Trn Th Hin Lng#288139## 01067000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020098000480070068001460040018002140080005002320090 01100237010000500248011001400253021025100267020002500518020001500543005001800558 00500140057603900040059001500330059400500170062700500160064402000080066002000210 0668005002100689013000700710#VV12.05186#VV12.05187#5500#Vi?t#H561D#170#^214#H ng dn tch hp ni dung hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh cp t rung hc c s#B.s.: Nguyn Trng Hon (ch.b.), Bi Ngc Dip, Nguyn Thu Hng. ..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a31tr.^b24cm#Hng dn gio vin t c hc thc hin tch hp ni dung "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Mi nh" vo cc mn hc ng vn, lch s, gio dc cng dn, m nhc, m thut v ho t ng ngoi gi trong chng trnh ging dy cp trung hc c s#Gio dc trun g hc c s#Sch gio vin#Nguyn Trng Hon#Bi Ngc Dip#Th#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Thu Hng#Nguyn Hu Khi#o c#T tng H Ch Minh#Ng uyn Th Thanh Mai#288140## 01060000000000349000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020102000480070068001500040018002180080005002360090 01100241010000500252011001400257021023600271020002900507020001500536005001800551 00500140056903900040058301500330058700500170062000500160063702000080065302000210 0661005002100682013000700703#VV12.05188#VV12.05189#4500#Vi?t#H561D#170#^214#H ng dn tch hp ni dung hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh cp t rung hc ph thng#B.s.: Nguyn Trng Hon (ch.b.), Bi Ngc Dip, Nguyn Thu H ng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b24cm#Hng dn gio vin t chc thc hin tch hp ni dung "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" vo cc mn hc ng vn, lch s, gio dc cng dn v hot ng ngoi g i trong chng trnh ging dy cp trung hc ph thng#Gio dc ph thng trung hc#Sch gio vin#Nguyn Trng Hon#Bi Ngc Dip#Th#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Thu Hng#Nguyn Hu Khi#o c#T tng H Ch Minh#Nguyn Th Thanh Mai#288141## 01030000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820004000398080005000430020078000480030046001260070069001720040018002410080 00500259009001100264010000500275011001400280021016100294020000900455020001500464 00500140047900500140049303900040050701500330051100500220054400500210056602000240 0587020000800611005000900619013000700628020002100635#VV12.05190#VV12.05191#6500 #Vi?t#H561D#170#^214#Hng dn tch hp ni dung hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Dng trong cc trng trung cp chuyn nghip#B.s.: ng Th Din (ch.b.), ng Quc Bo, Nguyn Th Thanh Bnh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aG io dc#2011#^a31tr.^b24cm#Hng dn gio vin vn dng thc hin tch hp ni d ung "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" vo ging dy mn chnh tr trung cp chuyn nghip#Gio dc#Sch gio vin#ng Th Din#ng Quc Bo# Th#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Th Thanh Bnh#Nguyn Th Ngc Dip# Trung hc chuyn nghip#o c#Trn Sm#288142#T tng H Ch Minh## 00487000000000265000450002600110000004100050001118100060001680800050002200200230 00270290020000500070012000700220004000820080005000860090011000910100005001020110 01400107015003300121020001200154020000900166020000900175020001400184005001200198 039000400210013000700214#VV12.05192#Vi?t#V460T#^214#V tp vit ting Mng#Shuv su lul Hmngz#V Vn Sng#Q.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b24cm#TTS ghi: B G io dc v o to#Ting Hmng#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#V Vn Sng#TH#2 88143## 00506000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020023000340290020000570070012000770220004000890080005000930090011000980100 00500109011001400114015003300128020001200161020000900173020000900182020001400191 005001200205039000400217013000700221#VV12.05193#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vi t ting Mng#Shuv su lul Hmngz#V Vn Sng#Q.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Hmng#Tp vit#Tiu hc#Sch c th m#V Vn Sng#TH#288144## 00506000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020023000340290020000570070012000770220004000890080005000930090011000980100 00500109011001400114015003300128020001200161020000900173020000900182020001400191 005001200205039000400217013000700221#VV12.05194#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vi t ting Mng#Shuv su lul Hmngz#V Vn Sng#Q.3#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Hmng#Tp vit#Tiu hc#Sch c th m#V Vn Sng#TH#288145## 00666000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020014000330030075000470070062001220220004001840080005001880090011001930100 00500204011001400209015003300223020001200256020001500268005001200283005001200295 005001200307005000600319005001000325039000400335013000700339020000600346#VV12.05 195#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer 3#Chng trnh nghin cu thc hnh gio d c song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn, Thch Saron (ch.b.)...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a94tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Sch gio khoa#Vi Vn iu#o Nam Sn#Thch Saron#L B#Th ch i#Th#288146#Lp 3## 00707000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330030075000540070077001290220004002060080005002100090011002150100 00500226011001400231020000900245020000700254020000600261020001500267005001900282 005001600301005001400317005001700331039000500348013000700353012003300360#VV12.05 196#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin v x hi 3#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Kiu Th Bch Thu (ch.b.), Lng Vit Thi, Quch Th Tri, Thch Ngc Hng#Q.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a66tr.^b24cm#T nhin#X hi#Lp 3#Sch gio khoa#Kiu Th Bch Thu#Lng Vit Thi#Quch Th Tri#Thch Ngc Hng#Vanh#288147#TTS ghi: B Gio dc v o to## 00707000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290014001150070062001290220004001910080005001950090 01100200010000500211011001500216015003300231020000500264020000600269020001500275 00500120029000500210030200500160032300500160033900500140035503900050036901300070 0374#VV12.05197#Vi?t#T406B#372.7#^214#Ton 3#Chng trnh nghin cu thc hnh g io dc song ng trn c s ting m #Xangv fangx 3# Tin t, Nguyn Th Ki u Oanh (ch.b.), L Nguyn Quang...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a124tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 3#Sch gio khoa# Tin t#Nguyn Th Ki u Oanh#L Nguyn Quang#Nguyn Nh Sang#Trn Thu Ng#Vanh#288148## 00718000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290013001210070072001340220004002060080005002100090 01100215010000500226011001500231015003300246020001300279020000600292020001500298 00500120031300500180032500500150034300500090035800500130036703900050038001300070 0385#VV12.05198#Vi?t#T306J#372.6#^214#Ting Jrai 3#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Tli Jrai 3#Vi Vn iu (tng ch. b.) , Nguyn Quang Ninh, Nguyn Hu Yn (ch.b.)...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a10 4tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Lp 3#Sch gio khoa#Vi Vn iu#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Hu Yn#Ksor Yin#Trn Th Yn#Vanh#288149## 00704000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020007000330030075000400290012001150070062001270220004001890080005001930090 01100198010000500209011001500214015003300229020000500262020000600267020001500273 00500120028800500210030000500160032100500160033700500130035303900050036601300070 0371#VV12.05199#Vi?t#T406B#372.7#^214#Ton 3#Chng trnh nghin cu thc hnh g io dc song ng trn c s ting m #Hrm ting 3# Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b.), L Nguyn Quang...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 3#Sch gio khoa# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#Nguyn Nh Sang#Trn Thu H#Vanh#288150## 00707000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020013000440030075000570070059001320220004001910080005001950090 01100200010000500211011001500216015003300231020001100264020000600275020001500281 00500120029600500050030800500160031300500230032900500170035203900050036901300070 0374#VV12.05200#VV12.05201#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 3#Chng trnh nghi n cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b. ), L A, Nguyn Th Hnh (ch.b.)...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 3#Sch gio khoa#Vi Vn iu#L A#Ng uyn Th Hnh#Nguyn Th Phng Tho#Nguyn Thu Hng#Vanh#288151## 00889000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070059000790040019001380080005001570090 01100162010000500173011001500178021025400193020000800447020001100455005001800466 00500140048400500140049803900050051202000090051700500150052600500150054101300070 0556#VV12.05202#VV12.05203#66000#Vi?t#T305T#959.7#^214#Tin trnh lch s Vit Nam#Nguyn Quang Ngc (ch.b.), V Minh Giang, Quang Hng...#Ti bn ln th 1 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a407tr.^b24cm#Gii thiu qu trnh pht trin ca lch s Vit Nam, tin trnh pht trin ca cc hnh thi kinh t x hi t cng x ng uyn thu qua phng thc sn xut chu , ch phong kin n trc khi nc ta b thc dn Php xm lc (nm 1858) cho n nay#Lch s#Gio trnh#Nguyn Qu ang Ngc#V Minh Giang# Quang Hng#Vanh#Vit Nam#Nguyn Tha H#Nguyn nh L #288152## 00815000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590020032000640070057000960080005001530090 01100158010000500169011001500174021016400189005001600353005001400369005001400383 03900050039702000080040202000100041002000090042002000120042900500150044100500140 0456013000700470#VV12.05204#VV12.05205#VV12.05206#180000#Vi?t#C101N#540.92#^214 #Cc nh ho hc c gii Nobel#Nguyn Quc Tn (ch.b.), Phm Hng Bc, Trn Ng c Mai...#^aH.#^aGio dc#2011#^a512tr.^b24cm#Gii thiu cuc i, qu trnh hc tp v nghin cu, s nghip, cng trnh c gii v cc lnh vc quan tm ca 102 nh ho hc trn th gii ot gii Nobel#Nguyn Quc Tn#Phm Hng Bc# Trn Ngc Mai#Vanh#Tiu s#S nghip#Th gii#Nh ho hc#Lm Ngc Thim#Bi Vn Trang#288153## 00741000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490030057000750070012001320080005001440090 01100149010000500160011001400165021023200179020000800411020001100419039000500430 005001200435013000700447020000900454#VL12.00559#VL12.00558#26000#Vi?t#B103G#004 #^214#Bi ging tin hc cn bn#Dng cho sinh vin trng Cao ng ngh Bch kho a H Ni#Bi Th Ho#^aH.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b27cm#Gii thiu cc khi nim v thng tin v truyn thng. Cung cp cc kin thc v h thng my tnh, biu din d liu trong my tnh, d liu, gii thut v chng trnh, cch s dng h iu hnh Window, internet v cc dch v...#Tin hc#Gio trnh#Vanh#Bi Th Ho#288154#My tnh## 00855000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030057000730070053001300080005001830090 01100188010000500199011001400204021025000218020001000468020001100478005001700489 005001500506039000500521005001100526020000900537013000700546#VL12.00560#VL12.005 61#23000#Vi?t#B103G#349.597#^214#Bi ging php lut#Dng cho sinh vin trng Cao ng ngh Bch khoa H Ni#L Th Lan (ch.b.), Nguyn Quc on, Phm Th Hu yn#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b27cm#Trnh by mt s vn c bn ca l lu n nh nc v php lut. Gii thiu khi qut mt s ngnh lut trong h thng p hp lut Vit Nam nh lut dy ngh, lut lao ng, lut hnh chnh, lut dn s, php lut hn nhn gia nh, lut hnh s...#Php lut#Gio trnh#Nguyn Qu c on#Phm Th Huyn#Vanh#L Th Lan#Vit Nam#288155## 00865000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030057000690070057001260080005001830090 01100188010000500199011001400204021027700218020001000495020001100505005001700516 005001900533039000500552005001100557013000700568#VL12.00563#VL12.00562#24000#Vi ?t#B103G#320#^214#Bi ging chnh tr#Dng cho sinh vin trng Cao ng ngh B ch khoa H Ni#L Th Lan (ch.b.), Nguyn Quc on, H Th Ging Hng#^aH.#^aG io dc#2012#^a91tr.^b27cm#Cung cp cc ni dung v s hnh thnh ch ngha Mc- Lnin, nhng nguyn l v quy lut c bn ca php bin chng duy vt v s pht trin x hi, bn cht v cc giai on pht trin ca ch ngha t bn, ch ng ha x hi v thi k qu ln ch ngha x hi Vit Nam...#Chnh tr#Gio t rnh#Nguyn Quc on#H Th Ging Hng#Vanh#L Th Lan#288156## 00931000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020026000530030050000790070064001290040018001930080 00500211009001100216010000500227011001500232015001800247021021400265020001800479 02000110049700500130050800500140052100500170053500500160055200500130056803900050 0581013000700586#VL12.00564#VL12.00565#40000#Vi?t#CH121#616.07#^214#Chn on hnh nh Xquang#Dng cho o to cao ng k thut hnh nh y hc#B.s.: Chu Vn ng (ch.b.) , Trn Vn Vit, Nguyn Vn Vng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc du hiu bnh thng v bt thng trn phim Xquang tim phi v phng php chn on hnh nh X quang b nh phi, bnh tim, bnh thc qun, bnh d dy, bnh thn, bnh xng khp v c hn thng bng#Chn on X quang#Gio trnh#Chu Vn ng#Trn Vn Vit#Nguyn V n Vng#Nguyn Vn Dun#L Mnh Hng#Vanh#288157## 01025000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030040000830070093001230080005002160090 01100221010000500232011001500237015001800252021022800270020000900498020001700507 02000110052400500200053500500170055500500160057203900050058800400420059302000100 0635005002300645013000700668#VL12.00566#VL12.00567#99000#Vi?t#B256H#616.7#^214# Bnh hc c xng khp ni khoa#Dng cho bc s v hc vin sau i hc#B.s.: Ng uyn Th Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Vnh Ngc, Nguyn Vn Hng, Nguyn Th Phng Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a407tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc kin th c c bn v phng php chn on, iu tr cc bnh v c xng khp nh bnh thp khp, thoi ho khp, bnh xng khp do chuyn ho, bnh l nhim khun b my vn ng, cc bnh v xng, bnh v c#Bnh hc#Bnh h c xng#Gio tr nh#Nguyn Th Ngc Lan#Nguyn Vnh Ngc#Nguyn Vn Hng#Vanh#Ti bn ln th 2, c sa cha v b sung#Bnh khp#Nguyn Th Phng Thu#288158## 00767000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020014000490030032000630070049000950080005001440090 01100149010000500160011001500165015001800180021015300198020000800351020001100359 00500080037000500140037800500110039203900050040300500080040800400180041601300070 0434#VL12.00568#VL12.00569#57000#Vi?t#H401#540#^214#Ho i cng#Dng cho o to Bc s a khoa#B.s.: Phan An (ch.b.), Nguyn S c, L Hu Tr#^aH.#^aGio dc#2012#^a219tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by v cu to nguyn t, lin kt ha hc v cu to phn t, nhit ng hc, ng ha hc, dung dch, cht i n ly, dung dch keo, in ha hc.#Ho hc#Gio trnh#Phan An#Nguyn S c#L Hu Tr#Vanh#Phan An#Ti bn ln th 2#288159## 01122000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020014000670030033000810070071001140080 00500185009001100190010000500201011001500206015001800221021036900239020001000608 02000100061802000170062800500210064500500130066600500180067900500190069700500230 0716039000500739013000700744020000900751#VL12.00570#VL12.00571#VL12.00572#88000 #Vi?t#PH109C#344.59704#^214#Php ch dc#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Nguyn Th Thi Hng, L Vit Hng (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh...#^aH.#^aGio d c#2011#^a335tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu h thng cc vn bn php l c lin quan n hnh ngh dc Vit Nam; lut bo v sc kho ca nhn dn; l ut dc; lut khm cha bnh v cc vn bn php quy quy nh ng k thuc, qu n l thuc gy nghin, qun l thuc hng tm thn, quy nh k n thuc tron g iu tr ngoi tr, quy nh ghi nhn thuc, quy nh v thng tin, qung co thuc...#Php lut#Dc phm#Vn bn php qui#Nguyn Th Thi Hng#L Vit Hng# Nguyn Thanh Bnh#Nguyn Th Song H#Nguyn Th Thanh Hng#Vanh#288160#Vit Nam ## 01045000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020049000670030049001160070065001650080 00500230009001100235010000500246011001500251015001800266021033100284020000800615 02000100062302000110063300500130064400500180065703900040067501300070067902000100 0686020001100696#VL12.00574#VL12.00573#62000#Vi?t#K600N#615#^214#Nguyn Thanh B nh#K nng giao tip v thc hnh tt ti nh thuc#Dng cho o to dc s v hc vin sau i hc#B.s.: Nguyn Thanh Bnh, L Vit Hng (ch.b.), Nguyn Quan g Vit#^aH.#^aGio dc#2011#^a235tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc k n ng giao tip c bn ti nh thuc nh lng nghe v ng cm vi ngi bnh, tham vn v nh gi, hiu bit v ngi bnh, giao tip trong cc tnh hung c bi t v mt s k nng thc hnh c bn v h thng qun l cht lng dch v d c, qun tr mua hng v tn tr, bo qun v tn tr, cp pht thuc...#Dc s# Giao tip#Hiu thuc#L Vit Hng#Nguyn Quang Vit#Hu#288161#Thc hnh#Gio tr nh## 00885000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020013000620030033000750070092001080080 00500200009001100205010000500216011001500221015001800236021019500254020001300449 02000110046200500160047300500200048900500170050900500220052603900040054801300070 0552#VL12.00575#VL12.00576#VL12.00577#38000#Vi?t#451C#615.9#^214#c cht hc# Dng cho o to dc s i hc#B.s.: Trn Thanh Nhn (ch.b.), Trn Th Tng L inh, Phm Thanh Trang, Nguyn Th Minh Thun#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b27cm #TTS ghi: B Y t#Trnh by cc kin thc c bn v c cht hc, cc phng ph p phn tch cht c v mt s cht c nh cht c kh, v c, hu c, axt B arbituric v cc Barbiturat, thuc bo v thc vt...#c cht hc#Gio trnh#Tr n Thanh Nhn#Trn Th Tng Linh#Phm Thanh Trang#Nguyn Th Minh Thun#Hu#288 162## 01003000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020018000640030033000820070058001150080 00500173009001100178010000500189011001500194015001800209021030900227020000600536 02000120054202000110055400500130056500500100057800500160058800500160060400500220 0620039000400642013000700646#VL12.00578#VL12.00579#VL12.00580#97000#Vi?t#K304N# 615.028#^214#Kim nghim thuc#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: ng Vn H o, Vnh nh (ch.b.), V Th Bch Hu...#^aH.#^aGio dc#2011#^a371tr.^b27cm#T TS ghi: B Y t#Trnh by mt s ni dung c bn v cng tc m bo cht lng thuc, cng tc tiu chun v kim nghim thuc. Gii thiu mt s php th th ng p dng trong Dc in Vit Nam 4 v phng php kim nghim cc dng bo ch : thuc bt, thuc cm, vin nang, vin nn, thuc mm dng trn da v nim m c...#Thuc#Kim nghim#Gio trnh#ng Vn Ho#Vnh nh#V Th Bch Hu#Nguyn c Tun#Nguyn Th Hng Hng#Hu#288163## 00964000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020024000690030036000930070066001290080 00500195009001100200010000500211011001500216021034400231020000800575020000600583 020000700589020001100596005002100607005001100628039000400639013000700643#VL12.00 581#VL12.00582#37000#Vi?t#T120L#174.2#^214#Phm Th Minh c#Tm l v o c y hc#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Phm Th Minh c (ch.b.), Trn Th Thanh Hng, L Thu Ho#^aH.#^aGio dc#2012#^a139tr.^b27cm#Khi qut v tm l v tm l y hc nh tm l ngi bnh, mt s hnh vi lin quan n sc kho , giao tip vi bnh nhn... Trnh by nhng nguyn l c bn ca o c y hc, quan h gia iu dng v bnh nhn, quyn ca bnh nhn, o c ca iu d ng, thc hnh chm sc sc kho tt v cc vn bn php quy lin quan n o c y hc#o c#Y hc#Tm l#Gio trnh#Trn Th Thanh Hng#L Thu Ho#Hu#2881 64## 00880000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020012000620030036000740070046001100080 00500156009001100161010000500172011001500177021034000192020001200532020000600544 020001100550005001800561039000400579013000700583#VL12.00583#VL12.00584#64000#Vi ?t#D557L#615#^214#o Vn Phan#Dc l hc#Dng cho o to c nhn iu dng#B .s.: o Vn Phan (ch.b.), V Th Ngc Thanh#^aH.#^aGio dc#2012#^a239tr.^b27cm #Trnh by mt s vn c bn v dc ng hc, dc lc hc, s tng tc ca thuc, cc dng thuc thng thng v tc dng ca thuc ln cc h c quan tro ng c th: h mu - dch th - min dch, h tun hon, chuyn ha - iu nhit, h h hp, h ni tit - sinh sn, h c - xng - khp, h cm gic v hot ng thn kinh cao cp#Dc l hc#Thuc#Gio trnh#V Th Ngc Thanh#Hu#288165## 00803000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020008000570030036000650070008001010080 00500109009001100114010000500125011001500130021033900145020000800484020001100492 020001100503039000400514013000700518#VL12.00585#VL12.00586#46000#Vi?t#H401H#540 #^214#Phan An#Ho hc#Dng cho o to c nhn iu dng#Phan An#^aH.#^aGio d c#2012#^a171tr.^b27cm#Gii thiu mt s khi nim v nh lut c bn trong ho hc, cu to nguyn t, phn t, lin kt ho hc, ng ho hc, in ho hc... Trn c s , trnh by cc vn i cng v ho hc hu c ; cu to, tnh cht ho hc ca hydrocarbon v cc hp cht hu c c cha nhm: hydroxyl, car bonyl, carboxyl, amin v d vng nit...#Ho hc#Ho hu c#Gio trnh#Hu#28816 6## 00972000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020013000520030036000650070059001010080005001600090 01100165010000500176011001500181021035200196020001300548020001100561005001300572 005001200585005001500597005001800612005001700630039000400647013000700651#VL12.00 587#VL12.00588#43000#Vi?t#S312L#616.07#^214#Sinh l bnh#Dng cho o to c nh n iu dng#B.s.: Vn nh Hoa (ch.b.), Ho Bnh, Phm ng Khoa...#^aH.#^a Gio dc#2012#^a159tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc c bn v sinh l bnh v n hng ri lon trong cc qu trnh chuyn ho: carbohydrat, protein, lipid, nc v in gii..., ri lon thng bng acid-base, ri lon iu ho thn nhit - s t. ng thi, nghin cu sinh l bnh cc h c quan nh sinh l bnh qu tr nh vim, sinh l bnh tun hon, h hp, tiu ho, tit niu#Sinh l bnh#Gio t rnh#Vn nh Hoa# Ho Bnh#Phm ng Khoa#Nguyn Thanh Thu#Nguyn Lnh Ton# Hu#288167## 00765000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510030036000750070044001110080005001550090 01100160010000500171011001400176021023200190020001400422020001100436005001200447 039000400459005001700463013000700480#VL12.00589#VL12.00590#24000#Vi?t#M305D#571 .9#^214#Min dch hc i cng#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Phan T h Phi Phi (ch.b.), L Ngc Anh#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b27cm#Trnh by mt s vn c bn v min dch hc: cc c quan v t bo ca h thng min dch , khng nguyn, khng th, b th, cytokin, cc phng thc p ng min dch, m in dch chng vi sinh vt, thiu ht min dch v qu mn#Min dch hc#Gio tr nh#L Ngc Anh#Hu#Phan Th Phi Phi#288168## 00894000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020014000630030036000770070042001130080 00500155009001100160010000500171011001500176021035800191020001200549020000600561 020001100567005001500578039000400593013000700597#VL12.00591#VL12.00592#53000#Vi ?t#V300S#616.9#^214#L Th Oanh#Vi sinh y hc#Dng cho o to c nhn iu dn g#B.s.: L Th Oanh (ch.b.), Nguyn Vn Dp#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b27cm# Trnh by cc vn i cng v vi sinh vt nh tit trng, kh trng, khng s inh, nhim trng, virus... Tm hiu cc tc nhn vi sinh vt gy nn mt s bnh trong c th ngi: bnh c xng khp, ng h hp, ng tiu ho, bnh thn , tit niu, sinh dc, bnh trn h tun hon v qua ng mu, bnh ng da v nim mc, bnh h thn kinh cm gic#Vi sinh vt#Y hc#Gio trnh#Nguyn Vn D p#Hu#288169## 00781000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020008000600030036000680070065001040080 00500169009001100174010000500185011001500190021021400205020001200419020001100431 005001700442039000400459005002100463013000700484#VL12.00593#VL12.00594#44000#Vi ?t#L600S#612#^214#Phan S An#L sinh#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: P han S An (ch.b.), Phan Th L Minh, on Th Ging Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^ a163tr.^b27cm#Nghin cu cc hin tng xy ra trong c th sng da trn quan im v cc nh lut vt l nh: chuyn ng vt cht, m hc v s sng, hin t ng in, tc dng ca nh sng v bc x ion ho trn c th sng#L sinh hc# Gio trnh#Phan Th L Minh#Hu#on Th Ging Hng#288170## 01112000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020014000510030036000650070062001010040029001630080 00500192009001100197010000500208011001500213015001800228021038500246020001400631 02000060064502000110065100500140066200500150067600500140069100500220070500500200 0727039000800747013000700755#VL12.00595#VL12.00596#72000#Vi?t#K600S#616.9#^214# K sinh trng#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Phm Vn Thn (ch.b.), P hm Hong Th, Hong Tn Dn...#Ti bn ln th 2 c b sung#^aH.#^aGio dc#201 2#^a275tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu l thuyt v k sinh trng y hc, n bo k sinh, k sinh trng st rt, giun sn, mt s loi giun ng rut k sinh thng gp, giun ch bch huyt, sn l, sn dy ln, sn dy b, vi nm y hc. a ra mt s bi thc hnh v hnh th n bo, k thut lm tiu bn mu n v git c, k thut nhum mu tm k sinh trng, hnh th k sinh trng s t rt, giun sn...#K sinh trng#Y hc#Gio trnh#Phm Vn Thn#Phm Hong Th# Hong Tn Dn#Trng Th Kim Phng#Phan Th Hng Lin#P.Nhung#288171## 01007000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020019000630070029000820220004001112210 03200115004001800147008000500165009001100170010000500181011001500186021036500201 02000190056602000180058502000110060302000120061400500160062603900080064201300070 0650005001200657#VL12.00597#VL12.00598#38000#Vi?t#C455N#660.6#^214#Phm Vn Ty# Cng ngh sinh hc#Phm Vn Ty, V Nguyn Thnh#T.5#Cng ngh vi sinh v mi tr ng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b27cm#Gii thiu cng ngh s n xut insulin; cc phng php sn xut vaxin; tnh cht, tc dng sinh hc, q u trnh sn xut interferon; ng dng vi sinh vt trong ch bin thc phm; tr nh by cng ngh sn xut acid hu c; cng ngh sn xut cn (ethanol) t ligno cellulose; tnh hnh s dng thuc ho hc bo v thc vt; x l nc thi bng bin php sinh hc...#Cng ngh sinh hc#Cng ngh vi sinh#Mi trng#Vi sinh v t#V Nguyn Thnh#P.Nhung#288172#Phm Vn Ty## 00752000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020020000650070013000850220004000980040 01900102008000500121009001100126010000500137011001500142021023600157020000900393 020000900402039000800411013000700419020001100426005001300437#VL12.00599#VL12.006 00#34000#Vi?t#TH308K#625.7#^214# B Chng#Thit k ng t# B Chng#T .1#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b27cm#Trnh by nhng khi n him chung v ng t, phn tch s chuyn ng ca xe trn ng, thit k ng cong nm, thit k mt ct dc v mt ct ngang, quy lut chuyn ng ca d ng xe, thit k cnh quan ng t, nt giao thng#Thit k#ng b#P.Nhung# 288173#Gio trnh# B Chng## 01060000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050017000520020020000690070017000890220004001062210 02100110004001800131008000500149009001100154010000500165011001500170021043700185 02000090062202000090063102000130064002000090065302000050066202000110066703900080 0678013000700686005001700693#VL12.00601#VL12.00602#75000#Vi?t#TH308K#624.2#^214 #Nguyn Xun Trc#Thit k ng t#Nguyn Xun Trc#T.3#Cng trnh vt sng# Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a307tr.^b27cm#Gii thiu vic thit k c c cng trnh vt sng ln, va v nh nh thit k thu vn, thu lc, d on xi l khu vc cu, thit k cao mng tr cu, nn ng p qua bi sng, k iu chnh dng chy, k bo v chng xi nn ng, cc bin php ch ng ch ng xi tr cu, tnh ton thu vn thy lc cng, ng trn, ng thm v vn kho st o c thu vn phc v cho thit k cu v cng trn ng t v ng st#Thit k#ng b#Cu ng b#Cu vt#Sng#Gio trnh#P.Nhung#28817 4#Nguyn Xun Trc## 00903000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020020000660070014000860220004001002210 02900104004001800133008000500151009001100156010000500167011001500172021034900187 020000900536020000900545020000900554020001100563039000800574013000700582#VL12.00 603#VL12.00604#74000#Vi?t#TH308K#625.7#^214#Dng Hc Hi#Thit k ng t#D ng Hc Hi#T.4#Kho st thit k ng t#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc# 2012#^a301tr.^b27cm#Trnh by cng tc kho st thit k ng t cc giai on khc nhau; phng php phn tch hiu qu kinh t, nh gi so snh phng n trong thit k; phng php thit k bnh , trc dc v trc ngang; thit k cnh quan v bo v mi trng; c im cng tc kho st thit k ng t cc vng c iu kin thin nhin khc nhau...#Kho st#Thit k#ng b#Gio trnh#P.Nhung#288175## 00925000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050019000490020013000680030121000810070041002020040 01900243008000500262009001100267010000500278011001500283021028500298020001300583 020001100596005001300607039000800620013000700628#VL12.00606#VL12.00605#59000#Vi ?t#H401S#572#^214#Phm Th Trn Chu#Ho sinh hc# c Hi ng thm nh sc h ca B Gio dc v o to gii thiu lm sch dng chung cho cc trng i h c S phm#Phm Th Trn Chu (ch.b.), Trn Th ng#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGi o dc#2012#^a279tr.^b27cm#Trnh by nhng c tnh chung, vai tr sinh hc, th nh phn cu to ch yu ca protein, axit nucleic, xacarit, lipit, vitamin, enzi m, hoocmon; khi nim chung v s trao i cht v trao i nng lng; mi lin h gia cc qu trnh trao i xacarit, lipit, protein v axit nucleic#Ho sinh hc#Gio trnh#Trn Th ng#P.Nhung#288176## 00917000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020021000640070013000850040018000980080 00500116009001100121010000500132011001500137021045500152020001800607020001100625 039000800636013000700644#VL12.00607#VL12.00608#36000#Vi?t#D513S#621.8#^214#Ninh c Tn#Dung sai v lp ghp#Ninh c Tn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#201 2#^a175tr.^b27cm#Trnh by nhng khi nim v nguyn tc c bn la chn dung sai cho cc thng s hnh hc chi tit, dung sai lp ghp b mt trn, dung sai hnh dng, v tr v nhm b mt, dung sai kch thc gc v lp ghp cn trn, dung sai lp ghp ren, truyn ng bnh rng, cc chui kch thc, cch ghi k ch thc cho bn v chi tit my, km theo phm vi ng dng ca cc kiu lp ti u chun v hng dn cch la chn dung sai trong cc trng hp c th#Dung sai lp ghp#Gio trnh#P.Nhung#288177## 00822000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020029000650070043000940220004001370040 01900141008000500160009001100165010000500176011001500181021019200196020001200388 02000090040002000080040902000110041700500160042800500130044403900080045701300070 0465005001200472#VL12.00609#VL12.00610#26000#Vi?t#B103T#624.076#^214#ng Vn C #Bi tp v k thut xy dng#ng Vn C, Nguyn Quang C, on Nh Kim#T.1#T i bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2012#^a127tr.^b27cm#Gm cc bi tp b tr v b i tp chnh thc lin quan n nhng kin thc c bn v v k thut xy dng n h: cc tiu chun c bn v thit lp bn v, cch v hnh hc v biu din vt th#V k thut#Xy dng#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Quang C#on Nh Kim#P.Nhun g#288178#ng Vn C## 00824000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020017000620070061000790040018001400080 00500158009001100163010000500174011001500179021026500194020001100459020001100470 005001500481005002300496039000800519013000700527#VL12.00611#VL12.00612#72000#Vi ?t#H401H#547#^214# nh Rng#Ho hc hu c 2# nh Rng (ch.b.), ng nh Bch, Nguyn Th Thanh Phong#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a347tr.^b27 cm#Trnh by khi nim chung, ng phn v danh php, cc phng php iu ch, tnh cht vt l v ho hc, gii thiu mt s hp cht tiu biu v ng dng c a dn xut halogen, hp cht c nguyn t, Ancol-phenol-ete, Anehit v xeton, Axit cacboxylic v dn xut#Ho hu c#Gio trnh#ng nh Bch#Nguyn Th Than h Phong#P.Nhung#288179## 00785000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020034000660070013001000040018001130080 00500131009001100136010000500147011001500152021030000167020000500467020000800472 020001200480039000800492013000700500#VL12.00613#VL12.00614#84000#Vi?t#TR106B#62 1.31#^214#V Quang Hi#Trang b in in t cng nghip#V Quang Hi#Ti bn l n th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a431tr.^b27cm#Trnh by nhng khi nim c bn v mt h thng truyn ng in, ng c in v cc c tnh c bn ca ng c in, tnh chn cng sut ng c, cc b bin i, cc h thng iu chnh tc truyn ng in, cc phn t khng ch t ng T, truyn ng nhiu ng c v vn an ton in#in#in t#Cng nghip#P.Nhung#288180## 00710000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020025000690070032000940040019001260080 00500145009001100150010000500161011001500166021019700181020001700378020000800395 005001700403039000500420013000700425#VL12.00616#VL12.00615#86000#Vi?t#B103T#620 .10076#^214#Bi Trng Lu#Bi tp sc bn vt liu#Bi Trng Lu, Nguyn Vn V ng#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2012#^a443tr.^b27cm#Tm tt l thuyt km theo cc v d, bi gii mu v bi tp v sc bn vt liu: ko - nn ng tm, tnh cc mi ghp, trng thi ng sut bin dng - nh lut Hc tng qut, cc thuyt bn...#Sc bn vt liu#Bi tp#Nguyn Vn Vng#Uyn#288181## 00907000000000337000450002600110000002600110001102000130002202000120003501400080 00470410005000551810008000600820004000688080005000720050015000770020016000920070 04500108022000400153221002700157008000500184009001100189010000500200011001500205 01500180022002102620023802000160050002000110051600500150052703900050054201300070 0547005001500554#VL12.00617#VL12.00618#H thn kinh#H ni tit#190000#Vi?t#GI- 103P#611#^214#Trnh Vn Minh#Gii phu ngi#B.s.: Trnh Vn Minh (ch.b.), Nguy n Vn Huy#T.3#H thn kinh - H ni tit#^aH.#^aGio dc#2012#^a543tr.^b27cm#TT S ghi: B Y t#Gii thiu i cng v h thn kinh, phi thai h thn kinh; v h thn kinh trung ng (tu sng, thn no, tiu no...); v h thn kinh ngoi bin (cc dy thn kinh s, h thn kinh t ch, cp mu cho h thn kinh trung ng, mng no tu); v h ni tit#Gii phu ngi#Gio trnh#Nguyn Vn Huy#U yn#288182#Trnh Vn Minh## 00525000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030018000580070040000760040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155020001800169005001200187005001400199039000500213 013000700218020000900225020001300234#VL12.00619#14000#Vi?t#X200L#895.9223#^214# Xe lu v xe ca#Ch giao thng#Li: Phng Tho ; Tranh: Trn Anh Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Phng Tho#Trn Anh Tun#Uyn#288183#Vit Nam#Truyn tranh## 00520000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030025000600070048000850080005001330090011001380100 00500149011001400154020001800168020000900186020001300195005001900208005001500227 039000500242013000700247#VL12.00620#14000#Vi?t#S550T#895.9223#^214#S tch hoa hng#Ch th gii thc vt#Li: Nguyn Minh Phng ; Tranh: o Xun Thnh#^a H.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Minh Phng#o Xun Thnh#Uyn#288184## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020011000440030013000550070060000680040018001280080005001460090 01100151010000500162011001400167012002000181020001800201020000900219020001300228 005001700241005001500258005001300273039000500286013000700291#VL12.00621#14000#V i?t#NH450C#895.9223#^214#Nh c ci#Truyn tranh#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Tranh: Phng Vn H#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b28c m#Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L Th nh Tuyt# ng Thu Qunh#Phng Vn H#Uyn#288185## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070063000640040018001270080005001450090 01100150010000500161011001400166012002000180020001800200020000900218020001300227 005001700240005001500257005001600272039000500288013000700293#VL12.00622#14000#V i?t#C126K#895.9223#^214#Cy kh#Truyn tranh#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qu nh ; Tranh: inh Thanh Lim#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b28cm #Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L Th nh Tuyt# ng Thu Qunh#inh Thanh Lim#Uyn#288186## 00611000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020011000430030013000540070066000670040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172012002000186020001800206020000900224020001300233 005002100246005001500267005001500282039000500297013000700302#VL12.00623#14000#V i?t#H401M#895.9223#^214#Hoa mo g#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Ngc Chm, ng Thu Qunh ; Tranh: Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr. ^b28cm#Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Th Ng c Chm#ng Thu Qunh#Phm Ngc Tun#Uyn#288187## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580070057000710040018001280080005001460090 01100151010000500162011001400167012002000181020001800201020000900219020001300228 005001700241005001500258005001000273039000500283013000700288#VL12.00624#14000#V i?t#105N#895.9223#^214#n ngng tri#Truyn tranh#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Tranh: Bch Hng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b28c m#Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L Th nh Tuyt# ng Thu Qunh#Bch Hng#Uyn#288188## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020017000450030013000620070044000750040018001190080005001370090 01100142010000500153011001400158012002000172020001800192020000900210020001300219 005001500232005001500247039000500262013000700267#VL12.00625#14000#Vi?t#CH527-O# 895.9223#^214#Chuyn ng Ging#Truyn tranh#Li: ng Thu Qunh ; Tranh: Phm Ng c Tun#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b28cm#Sch tranh mu gio #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#ng Thu Qunh#Phm Ngc Tun#uyn#2881 89## 00595000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020013000430030013000560070057000690040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165012002000179020001800199020000900217020001300226 005001700239005001500256005001000271039000500281013000700286#VL12.00626#14000#V i?t#C126T#895.9223#^214#Cy to thn#Truyn tranh#Li: L Th nh Tuyt, ng Th u Qunh ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b28cm# Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L Th nh Tuyt#n g Thu Qunh#L Thu H#Uyn#288190## 00554000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020018000440030013000620070039000750040018001140080005001320090 01100137010000500148011001400153012002000167020001800187020000900205020001300214 005001500227005001000242039000500252013000700257#VL12.00627#14000#Vi?t#CH500T#8 95.9223#^214#Ch th tinh khn#Truyn tranh#Li: ng Thu Qunh ; Tranh: Thi H ng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b28cm#Sch tranh Mu gio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#ng Thu Qunh#Thi Hng#Uyn#288191## 00554000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020013000430030013000560070042000690040018001110080005001290090 01100134010000500145011001400150012002000164020001800184020000900202020001300211 005001200224005001600236039000500252013000700257#VL12.00628#14000#Vi?t#Q501B#89 5.9223#^214#Qa bu tin#Truyn tranh#Li: H Th Minh ; Tranh: Nguyn V Quyn# Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b28cm#Sch tranh mu gio#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H Th Minh#Nguyn V Quyn#Uyn#288192## 00516000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640070035000770040018001120080005001300090 01100135010000500146011001400151020001800165020000900183020001300192005001200205 005000900217039000500226013000700231#VL12.00629#14000#Vi?t#C108T#895.9223#^214# Co, Th v G trng#Truyn tranh#Li: H Th Minh ; Tranh: Minh Tr#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#H Th Minh#Minh Tr#Uyn#288193## 01103000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020047000490030020000960070060001160080005001760090028001810100 00500209011002000214015005100234021036700285020001300652020000900665020000800674 00500180068200500160070000500130071600500150072900500210074403900050076501300070 0770#VL12.00630#VL12.00631#Vi?t#B108C#338.709597#^214#Bo co thng nin doanh nghip Vit Nam 2011#Lin kt kinh doanh#Phm Th Thu Hng (ch.b.), Lng Minh H un, L Thanh Hi...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^aXXI, 211tr.^b27cm# TTS ghi: Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam#Khi qut mi trng kinh doan h trong nc v trn th gii nm 2011. Phc ho mt s nt chnh v nng lc do anh nghip Vit Nam thng qua cc ch s v lao ng v ti chnh trong mt s n gnh c la chn. Bo co cng a ra mt s kin ngh chnh sch nhm ci thi n mi trng kinh doanh v gi i vi doanh nghip trong vic tng cng nn g lc cnh tranh#Doanh nghip#Vit Nam#Bo co#Phm Th Thu Hng#Lng Minh Hun #L Thanh Hi#on Th Quyn#Nguyn Th Thu Hng#Uyn#288194## 00597000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030013000550070021000680220004000892210014000930080 00500107009001100112010000500123011001400128012006500142020000900207020000900216 020001300225005001000238005001000248039000500258013000700263020001300270#VN12.01 909#8000#Vi?t#455M#372.82#^214#ng mo gia s#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh Hn g#T.1#m trung thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b18cm#T Truyn tranh Gio dc k nng sng dnh cho hc sinh tiu hc#Gio dc#Tiu hc#Truyn tranh#Kim Khnh #Minh Hng#Uyn#288195#K nng sng## 00602000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030013000550070021000680220004000892210019000930080 00500112009001100117010000500128011001400133012006500147020000900212020000900221 020001300230005001000243005001000253039000500263013000700268020001300275#VN12.01 910#8000#Vi?t#455M#372.82#^214#ng mo gia s#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh Hn g#T.2#Chuyn ngoi ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b18cm#T Truyn tranh Gio dc k nng sng dnh cho hc sinh tiu hc#Gio dc#Tiu hc#Truyn tranh#Kim Khnh#Minh Hng#Uyn#288196#K nng sng## 00604000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020015000410030013000560070021000690220004000902210020000940080 00500114009001100119010000500130011001400135012006500149020000900214020000900223 020001300232005001000245005001000255039000500265013000700270020001300277#VN12.01 911#Vi?t#455M#372.82#^214#12000#ng mo gia s#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh H ng#T.3#Con chut tinh qui#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b18cm#T Truyn tranh Gi o dc k nng sng dnh cho hc sinh tiu hc#Gio dc#Tiu hc#Truyn tranh#Ki m Khnh#Minh Hng#Uyn#288197#K nng sng## 00602000000000313000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400060 00290410005000350020015000400030013000550070021000680220004000892210019000930080 00500112009001100117010000500128011001400133012006500147020000900212020000900221 020001300230005001000243005001000253039000500263013000700268020001300275#VN12.01 912#455M#372.82#^214#8000#Vi?t#ng mo gia s#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh Hn g#T.4#Ghi bn vo ca s#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b18cm#T Truyn tranh Gio dc k nng sng dnh cho hc sinh tiu hc#Gio dc#Tiu hc#Truyn tranh#Kim Khnh#Minh Hng#Uyn#288198#K nng sng## 00591000000000313000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400060 00290410005000350020015000400030013000550070021000680220004000892210008000930080 00500101009001100106010000500117011001400122012006500136020000900201020000900210 020001300219005001000232005001000242039000500252013000700257020001300264#VN12.01 913#455M#372.82#^214#8000#Vi?t#ng mo gia s#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh Hn g#T.5#Rn cn#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b18cm#T Truyn tranh Gio dc k nn g sng dnh cho hc sinh tiu hc#Gio dc#Tiu hc#Truyn tranh#Kim Khnh#Minh Hng#Uyn#288199#K nng sng## 00595000000000313000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400060 00290410005000350020015000400030013000550070021000680220004000892210012000930080 00500105009001100110010000500121011001400126012006500140020000900205020000900214 020001300223005001000236005001000246039000500256013000700261020001300268#VN12.01 914#455M#372.82#^214#8000#Vi?t#ng mo gia s#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh Hn g#T.6#M bn vic#^aH.#^aGio dc#2011#^a26tr.^b18cm#T Truyn tranh Gio dc k nng sng dnh cho hc sinh tiu hc#Gio dc#Tiu hc#Truyn tranh#Kim Khnh#M inh Hng#Uyn#288200#K nng sng## 00606000000000313000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020015000410030013000560070021000690220004000902210023000940080 00500117009001100122010000500133011001400138012006500152020000900217020001300226 005001000239005001000249039000400259013000700263020000900270020001300279#VN12.01 915#455M#372.82#^214#12000#Vi?t#ng mo gia s#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh H ng#T.7#Ba cm khng bnh yn#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b18cm#T Truyn tranh Gio dc k nng sng dnh cho hc sinh tiu hc#Gio dc#Truyn tranh#Kim Khn h#Minh Hng#Hu#288201#Tiu hc#K nng sng## 00597000000000313000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020015000410030013000560070021000690220004000902210014000940080 00500108009001100113010000500124011001400129012006500143020000900208020001300217 005001000230005001000240039000400250013000700254020000900261020001300270#VN12.01 916#455M#372.82#^214#12000#Vi?t#ng mo gia s#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh H ng#T.8#Ngi xui xo#^aH.#^aGio dc#2011#^a51tr.^b18cm#T Truyn tranh Gio dc k nng sng dnh cho hc sinh tiu hc#Gio dc#Truyn tranh#Kim Khnh#Minh H ng#Hu#288202#Tiu hc#K nng sng## 00590000000000313000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400070 00290410005000360020015000410030013000560070021000690220004000902210007000940080 00500101009001100106010000500117011001400122012006500136020000900201020001300210 020001300223005001000236005001000246039000400256013000700260020000900267#VN12.01 917#455M#372.82#^214#12000#Vi?t#ng mo gia s#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh H ng#T.9#X th#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b18cm#T Truyn tranh Gio dc k nn g sng dnh cho hc sinh tiu hc#Gio dc#K nng sng#Truyn tranh#Kim Khnh#M inh Hng#Hu#288203#Tiu hc## 00591000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030013000550070021000680220005000892210008000940080 00500102009001100107010000500118011001400123012006500137020000900202020001300211 020001300224005001000237005001000247039000400257013000700261020000900268#VN12.01 918#8000#Vi?t#455M#372.82#^214#ng mo gia s#Truyn tranh#Kim Khnh, Minh Hn g#T.10#Lt xc#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b18cm#T Truyn tranh Gio dc k n ng sng dnh cho hc sinh tiu hc#Gio dc#K nng sng#Truyn tranh#Kim Khnh# Minh Hng#Hu#288204#Tiu hc## 00824000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020032000550030022000870070060001090080005001690090 01100174010000500185011001500190021018600205020001100391020001400402020000700416 00500150042300500110043800500130044900500100046203900040047201300070047602000150 0483#VN12.01919#VN12.01920#40000#Vi?t#S450T#495.92201#^214#S tay t tri ngha ting Vit#Dng trong nh trng#Trn Ngc Dung (ch.b.), Thu Dng, Khnh Ph ng, T Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a347tr.^b18cm#Tp hp cc t tri ngha thn g dng trong ting Vit, c sp xp theo th t vn ch ci ca cc mc t cn g vi cc t tri ngha tng ng, km theo phn gii ngha v v d c th#Tin g Vit#T tri ngha#S tay#Trn Ngc Dung#Thu Dng#Khnh Phng#T Phng#Hu #288205#Sch tham kho## 00813000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020029000550030022000840070066001060080005001720090 01100177010000500188011001500193021018000208020001100388020001100399020000700410 005002300417005001400440039000400454005001900458013000700477020001500484#VN12.01 921#VN12.01922#40000#Vi?t#S450T#495.92201#^214#S tay t ng m ting Vit#Dn g trong nh trng#Nguyn Trng Khnh (ch.b.), Nguyn Th Trung Thnh, o Th L uyn#^aH.#^aGio dc#2011#^a439tr.^b18cm#Tp hp cc t ng m thng dng trong ting Vit, c sp xp theo th t vn ch ci ca cc mc t cng vi cc t ng m tng ng, km theo phn gii ngha v v d c th#Ting Vit#T ng m#S tay#Nguyn Th Trung Thnh#o Th Luyn#Hu#Nguyn Trng Khnh#288206#Sc h tham kho## 00844000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020045000550030022001000070059001220080005001810090 01100186010000500197011001500202021018400217020001100401020001500412020000700427 00500150043400500140044903900040046300500150046702000140048201300070049602000150 0503#VN12.01923#VN12.01924#18000#Vi?t#S450T#495.92201#^214#S tay t tng hnh , tng thanh ting Vit#Dng trong nh trng#Trn Ngc Dung (ch.b.), L Nguyn Lm, Nguyn Khnh Phng#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b18cm#Trnh by khi l c v t tng hnh v t tng thanh. ng thi, gii ngha 743 t tng hnh v 386 t tng thanh thng dng trong ting Vit, c sp xp theo th t vn ch ci#Ting Vit#T tng thanh#S tay#Trn Ngc Dung#L Nguyn Lm#Hu#Trn Ng c Dung#T tng hnh#288207#Sch tham kho## 00675000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020020000630070032000830080005001150090 01100120010000500131011001500136012003100151021014500182020001000327020001000337 020001000347005001700357039000400374013000700378#VN12.01925#VN12.01926#29000#Vi ?t#T103C#428#^214#inh c Hng#Ti chnh ngn hng#inh c Hng, Nguyn Tin D ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a252tr.^b18cm#T sch Ting Anh chuyn ngnh#Cung cp cc t vng thng dng v kin thc c bn trong lnh vc ti chnh, ngn hng t hng qua cc bi luyn c, luyn t vng v luyn nghe#Ting Anh#Ti chnh#Ngn hng#Nguyn Tin Dng#Hu#288208## 00672000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020021000630070032000840080005001160090 01100121010000500132011001500137012003100152021014300183020001000326020000900336 020000900345005001700354039000400371013000700375#VN12.01927#VN12.01928#19000#Vi ?t#B105H#428#^214#inh c Hng#Bn hng v Tip th#inh c Hng, Nguyn Tin Dng#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b18cm#T sch Ting Anh chuyn ngnh#Cung cp cc t vng thng dng v kin thc c bn trong lnh vc bn hng, tip th th ng qua cc bi luyn c, luyn t vng v luyn nghe#Ting Anh#Bn hng#Tip t h#Nguyn Tin Dng#Hu#288209## 00671000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020020000630070032000830080005001150090 01100120010000500131011001500136012003100151021014300182020001000325020000800335 020001000343005001700353039000400370013000700374#VN12.01929#VN12.01930#29000#Vi ?t#D500L#428#^214#inh c Hng#Du lch - Khch sn#inh c Hng, Nguyn Tin D ng#^aH.#^aGio dc#2011#^a204tr.^b18cm#T sch Ting Anh chuyn ngnh#Cung cp cc t vng thng dng v kin thc c bn trong lnh vc du lch, khch sn th ng qua cc bi luyn c, luyn t vng v luyn nghe#Ting Anh#Du lch#Khch s n#Nguyn Tin Dng#Hu#288210## 00718000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020014000630070056000770080005001330090 01100138010000500149011001400154012003100168015001600199021013000215020001000345 020001400355005001500369005001700384039000800401013000700409#VN12.01931#VN12.019 32#19000#Vi?t#K000#428#^214#inh c Hng#K thut in#inh c Hng (ch.b.), Nguyn Th Bc, Trn Hng Giang#^aH.#^aGio dc#2011#^a88tr.^b18cm#T sch ti ng Anh chuyn ngnh#Th mc: tr. 86#Gm 10 bi hc theo cc ch trong lnh v c k thut in di hnh thc cc bi luyn c, luyn t vng v cc bi luyn nghe#Ting Anh#K thut in#Nguyn Th Bc#Trn Hng Giang#P.Nhung#288211## 00599000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070058000600040018001180080005001360090011001410100 00500152011001700157020000900174020000600183020000300189020000800192020001500200 005001400215005001400229005001600243005001100259039000800270013000700278#VN12.01 933#5600#Vi?t#B103T#741.076#^214#Bi tp m thut 6#Phm Ngc Ti, Triu Khc L , Nguyn c Ton, Nguyn Nam#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b1 7x24cm#M thut#Lp 6#V#Bi tp#Sch gio khoa#Phm Ngc Ti#Triu Khc L#Nguy n c Ton#Nguyn Nam#P.Nhung#288212## 00599000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070058000600040018001180080005001360090011001410100 00500152011001700157020000900174020000600183020000300189020000800192020001500200 005001400215005001400229005001600243005001100259039000800270013000700278#VN12.01 934#5600#Vi?t#B103T#741.076#^214#Bi tp m thut 7#Phm Ngc Ti, Triu Khc L , Nguyn c Ton, Nguyn Nam#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b1 7x24cm#M thut#Lp 7#V#Bi tp#Sch gio khoa#Phm Ngc Ti#Triu Khc L#Nguy n c Ton#Nguyn Nam#P.Nhung#288213## 00599000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070058000600040018001180080005001360090011001410100 00500152011001700157020000900174020000600183020000300189020000800192020001500200 005001400215005001400229005001600243005001100259039000800270013000700278#VN12.01 935#5600#Vi?t#B103T#741.076#^214#Bi tp m thut 8#Phm Ngc Ti, Triu Khc L , Nguyn c Ton, Nguyn Nam#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b1 7x24cm#M thut#Lp 8#V#Bi tp#Sch gio khoa#Phm Ngc Ti#Triu Khc L#Nguy n c Ton#Nguyn Nam#P.Nhung#288214## 00599000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070058000600040018001180080005001360090011001410100 00500152011001700157020000900174020000600183020000300189020000800192020001500200 005001400215005001400229005001600243005001100259039000800270013000700278#VN12.01 936#3800#Vi?t#B103T#741.076#^214#Bi tp m thut 9#Phm Ngc Ti, Triu Khc L , Nguyn c Ton, Nguyn Nam#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr.^b1 7x24cm#M thut#Lp 9#V#Bi tp#Sch gio khoa#Phm Ngc Ti#Triu Khc L#Nguy n c Ton#Nguyn Nam#P.Nhung#288215## 00556000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390070063000510040019001140080005001330090011001380100 00500149011001700154020000700171020000600178020001500184005001700199005001600216 005001000232005000900242039000800251013000700259#VN12.01937#4000#Vi?t#V460V#372 .5#^214#V v tp 1#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn, Thu t#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 1#Sch gi o khoa#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#m Luyn# Thut#P.Nhung#288216## 00579000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390070056000510040018001070080005001250090011001300100 00500141011001700146020000700163020000600170020001500176005001700191005001600208 005001000224005001500234005001300249039000800262013000700270#VN12.01938#4000#Vi ?t#V460T#372.5#^214#V tp v 2#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m L uyn...#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 2#Sc h gio khoa#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#m Luyn#Trnh c Minh#Bi Thu t#P.Nhung#288217## 00584000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390070060000510040018001110080005001290090011001340100 00500145011001700150020000700167020000600174020001500180005001700195005001600212 005001400228005001000242039000800252005001500260013000700275#VN12.01939#4300#Vi ?t#V460T#372.5#^214#V tp v 3#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, Triu Khc L...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 3 #Sch gio khoa#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#Triu Khc L#m Luyn#P.Nhung #Trnh c Minh#288218## 00587000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390070061000510040018001120080005001300090011001350100 00500146011001700151020000700168020000600175020001500181005001700196005001600213 005001500229005001000244005001600254039000800270013000700278#VN12.01940#5500#Vi ?t#V460T#372.5#^214#V tp v 4#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, Bch Ngc Dip...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 4#Sch gio khoa#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#Bch Ngc Dip#m Luyn#Ng T hanh Hng#P.Nhung#288219## 00587000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390070061000510040018001120080005001300090011001350100 00500146011001700151020000700168020000600175020001500181005001700196005001600213 005001500229005001000244005001600254039000800270013000700278#VN12.01941#5500#Vi ?t#V460T#372.5#^214#V tp v 5#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, Bch Ngc Dip...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 5#Sch gio khoa#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#Bch Ngc Dip#m Luyn#Ng T hanh Hng#P.Nhung#288220##