00833000000000277000450004100050000080800050000503900050001000200230001500500170 00380050012000550070030000670040013000970080005001100090023001150100005001380110 01500143082000700158013000700165014000700172026001100179026001100190181000700201 020002300208020001900231021030500250#Vi?t#^214#H.H#Nh my in nguyn t#Nguy n Ln Trng# Anh Tun#Nguyn Ln Trng, Anh Tun#In ln th 3#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2011#^a113tr.^b24cm#621.48#286046#34000#VL12.00312#VL12.00313#NH 100M#Nh my in nguyn t#Ht nhn nguyn t#Trnh by mt s kin thc c bn v nng lng nguyn t trong cn bng nng lng trn th gii, ht nhn nguy n t, tia phng x, l phn ng ht nhn, nh my in ht nhn, nhin liu ht nhn, cht thi ht nhn v tnh an ton ca l phn ng ht nhn cng ng dng nng lng ht nhn Vit Nam.## 00895000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200170001500500160 00320050017000480050012000650070055000770080005001320090023001370100005001600110 01500165015003400180082000400214013000700218014000700225026001100232026001100243 181000700254020000500261020001100266020001700277021029900294#Vi?t#^214#H.H#Ph ng php tnh#Phm Xun Khang#Nguyn Minh Khoa#L Th Thu#Phm Xun Khang (ch.b. ), Nguyn Minh Khoa, L Th Thu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a116tr.^b27cm #TTS ghi: Trng i hc in lc#515#286047#22000#VL12.00314#VL12.00315#PH561 P#Ton#Gio trnh#Phng php tnh#Trnh by mt s kin thc c bn v s xp x v sai s, gii gn ng phng trnh v h phng trnh phi tuyn tnh, gii h phng trnh i s tuyn tnh, a thc ni suy v phng php bnh phng b nht, tnh gn ng o hm v tch phn xc nh, gii gn ng phng trnh v i phn thng## 00924000000000325000450004100050000080800050000503900060001000200680001600500160 00840050012001000050015001120050018001270050017001450070056001620080005002180090 02300223010000500246011001500251015004800266082000800314013000700322014000700329 02600110033602600110034718100060035802000050036402000090036902000110037802102090 0389#Vi?t#^214#K.Nga#H thng bi th nghim trong o to ngnh cng ngh k th ut t#V Thanh Chng# Cng t#Nguyn Vn Nam#Nguyn nh Cng#Trn Quang Thanh#V Thanh Chng (ch.b.), Cng t, Nguyn Vn Nam...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a168tr.^b24cm#TTS ghi: B Cng Thng. Trng i hc Sao #6 29.222#286048#45000#VL12.00288#VL12.00289#H250T# t#K thut#Th nghim#Trnh by khi qut cc bi th nghim v phn phun xng in t, h thng phanh ABS, h thng nh la trn xe t, nghin cu v kh thi, cc tiu chun v kh th i trong ng c v phng php kim tra...## 00818000000000277000450004100050000080800050000503900050001000200310001500500170 00460050017000630070035000800080005001150090023001200100005001430110015001480150 03400163082000700197013000700204026001100211026001100222181000600233020001400239 020001100253020000900264021026700273#Vi?t#^214#H.H#Vn hnh kinh t h thng i n#Trn Quang Khnh#Ma Th Thu Huyn#Trn Quang Khnh, Ma Th Thu Huyn#^aH.#^aK hoa hc v K thut#2011#^a279tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc#621.31 #286049#VL12.00291#VL12.00290#V121H#H thng in#Gio trnh#Vn hnh#Gii thiu nhng vn chung v c im kt cu ca cc phn t h thng in; nhng vn quan trng v cng tc vn hnh ci thin ch h thng in v cc thao t c vn hnh c th trong nh my in, trm bin p, ng dy truyn ti v ph n phi in nng## 00823000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200140001500300470 00290050016000760070016000920080005001080090023001130100005001360110015001410150 03400156082000700190013000700197026001100204026001100215181000600226020000500232 020000900237020001100246020001900257021025700276#Vi?t#^214#H.H#o lng in#L u hnh ni b, dng cho h trung hc mt nm#Trn Vn Thng#Trn Vn Thng#^aH .#^aKhoa hc v K thut#2011#^a112tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc#6 21.37#286050#VL12.00292#VL12.00293#400L#in#o lng#Gio trnh#Trung hc k t hut#Trnh by nhng khi nim c bn v k thut o lng; nguyn l v cu to ca nhng dng c o lng c in truyn thng; nguyn l lm vic v cu to ca mt vi loi dng c o k thut s, dng c in t ghi cc i lng bi n i theo thi gian## 01068000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200330001500500150 00480050015000630050012000780070056000900080005001460090023001510100005001740110 01500179015005300194082000700247013000700254026001100261026001100272181000600283 020001400289020001000303020001100313021045400324#Vi?t#^214#H.H#Bo v r le tro ng h thng in#Nguyn Vn t#Trn nh Long#Phm Th M#Nguyn Vn t b.s. ; H..: Trn nh Long, Phm Th M#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a151tr.^b27 cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#621.31#286051#VL12.00294 #VL12.00295#B108V#H thng in#Rle in#Gio trnh#Trnh by mt s vn c bn ca k thut bo v h thng in bng r le; nguyn tc tc ng, cch thc hin cc loi bo v thng gp; nhng vn chung v bo v cc phn t trong h thng in nh ng dy truyn ti, my pht in, my bin p, thanh gp n h my in v trm bin p, ng c in cao p; cc ch h hng v lm vic khng bnh thng ca h thng in; nguyn l lm vic v chc nng cc phn t chnh trong s bo v## 00697000000000253000450004100050000080800050000503900050001000200280001500500160 00430070016000590080005000750090023000800100005001030110015001080150053001230820 00400176013000700180026001100187026001100198181000800209020001700217020001100234 021019800245#Vi?t#^214#H.H#Gio trnh vt l i cng#Nguyn Huy Cng#Nguyn H uy Cng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a178tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#530#286052#VL12.00297#VL12.00296#GI-108T#Vt l i cng#Gio trnh#Trnh by mt s kin thc c bn v c, nhit, in t hc, q uang hc sng v vt l lng t. ng thi chn lc mt s bi tp cui mi ch ng cng c cc kin thc l thuyt ca chng trnh## 00778000000000265000450004100050000080800050000503900050001000200250001500500200 00400050013000600070034000730080005001070090023001120100005001350110015001400150 07500155082000400230013000700234026001100241026001100252181000800263020000800271 020001100279021022200290#Vi?t#^214#H.H#Gio trnh ho i cng#Phng Th Xun Bnh#o Th Tho#Phng Th Xun Bnh, o Th Tho#^aH.#^aKhoa hc v K thut# 2011#^a144tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Khoa hc c bn. - L u hnh ni b#540#286053#VL12.00304#VL12.00305#GI-108T#Ho hc#Gio trnh#Trnh by mt s kin thc c bn v cu to nguyn t, h thng tun hon, cc trng thi tp hp ca cc cht, nhit ng hc ho hc, ng ho hc, dung dch, cc qu trnh in ho v ho hc ng dng trong ngnh in## 00916000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200290001500500140 00440050016000580050017000740070061000910080005001520090023001570100005001800110 01500185015005300200082000600253013000700259026001100266026001100277181000700288 020001400295020001100309020001300320021029300333#Vi?t#^214#H.H#Nguyn l my & chi tit my#Tng Quc Nam#Phm Xun Khang#Nguyn Trng An#Tng Quc Nam b.s. ; H..: Phm Xun Khang, Nguyn Trng An#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a199t r.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#621.8#286054#VL12. 00306#VL12.00307#NG527L#Nguyn l my#Gio trnh#Chi tit my#Trnh by mt s k in thc c bn v nguyn l my; cu trc v xp loi c cu; ma st; ng hc v ng lc hc c cu 4 khu phng; nhng vn c bn v chi tit my; cc lo i truyn ng ai, xch, bnh rng, trc vt - bnh vt; cc chi tit my ghp; trc - trc - khp ni v l xo## 00649000000000241000450004100050000080800050000503900050001000200720001500800050 00870090018000920100005001100110014001150150042001290820004001710130007001750260 01100182026001100193181000600204020001000210020000900220020000900229021016900238 #Vi?t#^214#H.H#Hng dn k thut chn nui mt s loi ng vt ti cc tnh m in ni#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a95tr.^b20cm#TTS ghi: U ban Dn tc. V T uyn truyn#636#286055#VV12.02759#VV12.02758#H561D#Chn nui#ng vt#Min ni#H ng dn k thut chn nui ln rng thun chng, hu c ging v ly nhung, n hm, cu Phan Rang, iu, g Sao, g H'mng, d, chn nhung en v ba ba th ng phm## 00554000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020041000480070035000890080005001240090018001290100005001470110 01400152020001700166020000900183039000500192020001200197013000700209005000900216 005001100225005001000236005001200246005000600258#VV12.02760#VV12.02761#Vi?t#H112 L#895.92234#^214#Hy lm t vic nh xy dng bn lng#Minh Anh, Hng Thanh, Anh M...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a95tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam #H.H#Truyn ngn#286056#Minh Anh#Hng Thanh# Anh M#V Mc Min#H L## 00659000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020037000520070011000890080005001000090023001050100 00500128011001500133021019700148020002000345039000500365005001100370020001700381 013000700398#VV12.02762#VV12.02763#32000#Vi?t#PH561P#001.4#^214#Phng php lu n nghin cu khoa hc#V Cao m#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a207tr.^b21cm #Trnh by mt s kin thc c bn v nghin cu khoa hc, l thuyt khoa hc; p hng php la chn v t tn ti, xy dng, chng minh, trnh by lun im khoa hc v t chc thc hin ti#Nghin cu khoa hc#H.H#V Cao m#Phng php lun#286057## 00721000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070018000810080005000990090023001040100 00500127011001500132021021300147020000800360039000500368005001800373020001300391 004001800404020001400422013000700436#VV12.02764#VV12.02765#57000#Vi?t#T406R#004 .01#^214#Ton ri rc cho k thut s#Nguyn Xun Qunh#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2012#^a283tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v l thuyt tp hp, t hp v cc cu trc i s; c bit i su vo i s logic, i s chuyn m ch vector theo quan im hin i. Khi qut v l thuyt nhm, vnh, trng#Tin hc#H.H#Nguyn Xun Qunh#Ton ri rc#Ti bn ln th 2#Ton ng dng#286058# # 00737000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020035000530070016000880080005001040090023001090100 00500132011001500137021024300152020000500395039000500400020001100405005001600416 020000800432020001200440013000700452#VV12.02766#VV12.02767#35000#Vi?t#GI-108T#5 53.7#^214#Gio trnh ho v vi sinh vt nc#Trng Minh Tr#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a220tr.^b21cm#Gii thiu thnh phn ho hc cng nh c tnh l, ho, sinh to nn cht lng cc loi nc, cc phng php phn tch thnh ph n ca nc; cc kin thc c bn v vi sinh vt, vi sinh vt ch th, vi sinh v t trong qu trnh x l nc...#Nc#H.H#Gio trnh#Trng Minh Tr#Ho hc#Vi sinh vt#286059## 00905000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520020056000570070018001130080005001310090023001360100 00500159011001500164021035500179020002300534020000900557039000500566005001800571 020001100589020002000600013000700620#VV12.02768#VV12.02769#116000#Vi?t#V308N#33 3.709597#^214#Vit Nam thin nhin, mi trng v pht trin bn vng#Trng Qua ng Ngc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a484tr.^b24cm#Gii thiu khi lc v tri t, cc dng ti nguyn thin nhin chnh nh t, nc, kh hu, a dng sinh hc, khong sn, nng lng ti to, cht thi rn; vn mi trng cc k hu vc nh th, khu cng nghip, nng thn, bin, cc dng thin tai, s c m i trng v chin lc pht trin bn vng ca ton cu ni chung, ca Vit Nam ni ring#Ti nguyn thin nhin#Vit Nam#H.H#Trng Quang Ngc#Mi trng#Ph t trin bn vng#286060## 00844000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020016000510030086000670070023001530080005001760090 02300181010000500204011001500209021029700224020001100521039000500532005002300537 013000700560020001100567#VV12.02770#VV12.02771#109000#Vi?t#NH305L#662#^214#Nhi n liu sch#Gio trnh dng cho h i hc v Cao hc i hc Bch khoa H Ni v cc trng khc#Nguyn Khnh Diu Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a394t r.^b24cm#Gii thiu tm quan trng ca nhin liu mi thn thin mi trng. Tr nh by v cc phng php sn xut nhin liu sch; ph gia du m pha ch t o nhin liu sch; cc loi nhin liu nh ho Aqualine; sinh hc Biodiezel, sin h hc xng etanol, sinh khi Biomass, hydro v nng lng ti to#Nhin liu#H.H #Nguyn Khnh Diu Hng#286061#Gio trnh## 00786000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470050011000520020010000630070052000730220004001252210048001290080 01600177009005200193010000500245011001500250021012900265020001700394020000900411 020000900420020000900429006001100438039000500449013000700454005001100461#VV12.02 772#VV12.02773#Vi?t#TH203T#398.80959717#^214# Th Tc#Then Thi# Th Tc ch. b., h.. ; L Vn Si s.t., bin dch#Q.1#Li ca trong then ca ngi Thi trng Lai Chu#^aH. ; Lai Chu#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut Lai Chu#20 11#^a927tr.^b21cm#Gii thiu li ht then ca ngi Thi trng Lai Chu bng ch Thi nguyn bn, ting Thi phin m v phn dch sang ting Vit#Vn ho dn g ian#Ht then#Lai Chu#Vit Nam#L Vn Si#H.H#286062# Th Tc## 00845000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020026000580030004000840070082000880080005001700090 01800175010000500193011001500198015007400213020001800287020000900305039000500314 02000040031900500160032300500140033900500140035300500170036700500180038401300070 0402020001700409005001600426005001300442005001600455#VV12.02774#VV12.02775#13500 0#Vi?t#H527T#895.9221008#^214#Huyn thoi min my nc#Th#Trn Nguyn n, Tr n Khnh D, H Xun Hng... ; Tuyn chn: Trn Nhun Minh...#^aH.#^aVn ho d n tc#2011#^a459tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Unesco Th ng Vit Nam. Chi hi Unesc o Th ng H Long#Vn hc trung i#Vit Nam#H.H#Th#Trn Nguyn n#Trn Kh nh D#H Xun Hng#Nguyn Phi Khanh#Nguyn Trung Ngn#286063#Vn hc hin i#T rn Nhun Minh# ng Hnh#Nguyn Xun c## 00791000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020027000450070014000720080005000860090018000910100005001090110 01400114021033400128020000700462020000900469039000500478005000900483013000700492 020001400499020001200513#VV12.02777#VV12.02776#Vi?t#H112T#362.29#^214#Hy trnh xa t nn ma tu#Hi Linh b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a95tr.^b20cm#Trnh b y mt s kin thc nhn bit v ma tu, nghin ma tu; phng php cai nghin m a tu v s kt hp gia gia nh v chnh quyn gip ngi sau cai nghin tr nh ti nghin, ho nhp cng ng; vn phng chng ti nghin, phng chng t nn ma tu trong cng ng dn c v hi p php lut v phng, chng t nn ma tu#Ma tu#Vit Nam#H.H#Hi Linh#286064#T nn x hi#Phng chng## 00742000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050007000480020075000550030018001300070007001480080005001550090 01800160010000500178011001400183021019300197020001000390020001400400020000400414 020000900418020001300427039000500440013000700445#VV12.02778#VV12.02779#Vi?t#T310 H#346.59704#^214#V Mc#Tm hiu nhng quy nh v s dng t vng dn tc th iu s v min ni#Quyn s dng t#V Mc#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a47tr.^ b20cm#Trnh by di dng hi p mt s ni dung c bn v quyn s dng t, g ip tm hiu cc quy nh php lut v giy chng nhn quyn s dng t v thi hn s dng, chuyn quyn s dng t#Php lut#Quyn s dng#t#Vit Nam#Sch hi p#H.H#286065## 00725000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050009000480020023000570070014000800080005000940090018000990100 00500117011001400122020000800136020000900144013000700153021029600160020000800456 039000700464#VV12.02780#VV12.02781#Vi?t#V303H#393.09597#^214#Minh Anh#Vic hiu sao cho ng#Minh Anh b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a37tr.^b20cm#L nghi#Vi t Nam#286066# cp n nhng vn v thc hin np sng vn minh, np sng v sinh trong vic tang l, cng gi nh: th tc khai t, lng tic thng chn t hnh dnh cho ngi mt, gip nhau cng lo vic hiu, anh em on kt t chc l hiu, thc hin tit kim, xo b nhng h tc m tn d oan...#Tang l#T.D ung## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050022000540020022000760030004000980070022001020080 00500124009001900129010000500148011001500153020001700168020000900185020000400194 013000700198039000700205#VV12.02782#VV12.02783#35000#Vi?t#401Q#895.9221#^214#N guyn Hong Kim Oanh#o qunh hoa n mun#Th#Nguyn Hong Kim Oanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a107tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#286067#T.Dung## 00606000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050011000450020024000560070011000800080005000910090018000960100 00500114011001400119020001000133020001300143013000700156020001300163039000700176 021016900183#VV12.02784#VV12.02785#Vi?t#H428#636.08#^214#L Vn Nam#Hi p v bnh gia sc#L Vn Nam#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a95tr.^b20cm#Chn nui#Sch hi p#286068#Bnh gia sc#T.Dung#Trnh by nguyn nhn gy bnh, tc hi, cc h phng tr mt s bnh thng gp gia sc nh: bnh than, bnh xon khun, b nh st Q, bnh l mm long mng, bnh lao...## 00645000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820012000528080005000640020011000690030004000800070048000840080 00500132009001900137010000500156011001500161020001700176020000900193020000400202 02000100020600500160021600500160023200500110024800500180025900500160027701300070 0293039000700300#VV12.02786#VV12.02788#VV12.02787#81000#Vi?t#TH107X#895.9221008 #^214#Thanh Xun#Th#Nguyn c Bnh, Trng Cng Ban, H Thu Ct...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a252tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tuyn tp#Nguyn c Bnh#Trng Cng Ban#H Thu Ct#Nguyn Kiu Chinh#Nguyn Duy Cang#286069#T.D ung## 00564000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020015000770030012000920070 03500104008000500139009001900144010000500163011001500168019001400183020001700197 020000900214020001200223006001300235013000700248039000700255#VV12.02789#VV12.027 91#VV12.02790#95000#Vi?t#T452L#895.6#^214#Natsume Soseki#Ti l con mo#Tiu th uyt#Natsume Soseki ; Bi Th Loan dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a587tr.^b2 1cm#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#Bi Th Loan#286070#T.Du ng## 00589000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050014000450020038000590070014000970080005001110090018001160100 00500134011001400139020001800153013000700171021013400178020000900312020000700321 039000700328#VN12.01004#VN12.01005#Vi?t#NH556#618.2#^214#Ph c Nhun#Nhng i u ph n sp lm m cn bit#Ph c Nhun#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a27tr.^ b18cm#Chm sc sc kho#286071#Trnh by nhng kin thc c bn v giai on dy th ca b gi, giai on lp gia nh, mang thai v sinh con ph n trng t hnh#Thai sn#Ph n#T.Dung## 00578000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050016000420020026000580070016000840080005001000090018001050100 00500123011001400128020001600142013000700158021015500165020000900320039000700329 #VN12.01006#VN12.01007#Vi?t#V250S#613#^214#Nguyn Vn Bng#V sinh c nhn ng cch#Nguyn Vn Bng#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a27tr.^b18cm#V sinh c nhn#2 86072#Cung cp mt s kin thc c bn trong vic gi gn v sinh c nhn nh: g i v sinh rng ming, u tc, mt mi, chn tay cng nh ton b b mt c th #Sc kho#T.Dung## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020020000700030004000900070016000940080 00500110009001800115010000500133011001500138020001700153020000900170020000400179 013000700183039000700190#VN12.01008#VN12.01009#25000#Vi?t#H561X#895.9221#^214#P han Cng Hoch#Hng xun t Vit#Th#Phan Cng Hoch#^aH.#^aVn ho dn tc#20 12#^a100tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#286073#T.Dung## 00590000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050012000570020018000690070012000870080005000990090 01800104010000500122011001500127020001700142020000900159020001000168013000700178 039000700185021013200192#VN12.01011#VN12.01010#35000#Vi?t#CH527V#895.922803#^21 4#Lu Vn Th#Chuyn v lng c#Lu Vn Th#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a114tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#286074#T.Dung#Ghi li nhng cu chuy n xy ra lng c li n tng su sc vi tc gi nh nn i, to hn, hi cp cu, ch lam ng v...## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020016000730030004000890070018000930080 00500111009001800116010000500134011001500139020001700154020000900171020000400180 013000700184039000700191#VN12.01012#VN12.01013#25000#Vi?t#V250T#895.92214#^214# Nguyn Ngc Xuyn#V thm qu nh#Th#Nguyn Ngc Xuyn#^aH.#^aVn ho dn tc#2 012#^a116tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#286075#T.Dung## 00922000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530020086000580030012001440070090001560080005002460090 01900251010000500270011001500275005002000290005001800310005001400328005002100342 02101690036302000190053202000120055102000090056301300070057202000100057903900070 0589#VV12.02792#VV12.02793#69000#Vi?t#L600L#895.92233209#^214#L lun v th lo i tiu thuyt trong nghin cu, ph bnh vn hc Vit Nam th k XX#Chuyn lun #B.s.: Nguyn Th Kiu Anh (ch.b.), Nguyn Ngc Thin, Bi Thu Linh, Nguyn Th Hong Yn#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a284tr.^b21cm#Nguyn Th Kiu Anh#Nguy n Ngc Thin#Bi Thu Linh#Nguyn Th Hong Yn#Nghin cu v khi nim tiu thu yt, phn loi, quan h tiu thuyt v hin thc, t chc ct truyn, kt cu, n gn ng, vn tip nhn tiu thuyt Vit Nam th k 20#Nghin cu vn hc#Tiu thuyt#Vit Nam#286076#Th k 20#T.Dung## 01179000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020127000490030017001760070076001930080005002690090019002740100 00500293011001500298015006900313005001700382021026600399020000900665020000700674 02000090068102000170069000500170070700500230072400500150074700500170076201300070 0779020000800786020001600794039000700810#VV12.02794#VV12.02795#Vi?t#T561T#363.20 9597#^214#Tng tr t php v hp tc quc t v phng, chng ti phm ca lc lng cnh st nhn dn trong qu trnh hi nhp quc t#Sch chuyn kho#B.s.: Nguyn Phong Ho (ch.b.), Nguyn Hu Qung, Nguyn Th Tho Nguyn...#^aH.#^aCn g an nhn dn#2011#^a335tr.^b21cm#TTS ghi: Tng cc Cnh st phng, chng ti p hm. - Lu hnh ni b#Nguyn Phong Ho#Trnh by mt s vn l lun v tng tr t php, hp tc quc t phng chng ti phm. Nu ln thc trng hp tc q uc t phng, chng ti phm ca lc lng cnh st nhn dn Vit Nam v xut mt s gii php gp phn nng cao hiu qu ca vic hp tc ny#Cnh st#H tr #Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Hu Qung#Nguyn Th Tho Nguyn#Trn ng D ng#Nguyn Tun Ngc#286077#T php#Hp tc quc t#T.Dung## 00718000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050016000560020039000720030010001110070016001210080 00500137009001900142010000500161011001500166013000700181021019600188020000900384 020000900393020000900402020001000411039000700421#VV12.02796#VV12.02797#50000#Vi ?t#103U#363.209597#^214#Phm Thanh Ngh#i u Hai Thnh v nhng "ngi tnh"# Truyn k#Phm Thanh Ngh#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a247tr.^b20cm#286078#Ghi li cuc i hot ng cnh st nhiu thng trm ca i u Hai Thanh - V Tn Thnh, mt ngi lun ht mnh v cuc sng bnh yn ca nhn dn nhng li gp nhiu oan tri do k th hm hi#Cnh st#Chin s#Vit Nam#Truyn k#T.Dung## 00762000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050018000490020040000670070018001070080005001250090019001300100 00500149011001500154015001600169013000700185021025500192020000800447020000300455 020001000458020000900468039000700477#VV12.02798#VV12.02799#Vi?t#C455T#363.209597 #^214#Nguyn Anh Phng#Cng tc cng an x trong tnh hnh mi#Nguyn Anh Phn g#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a495tr.^b21cm#Lu hnh ni b#286079#Gii thiu mt s vn bn php lut quy nh chc nng, nhim v ca lc lng cng an c s trong cng tc m bo an ninh trt t. Trnh by mt s cng tc nghip v c a cng an x nh: nm tnh hnh, qun l gio dc i tng, vn ng qun chng ...#Cng an#X#Nghip v#Vit Nam#T.Dung## 00997000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020120000470070061001670080005002280090019002330100005002520110 01500257015009700272005001700369005001600386005001500402005001300417021016500430 02000090059502000110060402000110061500500170062601300070064302000140065003900070 0664#VV12.02800#VV12.02801#Vi?t#GI-108T#363.25#^214#Gio trnh cng tc xy dng v s dng cng tc vin b mt ca lc lng cnh st phng, chng ti phm v mi trng#Hong Trung Thc (ch.b.), Trn Minh Hng, ng Th Thanh...#^aH.#^a Cng an nhn dn#2011#^a230tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Cnh st nhn dn. Khoa Nghip v Cnh st PCTP Mi trng. - Lu hnh ni b#Hong Trung Thc#Trn Minh Hng#ng Th Thanh#Chu Xun c#Trnh by v cng tc xy dng v s dng c tnh, c s b mt, cng tc vin danh d v hp th b mt ca lc lng cnh st phng, chng ti phm v mi trng#Cnh st#Mi trng#Gio trnh#Nguyn Qu ang Huy#286080#Cng tc vin#T.Dung## 01002000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020124000470070061001710080005002320090019002370100005002560110 01500261015009700276005001600373005001500389005001700404005001200421021017500433 02000090060802000110061702000110062800500140063901300070065302000090066003900070 0669#VV12.02802#VV12.02803#Vi?t#GI-108T#363.25#^214#Gio trnh cng tc iu tra c bn, su tra, xc minh him nghi ca lc lng cnh st phng, chng ti ph m v mi trng#Trn Minh Hng (ch.b.), ng Th Thanh, Hong Trung Thc...#^aH .#^aCng an nhn dn#2011#^a262tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Cnh st nhn dn. K hoa Nghip v Cnh st PCTP Mi trng. - Lu hnh ni b#Trn Minh Hng#ng T h Thanh#Hong Trung Thc# Anh Tun#Trnh by ni dung c th v vic phn cn g, phn cp trong cng tc iu tra c bn, su tra v xc minh him nghi ca l c lng cnh st phng, chng ti phm v mi trng#Cnh st#Mi trng#Gio tr nh#Thm Hong T#286081#iu tra#T.Dung## 01057000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020091000460070074001370080005002110090019002160100005002350110 01500240015009700255005001500352005001600367005001500383005001700398021027300415 020000900688020001100697020001100708013000700719020001000726039000700736#VV12.02 804#VV12.02805#Vi?t#GI-108T#363.2#^214#Gio trnh t chc v hot ng ca lc l ng cnh st phng, chng ti phm v mi trng#Nguyn Xun L (ch.b.), Trn M inh Hng, ng Th Thanh, Hong Trung Thc#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a215tr .^b21cm#TTS ghi: Hc vin Cnh st nhn dn. Khoa Nghip v Cnh st PCTP Mi t rng. - Lu hnh ni b#Nguyn Xun L#Trn Minh Hng#ng Th Thanh#Hong Tru ng Thc#Trnh by khi qut v lc lng cnh st phng, chng ti phm v mi t rng nh: chc nng, nhim v, quyn hn v h thng t chc b my, i tng, tuyn, a bn, lnh vc u tranh, nguyn tc hot ng, quan h cng tc, bi n php cng tc v phng tin hot ng#Cnh st#Mi trng#Gio trnh#286082#N ghip v#T.Dung## 00926000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550070059000880080005001470090019001520100 00500171011001500176015003300191005001600224005001700240005001300257005001700270 02102260028702000130051302000100052602000090053602000110054500500180055601300070 0574039000700581#VV12.02806#VV12.02807#65000#Vi?t#GI-108T#343.597#^214#Gio tr nh lut kinh t Vit Nam#Nguyn Nh Pht (ch.b.), Bi Nguyn Khnh, ng Ngc Ba ...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a447tr.^b24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni #Nguyn Nh Pht#Bi Nguyn Khnh#ng Ngc Ba#Nguyn Th Nhung#Gii thiu khi qut v lut kinh t, lut thng mi. Trnh by ni dung php lut v doanh ngh ip, hp tc x, u t, s cnh tranh, hp ng trong kinh doanh, ph sn doanh nghip v gii quyt tranh chp trong kinh doanh#Lut kinh t#Php lut#Vit Na m#Gio trnh#Nguyn Trng ip#286083#T.Dung## 00889000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020050000590070044001090080005001530090019001580100 00500177011001500182015003700197006001700234006001300251006000900264005001100273 01300070028402101920029102000100048302000090049302000100050202000180051203900070 0530020001400537#VV12.02808#VV12.02810#VV12.02809#Vi?t#M458S#344.59901#^214#Mt s vn bn php lut lao ng ca Philippines#Dch: Nguyn Quc Hon... ; T Vn Ho h..#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a531tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc L ut H Ni#Nguyn Quc Hon#Cao Xun c#Phan Duy#T Vn Ho#286084#Gii thiu n i dung mt s vn bn php lut ca Philippines lin quan n ngi lao ng, q uan h lao ng, lng hu, an sinh x hi, ch ngh php ca ngi lao ng, lao ng tr em...#Php lut#Lao ng#Philippin#Vn bn php lut#T.Dung#Sch s ong ng## 00944000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020045000590070044001040080005001480090019001530100 00500172011001500177015003700192006001700229006001300246006001300259005001100272 01300070028302102480029002000100053802000090054802000100055702000180056702000140 0585039000700599#VV12.02811#VV12.02813#VV12.02812#Vi?t#C101V#344.48501#^214#Cc vn bn php lut lao ng ca Thu in#Dch: Nguyn Vn Quang... ; T Vn Ho h..#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a571tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Nguyn Vn Quang#L Cm Huyn#Hong Ly Anh#T Vn Ho#286085#Gii thiu n i dung mt s o lut ca Thu in lin quan n bo him tht nghip, qu th t nghip, vic lm ca ngi lao ng trong khu vc cng, tin lng, ngi lao ng khuyt tt, bo v ngi lao ng, bnh ng nam n trong lao ng...#Php lut#Lao ng#Thu in#Vn bn php lut#Sch song ng#T.Dung## 00920000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020039000600070039000990080005001380090019001430100 00500162011001500167015003700182006001300219005001400232013000700246021028200253 020001000535020001400545020000800559020001800567020001400585039000700599#VV12.02 814#VV12.02816#VV12.02815#Vi?t#C101#344.595701#^214#Cc o lut v lao ng c a Singapore#V Vn Tuyn dch ; L Thnh Long h..#^aH.#^aCng an nhn dn#2011# ^a763tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#V Vn Tuyn#L Thnh Long#2 86086#Gii thiu ni dung lut lao ng nm 1995, lut cng on, lut quan h l ao ng, lut bo v sc kho v an ton lao ng ni lm vic, lut tranh chp lao ng, lut bi thng thit hi cho ngi lao ng, lut v tui ngh hu v lut s dng lao ng nc ngoi ca Singapore#Php lut#Lut lao ng#Xingapo# Vn bn php lut#Sch song ng#T.Dung## 00949000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020039000660030104001050070040002090040 04100249008000500290009001900295010000500314011001600319021022700335020001400562 020001000576020000900586020001100595005001800606039000400624013000700628#VV12.02 817#VV12.02818#85000#Vi?t#PH121T#621.31#^214#Phm Vn Ho#Phn tch ch xc lp h thng in#Gio trnh dng cho sinh vin, hc vin cao hc cc trng i hc k thut, chuyn ngnh H thng in#Phm Vn Ho (ch.b.), Nguyn Ngc Trun g#Ti bn ln th 1 c sa cha v b sung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2011#^a231tr. ^b24 cm#Phn tch tnh ton thit k li in, tnh ton ch xc lp h thn g in phc tp, ng dy siu cao p v h thng truyn ti in, h thng tru yn ti in xoay chiu linh hot v tnh ton c kh ng dy trn khng#H th ng in#Tnh ton#Thit k#Gio trnh#Nguyn Ngc Trung#TH#286087## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020010000730030004000830070019000870080 00500106009001900111010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175 039000400179013000700183#VN12.01014#VN12.01015#30000#Vi?t#H561Q#895.9221#^214#N g Th Thanh Xun#Hng qu#Th#Ng Th Thanh Xun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011# ^a80tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#286088## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020011000640030004000750070010000790080 00500089009001900094010000500113011001400118020001700132020000900149020000400158 039000400162013000700166#VN12.01017#VN12.01016#35000#Vi?t#T306L#895.9221#^214#T hi Giang#Ting lng#Th#Thi Giang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a99tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#286089## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020013000630030004000760070009000800080 00500089009001900094010000500113011001400118020001700132020000900149020000400158 039000400162013000700166#VN12.01018#VN12.01019#30000#Vi?t#N500T#895.9221#^214#X un Bo#N tnh xun#Th#Xun Bo#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a88tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#286090## 00722000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020041000580030026000990070054001250080017001790090 06300196010000500259011001500264020001700279020000900296020001200305039000400317 005001600321005001400337005001900351005002100370005001000391013000700401#VN12.01 021#VN12.01020#30000#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn ng bng sng C u Long 2011#Tc phm ot gii thng#Trn Tng Chinh, V Diu Thanh, Nguyn Th Vit H...#^aH. ; An Giang#^aNxb. Hi Nh vn ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thu t An Giang#2011#^a141tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TH#Trn T ng Chinh#V Diu Thanh#Nguyn Th Vit H#Nguyn o Ngc Uyn#Nht Hng#286091 ## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020007000650030004000720070011000760080 00500087009001900092010000500111011002400116020001700140020000900157020000400166 039000400170013000700174#VN12.01022#VN12.01023#40000#Vi?t#M103B#895.9221#^214#T rn Tranh#Mi B#Th#Trn Tranh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a92tr., 2tr. nh^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#286092## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050019000550020019000740030016000930070019001090080 00500128009001900133010000500152011001500157020001700172020000900189020001200198 039000400210013000700214#VN12.01025#VN12.01024#40000#Vi?t#CH310V#895.9223#^214# Nguyn Tho Nguyn#Chim vt ku chiu#Tp truyn ngn#Nguyn Tho Nguyn#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2011#^a171tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TH#2 86093## 00525000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020020000670030011000870070013000980080 01600111009006300127010000500190011001500195020001700210020000900227020001200236 039000400248013000700252#VN12.01026#VN12.01027#19000#Vi?t#V551K#895.9223#^214#V c Ngha#Va khc - Va ci#Tp truyn#V c Ngha#^aH. ; An Giang#^aNxb. H i Nh vn ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2011#^a138tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TH#286094## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050010000560020016000660030012000820070010000940080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020000900165020001200174 039000400186013000700190#VN12.01028#VN12.01029#45000#Vi?t#NH556M#895.92234#^214 #Cao Chin#Nhng mnh ghp#Tiu thuyt#Cao Chin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a 210tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TH#286095## 00505000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020018000640030008000820070010000900080 01600100009006300116010000500179011001400184020001700198020000900215020000400224 039000400228013000700232#VN12.01030#VN12.01031#13000#Vi?t#D431P#895.9221#^214#T ng Vn#Dng ph sa k c#Tp th#Tng Vn#^aH. ; An Giang#^aNxb. Hi Nh vn ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2011#^a65tr.^b19cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#TH#286096## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020016000650030004000810070010000850080 00500095009001900100010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000400168013000700172#VN12.01032#VN12.01033#25000#Vi?t#KH407T#895.9221#^214# Ngc Tun#Khong tri thu#Th#Ngc Tun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a60tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#286097## 00620000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820012000398080005000510020004000560070039000600080005000990090019001040100 00500123011001500128020001700143020000900160020001200169039000400181020000700185 00500090019200500120020100500130021300500090022600500190023501300070025401500330 0261#VN12.01034#VN12.01035#80000#Vi?t#V115#895.9223008#^214#Vn#Song Anh, L Xu n Bt, Bi Vn Bng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a338tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TH#Bt k#Song Anh#L Xun Bt#Bi Vn Bng#Linh Chi# Nguyn Hng Chuyn#286098#TTS ghi: Hi Nh vn Tp Cn Th## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020019000710030004000900070017000940080 00500111009001900116010000500135011001400140020001700154020000900171020000400180 039000400184013000700188#VN12.01036#VN12.01037#25000#Vi?t#M116R#895.9221#^214#N guyn Hu Khnh#Mng rng Vit Bc#Th#Nguyn Hu Khnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2011#^a56tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#286099## 00428000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020004000700070015000740080005000890090 01900094010000500113011001500118020001700133020000900150020000400159039000400163 013000700167#VN12.01038#VN12.01039#75000#Vi?t#TH460#895.92214#^214#L Th Minh U#Th#L Th Minh U#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#286100## 00592000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020010000500030004000600070041000640080005001050090019001100100 00500129011001500134020001700149020000900166020000400175039000400179005000800183 005001200191005001600203005001700219005001000236013000700246015002500253#VN12.01 040#VN12.01041#Vi?t#H561C#895.9221008#^214#Hng ch#Th#Thu Ch, C Huy Cng, T rnh c Chng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a175tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Th#TH#Thu Ch#C Huy Cng#Trnh c Chng#Nguyn Tin Dng#Mnh it#2 86101#TTS ghi: Cu lc b th## 00608000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050016000570020020000730030007000930070016001000080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020000900177020000700186 039000400193013000700197021012600204#VN12.01042#VN12.01043#150000#Vi?t#N557M#89 5.922803#^214#Bi Th Kim Th#Nc mt v n ci#Hi k#Bi Th Kim Th#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2012#^a707tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#TH#286102 #Ghi li nhng k c v nm thng tui th, v gia nh, v cng vic, v nhng thng trm tri qua trong cuc i ca tc gi## 00721000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020020000580030039000780070075001170080005001920090 01900197010000500216011001500221020001700236020000900253020000400262039000400266 00500140027000500090028400500130029300500120030600500150031800500110033300500110 0344005000900355013000700364#VV12.02820#VV12.02819#90000#Vi?t#TH460T#895.922100 8#^214#Th thi n th by#K nim mui nm thnh lp (2001-2011)#Trang Nam Anh, Vinh Anh, Li Vn Bch... ; B.s., tuyn chn: Quang Hoi...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a387tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#Trang Nam Anh#Vinh An h#Li Vn Bch#Nghim Bng#Phm Vit Bng#Quang Hoi#Thi Giang#o Vnh#286103# # 00480000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050022000550020027000770030004001040070022001080080 00500130009001900135010000500154011001400159020001700173020000900190020000400199 039000400203013000700207#VV12.02821#VV12.02822#35000#Vi?t#KH300H#895.9221#^214# Nguyn Hong Kim Oanh#Khi hng nhan ht thnh ca#Th#Nguyn Hong Kim Oanh#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a94tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#286104## 00451000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050022000550020014000770070022000910080005001130090 01900118010000500137011001400142020001700156020000900173020000400182039000400186 013000700190#VV12.02823#VV12.02824#35000#Vi?t#NG430L#895.9221#^214#Nguyn Hong Kim Oanh#Ngn la tnh#Nguyn Hong Kim Oanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a95t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TH#286105## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020016000660030016000820070012000980080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000900171020000800180 039000400188013000700192#VV12.02825#VV12.02826#50000#Vi?t#T112T#895.9228#^214#T rn Truyn#Tay ta rc hoa#Gc qu tp vn#Trn Truyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 012#^a263tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#TH#286106## 00615000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020019000690030007000880070013000950080 00500108009001900113010000500132011001500137020001700152020000900169020000700178 039000400185013000700189021014100196#VV12.02827#VV12.02828#65000#Vi?t#S431V#895 .922803#^214#Cao Duy Tho#Sng v mn thuyn#Bt k#Cao Duy Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a198tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#TH#286107#Gm cc bi vit v k c chin tranh chng M, nhng cm xc v vng t, con ngi, q u hng, nhng chuyn du lch nc ngoi ca tc gi## 00545000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020022000470070076000690080005001450090011001500100005001610110 01600166020000700182020000900189005001500198005001400213005002700227039000500254 013000700259020001300266#FV12.00058#FV12.00059#Vi?t#H000#915.9731#^214#H Ni d ' aujourd'hui#Ed.: Le Thanh Huong ; Trd.: Pham Van Tuan ; Mod.: Michelle Balle S tinckwich#^aH.#^aTh Gii#2011#^a106 p.^b21 cm#H Ni#Vit Nam#Le Thanh Huong#Ph am Van Tuan#Stinckwich, Michelle Balle#Thu#286108#t nc hc## 00627000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020038000440070058000820080005001400090011001450100005001560110 02200161020000700183020003300190020000900223005001400232005001900246005002000265 005002900285039000500314020001100319013000700330#NV12.00149#NV12.00150#Vi?t#H103 N#539.7#^214#2011 QCD and high energy interactions#Ed.: Etienne Aug, Jacques Du marchez, Jean Trn Thanh Vn#^aH.#^aTh Gii#2011#^aviii, 382 p.^b25 cm#Vt l#T huyt sc ng lc hc lng t#Hi tho#Aug, Etienne#Dumarchez, Jacques#Jean T rn Thanh Vn#XLVIth Rencontres de Moriond#Thu#Nng lng#286109## 00617000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020050000450070058000950080005001530090011001580100005001690110 02000174020000700194020001300201020000900214005001400223005001900237005002000256 005002900276039000500305020001000310013000700320#NV12.00152#NV12.00151#Vi?t#H103 N#530.14#^214#2011 gravitational waves and experimental gravity#Ed.: Etienne Aug , Jacques Dumarchez, Jean Trn Thanh Vn#^aH.#^aTh Gii#2011#^aix, 457 p.^b25 cm#Vt l#Sng hp dn#Hi tho#Aug, Etienne#Dumarchez, Jacques#Jean Trn Thanh Vn#XLVIth Rencontres de Moriond#Thu#Trng lc#286110## 00636000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020051000440070058000950080005001530090011001580100005001690110 02200174020000700196020001800203020002200221020000900243005001400252005001900266 005002000285005002900305039000500334013000700339#NV12.00153#NV12.00154#Vi?t#H103 N#539.7#^214#2011 electroweak interactions and unified theories#Ed.: Etienne Aug , Jacques Dumarchez, Jean Trn Thanh Vn#^aH.#^aTh Gii#2011#^aviii, 555 p.^b2 5 cm#Vt l#Thuyt thng nht#Tng tc in t yu#Hi tho#Aug, Etienne#Dumar chez, Jacques#Jean Trn Thanh Vn#XLVIth Rencontres de Moriond#Thu#286111## 00521000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050014000500020036000640070014001000080018001140090 04700132010000500179011001500184020001000199020001300209020000600222020001500228 039000500243013000700248#NV12.00155#NV12.00156#164000#Vi?t#M558L#428#^214#Wang Hong Xia#15 days' practice for IELTS writing#Wang Hong Xia#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a232 p.^b26cm#Ting Anh#K nn g vit#IELTS#Sch luyn thi#Thu#286112## 00474000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050007000500020015000570070021000720080018000930090 04700111010000500158011001600163020001000179020000600189005001300195039000500208 013000700213#NV12.00158#NV12.00157#188000#Vi?t#T421E#428#^214#Lee Ok#TOEIC expl orer#Lee Ok, Lee Ji-hyeon#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nh n Tr Vit#2011#^a254 p.^b26 cm#Ting Anh#TOEIC#Lee Ji-hyeon#Thu#286113## 00755000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490030013000730070118000860080010002040090 01800214010000500232011001500237015003700252020001000289020001100299005001400310 00500230032400500190034700500170036600500150038300500190039803900050041701300070 0422#NV12.00159#NV12.00160#30000#Vi?t#L200N#428#^214#Learning breakthrough 1#St udent book#Bui Minh Chau, Nguyen Thi Phuong Hong, Ly Thi Bich Phuong, Truong Kha Trinh ; Ed.: Trinh Quoc Lap, Duong Thi Phi Oanh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#201 0#^a54 p.^b29 cm#At head of title: Can Tho University#Ting Anh#Gio trnh#Bui M inh Chau#Nguyen Thi Phuong Hong#Ly Thi Bich Phuong#Truong Kha Trinh#Trinh Quoc L ap#Duong Thi Phi Oanh#Thu#286114## 00735000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490030013000730070108000860080010001940090 01800204010000500222011001500227015003700242020001000279020001100289005001200300 00500180031200500160033000500170034600500150036300500190037803900050039701300070 0402#NV12.00161#NV12.00162#28000#Vi?t#L200N#428#^214#Learning breakthrough 2#St udent book#Do Xuan Hai, Phan Thi My Khanh, Nguyen Hai Quan, Phuong Hoang Yen ; E d.: Trinh Quoc Lap, Duong Thi Phi Oanh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a46 p.^ b29 cm#At head of title: Can Tho University#Ting Anh#Gio trnh#Do Xuan Hai#Pha n Thi My Khanh#Nguyen Hai Quan#Phuong Hoang Yen#Trinh Quoc Lap#Duong Thi Phi Oan h#Thu#286115## 00705000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490030013000730070093000860080010001790090 01800189010000500207011001500212015003700227020001000264020001100274005001400285 00500120029900500100031100500120032100500150033300500190034803900050036701300070 0372#NV12.00163#NV12.00164#30000#Vi?t#L200N#428#^214#Learning breakthrough 3#St udent book#Luu Hoang Anh, Bui Lan Chi, Le Huu Ly, Le Xuan Mai ; Ed.: Trinh Quoc Lap, Duong Thi Phi Oanh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a52 p.^b29 cm#At head of title: Can Tho University#Ting Anh#Gio trnh#Luu Hoang Anh#Bui Lan Chi#Le H uu Ly#Le Xuan Mai#Trinh Quoc Lap#Duong Thi Phi Oanh#Thu#286116## 00509000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050014000520020015000660030022000810070014001030080 01800117009004700135010000500182011001600187020001000203020001200213020000600225 039000500231013000700236#NV12.00165#NV12.00166#212000#Vi?t#C429T#428.2#^214#You ng Soo Lee#Complete TOEIC#Reading comprehension#Young Soo Lee#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a310 p.^b28 cm#Ting Anh#K nng c#TOEIC#Thu#286117## 00440000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200130002280800050 00350020010000400030034000500080008000840090041000920100005001330110016001380120 01500154020000800169020001200177020000900189039000500198013000700203#NV12.00167# Vi?t#K000D#302.23095195#^214#K - Drama#A new TV genre with global appeal#^aSeoul #^aKorean Culture and Information Service#2011#^a115 p.^b20 cm#Korean Culture#V n ho#Truyn hnh#Hn Quc#Thu#286118## 00486000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020013000440030044000570080008001010090041001090100005001500110 01600155012001500171020000800186020000900194039000500203020000800208020000900216 013000700225#NV12.00168#NV12.00169#Vi?t#K000C#306.4#^214#K - Classics#A new pres ence on the world's musical stage#^aSeoul#^aKorean Culture and Information Servi ce#2011#^a125 p.^b20 cm#Korean Culture#Vn ho#Hn Quc#Thu#m nhc#Th gii#28 6119## 00628000000000277000450002600110000004100050001118100080001608200060002480800050 00300020091000350070051001260080005001770090040001820100005002220110016002270200 00900243020000400252020000900256005001600265005001800281005001300299005001400312 005001200326039000500338013000700343#NV12.00170#Vi?t#PR419-O#630.4#^214#Proceedi ng of international workshop on advanced research in geosciences in Southeast As ia#Cung Thuong Chi, John W. Geissman, Yeh Meng-Wan...#^aH.#^aScience and Technic s Publishing House#2012#^a156 p.^b27 cm#Khoa hc#t#Hi tho#Cung Thuong Chi#Ge issman, John W.#Yeh Meng-Wan#Ai-Ling Haung#Tung-Yi Lee#Thu#286120## 00794000000000301000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200080 00308080005000380020022000430290022000650070049000870080018001360090023001540100 00500177011001500182021020800197020001100405020000800416020000900424039000500433 020001400438005001100452005001000463005001200473013000700485#VL12.00308#270000# Vi?t#D408N#338.092#^214#Doanh nhn ng thi#Contemporary business#B.s.: Hong Dng (ch.b.), Khc Kiu, Thin Phong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 11#^a259tr.^b28cm#Cung cp cc thng tin cn thit v kinh t, ti chnh, nhng tng, k hoch kinh doanh, cc nh doanh nghip tr,... gp phn xy dng v pht trin nn kinh t tri thc, hi nhp v nn kinh t th gii#Doanh nhn#Ti u s#Vit Nam#KVn#Sch song ng#Hong Dng#Khc Kiu#Thin Phong#286121## 00511000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020013000470070062000600080005001220090011001270100005001380110 01600143020000700159020000900166005001300175005001400188005001800202039000500220 013000700225020001300232#NV12.00148#NV12.00147#Vi?t#H000#915.9731#^214#H Ni t oday#Trans.: Do Duc Thinh ; Revise: Erik Skorina, Jennifer Deibert#^aH.#^aTh Gi i#2011#^a104 p.^b21 cm#H Ni#Vit Nam#Do Duc Thinh#Skorina, Erik#Deibert, Jenn ifer#Thu#286122#t nc hc## 00704000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020044000440080010000880090032000980100005001300110014001350210 23000149020001900379020000600398020001100404020000900415039000500424013000700429 020001400436#VL12.00309#VL12.00310#Vi?t#B108C#339.4#^214#Bo co nm ti kho FY 11 (7/2010 - 6/2011)#^aCn Th#^aHeifer international Vit Nam#2012#^a26tr.^b29c m#Gii thiu lch s hot ng ca Heifer Vit Nam, cc d n ang trin khai th uc nhiu lnh vc khc nhau nhm xo i gim ngho trong khp 27 tnh thnh tr ong c nc. Trnh by cc mc tiu ca k hoch chin lc 2010 - 1014#Xo i gim ngho#D n#Pht trin#Vit Nam#KVn#286123#Sch song ng## 00608000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020017000600290031000770070032001080080005001400090 01100145010000500156011001400161021010200175020001500277020000900292020000400301 006001300305039000500318013000700323#VV12.02829#VV12.02830#Vi?t#B312N#895.92211# ^214#Nguyn Tri#Bnh Ng i co#Proclamation of victory = 4'#Nguyn Tri ; V nh nh dch#^aH.#^aTh gii#2011#^a79tr.^b21cm#Gii thiu Bnh Ng i co ca Nguyn Tri bng ting Vit hin i v bn dch ting Hn, ting Anh#Vn h c c i#Vit Nam#Th#V nh nh#KVn#286124## 00931000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820011000638080005000740020038000790070019001170080 00500136009001800141010000500159011002900164021030900193020001900502020000900521 039000500530005001900535015006500554020000300619013000700622#VV12.02835#VV12.028 36#VV12.02838#VV12.02837#55000#Vi?t#QU105H#327.597073#^214#Quan h Vit Nam - H oa K 1994 - 2010#Bi Th Phng Lan#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a295tr., 4tr. nh mu^b21cm#Gii thiu din bin quan h Vit Nam - Hoa K vi nhng thng tr m qua cc s kin bi cnh trc bnh thng ho song phng ton din 2000. Tn h hnh Vit Nam trong chnh sch an ninh mi ca M v tng quan quan h M vi chu . nh v Vit Nam trong chnh sch i ngoi M sau khng hong kinh t. ..#Quan h ngoi giao#Vit Nam#KVn#Bi Th Phng Lan#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu chu M#M#286125## 01051000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820012000528080005000640020058000690030035001270070056001620080 00500218009001800223010000500241011001500246021033400261020001800595020000800613 02000090062100500150063000500140064500500140065900500140067300500140068703900050 0701013000700706#VV12.02839#VV12.02840#VV12.02841#82000#Vi?t#PH110T#303.4409597 #^214#Pht trin x hi v qun l pht trin x hi Vit Nam#Mt s vn l lun v thc tin#Trn c Cng (ch.b.), Mai Qunh Nam, Phm Xun Nam...#^aH.# ^aKhoa hc x hi#2012#^a358tr.^b24cm#Trnh by mt s vn l lun v pht tr in x hi v qun l pht trin x hi. Nhng yu t tc ng n s pht trin x hi v t nhin - mi trng; th ch chnh tr, chnh sch v qun l; kinh t th trng v tnh trng pht trin khng u v kinh t; con ngi v ngun nhn lc; vn ho - x hi; hot ng truyn thng#Pht trin x hi#Qun l#Vi t Nam#Trn c Cng#Mai Qunh Nam#Phm Xun Nam#Hong Ch Bo# Quang Hng#KV n#286126## 01018000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590020046000640290055001100070057001650220 00400222008000500226009001800231010000500249011001500254015006800269021019300337 02000120053002000090054202000090055100500130056000500240057300500150059700500140 0612005001800626039000500644013000700649#VV12.02842#VV12.02843#VV12.02844#127000 #Vi?t#M458S#959.77#^214#Mt s vn kho c hc min Nam Vit Nam#Some arch aleological achievementss in Southern Vietnam#L Xun Dim, Nguyn Khnh Trung K in, L Hong Phong...#T.4#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a523tr.^b24cm#Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Nam b#Gii thiu nhng pht hin mi v kho c hc tin s, s s v lch s nhng di tch, di vt kho c hc c pht hin cc tnh pha Nam t khu vc min Trung, Ty Nguyn, ng b ng Nam b#Kho c hc#Min Nam#Vit Nam#L Xun Dim#Nguyn Khnh Trung Kin#L Hong Phong#Bi Ch Hong#Nguyn Khi Qunh#KVn#286127## 00682000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400030051000760070068001270080005001950090026002000100 00500226011001500231020000500246020000600251020000800257020001200265020001400277 005001500291005001900306005001100325005002000336039000500356013000700361#VV12.02 845#29000#Vi?t#B454M#372.7#^214#45 b bi tp trc nghim ton 1#900 bi tp trc nghim chn lc v hng dn gii#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng, T T h Yn, Trn Th Thanh Nhn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a170tr.^b24cm#T on#Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#KVn#286128## 00642000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030039000870070048001260080005001740090 02600179010000500205011001500210020000500225020000600230020000800236020001200244 020001400256005001500270005001100285005002000296039000500316013000700321#VV12.02 831#VV12.02832#31000#Vi?t#B454M#372.7#^214#45 b bi tp trc nghim ton 2# 900 bi tp chn lc v hng dn gii#Nguyn c Tn, T Th Yn, Trn Th Than h Nhn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a168tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#KVn#286129 ## 00695000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030051000870070063001380080005002010090 02600206010000500232011001500237020000500252020000600257020000800263020001200271 02000140028300500150029700500190031200500110033100500150034203900050035701300070 0362#VV12.02846#VV12.02847#41000#Vi?t#B454M#372.7#^214#45 b bi tp trc ng him ton 5#900 bi tp trc nghim chn lc v hng dn gii#Nguyn c Tn, T rn Th Kim Cng, Nguyn c Ho, T Th Yn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 1#^a228tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn c Tn#Tr n Th Kim Cng#T Th Yn#Nguyn c Ho#KVn#286130## 00489000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020015000510070035000660080005001010090026001060100 00500132011001500137020000500152020000600157020001400163005001500177005001900192 039000500211013000700216#VV12.02848#VV12.02849#26500#Vi?t#H419T#372.7#^214#Hc tt ton 5#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 1#^a156tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng#KVn #286131## 00584000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020023000440070026000670080006000930090017000990100005001160110 01500121021015600136020000900292020001400301006001500315039000500330013000700335 #VV12.02850#VV12.02851#Vi?t#K312N#294.3#^214#Kinh Nhn qu lun hi#Thch Gic Q u trch dch#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a191tr.^b21cm#Gii thiu ni dung nh ng li Pht rn dy trong kinh Nhn qu thin c, nhn qu ba i, sm hi nhn qu, nhn qu trong kinh a Tng, kinh Kin Chn...#o Pht#Kinh Nhn qu#Thc h Gic Qu#KVn#286132## 00772000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510030093000920070063001850220004002480080 00500252009002600257010000500283011001500288020001200303020000600315020000800321 02000140032900500120034300500170035500500210037200500150039300500140040803900050 0422013000700427#VV12.02852#VV12.02853#36000#Vi?t#R203K#807.6#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 6#Kin thc l thuyt v vn. Nhng bi lm vn c tr ong ng vn 6. Nhng bi lm vn nng cao#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a179tr.^b24cm# Tp lm vn#Lp 6#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Ng Th Thanh#KVn#286133## 00612000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070049000800080005001290090026001340100 00500160011001500165020000800180020000600188020001400194005001700208005001400225 039000500239020001200244020001100256020000800267005001600275013000700291#VV12.02 854#VV12.02855#26000#Vi?t#B450T#807.6#^214#B tr v nng cao ng vn 8#Nguyn Th Thnh, Hong Th Th, Nguyn Thnh L#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a 136tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Th Thnh#Hong Th Th#KVn#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Nguyn Thnh L#286134## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530070050000860080005001360090026001410100 00500167011001500172020000700187020000600194020001400200005001700214005001300231 039000500244020002000249004001800269005001800287013000700305#VV12.02856#VV12.028 57#32000#Vi?t#B100T#530.076#^214#360 cu hi trc nghim vt l 9#V Th Pht M inh, Chu vn To, Nguyn Hong Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a189tr .^b24cm#Vt l#Lp 9#Sch c thm#V Th Pht Minh#Chu Vn To#KVn#Cu hi tr c nghim#Ti bn ln th 1#Nguyn Hong Hng#286135## 00548000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070042000900220004001320080005001360090 02600141010000500167011001500172020000800187020001600195020001400211005001500225 005001800240039000500258013000700263#VV12.02858#VV12.02859#24000#Vi?t#H419T#004 #^214#Hc tt tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a115tr.^b24cm#Tin hc#Trung h c c s#Sch c thm#Trn Don Vinh#Trng Th Thu H#KVn#286136## 00637000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510030022000930070021001150080005001360090 02600141010000500167011001500172020000800187020000700195020001400202005001100216 00500090022703900050023602000120024102000110025302000080026402000080027202000120 0280013000700292#VV12.02860#VV12.02861#36000#Vi?t#C125H#807.6#^214#Cu hi v b i tp trc nghim ng vn 11#Chng trnh nng cao#Phng Anh, Ng Tun#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2012#^a275tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Sch c thm#Phng Anh#Ng Tun#KVn#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Bi tp#Trc nghim#286137## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540030045000900070012001350220004001470080 00500151009002600156010000500182011001500187020000800202020000700210020001300217 020001400230005001200244039000700256013000700263020001500270#VV12.02862#VV12.028 63#33500#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii bi tp ho hc 11#Bi dng hc sinh gii v luyn thi i hc#Cao C Gic#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2012#^a196tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#Cao C Gic#P.D ung#286138#Sch luyn thi## 00617000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030022000680070071000900080005001610090 02600166010000500192011001500197020000800212020000700220020001400227005001600241 005001100257005001400268005001900282039000700301013000700308#VV12.02864#VV12.028 65#31000#Vi?t#H419T#546#^214#Hc tt ho hc 12#Chng trnh nng cao#Trn Trun g Ninh (ch.b.), Nguyn Vn, Phm Th Bnh, Nguyn Quang Trung#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a178tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Trn Trung Ninh#Ng uyn Vn#Phm Th Bnh#Nguyn Quang Trung#P.Dung#286139## 00616000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070081000790080005001600090026001650100 00500191011001500196020001000211020000700221020001400228005001500242005002000257 005001900277005001600296039000700312013000700319#VV12.02866#VV12.02867#33000#Vi ?t#H419T#428#^214#Hc tt ting Anh 12 nng cao#Nguyn Th Chi (ch.b.), Ng Th Thanh Hng, ng Th Yn Trang, Thi Quang Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2012#^a239tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Ng Th Thanh Hng#ng Th Yn Trang#Thi Quang Tun#P.Dung#286140## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030031000680070042000990080005001410090 02600146010000500172011001500177020000800192020000700200020001400207005001500221 005001800236039000700254013000700261#VV12.02868#VV12.02869#24000#Vi?t#H419T#005 #^214#Hc tt tin hc 12#Chng trnh chun v nng cao#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a122tr.^b24cm#Tin hc#Lp 12#Sch c thm#Trn Don Vinh#Trng Th Thu H#P.Dung#286141## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490030022000760070050000980080005001480090 02600153010000500179011001500184020001200199020000700211020001400218005001200232 005001300244005001200257005001400269005001500283039000700298013000700305#VV12.02 870#VV12.02871#36000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng tp lm vn 12#Chng trn h nng cao#L Xun Anh (ch.b.), L Qunh Anh, V Th Dung...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a239tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 12#Sch c thm#L Xun Anh#L Qunh Anh#V Th Dung#Bi Thu Linh#ng Qunh Nga#P.Dung#286142## 00690000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020049000520030031001010070036001320220004001680080 00500172009002600177010000500203011001500208020000800223020001100231020000800242 02000120025002000070026202000140026900500190028300500160030203900070031801300070 0325020002000332#VV12.02833#VV12.02834#33000#Vi?t#CH311T#807.6#^214#990 cu hi trc nghim v t lun ng vn 12#Chng trnh chun v nng cao#on Th Ki m Nhung, T Th Thanh H#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a235tr.^b24cm# Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 12#Sch c thm#on Th Kim Nhung#T Th Thanh H#P.Dung#286143#Cu hi trc nghim## 00745000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520030056001240070057001800080005002370090 02600242010000500268011001500273020000500288020000700293020002000300020001400320 00500150033400500170034900500120036600500140037800500130039203900070040501300070 0412#VV12.02872#VV12.02873#72000#Vi?t#T527C#510.76#^214#Tuyn chn cc bi thi v ch ton cc a phng quc gia - quc t#Sch dng cho hc sinh kh, gi i - hc sinh chuyn ton#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Nguyn Vit ng, Bi Hu c.. .#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a360tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#Nguyn Vit ng#Bi Hu c#Hn Minh Ton#H in Bin#P.Dung#286144## 00695000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530030106001060070019002120080005002310090 02600236010000500262011001500267020000800282020000800290020001300298020001400311 005001900325039000700344013000700351020002000358020001500378#VV12.02874#VV12.028 75#42000#Vi?t#R203K#546.076#^214#Rn k nng gii bi tp ho hc trung hc ph thng#Sch tham kho cho gio vin. Bi dng hc sinh gii. Luyn thi tt nghi p v thi vo i hc - Cao ng#Nguyn Xun Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a212tr.^b24cm#Ho hc#Phi kim#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Tr ng#P.Dung#286145#Ph thng trung hc#Sch luyn thi## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530030018001000070024001180080005001420090 02600147010000500173011001500178020000700193020001600200020000800216020001200224 02000200023602000140025600500130027000500100028303900070029301300070030002000150 0307#VV12.02876#VV12.02877#30000#Vi?t#B454T#537.076#^214#405 bi tp trc nghi m vt l in xoay chiu#Luyn thi i hc#L Gia Thun, Hng Lin#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a176tr.^b24cm#Vt l#in xoay chiu#Bi tp#Trc nghim #Ph thng trung hc#Sch c thm#L Gia Thun#Hng Lin#P.Dung#286146#Sch luy n thi## 00697000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020053000540030103001070070019002100080005002290090 02600234010000500260011001500265020000800280020001200288020001300300020001400313 005001900327039000700346013000700353020002000360020001500380#VV12.02879#VV12.028 78#37000#Vi?t#R203K#547.0076#^214#Rn k nng gii bi tp ho hc trung hc ph thng#Sch tham kho cho gio vin. Bi dng hc sinh gii ho hc. Luyn thi tt nghip v thi vo i hc#Nguyn Xun Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2011#^a181tr.^b24cm#Ho hc#Hirocacbon#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#P.Dung#286147#Ph thng trung hc#Sch luyn thi## 00670000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020054000540030094001080070019002020080005002210090 02600226010000500252011001500257020001000272020001600282020002000298020001400318 005001900332039000700351013000700358020001500365#VV12.02880#VV12.02881#68000#Vi ?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii nhanh bi ton trc nghim ho v c#Ti liu tham kho cho gio vin. Bi dng hc sinh kh, gii. Luyn thi i hc v Cao ng#Nguyn Xun Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a339tr.^b24cm #Ho v c#Bi trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Xun Trng# P.Dung#286148#Sch luyn thi## 00630000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530030018000910070024001090080005001330090 02600138010000500164011001500169020000700184020000700191020000800198020001200206 02000200021802000140023800500130025200500100026501300070027503900070028202000150 0289#VV12.02882#VV12.02883#42000#Vi?t#B454T#531.076#^214#452 bi tp trc nghi m vt l c hc#Luyn thi i hc#L Gia Thun, Hng Lin#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2011#^a246tr.^b24cm#Vt l#C hc#Bi tp#Trc nghim#Ph thng trung h c#Sch c thm#L Gia Thun#Hng Lin#286149#P.Dung#Sch luyn thi## 01111000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020064000430030020001070290060001270070054001870080005002410090 03300246010000500279011001500284021031200299020001000611020001000621020000900631 02000090064002000170064900500210066600500140068700500160070100500160071700500140 0733039000700747013000700754#VL12.00298#VL12.00299#Vi?t#NH556T#535#^214#Nhng ti n b trong quang hc quang t quang ph v ng dng VI#K yu cc Hi ngh#Adva nces in optics photonics spectroscopy & applications VI#Philippe Brechignac, Koh zo Hakuta, Nguyen Van Hieu...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a778tr .^b30cm#Gm cc bo co khoa hc ti Hi ngh Quang hc Quang ph ton quc ln th VI v Hi ngh Quc t v Quang t v ng dng ln th VI, trnh by kt qu v thng tin mi nht v nhng nghin cu khoa hc, pht trin cng ngh v tri n khai ng dng trong lnh vc quang hc, quang ph trong nc ta v quc t# Quang hc#Quang ph#Quang t#ng dng#Bo co khoa hc#Brechignac, Philippe#Haku ta, Kohzo#Nguyen Van Hieu#Nguyen Dai Hung#Yoshiaki Kato#P.Dung#286150## 00490000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050004000770020036000810070 00400117008000500121009001100126010000500137011001800142020001700160020000900177 020001200186039000700198013000700205#VN12.01045#VN12.01044#CDVN.01579#CDVN.01580 #99000#Vi?t#M124A#895.92234#^214#Go#Mt anh bi tt c nhng th em cho#Go#^a H.#^aLao ng#2012#^a162tr.^b15x21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dun g#286151## 00489000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820010000628080005000720050004000770020035000810070 00400116008000500120009001100125010000500136011001800141020001700159020000900176 020001200185039000700197013000700204#VN12.01046#VN12.01047#CDVN.01581#CDVN.01582 #99000#Vi?t#Y606A#895.92234#^214#Go#Yu anh bng tt c nhng g em c#Go#^aH .#^aLao ng#2012#^a173tr.^b15x21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung #286152## 00445000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020018000700070015000880080005001030090 01100108010000500119011001500124020001700139020000900156020001200165039000700177 013000700184#VN12.01049#VN12.01048#28000#Vi?t#TR527B#895.9223#^214#Nguyn Hu C u#Truyn bng phng#Nguyn Hu Cu#^aH.#^aLao ng#2011#^a139tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#286153## 00579000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050016000500020016000660030012000820290018000940070 03600112008000500148009003600153010000500189011001500194020001700209020000300226 020001200229006001400241039000700255013000700262019000800269#VV12.02884#VV12.028 85#138000#Vi?t#B521B#813#^214#Deaver, Jeffery#Bp b ang ng#Tiu thuyt#The s leeping doll#Jeffery Deaver ; Phm Hng Anh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2012#^a616tr.^b24cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Phm Hng Anh#P.Du ng#286154#Dch M## 00914000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020008000480030027000560070037000830080005001200090011001250100 00500136011002600141015003800167021021900205020001700424020000900441020000900450 00500090045900500110046800500120047900500110049100500120050203900070051401300070 0521020001200528020000800540020000400548#VV12.02887#VV12.02886#Vi?t#X550#895.92 208#^214#X oi#Tp sng tc vn ngh 2011# Giang, L ng H, Nguyn Trc... #^aH.#^aLao ng#2011#^a199tr., 14tr. nh^b24cm#TTS ghi: Cu lc b Vn ngh x oi#Gm nhiu sng tc vi cc th loi vn hc ngh thut ni v t nc, v th H Ni, trong c vng t v con ngi x oi nh thi s, x hi, v n hc, th, danh nhn, m thc, danh lam thng cnh, m nhc...#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi vit# Giang#L ng H#Nguyn Trc#Ngn Tuyn#Phan Vn #P.Dun g#286155#Truyn ngn#Tu bt#Th## 00750000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090011000860100005000970110 01500102015003600117021028500153020000800438020000800446020000700454020000900461 039000700470013000700477#VV12.02888#VV12.02889#50000#Vi?t#H400N#929.09597#^214# H Ng Vit Nam xa & nay#^aH.#^aLao ng#2012#^a139tr.^b24cm#TTS ghi: Hi ng Ng tc Vit Nam#Trnh by cc hot ng dng tc ca dng h Ng trong nm 201 1. Gii thiu ph h nhng dng h Ng v a phng c tr ca cc dng h, chi h Ng Vit Nam hin nay. S lc v mt s danh nhn, danh s h Ng tng lu tn trong s sch v cc c nhn tiu biu trn nhiu lnh vc#Lch s#Dng h#H Ng#Vit Nam#P.Dung#286156## 00871000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020057000490070055001060040013001610080005001740090011001790100 00500190011001500195021024000210020001900450020000900469005001500478005001400493 005001300507005001900520005001600539039000700555013000700562#VV12.02890#VV12.028 91#Vi?t#X126D#305.509597#^214#Xy dng giai cp cng nhn Vit Nam giai on 201 1-2020#ng Ngc Tng (ch.b.), Dng Vn Sao, Bi nh Bn...#In ln th 2#^aH.# ^aLao ng#2011#^a299tr.^b21cm#Trnh by quan im, ng li ca ng, h thng gii php cho vic xy dng giai cp cng nhn trong thp nin ti; nu r c s khoa hc cho vic hoch nh chnh sch v ni dung xy dng giai cp cng nh n Vit Nam giai on 2011-2020#Giai cp cng nhn#Vit Nam#ng Ngc Tng#Dng Vn Sao#Bi nh Bn#Nguyn Trng Chun#Nguyn Hu Dng#P.Dung#286157## 01268000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020042000430070062000850080005001470090021001520100005001730110 01500178020000800193020001200201020002000213020000900233005001700242005001300259 00500130027200500170028500500130030203900050031501300070032001501350032702104800 0462#VL12.00316#VL12.00317#Vi?t#TR106V#302#^214#Trang vng thi ua - khen thng Vit Nam#B.s.: Mai Trng Giang, Vit Anh c (ch.b.), nh on...#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2011#^a853tr.^b30cm#Thi ua#Khen thng#in hnh tin tin#Vi t Nam#Mai Trng Giang#Vit Anh c# nh on#Nguyn Cng Hoan# Th Quyn# KVn#286158#u ba sch ghi: Ban Thi ua - Khen thng Trung ng. Tp ch Thi ua Khen thng. Cng ty CP Thng tin & Pht hnh Bo ch Quc gia#Gii thiu nh ng thng tin cp s quan tm lnh o ca ng v Nh nc vi cng tc thi ua khen thng. Gii thiu nhng tm gng in hnh ca cc ngnh, cc tng l p nhn dn trn cc lnh vc kinh t, vn ho - x hi, an ninh, quc phng tron g cc phong tro thi ua yu nc giai on 2005 - 2010. Thng tin thi ua khen thng danh sch nhng tp th, c nhn c phong tng danh hiu Anh hng Lao ng, Anh hng Lc lng v trang nhn dn giai on 2005 - 2010...## 01399000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020070000480070099001180080005002170090021002220100005002430110 01500248020000900263020001200272020001600284020000900300005001200309005001800321 00500180033900500160035700500140037303900050038701501100039201300070050202105410 0509020001101050#VL12.00319#VL12.00318#Vi?t#H106V#338.09597#^214#Hng Vit - Th ng hiu Vit - Doanh nhn Vit - Ngi tiu dng Vit#Ch.b.: L Xun Tu, Nguy n Vit Thng ; B.s.: Nguyn Hong Dng, Phan Thanh Long, L Quang Hng...#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2011#^a511tr.^b29cm#Hng ho#Thng hiu#Ngi tiu dng#Vi t Nam#L Xun Tu#Nguyn Vit Thng#Nguyn Hong Dng#Phan Thanh Long#L Quang H ng#KVn#u ba sch ghi: B Cng Thng. Tp ch Thng mi. Cng ty CP Truyn thng & Xc tin Thng hiu Vit Nam#286159#Gii thiu nhng sn phm, hng Vi t Nam thuc cc nhm ngnh hng thit yu, mt s thng hiu ni ting cng v i nhng doanh nghip, doanh nhn uy tn tiu biu trn c nc. Cung cp nhng t hng tin c bn v quyn li ngi tiu dng thng qua Lut an ton thc phm v Lut bo v quyn li ngi tiu dng. Gii thiu h thng siu th, trung tm thng mi mt s thnh ph ln v danh sch Doanh nghip ln nht Vit Nam - Thng hiu ni ting quc gia - Doanh nghip Sao vng t Vit - Hng Vit Nam cht lng cao nm 2010...#Doanh nhn## 00895000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820013000418080005000540020063000590070073001220080005001950090023002000100 00500223011001500228005001600243005001600259005001800275005001700293005001700310 013000700327021022300334020002300557020000800580039000500588#VL12.00320#VL12.003 21#325000#Vi?t#106C#324.25970709#^214#ng Cng sn Vit Nam - Nhng chng ng lch s 1930 - 2012#Tuyn chn, b.s.: Nguyn Ngc Mai, Nguyn c Minh, Nguy n Minh Giang...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a567tr.^b27cm#Nguyn Ngc Mai# Nguyn c Minh#Nguyn Minh Giang#Nguyn Minh Thc#Nguyn Quang Huy#286160#Lc s hi ngh thnh lp ng Cng sn Vit Nam v cc hi ngh trung ng trc i hi I. Gii thiu ni dung ca i hi i biu ton quc t ln th I n ln th XI ca ng v cc Hi ngh Ban chp hnh Trung ng#ng Cng sn Vit Nam #Lch s#KVn## 01063000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020096000550030082001510070009002330080005002420090 02300247010000500270011001500275005000900290013000700299021040700306020001800713 020001800731020001000749020000900759039000500768#VL12.00322#VL12.00323#320000#V i?t#NH556#328.597#^214#Nhng iu cn bit v cng tc i biu quc hi, hi ng nhn dn v u ban nhn dn cc cp#Dnh cho i biu quc hi, i biu hi ng nhn dn v u ban nhn dn cc cp#c Hin#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2 011#^a520tr.^b27cm#c Hin#286161#Gm nhng ni dung c bn v t chc v hot ng ca Quc hi, Hi ng nhn dn, U ban nhn dn cc cp; cc quy nh php lut v mt s vn bn hng dn lin quan n cng tc ca i biu quc hi, i biu hi ng nhn dn v u ban nhn dn cc cp; v cng tc bu c; nhng quy nh thit yu m c tri cn bit thc hin quyn v ngha v bu c, c c quy trnh, cch thc tham gia bu c...#i biu quc hi#i biu nhn dn#Ho t ng#Vit Nam#KVn## 00702000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020072000510030024001230080010001470090038001570100005001950110 01500200013000700215021014600222020000800368020000800376020000300384020003600387 020000800423039000500431#VL12.00324#VL12.00325#Vi?t#K600Y#686.20959793#^214#K y u 35 nm xy dng & pht trin Cng ty c phn In tng hp Cn Th#31/01/1977 - 31/01/2012#^aCn Th#^aCng ty c phn in tng hp Cn Th#2012#^a240tr.^b27cm# 286162#Gii thiu qu trnh hnh thnh v nhng bc pht trin ca cng ty c p hn In tng hp Cn Th t nhng ngy u gian kh nm 1977 n nm 2012#Lch s #Cng ti#In#Cng ti c phn In Tng hp Cn Th#Cn Th#KVn## 01093000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020056000450070121001010080005002220090023002270100005002500110 01500255005001700270005001600287005001900303005001800322006001800340006001600358 00600160037400500160039001300070040601900050041302102900041802000130070802000090 0721020000800730039000500738#VV12.02892#VV12.02893#Vi?t#C101#324.27#^214#Cc ng dn ch x hi chu u: Ci cch v thch thc#Wolfgang Markel, Christoph Egl e, Alexander Petring, Christian Henkes ; Dch: Phan Th Thu Hng... ; Trnh Th Xuyn h..#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2011#^a460tr.^b24cm#Markel, Wolfgang#Egle , Christoph#Petring, Alexander#Henkes, Christian#Phan Th Thu Hng#ng Th Ph ng#Lng Vit Sang#Trnh Th Xuyn#286163#Dch#Gm cc l lun, nghin cu so s nh ton din cc quan im chnh tr v chnh sch ca cc ng dn ch x hi k hc nhau trc nhng thch thc ca qu trnh ton cu ho, nh Cng ng Anh, ng X hi Php, ng Dn ch x hi c, cc ng Dn ch x hi H Lan, Thu in, an Mch...#ng dn ch#Ci cch#Chu u#KVn## 00959000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020029000550070036000840080005001200090021001250100 00500146011001500151021034600166020000900512020001100521005001700532039000500549 005001800554020000900572020001100581015005800592013000700650#VV12.02894#VV12.028 95#40000#Vi?t#QU105T#070.5068#^214#Qun tr kinh doanh xut bn#Nguyn Lan Ph ng, ng Vinh Sng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a226tr.^b21cm#Trnh by nh ng vn chung v xut bn v qun tr xut bn; qun tr sn xut trong cc nh xut bn; t chc b my ca cc nh xut bn; qun tr nhn s; qun tr chi ph v gi thnh xut bn phm; qun tr ti chnh v ti sn trong nh xut bn ; chin lc th trng ca nh xut bn; phn tch hiu qu kinh doanh ca cc nh xut bn#Xut bn#Gio trnh#ng Vinh Sng#KVn#Nguyn Lan Phng#Qun tr #Kinh doanh#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn. Khoa Xut bn#286164## 00751000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030031000720070014001030080005001170090 02100122010000500143011001500148021016500163020001800328020001100346039000500357 005001400362004003800376020002000414020000800434013000700442#VV12.02896#VV12.028 97#39000#Vi?t#K312T#338.5076#^214#Kinh t hc vi m#Cu hi trc nghim v bi tp#Cao Thu Xim#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a215tr.^b21cm#Gm nhng cu h i trc nghim v bi tp v cung v cu, tiu dng, sn xut v chi ph, cnh tr anh hon ho, c quyn, c quyn tp on, cung v cu lao ng...#Kinh t hc vi m#Gio trnh#KVn#Cao Thu Xim#Ti bn ln th 5 c sa cha b sung#Cu h i trc nghim#Bi tp#286165## 00846000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070084000690080005001530090021001580100 00500179011001500184021024900199020001800448020001100466005001400477005001400491 005002100505005001800526039000500544013000700549#VV12.02898#VV12.02899#45000#Vi ?t#K312T#338.5#^214#Kinh t hc vi m#B.s.: Cao Thu Xim (ch.b.), T Th L Yn , Nguyn Th Tng Anh, Hong Thanh Tuyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a278tr .^b21cm#Gii thiu tng quan v kinh t hc. Trnh by kin thc c bn v cu v cung, l thuyt hnh vi ngi tiu dng, l thuyt hnh vi ngi sn xut, cu trc th trng, th trng yu t sn xut, vai tr ca chnh ph trong nn ki nh t th trng#Kinh t hc vi m#Gio trnh#Cao Thu Xim#T Th L Yn#Nguyn Th Tng Anh#Hong Thanh Tuyn#KVn#286166## 01014000000000301000450002600110000002600110001104100050002208200130002780800050 00400020234000450030022002790070020003010080010003210090036003310100005003670110 01400372006001000386020001400396013000700410020001300417021022500430020000700655 020001700662020000500679020001500684020000800699039000500707#VN12.01050#VN12.010 51#Vi?t#355.00959793#^214#Ti liu hi - p: Ch th s 12/CT-UBND ngy 29 thn g 5 nm 2009 ca U ban nhn dn thnh ph Cn Th "V vic tng cng ch o c ng tc xy dng, pht ng phong tro ton dn bo v an ninh T quc vng ng bo dn tc Khmer"#Song ng Kinh - Khmer#Sn Chin bin dch#^aCn Th#^aU ban nhn dn thnh ph Cn Th#2011#^a28tr.^b19cm#Sn Chin#Sch song ng#286167#S ch hi p#Gm mt s cu hi p tm tt cho b con dn tc Khmer v vic tng cng ch o cng tc xy dng, pht ng phong tro ton dn bo v an ninh T quc; nhng ni dung c bn, cc chnh sch i vi ng bo dn tc Khmer#Bo v#An ninh quc gia#Vng#Dn tc Kh Me#Cn Th#KVn## 00903000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020101000460030022001470070020001690080010001890090036001990100 00500235011001400240006001000254020001400264013000700278020001300285021024400298 020001700542020002000559020000800579020000900587039000500596#VN12.01052#VN12.010 53#Vi?t#T103L#305.895#^214#Ti liu hi - p: V kt qu i hi i biu ton quc cc dn tc thiu s Vit Nam ln th nht#Song ng Kinh - Khmer#Sn Chin bin dch#^aCn Th#^aU ban Nhn dn thnh ph Cn Th#2011#^a24tr.^b19cm#Sn C hin#Sch song ng#286168#Sch hi p#Trnh by ngha i hi i biu ton q uc cc dn tc thiu s Vit Nam, thi gian t chc, hot ng ca i biu v Th tham d, biu dng cc tp th, c nhn c nhiu thnh tch ng gp tro ng s nghip xy dng v bo v t quc...#Dn tc thiu s#in hnh tin tin# i hi#Vit Nam#KVn## 00927000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020101000460030004001470290008001510070031001590080010001900090 03600200010000500236011001400241013000700255006002100262020001400283020001300297 021024400310020001700554020002000571020000800591020000900599039000500608#VN12.01 054#VN12.01055#Vi?t#T103L#305.895#^214#Ti liu hi - p: V kt qu i hi i biu ton quc cc dn tc thiu s Vit Nam ln th nht#s,# - TP#Trng M inh nh Ngc bin dch#^aCn Th#^aU ban Nhn dn thnh ph Cn Th#2011#^a22tr .^b19cm#286169#Trng Minh nh Ngc#Sch song ng#Sch hi p#Trnh by ngha i hi i biu ton quc cc dn tc thiu s Vit Nam, thi gian t chc, ho t ng ca i biu v Th tham d, biu dng cc tp th, c nhn c nhiu thnh tch ng gp trong s nghip xy dng v bo v t quc...#Dn tc thiu s#in hnh tin tin#i hi#Vit Nam#KVn## 01079000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020139000470030036001860290005002220070031002270080010002580090 03600268010000500304011001400309013000700323006002100330020001400351020001300365 021035300378020002000731020001200751020000900763039000500772#VN12.01056#VN12.010 57#Vi?t#T103L#323.1597#^214#Ti liu hi - p: Ch th s 501/TTg ngy 03 thng 8 nm 1996 ca Th tng Chnh ph "V thc hin mt s chnh sch i vi ng i Hoa"#?;1996t83,501/TTg: "sN=#TP#Trng Minh nh Ngc bin dch#^ aCn Th#^aU ban nhn dn thnh ph Cn Th#2011#^a32tr.^b19cm#286170#Trng Mi nh nh Ngc#Sch song ng#Sch hi p#Gii thiu di dng hi - p Ch th 50 1/TTg ca Th tng Chnh ph nh gi tnh hnh pht trin kinh t, vn ho, x hi ca ngi Hoa, phn bit ngi Hoa v ngi Hoa Kiu Vit Nam; quy nh i tng khng phi ngi Hoa, nhng nguyn tc c bn trong chnh sch chnh tr , kinh t, vn ho - x hi, gio dc i vi ngi Hoa v Hoa kiu...#Chnh s ch nh nc#Dn tc Hoa#Vit Nam#KVn## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020017000670030016000840070012001000080 00500112009001900117010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182 039000500194013000700199#VV12.02900#VV12.02901#55000#Vi?t#120T#895.92234#^214# Nguyn Hip#m thanh bng#Tp truyn ngn#Nguyn Hip#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2012#^a171tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#286171## 00713000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050015000570020017000720030008000890070015000970080 00500112009001900117010000500136011001500141020001700156020000900173020000800182 039000500190021023300195013000700428#VV12.02902#VV12.02903#100000#Vi?t#G419B#89 5.922803#^214#Nguyn c Nh#Gc b chn tri#Tu bt#Nguyn c Nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a325tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#KVn#Nhng b i vit th hin s cm nhn tinh t m su sc ca tc gi v mi cung bc thng trm cm xc trc thin nhin, con ngi v nhng hot ng vn ho, x hi, k inh t lun c s gn kt m tc gi c tri nghim v thc t#286172## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050012000560020009000680030012000770070012000890080 00500101009001900106010000500125011001500130020001700145020000900162020001200171 039000500183013000700188#VV12.02904#VV12.02905#100000#Vi?t#V513S#895.92234#^214 #T Nhun V#Vng su#Tiu thuyt#T Nhun V#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a334 tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#286173## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020020000710030012000910070016001030080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000900180020001200189 039000500201013000700206#VV12.02906#VV12.02907#80000#Vi?t#V122T#895.92234#^214# Nguyn Vn Toi#Vng trng mt sng#Tiu thuyt#Nguyn Vn Toi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a275tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#286174## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050011000560020019000670030016000860070011001020080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 039000500195013000700200#VV12.02908#VV12.02909#45000#Vi?t#NG558#895.92234#^214 #Mai Phng#Ngi on gic m#Tp truyn ngn#Mai Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2012#^a146tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#286175## 00658000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020028000690070013000970080005001100090 01900115010000500134011001500139020001700154020000900171020000900180039000500189 021019100194013000700385#VV12.02910#VV12.02911#90000#Vi?t#C434H#895.922803#^214 #L Ngn Hng#A corner Hanoi - Ch v ph#L Ngn Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 012#^a291tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi vit#KVn#Tc gi vit v cuc sng mun mu sc gia nhng con ngi, nhng ho hp gia cm xc ca con ngi vi khung cnh thin nhin gn b vi nhng k nim qua tng con ph, gc ch c a H Ni#286176## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050013000560020014000690030012000830070013000950080 00500108009001900113010000500132011001500137020001700152020000900169020001200178 039000700190013000700197#VV12.02912#VV12.02913#120000#Vi?t#D431M#895.92234#^214 #Bi Vn Phc#Dng mu nng#Tiu thuyt#Bi Vn Phc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 2#^a403tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#286177## 00492000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050009000660020018000750030016000930070 00900109008000500118009001900123010000500142011001500147020001700162020000900179 020001200188039000700200013000700207#VV12.02914#VV12.02915#VV12.02916#56000#Vi? t#CH527#895.9223#^214#Triu n#Chuyn i thng#Tp truyn ngn#Triu n#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a183tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.D ung#286178## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050023000550020022000780030012001000070023001120080 00500135009001900140010000500159011001500164020001700179020000900196020001200205 039000700217013000700224#VV12.02917#VV12.02918#56000#Vi?t#561#895.92234#^214# McAmmond Nguyen Thi Tu#ng n ci Samadhi#Truyn ngn#McAmmond Nguyen Thi Tu# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a239tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#P.Dung#286179## 00659000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020023000690030011000920070013001030080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020000900177020000700186 039000700193013000700200021017400207#VV12.02919#VV12.02920#60000#Vi?t#N500C#895 .922803#^214#T c Chiu#N ci Raxun Gamzatop#Tp bt k#T c Chiu#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2012#^a190tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#P.Dung#286 180#Ghi li cm xc, suy ngh ca tc gi v bng dng, ct cch ca con ngi v vn ho Vit Nam nhng ni tc gi tng t chn ti nh Boston, Tonglesa p, Los Angeles...## 00660000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050013000580020025000710030010000960070013001060080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000900180020001000189 039000700199013000700206021016900213#VV12.02921#VV12.02922#60000#Vi?t#QU250H#89 5.9228403#^214#V Xun Vinh#Qu hng mt i nh#Truyn k#V Xun Vinh#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a195tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#P.Du ng#286181#Gm nhng trang hi k y cm xc v qu hng, v tui th, v gia nh, cng nhiu k nim p ca tc gi khi lun hng v qu Bi - Yn Thi th n thng ca mnh## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020019000680030012000870070014000990080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 039000700195013000700202#VV12.02923#VV12.02924#60000#Vi?t#406K#895.9223#^214#H ong Kim Yn#on khc giao ma#Tiu thuyt#Hong Kim Yn#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2012#^a182tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#286182## 00483000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020031000660030012000970070012001090080 00500121009001900126010000500145011001500150020001700165020000900182020001200191 039000700203013000700210#VV12.02925#VV12.02926#75000#Vi?t#307K#895.9223#^214#N guyn Lin#ip khc bi trng chin tranh#Tiu thuyt#Nguyn Lin#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2012#^a238tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#28618 3## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020011000690030016000800070013000960080 00500109009001900114010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179 039000700191013000700198#VV12.02927#VV12.02928#54000#Vi?t#CH256V#895.92234#^214 #T Hng Sen#Chnh vnh#Tp truyn ngn#T Hng Sen#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 12#^a178tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#286184## 00708000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820011000428080005000530050014000580020019000720030007000910070014000980080 00500112009001900117010000500136011001500141020001700156020000900173020000700182 039000700189013000700196021022700203#VV12.02929#VV12.02930#105000#Vi?t#TR452D#8 95.922803#^214#T Ngc Thch#Tri dt ci ngi#Bt k#T Ngc Thch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a359tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#P.Dung#286185# Ghi li cm xc, suy ngh ca tc gi v phong cnh, con ngi v vn ho mt s t nc nh Xibia, Uzbekistan, Nga, Paris, M, Singapo, Trung Quc... m tc gi tng ti lm vic, hc hi kinh nghim, tham quan, du lch## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050015000570020016000720030016000880070015001040080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000900180020001200189 039000700201013000700208#VV12.02932#VV12.02931#45000#Vi?t#GI-119M#895.92234#^21 4#Trn Qunh Nga#Gic m cnh c#Tp truyn ngn#Trn Qunh Nga#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a147tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#286186# # 01021000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020111000500070065001610080005002260090010002310100005002410110 01500246015006400261021019300325020001400518005001300532005001800545005001500563 00500160057800500200059403900070061401300070062102000080062802000100063602000080 0646020000900654020000800663#VV12.02933#VV12.02934#Vi?t#H561D#333.7309597#^214#H ng dn phn tch chi ph - li ch ca d n bo tn a dng sinh hc ti mt s vn Quc gia t ngp mn#B.s.: Nam Thng (ch.b.), Nguyn Quang Hng, Ph m Khnh Nam...#^aH.#^aT php#2011#^a149tr.^b24cm#TTS ghi: Tng Cc Mi trng. Vin Khoa hc Qun l Mi trng#Cung cp cc quy trnh v cc bc thc hin p hn tch chi ph - li ch ca d n bo tn t ngp nc, gip cho cc nh qu n l xc nh c phng n bn tn c hiu qu ti u cho x hi#t ngp nc # Nam Thng#Nguyn Quang Hng#Phm Khnh Nam#Mai Th Thu Hu#Nguyn Th Thu Th o#P.Dung#286187#Bo tn#Phn tch#Li ch#Vit Nam#Chi ph## 00981000000000325000450002600110000002600110001101500540002204100050007618100060 00810820008000878080005000950020058001000070062001580080005002200090010002250100 00500235011001500240021024600255020001000501020000900511005001200520005001800532 00500210055000500120057100500170058303900070060002000200060702000210062701300070 0648#VV12.02935#VV12.02936#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc Php lut #Vi?t#T310H#347.597#^214#Tm hiu php lut v t tng dn s, hnh chnh, hnh s#B.s.: L Thu Hng, Th Ngc Tuyt, Tng Th Thanh Thanh...#^aH.#^aT php# 2011#^a579tr.^b21cm#Tm hiu c quy nh v ngi tham gia t tng, th tc gii quyt ti To n cp s thm v cp phc thm, th tc xt li bn n, chun b xt x v th tc t tng hnh chnh ti phin to, iu tra v n hnh s v q uyt nh vic truy t...#Php lut#Vit Nam#L Thu Hng# Th Ngc Tuyt#Tng Th Thanh Thanh#L Thu Nga#Ng Th Ngc Vn#P.Dung#Lut t tng dn s#Lut t tng hnh s#286188## 00888000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020042000460070089000880080005001770090010001820100005001920110 01500197015005700212021015600269020001000425020000800435020000800443020000900451 02000160046000500150047600500160049100500230050700500180053003900070054801300070 0555#VV12.02937#VV12.02938#Vi?t#M458S#347.597#^214#Mt s ni dung c bn v l lch t php#B.s.: ng Thanh Sn (ch.b.), Th Thu Lan, Nguyn Th Minh Ph ng, Trn Th Thu Hng#^aH.#^aT php#2011#^a403tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. T rung tm L lch T php Quc gia#Gii thiu nhng ni dung c bn ca php lut v l lch t php; cc vn bn quy nh chi tit, hng dn thi hnh Lut v v n bn php lut c lin quan#Php lut#L lch#T php#Vit Nam#L lch t php #ng Thanh Sn# Th Thu Lan#Nguyn Th Minh Phng#Trn Th Thu Hng#P.Dung# 286189## 01110000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020066000490070067001150080005001820090010001870100005001970110 01500202015006400217021035800281020001700639020000900656020000900665005001400674 00500170068800500170070500500200072200500180074203900070076001300070076702000100 0774#VV12.02939#VV12.02940#Vi?t#M458S#353.409597#^214#Mt s vn php l v t hc tin v theo di thi hnh php lut#B.s.: L Thnh Long (ch.b.), Nguyn ng Dung, Nguyn Thi Phc...#^aH.#^aT php#2011#^a450tr.^b21cm#TTS ghi: B T ph p. V Cc vn chung v xy dng php lut#Gii thiu vai tr, chc nng, nhi m v, quyn hn v c cu t chc ca B T php cng cc t chc php ch tron g vic gip Chnh ph qun l nh nc v thi hnh php lut, v t chc thc hi n cng tc theo di thi hnh php lut mt s lnh vc. Khi qut vic t ch c theo di thi hnh php lut mt s B, ngnh, a phng v kinh nghim quc t#Qun l nh nc#Thi hnh#Vit Nam#L Thnh Long#Nguyn ng Dung#Nguyn Th i Phc#Dng Th Thanh Mai#Nguyn Hng Tuyn#P.Dung#286190#Php lut## 00870000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020030000480070060000780080005001380090010001430100005001530110 01500158021020800173020001000381020000900391020000700400005002000407005001200427 005001700439005001300456005001900469039000700488013000700495015005400502#VV12.02 941#VV12.02942#Vi?t#S450T#340.09597#^214#S tay bo co vin php lut#B.s.: Ngu yn Th Hng Nga, L Thu Hng, Nguyn Minh Hng...#^aH.#^aT php#2011#^a389tr.^ b21cm#Cung cp cc bnh lun tnh hung v vn x l lin quan ti php lut trong lnh vc hnh s, dn s, hnh chnh, lao ng, kinh doanh thng mi... din ra trn thc t v nhng quyt nh ca To n#Php lut#Vit Nam#S tay# Nguyn Th Hng Nga#L Thu Hng#Nguyn Minh Hng#Trn Th Hu#Hong Th Vit Anh #P.Dung#286191#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc Php lut## 00825000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020044000670070016001110080005001270090 01000132010000500142011001500147021034000162020001000502020001600512020001700528 039000700545013000700552#VV12.02943#VV12.02944#85000#Vi?t#H561D#340.9#^214#Nguy n Hng Bc#Hng dn hc v n tp mn t php quc t#Nguyn Hng Bc#^aH.#^aT php#2012#^a403tr.^b21cm#Cung cp cc kin thc v khi nim v ngun gc ca t php quc t; xung t php lut trong t php quc t; ch th ca t php q uc t; quyn s hu ti sn, tha k; quyn tc gi, quyn s hu cng nghip; hp ng, bi thng thit hi ngoi hp ng, hn nhn v gia nh, t tng to n v t tng trng ti trong t php quc t#Php lut#T php quc t#Ti li u hc tp#P.Dung#286192## 00795000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020072000690070019001410080005001600090 01000165010000500175011001500180021022800195020001000423020000800433020000800441 020000800449020000900457039000700466013000700473020001300480#VV12.02945#VV12.029 46#30000#Vi?t#T310H#346.59705#^214#Phm Th Tho#Tm hiu cc quy nh php lu t v di chc, tha k v ti sn v chng#Phm Th Tho b.s.#^aH.#^aT php#2012 #^a191tr.^b21cm#Trnh by di dng hi p cc quy nh php lut v cc th t c hnh chnh cn thit gii quyt cc cng vic lin quan ti di chc, tha k , ti sn v chng. ng thi gii thiu mt s mu di chc, mu vn bn tham k ho#Php lut#Di chc#Tha k#Ti sn#Vit Nam#P.Dung#286193#Sch hi p## 00869000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050014000560020052000700030017001220070014001390080 00500153009001000158010000500168011001500173021033400188020001000522020000700532 020001700539020000900556039000700565013000700572#VV12.02947#VV12.02948#100000#V i?t#451L#342.59708#^214#Lu Tin Dng#c lp xt x trong nh nc php quyn Vit Nam#Sch chuyn kho#Lu Tin Dng#^aH.#^aT php#2012#^a297tr.^b21cm#Gi i thiu quan nim khoa hc v c lp xt x; vai tr ca c lp xt x trong n h nc php quyn v nhng yu t c bn bo m c lp xt x. C s php l v c lp xt x Vit Nam v thc tin thi hnh cng mt s kin ngh v cc gii php bo m c lp xt x trong bi cnh xy dng nh nc php quyn XHC N Vit Nam#Php lut#Xt x#Sch chuyn kho#Vit Nam#P.Dung#286194## 00828000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020058000460080005001040090010001090100005001190110015001240150 15300139021023400292020001000526020000800536020000900544020000700553039000700560 013000700567#VV12.02949#VV12.02950#Vi?t#S450T#345.597#^214#S tay tnh hung ph p lut dnh cho thanh nin thnh th#^aH.#^aT php#2011#^a109tr.^b21cm#TTS ghi : B T php. n "Tng cng cng tc ph bin, gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin giai on 2011 - 2015"#Trnh by di dng hi p nhng tnh hung php lut quy nh php lut hin hnh v lnh vc hnh s, t tng hnh s, thi hnh n hnh s v x pht vi phm hnh chnh c lin quan ti cng vic, i sng ca thanh nin thnh th#Php lut#Hnh s#Vi t Nam#S tay#P.Dung#286195## 01075000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020058000460070060001040080005001640090010001690100005001790110 01500184015005400199021039200253020001000645020000900655020000700664005001700671 005002100688005001100709005001500720005001200735039000700747013000700754#VV12.02 951#VV12.02952#Vi?t#S450T#349.597#^214#S tay php lut dnh cho cn b t php - h tch cp x#B.s.: Nguyn Th An Na, Nguyn Th Thu Hng, V Th Ho...#^aH .#^aT php#2011#^a551tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc Php lut#Cung cp nhng kin thc php lut v gii quyt tranh chp t ai, phn chia ti sn ca v chng trong thi k hn nhn v li hn, vn tha k, x l vi phm hnh chnh trong lnh vc an ninh, trt t an ton x hi v vn ho, trong lnh vc rng, bo v rng, qui nh php lut v chnh sch tn dng, ph ng chng bo lc gia nh, quyn li ngi tiu dng, v v an ton thc phm#Ph p lut#Vit Nam#S tay#Nguyn Th An Na#Nguyn Th Thu Hng#V Th Ho#Phm Qu nh Lan#L Thu Tho#P.Dung#286196## 01168000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020109000460070058001550220004002130080005002170090010002220100 00500232011001500237015005400252021040900306020001000715020000900725020001900734 00500140075300500180076700500150078500500160080000500120081603900070082801300070 0835#VV12.02953#VV12.02954#Vi?t#T103L#349.597#^214#Ti liu hng dn bi dng kin thc php lut cho gio vin mn gio dc cng dn cp trung hc ph thng# B.s.: Phm Kim Dung, inh Th nh Hng, Nguyn Th Qu...#T.1#^aH.#^aT php#201 1#^a495tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc Php lut#Gm 10 ch uyn , cung cp cc kin thc php lut v nh nc, nh nc php quyn XHCN Vit Nam, php lut v i sng, vn thc hin php lut, vi phm php lut, trch nhim php l v php lut vi cc quyn bnh ng, quyn t do dn ch v quyn nhn thn ca cng dn. ng thi hng dn thc hin chng trnh, bi d ng tng chuyn cho gio vin mn Gio dc cng dn cp trung hc ph thng# Php lut#Vit Nam#Ti liu hng dn#Phm Kim Dung#inh Th nh Hng#Nguyn Th Qu#Ung Ngc Thun#Bi Anh Th#P.Dung#286197## 00885000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050011000460020076000570070039001330080005001720090010001770100 00500187011001500192015004400207021026500251020001000516020000900526020000900535 020001800544005001900562039000700581013000700588#VV12.02955#VV12.02956#Vi?t#T123 H#343.597#^214#L Hi Yn#Tp hp cc vn bn php lut v thng k ca ngnh t php v c lin quan#L Hi Yn (ch.b.), Trn Th Diu Thu#^aH.#^aT php#2011 #^a538tr.^b24cm#TTS ghi: B T php. V K hoch Ti chnh#Gm mt s vn bn p hp lut quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut thng k; hng dn mt s ni dung v cng tc thng k ca ngnh t php, thng k tr g ip php l; quyt nh ph duyt v ban hnh H thng ch tiu thng k quc gi a...#Php lut#Thng k#Vit Nam#Vn bn php lut#Trn Th Diu Thu#P.Dung#286 198## 01011000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020041000670070037001080080005001450090 01000150010000500160011001500165015004600180021039500226020001000621020000900631 020000800640039000700648013000700655005001400662020001100676020001000687#VV12.02 958#VV12.02957#39000#Vi?t#GI-108T#320.1#^214#L Vng Long#Gio trnh l lun n h nc v php lut#L Vng Long (ch.b.), Bi Xun Phi#^aH.#^aT php#2011#^a 257tr.^b21cm#TTS ghi: Trng trung cp Lut Bun Ma Thut#Trnh by kin thc v ngun gc nh nc; bn cht, chc nng, hnh thc v b my nh nc; h thn g chnh tr - x hi ch ngha Vit Nam; ngun gc, bn cht, chc nng v hnh thc php lut; thc php lut; quy phm php lut; quan h php lut; thc hi n php lut v p dng php lut; vi phm php lut v trch nhim php l; h thng php lut, nh nc php quyn v php ch XHCN#Php lut#Nh nc#L lun #P.Dung#286199#Bi Xun Phi#Gio trnh#Trung cp## 00691000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050022000450020018000670070027000850080005001120090011001170100 00500128011001500133012003400148039000700182013000700189019000500196021020700201 020000900408020000800417#VV12.02960#VV12.02959#Vi?t#TH411M#294.3#^214#Siha Sena Trung Thin#Thot mi kh ch#Siha Sena Trung Thin b.s.#^aH.#^aTn gio#2012#^a 310tr.^b20cm#Pht gio nguyn thu = Theravada#P.Dung#286200#Dch#Gii thiu nh ng li c Th Tn thuyt ging v thin php, tm php, hnh php, chnh php.. . rn dy ngi tu hnh phi bit gi gii, pht tm cng c, duy tr chnh ni m, hnh tr Pht php c o#o Pht#Gio l## 00733000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020038000550070016000930220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134021022100149020001600370020000900386020001200395 039000700407013000700414012003400421#VV12.02961#VV12.02962#Vi?t#552P#294.3#^214 #Chnh Minh#c Pht v 45 nm hong php sinh#Chnh Minh b.s.#T.8#^aH.#^aTn gio#2012#^a442tr.^b21cm#T Ngi Mahakassapa v b Bhaddakapilani. Tm lc mi ba php Dhutanga, cng hnh v cc bn s lin quan n tin thn Ngi v g hi li ba ln kt tp Pht Ngn, nhn duyn dn n kt tp Pht ngn ln III c a Ngi#Thch Ca Mu Ni#o Pht#Truyn gio#P.Dung#286201#Pht gio nguyn thu = Theravada## 01050000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020041000550070057000960080005001530090010001580100 00500168011001500173015004600188021033300234020002100567020000900588020001100597 00500150060800500150062300500140063800500150065200500210066703900070068801300070 0695020001000702#VV12.02963#VV12.02964#71000#Vi?t#GI-108T#345.597#^214#Gio tr nh lut t tng hnh s Vit Nam# c Hng H (ch.b.), Phm Mnh Hng, Th Phng...#^aH.#^aT php#2011#^a434tr.^b21cm#TTS ghi: Trng trung cp Lut Bu n Ma Thut#Cung cp kin thc ca Lut t tng hnh s Vit Nam quy nh v trn h t, th tc khi t, iu tra v n hnh s v quyt nh vic truy t; nhim v v ngha ca xt x s thm v phc thm; thi hnh bn n v quyt nh ca to n; xt li bn n v quyt nh c hiu lc php lut, cc th tc c bit v hp tc quc t#Lut t tng hnh s#Vit Nam#Gio trnh# c Hng H# Phm Mnh Hng# Th Phng#Nguyn Kim Chi#Nguyn Th Ngc Linh#P.Dung#286202#T rung cp## 01164000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720020041000770070057001180080 00500175009001000180010000500190011001500195015005700210021038800267020002100655 02000090067602000110068500500150069600500140071100500150072500500210074003900070 0761019000700768005002000775013000700795#VV12.02965#CDVN.01586#CDVN.01585#VV12.0 2966#65000#Vi?t#GI-108T#345.597#^214#Gio trnh lut t tng hnh s Vit Nam# c Hng H (ch.b.), Th Phng, Nguyn Kim Chi...#^aH.#^aT php#2011#^a32 8tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Cung cp ki n thc ca Lut t tng hnh s Vit Nam quy nh v c quan tin hnh t tng h nh s; nhng bin php ngn chn trong t tng hnh s; khi t, iu tra, truy t v n hnh s; xt x s thm v phc thm; thi hnh n v quyt nh ca To n; th tc xt li bn n, quyt nh c hiu lc php lut ca To n; th tc c bit v hp tc quc t trong t tng hnh s#Lut t tng hnh s#Vi t Nam#Gio trnh# c Hng H# Th Phng#Nguyn Kim Chi#Nguyn Th Ngc Lin h#P.Dung#286203#Nguyn Th Ngc Hoa#286203## 01041000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720020048000770070076001250080 00500201009001000206010000500216011001500221015005700236021026300293020001800556 02000180057402000090059202000110060100500170061200500200062900500150064900500130 0664039000700677013000700684#CDVN.01588#VV12.02967#VV12.02968#CDVN.01587#55000# Vi?t#GI-108T#351.597#^214#Gio trnh k thut son tho vn bn php lut#on T h T Uyn, Nguyn Th Ngc Hoa (ch.b.), c Hng H, Cao Kim Oanh#^aH.#^aT php#2011#^a284tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H N i#Khi qut mn hc k thut son tho vn bn php lut. Hng dn k nng son tho vn bn quy phm php lut, vn bn p dng php lut, vn bn hnh chnh; kim tra, x l vn bn php lut v son tho vn bn c ni dung x l vn b n php lut khim khuyt#Son tho vn bn#Vn bn php lut#Vit Nam#Gio trnh #on Th T Uyn#Nguyn Th Ngc Hoa# c Hng H#Cao Kim Oanh#P.Dung#286204# # 00951000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020022000660030017000880070014001050080 00500119009002600124010000500150011001500155020001700170020001700187012001700204 015004200221013000700263021034200270020000800612020001000620039000700630#VV12.02 969#VV12.02970#46000#Vi?t#CH550H#495.1#^214#Phm Ngc Hm#Ch Hn: Ch v ngha #Sch chuyn kho#Phm Ngc Hm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a307tr.^b21 cm#Ting Trung Quc#Sch chuyn kho#T sch Khoa hc#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#286205#Trnh by khi qut v ch Hn v vn ho - x hi Trung Quc. Phn tch mi quan h gia ch Hn v vn ho Hn. Tm hiu cch cu to v hm vn ho ca ch Hn khi phn nh quan h gia con ngi vi t nhin, qu an h gia con ngi vi x hi; ch Hn vi quan nim lut php, vi o lm ng i, vi tn ngng dn gian, vn gii...#Ch Hn#Ng ngha#T.Dung## 00926000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200080 00308080005000380050007000430020014000500030017000640070030000810080005001110090 02600116010000500142011001500147020000900162020000900171012001700180020001700197 00500160021401500450023001300070027502102640028202000130054602000080055902000140 0567039000700581#VV12.02971#106000#Vi?t#312T#345.597#^214#L Cm#nh ti danh #Sch chuyn kho#B.s.: L Cm, Trnh Quc Ton#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 011#^a703tr.^b21cm#Ti phm#Vit Nam#T sch Khoa hc#Sch chuyn kho#Trnh Qu c Ton#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#286206#Trnh by khi qut v cn c php l, cn c khoa hc ca vic nh ti danh. nh gi v mt php l hnh s nh ti danh vi ti phm hon thnh, ti phm cha hon thnh, ti p hm c ng phm v trng hp nhiu ti phm, ti phm, ti phm chuyn nghip. ..#Lut hnh s#Bi tp#nh ti danh#T.Dung## 00725000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050014000400020024000540070014000780080005000920090026000970100 00500123011001500128020001500143020001100158012001700169015006800186013000700254 021019100261039000700452#VV12.02972#70000#Vi?t#H250T#006.7#^214# Trung Tun#H thng a phng tin# Trung Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a351tr .^b24cm#a phng tin#Gio trnh#T sch Khoa hc#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#286207#Trnh by bao qut cc vn phn mm, phn cng cng ngh thng tin v cc thit b a phng tin; sn xut sn phm a phng tin, cc k thut nn v th hin d liu a phng tin...#T.D ung## 00764000000000277000450002600110000002600110001103900070002201400070002904100050 00361810006000410820012000478080005000590050019000640020035000830030033001180070 01900151008000500170009002600175010000500201011001500206021023000221020000900451 020000900460013000700469020001000476#VV12.02973#VV12.02974#T.Dung#86000#Vi?t#S1 06M#371.1009597#^214#Nguyn Th M Dung#Sng mi tm gng o c thy c#Tn v inh nhng nh gio Vit Nam#Nguyn Th M Dung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 12#^a240tr.^b24cm#Phc tho chn dung tm gng cc thy c c nhiu ng gp ch o s pht trin ca nn gio dc Vit Nam nh: B trng B Gio dc v o to Nguyn Vn Huyn, gio s T Quang Bu, gio s Nguyn Thc Ho, thy gio Trn Nhn...#Gio dc#Vit Nam#286208#Gio vin## 00737000000000265000450002600110000002600110001103900070002201400070002904100050 00361810006000410820007000478080005000540050014000590020041000730070014001140080 00500128009002600133010000500159011001500164021025000179020001000429013000700439 020001300446020001200459#VV12.02975#VV12.02976#T.Dung#45000#Vi?t#N428N#302.23#^ 214#Nguyn Th K#Ni nng, giao tip trn i truyn hnh#Nguyn Th K#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a249tr.^b21cm#C s l lun v giao tip v giao t ip trn truyn hnh ni ring. Trnh by cc nhn t ca hot ng giao tip d i dng thc ni trn truyn hnh, cc hnh vi li ni, dng thc din ngn trn truyn hnh v vic s dng cc phng tin ngn ng#Giao tip#286209#Ngn ng ni#Truyn hnh## 00766000000000277000450002600110000002600110001103900070002201400080002904100050 00371810006000420820006000488080005000540050011000590020081000700070025001510080 00500176009002600181010000500207011002800212021019200240020001700432005001300449 013000700462020001000469020000900479#VV12.02977#VV12.02978#T.Dung#162000#Vi?t#C 120N#495.7#^214#V Huy Tu#Cm nang b sung kin thc giao tip cho ngi Vit N am i lao ng ti Hn Quc#V Huy Tu, L Minh Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a146tr., 1tr. bn ^b20cm#Gii thiu nhng t, mu cu giao tip tin g Hn gn lin vi nhng tnh hung trong tip xc v sinh hot hng ngy v cc t vng chuyn ngnh cng nghip, nng nghip, xy dng v thu sn#Ting Triu Tin#L Minh Ngc#286210#Giao tip#Cm nang## 00939000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020030000680290022000980070015001200080 00500135009002600140010000500166011001500171020000900186020001100195012001700206 015003400223013000700257020001000264020001300274039000700287021033100294#VV12.02 979#VV12.02980#57000#Vi?t#GI-108T#658.4#^214#Hong nh Phi#Gio trnh qun tr cng ngh#Technology management#Hong nh Phi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 011#^a374tr.^b21cm#Qun tr#Gio trnh#T sch Khoa hc#TTS ghi: i hc Quc g ia H Ni#286211#Cng ngh#Doanh nghip#T.Dung#Gii thiu khi qut v cng ngh , nng lc cng ngh v kh nng cnh tranh ca doanh nghip. Trnh by k nng qun tr chin lc cng ngh, qun tr tc nghip cng ngh, qun tr tri thc, qun tr cc yu t phn mm ca cng ngh v qun tr ti sn tr tu; vn t chc kim sot v nh gi cng tc qun tr cng ngh## 00882000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820010000458080005000550050015000600020071000750070015001460080005001610090 02600166010000500192011001500197020002100212020000900233013000700242021035100249 020000900600039000700609#VV12.02981#VV12.02983#VV12.02982#Vi?t#NH556X#390.09597# ^214#Nguyn Th Hu#Nhng xu hng bin i vn ho cc dn tc min ni pha B c Vit Nam#Nguyn Th Hu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a335tr.^b24cm#Vn ho truyn thng#Vit Nam#286212#Gii thiu mt s nt tiu biu trong vn ho vt cht v vn ho tinh thn nh: nh ca, trang phc, m thc, tn ngng, pho ng tc tp qun, ngh thut, ngn ng, ch vit., vn hc dn gian... ca cc d n tc min ni pha Bc Vit Nam v xu hng bin i vn ho mt s dn tc n h Thi, Mng, H'mng, Dao, Ty, Nng, H Nh, Pu Po, L L...#Min ni#T.Dung ## 00791000000000289000450002600110000002600110001102600110002203900070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050013000630020085000760290069001610070 01300230008000500243009002600248010000500274011001500279021015400294020000900448 020000900457013000700466020001700473020001100490#VV12.02984#VV12.02985#VV12.0298 6#T.Dung#Vi?t#NH556V#495.9#^214#Trn Tr Di#Nhng vn chnh sch ngn ng v gio dc ngn ng vng dn tc thiu s Vit Nam#Language policy and education in ethnic minorities region of Vietnam#Trn Tr Di#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a535tr.^b24cm#Gii thiu mt s vn bn th hin chnh sch ngn ng v gio dc ngn ng vng dn tc thiu s Vit Nam v nhng cng trnh nghin c u v vn ny#Ngn ng#Vit Nam#286213#Dn tc thiu s#Chnh sch## 00830000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200070 00308080005000370050016000420020016000580070016000740080005000900090026000950100 00500121011001500126020001600141020001100157012001700168015006800185013000700253 021029700260039000700557#VV12.02987#135000#Vi?t#C460H#530.12#^214#Phm Thc Tuy n#C hc lng t#Phm Thc Tuyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a647tr.^ b24cm#C hc lng t#Gio trnh#T sch Khoa hc#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#286214#Gii thiu kht qut v vt l ln g t v cc tin v trng thi ng lc, ton t vt l, kt qu ca php o, ng lc hc lng t. Trnh by vic p dng c hc lng t gii quyt nh ng bi ton n gin nh ht t do, ht trong th khng i trn tng khong, tr ong th tuyn tnh...#T.Dung## 00746000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540050017000590020040000760070017001160080005001330090 02600138010000500164011001500169020001000184020000800194012001700202015003400219 013000700253021013600260020001100396020001000407020000800417039000700425#VV12.02 988#VV12.02989#VV12.02990#Vi?t#T550#495.91003#^214#Nguyn Vn Thng#T in th nh ng v tc ng Lo - Vit#Nguyn Vn Thng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 1#^a317tr.^b24cm#Ting Lo#T in#T sch Khoa hc#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni#286215#Gm cc n v thnh ng, tc ng ting Lo c trnh by theo qu y tc t in i chiu, so snh vi cc thnh ng, tc ng Vit Nam#Ting Vit# Thnh ng#Tc ng#T.Dung## 00925000000000313000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340020058000390070054000970080005001510090026001560100005001820110 01500187020000900202005001200211005001500223005001400238005001700252005001600269 013000700285021028500292020001100577020000800588039000700596020000800603#VV12.02 991#285000#Vi?t#B452C#371#^214#Bi cnh mi - Ngi trng mi - Nh qun l gi o dc mi#T Xun Dn (ch.b.), Nguyn Hu Tri, Trng Hng...#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2011#^a694tr.^b24cm#Gio dc#T Xun Dn#Nguyn Hu Tri# Trng Hng#Nguyn Ngc Minh#Phan Mnh Chnh#286216#Gii thiu khi qut bi cnh mi c a kinh t th gii. Trnh by v nhim v, m hnh pht trin, thi c v thch thc i vi trng hc trong thi i mi. Phc tho nhng yu cu v nhim v mi, cung cp k nng v cng c thit yu vi nh qun l gio dc cc trng ph thng#Trng hc#Qun l#T.Dung#i mi## 00500000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020036000730030011001090070018001200080 00500138009001900143010000500162011001500167020001700182020000900199020001200208 013000700220039000700227#VV12.02992#VV12.02993#45000#Vi?t#C514C#895.92234#^214# Hong Ngha Thanh#Cuc chi ca nhng ngi kht sng#Tp truyn#Hong Ngha Tha nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a178tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#286217#T.Dung## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020016000680030016000840070013001000080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 013000700195039000700202#VV12.02994#VV12.02995#50000#Vi?t#V500K#895.92234#^214# Ng Hu Khoa#V khc ca ct#Tp truyn ngn#Ng Hu Khoa#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2012#^a167tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#286218#T.Dung## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020009000680030015000770070014000920080 00500106009001900111010000500130011001500135020001700150020000900167020000400176 013000700180039000700187#VV12.02996#VV12.02997#45000#Vi?t#C104H#895.9221#^214#L i Minh Hng#Cm hoi#Th ng lut#Li Minh Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011# ^a200tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#286219#T.Dung## 00503000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050013000440020020000570030004000770290029000810070013001100080 00500123009001900128010000500147011001500152020001700167020000900184020000400193 020001400197013000700211039000700218#VV12.02998#60000#Vi?t#CH309R#895.9221#^214 #Lm Quang M#Chiu ri trn sng#Th#The evening falling on waves#Lm Quang M# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a167tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Sch s ong ng#286220#T.Dung## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050008000520020007000600030012000670070027000790080 00500106009004300111010000500154011001500159020001700174020001100191020001200202 019001600214006001200230013000700242039000700249#VV12.02999#VV12.03000#88000#Vi ?t#TH500#895.1#^214#Dip T#Th #Tiu thuyt#Dip T ; Ng Th Mn dch#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Vn Vit#2012#^a499tr.^b21cm#Vn hc hin i# Trung Quc#Tiu thuyt#Dch Trung Quc#Ng Th Mn#286221#T.Dung## 00679000000000265000450002600110000002600110001103900070002201400070002904100050 00361810006000410820012000478080005000590050009000640020016000730030022000890080 00500111009004500116010000500161011002500166021018200191020001700373020000900390 020000700399013000700406#VV12.03001#VV12.03002#T.Dung#42000#Vi?t#H452K#895.9228 403#^214#Tm Phan#Hi k Tm Phan#Gom nhng yu thng!#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a120tr., 8tr. nh^b21cm#Tc gi ghi li nhng c m nhn mt cu chuyn cuc i nh c tch, th hin tnh yu mnh lit cng mt tnh cch mnh m lm nn mt Tm Phan thnh cng v hnh phc nh hin nay#V n hc hin i#Vit Nam#Hi k#286222## 00683000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050012000680020020000800070011001000080 00500111009006100116010000500177011001500182021015900197020001700356020000900373 020000900382013000700391039000700398#VV12.03003#VV12.03005#VV12.03004#56000#Vi? t#NG557C#895.922808#^214#Ruelle, Joe#Ngc chiu vun vt#Joe Ruelle#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a289tr.^b21cm#Gm c c bi vit ghi li nhng tri nghim cm xc, suy ngh, nhng iu th v tc gi gp trong i sng, x hi khi ang sinh sng v lm vic ti Vit Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi vit#286223#T.Dung## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020016000650030009000810070010000900080 00500100009001900105010000500124011001500129020001700144020000900161020000900170 013000700179039000700186#VV12.03006#VV12.03007#70000#Vi?t#CH400D#895.9221#^214# Hong Lc#Cho du ph vn#Th tnh#Hong Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a199t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tnh#286224#T.Dung## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020023000660030015000890070012001040080 00500116009001900121010000500140011001400145020001700159020000900176020000400185 013000700189039000700196#VN12.01058#VN12.01059#30000#Vi?t#S455M#895.9221#^214#C hu nh An#Sng mi vi thi gian#Th ng lut#Chu nh An#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a68tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#286225#T.Dung## 00482000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020016000640030004000800070010000840080 00500094009001900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 012002200168013000700190039000700197#VN12.01060#VN12.01061#45000#Vi?t#B310B#895 .9221#^214#Ng Cng#Bm bm hoa di#Th#Ng Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011# ^a163tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T sch Ngi yu th#286226#T.Dung ## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020009000660030004000750070012000790080 00500091009001900096010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161 013000700165039000700172#VN12.01062#VN12.01063#48000#Vi?t#M517M#895.9221#^214#T rn Y Vinh#Mun mn#Th#Trn Y Vinh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a131tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#286227#T.Dung## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020018000680030004000860070013000900080 00500103009001900108010000500127011001500132020001700147020000900164020000400173 012002200177013000700199039000700206#VN12.01064#VN12.01065#35000#Vi?t#V121V#895 .92214#^214#Trn Th Ph#Vn vng qu nh#Th#Trn Th Ph#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a107tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T sch Ngi yu th#2862 28#T.Dung## 00580000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020019000580030004000770070038000810080005001190090 01900124010000500143011001500148020001700163020000900180020000400189005001200193 005001400205005000700219005001100226005001500237013000700252039000700259#VN12.01 066#VN12.01067#40000#Vi?t#NG430G#895.9221008#^214#Ngn gi cnh ng#Th#H Th Bch, Phm Hu Bnh, Chu H...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a160tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H Th Bch#Phm Hu Bnh#Chu H#Thu Chung#Nguyn Ng c C#286229#T.Dung## 00564000000000289000450002600110000002600110001103900070002201400070002904100050 00361810007000410820008000488080005000560050013000610020023000740030061000970070 01300158008000500171009001900176010000500195011001500200020000900215020000700224 013000700231020001700238020001000255020000900265#VN12.01068#VN12.01069#T.Dung#50 000#Vi?t#NH556V#895.922#^214#Lu Quc Ho#Nhng v sao khng tt#Tp th vn K nh tng qu hng Lam H v 10 c gi anh hng#Lu Quc Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a144tr.^b19cm#Vit Nam#Bt k#286230#Vn hc hin i#Trng ca#Bi vi t## 00447000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020025000620030004000870070015000910080005001060090 01900111010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175013000700179 039000700186#VN12.01070#VN12.01071#Vi?t#N122B#895.9221#^214#Nguyn Vit C#Nng bc ngi chin s#Th#Nguyn Vit C#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a76tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#286231#T.Dung## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020007000680030004000750070014000790080 00500093009001900098010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162 013000700166039000700173#VN12.01072#VN12.01073#30000#Vi?t#D550C#895.9221#^214#L i Tun Hin#D cm#Th#Li Tun Hin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a76tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#286232#T.Dung## 00427000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050008000480020016000560030004000720070008000760080005000840090 01900089010000500108011001800113020001700131020000900148020000400157039000500161 013000700166#VN12.01074#VN12.01075#Vi?t#M458T#895.92214#^214#L Chc#Mt thinh k hng#Th#L Chc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a127tr.^b19x21cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#H.H#286233## 00448000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020019000450220004000640080005000680090011000730100005000840110 01500089015004200104020003100146020000800177020000900185039000500194013000700199 #VN12.01076#VN12.01077#Vi?t#C107H#745.92#^214#Cnh hoa dng Ngi#T.2#^aH.#^aTn gio#2011#^a186tr.^b17cm#TTS ghi: Hi ng mn thnh gi Xun Lc#Ngh thut tr ang tr thc hnh#Cm hoa#Sch nh#H.H#286234## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020016000680030004000840070013000880080 00500101009001000106010000500116011001500121020001700136020000900153020000400162 039000500166013000700171#VN12.01078#VN12.01079#30000#Vi?t#M458T#895.92214#^214# V Quang Un#Mt thi nh#Th#V Quang Un#^aH.#^aVn hc#2011#^a111tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#286235## 00943000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530080005000650090010000700100005000800110 01400085020001000099020000900109020001800118039000500136021052900141020001200670 013000700682#VN12.01080#VN12.01081#23000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lut t co#^a H.#^aT php#2012#^a43tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#Trnh by mt s quy nh ca php lut v quyn, ngha v ca ngi t co, ngi b t co v ngi gii quyt t co, vic gii quyt t co i vi hnh vi vi ph m php lut ca cn b, cng chc, vin chc trong vic thc hin nhim v, cng v v i vi hnh vi vi phm php lut v qun l nh nc trong cc lnh vc, vn bo v ngi t co v trch nhim ca c quan, t chc trong vic qun l cng tc gii quyt t co, khen thng v x l vi phm, nhng quy nh chun g v iu khon thi hnh trong Lut t co#Lut t co#286236## 00882000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020014000530080005000670090010000720100005000820110 01400087020001000101020000900111020001800120039000500138021044300143020000900586 013000700595020001400602#VN12.01082#VN12.01083#23000#Vi?t#L504#343.597#^214#Lu t o lng#^aH.#^aT php#2012#^a47tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lu t#H.H#Trnh by mt s quy nh chung v quy nh c th ca php lut v n v o, chun o lng, phng tin o, ph duyt mu, kim nh, hiu chun, th nghim phng tin o, chun o lng, php o v lng ca hng ng gi sn, quyn v ngha v ca t chc, c nhn trong hot ng o lng, kim tra, thanh tra, x l vi phm php lut v o lng, trch nhim qun l nh nc v o l ng v cc iu khon thi hnh trong Lut o lng#o lng#286237#Lut o lng ## 00693000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020013000530080005000660090010000710100005000810110 01400086020001000100020000900110020001800119039000500137021025700142020000800399 020001300407013000700420#VN12.01084#VN12.01085#23000#Vi?t#L504L#344.597#^214#Lu t lu tr#^aH.#^aT php#2012#^a37tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lu t#H.H#Trnh by mt s qui nh chung v qui nh c th ca php lut v thu t hp, bo qun, thng k, s dng ti liu lu tr, hu ti liu ht gi tr, o to, bi dng nghip v lu tr, hot ng dch v lu tr, qun l v lu tr v iu khon thi hnh#Lu tr#Lut lu tr#286238## 00837000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090010000730100005000830110 01400088020001000102020000900112020001800121039000500139021041700144020001500561 013000700576#VN12.01087#VN12.01086#26000#Vi?t#L504K#347.597#^214#Lut khiu ni #^aH.#^aT php#2012#^a55tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#Tr nh by mt s qui nh chung v qui nh c th ca php lut v khiu ni quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh, gii quyt khiu ni, khiu ni, gii quy t khiu ni quyt nh k lut k lut cn b, cng chc, vic t chc tip cng dn, trch nhim ca c quan, t chc, c nhn c thm quyn trong vic qun l cng tc gii quyt khiu ni, x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong L ut khiu ni#Lut khiu ni#286239## 00917000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020074000460080005001200090010001250100005001350110015001400150 15300155021030400308020001000612020000900622020000700631020001300638039000500651 013000700656#VN12.01088#VN12.01089#Vi?t#S450T#349.597#^214#S tay hi - p php lut dnh cho thanh nin min ni, dn tc thiu s#^aH.#^aT php#2011#^a106tr .^b18cm#TTS ghi: . B T php. n "Tng cng cng tc ph bin, gio dc ph p lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin giai on 2011-2015" #Gii thiu 51 cu hi - p php lut v cc ni dung: iu kin kt hn, quyn v ngha v gia cha m v con ci, quyn tr em, dn s, bo lc gia nh, bu n bn ngi, quyn v ngha v hc tp ca cng dn v mt s quy nh v nh , t nng nghip v vic min, gim thu s dng t nng nghip#Php lut#Vit Nam#S tay#Sch hi p#H.H#286240## 01111000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020092000460030062001380080005002000090010002050100005002150110 01500220015015300235021040600388020001000794020000700804020001300811039000500824 013000700829020000900836#VN12.01090#VN12.01091#Vi?t#S450T#349.597#^214#S tay h i p php lut v hc tp, lao ng, hn nhn - gia nh, nh v t tng dn s#Dnh cho thanh nin hc tp, lao ng, sinh sng nc ngoi#^aH.#^aT php# 2011#^a125tr.^b18cm#TTS ghi: . B T php. n "Tng cng cng tc ph bin, gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin giai o n 2011-2015"#Gii thiu 56 cu hi p php lut dnh cho thanh nin hc tp, la o ng, sinh sng nc ngoi v quyn, ngha v v trch nhim trong lao ng, hc tp, trong lnh vc dn s, hn nhn - gia nh, nh , t tng dn s v v ic cp, sa i, b sung h chiu ph thng, giy thng hnh cho cng dn Vit Nam nc ngoi v trch nhim ca Nh nc trong vic bo v, h tr ngi Vi t Nam nc ngoi#Php lut#S tay#Sch hi p#H.H#286241#Vit Nam## 00706000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020040000460080005000860090010000910100005001010110015001060150 05400121021023500175020001000410020001300420039000500433013000700438020001900445 #VN12.01093#VN12.01092#Vi?t#H428#342.597#^214#Hi p php lut v t tng hnh chnh#^aH.#^aT php#2011#^a286tr.^b19cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, gi o dc php lut#Gii thiu 188 cu hi p php lut trong lnh vc t tng hnh chnh v cc vn nhim v, quyn hn v trch nhim c quan tin hnh t tn g, quyn v ngha v ca ngi tham gia t tng, c nhn, c quan, t chc c li n quan...#Php lut#Sch hi p#H.H#286242#T tng hnh chnh## 00985000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820012000628080005000740020090000790080005001690090 01100174010000500185011001500190020002700205020000900232020000900241039000500250 021039700255020001300652020002300665013000700688#VN12.01094#VN12.01097#VN12.0109 6#VN12.01095#41000#Vi?t#T310H#324.2597071#^214#Tm hiu vn kin i hi i bi u ton quc v iu l ng Cng sn Vit Nam ln th XI#^aH.#^aHng c#2011#^ a288tr.^b19cm#i hi i biu ton quc#Vit Nam#Vn kin#H.H#Gii thiu cc b o co ca Ban chp hnh Trung ng ng kho X ti i hi i biu ton quc l n th XI ca ng v cc vn nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca ng, pht huy sc mnh ton dn tc, y mnh ton din cng cuc i mi, c ng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln CNXH, chin lc pht trin k inh t x hi 2011-2020... v iu l ng Cng sn Vit Nam#iu l ng#ng C ng sn Vit Nam#286243## 00696000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020036000640070026001000080005001260090 03300131010000500164011001500169021018700184020001000371020000400381005001200385 039000500397013000700402020000900409#VN12.01098#VN12.01099#30000#Vi?t#K600T#636 .4#^214# Kim Tuyn#K thut nui ln rng bn hoang d# Kim Tuyn, o L H ng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a127tr.^b19cm#Tng quan v iu k in nui dng ln rng, kinh nghim thc t ca mt s ch trang tri v k thu t nui ln rng: chn ging, phng php lai, thc n, chung tri, phng v ch a bnh#Chn nui#Ln#o L Hng#H.H#286244#Ln rng## 00654000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020036000670070016001030080005001190090 03300124010000500157011001400162021017400176020001000350039000500360020000700365 020000900372013000700381#VN12.01100#VN12.01101#25000#Vi?t#K600T#636.5#^214#Nguy n Minh Tr#K thut nui chim b cu, chim ct#Nguyn Minh Tr#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a95tr.^b19cm#Gii thiu k thut nui chim b cu v chim ct nh chn ging, lm chung, thc n, phng v tr bnh. Gi tr dinh d ng v cc mn n ch bin t chim b cu v chim ct#Chn nui#H.H#B cu#Chi m ct#286245## 00615000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020050000640070012001140080005001260090 03300131010000500164011001500169021015200184020001000336020000300346039000500349 013000700354#VN12.01103#VN12.01102#35000#Vi?t#CH115N#636.5#^214#L Hng Mn#Ch n nui g th vn nng sut cao, hiu qu ln#L Hng Mn#^aH.#^aKhoa hc T nh in v Cng ngh#2012#^a159tr.^b19cm#Gii thiu k thut chn nui g cc h n ng dn, bao gm cc khu: chn ging, thc n, cch nui, chung tri, p trng , chm sc v phng tr bnh#Chn nui#G#H.H#286246## 00714000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050017000530020019000700070017000890080005001060090 03300111010000500144011001400149012003400163021022400197020001000421039000500431 013000700436020000500443#VN12.01104#VN12.01105#25000#Vi?t#K600T#636.935#^214#Ng uyn Xun Giao#K thut nui nhm#Nguyn Xun Giao#^aH.#^aKhoa hc T nhin v C ng ngh#2012#^a80tr.^b19cm#Ngi nng dn lm giu khng kh#Khi qut c tnh sinh hc, tp tnh sinh trng ca nhm, c bit l k thut nui, gm: chung nui, cch nui, phng tr bnh v mt s kinh nghim nui nhm. Gii thiu mt s mn n v bi thuc c ch bin t nhm#Chn nui#H.H#286247#Nhm## 00641000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820004000648080005000680050015000730020042000880070 02600130008000500156009002000161010000500181011001500186021007800201020000900279 020000900288020000900297020002100306039000500327013000700332#VV12.03012#VV12.030 13#VV12.03014#VV12.03015#135000#Vi?t#NH556#570#^214#Hunh Th Dung#Nhng iu k th trong th gii sinh vt#Hunh Th Dung s.t., b.s.#^aH.#^aT in Bch kho a#2011#^a269tr.^b22cm#Gii thiu v cu to, kiu sng v nhng iu k th tron g th gii sinh vt#Sinh vt#ng vt#Thc vt#Khoa hc thng thc#H.H#286249# # 00718000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820009000648080005000730050016000780020053000940070 02100147008000500168009002000173010000500193011001500198021016900213020002000382 020000700402020000700409039000500416013000700421#VV12.03019#VV12.03018#VV12.0301 7#VV12.03016#108000#Vi?t#PH500N#158.1082#^214#Trn Hong Dng#Ph n "lm chiu " hay ngh thut x th vi n ng#Trn Hong Dng b.s.#^aH.#^aT in Bch kho a#2011#^a459tr.^b20cm#Gii thiu cho ph n mt s b quyt trong ngh thut x th vi n ng, bao gm: c lp v ti chnh, ngn t khn kho, bit nhn nh n, nh gi ng i tng...#Tm l hc ng dng#Ph n#ng x#H.H#286250## 00940000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020065000680070063001330080005001960090 02000201010000500221011001500226021010800241020001300349005001500362039000500377 01500940038202000150047601300070049102000110049802000190050900500130052800500160 0541005001900557005001400576#VV12.03020#VV12.03023#VV12.03022#VV12.03021#Vi?t#H5 61D#362.706#^214#Hng dn thnh lp v t chc sinh hot cu lc b quyn tr e m#B.s.: Hong Vn Tin (ch.b.), Lu Th Lch, Trn Quang Vit...#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a129tr.^b21cm#Hng dn thnh lp, t chc sinh hot cu lc b quyn tr em v mt s ch sinh hot, tr chi ph hp#Quyn tr em#Hong Vn Tin#H.H#TTS ghi: B Lao ng, Thng binh v X hi - U ban chu u. D n h tr tr em lang thang#Tr lang thang#286251#Cu lc b#Ti liu hng dn#Lu Th Lch#Trn Quang Vit#Nguyn Th Kim Hoa#Quch Th Qu## 00766000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020031000610070026000920040014001180080 00500132009002000137010000500157011001500162021024100177020000900418020001100427 020001100438005001500449039000500464013000700469#VV12.03024#VV12.03025#68000#Vi ?t#T307X#495.9#^214#Phan Ngc#Tip xc ngn ng ng Nam #Phan Ngc, Phm c Dng#Ti bn ln 1#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a395tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc c bn v tip xc ngn ng ni chung v tip xc ngn ng ng N am ni ring, ngun gc ting Vit, s tip xc ng ngha gia ting Vit v t ing Hn v nh hng ca ng php chu u ti ng php ting Vit#Ngn ng#Tin g Vit#ng Nam #Phm c Dng#H.H#286252## 00837000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020034000680290035001020070050001370080 00500187009002000192010000500212011001500217021018200232020001000414020000900424 02000080043300600170044103900050045802000100046300600170047300600140049001300070 0504#VV12.03026#VV12.03029#VV12.03028#VV12.03027#Vi?t#C101T#346.402#^214#Cc thu t ng hp ng thng dng#Terminologie contractuelle commune#Dch: Nguyn Minh Hng... ; Nguyn Minh Hng h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a735tr.^b23cm#Tr nh by cc thut ng v hp ng, ngha v - trch nhim, hnh vi php l - s k in php l, qui phm mnh lnh v trt t cng cng, li - vi phm, s trit ti u ca hp ng...#Php lut#Hp ng#Chu u#Nguyn Minh Hng#H.H#Thut ng# o Th Thu Hin#L Vn Nguyn#286253## 00690000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050016000630020028000790070016001070080 00500123009001100128010000500139011001500144021018800159020000900347039000500356 019001600361013000700377012002800384#VV12.03030#VV12.03032#VV12.03031#68000#Vi? t#CH121N#294.3#^214#Thch Minh Tng#Chn ngn thn ch Mt tng#Thch Minh Tng# ^aH.#^aHng c#2012#^a319tr.^b21cm#Gii thch v ngha, ngun gc, qu trnh pht trin v cc th loi ca mt ch chn ngn. Gii thiu cc v Pht, B tt , Minh Vng, ch thin h php v chn ngn la ni kinh in#o Pht#H.H#D ch Trung Quc#286254#T sch Nghin cu tn gio## 00616000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050010000620020013000720070010000850080 00500095009001100100010000500111011001500116012004300131021010400174020001100278 020000900289039000500298013000700303019001600310#VV12.03033#VV12.03034#VV12.0303 5#38000#Vi?t#T126T#613.7#^214#Mnh Linh#Ty tu kinh#Mnh Linh#^aH.#^aHng c# 2012#^a175tr.^b21cm#T sch Dng sinh - Hi xun - Trng th#Gii thiu v k php v cng php trong dng sinh c in ca "Ty tu kinh" nhm tng cng s c kho#Dng sinh#Sc kho#H.H#286255#Dch Trung Quc## 00749000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050010000620020014000720030083000860070 01000169008000500179009001100184010000500195011001500200021012000215020001100335 039000500346019001600351020000900367012004300376020000900419013000700428#VV12.03 036#VV12.03038#VV12.03037#72000#Vi?t#D302C#613.7#^214#Mnh Linh#Dch cn kinh#B quyt dng sinh, tng cng th lc. Hng dn luyn tp ni cng b truyn.. .#Mnh Linh#^aH.#^aHng c#2012#^a327tr.^b21cm#Trnh by v bn loi Dch cn k inh vi 15 luyn php nh Thiu Lm, Nga Mi, V ang, Mt Tng gip tng cng t h cht#Dng sinh#H.H#Dch Trung Quc#Sc kho#T sch Dng sinh - Hi xun - Trng th#V thut#286256## 00590000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050011000780020016000890070 01100105008000500116009001100121010000500132011001500137021013200152020000700284 020000900291039000500300013000700305#VV12.03039#VV12.03040#VV12.03042#VV12.03041 #45000#Vi?t#L250T#394.269597#^214#Thanh Bnh#L tt 365 ngy#Thanh Bnh#^aH.#^a Hng c#2011#^a267tr.^b21cm#Gii thiu v thi gian, a im, i tng suy t n v ni dung cc l hi trong c nc theo trnh t thi gian din ra trong nm #L hi#Vit Nam#H.H#286257## 00920000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050017000780020047000950030 05900142007003500201008000500236009002300241010000500264011001500269021027500284 020002200559005001700581039000500598013000700603020000800610#VV12.03043#VV12.030 44#VV12.03046#VV12.03045#39000#Vi?t#PH561P#005.75076#^214#Nguyn c Thun#Ph ng php gii bi tp c s d liu quan h#Php ton i s quan h. Ngn ng t n t. Ngn ng SQL...#Nguyn c Thun, Trng Ngc Chu#^aH.#^aKhoa hc v K t hut#2012#^a132tr.^b24cm#Trnh by l thuyt tm tt, phng php gii bi tp v mt s bi tp v php ton i s quan h, ngn ng tn t v SQL, ph thuc hm - h tin Armstrong, ph ti thiu, kho v cc dng chun ca lc q uan h, kho ca quan h v php phn r bo ton thng tin#C s d liu quan h #Trng Ngc Chu#H.H#286258#Bi tp## 00911000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710050009000760020028000850070 05800113008000500171009002300176010000500199011001500204021029100219020001100510 020001500521005002000536005001900556039000500575013000700580020001000587#VL12.00 326#VL12.00329#VL12.00328#VL12.00327#118000#Vi?t#L600T#621.382#^214#Phan Anh#L thuyt v k thut vi ba#Phan Anh (ch.b.), Trn Th Thu Qunh, Nguyn Khang C ng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a393tr.^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn v ng dy truyn sng, th vng trn, phi hp tr khng, mng v ng truyn dn vi ba, b cng hng, b chia, b ghp nh hng, b lc siu ca o tn, cc phn t ferrit v cc phn t tch cc trong k thut vi ba, in t cng sut siu cao tn#Gio trnh#K thut vi ba#Trn Th Thu Qunh#Nguyn Khan g Cng#H.H#286259#L thuyt## 00737000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050009000720020030000810070 00900111004003600120008000500156009002300161010000500184011001500189021020400204 020001500408020001200423039000500435013000700440#VL12.00330#VL12.00331#VL12.0033 3#VL12.00332#88000#Vi?t#TR561#537#^214#Phan Anh#Trng in t v truyn sng# Phan Anh#In ln th 4 c sa cha v b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a 306tr.^b27cm#Trnh by c s l thuyt trng in t, sng in t trong khng gian t do v mi trng nh hng, c s l thuyt v truyn sng v tuyn ni chung v c im truyn lan ca cc di sng ni ring#Trng in t#Truyn s ng#H.H#286260## 00720000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020053000470080010001000090018001100100005001280110029001330150 03600162021024600198020002300444020001100467039000500478013000700483#VV12.03048# VV12.03047#Vi?t#TH455T#378.597#^214#Thng tin tuyn sinh Trng i hc Cn Th nm 2012#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a105tr., 2tr. nh mu^b21cm#u ba g hi: Trng i hc Cn Th#Cung cp nhng thng tin cn thit v tuyn sinh ca tt c cc khoa chuyn ngnh thuc trng i hc Cn Th gm: chuyn ngnh o to, mc tiu o to, khi thi tuyn sinh, thi gian o to, danh hiu khoa h c v ni xin vic khi tt nghip#Trng i hc Cn Th#Tuyn sinh#KVn#286261## 00795000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820014000428080005000560020040000610070037001010080010001380090018001480100 00500166011001500171021025000186020001900436039000500455005001600460020000900476 020001100485005001400496013000700510#VV12.03049#VV12.03050#26000#Vi?t#GI-108T#8 95.922090034#^214#Gio trnh vn hc Vit Nam 1945 - 1975#B.s.: Nguyn Lm in, Trn Vn Minh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a163tr.^b24cm#Khi qut vn hc Vit Nam giai on na cui th k 1945 n 1975. Gii thiu tc gi v tc ph m tiu biu ca giai on vn hc ny nh T Hu, Nguyn Tun, Ch Lan Vin, Huy Cn, T Hoi, Nguyn Huy Tng, Nguyn Thi, L Anh Xun, Phm Tin Dut#Nghin cu vn hc#KVn#Nguyn Lm in#Vit Nam#Gio trnh#Trn Vn Minh#286262## 00812000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020035000530070031000880080010001190090018001290100 00500147011001500152021026700167020002000434039000500454005001400459020001100473 005001000484020001100494020001000505013000700515#VV12.03051#VV12.03052#23000#Vi ?t#GI-108T#363.7#^214#Gio trnh con ngi v mi trng#B.s.: Hunh Thu Ho, V Vn B#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a135tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v mi quan h ca con ngi v mi trng, mi trng v sinh vt, h s inh thi v con ngi, ti nguyn t v nc, ti nguyn sinh hc v thc phm, ti nguyn khong sn v nng lng, nhim t, nhim nc, nhim khng k h#Khoa hc mi trng#KVn#Hunh Thu Ho#Gio trnh#V Vn B#Mi trng#Con ng i#286263## 00788000000000289000450002600110000002600110001100800100002200900180003201000050 00500110015000550210261000700200009003310390005003400050014003450200011003590200 01100370020001500381014000700396041000500403181000800408082000800416808000500424 002003700429007001900466020000600485013000700491#VV12.03053#VV12.03054#^aCn Th #^ai hc Cn Th#2012#^a238tr.^b24cm#Trnh by l thuyt chung v phong cch h c; cc phong cch chc nng ngn ng ting Vit; cc phng tin v bin php t u t ting Vit nh ng m, t ng, c php... cng nhng vn v khi nim, c im tu t v gi tr vn dng ca cc phng tin tu t#Ngn ng#KVn#Nguyn Vn N#Gio trnh#Ting Vit#Phong cch hc#34000#Vi?t#GI-108T#495.922#^214#Gi o trnh phong cch hc ting Vit#Nguyn Vn N b.s.#Tu t#286264## 00901000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540050010000590020021000690070010000900080005001000090 01100105010000500116011001500121015004100136021035400177020001700531020001500548 020000800563020000700571020000900578039000500587013000700592#VV12.03057#VV12.030 55#VV12.03056#Vi?t#D305C#390.09597#^214#Hong Tc#Din ca Khmer Nam B#Hong Tc #^aH.#^aThi i#2011#^a291tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gi i thiu nhng gi tr vn ho, vn ngh dn dn gian ca dn tc Khmer Nam B q ua t chc x hi, tn gio trong phong tc tp qun, sinh hot i sng hng ng y, c tr, sn xut v sinh hot gia nh, nh , ngh thut, y phc; mt s hu yn thoi, truyn tch lin quan ti lch s, vn ho dn tc; l nghi v tr di n; ma v kch ht dn gian...#Vn ho dn gian#Dn tc Kh Me#Din ca#Nam B#V it Nam#KVn#286265## 00620000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050014000620020024000760070029001000080 00500129009005200134010000500186011001500191012005000206020001800256020000300274 020001200277006000900289039000500298013000700303019000800310#VV12.03059#VV12.030 58#VV12.03060#109000#Vi?t#NG558A#813#^214#Riordan, Rick#Ngi anh hng mt tch #Rick Riordan ; Thin T dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2012#^a555tr.^b21cm#T sch Vn hc M)(Cc anh hng ca nh Olympus#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#Thin T#KVn#286266#Dch M## 00588000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050011000720020018000830070 03200101008000500133009005300138010000500191011001500196020001700211020000400228 020001800232006001500250039000500265019000900270013000700279#VV12.03061#VV12.030 62#VV12.03063#VV12.03064#98000#Vi?t#KH455C#823#^214#Child, Lee#Khng c ngy ma i#Lee Child ; Trn Qu Dng dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2012#^a463tr.^b24cm#Vn hc hin i#Anh#Truyn trinh thm#Trn Qu Dng#KVn#Dch Anh#286267## 00843000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730050014000780020021000920030 01900113007001400132008000500146009001100151010000500162011001500167021027600182 02000100045802000090046802000090047702000100048602000090049603900050050501300070 0510#VV12.03065#VV12.03067#VV12.03068#VV12.03066#59500#Vi?t#H407S#320.109597#^2 14#inh Kim Phc#Hong Sa - Trng Sa#Lun c v S kin#inh Kim Phc#^aH.#^aTh i i#2012#^a263tr.^b24cm#Cung cp mt s thng tin c bn v vn ch quyn hai qun o Hong Sa - Trng Sa: vn tn gi trn bin ng, v tr a l - chnh tr trn bin ng, cc gii php vn bin ng cho Hong Sa v Trn g Sa khng nh lnh th, gii hn i vi cc nc lng ging#Ch quyn#Qun o#Hong Sa#Trng Sa#Vit Nam#KVn#286268## 00582000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050019000630020025000820070041001070080 00500148009003600153010000500189011001500194020001700209020001100226039000500237 019001600242020001200258006001500270013000700285#VV12.03069#VV12.03071#VV12.0307 0#75000#Vi?t#CH300Y#895.1#^214#Ht Nhin Chi Gian#Ch yu cy ko bng nh#Ht Nhin Chi Gian ; Nguyn Hng H dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#20 12#^a363tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#KVn#Dch Trung Quc#Tiu thuyt#N guyn Hng H#286269## 00794000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050012000610020026000730070039000990080 00500138009004100143010000500184011001500189012001800204021021700222020001000439 020001000449039000500459019000500464006001600469013000700485#VV12.03072#VV12.030 74#VV12.03073#73000#Vi?t#TR308H#190#^214#Bodei, Remo#Trit hc th k hai mi# Remo Bodei ; Phan Quang nh bin dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty CP Vn ho Vn Lang#2011#^a359tr.^b21cm#T sch Trit hc#Gii thiu ton cnh ca trit hc th k XX trn nn nhng bin c v nhng tin b khoa hc ln lao ca thi i, ng thi nhn mnh nhng kht vng lm sng t cc vn trng i v thn thi t i vi con ngi#Trit hc#Th k 20#KVn#Dch#Phan Quang nh#286270## 00610000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050020000610020029000810070038001100080 00500148009005200153010000500205011001500210020001700225020000300242039000500245 019000800250020001200258006001200270013000700282012001900289#VV12.03075#VV12.030 76#VV12.03077#73000#Vi?t#KH455C#813#^214#Pierson, Jean Marie#Khng cn c gi ng yu#Jean Marie Pierson ; Minh Khng dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn h o v Truyn thng L Chi#2012#^a359tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#KVn#Dch M#T iu thuyt#Minh Khng#286271#T sch Vn hc M## 00768000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070036000830080005001190090038001240100 00500162011001500167012003700182021018000219020000900399020000800408020001000416 006001200426006001100438039000500449013000700454019000500461#VV12.03078#VV12.030 79#68000#Vi?t#552P#294.3#^214#c Pht v cu chuyn gic ng#Bin dch: Khi Nguyn, Thanh Hong#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vn Lang#2011#^a359tr.^b21 cm#T sch Tn gio - Th gii tm linh#M t hnh trnh thing ling cng nh n hng chng ng kim tm chn l t n s khai sng tr thnh bt t ca h ong t Siddhartha - nh s Gautama - v tr thnh c Pht#o Pht#Tu hnh#Tru yn k#Khi Nguyn#Thanh Hng#KVn#286272#Dch## 00547000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050014000540020018000680070031000860080005001170090 05300122010000500175011001500180020001700195020000900212039000500221019001400226 020001200240006001000252013000700262#VV12.03080#VV12.03081#100000#Vi?t#C100V#89 5.124#^214#Thi Tr Hng#C voi v h nc#Thi Tr Hng ; Lc Hng dch#^aH.#^ aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a510tr.^b21cm#Vn hc hin i#i Loan#KVn#Dch i Loan#Tiu thuyt#Lc Hng#286273## 00617000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050016000600020021000760030012000970070 03400109008000500143009005200148010000500200011001500205020001700220020000300237 039000500240019000800245020001200253006001200265012001900277013000700296#VV12.03 082#VV12.03084#VV12.03083#89000#Vi?t#B118#813#^214#Craig, Christie#Bt c an h ri nh#Tiu thuyt#Christie Craig ; V Kim Dung dch#^aH.#^aThi i ; Cng t y Vn ho v Truyn thng L Chi#2012#^a447tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#KVn#D ch M#Tiu thuyt#V Kim Dung#T sch Vn hc M#286274## 00611000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050014000600020020000740030012000940070 03000106008000500136009005200141010000500193011001500198020001700213020000400230 039000500234019000900239020001200248006001000260012002000270013000700290#VV12.03 085#VV12.03087#VV12.03086#89000#Vi?t#H107T#823#^214#Fforde, Katie#Hnh trnh t nh yu#Tiu thuyt#Katie Fforde ; Khnh Vn dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn h o v Truyn thng L Chi#2012#^a447tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#KVn#Dch Anh #Tiu thuyt#Khnh Vn#T sch Vn hc Anh#286275## 00788000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050023000480020018000710030137000890070023002260080005002490090 01100254010000500265011002900270012003100299021009400330020000900424020000800433 020000800441020003700449039000500486013000700491#VV12.03088#VV12.03089#Vi?t#TH11 7L#294.3092#^214#Minh c Triu Tm nh#Thp la tm linh#Cuc i v hnh trng ca ngi H Tng S T Pht gio nguyn thu Vit Nam trong thi gian ti gia v sut qung i xut gia ca ngi#Minh c Triu Tm nh#^aH.#^aThi i#2011#^ a986tr., 3tr. nh mu^b21cm#T sch Huyn Khng Sn Thng#Gii thiu thiu s v cuc i tu hnh ca v H Tng - S T Pht gio nguyn thu Vit Nam#o Ph t#Tiu s#Tu hnh#H Tng, Nh s, 1893-1981, Vit Nam#KVn#286276## 01053000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020047000450070064000920080006001560090017001620100005001790110026001840150 04900210021031500259020000800574020000800582020000700590020001000597039000500607 02000110061200500110062300500150063402000150064900500150066400500190067900500100 0698013000700708#VV12.03090#Vi?t#L302S#324.2597070959749#^214#Lch s ng b ph ng Thu Chu (1930 - 2010)#B.s.: L Ch Ti (ch.b.), Ng Minh Thun, Phan Cnh Anh Vinh...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a242tr., 18tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b phng Thu Chu#Gii thiu v v tr a l, dn c v truy n thng cch mng phng Thu Chu, th x Hng Thu, tp. Hu. Qu trnh ng b phng lnh o nhn dn u tranh trong hai cuc khng chin chng Php, chn g M v khc phc nhng kh khn sau chin tranh, khi phc nn kinh t cng c nc xy dng ch ngha x hi#Lch s#ng b#Phng#Thu Chu#KVn#Hng Thu# L Ch ti#ng Vnh Toi#Tha Thin-Hu#Ng Minh Thun#Phan Cnh Anh Vinh#Trn Hng#286277## 00992000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400050008000450020042000530070052000950080006001470090017001530100005001700110 02500175015007000200021031400270020000800584020000800592020000300600020000900603 039000500612020001100617005001300628005001500641020001500656013000700671#VV12.03 091#Vi?t#L302S#324.2597070959749#^214#Ng Kha#Lch s ng b x Phong M (1945 - 2010)#B.s.: Ng Kha (ch.b.), Nguyn Qunh, Bi Vit Thng#^aHu#^aNxb. Thun H o#2012#^a210tr., 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Phong i n. ng u x Phong M#Gii thiu v v tr a l, dn c v truyn thng cch mng x Phong M, huyn Phong in, Tha Thin - Hu. Qu trnh ng b x lnh o nhn dn u tranh trong hai cuc khng chin chng Php, chng M v khc p hc nhng kh khn sau chin tranh, khi phc nn kinh t cng c nc xy dng ch ngha x hi#Lch s#ng b#X#Phong M#KVn#Phong in#Nguyn Qunh#Bi Vi t Thng#Tha Thin-Hu#286278## 01097000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050014000560020067000700070052001370080005001890090011001940100 00500205011002900210015007100239021036900310020000800679020001000687020000800697 02000070070502000100071203900050072202000070072700500150073400500150074901300070 0764#VV12.03092#VV12.03093#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#V Tin Tuynh#Lch s cch mng ng b v nhn dn phng Ch Da (1930-2010)#B.s.: V Tin Tuyn h, Phm Kim Thanh, Trn Trung Sn#^aH.#^aLao ng#2011#^a169tr., 5tr. nh mu^b2 1cm#TTS ghi: ng b Qun ng a. Ban Chp hnh ng b phng Ch Da#Gii thiu v tr a l, lch s hnh thnh phng Ch Da v trong cuc vn ng cch mng Thng Tm v khng chin chng thc dn Php xm lc (1930 - 1945); t hi k 1954 - 1975 xy dng v bo v th H Ni, u tranh gii phng min N am, thng nht T quc; xy dng v bo v T quc, pht trin kinh t, i mi cng nghip ho, hin i ho (1976 - 2010)#Lch s#Cch mng#ng b#Phng# C h Da#KVn#H Ni#Phm Kim Thanh#Trn Trung Sn#286279## 00422000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020014000600030004000740070012000780080005000900090 01100095010000500106011001500111020001700126039000500143020000900148020000400157 013000700161#VV12.03094#VV12.03095#Vi?t#M305C#895.92214#^214#Mai Xun T#Min c t xanh#Th#Mai Xun T#^aH.#^aLao ng#2012#^a127tr.^b20cm#Vn hc hin i#KVn #Vit Nam#Th#286280## 00604000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050014000460020020000600070014000800080005000940090011000990100 00500110011001500115021013500130020000800265020000800273020000900281020001500290 020000900305039000500314013000700319#VV12.03096#VV12.03097#Vi?t#TH107V#782.25#^2 14#Lu Vn Hong#Thnh vnh - p ca#Lu Vn Hong#^aH.#^aTn gio#2011#^a291tr. ^b20cm#Gii thiu cc bi ht thnh vnh - p ca theo ch Ma vng - Ging s inh, Ma chay - Phc sinh, l trng, cha nht thng nin...#m nhc#Bi ht#B n nhc#o Thin cha#Thnh ca#KVn#286281## 00920000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820007000458080005000520050008000570020086000650070014001510080005001650090 01100170010000500181011001500186015005700201021026300258020001100521020000900532 020001000541020001900551020001500570020000900585039000500594013000700599#VV12.03 098#VV12.03100#VV12.03099#Vi?t#TR107C#331.89#^214#V Dng#Tranh chp lao ng v nh cng trong cc cng ty c vn u t nc ngoi nc ta#V Dng ch.b.#^a H.#^aLao ng#2011#^a375tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Tm l hc#Trnh by mt s vn l lun v tranh chp lao ng v nh cng, nh cng mt s nc v kinh nghim gii quyt. Thc trng, nguyn nhn tranh chp lao ng, nh cng nc ta. Cc gii php gii quyt tranh chp lao n g v nh cng nc ta hin nay#Tranh chp#Lao ng#nh cng#Cng ti lin doa nh#Vn nc ngoi#Vit Nam#KVn#286282## 00546000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020030000600070016000900080005001060090011001110100 00500122011001500127021011300142020000900255020000800264020000800272039000500280 013000700285#VV12.03101#VV12.03102#Vi?t#T108D#294.3#^214#Thch Thng Lc#To duy n gio ho chng sinh#Thch Thng Lc#^aH.#^aTn gio#2011#^a230tr.^b21cm#Trnh by nhng kinh nghim tu hnh, s gic ng chn l bung x mi trn tc gi gn php gii ca o Pht#o Pht#Gio l#Tu hnh#KVn#286283## 00744000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020023000610030025000840070016001090220004001250080 00500129009001100134010000500145011001500150021023100165020000900396020000800405 020001300413039000500426013000700431005001600438#VV12.03103#VV12.03104#Vi?t#NG55 8P#294.3#^214#Thch Thng Lc#Ngi Pht t cn bit#Nhng iu phi Pht php#Th ch Thng Lc#T.1#^aH.#^aTn gio#2011#^a228tr.^b21cm#Trnh by nhng hi - p v o Pht v gii lut, l gii v ch ra nhng iu khng ng, khng nn lm ca ngi pht t. L gii v vic n chay, v quan nim, phong tc tp qun, m tn, v sinh - t v v th gii siu hnh#o Pht#Gio l#Sch hi p#KVn# 286284#Thch Thng Lc## 00731000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020023000610030025000840070016001090220004001250080 00500129009001100134010000500145011001500150021021800165020000900383020000800392 020001300400039000500413013000700418005001600425#VV12.03105#VV12.03106#Vi?t#NG55 8P#294.3#^214#Thch Thng Lc#Ngi Pht t cn bit#Nhng iu phi Pht php#Th ch Thng Lc#T.2#^aH.#^aTn gio#2011#^a241tr.^b21cm#Trnh by nhng hi - p v o Pht v gii lut, l gii s sai bit gia gio php ca Pht vi i th a; t nn m tn, cu cng, l hi v nhng kinh sch la o, mo danh Pht th uyt; s b th; s tu hnh....#o Pht#Gio l#Sch hi p#KVn#286285#Thch Thng Lc## 00568000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050016000450020041000610070016001020080005001180090011001230100 00500134011001500139021014300154020000900297020000800306039000500314013000700319 #VV12.03107#VV12.03108#Vi?t#NH556C#294.3#^214#Thch Thng Lc#Nhng chng ng tu hc ca ngi c s#Thch Thng Lc#^aH.#^aTn gio#2011#^a306tr.^b21cm#Gii thiu nhng bi hc v php tu tp ca ngi tu hnh nh nghi l Quy y Tam gii, th Ng gii, th Bt Quan Trai gii, nh Chnh nim...#o Pht#Tu hnh#KVn# 286286## 01101000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540070064000850080005001490090019001540100 00500173011001400178015009500192021037800287020002100665020001000686005001300696 005001700709005001500726005001600741005001800757039000500775013000700780#VV12.03 109#VV12.03110#15000#Vi?t#B103G#335.4346#^214#Bi ging t tng H Ch Minh#B. s.: H Tun Dung (ch.b.), Nguyn Quc on, Hong nh ng...#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012#^a71tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Khoa L lun chnh tr. B mn T tng H Ch Minh#Trnh by i tng, phng php v ng ha hc tp t tng H Ch Minh; c s, qu trnh hnh thnh v pht trin t t ng H Ch Minh; t tng H Ch Minh v dn tc v cch mng gii phng dn t c, ch ngha x hi v con ng qu ln ch ngha x hi, ng cng sn Vit Nam, i on kt dn tc v on kt quc t, dn ch v xy dng nh nc, v n ho, o c...#T tng H Ch Minh#Bi ging#H Tun Dung#Nguyn Quc on#H ong nh ng#Lng Minh Hnh#H Th Dng Hng#KVn#286287## 00632000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490030013000860080005000990090011001040100 00500115011001500120021014700135020001500282020000800297039000500305015006100310 013000700371#VV12.03111#VV12.03112#32000#Vi?t#S102G#238#^214#Sch gio l ca H i Thnh Cng gio#Bn tot yu#^aH.#^aTn gio#2011#^a302tr.^b20cm#Gii thiu v hun gio trong Hi thnh cng gio: Tuyn xng c tin; c hnh mu nhim Kit gio; i sng trong c Kit; kinh nguyn Kit gio#o Thin cha#Gio l#KV n#TTS ghi: Hi ng Gim mc Vit Nam. U ban Gio l c tin#286288## 00479000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020018000450080005000630090011000680100005000790110014000840150 05100098020001500149020001500164039000500179013000700184021005800191#VV12.03113# VV12.03114#Vi?t#H401#745.92#^214#Hoa ng ni 2012#^aH.#^aTn gio#2011#^a79tr. ^b21cm#u ba sch ghi: Hi Dng Mn Thnh gi Th Thim#Ngh thut hoa#o Thi n Cha#H.H#286289#Gii thiu nhng mu cm hoa dng trong nh th Cng gio## 00735000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050024000420020020000660070024000860080005001100090011001150100 00500126011001500131021031100146020001500457020000900472039000500481013000700486 #VV12.03115#VV12.03116#Vi?t#T312Y#231#^214#Phr M. Cao Xun Cng#Tnh yu l l sng#Phr M. Cao Xun Cng#^aH.#^aTn gio#2011#^a128tr.^b21cm#Chia s nhng cm ngh, tri nghim ca tc gi v cuc sng di nhiu gc khc nhau nh tnh cha ngha m, tnh yu v tnh ngi... ng thi hng dn con ngi yu n h Cha dy yu, thng nh Cha dy thng v sng nh Cha dy sng gip bn t hn thng tin v tr nn cu cnh hnh phc cho cuc i#o Thin Cha#Tnh y u#H.H#286290## 00842000000000301000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200080 00308080005000380050016000430020036000590070022000950220004001172210087001210080 00500208009001100213010000500224011001500229021021500244020001000459020001600469 020000900485039000500494020001800499013000700517005001600524#VL12.00336#298000# Vi?t#H250T#345.597#^214#Trn Minh Hng#H thng php lut hnh s Vit Nam#Trn Minh Hng ch.b.#T.2#Nhng quy nh mi nht hng dn thc hin B lut hnh s : c sa i, b sung#^aH.#^aHng c#2012#^a672tr.^b27cm#Gii thiu ni dung B lut hnh s sa i b sung nm 2009, B lut t tng hnh s, Php l nh t chc iu tra hnh s, Php lnh gim nh t php, Php lnh thi hnh n v cc quy nh mi hng dn thc hin#Php lut#B lut hnh s#Vit Nam#H.H# Vn bn php lut#286291#Trn Minh Hng## 00871000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020058000670070032001250080005001570090 01800162010000500180011002500185021028000210020001600490020001600506020000400522 020000900526005001700535039000500552013000700557020000500564#VN12.01106#VN12.011 07#30000#Vi?t#D300T#959.738#^214#Trnh Th Nga#Di tch lch s - vn ho n, c ha Lu Ph tnh Nam nh#Trnh Th Nga, Trn Vit Trng#^aH.#^aVn ho dn tc #2012#^a148tr., 5tr. nh^b19cm#Gii thiu lch s hnh thnh, kin trc, bi tr th t, l hi ti n, cha Lu Ph. ng thi gii thiu bn nhn vt thi Tr n c th ti n Lu Ph l Thng Quc Thi s Trn Th , Linh T Quc mu Trn Th Dung, Hng o i Vng Trn Quc Tun v Bch Hoa Cng cha#Di tch l ch s#Di tch vn ho#n#Nam nh#Trn Vit Trng#H.H#286292#Cha## 01200000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420080005000470090018000520100005000700110018000750210367000930130 00700460002003500467003002100502029003700523007008800560015001500648020002100663 02000080068400500130069200500160070500500130072100500120073400500160074600600150 0762006001400777006001600791039000500807020001400812#VN12.01108#VN12.01109#Vi?t# L462B#335.4346#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a107tr.^b19x20cm#Su tm, trch dn nhng li dy ca Bc khng nh nhng gi tr trong t tng, o c H C h Minh v tinh thn on kt, bnh ng, bnh quyn, thng yu, gip ng b o cc dn tc thiu s min ni. ng thi cung cp mt s cu chuyn v tnh c m thing ling ca Bc H i vi ng bo cc dn tc thiu s v ca ng bo dn tc thiu s i vi Bc H#286293#Li Bc dy sng ng chng ta i#Song ng Thi - Vit#Quam P H xon hung tang xum hau pay#B.s.: Chu c Tnh (ch.b.), Nguyn Thu c, Th M An... ; Dch: Nguyn Vn Ho...#Th mc: tr. 2#T t ng H Ch Minh#o c#Chu c Tnh#Nguyn Thu c# Th M An#Phm Thu H#N guyn Th Hng#Nguyn Vn Ho#Phm Th ng#Nguyn Hng c#H.H#Sch song ng## 01213000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420080005000470090018000520100005000700110018000750210367000930020 03500460003002000495029005200515007008600567015001500653020002100668020000800689 00500130069700500160071000500130072600500120073900500160075100600140076700600170 0781006001500798039000500813020001400818013000700832#VN12.01111#VN12.01110#Vi?t# L462B#335.4346#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a107tr.^b19x20cm#Su tm, trch dn nhng li dy ca Bc khng nh nhng gi tr trong t tng, o c H C h Minh v tinh thn on kt, bnh ng, bnh quyn, thng yu, gip ng b o cc dn tc thiu s min ni. ng thi cung cp mt s cu chuyn v tnh c m thing ling ca Bc H i vi ng bo cc dn tc thiu s v ca ng bo dn tc thiu s i vi Bc H#Li Bc dy sng ng chng ta i#Song ng Dao - Vit#Peqv H ny vac do chu ghiong bua ny kjauv mng#B.s.: Chu c Tnh ( ch.b.), Nguyn Thu c, Th M An... ; Dch: Triu Mi Say...#Th mc: tr. 2 #T tng H Ch Minh#o c#Chu c Tnh#Nguyn Thu c# Th M An#Phm Thu H#Nguyn Th Hng#Triu Mi Say#Triu Chn Phiu#Triu Mi Pham#H.H#Sch song ng#286294## 01178000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420080005000470090018000520100005000700110018000750210367000930020 03500460003002300495029004700518007008000565015001500645020002100660020000800681 00500130068900500160070200500130071800500120073100500160074300600080075900600050 0767006000600772039000500778020001400783013000700797#VN12.01112#VN12.01113#Vi?t# L462B#335.4346#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a107tr.^b19x20cm#Su tm, trch dn nhng li dy ca Bc khng nh nhng gi tr trong t tng, o c H C h Minh v tinh thn on kt, bnh ng, bnh quyn, thng yu, gip ng b o cc dn tc thiu s min ni. ng thi cung cp mt s cu chuyn v tnh c m thing ling ca Bc H i vi ng bo cc dn tc thiu s v ca ng bo dn tc thiu s i vi Bc H#Li Bc dy sng ng chng ta i#Song ng Bah nar - Vit#Nr Bok H ptho pm hdh n trong lu bn yak#B.s.: Chu c Tnh (ch .b.), Nguyn Thu c, Th M An... ; Dch: Ama Zt...#Th mc: tr. 2#T tn g H Ch Minh#o c#Chu c Tnh#Nguyn Thu c# Th M An#Phm Thu H#Nguy n Th Hng#Ama Zt#H'It#Thuem#H.H#Sch song ng#286295## 01204000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420080005000470090018000520100005000700110018000750210367000930020 03500460003002300495029004100518007008600559015001500645020002100660020000800681 00500130068900500160070200500130071800500120073100500160074300600140075900600160 0773006001500789039000500804020001400809013000700823#VN12.01114#VN12.01115#Vi?t# L462B#335.4346#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a107tr.^b19x20cm#Su tm, trch dn nhng li dy ca Bc khng nh nhng gi tr trong t tng, o c H C h Minh v tinh thn on kt, bnh ng, bnh quyn, thng yu, gip ng b o cc dn tc thiu s min ni. ng thi cung cp mt s cu chuyn v tnh c m thing ling ca Bc H i vi ng bo cc dn tc thiu s v ca ng bo dn tc thiu s i vi Bc H#Li Bc dy sng ng chng ta i#Song ng HM ngz - Vit#Lul Lul Hx kra chi cangx cr pz mngl#B.s.: Chu c Tnh (ch.b.), Nguyn Thu c, Th M An... ; Dch: Tho Seo Snh...#Th mc: tr. 2#T tn g H Ch Minh#o c#Chu c Tnh#Nguyn Thu c# Th M An#Phm Thu H#Nguy n Th Hng#Tho Seo Snh#Tho Hong Minh#Hong Thu Thu#H.H#Sch song ng#2862 96## 01192000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420080005000470090018000520100005000700110018000750210367000930020 03500460003002100495029004800516007008000564015001500644020002100659020000800680 00500130068800500160070100500130071700500120073000500160074200600080075800600160 0766006001000782039000500792020001400797013000700811#VN12.01116#VN12.01117#Vi?t# L462B#335.4346#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a107tr.^b19x20cm#Su tm, trch dn nhng li dy ca Bc khng nh nhng gi tr trong t tng, o c H C h Minh v tinh thn on kt, bnh ng, bnh quyn, thng yu, gip ng b o cc dn tc thiu s min ni. ng thi cung cp mt s cu chuyn v tnh c m thing ling ca Bc H i vi ng bo cc dn tc thiu s v ca ng bo dn tc thiu s i vi Bc H#Li Bc dy sng ng chng ta i#Song ng Jra i - Vit#Tli Wa H pt bngach bri jlan bing ta nao#B.s.: Chu c Tnh (ch. b.), Nguyn Thu c, Th M An... ; Dch: Nay Jet...#Th mc: tr. 2#T tng H Ch Minh#o c#Chu c Tnh#Nguyn Thu c# Th M An#Phm Thu H#Nguy n Th Hng#Nay Jet#H'Nun Ni Kdm#Ama Thin#H.H#Sch song ng#286297## 01195000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420080005000470090018000520100005000700110018000750210367000930020 03500460003002000495029003800515007008600553015001500639020002100654020000800675 00500130068300500160069600500130071200500120072500500160073700600140075300600120 0767006001600779039000500795020001400800013000700814#VN12.01118#VN12.01119#Vi?t# L462B#335.4346#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a107tr.^b19x20cm#Su tm, trch dn nhng li dy ca Bc khng nh nhng gi tr trong t tng, o c H C h Minh v tinh thn on kt, bnh ng, bnh quyn, thng yu, gip ng b o cc dn tc thiu s min ni. ng thi cung cp mt s cu chuyn v tnh c m thing ling ca Bc H i vi ng bo cc dn tc thiu s v ca ng bo dn tc thiu s i vi Bc H#Li Bc dy sng ng chng ta i#Song ng - Vit#Asp Awa H mt mtrang lan drei bat#B.s.: Chu c Tnh (ch.b.), Nguyn Thu c, Th M An... ; Dch: Yjek Ni Kdm...#Th mc: tr. 2#T tng H C h Minh#o c#Chu c Tnh#Nguyn Thu c# Th M An#Phm Thu H#Nguyn Th Hng#Yjek Ni Kdm#H'Juaih Ni#H'Nun Ni Kdm#H.H#Sch song ng#286298## 01147000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420080005000470090018000520100005000700110018000750210367000930020 03500460003002200495007008500517015001500602020002100617020000800638005001300646 00500160065900500130067500500120068800500160070000600130071600600160072900600140 0745039000500759020001400764013000700778#VN12.01120#VN12.01121#Vi?t#L462B#335.43 46#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a107tr.^b19x20cm#Su tm, trch dn nhng l i dy ca Bc khng nh nhng gi tr trong t tng, o c H Ch Minh v t inh thn on kt, bnh ng, bnh quyn, thng yu, gip ng bo cc dn t c thiu s min ni. ng thi cung cp mt s cu chuyn v tnh cm thing li ng ca Bc H i vi ng bo cc dn tc thiu s v ca ng bo dn tc thi u s i vi Bc H#Li Bc dy sng ng chng ta i#Song ng Khmer - Vit#B. s.: Chu c Tnh (ch.b.), Nguyn Thu c, Th M An... ; Dch: Phm Vn Yn. ..#Th mc: tr. 2#T tng H Ch Minh#o c#Chu c Tnh#Nguyn Thu c# T h M An#Phm Thu H#Nguyn Th Hng#Phm Vn Yn#Phm Hng Lin#Vng Th Nhu# H.H#Sch song ng#286299## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020010000670030004000770070012000810080 00500093009001800098010000500116011001400121020001700135020000900152020000400161 039000500165013000700170#VN12.01123#VN12.01122#24000#Vi?t#561M#895.92214#^214# m Hi Yn#ng my#Th#m Hi Yn#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a91tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#286300## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020022000620070012000840080006000960090 01700102010000500119011001500124020001700139039000500156019000800161020000300169 020001200172013000700184#VN12.01125#VN12.01124#45000#Vi?t#C430T#813#^214#London , Jack#Con tu ma "Si bin"#Jack London#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a205tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#H.H#Dch M#M#Tiu thuyt#286301## 00746000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050012000490020081000610070012001420080005001540090011001590100 00500170011001500175021024500190020001900435020001700454020000900471039000500480 013000700485#VN12.01126#VN12.01127#Vi?t#X126D#305.509597#^214#L Thanh H#Xy d ng, pht trin vn ho giai cp cng nhn trong qu trnh hi nhp quc t#L Th anh H#^aH.#^aLao ng#2011#^a243tr.^b19cm#Gii thiu mt s vn v i sng vn ho cng nhn. Trnh by thc trng i sng vn ho ca cng nhn Vit Nam cng nh vai tr ca cng on v cc gii php xy dng, ci thin i sng vn ho cng nhn trong qu trnh hi nhp quc t#Giai cp cng nhn#i sng vn ho#Vit Nam#H.H#286302## 00613000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020017000570070031000740220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171005001000175 00500070018500500090019200500110020100500140021203900050022601300070023101500490 0238#VN12.01128#VN12.01129#70000#Vi?t#T312S#895.9221008#^214#Tnh sng Thng#T rn Thi, Anh V, Hong In...#T.1#^aH.#^aLao ng#2011#^a324tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Trn Thi#Anh V#Hong In#Nguyn Bn#Phm Xun Bi#H.H#2863 03#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam tnh Bc Giang## 00642000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020035000420080010000770090007000870100005000940110014000990210 21100113020001000324020002200334020000700356039000500363013000700368015002500375 #VV12.03117#VV12.03118#Vi?t#S450T#632#^214#S tay hng dn s dng nng dc#^a Cn Th#^aKnxb#2012#^a96tr.^b20cm#Gii thiu cng dng v hng dn s dng mt s thuc nng dc nh thuc dit chut; thuc tr c, tr c, tr su, tr bnh ; thuc kch thch tng trng; cht dn d rui c qu v thuc dit chi thu c l#Nng dc#Thuc bo v thc vt#S tay#H.H#286304#Ti liu lu hnh ni b ## 00718000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050014000510020043000650070014001080080005001220090018001270100 00500145011001500150021021600165020002000381020001200401020000900413039000500422 013000700427020001800434#VV12.03119#VV12.03120#Vi?t#L250H#394.26959711#^214#Hon g Vn Po#L hi lng thng ca ngi Ty Lng Sn#Hong Vn Po#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a319tr.^b21cm#Khi qut v t v ngi Lng Sn. Gii thiu l hi Lng thng trong i sng vn ho tinh thn ca ngi Ty Lng Sn v vn bo tn, pht huy l hi Lng thng v cc l hi truyn thng Lng Sn hi n nay#L hi truyn thng#Dn tc Ty#Lng Sn#H.H#286305#L hi Lng thng## 00775000000000205000450004100050000018100070000508200040001280800050001600200620 00210030010000830080010000930090027001030100005001300110015001350210380001500200 01900530020000800549039000500557013000700562#Vi?t#KH401H#600#^214#Khoa hc v C ng ngh Ph Yn - 20 nm xy dng v pht trin#1989-2009#^aPh Yn#^aS Khoa h c v Cng ngh#2011#^a134tr.^b24cm#Gii thiu tng qut v t chc, hot ng kh oa hc v cng ngh ca tnh Ph Yn giai on 1989-2009, c bit l hot ng lnh o, ch o ca Tnh u, UBND tnh, Hi ng Khoa hc v Cng ngh, S Kho a hc v Cng ngh Ph Yn; mt s thnh tu v nghin cu khoa hc cng ngh Ph Yn v ng dng, cng nh ng gp ca khoa hc v cng ngh cho pht trin ki nh t - x hi#Khoa hc cng ngh#Ph Yn#H.H#286306## 00622000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020032000570070008000890080010000970090 01200107010000500119011001500124021017900139020001100318039000500329020000900334 020000600343013000700349#VV12.03121#VV12.03122#38000#Vi?t#C126C#728#^214#Ngc H #Cy cnh trong phong thu nh #Ngc H#^aGia Lai#^aHng Bng#2011#^a211tr.^b2 1cm#Trnh by mt s kin thc c bn v cy cnh trong khng gian nh , vic b i tr cy cnh theo nguyn tc phong thu v cc loi hnh cy cnh, cch chm sc cy cnh trong nh#Phong thu#H.H#Cy cnh#Nh #286307## 00704000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020028000680070016000960080010001120090 01200122010000500134011002500139021023800164039000500402020001000407020000900417 013000700426020000500433#VV12.03123#VV12.03124#24000#Vi?t#TH514N#615.8#^214#Ngu yn Vn Sang#Thuc nam cha bnh dn Nam#Nguyn Vn Sang#^aGia Lai#^aHng Bng#2 011#^a75tr., 32tr. nh^b21cm#Trnh by mt s kin thc v thuc nam v cch ch a tr bnh mt s chng bnh thng thng bng thuc nam nh tr chng kht nc , ming li kh, chng tai, cm st b tiu, huyt p cao, chng th huyt nh iu ngy, chng quai b...#H.H#Thuc nam#iu tr#286308#Bnh## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070008000820080010000900090012001000100 00500112011001500117020001700132020000900149020001500158005000800173039000500181 013000700186020001800193#VV12.03125#VV12.03126#32000#Vi?t#C450T#398.24#^214#C tch v cc loi hoa & qu#Ngc H#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a184tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Ngc H#H.H#286309#Vn hc thiu nhi## 00514000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020034000520070023000860080010001090090012001190100 00500131011001500136020001700151020000900168020001600177005000800193039000500201 019000500206013000700211020001800218#VV12.03127#VV12.03128#45000#Vi?t#TR527N#39 8.2#^214#Truyn ng ngn th gii hay nht#c Anh s.t., tng hp#^aGia Lai#^aH ng Bng#2012#^a254tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn ng ngn#c Anh#H. H#Dch#286310#Vn hc thiu nhi## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020033000520070019000850220004001040080010001080090 01200118010000500130011001500135020001700150020000900167020001500176005000800191 039000500199013000700204019000500211020001800216#VV12.03129#VV12.03130#30000#Vi ?t#TR527C#398.2#^214#Truyn c tch th gii hay nht#Vn Anh s.t., b.s.#T.1#^aG ia Lai#^aHng Bng#2011#^a167tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch# Vn Anh#H.H#286311#Dch#Vn hc thiu nhi## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020033000520070019000850220004001040080010001080090 01200118010000500130011001500135020001700150020000900167020001500176005000800191 039000500199019000500204013000700209020001800216#VV12.03132#VV12.03131#32000#Vi ?t#TR527C#398.2#^214#Truyn c tch th gii hay nht#Vn Anh s.t., b.s.#T.2#^aG ia Lai#^aHng Bng#2011#^a179tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch# Vn Anh#H.H#Dch#286312#Vn hc thiu nhi## 00658000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050015000420020049000570070031001060080005001370090014001420100 00500156011001400161021018600175020001100361020000500372005001500377039000500392 013000700397#VV12.03133#VV12.03134#Vi?t#K600T#634#^214#on Don Tun#K thut t hm canh v cp nc ti cho cy bi#on Don Tun, Trn Vit Dng#^aH.#^aNn g nghip#2011#^a48tr.^b21cm#Trnh by cc bin php k thut canh tc, chm sc bi, ch ti nc, k thut thu tr nc ti trn t dc, cc bin php g i m v chng xi mn, bo v t trng cho cy bi#Trng trt#Bi#Trn Vit Dng#H.H#286313## 00814000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020041000610070049001020080005001510090014001560100 00500170011001500175021025100190020001100441020000900452020000900461005001600470 005001400486039000500500013000700505020001200512#VV12.03135#VV12.03136#Vi?t#K600 T#634.9#^214#Nguyn Xun Qut#K thut vn m cy rng h gia nh#Nguyn Xu n Qut, Nguyn Hu Vnh, Phm c Tun#^aH.#^aNng nghip#2011#^a108tr.^b21cm#T rnh by cc bin php k thut xy dng vn m, chun b vt liu cho vn m, to cy con, chm sc, qun l, phng tr su bnh v cc bin php an ton k hi s dng thuc tr su trong vn m cy rng vi nhng quy m khc nhau h gia nh#Trng trt#Cy rng#Vn m#Nguyn Hu Vnh#Phm c Tun#H.H#286314 #H gia nh## 00617000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020039000570070013000960080005001090090014001140100 00500128011001400133021014800147020001000295020000500305020000400310020000600314 020000700320039000500327013000700332#VV12.03137#VV12.03138#Vi?t#K600T#639.3#^214 #Ng Trng L#K thut nui ln, ch, ba ba, c lc#Ng Trng L#^aH.#^aNng ng hip#2011#^a88tr.^b21cm#Trnh by c im sinh hc, k thut nui, phng php phng tr bnh v gi tr ca mt s loi thu sn nc ngt nh ln, ch, ba b a v c lc#Chn nui#Ln#ch#Ba ba#C qu#H.H#286315## 00728000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050013000420020061000550070013001160080005001290090014001340100 00500148011001400153021027200167020001000439020000900449020000400458039000500462 013000700467#VV12.03139#VV12.03140#Vi?t#K600T#634#^214#Phm Vn Cn#K thut thu hi bo qun qu ti sch mt s loi tri cy#Phm Vn Cn#^aH.#^aNng nghip #2011#^a88tr.^b21cm#Tm hiu nguyn l chung v s hnh thnh qu, s chn ca q u, thnh phn cc cht dinh dng trong qu, qu trnh v yu t nh hng n thi hn bo qun qu ti. Hng dn k thut thu hoch, bo qun mt s loi q u nh qu c mi, qu chui, da, nhn, vi , xoi#Thu hoch#Bo qun#Qu#H.H# 286316## 00766000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020063000590070055001220080005001770090014001820100 00500196011001400201021020300215020001100418005001700429005001300446039000500459 013000700464020000900471020000800480#VV12.03141#VV12.03142#Vi?t#K600T#634.9#^214 #Triu Vn Hng#K thut trng mt s cy c sn rng v cy lm sn ngoi g#T riu Vn Hng (ch.b.), Nguyn Xun Qut, Hong Chng#^aH.#^aNng nghip#2011#^a 76tr.^b21cm#Gii thiu vai tr, tim nng v k thut trng mt s loi cy lm sn ngoi g nh trc so, vu ng, song mt, my np, d giy, da b. Tm tt c im ca 130 loi cy lm sn ngoi g thng gp#Trng trt#Nguyn Xun Qu t#Hong Chng#H.H#286317#Cy rng#Lm sn## 00751000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020033000590070035000920080005001270090014001320100 00500146011001400151021027200165020001000437020000300447005001900450039000500469 013000700474020000400481#VV12.03143#VV12.03144#Vi?t#K600T#639.3#^214#Phm Vn Tr ang#K thut nui c ao trong h VAC#Phm Vn Trang, Nguyn Trung Thnh#^aH.#^aN ng nghip#2011#^a52tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc c bn v h sinh thi ao, h sinh thi VAC, mi trng sng, tp tnh sinh sng ca mt s loi c nu i. Hng dn bin php gii quyt thc n cho c, chun b ao nui, quy c c gi ng, phng php chm sc, qun l ao nui v thu hoch c...#Chn nui#C#Nguy n Trung Thnh#H.H#286318#VAC## 00646000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050016000420020029000580070016000870080005001030090014001080100 00500122011001400127021023600141020001100377020000400388039000500392013000700397 #VV12.03145#VV12.03146#Vi?t#V560R#635#^214#Nguyn Vn Hoan#Vn rau dinh dng g ia nh#Nguyn Vn Hoan#^aH.#^aNng nghip#2011#^a72tr.^b21cm#Tp hp cc kinh n ghim v m hnh trng mt vn rau dinh dng cho gia nh. Hng dn k thut trng v ging mt s cy rau cn thit trong vn rau gia nh; cc loi rau trng bng ht; trng bng thn, c, thn gi, thn ngm#Trng trt#Rau#H.H#28 6319## 00715000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050016000420020037000580070016000950080005001110090014001160100 00500130011001400135021026700149020001100416020001100427020001100438039000500449 013000700454#VV12.03147#VV12.03148#Vi?t#C126C#634#^214#Nguyn Vn Lut#Cy c m i - Ging v k thut trng#Nguyn Vn Lut#^aH.#^aNng nghip#2011#^a80tr.^b21c m#Gii thiu ngun gc, qu trnh pht trin, c im sinh trng, iu kin ph t trin cy c mi nh cam, qut, bi, chanh... Hng dn cch nhn ging cy, cc phng php trng trt v chm sc, phng tr su bnh, thu hoch, phn lo i v bo qun cho cy c mi#Trng trt#Cy c mi#Cy n qu#H.H#286320## 00644000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050017000450020046000620070017001080080005001250090014001300100 00500144011001400149021019600163020001000359020000400369020000500373039000500378 013000700383#VV12.03149#VV12.03150#Vi?t#CH115N#636.5#^214#Nguyn c Trng#Chn nui vt - ngan t hiu qu kinh t cao#Nguyn c Trng#^aH.#^aNng nghip#201 1#^a68tr.^b21cm#Gii thiu mt s ging vt, ngan v hng dn k thut chn gi ng; cch nui dng vt - ngan con, vt - ngan hu b v vt - ngan sinh sn; c ng tc v sinh th y v phng bnh cho vt, ngan...#Chn nui#Vt#Ngan#H.H#2863 21## 00535000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020039000730030016001120070018001280080 01800146009003500164010000500199011001500204020001700219020001200236020000900248 039000500257013000700262#VV12.03151#VV12.03152#50000#Vi?t#C107C#895.92234#^214# Trng Thanh Thu#Cnh ca tng hm v nt bm thang my#Tp truyn ngn#Trng Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a199tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Vit Nam#H.H#286322## 00748000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050013000420020068000550070013001230080005001360090014001410100 00500155011001400160021022600174020001100400020000900411020000700420020001000427 020001900437013000700456039000700463#VV12.03153#VV12.03154#Vi?t#B305P#632#^214#P hm Vn Lm#Bin php canh tc phng chng su bnh v c di trong nng nghip# Phm Vn Lm#^aH.#^aNng nghip#2011#^a56tr.^b21cm#Gii thiu chung v bin php canh tc bo v thc vt, cc bin php canh tc bo v thc vt c ng d ng v bin php canh tc bo v thc vt vi mt s cy trng chnh nh cy la, khoai lang, cy ng, rau thp t...#Trng trt#Canh tc#C di#Cy trng#Phng tr su bnh#286323#T.Dung## 01071000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020075000430070056001180080005001740090014001790100005001930110 01400198015007600212005002000288005001100308005001400319005001400333005001100347 01300070035802103150036502000110068002000040069102000040069502000170069902000100 0716039000700726#VV12.03155#VV12.03156#Vi?t#QU600T#635#^214#Quy trnh sn xut m t s loi rau, qu theo tiu chun nng nghip hu c#B.s.: ng Th Phng Lan , Hong Long, L Thanh Tng...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a63tr.^b21cm#TTS ghi: T rung tm H tr Nng dn, Nng thn; Vin Mi trng Nng nghip#ng Th Phng Lan#Hong Long#L Thanh Tng#Mai Vn Tng#V c Sn#286324#Trnh by quy trn h gim st sn xut mt s loi rau theo tiu chun sn xut nng nghip hu c nh: c chua, bp ci, u n qu. Gii thiu quy trnh ng dng cc sn phm c ng ngh sinh hc bo v thc vt sn xut rau n qu, quy trnh trng v chm sc cy cam theo tiu chun sn xut nng nghip hu c#Trng trt#Rau#Qu#Nng nghip sch#Qui trnh#T.Dung## 00752000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020067000580070030001250080005001550090014001600100 00500174011001500179021020400194020001100398020001100409020001600420020000900436 005001500445013000700460039000700467#VV12.03157#VV12.03158#Vi?t#H561D#634.9#^214 #Phm c Tun#Hng dn k thut trng cy nng lm nghip cho ng bo min n i#Phm c Tun, Nguyn Hu Lc#^aH.#^aNng nghip#2011#^a112tr.^b21cm#Gii thi u v gi tr kinh t, c tnh sinh thi, k thut trng, chm sc, thm canh, t hu hoch, ch bin mt s cy trng nng nghip, lm nghip ch yu min ni n h cy d, trm, cy lt Mexico...#Trng trt#Lm nghip#Cy nng nghip#K thu t#Nguyn Hu Lc#286325#T.Dung## 00696000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050012000430020042000550070045000970080005001420090014001470100 00500161011001500166021014200181020001100323039000700334020001300341020001100354 020000900365005001400374005001100388013000700399#VV12.03159#VV12.03160#Vi?t#NH55 6K#634#^214#Ng Th Dn#Nhng kinh nghim hay trong ngh lm vn#Ng Th Dn, H Minh Trung ; nh Ca h..#^aH.#^aNng nghip#2011#^a152tr.^b21cm#Trnh by mt s kinh nghim lm vn nh: thit k vn cy n qu nh th no, cch trn g cy n qu, ti nc, bn phn cho cy n qu...#Trng trt#T.Dung#Sch hi p#Cy n qu#Lm vn#H Minh Trung# nh Ca#286326## 00881000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050012000490020036000610070033000970080005001300090014001350100 00500149011001400154005001400168015006500182013000700247021026600254020001200520 020000900532020000800541020001400549039000700563020000900570#VV12.03161#VV12.031 62#Vi?t#T309C#338.109597#^214#Phm Vn D#Tiu ch xy dng cnh ng mu ln#B. s.: Phm Vn D, L Thanh Tng#^aH.#^aNng nghip#2011#^a72tr.^b21cm#L Thanh T ng#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Cc Trng trt#286327#Gii thiu ni dung mt s quyt nh, ch th ca Th tng Chnh ph v B Nng ngh ip v Pht trin nng thn hng dn xy dng m hnh lin kt xy dng "cnh ng mu ln" theo hng GAP tin ti xy dng vng nguyn liu la hng ho cht lng cao xut khu#Nng nghip#Sn xut#M hnh#Cnh ng mu#T.Dung#Vit Nam# # 00761000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050012000460020091000580070012001490080005001610090014001660100 00500180011001400185013000700199021023600206020001000442020001100452020000800463 020001700471039000700488#VV12.03163#VV12.03164#Vi?t#PH561P#363.73#^214#L Anh Tu n#Phng php lng ghp bin i kh hu vo k hoch pht trin kinh t - x h i a phng#L Anh Tun#^aH.#^aNng nghip#2011#^a80tr.^b21cm#286328#Trnh by tng quan v bin i kh hu v bin php ng ph. Ni dung chng trnh lng ghp bin i kh hu vo k hoch pht trin a phng. Xy dng khung gim s t v nh gi hiu qu ca lng ghp bin i kh hu vo sn xut#Lng ghp#Ph t trin#Kinh t#Bin i kh hu#T.Dung## 00788000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020060000600070033001200080005001530090014001580100 00500172011001400177021024800191020001000439020001800449039000700467020000400474 020000900478005001600487013000700503#VV12.03165#VV12.03166#Vi?t#C101N#636.4#^214 #H Th Vit Thu#Cc nguyn nhn truyn nhim gy ri lon sinh sn trn heo#H Th Vit Thu, Nguyn c Hin#^aH.#^aNng nghip#2011#^a87tr.^b21cm#Gii thiu n hng biu hin ri lon sinh sn v nh hng ca tc nhn truyn nhim n ri lon sinh sn ln. Trnh by nhng bnh truyn nhim quan trng gy ri lon s inh sn ln v nhng bin php kim sot, phng nga cc nguyn nhn trn#Chn nui#Ri lon sinh sn#T.Dung#Ln#Sinh sn#Nguyn c Hin#286329## 00511000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050016000420020022000580070016000800080005000960090014001010100 00500115011001400120021010600134020001100240020000400251013000700255039000700262 #VV12.03167#VV12.03168#Vi?t#T550H#635#^214#Nguyn Ln Dng#T hc ngh trng nm #Nguyn Ln Dng#^aH.#^aNng nghip#2011#^a80tr.^b21cm#Gii thiu nguyn liu v k thut nui trng nm rm, nm s, mc nh, nm hng, nm m v nm linh chi #Trng trt#Nm#286330#T.Dung## 00996000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020094000490080005001430090014001480100005001620110015001670150 12600182013000700308021034500315020001200660020001700672020001700689020000900706 039000700715020000800722#VV12.03169#VV12.03170#Vi?t#B108C#338.709597#^214#Bo c o phn tch m t tnh hnh doanh nghip nh v va nng nghip nng thn Vit N am 2009#^aH.#^aNng nghip#2011#^a140tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Chnh sch v chi n lc pht trin Nng nghip nng thn. Trung tm T vn Chnh sch Nng nghip . D n SMEs#286331#Gii thiu tng quan v cuc iu tra doanh nghip v iu t ra chn mu ca cc cuc tng iu tra doanh nghip va Vit Nam. Trnh by tnh hnh chung cc doanh nghip nm 2009, tnh hnh pht trin doanh nghip nh v va nng thn Vit Nam. a ra kt lun v kin ngh chnh sch h tr doanh ngh ip nh v va nng thn Vit Nam pht trin#Nng nghip#Doanh nghip nh#Doanh nghip va#Vit Nam#T.Dung#Bo co## 00748000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020061000420030022001030080005001250090014001300100005001440110 01500149015007500164021014700239020001900386039000700405020002200412020001900434 013000700453020002200460#VV12.03171#VV12.03172#Vi?t#T429T#639#^214#Tm tt cc c ng trnh nghin cu khoa hc cng ngh ni bt#Giai on 1961 - 2011#^aH.#^aNn g nghip#2011#^a138tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. V in Nghin cu Thu sn#Gii thiu tm tt kt qu nhng cng trnh nghin cu k hoa hc trong giai on t 1961 - 2010 thuc lnh vc nui trng v khai thc th u hi sn#Nui trng hi sn#T.Dung#Cng trnh nghin cu#Khoa hc cng ngh#28 6332#Cng trnh nghin cu## 00818000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050010000430020075000530070030001280080005001580090014001630100 00500177011001500182021027500197020001100472039000700483020000400490020001900494 005001100513020000900524013000700533#VV12.03173#VV12.03174#Vi?t#QU600T#634#^214# L Vn B#Quy trnh phc trng v k thut trng khm Queen sch bnh ho kh u l#L Vn B (ch.b.), L Vn Ho#^aH.#^aNng nghip#2011#^a102tr.^b21cm#Trnh by quy trnh tuyn chn dng khm Queen "Cu c" v to cy sch bnh, quy tr nh sn xut khm Queen sch bnh bng phng php nui cy m. Hng dn quy tr nh trng, chm sc, phng tr su bnh, gim gi thnh sn phm v bo qun sau thu hoch cy khm (cy da)#Trng trt#T.Dung#Da#Phng tr su bnh#L Vn Ho #K thut#286333## 00859000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050016000420020062000580070063001200080005001830090014001880100 00500202011001500207021021900222020001000441020000600451020001400457020000800471 020001200479020000900491005001600500005001500516013000700531039000700538#VV12.03 175#VV12.03176#Vi?t#B450T#627#^214#Nguyn Trng H#B tr, thit k h thng m ng b v knh tiu trn sn dc#B.s.: Nguyn Trng H (ch.b.), Nguyn Vit Anh, Phm Tt Thng#^aH.#^aNng nghip#2011#^a148tr.^b21cm#Nghin cu, xc nh c s khoa hc xy dng quy trnh thit k knh tiu v mng b ct dc chng x i mn, bo v t nhm khai thc v s dng t dc cho cc nhu cu pht trin k inh t - x hi mt cch bn vng#Ti tiu#Mng#Knh dn nc#Xi mn#Phng ch ng#Thit k#Nguyn Vit Anh#Phm Tt Thng#286334#T.Dung## 00676000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020059000450080005001040090014001090100005001230110014001280210 13400142020001000276020001200286020000400298020000400302004001800306015005300324 020000700377013000700384039000700391#VV12.03177#VV12.03178#Vi?t#S450T#363.34#^21 4#S tay hng dn phng chng lt bo v gim nh thin tai#^aH.#^aNng nghip# 2011#^a95tr.^b21cm#Trnh by tng quan v bo, lt v thin tai Vit Nam. Hn g dn phng trnh bo, l, st l t v i ph vi ng t, sng thn#Thin t ai#Phng chng#Lt#Bo#Ti bn ln th 3#TTS ghi: Ban Ch huy Phng chng lt b o Trung ng#S tay#286335#T.Dung## 00650000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020035000560070012000910080005001030090014001080100 00500122011001400127021019800141020002000339020001000359020001300369013000700382 039000700389#VV12.03179#VV12.03180#Vi?t#B100M#639.3#^214#Trn Vn V#35 cu hi - p v nui c r phi#Trn Vn V#^aH.#^aNng nghip#2011#^a76tr.^b21cm#Trnh by khi qut v c r phi v tnh hnh chn nui c r phi trn th gii. Hng dn k thut nui c r phi nh: thc n, sinh sn, nui gia nh, nui trn quy m ln, bnh c r phi...#Nui trng thu sn#C r phi#Sch hi p#28633 6#T.Dung## 00828000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020083000430080005001260090014001310100005001450110014001500150 12400164013000700288021023300295020001100528020000900539020000900548020001000557 039000700567#VV12.03181#VV12.03182#Vi?t#TH552H#634#^214#Thc hnh qun l tt h n (BMP) vn nh ti Tin Phc v Ph Ninh tnh Qung Nam#^aH.#^aNng nghip#20 11#^a44tr.^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Qung Nam. S Nng nghip v Ph t trin Nng thn. D n GCP/VIE/ITA, Italia - FAO - Vietnam#286337#Hng dn c c k thut canh tc v qun l thch hp, s dng ging cy trng, canh tc vn nh theo hng th trng bng cch ch trng vic pht trin cc loi cy ch lc nh chui, ln bon v ci thin nhng vn tiu hin ti#Trng trt#Vn cy #Canh tc#Qung Nam#T.Dung## 00664000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050018000450020047000630070037001100080005001470090014001520100 00500166011001400171021014700185020001100332020000400343020001900347005001800366 013000700384039000700391#VV12.03183#VV12.03184#Vi?t#TR455C#633.1#^214#Nguyn n g Ngha#Trng - chm sc v phng tr su bnh cy ng#Nguyn ng Ngha, Nguyn Mnh Chinh#^aH.#^aNng nghip#2011#^a56tr.^b21cm#Gii thiu c tnh thc vt v iu kin sng ca cy ng. Hng dn k thut gieo trng, chm sc, phng tr su bnh, thu hoch v bo qun ng#Trng trt#Ng#Phng tr su bnh#Nguyn M nh Chinh#286338#T.Dung## 00654000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020032000680070017001000080005001170090 02600122010000500148011001500153021019100168020000900359039000700368020001800375 013000700393#VV12.03185#VV12.03186#40000#Vi?t#X101S#519.2#^214#Nguyn Vn Qung #Xc sut trn khng gian banach#Nguyn Vn Qung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2012#^a139tr.^b21cm#Trnh by v tp Borel v o trn khng gia tp, phn t ngu nhin nhn gi tr trn khng gian banach, mt s nh l gii hn v lu t s ln i vi dy v mng cc phn t ngu nhin#Xc sut#T.Dung#Khng gian B anach#286339## 00605000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020041000580070014000990080005001130090014001180100 00500132011001400137021015600151020001100307020001000318020000900328013000700337 039000700344#VV12.03187#VV12.03188#Vi?t#B430P#631.8#^214#Nguyn Vn B#Bn phn cn i v hp l cho cy trng#Nguyn Vn B#^aH.#^aNng nghip#2011#^a64tr.^b2 1cm#Gii thiu cc cht dinh dng thit yu cho cy trng. Hng dn bn phn c n i v hp l mt s cy trng: la, ng, sn, khoai lang, lc, u tng...# Trng trt#Cy trng#Bn phn#286340#T.Dung## 00616000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020050000590070015001090080005001240090014001290100 00500143011001400148021013500162020001100297020001000308020000900318020000900327 013000700336039000700343#VV12.03189#VV12.03190#Vi?t#C126#633.3#^214#Phm Vn Th iu#Cy u tng k thut trng v ch bin sn phm#Phm Vn Thiu#^aH.#^aNng nghip#2011#^a96tr.^b21cm#Trnh by khi qut v cy u tng v gi tr kinh t ca n. Hng dn k thut trng u tng v cch ch bin sn phm u tn g#Trng trt#u tng#K thut#Ch bin#286341#T.Dung## 01024000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020052000640070048001160080005001640090 01400169010000500183011001500188005002400203013000700227021042800234020000900662 020001000671020001300681020001000694020001100704039000700715#VV12.03191#VV12.031 92#50000#Vi?t#C101Q#664#^214#L Nguyn Bnh#Cc qu trnh nhit cao trong ch bin thc phm#L Nguyn Bnh (ch.b.), Nguyn Nht Minh Phng#^aH.#^aNng ngh ip#2011#^a155tr.^b21cm#Nguyn Nht Minh Phng#286342#Trnh by cc phng php tnh ton gi tr thanh/tit trng (F-value) thc t t c sau khi thc hin qu trnh x l nhit v gi tr thanh/tit trng yu cu phi t ti cho tng sn phm thc phm c th, cc phng php tnh ton gi tr ch bin nhit (C- value) cho tng thuc tnh cht lng ca thc phm, qua c c s phn tch, tng hp v xc lp cc ch thanh/tit trng hp l cho tng sn phm thc ph m#Ch bin#Thc phm#Nhit cao#Cng ngh#Gio trnh#T.Dung## 00737000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450050015000500020021000650070015000860080005001010090014001060100 00500120011001500125013000700140021025200147020002600399020001100425020001700436 020001100453039000700464#VV12.03193#VV12.03194#Vi?t#GI-467T#634.90285#^214#Nguy n Vn Li#GIS trong lm nghip#Nguyn Vn Li#^aH.#^aNng nghip#2011#^a155tr.^b 24cm#286343#Trnh by tng quan v h thng thng tin a l. Gii thiu bn v h thng thng tin a l, cu trc d liu, c s d liu GIS, chc nng h thng thng tin a l, vin thm v h thng nh v ton cu. Hng dn ng d ng GIS trong lm nghip#H thng thng tin a l#Lm nghip#Tin hc ng dng#Gi o trnh#T.Dung## 01144000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020095000440070058001390080005001970090014002020100005002160110 01500221015008700236005001300323005001700336005001500353005001600368005002100384 01300070040502103260041202000100073802000080074802000150075602000170077102000110 0788039000700799#VV12.03195#VV12.03196#Vi?t#M450H#363.7#^214#M hnh thch ng v i bin i kh hu cp cng ng ti vng trng thp tnh Tha Thin Hu#L V n Thng (ch.b.), ng Trung Thun, Nguyn Huy Anh...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a 176tr.^b24cm#u ba sch ghi: Vin Ti nguyn Mi trng & CNSH. i hc Hu; i s qun Phn Lan#L Vn Thng#ng Trung Thun#Nguyn Huy Anh#Nguyn nh Huy #Hong Ngc Tng Vn#286344#Trnh by tng quan v bin i kh hu v tnh Th a Thin - Hu cng nh tc ng ca bin i kh hu n vng thp trng Tha Th in - Hu. Cung cp cc thng tin v la chn, thit k, xy dng v th nghim cc m hnh thch ng vi bin i kh hu trong lnh vc nng nghip vng ven m ph ca tnh Tha Thin - Hu#Thch ng#M hnh#Tha Thin-Hu#Bin i kh hu#Vng trng#T.Dung## 00820000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020069000440080005001130090014001180100005001320110014001370150 13800151021019700289020001000486039000700496020001800503020000900521020000900530 013000700539020000800546#VV12.03197#VV12.03198#Vi?t#S450T#636.9#^214#S tay hn g dn qun l v k thut nui sinh sn ng vt hoang d#^aH.#^aNng nghip#201 1#^a40tr.^b24cm#TTS ghi: S Nng nghip v Pht trin Nng thn tnh Lo Cai. C hng trnh H tr pht trin nng nghip nng thn giai on 2007 - 2012#Trnh by khi qut v nui sinh sn ng vt hoang d v cng tc qun l ng vt ho ang d. Hng dn k thut nui sinh sn mt s loi ng vt hoang d nh: k hoa, cy vi hng, ln rng#Chn nui#T.Dung#ng vt hoang d#Sinh sn#K th ut#286345#Qun l## 00625000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020030000640070013000940080005001070090 01400112010000500126011001400131021017200145020001100317039000700328020000800335 020000900343013000700352#VV12.03199#VV12.03200#25000#Vi?t#K600T#635.9#^214#Dn g Hoa X#K thut trng hoa lan Mokara#Dng Hoa X#^aH.#^aNng nghip#2011#^a52 tr.^b21cm#Gii thiu ging hoa lan Mokara. Hng dn k thut trng hoa lan Moka ra: kiu nh li trng, kiu trng, thi v trng, ni ti, trng v chm sc , s dng phn bn...#Trng trt#T.Dung#Hoa lan#K thut#286346## 00658000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020032000590070015000910080005001060090014001110100 00500125011001400130021019900144020001000343039000700353020000700360020000900367 020000900376013000700385#VV12.03201#VV12.03202#Vi?t#K600T#636.2#^214#Chung Anh D ng#K thut h tr sinh sn b sa#Chung Anh Dng#^aH.#^aNng nghip#2011#^a32t r.^b21cm#Trnh by mt s k thut h tr sinh sn cho b sa nh: pht hin b ng dc, gip b ng dc li sau khi sinh, thi im quyt nh phi ging cho b, gieo tinh nhn to, xc nh b c thai...#Chn nui#T.Dung#B sa#Sinh sn #K thut#286347## 00794000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050011000520020068000630070016001310080005001470090 01400152010000500166011001400171015002700185021023900212020001000451039000700461 020000900468020001100477020000900488013000700497#VV12.03203#VV12.03204#24000#Vi ?t#CH310C#636.5#^214#L Vn Th#Chim ct - Nhng hiu bit trong chn nui v c ch phng - tr bnh#L Vn Th b.s.#^aH.#^aNng nghip#2011#^a47tr.^b21cm#TTS g hi: Bio-Pharmachemie#Cung cp nhng thng tin lin quan n vn chm sc, din h dng, mt s bnh thng xy ra trn chim ct v cch s dng thuc ca cng ty Bio trong vic phng tr bnh gip n ct lun kho mnh, sai, trng t o v cht lng tt#Chn nui#T.Dung#Chim ct#Phng bnh#iu tr#286348## 00728000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020023000600070033000830080005001160090014001210100 00500135011001400140021024200154020001400396039000700410020001800417005001600435 013000700451020000400458#VV12.03205#VV12.03206#Vi?t#B256V#636.4#^214#H Th Vit Thu#Bnh vim no Nht Bn#H Th Vit Thu, Nguyn c Hin#^aH.#^aNng nghip# 2011#^a58tr.^b21cm#Gii thiu tng quan v lch s v dch t hc bnh vim no Nht Bn. Trnh by v s sinh bnh, min dch hc, triu chng, bnh tch, cc bin php chn on bnh, iu tr v phng chng bnh vim no Nht Bn c ng i v ng vt nui#ng vt nui#T.Dung#Vim no Nht Bn#Nguyn c Hin#2863 49#Ln## 00743000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020062000590070015001210080005001360090014001410100 00500155011001500160021023900175020002000414020000900434020001100443020000900454 013000700463039000700470#VV12.03207#VV12.03208#Vi?t#C101G#631.2#^214#H Lng Th un#Cc gii php cng trnh thu li phc v nui trng thu sn#H Lng Thun #^aH.#^aNng nghip#2011#^a184tr.^b21cm#Gii thiu khi qut in kin t nhin vng ven bin nc ta v hin trng thu li phc v nui trng thu sn. Trnh by cc gii php quy hoch, bin php cng trnh v qun l vn hnh h thng t hu li phc v nui trng thu sn...#Nui trng thu sn#Thu li#Cng trnh#T hit k#286350#T.Dung## 00725000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020039000550070011000940080005001050090014001100100 00500124011001400129021028700143020001700430039000700447020002200454013000700476 #VV12.03209#VV12.03210#Vi?t#M458S#378.1#^214#L Vn Ho#Mt s phng php dy h c bc i hc#L Vn Ho#^aH.#^aNng nghip#2011#^a82tr.^b24cm#Trnh by phng php ging dy bc i hc gm: by nguyn tc dy tt, nhng nguyn tc tm l dy hc ly ngi hc lm trung tm, nghin cu tnh hung, dy hc da trn vn , s dng cng trnh nghin cu, dy hc vi cc nhm nh... v cc phng php nh gi kt qu hc tp#Gio dc i hc#T.Dung#Phng php ging dy#286 351## 01111000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020082000440030017001260070063001430080005002060090014002110100 00500225011001500230015006200245005001300307005001400320005001700334005001500351 00500180036602000170038401300070040102103090040802000110071702000080072802000090 0736020000900745039000700754#VV12.03211#VV12.03212#Vi?t#C460S#363.7#^214#C s k hoa hc v thc tin trong lp k hoch v qun l mi trng ti Vit Nam#Sch chuyn kho#B.s.: ng Kim Chi, Trn c Vin, Nguyn Thanh Lm (ch.b.)...#^aH.# ^aNng nghip#2011#^a543tr.^b24cm#TTS ghi: D n Trnh din Lp k hoch v Qu n l mi trng#ng Kim Chi#Trn c Vin#Nguyn Thanh Lm#Phm Ch Thnh#inh Th Thu Hng#Sch chuyn kho#286352#Trnh by c s v phng php lun v lp k hoch v qun l mi trng. Gii thiu cc cng c v k nng c bn trong l p k hoch v trin khai cc hot ng qun l mi trng. Gii thiu cc bi h c kinh nghim v thc tin trong lp k hoch v pht huy vai tr ca cng ng trong qun l mi trng#Mi trng#Qun l#K hoch#Vit Nam#T.Dung## 00701000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020013000680070021000810040020001020080 00500122009001100127010000500138011001500143015005700158021011600215020000900331 020000800340020000500348020000700353020001300360039000700373013000700380#VV12.03 213#VV12.03214#28000#Vi?t#CH501Q#294.3#^214#Nguyn i ng#Cha Qun S#Nguyn i ng b.s.#Ti bn c sa cha#^aH.#^aTn gio#2011#^a176tr.^b21cm#u ba s ch ghi: Phn vin Nghin cu Pht hc Vit Nam#Trnh by khi qut lch s, lc h s kin trc, cc di vt ti cha Qun S. Gii thiu tiu s ch T th ti c ha#o Pht#Lch s#Cha#H Ni#Cha Qun S#T.Dung#286353## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020042000670030008001090070013001170080 00500130009001300135010000500148011001400153020001700167020000900184039000700193 020000400200013000700204#VV12.03215#VV12.03216#40000#Vi?t#H110M#895.9221#^214#T rn Xun An#Ht mc vi bin o & nhng bi th khc#Tp th#Trn Xun An#^aH.# ^aThanh nin#2012#^a63tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T.Dung#Th#286354## 00894000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520020069000570070056001260080005001820090018001870100 00500205011001500210015004000225021015200265020001000417020001300427039000700440 00500140044702000160046100500150047700500140049200500150050600500190052101300070 0540020000900547#VV12.03217#VV12.03218#115000#Vi?t#NH556V#342.59708#^214#Nhng vn l lun v thc tin ca nhm quyn dn s v chnh tr#V Khnh Vinh (ch .b.), Nguyn Th Bo, Trn Vn Bin...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a435tr.^b24c m#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Trnh by nhng vn lin quan n q uyn dn s, quyn chnh tr, quyn con ngi, quyn bnh ng trc php lut, quyn b mt i t... Vit Nam#Php lut#Quyn dn s#T.Dung#V Khnh Vinh#Qu yn chnh tr#Nguyn Th Bo#Trn Vn Bin# c Hng H#Trng Th Hng H#286 355#Vit Nam## 00975000000000337000450002600110000002600110001102600110002202102270003304100050 02601810006002650820006002718080005002770050018002820020046003000070074003460220 00400420008000500424009001800429010000500447011001500452015006500467020001000532 02000070054202000090054902000180055800600120057600600170058803900070060501300070 0612005001800619#VV12.03219#VV12.03221#VV12.03220#Gii thiu cc vn bn in ch php lut Vit Nam thi L (t th k XV n th k XVIII): Quc triu hnh lu t, Thin Nam d h tp, Hng c thin chnh th, Quc triu chiu lnh thin c hnh v Quc triu khm tng iu l#Vi?t#305C#340.5#^214#Nguyn Ngc Nhun#i n ch v php lut Vit Nam thi trung i#Nguyn Ngc Nhun ch.b. ; Gii thiu, dch: L Tun Anh, Trn Th Kim Anh#T.1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a774tr.^b2 4cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#Php lut#N h L#Vit Nam#Vn bn php lut#L Tun Anh#Trn Th Kim Anh#T.Dung#286356#Nguy n Ngc Nhun## 00903000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050018000550020046000730070074001190220004001930080 00500197009001800202010000500220011001500225015006500240020001000305020000700315 02000090032202000180033100600120034900600170036103900050037801300070038300500180 0390021015700408#VV12.03222#VV12.03223#VV12.03224#Vi?t#305C#340.5#^214#Nguyn N gc Nhun#in ch v php lut Vit Nam thi trung i#Nguyn Ngc Nhun ch.b. ; Gii thiu, dch: L Tun Anh, Trn Th Kim Anh#T.2#^aH.#^aKhoa hc x hi#201 1#^a482tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn N m#Php lut#Nh L#Vit Nam#Vn bn php lut#L Tun Anh#Trn Th Kim Anh#Thu# 286357#Nguyn Ngc Nhun#Gii thiu cc vn bn in ch php lut Vit Nam thi L (t th k XV n th k XVIII): L triu hi in, t tng iu l, nhn m ng tra nghim php...## 00621000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020024000440070029000680080005000970090011001020100005001130110 01800118012003400136021013400170020000900304005001200313039000500325005001000330 020000800340013000700348#VN12.01130#VN12.01131#Vi?t#S550T#294.3#^214#S thnh t u thin php#B.s.: Sha Sena, Trung Thin#^aH.#^aTn gio#2012#^a106tr.^b14x15cm #Pht gio nguyn thu = Theravada#Phn tch cc thnh t thin php trong vic tu hnh, thc hin cc gio l trong o pht nh lm vic thin, o c, thin nh...#o Pht#Trung Thin#Thu#Sha Sena#Gio l#286358## 00504000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020017000440070008000610080005000690090011000740100005000850110 01500090021009900105020000900204039000500213005000800218020000800226020000900234 013000700243#VN12.01132#VN12.01133#Vi?t#108#294.3#^214#o c gia nh#H Gia o#^aH.#^aTn gio#2012#^a106tr.^b19cm#Gm cc bi hc v rn luyn nhn cch, o c gia nh trong o Pht thng qua nhng cu chuyn#o Pht#Thu#H Giao# o c#Gia nh#286359## 00434000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030004000640070016000680080005000840090013000890100 00500102011001500107020001700122020000900139039000500148005001600153020000400169 013000700173#VN12.01134#32000#Vi?t#T312Y#895.9221#^214#Tnh yu hay php l#Th #Trn Quang Nht#^aH.#^aThanh nin#2012#^a103tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Thu#Trn Quang Nht#Th#286360## 00853000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020061000550030106001160080005002220090021002270100 00500248011001500253021020600268020001000474020000900484039000500493020001800498 004001800516020001400534013000700548020000800555#VN12.01135#VN12.01136#21000#Vi ?t#B450L#344.59701#^214#B lut lao ng ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#Sa i, b sung cc nm 2002, 2006, 2007. Vn bn hp nht B lut lao n g qua cc ln sa i, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a127tr.^b19cm#Gi i thiu B lut lao ng ca Vit Nam nm 1994. Lut sa i v b sung mt s iu ca B lut lao ng nm 2002, 2006, 2007. Gii thiu vn bn hp nht B lu t lao ng qua cc ln sa i v b sung#Php lut#Vit Nam#Thu#Vn bn php lut#Ti bn ln th 6#Lut lao ng#286361#B lut## 00877000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020059000550030034001140080005001480090021001530100 00500174011001500179021038000194020001000574020000900584039000500593020001800598 013000700616#VN12.01137#VN12.01138#20000#Vi?t#H305P#342.59702#^214#Hin php n c Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1992# c sa i, b sung nm 2001 #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a105tr.^b19cm#Trnh by ni dung hin php nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1992, c b sung sa i nm 2001 v ch chnh tr, ch kinh t, vn ho, gio dc, khoa hc, cng ngh, bo v t quc, quyn v ngha v c bn ca cng dn, quc hi, ch tch nc, chn h ph, hi ng nhn dn, u ban nhn dn, to n, vin kim sot nhn dn, quc k, quc hiu, quc ca...#Hin php#Vit Nam#Thu#Vn bn php lut#286362## 00704000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020013000530080005000660090021000710100005000920110 01400097021025700111020001000368020000900378039000500387020000800392020001300400 020001800413013000700431#VN12.01139#VN12.01140#10000#Vi?t#L504L#344.597#^214#Lu t lu tr#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a43tr.^b19cm#Trnh by mt s qui n h chung v qui nh c th ca php lut v thu thp, bo qun, thng k, s dn g ti liu lu tr, hu ti liu ht gi tr, o to, bi dng nghip v lu t r, hot ng dch v lu tr, qun l v lu tr v iu khon thi hnh#Php lu t#Vit Nam#Thu#Lu tr#Lut lu tr#Vn bn php lut#286363## 00893000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020014000530080005000670090021000720100005000930110 01400098021044300112020001000555020000900565039000500574020000900579020001400588 020001800602013000700620#VN12.01141#VN12.01142#11000#Vi?t#L504#343.597#^214#Lu t o lng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a52tr.^b19cm#Trnh by mt s quy nh chung v quy nh c th ca php lut v n v o, chun o lng, phng t in o, ph duyt mu, kim nh, hiu chun, th nghim phng tin o, chun o lng, php o v lng ca hng ng gi sn, quyn v ngha v ca t chc, c nhn trong hot ng o lng, kim tra, thanh tra, x l vi phm php lut v o lng, trch nhim qun l nh nc v o lng v cc iu khon thi hnh trong Lut o lng#Php lut#Vit Nam#Thu#o lng#Lut o lng#Vn bn php lut#286364## 00567000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020018000440070017000620080005000790090014000840100005000980110 01400103021016100117020000800278039000500286005001700291020001000308013000700318 #VN12.01143#VN12.01144#Vi?t#NGH250N#638#^214#Ngh nui ong mt#Nguyn Vn Khang# ^aH.#^aNng nghip#2011#^a52tr.^b19cm#Trnh by c im sinh hc ca ong mt, g i tr kinh t ca ngh nui ong mt. Hng dn k thut nui, phng php phng v cha bnh thng thng cho ong mt#Ong mt#Thu#Nguyn Vn Khang#Chn nui#2 86365## 00866000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530080005000650090021000700100005000910110 01400096021044100110020001000551020000900561039000500570020001200575020001800587 013000700605#VN12.01145#VN12.01146#10000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lut t co#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a46tr.^b19cm#Trnh by mt s quy nh ca php lu t v quyn v ngha v ca ngi t co, ngi b t co v ngi gii quyt t co, vic gii quyt t co i vi hnh vi vi phm php lut ca cn b, cng chc, vin chc trong vic thc hin nhim v, cng v v i vi hnh vi vi ph m php lut v qun l nh nc trong cc lnh vc, vn bo v ngi t co v trch nhim ca c quan, t chc trong vic qun l cng tc gii quyt t co ...#Php lut#Vit Nam#Thu#Lut t co#Vn bn php lut#286366## 00848000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090021000730100005000940110 01400099021041700113020001000530020000900540039000500549020001500554020001800569 013000700587#VN12.01147#VN12.01148#12000#Vi?t#L504K#347.597#^214#Lut khiu ni #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a67tr.^b19cm#Trnh by mt s qui nh chung v qui nh c th ca php lut v khiu ni quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh, gii quyt khiu ni, khiu ni, gii quyt khiu ni quyt nh k lut k lut cn b, cng chc, vic t chc tip cng dn, trch nhim ca c quan, t chc, c nhn c thm quyn trong vic qun l cng tc gii quyt khiu ni, x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong Lut khiu ni#Php lut#Vit Na m#Thu#Lut khiu ni#Vn bn php lut#286367## 00985000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020080000570030052001370080005001890090021001940100 00500215011001500220015003600235021033400271020001800605039000500623020001000628 020001000638020001700648020002300665013000700688#VN12.01149#VN12.01150#27000#Vi ?t#T103L#324.2597071#^214#Ti liu hc tp l lun chnh tr dnh cho hc vin l p i tng kt np ng#Sa cha, b sung theo Vn kin i hi XI ca ng#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a211tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng# Gii thiu khi qut lch s ng Cng sn Vit Nam v cng lnh xy dng t n c trong thi k qu ln CNXH (b sung, pht trin nm 2011). Trnh by ni dung c bn iu l ng Cng sn Vit Nam v cuc vn ng hc tp v lm theo t tng, tm gng o c H Ch Minh, phn u tr thnh ng vin ng cng sn Vit Nam#L lun chnh tr#Thu#ng vin#Bi dng#Ti liu hc tp#ng C ng sn Vit Nam#286368## 00748000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020032000520080005000840090021000890100005001100110 01400115021028100129020001000410020000900420039000500429020001200434020001100446 020001800457013000700475#VN12.01151#VN12.01152#8000#Vi?t#L504P#345.597#^214#Lu t phng, chng mua bn ngi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a43tr.^b19cm#Gii t hiu cc quy nh php lut hin hnh ca Vit Nam v phng chng bun bn ngi gm 58 iu: nhng quy nh chung phng nga bun bn ngi; pht hin, x l h nh vi vi phm php lut v phng, chng mua bn ngi; tip nhn, xc minh v b o v nn nhn; h tr nn nhn...#Php lut#Vit Nam#Thu#Phng chng#Bun ng i#Vn bn php lut#286369## 00660000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070012000790080005000910090014000960100 00500110011002400115021019200139020002000331039000500351005001200356020001000368 020000900378013000700387#VN12.01153#VN12.01154#33600#Vi?t#K600T#639.3#^214#K t hut nui c r phi vn#Trn Vn V#^aH.#^aNng nghip#2011#^a95tr., 4tr. nh^b1 9cm#Tp hp nhng hng dn k thut nui c r phi vn, c th nh: c im si nh hc, chn mi trng sng, k thut ng nui, vn chuyn, qun l, thu hoch , chm sc v phng tr bnh cho c#Nui trng thu sn#Thu#Trn Vn V#C r p hi#K thut#286370## 00836000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020027000660030030000930070051001230080 00500174009001400179010000500193011001500198015003600213021018300249020000900432 02000110044102000090045202000110046100500120047200500140048403900050049801300070 0503#VL12.00337#VL12.00338#80185#Vi?t#K600T#634.9#^214#Phm Xun Hon#K thut lm sinh nng cao#Gio trnh i hc Lm nghip#Phm Xun Hon (ch.b.), Bi Th i, Phm Vn in#^aH.#^aNng nghip#2011#^a152tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i h c Lm nghip#H thng ho v cung cp nhng thng tin mi nht v cc thnh tu v tin b k thut trong lm sinh hc trong nc cng nh trn th gii. Nghi n cu nhng vn lm sinh hin nay#Lm sinh#Rng trng#K thut#Gio trnh#Bi Th i#Phm Vn in#Thu#286371## 00840000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050017000540020025000710070041000960040040001370080 00500177009001400182010000500196011001500201021027300216020000600489020000900495 020001100504005002300515039000500538013000700543#VL12.00339#VL12.00340#25000#Vi ?t#TH500Y#636.089#^214#Nguyn Vn Khanh#Th y bnh hc i cng#Nguyn Vn Khan h, L Nguyn Phng Khanh#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aNng ng hip#2011#^a150tr.^b27cm#Nhng kin thc c bn v t liu hc tp v cc bin i bnh l trong t bo v m, mi quan h gia hnh thi v chc nng, gii th ch nhng biu hin lm sng ca bnh th y, nh gi kt qu chn on m bnh h c c th ng dng vo phng bnh v cha bnh sau ny#Th y#Bnh hc#Gio tr nh#L Nguyn Phng Khanh#Thu#286372## 00736000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050019000460020020000650070019000850080005001040090014001090100 00500123011001500128015005100143021025600194020000900450020001100459039000500470 013000700475#VL12.00341#VL12.00342#Vi?t#GI-108T#631.8#^214#Hong Th Thi Ho#Gi o trnh phn bn#Hong Th Thi Ho#^aH.#^aNng nghip#2011#^a118tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc Nng lm Hu#i cng v khoa hc phn bn. G ii thiu v cc loi phn bn v tnh nng ca cc loi . Qu trnh thu ht c ht dinh dng ca cy t t v phn bn. Xc nh tnh cht, thnh phn v kh nng chuyn ho cc yu t phn bn trong t v trong cy...#Phn bn#Gio tr nh#Thu#286373## 00660000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050018000460020051000640070018001150080005001330090014001380100 00500152011001500157021018300172020002000355020000800375020001100383039000500394 013000700399#VL12.00343#VL12.00344#Vi?t#GI-108T#639.8#^214#Nguyn Quang Linh#Gi o trnh h thng v qun l nui trng thu sn#Nguyn Quang Linh#^aH.#^aNng ng hip#2011#^a118tr.^b27cm#Gii thiu khi qut v h thng nui trng thu sn Vit Nam. Cung cp nhng kin thc c bn v l lun c tnh h thng nng ca o hiu qu trong nui trng thu sn Vit Nam#Nui trng thu sn#Qun l#Gio trnh#Thu#286374## 00780000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020049000440070059000930080005001520090014001570100005001710110 01500176021021800191020001100409005001200420005001400432005001900446039000500465 013000700470020001400477005001100491#VL12.00345#VL12.00346#Vi?t#K600T#634.9#^214 #K thut gy trng mt s loi cy rng ngp mn#L Th Din, Trn Minh c, V Th Minh Phng, Nguyn Hi#^aH.#^aNng nghip#2011#^a172tr.^b27cm#Gii thiu t ng quan v rng ngp mn. Cung cp cc thng tin v c im nhn bit, k thu t gieo m v gy trng mt s loi cy rng ngp mn ph bin, c kh nng pht trin thnh rng phng h chn sng ven bin#Trng rng#L Th Din#Trn Minh c#V Th Minh Phng#Thu#286375#Rng nc mn#Nguyn Hi## 00942000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020092000440070048001360080005001840090014001890100005002030110 01900208015011700227021014300344005001300487039000500500020000400505005001600509 00500140052500500140053900500120055302000180056502000140058302000120059701300070 0609#VL12.00347#VL12.00348#Vi?t#H452T#633.1#^214#Hi tho khoa hc xc nh cc bin php k thut chm sc rung la b nhim bnh vng ln#H Vn Chin, Nguy n Hu Hun, Nguyn Hu An...#^aH.#^aNng nghip#2011#^aiii, 68tr.^b29cm#TTS ghi : Vin Khoa hc k thut Nng nghip Min Nam. Trung tm Nghin cu v Pht tri n Nng nghip ng Thp Mi#Gii thiu v mt s bnh thng gp trn la nh b nh vng ln, ln xon l... a ra cc bin php k thut chm sc, phng tr b nh hi la#H Vn Chin#Thu#La#Nguyn Hu Hun#Nguyn Hu An#Phm Th Ngi#H Th Chu#Hi tho khoa hc#Bnh vng li#Phng chng#286376## 00790000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050014000450020079000590070033001380080005001710090014001760100 00500190011001400195021022700209020000800436020001100444020001100455039000500466 013000700471020002200478005001200500#VL12.00349#VL12.00350#Vi?t#D550A#333.95#^21 4#Chu Vn Cng#D n Bo tn v Pht trin khu d tr sinh quyn Kin Giang (6/ 2008 - 6/2011)#Ch.b.: Chu Vn Cng, Peter Dart#^aH.#^aNng nghip#2011#^a49tr.^ b27cm#Gii thiu cc ni dung ca chng trnh bin i kh hu v cc h sinh t hi ven bin trong D n Bo tn v pht trin khu d tr sinh quyn Kin Giang (6/2008 - 6/2011). a ra cc bi hc kinh nghim v gii php thc tin#Bo tn #Pht trin#Kin Giang#Thu#286377#Khu d tr sinh quyn#Dart, Peter## 01108000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020118000440070050001620080005002120090014002170100005002310110 01500236015011700251021029200368020000400660020000900664005001600673005001200689 00500170070100500140071800500180073203900050075001300070075502000110076202000090 0773#VL12.00352#VL12.00351#Vi?t#H452T#633.1#^214#Hi tho khoa hc nghin cu ch n to ging la thch ng vi iu kin kh khn pha Nam - nh hng v gi i php#Nguyn Vn Lut, T Minh Sn, Nguyn Xun Lim...#^aH.#^aNng nghip#2011 #^a120tr.^b29cm#TTS ghi: Vin Khoa hc K thut Nng nghip Min Nam. Trung tm Nghin cu v Pht trin Nng nghip ng Thp Mi#Gii thiu cc bi vit ca cc tc gi nghin cu v vic chn to ging la thch ng vi iu kin hn h n, l lt, t phn, mn, suy thoi t v su bnh gia tng pha Nam; xu t mt s gii php ci tin ging la c tnh chng chu cao vi iu kin bt li v cho nng xut cao#La#Vit Nam#Nguyn Vn Lut#T Minh Sn#Nguyn Xun Li m#Mai Vn Quyn#Nguyn Vit Cng#Thu#286378#Chn ging#Min Nam## 00853000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050013000540020018000670030030000850070037001150080 00500152009001400157010000500171011001500176015003600191021026000227020000900487 020000900496005002300505039000500528013000700533020001100540#VL12.00353#VL12.003 54#123265#Vi?t#V124L#729.028#^214#Trn Vn Ch#Vt liu ni tht#Gio trnh i hc Lm nghip#Trn Vn Ch, Nguyn Th Hng Giang#^aH.#^aNng nghip#2011#^a2 76tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Lm nghip#Gii thiu c im, tnh cht, quy cch kch thc, tiu chun cht lng v phm vi thch ng ca vt liu tra ng tr ni ngoi tht. Gii thiu cc tiu chun cht lng, quy cch, tnh nng ca cc vt liu ni tht m hin nay ang c thnh hnh s dng#Vt liu#Ni tht#Nguyn Th Hng Giang#Thu#286379#Gio trnh## 01079000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020092000460030042001380070082001800080005002620090014002670100 00500281011001500286015003800301021025900339020000900598020000500607020001100612 02000240062302000170064700500160066400500120068000500180069200500190071003900050 0729013000700734#VL12.00355#VL12.00356#Vi?t#CH250#551.48#^214#Ch nc ng bng sng Cu Long v nhng bin ng do bin i kh hu - nc bin dng#K ni m 35 nm ngy thnh lp cc on H#B.s.: Nguyn Sinh Huy (ch.b.), L Xun Bo, Nguyn Thi Quyt, Nguyn Th Hng H#^aH.#^aNng nghip#2011#^a325tr.^b27cm#T TS ghi: Vin Thu li v Mi trng#Mt s kin thc c bn v thu triu trn b in v trong sng rch. Mt s c im ca ch thu vn ng bng sng Cu L ong. Nhng bin ng trong ch nc ng bng sng Cu Long do bin i kh h u. Hin tng nc bin dng v cc gii php ng ph#Thu vn#Nc#Thu triu# ng bng sng Cu Long#Bin i kh hu#Nguyn Sinh Huy#L Xun Bo#Nguyn Thi Quyt#Nguyn Th Hng H#Thu#286380## 01158000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020039000460030017000850290017001020070047001190080005001660090 01400171010000500185011002600190015008100216021036400297020001900661020000600680 02000100068602000090069602000170070500500140072200500070073600500130074300500160 0756005001200772039000500784013000700789#VL12.00357#VL12.00358#Vi?t#X550L#363.73 9#^214#X l nhim mi trng bng thc vt#Sch chuyn kho#Phytoremediation# ng nh Kim (ch.b.), L c, Trn Vn Ta...#^aH.#^aNng nghip#2011#^a348tr., 16tr. nh^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khu yn nng Quc gia#Phn tch hin tng nhim mi trng nc v t. Gii thi u cc phng php x l nhim trong nc v t bng thc vt. Nu cc dng t n ti ca kim loi nng trong t v mi quan h gia kim loi nng v thc vt. a ra mt s cng ngh x l nhim kim loi nng trong t, t m. Nhng c hi v kh khn ca cng ngh s dng thc vt x l nhim# nhim mi trng #X l#Cng ngh#Thc vt#Sch chuyn kho#ng nh Kim#L c#Trn Vn Ta#Bi Th Kim Anh#ng Th An#Thu#286381## 00678000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460220004000942210010000980080005001080090014001130100 00500127011001500132015004400147021014200191020002000333020000800353020001600361 020001100377039000500388013000700393#VL12.00359#VL12.00360#Vi?t#K258Q#634.907#^2 14#Kt qu nghin cu khoa hc ca nghin cu sinh#T.6#2005-2010#^aH.#^aNng ngh ip#2011#^a404tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Lm nghip Vit Nam#Tp hp cc bi nghin cu khoa hc v t trng, thit b, my mc, cng ngh bo qun v c im sinh hc ca mt s loi cy nng lm sn#Nghin cu khoa hc#Kt qu#Ng hin cu sinh#Lm nghip#Thu#286382## 01208000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020096000440070056001400080005001960090014002010100005002150110 01500220015009400235021031200329020001200641020000900653005001600662039000500678 02000080068300500150069100500120070600500130071800500160073102000490074702000070 0796013000700803005004800810#VL12.00361#VL12.00362#Vi?t#K600Y#630.6#^214#K yu 5 nm xy dng v pht trin Vin Khoa hc k thut Nng nghip Bc Trung B (20 06-2011)#Phm Vn Chng (ch.b.), Phan Th Thanh, L Vn Vnh...#^aH.#^aNng ngh ip#2011#^a204tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Nng nghip Vit Nam. Vin Khoa hc k thut Nng nghip Bc Trung B#Trnh by kt qu hot ng nghin cu chu yn giao khoa hc cng ngh trong lnh vc nng nghip. Tp hp cc bo co nghi n cu khoa hc k thut, cng ngh thit thc gp phn pht trin nng nghip k hu vc Bc Trung B; chn to cc ging cy trng nng sut cao, cht lng tt ph hp vi vng sinh thi...#Nng nghip#Vit Nam#Phm Vn Chng#Thu#Lch s# Phan Th Thanh#L Vn Vnh#u Th Vinh#Nguyn Th Nhn# Vin Khoa hc k thut Nng nghip Bc Trung B#K yu#286383#Vin Khoa hc k thut nng nghip Bc Tr ung B## 00692000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020097000440080005001410090014001460100005001600110015001650150 08100180021012600261020001200387020000900399039000500408020000900413020000900422 013000700431#VL12.00363#VL12.00364#Vi?t#D107M#631.8#^214#Danh mc b sung phn b n c php sn xut, kinh doanh v s dng Vit Nam ban hnh nm 2011#^aH.#^ aNng nghip#2011#^a199tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng th n. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Gii thiu cc thng t ban hnh nm 2011 v d anh mc b sung phn bn c php sn xut, kinh doanh v s dng ti Vit Nam# Nng nghip#Vit Nam#Thu#Phn bn#Danh mc#286384## 00946000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020069000450080005001140090014001190100005001330110015001380150 13400153021035800287020001200645039000500657020001000662020000400672013000700676 020000900683#VL12.00365#VL12.00366#Vi?t#QU600P#635.9#^214#Quy phm kho nghim D US mt s loi hoa v ti liu hng dn chung#^aH.#^aNng nghip#2011#^a249tr.^ b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng Qu c gia ; Hip hi quc t Bo h ging cy trng mi Geneva#Gii thiu mt s qu y phm kho nghim ring bit a ra cc nguyn tc nhm s dng cho th nghim kho nghim tnh ng nht v n nh (DUS) cc ging cy trng. Gii thiu quy phm kho nghim DUS mt s loi hoa v ti liu hng dn chung gip cc quc gi thun li hon trong vic thm nh , kho nghim ging cy trng mi, c bi t l cc loi hoa#Nng nghip#Thu#Ging cy#Hoa#286385#Qui phm## 00742000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020025000590070015000840220004000990080005001030090 01400108010000500122011001500127015004400142021017300186020001100359020000800370 020000600378020000900384039000500393013000700398005001500405020000800420#VL12.00 367#VL12.00368#Vi?t#S125B#634.9#^214#Phm Quang Thu#Su, bnh hi rng trng#Ph m Quang Thu#T.1#^aH.#^aNng nghip#2011#^a200tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc L m nghip Vit Nam#Khi qut v bnh hi thc vt v lch s cc bnh hi cy tr ng. Nhng triu chng thng gp i vi bnh hi cy rng. Nghin cu v su, bnh hi keo, bch n v thng#Rng trng#Su hi#Thng#Bch n#Thu#286386#Ph m Quang Thu#Cy keo## 00829000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020053000490290040001020080005001420090014001470100005001610110 01500166015008300181013000700264021024600271020001000517020001100527020000900538 039000500547020001100552#VL12.00369#VL12.00370#Vi?t#M458S#338.109597#^214#Mt s chnh sch v pht trin ngnh ngh nng thn#Policies for rural industry devel opment#^aH.#^aNng nghip#2011#^a448tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht t rin Nng thn. C quan hp tc Quc t Nht Bn#286387#Gii thiu cc ch trn g v chnh sch pht trin ngnh ngh nng thn. ng thi nu ln cc chnh sc h v u t, hot ng thng mi, khoa hc cng ngh, o to ngh, hot ng k huyn nng, khuyn ng v mt s chnh sch c lin quan khc#Nng thn#Chnh s ch#Vit Nam#Thu#Ngnh ngh## 00716000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020048000350030031000830080005001140090021001190100005001400110015001450150 01600160021024900176020000900425020000900434020001700443020000700460013000700467 #VL12.00371#Vi?t#K600Y#328.597#^214#K yu ca Quc hi kho XIII - K hp th n ht#T ngy 21-7 n ngy 6-8-2011#^aH.#^aVn phng Quc hi#2012#^a492tr.^b27cm #Lu hnh ni b#Gii thiu ni dung cc vn kin chung, cc bo co tng kt, b i pht biu trong k hp nhim k Quc hi kho 13, cc d n lut trnh Quc h i thng qua v cho kin, cc ngh quyt v lut c thng qua ti k hp th nht Quc hi kho 13#Quc hi#Vit Nam#Vn kin i hi#K yu#286388## 00914000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370050016000420020032000580070037000900040042001270080018001690090 03500187010000500222011001500227015006900242021027200311020001800583020001100601 005001200612039000500624013000700629#VL12.00372#30000#Vi?t#GI-108T#519.2#^214#N guyn nh Huy#Gio trnh xc sut v thng k#Nguyn nh Huy (ch.b.), u Th Cp#Ti bn ln th 4, c sa cha v b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc g ia Tp. H Ch Minh#2011#^a154tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Min h. Trng i hc Bch khoa#Khi qut i cng v xc sut, i lng ngu nhi n v vect ngu nhin. Trnh by cc c trng ca i lng ngu nhin, cc quy lut phn phi. Gii thiu mt s c im ca l thuyt mu, l thuyt c l ng, kim nh gi thit thng k, tng quan v hi quy mu#Xc sut thng k#Gi o trnh#u Th Cp#Thu#286389## 00576000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030013000700070028000830080005001110090011001160100 00500127011001400132020000800146020001000154020000700164020001700171006001300188 039000500201013000700206019000900213012004400222006000800266#VL12.00373#48000#V i?t#T550#372.21#^214#360 ming bc dn thng minh#Bng ch ci#Dch: Thanh Ph ng, Tu Vn#^aH.#^aM thut#2011#^a32tr.^b30cm#Ch ci#Ting Anh#Tr em#T in hnh nh#Thanh Phng#Thu#286390#Dch Anh#B sch Pht trin tr tu tr em th k 21#Tu Vn## 00782000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020064000530080005001170090021001220100005001430110 01500148021028100163020001000444020001200454020001100466020000900477020001800486 039000500504013000700509#VN12.01155#VN12.01156#42000#Vi?t#L504T#345.597#^214#Lu t thi hnh n hnh s nm 2010 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2011#^a324tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v h thng t c hc thi hnh n hnh s, nhim v, quyn hn ca c quan c thm quyn trong thi hnh n hnh s, thi hnh n pht t v n t hnh, thi hnh n treo, n pht c nh co, ci to khng giam gi... v cc vn bn hng dn thi hnh#Php lut#T hi hnh n#n hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#286391## 00820000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090021000730100005000940110 01500099021036400114020001000478020001200488020000900500039000500509020001500514 020001800529013000700547#VN12.01157#VN12.01158#45000#Vi?t#B450L#349.597#^214#B lut dn s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a388tr.^b19cm#Trnh by ni dung b lut Dn s c Quc hi thng qua 2005, c hiu lc 2006, bao gm 777 iu, v i cc mc: qui nh chung, nhng nguyn tc c bn, c nhn, h gia nh, t h p tc, giao dch dn s, i din, thi hn, quyn s hu, bo v quyn s hu, hp ng dn s, trch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng, quyn s hu t r tu, cng nghip...#Php lut#Lut dn s#Vit Nam#H.H#B lut dn s#Vn b n php lut#286392## 00964000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530080005001110090021001160100005001370110 01500142021044900157020001000606020002000616020000900636039000500645020002300650 020001800673013000700691#VN12.01159#VN12.01160#48000#Vi?t#B450L#347.597#^214#B lut t tng dn s nm 2004 sa i, b sung nm 2011#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2012#^a376tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v th tc gii quyt ti to n cp s thm, phc thm; th tc xt li bn n, quyt nh c hiu lc php lut, th tc gii quyt vic dn s, th tc cng nhn v cho thi hn h n ti Vit Nam c yu t nc ngoi; x l cc hnh vi cn tr hot ng t t ng dn s; th tc gii quyt cc v vic dn s c yu t nc ngoi, tng tr t php trong Lut t tng dn s nm 2004 sa i, b sung nm 2011#Php lut #Lut t tng dn s#Vit Nam#H.H#B lut t tng dn s#Vn bn php lut#2863 93## 01033000000000397000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020079000530070063001320080005001950090021002000100 00500221011001500226021021800241020001000459020000700469020001100476020000900487 00500160049600500200051200500140053200500140054603900050056002000100056502000030 0575020000900578020000700587020001300594005001400607013000700621020000700628#VV1 2.03225#VV12.03226#39000#Vi?t#H428#342.597#^214#Hi - p v ch , chnh sc h i vi cn b, cng chc x, phng, th trn#Nguyn Th Vnh, Nguyn Th Ng c Anh (ch.b.), Phm c Ton...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a219tr.^b21cm#G m 60 cu hi - p v mt s quy nh ca Lut cn b, cng chc thc hin i v i cn b, cng chc cp x, nhng quy nh ca php lut v ch , chnh sch i vi i tng ny v cc vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Ch #Chnh s ch#Vit Nam#Nguyn Th Vnh#Nguyn Th Ngc Anh#Phm c Ton#Phan Vn Hng#H.H #Cng chc#X#Th trn#Phng#Sch hi p#V nh Khang#286394#Cn b## 00806000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020044000480070012000920080005001040090044001090100005001530110 01500158021025200173020000500425020000800430020000800438039000500446015007000451 005001200521013000700533#VV12.03228#VV12.03227#Vi?t#NH556#621.3028#^214#Nhng iu cn bit khi sng chung vi in#Nguyn Hanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Kho a hc v K thut#2011#^a146tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v in, cch s dng in trong nh, cc kin thc v an ton in, cc bin php ti t kim in, tc dng ca in i vi sc kho con ngi, lch s ra i ca ng nh in v cc thnh tu khoa hc mi v in...#in#S dng#An ton#H.H#u ba sch ghi: Hi ng Ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Nguyn Hanh#28 6395## 01035000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020075000460080005001210090040001260100005001660110015001710210 40600186020001000592020000800602020001500610020000900625039000500634020000500639 020001100644020001300655013000700668015007000675#VV12.03229#VV12.03230#Vi?t#M458 T#343.597#^214#100 cu hi - p v nhim v gi gn an ninh trt t ca thn, t dn ph#^aH.#^aChnh tr Quc gia ; Cng an nhn dn#2011#^a134tr.^b21cm#Gm 1 00 cu hi - p cc quy nh php lut v xy dng phong tro ton dn bo v a n ninh T quc, t chc, chnh sch khen thng i vi thn, t dn ph, cng t c phng chng ti phm, ma tu, t nn x hi, cng tc gi gn an ton giao th ng, trt t cng cng, phng chy, cha chy v mt s ni dung v c tr, pht huy dn ch, gn cng tc gi gn an ninh trt t vi xy dng i sng vn ho #Php lut#An ninh#Trt t tr an#Vit Nam#H.H#Thn#T dn ph#Sch hi p#286 396#u ba sch ghi: Hi ng Ch o Xut bn Sch x, phng, th trn## 00795000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020042000530070048000950080005001430090021001480100 00500169011001500174021018300189020001000372020001200382020000700394020000900401 005001400410005001600424039000500440020001300445005001600458013000700474#VV12.03 231#VV12.03232#35000#Vi?t#T310H#345.597#^214#Tm hiu php lut v phng, chng ma tu#Nguyn Ngc Anh, Khc Hng, Nguyn Ngc Vn#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2012#^a191tr.^b21cm#Gm 61 cu hi - p v cc quy nh php lut trong lnh vc phng, chng ma tu, x l hnh vi vi phm hnh chnh v ma tu v quy nh ca php lut hnh s v cc ti phm ma tu#Php lut#Phng chng#Ma tu#Vit N am# Khc Hng#Nguyn Ngc Vn#H.H#Sch hi p#Nguyn Ngc Anh#286397## 01027000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020060000570070075001170080005001920090021001970100 00500218011001500223021035200238020000700590020002300597020000800620020000900628 005001400637005001100651005001700662005002200679039000500701013000700706#VV12.03 233#VV12.03234#55000#Vi?t#C101K#352.1409597#^214#Cc k nng cn thit dnh cho cn b chnh quyn cp c s#Nguyn Th H, L Vn Ho (ch.b.), Phm Th Kim Hu , Nguyn Th Phng Lan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a335tr.^b21cm#Trnh by cc k nng c bn i vi i ng cn b chnh quyn cp c s nh xc nh v n v ra quyt nh qun l, gim st ca Hi ng nhn dn cp x, cht vn v tr li cht vn, tham vn cng ng, thuyt trnh, nghe v phn hi, vit bo co, lp v thc hin k hoch tc nghip, qun l vn bn, thu thp v x l t hng tin trong qun l#Cn b#Chnh quyn a phng#K nng#Vit Nam#Nguyn Th H#L Vn Ho#Phm Th Kim Hu#Nguyn Th Phng Lan#H.H#286398## 00879000000000301000450002600110000002600110001103900050002201500700002700500130 00970200014001100410005001241810006001290820012001358080005001470020038001520070 02800190008000500218009002100223010000500244011001500249021019100264005001400455 004004000469020002300509012002900532020000900561013000700570#VV12.03235#VV12.032 36#H.H#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#L Vn Ging#Cng tc ng#Vi?t#C120N#324.2597071#^214#Cm nang v k nng gim s t ca ng#L Vn Ging, Cao Vn Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a241tr.^b 21cm#Trnh by nhng vn chung v cng tc gim st ca ng, i tng, ni dung, trnh t, thm quyn, trch nhim gim st ca ng v mt s vn bn v c ng tc kim tra, gim st ca ng#Cao Vn Thng#Xut bn ln th 2 c b sung, sa cha#ng Cng sn Vit Nam#T sch X, phng, th trn#Gim st#286399## 01036000000000337000450002600110000002600110001103900050002202000110002701501220 00380200008001600140007001680410005001751810008001800820013001888080005002010020 04200206007005200248008000500300009002100305010000500326011001500331021022200346 00500170056800400290058502000230061400500130063700500110065000500130066100500170 0674013000700691#VV12.03237#VV12.03238#H.H#Gio trnh#TTS ghi: Hi ng Trung ng ch o bin son gio trnh quc gia cc b mn khoa hc Mc - Lnin, t t ng H Ch Minh#Lch s#80000#Vi?t#GI-108T#324.25970709#^214#Gio trnh lch s ng Cng sn Vit Nam#B.s.: Nguyn Vn Phng, Kiu Xun B, V Vn Bn...#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2011#^a507tr.^b21cm#Gii thiu s ra i ca ng cng s n Vit Nam v lnh o ginh chnh quyn (1930-1945), thi k ng lnh o hai cuc khng chin v xy dng ch mi (1945-1975) v giai on a c nc qu ln CNXH (1975-2000)#Nguyn Vn Phng#Ti bn c sa cha, b sung#ng Cng sn Vit Nam#Kiu Xun B#V Vn Bn#u Th Biu#Nguyn Quc Dng#286400## 00872000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510070071001080080005001790090021001840100 00500205011001500210020000900225005001800234039000500252021023600257013000700493 020001800500005001500518005001400533005001300547020001000560#VV12.03239#VV12.032 40#51000#Vi?t#M458S#327.1#^214#Mt s vn chnh tr quc t trong giai on hin nay#Nguyn Hong Gip (ch.b.), Nguyn Th Qu, Thi Vn Long, Phan Vn Rn# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a303tr.^b21cm#Th gii#Nguyn Hong Gip#H.H#Tr nh by cc vn l lun v chnh tr quc t, quan h chnh tr quc t ng i, mt s vn c bn trong i sng chnh tr quc t hin nay v quan i m, ng li ca ng Cng sn Vit Nam v nhng vn chnh tr quc t#286401 #Chnh tr quc t#Nguyn Th Qu#Thi Vn Long#Phan Vn Rn#Chnh tr## 00848000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510030006000970070036001030080018001390090 03500157010000500192011001500197021027500212020000500487020001000492005001700502 039000500519005001800524020000900542013000700551#VV12.03241#VV12.03242#80000#Vi ?t#H110Y#613.7#^214#Hatha yoga cho mt nn tng sc kho bn vng#Cp 1#Nguyn V n Phng, Nguyn Thin Tn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh #2012#^a164tr.^b20cm#Trnh by ngun gc v ngha ca yoga, c bit l li c h ca hatha yoga i vi c th v nhng im trng yu trong mt bui tp yoga. Hng dn cc bi tp Hatha yoga nh bi khi ng, bi tp mt, c, vai, cc t th ng mt chn, hai chn, t th qu, ngi, nm...#Yoga#Luyn tp#Nguyn Th in Tn#H.H#Nguyn Vn Phng#Sc kho#286402## 00651000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020035000530070028000880080018001160090035001340100 00500169011001500174021011100189020001100300020001600311005000900327039000500336 005001200341020001300353013000700366#VV12.03243#VV12.03244#35000#Vi?t#GI-521C#1 55.5#^214#Gip con tui mi ln trng thnh#B.s.: Phng Lin, Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a158tr.^b21cm#Phn tch tm l pht trin ca tr v thnh nin v mt s vn m cha m cn quan tm i vi la tui ny#Tm l hc#Tm l la tui#Minh c#H.H#Phng Lin#Tui mi l n#286403## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020012000680030004000800070013000840080 01800097009003500115010000500150011001400155020001700169020000900186020000400195 039000500199013000700204#VV12.03245#VV12.03246#30000#Vi?t#NG112A#895.9221#^214# ng Ngc S#Ngy anh v#Th#ng Ngc S#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2012#^a92tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#286404## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050009000560020023000650030011000880070009000990080 01800108009003500126010000500161011001500166020001700181020000900198020001100207 039000500218013000700223#VV12.03247#VV12.03248#32000#Vi?t#KH506T#895.92234#^214 #Thu Trn#Khc trng ca d trng#Truyn di#Thu Trn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a110tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn d i#H.H#286405## 00626000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020022000500030004000720070058000760080018001340090035001520100 00500187011001500192020001700207020000900224020000400233039000500237005001700242 005001500259005001300274005001500287005001500302013000700317#VV12.03249#VV12.032 50#Vi?t#T527T#895.9221008#^214#Tuyn tp th G Cng#Th#Trng Minh Nht (ch.b. ), Phan Thanh Sc, Hunh nh A...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H C h Minh#2012#^a214tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Trng Minh Nht# Phan Thanh Sc#Hunh nh A#Trang Huyn An#Nguyn c nh#286406## 00645000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070066000730220004001392210023001430080 00500166009001100171010000500182011001500187012001800202020001800220020000900238 02000130024700500060026000500130026600600140027903900050029301300070029801900140 0305#VV12.03251#55000#Vi?t#I-309V#895.7#^214#I-li-t v -i-x#Truyn tranh#Ng uyn tc: Homer ; Tranh, li: Yang Seunguk ; H Minh Thnh dch#T.1#Qu to vng nh mnh#^aH.#^aKim ng#2012#^a220tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc thiu n hi#Hn Quc#Truyn tranh#Homer#Yang Seunguk#H Minh Thnh#H.H#286407#Dch Hn Q uc## 00646000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070066000730220004001392210024001430080 00500167009001100172010000500183011001500188012001800203020001800221020000900239 02000130024800500060026100500130026700600140028003900050029401900140029901300070 0313#VV12.03252#55000#Vi?t#I-309V#895.7#^214#I-li-t v -i-x#Truyn tranh#Ng uyn tc: Homer ; Tranh, li: Yang Seunguk ; H Minh Thnh dch#T.2#Cuc chin t hnh T-roa#^aH.#^aKim ng#2012#^a222tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Homer#Yang Seunguk#H Minh Thnh#H.H#Dch Hn Quc#28 6408## 00648000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070066000730220004001392210026001430080 00500169009001100174010000500185011001500190012001800205020001800223020000900241 02000130025000500060026300500130026900600140028203900050029601900140030101300070 0315#VV12.03253#55000#Vi?t#I-309V#895.7#^214#I-li-t v -i-x#Truyn tranh#Ng uyn tc: Homer ; Tranh, li: Yang Seunguk ; H Minh Thnh dch#T.3#A-sin v Hc -t quyt u#^aH.#^aKim ng#2012#^a221tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc thi u nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Homer#Yang Seunguk#H Minh Thnh#H.H#Dch Hn Quc# 286409## 00647000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070062000730220004001352210033001390080 00500172009001100177010000500188011001500193012001800208020001800226020000900244 02000130025300500060026600500130027200600100028503900050029501900140030001300070 0314#VV12.03254#55000#Vi?t#I-309V#895.7#^214#I-li-t v -i-x#Truyn tranh#Ng uyn tc: Homer ; Tranh, li: Yang Seunguk ; Ngc Linh dch#T.4#Cuc chin thnh T-roa kt thc#^aH.#^aKim ng#2012#^a221tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc t hiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Homer#Yang Seunguk#Ngc Linh#H.H#Dch Hn Quc#2 86410## 00728000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070062000730220004001352210039001390080 00500178009001100183010000500194011001500199012001800214020001800232020000900250 02000130025900500060027200500130027800600100029103900050030101900140030601500630 0320013000700383#VV12.03255#55000#Vi?t#I-309V#895.7#^214#I-li-t v -i-x#Tru yn tranh#Nguyn tc: Homer ; Tranh, li: Yang Seunguk ; Ngc Linh dch#T.5#Chuy n phin lu trn bin ca -di-x#^aH.#^aKim ng#2012#^a221tr.^b21cm#Thn tho i Hy Lp#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Homer#Yang Seunguk#Ngc Linh#H. H#Dch Hn Quc#Tn sch ngoi ba ghi: Chuyn phiu lu trn bin ca -i-x# 286411## 00638000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020019000410030013000600070062000730220004001352210024001390080 00500163009001100168010000500179011001500184012001800199020001800217020000900235 02000130024400500060025700500130026300600100027603900050028601900140029101300070 0305#VV12.03256#Vi?t#I-309V#895.7#^214#55000#I-li-t v -i-x#Truyn tranh#Ng uyn tc: Homer ; Tranh, li: Yang Seunguk ; Ngc Linh dch#T.6#Ngi anh hng p hc th#^aH.#^aKim ng#2012#^a223tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc thiu nhi# Hn Quc#Truyn tranh#Homer#Yang Seunguk#Ngc Linh#H.H#Dch Hn Quc#286412## 00540000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690070032000820220004001140080005001180090 01100123010000500134011001400139020001800153020001100171020001300182005001300195 006001200208019001600220013000700236039000700243#VV12.03257#21500#Vi?t#450L#89 5.1#^214# Long Vin truyn en trng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh d ch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a91tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tr anh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Dch Trung Quc#286413#T.Dung## 00540000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690070032000820220004001140080005001180090 01100123010000500134011001400139020001800153020001100171020001300182005001300195 006001200208019001600220013000700236039000700243#VV12.03258#21500#Vi?t#450L#89 5.1#^214# Long Vin truyn en trng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh d ch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tr anh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Dch Trung Quc#286414#T.Dung## 00540000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690070032000820220004001140080005001180090 01100123010000500134011001400139020001800153020001100171020001300182005001300195 006001200208019001600220013000700236039000700243#VV12.03259#21500#Vi?t#450L#89 5.1#^214# Long Vin truyn en trng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh d ch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a96tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tr anh#Au Yao Hsing#Phng Linh#Dch Trung Quc#286415#T.Dung## 00540000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690070032000820220004001140080005001180090 01100123010000500134011001400139020001800153020001100171020001300182005001300195 006001200208013000700220019001600227039000700243#VV12.03260#21500#Vi?t#450L#89 5.1#^214# Long Vin truyn en trng#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh d ch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tr anh#Au Yao Hsing#Phng Linh#286416#Dch Trung Quc#T.Dung## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070028000760220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001800179020000900197020001300206 005001300219006000800232013000700240019001400247039000700261#VV12.03261#16000#V i?t#SH311C#895.6#^214#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Kim Anh#286417#Dch Nht B n#T.Dung## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070028000760220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001800179020000900197020001300206 005001300219006000800232019001400240013000700254039000700261#VV12.03262#16000#V i?t#SH311C#895.6#^214#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Kim Anh#Dch Nht Bn#28641 8#T.Dung## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070028000760220005001040080005001090090 01100114010000500125011001500130012003500145020001800180020000900198020001300207 005001300220006000800233019001400241013000700255039000700262#VV12.03263#16000#V i?t#SH311C#895.6#^214#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+ #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Kim Anh#Dch Nht Bn#2864 19#T.Dung## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070035000760220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137012003500152020001800187020000900205020001300214 005001300227006001500240019001400255013000700269039000700276#VV12.03264#16000#V i?t#SH311C#895.6#^214#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Nguyn H Thu dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la t ui 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#286420#T.Dung## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001400129012007900143020001800222020000900240020001300249 005001300262006001700275013000700292019001400299039000700313#VV12.03265#16000#V i?t#C125B#895.6#^214#Cu b Bakeru#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comic s. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#286421#Dch Nht Bn#T.Dung## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001400129012007900143020001800222020000900240020001300249 005001300262006001700275019001400292013000700306039000700313#VV12.03266#16000#V i?t#N312H#895.6#^214#Ninja Hattori#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comic s. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#Dch Nht Bn#286422#T.Dung## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001400129012007900143020001800222020000900240020001300249 005001300262006001700275019001400292013000700306039000700313#VV12.03267#16000#V i?t#N312H#895.6#^214#Ninja Hattori#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comic s. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#Dch Nht Bn#286423#T.Dung## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001400129012007900143020001800222020000900240020001300249 005001300262006001700275013000700292019001400299039000700313#VV12.03268#16000#V i?t#N312H#895.6#^214#Ninja Hattori#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comic s. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#286424#Dch Nht Bn#T.Dung## 00621000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030011000550070081000660080005001470090035001520100 00500187011001700192020000700209020000900216020001400225005000900239006001300248 005004000261039000700301013000700308019001600315#VV12.03269#24000#Vi?t#B200L#37 2.21#^214#B lm ho s#3-4 tui B#Bang Son ; Minh ho: Cng ty Thit k M thu t Bng Hng Nh ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012 #^a31tr.^b21x29cm#Tp v#Mu gio#Sch mu gio#Bang Son#Ng Minh Vn#Cng ty Th it k M thut Bng Hng Nh#T.Dung#286425#Dch Trung Quc## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220004001270040013001310080 00500144009001100149010000500160011001400165020001800179020000900197020001300206 005001600219006001100235005001600246013000700262019001400269039000700283#VV12.03 270#12500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.1#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a 95tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#N guyn Thng Vu#286426#Dch Nht Bn#T.Dung## 00621000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030011000550070081000660080005001470090035001520100 00500187011001700192020000700209020000900216020001400225005000900239006001300248 005004000261039000700301019001600308013000700324#VV12.03271#24000#Vi?t#B200L#37 2.21#^214#B lm ho s#4-5 tui B#Bang Son ; Minh ho: Cng ty Thit k M thu t Bng Hng Nh ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012 #^a31tr.^b21x29cm#Tp v#Mu gio#Sch mu gio#Bang Son#Ng Minh Vn#Cng ty Th it k M thut Bng Hng Nh#T.Dung#Dch Trung Quc#286427## 00621000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030011000550070081000660080005001470090035001520100 00500187011001700192020000700209020000900216020001400225005000900239006001300248 005004000261039000700301019001600308013000700324#VV12.03272#24000#Vi?t#B200L#37 2.21#^214#B lm ho s#5-6 tui B#Bang Son ; Minh ho: Cng ty Thit k M thu t Bng Hng Nh ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012 #^a31tr.^b21x29cm#Tp v#Mu gio#Sch mu gio#Bang Son#Ng Minh Vn#Cng ty Th it k M thut Bng Hng Nh#T.Dung#Dch Trung Quc#286428## 00617000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070073000630080005001360090035001410100005001760110 01400181012001700195020000400212020001500216005001700231005002400248006001000272 039000700282019001000289020002100299013000700320#VV12.03273#19000#Vi?t#C514S#59 9.75#^214#Cuc sng ca mo con#Li: milie Beaumont ; Minh ho: M. I. A Chiara Bordoni ; Qunh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a15tr.^b2 1cm#Nh khm ph nh#Mo#Sch thiu nhi#Beaumont, milie#Chiara Bordoni, M. I. A #Qunh Vn#T.Dung#Dch Php#Khoa hc thng thc#286429## 00616000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070073000610080005001340090035001390100005001740110 01400179012001700193020000500210020001500215005001700230005002400247006001000271 039000700281019001000288020002100298013000700319#VV12.03274#19000#Vi?t#C514S#59 5.79#^214#Cuc sng loi kin#Li: milie Beaumont ; Minh ho: M. I. A Chiara Bo rdoni ; Qunh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a15tr.^b21c m#Nh khm ph nh#Kin#Sch thiu nhi#Beaumont, milie#Chiara Bordoni, M. I. A# Qunh Vn#T.Dung#Dch Php#Khoa hc thng thc#286430## 00619000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070073000620080005001350090035001400100005001750110 01400180012001700194020000700211020001500218005001700233005002400250006001000274 039000700284019001000291020002100301013000700322#VV12.03275#19000#Vi?t#C514S#59 5.76#^214#Cuc sng ca b ra#Li: milie Beaumont ; Minh ho: M. I. A Chiara B ordoni ; Qunh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a15tr.^b21 cm#Nh khm ph nh#B ra#Sch thiu nhi#Beaumont, milie#Chiara Bordoni, M. I. A#Qunh Vn#T.Dung#Dch Php#Khoa hc thng thc#286431## 00616000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070073000610080005001340090035001390100005001740110 01400179012001700193020000500210020001500215005001700230005002400247006001000271 039000700281019001000288020002100298013000700319#VV12.03276#19000#Vi?t#C514S#59 5.78#^214#Cuc sng loi bm#Li: milie Beaumont ; Minh ho: M. I. A Chiara Bo rdoni ; Qunh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a15tr.^b21c m#Nh khm ph nh#Bm#Sch thiu nhi#Beaumont, milie#Chiara Bordoni, M. I. A# Qunh Vn#T.Dung#Dch Php#Khoa hc thng thc#286432## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220004001270040013001310080 00500144009001100149010000500160011001400165020001800179020000900197020001300206 005001600219006001100235005001600246019001400262013000700276039000700283#VV12.03 277#12500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.8#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a 96tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#N guyn Thng Vu#Dch Nht Bn#286433#T.Dung## 00612000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070073000600080005001330090035001380100005001730110 01400178012001700192020000400209020001500213005001700228005002400245006001000269 039000500279019001000284013000700294020002100301#VV12.03278#19000#Vi?t#C514S#59 5.79#^214#Cuc sng loi ong#Li: milie Beaumont ; Minh ho: M. I. A Chiara Bor doni ; Qunh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a15tr.^b21cm #Nh khm ph nh#Ong#Sch thiu nhi#Beaumont, milie#Chiara Bordoni, M. I. A#Qu nh Vn#Vanh#Dch Php#286434#Khoa hc thng thc## 00603000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030022000480070057000700220005001270040013001320080 00500145009001100150010000500161011001400166020001800180020000900198020001300207 005001600220006001100236005001600247019001400263039000500277013000700282#VV12.03 279#12500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.10#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^ a96tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang# Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#Vanh#286435## 00603000000000313000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030022000480070057000700220005001270040013001320080 00500145009001100150010000500161011001400166020001800180020000900198020001300207 005001600220006001100236005001600247019001400263039000500277013000700282#VV12.03 280#Vi?t#D434#895.6#^214#12500#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.11#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^ a96tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang# Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#Vanh#286436## 00615000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070073000630080005001360090035001410100005001760110 01400181012001700195020000400212020001500216005001700231005002400248006001000272 039000500282019001000287020002100297013000700318#VV12.03281#19000#Vi?t#C514S#59 9.77#^214#Cuc sng ca cn con#Li: milie Beaumont ; Minh ho: M. I. A Chiara Bordoni ; Qunh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a15tr.^b2 1cm#Nh khm ph nh#Ch#Sch thiu nhi#Beaumont, milie#Chiara Bordoni, M. I. A #Qunh Vn#Vanh#Dch Php#Khoa hc thng thc#286437## 00614000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070073000590080005001320090035001370100005001720110 01400177012001700191020000700208020001500215005001700230005002400247006001000271 039000500281019001000286020002100296013000700317#VV12.03282#19000#Vi?t#C514S#59 4#^214#Cuc sng ca c sn#Li: milie Beaumont ; Minh ho: M. I. A Chiara Bord oni ; Qunh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a15tr.^b21cm# Nh khm ph nh#c sn#Sch thiu nhi#Beaumont, milie#Chiara Bordoni, M. I. A# Qunh Vn#Vanh#Dch Php#Khoa hc thng thc#286438## 00674000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070071000650080005001360090010001410100005001510110 01700156012005200173020001800225020001900243020001100262020001300273005001400286 005001300300005000600313006001300319039000500332013000700337019001600344#VV12.03 283#24000#Vi?t#C430#895.1#^214#Con c sinh ra t u?#Li: Vng To To ; M inh ho: Tiu Du Hng, i M ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr#2011#^a23tr.^b19 x20cm#Ajarboook. B truyn Gio dc gii tnh cho tr nh#Vn hc thiu nhi#Gio dc gii tnh#Trung Quc#Truyn tranh#Vng To To#Tiu Du Hng#i M#Ng Minh Vn#Vanh#286439#Dch Trung Quc## 00603000000000313000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030022000480070057000700220005001270040013001320080 00500145009001100150010000500161011001400166020001800180020000900198020001300207 005001600220006001100236005001600247019001400263039000500277013000700282#VV12.03 284#Vi?t#D434#895.6#^214#12500#Doraemon#Tranh truyn nhi ng#Fujiko F. Fujio ; Hng Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.15#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^ a96tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang# Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#Vanh#286440## 00644000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070064000600080005001240090010001290100005001390110 01700144012005200161020001800213020001900231020001100250020001300261005001400274 005001300288006001300301039000500314019001600319013000700335#VV12.03285#24000#V i?t#C430L#895.1#^214#Con l ca b v m#Li: Vng To To ; Minh ho: Tiu Du Hng ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr#2011#^a23tr.^b19x20cm#Ajarboook. B truy n Gio dc gii tnh cho tr nh#Vn hc thiu nhi#Gio dc gii tnh#Trung Qu c#Truyn tranh#Vng To To#Tiu Du Hng#Ng Minh Vn#Vanh#Dch Trung Quc#2864 41## 00640000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070060000640080005001240090010001290100005001390110 01700144012005200161020001800213020001900231020001100250020001300261005001400274 005000900288006001300297039000500310019001600315013000700331#VV12.03286#24000#V i?t#T103S#895.1#^214#Ti sao con l con gi?#Li: Vng To To ; Minh ho: Chu Tin ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr#2011#^a23tr.^b19x20cm#Ajarboook. B truy n Gio dc gii tnh cho tr nh#Vn hc thiu nhi#Gio dc gii tnh#Trung Qu c#Truyn tranh#Vng To To#Chu Tin#Ng Minh Vn#Vanh#Dch Trung Quc#286442## 00641000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070060000650080005001250090010001300100005001400110 01700145012005200162020001800214020001900232020001100251020001300262005001400275 005000900289006001300298039000500311019001600316013000700332#VV12.03287#24000#V i?t#T103S#895.1#^214#Ti sao con l con trai?#Li: Vng To To ; Minh ho: Chu Tin ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr#2011#^a23tr.^b19x20cm#Ajarboook. B tru yn Gio dc gii tnh cho tr nh#Vn hc thiu nhi#Gio dc gii tnh#Trung Qu c#Truyn tranh#Vng To To#Chu Tin#Ng Minh Vn#Vanh#Dch Trung Quc#286443# # 00583000000000313000450002600110000002600110001100500100002201400070003204100050 00391810007000440820006000518080005000570020016000620290018000780070045000960220 00400141008000500145009001100150010000500161011001500166020001700181020001100198 020001100209006001200220005000900232039000500241019001600246013000700262#VV12.03 288#VV12.03289#Girlne Ya#44000#Vi?t#CH310S#895.1#^214#Chim s ban mai#Lady's re volution#Girlne Ya ; Lina Nguyn dch ; Leo Chen h..#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^ a223tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Lina Nguyn#Leo Chen#Vanh#D ch Trung Quc#286444## 00583000000000313000450002600110000002600110001100500100002201400070003204100050 00391810007000440820006000518080005000570020016000620290018000780070045000960220 00400141008000500145009001100150010000500161011001500166020001700181020001100198 020001100209006001200220005000900232039000500241019001600246013000700262#VV12.03 290#VV12.03291#Girlne Ya#38000#Vi?t#CH310S#895.1#^214#Chim s ban mai#Lady's re volution#Girlne Ya ; Lina Nguyn dch ; Leo Chen h..#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^ a190tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Lina Nguyn#Leo Chen#Vanh#D ch Trung Quc#286445## 00619000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500100 00341810007000440820006000518080005000570020016000620290018000780070058000960220 00400154008000500158009001100163010000500174011001500179020001700194020001100211 02000110022200600120023300600110024503900050025601900160026100500090027701300070 0286#VV12.03292#VV12.03293#44000#Vi?t#Girlne Ya#CH310S#895.1#^214#Chim s ban m ai#Lady's revolution#Girlne Ya ; Dch: Thanh Uyn, Lina Nguyn ; Leo Chen h..#T .5#^aH.#^aKim ng#2012#^a219tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Li na Nguyn#Thanh Uyn#Vanh#Dch Trung Quc#Leo Chen#286446## 00581000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002900500100 00341810007000440820006000518080005000570020016000620290018000780070044000960220 00400140008000500144009001100149010000500160011001500165020001700180020001100197 020001100208006001100219005000900230039000500239019001600244013000700260#VV12.03 295#VV12.03294#44000#Vi?t#Girlne Ya#CH310S#895.1#^214#Chim s ban mai#Lady's re volution#Girlne Ya ; Thanh Uyn dch ; Leo Chen h..#T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a 223tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Thanh Uyn#Leo Chen#Vanh#Dc h Trung Quc#286447## 00587000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050010000510020026000610290035000870070025001220220 00500147008000500152009001100157010000500168011001500173020001700188020001100205 020001100216006000800227039000500235019001600240013000700256005001000263#VV12.03 296#VV12.03297#Vi?t#B300M#895.1#^214#33000#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.11#^aH.#^aKim ng #2012#^a155tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#Vanh#Dch Tr ung Quc#286448#Girlne Ya## 00712000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020031000630070023000940080005001170090 01100122010000500133011001400138021017300152020002000325020001500345020000900360 013000700369039000500376020002200381012001900403#VV12.03298#VV12.03299#36000#Vi ?t#S112N#158.20835#^214#Lc Nhi#Say nng - B kp cho tui yu#Lc Nhi b.s., tn g hp#^aH.#^aKim ng#2012#^a83tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn v nhng rung ng u i, nhng tnh cm la tui teen v nhng li khuyn hu ch gip cc bn tr i qua nhng cung bc tnh yu mt cch nh nhng#Tm l hc ng dng#Quan h nam n#Tnh yu#286449#Vanh#Sch thanh thiu nin#Teen cm nang sng## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020018000650030023000830070011001060080 00500117009001100122010000500133011001400138020001800152020000900170020000400179 013000700183039000500190#VV12.03300#VV12.03301#20000#Vi?t#D118B#895.9221#^214#H oi Khnh#Dt bin ln tri#Th dnh cho thiu nhi#Hoi Khnh#^aH.#^aKim ng#20 12#^a41tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#286450#Vanh## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020028000700070016000980080005001140090 01100119010000500130011001500135012001300150020001700163020000900180020001200189 039000500201013000700206#VV12.03302#VV12.03303#28000#Vi?t#H450C#895.9223#^214#N guyn Hong V#H chu v s t chu Phi#Nguyn Hong V#^aH.#^aKim ng#2012# ^a134tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#286451## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020016000570030030000730070021001030040013001240080 00500137009001100142010000500153011001400158012001600172020001800188020001700206 020000900223020001000232005001100242039000500253013000700258#VV12.03304#VV12.033 05#20000#Vi?t#M458-O#398.809597#^214#Mt ng m sao#ng dao v x hi loi ng i#Minh ho: Quang Ton#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a71tr.^b21cm#ng da o cho em#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng giao#Quang Ton#Vanh#2 86452## 00568000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560030030000720070022001020040013001240080 00500137009001100142010000500153011001400158012001600172020001800188020001700206 020000900223020001000232005001200242039000500254013000700259#VV12.03306#VV12.033 07#20000#Vi?t#C430V#398.809597#^214#Con vi con voi#ng dao v th gii t nhi n#Minh ho: Bi Hi Nam#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a86tr.^b21cm#ng da o cho em#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng giao#Bi Hi Nam#Vanh# 286453## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020021000560030018000770070022000950040013001170080 00500130009001100135010000500146011001400151012001600165020001800181020001700199 020000900216020001000225005001200235039000500247013000700252#VV12.03308#VV12.033 09#20000#Vi?t#B100B#398.809597#^214#Ba b i bn ln con#ng dao vui chi#Minh ho: Bi Hi Nam#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a80tr.^b21cm#ng dao cho e m#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng giao#Bi Hi Nam#Vanh#286454# # 00551000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050017000430020024000600290007000840070064000910080005001550090 01100160010000500171011001500176020001800191020000900209020001500218006001500233 005001300248039000500261013000700266#VV12.03311#55000#Vi?t#L100C#895.9223#^214# Nguyn Huy Tng#L c thu su ch vng#mW'#Nguyn Huy Tng ; Chc Ngng T u dch ; Minh ho: o Quc Huy#^aH.#^aKim ng#2012#^a266tr.^b21cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn lch s#Chc Ngng Tu#o Quc Huy#Vanh#286455## 00650000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020020000640070009000840080005000930090 01100098010000500109011001500114012001900129020002000148039000500168013000700173 021016100180020000900341020002200350#VV12.03312#VV12.03313#34000#Vi?t#250X#158 .20835#^214#D Quang# xem ai bn ai b#D Quang#^aH.#^aKim ng#2012#^a165tr.^ b21cm#Teen cm nang sng#Tm l hc ng dng#Vanh#286456# cp n tng ho cc mi mi quan h tnh bn la tui teen gip cc bn tr hiu hn v ni tm c a mnh v lm ch cc mi quan h bn b trong cuc sng#Tnh bn#Sch thanh th iu nin## 00696000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020023000640030021000870070014001080080 00500122009001100127010000500138011001400143021021000157020000900367020001400376 020001600390039000500406013000700411#VV12.03314#VV12.03315#31000#Vi?t#TH552V#58 0#^214#Phan Vit Lm#Thc vt Tho Cm Vin#Nhng b mt l lng#Phan Vit Lm#^ aH.#^aKim ng#2012#^a77tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn v nhng b mt l lng c a mt s loi thc vt nh cy mt, cy u ln, cy trm, cy da gai, cm lai , x c, phng, ging hng, cy sng nia hin c Tho Cm Vin - TP H Ch M inh#Thc vt#Tho Cm Vin#Tp. H Ch Minh#vanh#286457## 00481000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020030000390070013000690080005000820090011000870100005000980110 01400103012002800117020000900145020002100154020001500175006000800190039000500198 013000700203019000500210#VV12.03316#24000#Vi?t#CH513#580#^214#Chng c trng nh th no?#Thu H dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a39tr.^b21cm#Bch khoa nh gi tr t m#Thc vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Thu H#Vanh#286458#Dch# # 00461000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020031000390070013000700080005000830090011000880100005000990110 01400104012002800118020002100146020001500167006000800182039000500190019000500195 013000700200#VV12.03317#24000#Vi?t#CH513#001#^214#Chng c lm ra nh th n o?#Thu H dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a39tr.^b21cm#Bch khoa nh gi tr t m#K hoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Thu H#Vanh#Dch#286459## 00462000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020032000390070013000710080005000840090011000890100005001000110 01400105012002800119020002100147020001500168006000800183039000500191019000500196 013000700201#VV12.03318#24000#Vi?t#CH513#001#^214#Chng c ch to nh th n o?#Thu H dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a39tr.^b21cm#Bch khoa nh gi tr t m# Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Thu H#Vanh#Dch#286460## 00483000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020032000390070013000710080005000840090011000890100005001000110 01400105012002800119020002100147020001500168006000800183039000500191019000500196 020000900201013000700210#VV12.03319#24000#Vi?t#CH513#590#^214#Chng c ln l n nh th no?#Thu H dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a39tr.^b21cm#Bch khoa nh g i tr t m#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Thu H#Vanh#Dch#ng vt#28646 1## 00711000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020038000540070050000920080005001420090011001470100 00500158011001400163012001500177020001500192005001400207039000500221020000800226 00500150023402100780024902000090032702000100033602000190034600500130036501300070 0378#VV12.03320#VV12.03321#16000#Vi?t#S464T#895.9223#^214#Sn Tng "sng nh t m ng" gia i#B.s.: L Phng Lin, Phan Hng Mai, Bi Sn nh#^aH.#^aKim ng#2012#^a54tr.^b21cm#Nh vn ca em#Sch thiu nhi#Phan Hng Mai#Vanh#Tiu s#L Phng Lin#Gii thiu v cuc i v s nghip, ct cch vn chng ca nh v n Sn Tng#Sn Tng#S nghip#Nghin cu vn hc#Bi Sn nh#286462## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030013000630070022000760080005000980090 01100103010000500114011001400119020001800133020000900151020001300160005001000173 039000500183013000700188#VV12.03322#VV12.03323#45000#Vi?t#S309T#895.9223#^214#S iu th#Truyn tranh#Tranh, li: Bch Khoa#^aH.#^aKim ng#2012#^a64tr.^b23cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Bch Khoa#Vanh#286463## 00590000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020045000430030013000880070039001010080005001400090011001450100 00500156011001400161012003000175020001800205020001800223020000900241020001300250 005001300263005001200276039000500288013000700293#VV12.03324#65000#Vi?t#103C#95 9.7021#^214#i C Vit - Giang sn ta tri di rng ln#Truyn tranh#Li: L Ph ng Hi ; Tranh: T Huy Long#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b25cm#Truyn tranh lc h s Vit Nam#Lch s trung i#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L Phng Hi#T Huy Long#Vanh#286464## 00584000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020042000430030013000850070039000980080005001370090011001420100 00500153011001400158012003000172020001500202020001800217020000900235020001300244 005001300257005001200270039000500282013000700287#VV12.03325#65000#Vi?t#V105X#95 9.7013#^214#Vn Xun - Nc Vit ta mi mi thi bnh#Truyn tranh#Li: L Phng Hi ; Tranh: T Huy Long#^aH.#^aKim ng#2012#^a95tr.^b25cm#Truyn tranh lch s Vit Nam#Lch s c i#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L Phng Hi#T Huy Long#Vanh#286465## 00632000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380030046000600070047001060080005001530090011001580100 00500169011001400174012002100188020001800209020001300227005000700240039000500247 019000500252005001300257006000800270020001900278020001400297013000700311#VV12.03 326#19000#Vi?t#C430G#800#^214#Con gi ngi bn hoa#Sch song ng Vit - Anh d nh cho b 3-8 tui#Li, tranh: Arleen, Evelline A. ; Lan Chi dch#^aH.#^aKim n g#2012#^a24tr.^b26cm#M l tt c ca con#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Arleen# Vanh#Dch#A,. Evelline#Lan Chi#Vn hc nc ngoi#Sch song ng#286466## 00627000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020020000390030046000590070045001050080005001500090011001550100 00500166011001400171012002100185020001800206020001300224005000700237039000500244 019000500249005001100254006000800265020001900273020001400292013000700306#VV12.03 327#16000#Vi?t#NH556T#800#^214#Nhng th m cho t#Sch song ng Vit - Anh dn h cho b 3-8 tui#Li, tranh: Arleen, Amalia K. ; Lan Chi dch#^aH.#^aKim ng#2 012#^a20tr.^b26cm#M l tt c ca con#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Arleen#Van h#Dch#K., Amalia#Lan Chi#Vn hc nc ngoi#Sch song ng#286467## 00619000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380030046000600070041001060080005001470090011001520100 00500163011001400168012002100182020001800203020001300221005000700234039000500241 019000500246005000600251006000800257020001900265020001400284013000700298#VV12.03 328#16000#Vi?t#C430G#800#^214#Con gi ngi th an#Sch song ng Vit - Anh d nh cho b 3-8 tui#Li, tranh: Arleen, Ferry ; Lan Chi dch#^aH.#^aKim ng#2012 #^a20tr.^b26cm#M l tt c ca con#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Arleen#Vanh#D ch#Ferry#Lan Chi#Vn hc nc ngoi#Sch song ng#286468## 00649000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020039000380030046000770070047001230080005001700090011001750100 00500186011001400191012002100205020001800226020001300244005000700257039000500264 019000500269005001300274006000800287020001900295020001400314013000700328#VV12.03 329#16000#Vi?t#B105C#800#^214#Bn c bit m t thc s l ai khng?#Sch song ng Vit - Anh dnh cho b 3-8 tui#Li, tranh: Arleen, Irleen Vega ; Lan Chi d ch#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b26cm#M l tt c ca con#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#Arleen#Vanh#Dch#Vega, Irleen#Lan Chi#Vn hc nc ngoi#Sch song ng #286469## 00629000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030046000570070047001030080005001500090011001550100 00500166011001400171012002100185020001800206020001300224005000700237039000500244 019000500249005001300254006000800267020001900275020001400294013000700308#VV12.03 330#16000#Vi?t#452Q#800#^214#i qun cc b m#Sch song ng Vit - Anh dnh cho b 3-8 tui#Li, tranh: Arleen, Andhikia W. ; Lan Chi dch#^aH.#^aKim ng#2 012#^a20tr.^b26cm#M l tt c ca con#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Arleen#Van h#Dch#W., Andhikia#Lan Chi#Vn hc nc ngoi#Sch song ng#286470## 00646000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020040000390030046000790070045001250080005001700090011001750100 00500186011001400191012002100205020001800226020001300244005000700257039000500264 019000500269005001000274006000800284020001900292020001400311013000700325#VV12.03 331#16000#Vi?t#CH303T#800#^214#Chic thng g to ng, c k v xu x#Sch son g ng Vit - Anh dnh cho b 3-8 tui#Li, tranh: Arleen, Sherly G. ; Lan Chi d ch#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b26cm#M l tt c ca con#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#Arleen#Vanh#Dch#Sherly G.#Lan Chi#Vn hc nc ngoi#Sch song ng#28 6471## 00609000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020030000380030046000680070041001140080005001550090011001600100 00500171011001400176012002100190020001800211020001300229005000700242039000400249 005000600253006000800259013000700267020001900274020001400293#VV12.03332#16000#V i?t#M200T#800#^214#M t tht hon ho bi v...#Sch song ng Vit - Anh dnh c ho b 3-8 tui#Li, tranh: Arleen, Ferry ; Lan Chi dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a2 0tr.^b26cm#M l tt c ca con#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Arleen#TH#Ferry# Lan Chi#286472#Vn hc nc ngoi#Sch song ng## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020036000380030046000740070042001200080005001620090011001670100 00500178011001400183012002100197020001800218020001300236005000700249039000400256 005000700260006000800267020001900275020001400294013000700308#VV12.03333#15000#V i?t#H103M#800#^214#Hai m con t snh ch phng khm#Sch song ng Vit - Anh dnh cho b 3-8 tui#Li, tranh: Arleen, Vidrya ; Lan Chi dch#^aH.#^aKim ng#2 012#^a15tr.^b26cm#M l tt c ca con#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Arleen#TH #Vidrya#Lan Chi#Vn hc nc ngoi#Sch song ng#286473## 00632000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020035000390030046000740070049001200080005001690090011001740100 00500185011001400190012002100204020001800225020001300243005000700256039000400263 005001500267006000800282020001900290020001400309013000700323#VV12.03334#19000#V i?t#NH556B#800#^214#Nhng bc th ngi m gi con gi#Sch song ng Vit - Anh dnh cho b 3-8 tui#Li, tranh: Arleen, Evelyn Sadeli ; Lan Chi dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a24tr.^b26cm#M l tt c ca con#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Arl een#TH#Sadeli, Evelyn#Lan Chi#Vn hc nc ngoi#Sch song ng#286474## 00623000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020032000390030046000710070046001170080005001630090011001680100 00500179011001400184012002100198020001800219020001300237005000700250039000400257 005001200261006000800273020001900281020001400300013000700314#VV12.03335#16000#V i?t#NG452N#800#^214#Ngi nh n s ca gia nh t#Sch song ng Vit - Anh dn h cho b 3-8 tui#Li, tranh: Arleen, Michael R. ; Lan Chi dch#^aH.#^aKim ng# 2012#^a24tr.^b26cm#M l tt c ca con#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Arleen#TH #Michael, R.#Lan Chi#Vn hc nc ngoi#Sch song ng#286475## 00490000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410070019000640080005000830090011000880100005000990110 01400104012004300118020000900161020001400170006001400184039000400198019000500202 013000700207020001000214#VV12.03336#33000#Vi?t#L104Q#372.21#^214#Lm quen vi t ing Anh#Phm Th Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b27cm#Pororo the little penguin. Pororo dn hnh#Mu gio#Sch mu gio#Phm Th Ngc#TH#Dch#286476#T ing Anh## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410070019000630080005000820090011000870100005000980110 01400103012004300117020001800160020001400178006001400192039000400206019000500210 013000700215020000900222#VV12.03337#33000#Vi?t#L104Q#372.21#^214#Lm quen vi ng vt#Phm Th Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b27cm#Pororo the little Penguin. Pororo dn hnh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Phm Th Ngc#TH#Dch# 286477#ng vt## 00493000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070019000610080005000800090011000850100005000960110 01400101012004300115020001800158020000700176020001400183006001400197039000400211 013000700215019000500222#VV12.03338#33000#Vi?t#L104Q#372.21#^214#Lm quen vi s m#Phm Th Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b27cm#Pororo the little Pe nguin. Pororo dn hnh#Gio dc mu gio#S m#Sch mu gio#Phm Th Ngc#TH# 286478#Dch## 00515000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020025000570070024000820080005001060090011001110100 00500122011001400127012001800141020001800159020001700177020000900194020000900203 005001400212039000400226013000700230#VV12.03339#VV12.03340#20000#Vi?t#CH500C#39 8.809597#^214#Ch cui ngi gc cy a#Minh ho: Ng Xun Khi#^aH.#^aM thut#2 011#^a23tr.^b21cm#ng dao vui chi#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam# ng dao#Ng Xun Khi#TH#286479## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020018000560070024000740080005000980090011001030100 00500114011001400119012001800133020001800151020001700169020000900186020000900195 005001400204039000400218013000700222#VV12.03341#VV12.03342#20000#Vi?t#D513D#398 .809597#^214#Dung dng dung d#Minh ho: Ng Xun Khi#^aH.#^aM thut#2011#^a23 tr.^b21cm#ng dao vui chi#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao #Ng Xun Khi#TH#286480## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560070024000730080005000970090011001020100 00500113011001400118012001800132020001800150020001700168020000900185020000900194 005001200203039000400215013000700219#VV12.03343#VV12.03344#20000#Vi?t#R455R#398 .809597#^214#Rng rn ln my#Minh ho: Ng Xun Khi#^aH.#^aM thut#2011#^a23t r.^b21cm#ng dao vui chi#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao# T Lan Hnh#TH#286481## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020015000560070022000710080005000930090011000980100 00500109011001400114012002800128020001800156020001700174020000900191020000900200 005001200209039000400221013000700225#VV12.03345#VV12.03346#20000#Vi?t#C103C#398 .809597#^214#Ci c ci vc#Minh ho: T Lan Hnh#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr.^b 21cm#ng dao gio dc nhn cch#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#n g dao#T Lan Hnh#TH#286482## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020024000560070026000800080005001060090011001110100 00500122011001400127012002700141020001800168020001700186020000900203020000900212 005001600221039000400237013000700241#VV12.03347#VV12.03348#20000#Vi?t#C430M#398 .809597#^214#Con mo m tro cy cau#Minh ho: Phm Xun Thng#^aH.#^aM thut#2 011#^a23tr.^b21cm#ng dao loi vt quanh ta#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian# Vit Nam#ng dao#Phm Xun Thng#TH#286483## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020034000560070022000900080005001120090011001170100 00500128011001400133012002500147020001800172020001700190020000900207020000900216 005001200225039000400237013000700241#VV12.03349#VV12.03350#20000#Vi?t#125T#398 .809597#^214#u trc lng lc l ci bnh vi#Minh ho: T Lan Hnh#^aH.#^aM t hut#2011#^a23tr.^b21cm#ng dao vt quanh ta#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn g ian#Vit Nam#ng dao#T Lan Hnh#TH#286484## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020019000560070022000750080005000970090011001020100 00500113011001400118012003000132020001800162020001700180020000900197020000900206 005001200215039000400227013000700231#VV12.03351#VV12.03352#20000#Vi?t#M455M#398 .809597#^214#Mng mt li trai#Minh ho: T Lan Hnh#^aH.#^aM thut#2011#^a23t r.^b21cm#ng dao thin nhin ti p#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit N am#ng dao#T Lan Hnh#TH#286485## 00638000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020055000520070011001070080005001180090011001230100 00500134011001500139020001000154020000900164020001000173039000400183005001100187 013000700198021012000205020000800325020001500333#VV12.03353#VV12.03354#45000#Vi ?t#N114M#920.02#^214#52 cu chuyn hay v s trng thnh ca cc danh nhn#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2011#^a267tr.^b21cm#Danh nhn#Th gii#Truyn k#Th#Ngc Khnh#286486#Gm nhng cu chuyn k v cc danh nhn th gii nh Khng T, So crate, Mnh T, Alexander, Tn Thu Hong, Colombo...#Lch s#Sch thiu nhi## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070011000820080005000930090011000980100 00500109011001500114020001700129020000900146020001500155039000400170013000700174 005001100181020001800192#VV12.03356#VV12.03355#45000#Vi?t#N114M#398.2#^214#52 t ruyn c tch hay mi tun#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2011#^a279tr.^b21cm#Vn h c dn gian#Th gii#Truyn c tch#Th#286487#Ngc Khnh#Vn hc thiu nhi## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070011000880080005000990090011001040100 00500115011001500120020000700135020001000142039000400152005001100156021008300167 020000800250020000700258013000700265020001500272#VV12.03358#VV12.03357#45000#Vi ?t#N114M#153.9#^214#52 cu chuyn hay pht trin tr tu#Ngc Khnh#^aH.#^aM th ut#2011#^a263tr.^b21cm#T duy#Truyn k#Th#Ngc Khnh#Gm nhng cu chuyn man g tnh gio dc tr nhm pht trin tr thng minh cho tr#Tr tu#Tr em#286488 #Sch thiu nhi## 00523000000000277000450002600110000002600110001102000150002201400070003704100050 00441810007000490820006000568080005000620020049000670070008001160080005001240090 01100129010000500140011001500145020001000160039000400170005000800174012003100182 020001800213020000700231013000700238#VV12.03359#VV12.03360#Sch thiu nhi#40000 #Vi?t#NH556C#153.9#^214#Nhng cu chuyn pht trin ch s thng minh IQ#Tu Vn #^aH.#^aM thut#2011#^a247tr.^b21cm#Truyn k#Th#Tu Vn#365 chuyn k trc g i i ng#Ch s thng minh#Tr em#286489## 00491000000000265000450002600110000002600110001102000150002201400070003704100050 00441810007000490820006000568080005000620020047000670070008001140080005001220090 01100127010000500138011001500143020001000158039000400168005000800172012003100180 020000700211013000700218#VV12.03361#VV12.03362#Sch thiu nhi#40000#Vi?t#NH556C #152.4#^214#Nhng cu chuyn pht trin ch s tnh cm EQ#Tu Vn#^aH.#^aM thu t#2011#^a247tr.^b21cm#Truyn k#Th#Tu Vn#365 chuyn k trc gi i ng#Tr em#286490## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020018000390070066000570080005001230090011001280100005001390110 01400144012001700158020001800175020000300193020001300196039000400209019000800213 005000800221005001000229005002300239013000700262006001000269#VV12.03363#28000#V i?t#KH300Z#813#^214#Kh Zozo nm vin#Margret, H. A. Rey ; Thanh Vn dch ; Lang uage Link Vit Nam h..#^aH.#^aM thut#2011#^a48tr.^b21cm#Kh Zozo hiu k#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#TH#Dch M#Margret#Rey, H. A#Language Link Vit N am#286491#Thanh Vn## 00567000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020026000390070060000650080005001250090011001300100005001410110 01400146012001700160020001800177020000300195020001300198039000400211019000800215 005001100223006001300234005002300247013000700270#VV12.03364#28000#Vi?t#KH300Z#8 13#^214#Kh Zozo c khen thng#H. A. Rey ; Phm Kim Anh dch ; Language Link Vit Nam h..#^aH.#^aM thut#2011#^a47tr.^b21cm#Kh Zozo hiu k#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#TH#Dch M#Rey, H. A.#Phm Kim Anh#Language Link Vit Nam#2 86492## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020018000390070073000570080005001300090011001350100005001460110 01400151012001700165020001800182020000300200020001300203039000400216019000800220 005000800228005001000236005002300246013000700269006001300276#VV12.03365#38000#V i?t#KH300Z#813#^214#Kh Zozo th diu#Margret Rey, H. A. Rey ; Phm Kim Anh dch ; Language Link Vit Nam h..#^aH.#^aM thut#2011#^a80tr.^b21cm#Kh Zozo hiu k#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#TH#Dch M#Margret#Rey, H. A#Language Link Vit Nam#286493#Phm Kim Anh## 00558000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020016000390070061000550080005001160090011001210100005001320110 01400137012001700151020001800168020000300186020001300189039000400202019000800206 005001000214006001400224005002300238013000700261#VV12.03366#28000#Vi?t#KH300Z#8 13#^214#Kh Zozo p xe#H. A. Rey ; L Khnh Ton dch ; Language Link Vit Nam h..#^aH.#^aM thut#2011#^a46tr.^b21cm#Kh Zozo hiu k#Vn hc thiu nhi#M#Tr uyn tranh#TH#Dch M#Rey, H. A#L Khnh Ton#Language Link Vit Nam#286494## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070013000720220004000850080005000890090 01100094010000500105011001400110012007200124020001800196020001100214020001300225 006000800238039000400246013000700250019001600257#VV12.03367#24500#Vi?t#561#89 5.1#^214#ng ua thn tc#Truyn tranh#Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut#2011#^ a72tr.^b21cm#Truyn tranh c sc di tp theo i Truyn hnh Trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tu Vn#TH#286495#Dch Trung Qu c## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070013000720220004000850080005000890090 01100094010000500105011001400110012007200124020001800196020001100214020001300225 006000800238039000400246019001600250013000700266#VV12.03368#24500#Vi?t#561#89 5.1#^214#ng ua thn tc#Truyn tranh#Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut#2011#^ a72tr.^b21cm#Truyn tranh c sc di tp theo i Truyn hnh Trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc#28649 6## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070013000720220004000850080005000890090 01100094010000500105011001400110012007200124020001800196020001100214020001300225 006000800238039000400246019001600250013000700266#VV12.03369#24500#Vi?t#561#89 5.1#^214#ng ua thn tc#Truyn tranh#Tu Vn dch#T.3#^aH.#^aM thut#2011#^ a72tr.^b21cm#Truyn tranh c sc di tp theo i Truyn hnh Trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc#28649 7## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070013000720220004000850080005000890090 01100094010000500105011001400110012007200124020001800196020001100214020001300225 006000800238039000400246019001600250013000700266#VV12.03370#24500#Vi?t#561#89 5.1#^214#ng ua thn tc#Truyn tranh#Tu Vn dch#T.4#^aH.#^aM thut#2011#^ a72tr.^b21cm#Truyn tranh c sc di tp theo i Truyn hnh Trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc#28649 8## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070013000720220004000850080005000890090 01100094010000500105011001400110012007200124020001800196020001100214020001300225 006000800238039000400246019001600250013000700266#VV12.03371#24500#Vi?t#561#89 5.1#^214#ng ua thn tc#Truyn tranh#Tu Vn dch#T.5#^aH.#^aM thut#2011#^ a72tr.^b21cm#Truyn tranh c sc di tp theo i Truyn hnh Trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc#28649 9## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070013000720220004000850080005000890090 01100094010000500105011001400110012007200124020001800196020001100214020001300225 006000800238039000400246019001600250013000700266#VV12.03372#24500#Vi?t#561#89 5.1#^214#ng ua thn tc#Truyn tranh#Tu Vn dch#T.6#^aH.#^aM thut#2011#^ a72tr.^b21cm#Truyn tranh c sc di tp theo i Truyn hnh Trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc#28650 0## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070013000720220004000850080005000890090 01100094010000500105011001400110012007200124020001800196020001100214020001300225 006000800238039000400246019001600250013000700266#VV12.03373#24500#Vi?t#561#89 5.1#^214#ng ua thn tc#Truyn tranh#Tu Vn dch#T.7#^aH.#^aM thut#2011#^ a72tr.^b21cm#Truyn tranh c sc di tp theo i Truyn hnh Trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc#28650 1## 00563000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070013000720220004000850080005000890090 01100094010000500105011001400110012007200124020001800196020001100214020001300225 006000800238039000400246019001600250013000700266#VV12.03374#24500#Vi?t#561#89 5.1#^214#ng ua thn tc#Truyn tranh#Tu Vn dch#T.8#^aH.#^aM thut#2011#^ a72tr.^b21cm#Truyn tranh c sc di tp theo i Truyn hnh Trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc#28650 2## 00563000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070013000720220004000850080005000890090 01100094010000500105011001400110012007200124020001800196020001100214020001300225 006000800238039000400246019001600250013000700266#VV12.03375#Vi?t#561#895.1#^21 4#24500#ng ua thn tc#Truyn tranh#Tu Vn dch#T.9#^aH.#^aM thut#2011#^ a72tr.^b21cm#Truyn tranh c sc di tp theo i Truyn hnh Trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc#28650 3## 00564000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070013000720220005000850080005000900090 01100095010000500106011001400111012007200125020001800197020001100215020001300226 006000800239039000400247019001600251013000700267#VV12.03376#Vi?t#561#895.1#^21 4#24500#ng ua thn tc#Truyn tranh#Tu Vn dch#T.10#^aH.#^aM thut#2011# ^a72tr.^b21cm#Truyn tranh c sc di tp theo i Truyn hnh Trung ng Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Tu Vn#TH#Dch Trung Quc#2865 04## 00446000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400080005000580090011000630100005000740110014000790120 03700093020001800130020001500148020001300163039000400176013000700180020001700187 #VV12.03377#12000#Vi?t#B126K#398.2#^214#By kh vt trng#^aH.#^aM thut#2011# ^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c yu thch nht#Vn hc thiu nhi#Truyn c t ch#Truyn tranh#TH#286505#Vn hc dn gian## 00448000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410080005000600090011000650100005000760110014000810120 03700095020001800132020001300150039000400163013000700167020001700174020001500191 #VV12.03378#12000#Vi?t#CH500Q#398.2#^214#Ch qu thng minh#^aH.#^aM thut#201 1#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c yu thch nht#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#TH#286506#Vn hc dn gian#Truyn c tch## 00440000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410080005000520090011000570100005000680110014000730120 03700087020001800124020001300142039000400155013000700159020001700166020001500183 #VV12.03379#12000#Vi?t#NH450C#398.2#^214#Nh c ci#^aH.#^aM thut#2011#^a23tr .^b21cm#Nhng cu chuyn c yu thch nht#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#TH# 286507#Vn hc dn gian#Truyn c tch## 00448000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400080005000600090011000650100005000760110014000810120 03700095020001800132020001300150039000400163013000700167020001700174020001500191 #VV12.03380#12000#Vi?t#C450B#398.2#^214#C b qung khn #^aH.#^aM thut#201 1#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c yu thch nht#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#TH#286508#Vn hc dn gian#Truyn c tch## 00451000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400080005000630090011000680100005000790110014000840120 03700098020001800135020001300153039000400166013000700170020001700177020001500194 #VV12.03381#12000#Vi?t#C514C#398.2#^214#Cuc chy thi ng nh#^aH.#^aM thut# 2011#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c yu thch nht#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#TH#286509#Vn hc dn gian#Truyn c tch## 00501000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030013000570080005000700090011000750100005000860110 01400091012003700105020001700142020001800159020001300177020001500190020001800205 039000500223013000700228#VV12.03382#12000#Vi?t#V122L#398.24#^214#Vng li m d n#Truyn tranh#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c yu thc h nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Truyn n g thoi#Thu#286510## 00503000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410030013000590080005000720090011000770100005000880110 01400093012003700107020001700144020001800161020001300179020001500192020001800207 039000500225013000700230#VV12.03383#12000#Vi?t#M558H#398.24#^214#Mi hai con g ip#Truyn tranh#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c yu th ch nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Truyn ng thoi#Thu#286511## 00500000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030013000560080005000690090011000740100005000850110 01400090012003700104020001700141020001800158020001300176020001500189020001800204 039000500222013000700227#VV12.03384#12000#Vi?t#B103H#398.24#^214#Bi hc cu c #Truyn tranh#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c yu thch nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Truyn ng thoi#Thu#286512## 00485000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030013000710080005000840090011000890100005001000110 01400105012003700119020001700156020001800173020001300191020001500204039000500219 013000700224#VV12.03385#12000#Vi?t#N106B#398.2#^214#Nng bch tuyt v by ch ln#Truyn tranh#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c yu th ch nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Thu#286 513## 00500000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030013000560080005000690090011000740100005000850110 01400090012003700104020001700141020001800158020001300176020001500189020001800204 039000500222013000700227#VV12.03386#12000#Vi?t#B100C#398.24#^214#Ba ch ln con #Truyn tranh#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c yu thch nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Truyn ng thoi#Thu#286514## 00504000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420030013000600080005000730090011000780100005000890110 01400094012003700108020001700145020001800162020001300180020001500193020001800208 039000500226013000700231#VV12.03387#12000#Vi?t#NG551C#398.24#^214#Nga con qua sng#Truyn tranh#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c yu t hch nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Truyn ng thoi#Thu#286515## 00501000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020016000410030013000570080005000700090011000750100005000860110 01400091012003700105020001700142020001800159020001300177020001500190020001800205 039000500223013000700228#VV12.03388#12000#Vi?t#TR400#398.2#^214#Tr a tai h i#Truyn tranh#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c yu thc h nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Truyn n g thoi#Thu#286516## 00500000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560080005000690090011000740100005000850110 01400090012003700104020001700141020001800158020001300176020001500189020001800204 039000500222013000700227#VV12.03389#12000#Vi?t#V101#398.2#^214#Vc p chum #Truyn tranh#^aH.#^aM thut#2011#^a24tr.^b21cm#Nhng cu chuyn c yu thch nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Truyn ng thoi#Thu#286517## 00821000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020015000570030020000720070023000920080 00500115009001100120010000500131011001400136021032800150020001800478020000800496 020000700504006000800511039000500519013000700524#VV12.03390#VV12.03391#36000#Vi ?t#A105T#649#^214#Lu o#An ton cho b#Qu tng cho b yu#Lu o ; Tu Vn d ch#^aH.#^aM thut#2011#^a95tr.^b25cm#Phn tch v ging gii nhng s vic xy ra bt ng, khn cp v nguy him trong cuc sng hng ngy cho cc em nh: S dng l vi sng, qut in, my git an ton, cn thn khi t pho, chi cu tr t, ngi xe an ton... a ra cc bi tp trc nghim lin quan n kin thc a n ton gip tr t kim tra kin thc ca mnh#Gio dc gia nh#An ton#Tr em# Tu Vn#Thu#286518## 00800000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020015000570030020000720070023000920080 00500115009001100120010000500131011001400136021030700150020001800457020000800475 020000700483006000800490039000500498013000700503#VV12.03392#VV12.03393#36000#Vi ?t#A105T#649#^214#Lu o#An ton cho b#Qu tng cho b yu#Lu o ; Tu Vn d ch#^aH.#^aM thut#2011#^a99tr.^b25cm#Phn tch v ging gii nhng s vic xy ra bt ng, khn cp v nguy him trong cuc sng hng ngy cho cc em nh: Cc h x l khi nc si, cho du bc chy, vi nc b r r, khi ngi l g ca. .. a ra cc bi tp trc nghim lin quan n kin thc an ton gip tr t ki m tra kin thc ca mnh#Gio dc gia nh#An ton#Tr em#Tu Vn#Thu#286519## 00566000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020023000380070061000610080005001220090011001270100005001380110 01400143012001700157020001800174020000300192020001300195005001100208006001400219 005002300233039000500256019000800261013000700269#VV12.03394#28000#Vi?t#Z435C#81 3#^214#Zozo - Ch kh hiu k#H. A. Rey ; L Khnh Ton dch ; Language Link Vi t Nam h..#^aH.#^aM thut#2011#^a44tr.^b21cm#Kh Zozo hiu k#Vn hc thiu nhi #M#Truyn tranh#Rey, H. A.#L Khnh Ton#Language Link Vit Nam#Thu#Dch M#28 6520## 00553000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020016000390070057000550080005001120090011001170100005001280110 01400133012001700147020001800164020000300182020001300185005001100198006001100209 005002300220039000500243013000700248019000800255#VV12.03395#28000#Vi?t#KH300Z#8 13#^214#Kh Zozo i lm#H. A. Rey ; Thanh Vn dch ; Language Link Vit Nam h.. #^aH.#^aM thut#2011#^a47tr.^b21cm#Kh Zozo hiu k#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Rey, H. A.#Thanh Vn#Language Link Vit Nam#Thu#286521#Dch M## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030009000650070013000740080005000870090011000920100 00500103011001400108012004900122020001800171020001000189020001400199006000800213 039000500221019001600226013000700242#VV12.03396#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Chm ch#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm#V a hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286522## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030009000650070013000740080005000870090011000920100 00500103011001400108012004900122020001800171020001000189020001400199006000800213 039000500221019001600226013000700242#VV12.03397#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Kin tr#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm#V a hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286523## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030009000650070013000740080005000870090011000920100 00500103011001400108012004900122020001800171020001000189020001400199006000800213 039000500221019001600226013000700242#VV12.03398#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Dng cm#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm#V a hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286524## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030008000650070013000730080005000860090011000910100 00500102011001400107012004900121020001800170020001000188020001400198006000800212 039000500220019001600225013000700241#VV12.03399#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#S chia#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm#V a hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286525## 00529000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030011000650070013000760080005000890090011000940100 00500105011001400110012004900124020001800173020001000191020001400201006000800215 039000500223019001600228013000700244#VV12.03400#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Chn thnh#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm #Va hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#S ch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286526## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030009000650070013000740080005000870090011000920100 00500103011001400108012004900122020001800171020001000189020001400199006000800213 039000500221019001600226013000700242#VV12.03401#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Tht th#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm#V a hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286527## 00529000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030011000650070013000760080005000890090011000940100 00500105011001400110012004900124020001800173020001000191020001400201006000800215 039000500223019001600228013000700244#VV12.03402#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Kin cng#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm #Va hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#S ch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286528## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030008000650070013000730080005000860090011000910100 00500102011001400107012004900121020001800170020001000188020001400198006000800212 039000500220019001600225013000700241#VV12.03403#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Can m#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm#V a hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286529## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030009000650070013000740080005000870090011000920100 00500103011001400108012004900122020001800171020001000189020001400199006000800213 039000500221019001600226013000700242#VV12.03404#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Tt bng#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm#V a hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286530## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030009000650070013000740080005000870090011000920100 00500103011001400108012004900122020001800171020000900189020001400198006000800212 039000500220019001600225013000700241#VV12.03405#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#on kt#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm#V a hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#on kt#Sch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286531## 00525000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030007000650070013000720080005000850090011000900100 00500101011001400106012004900120020001800169020001000187020001400197006000800211 039000500219019001600224013000700240#VV12.03406#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Vui v#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm#Va hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch m u gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286532## 00529000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030011000650070013000760080005000890090011000940100 00500105011001400110012004900124020001800173020001000191020001400201006000800215 039000500223019001600228013000700244#VV12.03407#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Yu thng#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm #Va hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#S ch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286533## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030008000650070013000730080005000860090011000910100 00500102011001400107012004900121020001800170020001000188020001400198006000800212 039000500220019001600225013000700241#VV12.03408#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Bit n#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm#V a hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286534## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030010000650070013000750080005000880090011000930100 00500104011001400109012004900123020001800172020001000190020001400200006000800214 039000500222019001600227020001000243013000700253#VV12.03409#18000#Vi?t#NG500N#3 72.21#^214#Ng ngon nh, con yu!#Khim tn#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a 52tr.^b23cm#Va hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#T nh cch#Sch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#Khim tn#286535## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030009000650070013000740080005000870090011000920100 00500103011001400108012004900122020001800171020001000189020001400199006000800213 039000500221019001600226013000700242#VV12.03410#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Vng li#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm#V a hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Hi Yn#Thu#Dch Trung Quc#286536## 00530000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420030011000650070013000760080005000890090011000940100 00500105011001400110012004900124020001800173020001100191020001400202006000800216 039000500224013000700229019001600236#VV12.03411#18000#Vi?t#NG500N#372.21#^214#N g ngon nh, con yu!#Thng minh#Hi Yn dch#^aH.#^aM thut#2011#^a52tr.^b23cm #Va hc va vui. D hc d nh)(Chuyn k cho b#Gio dc mu gio#Thng minh#S ch mu gio#Hi Yn#Thu#286537#Dch Trung Quc## 00547000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070013000690080005000820090059000870100005001460110 01700151012001300168020001800181020001700199020001300216020001500229006000800244 039000500252019000500257013000700262#VV12.03412#12500#Vi?t#B450Q#398.22#^214#B qun o mi ca hong #Tu Vn dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v D ch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b19x18cm#Vn c tch#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch#Tu Vn#Thu#Dch#286538## 00542000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420070013000620080005000750090059000800100005001390110 01700144012001300161020001800174020001900192020001300211020001500224006000800239 039000500247019000500252013000700257#VV12.03413#12500#Vi?t#TH400V#398.24#^214#T h con ngoan ngon#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b19x18cm#Vn c tch#Vn hc thiu nhi#Vn hc n c ngoi#Truyn tranh#Truyn c tch#Tu Vn#Thu#Dch#286539## 00531000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020011000420070013000530080005000660090059000710100005001300110 01700135012001300152020001800165020001700183020001300200020001500213006000800228 039000500236019000500241013000700246#VV12.03414#12500#Vi?t#TH400V#398.24#^214#T h v ra#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b19x18cm#Vn c tch#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Tru yn tranh#Truyn c tch#Tu Vn#Thu#Dch#286540## 00538000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070013000600080005000730090059000780100005001370110 01700142012001300159020001800172020001700190020001300207020001500220006000800235 039000500243019000500248013000700253#VV12.03415#12500#Vi?t#C450B#398.2#^214#C b qung khn #Tu Vn dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v V n ho inh T#2011#^a24tr.^b19x18cm#Vn c tch#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn g ian#Truyn tranh#Truyn c tch#Tu Vn#Thu#Dch#286541## 00538000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070013000600080005000730090059000780100005001370110 01700142012001300159020001800172020001700190020001300207020001500220006000800235 039000500243019000500248013000700253#VV12.03416#12500#Vi?t#B126C#398.24#^214#B y chim thin nga#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v V n ho inh T#2011#^a24tr.^b19x18cm#Vn c tch#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn g ian#Truyn tranh#Truyn c tch#Tu Vn#Thu#Dch#286542## 00547000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400070013000690080005000820090059000870100005001460110 01700151012001300168020001800181020001700199020001300216020001500229006000800244 039000500252019000500257013000700262#VV12.03417#12500#Vi?t#A103V#398.2#^214#Ali baba v bn mi tn cp#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v D ch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b19x18cm#Vn c tch#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch#Tu Vn#Thu#Dch#286543## 00546000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070013000680080005000810090059000860100005001450110 01700150012001300167020001800180020001700198020001300215020001500228006000800243 039000500251019000500256013000700261#VV12.03418#12500#Vi?t#S428X#398.24#^214#S i xm v by ch cu con#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v D ch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b19x18cm#Vn c tch#Vn hc thiu nhi#Vn h c dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch#Tu Vn#Thu#Dch#286544## 00534000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070013000560080005000690090059000740100005001330110 01700138012001300155020001800168020001700186020001300203020001500216006000800231 039000500239013000700244019000500251#VV12.03419#12500#Vi?t#B100C#398.24#^214#Ba ch ln con#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b19x18cm#Vn c tch#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian# Truyn tranh#Truyn c tch#Tu Vn#Thu#286545#Dch## 00773000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050013000330020008000460070013000540220004000670080010000710090015000810100 00500096011001400101015005800115021021900173020000400392020000800396020001300404 020001100417039000500428013000700433004001800440005001300458#VV12.03420#Vi?t#C12 6N#633.1#^214#Ng Hu Tnh#Cy ng#Ng Hu Tnh#T.1#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#201 1#^a82tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu v Ph bin kin thc bch khoa#Gii t hiu tnh hnh sn xut ng v vai tr cy ng trong nn kinh t. Ngun gc v l ch s lan truyn cy ng trn th gii. c im thc vt hc v di truyn cy ng. Cc giai on sinh trng v pht trin cy ng#Ng#Lch s#Thc vt hc#Tr ng trt#Thu#286546#Ti bn ln th 1#Ng Hu Tnh## 00734000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050012000490020028000610070012000890080005001010090018001060100 00500124011001500129015004100144020001700185020000900202039000500211013000700216 021021200223020001400435020000700449#VV12.03421#VV12.03422#Vi?t#M400K#398.209597 #^214#inh Vn n#Mo k chuyn t nc#inh Vn n#^aH.#^aKhoa hc x hi #2011#^a386tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#V it Nam#Thu#286547#Gii thiu v tc phm vn hc dn gian mang tnh s thi ca dn tc Mng. Phn nh nhn sinh quan, th gii quan qua qu trnh hnh thnh v pht trin ca ngi Mng trc khi x hi c s phn chia giai cp#Dn tc Mng#S thi## 00922000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020083000590070067001420080005002090090018002140100 00500232011001500237015006300252021014500315020001000460020000800470020000900478 00500110048700500130049800500140051100500140052500500170053900500160055603900050 0572013000700577#VV12.03423#VV12.03425#VV12.03424#Vi?t#M458S#342.59703#^214#Mt s vn l lun v thc tin c bn v sa i hin php Vit Nam hin nay# o Tr c, Minh Khi, Lu c Quang... ; Nguyn Nh Pht ch.b.#^aH.#^aKhoa h c x hi#2012#^a387tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Nh nc v Php lut; Konrad Adenau er Stiftung#Trnh by nhng vn chung v hin php. Mt s vn t ra t t hc tin sa i hin php Vit Nam. Gii thiu cc bn hin php Vit Nam#Hi n php#Sa i#Vit Nam#o Tr c# Minh Khi#Lu c Quang#Dng Anh Sn#Hein tzen, Markus#Nguyn Nh Pht#Thu#286548## 00580000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020027000460220004000732210030000770080005001070090021001120100 00500133011001600138021008200154020000900236020000900245020000900254020000900263 020001800272039000500290013000700295#VV12.03426#VV12.03427#Vi?t#V115K#328.597#^2 14#Vn kin Quc hi ton tp#T.8#1992 - 1997, Q.3: 1995 - 1996#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a1794tr.^b24cm#Gii thiu cc vn kin ca Quc hi v U ban Th ng v Quc hi nm 1995 - 1996#Vn kin#Quc hi#Ton tp#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Thu#286549## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020039000530030043000920220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020000900175020000900184020001000193039000500203 013000700208020001400215#VN12.01161#VN12.01162#45000#Vi?t#TR527M#372.21#^214#Tr uyn m k con nghe trc gi i ng#Nhng cu chuyn pht trin tm hn tr...# T.1#^aH.#^aM thut#2011#^a105tr.^b19cm#Mu gio#Tr chi#Truyn k#Thu#286550# Sch mu gio## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020039000530030043000920220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020000900175020000900184020001000193039000500203 013000700208020001400215#VN12.01163#VN12.01164#45000#Vi?t#TR527M#372.21#^214#Tr uyn m k con nghe trc gi i ng#Nhng cu chuyn pht trin tm hn tr...# T.2#^aH.#^aM thut#2011#^a105tr.^b19cm#Mu gio#Tr chi#Truyn k#Thu#286551# Sch mu gio## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020039000530030043000920220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020000900175020000900184020001000193039000500203 013000700208020001400215#VN12.01165#VN12.01166#45000#Vi?t#TR527M#372.21#^214#Tr uyn m k con nghe trc gi i ng#Nhng cu chuyn pht trin tm hn tr...# T.3#^aH.#^aM thut#2011#^a105tr.^b19cm#Mu gio#Tr chi#Truyn k#Thu#286552# Sch mu gio## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020039000530030043000920220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160020000900175020000900184020001000193039000500203 013000700208020001400215#VN12.01167#VN12.01168#45000#Vi?t#TR527M#372.21#^214#Tr uyn m k con nghe trc gi i ng#Nhng cu chuyn pht trin tm hn tr...# T.4#^aH.#^aM thut#2011#^a105tr.^b19cm#Mu gio#Tr chi#Truyn k#Thu#286553# Sch mu gio## 00532000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030011000610070039000720080005001110090011001160100 00500127011001400132012003000146020001800176020001000194020001300204005001300217 005001200230039000500242013000700247#VN12.01169#8500#Vi?t#G125C#372.21#^214#Gu con nhng ng#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch #Truyn tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286554## 00528000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400030011000570070039000680080005001070090011001120100 00500123011001400128012003000142020001800172020001000190020001300200005001300213 005001200226039000500238013000700243#VN12.01170#8500#Vi?t#B521B#372.21#^214#Bp b s c c#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng# 2012#^a12tr.^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#Tru yn tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286555## 00546000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020034000410030011000750070039000860080005001250090011001300100 00500141011001400146012003000160020001800190020001000208020001300218005001300231 005001200244039000500256013000700261#VN12.01171#8500#Vi?t#TH400T#372.21#^214#Th tai di v ngi nh hnh phc#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s .#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286556## 00526000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030011000550070039000660080005001050090011001100100 00500121011001400126012003000140020001800170020001000188020001300198005001300211 005001200224039000500236013000700241#VN12.01172#8500#Vi?t#T522#372.21#^214#TuT u nh hanh#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#20 12#^a12tr.^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truy n tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286557## 00542000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020030000410030011000710070039000820080005001210090011001260100 00500137011001400142012003000156020001800186020001000204020001300214005001300227 005001200240039000500252013000700257#VN12.01173#8500#Vi?t#CH519N#372.21#^214#Ch ut nht khoang v ci bng#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#^a H.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio #Tnh cch#Truyn tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286558## 00525000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030011000540070039000650080005001040090011001090100 00500120011001400125012003000139020001800169020001000187020001300197005001300210 005001200223039000500235013000700240#VN12.01174#8500#Vi?t#B100C#372.21#^214#Ba ch d con#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#201 2#^a12tr.^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286559## 00530000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410030011000590070039000700080005001090090011001140100 00500125011001400130012003000144020001800174020001000192020001300202005001300215 005001200228039000500240013000700245#VN12.01175#8500#Vi?t#TH400C#372.21#^214#Th con v c sn#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim n g#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#T ruyn tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286560## 00530000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410030011000590070039000700080005001090090011001140100 00500125011001400130012003000144020001800174020001000192020001300202005001300215 005001200228039000500240013000700245#VN12.01176#8500#Vi?t#QU100T#372.21#^214#Qu trng ca ai?#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim n g#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#T ruyn tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286561## 00528000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020016000410030011000570070039000680080005001070090011001120100 00500123011001400128012003000142020001800172020001000190020001300200005001300213 005001200226039000500238013000700243#VN12.01177#8500#Vi?t#O-431B#372.21#^214#On g b tham lam#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng# 2012#^a12tr.^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#Tru yn tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286562## 00536000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400030011000650070039000760080005001150090011001200100 00500131011001400136012003000150020001800180020001000198020001300208005001300221 005001200234039000500246013000700251#VN12.01178#8500#Vi?t#556#372.21#^214#n g ng vo ca t!#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aK im ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b nhng nhn v chia s#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286563## 00527000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030011000580070042000690080005001110090011001160100 00500127011001400132012002200146020001800168020001000186020001300196005001600209 005001200225039000500237013000700242#VN12.01179#8500#Vi?t#G125B#372.21#^214#Gu bng nhn hu#0 - 6 tui#Tranh: ng Minh Hong ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh#ng Minh Hong#Phng Linh#Thu#286564## 00524000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030011000610070039000720080005001110090011001160100 00500127011001400132012002200146020001800168020001000186020001300196005001300209 005001200222039000500234013000700239#VN12.01180#8500#Vi?t#TH400C#372.21#^214#Th con ngoan ngon#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286565## 00526000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020022000410030011000630070039000740080005001130090011001180100 00500129011001400134012002200148020001800170020001000188020001300198005001300211 005001200224039000500236013000700241#VN12.01181#8500#Vi?t#QU100T#372.21#^214#Qu trng nghch ngm#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truy n tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286566## 00509000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020022000340030011000560070040000670080005001070090011001120100005001230110 01400128012002200142020001800164020001000182020001300192005001400205005001200219 039000500231013000700236#VN12.01182#8500#Vi?t#372.21#^214#B da vng hin lnh #0 - 6 tui#Tranh: Bi Tun Linh ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr. ^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh#Bi Tun L inh#Phng Linh#Thu#286567## 00523000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030011000540070042000650080005001070090011001120100 00500123011001400128012002200142020001800164020001000182020001300192005001600205 005001200221039000500233013000700238#VN12.01183#8500#Vi?t#C108C#372.21#^214#Co con n m#0 - 6 tui#Tranh: ng Minh Hong ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng# 2012#^a12tr.^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tran h#ng Minh Hong#Phng Linh#Thu#286568## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400030011000690070040000800080005001200090011001250100 00500136011001400141012002200155020001800177020001000195020001300205005001400218 005001200232039000500244013000700249#VN12.01184#8500#Vi?t#C450P#372.21#^214#C ph thu nh hay cu knh#0 - 6 tui#Tranh: Bi Tun Linh ; Phng Linh b.s.#^aH .#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cc h#Truyn tranh#Bi Tun Linh#Phng Linh#Thu#286569## 00524000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030011000590070040000700080005001100090011001150100 00500126011001400131012002200145020001800167020001000185020001300195005001400208 005001200222039000500234013000700239#VN12.01185#8500#Vi?t#H401Q#372.21#^214#Hoa qu cho cn Pi#0 - 6 tui#Tranh: Bi Tun Linh ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn t ranh#Bi Tun Linh#Phng Linh#Thu#286570## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020024000410030011000650070042000760080005001180090011001230100 00500134011001400139012002200153020001800175020001000193020001300203005001600216 005001200232039000500244013000700249#VN12.01186#8500#Vi?t#CH519#372.21#^214#Ch ut ng v chut nh#0 - 6 tui#Tranh: ng Minh Hong ; Phng Linh b.s.#^aH.# ^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch# Truyn tranh#ng Minh Hong#Phng Linh#Thu#286571## 00528000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030011000590070042000700080005001120090011001170100 00500128011001400133012002200147020001800169020001000187020001300197005001600210 005001200226039000500238013000700243#VN12.01187#8500#Vi?t#N312K#372.21#^214#NiN i khng cu gt#0 - 6 tui#Tranh: ng Minh Hong ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh#ng Minh Hong#Phng Linh#Thu#286572## 00525000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400030011000620070039000730080005001120090011001170100 00500128011001400133012002200147020001800169020001000187020001300197005001300210 005001200223039000500235013000700240#VN12.01188#8500#Vi?t#G125C#372.21#^214#Gu con thi bng bay#0 - 6 tui#Tranh: Gip Nht ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b khng cu knh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Truyn tranh# Gip Nht#Phng Linh#Thu#286573## 00527000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400030011000520070042000630080005001050090011001100100 00500121011001400126012003000140020001800170020000800188020001300196005001600209 005001200225039000500237013000700242#VN12.01189#8500#Vi?t#G400C#372.21#^214#G ca no!#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#20 12#^a12tr.^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Truyn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286574## 00533000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030011000580070042000690080005001110090011001160100 00500127011001400132012003000146020001800176020000800194020001300202005001600215 005001200231039000500243013000700248#VN12.01190#8500#Vi?t#H205C#372.21#^214#Heo con hiu tho#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#T ruyn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286575## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400030011000620070042000730080005001150090011001200100 00500131011001400136012003000150020001800180020000800198020001300206005001600219 005001200235039000500247013000700252#VN12.01191#8500#Vi?t#V112H#372.21#^214#Vy hoa ca chut di#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aK im ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Truyn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286576## 00538000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020022000410030011000630070042000740080005001160090011001210100 00500132011001400137012003000151020001800181020000800199020001300207005001600220 005001200236039000500248013000700253#VN12.01192#8500#Vi?t#TH305T#372.21#^214#Th in thn bing nhc#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^a Kim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Truyn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286577## 00540000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020024000410030011000650070042000760080005001180090011001230100 00500134011001400139012003000153020001800183020000800201020001300209005001600222 005001200238039000500250013000700255#VN12.01193#8500#Vi?t#NH556B#372.21#^214#Nh ng bn nh ngt ngo#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.# ^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio# o c#Truyn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286578## 00536000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030011000610070042000720080005001140090011001190100 00500130011001400135012003000149020001800179020000800197020001300205005001600218 005001200234039000500246013000700251#VN12.01194#8500#Vi?t#CH303G#372.21#^214#Ch ic ging l sen#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKi m ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Truyn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286579## 00549000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400030011000740070042000850080005001270090011001320100 00500143011001400148012003000162020001800192020000800210020001300218005001600231 005001200247039000500259013000700264#VN12.01195#8500#Vi?t#C125T#372.21#^214#Cu thn ch b mt ca vn hng#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b .s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc m u gio#o c#Truyn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286580## 00531000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030011000560070042000670080005001090090011001140100 00500125011001400130012003000144020001800174020000800192020001300200005001600213 005001200229039000500241013000700246#VN12.01196#8500#Vi?t#G125C#372.21#^214#Gu con hi qu#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim n g#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Tru yn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286581## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030011000590070042000700080005001120090011001170100 00500128011001400133012003000147020001800177020000800195020001300203005001600216 005001200232039000500244013000700249#VN12.01197#8500#Vi?t#C455C#372.21#^214#Cn g cha ko ngt#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c# Truyn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286582## 00530000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030011000550070042000660080005001080090011001130100 00500124011001400129012003000143020001800173020000800191020001300199005001600212 005001200228039000500240013000700245#VN12.01198#8500#Vi?t#M205C#372.21#^214#Mo con i hc#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng #2012#^a12tr.^b17cm#Dy b l php v ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Truy n tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286583## 00531000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020017000410030011000580070042000690080005001110090011001160100 00500127011001400132012002800146020001800174020000800192020001300200005001600213 005001200229039000500241013000700246#VN12.01199#8500#Vi?t#TH400C#372.21#^214#Th con ng tr#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#V sinh#Tru yn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286584## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410030011000640070042000750080005001170090011001220100 00500133011001400138012002800152020001800180020000800198020001300206005001600219 005001200235039000500247013000700252#VN12.01200#8500#Vi?t#NH556#372.21#^214#Nh ng i tt bit bay#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^ aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#V si nh#Truyn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286585## 00533000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400030011000600070042000710080005001130090011001180100 00500129011001400134012002800148020001800176020000800194020001300202005001600215 005001200231039000500243013000700248#VN12.01201#8500#Vi?t#H205C#372.21#^214#Heo con hay ri vi#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#V sinh#T ruyn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286586## 00562000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020030000410030011000710070042000820080005001240090011001290100 00500140011001400145012002800159020001800187020000800205020001300213005001600226 005001200242039000500254013000700259014000600266#VN12.01202#8500#Vi?t#NH310C#37 2.21#^214#Nhm con khng thch ra ngoi#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Ph ng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#V sinh#Truyn tranh#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#Thu#286587#8500 ## 00558000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020033000410030011000740070042000850080005001270090011001320100 00500143011001400148012002800162020001800190020001400208005001600222005001200238 039000500250013000700255020001800262#VN12.01203#8500#Vi?t#CH527D#372.21#^214#Ch uyn du lch ca vi khun Mimi#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b .s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#KVn#286588#Chm sc sc kho## 00546000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030011000620070042000730080005001150090011001200100 00500131011001400136012002800150020001800178020001400196005001600210005001200226 039000500238013000700243020001800250#VN12.01204#8500#Vi?t#CH519N#372.21#^214#Ch ut nht tit kim#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aK im ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#Sch m u gio#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#KVn#286589#Chm sc sc kho## 00557000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400030011000730070042000840080005001260090011001310100 00500142011001400147012002800161020001800189020001400207005001600221005001200237 039000500249013000700254020001800261#VN12.01205#8500#Vi?t#L462N#372.21#^214#Li nguyn ca quc vng x rau#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b. s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu g io#Sch mu gio#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#KVn#286590#Chm sc sc kho## 00550000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410030011000660070042000770080005001190090011001240100 00500135011001400140012002800154020001800182020001400200005001600214005001200230 039000500242013000700247020001800254#VN12.01206#8500#Vi?t#TH400T#372.21#^214#Th trng chm nh rng#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH. #^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#Sc h mu gio#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#KVn#286591#Chm sc sc kho## 00541000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020016000410030011000570070042000680080005001100090011001150100 00500126011001400131012002800145020001800173020001400191005001600205005001200221 039000500233013000700238020001800245#VN12.01207#8500#Vi?t#NH100C#372.21#^214#Nh ca chi#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#Sch mu gi o#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#KVn#286592#Chm sc sc kho## 00545000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030011000610070042000720080005001140090011001190100 00500130011001400135012002800149020001800177020001400195005001600209005001200225 039000500237013000700242020001800249#VN12.01208#8500#Vi?t#CH519X#372.21#^214#Ch ut xanh li tm#0 - 6 tui#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Phng Linh b.s.#^aH.#^aKi m ng#2012#^a12tr.^b17cm#Dy b sch s v kho mnh#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Kim Dun#Phng Linh#KVn#286593#Chm sc sc kho## 00535000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020010000430030013000530070046000660080005001120090011001170100 00500128011001400133012002600147020001800173020000900191020001300200005000900213 005002300222039000500245013000700250#VN12.01209#17000#Vi?t#A107C#895.9223#^214# Anh ca s#Truyn tranh#Li: H Giang ; Tranh: C Bn L IIIustration#^aH.#^aKim ng#2012#^a24tr.^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn tranh#H Giang#C Bn L IIIustration#KVn#286594## 00536000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020011000430030013000540070046000670080005001130090011001180100 00500129011001400134012002600148020001800174020000900192020001300201005000900214 005002300223039000500246013000700251#VN12.01210#17000#Vi?t#C450T#895.9223#^214# C th may#Truyn tranh#Li: H Giang ; Tranh: C Bn L IIIustration#^aH.#^aKim ng#2012#^a24tr.^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#H Giang#C Bn L IIIustration#KVn#286595## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020028000620030004000900070037000940080 00500131009001100136010000500147011001400152020001700166020000900183020000400192 020001500196005001600211039000500227013000700232#VN12.01211#VN12.01212#23000#Vi ?t#T100V#895.9221#^214#Huy Cn#Ta vit bi th gi bin v#Th#Huy Cn ; Nguyn Th Hnh tuyn chn#^aH.#^aKim ng#2012#^a96tr.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#Sch thiu nhi#Nguyn Th Hnh#KVn#286596## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020027000640030012000910070009001030080 00500112009001100117010000500128011001800133012001300151020001800164020000900182 020001200191039000500203013000700208#VN12.01214#VN12.01213#25000#Vi?t#TR254T#89 5.9223#^214#Song Kh#Trn tng c mt thy bi#Truyn ngn#Song Kh#^aH.#^aKim ng#2012#^a113tr.^b16x17cm#Cm nang 10+#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn# KVn#286597## 00436000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020016000630030004000790070009000830080 00500092009001100097010000500108011001400113020001800127020000900145020000400154 039000500158013000700163#VN12.01215#VN12.01216#15000#Vi?t#B103C#895.9221#^214# nh Hi#Bi ca tri t#Th#nh Hi#^aH.#^aKim ng#2012#^a84tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#KVn#286598## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149020001800183020000900201020001300210 005001300223006001100236039000500247019001400252004001300266013000700279#VN12.01 217#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a179tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix# KVn#Dch Nht Bn#In ln th 3#286599## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149020001800183020000900201020001300210 005001300223006001100236039000500247019001400252004001300266013000700279#VN12.01 218#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a175tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix# KVn#Dch Nht Bn#In ln th 3#286600## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149020001800183020000900201020001300210 005001300223006001100236039000500247019001400252004001300266013000700279#VN12.01 219#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a175tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix# KVn#Dch Nht Bn#In ln th 3#286601## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149020001800183020000900201020001300210 005001300223006001100236039000500247019001400252004001300266013000700279#VN12.01 220#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a175tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix# KVn#Dch Nht Bn#In ln th 3#286602## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149020001800183020000900201020001300210 005001300223006001100236039000500247019001400252004001300266013000700279#VN12.01 221#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix# KVn#Dch Nht Bn#In ln th 3#286603## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149020001800183020000900201020001300210 005001300223006001100236039000500247019001400252004001300266013000700279#VN12.01 222#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix# KVn#Dch Nht Bn#In ln th 3#286604## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149020001800183020000900201020001300210 005001300223006001100236039000500247019001400252004001300266013000700279#VN12.01 223#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix# KVn#Dch Nht Bn#In ln th 3#286605## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149020001800183020000900201020001300210 005001300223006001100236039000500247019001400252004001300266013000700279#VN12.01 224#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a184tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix# KVn#Dch Nht Bn#In ln th 3#286606## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149020001800183020000900201020001300210 005001300223006001100236039000500247019001400252004001300266013000700279#VN12.01 225#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix# KVn#Dch Nht Bn#In ln th 3#286607## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150020001800184020000900202020001300211 005001300224006001100237039000500248019001400253004001300267013000700280#VN12.01 226#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix #KVn#Dch Nht Bn#In ln th 3#286608## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150020001800184020000900202020001300211 005001300224006001100237039000500248019001400253004001300267013000700280#VN12.01 227#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix #KVn#Dch Nht Bn#In ln th 3#286609## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150020001800184020000900202020001300211 005001300224006001100237039000500248013000700253019001400260004001300274#VN12.01 228#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix #Loan#286610#Dch Nht Bn#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150020001800184020000900202020001300211 005001300224006001100237039000500248019001400253013000700267004001300274#VN12.01 229#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2012#^a180tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix #Loan#Dch Nht Bn#286611#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150020001800184020000900202020001300211 005001300224006001100237039000500248019001400253013000700267004001300274#VN12.01 230#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.14#^aH.#^aKim ng#2012#^a181tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix #Loan#Dch Nht Bn#286612#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150020001800184020000900202020001300211 005001300224006001100237039000500248019001400253013000700267004001300274#VN12.01 231#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.15#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix #Loan#Dch Nht Bn#286613#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150020001800184020000900202020001300211 005001300224006001100237039000500248019001400253013000700267004001300274#VN12.01 318#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.16#^aH.#^aKim ng#2012#^a180tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix #Loan#Dch Nht Bn#286614#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150020001800184020000900202020001300211 005001300224006001100237039000500248019001400253013000700267004001300274#VN12.01 232#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.17#^aH.#^aKim ng#2012#^a180tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix #Loan#Dch Nht Bn#286615#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150020001800184020000900202020001300211 005001300224006001100237039000500248019001400253013000700267004001300274#VN12.01 233#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.18#^aH.#^aKim ng#2012#^a180tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix #Loan#Dch Nht Bn#286616#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 234#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.19#^aH.#^aKim ng#2012#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286617#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 235#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.20#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286618#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 236#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.21#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286619#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 237#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.22#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286620#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 238#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.23#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286621#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 239#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.24#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286622#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 240#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.25#^aH.#^aKim ng#2012#^a192tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286623#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 241#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.26#^aH.#^aKim ng#2012#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286624#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 242#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.27#^aH.#^aKim ng#2012#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286625#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 243#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.28#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286626#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 244#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.29#^aH.#^aKim ng#2012#^a192tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286627#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 245#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.30#^aH.#^aKim ng#2012#^a192tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286628#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 246#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.31#^aH.#^aKim ng#2012#^a194tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286629#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 247#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.32#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286630#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 248#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.33#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286631#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 249#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.34#^aH.#^aKim ng#2012#^a194tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286632#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 250#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.35#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286633#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 251#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.36#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286634#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 252#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.37#^aH.#^aKim ng#2012#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286635#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 253#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.38#^aH.#^aKim ng#2012#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286636#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 254#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.39#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286637#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 255#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.40#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286638#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 256#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.41#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286639#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 257#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.42#^aH.#^aKim ng#2012#^a192tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286640#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 258#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.43#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286641#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 259#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.44#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286642#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 260#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.45#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286643#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 261#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.46#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286644#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 262#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.47#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286645#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 263#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.48#^aH.#^aKim ng#2012#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286646#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 264#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.49#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286647#In ln th 3## 00601000000000313000450002600110000000500130001100600110002403900050003501900140 00400140007000540410005000611810007000660820006000738080005000790020024000840030 01300108007003100121022000500152008000500157009001100162010000500173011001500178 012003400193020001800227020000900245020001300254013000700267004001300274#VN12.01 265#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Loan#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.50#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#286648#In ln th 3## 00603000000000313000450002600110000000400130001100500130002400600110003703900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 266#In ln th 3#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.51#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286649## 00603000000000313000450002600110000000400130001100500130002400600110003703900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 267#In ln th 3#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.52#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286650## 00603000000000313000450002600110000000400130001100500130002400600110003703900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 268#In ln th 3#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.53#^aH.#^aKim ng#2012#^a166tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286651## 00603000000000313000450002600110000000400130001100500130002400600110003703900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 269#In ln th 3#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.54#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286652## 00603000000000313000450002600110000000400130001100500130002400600110003703900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 270#In ln th 3#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.55#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286653## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 271#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.56#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286654## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 272#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.57#^aH.#^aKim ng#2012#^a181tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286655## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 273#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.58#^aH.#^aKim ng#2012#^a180tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286656## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 274#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.59#^aH.#^aKim ng#2012#^a181tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286657## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 275#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.60#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286658## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 276#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.61#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286659## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 277#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.62#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286660## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 278#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.63#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286661## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 279#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.64#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286662## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 280#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.65#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286663## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 281#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.66#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286664## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 282#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.67#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286665## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 283#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.68#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286666## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 284#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.69#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286667## 00603000000000313000450002600110000000500130001100600110002400400130003503900070 00480190014000550140007000690410005000761810007000810820006000888080005000940020 02400099003001300123007003100136022000500167008000500172009001100177010000500188 011001500193012003400208020001800242020000900260020001300269013000700282#VN12.01 285#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#In ln th 3#P.Dung#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#TH104T #895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch# T.70#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#286668## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070031000800220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001300191 006001100204039000700215019001400222013000700236#VN12.01286#15000#Vi?t#C514P#89 5.7#^214#Cuc phiu lu ca c hnh#Truyn tranh#Bae Sung Hun ; Hi Phng dch# T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a174tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh# Bae Sung Hun#Hi Phng#P.Dung#Dch Hn Quc#286669## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070031000800220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001300191 006001100204039000700215019001400222013000700236#VN12.01287#15000#Vi?t#C514P#89 5.7#^214#Cuc phiu lu ca c hnh#Truyn tranh#Bae Sung Hun ; Hi Phng dch# T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a173tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh# Bae Sung Hun#Hi Phng#P.Dung#Dch Hn Quc#286670## 00557000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070048000590220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001300187 005001600200006001100216039000700227013000700234019001400241#VN12.01288#15000#V i?t#Y000#895.7#^214#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#P.Dung#286671#Dch Hn Quc## 00561000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070036000620220005000982210023001030080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 005001600202006001300218039000700231019001400238013000700252#VN12.01289#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T .11#Ngy mai tri li sng#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn#286672# # 00527000000000289000450002600110000000200160001100300130002700700330004002200050 00731810006000780820006000848080005000900140007000950050015001020060011001170080 00500128009001100133010000500144011001500149019001400164020001800178020000900196 020001300205039000700218041000500225013000700230#VN12.01290#Lovely children#Truy n tranh#Shiina Takashi ; Thanh Thu dch#T.27#L435C#895.6#^214#16000#Shiina Ta kashi#Thanh Thu#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#Vi?t#286673## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400290014000570070034000710220005001050080005001100090 01100115010000500126011001500131020001800146020000900164020001300173005001600186 006001100202039000700213019001400220013000700234#VN12.01291#16000#Vi?t#B455C#89 5.6#^214#Bng cc diu k#Dengeki daisy#Motomi Kyousuke ; m Nguyt dch#T.10#^ aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Motom i Kyousuke#m Nguyt#P.Dung#Dch Nht Bn#286674## 00521000000000289000450002600110000001400070001104100050001800200120002300300130 00350070032000480220005000800080005000850090011000900100005001010110015001060190 01400121020000900135020001300144005001400157006001100171039000700182181000600189 082000600195808000500201020001800206013000700224#VN12.01292#16000#Vi?t#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Thanh Ngn dch#T.35#^aH.#^aKim ng#2012#^a198 tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow#Thanh Ngn#P.Dung#K2 58G#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#286675## 00553000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310390007000360020010000430030013000530070033000660220005000992210019001040410 00500123005001300128006001300141008000500154009001100159010000500170011001500175 020001800190020000900208020001300217019001400230013000700244#VN12.01293#16000#O -430P#895.6#^214#P.Dung#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; L Thu Trang dch# T.63#"Otohime v Tiger"#Vi?t#Eiichiro Oda#L Thu Trang#^aH.#^aKim ng#2012#^a23 0tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#286676## 00563000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070029000680220004000970080005001010090 01100106010000500117011001500122012003500137020001700172020000900189020001300198 005001100211006001100222039000700233013000700240019001400247#VN12.01294#16000#V i?t#C450L#895.6#^214#C ln Matsuri#Truyn tranh#Yoko Kamio ; Thanh Thu dch#T. 1#^aH.#^aKim ng#2012#^a205tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoko Kamio#Thanh Thu#P.Dung#286677#Dch Nht B n## 00563000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070029000680220004000970080005001010090 01100106010000500117011001500122012003500137020001700172020000900189020001300198 005001100211006001100222039000700233019001400240013000700254#VN12.01295#16000#V i?t#C450L#895.6#^214#C ln Matsuri#Truyn tranh#Yoko Kamio ; Thanh Thu dch#T. 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoko Kamio#Thanh Thu#P.Dung#Dch Nht Bn#28667 8## 00563000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070029000680220004000970080005001010090 01100106010000500117011001500122012003500137020001700172020000900189020001300198 005001100211006001100222039000700233019001400240013000700254#VN12.01296#16000#V i?t#C450L#895.6#^214#C ln Matsuri#Truyn tranh#Yoko Kamio ; Thanh Thu dch#T. 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoko Kamio#Thanh Thu#P.Dung#Dch Nht Bn#28667 9## 00563000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070029000680220004000970080005001010090 01100106010000500117011001500122012003500137020001700172020000900189020001300198 005001100211006001100222039000700233019001400240013000700254#VN12.01297#16000#V i?t#C450L#895.6#^214#C ln Matsuri#Truyn tranh#Yoko Kamio ; Thanh Thu dch#T. 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a207tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yoko Kamio#Thanh Thu#P.Dung#Dch Nht Bn#28668 0## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070034000710220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172005001600185 006001100201039000700212013000700219019001400226#VN12.01298#16000#Vi?t#TH550S#8 95.6#^214#Th su ngy 13?#Truyn tranh#Chizuru Enomoto ; Thanh Thu dch#T.1#^a H.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Chizur u Enomoto#Thanh Thu#P.Dung#286681#Dch Nht Bn## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070034000710220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172005001600185 006001100201039000700212019001400219013000700233#VN12.01299#16000#Vi?t#TH550S#8 95.6#^214#Th su ngy 13?#Truyn tranh#Chizuru Enomoto ; Thanh Thu dch#T.2#^a H.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Chizur u Enomoto#Thanh Thu#P.Dung#Dch Nht Bn#286682## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020012000420030013000540070032000670220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012003500139020001700174020000900191020001300200 005001200213006001300225039000700238019001400245013000700259#VN12.01300#16000#V i?t#STR418E#895.6#^214#Strobe Edge#Truyn tranh#Io Sakisaka ; Barbie Ayumi dch# T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a213tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Io Sakisaka#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn# 286683## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020012000420030013000540070032000670220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012003500139020001700174020000900191020001300200 005001200213006001300225039000700238019001400245013000700259#VN12.01301#16000#V i?t#STR418E#895.6#^214#Strobe Edge#Truyn tranh#Io Sakisaka ; Barbie Ayumi dch# T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Io Sakisaka#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn# 286684## 00553000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020012000410030013000530070033000660220005000992210017001040080 00500121009001100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184 039000700197019001400204005001500218006001100233013000700244#VN12.01302#O-431#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.10#Con mt to sng#^aH.#^aKim ng#2012#^a195tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#Dch Nht Bn#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn#286685## 00554000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020012000410030013000530070033000660220005000992210018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 039000700198019001400205005001500219006001100234013000700245#VN12.01303#O-431#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.11#Chic ti ca Bee#^aH.#^aKim ng#2012#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#P.Dung#Dch Nht Bn#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn#286686## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400030013000740070035000870220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189005001600202 006001200218039000700230019001400237013000700251#VN12.01304#16000#Vi?t#B207C#89 5.6#^214#Beyblade - Con quay truyn thuyt#Truyn tranh#Adachi Takafumi ; Hng Giang dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Adachi Takafumi#Hng Giang#P.Dung#Dch Nht Bn#286687## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400030013000740070035000870220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189005001600202 006001200218039000700230019001400237013000700251#VN12.01305#16000#Vi?t#B207C#89 5.6#^214#Beyblade - Con quay truyn thuyt#Truyn tranh#Adachi Takafumi ; Hng Giang dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Adachi Takafumi#Hng Giang#P.Dung#Dch Nht Bn#286688## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000700239019001400246013000700260#VN12.01306#22000#V i?t#N312R#895.6#^214#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.18#^aH.#^aKim ng#2012#^a237tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#P.Dung#Dch Nht Bn #286689## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000700239019001400246013000700260#VN12.01307#22000#V i?t#N312R#895.6#^214#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.19#^aH.#^aKim ng#2012#^a235tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#P.Dung#Dch Nht Bn #286690## 00682000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820011000428080005000530050025000580020019000830070053001020040013001550080 00500168009001100173010000500184011001500189012001900204020001700223020001800240 02000090025802000100026700600160027700600130029300500100030603900070031601300070 0323019001400330#VN12.01308#VN12.01309#120000#Vi?t#TR527C#398.209489#^214#Ander sen, Hans Christian#Truyn c Anecxen#Dch: Nguyn Minh Hi, V Minh Ton ; Vn Giang h..#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a791tr.^b19cm#Truyn c th gii# Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn c#Nguyn Minh Hi#V Minh To n#Vn Giang#P.Dung#286691#Dch an Mch## 00614000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520050012000570020015000690070041000840040013001250080 00500138009001100143010000500154011001500159012001900174020001700193020000400210 02000100021400500140022400600090023803900070024701300070025401900090026102000180 0270#VN12.01310#VN12.01311#100000#Vi?t#TR527C#398.20943#^214#Grim, Jakob#Truyn c Grim#Jakob Grim, Wilhelm Grim ; Hu Ngc dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2 012#^a635tr.^b19cm#Truyn c th gii#Vn hc dn gian#c#Truyn c#Grim, Wilhe lm#Hu Ngc#P.Dung#286692#Dch c#Vn hc thiu nhi## 00687000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290050013000340020027000470070013000740080010000870090015000970100005001120110 01500117015005800132021018900190020001000379020000300389020000800392039000700400 013000700407020000700414#VN12.01312#Vi?t#CH115N#636.3#^214#Nguyn Thin#Chn nu i d sa & d tht#Nguyn Thin#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a123tr.^b19cm#TT S ghi: Vin Nghin cu v Ph bin kin thc bch khoa#Gii thiu ngun gc v ngha ca ngh nui d. Tng hp mt s tri thc v kinh nghim chn ging, k thut chn nui, phng v cha bnh cho d, ch bin cc sn phm t tht v sa d#Chn nui#D#D tht#P.Dung#286693#D sa## 00715000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270050014000320020051000460070014000970220004001110080010001150090015001250100 00500140011001500145015011200160020001000272020000400282039000500286013000700291 021016300298#VN12.01313#Vi?t#C430-O#638#^214#Ng c Thng#Con ong v k thut n ui ong ni a (Apis cerana)#Ng c Thng#T.1#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a 106tr.^b19cm#TTS ghi: Vin Nghin cu v Ph bin kin thc bch khoa. - Tc gi ngoi ba ghi: Trn Vn V, Hunh Th Dung#Chn nui#Ong#Loan#286694#Gii thi u v lch s v li ch ca ngh nui ong. Tm hiu cch phn loi v cu to on g mt; c im sinh vt hc ca ong mt; cng ngh nui ong ly sn phm## 00916000000000301000450002600110000004100050001118100080001608200100002480800050 00340020089000390070038001280080010001660090015001760100005001910110014001960210 27000210020002100480020000800501005001500509039000500524005001400529004001800543 013000700561020001600568020001300584020000800597020000900605#VN12.01314#Vi?t#GI- 550G#305.89591#^214#Gi gn v pht huy gi tr vn ho truyn thng ca dn tc Thi T C, K Sn, Ngh An#on Minh Du (ch.b.), Hong Th Minh#^aNgh An#^aN xb. Ngh An#2011#^a86tr.^b19cm#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca x T C, K Sn, Ngh An. Mt s phong tc, tp qun v gi tr vn ho truyn thng ca ng bo dn tc Thi. Nhng gii php ch yu nhm gi gn v pht h uy cc gi tr vn ho truyn thng ca ng bo dn tc ny#Vn ho truyn thn g#Ngh An#Hong Th Minh#Loan#on Minh Du#Ti bn ln th 1#286695#Gi tr vn ho#Dn tc Thi#Bo tn#Vit Nam## 00740000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020039000330070026000720080010000980090015001080100005001230110015001280150 05800143021017100201020001000372005001300382039000500395005001200400004001300412 020000900425020000400434020000500438013000700443#VN12.01315#Vi?t#H561D#636.5#^21 4#Hng dn k thut chn nui vt, ngan#L Hng Mn, Bi c Lng#^aNgh An#^aN xb. Ngh An#2011#^a163tr.^b19cm#TTS ghi: Vin Nghin cu v Ph bin kin thc bch khoa#Gii thiu mt s ging vt, ngan v hng dn k thut chn ging, ch n thc n; cch chn nui v p trng vt, ngan; cch phng cha mt s bnh th ng gp vt, ngan#Chn nui#Bi c Lng#Loan#L Hng Mn#In ln th 2#K thu t#Vt#Ngan#286696## 00850000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050012000330020018000450030028000630070028000910220004001190080010001230090 01500133010000500148011001400153015005800167021027300225020001000498020001300508 005001500521039000500536013000700541005001200548#VN12.01316#Vi?t#N515C#639.3#^21 4#Trn Vn V#Nui c nc ngt#Ao, rung, h, nui c lng#Trn Vn V, Hunh T h Dung#T.1#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a94tr.^b19cm#TTS ghi: Vin Nghin c u v Ph bin kin thc bch khoa#Trnh by c im sinh hc vng nc nui c, c im sinh hc cc loi c nui trong ao, rung, h, nui c lng. Gii thi u nhng kin thc c bn nht v qui trnh, bin php k thut v nhng ch tiu k thut nui c thng phm trong ao, rung, h, nui c lng...#Chn nui#C nc ngt#Hunh Th Dung#Loan#286697#Trn Vn V## 00726000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050018000330020035000510070018000860220004001040080010001080090015001180100 00500133011001500138015005800153021018200211020001000393020000700403039000500410 013000700415005001800422020000800440#VN12.01317#Vi?t#N515B#636.2#^214#Nguyn Vn Thng#Nui b sa, b tht nng sut cao#Nguyn Vn Thng#T.1#^aNgh An#^aNxb . Ngh An#2011#^a104tr.^b19cm#TTS ghi: Vin Nghin cu v Ph bin kin thc b ch khoa#Trnh by nhng kin thc c bn v c im ca b sa; cch chm sc v k thut nui dng; ch n ung v cch la chn loi thc n dnh cho b sa nng cao nng sut sa#Chn nui#B sa#Loan#286698#Nguyn Vn Thng#B tht## 00833000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020023000330070053000560080010001090090015001190100005001340110015001390150 05600154021020300210020001000413005001500423039000500438004001800443020000900461 005001500470005001200485005001400497005001300511013000700524#VN12.01319#Vi?t#K60 0T#636.2#^214#K thut nui hu sao#B.s.: ng Huy Hunh, Phm Trng nh, L c Hin...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a150tr.^b19cm#u ba sch ghi: Vin Si nh thi v Ti nguyn Sinh vt#Tm hiu c im sinh hc, sinh thi ca hu sa o. Gii thiu cch chm sc, nui dng; quy trnh ct, ch bin v bo qun nhu ng. Trin vng v kh nng pht trin ngh nui hu sao v nai nc ta#Chn n ui#ng Huy Hunh#Loan#Ti bn ln th 1#Hu sao#Phm Trng nh#L c Hin# ng Ngc Cn#Trn Vn c#286699## 00808000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050013000330020044000460070026000900220004001160080010001200090015001300100 00500145011001400150015009700164021020700261020001000468020001500478005001200493 039000500505013000700510005001300517#VN12.01320#Vi?t#N515G#636.5#^214#Bi c L ng#Nui g cng nghip v g lng mu th vn#Bi c Lng, L Hng Mn#T.1#^aN gh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a98tr.^b19cm#TTS ghi: Vin Nghin cu v Ph bin k in thc bch khoa. - Tn tc gi ngoi ba: Bi c Long#Cung cp nhng kin th c chn nui g trong nc v trn th gii. Gii thiu mt s ging g, chn v to ging; k thut p trng, chn nui; thc n cho g; v sinh phng bnh; ch bin trng g, tht g#Chn nui#G cng nghip#L Hng Mn#Loan#286700#Bi c Long## 00648000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260050013000310020027000440070025000710220004000960080010001000090015001100100 00500125011001500130021015900145020001000304020001000314020000800324005001100332 039000700343013000700350005001300357#VN12.01321#Vi?t#D107L#615#^214#Ng Trc Nh #Danh lc cy thuc Ngh An#Ng Trc Nh, V Vn Chi#T.2#^aNgh An#^aNxb. Ngh A n#2011#^a104tr.^b19cm#Gii thiu danh mc cc cy thuc c sp xp theo tng h , tng lp, tn gi khoa hc, dng cy, sinh thi v hiu dng ca cc cy thu c qu tnh Ngh An#Dc liu#Cy thuc#Ngh An#V Vn Chi#P.Dung#286701#Ng Tr c Nh## 00723000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050016000360020035000520070016000870220004001030040030001070080010001370090 01500147010000500162011001500167021019100182020001200373020002100385020000900406 039000700415013000700422005001600429#VN12.01322#Vi?t#B101H#335.4346#^214#Nguyn Vn Hng#Bc H - Nhng cu chuyn cm ng#Nguyn Vn Hng#T.1#Ti bn, c b s ung, sa cha#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a115tr.^b19cm#Gm 26 bi vit th h in t tng ln ca H Ch tch v dn tc v cch mng gii phng dn tc, vn ho, o c, cng nh mi quan tm ca ngi ti ng bo, chin s, cc em nh i ng...#H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Bi vit#P.Dung#286702#Nguyn Vn Hn g## 00723000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050016000360020035000520070016000870220004001030040030001070080010001370090 01500147010000500162011001500167021019100182020001200373020002100385020000900406 039000700415013000700422005001600429#VN12.01323#Vi?t#B101H#335.4346#^214#Nguyn Vn Hng#Bc H - Nhng cu chuyn cm ng#Nguyn Vn Hng#T.2#Ti bn, c b s ung, sa cha#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a114tr.^b19cm#Gm 22 bi vit th h in t tng ln ca H Ch tch v dn tc v cch mng gii phng dn tc, vn ho, o c, cng nh mi quan tm ca ngi ti ng bo, chin s, cc em nh i ng...#H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Bi vit#P.Dung#286703#Nguyn Vn Hn g## 00761000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260050014000310020027000450070034000720040018001060080010001240090015001340100 00500149011001500154015005800169021021600227020001100443020000800454005001900462 039000700481013000700488#VN12.01324#Vi?t#K600T#635#^214#Trn Khc Thi#K thut t rng cy c chua#Trn Khc Thi, Mai Th Phng Anh#Ti bn ln th 1#^aNgh An#^ aNxb. Ngh An#2011#^a139tr.^b19cm#TTS ghi: Vin Nghin cu v Ph bin kin th c bch khoa#Gii thiu ngun gc, c im thc vt hc; k thut trng c chua quanh nm, bin php phng tr su bnh; chn to ging v sn xut ht ging; b o qun v ch bin; s dng lm thc n theo hng sch v an ton#Trng trt#C chua#Mai Th Phng Anh#P.Dung#286704## 00705000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050013000330020008000460070013000540220004000670080010000710090015000810100 00500096011001400101021028900115020001100404020000400415039000700419013000700426 004001800433#VN12.01325#Vi?t#C126M#633.6#^214#Trn Vn Si#Cy ma#Trn Vn Si# T.1#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a83tr.^b19cm#Gii thiu lch s pht trin c a ngh sn xut ma ng, tim nng t ai v cc vng trng ma Vit Nam; c c c im hnh thi, sinh thi, sinh l, sinh ho v sinh trng ca ma; k t hut chn t, lm t trng ma, thit k xy dng ng rung v ch canh t c khi trng ma#Trng trt#Ma#P.Dung#286705#Ti bn ln th 1## 00685000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020035000420080018000770090038000950100005001330110015001380150 03200153021020900185020001400394020001000408020001100418039000700429013000700436 #VV12.03428#29500#Vi?t#GI-108T#621.9#^214#Gio trnh thc hnh k thut tin#^a Tp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a182tr.^b24cm#TTS g hi: Khoa Cng ngh C kh#Gii thiu cc kin thc v phng php thc hnh gia cng tr ngoi, gia cng tr trong, gia cng cn, gia cng trang tr b mt, gia cng ren tam gic, gia cng ren truyn ng v gia cng chi tit lch tm#K th ut tin#Thc hnh#Gio trnh#P.Dung#286706## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020029000420070034000710220004001050040018001090080005001270090 02600132010000500158011001500163020001100178020000600189020001300195020001400208 005001400222005001900236039000700255013000700262#VV12.03429#25000#Vi?t#GI-103V# 372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 4#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a133tr.^b24cm#Ting Vit#L p 4#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#P.Dung#286707## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020023000420070034000650220004000990040018001030080005001210090 02600126010000500152011001400157020000500171020000600176020001300182020001400195 005001300209005002000222039000700242013000700249#VV12.03430#20000#Vi?t#GI-103V# 372.7#^214#Gii v bi tp ton 4#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a94tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#P.Dung#286708## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020023000420070034000650220004000990040018001030080005001210090 02600126010000500152011001500157020000500172020000600177020001300183020001400196 005001300210005002000223039000700243013000700250#VV12.03431#20000#Vi?t#GI-103V# 372.7#^214#Gii v bi tp ton 4#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a104tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#P.Dung#286709## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020023000420070034000650220004000990040018001030080005001210090 02600126010000500152011001500157020000500172020001300177020000600190020001400196 005001300210005002000223039000700243013000700250#VV12.03432#24000#Vi?t#GI-103V# 372.7#^214#Gii v bi tp ton 5#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a123tr.^b24cm#Ton#Gii bi tp#L p 5#Sch c thm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#P.Dung#286710## 00602000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530030068000710070011001390040018001500080 00500168009002600173010000500199011001500204020000800219020000600227020001400233 005001100247039000700258013000700265020002000272020000800292#VV12.03433#VV12.034 34#29000#Vi?t#H419T#546.076#^214#Hc tt ho hc 8#Tm tt kin thc. Cu hi, bi tp trc nghim. Luyn gii bi tp#V i Mau#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a159tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#V i Mau#P .Dung#286711#Cu hi trc nghim#Bi tp## 00575000000000289000450002600110000002600110001102000050002202000160002702000070 00430200014000500050014000640390005000780140007000830410005000901810006000950820 00700101808000500108002006700113003001500180007001400195004001800209008000500227 009002600232010000500258011001500263013000700278#VV12.03435#VV12.03436#Ton#Trun g hc c s# thi#Sch c thm#H Vn Chng#KVn#36000#Vi?t#T527C#510.76#^21 4#Tuyn chn v gii thiu cc thi vo lp 10 h i tr mn ton#Trn ton q uc#H Vn Chng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a199tr. ^b24cm#286712## 00542000000000277000450002600110000002000150001102000070002602000140003302000140 00470050013000610390005000740140007000790410005000861810007000910820010000988080 00500108002004000113003002200153007001300175004001800188008000500206009002600211 010000500237011001500242013000700257#VV12.03437#Hnh hc phng#Lp 10#Gii bi t on#Sch c thm# Thanh Sn#KVn#30000#Vi?t#PH561P#516.22076#^214#Phng ph p gii ton hnh hc phng 10#Ban Khoa hc T nhin# Thanh Sn#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a223tr.^b24cm#286713## 00574000000000289000450002600110000002600110001102000090002202000070003102000140 00380200014000520050015000660390005000810140007000860410005000931810007000980820 00900105808000500114002004300119003003100162007001500193004001800208008000500226 009002600231010000500257011001500262013000700277#VV12.03438#VV12.03439#Hnh hc# Lp 10#Gii bi ton#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#KVn#30000#Vi?t#PH561P#516.00 76#^214#Phng php gii cc dng ton hnh hc 10#Nhng vn c bn v m rn g#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a287tr.^ b24cm#286714## 00656000000000313000450002600110000002600110001102000070002202000070002902000080 00360200014000440050017000580390005000750140007000800410005000871810006000920820 00800098808000500106002002700111003006300138007003400201004001800235008000500253 009002600258010000500284011001500289020001500304005001600319013000700335#VV12.03 440#VV12.03441#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quang Bu#KVn#50000# Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp nng cao vt l 10#Dng cho hc sinh chuyn l l uyn thi hc sinh gii v i hc#Nguyn Quang Bu, Nguyn Cnh Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a287tr.^b24cm#Sch luyn thi#Nguyn C nh Ho#286715## 00618000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000120003002000110 00420200014000530050016000670390005000830140007000880410005000951810006001000820 00400106808000500110002006700115007001600182004003700198008000500235009002600240 010000500266011001500271020001600286020000700302013000700309#VV12.03443#VV12.034 42#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Nguyn c Hng#KVn#30000#Vi?t #C101#807#^214#Cc thi tuyn sinh mn vn vo lp 10 & nhng ch thng g p#Nguyn c Hng#In ln th 5, c sa cha v b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a167tr.^b24cm#Trung hc c s# thi#286716## 00701000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020042000540030106000960070034002020040018002360080 00500254009002600259010000500285011001500290020000700305020001000312020000700322 020000700329020001400336005001300350005001200363039000500375013000700380#VV12.03 444#VV12.03445#45000#Vi?t#H419V#512.0076#^214#Hc v n tp ton i s v gii tch 11#Bin son theo sch gio khoa mi ca B Gio dc & o to. Dng cho h c sinh ban A v luyn thi i hc#L Bch Ngc (ch.b.), L Hng c#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a247tr.^b24cm#i s#Gii tch#Lp 1 1#n tp#Sch c thm#L Bch Ngc#L Hng c#KVn#286717## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020034000500030030000840070028001140040018001420080 00500160009002600165010000500191011001500196020000800211020000700219020001400226 020001500240005001600255005001100271013000700282039000700289#VV12.03446#VV12.034 47#30000#Vi?t#NH556V#807#^214#Nhng vn trng tm ng vn 12#Luyn thi cc k thi quc gia#Trn Lin Quang, Th Yn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a166tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#Sch luyn thi#Trn Lin Quang# Th Yn#286718#T.Dung## 00729000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020054000520030104001060070034002100080005002440090 02600249010000500275011001500280020000800295020002000303020000800323020000800331 020001400339020001500353005001500368005001800383013000700401039000700408#VV12.03 448#VV12.03449#57000#Vi?t#NH556B#807.6#^214#Nhng bi vn theo chun kin thc k nng ng vn 12#Gip hc sinh n thi hc k, n thi tt nghip trung hc ph thng, n thi tuyn sinh cao ng, i hc#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a312tr.^b24cm#Ng vn#Ph thng trung hc#Vn hc#Bi vn#Sch c thm#Sch luyn thi#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#286719 #T.Dung## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020058000550030029001130070013001420080005001550090 02600160010000500186011001500191020001100206020002000217020001400237005001300251 020000800264020001200272013000700284039000700291020001500298#VV12.03450#VV12.034 51#70000#Vi?t#PH561P#547.0076#^214#Phng php mi gii nhanh bi tp trc nghi m ho hu c#n luyn cc k thi quc gia# Xun Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a391tr.^b24cm#Ho hu c#Ph thng trung hc#Sch c thm# Xun Hng#Bi tp#Trc nghim#286720#T.Dung#Sch luyn thi## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020057000540030029001110070013001400080005001530090 02600158010000500184011001500189020001000204020002000214020001400234005001300248 020000800261020001200269013000700281039000700288020001500295#VV12.03452#VV12.034 53#70000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php mi gii nhanh bi tp trc nghi m ho v c#n luyn cc k thi quc gia# Xun Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a400tr.^b24cm#Ho v c#Ph thng trung hc#Sch c thm# Xun Hn g#Bi tp#Trc nghim#286721#T.Dung#Sch luyn thi## 00622000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530030037000810070021001180040018001390080 00500157009002600162010000500188011001500193020000800208020002000216020002000236 020001400256005002100270013000700291039000700298020001500305#VV12.03454#VV12.034 55#32000#Vi?t#N114T#546.076#^214#500 cu trc nghim ho hc#n thi t ti v c c k thi quc gia#Nguyn Phc Ho Tn#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2012#^a207tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Cu hi trc nghim#Sc h c thm#Nguyn Phc Ho Tn#286722#T.Dung#Sch luyn thi## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020032000540030037000860070014001230080005001370090 02600142010000500168011001500173020001000188020002000198020000700218020001400225 020001500239005001400254013000700268039000700275#VV12.03456#VV12.03457#52000#Vi ?t#L527T#428.0076#^214#Luyn thi cp tc mn ting Anh#Luyn thi i hc v cao ng khi D#Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a280tr.^b24cm#Ti ng Anh#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Lu Hong Tr#286 723#T.Dung## 00716000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510030043001110070016001540040073001700080 00500243009002600248010000500274011001500279020000800294020001400302020002000316 020000700336020001400343020001500357005001600372013000700388039000700395#VV12.03 458#VV12.03459#57000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn n thi tt nghip THPT, i hc, cao ng mn vn#Theo cu trc thi mi ca B GD & T...#Nguyn c H ng#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung cu hi m theo tinh thn thi mi#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a318tr.^b24cm#Ng vn#Vn ngh lun#Ph thng t rung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn c Hng#286724#T.Dung## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020028000520030038000800070015001180040018001330080 00500151009002600156010000500182011001500187020000500202020001600207020002000223 020001500243005001500258039000500273013000700278#VV12.03460#VV12.03461#45000#Vi ?t#PH561P#511.3#^214#Phng php kho st hm s#Luyn thi t ti, cao ng v i hc#Trn c Huyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a27 0tr.^b21cm#Ton#Kho st hm s#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Trn c Huy n#Thu#286725## 00582000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020042000560030045000980070016001430040018001590080 00500177009002600182010000500208011001500213020002000228020001400248020001400262 005001600276039000500292013000700297#VV12.03462#VV12.03463#40000#Vi?t#PH561P#51 6.23076#^214#Phng php gii ton hnh hc khng gian#Gm 4 chng vi 24 ch , gii bi tp mu#Nguyn Ngc Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a248tr.^b21cm#Hnh hc khng gian#Gii bi ton#Sch c thm#Nguyn Ngc Thu#Thu#286726## 00698000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020046000540030036001000070057001360080005001930090 02600198010000500224011001500229020000700244020000700251020001200258020001400270 00500150028400500130029900500160031200500100032800500220033803900050036001300070 0365#VV12.03464#VV12.03465#89000#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng php mi gii nhanh trc nghim vt l#Dnh cho hc sinh 12 n thi H & C#Phm c Cng (ch. b.), Cnh Ch t, Thn Thanh Sang...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a565t r.^b21cm#Vt l#Lp 12#Trc nghim#Sch c thm#Phm c Cng#Cnh Ch t#Th n Thanh Sang#L Tn Ri#Bi Trn c Anh Thi#Thu#286727## 00965000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680020020000730070070000930040 04000163008000500203009002700208010000500235011001500240015006700255021017100322 02000090049302000110050200500160051300500210052900500190055000500200056903900050 0589013000700594005001400601#VV12.03466#VV12.03467#VV12.03468#VV12.03469#99000# Vi?t#GI-108T#368#^214#Gio trnh bo him#B.s.: Nguyn Vn nh (ch.b.), Phm Th nh, Nguyn Th Hi ng...#Ti bn ln th 1, c chnh sa b sung#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2012#^a518tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Qu c dn. B mn Kinh t Bo him#Gii thiu tng quan v bo him v cc loi hnh bo him nh: Bo him x hi, bo him tht nghip, bo him y t, bo him th ng mi, bo him hng ho vn chuyn...#Bo him#Gio trnh#Nguyn Vn nh#Ng uyn Th Hi ng#T Th Thin Hng#Tn Th Thanh Huyn#Thu#286728#Phm Th nh## 00930000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050013000600020033000730030011001060070 01300117022000500130221001800135004004000153008000500193009002700198010000500225 01100150023001500420024502102260028702000180051302000130053102000110054403900050 0555013000700560005001300567#VV12.03470#VV12.03471#VV12.03472#62000#Vi?t#T406C# 512#^214#L nh Thu#Ton cao cp cho cc nh kinh t#Gio trnh#L nh Thu#P h.1#i s tuyn tnh#Ti bn ln th 3, c chnh sa b sung#^aH.#^ai hc Kin h t Quc dn#2012#^a307tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Gii thiu tm tt v ton hc: tp hp, quan h v logic suy lun. Trnh by nhng ni dung c bn ca i s tuyn tnh l: khng gian vect s hc n chiu, ma tr n v nh thc, h phng trnh tuyn tnh, dng ton phng#i s tuyn tnh# Ton cao cp#Gio trnh#Thu#286729#L nh Thy## 00862000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050013000600020033000730030011001060070 01300117022000500130221001900135004004000154008000500194009002700199010000500226 01100150023101500420024602101600028802000150044802000130046302000110047603900050 0487013000700492005001300499#VV12.03473#VV12.03474#VV12.03475#99000#Vi?t#T406C# 515#^214#L nh Thu#Ton cao cp cho cc nh kinh t#Gio trnh#L nh Thu#P h.2#Gii tch ton hc#Ti bn ln th 3, c chnh sa b sung#^aH.#^ai hc Ki nh t Quc dn#2012#^a307tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Tr nh by v hm s v gii hn, o hm v vi phn, hm s nhiu bin s, cc tr ca hm nhiu bin, tch phn, phng trnh vi phn v phng trnh sai phn#To n gii tch#Ton cao cp#Gio trnh#Thu#286730#L nh Thy## 00912000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600020034000650070055000990040041001540080 00500195009002700200010000500227011001500232015008200247021010400329020001700433 02000150045002000110046500500150047603900050049101300070049600500140050300500130 0517005001400530005001800544#VV12.03476#VV12.03477#VV12.03478#86000#Vi?t#GI-108 T#331.11#^214#Gio trnh kinh t ngun nhn lc#Trn Xun Cu, Mai Quc Chnh (c h.b.), Trn Th Thu...#Ti bn ln th 2, c chnh sa, b sung#^aH.#^ai hc K inh t Quc dn#2012#^a479tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. K hoa Kinh t v Qun l ngun nhn lc#Tng quan mn kinh t ngun nhn lc. Dn s v ngun nhn lc. Th trng lao ng. Nng sut lao ng#Kinh t lao ng#N gun nhn lc#Gio trnh#Mai Quc Chnh#Thu#286731#Trn Xun Cu#Trn Th Thu#V Hong Ngn#Nguyn Vnh Giang## 01119000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820009000538080005000620020028000670070053000950040041001480080 00500189009002700194010000500221011001500226015006400241039000500305013000700310 02103430031702000170066002000080067702000110068500500150069600500130071100500120 0724005001400736005001900750#VV12.03480#VV12.03481#VV12.03479#69000#Vi?t#GI-108 T#330.0285#^214#Gio trnh tin hc ng dng#Hn Vit Thun (ch.b.), Cao nh Thi , Bi Th Ng...#Ti bn ln th 2, c chnh sa, b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a343tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Ti n hc Kinh t#Thu#286732#Gii thiu v thng tin v vai tr ca thng tin kinh t. Cc h thng thng tin qun l v kinh t c bn. ng dng c bn ca Excel trong cc h thng thng tin kinh t. S dng c s d liu v cc hm ti chnh trong cc h thng thng tin kinh t. Phn tch v d bo trong thng tin kinh t. Cc bi ton ti u v ma trn trong kinh t#Tin hc ng dng#Kinh t#Gio t rnh#Hn Vit Thun#Cao nh Thi#Bi Th Ng#Trng Vn T#Trn Th Song Minh## 00878000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050018000750020044000930070 02300137008000500160009002700165010000500192011001500197015006900212021024500281 020001900526020000800545020001100553039000500564013000700569#VV12.03483#VV12.034 82#VV12.03484#VV12.03485#43000#Vi?t#GI-108T#338.4#^214#Trn Th Minh Ho#Gio t rnh thanh ton quc t trong du lch#Trn Th Minh Ho b.s.#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a205tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Du lch v Khch sn#Trnh by nhng kin thc v t gi hi oi. Cc iu ki n v ti chnh v tin t trong cc hp ng du lch quc t. Cc phng thc th anh ton quc t v s vn dng trong kinh doanh du lch. Cc phng tin thanh ton quc t trong du lch#Thanh ton quc t#Du lch#Gio trnh#Thu#286733## 01121000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020029000660070058000950080005001530090 02700158010000500185011001500190015005300205021038500258020001000643020000800653 02000090066102000110067000500160068100500120069700500170070900500180072600500150 0744039000500759013000700764#VV12.03486#VV12.03487#VV12.03488#95000#Vi?t#GI-108 T#343.597#^214#Gio trnh php lut kinh t#Nguyn Hp Ton (ch.b.), V Vn Ngc , Nguyn Hong Vn...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a439tr.^b24cm#TTS g hi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Lut#L lun chung v mi trng php l cho hot ng kinh doanh. Quy ch php l v thnh lp, t chc qun l v ho t ng doanh nghip, ch php l v doanh nghip t nhn v cng ty, cc hn h thc t chc v ch th kinh doanh khc. Gii thiu ni dung php lut hp n g kinh doanh, thng mi, gii quyt tranh chp trong kinh doanh v v vic cnh tranh, php lut v ph sn...#Php lut#Kinh t#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Hp Ton#V Vn Ngc#Nguyn Hong Vn#Trn Th Ho Bnh#Nguyn Th Hu#Thu#286734# # 00880000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050018000630020019000810070018001000040 04100118008000500159009002700164010000500191011001500196015004200211021028400253 020000900537020000900546020001100555039000500566013000700571#VV12.03490#VV12.034 89#VV12.03491#99000#Vi?t#QU105T#658.8#^214#Trng nh Chin#Qun tr marketing #Trng nh Chin#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a463tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Cung c p nhng kin thc c bn v hot ng qun tr marketing trong doanh nghip t qun tr thng tin marketing n qun tr chin lc marketing v qun tr cc n hm bin php marketing c th nh qun tr thng hiu, gi bn, knh phn phi v qun tr truyn thng tch hp...#Qun tr#Tip th#Gio trnh#Thu#286735## 01004000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020033000620070068000950040040001630080 00500203009002700208010000500235011001500240015007200255021020300327020000900530 02000130053902000110055200500140056300500170057700500180059400500130061200500170 0625039000500642013000700647#VV12.03492#VV12.03493#VV12.03494#99000#Vi?t#GI-108 T#658#^214#Gio trnh qun tr doanh nghip#B.s.: Ng Kim Thanh (ch.b.), Nguyn Hoi Dung, Hong Thanh Hng...#Ti bn ln th 3, c chnh sa b sung#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2012#^a487tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Qu c dn. B mn Qun tr doanh nghip#Gii thiu chung v qun tr doanh nghip. T rnh by nhng vn v ch huy v iu hnh trong qun tr doanh nghip. Qun tr kt qu kinh doanh trong doanh nghip. i mi trong qun tr doanh nghip#Q un tr#Doanh nghip#Gio trnh#Ng Kim Thanh#Nguyn Hoi Dung#Hong Thanh Hng #V Hong Nam#Nguyn Ngc ip#Thu#286736## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050018000520020011000700030012000810070035000930080 00500128009001100133010000500144011001500149020001700164020001100181020001200192 006001000204039000500214013000700219019001600226#VV12.03495#VV12.03496#116000#V i?t#H500N#895.1#^214#Mo Li Ng Ngy#H n Gaga#Tiu thuyt#Mo Li Ng Ngy ; Qunh Anh dch#^aH.#^aHng c#2012#^a555tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc #Tiu thuyt#Qunh Anh#Thu#286737#Dch Trung Quc## 00865000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020034000350290035000690070050001040080005001540090020001590100005001790110 01500184020001000199020000900209020001000218020000800228006001700236006001700253 006001400270039000500284013000700289019001000296021025700306#VV12.03497#Vi?t#C10 1T#346.402#^214#Cc thut ng hp ng thng dng#Terminologie contractuelle com mune#Dch: Nguyn Minh Hng... ; Nguyn Minh Hng h..#^aH.#^aT in Bch khoa# 2011#^a735tr.^b23cm#Php lut#Hp ng#Thut ng#Chu u#Nguyn Minh Hng#o Th Thu Hin#L Vn Nguyn#Thu#286738#Dch Php#Gii thiu v phn tch cc thut ng v hp ng, ngha v - trch nhim, hnh vi php l - s kin php l, quy phm mnh lnh v trt t cng cng, thin ch v trung thc, li v vi phm, t hit hi, bi thng thit hi - tin bi thng trong hp ng## 00980000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730050009000780020016000870030 02800103007005400131008000500185009001100190010000500201011001500206021027200221 02000090049302000110050202000100051302000040052303900040052701900090053100500160 0540006001700556006001300573006001300586013000700599#VV12.03498#VV12.03499#VV12. 03500#VV12.03501#152000#Vi?t#N557N#303.40947#^214#Kudc, N#Nc Nga - 2050#Chi n lc t ph cch tn#N. Kudc, Yu. V. Yakovts ; Dch: Nguyn Quc Thao...#^a H.#^aTh gii#2011#^a706tr.^b21cm#Trnh by cc bin php, c ch v h qu ca vic thc hin chin lc t ph cch tn ca Nga. H thng cc thay i trong bin ng mang tnh chu k, bn tnh ca x hi, s hnh thnh nn vn minh hu cng nghip nhn sinh tr tu cao v s ti sinh ca vn minh Nga#Cch tn#Chin lc#Th k 21#Nga#Th#Dch Nga#Yakovts, Yu. V#Nguyn Quc Thao# c Thnh#M ai Nht Lan#286739## 00846000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050018000490020047000670070048001140080005001620090011001670100 00500178011003000183021022500213020000800438020000900446020001100455039000400466 015005400470020001000524005001500534013000700549#VV12.03502#VV12.03503#Vi?t#L302 S#370.959736#^214#Trng Quang Hiu#Lch s gio dc th trn Thanh N 1945 - 20 10#B.s.: Trng Quang Hiu (ch.b.), Trnh Thu Bnh#^aH.#^aTh gii#2012#^a179tr. , 19tr. nh mu^b21cm#Gii thiu v vng t Thanh N, Kin Xng, Thi Bnh. Tr nh by s nghip gio dc th trn Thanh N trc Cch mng thng Tm 1945, n hng nm thng khng chin chng Php, chng M v thi k ho bnh, i mi v m ca#Lch s#Gio dc#Kin Xng#Th#TTS ghi: ng u - U ban nhn dn th t rn Thanh N#Thi Bnh#Trnh Thu Bnh#286740## 00781000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020010000470030011000570070063000680080005001310090011001360100 00500147011001500152021017300167020001600340020001600356020001200372039000400384 005001900388005001400407005001100421005001200432005001600444013000700460#VV12.03 504#VV12.03505#Vi?t#CH501H#959.714#^214#Cha Hang#Kim Sn T#B.s.: Thch Nguyn Thanh (ch.b.), Tng Minh Sn, Ng Nguyn...#^aH.#^aTh gii#2012#^a218tr.^b21cm# Khi qut v lch s, di tch, thng cnh Cha Hang - Kim Sn T, Thi Nguyn. C ha Hang qua cc thi k xy dng v pht trin. Gii thiu nhng bi th ca ng i Cha Hang#Di tch lch s#Di tch vn ho#Thi Nguyn#Th#Thch Nguyn Thanh# Tng Minh Sn#Ng Nguyn#V nh Hi#Nguyn Vn Song#286741## 00727000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730050014000780020017000920070 01400109008000500123009001100128010000500139011001500144021018100159020000800340 020002000348020001700368020000900385039000400394013000700398020000800405#VV12.03 506#VV12.03509#VV12.03507#VV12.03508#220000#Vi?t#108M#398.09597#^214#Ng c T hnh#o mu Vit Nam#Ng c Thnh#^aH.#^aTh gii#2012#^a815tr.^b24cm#Nghin c u nhng vn chung v o Mu, v tn ngng tn gio cng nh v gi tr vn ho ngh thut v gi tr vn ha Vit Nam. Cc hnh thc th mu ba min Bc , Trung, Nam#o Mu#Tn ngng dn gian#Vn ho dn gian#Vit Nam#Th#286742#Th mu## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520030034000810070028001150080005001430090 01100148010000500159011001400164006001300178006000800191039000400199019000900203 012004400212020001700256020001800273020001000291013000700301#VL12.00374#VL12.003 75#48000#Vi?t#B100T#372.21#^214#360 ming bc dn thng minh#T in bng hnh u tin cho b#Dch: Thanh Phng, Tu Vn#^aH.#^aM thut#2011#^a32tr.^b30cm#T hanh Phng#Tu Vn#THa#Dch Anh#B sch Pht trin tr tu tr em th k 21#T in hnh nh#Gio dc mu gio#Ting Anh#286743## 00595000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520030009000810070028000900080005001180090 01100123010000500134011001400139020000900153006001300162006000800175039000400183 019000900187012004400196020001700240020001000257020000700267013000700274#VL12.00 376#VL12.00377#48000#Vi?t#B100T#372.21#^214#360 ming bc dn thng minh#ng V t#Dch: Thanh Phng, Tu Vn#^aH.#^aM thut#2011#^a32tr.^b30cm#ng vt#Thanh Phng#Tu Vn#THa#Dch Anh#B sch Pht trin tr tu tr em th k 21#T in hnh nh#Ting Anh#Tr em#286744## 00591000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520030007000810070028000880080005001160090 01100121010000500132011001400137020001000151006001300161006000800174039000400182 019000900186012004400195020000700239020001700246013000700263020000700270#VL12.00 378#VL12.00379#48000#Vi?t#B100T#372.21#^214#360 ming bc dn thng minh#S m #Dch: Thanh Phng, Tu Vn#^aH.#^aM thut#2011#^a32tr.^b30cm#Ting Anh#Thanh Phng#Tu Vn#THa#Dch Anh#B sch Pht trin tr tu tr em th k 21#S m#T in hnh nh#286745#Tr em## 01078000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360020063000410070020001040080018001240090022001420100005001640110 01500169020001400184039000500198021046800203020001100671005001500682013000700697 015004100704020001000745020001500755020001800770#VL12.00380#102500#Vi?t#T103L#6 29.8#^214#Ti liu hng dn th nghim - thc hnh vi iu khin MCS-51#Phm Qu ang Tr b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip#2011#^a459tr.^b27cm#Vi iu khin#Vanh#Gii thiu cu trc chung ca m hnh vi iu khin. Trnh by s nguyn l, s mch in v nguyn l hot ng ca tt c cc khi c thi t k sn trn m hnh vi iu khin; cch thc s dng phn mm PCU Program Load er v Flash Magic lp trnh cho vi iu khin h MCS 51; cc bi th nghim m u trn vi iu khin 8051 ng dng cho mt s thit b ngoi vi nh: LED n, L ED 7 on, LED ma trn, LCD, nt nhn, cng tc, bn phm, ADC, DAC, ng c...# Th nghim#Phm Quang Tr#286746#u ba sch ghi: Khoa Cng ngh in t#Thc h nh#Sch hng dn#Vi iu khin MCS## 00971000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070084000670080005001510090018001560100 00500174011001500179021036700194020000800561020001000569005001500579039000500594 020001100599005002100610005001300631013000700644005001800651#VL12.00381#VL12.003 82#22000#Vi?t#K250T#657#^214#K ton ngn hng#B.s.: Trn Quc Dng (ch.b.), Ng uyn Thu Nha Trang, H Hng Lin, H Hu Phng Chi#^aH.#^ai hc Cn Th#2012# ^a147tr.^b30cm#Tng quan v k ton ngn hng. Gii thiu cc nguyn tc, nguyn l, nghip v c bn v k ton nghip v ngun vn, k ton nghip v tn dng v u t ti chnh di hn, k ton nghip v thanh ton vn gia cc ngn hn g, k ton nghip v ngn hng qu v thanh ton khng dng tin mt, k ton ng hip v giao dch hi oi v kinh doanh vng, bc, qu...#K ton#Ngn hng# Trn Quc Dng#Vanh#Gio trnh#Nguyn Thu Nha Trang#H Hng Lin#286747#H Hu P hng Chi## 00858000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420050022000470020031000690030012001000070056001120080005001680090 01800173010000500191011001500196015007400211021016300285020000800448020001600456 020001700472005001500489005001700504039000500521013000700526020001100533#VL12.00 383#VL12.00384#Vi?t#GI-108T#005.74#^214#Nguyn Th Thu Chung#Gio trnh tin hc chng ch B#Access 2003#Nguyn Th Thu Chung, Dng Vn Hiu, Nguyn Cng Danh #^aH.#^ai hc Cn Th#2012#^a161tr.^b30cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Kh oa Cng ngh Thng tin & Truyn thng#Gii thiu v phn mm qun tr c s d l iu quan h Microsoft Access 2003. Hng dn cch to bng, truy vn, to biu m u, macro, to bo co trong Access 2003#Tin hc#Phn mm Access#Qun tr d li u#Dng Vn Hiu#Nguyn Cng Danh#Vanh#286748#Gio trnh## 00755000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050013000450020029000580070018000870220004001052210030001090080 00500139009001800144010000500162011001500167020000800182020001500190020001100205 039000500216013000700221005001300228021022400241#VL12.00385#VL12.00386#Vi?t#T103 L#005.52#^214#L Mnh Quc#Ti liu chng ch A tin hc#L Mnh Quc b.s.#T.1#Ti n hc c bn Microsoft Word#^aH.#^ai hc Cn Th#2012#^a164tr.^b30cm#Tin hc#M icrosoft Word#Gio trnh#Vanh#286749#L Mnh Quc#Gii thiu khi qut v h th ng my tnh, h iu hnh Windows XP v phn mm son tho vn bn Microsoft Wor d. Hng dn cch chn lnh s dng; nhp, iu chnh v nh dng vn bn; x l tp tin, to bng... trong Word## 00866000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020029000570070018000860220004001042210059001080080 00500167009001800172010000500190011001500195020000800210020001500218020001100233 039000500244020001100249020000900260013000700269005001300276021026300289#VL12.00 387#VL12.00388#Vi?t#T103L#005.3#^214#L Mnh Quc#Ti liu chng ch A tin hc#L Mnh Quc b.s.#T.2#Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet v E-mail# ^aH.#^ai hc Cn Th#2012#^a164tr.^b30cm#Tin hc#Microsoft Exel#Gio trnh#Van h#Powerpoint#Internet#286750#L Mnh Quc#Gii thiu khi qut v Microsoft Exce l, Microsoft PowerPoint. Hng dn cc thao tc c bn, cch s dng hm, to bi u , thao tc trn c s d liu... trong Excel; cch to mt presentation, c c thao tc trn presentation; internet v dch v th in t...## 00882000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050016000480020019000640030036000830070046001190040039001650080 00500204009001100209010000500220011001500225021027000240020000700510020000900517 020001400526005001300540005001500553039000500568013000700573#VL12.00390#VL12.003 89#Vi?t#450H#760.09597#^214#Phan Cm Thng# ho c Vit Nam#The Ancient grap hic arts of Vietnam#Phan Cm Thng, L Quc Vit, Cung Khc Lc#Ti bn ln th 1, sa cha v b sung#^aH.#^aM thut#2012#^a255tr.^b30cm#Nghin cu v nn ho c Vit Nam, c bit qua cc tranh in khc g, khai m i sng tm linh v thng nht ca ngi Vit; cc loi hnh v th loi ho v mt s loi t ranh nh: tranh x hi v tn gio, tranh minh ho sch, tranh linh ph, tranh t hp vt...# ho#Vit Nam#Sch song ng#L Quc Vit#Cung Khc Lc#Vanh#286751 ## 00704000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050009000640020007000730030052000800290 00700132007002900139008000500168009001100173010000500184011001500189020000700204 020000700211020001400218005001300232039000500245013000700250021013300257#VN12.01 326#VN12.01328#VN12.01327#29000#Vi?t#H452A#959.752#^214#Hu Ngc#Hi An#Frequen tly asked questions about Vietnamese culture#Hi An#Ch.b.: Hu Ngc, Lady Borton #^aH.#^aTh gii#2012#^a130tr.^b18cm#Ph c#Hi An#Sch song ng#Borton, Lady#va nh#286752#Gii thiu v lch s Hi An, ngun gc ph c Hi An v nhng khm ph v kin trc, mn n c sn v thng thc m nhc... y## 00821000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540050008000590020012000670070033000790080005001120090 01100117010000500128011001500133020002000148020000800168020000900176005001800185 039000500203021030700208013000700515020000900522#VN12.01330#VN12.01329#VN12.0133 1#Vi?t#B100M#398.09597#^214#L Thao#36 gi ng#B.s.: L Thao, Nguyn Trung Dng #^aH.#^aTh gii#2011#^a157tr.^b15cm#Tn ngng dn gian#o Mu#Vit Nam#Nguyn Trung Dng#H.H#Gii thiu v h thng thn linh, khng gian th t, nghi l l n ng, trang phc, l c, m nhc, v o, nghi thc tn nhang thnh mu, v th nh mu Liu Hnh, gi hu Trn triu, cc v Quan ln, t v Chu b, t ph n g Hong, t v Thnh c, Thnh cu v nghi thc ra ng m ph ca o Mu Vit Nam#286753#Ln ng## 00760000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620050009000670020017000760290020000930070 05900113008000500172009001100177010000500188011001400193020002100207020000400228 02000090023202000140024100500130025503900050026801300070027300600100028000600110 0290021012100301#VN12.01332#VN12.01333#VN12.01334#19000#Vi?t#CH460T#390.09597#^ 214#Hu Ngc#Ch truyn thng#Traditional markets#Ch.b.: Hu Ngc, Lady Borton ; Dch: Thanh Mai, Hng Lin#^aH.#^aTh gii#2011#^a75tr.^b18cm#Vn ho truyn t hng#Ch#Vit Nam#Sch song ng#Borton, Lady#H.H#286754#Thanh Mai#Hng Lin#Gi i thiu ton din v ch truyn thng Vit Nam: nhng thng gia u tin, ch lu i nht, c im ca ch c...## 00883000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020014000530080005000670090011000720100005000830110 01400088021044300102020001000545020000900555020000900564020001400573020001800587 039000500605013000700610#VN12.01335#VN12.01336#12000#Vi?t#L504#343.597#^214#Lu t o lng#^aH.#^aHng c#2012#^a48tr.^b19cm#Trnh by mt s quy nh chung v quy nh c th ca php lut v n v o, chun o lng, phng tin o, ph duyt mu, kim nh, hiu chun, th nghim phng tin o, chun o lng, p hp o v lng ca hng ng gi sn, quyn v ngha v ca t chc, c nhn tr ong hot ng o lng, kim tra, thanh tra, x l vi phm php lut v o lng , trch nhim qun l nh nc v o lng v cc iu khon thi hnh trong Lut o lng#Php lut#o lng#Vit Nam#Lut o lng#Vn bn php lut#H.H#28675 5## 00944000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530080005000650090011000700100005000810110 01400086021052900100020001000629020001200639020000900651020001800660039000500678 013000700683#VN12.01337#VN12.01338#12000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lut t co#^a H.#^aHng c#2012#^a48tr.^b19cm#Trnh by mt s quy nh ca php lut v quy n, ngha v ca ngi t co, ngi b t co v ngi gii quyt t co, vic g ii quyt t co i vi hnh vi vi phm php lut ca cn b, cng chc, vin c hc trong vic thc hin nhim v, cng v v i vi hnh vi vi phm php lut v qun l nh nc trong cc lnh vc, vn bo v ngi t co v trch nhi m ca c quan, t chc trong vic qun l cng tc gii quyt t co, khen thn g v x l vi phm, nhng quy nh chung v iu khon thi hnh trong Lut t c o#Php lut#Lut t co#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#286756## 00838000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090011000730100005000840110 01400089021041700103020001000520020001500530020000900545020001800554039000500572 013000700577#VN12.01340#VN12.01339#14000#Vi?t#L504K#347.597#^214#Lut khiu ni #^aH.#^aHng c#2012#^a56tr.^b19cm#Trnh by mt s qui nh chung v qui nh c th ca php lut v khiu ni quyt nh hnh chnh, hnh vi hnh chnh, gi i quyt khiu ni, khiu ni, gii quyt khiu ni quyt nh k lut k lut c n b, cng chc, vic t chc tip cng dn, trch nhim ca c quan, t chc, c nhn c thm quyn trong vic qun l cng tc gii quyt khiu ni, x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong Lut khiu ni#Php lut#Lut khiu ni#Vi t Nam#Vn bn php lut#H.H#286757## 00694000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020013000530080005000660090011000710100005000820110 01400087021025700101020001000358020000800368020000900376020001300385020001800398 013000700416039000500423#VN12.01341#VN12.01342#10000#Vi?t#L504L#344.597#^214#Lu t lu tr#^aH.#^aHng c#2012#^a40tr.^b19cm#Trnh by mt s qui nh chung v qui nh c th ca php lut v thu thp, bo qun, thng k, s dng ti liu lu tr, hu ti liu ht gi tr, o to, bi dng nghip v lu tr, hot ng dch v lu tr, qun l v lu tr v iu khon thi hnh#Php lut#Lu tr #Vit Nam#Lut lu tr#Vn bn php lut#286758#H.H## 00744000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020012000520080005000640090011000690100005000800110 01400085021031100099020001000410020000700420020000900427020001200436020001800448 013000700466039000500473#VN12.01343#VN12.01344#7000#Vi?t#L504C#343.597#^214#Lu t c yu#^aH.#^aHng c#2012#^a28tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut c yu vi cc ni dung v hot ng mt m bo v thng tin b mt nh nc, nhim v, quyn hn, t chc ca lc lng c yu, ngi lm vic trong t chc c yu v ch , chnh sch i vi ngi lm vic trong t chc c yu, cng cc quy n h chung v cc iu khon thi hnh#Php lut#C yu#Vit Nam#Lut c yu#Vn bn php lut#286759#H.H##