00708000000000313000450004100050000080800050000503900050001000200490001500300410 00640050015001050050018001200050017001380070052001550080018002070090035002250100 00500260011001500265082000800280013000700288014000700295026001100302026001100313 181000600324020000900330020001500339020000700354020001900361020001400380#Vi?t#^2 14#oanh#Cu trc cc dng thi trc nghim sinh hc 12#n luyn thi t ti, i hc v cao ng#L Thanh Phc#Trn Th Hng Nga#ng Th H Ngn#L Thanh Ph c, Trn Th Hng Nga, ng Th H Ngn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a382tr.^b24cm#576.076#271806#59500#VV11.01630#VV11.01631#C12 5T#Sinh hc#Sch luyn thi#Lp 12# thi trc nghim#Sch c thm## 00714000000000325000450004100050000080800050000503900050001000200450001500300410 00600050017001010050013001180050015001310050012001460070060001580080018002180090 03500236010000500271011001500276082000700291013000700298014000700305026001100312 02600110032318100060033402000050034002000150034502000070036002000070036702000140 0374#Vi?t#^214#oanh#Cu trc cc dng thi t lun mn ton 12#n luyn thi t ti, i hc v cao ng#Nguyn Tn Trung#ng Cm H#Nguyn Vn Anh#L Th Oa nh#Nguyn Tn Trung, ng Cm H, Nguyn Vn Anh, L Th Oanh#^aTp. H Ch Minh #^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a334tr.^b24cm#510.76#271807#52500#VV1 1.01632#VV11.01633#C125T#Ton#Sch luyn thi#Lp 12# thi#Sch c thm## 00751000000000325000450004100050000080800050000503900050001000200480001500300410 00630050017001040050015001210050017001360050017001530070069001700080018002390090 03500257010000500292011001500297082000800312013000700320014000700327026001100334 02600110034518100060035602000080036202000150037002000070038502000190039202000140 0411#Vi?t#^214#oanh#Cu trc cc dng thi trc nghim ho hc 12#n luyn thi t ti, i hc v cao ng#Nguyn Nam Khnh#Trn Thanh Nga#Trn Th Vn Anh#Ng uyn Xun Tun#Nguyn Nam Khnh, Trn Thanh Nga, Trn Th Vn Anh, Nguyn Xun T un#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a359tr.^b24cm#546 .076#271808#55500#VV11.01634#VV11.01635#C125T#Ho hc#Sch luyn thi#Lp 12# thi trc nghim#Sch c thm## 00743000000000325000450004100050000080800050000503900050001000200470001500300410 00620050016001030050013001190050016001320050018001480070066001660080018002320090 03500250010000500285011001500290082000800305013000700313014000700320026001100327 02600110033818100060034902000070035502000150036202000070037702000190038402000140 0403#Vi?t#^214#oanh#Cu trc cc dng thi trc nghim vt l 12#n luyn thi t ti, i hc v cao ng#Nguyn Xun Sn#L Thanh Nga#Trn Khc Ngha#Nguyn Trng Tun#Nguyn Xun Sn, L Thanh Nga, Trn Khc Ngha, Nguyn Trng Tun#^aT p. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a367tr.^b24cm#530.076#27 1809#57500#VV11.01636#VV11.01637#C125T#Vt l#Sch luyn thi#Lp 12# thi trc nghim#Sch c thm## 00671000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200770001500300610 00920050014001530070014001670080018001810090035001990100005002340110015002390820 00800254013000700262014000700269026001100276026001100287181000600298020000900304 020001500313020000700328020000800335020001400343020001200357#Vi?t#^214#oanh#Cc dng in hnh v phng php gii nhanh bi tp trc nghim sinh hc 12#n luy n thi tt nghip THPT, tuyn sinh i hc v cao ng#L Quang Ngh#L Quang Ngh #^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a406tr.^b24cm#576.0 76#271810#63500#VV11.01638#VV11.01639#C101D#Sinh hc#Sch luyn thi#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Trc nghim## 00657000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200660001500300600 00810050023001410070023001640080018001870090035002050100005002400110015002450820 00800260013000700268014000700275026001100282026001100293181000600304020000900310 020001500319020000700334020001400341020001200355#Vi?t#^214#oanh#Kin thc chi ti t v phng php lm bi trc nghim sinh hc 12#n thi hc sinh gii, luyn th i t ti, i hc v cao ng#Nguyn Lm Quang Thoi#Nguyn Lm Quang Thoi#^aTp . H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a359tr.^b24cm#576.076#271 811#54500#VV11.01643#VV11.01642#K305T#Sinh hc#Sch luyn thi#Lp 12#Sch c t hm#Trc nghim## 00621000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200650001500300410 00800050012001210070012001330080018001450090035001630100005001980110015002030820 00800218013000700226014000700233026001100240026001100251181000600262020000800268 020001500276020000700291020001900298020001400317#Vi?t#^214#oanh#Suy lun v ph ng php gii nhanh thi trc nghim ho hc 12#n luyn thi t ti, i hc v cao ng#L Tn Din#L Tn Din#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a312tr.^b24cm#546.076#271812#46500#VV11.01641#VV11.01640#S523L#Ho hc#Sch luyn thi#Lp 12# thi trc nghim#Sch c thm## 00681000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200440001500301160 00590050017001750070017001920080018002090090035002270100005002620110015002670820 00900282013000700291014000700298026001100305026001100316181000600327020001000333 020001500343020000700358020001200365020001400377#Vi?t#^214#oanh#Ti liu luyn t hi trc nghim ting Anh 12#n luyn thi t ti, i hc v cao ng : Bin son theo chng trnh mi dnh cho hc sinh ban c bn v nng cao#L nh Bo Quc #L nh Bo Quc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a47 0tr.^b24cm#428.0076#271813#69500#VV11.01644#VV11.01645#T103L#Ting Anh#Sch luy n thi#Lp 12#Trc nghim#Sch c thm## 00845000000000277000450004100050000080800050000503900050001000200360001500500160 00510070016000670080018000830090035001010100005001360110015001410150069001560820 00600225013000700231014000700238026001100245026001100256181000600267020001900273 020001100292020001800303021024600321#Vi?t#^214#oanh#L thuyt xc sut v thng k ton#Hong Ngc Nhm#Hong Ngc Nhm#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a296tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Min h. Khoa Ton Thng k#519.2#271814#25000#VV11.01646#VV11.01647#L600T#L thuyt xc sut#Gio trnh#Thng k ton hc#Cung cp cc kin thc c bn v xc sut ca bin c v cc cng thc tnh xc sut; i lng ngu nhin v phn phi x c sut; mt s qui lut phn phi xc sut thng dng; i lng ngu nhin hai chiu - hm ca cc i lng bin thin...## 00845000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200120001500500130 00270070013000400040018000530080018000710090035000890100005001240110015001290150 06900144082000400213013000700217014000700224026001100231026001100242181000600253 020001100259020001200270020000700282020000500289021024900294#Vi?t#^214#oanh#Ton bn #Trn Tn Lc#Trn Tn Lc#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a163tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H C h Minh. Trng i hc Bch khoa#526#271815#19000#VV11.01648#VV11.01649#T406B# Gio trnh#Ton bn #Bn #Ton#L lun chung v li chiu bn v phn lo i li chiu bn . Gii thiu cc li chiu c bn v mt s li chiu khc . Trnh t tnh ton v dng li chiu bn . Nguyn tc nhn dng v chn l i chiu bn . Khi nim v lng gic cu## 00782000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200180001500500120 00330070012000450040018000570080018000750090035000930100005001280110015001330150 06900148082000600217013000700223014000700230026001100237026001100248181000700259 020000900266020001100275020000900286020000900295021017600304#Vi?t#^214#oanh#Thi t k thi cng#L Vn Kim#L Vn Kim#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a212tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#624.1#271816#22000#VV11.01650#VV11.01651# TH308K#Xy dng#Gio trnh#Thit k#Thi cng#Trnh by cc phng php thit k t chc thi cng xy dng thng thng nh thi cng t, thi cng b tng, thi c ng lp ghp, thit k in, nc v mt bng cng trng...## 00869000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200220001500500130 00370070013000500080018000630090035000810100005001160110015001210150069001360820 00400205013000700209014000700216026001100223026001100234181000600245020000400251 020001000255020001100265020001100276020001400287021026600301#Vi?t#^214#oanh#Hon tt sn phm dt#o Duy Thi#o Duy Thi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a246tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#677#271817#21000#VV11.01652#VV11.01653#H406T#Dt#Cng ngh#Gio trnh#Hon thin#Cng ngh dt#Trnh by cng ngh hon tt sn phm dt, giai on cui cng trong sn xut vi bao gm hon tt bn gi np, hon t t to tnh tin nghi, v tnh bo v, hon tt tch nh bn, hon tt chm bt la, hon tt b mt vi, hon tt cu trc vi v hon tt kt hp## 00901000000000313000450004100050000080800050000503900050001000200580001500500170 00730050015000900050012001050070054001170040018001710080018001890090035002070100 00500242011001500247015006900262082000600331013000700337014000700344026001100351 026001100362181000600373020001300379020001100392020001100403021017300414#Vi?t#^2 14#oanh#Cc phng php th nghim hin trng trong a k thut#Nguyn Mnh Th u#Nguyn Vit K#u Vn Ng#Nguyn Mnh Thu (ch.b.), Nguyn Vit K, u Vn Ng#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011# ^a151tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch k hoa#624.1#271818#16000#VV11.01654#VV11.01655#C101P#a k thut#Th nghim#Gio trnh#Trnh by cc phng php tin hnh th nghim xc nh khi lng th tch ca t, xc nh bn ca t, c trng bin dng ca t, c trng c l ca nn ng## 00778000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200190001500500150 00340070015000490040018000640080018000820090035001000100005001350110015001400150 06900155082000600224013000700230014000700237026001100244026001100255181000700266 020000900273020000700282020001100289020000600300021017000306#Vi?t#^214#oanh#Trc a i cng#Nguyn Tn Lc#Nguyn Tn Lc#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh #^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a196tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc g ia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#526.3#271819#20000#VV11.01657#VV11 .01656#TR113#Trc a#Bn #Gio trnh#o v#Gii thiu bn a hnh v ph ng php tnh ton trc a. Thit b v k thut o cc yu t c bn. Lp l i khng ch trc a v o v a hnh. Trc a p dng## 00820000000000289000450004100050000080800050000503900050001000200400001500500150 00550070015000700040018000850080018001030090035001210100005001560110015001610150 06900176082000900245013000700254014000700261026001100268026001100279181000600290 020001300296020000800309020001100317021020200328#Vi?t#^214#oanh#Tuyn tp bi t p mch in t tng t#L Tin Thng#L Tin Thng#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a213tr.^b24cm#TTS ghi: i h c Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#621.3815#271820#22000#VV1 1.01658#VV11.01659#T527T#Mch in t#Bi tp#Gio trnh#Cc bi tp n luyn ki n thc v phn tch v tnh ton cc mch in t da vo thng s Hybrid nh p hn tch mch diode, mch transistor, n nh phn cc, khuych i cng sut tu yn tnh m tn...## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050013000440020005000570030011000620070013000730220004000862210 01800090008001800108009001100126010000500137011001500142020001700157020000900174 020002700183039000500210013000700215005001300222#VV11.01660#43000#Vi?t#ZM203#89 5.92234#^214#Bi Ch Vinh#ZMen#Truyn di#Bi Ch Vinh#T.3#Kip sau ca ZMen#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a211tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k hoa hc vin tng#oanh#271821#Bi Ch Vinh## 00668000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200050027022100160027500600100029100800180030100900110031901000050033001300070 0335#VV11.01661#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#oanh#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.71#Mi ho mc mt#Trn Vnh#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2011#271822## 00567000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050019000520020042000710070046001130080018001590090 01100177010000500188011001400193019001200207020001800219020000700237020001200244 006002100256039000500277013000700282#VV11.01662#VV11.01663#39000#Vi?t#NH556C#89 1.8#^214#Grabowski, Andrzej#Nhng cuc phiu lu ca t hon ng nguy#Andrzej Gr abowski ; Nguyn Th Thanh Th dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a76tr.^b2 3cm#Dch Ba Lan#Vn hc thiu nhi#Ba Lan#Truyn ngn#Nguyn Th Thanh Th#oanh#2 71823## 00629000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290020018000360030013000540070044000670220005001110080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000500298041000500303013000700308#VV11.01 664#TH121#895.1#^214#17000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Q uyn ; Tuyt Nhung dch#T.17#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#oanh#Vi?t#271824## 00892000000000277000450002600110000002600110001102000110002202000090003301400070 00420410005000491810007000540820007000618080005000680050013000730020026000860030 08300112007001300195008001800208009002600226010000500252011001500257039000500272 013000700277021032000284020001000604#VV11.01665#VV11.01666#Thn thuc#Vit Nam#7 0000#Vi?t#NH556T#610.92#^214#ng Kim Sn#Nhng thin thn o trng#Chn dung n gi thy thuc v cu chuyn ngh qua ngi bt ca mt phng vin y t#ng Kim Sn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Bo Tui tr#2011#^a308tr.^b21cm#oanh#271825 #Vit v chn dung nhng ngi thy thuc mt i tn tu vi ngh v bnh nhn, c ngi l mt nh khoa hc say m v qun mnh, c ngi sng v lm vic vi tinh thn ca ngi lnh, c ngi cha cht sc quyt on v tinh thn trch nhim ca nh qun l, c ngi gn b vi nh thng nh chnh ngi nh mnh... #Chn dung## 00937000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000080003301400070 00410410005000481810006000530820006000598080005000650050020000700020061000900070 04800151008001800199009001100217010000500228011001500233019001000248039000500258 021033200263020001300595013000700608006001000615006001000625#VV11.01667#VV11.016 68#VV11.01669#Kinh t#46000#Vi?t#T406C#338.9#^214#Guillochon, Bernard#Ton cu ho - Duy nht mt hnh tinh, nhiu d n khc nhau#Bernard Guillochon ; Dch: N gn ip, Thu Trang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a154tr.^b21cm#Dch Php#o anh#Gii thiu ton cnh cc kha cnh phc tp v tri ngc trong qu trnh to n cu ho cc nn kinh t nh vn kinh t cc doanh nghip v s di chuyn k inh t; vn cnh tranh tin lng v bt bnh ng; ch ngha t do v quyn lc cng cng; s tng quan lc lng v hp tc gia cc quc gia, cng ty a quc gia v WTO#Ton cu ho#271826#Ngn ip#Thu Trang## 00799000000000277000450002600110000002600110001102000070002202000090002901400070 00380410005000451810006000500820006000568080005000620050018000670020067000850070 03600152008001800188009001100206010000500217011001500222019001000237039000500247 021025000252006001200502013000700514#VV11.01670#VV11.01671#Dn s#Th gii#48000 #Vi?t#D121S#304.6#^214#Rollet, Catherine#Dn s th gii - 6,5 t ngi v s l bao nhiu trong tng lai?#Catherine Rollet ; Cnh Nguyn dch#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2011#^a166tr.^b21cm#Dch Php#oanh#Nu ln hin tng ra tng dn s nhanh chng trn th gii, ch ra tnh phc tp ca s gia tng dn s hin t i v trong tng lai. Phn tch nguyn nhn ca s gia tng dn s v nhng bi hc ca qu kh c th ngh n mt tng lai tt hn#Cnh Nguyn#271827## 00619000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070021000860080018001070090011001250100 00500136011001500141020000800156020001200164020001300176039000500189019000500194 021011900199006001600318013000700334#VV11.01672#VV11.01673#37000#Vi?t#H428#388 #^214#Hi p v nhng phng tin vn ti#Trnh Huy Triu dch#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2011#^a159tr.^b23cm#Vn ti#Phng tin#Sch hi p#oanh#Dch#Gii p nhng cu hi lin quan n cc phng tin vn ti nh xe p, xe gn my, t, tu ho, my bay, tu thuyn#Trnh Huy Triu#271828## 00647000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820008000438080005000510020043000560070015000990080018001140090026001320100 00500158011001500163020000800178020000700186039000500193005001500198021013100213 020001000344020000800354013000700362#VV11.01674#VV11.01675#120000#Vi?t#GI-106S# 959.747#^214#Giang sn Vit Nam y: Non nc Qung Tr#Nguyn nh T#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a519tr.^b24cm#Lch s#a l#oanh#Nguy n nh T#Gii thiu v lch s, iu kin t nhin, con ngi, truyn thng cc h mng v i sng vn ho tn ngng ca vng t Qung Tr#Qung Tr#Vn ho#2 71829## 00727000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050009000530020047000620070009001090220004001180080 01800122009003500140010000500175011001500180021020700195020001700402020000900419 039000500428013000700433005000900440#VV11.01676#VV11.01677#15000#Vi?t#V250K#378 .597#^214#Phm Ph#V khun mt mi ca gio dc i hc Vit Nam#Phm Ph#T.2#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a482tr.^b24cm#Gm cc bi bo co, kin ngh, tham lun, phn bin v tr li phng vn ca tc gi v cc nguyn l mi, chnh sch mi, ti chnh v qun tr... ca gio dc i h c Vit Nam trong bi cnh ton cu ho#Gio dc i hc#Vit Nam#oanh#271830#Ph m Ph## 00888000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820008000458080005000530020033000580070040000910080005001310090019001360100 00500155011001500160020001300175020001100188039000500199005001600204021029000220 005001500510020000900525015005700534013000700591#VV11.01678#VV11.01679#VV11.0168 0#70000#Vi?t#345.597#^214#Gio trnh lut hnh s Vit Nam#Nguyn Ngc Anh (ch. b.), c Hng H#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a407tr.^b24cm#Lut hnh s#Gi o trnh#oanh#Nguyn Ngc Anh#Gii thiu cc khi nim, nhim v v cc nguyn t c c bn ca Lut hnh s. Khi nim, cu to v hiu lc ca o lut hnh s V it Nam. Ti phm v cu thnh ti phm. Mt khch quan ca ti phm. Ch th c a ti phm v thn nhn ngi phm ti... v cc vn lin quan n ti phm# c Hng H#Vit Nam#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni# 271831## 00822000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020022000570070036000790080005001150090019001200100 00500139011001500144020001700159020000300176039000500179021025300184005001100437 005001100448020000900459005000900468005001200477005001200489013000700501#VV11.01 681#VV11.01682#36500#Vi?t#NG404T#895.922803#^214#Ngoi tnh thm t k#Vng Li nh, Hong Nhn, Phi Tiu...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a215tr.^b21cm#Vn hc hin i#K#oanh#Ghi li nhng s kin, tnh tit cu chuyn m cc thm t k l i l gii mt phn v nhng s ghen tung k quc, nhng khm ph bt ng v m t ngn l cch ngoi tnh trong x hi hin i, cng nh nhng vn phc tp xoay quanh cuc sng gia nh#Vng Linh#Hong Nhn#Vit Nam#Phi Tiu#Hong Thn g#Hng Giang#271832## 00556000000000277000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020019000380030012000570070053000690080005001220090019001270100005001460110 01500151020001700166020001200183039000500195019001600200005001200216006001500228 006001700243020001100260013000700271#VV11.01684#VV11.01683#Vi?t#895.1#^214#Thi i Khi Mng#Tiu thuyt#Vng An c ; Dch: Luyn Xun Thu, Nguyn Hu Quang#^ aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a438tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#oanh#Dc h Trung Quc#Vng An c#Luyn Xun Thu#Nguyn Hu Quang#Trung Quc#271833## 00816000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020035000550070013000900080005001030090019001080100 00500127011002600132020000800158020002000166039000500186005001300191021025600204 020006200460020000900522013000700531#VV11.01685#VV11.01686#52000#Vi?t#TR121#95 9.7092#^214#Trn ng Ninh "Bao Cng Vit Nam"#Nguyn Thanh#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a300tr., 16tr. nh^b21cm#Tiu s#Hot ng cch mng#oanh#Nguyn Thanh #Tp hp nhng bi vit k v cuc i hot ng cch mng ca ng ch Trn n g Ninh - mt con ngi ca ng ca Cch mng, ngi c tnh t chc cao, on k t v i ngha, con ngi ca cng l v l phi, lun thm nhun t tng nhn vn H Ch Minh#Trn ng Ninh, Nh hot ng cch mng (1910-1955), Vit Nam#V it Nam#271834## 00745000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070033000670220006001000050010001060050 00900116005000900125005001000134005001100144008000500155009001900160010000500179 01100140018401200180019802101470021602000140036302000090037702000090038603900050 0395013000700400#VV11.01687#VV11.01688#10000#Vi?t#A105N#363.4#^214#An ninh trt t#ng Thi, Hng V, Bo Bnh...#T.218#ng Thi#Hng V#Bo Bnh#Hng Qun #Tun Thanh#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm cc phng s cp ti nhng t nn x hi nh tng tin, git ngi, ma tu, cp ca... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st#T nn x hi#Vit N am#Phng s#oanh#271835## 00758000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070040000670220006001070050010001130050 01500123005001000138005001100148005001000159008000500169009001900174010000500193 01100140019801200180021202101460023002000140037602000090039002000090039903900050 0408013000700413#VV11.01689#VV11.01690#20000#Vi?t#A105N#363.4#^214#An ninh trt t#Hn Phong, Phan Vn Lng, Cng Tun...#T.219#Hn Phong#Phan Vn Lng#Cng Tun#Ngn Giang#K Phng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chu yn #Gm cc phng s cp ti nhng t nn x hi nh trm cp, bt cc, t ng tin, cp ca... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#oanh#271836## 00759000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020067000500070047001170080005001640090019001690100005001880110 01500193020000800208020001100216039000500227005001400232021015200246020003000398 005001300428005001200441013000700453020000900460#VV11.01691#VV11.01692#Vi?t#NH10 0X#070.509597#^214#Nh xut bn Cng an nhn dn 30 nm mt chng ng (1981 - 2011)#B.s.: Phan Vn Thm, Bi Anh Tun, M Duy Qun#^aH.#^aCng an nhn dn#201 1#^a351tr.^b21cm#Lch s#Pht trin#oanh#Phan Vn Thm#Gii thiu qu trnh xy dng, trng thnh v pht trin ca nh xut bn cng an nhn dn trong 30 nm qua v nh hng hot ng trong thi gia ti#Nh xut bn Cng an Nhn dn#Bi Anh Tun#M Duy Qun#271837#Vit Nam## 00514000000000289000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000110 00500140007000610410005000681810005000730820006000788080005000840050007000890020 00500096003001100101007002700112008000500139009001900144010000500163011001500168 019001600183039000500199006001300204013000700217#VV11.01693#VV11.01694#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn va#33500#Vi?t#S455#895.1#^214#D Hoa#Sng#Truyn va #D Hoa ; V Cng Hoan dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a191tr.^b21cm#Dch Tru ng Quc#oanh#V Cng Hoan#271838## 00841000000000277000450002600110000002600110001102000170002204100050003918100060 00440820006000508080005000560050015000610020052000760030017001280070015001450080 00500160009001900165010000500184011001500189039000500204021031000209020001600519 020001200535020000900547013000700556#VV11.01695#VV11.01696#Sch chuyn kho#Vi?t #H411#364.4#^214#Bi Minh Trung#Hot ng phng nga v iu tra ti phm v ma tu#Sch chuyn kho#Bi Minh Trung#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a350tr.^b21cm #oanh#Tng quan tnh hnh ti phm v ma tu v h thng t chc kim sot ma tu . Nhng vn c bn v ma tu v cch nhn bit cht ma tu. Phi hp lc l ng trong u tranh chng ti phm v ma tu. Hot ng phng nga v iu tra c c ti phm v ma tu. u tranh chng ra tin do phm ti v ma tu m c#Ti phm ma tu#Phng chng#iu tra#271839## 00874000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050020000440020045000640030017001090070046001260080005001720090 01900177010000500196011001500201020000700216020001700223005001700240039000500257 013000700262021031100269020001600580#VV11.01697#VV11.01698#Vi?t#113#364.3#^214 #Hong Th Bch Ngc#c im tm l ca ngi phm ti v ma tu#Sch chuyn kh o#Hong Th Bch Ngc (ch.b.), Nguyn Nh Chin#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a 255tr.^b21cm#Tm l#Sch chuyn kho#Nguyn Nh Chin#oanh#271840#Gii thiu mt s ni dung c bn ca ti phm v ma tu, tnh trng s dng tri php cht ma tu. c im tm l, nhn cch ngi s dng tri php cht ma tu, s tc n g ca ma tu n s pht trin lch lc v suy thoi nhn cch c nhn. Phng h ng phng nga tnh trng s dng tri php cht ma tu#Ti phm ma tu## 00764000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050018000510020033000690070046001020080009001480090 01900157010000500176011001500181039000400196013000700200019000500207006001700212 021021100229020001500440020000900455020001000464#VV11.01700#VV11.01699#100000#V i?t#NG527L#230#^214#Ratzinger, Joseph#Nguyn l ca thn hc cng gio#Joseph Ra tzinger ; Nguyn Lut Khoa bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a462tr.^b 24cm#Mai#271841#Dch#Nguyn Lut Khoa#Trnh by v tng quan gia b cc v ni dung c tin Kit. B cc, ni dung v nhng thi , nguyn l chnh thc ca o cng gio; c tin v lch s; b cc ca thn hc v yu t nhn hc trong thn hc#o Thin cha#Thn hc#Nguyn l## 00515000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020020000580030004000780070021000820080018001030090 03500121010000500156011001500161020001700176020000900193020000400202005000900206 039000400215005001100219013000700230#VV11.01702#VV11.01701#39000#Vi?t#KH115T#89 5.9221008#^214#Khn trng tnh yu#Th#Trn Tuyn, Kim Dung#^aTp. H Ch Minh#^a Vn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a115tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Kim Dung#Mai#Trn Tuyn#271842## 00679000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020021000510030055000720070051001270080018001780090035001960100 00500231011001500236020001700251020000900268020001200277005001700289005001900306 005001000325005001700335005001400352039000400366013000700370#VV11.01703#VV11.017 04#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn hay 2010#Cuc thi truyn ngn trn T p ch tip th v gia nh#Trn Nguyt Minh, V Th Huyn Trang, T c An...#^ aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a243tr.^b23cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Trn Nguyt Minh#V Th Huyn Trang#T c An#Trn Huyn Trang#Phm Vn Ninh#Mai#271843## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020009000570030004000660070021000700080018000910090 03500109010000500144011001500149020001700164020000900181020000400190005001000194 039000400204005001000208013000700218#VV11.01705#VV11.01706#40000#Vi?t#T312#895 .9221008#^214#Tnh i#Th#Trc Bnh, Xun Liu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a175tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Xun Liu #Mai#Trc Bnh#271844## 00769000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200120 00358080005000470050015000520020013000670030066000800070015001460080018001610090 03500179010000500214011002600219039000400245013000700249021018000256020000800436 020000800444020000900452020000900461020000900470#VV11.01707#VV11.01708#Vi?t#GI-1 00B#929.0959772#^214#Dng Cng c#Gia Bnh xa#Lc s tc h Dng v s hnh thnh lng Gia Bnh tnh Ty Ninh#Dng Cng c#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a219tr., 24tr. nh^b21cm#Mai#271845#Gii thiu s l c v tc Dng v s hnh thnh lng Gia Bnh, tnh Ty Ninh. Mt vi ng gp ca h Dng cho cng ng qua cc thi k v cc cu chuyn lin quan n h D ng#Lch s#Dng h#Gia Bnh#Ty Ninh#H Dng## 00709000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020017000650030010000820070055000920220 00500147008000900152009001900161010000500180011001500185012002600200021014500226 020000900371020000900380020000700389039000400396013000700400#VV11.01709#VV11.017 10#25000#Vi?t#C430#294.3#^214#Thch Nht T#Con ng an vui#o & i#Thch N ht T ; Hiu chnh: Diu Thu, Gic Minh Duyn#T.14#^aC Mau#^aNxb. Phng ng #2010#^a167tr.^b20cm#T sch o Pht ngy nay#Gm nhng trit l v s an vui c a nh Pht khuyn rn chng ta phi bit hnh an vui, sng lc quan, bit chia s, vt qua kh au, s hi...#o Pht#Trit l#An vui#Mai#271846## 00441000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050010000470020010000570070010000670080018000770090035000950100 00500130011001500135020001700150020000900167020001200176039000400188013000700192 #VV11.01711#VV11.01712#Vi?t#312M#895.9223#^214#Cng Minh#nh mnh#Cng Minh#^a Tp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a114tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#271847## 00691000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002900200180 00340030004000520070042000560220004000980080018001020090027001200100005001470110 01400152015007200166020001700238020000900255020000400264005000700268005001600275 00500120029100500090030300500060031203900040031808200120032280800050033400500070 0339013000700346#VV11.01713#VV11.01714#25000#Vi?t#Hng sc Cn Th#Th#Trn H ng Trang, Hoi Phng, Hng nh...#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch M inh#2010#^a85tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th ca Bi Hu Ngha. Qun Bnh Thu - Tp. Cn Th#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#L Anh#Trn Hng Trang#Hoi Phng# Hng nh#Vn A#Mai#895.9221008#^214#L Anh#271848## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050020000550020017000750030004000920070020000960080 01800116009003500134010000500169011001400174020001700188020000900205020000400214 039000400218013000700222#VV11.01715#VV11.01716#28000#Vi?t#B116Q#895.92214#^214# Phan Th Lin Giang#Bng qua ni nh#Th#Phan Th Lin Giang#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a79tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Mai#271849## 00640000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020018000650070013000830080018000960090 03500114010000500149011001400154020000700168020000800175039000400183013000700187 020000700194020000800201021015300209#VV11.01717#VV11.01718#22000#Vi?t#W109T#914 .38#^214#L Thanh Hi#Warszawa thn yu#L Thanh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a69tr.^b20cm#Ba Lan#Tp vn#Mai#271850#a l#Du lch#Gii thiu v Warszawa thnh ph ca Ba Lan vi c im a l, dn c, d u lch, tp qun sinh hot v nhng suy ngh ca tc gi vit v thnh ph ny## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020022000680030017000900070013001070080 01800120009003500138010000500173011002500178020001700203020000900220020001200229 039000400241013000700245020000300252015003500255#VN11.00587#VN11.00588#50000#Vi ?t#NG558V#895.9223#^214#Nguyn Thanh#Ngi v hai ln ci#Tp truyn v k#Nguy n Thanh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a155tr., 2tr . nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#271851#K#Tn tht tc gi : Nguyn Tn Thnh## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050007000540020013000610030008000740070007000820080 01800089009003500107010000500142011001400147020001700161020000900178020000400187 039000400191013000700195#VN11.00590#VN11.00589#20000#Vi?t#B254S#895.9221#^214#T Tm#Bn sng th#Tp th#T Tm#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#271852## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020008000630030004000710070009000750080 01800084009003500102010000500137011001500142020001700157020000900174020000400183 039000400187013000700191#VN11.00591#VN11.00592#30000#Vi?t#B431C#895.9221#^214#V n ip#Bng c#Th#Vn ip#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Min h#2010#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#271853## 00729000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020015000570030014000720070059000860080018001450090 03500163010000500198011001500203020001700218020000900235020000400244039000400248 01300070025200500050025900500060026400500090027000500130027900500080029202101030 0300#VN11.00593#VN11.00594#75000#Vi?t#A103T#895.9221008#^214#Ai tri m V#Ch n dung th# A, La An, Nh Anh... ; Nh Anh tuyn chn v gii thiu#^aTp. H C h Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a339tr.^b19cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Mai#271854# A#La An#Lin Anh#Phan Vn Bo#Nh Anh#Gii thiu s l c tiu s cc tc gi v tc phm th, km theo mt s bi ho, bnh lun ca tc gi## 00508000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020022000680030016000900070014001060080 01800120009003500138010000500173011001500178020001700193020000900210020001200219 039000400231013000700235#VN11.00595#VN11.00596#25000#Vi?t#C125C#895.9223#^214#T rn Huy Dng#Cu chuyn thi chin#Tp truyn ngn#Trn Huy Dng#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a110tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#271855## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020007000710030008000780070017000860080 01800103009003500121010000500156011001400161020001700175020000900192020000400201 039000400205013000700209#VN11.00597#VN11.00598#20000#Vi?t#M551H#895.9221#^214#H unh Hng Thu#Ma h#Tp th#Hunh Hng Thu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a63tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#271856 ## 00480000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020007000700030008000770070016000850080 01800101009003500119010000500154011001400159020001700173020000900190020000400199 039000400203013000700207#VN11.00599#VN11.00600#20000#Vi?t#452B#895.9221#^214#N g Th Thu Vn#i b#Tp th#Ng Th Thu Vn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ng h Tp. H Ch Minh#2010#^a71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#271857## 00462000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020027000710080018000980090035001160100 00500151011001500156020001700171020000900188020001200197039000400209013000700213 #VN11.00602#VN11.00601#30000#Vi?t#TR527N#895.92234#^214#Nguyn Ngc T#Truyn n gn Nguyn Ngc T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a1 56tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#271858## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820009000398080005000480050010000530020004000630030008000670070010000750080 01800085009003500103010000500138011001400143020001700157020000900174039000400183 013000700187020000400194#VN11.00603#VN11.00604#20000#Vi?t#B254#895.9221#^214#Ph ong Tm#Bn#Tp th#Phong Tm#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh#2010#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Mai#271859#Th## 01048000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020073000470030025001200070046001450080005001910090011001960100 00500207011001500212015012700227021016000354020001400514020000800528020001600536 02000090055202000070056100500150056800500110058300500150059400500160060900500130 0625039000400638013000700642020001600649020000900665#VL11.00336#VL11.00337#Vi?t# V115H#959.7031#^214#Vn ho c Eo - nhn thc v gii php bo tn, pht huy gi tr di tch#K yu hi tho khoa hc#Ng Quang Lng, Lng Ninh, Nguyn Khc S ...#^aH.#^aTh gii#2010#^a546tr.^b30cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lc h. Cc Di sn vn ho ; U Ban nhn dn tnh An Giang. S Vn ho, th thao v D u lch#Gm cc bo co khoa hc v thnh tu, nh hng hot ng, cng tc qu n l, qui hoch v pht trin du lch, bo tn, pht huy gi tr di tch vn ho c Eo#Vn ho c Eo#Bo tn#Di tch vn ho#Vit Nam#K yu#Ng Quang Lng#Ln g Ninh#Nguyn Khc S#Phan Thanh Ton#Cao Xun Ph#Mai#271860#Di tch lch s#H i tho## 00887000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020172000310070051002030080005002540090027002590100005002860110015002910150 06600306005001400372005001700386005001500403005002100418005001900439013000700458 02000190046502000100048402000220049402000150051602000090053102000170054003900040 0557#VL11.00338#Vi?t#H452N#607#^214#Hi ngh tng kt hot ng khoa hc v cng ngh giai on 2006 - 2010 v nh hng pht trin 5 nm 2011 - 2015 ca cc t rng i hc khi kinh t, qun tr kinh doanh#Hong Vn Hoa, Nguyn Th Chinh, Phm c Chnh...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a443tr.^b30cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Kinh t Quc dn#Hong Vn Hoa#Nguyn Th Chinh#Phm c Chnh#Nguyn Th Thanh Mai#Nguyn Khnh Trung#271861#Hot ng khoa hc#Cng ngh#nh hng pht trin#Trng i hc#Vit Nam#Bo co tng k t#Mai## 00678000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360050015000410020043000560290037000990070015001360080005001510090 02000156010000500176011001500181021015400196020001200350020001100362020001100373 039000400384013000700388019000500395#VL11.00339#150000#Vi?t#125T#658.8#^214#Mo ore, Richard#u t cho chin lc hnh nh thng hiu#Investing in a strategic brand image#Moore, Richard#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a200tr.^b28cm#Tp hp phong ph v y nhng kin thc v kinh nghim thc t v bn sc nhn din thng hiu v truyn thng marketing trong chuyn thng hiu#Thng hiu#C hin lc#Kinh doanh#Mai#271862#Dch## 01186000000000361000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020154000370030016001910070038002070080005002450090033002500100005002830110 01500288021030000303020000900603020001000612020001100622020000800633020000700641 02000110064802000070065900500080066600500150067400500100068900500170069900500110 0716039000400727013000700731015008600738#VL11.00340#Vi?t#K600Y#338.95976#^214#K yu hi ngh khoa hc v cng ngh gn vi thc tin ln th IV "ng dng khoa hc, cng ngh phc v pht trin kinh t - x hi cc tnh Ty Nguyn"#Tm tt bo co#Phm S., Nguyn nh K, Y Ghi Ni...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng n gh#2010#^a379tr.^b27cm#Trnh by nhng thng tin c bn v nhu cu ng dng v kh nng p ng ca khoa hc cng ngh phc v pht trin bn vng Ty Nguyn. Mt s kt qu nghin cu khoa hc v cng ngh ca cc vin, cc t chc khoa h c - cng ngh p ng cho pht trin kinh t - x hi Ty Nguyn nhng nm gn y#Khoa hc#Cng ngh#Pht trin#Kinh t#X hi#Ty Nguyn#K yu#Phm S.#Nguy n nh K#Y Ghi Ni#Hunh Vn Trng#H Sn Lm#Mai#271863#u ba sch ghi: U ban nhn dn tnh Lm ng ; Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam## 00969000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030058000810070060001390080018001990090 03500217010000500252011001400257021019500271020000800466020000900474039000400483 01300070048702000220049402000110051600500080052700500110053500500110054600500110 0557005001300568005001700581020000900598#VL11.00341#VL11.00342#15000#Vi?t#561V #378.1#^214#ng vo i hc v cao ng#Cm nang c bit thng tin tuyn sinh , hng nghip 2011#Yn Thi, in Phong, Quc Quang... ; Nguyn c Ngha ch.b.# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a94tr.^b28cm#Gm cc bi vit v cc vn : Tuyn sinh, t vn tuyn sinh vo cc trng i hc, ca o ng, la chn ngnh, ngh, t l chi ca cc nm, chun b tm l trc v sau ma thi, i du hc ...#i hc#Cao ng#Mai#271864#Gio dc hng nghip#Tuy n sinh#Yn Thi#in Phong#Quc Quang#Xun Chiu#Trn nh L#Nguyn c Ngha#V it Nam## 00979000000000337000450002600110000002600110001102000070002201400070002904100050 00361810006000410820009000478080005000560020046000610070056001070040040001630080 01800203009003500221010000500256011001400261015006900275021019700344020000900541 02000110055003900040056100500160056500500160058100500110059700500140060800500120 0622013000700634#VL11.00343#VL11.00344#C kh#15000#Vi?t#H561D#621.8028#^214#H ng dn th nghim k thut o lng c kh#Thi Th Thu H (ch.b.), Nguyn L Q uang, Trn V An...#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a58tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia T p. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by s o, phng php o v t rnh t cc bc lm mt bi th nghim v o lng. Cc thng s c bn trong n gnh ch to my cng nh cch o mt s thng s qu trnh trong cng nghip#o lng#Th nghim#Mai#Thi Th Thu H#Nguyn L Quang#Trn V An#T Hong Minh#H Minh o#271865## 01056000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490030057001020040018001590080018001770090 03500195010000500230011001400235015017300249021018100422020001600603020002200619 02000210064102000090066203900040067102000100067502000180068502000200070301300070 0723#VL11.00345#VL11.00346#13000#Vi?t#B106T#660#^214#Qu trnh v thit b cng ngh ho hc v thc phm#Bng tra cu qu trnh c hc truyn nhit - truyn k hi#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011# ^a68tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch kh oa. B mn My v thit b. - Tn sch ngoi ba: Bng tra cu qu trnh c hc truyn nhit - truyn khi#Tm tt cc thng s nhit, vt l tnh ton cc qu trnh v thit b c hc, qu trnh v thit b truyn nhit, qu trnh v thit b truyn khi trong cng ngh ho - thc phm#Thit b c hc#Thit b truyn nhit#Thit b truyn khi#Bng tra#Mai#Qu trnh#Cng ngh ho hc#Cng ngh th c phm#271866## 00815000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020028000680070018000960040018001140080 01800132009003500150010000500185011001400190015006900204021016800273020000900441 020001000450020000900460020001100469039000400480013000700484020001000491#VL11.00 347#VL11.00348#15000#Vi?t#TH552H#664#^214#Nguyn Hong Dung#Thc hnh nh gi cm quan#Nguyn Hong Dung#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gi a Tp. H Ch Minh#2011#^a72tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by nhng iu cn bit trc khi tin hnh mt php th cm quan. Mt s php th thng dng v phng php vit mt bo co th nghim, bi th nghim cm quan#nh gi#Thc phm#Cm quan#Gio trnh#Mai#271 867#Thc hnh## 00939000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020016000440030050000600290014001100070057001240220004001810080 00900185009001900194010000500213011001500218015004400233006001600277006001600293 01300070030901900050031600500160032102101820033702000090051902000090052802000080 0537020001200545020001600557039000400573#VV11.01719#VV11.01720#Vi?t#552P#294.3# ^214#c Pht Gotama#Mt tiu s cn c vo nhng bn kinh uy tn nht#Gotama bu ddha#Hajime Nakamura ; Dch: Gaynor Sekimori, Trn Phng Lan#T.1#^aC Mau#^aNxb . Phng ng#2011#^a597tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht hc Vit Nam#Ga ynor Sekimori#Trn Phng Lan#271868#Dch#Hajime Nakamura#Gii thiu v cuc i c Pht Gotama t khi sinh ra ln ln tm o, chng t chn l v thuyt gi ng chn l, gio ho cc t c th lc v cc s kin trong nhng nm v sau# o Pht#Cuc i#Gio l#Thuyt php#Thch Ca Mu Ni#Mai## 00800000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020018000440070033000620080009000950090019001040100005001230110 02600128015008600154021015800240020000900398020000800407020000900415039000400424 013000700428005000800435005001000443005001000453005001100463005001200474#VV11.01 721#VV11.01722#Vi?t#M556X#294.3#^214#Mng xun tnh #An Ngc, Ngc Diu, Lin Thu...#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2011#^a198tr., 22tr. nh^b24cm#TTS ghi: Gi o hi Pht gio Vit Nam. H phi Kht s. Tnh x Ngc Thnh - Ty Ninh#Gii th iu nhng trit l, gio l ca o Pht v tu hc, suy t cm xc v ngha n s , tnh ng o, kinh nghim tu v ng dng pht php trong cuc sng#o Pht# Tu hnh#Trit l#Mai#271869#An Ngc#Ngc Diu#Lin Thu#Thin Minh#Thin Chiu## 00692000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020017000660070017000830080009001000090 01900109010000500128011001400133021023500147020001500382020000900397039000400406 013000700410020000900417#VV11.01723#VV11.01724#13500#Vi?t#V250C#259#^214#Nguyn Mnh ng#V ci vnh hng#Nguyn Mnh ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a 89tr.^b21cm#Bao gm nhng trit l v tui gi nhn t gc ca Kit gio: Tu i gi l hng n, l mc trng thnh sau cng ca i ngi, l khn ngoan v t ui gi c n khn ngoan cm t thin cha v phc v gio hi cng nh x hi...#o Thin cha#Tui gi#Mai#271870#Trit l## 00682000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020031000490290022000800070028001020080009001300090 01900139010000500158011001500163021015700178020001000335020000900345039000400354 019000500358005001400363013000700377006000800384#VV11.01726#VV11.01725#Vi?t#Y606 C#210#^214#46000#Yu ch gio php Nisargadatta#The Nisargadatta gita#Pradeep A pte ; V Ton dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a255tr.^b21cm#Gii thiu v gio php ca Nisargadatta, gip con ngi tm kim tm linh tp trung vo ci ta hin hu, trng thi ti thng chnh trung tm ca thc#Gio php#Trit l#Mai#Dch#Apte, Pradeep#271871#V Ton## 01167000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020099000500030096001490070049002450080018002940090035003120100 00500347011001500352015004100367021029100408020000800699020001800707020001600725 02000070074103900040074801300070075200500160075900500130077500500150078800500150 0803005001100818#VV11.01727#VV11.01728#Vi?t#N122C#324.2597071#^214#Nng cao sc thuyt phc, tnh chin u trong cng tc t tng ca ng b thnh ph H Ch Minh#K yu to m k nim 80 nm ngy truyn thng ngnh Tuyn gio ca ng (1/8/1930 - 1/8/2010)#Hunh Thanh Hi, L Thanh Hi, Trn Trng Tn...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a371tr.^b24cm#TTS ghi: Thnh u thnh ph H Ch Minh#Gii thiu 47 bo co khoa hc v s hnh thnh, pht t rin v vai tr, v tr, nhim v, cng nh nhng thnh qu, hn ch, yu km v nhng bi hc kinh nghim, nhng gii php i mi nhm nng cao sc thuyt ph c, tnh chin u trong cng tc t tng ca ng b thnh ph h Ch Minh#ng b#Cng tc t tng#Tp. H Ch Minh#K yu#Mai#271872#Hunh Thanh Hi#L Thanh Hi#Trn Trng Tn#Phan Xun Bin#Phm Quang## 00699000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050015000420020022000570070026000790080018001050090035001230100 00500158011001500163021021000178020001800388020001700406039000400423013000700427 020001100434#VV11.01729#VV11.01730#Vi?t#S552K#613#^214#Ng Vn Phng#Sc khe l hnh phc#Ng Vn Phng s.t., b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a359tr.^b21cm#Tp hp nhng ti liu v ang ph bin gi gn sc kho nh: nhng phng php ti u gi gn sc kho, tr bnh khng dn g thuc, phng nga t qu, tai bin mch mu no, phng bnh bng thc phm... #Chm sc sc kho#Sch thng thc#Mai#271873#Phng bnh## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020015000700030011000850070016000960080 01800112009003500130010000500165011001500170020001700185020000900202020001100211 039000400222013000700226#VV11.01731#VV11.01732#45000#Vi?t#C430C#895.9223#^214#N guyn Quc Bo#Con ch Nh B#Truyn va#Nguyn Quc Bo#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a198tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n va#Mai#271874## 00686000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050008000440020030000520070008000820040011000900080018001010090 03500119010000500154011001500159021018100174020000900355020000900364020001200373 020001200385039000400397013000700401#VV11.01733#VV11.01734#Vi?t#H107N#294.3#^214 #H Giao#Hnh nghip v s tng duyn#H Giao#In ti bn#^aTp. H Ch Minh#^aV n ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a103tr.^b21cm#Cung cp nhng trit l Pht gio lin quan n nghip v duyn, nu cao tm t i, vt b sau lng tm k , v k v vng ng si m phc hnh s a con ngi v bn an vui#o Pht #Trit l#Hnh nghip#Tng duyn#Mai#271875## 00844000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020012000510030018000630070056000810220005001370080 01800142009003500160010000500195011001400200020000900214020000800223039000400231 01300070023502101370024202000040037900500050038300500150038800500080040300500110 0411005001800422005001500440020000600455020000900461#VV11.01736#VV11.01735#12500 #Vi?t#H561T#294.3#^214#Hng thin#Tuyn tp vn th#Osho, Phm Thin Th, Nh c... ; Phan Ct Tng ch.b.#T.14#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H C h Minh#2011#^a79tr.^b20cm#o Pht#Tu hnh#Mai#271876#Gm cc bi vn, th, chu yn k v o Pht, v con ng tu hnh, thin ca nhng nh s v nhng hot ng ca Pht t trong cuc sng#Th#Osho#Phm Thin Th#Nh c#Ajahn Chah#Trn Thoi Nguyn#Phan Ct Tng#Thin#Bi vit## 00455000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050007000470020021000540030004000750070007000790080018000860090 03500104010000500139011001500144020001700159020000400176039000500180013000700185 020000900192#VV11.01737#VV11.01738#Vi?t#M458T#895.9221#^214# Chu#Mt thong h ng xa#Th# Chu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a1 50tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#KVn#271877#Vit Nam## 00813000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020010000450030037000550070044000920220004001360080018001400090 03500158010000500193011001400198021015300212020000900365020000900374020000900383 02000040039200500160039600500130041200500100042500500160043500500120045103900050 0463013000700468#VV11.01739#VV11.01740#Vi?t#PH109T#294.3#^214#Php Tng#Tui tr trao i kin thc Pht hc#Thch Phc t, Phng Nguyn, Chn Liu...#T.6#^aT p. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ci Minh#2011#^a96tr.^b20cm#Gm nhng b i vit, bi th v cuc sng, v con ngi ho trong ma xun nhng vn tun th eo quy lut sinh - t, vui - bun, c - mt... ca o Pht#o Pht#Pht hc# Bi vit#Th#Thch Phc t#Phng Nguyn#Chn Liu#Thch Hnh Bnh#Nguyn Lin# KVn#271878## 00624000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050019000500020014000690070019000830080018001020090 03500120010000500155011001500160020000800175039000500183013000700188020001000195 020000400205021014900209#VV11.01741#VV11.01742#24000#Vi?t#TH460B#355#^214#Nguy n Ngc Phng#Th binh php#Nguyn Ngc Phng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn n gh Tp. H Ch Minh#2010#^a171tr.^b21cm#Qun s#KVn#271879#Binh php#Th#Gii t hiu nhng gi tr qun s c vit di dng th, nhm gip tm hiu nhng mu k trong binh php ca Qu Cc T, Tn T v ngi xa li## 00640000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020022000650030012000870070044000990080 02300143009007700166010000500243011001500248020001700263020000900280006002300289 039000500312013000700317019001400324020001200338#VV11.01743#VV11.01744#37000#Vi ?t#M501T#895.6#^214#Kazumi Yumoto#Ma thu ca cy dng#Tiu thuyt#Kazumi Yumot o ; Nguyn Th Hng Giang dch#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a202tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Nguyn Th Hng Giang#KVn#271880#Dch Nht Bn#Tiu thuyt## 00632000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020018000500030004000680070055000720220004001270080018001310090 03500149010000500184011001500189020001700204020000900221020000400230005001100234 00500080024500500100025300500100026300500080027300500130028103900050029401300070 0299#VV11.01745#VV11.01746#Vi?t#M517D#895.9221008#^214#Mun dm tnh qu#Th#V Ngc An, Song An, Hong nh... ; L nh Hiu ch.b.#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a407tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V Ngc An#Song An#Hong nh#Chiu nh#Phm B#L nh Hiu#KVn#271881## 01022000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020050000510070049001010080005001500090011001550100005001660110 01500171021030000186020001200486020001000498020001100508020001100519005001200530 00500170054200500150055900500110057400500120058503900050059701300070060201500360 0609020000700645020002000652#VV11.01747#VV11.01748#Vi?t#KH103T#338.2095976#^214# Khai thc bauxit & pht trin bn vng Ty Nguyn#L Vn Khoa, ng Trung Thun, Nguyn Vn Ban...#^aH.#^aTri thc#2010#^a229tr.^b25cm#Cung cp nhng thng tin, t liu c bn, cp nht v ngnh cng nghip khai thc v ch bin bauxit trn th gii v nhng vn ny sinh trong khai thc, ch bin qung bauxit Ty Nguyn. a ra mt s hng xut nhm xy dng chin lc pht trin bn vng Ty Nguyn trong khai thc bauxit#Cng nghip#Khai thc#Khong sn#Ty Nguyn#L Vn Khoa#ng Trung Thun#Nguyn Vn Ban#Khng Din#Nguyn Ngc#KVn#271882# u ba ghi: Vin T vn Pht trin#Bauxit#Pht trin bn vng## 01072000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020061000510030016001120070035001280080005001630090011001680100 00500179011001500184021033000199020001600529020001000545020000700555005000900562 00500090057100500120058000500140059200500080060603900050061401300070061901500580 0626020000800684020001100692020000700703#VV11.01749#VV11.01750#Vi?t#V250B#306.40 959731#^214#V bn sc vn ho H Ni trong vn hc ngh thut th k XX#K yu hi tho#o Hng, Trnh L, Nguyn Qun...#^aH.#^aTri thc#2010#^a276tr.^b24cm# Tp hp nhng bi vit xut pht t nhiu gc nhn khc nhau nh nghin cu s h c, nghin cu vn bn hc, m thut, kin trc, m nhc, vn hc ngh thut H Ni th k 20...; cc nghin cu x hi hc v cch hng th vn ho ca ngi H Ni v nhng sng to trong ngh thut to hnh ca cc ngh s H Ni trong th k 20#Bn sc vn ho#Th k 20#H Ni#o Hng#Trnh L#Nguyn Qun#Hon o Knh#Tn i#KVn#271883#TTS ghi: Trng i hc M thut Vit Nam. Vin M t hut#Vn hc#Ngh thut#K yu## 00782000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050015000520020034000670070035001010220004001362210 02500140008000500165009001100170010000500181011001500186021019600201020000800397 020000700405006001400412039000500426013000700431019000900438012002100447#VV11.01 751#VV11.01752#159000#Vi?t#S121C#943.8#^214#Davies, Norman#Sn chi ca Cha: L ch s Ba Lan#Norman Davies ; Dip Minh Tm dch#T.1#T thi s khai n 1795#^a H.#^aTri thc#2011#^a651tr.^b24cm#Trnh by nhng vn tn gio, x hi, hin php, ngoi giao v nhng s kin lch s Cng ho Ba Lan-Lietuva t lc khi u nm 1569 cho n lc sp khi cuc phn chia Ba Lan th Ba xy ra#Lch s#Ba Lan#Dip Minh Tm#KVn#271884#Dch Anh#T sch Tri thc mi## 00891000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020021000670030037000880070013001250080 00500138009001100143010000500154011001500159021038000174020000800554020000700562 020000900569039000500578013000700583020001100590#VV11.01753#VV11.01754#89000#Vi ?t#V308N#330.9597#^214#Trn Vn Th#Vit Nam t nm 2011#Vt ln s nghit ng ca thi gian#Trn Vn Th#^aH.#^aTri thc#2011#^a362tr.^b24cm#Tp hp cc bi v it v nhng vn thi cuc Vit Nam, nhn mnh kh khi ca ngi xa v bn lnh thi nay, cp n nhng vn v m c tnh chin lc v pht trin ki nh t v mt s lnh vc khc nh vn ho, x hi, gio dc, ng thi a ra nh ng xut, kin ngh ng gp cho vic xy dng cc chnh sch, bin php thc y kinh t Vit Nam pht trin bn vng#Kinh t#X hi#Vit Nam#KVn#271885#P ht trin## 00878000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050016000630020035000790030061001140070 01600175008000500191009001100196010000500207011001500212020000900227020000900236 039000500245020000700250013000700257021030300264020000900567#VV11.01757#VV11.017 55#VV11.01756#150000#Vi?t#124N#739.5#^214#Dng Phc Thu#t nc Vit Nam qu a Cu nh Hu#Bin kho v Cu nh, bu vt bng ng v gi ca Vit Nam#Dn g Phc Thu#^aH.#^aTri thc#2011#^a310tr.^b21cm#c ng#Vit Nam#KVn#Di vt#27 1886#Gii thiu nhng gi tr lch s, vn ho, t tng, ngh thut ca cha ng c th hin bng ng nt ngh thut n d cao siu, chuyn ho tinh t qua ch ngha, hnh nh, hnh tng trn thn Cu nh bng ng Hu c vua Minh Mng cho khi c t nm 1835 n 1837 mang m tnh trit l Vit#Cu nh## 00941000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020023000670070062000900080005001520090 05300157010000500210011001500215020001800230020000900248006001500257005001600272 039000500288013000700293019000800300021032600308020000500634#VV11.01758#VV11.017 59#75000#Vi?t#H561D#808#^214#Corrigan, Timothy#Hng dn vit v phim#Timothy C orrigan ; ng Nam Thng dch ; Phm Xun Thch h..#^aH.#^aTri thc ; Cng ty V n ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a386tr.^b21cm#Ph bnh in nh#Ph bnh# ng Nam Thng#Phm Xun Thch#KVn#271887#Dch M#Trnh by nhng l gii vit v phim nh, kin thc v thao tc hnh thnh mt bi vit tiu lun, ph bnh phim. Mi quan h gn kt mt thit gia ngh v vit v phim, th hin quan i m v b phim mun vit. Qu trnh ghi chp, vit nhp ln u n vic trau chu t nhng bi lun hoc cc ti nghin cu v phim...#Phim## 00924000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020072000440070021001160080005001370090011001420100005001530110 01500158020000800173020001100181020000800192039000500200013000700205019001000212 00500160022201500490023802102440028702000150053102000180054602000130056401200210 0577#VV11.01761#VV11.01760#Vi?t#GI-108K#354#^214#Giao kt hp ng: cha kho ch o qun l bn vng cc dch v thit yu#Robert Peccoud ch.b.#^aH.#^aTri thc#20 10#^a275tr.^b21cm#Qun l#Mi trng#Kinh t#KVn#271888#Dch Php#Peccoud, Robe rt#TTS ghi: C quan Pht trin Php. V Nghin cu#Trnh by cc bo co tnh h nh giao kt hp ng trong qun l dch v thit yu v m bo tnh bn vng v kinh t, mi trng, in, nc, giao thng, v sinh cng cng...ti mt s n c ang pht trin v cc nc pht trin trn th gii#Dch v x hi#Giao kt hp ng#Dch v cng#Ghi chp v ti liu## 00784000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050012000620020020000740070049000940080 00500143009004000148010000500188011001500193020000900208039000500217019000800222 020000700230005001400237013000700251006001700258021020700275#VV11.01764#VV11.017 63#VV11.01762#50000#Vi?t#D300S#658.4#^214#Kouzes, Jim#Di sn nh lnh do#Jim K ouzes, Barry Posner ; Nguyn Bch Thu dch#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho Ph ng Nam#2010#^a203tr.^b21cm#Lnh o#KVn#Dch M#Di sn#Posner, Barry#271889#N guyn Bch Thu#Bao gm 21 bi tiu lun th hin nhng cu chuyn, nhng tri n ghim, nhng trn tr, suy t v chn gi tr, nhng mi quan h, ngun cm hng v s can m...trong cng vic ca nh lnh o doanh nghip## 00933000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020037000690070015001060080005001210090 01100126010000500137011001500142020000800157020000900165013000700174021043100181 020000700612020000800619020001100627039000500638#VV11.01765#VV11.01766#65000#Vi ?t#V308N#330.9597#^214#V Minh Khng#Vit Nam hnh trnh i n phn vinh#V Mi nh Khng#^aH.#^aTri thc#2011#^a282tr.^b21cm#Kinh t#Vit Nam#271890#Tp hp c h thng cc bi vit ca tc gi chim nghim nhng tm huyt v cuc sng, v s pht trin x hi phn vinh bn vng ca t nc Vit Nam cn phi c hoi bo, bn lnh, tm nhn, t duy kinh t - chnh tr, phm cht hp tc cng ng , s u t ca lnh o, tr tu v sc tr...theo bn ch : c m khng bao gi tt; Nhng trn tr khn ngui; Tm chn l t thc t cuc sng; Lp tr v gnh nng tng lai#X hi#i mi#Pht trin#KVn## 00930000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020024000640290014000880070014001020080 00500116009001100121010000500132011001500137020001000152039000500162020002000167 013000700187021039800194020002400592020002400616#VV11.01768#VV11.01767#30000#Vi ?t#TR308H#144#^214# Kin Trung#Trit hc tn thc dng#Neopragmatism# Kin T rung#^aH.#^aTri thc#2010#^a174tr.^b21cm#Trit hc#KVn#Ch ngha thc dng#2718 91#Tm hiu v phn tch qu trnh nh hnh trit hc tn thc dng, nhng vn mi, nhng vn trit l v ch ngha thc dng c in, l gii cc vn ch ngha tn thc dng. Nhng ni dung hin thc ca trit hc tn thc dng v bc chuyn ngn ng hc, lut php, chnh tr, x hi v nhng vn ton c u, ch ngha tn thc dng trong s pht trin ca trit hc phng Ty hin i #Ch ngha tn thc dng#Trit hc tn thc dng## 00990000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020031000620030038000930070065001310080 00500196009001100201010000500212011001500217039000500232020001100237005001400248 020001000262005002200272013000700294021039900301#VV11.01769#VV11.01770#39000#Vi ?t#H107T#323#^214#Mai Hng Qu#Hnh trnh ca quyn con ngi#Nhng quan im ki nh in v hin i#B.s.: Mai Hng Qu (ch.b.), Phm Tr Hng, Nguyn Th Phng Hoa#^aH.#^aTri thc#2010#^a224tr.^b21cm#KVn#Nhn quyn#Phm Tr Hng#Quan im #Nguyn Th Phng Hoa#271892#Tp hp nhng quan im kinh in v hin i v q uyn con ngi v cc nhm quyn con ngi xut hin qua tin trnh thi gian tr ong lch s c sp xp ch yu theo cch phn chia cc th h quyn con ngi v m bo quyn con ngi ca cc nh t tng nh Rousseau, Montesquieu, John Stuart Mill, Tocqueville, Karl Marx, Engels, Lnin, H Ch Minh...v cc vn ki n quc t v quyn con ngi## 00593000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020038000630030012001010070035001130080 00500148009005300153010000500206011001500211020001700226020000800243020001200251 006001500263039000500278013000700283019001300290#VV11.01772#VV11.01771#36000#Vi ?t#K312C#894#^214#Imre, Kertsz#Kinh cu cho mt a tr khng ra i#Tiu thuy t#Kertsz Imre ; Gip Vn Chung dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a193tr.^b21cm#Vn hc hin i#Hungary#Tiu thuyt#Gip Vn Trung#KVn#271893#Dch Hungary## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020017000650070033000820080005001150090 05200120010000500172011001500177020001700192020000900209020000400218020000900222 006001100231039000500242013000700247019000900254#VV11.01773#VV11.01774#43000#Vi ?t#C514#832#^214#Brecht, Bertolt#Cuc i Galilei#Bertolt Brecht ; L Chu Cu d ch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a239tr.^b21cm #Vn hc hin i#Kch ni#c#Kch bn#L Chu Cu#KVn#271894#Dch c## 00928000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200130002380800050 00360050014000410020068000550070048001230080005001710090033001760100005002090110 01500214021034300229020000800572020000900580020000800589020000900597005001700606 005001500623039000500638013000700643#VV11.01775#Vi?t#QU105L#333.91009597#^214# o Mnh Tin#Qun l tng hp v phn vng qun l tng hp i b bin Vit Nam# o Mnh Tin, Nguyn Th Tng, Nguyn B Din#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a215tr.^b24cm#Cc vn l lun v qun l tng hp v phn vng qu n l tng hp i b bin Vit Nam. Gii thiu kt qu phn vng v cc gii ph p hon thin chnh sch, chin lc, xy dng...qun l tng hp i b bin Vi t Nam v iu kin t nhin, ti nguyn, mi trng, tai bin thin nhin, kinh t x hi, phng hng khai thc v s dng...#Kinh t#Ven bin#Qun l#Vit N am#Nguyn Th Tng#Nguyn B Din#KVn#271895## 00798000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020010000640070035000740080005001090090 01100114010000500125011001500130020001000145006001500155039000500170013000700175 019000900182012002700191015005700218021023300275#VN11.00605#VN11.00606#38000#Vi ?t#TR308H#100#^214#Craig, Edward#Trit hc#Edward Craig ; Phm Kiu Tng dch#^a H.#^aTri thc#2010#^a199tr.^b19cm#Trit hc#Phm Kiu Tng#KVn#271896#Dch Anh# T sch Tri thc ph thng#TTS ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc & K thut Vit Nam#Dn nhp v trit hc. Gii thiu nhng th d v mi loi t vn bn c i n ti ng li t duy cc loi trit hc, hiu bit trit hc, trit hc hiu t heo ch , ch ngha, s kin...v nhng ai c hng li ch t trit hc## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070031000710220005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001600235006000800251039000500259019001400264013000700278#VN11.00607#14000#V i?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Hi Th d ch#T.18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th# KVn#Dch Nht Bn#271897## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070030000620220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012004000145020001700185020000900202020001300211 005001300224006001000237039000500247019001400252013000700266#VN11.00608#16000#V i?t#S455C#895.6#^214#Sng cn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro ; Thin Kim dch#T.4#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. tr#2011#^a192tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro#Thin Kim#KVn#Dch Nh t Bn#271898## 00603000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN11.00609#Vi?t#B31 4A#895.7#^214#13000#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.39#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2011#^a150tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#271899## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070039000750220004001140080018001180090 01100136010000500147011001500152012003500167020001800202020000900220020001300229 005001900242006001300261019001400274039000500288013000700293#VN11.00610#16000#V i?t#254Q#895.6#^214#n qu cng ung tr#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Ph ng Quyn dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuk i#Phng Quyn#Dch Nht Bn#KVn#271900## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070028000720220004001000080018001040090 01100122010000500133011001500138012004000153020001700193020001100210020001300221 005001200234006000900246019001600255039000500271013000700276#VN11.00611#Vi?t#T31 2Y#895.1#^214#16000#Tnh yu trn mng#Truyn tranh#Pochi Chang ; L Hng dch #T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a171tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Pochi Chang#L Hng#Dch Trung Quc#KVn#271901## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006000800237039000500245019001400250013000700264#VN11.00612#16000#V i?t#467B#895.6#^214#t by mu#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.6#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#KVn#Dch Nht Bn#271902## 00549000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050010000520020022000620070019000840220004001030080 00900107009001900116010000500135011001500140020001700155020001100172020001200183 006001400195039000500209013000700214019001600221005001000237#VN11.00614#VN11.006 13#44000#Vi?t#TR527N#895.1#^214#Qunh Dao#Truyn ngn Qunh Dao#Liu Quc Nh d ch#T.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2011#^a334tr.^b19cm#Vn hc hin i#Trung Q uc#Truyn ngn#Liu Quc Nh#KVn#271903#Dch Trung Quc#Qunh Dao## 00549000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050010000520020022000620070019000840220004001030080 00900107009001900116010000500135011001500140020001700155020001100172020001200183 006001400195039000500209019001600214013000700230005001000237#VN11.00615#VN11.006 16#48000#Vi?t#TR527N#895.1#^214#Qunh Dao#Truyn ngn Qunh Dao#Liu Quc Nh d ch#T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2011#^a356tr.^b19cm#Vn hc hin i#Trung Q uc#Truyn ngn#Liu Quc Nh#KVn#Dch Trung Quc#271904#Qunh Dao## 00701000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020023000570070059000800220004001390080018001430090 03500161010000500196011001500201020001700216020000900233020000400242005000900246 00500100025500500090026500500080027400500150028200500100029700500170030700500150 0324039000500339013000700344#VN11.00617#VN11.00618#70000#Vi?t#T527T#895.9221008 #^214#Tuyn th vn th Vit#Phm nh, Hong nh, Hng n... ; Tuyn chn: L B Duy...#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ci Minh#2011#^a216tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phm nh#Hong nh#Hng nh#Trn Ba#Hong Duy Bnh#L B Duy#Thu Hng Dng#Trn Mai Hng#KVn#271905## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020004000710030004000750070017000790080 01800096009003500114010000500149011001400154020001700168020000900185020000400194 039000500198013000700203#VN11.00619#VN11.00620#20000#Vi?t#NH460#895.9221#^214#H unh Trung Hiu#Nh#Th#Hunh Trung Hiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp . H Ch Minh#2011#^a76tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#271906## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020018000640030004000820070009000860080 01800095009003500113010000500148011001400153020001700167020000900184020000400193 039000500197013000700202#VN11.00621#VN11.00622#25000#Vi?t#NH550C#895.9221#^214# Phm Ch#Nh cnh chim bay#Th#Phm Ch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a83tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#271907## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020025000650030012000900070058001020080 02300160009007700183010000500260011001500265020001800280020000300298005001200301 006001300313039000500326013000700331019000800338020001200346#VN11.00623#VN11.006 24#40000#Vi?t#C430V#813#^214#Kate, DiCamillo#Con voi ca nh o thut#Tiu thuy t#DiCamillo Kate ; Yoko Tanaka minh ho ; Phng Huyn dch#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam #2011#^a206tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Yoko Tanaka#Phng Huyn#KVn#271908#D ch M#Tiu thuyt## 00465000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050015000480020015000630030004000780070015000820080018000970090 03500115010000500150011001400155020001700169020000900186020000400195039000500199 013000700204#VN11.00625#VN11.00626#Vi?t#KH428L#895.9221#^214#Trn Kim Trung#Khi lam chiu#Th#Trn Kim Trung#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh#2010#^a74tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#271909## 00468000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050014000490020019000630030004000820070014000860080018001000090 03500118010000500153011001400158020001700172020000900189020000400198039000500202 013000700207#VN11.00627#VN11.00628#Vi?t#CH303B#895.92214#^214#L Th Ph Sa#Chi c bng bn i#Th#L Th Ph Sa#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a55tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#271910## 00956000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050017000420020031000590030069000900290033001590070050001920080 01800242009003500260010000500295011001400300020002000314020000900334005001800343 03900050036101300070036601900080037302102160038102000150059702000090061200600090 0621#VN11.00629#VN11.00630#Vi?t#M458G#158#^214#Carlson, Richard#Mt gi sng mt gi yu#Cu chuyn c tht v mt mn qu tuyt vi nht tng c trao t ng#An hour to live, an hour to love#Richard Carlson, Kristine Carlson ; Thin T dch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a60tr.^b19cm#T m l hc ng dng#Tnh yu#Carlson, Kristine#KVn#271911#Dch M#Gm nhng cu chuyn v tnh yu bt t v vnh hng ca chnh v chng tc gi chia s cho nh au v gi gm thng ip v tm quan trng ca vic trn trng tng khonh khc ca cuc sng v l mt mn qu v gi#Quan h nam n#Tnh bn#Thin T## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020011000720030004000830070017000870080 01800104009003500122010000500157011001400162020001700176020000900193020000400202 013000700206039000600213#VN11.00631#VN11.00632#30000#Vi?t#H401L#895.92214#^214# Nguyn Ngc Ton#Hoa l rn#Th#Nguyn Ngc Ton#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a88tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#271912#TD ung## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020019000650030012000840070011000960080 01800107009003500125010000500160011001500165020001700180020000900197020001200206 015003700218013000700255039000600262#VN11.00633#VN11.00634#30000#Vi?t#C126S#895 .9223#^214#Nguyn Kim#Cy s ri ly hng#Truyn ngn#Nguyn Kim#^aTp. H Ch Min h#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit N am#Truyn ngn#Tn tht ca tc gi: Nguyn Kim Sn#271913#TDung## 00429000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050016000470020013000630030004000760070016000800080005000960090 01100101010000500112011001500117020001700132020000900149020000400158013000700162 039000600169#VN11.00635#VN11.00636#Vi?t#T452H#895.9221#^214#Nguyn Cng Dn#Ti hay tnh#Th#Nguyn Cng Dn#^aH.#^aTh gii#2010#^a106tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#271914#TDung## 00652000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050017000560020011000730030031000840070017001150080 00500132009001000137010000500147011001500152020001700167020000900184020001700193 021013500210020000400345013000700349039000600356#VN11.00637#VN11.00638#40000#Vi ?t#L551T#895.922109#^214#Hong Trung Hiu#La tri m#Tp tiu lun ph bnh vn hc#Hong Trung Hiu#^aH.#^aVn hc#2010#^a210tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Ph bnh vn hc#Ph bnh, phn tch nhng bi th vn trong sch vn ph thn g, mt s bi th chc Tt ca Bc v mt s bi th ca cc tc gi khc#Th#27 1915#TDung## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020022000680030013000900070014001030080 00500117009001000122010000500132011001500137020001700152020000900169020001300178 013000700191039000600198#VN11.00639#VN11.00640#51000#Vi?t#C455C#895.9223#^214#L m nh Cht#Cng cha L Ngc Hn#Truyn d s#Lm nh Cht#^aH.#^aVn hc#201 0#^a170tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn d s#271916#TDung## 00428000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020017000670070012000840080005000960090 01000101010000500111011001500116020001700131020000900148020000400157013000700161 039000600168#VN11.00641#VN11.00642#45000#Vi?t#TH460V#895.9221#^214#Trn S Th# Th vn chn lc#Trn S Th#^aH.#^aVn hc#2010#^a149tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#271917#TDung## 00591000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020033000450070057000780080005001350090010001400100005001500110 01500155020000800170020000900178020001200187005000900199005001500208005001100223 005001600234005001600250006001000266013000700276039000600283#VN11.00643#VN11.006 44#Vi?t#TH460V#895.1#^214#Th Vit ch Hn qua vn lc bt#Vn Hnh, L Thng K it, Trn Hong... ; Bch Lin dch#^aH.#^aVn hc#2009#^a156tr.^b19cm#Vn hc#V it Nam#Th ch Hn#Vn Hnh#L Thng Kit#Trn Hong#Trn Thnh Tng#Trn Quan g Khi#Bch Lin#271918#TDung## 00695000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020031000610070015000920080005001070090 02000112010000500132011001500137021021200152020001000364020000800374020001500382 020000700397013000700404039000600411#VN11.00646#VN11.00645#30000#Vi?t#T104M#153 .6#^214#Duyn Hi#81 quy tc hay trong giao tip#Duyn Hi b.s.#^aH.#^aT in B ch khoa#2010#^a263tr.^b19cm#Nu ln cc quan nim v sch lc v cuc sng v quan h x hi ca con ngi nh cn hnh ng theo th t, nguyn tc no qu an h cng ng tr nn tt hn, cch thit lp thnh cng mt quan h giao tip #Giao tip#K nng#Quan h x hi#ng x#271919#TDung## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020020000670030004000870070013000910080 00500104009001000109010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165 013000700169039000600176#VN11.00647#VN11.00648#45000#Vi?t#B122K#895.9221#^214#B i Minh Tr#Bng khung hi thu#Th#Bi Minh Tr#^aH.#^aVn hc#2010#^a143tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#271920#TDung## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020021000690030004000900070014000940080 00500108009001000113010000500123011001500128020001700143020000900160020000400169 015004100173013000700214039000600221#VN11.00649#VN11.00650#35000#Vi?t#M256M#895 .92214#^214#L Minh Lng#Mnh mng nng chiu#Th#L Minh Lng#^aH.#^aVn hc# 2010#^a113tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn sch ngoi ba: Mnh mang nng chiu#271921#TDung## 00685000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020027000620030023000890070011001120080 00500123009002000128010000500148011001500153020000400168020001000172021018300182 012002900365013000700394039000600401#VN11.00651#VN11.00652#30000#Vi?t#T428V#615 .8#^214#Quc ng#Ti vi sc kho con ngi#400 bi thuc tr bnh#Quc ng# ^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a227tr.^b19cm#Ti#Bi thuc#Trnh by khi qut v tc dng ca ti. Gii thiu cc bi thuc cha bnh t ti: bnh au d dy, chng nn ra mu, bnh thn, inh nht, bnh tr, bnh ht cm, nm, ph thng.. .#Thy thuc cha bnh ti nh#271922#TDung## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020020000680030004000880070014000920080 00500106009001000111010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167 013000700171039000600178#VN11.00653#VN11.00654#30000#Vi?t#X502#895.9221#^214#H ng Dng#Xun n xun i...#Th#H ng Dng#^aH.#^aVn hc#2011#^a118tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#271923#TDung## 00433000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020016000620030004000780070008000820080 00500090009001000095010000500105011001400110020001700124020000900141020000400150 013000700154039000600161#VN11.00655#VN11.00656#50000#Vi?t#L460C#895.9221#^214#H nh Ly#L chn qua ph#Th#Hnh Ly#^aH.#^aVn hc#2011#^a81tr.^b18cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#271924#TDung## 00743000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050016000460020031000620070035000930080017001280090045001450100 00500190011001400195020000800209020001000217020000700227021019600234020001100430 013000700441039000600448005001100454#VV11.01776#VV11.01777#Vi?t#NGH250C#639.2#^2 14#Nguyn Hu Hiu#Ngh c ng Thp Mi nm xa#Nguyn Hu Hiu ; Phm Khim c h.b.#^aH. ; ng Thp#^aVn hc ; Hi Vn hc Ngh thut ng Thp#2010#^a91tr.^ b24cm#nh c#ng Thp#Ng c#Gii thiu s lc v vng t ng Thp Mi xa . Trnh by v ng c, cc hot ng bt c v vai tr ca con c trong i sng hng ngy cng nh i sng tm linh ca ngi dn ng Thp Mi#Ng nghip#27 1925#TDung#Phm Khim## 00483000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020018000720030032000900070017001220080 00500139009001000144010000500154011001500159020001700174020000900191020000400200 013000700204039000600211#VV11.01778#VV11.01779#81000#Vi?t#PH124P#895.9221#^214# Nguyn ng Gip#Pht php v bin#1000 bi th tht ngn t tuyt#Nguyn ng G ip#^aH.#^aVn hc#2011#^a387tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#271926#TDun g## 00500000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020011000730030055000840070017001390080 00500156009001000161010000500171011001500176020001700191020000900208020000400217 013000700221039000600228#VV11.01780#VV11.01781#45000#Vi?t#NH460H#895.92214#^214 #Dng Ngc Khnh#Nh H Ni#Tc phm cho mng i l Ngn nm Thng Long - H Ni#Dng Ngc Khnh#^aH.#^aVn hc#2010#^a111tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#271927#TDung## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050019000500020016000690030012000850070034000970080 00500131009005200136010000500188011001500193020001700208020000300225020001200228 019000800240006000900248013000700257039000600264#VV11.01782#VV11.01783#45000#Vi ?t#NH550K#813#^214#Ellis, Bret Easton#Nh khng h c#Tiu thuyt#Bret Easton El lis ; Minh Thi dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#201 0#^a248tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Dch M#Minh Thi#271928#TDung## 00598000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050015000560020020000710030035000910070015001260080 00500141009001000146010000500156011001500161020001700176020000900193020000700202 021009800209013000700307039000600314#VV11.01784#VV11.01785#27000#Vi?t#H258C#895 .922803#^214#Trn Quc Khi#Ht chin tranh ri#K nim Ngn nm Thng Long H N i#Trn Quc Khi#^aH.#^aVn hc#2010#^a156tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#H i k#Tc gi ghi li nhng k nim v mt thi khng chin chng M c lit c trong v ngoi mt trn#271929#TDung## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020017000680030004000850070014000890080 00500103009001000108010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163 013000700167039000600174#VV11.01786#VV11.01787#35000#Vi?t#G428N#895.9221#^214#T rn Trc Tm#Gi nng qua ma#Th#Trn Trc Tm#^aH.#^aVn hc#2010#^a98tr.^b20c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#271930#TDung## 00628000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020021000580030004000790070036000830080005001190090 01000124010000500134011001400139020000900153020000400162020001700166005001100183 00500120019400500080020600500100021400500140022401500510023801300070028903900060 0296#VV11.01788#VV11.01789#40000#Vi?t#NG557D#895.9221008#^214#Ngc dng thi g ian#Th#Ng Bc i, Qu Ngc n, Hi Che...#^aH.#^aVn hc#2010#^a86tr.^b20cm#Vi t Nam#Th#Vn hc hin i#Ng Bc i#Qu Ngc n#Hi Che#c Cng#Phm Th Du ng#TTS ghi: Cu lc b th Ph Ho - Tnh Bnh Dng#271931#TDung## 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020017000650030004000820070010000860080 00500096009001000101010000500111011001500116020001700131020000900148020000400157 015003700161013000700198039000600205#VV11.01790#VV11.01791#49000#Vi?t#KH205D#89 5.9221#^214#Minh Hnh#Kho d nc mt#Th#Minh Hnh#^aH.#^aVn hc#2011#^a210tr .^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: Phm Minh Hnh#27193 2#TDung## 00437000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050007000550020020000620030004000820070007000860080 00500093009001000098010000500108011001500113020001700128020000900145020000400154 013000700158039000600165#VV11.01792#VV11.01793#45000#Vi?t#C430#895.92214#^214# V Ho#Con ng nhn gian#Th#V Ho#^aH.#^aVn hc#2011#^a135tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#271933#TDung## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020012000650030012000770070030000890080 00500119009004300124010000500167011001500172020001700187020001100204020001200215 019001600227004001800243006000900261013000700270039000600277#VV11.01794#VV11.017 95#89000#Vi?t#451S#895.1#^214#Dip Chi Linh#c sn chy#Tiu thuyt#Dip Chi L inh ; Thu Trn dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2010#^a543tr .^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Dch Trung Quc#Ti bn ln th 1#Thu Trn#271934#TDung## 00698000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050011000490020044000600070011001040080005001150090011001200100 00500131011001500136020000900151020000900160015003400169020000900203021018500212 020001000397013000700407039000600414#VV11.01796#VV11.01797#Vi?t#NH556G#792.09597 #^214#Tun Giang#Nhng gng mt sn khu Vit Nam ng i#Tun Giang#^aH.#^aS n khu#2010#^a282tr.^b21cm#Sn khu#Vit Nam#Tn tht ca tc gi: Nguyn Tun# o din#Gii thiu v s nghip ca mt s o din, din vin, nhng ngi ho t ng trong lnh vc trnh din sn khu v c nhiu ng gp cho s pht trin ca ngh thut sn khu Vit Nam#Din vin#271935#TDung## 00780000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050017000460020037000630070035001000080005001350090011001400100 00500151011001500156020000500171020000900176015006900185020001700254021013800271 020000800409020001000417020000900427005001700436013000700453039000600460#VV11.01 798#VV11.01799#Vi?t#N000S#792.502#^214#Nguyn Th Tuyt#NSND Du Hng ngh s v ngi thy#Nguyn Th Tuyt, Nguyn Th Nhung#^aH.#^aSn khu#2010#^a222tr.^b2 1cm#Cho#Vit Nam#Tn sch ngoi ba: Ngh s nhn dn Du Hng ngh s v ng i thy#Ngh s nhn dn#Trnh by v thn th s nghip ca ngh s cho Du H ng cng mt s bi hng dn ma, ht cho v gii thiu mt s ln iu cho m u#Tiu s#S nghip#Sn khu#Nguyn Th Nhung#271936#TDung## 00454000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050010000470020009000570030016000660070010000820080005000920090 01100097010000500108011001500113020001700128020000900145020000900154020001200163 013000700175039000600182#VV11.01800#VV11.01801#Vi?t#H561S#895.9222#^214#Trn Hn g#Hng s#Tp kch dn ca#Trn Hng#^aH.#^aSn khu#2010#^a250tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Kch dn ca#271937#TDung## 00651000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470050011000520020039000630070011001020080005001130090011001180100 00500129011001500134020001700149020000900166021014400175020000600319020000500325 020001000330020000800340013000700348039000600355#VV11.01802#VV11.01803#Vi?t#NG51 7G#781.62009597#^214#Tun Giang#Ngun gc ca nhc tung cho ci lng#Tun Gian g#^aH.#^aSn khu#2010#^a448tr.^b21cm#m nhc dn gian#Vit Nam#Gii thiu ngun gc v c im ca ca nhc tung. Trnh by ngun gc, cu trc thanh iu v c im ca ln iu cho v ca nhc ci lng#Tung#Cho#Ci lng#Lch s#271 938#TDung## 00826000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390050013000440020035000570030021000920070013001130080005001260090 01100131010000500142011001500147020000900162020001200171020000800183021025300191 020001000444020000900454020004800463013000700511039000600518#VV11.01804#VV11.018 05#Vi?t#NGH250T#812#^214#Trn Yn Chi#Ngh thut bin kch Arthur Miller#Chuyn lun sn khu#Trn Yn Chi#^aH.#^aSn khu#2010#^a315tr.^b21cm#Sn khu#Chuyn l un#Tc gi#Trnh by v kch trng M v nhng tc phm ca Arthur Miller. Gi i thiu s lc ngh thut bin kch phng Ty. Nghin cu c im kch ca Ar thur Miller: mt tm nhn hin thc v minh trit, phng php sn khu v so s nh vi sn khu Vit Nam#Bin kch#Sng tc#Arthur Miller, Nh vit kch, (1915 - 2005), M#271939#TDung## 00484000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050007000540020009000610070007000700080005000770090 01100082010000500093011001500098020001700113020000900130020000900139015003600148 020000900184013000700193039000600200#VV11.01806#VV11.01807#50000#Vi?t#124L#895 .9222#^214#M Lan#t lnh#M Lan#^aH.#^aSn khu#2010#^a454tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Kch bn#Tn tht ca tc gi: Nguyn Th M#Kch ni#271940#TDu ng## 00803000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050011000540020037000650070011001020080005001130090 01100118010000500129011001500134020000900149020000900158015004000167020000900207 02101840021602000380040002000080043802000080044602000100045401300070046403900060 0471#VV11.01808#VV11.01809#20000#Vi?t#NGH250S#792.02#^214#Bch Thun#Ngh s H Nhn mt i vi tui tr#Bch Thun#^aH.#^aSn khu#2010#^a122tr.^b21cm#Sn kh u#Vit Nam#Tn tht ca tc gi: Nguyn Bch Thun#o din#K li con ng a L Th Tin n vi ngh thut sn khu v tr thnh ngh s - o din H Nh n nh ngy nay cng nhng ng gp ca b i vi s pht trin ca Nh ht Tui tr#H Nhn, Ngh s, (1929 - ), Vit Nam#Ngh s#Tiu s#S nghip#271941#TDun g## 00508000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050009000570020013000660070023000790080005001020090 01100107010000500118011001500123020001700138020000900155020000900164020000900173 020001000182005001300192013000700205039000600212#VV11.01810#VV11.01811#60000#Vi ?t#T123K#895.9222008#^214#V Khang#Tp kch bn#V Khang, Thanh Khng#^aH.#^aS n khu#2010#^a582tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Kch ni#Tuyn tp #Thanh Khng#271942#TDung## 00607000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050009000450020031000540070009000850080005000940090011000990100 00500110011001500115020001200130020000900142020000800151021015900159020001000318 013000700328039000600335#VV11.01812#VV11.01813#Vi?t#S406G#700.92#^214#Minh Tr#S on gi ni u sng ngn gi#Minh Tr#^aH.#^aSn khu#2010#^a260tr.^b21cm#Vn n gh s#Vit Nam#Tiu s#Gii thiu tiu s, s nghip ca mt s vn ngh s, nh ng ngi hot ng v c nhiu ng gp trong mi lch vc ngh thut nh vn h c, phim nh, sn khu#S nghip#271943#TDung## 00444000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050017000490020014000660070017000800080005000970090011001020100 00500113011001500118020001700133020000900150020000900159020000900168013000700177 039000600184#VV11.01814#VV11.01815#Vi?t#K302C#895.922234#^214#Nguyn Khc Phc#K ch chn lc#Nguyn Khc Phc#^aH.#^aSn khu#2010#^a408tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Kch ni#271944#TDung## 00592000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020042000500070042000920080005001340090011001390100005001500110 01500155020001700170020000900187020000900196020001000205005001200215005001300227 005001200240005001000252005001500262013000700277039000600284#VV11.01816#VV11.018 17#Vi?t#T123K#895.9222008#^214#Tp kch bn 1000 nm Thng Long - H Ni#L Tin Th, Phm Vn Qu, Bi V Minh...#^aH.#^aSn khu#2010#^a781tr.^b21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Kch bn#Tuyn tp#L Tin Th#Phm Vn Qu#Bi V Minh#Nht Mi nh#Trn nh Ngn#271945#TDung## 00467000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050016000480020019000640030009000830070016000920080005001080090 01100113010000500124011001500129020001700144020000900161020000900170020000900179 013000700188039000600195#VV11.01818#VV11.01819#Vi?t#H527T#895.92224#^214#Nguyn Anh Bin#Huyn thoi H Ni#Tp kch#Nguyn Anh Bin#^aH.#^aSn khu#2010#^a403t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Kch ni#271946#TDung## 00868000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050010000500020038000600070010000980080005001080090011001130100 00500124011001500129020000800144020000700152015003900159020000900198021038200207 013000700589039000600596#VV11.01820#VV11.01821#Vi?t#T310H#792.0959731#^214#Tt T hng#Tm hiu sn khu Thng Long - H Ni#Tt Thng#^aH.#^aSn khu#2010#^a425t r.^b21cm#Lch s#H Ni#Tn tht ca tc gi: Nguyn Tt Thng#Sn khu#Gii thi u lch s sn khu Thng Long - H Ni t nhng nm thng u n thi k pht trin mnh m v tip tc pht trin n ngy nay. Nghin cu hnh tng ngi T hng Long - H Ni qua cc tc phm trnh din sn khu t hnh nh nhng con ng i b tc trong thi k b thc dn Php h n nhng con ngi ca thi i mi v nhng con ngi ca mt thi lch s ho hng#271947#TDung## 00441000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020022000590070012000810080005000930090011000980100 00500109011001500114020001700129020000900146020000900155039000700164013000700171 020000900178#VV11.01822#VV11.01823#Vi?t#V122T#895.9222#^214#H nh Cn#Vng tr ng Thng Long#H nh Cn#^aH.#^aSn khu#2010#^a439tr.^b21cm#Vn hc hin i#V it Nam#Kch bn#P.Dung#271948#Kch ni## 00572000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020029000500070037000790080005001160090011001210100005001320110 01500137020001700152020000900169020000900178039000700187005001000194005001300204 005000900217005001300226005001500239013000700254020000900261#VV11.01824#VV11.018 25#Vi?t#K302C#895.9222008#^214#Kch chn lc v H Ch tch#Hoi Giao, Lu Quang H, Ngc Th...#^aH.#^aSn khu#2010#^a561tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#K ch bn#P.Dung#Hoi Giao#Lu Quang H#Ngc Th#Phm Vn Qu#Trn nh Ngn#27194 9#Kch ni## 00830000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460140007000510050015000580020039000730070015001120080005001270090 01100132010000500143011001500148021033900163020001800502020002100520039000700541 013000700548020000900555#VV11.01826#VV11.01827#Vi?t#NGH250T#792.509597#^214#3000 0#Trn nh Ngn#Ngh thut biu din cho truyn thng#Trn nh Ngn#^aH.#^aS n khu#2010#^a147tr.^b21cm#Tm hiu nhng nguyn tc c bn trong phng php n gh thut ca cho truyn thng, c bit gii thiu cc nguyn tc v th php t s, c l, cch iu, khc ho nhn vt trong ngh thut biu din. Tin tr nh pht trin ca ngh thut biu din cho v vic tip thu ci mi. Tm quan t rng ca k nng tc nghip dnh cho din vin#Cho truyn thng#Ngh thut biu din#P.Dung#271950#Vit Nam## 00696000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450050015000500020017000650070015000820080005000970090011001020100 00500113011001500118021022700133020000800360020000500368020001000373039000700383 013000700390020001000397020001100407#VV11.01828#VV11.01829#30000#Vi?t#792.50959 7#^214#Trn nh Ngn#Ching Cho ng#Trn nh Ngn#^aH.#^aSn khu#2010#^a150 tr.^b21cm#Gii thiu lch s, t chc, thnh tch hot ng, pht trin, nhng t c phm chnh thng lu din ca Ching Cho ng v cc on cho chuyn nghi p cng vi phong tro cho khng chuyn ca Hi Dng, Hi Phng, Qung Ninh#Lc h s#Cho#Hi Dng#P.Dung#271951#Hi Phng#Qung Ninh## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050019000550020024000740220004000980080005001020090 01100107010000500118011001500123020001700138020000900155020000900164039000700173 013000700180005001900187020000900206#VV11.01831#VV11.01830#155000#Vi?t#K302N#89 5.9222#^214#Nguyn ng Chng#Kch Nguyn ng Chng#T.2#^aH.#^aSn khu#2010# ^a422tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#P.Dung#271952#Nguyn ng Ch ng#Kch ni## 00450000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050007000470020012000540080005000660090011000710100005000820110 01500087020001700102020000900119020000900128039000700137013000700144015003600151 020000900187#VV11.01832#VV11.01833#Vi?t#K302L#895.9222#^214#L Vn#Kch L Vn#^ aH.#^aSn khu#2010#^a809tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#P.Dung#271 953#Tn tht tc gi: Nguyn Trng Bnh#Kch ni## 00614000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520080005000740090019000790100005000980110 01500103015003400118021018400152020000900336020001300345039000700358013000700365 #VN11.00663#VN11.00664#30000#Vi?t#L504T#796.34#^214#Lut thi u bng bn#^aH.# ^aTh dc Th thao#2011#^a207tr.^b19cm#TTS ghi: U ban Th dc Th thao#Gii th iu th ch t chc lin on bng bn quc t, lut bng bn v nhng qui nh i vi cc cuc thi u quc t, thi u ginh danh hiu Olympic v th gii, l ut chng doping#Bng bn#Lut thi u#P.Dung#271954## 00841000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020055000650070014001200040014001340080 00500148009001900153010000500172011001500177021032300192020001400515020000900529 020001100538039000700549013000700556#VN11.00661#VN11.00662#21000#Vi?t#T550#617 .5#^214#H Hong Kim#T iu tr v d phng au tht lng khng dng thuc#H Hong Kim#Ti bn ln 2#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a139tr.^b19cm#Gii thiu v cu to v chc nng ca ct sng, cc tn thng ct sng do lc tc ng v cc phng php iu tr au tht lng khng dng thuc. Nhng iu cn ch t rong sinh hot, lao ng, cc phng php t iu tr au tht lng v mt s t huc dng ngoi c th phi hp khi p dng cc phng php t iu tr#au tht lng#iu tr#Phng bnh#P.Dung#271955## 00689000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510080005000710090019000760100005000950110 01400100015003600114021026300150020001300413020000700426039000700433013000700440 #VN11.00659#VN11.00660#12000#Vi?t#L504T#796.2#^214#Lut thi u ko co#^aH.#^aT h dc Th thao#2011#^a59tr.^b19cm#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#Gii thi u Lut thi u ko co gm 49 iu c th c p dng trong cc mc: sn bi, tr ang phc, dng c thi u, la tui, hng cn, thnh phn i tham gia, k thut ko, li vi phm, trn thi u v t s, nhim v v quyn hn ca ban t chc, trng ti...#Lut thi u#Ko co#P.Dung#271956## 00591000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510080005000710090019000760100005000950110 01500100015006900115021013100184020000700315020001300322039000700335013000700342 #VN11.00657#VN11.00658#17000#Vi?t#L504T#794.1#^214#Lut thi u c vua#^aH.#^aT h dc Th thao#2011#^a107tr.^b19cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. T ng cc Th dc Th thao#Gii thiu lut thi u c vua v th l thi u c vua Fide nh: iu hnh thi u, iu l gii, hnh thc thi u, trng ti...#C v ua#Lut thi u#P.Dung#271957## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020019000530070035000720080014001070090022001210100 00500143011001500148020000800163020001200171020000900183020001100192006000900203 006001700212039000700229006001500236013000700251#VN11.00671#VN11.00672#35000#Vi ?t#PH104T#895.91#^214#Phm T - Ngc Hoa#S.t., bin dch, h..: Triu n...#^aTh i Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a214tr.^b19cm#Vn hc#Dn tc Ty#Vit Nam #Truyn nm#Triu n#Dng Nht Thanh#P.Dung#Nguyn ng Na#271958## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020009000560070042000650080014001070090022001210100 00500143011001500148012002400163020001700187020001200204020000900216020001100225 006001500236039000700251013000700258005001400265#VN11.00669#VN11.00670#28000#Vi ?t#312C#398.909597#^214#nh Chi#S.t., dch: Lng c Bn, L Hng Giang#^aTh i Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a112tr.^b19cm#Truyn th dn gian Ty#Vn hc dn gian#Dn tc Ty#Vit Nam#Truyn th#L Hng Giang#P.Dung#271959#Lng c Bn## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020014000660030004000800070012000840080 01200096009001700108010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171 039000700175013000700182#VN11.00667#VN11.00668#40000#Vi?t#M451T#895.9221#^214#V Ngc Kha#Mc thi gian#Th#V Ngc Kha#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a111 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#271960## 00477000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020009000590030004000680070012000720080012000840090 01700096010000500113011001400118015003500132020001700167020000900184020000400193 039000700197013000700204#VN11.00666#VN11.00665#Vi?t#T312Q#895.9221#^214#Hng Ngu yn#Tnh qu#Th#Hng Nguyn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a67tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn Minh Hot#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#271961## 00918000000000325000450002600110000002600110001104100050002208200110002780800050 00380020025000430070052000680220004001200080012001240090017001360100005001530110 01500158021027200173020001700445020000400462020000900466020000900475039000700484 01300070049100500160049800500160051400500170053000500140054700500140056100500170 0575#VV11.01834#VV11.01835#Vi?t#895.922803#^214#Nhng k nim khng qun#Trnh T rng Gi, Nguyn Xun Sang, Phm Vn Hun...#T.3#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#20 11#^a319tr.^b21cm#Gm mt s bi vit tiu biu v vn pht trin kinh t, th i ua lao ng sn xut ca cc doanh nghip, cc hot ng lin quan ti gio d c xa nay trn vng t cng, v nhng bi th k nim ca tc gi Trnh Trng Gi - mt ngi con u t ca thnh ph Hi phng#Vn hc hin i#Th#Vit Nam# Bi vit#P.Dung#271962#Trnh Trng Gi#Trnh Trng Gi#Nguyn Xun Sang#Phm Vn Hun#Phm Trng C#Nguyn Vn Khit## 00707000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020033000650070032000980080014001300090 02200144010000500166011001400171021020200185020000800387020001500395005001700410 039000700427013000700434#VV11.01836#VV11.01837#25000#Vi?t#H561D#005.5#^214#Nguy n B c#Hng dn s dng phn mm Latex#Nguyn B c, Khng Ch Nguyn#^aTh i Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a98tr.^b21cm#Gii thiu v phn mm Latex v ng dng ca phn mm trong son tho vn bn, trong mi trng ton hc, tron g cng thc ton biu din trn nhiu dng, k thut t to lnh, tra cu thng tin, ho#Tin hc#Phn mm Latex#Khng Ch Nguyn#P.Dung#271963## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050008000570020013000650070008000780080014000860090 02200100010000500122011001400127015003000141020000900171020000900180020000400189 039000700193013000700200#VV11.01838#VV11.01839#30000#Vi?t#TH550P#745.609597#^21 4#Vn Ph#Th php th#Vn Ph#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a78tr.^ b21cm#Tn tht tc gi: L nh Ph#Th php#Vit Nam#Th#P.Dung#271964## 00727000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020057000540080010001110090018001210100005001390110 01400144015003300158021024600191020001100437020002300448039000700471013000700478 #VV11.01841#VV11.01840#10000#Vi?t#TH455T#378.597#^214#Thng tin tuyn sinh vo Trng i hc Cn Th nm 2011#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a83tr.^b21cm# TTS ghi: Trng i hc Cn Th#Cung cp nhng thng tin cn thit v tuyn sinh ca tt c cc khoa chuyn ngnh thuc trng i hc Cn Th gm: chuyn ngnh o to, mc tiu o to, khi thi tuyn sinh, thi gian o to, danh hiu kh oa hc v ni xin vic khi tt nghip#Tuyn sinh#Trng i hc Cn Th#P.Dung#2 71965## 00915000000000277000450002600110000004100050001108200070001680800050002300500180 00280020033000460070059000790080010001380090015001480100005001630110025001680150 04300193021030800236020000800544020001800552020000800570020001200578005001800590 005001500608039000700623013000700630#VV11.01842#Vi?t#372.21#^214#Nguyn nh Chu ng#Nh mt thi u Tr Vin Ngh An#B.s.: Nguyn nh Chung, Trn Th Kim Ngn, Nguyn Th Qu#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a316tr., 6tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban lin lc u Tr Vin Ngh An#Tm hiu v u Tr Vin Ngh An - mt t chc gp phn thit thc vo cng cuc kin quc, khng chin, gii phng ph n, g ii phng tui th v gp phn gio dc tui u tr ca tnh Ngh An trong na u th k 20. Gii thiu mt s bi th, nhc v bi ht quen thuc ca cc chu u Tr Vin Ngh An#Lch s#Gio dc mu gio#Ngh An#u Tr Vin#Trn Th Kim Ngn#Nguyn Th Qu#P.Dung#271966## 00792000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300050013000350020041000480070018000890080010001070090015001170100005001320110 02600137015006100163021021200224020000800436020000800444020000800452020001000460 020001000470020000800480039000700488013000700495#VV11.01843#Vi?t#301C#959.742#^ 214#Ng c Tin#a ch - vn ho - lch s x Hoa Thnh#Ng c Tin b.s.#^aNg h An#^aNxb. Ngh An#2010#^a272tr., 25tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - U BND - UBMT t quc. X Hoa Thnh#Khi qut chung v x Hoa Thnh cng nhng c im ni bt trn cc mt kinh t, x hi, vn ho vt th, vn ho phi vt th, dn c, cc dng h, lng x, phong tc tp qun, tn gio, tn ngng, nh n...#a ch#Vn ho#Lch s#Hoa Thnh#Yn Thnh#Ngh An#P.Dung#271967## 00808000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200130002380800050 00360020031000410030023000720070036000950080010001310090015001410100005001560110 02600161021020200187020001300389020000800402020000900410020000800419005001400427 005000900441005000800450005001200458005001000470039000700480013000700487#VV11.01 844#Vi?t#QU600T#332.70959742#^214#Qu tn dng nhn dn Vn Din#15 nm mt chn g ng#Trn nh Th, Bo Minh, Vn Anh...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a79tr ., 12 tr. nh^b21cm#Ghi nhn nhng ng gp to ln ca Qu tn dng Vn Din tro ng sut 15 nm qua, cng nhng tm s, li tri n, tnh cm chn thnh ca cn b , nhn dn, ca nhng khch hng gn xa gi ti tn vinh Qu#Qu tn dng#Lch s#Vn Din#Ngh An#Trn nh Th#Bo Minh#Vn Anh#Minh Nguyt#Qunh Lan#P.Dung# 271968## 00483000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320050011000370020015000480030021000630070011000840080010000950090015001050100 00500120011001400125015003500139020001700174020000900191020001500200039000700215 013000700222#VV11.01845#Vi?t#B256N#895.92214#^214#Thin Ngn#Bnh ni nhiu#Th vui - Tro phng#Thin Ngn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a91tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn nh Tch#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tro phng#P.Dung#27196 9## 00445000000000253000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200100 00308080005000400050015000450020007000600030012000670070015000790080010000940090 01500104010000500119011001500124020001700139020000900156020001200165039000700177 013000700184#VV11.01846#100000#Vi?t#B510#895.92234#^214#Trng Th Cc#Bi # Tiu thuyt#Trng Th Cc#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a317tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#271970## 01005000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400050017000450020055000620070060001170080010001770090015001870100005002020110 02600207015006100233021030100294020000800595020000800603020000300611020001000614 020001000624020000800634005001600642005001900658039000700677013000700684#VV11.01 847#Vi?t#L302S#324.2597070959742#^214#Nguyn Th Thanh#Lch s ng b v nhn d n x Din Lin (1930 - 2010)#B.s.: Nguyn Th Thanh, Phan Thanh oi, Phan Th Thanh Tr#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a183tr., 10tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMT t quc. X Din Lin#Khi qut v vng t, con ngi x Din Lin (thuc huyn Din Chu - tnh Ngh An) v truyn thng u tranh ch ng phong kin, chng ngoi xm ca nhn dn x tin ti cch mng thng 8, tron g khng chin chng Php, chng M, trong thi k c nc i ln xy dng CNXH, thc hin cng cuc i mi#Lch s#ng b#X#Din Lin#Din Chu#Ngh An#Phan Thanh oi#Phan Th Thanh Tr#P.Dung#271971## 00545000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410050013000460020019000590030021000780290016000990070043001150080 01000158009001500168010000500183011001500188020001700203020001300220020000900233 020001100242039000700253013000700260#VV11.01848#60000#Vi?t#TR527K#398.209597#^2 14#Qun Vi Min#Truyn Khun Chng#Song ng Thi - Vit#Lai Khn Chng#Qun Vi Min ch.b., s.t., dch, gii thiu#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a376tr.^b21cm# Vn hc dn gian#Dn tc Thi#Vit Nam#Truyn th#P.Dung#271972## 00756000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020043000520080005000950090011001000100005001110110 01400116015003300130021026100163020000800424020001100432020002400443039000700467 013000700474020000900481#VV11.01849#VV11.01850#7500#Vi?t#QU600C#373.12#^214#Quy ch tuyn sinh trung cp chuyn nghip#^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu nhng quy nh v tuyn sinh trung cp ch uyn nghip bao gm: t chc, nhim v v quyn hn ca trng trong cng tc tu yn sinh, cc quy nh c th v cng tc tuyn sinh, tuyn chn v triu tp th sinh trng tuyn, khen thng v x l vi phm#Qui ch#Tuyn sinh#Trung cp ch uyn nghip#P.Dung#271973#Vit Nam## 00797000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820006000408080005000460020050000510080005001010090011001060100005001170110 01400122015003300136021029100169020000800460020001100468020000800479020000900487 039000700496013000700503020000900510#VV11.01851#VV11.01852#7500#Vi?t#QU600C#378 .1#^214#Quy ch tuyn sinh i hc, cao ng h chnh quy#^aH.#^aGio dc#2011#^ a92tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu quy ch tuyn sinh i hc, cao ng h chnh quy: nhng qui nh chung, t chc, nhim v v quyn hn ca trng trong cng tc tuyn sinh, chun b v t chc cho k thi, chm thi v phc kho, xt tuyn v triu tp th sinh, bo co, lu tr, khen thng v x l vi phm...#Qui ch#Tuyn sinh#i hc#Cao ng#P.Dung#271974#Vit Nam## 00724000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020063000520080005001150090011001200100005001310110 01500136015003300151021022300184020001100407020000800418020000900426039000700435 013000700442020000900449#VV11.01853#VV11.01854#30000#Vi?t#NH556#378.1#^214#Nh ng iu cn bit v tuyn sinh i hc v cao ng nm 2011#^aH.#^aGio dc#2011 #^a432tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cung cp nhng thng tin v tuy n sinh i hc, cao ng: nhng iu cn ghi nh ca th sinh d thi, lch cng tc tuyn sinh, bng k hiu cc i tng u tin, bng phn chia khu vc tuy n sinh ca 63 tnh thnh ph...#Tuyn sinh#i hc#Cao ng#P.Dung#271975#Vit N am## 00787000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050017000750020027000920070 01700119008000500136009002300141010000500164011001500169021023900184020000800423 020001900431020001100450039000700461013000700468020001000475#VV11.01855#VV11.018 58#VV11.01857#VV11.01856#54000#Vi?t#GI-108T#005.4#^214#Lng Ngc Quang#Gio tr nh lp trnh Linux#Lng Ngc Quang#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a201tr.^b 24cm#Gii thiu cc kin thc nn tng v h iu hnh Linux v cc hng lp tr nh, ngn ng lp trnh c th trn h iu hnh ny nh: lp trnh trong mi tr ng Shell, trn Linux, x l file v th mc, x l tin trnh, lp trnh a tu yn#Tin hc#H iu hnh Linux#Gio trnh#P.Dung#271976#Lp trnh## 00813000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050014000530020012000670070052000790040037001310080 00500168009002300173010000500196011001500201021024200216020001200458020001100470 005001200481005001600493039000700509013000700516#VV11.01859#VV11.01860#74000#Vi ?t#KH300C#621.31#^214#Phm Vn Chi#Kh c in#Phm Vn Chi (ch.b.), Bi Tn H u, Nguyn Tin Tn#In ln th 6, c sa cha v b sung#^aH.#^aKhoa hc v K t hut#2011#^a386tr.^b24cm#Trnh by v c cu in t, s pht sng, lc in n g, h quang in, tip xc in, cch in trong kh c in v nguyn l lm vi c, kt cu, c tnh, cch la chn, phm vi ng dng ca cc loi kh c in h p v cao p thng dng#Kh c in#Gio trnh#Bi Tn Hu#Nguyn Tin Tn#P. Dung#271977## 00746000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050015000730020030000880030 03700118007001500155008000500170009002300175010000500198011001500203021018500218 020002000403020001900423039000700442013000700449#VV11.01861#VV11.01864#VV11.0186 3#VV11.01862#39000#Vi?t#H250T#629.8#^214#Phan Ch Chnh#H thng iu khin qu trnh#Dng cho cc trng i hc k thut#Phan Ch Chnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a131tr.^b24cm#Trnh by cu to v nguyn l hot ng ca h thng iu khin qu trnh, iu chnh s cng nghip, nguyn l vn hnh h thng i u khin qu trnh v thit k giao din iu khin#H thng iu khin#iu khi n t ng#P.Dung#271978## 00844000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050018000710020021000890070 01800110008000500128009002300133010000500156011001500161015006100176039000700237 013000700244021026500251020000500516020001000521020001100531#VV11.01866#VV11.018 67#VV11.01868#VV11.01865#58000#Vi?t#C460S#332#^214#Trn Trng Nguyn#C s ton ti chnh#Trn Trng Nguyn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a218tr.^b24cm#TT S ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa ton kinh t#P.Dung#271979#Gii thi u mt s tnh ton ti chnh c bn v nghip v thng gp trong giao dch ti chnh, qu trnh ngu nhin trong ti chnh vi thi gian ri rc, m hnh na lin tc v chuyn ng Brown, tnh ton ngu nhin, phng trnh vi phn ngu n hin v ng dng#Ton#Ti chnh#Gio trnh## 00919000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020031000590030055000900070015001450080005001600090 02300165010000500188011001500193021036700208020001100575020001100586020001000597 020002000607039000700627013000700634#VV11.01869#VV11.01870#Vi?t#107G#333.7#^214 #Phm Ngc ng#nh gi mi trng chin lc#Cc d n chin lc, quy hoch v k hoch pht trin#Phm Ngc ng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a340tr.^b 24cm#Khi nim c bn v nh gi mi trung chin lc. Kinh nghim p dng n h gi mi trng chin lc trn th gii v Vit Nam. Ni dung, qui trnh, ph m vi v h thng ch tiu nh gi mi trng. Tm hiu cc phng php tip c n nh gi mi trng chin lc v xut cc gii php phng nga, gim thiu nhim, ci thin mi trng, gim st mi trng#Mi trng#Chin lc#Qui ho ch#K hoch pht trin#P.Dung#271980## 01119000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020031000430030024000740070054000980080005001520090023001570100 00500180011001500185015008100200021036400281020000900645020001000654020000800664 02000070067200500110067900500140069000500180070400500120072200500120073403900070 0746013000700753020000900760#VV11.01871#VV11.01872#Vi?t#KH401H#600#^214#Khoa hc v cng ngh th gii#Xu th i mi sng to#B.s.: T B Hng, Cao Minh Kim, Nguyn Phng Anh...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a272tr.^b24cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Cc Thng tin khoa hc v Cng ngh Quc gia#Gii thiu hin trng hot ng nghin cu v pht trin ca khoa hc v cng ngh th gi i vi nhng xu th hin nay v trong tng lai. Nhng xu th trong i mi sng to v s dng tri thc cng nh i ph vi nhng thch thc x hi v ton cu thng qua i mi. Mt s d bo pht trin cc cng ngh ch cht c nh hng n x hi trong vi thp k ti#Khoa hc#Cng ngh#i mi#Xu th#T B Hng#C ao Minh Kim#Nguyn Phng Anh#T Hoi Anh#ng Bo H#P.Dung#271981#Th gii## 00875000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690050017000740020032000910030 03700123007003200160008000500192009002300197010000500220011001500225021026800240 020002000508020001700528005001400545039000700559013000700566#VV11.01873#VV11.018 74#VV11.01876#VV11.01875#63000#Vi?t#PH561P#001.4#^214#Nguyn ng Bnh#Phng p hp nghin cu khoa hc#Gio trnh dnh cho cao hc, i hc#Nguyn ng Bnh, N guyn Vn D#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a160tr.^b24cm#Gii thiu tin tr nh tng bc ca qu trnh nghin cu khoa hc gm: tm kim ti nghin cu v phn tch, x l thng tin tng quan ti liu, k hoch trin khai nghin cu, phng php vit v k thut trnh by ni dung chnh ca mt s dng ti liu khoa hc#Nghin cu khoa hc#Phng php lun#Nguyn Vn D#P.Dung#271982## 00440000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440050010000490020025000590030004000840070010000880080009000980090 01900107010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171039000400175 013000700179#VN11.00673#VN11.00674#Vi?t#NGH307T#895.9221#^214#Nht Linh#Nghip t huc v cuc i#Th#Nht Linh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2011#^a76tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#271983## 00692000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020037000450030069000820070053001510080009002040090019002130100 00500232011001400237020001000251020000900261005001200270005001400282005002000296 005001600316005000900332039000400341013000700345020000800352020001800360#VN11.00 675#VN11.00676#Vi?t#T123C#781.62#^214#Tp ca c Cn Th thm nhng vn th#Tc p hm chn lc ca Tri sng tc ca c thnh ph Cn Th nm 2010#Trng Hunh, Ngu yn B Th, Nguyn Trung Nguyn ....#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a46tr.^b1 9cm#Bi ca c#Vit Nam#Trng Hunh#Nguyn B Th#Nguyn Trung Nguyn#Nguyn Hoi Vn#Hunh B#Mai#271984#Vng c#Ca nhc c truyn## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020027000390030025000660290024000910070032001150080009001470090 01900156010000500175011001400180012003100194020001500225020001300240006001000253 005001000263039000400273013000700277019000500284020001100289#VN11.00677#15000#V i?t#NG558#220#^214#Ngi y t khng tha th#Tranh truyn cho mi nh#The unfo rgiving servant#Hong Kim dch ; Hong Yn h..#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010 #^a28tr.^b18cm#B truyn tranh Li khn ngoan#o Thin cha#Truyn tranh#Hong Kim#Hong Yn#Mai#271985#Dch#Kinh Thnh## 00586000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020031000380030025000690290028000940070032001220080009001540090 01900163010000500182011001400187012003100201020001500232020001300247006001000260 005001000270039000400280019000500284013000700289#VN11.00678#15000#Vi?t#C430G#22 0#^214#Con gi Giai-ru c cha lnh#Tranh truyn cho mi nh#Jairus' daughter was healed#Hong Kim dch ; Hong Yn h..#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a28 tr.^b18cm#B truyn tranh Li khn ngoan#o Thin cha#Truyn tranh#Hong Kim#H ong Yn#Mai#Dch#271986## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020017000390030025000560290029000810070032001100080009001420090 01900151010000500170011001400175012003100189020001500220020001300235006001000248 005001000258039000400268019000500272013000700277020001100284#VN11.00679#15000#V i?t#NG558L#220#^214#Ngi ln Xa-ch#Tranh truyn cho mi nh#A short man called zacchaeus#Hong Kim dch ; Hong Yn h..#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a28 tr.^b18cm#B truyn tranh Li khn ngoan#o Thin cha#Truyn tranh#Hong Kim#H ong Yn#Mai#Dch#271987#Kinh Thnh## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020023000390030025000620290014000870070032001010080009001330090 01900142010000500161011001400166012003100180020001500211020001300226006001000239 005001000249039000400259019000500263013000700268020001500275#VN11.00680#15000#V i?t#CH501G#220#^214#Cha Gi-Su ging sinh#Tranh truyn cho mi nh#Jesus is bor n#Hong Kim dch ; Hong Yn h..#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a28tr.^b18cm #B truyn tranh Li khn ngoan#o Thin cha#Truyn tranh#Hong Kim#Hong Yn# Mai#Dch#271988#c cha Gisu## 00583000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070036000620220005000980050017001030060 01200120008001800132009001100150010000500161011001500166019001400181020001800195 020000900213020001300222039000400235012003500239013000700274#VN11.00681#Vi?t#140 00#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T .35#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#Truyn tranh dnh ch o tui mi ln#271989## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070027000780220005001050050012001100060 00800122008001800130009001100148010000500159011001500164019001400179012004000193 020001700233020000900250020001300259039000400272013000700276#VN11.00682#16000#V i?t#T312#895.6#^214#Tnh u dnh ht cho em#Truyn tranh#Aoki Kotomi ; Nht Vi dch#T.12#Aoki Kotomi#Nht Vi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a179tr.^b18cm# Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn# Truyn tranh#Mai#271990## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070049000690220004001180080018001220090 01100140010000500151011001500156020001700171020000900188020001300197005001900210 006001100229039000400240013000700244019001400251012003500265006001000300#VN11.00 683#16000#Vi?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Dch: Nguyt Anh, Dung Nghi#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a203tr.^b1 8cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#Mai#271 991#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dung Nghi## 00592000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070038000650220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001900234006001200253039000400265019001400269013000700283#VN11.00684#Vi?t#V50 1B#895.6#^214#16000#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thnh nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt Nhung#Mai#Dch Nht Bn#271992## 00593000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020009000410030013000500290006000630070030000690220004000990080 01800103009001100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209 020001300218005001500231006000800246039000400254019001400258013000700272#VN11.00 685#Vi?t#NG419T#895.6#^214#16000#Ngc th#Truyn tranh#Rough#Mitsuru Adachi ; C m Vn dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mitsuru Adachi#C m Vn#Mai#Dch Nht Bn#271993## 00578000000000301000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000400265013000700269#VN11.00686#14000#C 117B#895.6#^214#Vi?t#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .30#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a182tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#271994## 00694000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320050014000370020027000510070014000780080010000920090015001020100005001170110 01500122013000700137021025400144020000800398020000900406020001300415039000400428 020000800432#VN11.00687#Vi?t#H400H#929.09597#^214#Hong Anh Ti#H Hong Vn tro ng lch s#Hong Anh Ti#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a104tr.^b19cm#271995#Gi i thiu v lng Vn Lc, ni lp nghip bui u ca con chu h Hong Vn v qu trnh pht trin h Hong Vn lng Qunh i v lng Vn Lc. Mt s gng m t lm rng danh dng tc, qu hng v nh th h Hong trong tm thc cng n g, gia tc#Lch s#Vit Nam#H Hong Vn#Mai#Dng h## 00535000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020015000680030012000830070037000950080 01800132009001100150010000500161011001500166020001700181020000300198039000400201 013000700205019000800212020001200220006001300232#VV11.01877#VV11.01878#89000#Vi ?t#NH124K#813#^214#Bushnell, Candace#Nht k Carrie#Tiu thuyt#Candace Bushnell ; Phm Hi Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a404tr.^b20cm#Vn hc hi n i#M#Mai#271996#Dch M#Tiu thuyt#Phm Hi Anh## 00721000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030012000700290023000820070067001050080 01800172009001100190010000500201011001500206020001700221020001900238020001200257 00500110026900500140028000500150029400500170030900500160032600600130034203900040 0355013000700359019000500366#VV11.01879#VV11.01880#51000#Vi?t#D100V#808.83#^214 #D v t a ngc#Truyn ngn#Prom nights from hells#Meg Cabot, Kim Harrison, M ichele Jaffe... ; Phng Nguyn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a264 tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vn hc nc ngoi#Truyn ngn#Cabot, Meg#Harrison, K im#Jaffe, Michele#Meyer, Stephenie#Myracle, Lauren#Phng Nguyn#Mai#271997#Dch# # 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020040000620070027001020080018001290090 01100147010000500158011001500163020001700178020002700195006000800222039000400230 013000700234019000900241020000400250#VV11.01881#VV11.01882#75000#Vi?t#H450S#823 #^214#Harris, M.G.#H s Joshua: Kinh hong trong bng gi#M.G. Harris ; Nh Ch dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a392tr.^b20cm#Vn hc hin i#Truyn k hoa hc vin tng#Nh Ch#Mai#271998#Dch Anh#Anh## 00748000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020084000550080018001390090014001570100005001710110 01500176021023100191020000800422020002200430020002200452020000900474039000400483 013000700487#VV11.01883#VV11.01884#100000#Vi?t#L557S#324.2597#^214#Lc s on Thanh nin Cng sn H Ch Minh v phong tro thanh thiu nhi Vit Nam#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr...#2011#^a362tr.^b23cm#Gii thiu qu trnh hnh thnh, ph t trin on TNCS H Ch Minh t khi thnh lp v nhng bc i u tin, ri tr thnh t chc vng mnh, vt qua kh khn trong mi bin c thng trm ca l ch s t nc giai on 1931-2011#Lch s#on TNCS H Ch Minh#Phong tro than h nin#Vit Nam#Mai#271999## 00862000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020115000460030042001610080010002030090013002130100005002260110 01400231021027300245020001000518020001200528020001800540020000900558013000700567 020001800574039000400592#VV11.01886#VV11.01885#Vi?t#H561V#342.597#^214#Hng v cuc bu c i biu Quc hi kho XIII v bu c i biu Hi ng nhn dn cc cp nhim k 2011 - 2016#S chuyn tm hiu php lut v bu c#^aGia Lai#^a S T php#2011#^a60tr.^b20cm#Gii thiu mt s vn bn ch o ca Trung ng v UBND tnh Gia Lai v cng tc bu c Quc hi v bu c Hi ng nhn dn cc cp nhim k 2011-2016, cng mt s cu hi v tr li lin quan n ni dung c a Lut bu c i biu Quc hi dn i biu Hi ng nhn dn#Php lut#Lut b u c#i biu quc hi#Vit Nam#272000#Hi ng nhn dn#Mai## 00837000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020038000470290047000850080005001320090011001370100005001480110 01500153021037900168020001900547020000900566020000900575039000400584013000700588 #VL11.00349#VL11.00350#Vi?t#CH513T#351.597#^214#Chung tay ci cch th tc hnh chnh#Join hands for administrative procedres reform#^aH.#^aTri thc#2011#^a153t r.^b29cm#Gii thiu cc bi vit, bi phng vn v ci cch th tc hnh chnh ( n 30) di gc nhn t Hi ng t vn v vn trin khai n 30 trong c c lnh vc: u t, thu, hi quan, quan h lao ng, ngn hng... vi s quyt tm ca c h thng hnh chnh nh nc, t Trung ng n a phng; bn cnh l s chung tay gp sc ca ngi dn v cng ng doanh nghip#Th tc hnh chnh#Ci cch#Vit Nam#Mai#272001## 00963000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020129000500070060001790080010002390090023002490100005002720110 01500277021016200292020000900454020000900463020000700472020002400479039000400503 01300070050702000070051400500120052100500230053300500200055600500140057600500170 0590020001800607#VL11.00351#VL11.00352#Vi?t#K600Y#338.1095978#^214#K yu hi th o khoa hc: Gii php tiu th v pht trin h thng bn l ngnh hng nng s n ch yu ng bng sng Cu Long#Mai Vn Nam, Nguyn Th Phng Dung, L Nguy n oan Khi...#^aCn th#^aNxb. i hc Cn Th#2011#^a148tr.^b30cm#Gm nhng b i vit v thc trng v gii php pht trin h thng bn l nng sn nh b i Nm Roi, c tra, tm s, xoi, la go... ng bng sng Cu Long#Nng sn# Tiu th#Bn l#ng bng sng Cu Long#Mai#272002#K yu#Mai Vn Nam#Nguyn Th Phng Dung#L Nguyn oan Khi#Bi Vn Trnh#Nguyn Quc Nghi#Hi tho khoa h c## 00719000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030004000760070060000800080005001400090 01800145010000500163011001500168020001700183020000400200039000400204013000700208 00500090021500500080022400500110023200500100024300500160025300500100026900500100 0279005001100289020000900300015004800309#VV11.01887#VV11.01888#70000#Vi?t#T312N #895.9221008#^214#Tnh ngi Quan h#Th#Minh Hi, Hi Tn, Tin ng... ; Tuy n chn: Phc Ton...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a449tr.^b21cm#Vn hc hin i #Th#Mai#272003#Minh Hi#Hi Tn#Tin ng#Vng Th#Nguyn Duy Khi#Phc Ton# Xun Hng#Tin ng#Vit Nam#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam tnh Bc Ninh## 00829000000000397000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020016000550070087000710220004001580080005001620090 01800167010000500185011001500190020001700205020000900222020000900231005001500240 00500170025500500160027200500120028800500080030003900040030801300070031201500510 0319020000400370020000500374020000500379005001700384005001500401005001500416#VV1 1.01889#VV11.01890#52000#Vi?t#B100V#895.92208#^214#Ba V xa & nay#Nguyn Tin S, Nguyn Cng Thu, Nguyn Ch c... ; Tuyn chn: Phng Quang Vinh...#T.2#^ aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a227tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Vn xui#Ngu yn Tin S#Nguyn Cng Thu#Nguyn Ch c# D Hng#L Hng#Mai#272004#TTS ghi: CLB Vn ngh s X oi. Chi nhnh Ba V#Th#Kch#Cho#Phng Quang Vinh#Ph ng Th Hng#Lng Xun Tp## 00810000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020031000490030032000800070074001120080005001860090026001910100 00500217011001500222021013100237020001700368020000900385005001600394039000400410 01300070041402000090042100500160043000500160044600500150046202000040047702000030 0481#VV11.01891#VV11.01892#Vi?t#NG105N#895.92208#^214#Ngn nm bi t t Thng Long#Ngi Nguyn c vit v H Ni#Nguyn nh Ch (ch.b.), Nguyn c Nht, N guyn c Vit, Nguyn c Can#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a392tr.^b21c m#Gii thiu cc tc phm th, vn, bi dch, hi k ca dng h Nguyn c vit v H Ni nhn dp k nim mt nghn nm Thng Long#Vn hc hin i#Vit Nam#N guyn nh Ch#Mai#272005#Vn xui#Nguyn c Nht#Nguyn c Vit#Nguyn c Ca n#Th#K## 00655000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520070067000750080005001420090026001470100 00500173011001400178020001200192020001000204020000600214020001400220005001300234 00500160024700500150026300500180027800500130029603900070030902000060031601300070 0322#VV11.01893#VV11.01894#15000#Vi?t#V115K#372.67#^214#Vn k chuyn lp 1, 2# B.s., tuyn chn: T Thanh Sn, Nguyn Th Hoi, Thi Thanh Vn...#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a86tr.^b24cm#Tp lm vn#K chuyn#Lp 1#Sch c thm#T Thanh Sn#Nguyn Th Hoi#Thi Thanh Vn#Nguyn Th Kim Sa#Trn Yn Lan#P.Dung #Lp 2#272006## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070067000720080005001390090026001440100 00500170011001400175020001200189020001000201020000600211020001400217005001300231 005001600244005001500260005001800275005001300293039000700306013000700313#VV11.01 895#VV11.01896#17000#Vi?t#V115K#372.67#^214#Vn k chuyn lp 3#B.s., tuyn ch n: T Thanh Sn, Nguyn Th Hoi, Thi Thanh Vn...#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a94tr.^b24cm#Tp lm vn#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#T Thanh Sn#Ngu yn Th Hoi#Thi Thanh Vn#Nguyn Th Kim Sa#Trn Yn Lan#P.Dung#272007## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070067000720080005001390090026001440100 00500170011001400175020001200189020001000201020000600211020001400217005001300231 005001600244005001500260005001800275005001300293039000700306013000700313#VV11.01 897#VV11.01898#17000#Vi?t#V115K#372.67#^214#Vn k chuyn lp 4#B.s., tuyn ch n: T Thanh Sn, Nguyn Th Hoi, Thi Thanh Vn...#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a95tr.^b24cm#Tp lm vn#K chuyn#Lp 4#Sch c thm#T Thanh Sn#Ngu yn Th Hoi#Thi Thanh Vn#Nguyn Th Kim Sa#Trn Yn Lan#P.Dung#272008## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070067000720080005001390090026001440100 00500170011001400175020001200189020001000201020000600211020001400217005001300231 005001600244005001500260005001800275005001300293039000700306013000700313#VV11.01 899#VV11.01900#17000#Vi?t#V115K#372.67#^214#Vn k chuyn lp 5#B.s., tuyn ch n: T Thanh Sn, Nguyn Th Hoi, Thi Thanh Vn...#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a94tr.^b24cm#Tp lm vn#K chuyn#Lp 5#Sch c thm#T Thanh Sn#Ngu yn Th Hoi#Thi Thanh Vn#Nguyn Th Kim Sa#Trn Yn Lan#P.Dung#272009## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020039000540030036000930070014001290080005001430090 02600148010000500174011001500179020000500194020000600199020001200205020001400217 005001400231039000700245013000700252#VV11.01901#VV11.01902#35000#Vi?t#GI-462T#5 10.76#^214#Gii thiu cc dng kim tra ton 9#Kim tra 1 tit - hc k - cu i nm#H Vn Chng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a216tr.^b24cm#Ton#Lp 9# kim tra#Sch c thm#H Vn Chng#P.Dung#272010## 00558000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020064000530070032001170080005001490090026001540100 00500180011001500185020000700200020000700207020000700214020001400221005001600235 005001500251039000700266013000700273#VV11.01903#VV11.01904#30000#Vi?t#T527C#530 .076#^214#Tuyn chn v gii chi tit thi tuyn sinh vo lp 10 vt l#Nguyn Ph ng, Hong Vn Lun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a183tr.^b24cm#Vt l#Lp 10# thi#Sch c thm#Nguyn Ph ng#Hong Vn Lun#P.Dung#272011## 00624000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020111000540070014001650080005001790090026001840100 00500210011001500215020000500230020001600235020000800251039000700259013000700266 020002000273020001400293005001400307020001300321#VV11.01905#VV11.01906#48000#Vi ?t#T527C#512.9076#^214#Tuyn chn v gii h phng trnh, phng trnh khng m u mc thng gp trong cc thi i hc v cao ng#H Vn Chng#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a288tr.^b24cm#Ton#H phng trnh#Bi tp#P.Dung#27201 2#Ph thng trung hc#Sch c thm#H Vn Chng#Phng trnh## 00686000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520070045000750220004001200080005001240090 01800129010000500147011001500152021016600167020001700333020001100350006001600361 006001700377039000700394013000700401#VV11.01907#VV11.01908#30000#Vi?t#T121G#495 .17#^214#Tn gio trnh Hn ng#Bin dch: Trng Vn Gii, L Khc Kiu Lc#T.1 #^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a303tr.^b21cm#Gii thiu 30 bi hc ng m v ch vit ting Trung Quc, km theo cc bi hi thoi, giao tip c gii thch t v ng, t mi, ng php, cng phn bi tp v p n#Ting Trung Quc#Gio trnh#Tr ng Vn Gii#L Khc Kiu Lc#P.Dung#272013## 00665000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520070045000750220004001200080005001240090 01800129010000500147011001500152021014500167020001700312020001100329006001600340 006001700356039000700373013000700380#VV11.01909#VV11.01910#34000#Vi?t#T121G#495 .17#^214#Tn gio trnh Hn ng#Bin dch: Trng Vn Gii, L Khc Kiu Lc#T.2 #^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a329tr.^b21cm#Gii thiu 30 bi hc ting Trung Qu c, km theo cc bi hi thoi, bi c c gii thch t vng, t mi, ng php, cng phn bi tp v p n#Ting Trung Quc#Gio trnh#Trng Vn Gii#L Khc Kiu Lc#P.Dung#272014## 00702000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070045000800220004001250080005001290090 01800134010000500152011001500157021012900172020001700301020001000318006001600328 006001700344039000700361013000700368015003700375#VV11.01911#VV11.01912#20000#Vi ?t#B100T#495.17#^214#301 cu m thoi ting Hoa#Bin dch: Trng Vn Gii, L Khc Kiu Lc#T.2#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a222tr.^b21cm#Gii thiu 20 bi h c ting Hoa vi hn 300 cu m thoi thng dng, c gii thch t vng, ng ph p km theo bi tp v p n#Ting Trung Quc#m thoi#Trng Vn Gii#L Khc Kiu Lc#P.Dung#272015#TTS ghi: Hc vin Ngn ng Bc Kinh## 00860000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530050014000580020044000720070037001160080005001530090 01800158010000500176011002700181021025600208020001700464020001700481020000900498 020001100507020001200518005001400530039000700544013000700551#VV11.01913#VV11.019 14#120000#Vi?t#V115H#390.0959745#^214#V Xun Trang#Vn ho dn gian ca ngi Ngun Vit Nam#V Xun Trang (ch.b.), inh Thanh D#^aH.#^aKhoa hc x hi#201 1#^a517tr., 16 tr. nh^b24cm#Gii thiu v lch s ngi Ngun v cc tc ngi thiu s huyn Minh Ho tnh Qung Bnh, c bit nghin cu nhng gi tr vn ho, vn ngh dn gian, phong tc tp qun, l hi dn gian, vn ho m thc, y hc dn gian v ngn ng ca ngi Ngun...#Vn ho dn gian#Dn tc thiu s#M inh Ho#Qung Bnh#Ngi Ngun#inh Thanh D#P.Dung#272016## 00886000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020050000420070039000920220004001310080011001350090016001460100 00500162011001500167015010600182021015800288020002000446020000800466020001900474 00500120049300500100050500500120051500500110052700500080053803900070054601300070 0553#VV11.01915#VV11.01916#Vi?t#H419T#174#^214#Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Phng Hng, Bi Trang, V Th Diu...#T.2#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a399tr.^b21cm#TTS ghi: Tnh u ng Nai. Ban ch o cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#Tp hp nhiu bi vit v n hng nhn vt xut sc, nhng c nhn, tp th in hnh tin tin nhn thc v hnh ng lm theo tm gng o c ca Bc H#in hnh tin tin#o c#P hong tro thi ua#Phng Hng#Bi Trang#V Th Diu#Ngc Hong#V Ninh#P.Dung#27 2017## 00697000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050015000480020050000630070015001130080011001280090016001390100 00500155011001500160021018800175020001700363020002100380020000900401020000700410 039000700417013000700424#VV11.01917#VV11.01918#Vi?t#NH556K#959.7043#^214#Phan V n Trang#Nhng k nim ca mt i ngi: Vt qua bo ln#Phan Vn Trang#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a316tr.^b21cm#Ghi li nhng tnh tit chn thc, sng ng v hp dn v nhng ngy thng oai hng ca qun v dn Bin Ho - ng Nai , trong nhng nm thng chng gic ngoi xm, ginh c lp dn tc#Lch s hin i#Khng chin chng M#ng Nai#Hi k#P.Dung#272018## 00893000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050012000460020023000580070059000810080011001400090016001510100 00500167011001500172021026200187013000700449020004800456020002000504020002300524 020002100547039000700568005001400575005001400589#VV11.01919#VV11.01920#Vi?t#M515 T#959.704#^214#Phm Vn Hy#Mui trng vng t #Phm Vn Hy ; L Ngc Thanh gh i ; Hunh Vn Ti hiu chnh#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2011#^a250tr.^b21cm#Ghi li nhng nm thng hot ng cch mng ca mt c nhn xut sc huyn Hi Hu ( tnh Nam nh) vi mt tinh thn dng cm, mu tr, khn kho v lng tin tuyt i vo ng, vo cch mng cng nh tnh cm chn thnh ca ng vi ng i, l ng xm, gia nh#272019#Nguyn Vn Hy, Lo thnh cch mng, (1931-2010)#Hot ng cch mng#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#P.Dung#L Ngc Thanh#Hu nh Vn Ti## 00705000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050015000460020031000610070033000920080011001250090016001360100 00500152011002600157021013100183020000700314020000800321020001600329020000900345 020000900354020000900363005001700372039000700389013000700396#VV11.01922#VV11.019 21#Vi?t#H428#959.775#^214#Phan nh Dng#Hi p v Bin Ho - ng Nai#Phan nh Dng, Nguyn Thanh Li#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a495tr., 36tr. nh^b2 1cm#Tm hiu v Bin Ho - ng Nai qua 250 cu hi p v a l, a danh, dn c, nhn vt, s kin, di tch, lng ngh v tp qun#a l#Vn ho#S kin l ch s#Nhn vt#Bin Ho#ng Nai#Nguyn Thanh Li#P.Dung#272020## 00777000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050018000500020027000680070018000950080011001130090016001240100 00500140011002600145021025800171020002100429020000700450020000800457020000900465 039000700474013000700481020001100488#VV11.01923#VV11.01924#Vi?t#V115H#390.095977 5#^214#Nguyn Th Nguyt#Vn ho - vn vt ng Nai#Nguyn Th Nguyt#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2010#^a447tr., 16tr. nh^b21cm#Tp hp 50 bi vit v mt s n h t liu v vn ho kho c ng Nai gm: vn ho qua hin vt, di vt, sinh ho t truyn thng, trang phc, phong tc tp qun, tn ngng, l hi... ca cc d n tc Chro, M, Sting, Kho, Vit, Hoa, Chm, Mng, Ty, Nng#Vn ho truyn thng#L hi#Kho c#ng Nai#P.Dung#272021#Tn ngng## 00739000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020025000430030069000680070013001370080009001500090019001590100 00500178011001500183012002100198021017000219020001500389020002500404020001000429 006000800439039000700447013000700454#VV11.01925#VV11.01926#Vi?t#TH107G#260#^214# Thnh Gio hi cng gio#Nhng bi ging ca c cha Tihamer Toth. Gim mc Vesz prem, Hungari#Vn Hi dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2011#^a349tr.^b21cm#Cng gio & i sng#Gm nhng bi ging c cha Tihamer Toth ging thuyt ti nh th trng i hc Budapest v cha Thnh thn, v gio hi, i sng, ngha, v mc tiu ca gio hi...#o Thin cha#Gio hi Thin cha gio#Bi ging#Vn Hi#P.Dung#272022## 00642000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020044000610070017001050220004001220080009001260090 01900135010000500154011001500159021015400174020000900328020000800337039000700345 013000700352005001700359#VV11.01927#VV11.01928#Vi?t#M458T#294.3#^214#Thch Gic Quang#Mt trm ngy nim Pht & mt trm bi php#Thch Gic Quang#T.1#^aC Mau# ^aNxb. Phng ng#2011#^a377tr.^b20cm#Gm 50 bi php, mi bi php ng vi mt ngy nim Pht hiu bit thm v gio l Pht hc, v php mn nim Pht v v Lin tng Tnh Non bng...#o Pht#Gio l#P.Dung#272023#Thch Gic Quang ## 00735000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020034000660070044001000080009001440090 01900153010000500172011001200177012002600189021016600215013000700381019000500388 020000900393020001800402006001800420039000700438#VV11.01929#VV11.01930#40000#Vi ?t#NH556#294.3#^214#L Minh Quyn#Nhng in tch vn hc Pht gio#L Minh Quy n ; Thch Trung Ngha bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a227^b20cm#T sch o Pht ngy nay#Gii thiu ngun gc ra i, pht trin ca 57 in tch vn hc Pht gio, v phn tch v mt ng dng thc tin ca in tch nhm hi u su hn v gio l Pht #272024#dch#o Pht#in tch vn hc#Thch Trung Ngha#P.Dung## 00613000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020019000440030013000630070076000760080009001520090019001610100 00500180011001500185012002500200020000900225020001600234020001300250005001300263 005001500276006001800291039000700309013000700316#VV11.01931#VV11.01932#Vi?t#B552 T#294.3#^214#Bc tranh nhn qu#Truyn tranh#Nguyn tc: Giang Dt T ; Thch ng Vn h. ; Thch Thin Phc bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a132t r.^b21cm#Tranh truyn cho mi nh#o Pht#Thuyt nhn qu#Truyn tranh#Giang D t T#Thch ng Vn#Thch Thin Phc#P.Dung#272025## 00694000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020028000450030075000730070033001480080009001810090019001900100 00500209011001400214039000700228013000700235021014700242020001000389020000900399 005001100408006000900419#VV11.01933#VV11.01934#Vi?t#PH109M#294.3#^214#Php mn m t i thnh Pht#Trch t Kinh i Tha V Lng Th trang nghim thanh tnh b nh ng gic#Tnh Khng ging ; Vng Ty dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^ a53tr.^b21cm#P.Dung#272026#Gii thiu bi ging v php mn nim Pht nhm ph php gii cho tt c chng sanh, c th khin cho chng sanh nm ng bnh ng thnh Pht#Kinh Pht#o Pht#Tnh Khng#Vng Ty## 01074000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270050012000320020136000440030017001800070026001970080010002230090018002330100 00500251011001500256021036000271020000900631020001100640020002000651020000400671 02000100067502000090068502000100069402000170070400500130072103900070073401300070 0741#VV11.01935#Vi?t#CH124L#639#^214#Tt Anh Th#Cht lng mi trng t, nc v s tch lu dng cht trong cc ao nui thu sn ti hai huyn Vnh Chu v M Xuyn tnh Sc Trng#Sch chuyn kho#Tt Anh Th, V Th Gng#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2010#^a111tr.^b24cm#nh gi tnh cht ho hc mi trng t, m i trng nc v s tch t dinh dng trn ba m hnh nui tm (nui tm thm canh, bn thm canh v nui tm qung canh ci tin), v kho st cc yu t a n tnh trng ao nui Artemia km pht trin, t l cht cao, nng sut trng thp c khuyn co qun l dinh dng trong ao nui t hiu qu tt hn#nh gi#Mi trng#Nui trng thu sn#Tm#Vnh Chu#M Xuyn#Sc Trng#Sch chuyn kho#V Th Gng#P.Dung#272027## 00891000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020101000330030017001340070054001510080010002050090018002150100005002330110 01400238021018500252020000900437020001200446020001300458020001700471005001300488 039000700501013000700508020002400515005001400539005001300553005001100566#VV11.01 936#Vi?t#C103T#631.4#^214#Ci thin s suy gim ph nhiu ho l v sinh hc t vn cy n tri ng bng sng Cu Long#Sch chuyn kho#V Th Gng, Ng Xun Hin, H Vn Thit, Dng Minh#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2010#^a92tr.^b 24cm#Nghin cu s suy gim ph nhiu t vn cy n tri ng bng sng C u Long, v a ra cc bin php ci thin s suy thoi t vn trng cy c m i, trng chm chm, su ring#t vn#Ci to t# ph nhiu#Sch chuyn kho #V Th Gng#P.Dung#272028#ng bng sng Cu Long#Ng Xun Hin#H Vn Thit#D ng Minh## 00755000000000253000450002600110000004100050001118100080001608200060002480800050 00300050013000350020059000480070032001070080010001390090018001490100005001670110 01500172021025300187020001600440020001000456005001200466039000500478013000700483 020001100490#VV11.01937#Vi?t#GI-108T#631.4#^214#V Th Gng#Gio trnh cc tr ngi ca t trong sn xut nng nghip#B.s.: V Th Gng, Tt Anh Th#^aCn Th #^ai hc Cn Th#2010#^a164tr.^b24cm#Gii thiu cc tin trnh hnh thnh, c c c tnh bt li ca cc nhm t t mn, t mn sodic, t phn, t bc m u v s suy thoi t, t than bn. Mt s kt qu nghin cu v t c vn trong sn xut nng nghip ng bng sng Cu Long#t nng nghip#Suy thoi#T t Anh Th#KVn#272029#Gio trnh## 00695000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050014000660020070000800070014001500080 00500164009001800169010000500187011001500192021017300207020000800380020000800388 020000900396039000500405013000700410#VV11.01938#VV11.01939#VV11.01940#68000#Vi? t#V115H#306.09597#^214#Trn Vn Bnh#Vn ho Vit Nam trn con ng i mi - n hng thi c v thch thc#Trn Vn Bnh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a355tr.^b2 4cm#Gii thiu vn ho Vit Nam trn con ng i mi, mt s vn vn ho tr ong di sn l lun kinh in v l lun thc tin hng ti k nim 1000 nm Th ng Long - H Ni#Vn ho#i mi#Vit Nam#KVn#272030## 00619000000000229000450004100050000018100060000508200110001180800050002200200740 00270080005001010090034001060100005001400110015001450210176001600200008003360200 00900344020000800353020000900361013000700370020000700377039000500384#Vi?t#K600Y# 306.409597#^214#K yu hi ngh trin khai cng tc vn ho, th thao v du lch nm 2011#^aH.#^aB Vn ho, Th thao v Du lch#2011#^a495tr.^b26cm#Gm vn bn ch o, nh hng; ti liu hi ngh tng kt cng tc Vn ho Th thao Du l ch nm 2010, trin khai nhim v nm 2011; cc d tho xin kin gp ca i biu#Vn ho#Th thao#Du lch#Vit Nam#272031#K yu#KVn## 00940000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050018000410020093000590070018001520080005001700090027001750100 00500202011001500207021033500222020000500557020001000562020001100572020000900583 039000500592013000700597020000800604020001600612020001000628#VV11.01941#80000#V i?t#T304N#551.46#^214#Nguyn Thanh Minh#Tim nng bin Vit Nam v chnh sch h p tc quc t v bin trong thp nin u th k XXI#Nguyn Thanh Minh#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2011#^a209tr.^b21cm#Gii thiu v tr ca bin Vit Nam v vic phn nh trn bin gia Vit Nam vi cc nc trong khu vc. nh gi v phn tch v tim nng bin v chnh sch v bin ca nc ta trong bi cnh h i nhp hin nay. Cung cp thng tin chi tit v qu trnh hp tc quc t v bi n v trin vng kinh t bin Vit Nam trong thi gian ti#Bin#Tim nng#Chnh s ch#Vit Nam#KVn#272032#Kinh t#Hp tc quc t#Th k 21## 00764000000000253000450004100050000018100060000508200110001180800050002200200380 00270080005000650090034000700100005001040110015001090200008001240200019001320200 02000151020000900171039000500180013000700185021029300192020000800485020000900493 020000800502#Vi?t#103H#306.409597#^214#i hi thi ua yu nc ln th nht#^a H.#^aB Vn ho, Th thao v Du lch#2010#^a148tr.^b27cm#i hi#Phong tro thi ua#in hnh tin tin#Vit Nam#KVn#272033#Bo co tng kt phong tro thi ua yu nc, cng tc khen thng (2006 - 2010) v phng hng nhim v cng tc thi ua khen thng (2011 - 2015). Cc bi tham lun ca nhiu ngnh n v tham gia i hi v cng b cc n v c nhn c nhn bng khen ca th tng t nm 2007 n 2010#Vn ho#Th thao#Du lch## 00705000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050015000560020016000710070056000870080005001430090 01800148010000500166011001500171021016800186020000800354020000900362005001300371 005001200384039000500396013000700401020000700408#VL11.00353#VL11.00354#140000#V i?t#H400M#929.09597#^214#Mai Trng Nhn#H Mai Vit Nam#B.s.: Mai Trng Nhn (ch .b.), Mai Xun Tn, Mai Vn Hoa#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a459tr.^b27cm#Gii thiu ngun gc h Mai Vit Nam, cc chi h Mai trn c nc, cc nhn vt tiu biu h Mai, thnh tch h Mai Vit Nam trong s nghip bo v v xy dng t qu c#Dng h#Vit Nam#Mai Xun Tn#Mai Vn Hoa#KVn#272034#H Mai## 00495000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210012000960080 01100108009001600119010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182 005001000195039000500205013000700210#VN11.00688#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.173#Con kh cm#^ang Nai#^aNx b. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khn h#KVn#272035## 00491000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210008000960080 01100104009001600115010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178 005001000191039000500201013000700206#VN11.00689#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.174#p cung#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KV n#272036## 00505000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210022000960080 01100118009001600129010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192 005001000205039000500215013000700220#VN11.00690#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.175#ng gi bn bnh tiu#^an g Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Kim Khnh#KVn#272037## 00503000000000277000450002600110000004100050001101400060001618100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070022000680220006000902210020000960080 01100116009001600127010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001000203039000500213013000700218#VN11.00691#Vi?t#6000#TR106Q#895.9223#^214# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.176#Cha thng ham vui#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a120tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Kim Khnh#KVn#272038## 00538000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070040000730080011001130090016001240100 00500140011001400145020001800159020000900177020001300186005001600199005001000215 039000500225013000700230012002300237#VN11.00692#5000#Vi?t#T312N#895.9223#^214#T nh ngi bao la#Truyn tranh#Tranh: Kim Khnh ; Li: Nguyn Th Tit#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguy n Th Tit#Kim Khnh#KVn#272039#B truyn C tin xanh## 00535000000000277000450002600110000002000130001100500150002400500100003903900050 00490120023000540140006000770410005000831810006000880820009000948080005001030020 01700108003001300125007003900138008001100177009001600188010000500204011001400209 020001800223020000900241013000700250#VN11.00693#Truyn tranh#Nguyn Th c#Thu Thnh#KVn#B truyn C tin xanh#5000#Vi?t#G117L#895.9223#^214#Gp li nim vu i#Truyn tranh#Li: Nguyn Th c ; Tranh: Thu Thnh#^ang Nai#^aNxb. ng Nai #2010#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#272040## 00526000000000277000450002600110000002000130001100500080002400500120003203900050 00440120023000490140006000720410005000781810006000830820009000898080005000980020 01800103003001300121007003400134008001100168009001600179010000500195011001400200 020001800214020000900232013000700241#VN11.00694#Truyn tranh#Thy An#Nguyt Minh #KVn#B truyn C tin xanh#5000#Vi?t#M458N#895.9223#^214#Mt ngy ca Thm#Tr uyn tranh#Li: Thu An ; Tranh: Nguyt Minh#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a6 4tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#272041## 00524000000000277000450002600110000002000130001100500090002400500100003303900050 00430120023000480140006000710410005000771810006000820820009000888080005000970020 01800102003001300120007003300133008001100166009001600177010000500193011001400198 020001800212020000900230013000700239#VN11.00695#Truyn tranh#Thu Hin#Kim Khnh# KVn#B truyn C tin xanh#5000#Vi?t#T312N#895.9223#^214#Tnh ngha bn b#Tru yn tranh#Tranh: Kim Khnh ; Li: Thu Hin#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a64t r.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#272042## 00972000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020056000560070051001120080005001630090021001680100005001890110 03000194015004600224021027200270020000800542020000800550020000300558020001100561 00500130057200500140058503900050059901300070060400500160061102000090062702000100 0636#VV11.01942#VV11.01943#Vi?t#L302S#324.2597070959736#^214#Lch s ng b v nhn dn x ng Hong (1930 - 2005)#B.s.: Nguyn nh Lc, Bi Vn Tht, Phm N gc Yn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a323tr., 24tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: B an Chp hnh ng b x ng Hong#Gii thiu qu trnh hnh thnh, pht trin, nhng ng gp to ln ng b v nhn dn ng Hong qua thi k hot ng b m t, ginh v gi chnh quyn, qua cc cuc khng chin gii phng dn tc, bo v T quc, xy dng ch ngha x hi v thc hin cng cuc i mi#Lch s#ng b#X#ng Hong#Bi Vn Tht#Phm Ngc Yn#KVn#272043#Nguyn nh Lc#Tin Hi #Thi Bnh## 01067000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020054000560070055001100080005001650090021001700100005001910110 02600196015006400222021035400286020000800640020000800648020000300656020001000659 00500140066900500150068303900050069802000090070301300070071200500110071902000110 0730#VV11.01944#VV11.01945#Vi?t#L302S#324.2597070959747#^214#Lch s ng b v nhn dn x Vnh Kim (1930 - 2010)#B.s.: L Vnh B (ch.b), Nguyn Thi S, Thi Vn Tuyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a270tr., 24tr. nh^b21cm#TTS ghi: Huy n u Vnh Linh. Ban Chp hnh ng b x Vnh Kim#Gii thiu min t, con ng i v truyn thng ca x Vnh Kim, huyn Vnh Linh tnh Qung Tr. S lnh o c a ng b trong vic lnh o nhn dn x Vnh Kim kin cng trong khng chin chng Php, chng M, c bit trong vic y mnh pht trin kinh t - vn ho - x hi; tng bc thc hin cng nghip ho - hin i ho nng nghip, nng thn#Lch s#ng b#X#Vnh Linh#Nguyn Thi S#Thi Vn Tuyn#KVn#Vnh Kim#272 044#L Vnh B#Qung Bnh## 00860000000000301000450002600110000004100050001108200180001680800050003400500100 00390020032000490070050000810220004001312210012001350080005001470090021001520100 00500173011001500178015004800193020000800241020000800249020000500257020001100262 005001800273005001400291039000500305013000700310021024100317#VV11.01946#Vi?t#324 .2597070959783#^214#L Vn T#Lch s ng b tnh Tin Giang#B.s.: L Vn T, N guyn Thanh Hng, T Th Truyn#T.1#1927 - 1954#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^ a367tr.^b22cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b tnh Tin Giang#Lch s#ng b#T nh#Tin Giang#Nguyn Thanh Hng#T Th Truyn#KVn#272045#Trnh by khi qut nh ng s kin lch s din ra t nm 1927 n nm 1954 qua giai on ng b ra i v lnh o cuc u tranh ginh chnh quyn (1927 - 1945), ng b lnh o c uc khng chin chng thc dn Php xm lc (1945 - 1954)## 00881000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400050010000450020032000550070050000870220004001372210012001410080005001530090 02100158010000500179011002600184015004800210020000800258020000800266020000500274 020001100279005001800290005001400308039000500322013000700327021023300334#VV11.01 947#Vi?t#L302S#324.2597070959783#^214#L Vn T#Lch s ng b tnh Tin Giang# B.s.: L Vn T, Nguyn Thanh Hng, T Th Truyn#T.2#1954 - 1975#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2010#^a423tr., 38tr. nh^b22cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b tnh Tin Giang#Lch s#ng b#Tnh#Tin Giang#Nguyn Thanh Hng#T Th Truyn#KVn# 272046#Gii thiu khi qut nhng s kin lch s din ra t nm 1954 n nm 19 75 di s lnh o ca ng b tnh, nhn dn Tin Giang vt qua bao gian k h cng nhn dn c nc tin hnh cuc khng chin chng M cu nc thng li# # 00928000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020079000530070070001320040019002020080005002210090 02100226010000500247011001500252020002000267005001700287005001400304005001500318 005001300333039000500346013000700351021022100358020002700579020000800606#VV11.01 948#VV11.01949#80000#Vi?t#CH500N#335.43#^214#Ch ngha Mc - Lnin vi vn mnh v tng lai ca ch ngha x hi hin thc#Nguyn Ngc Long (ch.b.), Trn Hu Tin, Trn Vn Phng, Trn S Phn#Xut bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2011#^a530tr.^b21cm#Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn Ngc Long#Trn Hu Tin#Trn Vn Phng#Trn S Phn#KVn#272047#Trnh by l lun ch ngha Mc - Lnin v s hn h thnh v pht trin ca ch ngha x hi hin thc trc i mi v ngha c a n, ch ngha x hi hin thc i mi v pht trin, tng lai thuc v ch n gha x hi#Ch ngha x hi hin thc#L lun## 01070000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020056000460070058001020080005001600090021001650100005001860110 03000191015003200221021040400253020000800657020000900665020001100674020000900685 005001500694005001400709039000500723013000700728005001300735020000800748#VV11.01 950#VV11.01951#Vi?t#L302S#343.597#^214#Lch s ngnh Kim st qun s Qun khu 9 (1975 - 2010)#B.s.: ng Vn To (ch.b.), Nguyn Vn Th, L Lng Ngc#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2010#^a308tr., 20tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: B T lnh Qun khu 9#Gii thiu qu trnh lch s v nhng cng hin, hi sinh ca cn b, chin s ngnh Kim st qun s Qun khu 9 sut 35 nm xy dng: t nhng t chc ti n thn Chin khu 8, Chin khu 9, Phn lin khu min Ty (trong khng chin ch ng Php) n Qun khu 8, Qun khu 9 (trong khng chin chng M) cho n ngy th ng nht t nc nm 1975 v 35 nm sau trn a bn Qun khu 9 v nc bn Campuchia#Qun s#Kim st#Qun khu 9#Vit Nam#Nguyn Vn Th#L Lng Ngc#KVn #272048#ng Vn To#Lch s## 01184000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020071000500070071001210080005001920090021001970100005002180110 02600223021042400249020001900673020000900692005001800701005001700719005001400736 00500180075003900050076801300070077301500420078002000080082202000110083000500170 0841#VV11.01952#VV11.01953#Vi?t#QU121K#355.095978#^214#Qun khu 9 - 30 nm xy d ng v chin u bo v t quc (1975 - 2005)#B.s.: Nguyn Vit Thng (ch.b.), T rn Trng Ngha, oi Phc Triu...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a540tr., 22 tr. nh^b21cm#Ghi li s lnh o ti tnh ca ng, cng lao ca cn b, chin s v ng bo, ng thi n li truyn thng on kt ca qun v dn ng bng sng Cu Long qua cc thi k: T chc, xy dng lc lng v chin u bo v T quc nin gii Ty Nam (1975 - 1978); a bn Qun khu 9 v lm ngha v Quc t Camphuchia (1979 - 1989); xy dng lc lng v trang Qun khu trong t hi k i mi t nc (1989 - 2005)#Lc lng v trang#Vit Nam#Nguyn Vit Th ng#oi Phc Triu#Phan nh Hu#Nguyn Minh Phng#KVn#272049#TTS ghi: ng u - B T lnh Qun khu 9#Lch s#Qun khu 9#Trn Trng Ngha## 00994000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020088000520070054001400080005001940090021001990100 00500220011001500225021025300240020001100493020001500504039000500519015004800524 00500170057200500140058900500180060300500130062100500140063401300070064802000130 0655#VV11.01955#VV11.01954#59000#Vi?t#H419T#335.43#^214#Hc thuyt bo v t qu c x hi ch ngha ca V. I. Lnin gi tr lch s v hin thc#Nguyn Tin Bn h, L Hng Quang, Nguyn Vnh Thng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a395tr.^b 21cm#Tp hp h thng cc bi nghin cu ca nhiu nh khoa hc qun s v nhng ni dung c bn ca hc thuyt bo v T quc x hi ch ngha ca V.I.Lnin v vic vn dung, pht trin hc thuyt vo s nghip bo v T quc trong thi i mi hin nay#Hc thuyt#Bo v t quc#KVn#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Nhn vn Qun s#Nguyn Tin Bnh#L Hng Quang#Nguyn Vnh Thng#H Kim Vit#C ao Tin Hinh#272050#Lnin, V. I.## 00719000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020085000710070023001560080005001790090 02100184010000500205011001500210021018900225020001000414020000800424020000900432 039000500441013000700446#VV11.01957#VV11.01956#90000#Vi?t#X126D#338.9597#^214#N guyn Vn Khnh#Xy dng v pht huy ngun lc tr tu Vit Nam phc v s nghi p chn hng t nc#Nguyn Vn Khnh ch.b.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a475 tr.^b24cm#Gii thiu nhng vn l lun chung v tr tu v ngun nhn lc tr tu Vit Nam, u t cho i ng tr thc phc v s nghip pht trin t nc v tip thu kinh nghim t nc ngoi#Ngun lc#Tr tu#Vit Nam#KVn#272051## 01135000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020050000570030035001070070046001420080005001880090 02100193010000500214011001500219015005600234021036700290020002300657005001400680 03900050069401300070069902000180070602000080072402000100073200500160074200500110 0758005000800769005000800777#VV11.01958#VV11.01959#60000#Vi?t#C455T#324.2597071 #^214#Cng tc tham mu ti cc c quan ng trung ng#Mt s vn l lun v thc tin#Nguyn Vn An, Trng Tn Sang, T Huy Ra...#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2010#^a295tr.^b24cm#TTS ghi: Hi ng Khoa hc cc c quan ng trung ng#T p hp cc bi pht biu, bi tham lun ti hi tho bn v cng tc tham mu nh ng nm qua. Tho lun cc gii php nhm nng cao cht lng, hiu qu tham mu phc v s lnh o ch o ca Ban chp hnh Trung ng m trc tip, thng x uyn l s ch o ca B chnh tr v Ban b th i vi s nghip cng nghip ho, hini ho t nc trong bi cnh mi#ng Cng sn Vit Nam#Nguyn Vn An#Oanh#272052#Cng tc tham mu#L lun#Thc tin#Trng Tn Sang#T Huy Ra#H ng H#H ng## 01011000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020062000590070053001210040031001740080005002050090 02100210010000500231011001500236021024600251020001500497020000800512005001100520 03900050053101300070053600500140054300500150055700500130057200500150058501500500 0600020002300650#VV11.01960#VV11.01961#105000#Vi?t#QU100T#324.2597071#^214#Qu trnh i mi t duy l lun ca ng t nm 1986 n nay#T Huy Ra, Hong Ch Bo, Trn Khc Vit (ch.b.)...#Xut bn ln th 3 c sa cha#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2011#^a523tr.^b24cm#i mi pht trin - mt quyt sch chin lc c a ng cng sn Vit Nam. i mi t duy l lun ca ng t 1986 n nay v ch ngha x hi, con ng i ln ch ngha x hi Vit Nam v trn cc lnh vc trng yu ca i sng x hi...#i mi t duy#L lun#T Huy Ra#Oanh#272053# Hong Ch Bo#Trn Khc Vit#L Ngc Tng#Ng Quang Minh#TTS ghi: Hc vin Chn h tr Quc gia H Ch Minh#ng Cng sn Vit Nam## 00871000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020058000500030015001080070055001230080005001780090 02100183010000500204011001500209021018100224020001000405020000900415005001400424 03900050043801300070044302000110045000500150046100500130047600500150048900500140 0504020001500518#VV11.01962#VV11.01963#40000#Vi?t#TR108L#320#^214#Tro lu x h i dn ch mt s nc phng Ty hin nay#Sch tham kho#Tng c Tho, Bi V it Hng (ch.b.), Lu Vn Sng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a242tr.^b21cm #Trnh by ngun gc, ni dung v bn cht ca tro lu x hi dn ch. Tro lu x hi dn ch v nhng nh hng ca n i vi cc nc phng Ty trc bi cnh mi ca thi i#Chnh tr#Tro lu#Tng c Tho#Oanh#272054#Phng Ty#B i Vit Hng#Lu Vn Sng#Nguyn Th Qu#Lu t Thit#X hi dn ch## 00839000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620050018000670020112000850070018001970080 00500215009002100220010000500241011001500246021026000261020001700521020000800538 039000500546013000700551020000300558#VV11.01964#VV11.01966#VV11.01965#30000#Vi? t#QU100T#027.70973#^214#Nguyn Huy Chng#Qu trnh hnh thnh pht trin th vi n i hc M v mt s bi hc kinh nghim cho th vin i hc Vit Nam#Nguyn Huy Chng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a235tr.^b21cm#Khi qut v nn gio dc i hc M v cc th vin i hc u tin M; cc giai on pht trin th vin i hc M t 1876 n nay; vn dng mt s kinh nghim ca th vin i hc M vo vic pht trin v hon thin h thng th vin i hc Vit Nam#Th vin i hc#Lch s#Oanh#272055#M## 01070000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530030015001030070061001180040018001790080 00500197009002100202010000500223011001500228015003000243021024500273020002100518 02000160053902000110055502000090056603900050057501300070058002000150058700500150 0602005000600617005001900623005001400642005001400656005001400670#VV11.01967#VV11 .01968#46000#Vi?t#312H#327.597#^214#nh hng chin lc i ngoi Vit Nam n 2020#Sch tham kho#Phm Bnh Minh (ch.b.), Nguyn Ngc Trng, ng nh Qu ...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a157tr.^b24cm#TTS ghi: H c vin Ngoi giao#Trnh by t tng H Ch Minh v chin lc, li ch quc gia , dn tc trong hot ng i ngoi; trng phi ngoi giao Vit Nam, v c lp t ch v hi nhp quc t, v lng tin trong quan h quc t v chin lc i ngoi ca Vit Nam...#Chnh sch i ngoi#Quan h quc t#nh hng#Vit Nam# Oanh#272056#Sch tham kho#Phm Bnh Minh#ch.b.#Nguyn Ngc Trng#ng nh Qu #V Dng Hun#Phm Quc Tr## 00640000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050010000500020018000600070010000780080005000880090 02100093010000500114011001500119021017800134020000800312020001300320020000800333 039000500341013000700346020000900353#VV11.01969#VV11.01970#175000#Vi?t#M458N#07 9#^214#Quang m#Mt ngh ng qu#Quang m#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a85 1tr.^b24cm#Tp hp mt s bi vit tiu biu ca nh bo Quang m qua cc giai on v mt s bi vit, cm tng ca bn b ng nghip v cuc i, s nghip , o c, nhn cch ca ng#Bo ch#Ngh lm bo#Nh bo#Oanh#272057#Vit Nam## 00709000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020059000550080005001140090021001190100005001400110 01500145021018200160020001000342020001100352020001000363020000900373039000500382 013000700387004001900394020001800413#VV11.01971#VV11.01972#56000#Vi?t#L504P#344 .59705#^214#Lut phng chy v cha chy v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a406tr.^b21cm#Gii thiu ni dung Lut phng chy cha ch y nm 2001, cc ngh nh, thng t ca chnh ph v phng chy v cha chy r ng. Mt s quy nh c th v phng chy v cha chy rng#Php lut#Phng chy# Cha chy#Vit Nam#Oanh#272058#Ti bn c b sung#Vn bn php lut## 00771000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020022000660070013000880220004001012210 01100105004002900116008000500145009002100150010000500171011001500176021020900191 020001000400020001300410020000900423039000500432013000700437005001300444#VV11.01 973#VV11.01974#90000#Vi?t#L504H#345.597#^214#Phm Vn Beo#Lut hnh s Vit Nam #Phm Vn Beo#Q.1#Phn chung#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a512tr.^b24cm#S lc lch s hnh thnh v pht trin ca Lut hnh s Vit Nam; khi nim, nhim v cc nguyn tc c bn ca Lut hnh s Vit Nam; ngun ca Lut hnh s; cc vn v ti phm v cu thnh ti phm...#Php lu t#Lut hnh s#Vit Nam#oanh#272059#Phm Vn Beo## 00644000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050018000560020059000740070018001330080005001510090 02100156010000500177011001500182021013900197020000800336020001000344039000500354 013000700359020001200366#VV11.01975#VV11.01976#71000#Vi?t#H450C#959.704092#^214 #Vn Th Thanh Mai#H Ch Minh hnh trnh t lng Sen n Ba nh (1890-1969)#V n Th Thanh Mai#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a462tr.^b21cm#Gii thiu v ti u s cuc i v s nghip hot ng cch mng ca Ch tch H Ch Minh theo tr nh t thi gian t nm 1890 n nm 1969#Tiu s#S nghip#Oanh#272060#H Ch Mi nh## 00731000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090021000860100005001070110 01500112021026300127020001000390020000900400020001700409020000900426039000500435 013000700440020001800447#VN11.00696#VN11.00697#20000#Vi?t#L504C#346.59707#^214# Lut cc t chc tn dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a156tr.^b19cm#Gii thi u mt s iu quy nh ca Lut cc t chc tn dng v giy php, t chc, qu n tr, iu hnh ca t chc tn dng; hot ng ca t chc tn dng; vn phng i din ca t chc tn dng nc ngoi v t chc nc ngoi khc c hot n g ngn hng...#Php lut#Tn dng#T chc tn dng#Vit Nam#Oanh#272061#Vn bn php lut## 00719000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020022000540080005000760090021000810100005001020110 01400107021027800121020001000399020001700409020000900426039000500435013000700440 020001800447#VN11.00698#VN11.00699#8000#Vi?t#L504N#344.59704#^214#Lut ngi kh uyt tt#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a48tr.^b19cm#Gii thiu ni dung ca Lu t ngi khuyt tt bao gm cc quy nh v xc nhn khuyt tt, chm sc sc kh o, gio dc, dy ngh v lm vic, vn ho, th dc, th thao, gii tr v du l ch, nh chung c, cng trnh cng cng, giao thng, cng ngh thng tin v truy n thng...#Php lut#Ngi khuyt tt#Vit Nam#Oanh#272062#Vn bn php lut## 00807000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530080005000730090021000780100005000990110 01400104021037100118020001000489020001500499020000900514039000500523013000700528 020001800535#VN11.00700#VN11.00701#10000#Vi?t#L504D#343.597#^214#Lut dn qun t v#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a59tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh ph p lut v t chc, bin ch, v kh, trang b, o to, bi dng, tp hun c n b, hun luyn, hot ng ca dn qun t v nng ct; cc vn ch , chn h sch, m bo kinh ph, qun l nh nc, khen thng v x l vi phm i v i lc lng dn qun t v; nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh tron g Lut dn qun t v#Php lut#Dn qun t v#Vit Nam#Oanh#272063#Vn bn php lut## 00735000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530080005001110090021001160100005001370110 01500142021026100157020001000418020001400428020000900442039000500451013000700456 020001800463#VN11.00702#VN11.00703#28000#Vi?t#L504C#343.597#^214#Lut cng ngh cao nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a215 tr.^b19cm#Gii thiu mt s ni dung quy nh ca Lut cng ngh cao ban hnh n m 2003 bao gm nhng quy nh chung, ng dng nghin cu v pht trin cng ngh cao, pht trin cng ngh cao trong cc ngnh kinh t k thut..., km theo mt s vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Cng ngh cao#Vit Nam#Oanh#272064#Vn bn php lut## 00782000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020074000530080005001270090021001320100005001530110 01500158021026400173020001000437020001200447020001800459020000900477039000500486 013000700491020001800498#VN11.00704#VN11.00705#16000#Vi?t#L504B#342.597#^214#Lu t bu c i biu hi ng nhn dn nm 2003 sa i, b sung nm 2010#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2011#^a112tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut bu c i biu H i ng nhn dn nm 2003 v Lut sa i b sung mt s iu ca lut bu c i biu Quc hi v Lut bu c i biu Hi ng nhn dn nm 2010; Lut bu c i biu Hi ng nhn dn nm 2003 sa i, b sung nm 2010#Php lut#Lut bu c#Hi ng nhn dn#Vit Nam#Oanh#272065#Vn bn php lut## 00733000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020073000530080005001260090021001310100005001520110 01500157021021600172020001000388020001200398020001800410020000900428039000500437 013000700442020001800449#VN11.00706#VN11.00707#16000#Vi?t#L504B#342.597#^214#Lu t bu c i biu Quc hi nm 1997 sa i, b sung nm 2001 v 2010#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2010#^a135tr.^b19cm#Gii thiu Lut bu c i biu Quc hi n m 1997; lut sa i b sung mt s iu ca Lut bu c i biu Quc hi nm 2001v lut sa i b sung mt s iu ca Lut bu c i biu hi ng nhn dn nm 2010#Php lut#Lut bu c#i biu quc hi#Vit Nam#Oanh#272066#Vn b n php lut## 00720000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050011000570020052000680070011001200080005001310090 02100136010000500157011001500162021016800177020001000345020001100355020000900366 039000500375013000700380004002000387020002300407#VN11.00708#VN11.00709#27000#Vi ?t#C101C#324.2597071#^214#L Mu Hn#Cc cng lnh cch mng ca ng cng sn Vit Nam#L Mu Hn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a147tr.^b19cm#Gii thiu kh i qut cc cng lnh cch mng ca ng Cng sn Vit Nam t khi mi thnh lp n giai on xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi#Chnh tr#Cng lnh#Vit Nam#Oanh#272067#Ti bn c sa cha#ng cng sn Vit Nam## 00850000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530080005001180090021001230100005001440110 01500149021035100164020001000515020001100525020000900536020000900545039000500554 013000700559020001800566#VN11.00710#VN11.00711#17000#Vi?t#L504K#346.597#^214#Lu t kinh doanh bo him nm 2000 c sa i, b sung nm 2010#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a164tr.^b19cm#Gii thiu nhng qui nh v cc loi hp ng bo him, vic cp giy php thnh lp v hot ng ca doanh nghip bo him, i l bo him, doanh nghip mi gii bo him, qui nh mc vn ti chnh, hch to n k ton, qun l nh nc v kinh doanh bo him, khen thng, x l vi phm, cng cc iu khon thi hnh trong Lut kinh doanh bo him#Php lut#Kinh doanh #Bo him#Vit Nam#Oanh#272068#Vn bn php lut## 00859000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020038000540080005000920090021000970100005001180110 01400123021038100137020001000518020001000528020001600538020000900554039000500563 013000700568020001800575#VN11.00712#VN11.00713#6000#Vi?t#L504B#343.59707#^214#L ut bo v quyn li ngi tiu dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a40tr.^b19c m#Gii thiu ton vn lut bo v ngi tiu dng vi nhng qui nh chung v qu i nh c th v trch nhim ca t chc, c nhn kinh doanh hng ho dch v v i ngi tiu dng, v trch nhim ca t chc x hi tham gia bo v quyn li n gi tiu dng, phng php gii quyt tranh chp gia ngi tiu dng t chc, c nhn kinh doanh hng ho dch v v cc iu khon thi hnh#Php lut#Quyn l i#Ngi tiu dng#Vit Nam#Oanh#272069#Vn bn php lut## 00773000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020053000550080005001080090021001130100005001340110 01500139021030300154020001000457020001300467020000900480039000500489013000700494 020001800501#VN11.00714#VN11.00715#21000#Vi?t#L504#346.59704#^214#Lut t ai nm 2003 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a178tr. ^b19cm#Gii thiu nhng qui nh trong Lut t ai v quyn ca nh nc vi t ai, ch s dng cc loi t, quyn ngha v ca ngi s dng t, th t c hnh chnh v qun l s dng t, thanh tra gii quyt tranh chp khiu ni, t co, x l vi phm php lut v t ai v cc iu khon thi hnh#Php lut# Lut t ai#Vit Nam#Oanh#272070#Vn bn php lut## 00879000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020068000530080005001210090021001260100005001470110 01500152021038500167020001000552020002400562020000900586039000500595013000700600 020001800607#VN11.00716#VN11.00717#30000#Vi?t#B450L#345.597#^214#B lut t tn g hnh s ca nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2011#^a254tr.^b19cm#Trnh by ton vn ni dung b lut t tng hnh s c qu c hi thng qua 2003, bao gm 346 iu, vi cc mc qui nh v khi t, iu tr a v n hnh s v quyt nh truy t, xt x s thm, xt x phc thm, thi hn h bn n v quyt nh ca to n, xt li bn n v quyt nh c hiu lc p hp lut, mt s th tc c bit v hp tc quc t trong hot ng t tng hn h s#Php lut#B lut t tng hnh s#Vit Nam#Oanh#272071#Vn bn php lut## 00904000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050017000570020087000740070017001610040042001780080 00500220009002100225010000500246011001400251021031700265020002100582039000500603 013000700608020002300615#VN11.00718#VN11.00719#14000#Vi?t#C561L#324.2597071#^21 4#Nguyn Ph Trng#Cng lnh chnh tr ngn c t tng l lun ch o s nghi p cch mng ca chng ta#Nguyn Ph Trng#Xut bn ln th 2 c b sung, iu c hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a95tr.^b19cm#H thng nhng quan im l lu n chnh tr c bn ca ng c th hin trong cc bn cng lnh Chnh tr t nm 1930 n nay. S pht trin nhn thc ca ng qua cc giai on cch mng. Nhng nh hng b sung, pht trin, hon thin quan im, ng li ca ng trn con ng xy dng v pht trin t nc#Cng lnh chnh tr#Oanh#272072# ng Cng sn Vit Nam## 00845000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020047000550080005001020090021001070100005001280110 01400133015008100147021029300228020002200521020000800543020000700551020000900558 039000500567013000700572#VN11.00720#VN11.00721#10000#Vi?t#CH305L#338.9597#^214# Chin lc pht trin kinh t x hi 2011-2020#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a 67tr.^b19cm#TTS ghi: ng cng sn Vit Nam. Vn kin i hi i biu ton qu c ln th XI#Gii thiu khi qut v tnh hnh t nc v bi cnh quc t; Qua n im pht trin, mc tiu chin lc v khu t ph; nh hng pht trin ki nh t - x hi, i mi m hnh tng trng, c cu li nn kinh t. Nng cao hi u lc, hiu qu qun l nh nc v t chc thc hin chin lc#Chin lc ph t trin#Kinh t#X hi#Vit Nam#Oanh#272073## 00911000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820012000398080005000510020071000560030029001270080005001560090021001610100 00500182011001400187015008100201021025200282020001100534020001500545020000900560 039000500569013000700574020002300581020001700604#VN11.00723#VN11.00722#7000#Vi? t#C561L#324.2597071#^214#Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln c h ngha x hi#B sung, pht trin nm 2011#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a35 tr.^b19cm#TTS ghi: ng cng sn Vit Nam. Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI#Khi qut v qu trnh cch mng v nhng bi hc kinh nghim; thi k qu ln ch ngha x hi nc ta; nhng nh hng ln v pht trin kin h t, vn ho, x hi, quc phng, an ninh, i ngoi; h thng chnh tr v vai tr lnh o ca ng#Cng lnh#Thi k qu #Vit Nam#Oanh#272074#ng Cng sn Vit Nam#Ch ngha x hi## 00813000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020110000530080005001630090021001680100005001890110 01500194021022800209020001000437020000900447020001800456020001200474020001800486 020001800504013000700522039000600529#VN11.00724#VN11.00725#14000#Vi?t#L504S#342 .597#^214#Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut bu c i biu Quc hi v Lut bu c i biu Hi ng nhn dn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a130tr.^ b19cm#Gii thiu lnh ca Ch tch nc v vic cng b Lut sa i, b sung m t s iu ca Lut bu c i biu Quc hi v Lut bu c i biu Hi ng nh n dn v ni dung cc iu khon c sa i, b sung trong cc Lut ny#Php l ut#Vit Nam#Vn bn php lut#Lut bu c#i biu quc hi#Hi ng nhn dn#2 72075#TDung## 00633000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020042000470030022000890070023001110080005001340090021001390100 00500160011001500165021010300180020001000283020000900293020001700302020001500319 013000700334006000800341039000600349#VN11.00726#VN11.00727#Vi?t#QU600#342.597#^ 214#Quy nh php lut v chng minh nhn dn#Song ng Kinh - Khmer#Sn Th dch ch Khmer#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a108tr.^b19cm#Gii thiu cc quy nh php lut v vic ban hnh, cp, sa i, qun l, s dng chng minh nhn dn# Php lut#Vit Nam#Vn bn php qui#Chng minh th#272076#Sn Th#TDung## 00876000000000241000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820012000398080005000510020031000560030073000870080005001600090021001650100 00500186011001400191013000700205021038000212020002300592020001300615039000600628 #VN11.00728#VN11.00729#7000#Vi?t#309L#324.2597071#^214#iu l ng Cng sn V it Nam#i hi i biu ton quc ln th XI thng qua ngy 19 thng 1 nm 2011 #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a72tr.^b15cm#272077#Gii thiu s lc v ng v nhng vn c bn v xy dng ng. Ni dung 48 iu trong iu l ng vi n quy nh v ng vin, nguyn tc t chc v c cu t chc ca ng, c quan lnh o ca ng t c s n Trung ng, t chc ng trong qun i, cng an, cng tc kim tra, gim st ca ng v u ban kim tra cc cp, khen thng v k lut, chp hnh iu l ng#ng Cng sn Vit Nam#iu l ng#TDung## 00933000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020047000570080005001040090021001090100005001300110 01500135015003300150013000700183021045000190020002300640020001700663020001100680 #VN11.00730#VN11.00731#32000#Vi?t#V115K#324.2597071#^214#Vn kin i hi i b iu ton quc ln th XI#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a337tr.^b19cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam#272078#Gm cc bo co ca Ban chp hnh Trung ng ng kho X ti i hi i biu ton quc ln th XI ca ng v cc vn nng ca o nng lc lnh o v sc chin u ca ng, pht huy sc mnh ton dn tc, y mnh ton din cng cuc i mi, to nn tng n nm 2020 nc ta c bn tr thnh nc cng nghip theo hng hin i. Cng lnh xy dng t nc tr ong thi k qu ln CNXH v chin lc pht trin kinh t x hi 2011-2020... #ng Cng sn Vit Nam#Vn kin i hi#i hi 11## 01069000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020072000570070055001290080005001840090021001890100 00500210011001500215005001300230005001800243005001100261013000700272004000800279 01500360028702102950032302000230061802000100064102000130065102000170066400500170 0681005001500698039000600713#VN11.00733#VN11.00732#15500#Vi?t#T103L#324.2597071 #^214#Ti liu hc tp chnh tr dnh cho hc vin lp bi dng kt np ng#Ng Vn Tho (ch.b.), Nguyn Vit Thng, V Ngc Am...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 010#^a192tr.^b19cm#Ng Vn Tho#Nguyn Vit Thng#V Ngc Am#272079#Ti bn#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Khi qut lch s ng Cng sn Vit Nam. Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi. Mt s ni dun g c bn ca iu l ng Cng sn Vit Nam, vn hc tp v lm theo t tng , tm gng o c H Ch Minh v phn u tr thnh ng vin ng Cng sn Vi t Nam#ng Cng sn Vit Nam#Chnh tr#iu l ng#Ti liu hc tp#Nguyn Th c Lanh#T Trung Thnh#TDung## 00737000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090021000860100005001070110 01400112021023600126020001000362020000900372020002600381020001800407020001000425 020001100435013000700446039000600453#VN11.00734#VN11.00735#11000#Vi?t#L504T#346 .59707#^214#Lut trng ti thng mi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a71tr.^b19 cm#Gii thiu mt s quy nh ca Lut trng ti thng mi v tho thun trng ti, trng ti vin, trung tm trng ti, khi kin, hi ng trng ti, bin ph p khn cp tm thi, phin hp gii quyt tranh chp, phn quyt trng ti...#P hp lut#Vit Nam#Lut trng ti thng mi#Vn bn php lut#Trng ti#Thng m i#272080#TDung## 00648000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020012000540080005000660090021000710100005000920110 01400097021022100111020001000332020000900342020001800351020001200369013000700381 039000600388#VN11.00736#VN11.00737#9000#Vi?t#L504C#342.59708#^214#Lut c tr#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a36tr.^b19cm#Gii thiu 42 iu quy nh trong Lu t c tr v quyn, trch nhim ca cng dn v c tr, ng k thng tr, ng k tm tr, thng bo lu tr, khai bo tm vng, trch nhim qun l c tr v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Lut c tr#272081 #TDung## 00640000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020019000540080005000730090021000780100005000990110 01400104021017800118020001000296020000900306020001900315020001800334020000900352 013000700361039000600368#VN11.00738#VN11.00739#8000#Vi?t#L504N#346.59701#^214#L ut nui con nui#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a43tr.^b19cm#Gii thiu mt s iu quy nh v nui con nui trong nc, nui con nui c yu t nc ngoi, trch nhim ca cc c quan nh nc v nui con nui v cc iu khon thi hnh #Php lut#Vit Nam#Lut nui con nui#Vn bn php lut#Con nui#272082#TDung## 00722000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020015000540080005000690090021000740100005000950110 01400100021026700114020001000381020000900391020001500400020001800415020001000433 013000700443039000600450#VN11.00741#VN11.00740#8000#Vi?t#L504B#343.59709#^214#L ut bu chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a47tr.^b19cm#Gii thiu mt s i u quy nh ca Lut bu chnh v cung ng v s dng dch v bu chnh; u t k inh doanh dch v bu chnh; cht lng gi cc dch v bu chnh; quyn v ngh a v ca doanh nghip cung ng dch v bu chnh, ngi s dng dch v bu ch nh...#Php lut#Vit Nam#Lut bu chnh#Vn bn php lut#Bu chnh#272083#TDung ## 00698000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020038000540080005000920090021000970100005001180110 01400123021019500137020001000332020000900342020002000351020001800371020001000389 020000800399013000700407039000600414#VN11.00742#VN11.00743#6000#Vi?t#L504T#343. 59705#^214#Lut thu s dng t phi nng nghip#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011# ^a19tr.^b19cm#Gii thiu mt s iu quy nh v cn c tnh thu, ng k, khai , tnh v np thu, min thu, gim thu v mt s iu khon thi hnh c quy nh trong Lut thu s dng t phi nng nghip#Php lut#Vit Nam#t phi nng nghip#Vn bn php lut#Lut thu#S dng#272084#TDung## 00770000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020061000550080005001160090021001210100005001420110 01500147021027400162020001000436020000900446020001800455020000900473020000900482 013000700491039000600498#VN11.00744#VN11.00745#13000#Vi?t#L504H#346.59701#^214# Lut hn nhn v gia nh nm 2000 sa i, b sung nm 2010#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2011#^a124tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut hn nhn v gia nh nm 2000 v Lut hn nhn v gia nh nm 2000 c sa i, b sung nm 2010 gm nhng quy nh chung v hn nhn v gia nh, nhng iu khon quy nh v kt hn, qu an h gia v v chng, gia cha m v con ci, v li hn...#Php lut#Vit Nam# Vn bn php lut#Hn nhn#Gia nh#272085#TDung## 00798000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020041000540080005000950090021001000100005001210110 01400126021028600140020001000426020000900436020001800445020000700463013000700470 020000700477020000900484020000900493039000600502#VN11.00746#VN11.00747#8000#Vi? t#L504B#342.59708#^214#Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a40tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v cc quyn c bn v bn phn ca tr em, trch nhim bo v chm sc v gio dc tr em ni chung v tr em c hon cnh c bit ni ring, nhng quy nh chung v iu k hon thi hnh c quy nh trong Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Tr em#272086#Bo v#Chm sc#Gio dc#TDung## 00755000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550080005000780090021000830100005001040110 01400109021030500123020001000428020000900438020002300447020001800470013000700488 039000600495#VN11.00748#VN11.00749#11000#Vi?t#L504A#344.59704#^214#Lut an ton thc phm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a76tr.^b19cm#Gii thiu ni dung ca Lut an ton thc phm bao gm cc quy nh v quyn v ngha v ca t chc, c nhn trong bo m an ton thc phm, iu kin bo m an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm, chng nhn c s iu kin an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm...#Php lut#Vit Nam#Lut an ton thc ph m#Vn bn php lut#272087#TDung## 00894000000000277000450002600110000002600110001101400070002200500160002900200540 00450030017000990070016001160080005001320090021001370100005001580110015001630130 00700178082000800185808000500193021034600198020001000544020000900554020002100563 020000900584020001700593039000600610#VN11.00750#VN11.00751#34000#Trn Quang Ti p#Ch nh chng c trong Lut t tng hnh s Vit Nam#Sch chuyn kho#Trn Qu ang Tip#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a231tr.^b19cm#272088#345.597#^214#Trnh by cc khi nim lin quan n chng c trong mt v n hnh s. Qu trnh thu thp, kim tra, nh gi chng c t li khai ca ngi b bt, b tm gi, b can, b co hay ca ngi lm chng, ngi b hi, nguyn n dn s, b n dn s, ngi c quyn li, ngha v lin quan n v n v t kt qu iu tra tro ng mt v n hnh s#Php lut#Chng c#Lut t tng hnh s#Vit Nam#Sch chuy n kho#TDung## 00807000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020108000570080005001650090021001700100005001910110 01500196021028100211020001000492020000900502020001800511020001100529013000700540 039000600547#VN11.00752#VN11.00753#37000#Vi?t#NGH300#346.59704#^214#Ngh nh s 71/2010/N-CP quy nh chi tit, hng dn thi hnh Lut nh v thng t h ng dn thc hin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a375tr.^b19cm#Gii thiu ni d ung Ngh nh s 71/2010/N-CP ngy 23/6/2010 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut nh . Ni dung Thng t s 16/2010/TT-BXD ngy 01/9/20 10 ca B Xy dng quy nh c th v hng dn thc hin mt s ni dung ca Ng h nh s 71/2010/N-CP#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Lut nh #272089# TDung## 00840000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050015000530020037000680070031001050080005001360090 02100141010000500162011001400167005001500181013000700196012002800203021019100231 02000100042202000160043202000090044802000200045702000180047702000130049503900060 0508#VN11.00754#VN11.00755#13000#Vi?t#H428#345.597#^214# c Hng H#Hi - p v cc ti xm phm s hu# c Hng H, Nguyn Kim Chi#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2010#^a67tr.^b19cm#Nguyn Kim Chi#272090#T sch Php lut ph thng#Gm nhng cu hi p quy nh trong B lut hnh s v nhng ti c coi l ti x m phm s hu nh ti cp ti sn, bt cc nhm chim ot ti sn, bt cc tr em, cng ot ti sn...#Php lut#B lut hnh s#Vit Nam#Ti xm phm s h u#Vn bn php lut#Sch hi p#TDung## 00929000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020068000550080005001230090021001280100005001490110 01400154021038500168020001000553020000900563020001900572020001800591020001500609 013000700624020001400631039000600645#VN11.00756#VN11.00757#13000#Vi?t#L504N#344 .59701#^214#Lut ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi theo hp ng# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a82tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh trong lu t ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi v doanh nghip, t chc a ngi lao ng i lm vic nc ngoi; ngi kinh doanh i lm vic nc ngo i; dy ngh, ngoi ng v bi dng nhng kin thc cn thit; qu h tr vic lm ngoi nc; qun l nh nc v lao ng i lm vic nc ngoi; gii quy t tranh chp v x l vi phm#Php lut#Vit Nam#Xut khu lao ng#Vn bn php lut#Ngi lao ng#272091#Lut lao ng#TDung## 00783000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530080005000770090021000820100005001030110 01500108021033200123020001000455020000900465020001800474020002400492013000700516 039000600523#VN11.00758#VN11.00759#16000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lut t tng h nh chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a182tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut t tng hnh chnh vi nhng qui nh chung v qui nh c th v thm quyn c a to n, c quan, ngi tin hnh t tng, tham gia t tng, cc bin php khn cp tm thi, chng minh v chng c, cp, tng t, thng bo vn bn t tng, khi kin, th l v n, xt x, s thm v cc th tc gii quyt#Php lut#Vi t Nam#Vn bn php lut#Lut t tng hnh chnh#272092#TDung## 00805000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530080005001100090021001150100005001360110 01500141021030400156020001000460020000900470020001700479020001800496020001200514 013000700526039000600533#VN11.00760#VN11.00761#25000#Vi?t#L504C#346.597#^214#Lu t chng khon nm 2006 c sa i, b sung nm 2010#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2011#^a263tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut sa i, b sung mt s iu ca l ut chng khon nm 2010 v ton vn cc quy nh v cho bn chng khon, cng ty i chng, th trng giao dch chng khon, ng k, lu tr, b tr v than h ton chng khon... trong lut chng khon nm 2006 c sa i, b sung nm 2010#Php lut#Vit Nam#Lut chng khon#Vn bn php lut#Chng khon#272093#TD ung## 00737000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020051000480030022000990080005001210090021001260100005001470110 01500152021022900167020001000396020000900406020001800415020001100433013000700444 020001400451039000600465#VN11.00762#VN11.00763#Vi?t#L504N#346.59704#^214#Lut nh nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#Song ng Kinh - Khmer#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2010#^a204tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut sa i, b sung iu 1 26 ca Lut nh v iu 121 ca Lut t ai; Lut sa i, b sung mt s i u ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn; lut nh c sa i, b sung nm 2009...#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Lut nh #272094#Sch song ng#TDung## 00747000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530080005000780090021000830100005001040110 01500109021024700124020001000371020000900381020002500390020001800415020001200433 020001100445013000700456039000600463#VN11.00764#VN11.00765#22000#Vi?t#L504T#345 .597#^214#Lut thi hnh n hnh s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a183tr.^b19cm #Gii thiu nhng quy nh php lut v h thng t chc thi hnh n hnh s, nh im v, quyn hn ca c quan c thm quyn trong thi hnh n hnh s, thi hnh n pht t v n t hnh, thi hnh n treo, n pht cnh co, ci to khng giam gi...#Php lut#Vit Nam#Lut thi hnh n hnh s#Vn bn php lut#Thi hnh n#n hnh s#272095#TDung## 00778000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530080005001090090021001140100005001350110 01500140021030300155020001000458020000900468020001800477020001600495013000700511 039000600518#VN11.00767#VN11.00766#35000#Vi?t#B450L#345.597#^214#B lut hnh s nm 1999 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a320tr .^b19cm#Trnh by ni dung b lut hnh s nm 1999, c sa i, b sung nm 2 009 bao gm 344 iu vi cc phn iu khon c bn, hiu lc ca b lut hnh s , ti phm, thi hiu truy cu trch nhim hnh s, hnh pht, cc bin php t php, thi hiu thi hnh bn n, cc ti xm phm an ninh quc gia...#Php lut #Vit Nam#Vn bn php lut#B lut hnh s#272096#TDung## 00797000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090021000730100005000940110 01500099021036400114020001000478020000900488020001500497020001800512013000700530 039000600537#VN11.00768#VN11.00769#37000#Vi?t#B450L#349.597#^214#B lut dn s #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a388tr.^b19cm#Trnh by ni dung b lut Dn s c Quc hi thng qua 2005, c hiu lc 2006, bao gm 777 iu, vi cc mc: qui nh chung, nhng nguyn tc c bn, c nhn, h gia nh, t hp tc, giao dch dn s, i din, thi hn, quyn s hu, bo v quyn s hu, hp ng dn s, trch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng, quyn s hu tr tu, cng nghip...#Php lut#Vit Nam#B lut dn s#Vn bn php lut#272097#TDung## 00632000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020030000370030020000670070068000870080005001550090011001600100 00500171011001400176020001800190005001700208006001200225039000400237013000700241 019000800248004001300256012001600269020000300285020001300288005001700301#VN11.00 770#1000#Vi?t#N106C#813#^214#Nng cng cha ng trong rng#Ba b tin nhn hu# Li: Sarah E. Heller ; Thu Nguyt dch ; Thit k: Todd Taliaferro#^aH.#^aKim ng#2011#^a30tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Heller, Sarah E.#Thu Nguyt#Mai#272098 #Dch M#In ln th 3#Disney Princess#M#Truyn tranh#Taliaferro, Todd## 00628000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020022000390030022000610070068000830040013001510080005001640090 01100169010000500180011001400185020001800199020000300217005001700220006001200237 039000400249013000700253019000800260020001300268005001700281012001600298#VN11.00 771#10000#Vi?t#NG558#813#^214#Ngi p v qui th#Nhng ngi bn k l#Li: Sarah E. Heller ; Thu Nguyt dch ; Thit k: Todd Taliaferro#In ln th 3#^aH .#^aKim ng#2011#^a29tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#M#Heller, Sarah E.#Thu Nguy t#Mai#272099#Dch M#Truyn tranh#Taliaferro, Todd#Disney Princess## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020007000380030035000450070068000800040013001480080005001610090 01100166010000500177011001400182020001800196020000300214005001700217006001200234 039000400246019000800250013000700258012001600265020001300281005001700294#VN11.00 772#10000#Vi?t#L400L#813#^214#L lem#Nng L Lem v nhng ngi bn nh#Li: Sa rah E. Heller ; Thu Nguyt dch ; Thit k: Todd Taliaferro#In ln th 3#^aH.#^ aKim ng#2011#^a30tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#M#Heller, Sarah E.#Thu Nguyt#M ai#Dch M#272100#Disney Princess#Truyn tranh#Taliaferro, Todd## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030024000550070068000790040013001470080005001600090 01100165010000500176011001400181020001800195020000300213005001700216006001200233 039000400245019000800249013000700257020001300264005001700277012001600294#VN11.00 773#10000#Vi?t#N106T#813#^214#Nng tin c nh#Nng cng cha ca bin#Li: Sar ah E. Heller ; Thu Nguyt dch ; Thit k: Todd Taliaferro#In ln th 3#^aH.#^a Kim ng#2011#^a30tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#M#Heller, Sarah E.#Thu Nguyt#Ma i#Dch M#272101#Truyn tranh#Taliaferro, Todd#Disney Princess## 00628000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380030021000620070068000830040013001510080005001640090 01100169010000500180011001400185020001800199020000300217005001700220006001200237 039000400249019000800253013000700261020001300268005001700281012001600298#VN11.00 774#10000#Vi?t#A103V#813#^214#Aladdin v cy n thn#Cng cha bng bnh#Li: Sarah E. Heller ; Thu Nguyt dch ; Thit k: Todd Taliaferro#In ln th 3#^aH .#^aKim ng#2011#^a30tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#M#Heller, Sarah E.#Thu Nguy t#Mai#Dch M#272102#Truyn tranh#Taliaferro, Todd#Disney Princess## 00637000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020031000380030023000690070068000920040013001600080005001730090 01100178010000500189011001400194020001800208020000300226005001700229006001200246 039000400258019000800262013000700270020001300277005001700290012001600307#VN11.00 775#10000#Vi?t#N106B#813#^214#Nng Bch Tuyt v by ch ln#Nhng ch ln tt bng#Li: Sarah E. Heller ; Thu Nguyt dch ; Thit k: Todd Taliaferro#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a30tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#M#Heller, Sarah E.#T hu Nguyt#Mai#Dch M#272103#Truyn tranh#Taliaferro, Todd#Disney Princess## 00748000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070099000600080005001590090011001640100005001750110 01400180012001700194021009000211020000900301020001500310005001900325005001700344 005002100361006001000382039000400392013000700396019001000403020002100413#VN11.00 776#14000#Vi?t#455V#590#^214#ng vt trn ng c# tng: Christophe Hublet ; Li: milie Beaumont ; Minh ho: Christel Desmoinaux ; Qunh Vn dch#^aH.#^aK im ng#2011#^a19tr.^b19cm#Album nh ca em#Gii thiu s lc v mt s loi ng vt nh voi, hu cao c, s t, h m, t gic...#ng vt#Sch thiu nhi#Hu blet, Christophe#Beaumont, milie#Desmoinaux, Christel#Qunh Vn#Mai#272104#Dch Php#Khoa hc thng thc## 00791000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410070103000520040013001550080005001680090011001730100 00500184011001400189012001700203021008400220020000900304020001100313039000400324 01300070032801900100033500500190034500500170036400500210038100600150040202000150 0417020002100432#VN11.00777#14000#Vi?t#KH513L#567.9#^214#Khng long# tng: Ch ristophe Hublet ; Li: milie Beaumont ; Minh ho: Christel Desmoiaux ; Trn Ng c Dip dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a19tr.^b19cm#Album nh ca em#Gi i thiu cho cc em c im, tp tnh v nhng k lc ca mt s loi khng long #ng vt#Khng long#Mai#272105#Dch Php#Hublet, Christophe#Beaumont, milie#De smoinaux, Christel#Trn Ngc Dip#Sch thiu nhi#Khoa hc thng thc## 00785000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380070097000500040013001470080005001600090011001650100 00500176011001400181012001700195021011500212020001000327039000400337019001000341 02000150035100500190036600500170038500500190040200600100042101300070043102000210 0438#VN11.00778#14000#Vi?t#N114G#612#^214#5 gic quan# tng: Christophe Huble t ; Li: melie Beaumont ; Minh ho: Catherine Ferrier ; Qunh Vn dch#In ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a19tr.^b19cm#Album nh ca em#Gii thiu c im v vai tr ca 5 gic quan: v gic, thnh gic, xc gic, khu gic v th gic c a con ngi#Gic quan#Mai#Dch Php#Sch thiu nhi#Hublet, Christophe#Beaumont, melie#Ferrier, Catherine#Qunh Vn#272106#Khoa hc thng thc## 00499000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070022000590080005000810090011000860100005000970110 01700102012001900119020001800138020001400156006001200170039000400182013000700186 019000500193004001300198020001000211#VN11.00779#29000#Vi?t#R203T#372.21#^214#R n thi quen tt#Phng Linh bin dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a88tr.^b17x19cm#B m dy b ngoan#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Phng Linh#Mai#272107#Dch#In l n th 2#Thi quen## 00500000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020019000420070022000610080005000830090011000880100005000990110 01700104012001900121020001800140020001400158006001200172039000400184019000500188 004001300193013000700206020000900213#VN11.00780#29000#Vi?t#NH556C#372.21#^214#N hng con vt xinh#Phng Linh bin dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a88tr.^b17x19cm#B m dy b ngoan#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Phng Linh#Mai#Dch#In ln th 2#272108#ng vt## 00499000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070022000600080005000820090011000870100005000980110 01700103012001900120020001800139020001400157006001200171039000400183019000500187 004001300192013000700205020000900212#VN11.00781#29000#Vi?t#C126C#372.21#^214#C y ci quanh mnh#Phng Linh bin dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a88tr.^b17x19cm#B m dy b ngoan#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Phng Linh#Mai#Dch#In ln th 2#272109#Thc vt## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070022000560080005000780090011000830100005000940110 01700099012001900116020001800135020001400153006001200167039000400179019000500183 004001300188013000700201020001000208#VN11.00782#29000#Vi?t#H419A#372.21#^214#H c n hc ni#Phng Linh bin dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a87tr.^b17x19cm#B m d y b ngoan#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Phng Linh#Mai#Dch#In ln th 2#27 2110#Giao tip## 00870000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390070054000580220004001122210048001160040013001640080 00500177009001100182010000500193011001800198012001700216021022300233020000900456 02000150046500500100048000500080049000600130049801900050051101300070051602000210 0523#VN11.00783#35000#Vi?t#TR300T#001#^214#Tri thc bch khoa#Li, minh ho: Ph i Phong, T Minh ; V Lin Hon dch#T.1#ng vt, thc vt, c th con ngi, t hi quen#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a144tr.^b17x19cm#Vui hc cng Tm#Gi i thch khoa hc cho cc em nh v th gii xung quanh, din ra trong cuc sng hng ngy, lin quan n nhiu lnh vc tri thc nh: ng thc vt, t nhin, con ngi v nhng thi quen, n ung, i li, mi trng...#Tri thc#Sch thiu nhi#Phi Phong#T Minh#V Lin Hon#Dch#272111#Khoa hc thng thc## 00906000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390070054000580220004001122210039001160040013001550080 00500168009001100173010000500184011001800189012001700207021026800224020000900492 02000210050102000150052200500100053700500080054700600130055501900050056801300070 0573#VN11.00784#35000#Vi?t#TR300T#001#^214#Tri thc bch khoa#Li, minh ho: Ph i Phong, T Minh ; V Lin Hon dch#T.2#Thc vt, ng vt, v sinh, thi quen# In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a143tr.^b17x19cm#Vui hc cng Tm#Gii thch khoa hc v nhng iu thng thy, din ra trong cuc sng hng ngy, lin quan n nhiu lnh vc tri thc nh: ng thc vt, t nhin, con ngi v nhng th i quen, n ung, i li, mi trng... gip cc em nh bc u tm hiu v th gii xung quanh#Tri thc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Phi Phong#T Minh# V Lin Hon#Dch#272112## 00949000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390070059000580220004001172210072001210040013001930080 00500206009001100211010000500222011001800227012001700245021026800262020000900530 02000210053902000150056000500100057500500080058500600180059301900050061101300070 0616#VN11.00785#35000#Vi?t#TR300T#001#^214#Tri thc bch khoa#Li, minh ho: Ph i Phong, T Minh ; Nguyn Thanh Din dch#T.3#T nhin, v tr, thin vn, d ng, giao thng, c th ngi, thc n#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a143tr. ^b17x19cm#Vui hc cng Tm#Gii thch khoa hc v nhng iu thng thy, din r a trong cuc sng hng ngy, lin quan n nhiu lnh vc tri thc nh: ng th c vt, t nhin, con ngi v nhng thi quen, n ung, i li, mi trng... gi p cc em nh bc u tm hiu v th gii xung quanh#Tri thc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Phi Phong#T Minh#Nguyn Thanh Din#Dch#272113## 00949000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390070057000580220004001152210060001190040013001790080 00500192009001100197010000500208011001800213012001700231021026800248020000900516 02000210052502000150054600500100056100500080057100600160057903900040059501300070 0599019000500606#VN11.00786#35000#Vi?t#TR300T#001#^214#Tri thc bch khoa#Li, minh ho: Phi Phong, T Minh ; Nguyn Thu Hin dch#T.4#T nhin, v tr, thin vn, mi trng, thc phm, dng#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a144tr.^b 17x19cm#Vui hc cng Tm#Gii thch khoa hc v nhng iu thng thy, din ra trong cuc sng hng ngy, lin quan n nhiu lnh vc tri thc nh: ng thc vt, t nhin, con ngi v nhng thi quen, n ung, i li, mi trng... gip cc em nh bc u tm hiu v th gii xung quanh#Tri thc#Khoa hc thng th c#Sch thiu nhi#Phi Phong#T Minh#Nguyn Thu Hin#Mai#272114#Dch## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001300189 005001100202039000400213013000700217019001400224004001800238012003400256#VN11.00 787#14000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Nhm Lesix dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a179tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Mai#272115#Dch Nht Bn#Ti bn l n th 1#Sch dnh cho la tui thiu nin## 00604000000000313000450002600110000000400180001101200340002901400070006304100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00400161008000500165009001100170010000500181011001500186020001800201020000900219 020001300228005001300241005001100254039000400265019001400269013000700283#VN11.00 788#Ti bn ln th 1#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.2#^a H.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272116## 00604000000000313000450002600110000000400180001101200340002901400070006304100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00400161008000500165009001100170010000500181011001500186020001800201020000900219 020001300228005001300241005001100254039000400265019001400269013000700283#VN11.00 789#Ti bn ln th 1#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.3#^a H.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272117## 00604000000000313000450002600110000000400180001101200340002901400070006304100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00400161008000500165009001100170010000500181011001500186020001800201020000900219 020001300228005001300241005001100254039000400265019001400269013000700283#VN11.00 790#Ti bn ln th 1#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.4#^a H.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272118## 00604000000000313000450002600110000000400180001101200340002901400070006304100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00400161008000500165009001100170010000500181011001500186020001800201020000900219 020001300228005001300241005001100254039000400265019001400269013000700283#VN11.00 791#Ti bn ln th 1#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.5#^a H.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272119## 00604000000000313000450002600110000000400180001101200340002901400070006304100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00400161008000500165009001100170010000500181011001500186020001800201020000900219 020001300228005001300241005001100254039000400265019001400269013000700283#VN11.00 792#Ti bn ln th 1#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.6#^a H.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272120## 00604000000000313000450002600110000000400180001101200340002901400070006304100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00400161008000500165009001100170010000500181011001500186020001800201020000900219 020001300228005001300241005001100254039000400265019001400269013000700283#VN11.00 793#Ti bn ln th 1#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.7#^a H.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272121## 00604000000000313000450002600110000000400180001101200340002901400070006304100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00400161008000500165009001100170010000500181011001500186020001800201020000900219 020001300228005001300241005001100254039000400265019001400269013000700283#VN11.00 794#Ti bn ln th 1#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.8#^a H.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272122## 00604000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00400161008000500165009001100170010000500181011001500186020001800201020000900219 020001300228005001300241005001100254039000400265019001400269013000700283#VN11.00 795#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.9#^a H.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272123## 00605000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242005001100255039000400266019001400270013000700284#VN11.00 796#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.10#^ aH.#^aKim ng#2011#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272124## 00605000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242005001100255039000400266019001400270013000700284#VN11.00 797#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.11#^ aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272125## 00605000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242005001100255039000400266019001400270013000700284#VN11.00 798#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.12#^ aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272126## 00605000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242005001100255039000400266019001400270013000700284#VN11.00 799#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.13#^ aH.#^aKim ng#2011#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272127## 00605000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242005001100255039000400266019001400270013000700284#VN11.00 800#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.14#^ aH.#^aKim ng#2011#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272128## 00605000000000313000450002600110000001200340001101400070004500400180005204100050 00701810007000750820006000828080005000880020024000930030013001170070031001300220 00500161008000500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220 020001300229005001300242005001100255039000400266019001400270013000700284#VN11.00 801#Sch dnh cho la tui thiu nin#14000#Ti bn ln th 1#Vi?t#TH104T#895.6 #^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T.15#^ aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyam a Gosho#Nhm Lesix#Mai#Dch Nht Bn#272129## 00575000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN11.00802#TH104T#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.70#^aH.#^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Mai#272130## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070059000780080005001370090011001420100 00500153011001500158005001300173005001800186006000800204006001000212039000400222 013000700226019001400233020001800247020000900265020001300274#VN11.00803#14000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho, Matsuda Tatsuhiko ; Dch: Minh V, Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2011#^a125tr.^b21cm#Aoyama Gosho#Matsuda Tatsuhiko#Minh V#Thanh Hoa#Mai#272131#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh## 00514000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070030000650220005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121005001400136006000900150019001400159020001800173 020000900191020001300200039000400213013000700217#VN11.00804#Vi?t#H452P#895.7#^21 4#14000#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Ngc Anh dch#T.21#^aH.#^aKim ng#2011#^a167tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Ngc Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi# Hn Quc#Truyn tranh#Mai#272132## 00514000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070030000650220005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121005001400136006000900150019001400159020001800173 020000900191020001300200039000400213013000700217#VN11.00805#Vi?t#H452P#895.7#^21 4#14000#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Ngc Anh dch#T.20#^aH.#^aKim ng#2011#^a167tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Ngc Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi# Hn Quc#Truyn tranh#Mai#272133## 00514000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070030000650220005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121005001400136006000900150019001400159020001800173 020000900191020001300200039000400213013000700217#VN11.00806#Vi?t#H452P#895.7#^21 4#14000#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Ngc Anh dch#T.19#^aH.#^aKim ng#2011#^a167tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Ngc Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi# Hn Quc#Truyn tranh#Mai#272134## 00514000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070030000650220005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121005001400136006000900150019001400159020001800173 020000900191020001300200039000400213013000700217#VN11.00807#14000#Vi?t#H452P#89 5.7#^214#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Ngc Anh dch#T.18#^aH.#^aKim ng#2011#^a167tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Ngc Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi# Hn Quc#Truyn tranh#Mai#272135## 00514000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020012000400030013000520070030000650220005000950080005001000090 01100105010000500116011001500121005001400136006000900150019001400159020001800173 020000900191020001300200039000400213013000700217#VN11.00808#H452P#895.7#^214#140 00#Vi?t#Hi php s#Truyn tranh#Han Hyun Dong ; Ngc Anh dch#T.17#^aH.#^aKim ng#2011#^a167tr.^b18cm#Han Hyun Dong#Ngc Anh#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi# Hn Quc#Truyn tranh#Mai#272136## 00956000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070055000790220004001342210014001380040035001520080 00500187009002000192010000500212011001500217020000900232020001000241005001400251 00500120026500500160027700500170029300500190031003900040032901300070033302102480 0340020000800588020001000596#VN11.00809#26000#Vi?t#T123B#320.1#^214#Tp bi gi ng v nh nc v php lut# Trung Hiu (ch.b.), Ngc Hi, Nguyn Th Vnh. ..#T.1#L lun chung#Ti bn ln 2 c sa cha, b sung#^aH.#^aL lun chnh tr #2008#^a219tr.^b19cm#Nh nc#Php lut# Trung Hiu# Ngc Hi#Nguyn Th Vn h#Phm Th Hi Yn#V Th Hoi Phng#Mai#272137#Trnh by quy lut ra i tn t i v pht trin ca hai nh ch nh nc v php lut ni chung, nh nc v p hp lut x hi ch ngha ni ring, ng thi nghin cu vn bn cht, vai t r, chc nng v mi quan h hu c gia hai nh ch #L lun#Bi ging## 00660000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070087000780220005001650080005001700090 01100175010000500186011001500191020001800206020000900224020001300233005001300246 00500120025901900140027103900040028500500160028900600100030500600120031501300070 0327#VN11.00810#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Ohta Masaru, Kubota Kazuhiro ; Dch: Thanh Hoa, H ng Giang#T.32#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Aoyama Gosho#Ohta Masaru#Dch Nht Bn#Mai#Kubota Kazuhiro#Thanh Hoa# Hng Giang#272138## 00652000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070083000780220005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187020001800202020000900220020001300229005001300242 00500110025501900140026603900040028000500130028400600100029700600120030701300070 0319#VN11.00811#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.31#^aH.#^aKim ng#2011#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Abe Yutaka#Dch Nht Bn#Mai#Maru Denjiro#Thanh Hoa#Hng Gi ang#272139## 00660000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070087000780220005001650080005001700090 01100175010000500186011001500191020001800206020000900224020001300233005001300246 00500120025901900140027103900040028500500160028900600100030500600120031501300070 0327#VN11.00812#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Ohta Masaru, Kubota Kazuhiro ; Dch: Thanh Hoa, H ng Giang#T.30#^aH.#^aKim ng#2011#^a200tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Aoyama Gosho#Ohta Masaru#Dch Nht Bn#Mai#Kubota Kazuhiro#Thanh Hoa# Hng Giang#272140## 00652000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070083000780220005001610080005001660090 01100171010000500182011001500187020001800202020000900220020001300229005001300242 00500110025501900140026603900040028000500130028400600100029700600120030701300070 0319#VN11.00813#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Dch: Thanh Hoa, Hng Giang#T.29#^aH.#^aKim ng#2011#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Abe Yutaka#Dch Nht Bn#Mai#Maru Denjiro#Thanh Hoa#Hng Gi ang#272141## 00660000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070087000780220005001650080005001700090 01100175010000500186011001500191020001800206020000900224020001300233005001300246 00500120025901900140027103900040028500500160028900600100030500600120031501300070 0327#VN11.00814#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Ohta Masaru, Kubota Kazuhiro ; Dch: Thanh Hoa, H ng Giang#T.28#^aH.#^aKim ng#2011#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Aoyama Gosho#Ohta Masaru#Dch Nht Bn#Mai#Kubota Kazuhiro#Thanh Hoa# Hng Giang#272142## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070034000750220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001700189 006001000206039000400216019001400220013000700234#VN11.00815#16500#Vi?t#M521H#89 5.6#^214#Mush ho s thin ti#Truyn tranh#Yamada Takatoshi ; Diu Thu dch#T. 9#^aH.#^aKim ng#2011#^a226tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ya mada Takatoshi#Diu Thu#Mai#Dch Nht Bn#272143## 00560000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002300200070 00280030013000350070041000480220005000892210017000940050018001110060016001290080 00500145009001100150010000500161011001500166019001400181039000400195020001800199 020000900217020001300226014000700239041000500246013000700251#VN11.00816#PS610#89 5.6#^214#Psyren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dch#T.12#Mu v quyt tm#Toshiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b18c m#Dch Nht Bn#Mai#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#13500#Vi?t#272144## 00552000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002300200070 00280030013000350070041000480220005000892210009000940050018001030060016001210080 00500137009001100142010000500153011001500158019001400173020001800187020000900205 020001300214014000700227041000500234013000700239039000400246#VN11.00817#PS610#89 5.6#^214#Psyren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dch#T.13#Xm n hp#Toshiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2011#^a192tr.^b18cm#Dch N ht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#13500#Vi?t#272145#Mai## 00625000000000313000450002600110000004100050001103900040001601400070002018100060 00270820006000338080005000390020021000440030013000650070071000780220005001492210 01800154008000500172009001100177010000500188011001500193020001800208020000900226 020001300235005001100248005001400259019001400273006001700287013000700304#VN11.00 818#Vi?t#Mai#14000#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.20#Yashiro vs Hi karu#^aH.#^aKim ng#2011#^a199tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#272146## 00631000000000313000450002600110000004100050001103900040001601400070002018100060 00270820006000338080005000390020021000440030013000650070071000780220005001492210 02400154008000500178009001100183010000500194011001500199020001800214020000900232 020001300241005001100254005001400265019001400279006001700293013000700310#VN11.00 819#Vi?t#Mai#14000#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.21#Trc gii B c u tinh#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#272147## 00626000000000313000450002600110000004100050001103900040001601400070002018100060 00270820006000338080005000390020021000440030013000650070071000780220005001492210 01900154008000500173009001100178010000500189011001500194020001800209020000900227 020001300236005001100249005001400260019001400274006001700288013000700305#VN11.00 820#Vi?t#Mai#14000#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.22#nh bi Ko Y ongha#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#272148## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020014000390030013000530070057000660220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 005001600235006001100251005001600262039000400278013000700282019001400289#VN11.00 821#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon plus#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hn g Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fu jio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Mai#272149#Dch Nht Bn## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020014000390030013000530070057000660220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 005001600235006001100251005001600262039000400278019001400282013000700296#VN11.00 822#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon plus#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hn g Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fu jio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#272150## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020014000390030013000530070057000660220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 005001600235006001100251005001600262039000400278019001400282013000700296#VN11.00 823#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon plus#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hn g Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fu jio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#272151## 00617000000000313000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020014000390030013000530070057000660220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 005001600235006001100251005001600262039000400278019001400282013000700296#VN11.00 824#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon plus#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hn g Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fu jio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#272152## 00617000000000313000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020014000390030013000530070057000660220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 005001600235006001100251005001600262039000400278019001400282013000700296#VN11.00 825#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon plus#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Hn g Trang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Truy n tranh dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fu jio#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Mai#Dch Nht Bn#272153## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400030013000740070048000870220004001350080005001390090 01100144010000500155011001500160012001200175020001800187020000900205020001300214 005001600227006001100243006001200254039000700266019001400273013000700287#VN11.00 826#14000#Vi?t#B207C#895.6#^214#Beyblade - con quay truyn thuyt#Truyn tranh# Adachi Takafumi ; Dch: Ngc Huyn, Nguyt Minh#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a182tr .^b18cm#B c bit#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Takafumi#Ngc Huyn#Nguyt Minh#P.Dung#Dch Nht Bn#272154## 00678000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030013000780070080000910220004001712210021001750080 00500196009001100201010000500212011001500217020001800232020000900250020001300259 00500160027200500140028800600120030200600100031403900070032401300070033101900140 0338#VN11.00827#16000#Vi?t#B103G#895.6#^214#Bakuman - Gic m ho s truyn tra nh#Truyn tranh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Dch: Thanh H ng, Thu Tin#T.1#Gic m v hin thc#^aH.#^aKim ng#2011#^a202tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Takeshi#Takeshi Obata#Thanh Hng#T hu Tin#P.Dung#272155#Dch Nht Bn## 00535000000000289000450002600110000001400070001100200160001800300130003400700370 00470220005000841810006000890820006000958080005001010050015001060060015001210080 00500136009001100141010000500152011001500157019001400172020001800186020000900204 020001300213039000700226041000500233013000700238#VN11.00828#16000#Lovely childr en#Truyn tranh#Shiina Takashi ; Nguyn H Thu dch#T.23#L435C#895.6#^214#Shiin a Takashi#Nguyn H Thu#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#Vi?t#272156## 00510000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070031000570220004000880080005000920090 01100097010000500108011001500113020001800128020000900146020001300155005001100168 006001300179039000700192013000700199019001400206#VN11.00829#14000#Vi?t#M429#895 .6#^214#Momo#Truyn tranh#Mayu Sakai ; Barbie Ayumi dch#T.1#^aH.#^aKim ng#201 1#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mayu Sakai#Barbie Ayumi #P.Dung#272157#Dch Nht Bn## 00510000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070031000570220004000880080005000920090 01100097010000500108011001500113020001800128020000900146020001300155005001100168 006001300179039000700192019001400199013000700213#VN11.00830#14000#Vi?t#M429#895 .6#^214#Momo#Truyn tranh#Mayu Sakai ; Barbie Ayumi dch#T.2#^aH.#^aKim ng#201 1#^a164tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mayu Sakai#Barbie Ayumi #P.Dung#Dch Nht Bn#272158## 00510000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070031000570220004000880080005000920090 01100097010000500108011001500113020001800128020000900146020001300155005001100168 006001300179039000700192019001400199013000700213#VN11.00831#14000#Vi?t#M429#895 .6#^214#Momo#Truyn tranh#Mayu Sakai ; Barbie Ayumi dch#T.3#^aH.#^aKim ng#201 1#^a165tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mayu Sakai#Barbie Ayumi #P.Dung#Dch Nht Bn#272159## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070032000700220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001400182 006001100196039000700207013000700214019001400221#VN11.00832#14000#Vi?t#K304S#89 5.7#^214#Kim s ho bnh#Truyn tranh#Park Jin Hwan ; Thanh Tng dch#T.1#^aH.# ^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Park Jin Hwan#Thanh Tng#P.Dung#272160#Dch Hn Quc## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070032000700220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001400182 006001100196039000700207019001400214013000700228#VN11.00833#14000#Vi?t#K304S#89 5.7#^214#Kim s ho bnh#Truyn tranh#Park Jin Hwan ; Thanh Tng dch#T.2#^aH.# ^aKim ng#2011#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Park Jin Hwan#Thanh Tng#P.Dung#Dch Hn Quc#272161## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070032000700220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001400182 006001100196039000700207019001400214013000700228#VN11.00834#14000#Vi?t#K304S#89 5.7#^214#Kim s ho bnh#Truyn tranh#Park Jin Hwan ; Thanh Tng dch#T.3#^aH.# ^aKim ng#2011#^a200tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Park Jin Hwan#Thanh Tng#P.Dung#Dch Hn Quc#272162## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070032000700220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001400182 006001100196039000700207019001400214013000700228#VN11.00835#14000#Vi?t#K304S#89 5.7#^214#Kim s ho bnh#Truyn tranh#Park Jin Hwan ; Thanh Tng dch#T.4#^aH.# ^aKim ng#2011#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Park Jin Hwan#Thanh Tng#P.Dung#Dch Hn Quc#272163## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070032000700220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001400182 006001100196039000700207019001400214013000700228#VN11.00836#14000#Vi?t#K304S#89 5.7#^214#Kim s ho bnh#Truyn tranh#Park Jin Hwan ; Thanh Tng dch#T.5#^aH.# ^aKim ng#2011#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Park Jin Hwan#Thanh Tng#P.Dung#Dch Hn Quc#272164## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070032000700220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001400182 006001100196039000700207019001400214013000700228#VN11.00837#14000#Vi?t#K304S#89 5.7#^214#Kim s ho bnh#Truyn tranh#Park Jin Hwan ; Thanh Tng dch#T.6#^aH.# ^aKim ng#2011#^a196tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Park Jin Hwan#Thanh Tng#P.Dung#Dch Hn Quc#272165## 00554000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210022001040080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 005001300202006000900215039000700224019001400231013000700245#VN11.00838#M118N#89 5.6#^214#14000#Vi?t#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.24#Chm sao ma ng (2)#^aH.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#P.Dung#Dch Nht Bn#272166## 00554000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210022001040080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 005001300202006000900215039000700224019001400231013000700245#VN11.00839#M118N#89 5.6#^214#14000#Vi?t#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.25#Chm sao ma ng (3)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#P.Dung#Dch Nht Bn#272167## 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210022001040080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 005001300202006000900215039000700224019001400231013000700245#VN11.00840#14000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.26#Chm sao ma ng (4)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#P.Dung#Dch Nht Bn#272168## 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210022001040080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 005001300202006000900215039000700224019001400231013000700245#VN11.00841#14000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.27#Chm sao ma ng (5)#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#P.Dung#Dch Nht Bn#272169## 00553000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210021001040080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001300201006000900214039000700223019001400230013000700244#VN11.00842#14000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.28#Bng rm mu tm (1)#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#P.Dung#Dch Nht Bn#272170## 00553000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220005000992210021001040080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001300201006000900214039000700223019001400230013000700244#VN11.00843#14000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Trm Anh dch# T.29#Bng rm mu tm (2)#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Trm Anh#P.Dung#Dch Nht Bn#272171## 00608000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070047000760220005001232210024001280080 00500152009001100157010000500168011001500173020001800188020000900206020001300215 005001800228006001300246039000700259019001400266006000700280013000700287#VN11.00 844#Vi?t#H125D#895.6#^214#14000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shi ibashi ; Dch: Barbie Ayumi, Hirame#T.11#M cung - rng Cng n#^aH.#^aKim ng #2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#B arbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn#Hirame#272172## 00591000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070047000760220005001232210007001280080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020000900189020001300198 005001800211006001300229039000700242019001400249006000700263013000700270#VN11.00 845#Vi?t#H125D#895.6#^214#14000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shi ibashi ; Dch: Barbie Ayumi, Hirame#T.12#Ondeko#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#P.Dun g#Dch Nht Bn#Hirame#272173## 00591000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070047000760220005001232210007001280080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020000900189020001300198 005001800211006001300229039000700242019001400249006000700263013000700270#VN11.00 846#Vi?t#H125D#895.6#^214#14000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shi ibashi ; Dch: Barbie Ayumi, Hirame#T.13#Sokoku#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#P.Dun g#Dch Nht Bn#Hirame#272174## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020036000410030013000770070035000900220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192005001500205 006001300220039000700233013000700240019001400247#VN11.00847#14000#Vi?t#TR527T#8 95.6#^214#Truyn thuyt cng cha hoa anh o#Truyn tranh#Arina Tanemura ; Barb ie Ayumi dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a174tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Arina Tanemura#Barbie Ayumi#P.Dung#272175#Dch Nht Bn## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020036000410030013000770070035000900220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192005001500205 006001300220039000700233019001400240013000700254#VN11.00848#14000#Vi?t#TR527T#8 95.6#^214#Truyn thuyt cng cha hoa anh o#Truyn tranh#Arina Tanemura ; Barb ie Ayumi dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a165tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Arina Tanemura#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn#272176## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020036000410030013000770070035000900220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192005001500205 006001300220039000700233019001400240013000700254#VN11.00849#14000#Vi?t#TR527T#8 95.6#^214#Truyn thuyt cng cha hoa anh o#Truyn tranh#Arina Tanemura ; Barb ie Ayumi dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Arina Tanemura#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn#272177## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020036000410030013000770070035000900220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192005001500205 006001300220039000700233019001400240013000700254#VN11.00850#14000#Vi?t#TR527T#8 95.6#^214#Truyn thuyt cng cha hoa anh o#Truyn tranh#Arina Tanemura ; Barb ie Ayumi dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Arina Tanemura#Barbie Ayumi#P.Dung#Dch Nht Bn#272178## 00563000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070028000790220004001072210021001110080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020001100186020001300197 005001300210006000800223039000700231013000700238019001600245#VN11.00851#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Thu An dch#T.1#Vng quc loi chim#^aH.#^aKim ng#2011#^a103tr.^b17cm#Vn hc thi u nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Thu An#P.Dung#272179#Dch Trung Qu c## 00561000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070028000790220004001072210019001110080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020001100184020001300195 005001300208006000800221039000700229019001600236013000700252#VN11.00852#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Thu An dch#T.2#ng vt c v (1)#^aH.#^aKim ng#2011#^a103tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Thu An#P.Dung#Dch Trung Quc#272180# # 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070027000790220004001062210019001100080 00500129009001100134010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194 005001300207006000700220039000700227019001600234013000700250#VN11.00853#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Tr M y dch#T.3#ng vt c v (2)#^aH.#^aKim ng#2011#^a103tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Tr My#P.Dung#Dch Trung Quc#272181## 00561000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070028000790220004001072210019001110080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020001100184020001300195 005001300208006000800221039000700229019001600236013000700252#VN11.00854#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Thu An dch#T.4#Do chi thu cung#^aH.#^aKim ng#2011#^a112tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Thu An#P.Dung#Dch Trung Quc#272182# # 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070028000790220004001072210020001110080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020001100185020001300196 005001300209006000800222039000700230019001600237013000700253#VN11.00855#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Thu An dch#T.5#Cn trng v b st#^aH.#^aKim ng#2011#^a111tr.^b17cm#Vn hc thi u nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Thu An#P.Dung#Dch Trung Quc#272183 ## 00563000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070028000790220004001072210021001110080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020001100186020001300197 005001300210006000800223039000700231019001600238013000700254#VN11.00856#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Thu An dch#T.6#Cng vin khng long#^aH.#^aKim ng#2011#^a112tr.^b17cm#Vn hc thi u nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Thu An#P.Dung#Dch Trung Quc#27218 4## 00558000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070027000790220004001062210018001100080 00500128009001100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193 005001300206006000700219039000700226019001600233013000700249#VN11.00857#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin vn th him#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Tr M y dch#T.7#ng vt qu him#^aH.#^aKim ng#2011#^a107tr.^b17cm#Vn hc thiu n hi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Tr My#P.Dung#Dch Trung Quc#272185## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210019001160040 01800135008000500153009001100158010000500169011001500174020001800189020001100207 020001300218005001300231006001200244039000700256013000700263019001600270#VN11.00 858#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.1#u ph R-Man-tic#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim n g#2011#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Ph ng Linh#P.Dung#272186#Dch Trung Quc## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210020001160040 01800136008000500154009001100159010000500170011001500175020001800190020001100208 020001300219005001300232006001200245039000700257019001600264013000700280#VN11.00 859#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.2#Thi B u kho tu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Ph ng Linh#P.Dung#Dch Trung Quc#272187## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210017001160040 01800133008000500151009001100156010000500167011001500172020001800187020001100205 020001300216005001300229006001200242039000700254019001600261013000700277#VN11.00 860#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.3#Ma qu truyn k#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng# 2011#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phn g Linh#P.Dung#Dch Trung Quc#272188## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210019001160040 01800135008000500153009001100158010000500169011001500174020001800189020001100207 020001300218005001300231006001200244039000700256019001600263013000700279#VN11.00 861#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.4#Tri ngt tnh yu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim n g#2011#^a124tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Ph ng Linh#P.Dung#Dch Trung Quc#272189## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210021001160040 01800137008000500155009001100160010000500171011001500176020001800191020001100209 020001300220005001300233006001200246039000700258019001600265013000700281#VN11.00 862#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.5#i cm t chua ngt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2011#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#P hng Linh#P.Dung#Dch Trung Quc#272190## 00597000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210016001160040 01800132008000500150009001100155010000500166011001500171020001800186020001100204 020001300215005001300228006001200241039000700253019001600260013000700276#VN11.00 863#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.6#Hong c heo#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2 011#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Dung#Dch Trung Quc#272191## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210019001160040 01800135008000500153009001100158010000500169011001500174020001800189020001100207 020001300218005001300231006001200244039000700256019001600263013000700279#VN11.00 864#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.7#Bang t lt v i#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim n g#2011#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Ph ng Linh#P.Dung#Dch Trung Quc#272192## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210019001160040 01800135008000500153009001100158010000500169011001500174020001800189020001100207 020001300218005001300231006001200244039000700256019001600263013000700279#VN11.00 865#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.8#Sn tri ch hoang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim n g#2011#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Ph ng Linh#P.Dung#Dch Trung Quc#272193## 00599000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210018001160040 01800134008000500152009001100157010000500168011001500173020001800188020001100206 020001300217005001300230006001200243039000700255019001600262013000700278#VN11.00 866#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.9# nht kim thi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng #2011#^a128tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Ph ng Linh#P.Dung#Dch Trung Quc#272194## 00600000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220005001122210018001170040 01800135008000500153009001100158010000500169011001500174020001800189020001100207 020001300218005001300231006001200244039000700256019001600263013000700279#VN11.00 867#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.10#i chin sc sc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim n g#2011#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Ph ng Linh#P.Dung#Dch Trung Quc#272195## 00584000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210018001010040 01800119008000500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191 020001300202005001300215006001200228039000700240013000700247019001600254#VN11.00 868#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.1#Thy gii tr ti#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr.^ b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Dung# 272196#Dch Trung Quc## 00582000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210016001010040 01800117008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189 020001300200005001300213006001200226039000700238019001600245013000700261#VN11.00 869#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.2#Anh em nh ngc#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr.^b1 7cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Dung#D ch Trung Quc#272197## 00582000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210016001010040 01800117008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189 020001300200005001300213006001200226039000700238019001600245013000700261#VN11.00 870#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.3#Hoa tc vng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr.^b1 7cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Dung#D ch Trung Quc#272198## 00584000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210018001010040 01800119008000500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191 020001300202005001300215006001200228039000700240019001600247013000700263#VN11.00 871#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.4#Lm ng lc li#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr.^ b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Dung# Dch Trung Quc#272199## 00587000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210021001010040 01800122008000500140009001100145010000500156011001500161020001800176020001100194 020001300205005001300218006001200231039000700243019001600250013000700266#VN11.00 872#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.5#N tng Hoa Mc Lan#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119t r.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Du ng#Dch Trung Quc#272200## 00577000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210011001010040 01800112008000500130009001100135010000500146011001500151020001800166020001100184 020001300195005001300208006001200221039000700233019001600240013000700256#VN11.00 873#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.6#Lucky Baby#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr.^b17cm#V n hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Dung#Dch Tr ung Quc#272201## 00574000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210008001010040 01800109008000500127009001100132010000500143011001500148020001800163020001100181 020001300192005001300205006001200218039000700230019001600237013000700253#VN11.00 874#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.7#Olimpig#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Dung#Dch Trung Quc#272202## 00586000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210020001010040 01800121008000500139009001100144010000500155011001500160020001800175020001100193 020001300204005001300217006001200230039000700242019001600249013000700265#VN11.00 875#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.8#Uyn ng bong bng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr .^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Dun g#Dch Trung Quc#272203## 00583000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220004000972210017001010040 01800118008000500136009001100141010000500152011001500157020001800172020001100190 020001300201005001300214006001200227039000700239019001600246013000700262#VN11.00 876#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.9#Trng nguyn nh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr.^b 17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Dung#D ch Trung Quc#272204## 00584000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070032000650220005000972210017001020040 01800119008000500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191 020001300202005001300215006001200228039000700240019001600247013000700263#VN11.00 877#19500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.10#u vi hng lu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr.^ b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Dung# Dch Trung Quc#272205## 00586000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070032000650220005000972210019001020040 01800121008000500139009001100144010000500155011001500160020001800175020001100193 020001300204005001300217006001200230039000700242019001600249013000700265#VN11.00 878#Vi?t#450L#895.1#^214#19500# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.11#Mc v quyn vng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr .^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Dun g#Dch Trung Quc#272206## 00584000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070032000650220005000972210017001020040 01800119008000500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191 020001300202005001300215006001200228039000700240019001600247013000700263#VN11.00 879#Vi?t#450L#895.1#^214#19500# Long vin#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Phng Linh dch#T.12#Hoa o mi tm#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr.^ b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#P.Dung# Dch Trung Quc#272207## 00547000000000301000450002600110000003900070001101400070001818100070002508200060 00328080005000380020010000430030013000530070030000660220005000962210019001010410 00500120005001300125006001000138008000500148009001100153010000500164011001500169 020001800184020000900202020001300211019001400224013000700238#VN11.00880#P.Dung#1 3500#O-430P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.5 3#Kh cht vng gi#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2011#^a205tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#272208## 00559000000000301000450002600110000003900070001101400070001818100070002508200060 00328080005000380020010000430030013000530070030000660220005000962210031001010410 00500132005001300137006001000150008000500160009001100165010000500176011001500181 020001800196020000900214020001300223019001400236013000700250#VN11.00881#P.Dung#1 3500#O-430P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.5 4#Khng k no ngn cn c na#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#201 1#^a205tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#272209## 00543000000000301000450002600110000003900070001101400070001818100070002508200060 00328080005000380020010000430030013000530070030000660220005000962210015001010410 00500116005001300121006001000134008000500144009001100149010000500160011001500165 020001800180020000900198020001300207019001400220013000700234#VN11.00882#P.Dung#1 3500#O-430P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thanh Hoa dch#T.5 5#a ngc "gay"#Vi?t#Eiichiro Oda#Thanh Hoa#^aH.#^aKim ng#2011#^a184tr.^b18cm #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#272210## 00570000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020009000400030013000490070046000620220005001082210014001130080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001600203006002300219039000500242019001400247013000700261#VN11.00883#Vi?t#WH3 13#895.6#^214#14000#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.19#Turning point#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#KVn#Dch Nht B n#272211## 00571000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020009000400030013000490070046000620220005001082210015001130080 00500128009001100133010000500144011001500149020001800164020000900182020001300191 005001600204006002300220039000500243019001400248013000700262#VN11.00884#Vi?t#WH3 13#895.6#^214#14000#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.20#Go on together#^aH.#^aKim ng#2011#^a202tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#KVn#Dch Nht B n#272212## 00573000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020009000400030013000490070046000620220005001082210017001130080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 005001600206006002300222039000500245019001400250013000700264#VN11.00885#WH313#89 5.6#^214#14000#Vi?t#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Nguyn Th Hng Gi ang dch#T.21#Try on my dreams#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Nguyn Th Hng Giang#KVn#Dch Nht Bn#272213## 00554000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210016001110050 01300127006001000140008000500150009001100155010000500166011001500171019001400186 020001800200020000900218020001300227039000500240013000700245#VN11.00886#I-314C#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.36#Bng bo lc#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a195tr. ^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#272214## 00565000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210027001110050 01300138006001000151008000500161009001100166010000500177011001500182019001400197 020001800211020000900229020001300238039000500251013000700256#VN11.00887#I-314C#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.37#C st bng say ti xut!!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#20 11#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#272 215## 00570000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210032001110050 01300143006001000156008000500166009001100171010000500182011001500187019001400202 020001800216020000900234020001300243039000500256013000700261#VN11.00888#I-314C#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.38#t phn cng d di ca Itto!!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KV n#272216## 00569000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210031001110050 01300142006001000155008000500165009001100170010000500181011001500186019001400201 020001800215020000900233020001300242039000500255013000700260#VN11.00889#I-314C#8 95.6#^214#14000#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.39#C huch dn n chin thng!!#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim n g#2011#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn #272217## 00545000000000301000450002600110000004100050001101400070001600200120002300300130 00350070040000480220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140190 01400129020000900143020001300152005001400165006000800179006000900187039000500196 181000600201082000600207808000500213020001800218013000700236#VN11.00890#Vi?t#140 00#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Dch: H Thu, Vit Anh#T.30#^aH.#^ aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow# H Thu#Vit Anh#KVn#K258G#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#272218## 00545000000000301000450002600110000004100050001101400070001600200120002300300130 00350070040000480220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140190 01400129020000900143020001300152005001400165006000800179006000900187039000500196 181000600201082000600207808000500213020001800218013000700236#VN11.00891#Vi?t#140 00#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Dch: H Thu, Vit Anh#T.31#^aH.#^ aKim ng#2011#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow# H Thu#Vit Anh#KVn#K258G#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#272219## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050019000550020021000740030011000950070019001060080 00500125009001100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001100188 039000500199004001300204013000700217#VN11.00893#VN11.00892#25000#Vi?t#CH527C#89 5.9223#^214#Trn Th Hng Hnh#Chuyn ca nhc Bill#Truyn va#Trn Th Hng Hn h#^aH.#^aKim ng#2011#^a125tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn va#KVn #In ln th 2#272220## 00594000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020020000630030012000830070009000950080 00500104009001100109010000500120011001400125015008500139020001800224020000900242 020001200251039000500263013000700268004002900275#VN11.00894#VN11.00895#13000#Vi ?t#D125C#895.9223#^214#Vn Tng#Du chn trong rng#Truyn ngn#Vn Tng#^aH.#^a Kim ng#2011#^a87tr.^b19cm#Sch k nim 70 nm ngy thnh lp i Thiu nin Ti n phong H Ch Minh 1941 - 2011#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#272 221#Ti bn c b sung, sa cha## 00477000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420030013000630070022000760080005000980090011001030100 00500114011001400119012001600133020001800149020000900167020001300176005001000189 039000500199013000700204#VN11.00896#5000#Vi?t#L551G#895.9223#^214#La gic cp cu m#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a62tr.^b19cm#G ng hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#272222## 00473000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070022000720080005000940090011000990100 00500110011001400115012001600129020001800145020000900163020001300172005001000185 039000500195013000700200#VN11.00897#5000#Vi?t#300L#895.9223#^214#i lnh thay cha#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a64tr.^b19cm#Gng hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#272223## 00477000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420030013000630070022000760080005000980090011001030100 00500114011001400119012001600133020001800149020000900167020001300176005001000189 039000500199013000700204#VN11.00898#5000#Vi?t#L309T#895.9223#^214#Liu thuc hi u tho#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a62tr.^b19cm#G ng hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#272224## 00471000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020014000430030013000570070022000700080005000920090011000970100 00500108011001400113012001600127020001800143020000900161020001300170005001000183 039000500193013000700198#VN11.00899#5000#Vi?t#NG558B#895.9223#^214#Ngi bn m i#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a64tr.^b19cm#Gng hi u tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#272225## 00474000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070022000730080005000950090011001000100 00500111011001400116012001600130020001800146020000900164020001300173005001000186 039000500196013000700201#VN11.00900#5000#Vi?t#L462T#895.9223#^214#Li th sui vng#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a62tr.^b19cm#Gng hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#272226## 00475000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070022000740080005000960090011001010100 00500112011001400117012001600131020001800147020000900165020001300174005001000187 039000500197013000700202#VN11.00901#5000#Vi?t#N515M#895.9223#^214#Nui m trong ngc#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a64tr.^b19cm#Gn g hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#272227## 00473000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070022000720080005000940090011000990100 00500110011001400115012001600129020001800145020000900163020001300172005001000185 039000500195013000700200#VN11.00902#5000#Vi?t#L126T#895.9223#^214#Ly thn cn la#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a62tr.^b19cm#Gng hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#272228## 00478000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020021000430030013000640070022000770080005000990090011001040100 00500115011001400120012001600134020001800150020000900168020001300177005001000190 039000500200013000700205#VN11.00903#5000#Vi?t#NG558C#895.9223#^214#Ngi cha kh ng quen#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a62tr.^b19cm#G ng hiu tho#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#272229## 00849000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020008000410070126000490040013001750080005001880090011001930100 00500204011001400209012001700223021010300240020000400343020001100347020001000358 02000150036800500190038300500170040200500200041900500230043900600150046203900050 0477013000700482019001000489#VN11.00904#14000#Vi?t#N510#551.43#^214#Ni i# tng: Christophe Hublet ; Li: milie Beaumont, Stphanie Redouls ; Minh ho: Christelle Desmoinaux ; Trn Ngc Dip dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a 19tr.^b19cm#Album nh ca em#Gii thiu cho cc em nhn bit v c im c bn ca ni, phong cnh ni, thi tit cc ma trn ni#Ni#Phong cnh#Thi tit#Sc h thiu nhi#Hublet, Christophe#Beaumont, milie#Redouls, Stphanie#Desmoinaux, Christelle#Trn Ngc Dip#KVn#272230#Dch Php## 00779000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020023000390070097000620040013001590080005001720090011001770100 00500188011001400193012001700207021011700224020002300341020001500364005001900379 005001700398005001800415006001000433039000500443019001000448013000700458#VN11.00 905#14000#Vi?t#PH561T#388#^214#Phng tin giao thng# tng: Christophe Huble t ; Li: milie Beaumont ; Minh ho: Catherine Ferrier ; Qunh Vn dch#In ln t h 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a19tr.^b19cm#Album nh ca em#Gii thiu s lc v c im hnh dng, vai tr v tc dng cng nh hot ng ca cc loi phng ti n giao thng#Phng tin giao thng#Sch thiu nhi#Hublet, Christophe#Beaumont, milie#Ferrie, Catherine#Qunh Vn#KVn#Dch Php#272231## 00761000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020008000400070117000480040013001650080005001780090011001830100 00500194011001400199012001700213021005300230020000800283020001000291020001500301 00500190031600500170033500500200035200500190037200600100039103900050040101900100 0406013000700416#VN11.00906#14000#Vi?t#B454M#551.6#^214#Bn ma# tng: Christ ophe Hublet ; Li: milie Beaumont, Stphanie Redouls ; Minh ho: Catherine Fer rier ; Qunh Vn dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a19tr.^b19cm#Album nh ca em#Gii thiu v c im kh hu ca cc ma trong nm#Kh hu#Thi tit#S ch thiu nhi#Hublet, Christophe#Beaumont, milie#Redouls, Stphanie#Ferrier, Ca therine#Qunh Vn#KVn#Dch Php#272232## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030027000480070069000750220004001440080005001480090 01100153010000500164011001500169020001800184020000900202020001300211005001700224 006001100241005001600252039000500268013000700273019001400280#VV11.01977#30000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko. F. Fujio ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a159tr.^b 21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#KVn#272233#Dch Nht Bn## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030027000480070069000750220004001440080005001480090 01100153010000500164011001500169020001800184020000900202020001300211005001700224 006001100241005001600252039000500268019001400273013000700287#VV11.01978#30000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko. F. Fujio ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a159tr.^b 21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#KVn#Dch Nht Bn#272234## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030027000480070069000750220004001440080005001480090 01100153010000500164011001500169020001800184020000900202020001300211005001700224 006001100241005001600252039000500268019001400273013000700287#VV11.01979#30000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko. F. Fujio ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a159tr.^b 21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#KVn#Dch Nht Bn#272235## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030027000480070069000750220004001440080005001480090 01100153010000500164011001500169020001800184020000900202020001300211005001700224 006001100241005001600252039000500268019001400273013000700287#VV11.01980#30000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko. F. Fujio ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a159tr.^b 21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#KVn#Dch Nht Bn#272236## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030027000480070069000750220004001440080005001480090 01100153010000500164011001500169020001800184020000900202020001300211005001700224 006001100241005001600252039000500268019001400273013000700287#VV11.01981#30000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko. F. Fujio ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a159tr.^b 21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#KVn#Dch Nht Bn#272237## 00596000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030027000480070069000750220004001440080005001480090 01100153010000500164011001500169020001800184020000900202020001300211005001700224 006001100241005001600252039000500268019001400273013000700287#VV11.01982#30000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko. F. Fujio ; Giang Hng dch ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a159tr.^b 21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#KVn#Dch Nht Bn#272238## 00529000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020008000540030013000620070008000750220004000830040 01300087008000500100009001100105010000500116011001500121020001800136020000900154 020001300163005000800176015003100184039000500215013000700220#VV11.01983#VV11.019 84#25000#Vi?t#T600Q#895.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.6#In ln th 5 #^aH.#^aKim ng#2011#^a171tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#Tn tht tc gi: o Hng Hi#KVn#272239## 00529000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020008000540030013000620070008000750220004000830040 01300087008000500100009001100105010000500116011001500121020001800136020000900154 020001300163005000800176015003100184039000500215013000700220#VV11.01985#VV11.019 86#25000#Vi?t#T600Q#895.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.7#In ln th 5 #^aH.#^aKim ng#2011#^a171tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#Tn tht tc gi: o Hng Hi#KVn#272240## 00662000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070057000600220004001172210029001210040 01800150008000500168009001100173010000500184011001500189012001800204020001800222 02000090024002000130024900500080026200500170027000600110028703900050029801300070 0303019001400310#VV11.01987#40000#Vi?t#H201#895.7#^214#Hcquyn#Truyn tranh#Li : Yu Heok ; Tranh: Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.1#S ra i ca ngi an h hng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#KVn# 272241#Dch Hn Quc## 00653000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070057000600220004001172210020001210040 01800141008000500159009001100164010000500175011001500180012001800195020001800213 02000090023102000130024000500080025300500170026100600110027803900050028901900140 0294013000700308#VV11.01988#40000#Vi?t#H201#895.7#^214#Hcquyn#Truyn tranh#Li : Yu Heok ; Tranh: Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.2#Anh hng ngha hip#T i bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a198tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#KVn#Dch Hn Quc#272242## 00653000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070057000600220004001172210020001210040 01800141008000500159009001100164010000500175011001500180012001800195020001800213 02000090023102000130024000500080025300500170026100600110027803900050028901900140 0294013000700308#VV11.01989#40000#Vi?t#H201#895.7#^214#Hcquyn#Truyn tranh#Li : Yu Heok ; Tranh: Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.3#Cuc chin u tin#T i bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a199tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#KVn#Dch Hn Quc#272243## 00652000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070057000600220004001172210019001210040 01800140008000500158009001100163010000500174011001500179012001800194020001800212 02000090023002000130023900500080025200500170026000600110027703900050028801900140 0293013000700307#VV11.01990#40000#Vi?t#H201#895.7#^214#Hcquyn#Truyn tranh#Li : Yu Heok ; Tranh: Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.4#Vt qua th thch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a199tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc thi u nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#KVn#Dch Hn Q uc#272244## 00648000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070057000600220004001172210015001210040 01800136008000500154009001100159010000500170011001500175012001800190020001800208 02000090022602000130023500500080024800500170025600600110027303900050028401900140 0289013000700303#VV11.01991#40000#Vi?t#H201#895.7#^214#Hcquyn#Truyn tranh#Li : Yu Heok ; Tranh: Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.5#V thn bt t#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a199tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc thiu n hi#Hn Quc#Truyn tranh#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#KVn#Dch Hn Quc# 272245## 00631000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390290027000480070082000750220004001570080005001610090 01100166010000500177011001400182020001800196020000900214020001300223005001700236 006001100253006001100264005001600275039000500291013000700296019001400303#VV11.01 992#18000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko. F. F ujio ; Dch: Hng Trang, Giang Hng ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.1#^aH.#^ aKim ng#2011#^a63tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#KVn#272246#Dch Nht Bn## 00631000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390290027000480070082000750220004001570080005001610090 01100166010000500177011001400182020001800196020000900214020001300223005001700236 006001100253006001100264005001600275039000500291019001400296013000700310#VV11.01 993#18000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko. F. F ujio ; Dch: Hng Trang, Giang Hng ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.2#^aH.#^ aKim ng#2011#^a63tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#KVn#Dch Nht Bn#272247## 00631000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390290027000480070082000750220004001570080005001610090 01100166010000500177011001400182020001800196020000900214020001300223005001700236 006001100253006001100264005001600275039000500291019001400296013000700310#VV11.01 994#18000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko. F. F ujio ; Dch: Hng Trang, Giang Hng ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.3#^aH.#^ aKim ng#2011#^a63tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#KVn#Dch Nht Bn#272248## 00631000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390290027000480070082000750220004001570080005001610090 01100166010000500177011001400182020001800196020000900214020001300223005001700236 006001100253006001100264005001600275039000500291019001400296013000700310#VV11.01 995#18000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko. F. F ujio ; Dch: Hng Trang, Giang Hng ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.4#^aH.#^ aKim ng#2011#^a63tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#KVn#Dch Nht Bn#272249## 00631000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390290027000480070082000750220004001570080005001610090 01100166010000500177011001400182020001800196020000900214020001300223005001700236 006001100253006001100264005001600275039000500291019001400296013000700310#VV11.01 996#18000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko. F. F ujio ; Dch: Hng Trang, Giang Hng ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.5#^aH.#^ aKim ng#2011#^a63tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#KVn#Dch Nht Bn#272250## 00631000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390290027000480070082000750220004001570080005001610090 01100166010000500177011001400182020001800196020000900214020001300223005001700236 006001100253006001100264005001600275039000500291019001400296013000700310#VV11.01 997#18000#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko. F. F ujio ; Dch: Hng Trang, Giang Hng ; Tu chnh, h..: Nguyn Thng Vu#T.6#^aH.#^ aKim ng#2011#^a63tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Hng Trang#Giang Hng#Nguyn Thng Vu#KVn#Dch Nht Bn#272251## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070034000740080005001080090011001130100 00500124011001400129012002300143020001800166020000900184020001300193005001300206 005000700219039000500226013000700231#VV11.01998#7000#Vi?t#N116V#895.9223#^214#N ng vng dng cm#Truyn tranh#Tranh: Trn Xun Du ; Li: Tr Mi#^aH.#^aKim ng #2011#^a12tr.^b21cm#Chuyn ch mo bn mt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Trn Xun Du#Tr Mi#KVn#272252## 00512000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070034000700080005001040090011001090100 00500120011001400125012002300139020001800162020000900180020001300189005001300202 005000700215039000500222013000700227#VV11.01999#7000#Vi?t#254G#895.9223#^214# n gi i ng#Truyn tranh#Tranh: Trn Xun Du ; Li: Tr Mi#^aH.#^aKim ng#201 1#^a12tr.^b21cm#Chuyn ch mo bn mt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T rn Xun Du#Tr Mi#KVn#272253## 00515000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070034000730080005001070090011001120100 00500123011001400128012002300142020001800165020000900183020001300192005001300205 005000700218039000500225013000700230#VV11.02000#7000#Vi?t#M458C#895.9223#^214#M t cuc do chi#Truyn tranh#Tranh: Trn Xun Du ; Li: Tr Mi#^aH.#^aKim ng# 2011#^a12tr.^b21cm#Chuyn ch mo bn mt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Trn Xun Du#Tr Mi#KVn#272254## 00515000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070034000730080005001070090011001120100 00500123011001400128012002300142020001800165020000900183020001300192005001300205 005000700218039000500225013000700230#VV11.02001#7000#Vi?t#M458B#895.9223#^214#M t bui trn hc#Truyn tranh#Tranh: Trn Xun Du ; Li: Tr Mi#^aH.#^aKim ng# 2011#^a12tr.^b21cm#Chuyn ch mo bn mt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Trn Xun Du#Tr Mi#KVn#272255## 00512000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070034000700080005001040090011001090100 00500120011001400125012002300139020001800162020000900180020001300189005001300202 005000700215039000500222013000700227#VV11.02002#7000#Vi?t#M205C#895.9223#^214#M o con u?#Truyn tranh#Tranh: Trn Xun Du ; Li: Tr Mi#^aH.#^aKim ng#201 1#^a12tr.^b21cm#Chuyn ch mo bn mt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T rn Xun Du#Tr Mi#KVn#272256## 00509000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030013000540070034000670080005001010090011001060100 00500117011001400122012002300136020001800159020000900177020001300186005001300199 005000700212039000500219013000700224#VV11.02003#7000#Vi?t#T123B#895.9223#^214#T p bt mi#Truyn tranh#Tranh: Trn Xun Du ; Li: Tr Mi#^aH.#^aKim ng#2011#^ a12tr.^b21cm#Chuyn ch mo bn mt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trn Xun Du#Tr Mi#KVn#272257## 00841000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020042000490030070000910070019001610040013001800080 00500193009001100198010000500209011001400214012003200228021021200260020001800472 020000700490006001400497039000500511019001600516013000700532#VV11.02004#VV11.020 05#Vi?t#N551T#649#^214#35000#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Thi Tm Giao dch #In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a94tr.^b21cm#T sch Cha m vui c cng con #Nhng kin thc c bn v nui dng, chm sc tr em t 0 - 1 tu nh gip tr pht trin kh nng biu t ngn ng, nhn bit cm gic, s vt xung quanh.. . km theo nhng t vn cn thit cho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Tr em#Th i Tm Giao#KVn#Dch Trung Quc#272258## 00966000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020042000490030071000910070019001620040013001810080 00500194009001100199010000500210011001400215012003200229021033600261020001800597 020000700615006001400622039000500636019001600641013000700657#VV11.02006#VV11.020 07#Vi?t#N551T#649#^214#35000#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Thi Tm Giao dc h#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a94tr.^b21cm#T sch Cha m vui c cng co n#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm sc tr em t 1 - 2 tu nh gip t r pht trin kh nng biu t ngn ng qua phng thc k chuyn, lm quen vi ton qua cc tr chi tr tu, nhn bit nhng kin thc n gin v t nhin, x hi v mt s tr chi th cng sng to... km theo nhng t vn cn thit c ho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Tr em#Thi Tm Giao#KVn#Dch Trung Quc#27 2259## 00966000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020042000490030071000910070019001620040013001810080 00500194009001100199010000500210011001400215012003200229021033600261020001800597 020000700615006001400622039000500636019001600641013000700657#VV11.02008#VV11.020 09#Vi?t#N551T#649#^214#35000#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Thi Tm Giao dc h#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a94tr.^b21cm#T sch Cha m vui c cng co n#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm sc tr em t 2 - 3 tu nh gip t r pht trin kh nng biu t ngn ng qua phng thc k chuyn, lm quen vi ton qua cc tr chi tr tu, nhn bit nhng kin thc n gin v t nhin, x hi v mt s tr chi th cng sng to... km theo nhng t vn cn thit c ho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Tr em#Thi Tm Giao#KVn#Dch Trung Quc#27 2260## 00798000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490030071000910070019001620040013001810080 00500194009001100199010000500210011001400215012003200229021016800261020001800429 020000700447006001400454039000500468013000700473019001600480#VV11.02011#VV11.020 10#35000#Vi?t#N551T#649#^214#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Trn Thu Thu dc h#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a94tr.^b21cm#T sch Cha m vui c cng co n#Gio dc tr mu gio 3-4 tui v cc mt ngn ng, tr tu, t nhin, x hi, tr chi, nng cao trnh t duy, quan st tng hp, tng tng, chn tay kh o lo...#Gio dc gia nh#Tr em#Trn Thu Thu#KVn#272261#Dch Trung Quc## 00966000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490030071000910070019001620040013001810080 00500194009001100199010000500210011001400215012003200229021033600261020001800597 020000700615006001400622039000500636019001600641013000700657#VV11.02012#VV11.020 13#35000#Vi?t#N551T#649#^214#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Trn Thu Thu dc h#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a94tr.^b21cm#T sch Cha m vui c cng co n#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm sc tr em t 4 - 5 tu nh gip t r pht trin kh nng biu t ngn ng qua phng thc k chuyn, lm quen vi ton qua cc tr chi tr tu, nhn bit nhng kin thc n gin v t nhin, x hi v mt s tr chi th cng sng to... km theo nhng t vn cn thit c ho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Tr em#Trn Thu Thu#KVn#Dch Trung Quc#27 2262## 00966000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490030071000910070019001620040013001810080 00500194009001100199010000500210011001400215012003200229021033600261020001800597 020000700615006001400622039000500636019001600641013000700657#VV11.02014#VV11.020 15#35000#Vi?t#N551T#649#^214#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Trn Thu Thu dc h#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a94tr.^b21cm#T sch Cha m vui c cng co n#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm sc tr em t 5 - 6 tu nh gip t r pht trin kh nng biu t ngn ng qua phng thc k chuyn, lm quen vi ton qua cc tr chi tr tu, nhn bit nhng kin thc n gin v t nhin, x hi v mt s tr chi th cng sng to... km theo nhng t vn cn thit c ho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Tr em#Trn Thu Thu#KVn#Dch Trung Quc#27 2263## 00554000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520070014000870040013001010080005001140090 01100119010000500130011001400135012001800149020001800167020001700185020000900202 020001500211006000900226039000500235013000700240019000500247#VV11.02016#VV11.020 17#20000#Vi?t#TR527C#398.2#^214#Truyn c tch c yu thch nht#Tm Hng dc h#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a34tr.^b21cm#Truyn hay cho b#Vn hc thi u nhi#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Tm Hng#KVn#272264#Dch## 00551000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020032000520070014000840040013000980080005001110090 01100116010000500127011001400132012001800146020001800164020001700182020000900199 020001500208006000900223039000500232019000500237013000700242#VV11.02018#VV11.020 19#20000#Vi?t#TR527C#398.2#^214#Truyn c tch dnh cho b trai#Tm Hng dch#I n ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a34tr.^b21cm#Truyn hay cho b#Vn hc thiu n hi#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Tm Hng#KVn#Dch#272265## 00550000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020031000520070014000830040013000970080005001100090 01100115010000500126011001400131012001800145020001800163020001700181020000900198 020001500207006000900222039000500231019000500236013000700241#VV11.02021#VV11.020 20#20000#Vi?t#TR527C#398.2#^214#Truyn c tch dnh cho b gi#Tm Hng dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a34tr.^b21cm#Truyn hay cho b#Vn hc thiu nh i#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Tm Hng#KVn#Dch#272266## 00436000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020031000420030009000730070012000820080005000940090011000990100 00500110011001400115020000900129020000900138006000700147039000500154013000700159 019001600166#VV11.02022#18000#Vi?t#TH550T#372.21#^214#Th ti tinh mt - m cun g nh#Cp 1#Tr My dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b21cm#Tr chi#Mu gio# Tr My#KVn#272267#Dch Trung Quc## 00363000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020029000420030009000710080005000800090011000850100005000960110 01400101020000900115020000900124039000500133013000700138#VV11.02023#18000#Vi?t# TH550T#372.21#^214#Th ti tinh mt m cung nh#Cp 2#^aH.#^aKim ng#2011#^a 32tr.^b21cm#Mu gio#Tr chi#Oanh#272268## 00363000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020029000420030009000710080005000800090011000850100005000960110 01400101020000900115020000900124039000500133013000700138#VV11.02024#18000#Vi?t# TH550T#372.21#^214#Th ti tinh mt m cung nh#Cp 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a 32tr.^b21cm#Mu gio#Tr chi#Oanh#272269## 00363000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020029000420030009000710080005000800090011000850100005000960110 01400101020000900115020000900124039000500133013000700138#VV11.02025#18000#Vi?t# TH550T#372.21#^214#Th ti tinh mt m cung nh#Cp 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a 32tr.^b21cm#Mu gio#Tr chi#Oanh#272270## 00363000000000217000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020029000420030009000710080005000800090011000850100005000960110 01400101020000900115020000900124039000500133013000700138#VV11.02026#18000#Vi?t# TH550T#372.21#^214#Th ti tinh mt m cung nh#Cp 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a 32tr.^b21cm#Mu gio#Tr chi#Oanh#272271## 00608000000000301000450002600110000000400130001100500140002401400070003804100050 00451810006000500820004000568080005000600020024000650030013000890070070001020080 00500172009001100177010000500188011001400193020001800207020000700225039000500232 020001300237019001200250005001800262006001900280013000700299#VV11.02027#In ln t h 2#Casalis, Anna#12000#Vi?t#S312N#853#^214#Sinh nht ca chut Tp#Truyn tra nh#Li: Anna Casalis ; Tranh: Macro Campanella ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^a Kim ng#2011#^a27tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Italia#Oanh#Truyn tranh#Dch Ital ia#Campanella, Macro#Nguyn Th M Dung#272272## 00616000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020031000390030013000700070070000830080005001530090011001580100 00500169011001400174020001800188020000700206039000500213020001300218019001200231 004001300243005001400256005001800270006001900288013000700307#VV11.02028#12000#V i?t#CH519T#853#^214#Chut Tp khng mun chi rng#Truyn tranh#Li: Anna Casali s ; Tranh: Macro Campanella ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a27t r.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Italia#Oanh#Truyn tranh#Dch Italia#In ln th 2#Cas alis, Anna#Campanella, Macro#Nguyn Th M Dung#272273## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020019000450030013000640070042000770080005001190090011001240100 00500135011001400140005001500154005001300169039000500182013000700187012003100194 020001800225020001700243020000900260020001300269020001600282#VV11.02029#10000#V i?t#L566B#398.209597#^214#Lu Bnh, Dng L#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; L Thanh Nga b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Phm Ngc Tun#L Thanh N ga#Oanh#272274#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian #Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian## 00618000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020028000450030013000730070034000860040013001200080005001330090 01100138010000500149011001400154005001200168005000800180039000500188013000700193 020001800200020001700218020000900235020001300244020001600257012003100273#VV11.02 030#12500#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch ch Cui cung trng#Truyn tranh#T ranh: T Huy Long ; Li: Hng H#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm #T Huy Long#Hng H#Oanh#272275#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tru yn tranh#Truyn dn gian#Tranh truyn dn gian Vit Nam## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020014000450030013000590070034000720080005001060090011001110100 00500122011001400127005000800141039000500149013000700154012003100161020001800192 020001700210020000900227020001300236020001600249005001200265#VV11.02031#10000#V i?t#N106T#398.209597#^214#Nng tin cc#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Hng H#Oanh#272276#Tranh truyn dn g ian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#L Minh Hi## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020018000450030013000630070037000760080005001130090011001180100 00500129011001400134005000800148039000500156013000700161012003100168020001800199 020001700217020000900234020001300243020001600256005001500272#VV11.02032#10000#V i?t#C103C#398.209597#^214#Ci cn thy ngn#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Hng H#Oanh#272277#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Tru yn dn gian#Phm Ngc Tun## 00619000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020020000400030013000600070090000730080005001630090011001680100 00500179011001400184005000900198005000900207005001500216039000500231013000700236 005001400243006001800257020001800275020001100293020001300304#VV11.02033#8000#Vi ?t#TH106N#895.1#^214#Thng nm k chuyn#Tranh truyn#Ch.b.: Cao Phn, Hn Ngy ; Tranh: Trng Hiu D, Qy Th Thnh ; Hong Thanh Hng dch#^aH.#^aKim ng# 2007#^a32tr.^b21cm#Cao Phn#Hn Ngy#Trng Hiu D#Oanh#272278#Qu Th Thnh#Ho ng Thanh Hng#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh## 00544000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020016000450030030000610070022000910080005001130090011001180100 00500129011001400134012001600148020001800164020001700182020000900199020000900208 005001200217039000500229013000700234004001300241#VV11.02034#20000#Vi?t#C430V#39 8.809597#^214#Con vi con voi#ng dao v th gii t nhin#Minh ho: Bi Hi Na m#^aH.#^aKim ng#2011#^a86tr.^b23cm#ng dao cho em#Vn hc thiu nhi#Vn hc d n gian#Vit Nam#ng dao#Bi Hi Nam#Oanh#272279#In ln th 2## 00634000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020030000410030013000710070047000840220004001312210028001350080 00500163009001100168010000500179011001500184020001800199020000900217020001300226 00500140023900600100025300600100026300600090027303900050028201300070028701900140 0294#VV11.02035#35000#Vi?t#TH462T#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truy n tranh#Tranh, li: Sin Ueng Seop ; Dch: Minh Hng...#T.1#Nhng thin ti tng i s#^aH.#^aKim ng#2011#^a162tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tr anh#Sin Ueng Seop#Minh Hng#Kiu Oanh#Hi Oanh#oanh#272280#Dch Hn Quc## 00643000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020030000410030013000710070047000840220004001312210037001350080 00500172009001100177010000500188011001500193020001800208020000900226020001300235 00500140024800600100026200600100027200600090028203900050029101900140029601300070 0310#VV11.02036#35000#Vi?t#TH462T#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truy n tranh#Tranh, li: Sin Ueng Seop ; Dch: Minh Hng...#T.2#Nhng thin ti chi n thng kh khn#^aH.#^aKim ng#2011#^a162tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc# Truyn tranh#Sin Ueng Seop#Minh Hng#Kiu Oanh#Hi Oanh#oanh#Dch Hn Quc#27228 1## 00642000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020030000410030013000710070047000840220004001312210036001350080 00500171009001100176010000500187011001500192020001800207020000900225020001300234 00500140024700600100026100600100027100600090028103900050029001900140029501300070 0309#VV11.02037#35000#Vi?t#TH462T#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truy n tranh#Tranh, li: Sin Ueng Seop ; Dch: Minh Hng...#T.3#Nhng thin ti yu thch thm him#^aH.#^aKim ng#2011#^a162tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#T ruyn tranh#Sin Ueng Seop#Minh Hng#Kiu Oanh#Hi Oanh#oanh#Dch Hn Quc#272282 ## 00641000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020030000410030013000710070047000840220004001312210035001350080 00500170009001100175010000500186011001500191020001800206020000900224020001300233 00500140024600600100026000600100027000600090028003900050028901900140029401300070 0308#VV11.02038#35000#Vi?t#TH462T#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truy n tranh#Tranh, li: Sin Ueng Seop ; Dch: Minh Hng...#T.4#Nhng thin ti yu thch quy ph#^aH.#^aKim ng#2011#^a162tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#Sin Ueng Seop#Minh Hng#Kiu Oanh#Hi Oanh#oanh#Dch Hn Quc#272283# # 00640000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020030000410030013000710070047000840220004001312210034001350080 00500169009001100174010000500185011001500190020001800205020000900223020001300232 00500140024500600100025900600100026900600090027903900050028801900140029301300070 0307#VV11.02039#35000#Vi?t#TH462T#895.7#^214#Thi th u ca cc thin ti#Truy n tranh#Tranh, li: Sin Ueng Seop ; Dch: Minh Hng...#T.5#Nhng thin ti thn g minh t nh#^aH.#^aKim ng#2011#^a162tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tru yn tranh#Sin Ueng Seop#Minh Hng#Kiu Oanh#Hi Oanh#oanh#Dch Hn Quc#272284## 00647000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020015000540030023000690070038000920040013001300080 00500143009001100148010000500159011001500164020001200179039000500191013000700196 01200130020302000180021602000090023400500090024300500100025200500140026200500180 0276005001500294#VV11.02040#VV11.02041#49500#Vi?t#C450B#895.9223#^214#C b ma ng#Truyn ngn tuyn chn#T Trinh, Minh Nht, V nh Giang...#In ln th 5# ^aH.#^aKim ng#2011#^a333tr.^b20cm#Truyn ngn#oanh#272285#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T Trinh#Minh Nht#V nh Giang#Nguyn Thin Ngn#V Ngc P hng## 00632000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050009000520020021000610070009000820080005000910090 01100096010000500107011001500112020001500127039000500142013000700147012002200154 021015100176020001400327020001300341#VV11.02042#VV11.02043#20000#Vi?t#NH311L#64 6.7#^214#D Quang#Nhn l bit yu i#D Quang#^aH.#^aKim ng#2011#^a137tr.^b2 1cm#Sch thiu nhi#oanh#272286#Cm nang sng 4 teens#a ra nhng li khuyn b ch gip cho cc bn tr vt qua nhng kh khn gp phi trong cuc sng hng n gy v c c nhng k nng sng cn thit#Tui hc sinh#K nng sng## 00682000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030023000740070056000970040013001530080 00500166009001100171010000500182011001500187020001200202039000500214013000700219 01200130022602000180023902000090025700500170026600500180028300500160030100500100 0317005001700327#VV11.02044#VV11.02045#57000#Vi?t#B455H#895.9223#^214#Bng hng thy tinh#Truyn ngn tuyn chn#Phm V Ngc Nga, Nguyn Thin Ngn, Trn Hon g Trm...#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a380tr.^b20cm#Truyn ngn#oanh#2722 87#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Phm V Ngc Nga#Nguyn Thin Ngn#Tr n Hong Trm#Hunh Ti#Phm V Ngc Anh## 00668000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030023000720070046000950040013001410080 00500154009001100159010000500170011001500175020001200190039000500202013000700207 01200130021402000180022702000090024500500100025400500170026400500140028100500160 0295005001900311#VV11.02047#VV11.02046#50500#Vi?t#C558L#895.9223#^214#Ci ln i c i#Truyn ngn tuyn chn#Hi Trang, La Th nh Hng, Lu Th Lng...#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a327tr.^b20cm#Truyn ngn#oanh#272288#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hi Trang#La Th nh Hng#Lu Th Lng#Trn Vi t Qunh#on Th Phng i## 00681000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020010000540030023000640070060000870040013001470080 00500160009001100165010000500176011001500181020001200196039000500208013000700213 01200130022002000180023302000090025100500160026000500190027600500200029500500180 0315005001000333#VV11.02048#VV11.02049#47500#Vi?t#V250V#895.9223#^214#V vi m #Truyn ngn tuyn chn#Phm Trung Kin, Nguyn Th Anh o, Nguyn Th Thu Hng ...#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a303tr.^b20cm#Truyn ngn#oanh#272289#Tee n vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Phm Trung Kin#Nguyn Th Anh o#Nguyn T h Thu Hng#Hong Phng Nhm#Hi Trang## 00433000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020038000530080005000910090011000960100005001070110 01400112020001500126039000500141013000700146012002200153020000900175020000700184 #VV11.02050#VV11.02051#25000#Vi?t#NGH250T#641.8#^214#Ngh thut lm mn n Vit ngon v l#^aH.#^aKim ng#2011#^a63tr.^b21cm#Sch thiu nhi#oanh#272290#Cm na ng sng 4 teens#Ch bin#Mn n## 00628000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020019000550030034000740070040001080080005001480090 01100153010000500164011001500169020001200184039000500196013000700201012001300208 02000180022102000090023900500080024800500190025600500080027500500140028300500050 0297#VV11.02052#VV11.02053#27000#Vi?t#TR103T#895.9223#^214#Tri tim nhy nht#T uyn tp truyn ngn v tnh yu#Bt Ch, ng Th Hnh Dung, Gia Ho...#^aH.#^a Kim ng#2011#^a170tr.^b21cm#Truyn ngn#oanh#272291#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Bt Ch#ng Th Hnh Dung#Gia Ho#Trn Minh Hp#Khi## 00592000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050011000410020022000520070011000740080005000850090011000900100 00500101011001500106020001500121039000500136013000700141012002200148021011500170 020000700285020000900292020001300301#VV11.02054#21000#Vi?t#CH114S#152.4#^214#Mi nh Hng#Chm sc cy tnh yu#Minh Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^a137tr.^b21cm#S ch thiu nhi#oanh#272292#Cm nang sng 4 teens#Phn tch nhng tm l, cm xc l a tui ang yu gip h c nim tin, ngh lc, hi vng vo cuc sng v tnh y u#Tm l#Tnh yu#Tui mi ln## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020015000670030023000820070013001050080 00500118009001100123010000500134011001500139020001200154039000500166013000700171 020001800178020000900196#VV11.02055#VV11.02056#61500#Vi?t#L104M#895.9223#^214#H ong Anh T#Lm mai cho b#Truyn ngn tuyn chn#Hong Anh T#^aH.#^aKim ng#2 011#^a187tr.^b21cm#Truyn ngn#oanh#272293#Vn hc thiu nhi#Vit Nam## 00640000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540070056000730040013001290080005001420090 01100147010000500158011001500163020001200178039000500190013000700195012001300202 02000180021502000090023300500180024200500190026000500140027900500110029300500100 0304#VV11.02057#VV11.02058#52500#Vi?t#K200R#895.9223#^214#K rao bn ma thu#Ng uyn Ngc Thun, on Th Phng i, Thin ng...#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a356tr.^b21cm#Truyn ngn#oanh#272294#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Nguyn Ngc Thun#on Th Phng i# Thin ng#inh L V#Hunh Ti## 00684000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540030023000870070046001100040013001560080 00500169009001100174010000500185011001500190020001200205039000500217013000700222 01200130022902000180024202000090026000500200026900500140028900500120030300500130 0315005001800328#VV11.02059#VV11.02060#50500#Vi?t#M558B#895.9223#^214#Mi by v nhng cn ma u h#Truyn ngn tuyn chn#V Ngc Phng, H Thanh Phc, Uy n Phng...#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a340tr.^b21cm#Truyn ngn#oanh#2 72295#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#V Ngc Phng Phc#H Thanh Phc# Uyn Phng#m Huy ng#Nguyn Ngc Thun## 00662000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020020000550030023000750070045000980040013001430080 00500156009001100161010000500172011001500177020001200192039000500204013000700209 01200130021602000180022902000090024700500070025600500200026300500130028300500160 0296005001200312#VV11.02061#VV11.02062#56500#Vi?t#B105-O#895.9223#^214#Bn i, ti yu bn#Truyn ngn tuyn chn#A. Anh, Nguyn Th Thu Hin, Nguyn Hng...# In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a375tr.^b21cm#Truyn ngn#oanh#272296#Teen v n hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#A. Anh#Nguyn Th Thu Hin#Nguyn Hng#Phm Tr ung Kin#Mai H Uyn## 00589000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050014000530020024000670070014000910080005001050090 01100110010000500121011001500126039000500141013000700146020000900153020001500162 021011000177020001000287020001400297#VV11.02063#VV11.02064#38000#Vi?t#CH527L#59 0.73#^214#Phan Vit Lm#Chuyn l tho cm vin#Phan Vit Lm#^aH.#^aKim ng#20 11#^a103tr.^b20cm#oanh#272297#Vn th#Sch thiu nhi#K li nhng cu chuyn v nhng con vt trong tho cm vin gip cc em tm hiu, khm ph th gii ng vt#ng vt#Tho cm vin## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020012000620070008000740080005000820090 01100087010000500098011001500103012002700118020001800145020000900163020001700172 013000700189004002400196015006000220039000500280#VV11.02065#VV11.02066#44000#Vi ?t#C500B#895.9223#^214#Bt Ng#C Bng n#Bt Ng#^aH.#^aKim ng#2010#^a247tr. ^b21cm#T sch Danh nhn Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn danh nhn#27 2298#In ln th 2 c b sung#Tc phm c tng thng ca Hi Nh vn Vit Nam nm 2002#oanh## 00709000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050011000500020028000610070032000890080005001210090 02000126010000500146011001500151021016300166020002000329020002000349020001000369 006000900379039000500388013000700393012001900400#VV11.02067#VV11.02068#45000#Vi ?t#QU605T#158#^214#Og Mandino#Quyt tm thnh cng s ti#Og Mandino ; Linh Tm bin dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a336tr.^b21cm#a ra nhng tng v p hng php c th nghim trong thc t gip bn cm thy t tin hn, sng c mc ch v d dng t c thnh cng trong s nghip#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#Linh Tm#oanh#272299#T sch kinh doanh## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020020000620030012000820070008000940080 00500102009001100107010000500118011001500123039000500138013000700143020001800150 020000900168020001200177#VV11.02069#VV11.02070#20000#Vi?t#D250M#895.9223#^214#T Hoi#D mn phiu lu k#Truyn ngn#T Hoi#^aH.#^aKim ng#2011#^a139tr.^b21 cm#Oanh#272300#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00611000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020018000550030017000730070032000900080005001220090 01100127010000500138011001500143015007000158005001000228005001100238039000500249 005000900254013000700263020001800270020000900288020001200297#VV11.02071#VV11.020 72#40000#Vi?t#TH205B#895.9223#^214#Theo bc cha anh#Truyn thiu nhi#Vn Tng, Xun Sch, Phm Thng#^aH.#^aKim ng#2011#^a238tr.^b21cm#K nim 80 nm thnh lp on TNCS H Ch Minh(26/3/1931 - 26/3/2011)#Xun Sch#Phm Thng#Oanh#Vn T ng#272301#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00607000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030068000740070014001420080005001560090 01100161010000500172011001400177015007000191039000500261005001400266013000700280 020001800287020000900305020001500314#VV11.02073#VV11.02074#16000#Vi?t#452B#895 .9223#^214#i bn bn sng B#Tui tr cch mng ca i tng Nguyn Ch Thanh v nh th T Hu#Trn Cng Tn#^aH.#^aKim ng#2011#^a87tr.^b21cm#K nim 80 n m thnh lp on TNCS H Ch Minh(26/3/1931 - 26/3/2011)#Oanh#Trn Cng Tn#272 302#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020023000540030012000770070008000890040013000970080 00500110009001100115010000500126011001500131015007000146039000500216005000800221 013000700229020001800236020000900254020002000263#VV11.02075#VV11.02076#45000#Vi ?t#T515T#895.9223#^214#Tui tr Hong Vn Th#Tiu thuyt#T Hoi#In ln th 5#^ aH.#^aKim ng#2011#^a287tr.^b21cm#K nim 80 nm thnh lp on TNCS H Ch Min h(26/3/1931 - 26/3/2011)#Oanh#T Hoi#272303#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thu yt lch s## 00693000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070091000690080005001600090011001650100 00500176011001500181012001800196005001200214006001600226006000900242006000900251 03900050026000500120026501300070027700500130028402000180029702000090031502000130 0324004001800337#VV11.02077#25000#Vi?t#R453V#895.7#^214#Rm v Julit#Truyn tranh#Nguyn tc: W. Schxpia ; Li: H Sun Bng ; Tranh: Sin ng Sp ; Dch: Ng uyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii#H Sun B ng#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#Oanh#Sin ng Sp#272304#Schxpia, W.#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Ti bn ln th 4## 00570000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070078000640080005001420090011001470100 00500158011001500163012001800178005000900196006001600205006000900221006000900230 039000500239005001100244013000700255004001800262#VV11.02078#25000#Vi?t#452T#89 5.7#^214#liv Tut#Truyn tranh#Nguyn tc: Scl ickenx ; Tranh v li: Han K in ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#Oanh#icken, S.#272305#Ti bn l n th 4## 00703000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410030013000620070095000750080005001700090011001750100 00500186011001500191012001800206005001200224006001600236006000900252006000900261 03900050027000500150027501300070029000500100029702000180030702000090032502000130 0334004001800347#VV11.02079#25000#Vi?t#NH556N#895.7#^214#Nhng ngi khn kh#T ruyn tranh#Nguyn tc: Vichto Huyg ; Li: Kim Nam Kin ; Dch: Nguyn Th Thm. .. ; Tranh: Pc Chng Quan#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii #Kim Nam Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#Oanh#Pc Chng Quan#272306#Huyg, V.#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Ti bn ln th 4## 00667000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070076000590080005001350090011001400100 00500151011001500156012001800171005000900189006001600198006000900214006000900223 03900050023201300070023700500130024402000180025702000090027502000130028401900140 0297004001800311#VV11.02080#25000#Vi?t#H114#895.7#^214#Hmlt#Truyn tranh#Nguy n tc: W. Schxpia ; Tranh v li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aK im ng#2011#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung# Minh Anh#Oanh#272307#Schxpia, W.#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Dch H n Quc#Ti bn ln th 4## 00658000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070077000780080005001550090011001600100 00500171011001500176012001800191005000900209006001600218006000900234006000900243 03900050025201300070025700500100026402000180027402000090029202000130030100400180 0314#VV11.02081#25000#Vi?t#TH116G#895.7#^214#Thng g nh th c b#Truyn tra nh#Nguyn tc: Vichto Huyg ; Tranh v li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...# ^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii#Han Kin#Nguyn Th Thm#K im Dung#Minh Anh#Oanh#272308#Huyg, V.#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#T i bn ln th 4## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560070056000690080005001250090011001300100 00500141011001500146012003200161005001400193005001200207006000900219039000500228 013000700233020001800240020000900258020001300267004001800280#VV11.02082#45000#V i?t#CH109D#895.7#^214#Charles Darwin#Truyn tranh#Li: Hyeong Mo-Ahn ; Tranh: Ta e-Soo Lee ; Ngc Anh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a198tr.^b21cm#Chuyn k v danh nhn th gii#Hyeong Mo-Ahn#Tae-Soo Lee#Ngc Anh#Oanh#272309#Vn hc thiu nhi#H n Quc#Truyn tranh#Ti bn ln th 1## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070040000670080005001070090011001120100 00500123011001500128012003200143005001200175006000900187039000500196013000700201 020001800208020000900226020001300235019001400248004001800262#VV11.02083#45000#V i?t#B109-O#895.7#^214#Barack Obama#Truyn tranh#Tranh, li: Tae-Soo Lee ; Ngc A nh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a203tr.^b21cm#Chuyn k v danh nhn th gii#Tae- Soo Lee#Ngc Anh#Oanh#272310#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Dch Hn Qu c#Ti bn ln th 1## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070044000640080005001080090011001130100 00500124011001500129012003200144005001600176006000900192039000500201013000700206 020001800213020000900231020001300240019001400253004001800267#VV11.02084#45000#V i?t#B309G#895.7#^214#Bill Gates#Truyn tranh#Tranh, li: Studio Cheongbi ; Ngc Anh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^b21cm#Chuyn k v danh nhn th gii#Stu dio Cheongbi#Ngc Anh#Oanh#272311#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Dch H n Quc#Ti bn ln th 1## 00579000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020013000630030012000760070029000880040 01400117008000500131009001100136010000500147011001500152005000800167039000500175 013000700180012005100187020001800238020000900256020001200265#VV11.02085#VV11.020 86#50000#Vi?t#B521S#895.9223#^214#Sn Tng#Bp sen xanh#Tiu thuyt#Sn Tng ; Minh ho: Vn Cao#In ln th 20#^aH.#^aKim ng#2011#^a362tr.^b21cm#Vn Cao#Oanh #272312#T sch vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Tiu thuyt## 00955000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020021000470030014000680070050000820040013001320080005001450090 01100150010000500161011001500166015007000181005000900251005001400260005001000274 00500140028403900050029801300070030302101730031002000180048302000090050102000080 0510020002300518020002100541020000900562020001000571#VV11.02087#VV11.02088#Vi?t# NH556N#959.704#^214#Nhng ngi sng mi#Tp truyn k#Thp Mi, L Quang Vnh, on Gii, Trn nh Vn#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2011#^a346tr.^b21cm#K ni m 80 nm thnh lp on TNCS H Ch Minh(26/3/1931 - 26/3/2011)#Thp Mi#L Quan g Vnh#on Gii#Trn nh Vn#Oanh#272313#Gm nhng truyn k vit v nhng anh hng, lit s y nhit huyt Cch mng v tinh thn yu nc nh L T Trng, Hong Vn Th, V Th Su, Trn Vn n, Nguyn Vn Tri#Vn hc thiu nhi#Anh h ng#Lit s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit Nam#Truyn k## 00658000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020022000450070013000670080005000800090011000850100005000960110 01500101015007100116005000800187039000500195013000700200005000800207020001100215 020000900226020001500235021010600250020001200356#VV11.02089#VV11.02090#Vi?t#B101 H#305.24#^214#Bc H vi th h tr#Anh Chi b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a219tr.^b 21cm#K nim 80 nm thnh lp on TNCS H Ch Minh (26/3/1931 - 26/3/2011)#Anh Chi#Oanh#272314#Anh Chi#Thanh nin#Gio dc#Sch thiu nhi#Gm nhng cu chuyn v Bc H vi th h tr Vit Nam v nhng bi vit, bi ni ca Bc vi th h tr#H Ch Minh## 00590000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020026000610030012000870290035000990070 02500134022000400159008000500163009001100168010000500179011001500184020001800199 020001100217020001200228006000800240039000500248013000700253019001600260#VV11.02 091#VV11.02092#44000#Vi?t#B300M#895.1#^214#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# Tiu thuyt#The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.1#^aH. #^aKim ng#2011#^a239tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tiu thuyt#Nht M #oanh#272315#Dch Trung Quc## 00698000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020016000720030029000880070022001170080 00500139009001100144010000500155011001400160012001500174039000500189013000700194 02100740020102000160027502000190029102000080031002000100031802000080032802000090 0336020001500345#VV11.02093#VV11.02094#16000#Vi?t#NG527#895.9223#^214#Nguyn H uy Thng#Nguyn nh Thi#i t Vit yu du ngn nm#Nguyn Huy Thng b.s.#^aH. #^aKim ng#2011#^a51tr.^b21cm#Nh vn ca em#Oanh#272316#Gii thiu v tiu s v s nghip vn chng ca nh vn Nguyn nh Thi#Nguyn nh Thi#Nghin cu v n hc#Tiu s#S nghip#Nh vn#Vit Nam#Sch thiu nhi## 00664000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020008000700030025000780070021001030080 00500124009001100129010000500140011001400145012001500159039000500174013000700179 02000080018602000190019402000080021302000100022102000080023102000090023902000150 0248021006300263#VV11.02095#VV11.02096#16000#Vi?t#T450H#895.9223#^214#Nguyn V n Tng#T Hoi#Nh vn ca mi la tui#Nguyn Vn Tng b.s.#^aH.#^aKim ng#201 1#^a55tr.^b21cm#Nh vn ca em#Oanh#272317#T Hoi#Nghin cu vn hc#Tiu s#S nghip#Nh vn#Vit Nam#Sch thiu nhi#Gii thiu cuc i, s nghip vn chn g ca nh vn T Hoi## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350050015000400020027000550030012000820070056000940080005001500090 01100155010000500166011001500171005001500186006000700201039000500208013000700213 019000700220020001800227020000700245020001200252005001600264#VV11.02097#65000#V i?t#GI-551T#853#^214#Rodari, Gianni#Gia tri chic bnh ga t#Truyn ngn#Giann i Rodari ; V Nhu dch ; Minh ho: Nguyn Kim Dun#^aH.#^aKim ng#2010#^a107tr. ^b25cm#Rodari, Gianni#V Nhu#Oanh#272318#Dch #Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn ngn#Nguyn Kim Dun## 00506000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380030013000650070057000780080005001350090011001400100 00500151011001400156006001600170039000500186013000700191019000800198020001800206 020000300224020001300227#VV11.02098#33000#Vi?t#R109C#813#^214#Rapunzel cng ch a tc my#Truyn tranh#Christine Peymani chuyn th ; Nguyn Kim Diu bin dch# ^aH.#^aKim ng#2011#^a62tr.^b24cm#Nguyn Kim Diu#Oanh#272319#Dch M#Vn hc t hiu nhi#M#Truyn tranh## 00484000000000265000450002600110000000600090001101900080002001400070002804100050 00351810006000400820007000468080005000530020013000580070014000710080005000850090 01100090010000500101011001400106012004600120039000500166013000700171020001800178 020000800196020001400204#VV11.02099#Vit Anh#Dch M#16000#Vi?t#T429V#372.21#^2 14#Tom v Jerry#Vit Anh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a22tr.^b27cm#Chi tht vui, hc tht nhanh. Ch m nhc#Oanh#272320#Gio dc mu gio#m nhc#Sch mu gi o## 00486000000000265000450002600110000000600090001101900080002001400070002804100050 00351810006000400820007000468080005000530020013000580070014000710080005000850090 01100090010000500101011001400106012004700120039000500167013000700172020001800179 020000900197020001400206#VV11.02100#Vit Anh#Dch M#16000#Vi?t#T429V#372.21#^2 14#Tom v Jerry#Vit Anh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a22tr.^b27cm#Chi tht vui, hc tht nhanh. Ch th thao#Oanh#272321#Gio dc mu gio#Th thao#Sch mu gio## 00496000000000265000450002600110000000600090001101900080002001400070002804100050 00351810006000400820007000468080005000530020013000580070014000710080005000850090 01100090010000500101011001400106012005600120039000500176013000700181020001800188 020001000206020001400216#VV11.02101#Vit Anh#Dch M#16000#Vi?t#T429V#372.21#^2 14#Tom v Jerry#Vit Anh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a22tr.^b27cm#Chi tht vui, hc tht nhanh. Ch bn ma trong nm#Oanh#272322#Gio dc mu gio#Thi tit #Sch mu gio## 00484000000000265000450002600110000000600090001101900080002001400070002804100050 00351810006000400820007000468080005000530020013000580070014000710080005000850090 01100090010000500101011001400106012004600120039000500166013000700171020001800178 020000800196020001400204#VV11.02102#Vit Anh#Dch M#16000#Vi?t#T429V#372.21#^2 14#Tom v Jerry#Vit Anh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a22tr.^b27cm#Chi tht vui, hc tht nhanh. Ch mu sc#oanh#272323#Gio dc mu gio#Mu sc#Sch mu gi o## 00489000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070014000540080005000680090011000730100005000840110 01400089013000700103006000900110019000800119020001800127020001000145020001400155 012004800169039000600217#VV11.02103#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry#K y Minh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a22tr.^b27cm#272324#Ky Minh#Dch M#Gio dc mu gio#Hnh dng#Sch mu gio#Chi tht vui, hc tht nhanh. Ch hnh dn g#TDung## 00485000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070014000540080005000680090011000730100005000840110 01400089013000700103019000800110006000900118020001800127020000800145020001400153 012004600167039000600213#VV11.02104#16000#Vi?t#T429V#372.21#^214#Tom v Jerry#V it Anh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a22tr.^b27cm#272325#Dch M#Vit Anh#Gio dc mu gio#Mua bn#Sch mu gio#Chi tht vui, hc tht nhanh. Ch mua sm#TD ung## 00825000000000313000450002600110000001900100001101400070002104100050002818100070 00330820004000408080005000440020021000490070083000700080005001530090011001580100 00500169011001400174012002900188005001300217005001700230005001400247006001500261 013000700276021017800283020002000461020000900481020001500490039000600505#VV11.02 105#Dch Php#50000#Vi?t#NG112N#001#^214#Ngy ngh bn bn b#Li: Sarah Ablel ; Minh ho: Stphanie Ronzon, Fred Multier ; Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim n g#2011#^a55tr.^b24cm#Cm nang dnh cho cc b gi#Abel, Sarah#Ronzon, Sephanie# Multier, Fred#Trn Ngc Dip#272326#Gip cc b gi khm ph nhng tr chi th v trong ngy ch nht cng bn b, t chc mt ba tic sinh nht tuyt vi, c ch lm nhng vt n gin nh bp b, thip mi...#Kin thc ph thng#Cm na ng#Sch thiu nhi#TDung## 00755000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020020000400070083000600080005001430090011001480100005001590110 01400164012002900178005001300207005001700220005001400237006001500251013000700266 021013000273020002000403020000900423020001500432039000600447#VV11.02106#50000#V i?t#GI-460R#001#^214#Gi ra chi th v!#Li: Sarah Ablel ; Minh ho: Stphanie Ronzon, Fred Multier ; Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a55tr.^b24cm#C m nang dnh cho cc b gi#Abel, Sarah#Ronzon, Sephanie#Multier, Fred#Trn Ng c Dip#272327#Gm nhng li khuyn cc b gi cng bn b chia s nhng giy pht vui v vo ngy ngh, nhng tng v tr chi hp dn...#Kin thc ph th ng#Cm nang#Sch thiu nhi#TDung## 00605000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070046000790220004001252210045001290080 00500174009001100179010000500190011001400195020001800209020000900227020001300236 005001600249006001100265019001400276013000700290039000600297#VV11.02107#15000#V i?t#D434K#895.6#^214#Doraemon khm ph m cung#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F . Fujio ; Hng Trang dch#T.1#L Ging sinh no nhit = Tanoshii Christmas#^aH.# ^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Hng Trang#Dch Nht Bn#272328#TDung## 00601000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070046000790220004001252210041001290080 00500170009001100175010000500186011001400191020001800205020000900223020001300232 005001600245006001100261019001400272013000700286039000600293#VV11.02108#15000#V i?t#D434K#895.6#^214#Doraemon khm ph m cung#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F . Fujio ; Hng Trang dch#T.2#Ln xe v... khi hnh! = Go go norimono#^aH.#^aKi m ng#2011#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fuji o#Hng Trang#Dch Nht Bn#272329#TDung## 00611000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070046000790220004001252210051001290080 00500180009001100185010000500196011001400201020001800215020000900233020001300242 005001600255006001100271019001400282013000700296039000600303#VV11.02109#15000#V i?t#D434K#895.6#^214#Doraemon khm ph m cung#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F . Fujio ; Hng Trang dch#T.3#Vui chi cng vin gii tr = Yuuenchi de asobou #^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuji ko F. Fujio#Hng Trang#Dch Nht Bn#272330#TDung## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070046000790220004001252210040001290080 00500169009001100174010000500185011001400190020001800204020000900222020001300231 005001600244006001100260019001400271013000700285039000600292#VV11.02110#15000#V i?t#D434K#895.6#^214#Doraemon khm ph m cung#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F . Fujio ; Hng Trang dch#T.4#Chuyn du ngon i dng = Umi he ikou#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio #Hng Trang#Dch Nht Bn#272331#TDung## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070046000790220004001252210038001290080 00500167009001100172010000500183011001400188020001800202020000900220020001300229 005001600242006001100258019001400269013000700283039000600290#VV11.02111#15000#V i?t#D434K#895.6#^214#Doraemon khm ph m cung#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F . Fujio ; Hng Trang dch#T.5#Cng nhau i cm tri = Minna de camp#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#H ng Trang#Dch Nht Bn#272332#TDung## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070046000790220004001252210042001290080 00500171009001100176010000500187011001400192020001800206020000900224020001300233 005001600246006001100262013000700273019001400280039000600294#VV11.02112#15000#V i?t#D434K#895.6#^214#Doraemon khm ph m cung#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F . Fujio ; Hng Trang dch#T.6#Vn bch th vui v = Omoshiro dobutsuen#^aH.#^aK im ng#2011#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fuj io#Hng Trang#272333#Dch Nht Bn#TDung## 00762000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390070089000580080005001470090011001520100005001630110 01400168012002900182005002000211005001700231005001400248006001500262013000700277 020002000284021012600304020000900430020001500439039000600454#VV11.02113#60000#V i?t#KH104P#001#^214#Khm ph cuc sng#Li: Karine Marie Amiot ; Minh ho: Steph anie Ronzon, Fred Multier ; Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a77tr.^b24 cm#Cm nang dnh cho cc b gi#Amiot, Karine Marie#Ronzon, Sephanie#Multier, Fr ed#Trn Ngc Dip#272334#Kin thc ph thng#Gio dc cc b gi cch lm quen v i nhng ngi bn mi, gip b gi t tin khi nh v trng hc, vt qua ni s hi...#Cm nang#Sch thiu nhi#TDung## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020011000650030053000760070010001290040 01300139008000500152009001100157010000500168011001500173012001500188015003500203 020001800238020000900256020001200265013000700277039000600284#VV11.02114#VV11.021 15#60000#Vi?t#CH100V#895.9223#^214#H Phng#Cha v con#Tiu thuyt v Bc H v c Ph bng Nguyn Sinh Sc#H Phng#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2011#^a375t r.^b24cm#T sch Bc H#Tn tht tc gi: Nguyn Th Xng#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Tiu thuyt#272335#TDung## 00831000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070125000690080005001940090011001990100 00500210011001500215005001900230005002700249005001600276005001700292013000700309 02101110031602000120042702000210043903900060046000600140046601900100048002000150 0490#VV11.02116#VV11.02117#98000#Vi?t#K300Q#500#^214#K quan thin nhin#Li: C hiristine Lazier ; Hnh nh: Marie Chiristine Lemayeur, Bernard Alunni ; tung : milie Beaumont ; Phan Qu Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a125tr.^b24cm#Lazie r, Chiristine#Lemayeur, Marie Chiristine#Alunni, Bernard#Beaumont, milie#272336 #Gii thch cc hin tng thin nhin nh: s hnh thnh v tr v cc hnh tin h, gi lc, sm chp, l lt...#Thin nhin#Khoa hc thng thc#TDung#Phan Qu Dung#Dch Php#Sch thiu nhi## 00779000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490050010000540020047000640070010001110080005001210090 02000126010000500146011002600151013000700177021021800184020000800402020000900410 020000600419039000600425020000900431020004900440#VV11.02118#VV11.02119#144000#V i?t#TR312C#780.92#^214#Bch Hnh#Trnh Cng Sn ht ct bi trong ci thin thu# Bch Hnh#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a366tr., 16tr. nh^b22cm#272337#Nghin cu bn cht tn ti ca cc biu tng ngn ng trong ca t Trnh Cng Sn, n gha biu trng v mc khi qut ca tng biu tng hiu quan im ngh t hut ca nhc s v con ngi, tnh yu v ci th#m nhc#Tc phm#Ca t#TDung# Vit Nam#Trnh Cng Sn, Nhc s, (1939 - 2001), Vit Nam## 00700000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050010000530020020000630070010000830080005000930090 02000098010000500118011002600123013000700149020000800156020000800164020000900172 020000900181020004000190039000600230021017400236#VV11.02120#VV11.02121#300000#V i?t#D558B#780.92#^214#Mc Tuyn#Di bng cy B #Mc Tuyn#^aH.#^aT in Bc h khoa#2011#^a742tr., 40tr. nh^b21cm#272338#m nhc#Tiu s#Sng tc#Vit Nam#M c Tuyn, Nhc s, (1937 - ), Vit Nam#TDung#Ghi li nhng s kin ln trong cu c i nh gio - nhc s Mc Tuyn v tnh cm bn b, ng nghip dnh cho ng. Gii thiu mt s tc phm m nhc v vn hc ca nhac s## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530070037000710080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020000900161005001000170005001000180013000700190 020001400197039000600211012001600217#VV11.02123#VV11.02122#21000#Vi?t#TH250G#37 2.21#^214#Th gii thc vt#Li: Diu Thu ; Minh ha: Thu Dung#^aH.#^aKim ng #2011#^a32tr.^b26cm#Gio dc mu gio#Thc vt#Diu Thu#Thu Dung#272339#Sch m u gio#TDung#Thc mc ca B## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020032000530070037000850080005001220090011001270100 00500138011001400143012001600157020001800173020000700191020000800198020001400206 005001000220005001000230013000700240039000600247#VV11.02124#VV11.02125#21000#Vi ?t#NH556H#372.21#^214#Nhng hin tung vt l ho hc#Li: Diu Thu ; Minh ho: Thu Dung#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b26cm#Thc mc ca B#Gio dc mu gio# Vt l#Ho hc#Sch mu gio#Diu Thu#Thu Dung#272340#TDung## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530070037000710080005001080090011001130100 00500124011001400129012001600143020001800159020000900177020001400186005001000200 005001000210013000700220039000600227#VV11.02126#VV11.02127#21000#Vi?t#TH250G#37 2.21#^214#Th gii ng vt#Li: Diu Thu ; Minh ho: Thu Dung#^aH.#^aKim ng #2011#^a32tr.^b26cm#Thc mc ca B#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Di u Thu#Thu Dung#272341#TDung## 00520000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530070037000710080005001080090011001130100 00500124011001400129012001600143020001800159020001800177020001400195005001000209 005001000219013000700229039000600236#VV11.02128#VV11.02129#21000#Vi?t#TH250G#37 2.21#^214#Th gii t nhin#Li: Diu Thu ; Minh ha: Thu Dung#^aH.#^aKim ng #2011#^a32tr.^b26cm#Thc mc ca B#Gio dc mu gio#Th gii t nhin#Sch mu gio#Diu Thu#Thu Dung#272342#TDung## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070037000710080005001080090011001130100 00500124011001400129012001600143020001800159020001200177020001300189020001400202 013000700216039000600223005001000229005001000239#VV11.02130#VV11.02131#21000d#Vi ?t#B300A#372.21#^214#B n v con ngi#Li: Diu Thu ; Minh ho: Thu Dung#^aH .#^aKim ng#2011#^a32tr.^b26cm#Thc mc ca B#Gio dc mu gio#Sinh l hc#C th ngi#Sch mu gio#272343#TDung#Diu Thu#Thu Dung## 00503000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020020000440030013000640080005000770090011000820100005000930110 01700098013000700115012001900122020001800141020000900159020001300168015006200181 039000600243#VV11.02132#35000#Vi?t#CH527K#895.9223#^214#Chuyn k nh tr#Tru yn tranh#^aH.#^aKim ng#2011#^a47tr.^b21x30cm#272344#Sch tranh nh tr#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. V G io dc Mm non#TDung## 00534000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020027000620070011000890080009001000090 01900109010000500128011001500133013000700148021010200155020000900257020000800266 039000600274#VV11.02133#VV11.02134#20000#Vi?t#C120N#294.3#^214#Khi Thin#Cm n ang ca ngi Pht t#Khi Thin#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2011#^a126tr.^b20cm #272345#Trnh by nhng ch gio l cn bn v ct li ca o Pht cho nhng ngi mi tm hiu Pht gio#o Pht#Gio l#TDung## 00643000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020023000500030024000730080010000970090018001070100005001250110 01500130021018600145020000900331020001100340013000700351020001600358020000900374 039000600383#VV11.02135#VV11.02136#Vi?t#TH309S#355.009597#^214#Thiu sinh qun K hu IX#23-10-1948 - 23-10-2010#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a278tr.^b20cm#Tr nh by lch s, hot ng v s pht trin ca trng Thiu sinh qun Khu IX v gii thiu nhng gng mt gp phn vo s pht trin ca nh trng trong 62 n m k t ngy thnh lp#Qun i#Trng hc#272346#Thiu sinh qun#Vit Nam#TDun g## 00488000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050010000470020011000570030018000680070010000860080005000960090 01000101010000500111011002600116013000700142015003700149020001700186020000900203 020000400212039000600216#VV11.02137#VV11.02138#Vi?t#H561B#895.9221#^214#Ngc Xu n#Hng bui#Tuyn tp th vn#Ngc Xun#^aH.#^am nhc#2010#^a215tr., 24tr. nh ^b21cm#272347#Tn tht ca tc gi: inh Ngc Xun#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #TDung## 00721000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020024000640070015000880080005001030090 01800108010000500126011001500131013000700146004003700153021022700190020001600417 020001600433039000600449#VV11.02139#VV11.02140#45000#Vi?t#L600L#801#^214#Nguyn Vn Dn#L lun vn hc so snh#Nguyn Vn Dn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a26 9tr.^b21cm#272348#In ln th 5, c sa cha v b sung#Trnh by cc khi nim t huc i tng ca vn hc so snh. Mc ch, i tng, phng php lun v cc phng php ch yu c vn dng trong vn hc so snh. Phm vi kho st v nh ng ch nghin cu ca vn hc so snh#L lun vn hc#Vn hc so snh#TDung# # 00538000000000277000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200090 00308080005000390020019000440070048000630220005001112210012001160080018001280090 01100146010000500157011001400162020001800176020000900194020001300203005001200216 039000600228005001900234013000700253#VV11.02141#Vi?t#13500#TH400Q#895.9223#^214 #Th quy - th nh#H Hi Chu b.s. ; V tranh: Dng Ngc T Uyn#T.12#Tnh an h em#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#H Hi Chu#TDung#Dng Ngc T Uyn#272349## 00544000000000277000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200090 00308080005000390020019000440070048000630220005001112210018001160080018001340090 01100152010000500163011001400168020001800182020000900200020001300209005001200222 039000600234005001900240013000700259#VV11.02142#Vi?t#13500#TH400Q#895.9223#^214 #Th quy - th nh#H Hi Chu b.s. ; V tranh: Dng Ngc T Uyn#T.11#B gi trng nng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#H Hi Chu#TDung#Dng Ngc T Uyn#272350## 00542000000000277000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200090 00308080005000390020019000440070048000630220005001112210016001160080018001320090 01100150010000500161011001400166020001800180020000900198020001300207005001200220 039000600232005001900238013000700257#VV11.02143#Vi?t#13500#TH400Q#895.9223#^214 #Th quy - th nh#H Hi Chu b.s. ; V tranh: Dng Ngc T Uyn#T.10#Tp lm th tt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H Hi Chu#TDung#Dng Ngc T Uyn#272351## 00547000000000277000450002600110000004100050001101400070001618100070002308200090 00308080005000390020019000440070048000630220004001112210022001150080018001370090 01100155010000500166011001400171020001800185020000900203020001300212005001200225 039000600237005001900243013000700262#VV11.02144#Vi?t#13500#TH400Q#895.9223#^214 #Th quy - th nh#H Hi Chu b.s. ; V tranh: Dng Ngc T Uyn#T.9#Thy bi coi ch chn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a24tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#H Hi Chu#TDung#Dng Ngc T Uyn#272352## 00687000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390006001070050016001130410005001290190016001340050015001501810 00600165082000600171808000500177014000700182002002000189003001300209007004900222 02200050027122100340027600600100031000800180032000900110033801000050034901300070 0354#VV11.02145#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#TDung#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc La ng, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.72#Gic quan th su ca i cao th#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#272353## 00630000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290020018000360030013000540070044000670220005001110080018001160090011001340100 00500145011001500150012004000165020001700205020001100222020001300233005000900246 005001500255006001200270019001600282039000600298041000500304013000700309#VV11.02 146#TH121#895.1#^214#17000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Q uyn ; Tuyt Nhung dch#T.18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a135tr.^b20cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#K im Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#TDung#Vi?t#272354## 00664000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020028000550070063000830220005001462210035001510080 01800186009001100204010000500215011001400220020001800234020000800252020000700260 02000090026702000110027600500150028700500110030200500120031301300070032503900060 0332#VV11.02147#VV11.02148#19000#Vi?t#L302S#959.70272#^214#Lch s Vit Nam bn g tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), L Vn Nm ; Ho s: L Phi Hng#T.45#Kinh t ng Ngoi thi L - Trnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a81tr.^b20cm#L ch s trung i#Kinh t#Nh L#Vit Nam#Sch tranh#Trn Bch ng#L Vn Nm#L Phi Hng#272355#TDung## 00703000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020028000550070082000830220005001652210027001700080 01800197009001100215010000500226011001400231020001800245020002500263020000900288 02000110029700500150030800500110032300500140033400500160034801300070036403900060 0371#VV11.02149#VV11.02150#19000#Vi?t#L302S#959.70272#^214#Lch s Vit Nam bn g tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), L Vn Nm ; Ho s: Lm Ch Trung, Nguyn Huy Khi#T.44#Chin tranh Trnh - Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a79 tr.^b20cm#Lch s trung i#Chin tranh Trnh-Nguyn#Vit Nam#Sch tranh#Trn B ch ng#L Vn Nm#Lm Ch Trung#Nguyn Huy Khi#272356#TDung## 00793000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050016000500020033000660070016000990080005001150090 01800120010000500138011001500143021030400158020001700462020001300479020002200492 013000700514039000600521#VV11.02151#VV11.02152#37000#Vi?t#PH110T#378#^214#Nguy n Vn Khi#Pht trin chng trnh gio dc#Nguyn Vn Khi#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a178tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn mang tnh cht phng ph p lun v xy dng v pht trin chng trnh mn hc trong gio dc i hc v mc tiu, cc quan im, cch tip cn, phng php m hnh pht trin, chng t rnh gio dc, cc bc xy dng pht trin, nh hng nh gi chng trnh gi o dc#Gio dc i hc#Chng trnh#Phng php ging dy#272357#TDung## 00702000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050016000580020019000740030009000930070016001020080 01800118009001100136010000500147011001500152021020900167020001700376020000900393 020000900402013000700411039000600418#VV11.02153#VV11.02154#31000#Vi?t#TH120S#89 5.9228403#^214#V c Sao Bin#Thm sn k cc n#Phng s#V c Sao Bin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a175tr.^b20cm#Vit v cc v n phc tp c lin h n cc lut tc, h tc ti cc tinh min ni, vng cao. N uc khoanh vng gii quyt ngay t trong lng x v qua v vic nhn ra c ci hay, ci p c a tnh ngi#Vn hc hin i#Vit Nam#Phng s#272358#TDung## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020015000640030012000790070041000910080 01800132009001100150010000500161011001500166013000700181006001900188019000800207 020001700215020000300232020001200235039000600247#VV11.02155#VV11.02156#45000#Vi ?t#Y606T#813#^214#Dokey, Cameron#Yu theo t vi#Tiu thuyt#Cameron Dockey ; Pha n Hong L Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a208tr.^b20cm#272359#Pha n Hong L Thu#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#TDung## 00857000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050022000530020022000750290021000970070045001180080 01800163009001100181010000500192011001500197012001600212021026900228020002000497 020002000517006001700537013000700554039000600561#VV11.02157#VV11.02158#60000#Vi ?t#NGH300N#158.1#^214#Staples, Walter Doyle#Ngh nh ngi thng!#Think like a w inner!#Walter Doyle Staples ; Nguyn Lan Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2011#^a296tr.^b21cm#T duy thng#Phn tch cc yu t c tnh quyt nh vi vic t nh hng, hnh ng c mc ch, l nim tin c nhn v nhng suy ngh m con ngi t ngh v bn thn, v kh nng ca mnh, ng thi t thay i, t hon thin bn thn t c thnh cng trong cuc sng#B quyt thnh cng#Tm l hc ng dng#Nguyn Lan Hng#272360#TDung## 00694000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050009000600020024000690070014000930040 03400107008000500141009002000146010000500166011001500171021017600186020000800362 020001000370020001100380013000700391039000600398#VN11.00907#VN11.00908#VN11.0090 9#45000#Vi?t#C101T#951#^214#L Ging#Cc triu i Trung Hoa#L Ging b.s.#In l n th 5, c sa cha b sung#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a384tr.^b19cm#Trnh by lch s hnh thnh, pht trin, bi vong ca cc triu i Trung Hoa qua h ng ngn nm t thi nguyn thy ti triu i nh Thanh vi v hong cui cn g Ph Nghi#Lch s#Triu i#Trung Quc#272361#TDung## 00613000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020024000590070008000830080005000910090 02000096010000500116011001500121021016000136020001100296020000900307020001800316 013000700334039000600341#VN11.00910#VN11.00911#25000#Vi?t#T108D#635.9#^214#Lan Anh#To dng cy th bonsai#Lan Anh#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a209tr.^b19cm #Gii thiu v s pht trin ca cy trng trong chu v cc kiu dng ngh thu t bonsai. Hng dn mt s bin php k thut trng, to dng v chm sc bonsai #Trng trt#Cy cnh#Ngh thut Bonsai#272362#TDung## 00793000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020035000530070061000880080005001490090020001540100 00500174011001500179021015200194020001000346020000700356005001100363005001300374 005001600387005001800403013000700421039000600428012003700434020000800471#VN11.00 912#VN11.00913#55000#Vi?t#GI-108T#302.2#^214#Giao tip thng minh v ti ng x #T Ngc i, ng Hng K, Nguyn Quc Bo, Nguyn Minh Hong#^aH.#^aT in Bc h khoa#2010#^a518tr.^b19cm#Cung cp k nng v ngh thut giao tip, ngh thut ng x th trong cuc sng hng ngy, trong quan h cng vic v kinh doanh t c thnh cng#Giao tip#ng x#T Ngc i#ng Hng K#Nguyn Quc Bo#Nguy n Minh Hong#272363#TDung#T sch Tri thc bch khoa ph thng#X giao## 00452000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420030013000620070011000750080018000860090011001040100 00500115011001400120013000700134005001100141020001800152020000900170020001300179 039000600192#VN11.00914#7000#Vi?t#S312N#895.9223#^214#Sinh nht chut con#Truy n tranh#Hng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a15tr.^b19cm#272364#Hng Bnh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#TDung## 00449000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070011000720080018000830090011001010100 00500112011001400117013000700131005001100138020001800149020000900167020001300176 039000600189#VN11.00915#7000#Vi?t#R115C#895.9223#^214#Rn con mun bay#Truyn t ranh#Hng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a15tr.^b19cm#272365#Hng Bn h#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#TDung## 00447000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070011000700080018000810090011000990100 00500110011001400115013000700129005001100136020001800147020001300165020000900178 039000600187#VN11.00916#7000#Vi?t#D250C#895.9223#^214#D con lm th#Truyn tra nh#Hng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a15tr.^b19cm#272366#Hng Bnh# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Vit Nam#TDung## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070031000710220005001020080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001600235006000800251039000600259019001400265013000700279#VN11.00917#14000#V i?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro ; Hi Th d ch#T.19#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th# TDung#Dch Nht Bn#272367## 00576000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070030000620220004000920080018000960090 01100114010000500125011001500130012004000145020001700185020000900202020001300211 005001300224006001000237039000600247019001400253013000700267#VN11.00918#16000#V i?t#S455C#895.6#^214#Sng cn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro ; Thin Kim dch#T.5#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. tr#2011#^a200tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kitoh Mohiro#Thin Kim#TDung#Dch N ht Bn#272368## 00607000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070039000750220004001140080018001180090 01100136010000500147011001500152012003500167020001800202020000900220020001300229 005001900242006001300261013000700274019001400281039001000295#VN11.00919#16000#V i?t#254Q#895.6#^214#n qu cng ung tr#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Ph ng Quyn dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuk i#Phng Quyn#272369#Dch Nht Bn#Thu Dung## 00574000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006000800237039000600245019001400251013000700265#VN11.00920#16000#V i?t#467B#895.6#^214#t by mu#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.7#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi l n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#TDung#Dch Nh t Bn#272370## 00586000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070028000720220004001000080018001040090 01100122010000500133011001500138012004000153020001700193020001100210020001300221 005001200234006000900246019001600255039000600271013000700277#VN11.00921#Vi?t#T31 2Y#895.1#^214#16000#Tnh yu trn mng#Truyn tranh#Pochi Chang ; L Hng dch #T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a169tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Pochi Chang#L Hng#Dch Trung Quc#TDung#272371## 00600000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001800245020000900263020001300272039000600285013000700291#VN11.00922#Vi?t#B31 4A#895.7#^214#13000#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.40#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a150tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TDung#272372## 00732000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020014000450070068000590080005001270090011001320100005001430110 01400148005001400162012001900176020001800195020000900213020000400222015005400226 00500160028000500100029603900070030601300070031300500100032000500140033000500110 0344005001500355005001200370#VL11.00355#30000#Vi?t#TH460-O#895.9221#^214#Th nh tr#L Hng Thin, Trn Hng Thng, Thanh Ho... ; Tranh: Phng Hoa...#^aH. #^aKim ng#2011#^a35tr.^b28cm#L Hng Thin#Sch tranh nh tr#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Th#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc mm non#Trn Hng T hng#Thanh Ho#T.Dung#272373#Xun Hoi#Ng Vit Dinh#Phng Hoa#Phm Ngc Tun#T Huy Long## 00724000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020061000460220004001070080010001110090018001210100005001390110 01500144015005700159013000700216021013000223020001600353020000800369020000900377 020000900386020002100395020001200416039000600428#VL11.00357#VL11.00356#Vi?t#D107 M#378.597#^214#Danh mc tra cu chng trnh o to i hc v sau i hc#T.1# ^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a517tr.^b30cm#TTS ghi: B Gio dc v o to . Trng i hc Cn Th#272374#Gii thiu ni dung chng trnh o to ca tt c cc ngnh, chuyn ngnh bc i hc v sau i hc ca trng i hc Cn Th #i hc Cn Th#i hc#Vit Nam#Danh mc#Chng trnh o to#Sau i hc#TDu ng## 00819000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020061000460220004001070080010001110090018001210100005001390110 01600144015005700160013000700217021022400224020001600448020000800464020000900472 020000900481020002100490020001200511039000600523#VL11.00358#VL11.00359#Vi?t#D107 M#378.597#^214#Danh mc tra cu chng trnh o to i hc v sau i hc#T.2# ^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a1601tr.^b30cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o. Trng i hc Cn Th#272375#Gii thiu tm tt ni dung 3181 hc phn ca t t c cc ngnh, chuyn ngnh bc i hc v sau i hc ang c o to ti t rng i hc Cn Th, gip sinh vin nm r ni dung kin thc cn tch lu tro ng qu trnh hc#i hc Cn Th#i hc#Vit Nam#Danh mc#Chng trnh o to# Sau i hc#TDung## 00819000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020061000460220004001070080010001110090018001210100005001390110 01600144015005700160013000700217021022400224020001600448020000800464020000900472 020000900481020002100490020001200511039000600523#VL11.00360#VL11.00361#Vi?t#D107 M#378.597#^214#Danh mc tra cu chng trnh o to i hc v sau i hc#T.3# ^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a1581tr.^b30cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o. Trng i hc Cn Th#272376#Gii thiu cng chi tit cc hc phn ca t t c cc ngnh, chuyn ngnh bc i hc v sau i hc ang c o to ti t rng i hc Cn Th, gip sinh vin nm r ni dung kin thc cn tch lu tro ng qu trnh hc#i hc Cn Th#i hc#Vit Nam#Danh mc#Chng trnh o to# Sau i hc#TDung## 01017000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020082000470070054001290080005001830090011001880100005001990110 01400204015004000218005001200258005001700270005001300287005001300300005001400313 013000700327021032400334020000800658020002200666020000900688039000600697#VV11.02 159#VV11.02160#Vi?t#V308N#338.9597#^214#Vit Nam trong thp nin ti v giai o n xa hn: Cc vn chin lc then cht# Hoi Nam (ch.b.), Kee Cheok Cheong, Homi Kharas...#^aH.#^aTh gii#2010#^a91tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x h i Vit Nam# Hoi Nam#Kee Cheok Cheong#Kharas, Homi#Nguyn Thng#Phm Minh c# 272377#Trnh by v bi cnh mi trong nc v quc t cng nh nhu cu cn thay i chin lc ca Vit Nam to tin cho Vit Nam tr thnh nc c thu n hp trung bnh. Nu ln nhng nhm gii php t ph trong Chin lc pht trin kinh t cho Vit Nam nh phng trnh ri ro, tng nng sut, tng cng qun tr Nh nc#Kinh t#Chin lc pht trin#Vit Nam#TDung## 00758000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050011000560020035000670070011001020080005001130090 03500118010000500153011001500158021026300173020000800436020000400444013000700448 039000600455020000800461020001100469#VV11.02162#VV11.02161#145000#Vi?t#V115H#30 6.40943#^214#Trn ng#Vn ha c - Tip xc v cm nhn#Trn ng#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sao Bc Media#2011#^a478tr.^b24cm#Gii thiu s lc c im v n ho c. Trnh by tiu s, s nghip ca nhng tc gi vn hc ngh thut ni ting trong nn vn ha c. Vai tr ca nhng nh vn ho Vit Nam trong vic xy dng v pht trin mi quan h vn ho gia hai nc Vit Nam - c#Vn ho #c#272378#TDung#Vn hc#Ngh thut## 00933000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590020019000640030033000830070074001160080 00500190009001100195010000500206011001400211021019600225020001100421020001900432 01200180045100500190046900500190048800500190050700500140052601300070054002000170 0547039000600564020001300570#VV11.02163#VV11.02164#VV11.02165#35000#Vi?t#QU105H #306.76#^214#Quan h vi cha m#Cu chuyn t 40 ngi n yu n#Nguyn Qunh Tr ang, Nguyn Th Thu Nam, L Nguyn Thu Thu, L Quang Bnh#^aH.#^aTh gii#2010# ^a99tr.^b23cm#Trnh by cc kt qu nghin cu v bn lun v th gii ni tm p hong ph, nhiu ging x ca nhng ngi n yu n trong mi quan h cn bn nh t ca cuc i mi con ngi  Quan h vi cha m#X hi hc#ng tnh luyn i# a dng & bn sc#Nguyn Qunh Trang#Nguyn Th Thu Nam#L Nguyn Thu Thu#L Qu ang Bnh#272379#Quan h gia nh#TDung#ng tnh n## 00635000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020064000560030011001200070032001310080005001630090 01800168010000500186011001500191020002000206020001400226005001500240039000500255 020000700260020001500267005001600282013000700298020001100305020000500316#VV11.02 174#VV11.02175#64000#Vi?t#PH561P#516.24076#^214#Phng php n luyn thi i h c, cao ng mn ton theo ch #Lng gic#Hong Vn Minh, Nguyn c Tin#^aH. #^ai hc S phm#2010#^a427tr.^b24cm#Ph thng trung hc#Sch c thm#Hong V n Minh#KVn#n tp#Sch luyn thi#Nguyn c Tin#272380#Lng gic#Ton## 00636000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020077000540030067001310070015001980080005002130090 01800218010000500236011001500241020002000256020001400276005001500290039000500305 020000700310020001500317020000700332013000700339#VV11.02172#VV11.02173#98000#Vi ?t#C101C#512.0076#^214#Cc chuyn i s trng tm kin thc theo cu trc thi ca B GD & T#Dnh cho hc sinh lp 10, 11, 12 chng trnh chun v nng cao...#Phm Trng Th#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a517tr.^b24cm#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phm Trng Th#KVn#n tp#Sch luyn thi#i s#272381## 00607000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020052000540030071001060070012001770080005001890090 01800194010000500212011001500217020000700232020002000239020001300259020001400272 005001200286039000500298020000700303013000700310#VV11.02170#VV11.02171#64000#Vi ?t#PH121L#530.076#^214#Phn loi v hng dn gii cc dng bi tp vt l#Rt t cc thi tt nghip THPT v tuyn sinh i hc ca B GD & T#Mai Trng #^a H.#^ai hc S phm#2011#^a400tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Gii bi tp #Sch c thm#Mai Trng #KVn# thi#272382## 00639000000000337000450002600110000002600110001101500170002203900050003901400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020045000760070015001210220 00400136221001800140008000500158009001800163010000500181011001500186020000500201 02000070020602000100021302000080022302000200023102000140025100500140026502000150 0279013000700294#VV11.02169#VV11.02168#Th mc: tr. 304#KVn#48000#Vi?t#M458N#5 12.0076#^214#1000 bi tp trng tm v in hnh mn ton#Hong Vn Minh#T.1#i s, gii tch#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a307tr.^b24cm#Ton#i s#Gii tch# Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#on Vn Minh#Sch luyn thi#272383## 00669000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020044000640070030001080080005001380090 01800143010000500161011001500166021012000181020000700301005001400308039000500322 020001400327020001100341020002000352013000700372#VV11.02166#VV11.02167#44000#Vi ?t#S550D#512#^214#V Quc B Cn#S dng AM - GM chng minh bt ng thc#V Quc B Cn, Trn Quc Anh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a256tr.^b24cm#Gii thiu v bt ng thc AM-GM, mt s k thut thng s dng, vn dng l thuyt gii cc bi ton tng hp...#i s#Trn Quc Anh#KVn#Bt ng thc#Chng minh #Bt ng thc AM-GM#272384## 00650000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020040000530030069000930070015001620040027001770080 00500204009001800209010000500227011001500232020000700247020000700254020001400261 005001500275039000500290020000700295020001200302020001500314013000700329#VV11.02 176#VV11.02177#77000#Vi?t#B450#530.076#^214#B thi trc nghim khch quan v t l#Bin son theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc - o to#Phm c Cng#Ti bn, sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a423tr.^b24cm# Vt l#Lp 12#Sch c thm#Phm c Cng#KVn# thi#Trc nghim#Sch luyn th i#272385## 00705000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530030069000940070050001630080005002130090 01800218010000500236011001500241020000800256020000700264020001400271005001700285 03900050030202000070030702000120031402000150032600500190034100500120036001300070 0372#VV11.02178#VV11.02179#45000#Vi?t#B450#546.076#^214#B thi trc nghim khch quan ho hc#Bin son theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc - o to#Nguyn Nam Khnh, Nguyn Th Hi Yn, L Vn Qun#^aH.#^ai hc S phm #2011#^a239tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Nam Khnh#KVn# thi#T rc nghim#Sch luyn thi#Nguyn Th Hi Yn#L Vn Qun#272386## 00843000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530030083001180070074002010040029002750080 00500304009001800309010000500327011001500332020000700347020002000354020000800374 02000140038200500150039603900050041102000070041602000150042300500100043800500220 0448005001600470013000700486#VV11.02181#VV11.02180#59000#Vi?t#L527T#530.076#^21 4#Luyn thi cp tc cc dng bi tp t cc thi quc gia vt l#Cc chnh thc v luyn tp. p n v thang im ca B Gio dc v o to#Phm c C ng (ch.b.), L Tn Ri, Bi Trn c Anh Thi, Thn Thanh Sang#Ti bn, sa ch a v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a327tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung h c#Bi tp#Sch c thm#Phm c Cng#KVn# thi#Sch luyn thi#L Tn Ri#Bi Trn c Anh Thi#Thn Thanh Sang#272387## 00703000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020065000540030083001190070017002020040027002190080 00500246009001800251010000500269011001500274020000700289020002000296020000800316 020001400324005001700338039000500355020000700360020001500367013000700382#VV11.02 182#VV11.02183#46000#Vi?t#L527T#330.9597#^214#Luyn thi cp tc cc dng bi t p t cc thi quc gia a l#Cc chnh thc v luyn tp. p n v tha ng im ca B Gio dc v o to#Hunh Thanh Long#Ti bn, sa cha, b sung#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a253tr.^b24cm#a l#Ph thng trung hc#Bi tp#Sc h c thm#Hunh Thanh Long#KVn# thi#Sch luyn thi#272388## 00890000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460050018000510020030000690030030000990070039001290080 00500168009001800173010000500191011001400196021022100210005001200431039000500443 02000070044802000110045501500530046602000070051902000220052601300070054802000090 0555#VV11.02184#VV11.02185#6000#Vi?t#301L#372.89#^214#Nguyn Phng Mai#a l a phng tnh Sn La#Ti liu dy - hc tiu hc#Nguyn Phng Mai (ch.b.), o Th Mai#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a20tr.^b24cm#Gm hng dn i tng s dng, mc tiu chung, cu trc bi hc, cch t chc cc hot ng dy hc mn a l a phng tiu hc; cc v tr a l, c im t nhin, c im v dn tc v kinh t ca tnh Sn La#o Th Mai#KVn#a l#a phng#u ba g hi: B Gio dc v o to. D n Vit - B#Sn La#Phng php ging dy#272389# Tiu hc## 00829000000000325000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460050013000510020031000640030030000950070025001250080 00500150009001800155010000500173011001400178021017800192005001100370039000500381 02000080038602000110039401500530040502000070045802000220046501300070048702000090 0494#VV11.02186#VV11.02187#6000#Vi?t#L302S#372.89#^214#ng Th Hnh#Lch s a phng tnh Sn La#Ti liu dy - hc tiu hc#ng Th Hnh, V Th Th#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a22tr.^b24cm#Hng dn i tng s dng, mc tiu chung , cu trc bi hc, cch t chc cc hot ng dy hc mn lch s a phng tiu hc, cc di tch lch s, vn ho ca tnh Sn La#V Th Th#KVn#Lch s# a phng#u ba ghi: B Gio dc v o to. D n Vit - B#Sn La#Phng ph p ging dy#272390#Tiu hc## 00851000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050021000520020031000730030030001040070045001340080 00500179009001800184010000500202011001400207021016700221005001500388039000500403 02000080040802000110041601500530042702000070048001300070048702000220049402000090 0516#VV11.02188#VV11.02189#13000#Vi?t#120N#372.87#^214#Trn Th Thanh Lng#m nhc a phng tnh Sn La#Ti liu dy - hc tiu hc#Trn Th Thanh Lng (ch.b.), Nguyn Th Qu#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a56tr.^b24cm#Hng dn i tng s dng, mc tiu chung, cu trc bi hc, cch t chc cc hot ng dy hc mn m nhc tiu hc, pht huy truyn thng m nhc ca a phng#Nguyn Th Qu#KVn#m nhc#a phng#u ba ghi: B Gio dc v o to. D n Vit - B#Sn La#272391#Phng php ging dy#Tiu hc## 00810000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050019000520020031000710030030001020070042001320080 00500174009001800179010000500197011001400202021013200216005001400348039000500362 02000080036702000110037501500530038602000070043902000220044601300070046802000090 0475#VV11.02191#VV11.02190#17000#Vi?t#108#372.83#^214#L Th Hng Thnh#o c a phng tnh Sn La#Ti liu dy - hc tiu hc#L Th Hng Thnh (ch. b.), Lo Th Chanh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a87tr.^b24cm#Hng dn i tng s dng, mc tiu chung, cu trc bi hc, cch t chc cc hot ng dy hc m n o c a phng tiu hc#Lo Th Chanh#KVn#o c#a phng#u ba g hi: B Gio dc v o to. D n Vit - B#Sn La#Phng php ging dy#272392# Tiu hc## 00696000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530020038000580070016000960220004001120080005001160090 01800121010000500139011001400144021012900158020001300287020000900300020001000309 020000700319020000900326039000500335020001900340013000700359005001600366#VV11.02 192#VV11.02193#38000#Vi?t#V308N#796.81509597#^214#Vit Nam Vnh Xun Ni gia qu yn php#Nguyn Ngc Ni#T.4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a99tr.^b21cm#Gii thi u cc th n ca bi quyn 108 nhm tm hiu thm v h thng cng php, k thu t ca Vit Nam Vnh Xun Ni gia quyn#V c truyn#V thut#Bi quyn#Th v#V it Nam#KVn#Mn phi Vnh Xun#272393#Nguyn Ngc Ni## 00727000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530020038000580070016000960220004001120080005001160090 01800121010000500139011001500144021012900159020001300288020000900301020001000310 02000070032002000090032703900050033602000190034100400180036001300070037800500160 0385#VV11.02194#VV11.02195#45000#Vi?t#V308N#796.81509597#^214#Vit Nam Vnh Xu n Ni gia quyn php#Nguyn Ngc Ni#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a163tr.^b2 1cm#Gii thiu cc th n ca bi quyn 108 nhm tm hiu thm v h thng cng php, k thut ca Vit Nam Vnh Xun Ni gia quyn#V c truyn#V thut#Bi q uyn#Th v#Vit Nam#KVn#Mn phi Vnh Xun#Ti bn ln th 1#272394#Nguyn Ng c Ni## 00628000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510030077000940070017001710040018001880080 00500206009001800211010000500229011001500234020001100249020000500260020000600265 020001400271005001700285039000500302020001200307013000700319#VV11.02196#VV11.021 97#28000#Vi?t#250K#372.6#^214# kim tra hc k ting Vit - ton lp 1#Bin son theo cc k kim tra trong nm hc. Bao gm trc nghim v t lun#Hunh T n Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a175tr.^b24cm#Ting Vit #Ton#Lp 1#Sch c thm#Hunh Tn Phng#KVn# kim tra#272395## 00510000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020021000420030038000630070020001010040018001210080005001390090 01800144010000500162011001500167020001000182020000600192020001400198005002000212 039000500232013000700237#VV11.02198#20000#Vi?t#V460L#372.652#^214#V luyn tin g Anh 4#Dng km Let's learn English - Book 2#Hunh Th i Nguyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a103tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Sch c thm#Hu nh Th i Nguyn#KVn#272396## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520070027000890040018001160080005001340090 01800139010000500157011001500162020000500177020000600182020001400188005001400202 039000500216005001200221013000700233#VV11.02199#VV11.02200#25000#Vi?t#B454T#510 .76#^214#400 bi ton c bn v m rng lp 6#Dng c Kim, Duy ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a151tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#D ng c Kim#KVn# Duy ng#272397## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020024000540030032000780070014001100040018001240080 00500142009001800147010000500165011001500170020001000185020000600195020001400201 005001400215039000500229020001200234013000700246#VV11.02201#VV11.02202#20000#Vi ?t#250K#428.0076#^214# kim tra ting Anh 8#Bin son theo chng trnh mi#T n N Cm T#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a118tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#Tn N Cm T#KVn# kim tra#272398## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030076000750070012001510040018001630080 00500181009001800186010000500204011001500209020000800224020000600232020001400238 005001200252039000500264020000800269013000700277#VV11.02203#VV11.02204#32000#Vi ?t#B454T#546.076#^214#400 bi tp ho hc 9#Tuyn chn v nng cao cc dng bi tp ho hc lp 9 theo chng trnh mi#Ng Ngc An#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a199tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#Ng Ngc An#KVn#B i tp#272399## 00669000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020064000530070064001170040031001810080005002120090 01800217010000500235011001500240020000800255020000600263020000700269020001400276 005001200290005001300302005001400315005001400329039000500343013000700348#VV11.02 205#VV11.02206#34000#Vi?t#T550H#546.076#^214#T hc, t kim tra theo chun ki n thc, k nng mn ho hc 9#V Anh Tun (ch.b.), Phm Th Qu, Nguyn Thu H, Ngc Chu Vn#Ti bn ln th 1, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a204tr .^b24cm#Ho hc#Lp 9#n tp#Sch c thm#V Anh Tun#Phm Th Qu#Nguyn Thu H #Ngc Chu Vn#KVn#272400## 00623000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530070052001180040018001700080005001880090 01800193010000500211011001500216020000800231020000700239020000700246020001400253 005001200267005001400279005001600293039000500309013000700314#VV11.02207#VV11.022 08#34000#Vi?t#T550H#546.076#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k n ng mn ho hc 12#V Anh Tun (ch.b.), ng Th Oanh, Trn Trung Ninh#Ti bn l n th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a209tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#n tp#Sch c thm#V Anh Tun#ng Th Oanh#Trn Trung Ninh#KVn#272401## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020066000530070041001190040018001600080005001780090 01800183010000500201011001500206020000900221020000700230020000700237020001400244 005001400258005001800272039000500290013000700295#VV11.02209#VV11.02210#32000#Vi ?t#T550H#576.076#^214#T hc, t kim tra theo chun kin thc, k nng mn sinh hc 12#L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguyn Giao#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a195tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#n tp#Sch c thm#L nh Trung #Trnh Nguyn Giao#KVn#272402## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020065000550070012001200080005001320090018001370100 00500155011001500160020000700175020000700182020000800189020001400197005001200211 039000500223020000800228013000700236#VV11.02211#VV11.02212#24000#Vi?t#CH502K#33 0.9597#^214#Chun kin thc & bi tp rn luyn k nng v biu a l 12#Gi Vn Ph#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a126tr.^b24cm#a l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Gi Vn Ph#KVn#Biu #272403## 00643000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020065000550030093001200070017002130080005002300090 01800235010000500253011001500258020000700273020000700280020000800287020001400295 005001700309039000500326020001500331013000700346#VV11.02213#VV11.02214#40000#Vi ?t#PH121L#330.9597#^214#Phn loi v phng php gii cc dng bi tp k nng a l 12#n luyn thi tt nghip THPT v tuyn sinh i hc, cao ng. Bi dng hc sinh gii a l#Nguyn Hong Anh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a263tr.^b24c m#a l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hong Anh#KVn#Sch luyn thi#27240 4## 00816000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050015000540020044000690030044001130070015001570080 00500172009001800177010000500195011001500200021025900215020000900474020001100483 039000500494020001100499020000900510013000700519#VV11.02215#VV11.02216#46000#Vi ?t#GI-108T#372.21#^214#inh Hng Thi#Gio trnh pht trin ngn ng tui mm no n#Gio trnh o to C nhn Gio dc mm non#inh Hng Thi#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a244tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v ngn ng v s pht tri n ngn ng tr em tui mm non. Dy tr nhn bit tp ni trong thi gian ba nm u. Ni dung gio dc pht trin ngn ng tui mu gio. Mt s bin php chu n b kh nng tin c - vit tui mm non#Mu gio#Gio trnh#KVn#Pht trin#N gn ng#272405## 00730000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050017000540020066000710070017001370080005001540090 01800159010000500177011001500182021012400197020001800321020001100339039000500350 020000900355015004700364020002200411013000700433#VV11.02217#VV11.02218#27000#Vi ?t#GI-108T#372.21#^214#Nguyn Quc Ton#Gio trnh phng php t chc hot ng to hnh cho tr mm non#Nguyn Quc Ton#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a198tr.^ b24cm#Mt s vn chung v hot ng to hnh ca tr la tui mm non. Phng php t chc hot ng to hnh trng mm non#Gio dc mu gio#Gio trnh#K Vn#To hnh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Phng php ging d y#272406## 00764000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050010000540020031000640070025000950220004001200080 00500124009001800129010000500147011001500152015004700167021017000214020001300384 020000700397020000900404020001100413005001400424039000500438013000700443#VV11.02 219#VV11.02220#25000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Trnh Dn#Gio trnh gio dc hc tr em#Trnh Dn, inh Vn Vang#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a207tr.^b24cm# TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Nhng vn l lun chung ca gi o dc hc mm non, nhim v gio dc tr em la tui nh tr, nhng hnh thi t chc i sng v hot ng cho tr em la tui nh tr#Gio dc hc#Tr em#Mu gio#Gio trnh#inh Vn Vang#KVn#272407## 00822000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050010000540020031000640070025000950220004001200080 00500124009001800129010000500147011001500152015004700167021022800214020001300442 020000700455020000900462020001100471005001400482039000500496013000700501#VV11.02 221#VV11.02222#34000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Trnh Dn#Gio trnh gio dc hc tr em#Trnh Dn, inh Vn Vang#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a282tr.^b24cm# TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by cc nhim v gio dc t r em la tui mu gio, nhng hnh thc t chc i sng v hot ng ca tr e m la tui mu gio, gio dc gia nh vi s hnh thnh nhn cch tr em la tu i mm non, qun l trng mm non#Gio dc hc#Tr em#Mu gio#Gio trnh#inh Vn Vang#KVn#272408## 01022000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050017000540020029000710070037001000220004001372210 09100141008000500232009001800237010000500255011001500260015004700275021032600322 020001100648020000700659020001100666005001900677039000500696013000700701#VV11.02 223#VV11.02224#22000#Vi?t#GI-108T#155.42#^214#Nguyn nh Tuyt#Gio trnh tm l hc tr em#Nguyn nh Tuyt, Nguyn Th Nh Mai#T.1#L lun v tm l hc tr em v s pht trin tm l ca tr t bo thai n 36 thng tui#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Gii thiu nhng vn c bn v h thng tm l hc tr em t tr bo thai n 36 t hng tui: lch s hnh thnh v pht trin tm l hc, quy lut pht trin tm l ca tr em, s pht trin tm vn ng tr em, s pht trin trc khi sinh (bo thai), c im pht trin tm l trong 15 thng u v t 15 n 36 thng #Tm l hc#Tr em#Gio trnh#Nguyn Th Nh Mai#KVn#272409## 00845000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050017000540020029000710070017001000220004001172210 05400121008000500175009001800180010000500198011001500203015004700218021021600265 020001100481020000700492020001100499039000500510020000900515013000700524#VV11.02 225#VV11.02226#18000#Vi?t#GI-108T#155.42#^214#Nguyn nh Tuyt#Gio trnh tm l hc tr em#Nguyn nh Tuyt#T.2#S pht trin tm l ca tr mu gio t 3 n 6 tui#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Gii thiu nhng vn c bn, h thng tm l hc tr em la tui mu gio: cc dng hot ng, s hnh thnh mt x hi trong nhn cch, s pht trin tr tu, chun b sn sng tm l cho tr vo trng tiu hc#Tm l hc#Tr em#Gio trnh#KVn#Mu gio#272410## 00883000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050012000560020030000680070027000980080005001250090 01800130010000500148011001500153021038100168020001200549020001100561005001400572 039000500586020000700591013000700598#VV11.02227#VV11.02228#98000#Vi?t#GI-108T#6 12.0083#^214#T Thu Lan#Gio trnh sinh l hc tr em#T Thu Lan, Trn Th Loa n#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a519tr.^b24cm#Trnh by kin thc c bn chung v c th con ngi, cc quy lut ca sinh trng v pht trin. c im sinh l tr em qua ni dung, vai tr, cu to ca mu v bch huyt, h tun hon, h h hp, h tiu ho, h bi tit, trao i cht v nng lng, h sinh dc, sinh l ni tit, sinh l h vn ng, h thn kinh, cc c quan phn tch, sinh l ho t ng thn kinh cp cao#Sinh l hc#Gio trnh#Trn Th Loan#KVn#Tr em#27241 1## 00717000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050019000530020024000720030022000960070061001180080 00500179009001800184010000500202011001500207021013700222020001300359020001100372 005001500383005001700398039000500415013000700420#VV11.02229#VV11.02230#30000#Vi ?t#GI-108T#370.1#^214#Phan Th Hng Vinh#Gio trnh gio dc hc#Bin son theo module#Phan Th Hng Vinh (ch.b.), Dng Anh Tun, Nguyn Giang Nam#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a151tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v gio dc hc, l lun dy hc, l lun gio dc. Hng dn t hc mn gio dc hc bin son theo module#Gio dc hc#Gio trnh#Dng Anh Tun#Nguyn Giang Nam#KVn#272412## 00779000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020025000670070059000920080005001510090 01800156010000500174011001500179021023700194020001400431020001100445005001400456 005001900470039000500489013000700494#VV11.02231#VV11.02232#32000#Vi?t#GI-108T#3 20#^214#Nguyn Vn Long#Gio trnh chnh tr hc#Nguyn Vn Long (ch.b.), Phm V n Dng, Trn Th Thu Huyn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a155tr.^b24cm#Trnh by v cc hc thuyt chnh tr cn bn, quyn lc chnh tr, ng phi chnh tr, ng lc chnh tr, quyn lc chnh tr, chnh tr vi kinh t, con ngi chnh tr, vn ho chnh tr, cc th ch v xu hng chnh tr ng i#Chnh tr h c#Gio trnh#Phm Vn Dng#Trn Th Thu Huyn#KVn#272413## 00921000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820013000428080005000550050011000600020083000710030031001540070011001850080 00500196009001800201010000500219011001500224021025000239020001900489020001100508 039000500519015004700524020000900571020001000580020001000590013000700600#VV11.02 233#VV11.02234#31000#Vi?t#GI-108T#895.92209003#^214#Nguyn Lc#Gio trnh vn h c Vit Nam giai on na cui th k XVIII n na u th k XIX#Sch dng cho h o to t xa#Nguyn Lc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a275tr.^b24cm#Khi qu t vn hc Vit Nam giai on na cui th k XVIII n na u th k XIX. Gii thiu tc gi v tc phm tiu biu ca giai on vn hc ny nh Chinh ph ngm , Hong L nht thng ch, H Xun Hng, Nguyn Du, Nguyn Cng Tr, Cao B Qu t#Nghin cu vn hc#Gio trnh#KVn#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Vit Nam#Th k 18#Th k 19#272414## 01052000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050010000510020025000610070048000860080005001340090 01800139010000500157011001500162021042100177020000800598020001100606005001400617 005001400631039000500645015007500650004001800725013000700743#VV11.02235#VV11.022 36#58000#Vi?t#GI-108T#004#^214#H S m#Gio trnh tin hc c s#H S m (ch .b.), o Kin Quc, H c Phng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a376tr.^b24cm#Tr nh by nhng kin thc c bn thng tin v x l thng tin; x l thng tin bn g my tnh in t, h m, i s logic, gii thut, phn mm my tnh, ngn ng lp trnh v chng trnh dch; h iu hnh v s dng h iu hnh; mng my tnh, ng dng ca cng ngh thng tin, ti phm tin hc v o c ngh nghip ; son tho vn bn trn Ms Word, hc, bng tnh Excel, Internet, trnh din vi Power Point...#Tin hc#Gio trnh#o Kin Quc#H c Phng#KVn#u ba t n sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Ti bn ln th 3#272415## 00699000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050013000540020062000670070013001290080005001420090 01800147010000500165011001500170021015500185020000500340020001100345039000500356 020002200361004003100383013000700414#VV11.02238#VV11.02237#30000#Vi?t#GI-108T#5 10.71#^214#Bi Vn Ngh#Gio trnh phng php dy hc nhng ni dung c th mn ton#Bi Vn Ngh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a199tr.^b24cm#Gii thiu phng php dy mt s ni dung mn ton nh: h thng s, chng minh bt ng thc, ph ng trnh, bt phng trnh, h phng trnh, hm s...#Ton#Gio trnh#KVn#Ph ng php ging dy#Ti bn ln th 1, c sa cha#272416## 00853000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050017000530020049000700070056001190080005001750090 01800180010000500198011001500203021024100218020000900459005001500468005001400483 039000500497020002000502004001300522020000900535013000700544#VV11.02239#VV11.022 40#25000#Vi?t#PH561P#372.01#^214#Nguyn nh Tuyt#Phng php nghin cu khoa h c gio dc mm non#Nguyn nh Tuyt (ch.b.), L Th Kim Anh, inh Vn Vang#^aH. #^ai hc S phm#2011#^a139tr.^b24cm#Nhng vn chung trong nghin cu khoa hc gio dc mm non. Nhng phng php c th nghin cu khoa hc gio dc mm non. S dng ton hc trong nghin cu khoa hc gio dc mm non. Cc bc tin hnh mt cng trnh nghin cu khoa hc#Gio dc#L Th Kim Anh#inh Vn Vang#KV n#Nghin cu khoa hc#In ln th 4#Mu gio#272417## 00770000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020093000530070058001460080005002040090018002090100 00500227011001500232020000800247020002000255020000800275020001200283020001400295 02000150030900500150032403900050033900500110034400500140035500400410036900500150 0410013000700425#VV11.02241#VV11.02242#45000#Vi?t#M558P#546.076#^214#10 phng php trng tm v h thng luyn k nng gii nhanh bi tp trc nghim ho h c#Ninh Quc Tnh, L Th Hoa, Nguyn Th H, Hong Hu Mnh#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a283tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Sch luyn thi#Ninh Quc Tnh#KVn#L Th Hoa#Nguyn Th H#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#Hong Hu Mnh#272418## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020064000540030010001180070015001280080005001430090 01800148010000500166011001500171020001500186020002000201020001000221020001400231 020001500245005001500260039000500275013000700280#VV11.02243#VV11.02244#53000#Vi ?t#PH561P#515.076#^214#Phng php n luyn thi i hc, cao ng mn ton theo ch #Tch phn#Hong Vn Minh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a351tr.^b24cm#Ton gii tch#Ph thng trung hc#Tch phn#Sch c thm#Sch luyn thi#Hong Vn M inh#KVn#272419## 00640000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020081000530030057001340070017001910080005002080090 01800213010000500231011001500236020000700251020000700258020000800265020000700273 020001400280020001500294005001700309039000500326013000700331#VV11.02246#VV11.022 45#51000#Vi?t#H561D#530.076#^214#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia ca B Gio dc & o to#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v thi i h c, cao ng#Nguyn Quang Hu#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a277tr.^b24cm#Vt l#L p 12#Bi tp# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Quang Hu#KVn#272420## 00775000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020081000520030057001330070045001900080005002350090 01800240010000500258011001500263020000500278020000700283020000800290020000700298 02000140030502000150031900500140033403900050034802000070035300500160036000500130 0376013000700389004002900396#VV11.02247#VV11.02248#55000#Vi?t#H561D#510.76#^214 #Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia ca B Gio dc & o t o#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v thi i hc, cao ng#Trn Vn Ton, Hong Cng Vng, V Hu Phc#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a302tr.^b24cm#Ton#Lp 12#B i tp# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Trn Vn Ton#KVn#n tp#Hong Cng Vng#V Hu Phc#272421#Ti bn, sa cha v b sung## 00786000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050010000500020037000600070010000970080005001070090 01800112010000500130011001500135021025200150020000900402020001100411005001400422 039000500436020001100441020000800452013000700460020001700467#VV11.02250#VV11.022 49#36000#Vi?t#KH401H#371#^214#Trn Kim#Khoa hc t chc v t chc gio dc#Tr n Kim#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a189tr.^b24cm#Gii thiu mt s vn c b n ca khoa hc t chc. Trnh by t chc gio dc nh trng, t chc c s tr ong h thng gio dc quc dn; hot ng dy v hc, bi cnh v bn cht ca n h trng hiu qu, nh gi tiu chun nh trng hiu qu...#Gio dc#Gio tr nh#Trn Th Loan#KVn#Nh trng#T chc#272422#Khoa hc t chc## 00859000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020010000660070041000760080005001170090 01800122010000500140011001500145021025500160020000800415020001100423005001700434 039000500451020001000456015006600466004001800532013000700550#VV11.02251#VV11.022 52#57000#Vi?t#L123T#005.1#^214#Nguyn Xun My#Lp trnh#Nguyn Xun My (ch.b.), Nguyn c Ngha#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a359tr.^b24cm#Mt s khi nim c bn v bi ton, thut ton, chng trnh, ngn ng lp trnh. Trnh by s l c v ngn ng lp trnh Turbo - Pascal 7.0, cc kiu d liu n gin, mt s l nh iu khin, cc kiu d liu phc tp, chng trnh con, d liu ng...#Tin hc#Gio trnh#Nguyn c Ngha#KVn#Lp trnh#u ba ghi: B Gio dc v o t o. D n o to gio vin THCS#Ti bn ln th 1#272423## 00943000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050014000460020139000600030033001990070014002320080005002460090 01900251010000500270011001500275020000900290039000500299021029500304020000800599 020001200607020001000619020001700629013000700646#VV11.02253#VV11.02254#Vi?t#GI-1 03P#364.1#^214#Phan Xun Tuy#Li dng hp ng kinh t vi phm php lut hnh s v mt s lin h vi hot ng u tranh phng, chng ca lc lng cng an nh n nhn#Sch chuyn kho lu hnh ni b#Phan Xun Tuy#^aH.#^aCng an nhn dn#2 011#^a176tr.^b21cm#Vit Nam#KVn#Trnh by l lun v thc tin v vn li d ng hp ng kinh t vi phm php lut hnh s, cc kt qu ca hot ng u tra nh phng chng ca lc lng cng an nhn dn cng mt s kin ngh, gii php n hm gp phn nng cao hiu qu cng tc u tranh phng chng vi th on phm ti ny#Cng an#Phng chng#Phm php#Hp ng kinh t#272424## 01060000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200130 00358080005000480020083000530030017001360070048001530080005002010090019002060100 00500225011001500230020000700245020001700252039000500269015002100274021028800295 02000100058302000090059302000090060202000090061100500120062000500150063200500160 0647005001300663005001500676013000700691#VV11.02256#VV11.02255#Vi?t#GI-103P#363. 20959731#^214#Gii php nng cao hiu qu thc hin cc mt cng tc c bn ca cnh st khu vc#Sch chuyn kho#Trn Hi u, Quch Ngc Ln, Hong Ngc Bnh.. .#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a223tr.^b21cm#H Ni#Sch chuyn kho#KVn#Lu h nh ni b CAND#Trnh by nhn thc v thc hin cc mt cng tc c bn ca cn h st khu vc; tnh hnh thc hin cc mt cng tc c bn ca cnh st khu vc trn a bn thnh ph H Ni; gii php nng cao hiu qu thc hin cc mt cn g tc c bn ca cnh st khu vc trn a bn thnh ph H Ni#Gii php#Hiu q u#Cng tc#Cnh st#Trn Hi u#Quch Ngc Ln#Hong Ngc Bnh#Trn Th Hoa#D ng Vn Hiu#272425## 00792000000000289000450002600110000002600110001101501010002204100050012318100080 01280820012001368080005001480050008001530020042001610070027002030080005002300090 01900235010000500254011001500259020000900274039000500283021016800288020000800456 020000800464020001100472005001200483013000700495#VV11.02258#VV11.02257#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Xy dng lc lng CAND. Vin Lch s cng an. - Lu hnh ni b CAND#Vi?t#GI-103P#363.2095974#^214#V Ninh#Lch s cng an Lin khu IV (1 945 - 1958)#B.s.: V Ninh, Tng Vn S#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a191tr.^b21 cm#Vit Nam#KVn#Phn nh qu trnh ra i, chin u, xy dng, trng thnh ph c v nhim v cch mng ca ng t khi cng an Trung b v cng an Lin khu IV ra i n khi gii th#Lch s#Cng an#Lin khu 4#Tng Vn S#272426## 01205000000000325000450002600110000002600110001101500770002204100050009918100080 01040820011001128080005001230020048001280030008001760070059001840080005002430090 01900248010000500267011001500272020000900287039000500296021048600301020000800787 02000080079500500120080300500150081500500130083000500110084300500180085401300070 0872#VV11.02259#VV11.02260#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Xy dng lc lng CAN D. Vin Lch s cng an#Vi?t#GI-103P#363.209597#^214#Lch s cng an nhn dn Vi t Nam (1975 - 1996)#S tho#B.s.: Tng Vn S (ch.b.), Phm Thanh Hi, H Thanh Hi...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a479tr.^b21cm#Vit Nam#KVn#Gii thiu lc h s cng an nhn dn Vit Nam t 1975 n 1996 qua cc giai on: n nh an ni nh, trt t sau ngy min Nam hon ton gii phng, bo v bin gii Ty Nam v bin gii pha Bc; xy dng lc lng cng an nhn dn trong sch, vng mnh, b o v an ninh trong giai on mi ca cch mng; i mi t chc v hot ng gi gn an ninh chnh tr, an ton x hi; chng "din bin ho bnh" ca cc th lc th ch, bo v cng cuc "cng nghip ho, hin i ho" t nc#Lch s# Cng an#Tng Vn S#Phm Thanh Hi#H Thanh Hi#L Vn Vn#Lu Th Bch Ngc#272 427## 00460000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050014000490020023000630030012000860070014000980080005001120090 01900117010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182039000500194 013000700199#VV11.02261#VV11.02262#Vi?t#CH305#895.92234#^214#Trn Cng Tn#Chi n u xa t quc#Tiu thuyt#Trn Cng Tn#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a271t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#272428## 00458000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050018000480020014000660030012000800070018000920080005001100090 01900115010000500134011001500139020001700154020000900171020001200180039000500192 013000700197#VV11.02263#VV11.02264#Vi?t#M124D#895.92234#^214#Phm Thanh Khng#M t danh AZET#Tiu thuyt#Phm Thanh Khng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a351tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#272429## 00428000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050010000480020024000580070010000820080005000920090019000970100 00500116011001500121020001700136039000500153013000700158020000900165020001200174 #VV11.02265#VV11.02266#Vi?t#TR527N#895.9223#^214#Vng Tm#Truyn ngn v tnh y u#Vng Tm#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a316tr.^b21cm#Vn hc hin i#Oanh#2 72430#Vit Nam#Truyn ngn## 01038000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430020044000480030057000920070056001490080005002050090019002100100 00500229011001500234015008100249021020900330020001000539020000800549020001100557 03900050056801300070057302000110058000500170059100500150060800500110062300500160 0634005001200650020000600662020000800668#VV11.02269#VV11.02270#Vi?t#GI-108T#345. 597#^214#Gio trnh k nng gii quyt v n hnh s#Dng chung cho o to thm phn, kim st vin, lut s#Nguyn Vn Huyn (ch.b.), Hong Ngc Cn, L Lan C hi...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a591tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin T php. - Gio trnh c hon thnh vi s ti tr ca JICA#Trnh by k nng gii quyt v n hnh s trong tng giai on t tng. K nng gii quyt v n hnh s the o th tc rt gn, v n hnh s v ngi cha thnh nin v cc v n hnh s c yu t nc ngoi#Php lut#K nng#Gii quyt#Oanh#272431#Gio trnh#Nguyn V n Huyn#Hong Ngc Cn#L Lan Chi#Nguyn Vn ip#Trn Vn #V n#Hnh s## 01016000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430020045000480030057000930070050001500080005002000090019002050100 00500224011001500229015008100244021017100325020001000496020000800506020001100514 03900050052501300070053000500130053700500100055000500140056000500160057400500190 0590020000900609020001100618020000700629020000600636#VV11.02268#VV11.02267#Vi?t# GI-108T#347.597#^214#Gio trnh k nng gii quyt v vic dn s#Dng chung cho o to thm phn, kim st vin, lut s#Phan Hu Th, L Thu H (ch.b.), Phan Ch Hiu...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a767tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin T p hp. - Gio trnh c hon thnh vi s ti tr ca JICA#Gii thiu k nng ngh ip v ca thm phn, kim sot vin, lut s trong qu trnh gii quyt v vic v dn s, v vic v kinh doanh, thng mi v v vic v lao ng#Php lut#K nng#Gio trnh#Oanh#272432#Phan Hu Th#L Thu H#Phan Ch Hiu#V Th Thu Hi n#Phm Th Thu Hng#Vit Nam#Gii quyt#Dn s#V n## 00680000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030046000900070055001360080005001910090 02600196010000500222011001500227005001500242020000500257020001400262039000500276 00500110028100500100029202000070030202000070030902000150031600500160033101300070 0347#VV11.02271#VV11.02272#45000#Vi?t#T527C#510.76#^214#Tuyn chn thi vo l p 10 mn ton#Cc trng trn ton quc. Mt s minh ho#Trn Xun Tip, Ph m Hong, Phm Ton, Phan Hong Ngn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a280tr. ^b24cm#Trn Xun Tip#Ton#Sch c thm#oanh#Phm Hong#Phm Ton#Lp 10# thi #Sch luyn thi#Phan Hong Ngn#272433## 00549000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530070012001050080005001170090026001220100 00500148011001500153005001200168004001800180020000800198020000700206020000800213 020001400221039000500235020001200240013000700252#VV11.02273#VV11.02274#28000#Vi ?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii nhanh bi tp trc nghim ho hc 10#Cao C Gic#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a168tr.^b24cm#Cao C Gic#Ti bn ln th 1#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#oanh#Trc nghim#272434## 00557000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020047000540030043001010070017001440080005001610090 02600166010000500192011001500197005001700212020000900229020000700238020000800245 020001400253039000500267013000700272#VV11.02276#VV11.02275#33000#Vi?t#PH561P#57 6.076#^214#Phng php gii cc dng ton kh sinh hc 12#H thng ho chun ki n thc v k nng...#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a212t r.^b24cm#Hunh Quc Thnh#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#oanh#272435## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020035000500030040000850070035001250080005001600090 02600165010000500191011001500196005001600211004001800227020000800245020000700253 020001400260039000500274020001200279005001000291013000700301#VV11.02277#VV11.022 78#24000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi lm vn tiu biu lp 12#Theo chng tr nh v sch gio khoa mi#Nguyn Xun Lc (ch.b.), ng Hin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a135tr.^b24cm#Nguyn Xun Lc#Ti bn ln th 2#Bi vn#Lp 12 #Sch c thm#oanh#Tp lm vn#ng Hin#272436## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020050000500070020001000080005001200090026001250100 00500151011001500156005001500171004001800186020000800204020001400212039000500226 020001200231020000600243013000700249#VV11.02279#VV11.02280#20000#Vi?t#PH121T#80 7#^214#Phn tch 42 bi vn trong chng trnh ng vn 9#Bi Thc Phc b.s.#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a127tr.^b24cm#Bi Thc Phc#Ti bn ln th 1 #Bi vn#Sch c thm#oanh#Tp lm vn#Lp 9#272437## 00578000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530030060000760070039001360080005001750090 02600180010000500206011001500211005001500226020001400241039000500255020001000260 020000700270005001600277013000700293#VV11.02282#VV11.02281#58000#Vi?t#M558T#515 .076#^214#18 ch gii tch 12#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao...#Ch.b.: Nguyn Tt Thu, Nguyn Vn Dng#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a375tr.^b24cm#Nguyn Tt Thu#Sch c thm#oanh#Gii tch#Lp 12#Nguyn Vn Dng#272438## 00577000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020022000540030060000760070039001360080005001750090 02600180010000500206011001500211005001600226020001400242039000500256020000900261 020000700270005001500277013000700292#VV11.02283#VV11.02284#59000#Vi?t#M558T#516 .0076#^214#18 ch hnh hc 12#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao...#Ch.b.: Nguyn Vn Dng, Nguyn Tt Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a379tr.^b24cm#Nguyn Vn Dng#Sch c thm#oanh#Hnh hc#Lp 12#Nguyn Tt Thu#272439## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020047000540030039001010070013001400080005001530090 02600158010000500184011001500189005001300204020000500217020001400222039000500236 020002000241020000800261013000700269020001400276#VV11.02286#VV11.02285#49500#Vi ?t#C101B#512.0076#^214#Cc bi ton tng hp bt ng thc & ng dng#Dnh cho h c sinh lp 11, 12 n thi...#L Honh Ph#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 319tr.^b24cm#L Honh Ph#Ton#Sch c thm#oanh#Ph thng trung hc#Bi tp#27 2440#Bt ng thc## 00633000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020059000550030043001140070041001570080005001980090 02600203010000500229011001500234005001300249020001400262039000500276005001200281 005001400293020000900307020002000316013000700336#VV11.02287#VV11.02288#26000#Vi ?t#PH121L#516.0076#^214#Phn loi & phng php gii ton hnh hc trong mt ph ng#Bi dng v nng cao k nng gii ton...#L Th Hng, Nguyn Kim, H Xun Thng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a167tr.^b24cm#L Th Hng#Sch c thm#oanh#Nguyn Kim#H Xun Thng#Hnh hc#Ph thng trung hc#272441## 00559000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020043000520030073000950070011001680080005001790090 02600184010000500210011001500215005001100230020001400241039000500255020001900260 020000700279013000700286#VV11.02289#VV11.02290#33000#Vi?t#NH556B#516.3#^214#Nh ng bi ton chn lc hnh hc gii tch#Dnh cho hc sinh lp 11, 12 chng trn h c bn phn ban v nng cao...#H S Vinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010# ^a212tr.^b24cm#H S Vinh#Sch c thm#oanh#Hnh hc gii tch#Lp 12#272442## 00634000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020079000530030061001320070018001930080005002110090 02600216010000500242011001500247005001800262020000800280020000700288020000800295 020001400303039000500317020001500322013000700337#VV11.02291#VV11.02292#47000#Vi ?t#T455H#546.076#^214#Tng hp phng php gii nhanh cc dng bi tp luyn thi i hc mn ho hc#Dnh cho hc sinh lp 12, chng trnh c bn v nng cao.. .#Hong Nguyn Ngn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a304tr.^b24cm#Hong Ngu yn Ngn#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#oanh#Sch luyn thi#272443## 00655000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020061000540030059001150070011001740220004001850080 00500189009002600194010000500220011001500225020000900240020002000249020000800269 020001200277020001500289020001400304039000500318013000700323005001100330#VV11.02 293#VV11.02294#34000#Vi?t#PH561P#576.076#^214#Phng php & k nng gii 1206 b i tp trc nghim sinh hc#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao...#Hunh Nht#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a218tr.^b24cm#Sinh h c#Ph thng trung hc#Bi tp#Trc nghim#Sch luyn thi#Sch c thm#oanh#2724 44#Hunh Nht## 00692000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020094000520030024001460070017001700080005001870090 02600192010000500218011001500223005001700238004003800255020000900293020000700302 020000800309020001400317039000500331020002000336020001500356013000700371#VV11.02 295#VV11.02296#48000#Vi?t#H561D#570.76#^214#Hng dn gii chi tit bi tp tro ng cu trc thi mn sinh hc ca B Gio dc v o to#Phng php trc nghi m#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a282tr.^b24cm#Hunh Qu c Thnh#Ti bn ln th 1 c sa cha b sung#Sinh hc# thi#Bi tp#Sch c t hm#oanh#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#272445## 00584000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530030048000820070019001300080005001490090 02600154010000500180011001500185005001900200020000700219020000700226020002000233 020001500253020001400268039000500282013000700287#VV11.02297#VV11.02298#55000#Vi ?t#L527T#530.076#^214#Luyn thi cp tc mn vt l#Theo cu trc thi ca b G io dc v o to#Nguyn Thnh Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a335t r.^b24cm#Nguyn Thnh Tng#Vt l# thi#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sc h c thm#oanh#272446## 00615000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020062000520070048001140080005001620090026001670100 00500193011001500198005001700213020000500230020001400235039000500249005001500254 005001400269020002000283020001500303013000700318#VV11.02299#VV11.02300#47000#Vi ?t#K305T#510.76#^214#Kin thc kinh nghim lm bi qua cc k thi i hc mn to n#Nguyn Ph Khnh, V Quc B Cn, Trn Quc Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2011#^a272tr.^b24cm#Nguyn Ph Khnh#Ton#Sch c thm#oanh#V Quc B Cn#Tr n Quc Anh#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#272447## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020028000540030023000820070008001050080005001130090 02600118010000500144011001500149005000800164004001800172020001000190020002000200 020001900220020001400239039000500253020001500258013000700273#VV11.02301#VV11.023 02#66000#Vi?t#B454M#428.0076#^214#45 trc nghim ting Anh#n thi t ti, i hc#Vnh B#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a304tr.^b24cm#Vnh B#Ti bn ln th 1#Ting Anh#Ph thng trung hc# thi trc nghim#Sch c thm#oanh#S ch luyn thi#272448## 00897000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020031000450030042000760070061001180080005001790090011001840100 00500195011001500200021025200215020001100467020000900478020000900487005001500496 005001600511005001700527005001600544005001100560039000500571013000700576#VV11.02 305#86000#Vi?t#107G#333.709597#^214#nh gi mi trng chin lc#Phng php lun v th nghim Vit Nam#Phm Ngc ng (ch.b.), Nguyn Vit Anh, Nguyn K hc Kinh...#^aH.#^aXy dng#2010#^a335tr.^b24cm#Khi nim v nh gi mi trng chin lc; tng quan v tnh hnh p dng, nh gi mi trng chin lc trn th gii v trong nc; khung php l v nh hng nh gi mi trng chin l c Vit Nam; quy trnh nh gi mi trng chin lc...#Mi trng#nh gi# Vit Nam#Phm Ngc ng#Nguyn Vit Anh#Nguyn Khc Kinh#Trn ng Phong#Trn V n #Oanh#272450## 00599000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020031000390070033000700040008001030080005001110090011001160100 00500127011001500132021015100147020001000298020000900308039000500317013000700322 005001600329#VV11.02306#35000#Vi?t#PH561P#720#^214#Phng php sng tc kin tr c#ng Thi Hong s.t., gii thiu#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a135tr.^b24cm# Trnh by vai tr ca kin trc, cc phng din ca hnh thc, phn tch kin t rc; th v nng thn trong lch s, nghin cu phn tch kin trc#Kin trc #Sng tc#Oanh#272451#ng Thi Hong## 00847000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500050017000550020043000720070063001150080005001780090 01100183010000500194011001500199021022700214020000500441020000900446005001800455 005001800473039000500491013000700496020001000503020001100513020000900524#VV11.02 307#VV11.02308#100000#Vi?t#CH300D#627.028#^214#Lng Phng Hu#Ch dn k thu t cng trnh chnh tr sng#Lng Phng Hu (ch.b.), Nguyn Thanh Hon, Nguyn Th Hi L#^aH.#^aXy dng#2011#^a342tr.^b24cm#Phng php quy hoch chnh tr s ng; Cng trnh gia c b sng knh v cng trnh tc ng vo dng chy - m h n; K thut chnh tr sng phn lch v cng trnh ct sng, chnh tr on sn g gy tr ngi giao thng thu...#Sng#K thut#Nguyn Thanh Hon#Nguyn Th Hi L#Oanh#272452#Chnh tr#Cng trnh#Thu li## 00769000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050014000630020066000770070014001430080 00500157009001100162010000500173011001500178021023500193020000900428020000800437 020001100445039000500456013000700461020001100468#VV11.02309#VV11.02311#VV11.0231 0#47000#Vi?t#PH561P#338.4#^214#Bi Mnh Hng#Phng php o bc khi lng v t nh d ton cng trnh xy dng#Bi Mnh Hng#^aH.#^aXy dng#2011#^a154tr.^b24c m#nh ngha, vai tr, yu cu, nguyn tc, trnh t, nhng quy nh c th v p hng php o bc khi lng cng trnh xy dng. Khi nim, vai tr, ni dung, phng php chung v phng php c th xc nh d ton xy dng cng trnh#Xy dng#D ton#Khi lng#Oanh#272453#Cng trnh## 00968000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020049000380070107000870220004001940040008001980080005002060090 01100211010000500222011001500227021021100242020000900453020000900462020000900471 02000130048000500130049300500140050600500140052000500140053400600160054800500140 0564039000500578013000700583019001600590#VV11.02312#86000#Vi?t#H428#690#^214#H i p thit k & thi cng kt cu nh cao tng#Triu Ty An, L Quc Thng, L Quc Cng, i Chn Quc ; Nguyn ng Sn bin dch ; V Trng Ho h..#T.1#T i bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a369tr.^b21cm#Gii thiu 176 cu hi v tr li li n quan n thit k kt cu nh cao tng nh cc khi nim chung v thit k kt cu cng trnh cao tng, cch chn kt cu v b tr kt cu, ti trng v tc ng ng t#Xy dng#Thit k#Thi cng#Nh cao tng#Triu Ty An#L Quc Thng #L Quc Cng#i Chn Quc#Nguyn ng Sn#V Trng Ho#oanh#272454#Dch Trun g Quc## 01059000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050016000560020092000720030017001640290233001810070 04000414008000500454009001100459010000500470011001500475021016500490020001000655 02000060066502000080067102000090067900500160068803900050070401300070070902000170 0716#VV11.02313#VV11.02314#60000#Vi?t#PH109L#346.59704#^214#Don Hng Nhung#Ph p lut v nh cho ngi Vit Nam nh c nc ngoi v ngi nc ngoi ti Vit Nam#Sch chuyn kho#Protection par la lgislation vietnamienne des Vietnam iens rsidant l'tranger achetant des logements au Vietnam = New legal corrid or for overseas Vietnamese, foreign organizations and indiviuals in respect of l and use in Vietnam#Don Hng Nhung(ch.b.), Ng Thanh Hng#^aH.#^aXy dng#2011# ^a274tr.^b21cm#Nhng quy nh chung ca php lut v thc trng v qu trnh ho n thin php lut v nh cho ngi Vit Nam nh c nc ngoi v ngi nc ngoi ti Vit Nam#Php lut#Nh #nh c#Vit Nam#Ng Thanh Hng#Oanh#272455 #Sch chuyn kho## 00625000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050013000410020024000540070019000780040008000970080005001050090 01100110010000500121011001500126015004300141021011800184020000900302020000900311 039000500320013000700325020001500332#VV11.02315#51000#Vi?t#TH300C#624.1#^214#Ng uyn B K#Thi cng cc khoan nhi#Nguyn B K ch.b.#Ti bn#^aH.#^aXy dng#20 10#^a257tr.^b21cm#TTS ghi: Vin khoa hc Cng ngh xy dng#Hng dn thi cng cc khoan nhi, qun l v kim tra cht lng thi cng. Chn la thit b thi c ng cc khoan nhi#Xy dng#Thi cng#Oanh#272456#Cc khoan nhi## 00812000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020064000410070061001050040008001660080005001740090011001790100 00500190011001500195021013300210020000900343020000900352020002000361039000500381 01300070038602000150039300500170040800500150042500500160044000500150045600500150 0471#VV11.02316#30000#Vi?t#CH300D#624.1#^214#Ch dn k thut thi cng v kim tra cht lng cc khoan nhi#Nguyn Vn Qung (ch.b.), Phm Khc Hin, Nguyn c Ton...#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a119tr.^b21cm#Khi nim cc loi cc kh oan nhi v k thut thi cng. Kim tra cht lng, cc dng h hng v phng p hp sa cha cc khoan nhi#Xy dng#Thi cng#Kim tra cht lng#Oanh#272457#C c khoan nhi#Nguyn Vn Qung#Phm Khc Hin#Nguyn c Ton#Trnh Ho Linh#Nguy n Hu u## 00772000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020070000420080005001120090010001170100005001270110015001320150 05600147021023600203020001000439020001300449020001200462039000500474013000700479 020001100486020000900497#VV11.02318#VV11.02317#Vi?t#C120N#345#^214#Cm nang php lut quc t v quc gia v phng, chng bun bn ngi#^aH.#^aT php#2010#^a3 67tr.^b24cm#TTS ghi: B T php. V Php lut hnh s - Hnh chnh#Tng quan v tnh hnh bun bn ngi trn th gii v Vit Nam. Khi qut cc quy nh p hp lut quc t v phng chng bun bn ngi. Gii thiu tm tt cc quy nh php lut hin hnh ca Vit Nam v phng chng bun bn ngi#Php lut#Lut q uc t#Phng chng#Oanh#272458#Bun ngi#Cm nang## 01071000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020015000460070060000610220004001212210068001250080005001930090 01000198010000500208011001500213015002700228021030900255020000800564020002200572 00500140059400500150060800500180062300500160064100500170065703900050067401300070 0679020000800686020000800694020000700702#VV11.02320#VV11.02319#Vi?t#S450T#340.07 1#^214#S tay o to#Phan Ch Hiu (ch.b.), Nguyn Hu c, Th Ngc Tuyt.. .#T.2#Hng dn ging dy v hc tp cc mn hc ca khoa o to lut s#^aH.#^ aT php#2011#^a303tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin T php#Gii thiu chung v mn hc lut s v ngh lut s; Trnh by ni dung mt s k nng trong chng trn h o to ngh lut s nh: k nng tham gia gii quyt cc v n hnh s, k n ng trong cc v vic dn s, k nng gii quyt cc v vic hnh chnh v k nn g t vn php lut v i din ngoi t tng#Lut s#Phng php ging dy#Phan Ch Hiu#Nguyn Hu c# Th Ngc Tuyt#Nguyn Vn ip#Ng Th Ngc Vn#oanh# 272459#o to#Hc tp#S tay## 00679000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020091000420080005001330090010001380100005001480110015001530150 05600168021014300224020001000367020001300377020001200390039000500402013000700407 020001100414#VV11.02321#VV11.02322#Vi?t#T310H#345#^214#Tm hiu cc chun mc qu c t v php lut ca mt s nc v phng, chng bun bn ngi#^aH.#^aT php #2010#^a370tr.^b24cm#TTS ghi: B T php. V Php lut hnh s - Hnh chnh#Cun g cp nhng thng tin c bn, cn thit lin quan n php lut quc t v kinh nghim lp php ca cc nc v phng, chng bun bn ngi#Php lut#Lut quc t#Phng chng#Oanh#272460#Bun ngi## 00782000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050018000440020043000620070061001050040008001660080005001740090 01100179010000500190011001500195021015400210020000400364020001000368005001600378 005001700394039000500411013000700416020001700423020001500440020001300455#VL11.00 362#42000#Vi?t#T312T#624.20285#^214#Nguyn Vit Trung#Tnh ton cu c hng tr n phn mm Midas#Nguyn Vit Trung (ch.b.), Nguyn Hu Hng, Nguyn c Vng#T i bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a132tr.^b27cm#Gii thiu chung v Midas - phn mm phc v tnh ton kt cu xy dng cu. Hng dn s dng phn mm v tnh ton cu c hng bng chng trnh Midas#Cu#Tnh ton#Nguyn Hu Hng#Nguyn c V ng#Oanh#272461#Tin hc ng dng#Phn mm Midas#Cu c hng## 00747000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050016000380020051000540070049001050040008001540080005001620090 01100167010000500178011001500183021018700198020001100385020000900396020000900405 005001700414005001400431039000500445013000700450#VL11.00363#58000#Vi?t#C455T#62 7#^214#Nguyn Vn Cung#Cng trnh tho l trong u mi h thng thu li#Nguyn Vn Cung, Nguyn Xun ng, Ng Tr Ving#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a196tr. ^b27cm#Nhng vn chung v cng trnh tho l trong h thng thu li. K thu t tnh ton v xy dng p trn, ng trn dc, ng trn ngang, xi phng th o l, cng trnh tho l kiu su#Cng trnh#Thu li#Xy dng#Nguyn Xun ng# Ng Tr Ving#Oanh#272462## 00849000000000325000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200070 00308080005000370020033000420070061000750040008001360080005001440090011001490100 00500160011001500165015010200180021012100282020000800403020001000411005001600421 00500160043700500160045300500150046900500150048403900050049901300070050402000120 0511#VL11.00364#150000#Vi?t#V115H#720.95#^214#Vn ho v kin trc phng ng# ng Thi Hong, Nguyn Vn nh (ch.b.), V Th Ngc Anh...#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a407tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Khoa Kin trc v Qu y hoch. B mn L thuyt v Lch s kin trc#Gii thiu v nn vn ho, kin t rc ca mt s nc phng ng nh n , Trung Quc, Nht Bn, ng Nam v V it Nam#Vn ho#Kin trc#ng Thi Hong#Nguyn Vn nh#V Th Ngc Anh# Tr ng Chung#Lng Th Hin#Oanh#272463#Phng ng## 00731000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200060 00318080005000370050012000420020050000540070012001040040008001160080005001240090 01100129010000500140011001500145021023400160020001800394020000900412039000500421 013000700426020001100433020000900444#VL11.00365#112000#Vi?t#KH108S#624.1#^214#N guyn Uyn#Kho st a cht thit k cc loi cng trnh#Nguyn Uyn#Ti bn #^aH.#^aXy dng#2010#^a383tr.^b27cm#Trnh by cc phng php kho st a cht cng trnh v cng tc kho st a cht thit k cc loi cng trnh nh c u ng, u mi thu li, sn bay, cng trnh ngm. Nhng nguyn l c bn v iu kin a cht khi thit k#Kho st a cht#Thit k#Oanh#272464#Cng trnh #Xy dng## 00649000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020028000450040008000730080005000810090011000860100005000970110 01500102015002200117021021600139020000800355020000900363020001100372039000500383 013000700388#VL11.00366#45000#Vi?t#GI-108T#338.4068#^214#Gio trnh qun l xy dng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a133tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Gii thi u nhng kin thc tng hp v qun l xy dng, qun l th, qun l t xy dng. Mt s vn v qun l sn xut - kinh doanh cc doanh nghip xy dn g. Phng php hch ton kinh t trong xy dng#Qun l#Xy dng#Gio trnh#Oanh #272465## 00837000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370050014000420020028000560070057000840040008001410080005001490090 01100154010000500165011001500170015004200185021024700227020001700474020001100491 005001800502005001500520039000500535013000700540#VL11.00367#75000#Vi?t#GI-108T# 338.4#^214#Bi Mnh Hng#Gio trnh kinh t xy dng#Bi Mnh Hng(ch.b.), Nguy n Tuyt Dung, Nguyn Th Mai#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a249tr.^b27cm#TTS g hi: Trng i hc Kin trc H Ni#Gii thiu i tng v phng php nghin c u kinh t xy dng; cng nghip xy dng v tin b khoa hc cng ngh trong x y dng; mt s vn qun l nh nc v u t xy dng; c s l lun v kinh t trong thit k v thi cng xy dng...#Kinh t xy dng#Gio trnh#Nguyn Tu yt Dung#Nguyn Th Mai#Oanh#272466## 00618000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050016000400020010000560070016000660040008000820080005000900090 01100095010000500106011001500111021019300126020000700319020000300326020001100329 039000500340013000700345#VL11.00368#93000#Vi?t#C460H#624.1#^214#Nghim Hu Hnh #C hc #Nghim Hu Hnh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a292tr.^b27cm#Gii thi u chung v c hc , vt liu , cc tnh cht c l v phng php xc nh; ng xut, bin dng v bn ca ; c im ca khi , kho st hin trng v nh gi khi ...#C hc##Gio trnh#Oanh#272467## 00693000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050015000430020030000580070015000880040008001030080005001110090 01100116010000500127011001500132021023500147020000800382039000500390013000700395 020001600402020000900418#VL11.00369#58000#Vi?t#M112V#621.8028#^214#Phm Huy Ch nh#My v thit b nng - chuyn#Phm Huy Chnh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a1 80tr.^b27cm#Gii thiu nhng c im cu to v tnh nng k thut ca cc loi my v thit b nng - chuyn t n gin n hin i. Nguyn l vn hnh cc c cu, cch s dng bo dng my v thit b nng - chuyn dng trong ngnh x y dng#My mc#Oanh#272468#My nng chuyn#Thit b## 00571000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050016000400020007000560070016000630040008000790080005000870090 01100092010000500103011001500108021016600123020000900289020000700298039000500305 013000700310#VL11.00370#57000#Vi?t#400#526.9#^214#Phm Vn Chuyn#o c#Phm Vn Chuyn#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a185tr.^b27cm#Trnh by nhng k thut c bn trong o c nh nh v im, nh hng ng thng, bn a hnh, s dng bn , tnh ton trc a, o gc, o di, o cao...#K thut#o c#Oa nh#272469## 00936000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020028000420070067000700040008001370080005001450090011001500100 00500161011001500166015005300181021030400234020001700538020001100555005001500566 005001500581005001300596005001300609039000500622013000700627#VL11.00371#66000#V i?t#GI-108T#338.4#^214#Gio trnh kinh t xy dng#inh Vn Khin (ch.b.), Nguy n Vn Cc, Tt Lng, Trn Vn Mi#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a202tr.^b27c m#TTS ghi: B Xy dng. Trng cao ng Xy dng s 1#c im, tnh hnh chung ca xy dng trong nn kinh t quc dn; mt s vn v qun l, kinh t u t trong xy dng; vn sn xut kinh doanh xy dng ca doanh nghip v qun l lao ng trong doanh nghip xy dng; t chc cung ng vt t; mt s vn v hch ton sn xut kinh doanh xy dng#Kinh t xy dng#Gio trnh#inh Vn Khi n#Nguyn Vn Cc# Tt Lng#Trn Vn Mi#Oanh#272470## 00828000000000301000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360050016000410020017000570030045000740070061001190040008001800080 00500188009001100193010000500204011001500209015004200224021018400266020001700450 005001600467005002000483039000500503013000700508020001100515#VL11.00372#105000# Vi?t#S552B#620.1#^214#Nguyn Vn Lin#Sc bn vt liu#Gio trnh dng cho sinh vin ngnh xy dng#Nguyn Vn Lin(ch.b.), inh Trng Bng, Nguyn Phng Thnh #Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a330tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#Trnh by nhng ni dung c bn v l thuyt ni lc v ngoi lc, ko n n ng tm, trng thi ng sut ti mt im, cc l thuyt v bn, c trng hnh hc ca mt ct ngang...#Sc bn vt liu#inh Trng Bng#Nguyn Phng Th nh#Oanh#272471#Gio trnh## 00700000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050016000400020028000560070016000840040008001000080005001080090 01100113010000500124011001500129015003400144021017700178020000900355020001000364 020001900374039000500393013000700398020000500405#VL11.00373#42000#Vi?t#C101B#62 1.2#^214#Nguyn Th Hng#Cc bng tnh ton thu lc#Nguyn Th Hng#Ti bn#^aH .#^aXy dng#2010#^a122tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#Cng thc tn h ton v cu trc bng tnh ton thu lc. Cc bng tnh ton thu lc cho ng cp nc bng thp v gang thng, ng bng nha tng hp, bng thu tinh, gang do#Thu lc#Tnh ton#Thu lc ng ng#Oanh#272472#Bng## 00832000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820009000648080005000730050016000780020035000940070 03200129008000500161009001100166010000500177011001500182021025400197020000900451 020000900460020001100469005001500480039000500495013000700500020001100507#VL11.00 374#VL11.00375#VL11.00377#VL11.00376#50000#Vi?t#GI-108T#628.1028#^214#Nguyn V n Sng#Gio trnh thu lc cp thot nc#Nguyn Vn Sng, Lm Minh Trit#^aH.#^ aXy dng#2010#^a128tr.^b27cm#Cc khi nim, kin thc c bn v thu lc trong cp thot nc nh p lc thu tnh ti mt im, p lc cht lng ln mt phng , cc dng chuyn ng ca cht lng, phng trnh Becnuli; cc dng tn tht p lc trong ng ng v trong cng trnh...#Thu lc#Cp nc#Thot nc#Lm Min h Trit#Oanh#272473#Gio trnh## 00739000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200040 00318080005000350050011000400020019000510030044000700070024001140040008001380080 00500146009001100151010000500162011001500167021021300182020000900395020001000404 005001200414039000500426013000700431020001100438#VL11.00378#124000#Vi?t#TH523L# 532#^214#Nguyn Ti#Thu lc i cng#Tm tt l thuyt, bi tp, s liu tra c u#Nguyn Ti, T Ngc Cu#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a394tr.^b27cm#Tm tt l thuyt v bi tp v tnh cht vt l c bn ca cht lng, tnh hc ca cht lng, ng hc v ng lc hc ca cht lng. Sc cn thu lc. Chuyn ng tron g ng c p, qua l, vi, trong lng dn h#Thu lc#i cng#T Ngc Cu#Oanh# 272474#Gio trnh## 00825000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050017000400020016000570030093000730070017001660040008001830080 00500191009001100196010000500207011001500212015004200227021022700269020000900496 020000700505039000500512013000700517020001100524#VL11.00379#76000#Vi?t#C123N#62 8.1#^214#Nguyn Ngc Dung#Cp nc th#Dng lm ti liu ging dy cho sinh v in chuyn ngnh k thut h tng v mi trng th#Nguyn Ngc Dung#Ti bn# ^aH.#^aXy dng#2010#^a235tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#Tr nh by nhng kin thc c bn v cp thot nc trong th bao gm nhu cu v quy m dng nc, ch lm vic ca h thng cp nc, ngun nc v cng tr nh thu nc, my bm v trm bm cp nc, mng li cp nc...#Cp nc# th #Oanh#272475#Gio trnh## 00699000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050015000410020013000560070015000690040008000840080005000920090 01100097010000500108011001500113015008700128021014900215020000900364020000400373 020000900377039000500386013000700391020001100398#VL11.00380#64000#Vi?t#TH300C#6 24.1#^214#ng Bnh Minh#Thi cng cc#ng Bnh Minh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#201 1#^a190tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Cng ngh Si Gn - Tp. H Ch Minh. K hoa K thut cng trnh#Trnh by cc phng php, k thut trong thi cng cc n h chun b cc v h cc xung nn, gii php thi cng cc nhi v thi cng t ng trong t#Xy dng#Cc#Thi cng#Oanh#272476#Gio trnh## 00733000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050016000380020013000540070016000670220004000832210009000870040 00800096008000500104009001100109010000500120011001500125015004200140021018200182 020000700364020000900371020001100380039000500391013000700396005001600403#VL11.00 381#38000#Vi?t#C460H#531#^214#ng Quc Lng#C hc c s#ng Quc Lng#T.1# Tnh hc#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a104tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Ki n trc H Ni#Trnh by cc khi nim c bn v h tin tnh hc. L thuyt v thu gn h lc, iu kin cn bng ca h lc, ma st, trng tm km theo cc bi tp rn luyn k nng tnh ton#C hc#Tnh hc#Gio trnh#oanh#272477#ng Quc Lng## 00770000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030071000710040008001420080005001500090011001550100 00500166011001500171015002200186021025900208020000700467020000900474020000900483 039000500492013000700497#VL11.00382#79000#Vi?t#312M#338.4#^214#nh mc vt t trong xy dng#Cng b km theo vn bn s 1784/BXD-VP ngy 16-8-2007 ca B x y dng#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2011#^a207tr.^b31cm#TTS ghi: B Xy dng#Gii th iu vn bn 1784/BXD-VP ca B xy dng cng b nh mc vt t trong xy dng, ng thi thuyt minh v hng dn p dng nh mc s dng vt t, nh mc hao ht vt liu qua cc khu trong xy dng km theo phn ph lc trng lng n v vt liu#Vt t#Xy dng#nh mc#Oanh#272478## 00905000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070062000570220004001190040030001230080005001530090 01100158010000500169011001500174015003400189021025700223020000900480020000800489 02000110049700500160050800500130052400500160053700500140055303900050056701300070 0572#VL11.00383#76000#Vi?t#B103T#621.2#^214#Bi tp thu lc#Nguyn Cnh Cm, L u Cng o, Nguyn Nh Khu, Hong Vn Qu#T.2#Ti bn ln th 2 c sa cha#^a H.#^aXy dng#2011#^a232tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li#Tm tt l t huyt v gii thiu cc dng bi tp v tnh ton thu lc nh v ng mt nc trong sng thin nhin, tnh ton chuyn ng khng n nh, bin i dn trong lng dn h, chuyn ng ca bn ct trong lng dn h, tnh ton dng nc ch y...#Thu lc#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Cnh Cm#Lu Cng o#Nguyn Nh Khu#Ho ng Vn Qu#oanh#272479## 00908000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050014000410020039000550070014000940080005001080090011001130100 00500124011001500129021045000144020001400594020000600608020000800614039000500622 013000700627004000800634#VL11.00384#53000#Vi?t#QU600H#519.5#^214#Nguyn Don # Quy hoch v x l s liu thc nghim#Nguyn Don #^aH.#^aXy dng#2010#^a172t r.^b27cm#Trnh by l thuyt ni dung ca quy hoch v x l s liu thc nghim , i lng ngu nhin v cc phn phi ca chng, sai s v kh s sai, chn c ng thc thc nghim v php lm trn, xc nh tham s cng thc thc nghim v nh gi kt qu nhn c bng phng php bnh phng nh nht, quy hoch thc nghim trc giao, quy hoch thc nghim ring phn, quy hoch hp Box-Willson, quy hoch tm cc tr, , phn tch cc s liu thc nghim#Ton thng k#X l#S liu#H.H#272480#Ti bn## 01184000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050014000750020065000890070 02800154008000500182009001100187010000500198011001500203021045200218020001700670 02000110068702000110069802000080070902000090071700500130072603900050073902000110 0744013000700755015007200762#VL11.00386#VL11.00388#VL11.00387#VL11.00385#76000# Vi?t#GI-108T#338.4#^214#Phm Vn Vng#Gio trnh t chc sn xut trong xy dng cng trnh giao thng#Phm Vn Vng, Chu Xun Nam#^aH.#^aXy dng#2011#^a204tr. ^b27cm#Trnh by nhng vn chung v t chc sn xut trong xy dng cng trn h giao thng. Cc vn : thit k t chc thi cng xy dng, t chc thi cng x y dng theo phng php dy chuyn, lp tin sn xut trong xy dng, phng php so snh v nh gi phng n thit k t chc thi cng xy dng, t chc cng tc chun b cho xy dng, t chc cung cp vt t v t chc lao ng tron g xy dng, t chc qun l cht lng cng trnh xy dng#Kinh t xy dng#Cng trnh#Giao thng#T chc#Sn xut#Chu Xun Nam#H.H#Gio trnh#272481#TTS ghi: B Giao thng Vn ti. Trng Cao ng Giao thng Vn ti III## 00806000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020036000380030031000740070037001050040008001420080005001500090 01100155010000500166011001500171015003000186021018100216020001600397020001700413 020002000430020000400450005001700454039000500471013000700476019000900483#VL11.00 389#88000#Vi?t#K258C#693#^214#Kt cu b tng v b tng ct thp#Quy phm Anh Quc BS 8110-1997#Nguyn Trung Ha bin dch, ch gii#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2 010#^a233tr.^b31cm#TTS ghi: Vin Tiu chun Anh#Trnh by quy phm thc hnh v thit k, thi cng v mt s trng hp c bit, ng thi a ra cc biu thit k b tr ct thp n, dm b tr ct thp kp v ct ch nht#Kt cu b tng#B tng ct thp#Tiu chun k thut#Anh#Nguyn Trung Ho#H.H#272482#Dch Anh## 00838000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020105000690030015001740070029001890080 00500218009001100223010000500234011001500239021017000254020000900424020000800433 02000080044102000110044902000090046002000170046900500140048603900050050001300070 0505#VL11.00390#VL11.00391#72000#Vi?t#H561D#338.40285#^214#Bi Mnh Hng#Hng dn lp nh mc, n gi, d ton thanh v quyt ton cng trnh xy dng s d ng phn mm DT2000#Phin bn 2011#Bi Mnh Hng, ng Kim Giao#^aH.#^aXy dng#2 011#^a214tr.^b27cm#Gii thiu nhng quy nh hin hnh lin quan n nh mc, n gi, d ton, thanh v quyt ton cng trnh xy dng v hng dn s dng ph n mm DT2000 phin bn 2011#nh mc#n gi#D ton#Quyt ton#Xy dng#Phn m m DT 2000#ng Kim Giao#H.H#272483## 01054000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330050011000380020046000490030010000950290045001050070042001500080005001920090 03300197010000500230011001500235015004600250039000500296013000700301021030800308 02000090061602000100062502000090063502000170064402000140066100500160067500500130 0691020001200704#VV11.01197#Vi?t#T108H#579.809597#^214#H Vn Th#To hai roi s ng y trong vng bin Vit Nam#Monograph#Benthic dinoflagellates in Vietnamese waters#H Vn Th, Nguyn Ngc Lm, on Nh Hi#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cn g ngh#2011#^a138tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#H.H#27 2484#Tng quan v to hai roi sng y (HRS). Phn loi hc vi 32 loi to HRS . S phn b v thch ng sinh thi vi mi trng t nhin ca to HRS mt s a im tiu biu trong vng bin Vit Nam ni chung v thch ng sinh thi ca mt s loi c trng. Nghin cu v Ciguatera v sc kho cng ng#To bi n#Vng bin#Vit Nam#Sch chuyn kho#Sch song ng#Nguyn Ngc Lm#on Nh Hi #To hai roi## 00592000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020039000450030018000840080009001020090019001110100005001300110 01400135039000500149013000700154021011000161020000900271020000800280020000800288 020001200296020001800308#VV11.02323#VV11.02324#Vi?t#CH114S#618.2#^214#Chm sc t rong thai k v sau khi sinh#Dnh cho m v b#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2011# ^a56tr.^b20cm#H.H#272485#Trnh by mt s kin thc c bn v cc qu trnh th thai, mang thai, chuyn d, chm sc m v b sau sinh#Thai sn#Sinh #Sn ph #Tr s sinh#Chm sc sc kho## 00518000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050010000560020054000660070010001200080009001300090 01900139010000500158011001400163015003300177039000500210013000700215020001700222 020000900239020000400248#VV11.02325#VV11.02326#45000#Vi?t#H401T#895.922134#^214 #Vin Linh#Ho thn v nhng bi lc bt lm trong thp nin 60'#Vin Linh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a94tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba ghi: Ho thn#H.H# 272486#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00971000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050021000540020055000750070090001300040018002200080 00900238009001900247010000500266011001500271005002300286005001500309013000700324 02102530033102000090058402000100059302000090060302000080061200600150062001900100 0635#VV11.02327#VV11.02328#34000#Vi?t#NH556H#371.102#^214#Auger, Marie-Thrse# Nhng hc sinh "kh" - nhng thy c gio gp kh khn#Marie-Thrse Auger, Chri stiane Boucharlat ; Bernard Cornu dn nhp ; Nguyn Vn Tn dch#Ti bn ln th 4#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a195tr.^b21cm#Boucharlat, Christiane#Cornu, Bernard#272487#Phn tch thc trng mi quan h gia gio vin vi hc tr tron g nh trng, c im tm l tiu cc ca hc sinh "kh" v nhng kh khn m t hy c phi i mt khi ging dy, ng thi a ra nhng bin php gio dc hc sinh tch cc ca gio vin#Gio dc#Gio vin#Hc sinh#Quan h#Nguyn Vn Tn# Dch Php## 00867000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020056000640070014001200080009001340090 01900143010000500162011001400167039000500181013000700186021033900193020002100532 020001700553020001000570020000900580#VV11.02329#VV11.02330#13500#Vi?t#TR308H#18 9#^214#Phan Vn Tnh#Trit hc thng c Ty phng nh hng trn Kit gio#Pha n Vn Tnh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a95tr.^b20cm#H.H#272488#Tm hiu t rit hc thng c vi 3 vn : v tr quan, nhn sinh quan v thng . Trnh by t tng ca cc trit gia Kit gio: Justinoo, Augustin v Thomas Aquin lm r nh hng ca trit hc thng c i vi cc trit gia Kit gio. Th m nh hai lung t tng trit l Kit gio thi trung c v trit hc thng c Hy Lp#Trit hc phng Ty#Trit hc c i#Trit gia#o Kit## 00764000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020032000680030018001000070022001180220 00400140221001500144008000900159009001900168010000500187011001500192021017100207 02000100037802000090038802000040039702000080040103900050040901300070041400500170 0421#VV11.02332#VV11.02331#36000#Vi?t#H309V#428.2#^214#Nguyn Thun Hu#Hiu v dng ng php ting Anh#Anh ng thc hnh#Nguyn Thun Hu b.s.#Q.3#Cu v mnh #^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2011#^a280tr.^b20cm#Khi nim v mnh v cu, cch dng "and", "but" v "or", cch lp thnh tnh t, trng t trong so snh hn tng i v tuyt i, danh ng t v ng t nguyn mu#Ting Anh#Ng ph p#Cu#Mnh #H.H#272489#Nguyn Thun Hu## 00688000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020022000440070023000660080009000890090019000980100005001170110 01500122005001800137039000500155013000700160021022000167020000900387020000900396 020000900405020000800414#VV11.02333#VV11.02334#Vi?t#T550#294.3#^214#T in ln g Mai 2009#Gia nh lng Mai b.s.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a431tr.^b24c m#Gia nh lng Mai#H.H#272490#Gii thiu mt s thut ng thng dng, php mn tu tp, kinh sch, c s v tng thn, kho tu, bi tng, bi ht, giai thoi, cc v gio th v xut gia... ca lng Mai - mt trung tm thc tp thin hc c a Vit Nam#o Pht#Vit Nam#Lng Mai#T in## 00812000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050010000440020015000540290021000690070010000900220004001000080 00900104009001900113010000500132011001500137021026500152020000900417020000800426 020001200434039000500446013000700451005001000458015004200468#VN11.00923#VN11.009 24#Vi?t#M458T#294.3#^214#Sheng Yen#108 li t ti#108 adages of wisdom#Sheng Yen #T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a118tr.^b15cm#Gii thiu nhng t tng, tri nghim v l nim ca ho thng Thnh Nghim ph bin lu truyn Pht php , tnh ho nhn tm, tnh ho x hi, gio dc con ngi nng cao phm cht cuc sng, hng th cng vic, cuc sng bnh an, nhn gian hnh phc, thi bnh# o Pht#Gio l#Sch a ng#H.H#272491#Sheng Yen#Tn tc gi bng ting Vit: Th nh Nghim## 00548000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020009000600070031000690080009001000090019001090100 00500128011001500133039000500148013000700153021010200160020000900262020000800271 005001500279#VN11.00926#VN11.00925#Vi?t#PH109L#294.3#^214#Thch Tm Minh#Php l c#Thch Tm Minh, Thch Tm Chn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a344tr.^b19cm #H.H#272492#Gii thiu mt s bi thuyt trnh v nhng li dy khuyn thin c a c Pht trch t Kinh tng Pali#o Pht#Gio l#Thch Tm Chn## 00538000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070011000670080005000780090018000830100 00500101011001500106020000800121020000700129020000800136020001100144020001200155 020000700167020001400174005001100188039000500199004001300204013000700217#VN11.00 927#VN11.00928#21000#Vi?t#S450T#807#^214#S tay ng vn 10# Kim Ho#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a209tr.^b18cm#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn# S tay#Sch c thm# Kim Ho#H.H#In ln th 3#272493## 00593000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070011000670080005000780090018000830100 00500101011001500106020000800121020000700129020000800136020001100144020001200155 02000070016702000140017400500110018803900050019901300070020400400180021101500380 0229#VN11.00929#VN11.00930#20000#Vi?t#S450T#807#^214#S tay ng vn 12# Kim H o#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a199tr.^b18cm#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Ting Vit# Tp lm vn#S tay#Sch c thm# Kim Ho#H.H#272494#Ti bn ln th 2#Trang ba sch ghi: Ti bn ln th 1## 00845000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050017000540020040000710030021001110290045001320070 05600177008000900233009001900242010000500261011001400266021008100280020001900361 02000310038002000040041102000030041502000040041800600150042200600150043703900050 0452013000700457019000500464020001400469#VL11.00393#VL11.00392#98000#Vi?t#NGH25 0T#745.92#^214#Nguyn Thu Hng#Ngh thut trang tr ct ta rau c qu#English - Vietnamese#Decorative arts of fruit & vegetable carving#Nguyn Thu Hng ; Dc h: o Vit Thng, Nguyn Xun Vy#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a93tr.^b28cm #Hng dn cch ct ta cc loi hoa t rau c qu thng dng trang tr bn n#Ngh thut ct ta#Ngh thut trang tr thc hnh#Rau#C#Qu#o Vit Thng#Ng uyn Xun Vy#H.H#272495#Dch#Sch song ng## 00948000000000277000450002600110000004100050001118100080001608200040002480800050 00280020029000330070047000620080005001090090033001140100005001470110015001520150 14000167039000500307013000700312021027000319020001200589020001800601020001100619 006001400630006002100644019000500665#VL11.00394#Vi?t#GI-108T#330#^214#Gio trnh kinh t cng cng#Bin dch: o Vn Khim, Nguyn Th Hong Hoa#^aH.#^aKhoa h c T nhin v Cng ngh#2010#^a363tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Kinh t - Khoa Kinh t v Qun l. - Lu hnh ni b. - Tn sch ngoi ba ghi: Kinh t cng cng#H.H#272496#Trnh by mt s kin thc c bn v hai n h l phc li kinh t v cc loi tht bi th trng bao gm cc ngoi ng, hn g ho cng cng, cnh tranh khng hiu qu, nh thu v hiu qu, mi quan h g ia thng tin phi i xng vi hiu qu v ti phn phi thu nhp#Kinh t hc#Ki nh t cng cng#Gio trnh#o Vn Khim#Nguyn Th Hong Hoa#Dch## 00833000000000289000450002600110000002102280001102000070023902000090024603900050 02550410005002601810006002650820006002718080005002770020016002820070032002980220 00400330008000500334009003300339010000500372011001500377015007700392006001800469 006002200487006001800509020000900527013000700536#VL11.00395#Trnh by mt s ki n thc c bn v h lin tc, iu chnh dao ng, o c dao ng v cc ng d ng, cc phng php tch phn s trong phn tch dao ng, phng php phn t h u hn, dao ng phi tuyn, dao ng ngu nhin#C hc#Dao ng#H.H#Vi?t#D108# 620.3#^214#Dao ng c hc#Bin dch: Nguyn nh Chiu...#T.2#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a579tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B m n C hc k thut. - Lu hnh ni b#Nguyn nh Chiu#Nguyn Th Thanh Bnh#Ng uyn Ngc Huyn#K thut#272497## 00767000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020056000340070053000900080005001430090033001480100005001810110015001860150 07200201039000500273013000700278005001800285021010000303020001600403020000800419 020001400427005001400441005001300455019000900468#VL11.00396#Vi?t#TH308K#628.4#^2 14#Thit k bi chn lp v qun l tng hp cht thi rn#B.s.: Phm Th Ngc L an, Nguyn Vn S, V Hong Hoa#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a546 tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu Li. B mn Mi trng. - Lu hnh ni b #H.H#272498#Phm Th Ngc Lan#Trnh by mt s kin thc c bn v qun l tn g hp cht thi rn v vn thit k bi chn lp#X l cht thi#Qun l#Cht thi rn#Nguyn Vn S#V Hong Hoa#Dch Anh## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520070035000690040018001040080005001220090 04000127010000500167011001500172012001700187020001700204039000500221013000700226 019000500233020000900238020001200247005001300259#VN11.00932#VN11.00931#20800#Vi ?t#L466H#808.83#^214#Lp hc u tin#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a111tr.^b15cm#T s ch Sng p#Vn hc hin i#H.H#272499#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn ## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520070035000690040018001040080005001220090 04000127010000500167011001500172012001700187020001700204039000500221019000500226 020000900231020001200240005001300252013000700265#VN11.00933#VN11.00934#20800#Vi ?t#H107P#808.83#^214#Hnh phc u?#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a111tr.^b15cm#T s ch Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn#272500 ## 00563000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530070035000700040018001050080005001230090 04000128010000500168011001500173012001700188020001700205039000500222019000500227 020000900232020001200241005001300253013000700266#VN11.00935#VN11.00936#20800#Vi ?t#KH300C#808.83#^214#Khi cha vng nh#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti b n ln th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a107tr.^b15cm#T sch Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn#27250 1## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020021000520070035000730040018001080080005001260090 04000131010000500171011001500176012001700191020001700208039000500225019000500230 020000900235020001200244005001300256013000700269#VN11.00937#VN11.00938#20800#Vi ?t#N452B#808.83#^214#Ni bn tm ca thy#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a107tr.^b15cm# T sch Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn#27 2502## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070035000710040018001060080005001240090 04000129010000500169011001500174012001700189020001700206039000500223019000500228 020000900233020001200242005001300254013000700267#VN11.00939#VN11.00940#20800#Vi ?t#T120S#808.83#^214#Tm s c gio tr#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti b n ln th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a109tr.^b15cm#T sch Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn#2725 03## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070035000710040018001060080005001240090 04000129010000500169011001500174012001700189020001700206039000500223019000500228 020000900233020001200242005001300254013000700267#VN11.00941#VN11.00942#20800#Vi ?t#M430Q#808.83#^214#Mn qu ging sinh#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti b n ln th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a109tr.^b15cm#T sch Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn#2725 04## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070035000710040018001060080005001240090 04000129010000500169011001500174012001700189020001700206039000500223019000500228 020000900233020001200242005001300254013000700267#VN11.00944#VN11.00943#20800#Vi ?t#N304T#808.83#^214#Nim tin cuc sng#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti b n ln th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a109tr.^b15cm#T sch Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn#2725 05## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070035000710040018001060080005001240090 04000129010000500169011001500174012001700189020001700206039000500223019000500228 020000900233020001200242005001300254013000700267#VN11.00945#VN11.00946#20800#Vi ?t#T312T#808.83#^214#Tnh thng ca m#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti b n ln th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a110tr.^b15cm#T sch Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn#2725 06## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070035000710040018001060080005001240090 04000129010000500169011001500174012001700189020001700206039000500223019000500228 020000900233020001200242005001300254013000700267#VN11.00947#VN11.00948#20800#Vi ?t#T312T#808.83#^214#Tnh thng ca m#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti b n ln th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a109tr.^b15cm#T sch Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn#2725 07## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020014000520070035000660040018001010080005001190090 04000124010000500164011001500169012001700184020001700201039000500218019000500223 020000900228020001200237005001300249013000700262#VN11.00949#VN11.00950#20800#Vi ?t#557M#808.83#^214#c m ca m#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti bn l n th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a109tr.^b15cm#T sch Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn#272508## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020013000520070035000650040018001000080005001180090 04000123010000500163011001500168012001700183020001700200039000500217019000500222 020000900227020001200236005001300248013000700261#VN11.00951#VN11.00952#20800#Vi ?t#V305#808.83#^214#Vin thn#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a109tr.^b15cm#T sch Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn#272509## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070035000670040018001020080005001200090 04000125010000500165011001500170012001700185020001700202039000500219019000500224 020000900229020001200238005001300250013000700263#VN11.00953#VN11.00954#20800#Vi ?t#B300M#808.83#^214#B mt ca cha#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti bn l n th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a107tr.^b15cm#T sc h Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn#272510## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020021000520070035000730040018001080080005001260090 04000131010000500171011001500176012001700191020001700208039000500225019000500230 020000900235020001200244005001300256013000700269#VN11.00955#VN11.00956#20800#Vi ?t#H103C#808.83#^214#Hai cc ca tnh yu#Thng Huyn tuyn chn, bin dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a107tr.^b15cm# T sch Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Huyn#27 2511## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070035000790040018001140080005001320090 04000137010000500177011001500182012001700197020001700214039000500231019000500236 020000900241020001200250005001300262013000700275#VN11.00957#VN11.00958#20800#Vi ?t#T312Y#808.83#^214#Tnh yu trong mt tr th#Thng Huyn tuyn chn, bin d ch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2011#^a108tr.^ b15cm#T sch Sng p#Vn hc hin i#H.H#Dch#Th gii#Truyn ngn#Thng Hu yn#272512## 01023000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020025000510290025000760070096001010080005001970090012002020100 00500214011001400219015009000233039000500323013000700328021026500335020001500600 020000900615020000900624005002200633005003700655005002900692#VN11.00959#VN11.009 60#Vi?t#C120N#332.60959767#^214#Cm nang xc tin u t#Guidebook for investmen t#B.s.: Phng Xc tin u t, Phng Xc tin Thng mi v Du lch, Phng Thng tin v Cng ngh#^aH.#^aThng tn#2010#^a84tr.^b15cm#TTS ghi: y ban Nhn dn tnh k Nng. Trung tm xc tin u t, thng mi v du lch#H.H#272513#Trn h by v tim nng, trin vng pht trin, c hi u t v chnh sch u i u t ca tnh k Nng, c bit l c ch "mt ca" lin thng trong dch v h nh chnh cng; ng thi gii thiu mt s ch tiu kinh t - x hi ch yu ca cc tnh Ty Nguyn#Kinh t u t#k Nng#Cm nang#Phng Xc tin u t#Phn g Xc tin Thng mi v Du lch#Phng Thng tin v Cng ngh## 00708000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050012000460020023000580030025000810070012001060040018001180080 00500136009001200141010000500153011001500158039000500173013000700178021021200185 020001000397020001100407020001200418#VN11.00961#VN11.00962#Vi?t#104T#495.932#^2 14#Ng Chn L#m thoi Vit - Khmer#C CD-ROM luyn ging#Ng Chn L#Ti b n ln th 7#^aH.#^aThng tn#2011#^a179tr.^b18cm#H.H#272514#Hng dn cch c phin m v i nt v cu trc ting Khmer cng cch s dng s t trong cu. Gii thiu 18 bi m thoi v giao tip, sinh hot, i sng hng ngy v mt s t vng thng dng Vit - Khmer#m thoi#Ting Vit#Ting Khme## 00812000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020027000490290028000760080005001040090012001090100005001210110 01400126015005200140039000500192013000700197021030100204020000800505020001000513 020000900523020001400532#VN11.00963#VN11.00964#Vi?t#C120N#915.974704#^214#Cm na ng du lch Qung Tr#Quang Tri tourist guidebook#^aH.#^aThng tn#2010#^a84tr.^b 21cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch Qung Tr#H.H#272515#Tng quan v tnh Qung Tr. Gii thiu v tim nng du lch, cc di tch lch s - vn ho , danh lam thng cnh, l hi, lng ngh truyn thng, c sn m thc, dch v du lch - gii tr, cc d n mi gi u t v pht trin du lch v mt s a ch, in thoi cn thit ca ngnh du lch tnh#Du lch#Qung Tr#Cm nang#Sc h song ng## 00804000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020027000490290028000760080005001040090012001090110014001210150 09500135039000500230013000700235021026700242020000800509020001000517020000900527 020001400536#VV11.02335#VV11.02336#Vi?t#C120N#915.979904#^214#Cm nang du lch S c Trng#Soc Trang tourist guidebook#^aH.#^aThng tn#^a64tr.^b20cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch tnh Sc Trng. Trung tm Thng tin Xc tin Du l ch#H.H#272516#Tng quan v tnh Sc Trng. Gii thiu v tim nng du lch, cc di tch lch s - vn ho, danh thng, l hi, c sn m thc, dch v du lch - gii tr, cc d n ku gi u t vo lnh vc du lch v mt s a ch, i n thoi cn thit ca ngnh du lch tnh#Du lch#Sc Trng#Cm nang#Sch song n g## 00943000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020071000520080005001230090012001280100005001400110 03200145015005900177039000500236013000700241021037100248020001800619020001800637 020000900655020001300664#VV11.02337#VV11.02338#50000#Vi?t#A105T#363.19#^214#An ton v sinh thc phm - cm nang thng thc v sc kho cng ng#^aH.#^aThng tn#2010#^a158tr., 44tr. qung co^b20cm#TTS ghi: Hi Khoa hc K thut An to n Thc phm Vit Nam#H.H#272517#Trnh by mt s kin thc c bn v ng c th c phm, cc bnh truyn qua thc phm, ph gia thc phm, iu kin v sinh chu ng i vi c s sn xut thc phm, quy nh v kin thc an ton v sinh thc phm, nhn hng ho v x l vi phm v nhn hng ho, hng gi v x l vi phm hng gi, quy chun k thut quc gia i vi mt s nhm thc phm c nguy c cao#V sinh thc phm#An ton thc phm#Cm nang#Sch hi p## 00729000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200110001880800050 00290050019000340020056000530070019001090080018001280090023001460100005001690110 01500174015009400189039000500283013000700288021015300295020000800448020001000456 020000900466#55000#Vi?t#113T#306.095195#^214#Trn Th Thu Lng#c trng vn ho Hn Quc t truyn thng n hin i#Trn Th Thu Lng#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a143tr.^b21cm#u ba sch ghi: i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh#H.H#272518#Khi nim v n ho, c trng vn ho v nhng yu t quy nh c trng vnho. Gii thiu n hng c trng vn ho Hn Quc t truyn thng n hin i#Vn ho#c trng#H n Quc## 01309000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020079000560070052001350080018001870090023002050100005002280110 02600233015010500259039000500364013000700369021046400376020000800840020000300848 02000080085102000090085902000070086802000160087500500140089100500140090500500130 0919005001500932005001200947#VV11.02340#VV11.02339#Vi?t#L302S#324.2597070959779# ^214#Lch s truyn thng cch mng ca ng b v nhn dn x Trung An (1930-20 05)#B.s.: Phan Hip Ho, Ng Thanh Cn, Trn Vn To...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a379tr., 25tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam . Ban Chp hnh ng b x Trung An huyn C Chi - Thnh ph H Ch Minh#H.H#27 2519#S lc v vng t v con ngi Trung An. Lch s truyn thng cch mng c a ng b v nhn dn x Trung An qua cc giai on lch s: t khi c ng n Cch mng thng Tm (1930-1945), trong khng chin chng Php (1945-1954), tron g khng chin chng M (1954-1975), trong thi k khi phc v pht trin kinh t - x hi (1975-1985) v trong thi k thc hin ng li i mi y mnh ph t trin kinh t theo hng cng nghip ho, hin i ho (1986-2005)#ng b#X# Lch s#Trung An#C Chi#Tp. H Ch Minh#Phan Hip Ho#Ng Thanh Cn#Trn Vn To #Thi Vn Hunh#V Vn Minh## 01178000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020040000450070032000850080018001170090023001350100005001580110025001630150 10000188039000500288013000700293005001600300021049800316020000800814020000300822 020000900825020000800834020001100842005001500853020000800868#VV11.02341#Vi?t#L30 2S#324.2597070959774#^214#Lch s ng b x Tn nh (1975-2005)#Nguyn Vn Thu , V Thnh Trung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a135tr., 1tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng Sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b x Tn nh huy n Bn Ct - Tnh Bnh Dng#H.H#272520#Nguyn Vn Thu#S lc vi nt v vng t v con ngi Tn nh. Lch s ng b x qua cc giai on: xy dng cc t chc cch mng, hn gn vt thng chin tranh, tng bc pht trin sn xut v n nh i sng nhn dn a phng t thng 5/1975 n 12/1975, tng cng cng tc xy dng ng, cng c cc t chc chnh quyn, on th v khi phc p ht trin kinh t - x hi, gp phn bo v bin gii Ty Nam thi k 1976 - 198 1 v trong cng cuc i mi theo ng li ca ng giai on 1986 - 2005#ng b#X#Tn nh#Bn Ct#Bnh Dng#V Thnh Trung#Lch s## 01130000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020076000450070060001210080018001810090023001990100005002220110026002270150 11000253039000500363013000700368021028100375020000800656020000800664020001600672 02000080068802000160069602000070071200500150071900500200073400500140075400500120 0768005001200780#VV11.02342#Vi?t#L302S#324.2597070959779#^214#Lch s truyn th ng ng b v nhn dn phng Hip Bnh Chnh (1997-2010)#B.s.: Nguyn Vn Th, Nguyn Thnh Phng, Phm Anh Qun...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 011#^a170tr., 47tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng Sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b phng Hip Bnh Chnh qun Th c - Tp. H Ch Minh#H.H#272521#Gii thi u qqu trnh hnh thnh vng t Hip Bnh n khi phng Hip Bnh Chnh c thnh lp v pht trin, c bit l truyn thng u tranh cch mng t khi c ng Cng sn Vit Nam (1930 - 1975) v chng ng 13 nm xy dng, pht trin (1997 - 2010) ca ng b phng#Lch s#ng b#Hip Bnh Chnh#Th c#Tp. H Ch Minh#Phng#Nguyn Vn Th#Nguyn Thnh Phng#Phm Anh Qun#Nguyn Khu#L ng Chnh## 01272000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020050000510030025001010070046001260080018001720090023001900100 00500213011001500218015005300233039000500286013000700291012001900298021045800317 02000100077502000160078502000090080102000070081000500150081700500160083200500100 0848005001600858005001800874020001800892#VV11.02343#VV11.02344#Vi?t#QU105H#305.8 009597#^214#Quan h tc ngi v pht trin x hi Vit Nam#K yu hi tho kh oa hc#Phan Xun Bin, Phm Quang Hoan, Hong Nam...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2010#^a492tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht trin Tp. H Ch Minh#H.H#272522#T sch Nghin cu#Lm r vn l lun v thc tin v quan h tc ngi trong s pht trin x hi v qun l pht trin x hi ca Vit N am - mt quc gia a tc ngi. Phn tch, nh gi s vn ng, bin i ca qu an h tc ngi nc ta trong qu trnh i mi t nc t 1986 n nay. D b o xu hng vn ng ca cc quan h tc ngi n nm 2020 v xut quan im , h gii php i vi nhng vn t ra trong pht trin x hi v qun l ph t trin x hi#Tc ngi#Quan h dn tc#Vit Nam#K yu#Phan Xun Bin#Phm Qu ang Hoan#Hong Nam#ng Nghim Vn#Nguyn Ngc Thanh#Pht trin x hi## 00489000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050015000380020007000530070036000600080018000960090023001140100 00500137011001500142020001600157020000300173020001200176006001500188039000500203 013000700208019000800215#VV11.02345#45000#Vi?t#M501H#813#^214#Wharton, Edith#M a h#Edith Wharton ; Nguyn Kim nh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2011#^a253tr.^b21cm#Vn hc cn i#M#Tiu thuyt#Nguyn Kim nh#H.H#272523# Dch M## 00643000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020017000430030022000600080018000820090023001000100005001230110 01400128015004700142021017600189020001500365020000900380039000500389013000700394 #VV11.02346#VV11.02347#Vi?t#CH301S#230#^214#Chia s tin mng#Vng li cho n ch t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a64tr.^b21cm#TTS ghi: Huynh on Gio dn a Minh Vit Nam#Gii thiu nhng bi chia s tin mng v Cha nht thng nin, ma chay v nhng bi vit v tnh hnh x hi, i sng, vn s inh hot thng ngy ... trong o Thin cha#o Thin cha#Tin mng#H.H#27252 4## 00648000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020017000430030040000600080018001000090023001180100005001410110 01400146015004700160021016400207020001500371020000900386039000400395013000700399 #VV11.02348#VV11.02349#Vi?t#CH301S#230#^214#Chia s tin mng#Mun ngn i cha vn trn tnh thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a72tr.^b21cm #TTS ghi: Huynh on Gio dn a Minh Vit Nam#Gii thiu nhng bi chia s tin mng trong tt Tn Mo 2011 v nhng bi vit v tnh hnh x hi, i sng, v n sinh hot thng ngy ... trong o Thin cha#o Thin cha#Tin mng#Mai# 272525## 00677000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490030032000770070052001090080018001610090 02300179010000500202011001500207020001200222020001400234005001200248039000400260 00500180026400500170028202000080029902000060030700500150031300500160032801300070 0344#VV11.02350#VV11.02351#31000#Vi?t#T527T#807#^214#Tuyn tp 100 bi vn hay 6#Bin son theo chng trnh mi#T c Hin, Nguyn Trung Kin, Nguyn Khnh H o...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a164tr.^b24cm#Tp lm vn#S ch c thm#T c Hin#Mai#Nguyn Trung Kin#Nguyn Khnh Ho#Bi vn#Lp 6#Ng uyn Mai Lan#Nguyn Nht Hoa#272526## 00677000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490030032000770070052001090080018001610090 02300179010000500202011001500207020001200222020001400234005001200248039000400260 00500180026400500170028202000080029902000060030700500150031300500160032801300070 0344#VV11.02353#VV11.02352#40000#Vi?t#T527T#807#^214#Tuyn tp 100 bi vn hay 8#Bin son theo chng trnh mi#T c Hin, Nguyn Trung Kin, Nguyn Khnh H o...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a219tr.^b24cm#Tp lm vn#S ch c thm#T c Hin#Mai#Nguyn Trung Kin#Nguyn Khnh Ho#Bi vn#Lp 8#Ng uyn Mai Lan#Nguyn Nht Hoa#272527## 00677000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490030032000770070052001090080018001610090 02300179010000500202011001500207020001200222020001400234005001200248039000400260 00500180026400500170028202000080029902000060030700500150031300500160032801300070 0344#VV11.02354#VV11.02355#46000#Vi?t#T527T#807#^214#Tuyn tp 100 bi vn hay 9#Bin son theo chng trnh mi#T c Hin, Nguyn Trung Kin, Nguyn Khnh H o...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a251tr.^b24cm#Tp lm vn#S ch c thm#T c Hin#Mai#Nguyn Trung Kin#Nguyn Khnh Ho#Bi vn#Lp 9#Ng uyn Mai Lan#Nguyn Nht Hoa#272528## 00635000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020055000510030096001060070012002020080018002140090 02300232010000500255011001500260020001100275020001400286005001200300039000400312 020001400316020002000330013000700350#VV11.02356#VV11.02357#35000#Vi?t#GI-103N#5 47#^214#Gii nhanh ton ho hu c bng phng php trung bnh#Ti liu tham kh o cho hc sinh lp 11, 12, hc sinh chun b thi i hc v gio vin ho THPT#L Vn ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a189tr.^b24cm#Ho hu c#Sch c thm#L Vn ng#Mai#Gii bi ton#Ph thng trung hc#272529## 00683000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520030069000820070054001510080018002050090 02300223010000500246011001500251020001100266020001400277005001500291039000400306 005001600310005001300326013000700339020002000346020001500366#VV11.02359#VV11.023 58#35000#Vi?t#H561D#516.24#^214#Hng dn n luyn lng gic#Bin son theo n i dung v cu trc thi ca B Gio dc - o to#Lng Mu Dng (ch.b.), Nguy n Xun Bu, Trn Hu Nho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a190tr. ^b24cm#Lng gic#Sch c thm#Lng Mu Dng#Mai#Nguyn Xun Bu#Trn Hu Nho# 272530#Ph thng trung hc#Sch luyn thi## 00532000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020041000500070021000910080018001120090023001300100 00500153011001500158020000800173020001900181020001400200005002100214039000400235 013000700239020002000246#VV11.02360#VV11.02361#21000#Vi?t#CH527#540#^214#Chuy n cc nh lut bo ton ho hc#Nguyn Phc Ho Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2010#^a110tr.^b24cm#Ho hc#nh lut bo ton#Sch c thm#N guyn Phc Ho Tn#Mai#272531#Ph thng trung hc## 00512000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020045000500070021000950080018001160090023001340100 00500157011001500162020000800177020002700185020001400212005002100226039000400247 013000700251#VV11.02362#VV11.02363#24000#Vi?t#CH527#541#^214#Chuyn phn n g khng oxi ho kh ho hc#Nguyn Phc Ho Tn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a126tr.^b24cm#Ho hc#Phn ng khng oxi ho kh#Sch c thm#N guyn Phc Ho Tn#Mai#272532## 00532000000000253000450001400080000004100050000818100060001308200070001980800050 00260020057000310030034000880070015001220080018001370090023001550100005001780110 01500183020001500198020001600213020000900229039000400238013000700242020001400249 005001500263#170000#Vi?t#C120N#516.22#^214#Cm nang v thm hnh ph trong gii ton hnh hc phng#Dng cho hc sinh cc lp 7, 8, 9#Nguyn c Tn#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a896tr.^b24cm#Hnh hc phng#Trung hc c s #Cm nang#Mai#272533#Gii bi ton#Nguyn c Tn## 00637000000000253000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200170 00220070035000390220004000740080018000780090023000960100005001190110015001240150 05500139006000900194039000400203013000700207021014300214020000900357020000800366 005000900374#Vi?t#T104T#294.3#^214#Tam tng php s#Son gi: Nht Nh ; Nh Hi n dch#T.1#^aTp. H ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a645tr.^b27cm#TTS ghi : Gio hi Pht gio Vit Nam. T nh Hu Lm#Nh Hin#Mai#272534#Gii thiu v gii thch n gin, r rng, d thng t v nhng danh t php s l then ch t ca ng cho ngi hc Pht v tm hiu v Pht#o Pht#Gio l#Nht Nh## 00655000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240050023000290020020000520070023000720080018000950090023001130100005001360110 01500141039000400156019000500160021017700165020000800342020000300350004001800353 020001100371013000700382#50000#Vi?t#B300Q#741.2#^214#Hunh Phm Hng Trang#B quyt v bt ch#Hunh Phm Hng Trang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2011#^a141tr.^b27cm#Mai#Dch#Trnh by cc b quyt v bng bt ch v cc nguy n tc, phng php c th v phong cnh, chn dung, ng vt, hnh phc dnh ch o tranh mu nc, n cch s dng bt ch mu#Hi ho#V#Ti bn ln th 6#V b t ch#272535## 00669000000000253000450001400080000004100050000818100070001308200040002080800050 00240050015000290020028000440070039000720080018001110090023001290100005001520110 01500157006001800172039000400190013000700194019001000201021018600211020000800397 020001000405#120000#Vi?t#TH552H#750#^214#Arestein, Jean#Thc hnh hi ho bch khoa#Jean Arestein ; Trnh Phng Tho dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a318tr.^b27cm#Trnh Phng Tho#Mai#272536#Dch Php#Gii thiu i c ng v hi ho v hng dn phng php v cc loi tranh v ngi, v ng vt , phong cnh, v phi cnh, b cc bc tranh... cng mt vi nhn xt v hi ho hin i#Hi ho#Thc hnh## 00854000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020034000380070056000720080018001280090023001460100005001690110015001740150 04500189021015900234020004700393020000800440020001000448005001900458005001500477 005001700492005001500509005001700524039000400541013000700545#VL11.00397#Vi?t#F10 2S#070.509597#^214#Fahasa sc mnh ca tnh h thng#on Trn Quc Duy, Nguyn Vn Nam, H Th Nh Tuyt...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a134 tr.^b27cm#Tn sch ngoi ba: FAHASA mng xun Tn Mo#Gii thiu cng tc nghi p v, kinh nghim nghip v v nhng thng tin, s kin, cng tnh hnh pht tri n ca Cng ty c phn Pht hnh sch Tp. H Ch Minh#Cng ti C phn Pht hnh sch Tp. H Ch Minh#S kin#Nghip v#on Trn Quc Duy#Nguyn Vn Nam#H Th Nh Tuyt#Nguyn c Ho#Ng Th Kim Bnh#Mai#272537## 00526000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030013000720070017000850080005001020090053001070100 00500160011001400165020001800179020001100197020001300208006001200221039000400233 019001600237013000700253#VV11.02364#28000#Vi?t#T309P#895.1#^214#Tiu Pudding - C nh hnh phc#Truyn tranh#Chip Chip dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a95tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Chip Chip#Mai#Dch Trung Quc#272538## 00526000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030013000720070017000850080005001020090053001070100 00500160011001400165020001800179020001100197020001300208006001200221039000400233 013000700237019001600244#VV11.02365#28000#Vi?t#T305N#895.1#^214#Tiu Pudding - C nh hnh phc#Truyn tranh#Chip Chip dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a95tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Chip Chip#Mai#272539#Dch Trung Quc## 00526000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030013000720070017000850080005001020090053001070100 00500160011001400165020001800179020001100197020001300208006001200221039000400233 019001600237013000700253#VV11.02366#28000#Vi?t#B450B#895.1#^214#Tiu Pudding - C nh hnh phc#Truyn tranh#Chip Chip dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a95tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Chip Chip#Mai#Dch Trung Quc#272540## 00840000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020017000660030033000830070030001160040 03200146008000500178009001100183010000500194011001500199021024800214020001100462 020000900473039000400482013000700486020000800493005001400501020001100515#VV11.02 367#VV11.02368#48000#Vi?t#C126T#635.9#^214#L Quang Khang#Cy th Vit Nam#Ngh thut - k thut & o chi#L Quang Khang, Phan Vn Minh#In ln th 2, sa ch a, b sung#^aH.#^aM thut#2010#^a206tr.^b21cm#Vi nt v gi tr v tc dng c a cy cnh i vi i sng con ngi. Gii thiu nhng kin thc c bn v ngh thut, k thut v o chi cy th Vit Nam. ng thi ni tip truyn thng, sng to nhng th cy mi mang tnh ni dung hin i#Trng trt#Cy cnh#Mai#2 72541#Cy th#Phan Van Minh#Ngh thut## 00583000000000301000450002600110000003900040001102000160001502000170003102000090 00480140006000570410005000631810007000680820011000758080005000860020017000910030 01300108007003500121008000500156009001100161010000500172011001400177012003100191 020001800222020001300240005001000253005001100263013000700274#VV11.02369#Mai#Truy n dn gian#Vn hc dn gian#Vit Nam#8000#Vi?t#NG558C#398.209597#^214#Phn x ti tnh#Truyn tranh#Tranh: Hnh Linh ; Li: Thanh Hng#^aH.#^aM thut#2011#^a 16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Hnh L inh#Thanh Hng#272542## 00593000000000301000450002600110000003900040001102000160001502000170003102000090 00480140006000570410005000631810007000680820011000758080005000860020027000910030 01300118007003500131008000500166009001100171010000500182011001400187012003100201 020001800232020001300250005001000263005001100273013000700284#VV11.02370#Mai#Truy n dn gian#Vn hc dn gian#Vit Nam#8000#Vi?t#NG558C#398.209597#^214#Ngi c u c trong ao tri#Truyn tranh#Tranh: Hnh Linh ; Li: Thanh Hng#^aH.#^aM thu t#2011#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#Hnh Linh#Thanh Hng#272543## 00579000000000301000450002600110000003900040001102000160001502000170003102000090 00480140006000570410005000631810006000680820011000748080005000850020008000900030 01300098007003800111008000500149009001100154010000500165011001400170012003100184 020001800215020001300233005001100246005001300257013000700270#VV11.02371#Mai#Truy n dn gian#Vn hc dn gian#Vit Nam#8000#Vi?t#X550K#398.209597#^214#X kin#T ruyn tranh#Tranh: Thin Minh ; Li: Thanh Phng#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b 21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Thin Minh#Th anh Phng#272544## 00595000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020026000440030013000700070037000830080005001200090011001250100 00500136011001400141012003100155020001800186020001300204005001000217005001300227 039000400240020001600244020001700260020000900277013000700286#VV11.02372#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch sao hm - sao mai#Truyn tranh#Tranh: Tun Long ; Li: Thanh Phng#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vi t Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Tun Long#Thanh Phng#Mai#Truyn dn gian #Vn hc dn gian#Vit Nam#272545## 00571000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020008000440030013000520070034000650080005000990090011001040100 00500115011001400120012003100134020001800165020001300183005000700196005001300203 039000400216020001600220020001700236020000900253013000700262#VV11.02373#8000#Vi ?t#V501#398.209597#^214#Vua ch#Truyn tranh#Tranh: T Anh ; Li: Thanh Phng# ^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#T Anh#Thanh Phng#Mai#Truyn dn gian#Vn hc dn gian#Vit N am#272546## 00596000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020029000440030013000730070036000860080005001220090011001270100 00500138011001400143012003100157020001800188020001300206005000900219005001300228 039000400241020001600245020001700261020000900278013000700287#VV11.02374#8000#Vi ?t#V400Q#398.209597#^214#V qut dy c mng tay nhn#Truyn tranh#Tranh: Ph H ng ; Li: Thanh Phng#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Ph Hng#Thanh Phng#Mai#Truyn dn gia n#Vn hc dn gian#Vit Nam#272547## 00592000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200110 00298080005000400020026000450030013000710070035000840080005001190090011001240100 00500135011001400140012003100154020001800185020001300203005001000216005001100226 039000400237020001600241020001700257020000900274013000700283#VV11.02375#8000#Vi ?t#NG558H#398.209597#^214#Ngi hc tr vi con ra#Truyn tranh#Tranh: Hnh Lin h ; Li: Thanh Hng#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vi t Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Hnh Linh#Thanh Hng#Mai#Truyn dn gian#V n hc dn gian#Vit Nam#272548## 00584000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020017000440030013000610070036000740080005001100090011001150100 00500126011001400131012003100145020001800176020001300194005000900207005001300216 039000400229020001600233020001700249020000900266013000700275#VV11.02376#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch con mui#Truyn tranh#Tranh: Minh c ; Li: Th anh Phng#^aH.#^aM thut#2011#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Minh c#Thanh Phng#Mai#Truyn dn gian#Vn hc d n gian#Vit Nam#272549## 00560000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410030023000690070034000920080005001260090011001310100 00500142011001400147012001600161020001800177020001400195005001000209005001000219 039000400229020000700233020002300240013000700263#VV11.02377#12500#Vi?t#C125#37 2.21#^214#Cu dnh cho tr mm non#Phng tin giao thng#Tranh: Minh Kin ; Li: Thanh Nga#^aH.#^aM thut#2011#^a19tr.^b25cm#T sch Mm non#Gio dc mu g io#Sch mu gio#Minh Kin#Thanh Nga#Mai#Cu #Phng tin giao thng#272550## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410030009000690070034000780080005001120090011001170100 00500128011001400133012001600147020001800163020000900181020001400190005001000204 005001000214039000400224020000700228013000700235#VV11.02378#12500#Vi?t#C125#37 2.21#^214#Cu dnh cho tr mm non#Thc vt#Tranh: Minh Kin ; Li: Thanh Nga #^aH.#^aM thut#2011#^a19tr.^b25cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#Thc vt#S ch mu gio#Minh Kin#Thanh Nga#Mai#Cu #272551## 00565000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410030023000690070034000920080005001260090011001310100 00500142011001400147012001600161020001800177020000800195020001400203005001000217 005001000227039000400237020000800241020000700249013000700256#VV11.02379#12500#V i?t#C125#372.21#^214#Cu dnh cho tr mm non# dng chi ca b#Tranh: Minh Kin ; Li: Thanh Nga#^aH.#^aM thut#2011#^a19tr.^b25cm#T sch Mm non#Gi o dc mu gio# dng#Sch mu gio#Minh Kin#Thanh Nga#Mai# chi#Cu #272 552## 00534000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410030010000690070034000790080005001130090011001180100 00500129011001400134012001600148020001800164020001000182020001400192005001000206 005001000216039000400226013000700230020000700237#VV11.02380#12500#Vi?t#C125#37 2.21#^214#Cu dnh cho tr mm non#Con ngi#Tranh: Minh Kin ; Li: Thanh Ng a#^aH.#^aM thut#2011#^a19tr.^b25cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#Con ngi #Sch mu gio#Minh Kin#Thanh Nga#Mai#272553#Cu ## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410030009000690070034000780080005001120090011001170100 00500128011001400133012001600147020001800163020000900181020001400190005001000204 005001000214039000400224013000700228020000700235#VV11.02381#12500#Vi?t#C125#37 2.21#^214#Cu dnh cho tr mm non#ng vt#Tranh: Minh Kin ; Li: Thanh Nga #^aH.#^aM thut#2011#^a19tr.^b25cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#ng vt#S ch mu gio#Minh Kin#Thanh Nga#Mai#272554#Cu ## 00554000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410030020000690070034000890080005001230090011001280100 00500139011001400144012001600158020001800174020001400192005001000206005001000216 039000400226013000700230020002000237020000700257#VV11.02382#12500#Vi?t#C125#37 2.21#^214#Cu dnh cho tr mm non#Hin tng t nhin#Tranh: Minh Kin ; Li : Thanh Nga#^aH.#^aM thut#2011#^a19tr.^b25cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio #Sch mu gio#Minh Kin#Thanh Nga#Mai#272555#Hin tng t nhin#Cu ## 00725000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020034000460030007000800070044000870080005001310090011001360100 00500147011001500152021012600167020000900293020000800302020000900310020000700319 00500120032600500130033800500140035100500160036500500070038103900040038801300070 0392#VV11.02383#VV11.02384#Vi?t#103H#709.597#^214#i hi VII Hi M thut Vit Nam#K yu#L Quc Bo, L Minh Chu, H Huy Chng...#^aH.#^aM thut#2010#^a3 20tr.^b24cm#Gii thiu cc vn bn ch o i hi, t chc i hi v cc bi t ham lun, pht biu ti i hi VII Hi M thut Vit Nam#M thut#i hi#Vit Nam#K yu#L Quc Bo#L Minh Chu#H Huy Chng#Trn Nguyt n# c#Mai#272 556## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020031000670030023000980070037001210080 00500158009001100163010000500174011001500179020001700194020000400211020001800215 006001400233039000400247013000700251019000900258#VV11.02386#VV11.02385#44000#Vi ?t#NH556C#823#^214#Christie, Agatha#Nhng chic ng h treo tng#Tiu thuyt t rinh thm#Agatha Christie ; V nh Phng dch#^aH.#^aThi i#2011#^a259tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Anh#Truyn trinh thm#V nh Phng#Mai#272557#Dch Anh## 00578000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020022000670030023000890070037001120080 00500149009001100154010000500165011001500170020001700185020000400202020001800206 006001400224039000400238019000900242004001800251013000700269#VV11.02387#VV11.023 88#49000#Vi?t#CH527T#823#^214#Christie, Agatha#Chuyn tu 16 gi 50'#Tiu thuy t trinh thm#Agatha Christie ; V nh Phng dch#^aH.#^aThi i#2011#^a299tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Anh#Truyn trinh thm#V nh Phng#Mai#Dch Anh#Ti bn ln th 1#272558## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020025000580070077000830080005001600090011001650100 00500176011001500181020001700196020000900213020001200222039000400234005001100238 005001900249005000600268013000700274005001300281005001800294#VV11.02389#VV11.023 90#70000#Vi?t#TR527N#895.9223008#^214#Truyn ngn 5 tc gi n#Phong ip, V T h Ho, Nguyn Th Thu Hu... ; Sng Nguyt Minh tuyn chn#^aH.#^aThi i#201 1#^a422tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#V Th Ho#Nguyn Th Thu Hu#Di Li#272559# Bch Thu#Sng Nguyt Minh## 00656000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050014000580020015000720030039000870070014001260080 00500140009001100145010000500156011001500161020001700176020000900193039000400202 013000700206021010100213020001900314020001700333020000400350#VV11.02391#VV11.023 92#39000#Vi?t#TH300C#895.9221009#^214#L Thiu Nhn#Thi ca nt t#25 gng mt nh th Vit Nam hin i#L Thiu Nhn#^aH.#^aThi i#2011#^a177tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Mai#272560#Tp hp nhng bi vit, bi ph bnh ca L Th iu Nhn v mt s tc gi v tc phm thi ca Vit Nam#Nghin cu vn hc#Ph b nh vn hc#Th## 00593000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020030000600030012000900070026001020220 00400128008000500132009003600137010000500173011001500178020001700193020001100210 020001200221006001000233039000400243013000700247019001600254005000900270#VV11.02 394#VV11.02393#95000#Vi?t#107T#895.1#^214#Tn Di #nh trng khng hiu lng t i#Tiu thuyt#Tn Di ; Mai Quyn dch#T.1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a523tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Mai Quyn#Mai# 272561#Dch Trung Quc#Tn Di ## 00554000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020030000600030012000900070009001020220 00400111008000500115009003600120010000500156011001500161020001700176020001100193 020001200204039000400216019001600220013000700236005000900243#VV11.02395#VV11.023 96#95000#Vi?t#107T#895.1#^214#Tn Di #nh trng khng hiu lng ti#Tiu thuy t#Tn Di #T.2#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a523tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Mai#Dch Trung Quc#272562#Tn Di ## 00516000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020008000650030012000730070037000850080 00500122009001100127010000500138011001500143020001700158020000400175020001200179 006001500191039000400206013000700210019000900217#VV11.02397#VV11.02398#42000#Vi ?t#L116L#823#^214#Collins, Jackie#Lng l#Tiu thuyt#Jackie Collins ; Phm Hn g Tr dch#^aH.#^aThi i#2011#^a247tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt# Phm Hng Tr#Mai#272563#Dch Anh## 00705000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420050005000490020018000540070051000720080005001230090 01100128010000500139011001500144020001000159006001700169039000400186019000500190 021017100195020000900366006001500375013000700390020000600397#VV11.02399#VV11.024 00#Vi?t#H107P#299#^214#42000#Osho#Hnh phc ti tm#Osho ; Bin dch: L Th Th anh Tm, Dng Ngc Hn#^aH.#^aThi i#2011#^a251tr.^b21cm#Hnh phc#L Th Tha nh Tm#Mai#Dch#Gii thiu nhng mu chuyn hi hc, nhng ng ngn trit hc, nhng tm s y tri nghim c nhn, nhng c kt hin minh v hnh phc theo quan im ca o s n #Tn gio#Dng Ngc Hn#272564#n ## 00615000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480140007000530050007000600020038000670070019001050080 00500124009001100129010000500140011001500145020000900160020001700169005001100186 039000400197013000700201021012900208#VV11.02402#VV11.02401#VV11.02403#Vi?t#H103T #001#^214#48000#H Sn#200 iu mi ngi thng khng ch #H Sn, Khnh Linh #^aH.#^aThi i#2011#^a294tr.^b21cm#Tri thc#Sch thng thc#Khnh Linh#Mai#27 2565#Gii thch mt s hin tng quen thuc trong cuc sng v nhng khm ph t h v v thin vn, a l, th gii sinh vt thn k## 00700000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420050005000490020018000540030046000720070029001180080 00500147009001100152010000500163011001500168020000900183006001700192039000400209 019000500213013000700218021017600225020000900401#VV11.02404#VV11.02405#Vi?t#S102 V#299#^214#55000#Osho#Sch v hiu bit#Sng to ra con ng ca chnh bn ti t do#Osho ; Nguyn nh Hch dch#^aH.#^aThi i#2011#^a319tr.^b21cm#Tn gio #Nguyn nh Hch#Mai#Dch#272566#Gm nhng bi thuyt ging ca nh huyn mn n ni ting Osho v pht trin tm thc v nhng tri nghim v pht trim t m thc con ngi, truy tm tm linh ca con ngi#Tm linh## 00823000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460140007000510020044000580070045001020080005001470090011001520100 00500163011001500168020001600183020000900199005001600208039000400224021017800228 02000180040602000170042400500150044100500090045600500120046500500130047701300070 0490#VV11.02406#VV11.02407#Vi?t#NG527T#959.7029092#^214#80000#Nguyn Trung Trc mt kinh kha ca min Nam#Nguyn Xun Th, Trng B Pht, Dip Vn...#^aH.#^aT hi i#2011#^a303tr.^b21cm#Lch s cn i#Vit Nam#Nguyn Xun Th#Mai#Tp hp cc bi vit gm nhiu th loi khc nhau v ti ngh, tr thng minh, mu lc , kh phch can m v c tnh trung hiu vn ton ca anh hng dn tc Nguyn Trung Trc#Nguyn Trung Trc#Nhn vt lch s#Trng B Pht#Dip Vn#L Th Xu n#Cao T Thanh#272567## 00697000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460050013000530020027000660070013000930080005001060090 01100111010000500122011001500127020001500142020001100157039000400168013000700172 021020800179020001500387020001700402#VV11.02408#VV11.02409#Vi?t#T121T#931.009#^2 14#70000#Quang Nguyn#Tn Thu Hong Doanh Chnh#Quang Nguyn#^aH.#^aThi i#2 011#^a395tr.^b21cm#Lch s c i#Trung Quc#Mai#272568#Gii thiu cuc i v s nghip Tn Thu Hong, cng k sch tiu dit su nc, phng sch tr quc, ng li xy dng quc phong kin, thut dng ngi v bin php bo v uy q uyn ca Tn Thu Hong#Tn Thu Hong#Nhn vt lch s## 00658000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050014000510020017000650070035000820080005001170090 01100122010000500133011001500138020000800153006001500161039000400176019000500180 013000700185021015700192020001100349020000800360#VV11.02410#VV11.02411#Vi?t#T120 T#613.2#^214#64000#Barkas, Janet#Tm thc n chay#Janet Barkas ; Bi Thanh Chu dch#^aH.#^aThi i#2011#^a355tr.^b21cm#n chay#Bi Thanh Chu#Mai#Dch#272569 #Gii thiu nhng con ngi v nhng nhm c t chc ni ting c nhng phn bc mang tnh trit hc i vi mt ch n ung nhng ng vt b git hi#Di nh dng#Lch s## 00549000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450050012000520020023000640070012000870080005000990090 01100104010000500115011001500120020000400135039000400139021012700143013000700270 020001800277#VV11.02412#VV11.02413#Vi?t#N114M#599.75#^214#36000#Hong Ngha#Nm mo ni chuyn mo#Hong Ngha#^aH.#^aThi i#2011#^a199tr.^b21cm#Mo#Mai#Gii thiu khi qut v h hng nh mo, tnh cch, tp tnh sinh sng, ging mo v nhng cu chuyn th v v mo v nm mo#272570#c im sinh hc## 00842000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050016000510020033000670030041001000070043001410080 00500184009001100189010000500200011001500205020002000220006001600240039000400256 019000500260013000700265021023800272020001000510020002000520#VV11.02414#VV11.024 15#Vi?t#556B#158.1#^214#40000#George, Phyllis#ng bao gi ni "khng bao gi" #"Ti khng th" thnh "Vng, ti c th"#Phyllis George ; Hunh Vn Thanh bin dch#^aH.#^aThi i#2011#^a230tr.^b21cm#B quyt thnh cng#Hunh Vn Thanh#Mai #Dch#272571#Gii thiu 10 bi hc gip bn thnh cng trong cuc sng: T tin v o bn thn, thun theo dng chy ca s thay i, bit khi no th tin bc, q u trng ti nng chuyn bit ca mnh, ng quan trng ho vn , gi tm v t nh tr...#Cuc sng#Tm l hc ng dng## 00699000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050014000510020027000650070033000920080005001250090 01100130010000500141011001500146020002000161006000800181039000400189019000500193 013000700198021017400205020002000379020001000399#VV11.02416#VV11.02417#Vi?t#H112 S#158.1#^214#34000#Risner, Nigel#Hy sng mt i ng sng#Nigel Risner ; Minh Vi bin dch#^aH.#^aThi i#2011#^a198tr.^b21cm#Tm l hc ng dng#Minh Vi#Ma i#Dch#272572#Gm nhng trit l gin d m ra li i nh thc c m, to nn nhng ng lc thc y am m... em n chn la mt li sng p, gin d, y ngha cho cuc i mnh#B quyt thnh cng#Cuc sng## 00732000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050012000510020044000630070050001070080005001570090 01100162010000500173011001500178020002000193006001300213039000400226019000500230 006001200235013000700247021014600254020001000400020002000410#VV11.02418#VV11.024 19#Vi?t#T121H#158.1#^214#35000#Bowen, Will#Tn hng cuc sng hng mong ng p hn nn#Will Bowen ; Bin dch: Phm Tho vi, Khi Nguyn#^aH.#^aThi i#2011#^ a198tr.^b21cm#B quyt thnh cng#Phm Tho vi#Mai#Dch#Khi Nguyn#272573#a r a nhng li khuyn gip bn b qua nhng than phin, kh chu c c cuc sng thoi mi vi nim lc quan, yu i, hnh phc v thnh t#Cuc sng#Tm l h c ng dng## 00574000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020010000650030012000750070036000870040 00800123008000500131009001100136010000500147011001500152020001600167020000500183 020001200188006001400200039000400214013000700218019001000225012002500235#VV11.02 421#VV11.02420#80000#Vi?t#B100B#843#^214#Flbe, Guyxtav#B Bvary#Tiu thuyt# Guyxtav Flbe ; Bch Nng Thi dch#Ti bn#^aH.#^aThi i#2011#^a446tr.^b21cm# Vn hc cn i#Php#Tiu thuyt#Bch Nng Thi#Mai#272574#Dch Php#Vn hc c in th gii## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050019000490020022000680070041000900080005001310090 01100136010000500147011001500152013000700167019001000174020001700184020000500201 020001200206006001200218006001100230006001400241039000600255#VV11.02422#VV11.024 23#48000#Vi?t#T527T#843#^214#Maupassant, Guy De#Tuyn tp truyn ngn#Guy De Ma upassant ; Dch: L Hng Sm...#^aH.#^aThi i#2011#^a254tr.^b21cm#272575#Dch Php#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#L Hng Sm#Hng Minh#Trn Thanh i#TDun g## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050029000500020016000790030012000950070045001070220 00400152008000500156009001100161010000500172011001500177020001600192020000400208 020001200212006001000224013000700234019000900241005002900250039000600279#VV11.02 424#VV11.02425#106000#Vi?t#H452C#823#^214#Thackeray, William Makepeace#Hi ch ph hoa#Tiu thuyt#William Makepeace Thackeray ; Trn Kim dch#T.1#^aH.#^aThi i#2011#^a647tr.^b21cm#Vn hc cn i#Anh#Tiu thuyt#Trn Kim#272576#Dch A nh#Thackeray, William Makepeace#TDung## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050029000500020016000790030012000950070045001070220 00400152008000500156009001100161010000500172011001500177020001600192020000400208 020001200212006001000224019000900234013000700243005002900250039000600279#VV11.02 426#VV11.02427#106000#Vi?t#H452C#823#^214#Thackeray, William Makepeace#Hi ch ph hoa#Tiu thuyt#William Makepeace Thackeray ; Trn Kim dch#T.2#^aH.#^aThi i#2011#^a599tr.^b21cm#Vn hc cn i#Anh#Tiu thuyt#Trn Kim#Dch Anh#2725 77#Thackeray, William Makepeace#TDung## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020013000670030012000800070018000920080 00500110009001100115010000500126011001500131013000700146019001000153012004100163 020001600204020000500220020001200225039000600237#VN11.02428#VN11.02429#69000#Vi ?t#M306D#843#^214#Balzac, Honor De#Ming da la#Tiu thuyt#Honor De Balazac#^ aH.#^aThi i#2011#^a374tr.^b21cm#272578#Dch Php#Vn hc c in nc ngoi. Vn hc Php#Vn hc cn i#Php#Tiu thuyt#TDung## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050012000500020023000620070050000850080005001350090 01100140010000500151011001500156005000700171020001700178020001100195020001200206 01900160021801500420023400600080027600600080028400600100029201300070030203900060 0309#VV11.02430#VV11.02431#110000#Vi?t#T527C#894#^214#Nexin, Azit#Tuyn chn tr uyn ngn#Azit Nexin ; Nam H tuyn chn ; Dch: Thi H...#^aH.#^aThi i#2011 #^a691tr.^b21cm#Nam H#Vn hc hin i#Th Nh K#Truyn ngn#Dch Th Nh K#T n sch ngoi ba: Tuyn tp truyn ngn#Thi H#c Mn#Ngc Bng#272579#TDung# # 00399000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410220004000590080005000630090011000680100005000790110 01700084012001300101020000700114020000900121020001400130013000700144039000600151 #VV11.02432#12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B t mu theo s#T.1#^aH.#^aThi i# 2011#^a16tr.^b21x29cm#T sch SSDG#T mu#Mu gio#Sch mu gio#272580#TDung## 00709000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020023000530030029000760080018001050090023001230100 00500146011001400151015006500165013000700230020000800237039000600245021017400251 020001000425020000800435#VN11.00965#VN11.00966#20000#Vi?t#CH124P#363.19#^214#Ch t ph gia thc phm#Cm nang cho ngi tiu dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a75tr.^b15cm#TTS ghi: Trung tm Khoa hc Thc phm v Dinh d ng ng dng...#272581#Ph gia#TDung#Hng dn ngi tiu dng nhn bit nhng ch t ph gia c trn nhn bao b thc phm, t tm tn ho cht t m s ca cht ph gia v hiu c vai tr, chc nng ca n#Thc phm#An ton## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020007000640030004000710070021000750080 01800096009002300114010000500137011001400142005001000156013000700166020001700173 020000900190020000400199039000600203#VN11.00967#VN11.00968#12000#Vi?t#H401H#895 .9221#^214#Th Lng#Hoa h#Th#Th Lng, Quang Nam#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2011#^a63tr.^b18cm#Quang Nam#272582#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# TDung## 00774000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020038000660070030001040080005001340090 01100139010000500150011001500155005001400170013000700184020000900191039000600200 021027000206020001100476020000900487#VN11.00969#VN11.00970#20000#Vi?t#K600T#635 .9#^214#L Quang Khang#K thut to dng cy cnh ngh thut#L Quang Khang, Pha n Vn Minh#^aH.#^aM thut#2011#^a107tr.^b19cm#Phan Vn Minh#272583#Cy cnh#TDu ng#Hng dn k thut to tc cy cnh v lm cy cnh ngh thut: to dng cc b r ngh thut, un nn thn cnh, ct chuyn, lo ho thn cy cnh ngh thu t, to dng bng tn, to cy k c ngh thut, chn ging cy lm cnh, s ang chu, ti nc, chm sc...#Trng trt#To dng## 00605000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020028000400030013000680070053000810080005001340090053001390100 00500192011001400197005001900211006001500230019001000245020001800255020000500273 020001300278013000700291039000600298006001100304#VN11.00971#24000#Vi?t#GI-119M# 843#^214#Gic m k l ca Luy-xing#Truyn tranh#Jean-Marc Marthis ; Dch: ng Minh Qun, L Chc An#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam #2010#^a47tr.^b19cm#Marthis, Jean-Marc#ng Minh Qun#Dch Php#Vn hc thiu nh i#Php#Truyn tranh#272584#TDung#L Chc An## 00617000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020042000380030013000800070053000930080005001460090053001510100 00500204011001400209005001900223006001500242019001000257020001800267020000500285 020001300290013000700303039000600310006001100316#VN11.00972#24000#Vi?t#L534C#84 3#^214#Luy-xing ch chim cnh ct x mt tri#Truyn tranh#Jean-Marc Marthis ; Dch: ng Minh Qun, L Chc An#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn t hng Nh Nam#2010#^a47tr.^b19cm#Marthis, Jean-Marc#ng Minh Qun#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#272585#TDung#L Chc An## 00611000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020036000380030013000740070053000870080005001400090053001450100 00500198011001400203005001900217006001500236019001000251020001800261020000500279 020001300284013000700297039000600304006001100310#VN11.00973#24000#Vi?t#L534V#84 3#^214#Luy-xing v ch ngi tuyt c c#Truyn tranh#Jean-Marc Marthis ; Dch : ng Minh Qun, L Chc An#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng N h Nam#2010#^a47tr.^b19cm#Marthis, Jean-Marc#ng Minh Qun#Dch Php#Vn hc th iu nhi#Php#Truyn tranh#272586#TDung#L Chc An## 00608000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020033000380030013000710070053000840080005001370090053001420100 00500195011001400200005001900214006001500233019001000248013000700258020001800265 020000500283020001300288039000600301006001100307#VN11.00974#24000#Vi?t#L534C#84 3#^214#Luy-xing, cu s b n tht mt#Truyn tranh#Jean-Marc Marthis ; Dch: ng Minh Qun, L Chc An#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a46tr.^b19cm#Marthis, Jean-Marc#ng Minh Qun#Dch Php#272587#Vn h c thiu nhi#Php#Truyn tranh#TDung#L Chc An## 00689000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020043000670070014001100080005001240090 01100129010000500140011001500145013000700160020001600167039000600183021022900189 020001700418#VN11.00975#VN11.00976#25000#Vi?t#B300Q#306.872#^214#on Ph Vinh# B quyt gi gn hnh phc tui trung nin#on Ph Vinh#^aH.#^aThi i#2011#^a 137tr.^b19cm#272588#Tui trung nin#TDung#Trnh by b quyt c c hnh ph c la tui trung nin nh: hm nng tnh cm v chng, cn bng cng vic v g ia nh, tm nim vui qua cng vic, nui dy con ci, to s lng mn trong cu c sng, v chng chm sc nhau#Quan h v chng## 00479000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050007000540020018000610030004000790070007000830080 00500090009001100095010000500106011001400111013000700125015003300132020001700165 020000900182020000400191039000600195#VN11.00977#VN11.00978#30000#Vi?t#N428V#895 .9221#^214#H Hi#Ni vi chim bao#Th#H Hi#^aH.#^aThi i#2010#^a91tr.^b19c m#272589#Tn tht ca tc gi: L Vn Hi#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00745000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020036000610070015000970080005001120090 01100117010000500128011001500133013000700148020001000155039000600165021026500171 020000700436020001500443020000900458#VN11.00979#VN11.00980#29000#Vi?t#B300Q#153 .6#^214#Trn Hin#B quyt ng x duyn dng lch lm#Trn Hin b.s.#^aH.#^aThi i#2011#^a178tr.^b19cm#272590#Giao tip#TDung#Gii thiu nhng quy tc chung v ng x, nhng hnh vi c ch duyn dng, t nh. Trnh by nhng b quyt ng x ni n tic, gi - nhn thip v tng qu, mi khch n nh, c mi n nh bn b, lm quen v kt bn, ng x trong gia nh v vi lng ging#ng x# Tm l c nhn#B quyt## 00580000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820013000418080005000540050008000590020020000670030007000870070008000940080 00500102009001100107010000500118011001500123013000700138020001700145020000900162 020000700171039000600178021011800184#VN11.00981#VN11.00982#56000#Vi?t#TH561N#89 5.92283403#^214#V Bng#Thng nh mi hai#Bt k#V Bng#^aH.#^aThi i#2010# ^a331tr.^b19cm#272591#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#TDung#Ghi chp ca tc gi v 12 thng trong nm vi nhng nt ring bit ca tng a phng: kh hu, v n ho, m thc...## 00676000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020022000660070035000880080005001230090 01100128010000500139011001500144005001100159013000700170021014300177020000900320 020001100329020000900340020001000349020000900359039000600368#VN11.00983#VN11.009 84#25000#Vi?t#V115K#390.09597#^214#Thanh Thu#Vn khn nm Vit Nam#S.t., b.s.: Thanh Thu, Mnh Cng#^aH.#^aThi i#2011#^a147tr.^b19cm#Mnh Cng#272592#Gi i thiu mt s bi vn khn nm theo truyn thng tp tc th cng ca ngi Vi t Nam: khn ti gia, khn ti cha, nh, n, miu, ph...#Vn khn#Tn ngng #Th cng#Phong tc#Vit Nam#TDung## 00657000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820013000418080005000540050011000590020030000700070022001000080005001220090 01100127010000500138011001500143005001000158013000700168021013700175020001700312 020000400329020000900333020001900342039000600361#VN11.00985#VN11.00986#75000#Vi ?t#TH300N#895.92213208#^214#Hoi Thanh#Thi nhn Vit Nam 1932 - 1941#Hoi Thanh, Hoi Trn#^aH.#^aThi i#2011#^a415tr.^b19cm#Hoi Trn#272593#Gii thiu s l c tiu s v nhng sng tc ca cc nh th trong phong tro th mi Vit Nam: Hoi Thanh, Hoi Chn, Tn , Th L...#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#Phong tr o th mi#TDung## 00538000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050012000500020027000620030020000890070026001090080 00500135009001100140010000500151011001500156006000800171013000700179020001700186 020001100203020001200214019001600226039000600242#VN11.00987#VN11.00988#98000#Vi ?t#CH110X#894#^214#Nexin, Azit#Cht xnh! Cht! Cht! Bm#Tp truyn hi hc#Az it Nexin ; Thi H dch#^aH.#^aThi i#2011#^a615tr.^b19cm#Thi H#272594#Vn h c hin i#Th Nh K#Truyn ci#Dch Th Nh K#TDung## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020018000620030004000800070008000840080 00500092009001800097010000500115011001500120013000700135020001700142039000600159 020000900165020000400174#VN11.00989#VN11.00990#29000#Vi?t#H561R#895.9221#^214# m Nha#Hng rng Ho An#Th#m Nha#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a156tr.^b19cm# 272595#Vn hc hin i#TDung#Vit Nam#Th## 00540000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050014000490020026000630070030000890080016001190090057001350100 00500192011001500197013000700212020001700219039000600236020001300242020000900255 020000300264020000700267#VN11.00991#VN11.00992#Vi?t#V200V#398.809597#^214#Vng Th Mn#V v cu dn tc Thi#Vng Th Mn s.t., bin dch#^aH. ; Lai Chu# ^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Lai Chu#2010#^a183tr.^b19cm#272 596#Vn hc dn gian#TDung#Dn tc Thi#Vit Nam#V#Cu ## 00666000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020014000580030004000720070054000760080005001300090 01800135010000500153011001500158015005400173005001900227005001600246005001400262 00500130027600500080028901300070029702000170030402000090032102000040033003900060 0334#VN11.00993#VN11.00994#36000#Vi?t#NH460V#895.9221008#^214#Nh v bn c#Th #Nguyn Th Kim Chi, Nguyn Th nh, L Th Thu H...#^aH.#^aVn ho dn tc#20 10#^a215tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b th Cu gio chc qun Long Bin#Nguyn T h Kim Chi#Nguyn Th nh#L Th Thu H#Trn Song H#V Hng#272597#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#TDung## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050012000560020009000680030004000770070012000810080 00500093009001800098010000500116011001500121013000700136020001700143020000900160 020000400169039000600173#VN11.00995#VN11.00996#35000#Vi?t#L116H#895.922134#^214 #L Vn Nng#Lng hoa#Th#L Vn Nng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a113tr.^b19cm #272598#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00449000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050014000560020020000700070014000900080005001040090 01800109010000500127011001400132013000700146020001700153020000900170020001000179 039000600189#VN11.00997#VN11.00998#20000#Vi?t#TR561C#895.92214#^214#Nguyn T L p#Trng ca binh on#Nguyn T Lp#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a79tr.^b19cm#2 72599#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#TDung## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020015000660030004000810070012000850080 00500097009001800102010000500120011001500125013000700140020001700147020000900164 020000400173039000600177#VN11.00999#VN11.01000#30000#Vi?t#C107#895.9221#^214#T Anh Khi#Cnh ng vng#Th#T Anh Khi#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a119tr.^b 19cm#272600#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020016000690030004000850070015000890080 00500104009001800109010000500127011001400132013000700146020001700153020000900170 020000400179039000600183#VN11.01001#VN11.01002#30000#Vi?t#Y606N#895.9221#^214#T rnh Kim Hin#Yu nh nt lt#Th#Trnh Kim Hin#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a6 0tr.^b19cm#272601#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00484000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050014000490020020000630030004000830070030000870080005001170090 01800122010000500140011001500145005001500160013000700175020001700182020000900199 020000400208039000600212#VN11.01003#VN11.01004#Vi?t#CH513M#895.92214#^214#Nguyn Hu #Chung mt dng sng#Th#Nguyn Hu , L Thu Nhng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a139tr.^b19cm#L Thu Nhng#272602#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng## 00771000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050019000530020018000720070030000900040013001200080 00500133009001800138010000500156011002500161013000700186020001600193039000600209 021020100215020002000416020000700436020001000443020001600453#VN11.01005#VN11.010 06#25000#Vi?t#H401L#959.739#^214#Nguyn Th Kim Cc#Hoa L xa v nay#Nguyn Th Kim Cc s.t., b.s.#In ln th 1#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a119tr., 5tr. nh ^b19cm#272603#Di tch lch s#TDung#Gii thiu cc di tch v danh thng Hoa L nh di tch cung in, n vua inh Tin Hong, n vua L i Hnh, nh bia t ng nim vua L Thi T, khu du lch sinh thi Trng An, ni cha Bi nh...#Dan h lam thng cnh#Hoa L#Ninh Bnh#Di tch vn ho## 00515000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050010000500020023000600070021000830080016001040090057001200100 00500177011001500182013000700197020001700204039000600221020001500227020000900242 020001000251#VN11.01007#VN11.01008#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Ma A Ta#Truyn c dn tc Mng#Ma A Ta s.t., b.s.#^aH. ; Lai Chu#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Lai Chu#2010#^a373tr.^b19cm#272604#Vn hc dn gian#TDung# Dn tc H'mng#Vit Nam#Truyn c## 00596000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020011000730030100000840070017001840080 01800201009001100219010000500230011001500235013000700250012001700257020001700274 020000900291020001200300039000600312#VN11.01009#VN11.01010#60000#Vi?t#KH455Q#89 5.92234#^214#Nguyn ng Thc#Khng qun#Tp truyn ngn v Thanh nin xung phon g Tp. HCM nhn 35 nm ngy thnh lp (28/3/1976 - 28/3/2011)#Nguyn ng Thc#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a243tr.^b19cm#272605#T sch Tui tr#Vn hc h in i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00681000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540080018000990090011001170100005001280110 01400133015004600147013000700193039000600200021015900206020002200365020002300387 020001700410#VN11.01011#VN11.01012#15000#Vi?t#B452D#324.2597#^214#Bi dng cm tnh on cho thanh thiu nin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a79tr.^b19cm# TTS ghi: Thnh on thnh ph H Ch Minh...#272606#TDung#Trnh by mt s vn c bn v ng Cng sn Vit Nam, on Thanh nin Cng sn H Ch Minh v ph n u tr thnh on vin Thanh nin Cng sn H Ch Minh#on TNCS H Ch Minh# ng Cng sn Vit Nam#Ti liu hc tp## 00593000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070038000650220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001700194020000900211020001300220 005001900233006001200252039000600264019001400270013000700284#VN11.01013#Vi?t#V50 1B#895.6#^214#16000#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; Tuyt Nhung d ch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a182tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#Tuyt N hung#TDung#Dch Nht Bn#272607## 00580000000000301000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000600265013000700271#VN11.01014#14000#C 117B#895.6#^214#Vi?t#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .31#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a182tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#272608## 00626000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070049000690220004001180080018001220090 01100140010000500151011001500156020001700171020000900188020001300197005001900210 006001100229039000600240019001400246012003500260006001000295013000700305#VN11.01 015#16000#Vi?t#C126B#895.6#^214#Cy bt thn k#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko ; Dch: Nguyt Anh, Dung Nghi#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a210tr.^b1 8cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Shimamoto Kazuhiko#Nguyt Anh#TDung#D ch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dung Nghi#272609## 00585000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570410005000641810006000690820006000758080005000810020010000860030 01300096007003600109022000500145005001700150006001200167008001800179009001100197 010000500208011001400213019001400227012003500241013000700276#VN11.01016#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#14000#Vi?t#I-312#895.6#^214#Inu Yasha#Tru yn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.36#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr^b18cm#Dch Nht bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#272610## 00595000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020009000410030013000500290006000630070030000690220004000990080 01800103009001100121010000500132011001500137012004000152020001700192020000900209 020001300218005001500231006000800246039000600254019001400260013000700274#VN11.01 017#Vi?t#NG419T#895.6#^214#16000#Ngc th#Truyn tranh#Rough#Mitsuru Adachi ; C m Vn dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a185tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Mitsuru Adachi#C m Vn#TDung#Dch Nht Bn#272611## 00552000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420070025000570080018000820090011001000100005001110110 01400116012002400130013000700154005001400161020000900175039000600184021007300190 020000800263020001500271#VN11.01018#7000#Vi?t#X550D#915.9785#^214#X da Bn Tr e#Thc hin: Nhm ng Dao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a15tr.^b19cm#Em y u t quc Vit Nam#272612#Nhm ng Dao#a danh#TDung#Gii thiu nhng a danh ni ting, mn n c sn ca vng t Bn Tre#Bn Tre#Sch thiu nhi## 00549000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020015000430070025000580080018000830090011001010100005001120110 01400117012002400131013000700155005001400162020000900176039000600185021007000191 020000700261020001500268#VN11.01019#7000#Vi?t#TH500#915.9731#^214#Th yu d u#Thc hin: Nhm ng Dao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a15tr.^b19cm#Em y u t quc Vit Nam#272613#Nhm ng Dao#a danh#TDung#Gii thiu nhng a dan h ni ting, mn n c sn ca th H Ni#H Ni#Sch thiu nhi## 00555000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420070025000600080018000850090011001030100005001140110 01400119012002400133005001400157013000700171020000900178039000600187021007300193 020000800266020001500274#VN11.01020#7000#Vi?t#S455N#915.9793#^214#Sng nc Cn Th#Thc hin: Nhm ng Dao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a15tr.^b19cm#Em yu t quc Vit Nam#Nhm ng Dao#272614#a danh#TDung#Gii thiu nhng a d anh ni ting, mn n c sn ca vng t Bn Tre#Cn Th#Sch thiu nhi## 00426000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430070011000610080018000720090011000900100005001010110 01400106013000700120005001100127020001800138039000600156020000900162020001300171 #VN11.01021#7000#Vi?t#TR125C#895.9223#^214#Tru con cn thn#Hng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a15tr.^b19cm#272615#Hng Bnh#Vn hc thiu nhi#TDu ng#Vit Nam#Truyn tranh## 00421000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420070011000560080018000670090011000850100005000960110 01400101013000700115005001100122020001800133039000600151020000900157020001300166 #VN11.01022#7000#Vi?t#H450C#895.9223#^214#H con cu c#Hng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a15tr.^b19cm#272616#Hng Bnh#Vn hc thiu nhi#TDung#Vi t Nam#Truyn tranh## 00509000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420070013000610080018000740090011000920100005001030110 01400108013000700122012001800129005001300147020000800160039000600168021004700174 020000700221020001500228#VN11.01023#8000#Vi?t#T311ɥ.6083#^214#Tin & ci qu t my# Bin Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a16tr.^b19cm#272617#Gip b t bo v# Bin Thu#An ton#TDung#Hng dn b t bo v mnh trnh b in git#Tr em#Sch thiu nhi## 00519000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420070013000560080018000690090011000870100005000980110 01400103013000700117012001800124005001300142020000800155039000600163021006200169 020000700231020001500238#VN11.01024#8000#Vi?t#T311#613.6083#^214#Tin nh kim # Bin Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a16tr.^b19cm#272618#Gip b t bo v# Bin Thu#An ton#TDung#Hng dn b t bo v mnh trnh b vt nhn gy thng tch#Tr em#Sch thiu nhi## 00531000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420070013000580080018000710090011000890100005001000110 01400105012001800119013000700137005001300144020000800157039000600165021007200171 020000700243020001500250#VN11.01025#8000#Vi?t#T311C#613.6083#^214#Tin chin tr ng# Bin Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a16tr.^b19cm#Gip b t bo v #272619# Bin Thu#An ton#TDung#Hng dn b t bo v mnh trnh b bng v khng c s dng bp la#Tr em#Sch thiu nhi## 00519000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420070013000600080018000730090011000910100005001020110 01400107012001800121013000700139005001300146020000800159039000600167021005800173 020000700231020001500238#VN11.01026#8000#Vi?t#T311C#613.6083#^214#Tin chi rt bt# Bin Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a16tr.^b19cm#Gip b t bo v#272620# Bin Thu#An ton#TDung#Hng dn b t bo v mnh trnh b ng k hi i cu thang#Tr em#Sch thiu nhi## 00550000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420070013000560080018000690090011000870100005000980110 01400103012001800117013000700135005001300142020000800155039000600163021009300169 020000700262020001500269#VN11.01027#8000#Vi?t#T311#613.6083#^214#Tin i xe p # Bin Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a16tr.^b19cm#Gip b t bo v# 272621# Bin Thu#An ton#TDung#Hng dn b t bo v mnh trnh b thng kh i i xe p bng cch lun s dng m bo him#Tr em#Sch thiu nhi## 00712000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050014000500020043000640290029001070070044001360080 01800180009001100198010000500209011001500214012001800229006001500247006000700262 013000700269020000900276039000600285021008900291020001000380020000800390#VV11.02 433#VV11.02434#145000#Vi?t#T550H#003#^214#Gleick, James#T hiu ng con bm n l thuyt hn n#Chaos - making a new science#James Gleick ; Dch: Phm Vn T hiu, Ng V#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a476tr.^b21cm#Khoa hc khm ph# Phm Vn Thiu#Ng V#272622#H thng#TDung#Gii thch v qu trnh suy ngh v lp lun tm hiu, nghin cu cc vn v hn lon#L thuyt#Hn n## 00918000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050013000510020035000640290024000990070050001230080 01800173009001100191010000500202011001500207012001800222006001500240006001400255 013000700269020000900276039000600285021029600291020001000587020000700597#VV11.02 435#VV11.02436#105000#Vi?t#CH501T#510#^214#Livio, Mario#Cha tri c phi l nh ton hc?#Is god a mathematician?#Mario Livio ; Dch: Phm Vn Thiu, Phm Thu Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a369tr.^b21cm#Khoa hc khm ph#Phm V n Thiu#Phm Thu Hng#272623#Ton hc#TDung#Lm sng t mt s phng din v b n cht ca ton hc v c bit l bn cht ca mi quan h gia ton hc v th gii thc ti. Gii thiu theo trnh t thi gian ca s bin i ca mt s kh i nim c nh hng trc tip n vic lm r vai tr ca ton hc trong qu tr nh tm hiu v tr#Trit hc#V tr## 01080000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020029000670030083000960070038001790080 01800217009001100235010000500246011001500251006001700266013000700283020001200290 039000600302021046000308020000900768020001300777#VV11.02437#VV11.02438#71000#Vi ?t#TH250G#658.8#^214#Lenderman, Max#Th gii mi lm thng hiu#Nhng th trn g y p nghch l tip th vit li nh ngha cho cc thng hiu#Max Lenderma n ; Nguyn Xun Hin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a328tr.^b21cm#Nguy n Xun Hin#272624#Thng hiu#TDung#Thng qua vic phn tch ch ngha tiu dn g mt s quc gia ang c mi lin kt cht ch vi nn kinh t ton cu v s t hnh vng ca nn kinh t th gii ni chung, cc doanh nghip ni ring tr nh by tng mi v tip th: nhng cng ty v thng hiu mun thnh cng kh ng ch chuyn ti nhng thng ip v hng ho, dch v ca mnh cho khch hng m cn phi li cun khch hng bng nhng tri nghim thng hiu mang tnh c nhn v nhn vn#Tip th#Doanh nghip## 00926000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020024000540070037000780080018001150090011001330100 00500144011001500149021031500164020000900479020000900488020000900497020001000506 00500080051600500090052400500150053300500090054800500110055703900050056801300070 0573020000800580#VV11.02439#VV11.02440#35000#Vi?t#NH556A#959.704#^214#Nhng anh hng tui tr#Phm B, Duy Phm, L Trung Ngha...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2011#^a170tr.^b20cm#Gm 12 cu chuyn k v 12 v anh hng tr tui nh L T T rng, Ng My, Trn Vn n, V Th Su, Nguyn Vn Tri, Nht Chi Mai, Nguyn Th i Bnh... hy sinh khng tic mu xng, khng n h gian kh, hin ngang n g ln gia thi cuc v thp ln nhng ngn la yu nc bng chnh tri tim nn g chy ca mnh#Anh hng#Tui tr#Vit Nam#Truyn k#Phm B#Duy Phm#L Trung N gha#Dng H#Trn Phiu#KVn#272625#Lch s## 01104000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020033000660290021000990070074001200080 01800194009001100212010000500223011001500228021044300243020000900686020001000695 00500130070500500150071803900050073301900080073800600140074601300070076002000110 0767#VV11.02441#VV11.02442#85000#Vi?t#QU603L#658.4#^214#Forbes, Steve#Quyn lc , tham vng, vinh quang#Power ambition glory#Steve Forbes, John Prevas ; Rudy Gi uliani gii thiu ; V Thanh Tng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a338tr .^b23cm#Gii thiu cc nh lnh o xut chng ca Ba T, Hy Lp, Carthage v La M c i vi ci nhn tng quan v a l, lch s v chnh tr ca ch cng bi cnh hot ng ca cc nh lnh o. Lun bn chi tit v cuc sng ca h v so snh vi nhng nh lnh o trong th gii kinh doanh hin i, a ra nhng bi hc thc t ca cuc sng c th nh hng t chc ca mnh hiu qu hn v hon thnh cc trch nhim ca bn thn#Lnh o#Quyn lc#Prevas, Jo hn#Giuliani, Rudy#KVn#Dch M#V Thanh Tng#272626#Kinh doanh## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050015000500020014000650030012000790290017000910070 03100108008001800139009001100157010000500168011001500173020001700188020000300205 006001000208039000500218019000800223020001200231013000700243#VV11.02443#VV11.024 44#110000#Vi?t#T452L#813#^214#Lore, Pittacus#Ti l s bn#Tiu thuyt#I am num ber four#Pittacus Lore ; Tnh Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a560t r.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tnh Thu#KVn#Dch M#Tiu thuyt#272627## 00658000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100140 00340820012000488080005000600020016000650070048000810080018001290090011001470100 00500158011001500163020001700178020000900195020001200204005001500216005001800231 005001000249005000900259005001400268039000500282013000700287015005000294#VV11.02 445#VV11.02446#51000#Vi?t#9786041001923#895.9223408#^214#Truyn ngn tr#Phan T riu Hi, Nguyn Ngc Thun, Phan Vit...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a18 6tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phan Triu Hi#Nguyn Ngc Thu n#Phan Vit#Trang H#V Diu Thanh#KVn#272628#Cc tc gi tng ot gii thng Vn hc tui 20## 00765000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050013000510020031000640070034000950080018001290090 01100147010000500158011001500163021020600178020001100384006001500395039000500410 019000800415020000800423012001600431013000700447020000900454#VV11.02447#VV11.024 48#Vi?t#L104S#658.3#^214#22000#Dukes, Chris#Lm sao tuyn c ng ngi?#Chri s Dukes ; Tn Tht Thin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a107tr.^b21cm#H ng dn mi iu v cch tuyn dng c ng ngi nh: lp k hoch tuyn dn g, ln b co tuyn dng, tip cn v phng vn ng vin, hon tt li mi cng vic v th tc php l cho ngi c tuyn#Tuyn dng#Tn Tht Thin#KVn#Dch M#Nhn s#Qun tr t hc#272629#Qun tr## 01007000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050013000510020040000640070030001040080018001340090 01100152010000500163011001500168021046900183020000900652020000900661006001100670 039000500681019000800686012001600694013000700710#VV11.02450#VV11.02449#Vi?t#L104 S#658.4#^214#22000#Lomas, Brian#Lm sao hp khng l thi gian cht?#Brian L omas ; Mc T Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a112tr.^b21cm#Hng d n cch nhn ra nn loi b cuc hp no, nhng la chn thay th hi hp hiu qu , cch hoch nh v chun b cho cuc hp hiu qu, ra mc ch cuc hp v xy dng chng trnh hp, quyt nh ai nn tham d, chung trch nhim d vai tr trong cuc hp khc nhau, cch khin cuc hp bt u hp l, qun l xung t cuc hp, phn tch vn v t c quyt nh thng qua hi hp, cch the o di sau khi hi hp, nh gi cuc hp c hu ch khng...#Qun tr#Cuc hp#M c T Anh#KVn#Dch M#Qun tr t hc#272630## 00805000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050016000510020041000670070034001080080018001420090 01100160010000500171011001500176021023800191006001200429039000500441019000800446 020000900454012001600463020000900479013000700488020000800495#VV11.02451#VV11.024 52#Vi?t#L104S#658.4#^214#23000#Brown, Brian B.#Lm sao qun l s thay i t p hi n?#Brian B. Brown ; Bi Duy Lc dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a1 19tr.^b21cm#Hng dn hiu r iu g to ra s thay i trong t chc, tm c cch nhn din nhng ngi gy nh hng v tranh th c h, ng u c v i nhng phn ng tiu cc, bit cch ra v thc hin mt k hoch i mi c hiu qu#Bi Duy Lc#KVn#Dch M#Thay i#Qun tr t hc#Qun tr#272631#T c hc## 00893000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050016000510020045000670070039001120080018001510090 01100169010000500180011001500185021028100200006001700481039000500498019000800503 012001600511020001300527020000900540020001000549020001300559013000700572#VV11.02 453#VV11.02454#Vi?t#L104S#659.1#^214#23000#Rowson, Pauline#Lm sao nh sng t n tui ca doanh nghip?#Pauline Rowson ; Trn Th Kim Cc dch#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2011#^a116tr.^b21cm#Hng dn cch xy dng v duy tr mi quan h tt vi gii truyn thng, cch thu ht bo ch a tin tc v t chc ca bn, cch vit thng co bo ch v c ng ti, cch tin hnh mt cuc phng vn trn i pht thanh hoc truyn hnh, cch x l khng hong truyn thng#Trn T h Kim Cc#KVn#Dch M#Qun tr t hc#Doanh nghip#Qun tr#Qung co#Truyn t hng#272632## 00706000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050016000510020043000670070033001100080018001430090 01100161010000500172011001500177021013700192006001100329039000500340019000800345 012001600353020000900369020001000378013000700388020000900395#VV11.02455#VV11.024 56#Vi?t#L104S#658.3#^214#27000#Brown, Brian B.#Lm sao c nhn vin lm vic ht mnh?#Brian B. Brown ; Mc T Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a 141tr.^b21cm#Hng dn cc cch thc qun l v ng vin nhng ngi lm vic t rong cc t chc mt cch hiu qu nhm gip h ti u ho thnh tch#Mc T Anh #KVn#Dch M#Qun tr t hc#Qun tr#Nhn vin#272633#Nhn lc## 00857000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020017000680290068000850070040001530080 01800193009001100211010000500222011001500227021014700242020002000389006001300409 03900050042201900080042701200160043502000090045102000110046000600200047100600210 0491013000700512#VV11.02458#VV11.02457#59000#Vi?t#L104S#158.1#^214#McDermott, S teve#Lm sao thua?#How to be a complete and utter failure in life, work and e verything#Steve McDermott ; Dch: Bnh c Huy...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 011#^a276tr.^b21cm#Nhng phn tch v tm l hc thc hin nhng chin lc t ht bi trong mt s tnh hung ca cuc sng nhng chnh l cha kho ca thnh cng#Tm l hc ng dng#Bnh c Huy#KVn#Dch M#T duy thng#Tht bi#Th nh cng#Phm Ngc Kim Tuyn#Nguyn Th Thanh Vn#272634## 00777000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460050013000530020029000660290033000950070029001280080 01800157009001100175010000500186011001500191021018800206006001000394039000500404 019000800409020002200417020001800439020001100457013000700468#VV11.02459#VV11.024 60#Vi?t#N259T#370.113#^214#49000#Seelig, Tina#Nu ti bit c khi cn 20#What I wish I knew when I was 20#Tina Seelig ; Hng Nht dch#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2011#^a251tr.^b21cm#Nhng bi hc, nhng cu chuyn nhn mnh tng tm cch gii quyt vn , trau di k nng kinh doanh, bin tht bi thnh cha k ho ca thnh cng, nm bt c hi tr nn xut sc#Hng Nht#KVn#Dch M#Gi o dc hng nghip#Kh nng sng to#Kinh doanh#272635## 00494000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020030000710030012001010070016001130080 01800129009001100147010000500158011001500163020001700178020000900195020001200204 039000500216013000700221#VV11.02461#VV11.02462#50000#Vi?t#V300N#895.92234#^214# Dng Xun Tho#V nhng tri du cng c i#Tiu thuyt#Dng Xun Tho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a287tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt #KVn#272636## 00909000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050022000490020023000710290013000940070045001070080 01800152009001100170010000500181011001500186021032200201020002000523020001100543 039000500554013000700559019000800566012001600574006001700590#VV11.02463#VV11.024 64#51000#Vi?t#S552M#158#^214#Staples, Walter Doyle#Sc mnh thnh cng#Power to win#Walter Doyle Staples ; Nguyn Lan Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2011#^a217tr.^b21cm#Trnh by nhng nhn bit khi nim v ng lc v nhng p hng php c h thng cho s pht trin c nhn, bit cch lm ch cm xc, tha y i kiu ng x, s dng suy ngh c thc v l tr, c thi tch cc v lc quan, hot ng sng to, cch lm vic hiu qu... thnh cng trong cng vic v trong cuc sng#Tm l hc ng dng#Thnh cng#KVn#272637#Dch M#T du y thng#Nguyn Lan Hng## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020029000680030012000970070013001090080 01800122009001100140010000500151011001500156020001700171020000900188020001200197 039000500209013000700214#VV11.02465#VV11.02466#33000#Vi?t#H450S#895.92234#^214# Nguyn Qunh#H su, rn, so v tnh yu#Truyn ngn#Nguyn Qunh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a178tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#2 72638## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200100002300300130 00330070030000460220006000760080018000820090011001000100005001110110015001160190 01600131012004000147020001700187020001100204020001300215005001400228006000900242 039000500251181000700256082000600263808000500269013000700274#VV11.02467#17000#V i?t#Phong vn#Truyn tranh#M Vinh Thnh ; L Hng dch#T.123#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2011#^a147tr.^b20cm#Dch Trung Quc#Truyn tranh dnh cho tui trn g thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#M Vinh Thnh#L Hng#KVn#PH4 31V#895.1#^214#272639## 00597000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145020001700160020001100177020001300188005001400201 006001200215039000500227019001600232012004000248013000700288#VV11.02468#15000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tr ung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#KVn#Dch Trung Quc#Truyn tran h dnh cho tui trng thnh#272640## 00828000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050017000530020017000700290025000870070060001120080 01800172009001100190010000500201011001500206021021800221020001000439020001400449 020000900463005001100472006001000483039000500493013000700498019000900505#VV11.02 469#VV11.02470#47000#Vi?t#CH527T#910.91#^214#Claybourne, Anna#Chuyn thm him# The story of exploration#Anna Claybourne ; Minh ho: Ian McNee ; Tun Vit bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a105tr.^b23cm#K li nhng cu chuyn c a cc nh thm him gan d, nhng ngi u tin n cc cc bng gi, bng q ua nhng sa mc kh cn, dng cm i theo cc con sng y c su v dong bum r a mi hng vng quanh th gii#Thm him#Nh thm him#Th gii#McNee, Ian#Tun Vit#KVn#272641#Dch Anh## 00729000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020025000600070012000850080005000970090018001020100 00500120011001500125021023900140020001200379020000900391020001400400020000900414 020001600423039000500439013000700444#VV11.02471#VV11.02472#Vi?t#L504T#305.89593# ^214#Krajan Plin#Lut tc ngi K'Ho Lch#Krajan Plin#^aH.#^aVn ho dn tc#201 0#^a219tr.^b21cm#Gii thiu v vn ha x hi v lut tc ngi K'Ho Lch tnh Lm ng v k Nng, nhng nhn bit c bn v lut tc, lut tc vi vic ph t trin x hi hin nay; Nhng qui c chung, mi quan h gia nh, tc ci, qu an h x hi...#Dn tc hc#Lut tc#Dn tc C Ho#Vit Nam#Ngi K'Ho Lch#KVn #272642## 00658000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050013000630020020000760070024000960080 00500120009002000125010000500145011001500150021016000165020000800325020000700333 039000500340020000800345020000800353013000700361#VV11.02473#VV11.02474#VV11.0247 5#32000#Vi?t#D500L#910.91#^214#Trn nh Ba#Du lch - u - M#Trn nh Ba s. t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a199tr.^b21cm#Cung cp nhng thng tin t ng qut, c bn nht v a l, lch s, cnh quan, nhng phong tc tp qun ti u biu...ca cc quc gia chu , chu u, chu M#Du lch#Chu #KVn#Chu u#Chu M#272643## 00961000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050008000600020042000680070013001100220 00400123008000500127009002000132010000500152011001500157021043100172020001800603 020000700621020000800628020001100636039000500647013000700652#VV11.02476#VV11.024 77#VV11.02478#48000#Vi?t#M558N#649#^214#Nht Ly#10 nhn t tt nh hng n cu c i tr#Nht Ly b.s.#T.1#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a307tr.^b21cm#Gii th iu nhng nguyn tc, phng php c th v thc t hng dn cc bc cha m cch gio dc con ci pht trin nhng tim nng vn c ca chng trn cc phn g din nh n lc hc tp, nng cao nng lc, hon thin bn thn, tu dng o c, bit nhn nhn ng n, c t duy sng to, c mc ch sng, n ho vi m i ngi, sng vui v v hnh phc...ng thi xy dng nhng nn tng cho thnh cng sau ny ca chng#Gio dc gia nh#Tr em#Nhn t#Pht trin#KVn#272644# # 00961000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050008000600020042000680070013001100220 00400123008000500127009002000132010000500152011001500157021043100172020001800603 020000700621020000800628020001100636039000500647013000700652#VV11.02479#VV11.024 80#VV11.02481#47000#Vi?t#M558N#649#^214#Nht Ly#10 nhn t tt nh hng n cu c i tr#Nht Ly b.s.#T.2#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a299tr.^b21cm#Gii th iu nhng nguyn tc, phng php c th v thc t hng dn cc bc cha m cch gio dc con ci pht trin nhng tim nng vn c ca chng trn cc phn g din nh n lc hc tp, nng cao nng lc, hon thin bn thn, tu dng o c, bit nhn nhn ng n, c t duy sng to, c mc ch sng, n ho vi m i ngi, sng vui v v hnh phc...ng thi xy dng nhng nn tng cho thnh cng sau ny ca chng#Gio dc gia nh#Tr em#Nhn t#Pht trin#KVn#272645# # 00597000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020028000670070012000950080005001070090 02000112010000500132011001500137021013900152020001000291020000900301039000500310 020000900315013000700324#VV11.02482#VV11.02483#30000#Vi?t#T506T#390.09597#^214# Bi Xun M#Tc th cng ca ngi Vit#Bi Xun M#^aH.#^aVn ho Thng tin#201 1#^a214tr.^b21cm#Gii thiu cc bi vn khn v nghi l lin quan n i ngi, th cng t tin v cc v thn ti gia, nghi l theo l tit trong nm...#Phon g tc#Vit Nam#KVn#Th cng#272646## 00649000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050011000530020027000640070011000910080005001020090 02000107010000500127011002900132021016700161020001600328039000500344020001100349 013000700360020001600367#VV11.02484#VV11.02485#22000#Vi?t#D300T#959.731#^214#Th nh Nhn#Di tch lch s cha Hng#Thnh Nhn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a7 4tr., 16tr. nh mu^b21cm#Gii thiu nhng nt c sc v non nc, sui rng, h ang ng v h thng n cha trong khu Di tch lch s vn ho Hng Sn qua c c thi k xy dng v pht trin#Di tch lch s#KVn#Cha Hng#272647#Di tch vn ho## 00725000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050018000540020014000720070018000860080005001040090 02000109010000500129011001500134021022400149020000800373020000700381039000500388 020001400393020001000407020001100417013000700428#VV11.02487#VV11.02486#50000#Vi ?t#CH501H#959.731#^214#Nguyn Quang Khi#Cha Hm Long#Nguyn Quang Khi#^aH.#^a Vn ho Thng tin#2011#^a123tr.^b21cm#Gii thiu vi nt v v tr a l v lc h s, cc cng trnh kin trc v h thng honh phi cu i, cch bi tr cc p ho tng v tn ngng th t, h thng thp v vn bia, danh cc v t tu cha cha Hm Long...#Lch s#H Ni#KVn#Cha Hm Long#Kin trc#Tn ngng#272 648## 00818000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020025000670070012000920080005001040090 02000109010000500129011001500134021033600149020000800485020000800493020000900501 039000500510012001800515013000700533#VV11.02488#VV11.02489#38000#Vi?t#V115H#929 .09597#^214# Trng Am#Vn ho dng h Vit Nam# Trng Am#^aH.#^aVn ho Thn g tin#2011#^a235tr.^b21cm#Trnh by nhng nt c bn v ci ngun, s ny n v v p rc r trng tn ca vn ho cc dng h Vit. Gii thiu dng h Vit N am, vn ho dng h xa v nay. Mt s bi vit v cc danh gia vng tc nh h L (L Lai) Thanh Ho, h V M Trch (Hi Dng), h Bi (Thnh Lit - H Ni), Ng gia vn phi (Thanh Oai - H Ni)...#Dng h#Vn ho#Vit Nam#KVn#Kin th c vn ho#272649## 00742000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020022000690070014000910080005001050090 02000110010000500130011001500135021018000150020001300330020001100343020000900354 039000500363020000800368020001000376020001700386013000700403012001800410#VV11.02 490#VV11.02491#68000#Vi?t#V115H#390.09597#^214#V Ngc Khnh#Vn ho lng Vit Nam#V Ngc Khnh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a427tr.^b21cm#Nghin cu vn ho lng qua cc bnh din vn ho x hi, vn ho t tng v vn ho ngh thut: c cu lng Vit; tn ngng lng; dng h - hng c; vn ho dn gian l ng#Vn ho lng#Tn ngng#Vit Nam#KVn#Dng h#Hng c#Vn ho dn gian#2726 50#Kin thc vn ho## 00911000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020026000720070018000980080005001160090 02000121010000500141011001500146021038800161020001700549020000800566020000900574 039000500583012001800588020000800606013000700614#VV11.02492#VV11.02493#63000#Vi ?t#T310H#306.0952#^214#Nguyn Trng Tn#Tm hiu vn ho Nht Bn#Nguyn Trng Tn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a395tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v Nht B n qua c im thin nhin, dn c, lch s, chnh tr, x hi, kinh t, khoa h c k thut; lch s vn ho t khi ngun lch s qua cc thi k Nara, Heian, Kamakura, Muromachi, Sengoku, Yedo; i sng vn ho, tn gio, tn ngng dn g ian, l tc, phong tc tp qun - li sng, l hi, m thc, trang phc truyn t hng, vn hc, ngh thut, du lch...#i sng vn ho#Vn ho#Nht Bn#KVn#Ki n thc vn ho#Lch s#272651## 00802000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050018000670020026000850070018001110080 00500129009002000134010000500154011001500159021025400174020001700428020000800445 020000900453039000500462012001800467020000800485013000700493#VV11.02494#VV11.024 96#VV11.02495#44000#Vi?t#T310H#306.095195#^214#Nguyn Trng Tn#Tm hiu vn h o Hn Quc#Nguyn Trng Tn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a275tr.^b21cm#Gii thiu tm tt v t nc, con ngi, lch s, chnh tr, kinh t v x hi Hn Quc. S pht trin ca vn ho qua tng giai on lch s; tn gio, tn ngng dn gian, phong tc tp qun, l hi, m thc, vn hc ngh thut, th thao, du lch...#i sng vn ho#Vn ho#Hn Quc#KVn#Kin thc vn ho#Lch s#272652 ## 00727000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050011000650020027000760070026001030080 00500129009002000134010000500154011001500159021020600174020000800380020001100388 039000500399012001800404005000800422013000700430#VV11.02497#VV11.02498#VV11.0249 9#48000#Vi?t#T310H#306.0951#^214#Phm Khang#Tm hiu vn ho Trung Hoa#B.s.: Ph m Khang, L Minh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a299tr.^b21cm#Gii thiu tng q uan v Trung Quc, lch s t tng v tn gio, lch s vn ho c trung i v cc tc phm c nh hng ti vn ho; lch s, vn hc, ngh thut; khoa hc k thut; vn ho gio dc...#Vn ho#Trung Quc#KVn#Kin thc vn ho#L Minh#2 72653## 00768000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050017000660020028000830070017001110080 00500128009002000133010000500153011001500158021026800173020000800441020001100449 039000500460012001800465013000700483#VV11.02500#VV11.02501#VV11.02502#52000#Vi? t#T310H#306.09182#^214#ng Nguyn Minh#Tm hiu vn ho phng Ty#ng Nguyn Minh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a323tr.^b21cm#Gii thiu vn ho phng Ty qua thn thoi Hy Lp, La M; tn gio, tn ngng, l hi; a danh v dn tc; chnh tr lut php; m thut kin trc; danh nhn; in nh; cc doanh nhn th nh t v cc sn phm danh ting; trang phc; m thc; m nhc, th thao...#V n ho#Phng Ty#KVn#Kin thc vn ho#272654## 00953000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050013000660020026000790070034001050080 00500139009002000144010000500164011001500169021035200184020001700536020000800553 02000090056103900050057001200180057502000080059301300070060100500100060800500090 0618#VV11.02503#VV11.02504#VV11.02505#50000#Vi?t#T310H#306.09593#^214#Trng Kh ang#Tm hiu vn ho Thi Lan#Trng Khang, Tin Sinh, Vn iu#^aH.#^aVn ho T hng tin#2011#^a311tr.^b21cm#Gii thiu tm tt v t nc, con ngi, a l v lch s Thi Lan, nhng ng vua v i ca Vng quc Xim qua tng giai on lch s; tn gio, tn ngng, l hi truyn thng v nghi l vng i; vn hc, ngh thut; phong cch t nc con ngi Thi Lan qua di sn ngh th cng tru yn thng, m nhc, m thc, kin trc, th thao, du lch...#i sng vn ho#V n ho#Thi Lan#KVn#Kin thc vn ho#Lch s#272655#Tin Sinh#Vn iu## 00759000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020020000650070014000850080005000990090 02000104010000500124011001500129020000900144039000500153004003900158021027900197 020001000476013000700486#VV11.02506#VV11.02507#75000#Vi?t#C455N#686.2#^214#Chu Th Tuyn#Cng ngh in p-xt#Chu Th Tuyn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a583t r.^b21cm#In opxet#KVn#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#Gii thiu khi qu t v cng ngh v vt liu in bng p-xt, my in p-xt t ri v in p-xt gi y cun, giy in, mc in v bn in, h thng trc l mc..., k nng thc hnh i n, in mu, in sch, cht lng trong qu trnh in p-xt, nhng kh khn v tr ngi trong in p-xt#Cng ngh#272656## 00879000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020031000720030007001030070036001100080 00500146009005800151010000500209011002600214020001700240020000900257020000700266 005001400273039000500287004003000292021024800322013000700570#VV11.02508#VV11.025 09#78000#Vi?t#NH556C#895.922803#^214#Phm Th Trinh#Nhng chng ng ca ngi m#Hi k#Phm Th Trinh ; Phm Th Thm b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a407tr., 16tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Hi k#Phm Th Thm#KVn#Ti bn ln th 1, c b sung#Ghi li cuc i hot ng trung thnh vi Cch mng, lng tn tu vi cng vic, tinh thn khc phc kh khn, khng ngng phn u vn ln trong hc tp, cng tc v lun lm trn bn phn ngi v, ngi m trong gia nh ca b Phm Th Trinh#272657## 00587000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050014000480020026000620070014000880080005001020090020001070100 00500127011001500132021014000147020001800287020000900305039000500314020000700319 013000700326#VV11.02510#VV11.02511#Vi?t#TR120H#959.7023#^214#ng Vn Lung#Trm hng Vng triu L#ng Vn Lung#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a383tr.^b21cm# Gii thiu nhng s tch, di tch M Ng - thn mu Vua L Cng Un cng cc gia i on lch s hnh thnh v pht trin qua 8 triu nh L#Lch s trung i#Vi t Nam#KVn#Nh L#272658## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050014000520020016000660070042000820080005001240090 02000129010000500149011001500154020001600169020000400185020001200189006000800201 006001200209039000500221013000700226019000900233#VV11.02512#VV11.02513#55000#Vi ?t#T123T#891.73#^214#Kuprin, A. I.#Tp truyn ngn#A. I. Kuprin ; Dch: S Hng, V Phi Hng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a295tr.^b21cm#Vn hc cn i#Nga#Tr uyn ngn#S Hng#V Phi Hng#KVn#272659#Dch Nga## 00657000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020008000660030027000740070015001010080 00500116009002000121010000500141011002800146021017200174020000900346039000500355 020000800360020000400368013000700372#VV11.02514#VV11.02515#40000#Vi?t#T550B#294 .3#^214#Thch Hnh Hi#T bch#Hai mi bn bi k v th#Thch Hnh Hi#^aH.#^a Vn ho Thng tin#2011#^a70tr., 8tr. nh mu^b21cm#Gm nhng bi th Hn vn v c phin m Vit vn k v cuc i v nghip tu ca Hu t - i c Thch H nh Hi tr tr cha Trc Lm T, Trnh Xuyn, V Bn, Nam nh#o Pht#KVn#Tu hnh#Th#272660## 00887000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050012000540020023000660030059000890070012001480080 00500160009002000165010000500185011002900190021025200219020000800471020000900479 02000100048802000100049803900050050801300070051302000160052002000160053602000090 0552#VV11.02516#VV11.02517#100000#Vi?t#124V#959.739#^214#L ng Bt#t v ng i Ninh Bnh#Nhng bi vit in cc bo v tp ch t nm 1993 n nay#L ng Bt#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a796tr., 4tr. nh mu^b21cm#Tuyn tp nhng bi vit ca tc gi v lch s, con ngi cng nh cc a danh ni ting ca t nh Ninh Bnh gn lin vi lch s vn ho Vit Nam, ngoi ra cn gii thiu n t c sc trong vn ho lng, lng ngh truyn thng, giai thoi vn hc...#Lch s#a danh#Ninh Bnh#Tuyn tp#KVn#272661#Di tch lch s#Di tch vn ho#Nh n vt## 00825000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560050009000610020048000700070009001180080005001270090 02000132010000500152011001500157021034900172020000900521020000800530020000900538 039000500547013000700552#VV11.02518#VV11.02520#VV11.02519#Vi?t#305A#791.4309597 #^214#Hi Ninh#in nh Vit Nam trn nhng ng ng th gii#Hi Ninh#^aH.#^aV n ho Thng tin#2010#^a232tr.^b21cm#Gii thiu s ra i ca nn in nh Vit Nam, nhng thnh tu t c trong nc v nc ngoi, nhng th loi v ti , nghin cu v ph bnh, nhng sng to ngh thut th by, nhng du n ngh t hut in nh qua cc th h lm phim, v s hp tc din vin vi o din, bi n kch v o din... th hin ni dung phim mt cch tt nht#in nh#Lch s#Vit Nam#KVn#272662## 00591000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050008000620020031000700030044001010070 02300145008000500168009002000173010000500193011001500198020001700213020001100230 020001200241006000800253039000500261013000700266019001600273#VV11.02521#VV11.025 23#VV11.02522#95000#Vi?t#T550C#895.1#^214#Lc Lc#T chuyn nh ra chuyn gin g#Tiu thuyt tnh cm gia nh ni thnh th#Lc Lc ; Dung L dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a479tr.^b24cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Dung L #KVn#272663#Dch Trung Quc## 01054000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020018000610290020000790070060000990080 00500159009002000164010000500184011001500189015005500204021031600259020000900575 02000180058402000090060200500130061100500160062400500180064000500140065800500200 0672039000500692013000700697#VV11.02524#VV11.02526#VV11.02525#85000#Vi?t#NH121H #301#^214#Nhn hc hnh nh#Visual anthropology#Trn Vn nh (ch.b.), Bi Quang Thng, Nguyn Ngc Thanh...#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a347tr.^b24cm#TTS gh i: Trng i hc Vn ho thnh ph H Ch Minh#Tuyn chn nhng bi nghin cu ca nhiu chuyn gia hng u trn lnh vc nhn hc hnh nh Vit Nam, theo h thng nhng phng din l thuyt ca b mn khoa hc ny (t nhng ci mi, n hng nguyn l, nhng l thuyt lin quan...), v cch nhn nhn hc khi la ch n ch , khi chp nh, quay phim, lm phim#Hnh nh#Nhn hc hnh nh#Nhn hc# Trn Vn nh#Bi Quang Thng#Nguyn Ngc Thanh#L Thu Dng#Nguyn Trng Giang #KVn#272664## 01145000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020028000470070059000750080005001340090020001390100005001590110 01500164015005500179021044300234020000900677005001700686005002100703005001600724 005001400740005001400754039000500768012003600773020001500809013000700824#VV11.02 527#VV11.02528#Vi?t#GI-100#305.26#^214#Gia nh vi ngi cao tui#Trnh Hng C ng, Nguyn Th Bch im, Nguyn Quc Anh...#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a3 19tr.^b24cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. V Gia nh#Cung cp nhn g kin thc, k nng c bn cho ngi cao tui di hnh thc cc chuyn vi nhiu ni dung phong ph nh: chun b tm sinh l thay i, t chc cuc sng t rong gia nh, vai tr trong gia nh, chm sc sc kho, phng chng mt s bn h thng gp, mi quan h trong gai nh, nhng xung t thng gp trong i s ng gia nh, to lp mi quan h v tnh bn mi, tm l i mt vi nhng mt m t thay i trong gia nh...#Gia nh#Trnh Hng Cng#Nguyn Th Bch im#Ngu yn Quc Anh#Phm V Hong#Phm Minh Sn#KVn#Ti liu gio dc i sng gia n h#Ngi cao tui#272665## 00860000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020026000680030078000940070017001720080 00500189009002000194010000500214011001500219021025500234020000500489020001100494 020001100505039000500516015004200521013000700563#VV11.02529#VV11.02530#85000#Vi ?t#103C#791.3#^214#Hong Minh Khnh#i cng ngh thut xic#Gio trnh dnh c ho cc trng o to din vin xic v tp k chuyn nghip#Hong Minh Khnh#^a H.#^aVn ho Thng tin#2010#^a216tr.^b24cm#Trnh by nhng c s l lun v ngh thut xic. Cung cp nhng kin thc v c im, qu trnh hnh thnh v pht trin ca ngh thut xic Vit Nam. cp n nhng xu hng pht trin ca xi c hin i v vn o to din vin xic chuyn nghip#Xic#Ngh thut#Gio t rnh#KVn#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch#272666## 01026000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820012000528080005000640050018000690020062000870030020001490070 01800169008000500187009002000192010000500212011001500217020001700232020000900249 02000700025802000060032802000120033403900050034601300070035102103210035802000210 0679#VV11.02531#VV11.02532#VV11.02533#159000#Vi?t#D561V#959.7043092#^214#Nguyn Trn Thit#Dng Vn Minh - Tng thng cui cng ca chnh quyn Si Gn#K s - Tiu thuyt#Nguyn Trn Thit#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a559tr.^b24cm#Lc h s hin i#Vit Nam#Dng Vn Minh, Tng thng chnh quyn Si Gn, 1916 - 20 01, Vit Nam#K s#Tiu thuyt#KVn#272667#Phc tho chn dung Tng thng Dng Vn Minh vi tnh cch mt nho s, mt tng lnh c o to v trng thnh t rong qun i ngu thi Php, bit kho lo mm do ginh quyn lc trong ni b ngu quyn...v vi 48 gi lm Tng thng, ng vn ng binh lnh u hng, h v kh u hng v iu kin qun i ta#Khng chin chng M## 01070000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020047000540290063001010070036001640080005002000090 07400205010000500279011001500284021036100299020001100660020000700671020000900678 00500110068700500090069800500110070700500060071800500080072403900050073201300070 0737#VV11.02534#VV11.02535#71000#Vi?t#N550D#338.0082#^214#N doanh nhn Vit Na m v s tin b cng ng#Vietnamese business women - for a better community dev elopment#Thin Bnh, Kim Ngn, Dng Thu...#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Truyn thng v Dch v Doanh nhn Vit Nam#2010#^a206tr.^b27cm#Gii thiu mt s gng mt n doanh nhn tiu biu trong thi k i mi c nhiu cng hin cho s pht trin cng ng nh: Nguyn Th Nguyt Hng - Ch tch Hi ng qun t r, TG Cng ty C phn Tp on u t v pht trin Vit Nam, PTG Nguyn Th Tin - CTCP Xut nhp khu Y t DOMESCO, Nguyn Th Loan - Gim c Cng ty TNHH Thng mi Anh Trang...#Doanh nhn#Ph n#Vit Nam#Thin Bnh#Kim Ngn#Dng Th u#H My#Hng M#KVn#272668## 00752000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020034000640070009000980080005001070090 02000112010000500132011001500137021027700152020001900429020001700448020000900465 039000500474013000700479#VN11.01028#VN11.01029#35000#Vi?t#T307C#895.92209#^214# Lm Tin#Tip cn vn hc dn tc thiu s#Lm Tin#^aH.#^aVn ho Thng tin#201 1#^a195tr.^b19cm#Gm nhng bi nhn xt, ph bnh, nghin cu ca tc gi v vn hc cc dn tc thiu s, ngh thut vit vn ca cc tc gi dn tc thiu s, th cc dn tc thiu s Vit Nam (1975 - 2000); nhng phong cch vit, sng t c vn, th, truyn ngn v ti dn tc thiu s...#Nghin cu vn hc#Dn tc thiu s#Vit Nam#KVn#272669## 00781000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050019000520020059000710070061001300080005001910090 02000196010000500216011001500221021018200236020000900418020000800427039000500435 013000700440019001600447006001700463006001100480#VN11.01030#VN11.01031#60000#Vi ?t#PH124G#294.3#^214#Thch Thnh Nghim#Pht gio chnh tn v nhng gii p c c vn Pht gio#Thch Thnh Nghim ; Bin dch: Thch Thanh Ninh, Huyn Chn# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a207tr.^b19cm#Gii thiu nhng ni dung c bn c a Pht gio, lch s hnh thnh Pht gio v gio l v nim tin chn chnh, ch nh xc, s hnh tr ngay thng ng n trong tu hnh ca o Pht#o Pht#Lch s#KVn#272670#Dch Trung Quc#Thch Thanh Ninh#Huyn Chn## 00473000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050022000490020009000710070022000800080005001020090020001070100 00500127011001400132020001700146020000900163020000400172039000500176013000700181 015003100188#VN11.01032#VN11.01033#Vi?t#NG419T#895.92214#^214#Phng Quang Chu Vn#Ngc th#Phng Quang Chu Vn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a86tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#272671#Tn tht tc gi: Trn c Lu## 00562000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020018000640070024000820080005001060090 02000111010000500131011001500136021011600151020001100267020001800278039000500296 013000700301#VN11.01034#VN11.01035#24000#Vi?t#B300Q#650.1#^214#Trn Anh c#B quyt lm giu#Trn Anh c tuyn son#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a143tr.^b1 9cm#Gii thiu cch qun l, tit kim tin, nhng k nng, cng c, phng php lm giu v 24 b quyt lm giu nhanh#Kinh doanh#B quyt lm giu#KVn#272672 ## 00656000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020032000680070013001000080005001130090 02000118010000500138011001500143021018200158020001600340020001300356020000900369 039000500378013000700383#VN11.01036#VN11.01037#50000#Vi?t#V115H#305.89591#^214# m Th Uyn#Vn ho dn tc Nng Cao Bng#m Th Uyn#^aH.#^aVn ho Thng t in#2011#^a220tr.^b19cm#Gii thiu c im sinh thi nhn vn, ngun gc tc ng i, vn ho mu sinh, vn ho vt cht, vn ho ng x, vn ho tinh thn...th hin bn sc vn ho dn tc Nng Cao Bng#Vn ho dn tc#Dn tc Nng#Cao B ng#KVn#272673## 00686000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020021000570030004000780070050000820220004001320080 00500136009002000141010000500161011001500166015005000181020001700231020000900248 02000040025700500140026100500140027500500170028900500140030600500160032003900050 0336013000700341#VN11.01039#VN11.01038#42000#Vi?t#H561T#895.9221008#^214#Hng th Qung Bnh#Th#Phm Hu Bng, Nguyn Th B, Nguyn Minh Chu...#T.2#^aH.#^a Vn ho Thng tin#2010#^a216tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam tnh Qu ng Bnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phm Hu Bng#Nguyn Th B#Nguyn Minh Ch u#L Thanh Cng#Cao Thanh Cng#KVn#272674## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020017000630030004000800070009000840080 00500093009002000098010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000500168015003200173013000700205#VN11.01040#VN11.01041#20000#Vi?t#B455H#895 .9221#^214#Anh Tin#Bng hoa n mun#Th#Anh Tin#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010# ^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#Tn tht tc gi: Phm Hng n h#272675## 00877000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050016000620020027000780030076001050070 01600181004001800197008000500215009002300220010000500243011001500248021027000263 020001000533020000900543020001100552039000500563013000700568#VV11.02536#VV11.025 38#VV11.02537#95000#Vi?t#GI-108T#729#^214#Phm c Nguyn#Chiu sng trong kin trc#Thit k to mi trng nh sng tin nghi & s dng nng lng c hiu qu #Phm c Nguyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a343tr.^b2 4cm#Cc khi nim c bn v nh sng, mu sc, mt ngi v s cm th mu sc, nh sng, cc n v quang hc c bn v tin nghi nhn. Gii thiu cc kin th c v chiu sng t nhin, nhn to ni tht, chiu sng c hiu qu nng lng, chiu sng cng cng trong th#Kin trc#Thit k#Chiu sng#KVn#272676## 01015000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820007000468080005000530020051000580070060001090080005001690090023001740100 00500197011001500202021032400217020000900541020000800550020001800558039000500576 02000170058100500170059800500130061500500170062800500200064500500170066501300070 0682#VV11.02539#VV11.02540#VV11.02541#Vi?t#GI-108T#551.68#^214#Ti liu o to tp hun vin v bin i kh hu#Trng Quang Hc (ch.b.), V Vn Triu, Nguyn Vn Cng...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a288tr.^b24cm#Gii thiu cu tr c ti liu, nhng nguyn tc v t chc v tin hnh lp tp hun v khi qut c hung v bin i kh hu. 15 bi ging cho nm hp phn ni dung gm: v bin i kh hu ton cu Vit Nam; thch ng vi bin i kh hu; gim nh bin i kh hu; cc vn xuyn sut; truyn thng v bin i kh hu#Bin i#Kh h u#Ti liu tp hun#KVn#Bin i kh hu#Trng Quang Hc#V Vn Triu#Nguyn Vn Cng#Trn Vn Gii Phng#Nguyn Quang Tn#272677## 00730000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810008000460820006000548080005000600050014000650020054000790070014001330040 01800147008000500165009002300170010000500193011001500198015006500213021010900278 020000800387020001000395020001100405039000500416013000700421#VV11.02542#VV11.025 43#VV11.02544#107000#Vi?t#GI-108T#658.3#^214# Hong Ton#Gio trnh l thuyt nhn dng ng dng trong qun l# Hong Ton#Ti bn ln th 5#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2011#^a420tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Kho a Khoa hc Qun l#Cung cp nhng kin thc c bn v c h thng v khoa hc nh n dng ng dng trong cc hot ng qun l#Qun l#Nhn dng#Gio trnh#KV n#272678## 00704000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390050014000440020062000580070014001200080005001340090023001390100 00500162011001500167021022000182020000800402020000900410039000500419020001900424 013000700443#VL11.00398#65000#Vi?t#GI-108T#629.132#^214#Bi Xun Khoa#Xy dng t hp cc thit b, h thng dn ng trn my bay#Bi Xun Khoa#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2010#^a172tr.^b27cm#C s l thuyt xy dng t hp cc thit b, h thng dn ng trn my bay; m hnh ton hc tn hiu v sai s u ra c c thit b, h thng dn ng; xy dng t hp cc thit b, h thng dn n g trn my bay#My bay#Thit b#KVn#H thng dn ng#272679## 00751000000000253000450002600110000001400080001104100050001918100080002408200070 00328080005000390050012000440020022000560070012000780080005000900090023000950100 00500118011001500123021031600138020001300454020000900467039000500476013000700481 020000900488#VL11.00399#140000#Vi?t#GI-108T#629.13#^214#L Cng Ct#Kh ng h c ng dng#L Cng Ct#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a260tr.^b27cm#Gii thi u kh quyn tri t, nhng phng trnh c bn ca dng kh, dng kh mt chiu on nhit, dng th v dng xoy, lp bin v lc cn ma st, kh ng thc ng him, c tnh kh ng ca cnh, c tnh kh ng ca cnh, c tnh kh ng ca thn v giao thoa thn cnh, n nh tnh dc trc ca vt bay#Kh ng hc# ng dng#KVn#272680#K thut## 00769000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070036000670220006001030050009001090050 01200118005001000130005001000140005000900150008000500159009001900164010000500183 01100140018801200180020202101380022002000170035802000140037502000090038902000090 0398039000500407013000700412#VV11.02546#VV11.02545#10000#Vi?t#A105N#363.4#^214# An ninh trt t#ng Ho, Thanh Khit, ng Vinh...#T.222#ng Ho#Thanh Khit# ng Vinh#ng Thi#Thnh S#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch C huyn #Gm cc phng s v vi phm php lut nh: tng tin, git ngi, ma tu , cp ca... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st#Vn hc hin i#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#KVn#272681## 01043000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020035000570070054000920040018001460080005001640090 01900169010000500188011001500193015003700208021032000245020001000565020000900575 02000150058402000110059900500160061000500120062600500130063800500170065100500130 0668039000500681013000700686#VV11.02547#VV11.02548#62000#Vi?t#GI-108T#342.59702 #^214#Gio trnh lut hin php Vit Nam#Thi Vnh Thng, V Hng Anh (ch.b.), P hm c Bo...#Ti bn ln th 9#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a559tr.^b22cm#TT S ghi: Trng i hc Lut H Ni#Gii thiu khi qut nhng vn c bn v lu t hin php v s ra i, pht trin ca nn lp hin Vit Nam. Phn tch cc nh ch c bn ca lut hin php bao gm: ch chnh tr, kinh t, chnh sch x hi, vn ho, gio dc, khoa hc v cng ngh, i ngoi, quc phng, an nin h quc gia, quc tch Vit Nam...#Hin php#Vit Nam#Lut hin php#Gio trnh#T hi Vnh Thng#V Hng Anh#Phm c Bo#Nguyn ng Dung#Bi Xun c#KVn#27268 2## 00900000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020036000660070063001020080005001650090 01900170010000500189011001500194015003700209021018800246020001600434020000900450 02000110045900500160047000500170048600500170050300500120052000500180053203900050 0550013000700555#VV11.02549#VV11.02551#VV11.02550#66000#Vi?t#GI-108T#342.597#^2 14#Gio trnh lut hnh chnh Vit Nam#Trn Minh Hng (ch.b.), Nguyn Mnh Hng , Nguyn Vn Quang...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a603tr.^b22cm#TTS ghi: Tr ng i hc Lut H Ni#Gii thiu mn hc lut hnh chnh v qun l nh nc, q uy phm v quan h php lut hnh chnh, cc nguyn tc c bn trong qun l hn h chnh nh nc, th tc v quyt nh hnh chnh#Lut hnh chnh#Vit Nam#Gio trnh#Trn Minh Hng#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Vn Quang#Bi Th o#Nguyn Phc Thnh#KVn#272683## 00954000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020034000570070056000910040018001470080005001650090 01900170010000500189011001500194015003700209021025500246020001400501020000900515 02000110052400500160053500500130055100500150056400500120057900500130059103900050 0604013000700609#VV11.02552#VV11.02553#62000#Vi?t#GI-108T#344.59701#^214#Gio t rnh lut lao ng Vit Nam#Lu Bnh Nhng (ch.b.), Nguyn Hu Ch, Th Dung ...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a567tr.^b22cm#TTS ghi: Tr ng i hc Lut H Ni#Gii thiu khi qut chung v lut lao ng Vit Nam v n hng vn lin quan n lao ng nh: quan h php lut, c ch ba bn, vai tr ca nh nc, cng on, vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, ch tin l ng, thi gian lm vic, ngh ngi...#Lut lao ng#Vit Nam#Gio trnh#Lu Bnh Nhng# Ngn Bnh#Nguyn Hu Ch# Th Dung#o Th Hng#KVn#272684## 01004000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020036000570070056000930040018001490080005001670090 01900172010000500191011001500196015003700211021029800248020001600546020000900562 02000110057100500130058200500180059500500150061300500140062803900050064200500120 0647013000700659#VV11.02554#VV11.02555#55000#Vi?t#GI-108T#344.59704#^214#Gio t rnh lut mi trng Vit Nam#L Hng Hnh, V Thu Hnh (ch.b.), Nguyn Vn Ph ng...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a503tr.^b22cm#TTS ghi: Tr ng i hc Lut H Ni#Trnh by khi nim lut mi trng; php lut v kim sot nhim, suy thoi, s c mi trng; php lut v bo tn a dng sinh hc ; nh gi tc ng mi trng, nh gi mi trng chin lc; php lut v ki m sot nhim khng kh, nc, suy thoi t, rng, ngun thu sinh, ngun gen. ..#Lut mi trng#Vit Nam#Gio trnh#L Hng Hnh#Nguyn Vn Phng#Dng Than h An#V Duyn Thu#KVn#V Thu Hnh#272685## 01078000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020024000570070069000810040018001500080005001680090 01900173010000500192011001500197015003700212021036700249020001300616020000900629 02000110063800500150064900500190066400500160068300500140069900500150071301300070 0728039000500735#VV11.02556#VV11.02557#50000#Vi?t#GI-108T#346.59704#^214#Gio t rnh lut t ai#B.s.: Trn Quang Huy (ch.b.), Nguyn Quang Tuyn, Nguyn Th D ung...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a496tr.^b21cm#TTS ghi: T rng i hc Lut H Ni#Trnh by cc vn l lun c bn v ngnh lut t ai. Ch s hu ton dn v qun l nh nc v t ai. a v php l ca n gi s dng t. Th tc hnh chnh trong qun l, s dng t ai. Ch php l nhm t nng nghip v phi nng nghip. Thanh tra, kim tra, gii quyt tra nh chp, khiu ni, t co v t ai v x l vi phm php lut t ai#Lut t ai#Vit Nam#Gio trnh#Trn Quang Huy#Nguyn Quang Tuyn#Nguyn Th Dung#Phm Thu Thu#Nguyn Th Nga#272686#Thu## 01082000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020027000640070057000910080005001480090 01900153010000500172011001500177015003700192021041700229020001600646020001100662 00500130067300500100068600500150069600500170071100500160072803900050074401300070 0749#VV11.02558#VV11.02560#VV11.02559#40000#Vi?t#GI-108T#340.9#^214#Gio trnh t php quc t#B.s.: Bi Xun Nh (ch.b.), on Nng, Nguyn B Din...#^aH.#^a Cng an nhn dn#2011#^a399tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by khi nim v t php quc t v ngun ca t php quc t. L lun chung v xung t php lut. Ch th ca t php quc t. Quyn s hu, hp ng v thanh ton quc t. Tha k, quyn tc gi trong t php quc t. Quyn s hu cng n ghip v quyn i vi ging cy trng trong t php quc t. Hn nhn v gia nh trong t php quc t. Quan h lao ng, t tng dn s v trng ti thng m i quc t#T php quc t#Gio trnh#Bi Xun Nh#on Nng#Nguyn B Din#Nguy n Vn Quyn#Nguyn Hng Bc#Thu#272687## 00860000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020032000620070061000940080005001550090 01900160010000500179011001500184015003700199021019700236020001100433020001100444 00500150045500500150047000500120048500500120049700500130050903900050052201300070 0527#VV11.02562#VV11.02561#VV11.02563#24000#Vi?t#GI-108T#150#^214#Gio trnh t m l hc i cng#B.s.: ng Thanh Nga (ch.b.), Phan Kiu Hnh, Bi Kim Chi...# ^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a243tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni #Trnh by nhng quy lut chung ca s hnh thnh, pht trin v hot ng ca t m l con ngi nh thc v v thc, ch , hot ng, hot ng nhn thc, x c cm v tnh cm, ch v nhn cch#Tm l hc#Gio trnh#ng Thanh Nga#Phan Kiu Hnh#Bi Kim Chi#Chu Vn c#Chu Lin Anh#Thu#272688## 00940000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020038000550070074000930040018001670080005001850090 01900190010000500209011001500214015003700229021020500266020001800471020001800489 02000090050702000110051600500170052700500140054400500150055800500170057303900050 0590013000700595#VV11.02564#VV11.02565#30000#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Gio tr nh xy dng vn bn php lut#Nguyn Th Quyn (ch.b.), Hong Minh H, Trn Th Vng, on Th T Uyn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a303tr.^ b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Gii thiu khi qut v vn bn php lut. Trnh by quy nh v k thut php l xy dng vn bn qui phm php l ut, vn bn p dng php lut, vn bn hnh chnh, kim tra v x l vn bn ph p lut#Vn bn php lut#Son tho vn bn#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Th Quyn #Hong Minh H#Trn Th Vng#on th T Uyn#Thu#272689## 01061000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020037000550030025000920070054001170080005001710090 02000176010000500196011001500201015006800216021026300284020000800547020001000555 02000070056502000080057202000100058002000110059000500140060100500150061500500120 0630005001700642005001600659039000500675013000700680#VV11.02566#VV11.02567#35000 #Vi?t#H455K#330.95125#^214#Hng Kng mi nm tr v Trung Quc#Thc trng v t rin vng#Phng Th Hu (ch.b.), Nguyn Huy Qu, L Vn Sang...#^aH.#^aT in B ch khoa#2011#^a327tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghi n cu Trung Quc#Gii thiu v Hng Kng trc ngy tr v Trung Quc. Thc trn g kinh t, chnh tr, x hi ca Hng Kng sau mi nm tr v Trung Quc. Mi q uan h gia Hng Kng v i lc t sau 1/7/1997. Mt s nhn xt, nh gi v H ng Kng sau mi nm tr v Trung Quc#Kinh t#Chnh tr#X hi#Quan h#Hng K ng#Trung Quc#Phng Th Hu#Nguyn Huy Qu#L Vn Sang#Hong Thanh Nhn#inh Ng c Vng#Thu#272690## 00639000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020027000670070021000940080005001150090 02000120010000500140011001500145021015400160020001000314020000900324020000800333 020000800341039000500349013000700354#VV11.02568#VV11.02569#68000#Vi?t#C120N#613 .2#^214#Nguyn Thanh H#Cm nang thc phm hp, k#Nguyn Thanh H b.s.#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a354tr.^b20cm#Gii thiu v s hp, k gia cc loi thc n. S hp, k ca thc n i vi cc loi bnh tt. S tng thch, tng kh c gia cc v thuc v thc n#Thc phm#Sc kho#Thc n#S dng#Thu#272691## 00667000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020013000640030040000770070026001170080 00500143009002000148010000500168011001500173021014600188020000900334020000400343 020000900347020000900356039000500365013000700370#VV11.02570#VV11.02571#30000#Vi ?t#M114V#664#^214#Hunh Th Dung#Mm Vit Nam#Cch ch bin v ngh thut thng thc#Hunh Th Dung s.t., b.s.#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a171tr.^b20cm#Gi i thiu nguyn liu ch bin v hng dn cch ch bin mm, nc mm. Mt s lo i nc mm thng dng v cc mn n bng nc mm Vit Nam#Nc mm#Mm#Ch bin#Vit Nam#Thu#272692## 00634000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020009000710070026000800080005001060090 02000111010000500131011001500136021017100151020002100322020000400343020000900347 039000500356013000700361#VV11.02572#VV11.02573#50000#Vi?t#CH460V#390.09597#^214 #Hunh Th Dung#Ch Vit#Hunh Th Dung s.t., b.s.#^aH.#^aT in Bch khoa#2011 #^a307tr.^b20cm#Gii thiu v mt s ch v nhng nt c sc ca cc ch 3 mi n Bc, Trung, Nam Vit Nam nh ch Khang Ninh, ch Nghin Loan, ch m Dng, c h Chm, ch C, ch G...#Vn ho truyn thng#Ch#Vit Nam#Thu#272693## 00503000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020039000700070029001090080005001380090 02000143010000500163011001500168020001700183020000900200020000700209039000500216 013000700221020000900228#VV11.02574#VV11.02575#60000#Vi?t#T312Y#398.809597#^214 #Phm Danh Mn#Tnh yu i la trong ca dao Vit Nam#Phm Danh Mn s.t., chnh l#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a567tr.^b20cm#Vn hc dn gian#Tnh yu#Ca dao #Thu#272694#Vit Nam## 00724000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050012000520020019000640070046000830080005001290090 02000134010000500154011001500159015004200174021013300216020001700349020001100366 020000800377005001300385005001200398039000500410013000700415#VV11.02576#VV11.025 77#136000#Vi?t#T550#495.7#^214#L Huy Khoa#T in Hn - Vit#L Huy Khoa ; H. .: Kim Hyun Jae, Lee Jee Sun#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a623tr.^b24cm#TTS ghi: C s Hn ng Vit - Hn Kanata#Gii thch t ngha gc n tnh hung kho ng 80 ngn mc t ting Hn hin i. Cc t c sp xp theo cu trc ch ci ting Hn#Ting Triu Tin#Ting Vit#T in#Kim Hyun Jae#Lee Jee Sun#Thu#2726 95## 00678000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050015000530020027000680070015000950080005001100090 02000115010000500135011001500140021023000155020000900385020001800394039000500412 013000700417#VV11.02578#VV11.02579#189000#Vi?t#T550#624.03#^214#Nguyn Huy Cn #T in bch khoa xy dng#Nguyn Huy Cn#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a715tr .^b24cm#Gii thch cc t, thut ng dng trong cc ngnh xy dng dn dng, cn g nghip, giao thng, thu li, du kh v ton hc, c hc, tin hc, vt liu x y dng, kin trc, kt cu, thit k, thi cng, kinh t xy dng, mi trng#X y dng#T in bch khoa#Thu#272696## 00726000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200070 00308080005000370050015000420020017000570290008000740070020000820040042001020080 00500144009002000149010000500169011001600174039000500190013000700195021021000202 020001700412020001100429020000800440#VV11.02580#199000#Vi?t#T550#495.17#^214#T rn Vn Chnh#T in Hn Vit#IWx#Trn Vn Chnh b.s.#Ti bn ln th 3 c chnh sa v b sung#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a1414tr.^b21cm#Thu#272697#G ii ngha 12000 mc t n c; nu v ging r hn cc h t, h t trong Vn ng n v Bch thoi ng thi gii thch mt s t ghp hoc thnh ng ch yu, t lin theo tng ngha ca nhng t c lin quan#Ting Trung Quc#Ting Vit#T in## 00709000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020019000550070050000740080005001240090020001290100 00500149011001600154021011400170020001100284020000800295005001000303005001400313 005001300327005000900340005001000349039000500359013000700364015002400371#VV11.02 581#VV11.02582#252000#Vi?t#T550#495.9223#^214#T in ting Vit#Hong Ph (ch .b.), Bi Khc Vit, Chu Bch Thu...#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a1522tr.^b24 cm#Gii thch cc t, cm t ting Vit c km theo v d minh ho. Cc t c sp xp theo bng ch ci ting Vit#Ting Vit#T in#Hong Ph#Bi Khc Vit# Chu Bch Thu#o Thn#Hong Tu#Thu#272698#TTS ghi: Vin Ngn ng## 00712000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030007000550070058000620080005001200090035001250100 00500160011001400165021013600179020001300315020002100328020001500349005000700364 006001300371039000500384013000700389019000500396005000900401#VV11.02583#10000#V i?t#D125H#612#^214#Du hi bin ho#C th#Tng Mn b.s. ; Minh ho: ng ; Ng Minh Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b21cm# Gii p cc thc mc ca tr v c th ngi nh chiu cao ca con ngi, lng nc trong c th, mu sc ca mu, tc dng ca da...#C th ngi#Khoa hc th ng thc#Sch thiu nhi#ng #Ng Minh Vn#Thu#272699#Dch#Tng Mn## 00678000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030007000570070058000640080005001220090035001270100 00500162011001400167021010600181020000700287020002100294020001500315005000700330 006001300337039000500350019000500355013000700360005000900367#VV11.02584#10000#V i?t#D125H#523.1#^214#Du hi bin ho#V tr#Tng Mn b.s. ; Minh ho: ng ; Ng Minh Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b21c m#Gii p cc thc mc ca tr v v tr nh mt trng, mt tri, cc chm sao, knh vin vng, ngn h...#V tr#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#ng #Ng Minh Vn#Thu#Dch#272700#Tng Mn## 00755000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030009000550070058000640080005001220090035001270100 00500162011001400167021018100181020000900362020002100371020001500392005000700407 006001300414039000500427019000500432013000700437005000900444#VV11.02585#10000#V i?t#D125H#500#^214#Du hi bin ho#Khoa hc#Tng Mn b.s. ; Minh ho: ng ; Ng Minh Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b21c m#Gii p cc thc mc ca tr v cc hin tng khoa hc nh s pht sng ca bng n, bnh xe c nhiu rnh li lm, bng c th bay ln tri, x phng c t h ty sch vt bn...#Khoa hc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#ng #Ng M inh Vn#Thu#Dch#272701#Tng Mn## 00806000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030010000550070058000650080005001230090035001280100 00500163011001400168021023000182020001000412020002100422020001500443005000700458 006001300465039000500478019000500483013000700488005000900495#VV11.02586#10000#V i?t#D125H#001#^214#Du hi bin ho#Cuc sng#Tng Mn b.s. ; Minh ho: ng ; Ng Minh Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b21 cm#Gii p cc thc mc ca tr v cc hin tng trong cuc sng nh v sao t chy cun theo nhiu khi bi, n t mu vng, on qun khng c i u bc khi qua cu, thit k b rng pha di v hp pha trn...#Cuc s ng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#ng #Ng Minh Vn#Thu#Dch#272702#Tng Mn## 00732000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030010000570070058000670080005001250090035001300100 00500165011001400170021015400184020001000338020002100348020001500369005000700384 006001300391039000500404019000500409013000700414005000900421#VV11.02587#10000#V i?t#D125H#551.5#^214#Du hi bin ho#Kh tng#Tng Mn b.s. ; Minh ho: ng ; Ng Minh Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b 21cm#Gii p cc thc mc ca tr v cc hin tng kh tng nh v sao li c bn ma, ma c hnh thnh th no, trc cn dng li cm thy nng nc...#K h tng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#ng #Ng Minh Vn#Thu#Dch#27270 3#Tng Mn## 00723000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030009000550070058000640080005001220090035001270100 00500162011001400167021014900181020000900330020002100339020001500360005000700375 006001300382039000500395019000500400013000700405005000900412#VV11.02588#10000#V i?t#D125H#590#^214#Du hi bin ho#ng vt#Tng Mn b.s. ; Minh ho: ng ; Ng Minh Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b21c m#Gii p cc thc mc ca tr v ng vt nh v sao c su chy nc mt, ch hay l li, mo bc i khng c ting ng, g hay n ct v si...#ng vt# Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#ng #Ng Minh Vn#Thu#Dch#272704#Tng M n## 00727000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030009000550070058000640080005001220090035001270100 00500162011001400167021015300181020000900334020002100343020001500364005000700379 006001300386039000500399019000500404013000700409005000900416#VV11.02589#10000#V i?t#D125H#550#^214#Du hi bin ho#Tri t#Tng Mn b.s. ; Minh ho: ng ; Ng Minh Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b21c m#Gii p cc thc mc ca tr v tri t nh v sao tri t c s sng, chn g ta khng cm nhn khi tri t ang quay, bn trong v tri t c g...#Tri t#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#ng #Ng Minh Vn#Thu#Dch#272705#Tn g Mn## 00724000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030010000550070058000650080005001230090035001280100 00500163011001400168021016900182020001000351020002100361020001500382005000700397 006001300404039000500417019000500422013000700427#VV11.02590#10000#Vi?t#D125H#60 8#^214#Du hi bin ho#Pht minh#Tng Mn b.s. ; Minh ho: ng ; Ng Minh V n bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b21cm#Gii p cc thc mc ca tr v nhng pht minh trn th gii nh hnh dng chic cn u tin nh th no, thuc gy m do ai pht hin, lch s ca chic my git...# Pht minh#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#ng #Ng Minh Vn#Thu#Dch#2727 06## 00716000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030009000550070058000640080005001220090035001270100 00500162011001400167021014200181020000900323020002100332020001500353005000700368 006001300375039000500388019000500393013000700398005000900405#VV11.02591#10000#V i?t#D125H#613#^214#Du hi bin ho#Sc kho#Tng Mn b.s. ; Minh ho: ng ; Ng Minh Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b21c m#Gii p cc thc mc ca tr v sc kho nh v sao phi nh rng trc khi i ng, tm nng c tc dng g, v sao kn n l khng tt...#Sc kho#Khoa h c thng thc#Sch thiu nhi#ng #Ng Minh Vn#Thu#Dch#272707#Tng Mn## 00759000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030009000550070058000640080005001220090035001270100 00500162011001400167021018500181020000900366020002100375020001500396005000700411 006001300418039000500431019000500436013000700441005000900448#VV11.02592#10000#V i?t#D125H#580#^214#Du hi bin ho#Thc vt#Tng Mn b.s. ; Minh ho: ng ; Ng Minh Vn bin dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b21c m#Gii p cc thc mc ca tr v thc vt nh v sao hoa hng dng lun hn g v mt tri, ma thu cy hay rng l, thn cy li c hnh tr trn, loi hoa no ln nht v b nht...#Thc vt#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#ng #N g Minh Vn#Thu#Dch#272708#Tng Mn## 00616000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020011000460030013000570070041000700080005001110090035001160100 00500151011001400156012003300170020001700203020001800220020000900238020001300247 020001500260005001500275005001200290039000500302013000700307#VV11.02593#12000#V i?t#TH102S#398.209597#^214#Thch Sanh#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272709## 00624000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020019000460030013000650070041000780080005001190090035001240100 00500159011001400164012003300178020001700211020001800228020000900246020001300255 020001500268005001500283005001200298039000500310013000700315#VV11.02594#12000#V i?t#M600C#398.2209597#^214#M Chu Trng Thu#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#K ho tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272710## 00623000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020019000450030013000640070041000770080005001180090035001230100 00500158011001400163012003300177020001700210020001800227020000900245020001300254 020001500267005001500282005001200297039000500309013000700314#VV11.02595#12000#V i?t#T500U#398.209597#^214#T Uyn Ging Kiu#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kh o tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272711## 00619000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020016000450030012000610070041000730080005001140090035001190100 00500154011001400159012003300173020001700206020001800223020000900241020001300250 020001500263005001500278005001200293039000500305013000700310#VV11.02596#12000#V i?t#S550T#398.209597#^214#S tch con sam#Truyn tanh#Tranh: Phm Ngc Tun ; L i: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kho t ng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272712## 00623000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020019000450030013000640070041000770080005001180090035001230100 00500158011001400163012003300177020001700210020001800227020000900245020001300254 020001500267005001500282005001200297039000500309013000700314#VV11.02597#12000#V i?t#S464T#398.209597#^214#Sn Tinh Thu Tinh#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kh o tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272713## 00623000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020019000450030013000640070041000770080005001180090035001230100 00500158011001400163012003300177020001700210020001800227020000900245020001300254 020001500267005001500282005001200297039000500309013000700314#VV11.02598#12000#V i?t#M306T#398.209597#^214#Ming tru k diu#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kh o tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272714## 00627000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020022000460030013000680070041000810080005001220090035001270100 00500162011001400167012003300181020001700214020001800231020000900249020001300258 020001500271005001500286005001200301039000500313013000700318#VV11.02599#12000#V i?t#CH550#398.209597#^214#Ch ng T Tin Dung#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc T un ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24c m#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272715## 00624000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020020000450030013000650070041000780080005001190090035001240100 00500159011001400164012003300178020001700211020001800228020000900246020001300255 020001500268005001500283005001200298039000500310013000700315#VV11.02600#12000#V i?t#N460D#398.209597#^214#N duyn trong mng#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#K ho tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272716## 00611000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020007000450030013000520070041000650080005001060090035001110100 00500146011001400151012003300165020001700198020001800215020000900233020001300242 020001500255005001500270005001200285039000500297013000700302#VV11.02601#12000#V i?t#S400D#398.209597#^214#S da#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Ki m Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kho tng truy n c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truy n c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272717## 00621000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020017000450030013000620070041000750080005001160090035001210100 00500156011001400161012003300175020001700208020001800225020000900243020001300252 020001500265005001500280005001200295039000500307013000700312#VV11.02602#12000#V i?t#S550T#398.209597#^214#S tch con mui#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272718## 00624000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020020000450030013000650070041000780080005001190090035001240100 00500159011001400164012003300178020001700211020001800228020000900246020001300255 020001500268005001500283005001200298039000500310013000700315#VV11.02603#12000#V i?t#L101L#398.209597#^214#Lc Long Qun u C#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#K ho tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272719## 00618000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020014000450030013000590070041000720080005001130090035001180100 00500153011001400158012003300172020001700205020001800222020000900240020001300249 020001500262005001500277005001200292039000500304013000700309#VV11.02604#12000#V i?t#S550T#398.209597#^214#S tch c he#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li : V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kho tn g truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272720## 00612000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020008000450030013000530070041000660080005001070090035001120100 00500147011001400152012003300166020001700199020001800216020000900234020001300243 020001500256005001500271005001200286039000500298013000700303#VV11.02605#12000#V i?t#T120C#398.209597#^214#Tm Cm#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V K im Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kho tng truy n c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Tru yn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272721## 00625000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020021000450030013000660070041000790080005001200090035001250100 00500160011001400165012003300179020001700212020001800229020000900247020001300256 020001500269005001500284005001200299039000500311013000700316#VV11.02606#12000#V i?t#S550T#398.209597#^214#S tch con d trng#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tu n ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm# Kho tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272722## 00621000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020017000450030013000620070041000750080005001160090035001210100 00500156011001400161012003300175020001700208020001800225020000900243020001300252 020001500265005001500280005001200295039000500307013000700312#VV11.02607#12000#V i?t#T550T#398.209597#^214#T Thc gp tin#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272723## 00623000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020019000450030013000640070041000770080005001180090035001230100 00500158011001400163012003300177020001700210020001800227020000900245020001300254 020001500267005001500282005001200297039000500309013000700314#VV11.02608#12000#V i?t#455T#398.209597#^214#ng tin Vn Lch#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kh o tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272724## 00612000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020008000450030013000530070041000660080005001070090035001120100 00500147011001400152012003300166020001700199020001800216020000900234020001300243 020001500256005001500271005001200286039000500298013000700303#VV11.02609#12000#V i?t#C126K#398.209597#^214#Cy kh#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V K im Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kho tng truy n c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Tru yn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272725## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020018000450030013000630070041000760080005001170090035001220100 00500157011001400162012003300176020001700209020001800226020000900244020001300253 020001500266005001500281005001200296039000500308013000700313#VV11.02610#12000#V i?t#100C#398.209597#^214# Chc chng Ngu#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272726## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020012000460030013000580070041000710080005001120090035001170100 00500152011001400157012003300171020001700204020001800221020000900239020001300248 020001500261005001500276005001200291039000500303013000700308#VV11.02611#12000#V i?t#TH107G#398.209597#^214#Thnh Ging#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272727## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400020018000450030013000630070041000760080005001170090035001220100 00500157011001400162012003300176020001700209020001800226020000900244020001300253 020001500266005001500281005001200296039000500308013000700313#VV11.02612#12000#V i?t#S550T#398.209597#^214#S tch chim quc#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a15tr.^b24cm#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Thu#272728## 00683000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020029000420030011000710070029000820080005001110090035001160100 00500151011001400156021008600170020001800256020000900274020001400283005000900297 006001300306039000500319019000500324020001500329013000700344012001800351#VV11.02 613#27000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin ch s cm xc EQ#2 - 3 tui#Bang Son ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b23 cm#Hng dn cc b t 2 - 3 tui tr chi dn hnh gip b pht trin ch s c m xc EQ#Gio dc mu gio#Dn hnh#Sch mu gio#Bang Son#Ng Minh Vn#Thu#Dc h#Ch s cm xc#272729#Ming dn thn k## 00690000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100140002308200070 00378080005000440020029000490030011000780070029000890080005001180090035001230100 00500158011001400163021008600177020001800263020000900281020001400290005000900304 006001300313039000500326019000500331020001500336013000700351012001800358#VV11.02 614#27000#Vi?t#9786049174889#372.21#^214#Pht trin ch s cm xc EQ#4 - 5 tu i#Bang Son ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20 tr.^b23cm#Hng dn cc b t 4 - 5 tui tr chi dn hnh gip b pht trin ch s cm xc EQ#Gio dc mu gio#Dn hnh#Sch mu gio#Bang Son#Ng Minh Vn#T hu#Dch#Ch s cm xc#272730#Ming dn thn k## 00683000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020029000420030011000710070029000820080005001110090035001160100 00500151011001400156021008600170020001800256020000900274020001400283005000900297 006001300306039000500319019000500324020001500329013000700344012001800351#VV11.02 615#27000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin ch s cm xc EQ#3 - 4 tui#Bang Son ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b23 cm#Hng dn cc b t 3 - 4 tui tr chi dn hnh gip b pht trin ch s c m xc EQ#Gio dc mu gio#Dn hnh#Sch mu gio#Bang Son#Ng Minh Vn#Thu#Dc h#Ch s cm xc#272731#Ming dn thn k## 00686000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420030011000720070029000830080005001120090035001170100 00500152011001400157021008700171020001800258020000900276020001400285005000900299 006001300308039000500321019000500326020001600331013000700347012001800354#VV11.02 616#27000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin ch s sng to CQ#2 - 3 tui#Bang Son ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b2 3cm#Hng dn cc b t 2 - 3 tui tr chi dn hnh gip b pht trin ch s s ng to CQ#Gio dc mu gio#Dn hnh#Sch mu gio#Bang Son#Ng Minh Vn#Thu#D ch#Ch s sng to#272732#Ming dn thn k## 00686000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420030011000720070029000830080005001120090035001170100 00500152011001400157021008700171020001800258020000900276020001400285005000900299 006001300308039000500321019000500326020001600331013000700347012001800354#VV11.02 617#27000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin ch s sng to CQ#4 - 5 tui#Bang Son ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b2 3cm#Hng dn cc b t 4 - 5 tui tr chi dn hnh gip b pht trin ch s s ng to CQ#Gio dc mu gio#Dn hnh#Sch mu gio#Bang Son#Ng Minh Vn#Thu#D ch#Ch s sng to#272733#Ming dn thn k## 00686000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420030011000720070029000830080005001120090035001170100 00500152011001400157021008700171020001800258020000900276020001400285005000900299 006001300308039000500321019000500326020001600331013000700347012001800354#VV11.02 618#27000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin ch s sng to CQ#3 - 4 tui#Bang Son ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b2 3cm#Hng dn cc b t 3 - 4 tui tr chi dn hnh gip b pht trin ch s s ng to CQ#Gio dc mu gio#Dn hnh#Sch mu gio#Bang Son#Ng Minh Vn#Thu#D ch#Ch s sng to#272734#Ming dn thn k## 00692000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020032000420030011000740070029000850080005001140090035001190100 00500154011001400159021008900173020001800262020001800280020000900298020001400307 005000900321006001300330039000500343019000500348013000700353012001800360#VV11.02 619#27000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin ch s thng minh IQ#4 - 5 tui#Ba ng Son ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^ b23cm#Hng dn cc b t 4 - 5 tui tr chi dn hnh gip b pht trin ch s thng minh IQ#Gio dc mu gio#Ch s thng minh#Dn hnh#Sch mu gio#Bang S on#Ng Minh Vn#Thu#Dch#272735#Ming dn thn k## 00692000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020032000420030011000740070029000850080005001140090035001190100 00500154011001400159021008900173020001800262020001800280020000900298020001400307 005000900321006001300330039000500343019000500348013000700353012001800360#VV11.02 620#27000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin ch s thng minh IQ#2 - 3 tui#Ba ng Son ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^ b23cm#Hng dn cc b t 2 - 3 tui tr chi dn hnh gip b pht trin ch s thng minh IQ#Gio dc mu gio#Ch s thng minh#Dn hnh#Sch mu gio#Bang S on#Ng Minh Vn#Thu#Dch#272736#Ming dn thn k## 00692000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020032000420030011000740070029000850080005001140090035001190100 00500154011001400159021008900173020001800262020001800280020000900298020001400307 005000900321006001300330039000500343013000700348019000500355012001800360#VV11.02 621#27000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin ch s thng minh IQ#3 - 4 tui#Ba ng Son ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^ b23cm#Hng dn cc b t 3 - 4 tui tr chi dn hnh gip b pht trin ch s thng minh IQ#Gio dc mu gio#Ch s thng minh#Dn hnh#Sch mu gio#Bang S on#Ng Minh Vn#Thu#272737#Dch#Ming dn thn k## 00684000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050013000540020025000670070035000920080005001270090 01000132010000500142011001500147021015400162020000900316020001500325005001300340 039000500353013000700358015004100365#VV11.02622#VV11.02623#42000#Vi?t#CH462-O#7 93.73#^214#Trn nh Ba#Chi ch gi kin thc#Trn nh Ba (ch.b.), L Thi D ng#^aH.#^aDn tr#2011#^a191tr.^b24cm#Gii thiu cc tr chi ch bao hm ki n thc bch khoa v nhiu lnh vc nh vn ho, x hi, lch s, m nhc, hi ho , du lch... c km theo p n#Tr chi#Tr chi ch#L Thi Dng#Thu#27273 8#Tn sch ngoi ba: Chi ch kin thc## 00691000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020064000500030050001140070045001640080005002090090 01000214010000500224011001500229020001200244020000800256020000600264020001400270 00500120028400500150029600500130031100500140032400500150033803900050035301300070 0358#VV11.02624#VV11.02625#40500#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn hay, c s c v t s - thuyt minh - ngh lun 8#Dng t c, t hc vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, on Minh Ngc, L Thanh Hi...#^aH.#^aDn tr#2011#^a243t r.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 8#Sch c thm#T c Hin#on Minh Ngc#L T hanh Hi#Nguyn Kim Sa#Nguyn Ngc H#Thu#272739## 00688000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020064000500030050001140070043001640080005002070090 01000212010000500222011001500227020001200242020000800254020000600262020001400268 00500120028200500130029400500130030700500150032000500150033503900050035001300070 0355#VV11.02627#VV11.02626#45000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn hay, c s c v t s - thuyt minh - ngh lun 9#Dng t c, t hc vn ln hc kh, hc gii#T c Hin, Trn Yn Lan, L Thanh Hi...#^aH.#^aDn tr#2011#^a276tr. ^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 9#Sch c thm#T c Hin#Trn Yn Lan#L Thanh Hi#Phm Minh Vit#Nguyn Ngc H#Thu#272740## 00686000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020044000600070009001040080005001130090 01000118010000500128011001500133021015400148020000700302020001100309020000900320 020001100329039000500340013000700345012004400352#VV11.02628#VV11.02629#24000#Vi ?t#B256M#616.1#^214#Hi Minh#Bnh mu nhim m & thc n phng cha tr#Hi Min h#^aH.#^aDn tr#2011#^a130tr.^b21cm#Gii thiu bnh l bnh mu nhim m. Phn g php phng nga v iu tr bnh m trong mu. Thc n v ch dinh dng c ho ngi mc bnh m trong mu#M mu#Phng bnh#iu tr#Dinh dng#Thu#272741 #T sch Y hc v chm sc sc kho gia nh## 00683000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020043000600070009001030080005001120090 01000117010000500127011001500132021014700147020001200294020001100306020000900317 020001100326039000500337012004400342013000700386#VV11.02631#VV11.02630#30000#Vi ?t#B256L#616.7#^214#Hi Minh#Bnh long xng & thc n phng cha tr#Hi Minh #^aH.#^aDn tr#2011#^a185tr.^b21cm#Gii thiu bnh l bnh long xng. Phng php phng nga v iu tr bnh long xng. Thc n v ch dinh dng cho ngi bnh long xng#Long xng#Phng bnh#iu tr#Dinh dng#Thu#T sch Y hc v chm sc sc kho gia nh#272742## 00664000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020039000600070009000990080005001080090 01000113010000500123011001500128021013500143020000900278020001100287020000900298 020001100307039000500318012004400323013000700367#VV11.02632#VV11.02633#30000#Vi ?t#B256B#616.3#^214#Hi Minh#Bnh bo ph & thc n phng cha tr#Hi Minh#^aH .#^aDn tr#2011#^a185tr.^b21cm#Gii thiu bnh l bnh bo ph. Phng php ph ng nga v iu tr bnh bo ph. Thc n v ch dinh dng cho ngi bnh b o ph#Bnh bo#Phng bnh#iu tr#Dinh dng#Thu#T sch Y hc v chm sc s c kho gia nh#272743## 00731000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020045000600070009001050080005001140090 01000119010000500129011001500134021019100149020001400340020001100354020000900365 020001100374039000500385012004400390013000700434#VV11.02634#VV11.02635#30000#Vi ?t#B256H#616.1#^214#Hi Minh#Bnh huyt p thp & thc n phng cha tr#Hi Mi nh#^aH.#^aDn tr#2011#^a203tr.^b21cm#Gii thiu bnh l bnh huyt p thp. Ph ng php phng nga v iu tr bnh huyt p thp. Thc n v ch dinh dn g cho ngi bnh huyt p thp. Mt s hi p v bnh huyt p thp#Huyt p th p#Phng bnh#iu tr#Dinh dng#Thu#T sch Y hc v chm sc sc kho gia nh#272744## 00669000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020035000640070020000990080005001190090 01000124010000500134011001500139021014800154020001100302020000900313020001700322 020000800339020002000347039000500367013000700372#VV11.02636#VV11.02637#32000#Vi ?t#O-434N#736.0952#^214#L Trang#Origami ngh thut gp giy c bn#L Trang s.t ., b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a220tr.^b21cm#Gii thiu v ngh thut xp giy Ori gami. Cc k hiu v cch s dng v cch gp cc hnh c bn thng dng. Gii t hiu cc mu xp hnh n gin#Ngh thut#Gp hnh#Xp hnh Origami#Origami#Ngh thut gp giy#Thu#272745## 00758000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020039000660030109001050070015002140080 00500229009001000234010000500244011001500249021016300264020001000427020001200437 020001900449039000500468013000700473#VV11.02638#VV11.02639#32000#Vi?t#R203L#808 .5#^214#Bi Ngc Thng#Rn luyn k nng ni trc cng chng#Din thuyt trc cng chng l phng thc mnh m, hu hiu nht xy dng tn tui v thng hi u ca mnh#Bi Ngc Thng#^aH.#^aDn tr#2010#^a178tr.^b20cm#Gii thiu v ngh thut ni chuyn trc cng chng. Hng dn rn luyn cc k nng cn thit khi ni chuyn trc cng chng. Mt s cng bi ni tham kho#Hng bin#Din t huyt#K nng ni chuyn#Thu#272746## 00779000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020038000680070023001060080005001290090 01000134010000500144011001500149015007500164021022800239020001900467020001300486 039000700499013000700506#VV11.02640#VV11.02641#55000#Vi?t#K600N#659.2#^214#Nguy n Diu Linh#K nng vit trong quan h cng chng#Nguyn Diu Linh ch.b.#^aH.#^ aDn tr#2011#^a296tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Ho Bnh. Khoa quan h Cn g chng v Truyn thng#Khi nim c bn v vit cho quan h cng chng. Trnh b y phng php lp k hoch v nghin cu vit cho quan h cng chng nh k nn g vit thng co bo ch, bi vit chuyn , bo ch ni b, thng tin v t r i, din vn#Quan h cng chng#K nng vit#P.Dung#272747## 00683000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020029000630290031000920070017001230080 00500140009001000145010000500155011001500160021018200175020001000357020000900367 020001500376039000700391013000700398#VV11.02642#VV11.02643#50000#Vi?t#V115P#428 .2#^214#L Tu Minh#Vn phm ting Anh thc hnh#Pratical English grammar couse# L Tu Minh b.s.#^aH.#^aDn tr#2011#^a371tr.^b21cm#Gii thiu cc kin thc ng php ting Anh cn bn v cch s dng danh t, mo t, tnh t, i t, gii t , trng t, cc th, cc loi cu... cho ngi mi bt u hc ting Anh#Ting Anh#Ng php#Sch tham kho#P.Dung#272748## 00677000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020050000610290037001110070023001480080 00500171009001000176010000500186011001500191021014900206020001000355020000800365 020001200373039000700385013000700392#VV11.02644#VV11.02645#17000#Vi?t#C120N#428 #^214#L Tu Minh#Cm nang s dng mu cu c bit trong ting Anh#Special sent ence patterns in English#L Tu Minh s.t., b.s.#^aH.#^aDn tr#2011#^a111tr.^b21 cm#Gii thiu cch s dng nhng mu cu ting Anh c bit, thng gp trong c c tnh hung v ng cnh khc nhau km theo bi tp thc hnh v p n#Ting An h#Mu cu#Sch t hc#P.Dung#272749## 00698000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020057000640290059001210070017001800080 00500197009001000202010000500212011001500217021014300232020001000375020000900385 020001200394039000700406013000700413#VV11.02647#VV11.02646#23000#Vi?t#TH300#42 8.2#^214#L Tu Minh#Th, ng t bt quy tc v cch s dng trong ting Anh#Te nses, irregular verbs and usages in the English language#L Tu Minh b.s.#^aH.#^ aDn tr#2011#^a155tr.^b21cm#Gii thiu cu trc v cch s dng cc th hin t i, qu kh, tng lai v 360 ng t bt quy tc trong ting Anh km theo bi t p thc hnh#Ting Anh#Ng php#Sch t hc#P.Dung#272750## 00728000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020033000570030041000900070008001310080 00500139009001000144010000500154011001500159021019800174020001000372020001800382 039000700400020001200407013000700419020001200426#VV11.02648#VV11.02649#70000#Vi ?t#L527K#428#^214#Xun B#Luyn k nng nghe ni ting Anh#Hi thoi - pht m - ng php - t vng#Xun B#^aH.#^aDn tr#2010#^a434tr.^b21cm#Gii thiu phng php luyn k nng nghe ni ting Anh qua 50 bi hc theo cc ch giao tip hng ngy. Hng dn cch pht m theo tng m, cc cu trc ng php cn bn v t vng theo ch #Ting Anh#K nng nghe hiu#P.Dung#K nng ni#272751#Sch t hc## 00587000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050008000550020036000630070008000990080005001070090 01000112010000500122011001500127021013800142020001000280020000800290020000900298 039000700307013000700314#VV11.02650#VV11.02651#100000#Vi?t#B103T#428.0076#^214# Xun B#Bi tp ng php nng cao ting Anh#Xun B#^aH.#^aDn tr#2010#^a646tr. ^b21cm#H thng 23 ch im ng php quan trng trong ting Anh, v cc bi tp chn lc theo mc t c bn n nng cao km theo phn p n#Ting Anh#Bi t p#Ng php#P.Dung#272752## 00594000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050008000500020027000580070008000850080005000930090 01000098010000500108011001500113021015900128020001000287020000700297020001000304 039000700314013000700321#VV11.02652#VV11.02653#100000#Vi?t#S450T#428#^214#Xun B#S tay ngi ni ting Anh#Xun B#^aH.#^aDn tr#2010#^a665tr.^b21cm#Gii th iu nhng mu cu m thoi ting Anh thng dng cn bn, v cc mu cu thng s dng trong cc tnh hung thng mi, sinh hot hng ngy, phng vn#Ting An h#S tay#m thoi#P.Dung#272753## 00980000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050017000630020044000800030057001240070 01700181004003900198008000500237009001000242010000500252011001500257021032200272 020001100594020001100605020001600616039000700632013000700639020002000646#VV11.02 654#VV11.02656#VV11.02655#32000#Vi?t#NH556#658.8#^214#Nguyn Tin Dng#Nhng iu cn bit v kinh doanh theo mng#B quyt khi nghip thnh cng vi kinh do anh theo mng#Nguyn Tin Dng#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung#^aH.#^aDn tr#2011#^a159tr.^b21cm#Tm hiu nhng kin thc c bn v kinh doanh theo mng . Nhng yu t cn thit kinh doanh theo mng thnh cng. Vn kinh doanh t heo mng ti Vit Nam v la chn cng ty kinh doanh cng tc. Cc k nng ba n u v nhng sai lm cn trnh khi bt tay vo cng vic. Tr li nhng thc m c v kinh doanh theo mng#Kinh doanh#Thng mi#Kinh doanh mng#P.Dung#272754#B quyt thnh cng## 00643000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050022000490020017000710030012000880070061001000080 00500161009005200166010000500218011001500223020001700238020001200255020001200267 006001500279006001600294039000700310013000700317019001700324#VV11.02657#VV11.026 58#74000#Vi?t#B105T#863#^214#Jambrina, Luis Garcia#Bn tho bng #Tiu thuyt #Luis Garcia Jambrina ; Dch: Phm Triu Lp, Phm Thu Hng#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a398tr.^b21cm#Vn hc hin i#Ty Ban Nha#Tiu thuyt#Phm Triu Lp#Phm Thu Hng#P.Dung#272755#Dch Ty Ban Nh a## 00737000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050014000500020026000640070014000900080005001040090010001090100 00500119011001500124015004100139021016000180020001700340020001200357020001700369 039000700386020001600393020000900409020001000418013000700428#VV11.02660#VV11.026 59#Vi?t#V115H#390.0959723#^214#Trn Gia Linh#Vn ho dn gian Vnh Yn#Trn Gia Linh#^aH.#^aDn tr#2010#^a130tr.^b21cm#TTS ghi: Hi vn ngh dn gian Vit Nam #Khi qut v a ch, a l v nghin cu nhng nt c trng ca phng ngn, vn hc dn gian, mt s l hi tiu biu ca vng t Vnh Yn, tnh Vnh Phc #Vn ho dn gian#Phng ngn#Vn hc dn gian#P.Dung#L hi dn gian#Vnh Yn#V nh Phc#272756## 00732000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050009000500020032000590070009000910080005001000090010001050100 00500115011001500120015004100135021021900176020001700395020001700412020000700429 039000700436013000700443020000400450#VV11.02661#VV11.02662#Vi?t#CH200M#392.30959 7#^214#Phm Ho#Ch mn ngt dn gian c truyn#Phm Ho#^aH.#^aDn tr#2010#^a1 99tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu v ch - mn ngt vn ho m thc Vit Nam. Phn loi ch, tnh v cht dn gian ca ch, s bin thin trong khng gian v thi gian ca ch... Gii thiu cch nu, cch n v k thut ch bin - sn xut ch#Vn ho dn gian#Mn n c truyn#Nu n#P.Dung# 272757#Ch## 00642000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520080005000910090010000960100005001060110 01500111012003300126020000900159020000800168020000700176039000700183013000700190 021019100197#VN11.01042#VN11.01043#33000#Vi?t#B100T#372.21#^214#365 ngy pht t rin tr tu cho tr em#^aH.#^aDn tr#2011#^a192tr.^b18cm#T sch Rn luyn tr thng minh#Gio dc#Tr tu#Tr em#P.Dung#272758#Gii thiu phng php rn luy n, nhm nng cao tr tu cho tr c bit pht huy kh nng phn on, quan st , suy lun, tng tng, sng to... thng qua nhng tnh hung, cu n gin ## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200110 00308080005000410020022000460070012000680080005000800090035000850100005001200110 01400125012002400139020001700163020001800180020000900198020001500207005000700222 039000700229020001300236013000700249#VN11.01044#8000#Vi?t#GI-121M#398.209597#^2 14#Gin my tao vi ai#Li: ng A#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#201 1#^a12tr.^b18cm#Truyn c tch hi hc#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch#ng A#P.Dung#Truyn tranh#272759## 00532000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200110 00298080005000400020021000450070012000660080005000780090035000830100005001180110 01400123012002400137020001700161020001800178020000900196020001500205005000700220 039000700227020001300234013000700247#VN11.01045#8000#Vi?t#TH126L#398.209597#^21 4#Thy lang bt c d#Li: ng A#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011# ^a12tr.^b18cm#Truyn c tch hi hc#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn c tch#ng A#P.Dung#Truyn tranh#272760## 00535000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020025000440070012000690080005000810090035000860100005001210110 01400126012002400140020001700164020001800181020000900199020001500208005000700223 039000700230020001300237013000700250#VN11.01046#8000#Vi?t#H103A#398.209597#^214 #Hai anh em v con ch #Li: ng A#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#20 11#^a12tr.^b18cm#Truyn c tch hi hc#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch#ng A#P.Dung#Truyn tranh#272761## 00531000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200110 00298080005000400020020000450070012000650080005000770090035000820100005001170110 01400122012002400136020001700160020001800177020000900195020001500204005000700219 039000700226020001300233013000700246#VN11.01047#8000#Vi?t#CH106R#398.209597#^21 4#Chng r thong manh#Li: ng A#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^ a12tr.^b18cm#Truyn c tch hi hc#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn c tch#ng A#P.Dung#Truyn tranh#272762## 00555000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020045000440070012000890080005001010090035001060100005001410110 01400146012002400160020001700184020001800201020000900219020001500228005000700243 039000700250020001300257013000700270#VN11.01048#8000#Vi?t#C450G#398.209597#^214 #C gi la thy si, x trng v quan huyn#Li: ng A#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a12tr.^b18cm#Truyn c tch hi hc#Vn hc dn gian#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch#ng A#P.Dung#Truyn tranh#272763## 00534000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020024000440070012000680080005000800090035000850100005001200110 01400125012002400139020001700163020001800180020000900198020001500207005000700222 039000700229020001300236013000700249#VN11.01049#8000#Vi?t#R500N#398.209597#^214 #R nhau i kim mt ong#Li: ng A#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#201 1#^a12tr.^b18cm#Truyn c tch hi hc#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch#ng A#P.Dung#Truyn tranh#272764## 00539000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020029000440070012000730080005000850090035000900100005001250110 01400130012002400144020001700168020001800185020000900203020001500212005000700227 039000700234013000700241020001300248#VN11.01050#8000#Vi?t#H401T#398.209597#^214 #Ho thng v ngi th giy#Li: ng A#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a12tr.^b18cm#Truyn c tch hi hc#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn c tch#ng A#P.Dung#272765#Truyn tranh## 00537000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020027000440070012000710080005000830090035000880100005001230110 01400128012002400142020001700166020001800183020000900201020001500210005000700225 039000700232020001300239013000700252#VN11.01051#8000#Vi?t#L104C#398.209597#^214 #Lm cho cng cha ni c#Li: ng A#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A# 2011#^a12tr.^b18cm#Truyn c tch hi hc#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn c tch#ng A#P.Dung#Truyn tranh#272766## 00404000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020035000400030011000750080005000860090010000910100005001010110 01700106039000700123020001800130020000500148020001400153013000700167#VN11.01052# 7500#Vi?t#B200N#372.21#^214#B nhn bit mi trng xung quanh#0 - 3 tui#^aH.# ^aDn tr#2011#^a16tr.^b17x19cm#P.Dung#Gio dc mu gio#Chim#Sch mu gio#2727 67## 00403000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020035000400030011000750080005000860090010000910100005001010110 01700106039000700123020001800130020000400148020001400152013000700166#VN11.01053# 7500#Vi?t#B200N#372.21#^214#B nhn bit mi trng xung quanh#0 - 3 tui#^aH.# ^aDn tr#2011#^a16tr.^b17x19cm#P.Dung#Gio dc mu gio#Hoa#Sch mu gio#27276 8## 00434000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020035000400030011000750080005000860090010000910100005001010110 01700106039000700123020001800130020001200148020001400160020001100174013000700185 #VN11.01054#7500#Vi?t#B200N#372.21#^214#B nhn bit mi trng xung quanh#0 - 3 tui#^aH.#^aDn tr#2011#^a16tr.^b17x19cm#P.Dung#Gio dc mu gio#Phng tin #Sch mu gio#Giao thng#272769## 00415000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020035000400030011000750080005000860090010000910100005001010110 01700106039000500123013000700128020001800135020001800153020001400171#VN11.01055# 7500#Vi?t#B200N#372.21#^214#B nhn bit mi trng xung quanh#0 - 3 tui#^aH.# ^aDn tr#2011#^a16tr.^b18x19cm#Oanh#272770#Gio dc mu gio#ng vt hoang d# Sch mu gio## 00398000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020035000400030011000750080005000860090010000910100005001010110 01400106039000500120013000700125020001800132020000400150020001400154#VN11.01056# 7500#Vi?t#B200N#372.21#^214#B nhn bit mi trng xung quanh#0 - 3 tui#^aH.# ^aDn tr#2011#^a16tr.^b17cm#Oanh#272771#Gio dc mu gio#Qu#Sch mu gio## 00408000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020035000400030011000750080005000860090010000910100005001010110 01400106039000500120013000700125020001800132020001400150020001400164#VN11.01057# 7500#Vi?t#B200N#372.21#^214#B nhn bit mi trng xung quanh#0 - 3 tui#^aH.# ^aDn tr#2011#^a16tr.^b17cm#Oanh#272772#Gio dc mu gio#ng vt nui#Sch m u gio## 00413000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020035000400030011000750080005000860090010000910100005001010110 01400106039000500120013000700125020001800132020000400150020000300154020001400157 #VN11.01058#7500#Vi?t#B200N#372.21#^214#B nhn bit mi trng xung quanh#0 - 3 tui#^aH.#^aDn tr#2011#^a16tr.^b17cm#Oanh#272773#Gio dc mu gio#Rau#C#S ch mu gio## 00406000000000229000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020035000400030011000750080005000860090010000910100005001010110 01400106039000500120013000700125020001800132020001200150020001400162#VN11.01059# 7500#Vi?t#B200N#372.21#^214#B nhn bit mi trng xung quanh#0 - 3 tui#^aH.# ^aDn tr#2011#^a16tr.^b17cm#Oanh#272774#Gio dc mu gio# gia dng#Sch mu gio## 00461000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030034000610080005000950090010001000100005001100110 01400115012003700129039000500166013000700171020001800178020000900196020001400205 #VN11.01060#9500#Vi?t#NH556N#372.21#^214#Nhng ngi bn tt#Cn yu thng v bo v ng vt#^aH.#^aDn tr#2011#^a31tr.^b17cm#Khoa hc n gin dnh cho thi u nhi#Oanh#272775#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio## 00451000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030027000580080005000850090010000900100005001000110 01400105012003700119039000500156013000700161020001800168020000900186020001400195 #VN11.01061#9500#Vi?t#460T#372.21#^214# trn cao c g?#T tri t n khng gian#^aH.#^aDn tr#2011#^a31tr.^b17cm#Khoa hc n gin dnh cho thiu nhi#Oan h#272776#Gio dc mu gio#Tri t#Sch mu gio## 00436000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030021000530080005000740090010000790100005000890110 01400094012003700108039000500145013000700150020001800157020000500175020001400180 #VN11.01062#9500#Vi?t#R108R#372.21#^214#Ro ro ro!#Nc trong cuc sng#^aH.# ^aDn tr#2011#^a31tr.^b17cm#Khoa hc n gin dnh cho thiu nhi#Oanh#272777#Gi o dc mu gio#Nc#Sch mu gio## 00463000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400030028000570080005000850090010000900100005001000110 01400105012003700119039000500156013000700161020001800168020002100186020001400207 #VN11.01063#9500#Vi?t#D558C#372.21#^214#Di chn l g?#T mt t n li tr i t#^aH.#^aDn tr#2011#^a31tr.^b17cm#Khoa hc n gin dnh cho thiu nhi#Oan h#272778#Gio dc mu gio#Khoa hc thng thc#Sch mu gio## 00484000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400030044000650080005001090090010001140100005001240110 01400129012003700143039000500180013000700185020001800192020001800210020001400228 #VN11.01064#9500#Vi?t#B107X#372.21#^214#Bnh xe khng ngng quay#S pht trin ca bnh xe v tin b x hi#^aH.#^aDn tr#2011#^a31tr.^b17cm#Khoa hc n gi n dnh cho thiu nhi#Oanh#272779#Tin b cng ngh#Gio dc mu gio#Sch mu gi o## 00478000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020035000400030036000750080005001110090010001160100005001260110 01400131012003700145039000500182013000700187020001800194020001000212020001400222 #VN11.01065#9500#Vi?t#S550C#372.21#^214#S chnh lch th v ca thi gian#Thi gian ca cc ni trn th gii#^aH.#^aDn tr#2011#^a31tr.^b17cm#Khoa hc n g in dnh cho thiu nhi#Oanh#272780#Gio dc mu gio#Thi gian#Sch mu gio## 00445000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020014000410030018000550080005000730090010000780100005000880110 01400093012003700107039000500144013000700149020001800156020001500174020001400189 #VN11.01066#9500#Vi?t#TH462K#372.21#^214#Thi k #Ngi nguyn thu#^aH.#^ aDn tr#2011#^a31tr.^b17cm#Khoa hc n gin dnh cho thiu nhi#Oanh#272781#Gi o dc mu gio#Thi i #Sch mu gio## 00441000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030017000580080005000750090010000800100005000900110 01400095012003700109039000500146013000700151020001800158020000900176020001400185 #VN11.01067#9500#Vi?t#A103#372.21#^214#Ai n mm cy?#Mt xch thc n#^aH. #^aDn tr#2011#^a31tr.^b17cm#Khoa hc n gin dnh cho thiu nhi#Oanh#272782#G io dc mu gio#Sinh hc#Sch mu gio## 00449000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030023000590080005000820090010000870100005000970110 01400102012003700116039000500153013000700158020001800165020001000183020001400193 #VN11.01068#9500#Vi?t#T302T#372.21#^214#Tch tc tch tc!#Khi nim v thi gi an#^aH.#^aDn tr#2011#^a31tr.^b17cm#Khoa hc n gin dnh cho thiu nhi#Oanh#2 72783#Gio dc mu gio#Thi gian#Sch mu gio## 00480000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020036000400030018000760080005000940090010000990100005001090110 01400114012003700128039000500165013000700170020001800177020000800195020001400203 020000900217#VN11.01069#9500#Vi?t#C514P#372.21#^214#Cuc phiu lu ca nhng ch ic bnh#Tn dng rc thi#^aH.#^aDn tr#2011#^a31tr.^b17cm#Khoa hc n gin d nh cho thiu nhi#Oanh#272784#Gio dc mu gio#Ti ch#Sch mu gio#Rc thi## 00538000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020011000630070034000740080005001080090 03500113010000500148011001500153005001400168006001400182039000500196013000700201 020001700208020000300225020001200228019000800240#VN11.01070#VN11.01071#68000#Vi ?t#N462T#813#^214#Appelt, Kathi#Ni tr n#Kathi Appelt ; L Quang Ton dch#^aH .#^aDn tr ; Cng ty sch Ajar Book#2011#^a354tr.^b19cm#Appelt, Kathi#L Quang Ton#Oanh#272785#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Dch M## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020015000730030004000880070018000920080 00500110009001000115010000500125011001500130039000500145013000700150020001700157 020000900174020000400183#VN11.01072#VN11.01073#45000#Vi?t#NG558#895.9221#^214# Nguyn Thin Lun#Ngi i nc#Th#Nguyn Thin Lun#^aH.#^aDn tr#2011#^a139 tr.^b19cm#Oanh#272786#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00670000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050008000510020023000590290034000820070018001160080 00500134009001000139010000500149011001400154012002600168005000900194039000500203 013000700208021012600215020001000341020000800351020000900359#VN11.01074#VN11.010 75#14000#Vi?t#GI-462T#428#^214#Ngc H#Gii t v ng gii t#Prepositions & pr eposition phrase#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2011#^a79tr.^b19cm#S tay ng php ting Anh#Minh c#Oanh#272787#Gii thiu nhng qui tc ng php ting Anh v cch s dng gii t v ng gii t km theo v d minh ho v bi tp p dn g#Ting Anh#Gii t#Ng php## 00655000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020016000570290020000730070018000930080 00500111009001000116010000500126011001500131012002600146005000900172039000500181 013000700186021011600193020000900309020001000318020000700328020000600335#VN11.01 076#VN11.01077#19000#Vi?t#103T#428#^214#Ngc H#i t v s t#Pronouns & num erals#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2011#^a127tr.^b19cm#S tay ng php ting Anh#Minh c#Oanh#272788#Gii thiu nhng qui tc ng php ting Anh v cch d ng i t v s t km theo v d minh ho v bi tp p dng#Ng php#Ting Anh #i t#S t## 00622000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020012000570290018000690070018000870080 00500105009001000110010000500120011001400125012002600139005000900165039000500174 013000700179021010300186020000900289020001000298020001200308#VN11.01078#VN11.010 79#14000#Vi?t#C125B#428#^214#Ngc H#Cu b ng#Passive sentences#Ngc H, Min h c#^aH.#^aDn tr#2011#^a87tr.^b19cm#S tay ng php ting Anh#Minh c#Oanh# 272789#Gii thiu nhng qui tc ng php ting Anh v cu b ng, km theo v d minh ho v bi tp p dng#Ng php#Ting Anh#Cu b ng## 00646000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020023000570290023000800070018001030080 00500121009001000126010000500136011001500141012002600156005000900182039000500191 013000700196021011400203020000900317020001000326020000800336#VN11.01080#VN11.010 81#16000#Vi?t#D107T#428#^214#Ngc H#Danh t v ng danh t#Nouns and noun phra ses#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2011#^a103tr.^b19cm#S tay ng php ting A nh#Minh c#Oanh#272790#Gii thiu nhng qui tc ng php ting Anh v danh t v ng danh t, km theo v d minh ho v bi tp p dng#Ng php#Ting Anh#Dan h t## 00698000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020038000570290051000950070018001460080 00500164009001000169010000500179011001400184012002600198005000900224039000500233 013000700238021012800245020000900373020001000382020000400392#VN11.01083#VN11.010 82#14000#Vi?t#C125H#428#^214#Ngc H#Cu hi, cu mnh lnh, cu cu khin#Ques tions, imperative sentences, suggest - request#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr# 2011#^a95tr.^b19cm#S tay ng php ting Anh#Minh c#Oanh#272791#Gii thiu nh ng qui tc ng php ting Anh v cu hi, cu mnh lnh, cu cu khin km theo v d minh ho v bi tp p dng#Ng php#Ting Anh#Cu## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020014000570290037000710070018001080080 00500126009001000131010000500141011001400146012002600160005000900186039000500195 013000700200021011800207020000900325020001000334020001400344#VN11.01085#VN11.010 84#14000#Vi?t#C125#428#^214#Ngc H#Cu iu kin#If - Clauses (Conditional se ntences)#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2011#^a71tr.^b19cm#S tay ng php ti ng Anh#Minh c#Oanh#272792#Gii thiu nhng qui tc ng php ting Anh v cu iu kin If - clauses, km theo v d minh ho v bi tp p dng#Ng php#Ting Anh#Cu iu kin## 00601000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050008000380020019000460290029000650070018000940080005001120090 01000117010000500127011001500132012002600147005000900173039000500182013000700187 021007000194020000900264020001000273020000800283020000800291#VN11.01086#16000#V i?t#L305T#428#^214#Ngc H#Lin t v thn t#Conjunction and interjection#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2011#^a103tr.^b19cm#S tay ng php ting Anh#Minh c#Oanh#272793#Gii thiu tm tt lin t v thn t trong ting Anh v cch s dng#Ng php#Ting Anh#Lin t#Thn t## 00650000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020047000570290026001040070018001300080 00500148009001000153010000500163011001400168012002600182005000900208039000500217 013000700222021008000229020000900309020001000318020002000328#VN11.01088#VN11.010 89#15000#Vi?t#C101T#428#^214#Ngc H#Cc th trong ting Anh v ng t bt quy tc#Tense and irregular verbs#Ngc H, Minh c#^aH.#^aDn tr#2011#^a95tr.^b19 cm#S tay ng php ting Anh#Minh c#Oanh#272794#Gii thiu tm tt cc th tro ng ting Anh, ng t bt quy tc v cch s dng#Ng php#Ting Anh#ng t bt qui tc## 00520000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050009000460020025000550070009000800040014000890080005001030090 02000108010000500128011001500133039000500148013000700153021008100160020001700241 020000800258#VN11.01090#VN11.01091#65000#Vi?t#495.17#^214#Xun Huy#T in t m i ting Hoa#Xun Huy#Ti bn ln 1#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a801tr.^b16cm #Oanh#272795#Gii thiu trn 3500 t mi ting Hoa cn thit, thng dng thuc n hiu lnh vc#Ting Trung Quc#T in## 00652000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030029000750080005001040090019001090100 00500128011001400133015003600147021016000183020000900343020001300352020000900365 039000500374013000700379#VN11.01092#VN11.01093#14000#Vi?t#L504T#796.345#^214#Lu t thi u cu lng#H thng tnh im trc tip#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a 71tr.^b19cm#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#Tm hiu lut thi u mn cu l ng nh: sn v thit b sn cu, vt, h thng tnh im, giao cu, thi u lin tc, li tc phong o c v cc hnh pht...#Th thao#Lut thi u#Cu lng#O anh#272796## 00489000000000277000450002600090000002600090000901400070001804100050002518100060 00300820006000368080005000420050014000470280019000610020005000800030008000850070 01400093008000500107009003500112010000500147011001500152013000700167020001700174 020001100191020000400202039000500206#HV.00890#HV.00891#40000#Vi?t#000#895.1#^ 214#Trn Quc nh#Mnh vn gic mng#G#Tp th#Trn Quc nh#^aH.#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a188tr.^b21cm#272797#Vn hc hin i#Trung Quc#T h#VAnh## 00529000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050018000560020029000740070047001030080005001500090 01700155010000500172011001600177020001800193020000900211020001200220039000500232 013000700237006001900244#NV11.00785#NV11.00786#77000#Vi?t#O-434E#895.92234#^214 #Nguyn Ngc Thun#Open the window, eyes closed#Nguyn Ngc Thun ; Trans.: Tr ng Tip Trng#^aH.#^aTre pub. house#2010#^a211 p.^b20 cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt#Vanh#272798#Trng Tip Trng## 00660000000000277000450002600110000002600110001104100050002208200080002780800050 00350050015000400280029000550020018000840030024001020070014001260080005001400090 01100145010000500156011002900161020000500190020000800195020000700203020001000210 039000500220013000700225021015000232#NV11.00787#NV11.00788#Vi?t#959.752#^214#How land, Carol#B n ca thng cng Hi An#Secrets of Hoi An#Vietnam's historic po rt#Carol Howland#^aH.#^aThe gioi#2010#^a257 p., 12 p. phot.^b21 cm#Cng#Lch s# Hi An#Qung Nam#Vanh#272799#Khm ph nhng b n v thng cng Hi An trong l ch s. Tm hiu v con ngi, nhng hot ng thng mi khi Hi An cn l mt t hng cng sm ut## 01007000000000301000450002600110000002600110001104100050002208200090002780800050 00360280055000410020032000960030012001280070059001400080005001990090011002040100 00500215011001600220020000800236020001100244020000900255005001200264005001200276 005001600288005001600304039000500320013000700325021037300332#NV11.00789#NV11.007 90#Vi?t#338.9597#^214#Mt s vn pht trin kinh t ca Vit Nam hin nay#Eco nomic development in Vietnam#Some issues# Hoi Nam, V i Lc, Nguyn Hng S n, on Hng Quang#^aH.#^aThe gioi#2010#^a203 p.^b21 cm#Kinh t#Pht trin#Vit Nam# Hoi Nam#V i Lc#Nguyn Hng Sn#on Hng Quang#Vanh#272800#Nghin cu mt s vn v nn kinh t Vit Nam nh: Tng trng kinh t, bt bnh n g v s chnh lch v pht trin, ti chnh bn ngoi cho s pht trin, hi nh p v pht trin con ngi. Tm hiu s pht trin ca Trung Quc, v nhng bi h c i ngoi ca chnh quyn G. Bush v s b tc ca vn ht nhn Bc Tri u Tin. a ra mt s kin ngh v chnh sch## 00741000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420280042000470020026000890030017001150080005001320090015001370100 00500152011002000157015006400177021021700241020000800458020000900466039000500475 013000700480#NV11.00793#NV11.00794#Vi?t#V302N#338.9597#^214#Kinh t Vit Nam nm 2009: Sch tham kho#Vietnam's economy in 2009#A reference book#^aH.#^aFinance pub.#2010#^aix, 110 p.^b28 cm#At head of the title: Central institute for econom ic management#Bo co tnh hnh kinh t nm 2009 v cc mt: S tng trng v k inh t v c cu kinh t, cc hot ng thng mi trong v ngoi nc, n nh nn kinh t v m, cc chnh sch v tin t, lao ng v vic lm,...#Kinh t#V it Nam#Vanh#272802## 00677000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050018000480280054000660020014001200030044001340070017001780080 00500195009001900200010000500219011001500224039000500239013000700244021010400251 020000700355020000700362020000900369020000900378#NV11.00797#NV11.00798#Vi?t#T109 T#641.59597#^214#Caughey, Celia M.#m thc phng ng: Gii thiu nhng mn n Vit Nam#Taste Vietnam#An easay introduction to Vietnamese cooking#Celia M. Caug hey#^aH.#^aPhuong dong pub.#2010#^a85 p.^b30 cm#Vanh#272804#Gii thiu cc loi gia v v cch chun b thc phm nu cc mn n truyn thng ca ngi Vit Nam#Nu n#Mn n#Ch bin#Vit Nam## 00551000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140008000310020019000390030029000580080005000870090047000920100005001390110 01500144021009400159020001000253020000600263020001500269020001800284013000700302 #NV11.00799#Vi?t#H431K#428#^214#198000#Hooked on TOEFTiBT#Listening : Scrips & answers#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a77 p.^b28 cm# Gm p n nhng bi hc rn luyn k nng nghe hiu ting anh chun b cho cc bi thi TOEFL#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#K nng nghe hiu#272805## 00539000000000241000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340020019000390030027000580080005000850090047000900100005001370110 01500142021008900157020001000246020000600256020001500262020001300277013000700290 #NV11.00800#238000#Vi?t#H431K#428#^214#Hooked on TOEFTiBT#Writing : Scrips & an swers#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a63 p.^b28 cm#G m p n nhng bi hc rn luyn k nng vit ting anh chun b cho cc bi thi TOEFL#Ting Anh#TOEFL#Sch luyn thi#K nng vit#272806## 00520000000000229000450002600110000001400080001104100050001908200040002480800050 00280020019000330030028000520080005000800090047000850100005001320110015001370210 08800152020001000240020000600250020001500256020001200271013000700283#NV11.00801# 238000#Vi?t#428#^214#Hooked on TOEFTiBT#Speaking : Scrips & answers#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a76 p.^b28 cm#Gm p n nhng b i hc rn luyn k nng ni ting anh chun b cho cc bi thi TOEFL#Ting Anh#T OEFL#Sch luyn thi#K nng ni#272807## 00514000000000229000450002600110000001400080001104100050001908200040002480800050 00280020019000330030021000520080005000730090047000780100005001250110014001300210 09000144020001000234020000600244020001500250013000700265020001200272#NV11.00804# 156000#Vi?t#428#^214#Hooked on TOEFTiBT#Reading : Answer key#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a5 p.^b28 cm#Gm p n ca cc bi hc rn luyn k nng c ting anh chun b cho cc bi thi TOEFL#Ting Anh#TOEFL#S ch luyn thi#272808#K nng c## 00764000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020030000490070027000790080005001060090028001110100 00500139011001500144021023300159020000800392020000900400039000500409005001400414 012003900428005001200467013000700479#VV11.02663#VV11.02664#Vi?t#L250H#004#^214#6 6000#Tin hc cn bn cho mi ngi#L Thanh Mnh, Bi Gia Tm#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a412tr.^b24cm#Gii thiu hot ng ca my tnh. Hng dn cch s dng my tnh nh cch ni kt tt c cc linh kin v thit b li vi nhau, cc phn cng v phn mm my tnh, cc h iu hnh Windows Vista v Win dows XP; s dng Internet...#Tin hc#My tnh#Loan#L Thanh Mnh#T sch Mt c - Hiu nhanh - Tay lm#Bi Gia Tm#272809## 00878000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020071000540070027001250080005001520090028001570100 00500185011001500190021028400205020001900489020000800508039000500516005001400521 005001200535020002200547013000700569020001200576#VV11.02665#VV11.02666#Vi?t#L250 H#621.3845#^214#66000#Hng dn t hc v cch khc phc s c in thoi di ng BlackBerry#L Thanh Mnh, Bi Gia Tm#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^ a389tr.^b24cm#Hng dn s dng tt c cc tnh nng hu ch v th v ca in thoi di ng BlackBerry nh thc hin, nhn v qun l cc cuc gi; qun l c c contact; nghe audio v xem video; kt ni Internet, bluetooth v VPN; email; l t web...; bo tr v khc phc cc s c vi BlackBerry#in thoi di ng#S dng#Loan#L Thanh Mnh#Bi Gia Tm#in thoi BlackBerry#272810#Sch t hc## 00913000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020047000410030012000880070017001000080005001170090028001220100 00500150011001500155021035900170020001900529020002000548039000500568005001700573 012002600590013000700616020001200623#VV11.02667#Vi?t#L250H#005.13#^214#55000#H ng dn t hc ngn ng lp trnh JavaScript#New edition#Nguyn Nam Thun#^aH.#^ aThng tin v Truyn thng#2010#^a344tr.^b24cm#Trnh by cc vn cn bn v J avaScript nh cc cu lnh, i tng, v cc kiu d liu; hng dn cch tch hp JavaScript vo mt web site, s dng JavaScript vi Document Object Model, cc event trnh duyt, cc frame v web form, g ri mt chng trnh JavaScript , pht hin m li, v lin kt vi cc i tng khc c nhng trong mt tran g web#Ngn ng lp trnh#Ngn ng Javascript#Loan#Nguyn Nam Thun#T sch tin h c thc hnh#272811#Sch t hc## 00797000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020043000400030024000830070033001070080005001400090028001450100 00500173011001500178021024300193020001400436020001400450020001100464039000500475 005001500480005001700495013000700512#VV11.02668#Vi?t#L250H#005.5#^214#56000#Gi o trnh Word 2010 dnh cho ngi t hc#Hng dn hc tng bc#Phm Quang Huy, V Duy Thanh Tm#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a287tr.^b24cm#Hng dn lm quen vi giao din Word 2010. Trnh by cch s dng chng trnh Microsoft Word nh cch nhp v son tho vn bn, nh dng on vn, cc kiu nh dng v nh dng theo khu vc, cc cng c ph tr, cc phng thc hin th#Phn m m Word#X l vn bn#Gio trnh#Loan#Phm Quang Huy#V Duy Thanh Tm#272812## 00882000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020029000490070048000780080005001260090028001310100 00500159011001500164015005100179021028800230020000800518020001000526020001100536 039000500547005001800552005001500570013000700585#VV11.02670#VV11.02671#Vi?t#L250 H#657#^214#50000#Gio trnh nguyn l k ton#B.s.: inh Th Kim Ngc (ch.b.), Hong Th Hnh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a163tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng cao ng Kinh t K thut Ph Th#Gii thiu bn cht, i tng v phng php hch ton k ton; phng php chng t k ton, phng php ti khon k t on; phng php tnh gi v k ton cc qu trnh kinh doanh ch yu; phng ph p tng hp cn i k ton; s k ton v hnh thc k ton; t chc cng tc k ton#K ton#Nguyn l#Gio trnh#Loan#inh Th Kim Ngc#Hong Th Hnh#272814 ## 00840000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020047000510070026000980080005001240090028001290100 00500157011001500162015007000177021023400247020001900481020001800500020001100518 039000500529005002100534013000700555#VV11.02672#VV11.02673#Vi?t#L250H#519.2#^214 #50000#Gio trnh l thuyt xc sut v thng k ton#Hong Th Thanh Tho b.s. #^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t K thut Ph Th. - Lu hnh ni b#Cung cp cc kin thc c bn v bi n c ngu nhin, xc sut ca bin c ngu nhin, quy lut phn phi xc sut v cc tham s c trng ca bin ngu nhin, quy lut phn phi xc sut thng d ng, kim nh gi thuyt thng k...#L thuyt xc sut#Thng k ton hc#Gio trnh#Loan#Hong Th Thanh Tho#272815## 00926000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020036000520070079000880080005001670090028001720100 00500200011001500205015007000220021020400290020001700494020000800511020001100519 039000500530005001800535005002000553005001700573005001500590013000700605#VV11.02 675#VV11.02674#Vi?t#L250H#658.15#^214#40000#Gio trnh k ton qun tr chi ph #B.s.: inh Th Kim Ngc, Nguyn Th Kim Oanh, L Th Thanh Vn, Hong Th Hnh# ^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng K inh t K thut Ph Th. - Lu hnh ni b#Trnh by nhng vn chung v k to n qun tr trong doanh nghip; k ton qun tr chi ph v gi thnh sn phm; mi quan h gia chi ph - khi lng - li nhun; d ton chi ph sn xut kinh doanh#K ton qun tr#Chi ph#Gio trnh#Loan#inh Th Kim Ngc#Nguyn Th Kim Oanh#L Th Thanh Vn#Hong Th Hnh#272816## 00792000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020019000510070032000700080005001020090028001070100 00500135011001500140021029400155020001900449039000500468005001500473005001600488 013000700504020001500511#VV11.02676#VV11.02677#Vi?t#L250H#658.8#^214#55000#Th ng mi in t#Thi Thanh Sn, Thi Thanh Tng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng# 2011#^a274tr.^b24cm#Gii thiu v cng ngh thng tin v nn kinh t mi, vn thng mi v thng mi in t, an ton v him ho trong giao dch in t, m ho v gii m, thanh ton in t, thc hin thng mi in t trong doanh nghip. Thc trng v trin vng pht trin thng mi in t Vit Nam#Thng mi in t#Loan#Thi Thanh Sn#Thi Thanh Tng#272817#Sch tham kho## 00793000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020036000520070041000880080005001290090028001340100 00500162011001500167015005100182021020200233020002300435020001100458039000500469 005001500474005001900489013000700508#VV11.02678#VV11.02679#Vi?t#L250H#658.15#^21 4#50000#Gio trnh ti chnh doanh nghip I#B.s.: Phan Hong Ln, L Th Tuyt Trinh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t K thut Ph Th#Trnh by bn cht, chc nng v t chc ti chnh doanh nghip; cc vn ngun ti tr, u t di hn, chi ph s dng vn, qu n tr vn v ti sn, chi ph, doanh thu v li nhun ca doanh nghip#Ti chn h doanh nghip#Gio trnh#Loan#Phan Hong Ln#L Th Tuyt Trinh#272818## 00726000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390140007000440020029000510070023000800080005001030090028001080100 00500136011001500141015007000156021013400226020000800360020001100368039000500379 005001800384020001800402020000900420013000700429#VV11.02680#VV11.02681#Vi?t#GI-1 08T#005#^214#40000#Gio trnh tin hc i cng#Li Th Bch Liu b.s.#^aH.#^aT hng tin v Truyn thng#2011#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t K thut Ph Th. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc k nng thc hnh v MS DOS, W indows XP, Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003, Power Point 2003 v mng Internet#Tin hc#Gio trnh#Loan#Li Th Bch Liu#Phn mm my tnh#Internet#27 2819## 01086000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020042000510070068000930220004001610080005001650090 02800170010000500198011001500203015007000218020001800288020001300306020001100319 00500180033000500200034800500190036800500150038700500160040201300070041802103180 0425039000500743#VV11.02683#VV11.02682#70000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Gio trnh k ton ti chnh doanh nghip#B.s.: inh Th Kim Ngc, Nguyn Th Kim Oanh, Nguy n Th T Uyn...#T.1#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a291tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t K thut Ph Th. - Lu hnh ni b#K ton ti ch nh#Doanh nghip#Gio trnh#inh Th Kim Ngc#Nguyn Th Kim Oanh#Nguyn Th T U yn#Dng Thu Hng#Nguyn Anh Dng#272820#Cung cp nhng kin thc c bn v k ton ti chnh doanh nghip nh k ton vt t, k ton ti sn c nh, k ton tin lng v cc khon trch theo lng, k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm, k ton bn hng v xc nh kt qu kinh doanh, k ton vn bn g tin, cc khon phi thu v ng trc#Loan## 00947000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020042000510070068000930220004001610080005001650090 02800170010000500198011001500203015007000218020001800288020001300306020001100319 00500180033000500200034800500190036800500150038700500160040201300070041802101790 0425039000500604#VV11.02684#VV11.02685#75000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Gio trnh k ton ti chnh doanh nghip#B.s.: inh Th Kim Ngc, Nguyn Th Kim Oanh, Nguy n Th T Uyn...#T.2#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a303tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t K thut Ph Th. - Lu hnh ni b#K ton ti ch nh#Doanh nghip#Gio trnh#inh Th Kim Ngc#Nguyn Th Kim Oanh#Nguyn Th T U yn#Dng Thu Hng#Nguyn Anh Dng#272821#Cung cp nhng kin thc c bn v k ton ti chnh doanh nghip nh k ton cc khon u t ti chnh, k ton cc khon n phi tr v ngun vn ch s hu, bo co ti chnh#Loan## 00870000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440140007000490020028000560070023000840080005001070090028001120100 00500140011001500145015007000160021026600230020001700496020001100513039000500524 005001800529020000800547013000700555020001800562#VV11.02687#VV11.02686#Vi?t#GI-1 08T#330.0285#^214#45000#Gio trnh tin hc ng dng#Li Th Bch Liu b.s.#^aH. #^aThng tin v Truyn thng#2011#^a138tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t K thut Ph Th. - Lu hnh ni b#Trnh by nhng kin thc c bn v Micro soft Excel. S dng c s d liu trong cc h thng thng tin v s dng cc h m ti chnh trong cc h thng thng tin kinh t. Phn tch v d bo trong cc h thng thng tin. Cc bi ton ti u v ma trn trong kinh t#Tin hc ng dn g#Gio trnh#Loan#Li Th Bch Liu#Kinh t#272822#Phn mm my tnh## 00799000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460140007000510020032000580030036000900070082001260080005002080090 02800213010000500241011001500246015004400261020001800305020000900323020000700332 03900050033900500170034400500170036100500200037800500200039801300070041800500200 0425005001600445#VV11.02688#VV11.02689#Vi?t#NH556B#895.9226008#^214#15000#Nhng bc th hay nht Vit Nam#Tui teen vi cuc thi vit th UPU#Lng Thanh Bnh, Hong Hng Thu, Trn Th Thanh Thu... ; Phm Thnh Long b.s.#^aH.#^aThng ti n v Truyn thng#2011#^a137tr.^b21cm#TTS ghi: Ban T chc Cuc thi Vit th UP U#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th t#Loan#Lng Thanh Bnh#Hong Hng Thu#Trn Th Thanh Thu#Nguyn V Hong Anh#272823#Trng Th Bch Tm#Phm Thnh Long## 00780000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470020024000520070033000760080005001090090028001140100005001420110 01500147021021000162020001700372020000900389020000800398039000500406005001300411 005001900424013000700443020001100450020000900461020000800470#VV11.02690#VV11.026 91#Vi?t#T455T#016.895922332#^214#Tng th mc Ng Tt T#Cao c im, Ng Th T hanh Lch#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a631tr.^b24cm#Tng hp danh mc tc phm bo ch v cc sng tc vn hc hin thc ca nh vn Ng Tt T bao g m c nhng t liu mi pht hin c cng hn 300 danh mc cc li bnh, cc c ng trnh nghin cu v tc gii#Vn hc hin i#Vit Nam#Th mc#Loan#Cao c im#Ng Th Thanh Lch#272824#Ng Tt T#Tc phm#Nh vn## 00814000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020036000520030056000880070016001440080005001600090 02800165010000500193011001500198021025700213020001800470020000900488020001100497 039000500508005001600513013000700529#VV11.02692#VV11.02693#Vi?t#T310H#320.91#^21 4#26500#Tm hiu th ch chnh tr th gii#Dng cho cn b, sinh vin cc tr ng i hc, cao ng#Phm Quang Minh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a163 tr.^b21cm#Gm 55 cu hi v phn gii p nhm cung cp nhng khi nim c bn v th ch chnh tr th gii, phn loi nh nc cc t chc nh nc, cc c qu an lp php, c quan hnh php, h thng bu c, ng phi v h thng cc ng phi chnh tr hin nay...#Th ch chnh tr#Th gii#Gio trnh#Loan#Phm Quang Minh#272825## 00816000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020017000510030028000680070011000960080005001070090 02800112010000500140011001500145021030600160020001300466020000800479039000500487 005001100492013000700503020000800510020000800518#VV11.02694#VV11.02695#Vi?t#L108 #070.4#^214#30000#Lao ng nh bo#L thuyt v k nng c bn#L Th Nh#^aH. #^aThng tin v Truyn thng#2010#^a166tr.^b21cm#Cung cp nhng tri thc l lun v ngh bo nh c th ngh nghip; c cu t chc ca to son; vai tr, nhi m v ca Ban Bin tp, Ban Th k; phm cht, nng lc ca nh bo, phng vin t rong lao ng v sng to tc phm; phng php thu thp thng tin, t liu v q uy trnh sng to tc phm bo ch#Ngh lm bo#Nh bo#Loan#L Th Nh#272826#L lun#K nng## 00670000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020046000450080005000910090023000960100005001190110015001240150 06100139021018100200020000800381039000500389020001100394013000700405020001600412 #VV11.02696#VV11.02697#Vi?t#V305X#301.06#^214#Vin X hi hc 20 nm xy dng v pht trin#^aH.#^aChinh tr Hnh chnh#2010#^a151tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin C hnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Gii thiu lch s 20 nm xy dng v p ht trin ca Vin X hi hc; danh sch lnh o Vin qua cc thi k; danh sc h cn b Vin; nghin cu sinh v cn b cng tc ti Vin#Lch s#Loan#Pht trin#272827#Vin X hi hc## 00714000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020021000380030068000590070028001270080005001550090023001600100 00500183011001500188021018400203020001100387020001100398039000500409005001200414 005001500426013000700441#VV11.02698#Vi?t#T120L#150#^214#23000#Tm l hc i c ng#Dng cho cn b, hc vin, sinh vin cc trng i hc v cao ng#Bi Kim Chi, Phan Cng Lun#^aH.#^aChinh tr Hnh chnh#2010#^a147tr.^b21cm#Gm cc cu hi trc nghim, cu hi t lun, bi tp tnh hung h thng ho cc kin thc v bn cht ca tm l, cc thuc tnh tm l, qu trnh tm l v cc hin tn g tm l...#Tm l hc#Gio trnh#Loan#Bi Kim Chi#Phan Cng Lun#272828## 01030000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020031000380070058000690080005001270090023001320100005001550110 01500160015012400175021028100299020001000580039000500590005001700595005001400612 005001400626005001600640004001800656013000700674005001800681020001700699#VV11.02 699#Vi?t#T123B#658#^214#31000#Tp bi ging khoa hc qun l#Nguyn Cnh Hoan ( ch.b.), Hong Ton, o Vit Hin...#^aH.#^aChinh tr Hnh chnh#2010#^a242tr .^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin C hnh tr Hnh chnh khu vc I. Khoa Qun l Kinh t#Trnh by nhng vn c b n, mang tnh h thng ca khoa hc qun l nh vai tr, chc nng ca qun l; v ic vn dng quy lut v nguyn tc trong qun l; cc phng php, cng c v c c hnh thc t chc qun l; thng tin v quyt nh qun l; lao ng v cn b qun l...#Bi ging#Loan#Nguyn Cnh Hoan# Hong Ton#o Vit Hin#Nguyn Vn Thu#Ti bn ln th 2#272829#Nguyn Hng Phong#Khoa hc qun l## 01070000000000337000450002600110000002600110001102000110002204100050003318100080 00380820007000468080005000530140007000580020038000650030021001030070049001240080 00500173009002300178010000500201011001500206015009400221021032000315020000800635 02000110064303900050065400500130065900500150067200500080068700500160069500500140 0711013000700725#VV11.02700#VV11.02701#Nhn quyn#Vi?t#GI-108T#323.01#^214#32000 #Gio trnh l lun v quyn con ngi#H c nhn chnh tr#Cao c Thi (ch.b. ), Nguyn Duy Sn, V Hng...#^aH.#^aChinh tr Hnh chnh#2010#^a210tr.^b21cm#T TS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Vin Nghin cu Quy n con ngi#Trnh by khi qut l lun v quyn con ngi. Khi lc quyn con ngi trong lch s nhn loi. Quyn con ngi trong lch s Vit Nam. Ch ngha Mc-Lnin v t tng H Ch Minh v quyn con ngi. Lut Quc t v quyn con ngi. Quan im, ch trng, chnh sch c bn ca ng v Nh nc ta v quy n con ngi#L lun#Gio trnh#Loan#Cao c Thi#Nguyn Duy Sn#V Hng#Nguyn c Thu#ng Dng Ch#272830## 00953000000000337000450002600110000002600110001102000230002204100050004518100080 00500820006000588080005000640140007000690020034000760030021001100070055001310080 00500186009002300191010000500214011001500219015007500234021020200309020001100511 03900050052200500130052700500150054000500140055500500110056900400180058000500100 0598013000700608#VV11.02702#VV11.02703#Kinh t hc pht trin#Vi?t#GI-108T#338.9 #^214#36000#Gio trnh kinh t hc pht trin#H c nhn chnh tr#Trn Vn Ch (ch.b.), Hong Ngc Ho, Nguyn Hu T...#^aH.#^aChinh tr Hnh chnh#2010#^a33 5tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Vin Ki nh t#Cung cp nhng vn l lun c bn ca kinh t hc pht trin, cc ngun lc pht trin kinh t, c cu kinh t, cc ngnh, cc lnh vc v cc hnh th c t chc trong pht trin nn kinh t quc dn#Gio trnh#Loan#Trn Vn Ch#Ho ng Ngc Ho#Nguyn Hu T#V Vn c#Ti bn ln th 8#Nguyn T#272831## 00868000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050013000560020030000690070036000990220004001352210010001390080 00500149009002300154010000500177011002600182015004600208021025400254020000800508 020001300516020000900529005001600538039000500554013000700559#VV11.02704#VV11.027 05#Vi?t#L302S#324.2597070959733#^214#L Xun nh#Lch s ng b tnh Hng Yn# B.s.: L Xun nh, Nguyn Vn Hnh#T.3#1975-2005#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#20 09#^a444tr., 11tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b tnh Hng Yn#H th ng cc s kin lch s tiu biu ca ng b tnh Hng Yn trong cc thi k l nh o cng cuc xy dng, bo v T quc v thc hin ng li i mi ca n g, lnh o s nghip i mi ton din, y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#ng b tnh#Hng Yn#Nguyn Vn Hnh#Loan#272832## 01048000000000361000450002600110000002600110001102000110002204100050003318100080 00380820006000468080005000520140007000570020040000640030021001040070056001250080 00500181009002300186010000500209011001500214015008100229021024700310020001100557 03900050056800500150057300500120058800500160060000500120061600400180062800500160 0646020000900662020000800671013000700679#VN11.01094#VN11.01095#Tm l hc#Vi?t#G I-108T#158.7#^214#35000#Gio trnh tm l hc lnh o, qun l#H c nhn chn h tr#Trn Ngc Khu (ch.b.), L Hu Xanh, Th Ngc Lan...#^aH.#^aChinh tr H nh chnh#2010#^a307tr.^b19cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Vin Chnh tr hc#Cung cp nhng kin thc v phng php c bn v tm l hc lnh o, qun l; cc hin tng tm l trong hot ng lnh o; n hn cch, uy tn ca ngi lnh o, qun l; nhng yu t tm l trong cng tc t chc cn b, cng tc t tng...#Gio trnh#Loan#Trn Ngc Khu#L Hu Xanh # Th Ngc Lan#V Anh Tun#Ti bn ln th 3#Hong Mnh on#Lnh o#Qun l# 272833## 01112000000000349000450002600110000002600110001102000170002204100050003918100060 00440820008000508080005000580140007000630020034000700030093001040070058001970080 00500255009002300260010000500283011001500288015007800303021025900381020000900640 02000100064903900050065900500140066400500160067800500150069400500160070900400180 0725005001200743013000700755#VN11.01096#VN11.01097#Gio dc qun s#Vi?t#T123B#3 55.007#^214#36000#Tp bi ging gio dc quc phng#Dng cho hc vin cc lp o to cao cp l lun chnh tr h tp trung v o to ti chc# Trung Hiu, Trn ng Thanh (ch.b.), Trn i Ngha...#^aH.#^aChinh tr Hnh chnh#2009#^a2 79tr.^b19cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh khu vc I. Khoa Nh nc v Php lut#Trnh by v vn xy dng v pht trin ngh thut qun s Vit Nam trong thi chin v thi bnh. Mt s quan im c bn ca hc thuyt Mc-Lnin , t tng H Ch Minh v t duy mi ca ng ta v chin tranh, qun i v bo v T quc x hi ch ngha#Vit Nam#Bi ging#Loan# Trung Hiu#Trn ng Tha nh#Trn i Ngha#Nguyn c Hnh#Ti bn ln th 3#V c Hun#272834## 00929000000000313000450002600110000002600110001102000100002204100050003218100060 00370820008000438080005000510140008000560020091000640070034001550080005001890090 02800194010000500222011001500227021027200242020000900514020001800523039000500541 005002000546013000700566020000500573020001900578020000900597020000900606#VL11.00 401#VL11.00400#Php lut#Vi?t#H250T#343.597#^214#385000#H thng vn bn qun l thu, xy dng, vn ti, nng lm thu hi sn trong doanh nghip#ng Vn Ng c Hunh tp hp, b.s.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a809tr.^b29cm#Tp h p, tuyn chn cc ngh nh, quyt nh v thng t v nhiu lnh vc nh thu gi tr gia tng, thu thu nhp c nhn, thu thu nhp doanh nghip, thu ti ng uyn, xy dng, giao thng vn ti, nng lm thu hi sn, v sinh an ton thc phm, xng du, nhin liu#Vit Nam#Vn bn php lut#Loan#ng Vn Ngc Hunh#2 72835#Thu#Giao thng vn ti#Xy dng#Thu sn## 00629000000000205000450002000090000004100050000918100070001408200110002180800050 00320020073000370080011001100090016001210100005001370110015001420210237001570200 00900394020000800403039000500411013000700416#Quc hi#Vi?t#TH550M#016.328597#^21 4#Th mc Quc hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam thi k i mi#^aLm ng#^aTh vin tnh#2011#^a284tr.^b29cm#Tp hp cc ti liu c su tm, ch n lc t cc ti liu hin c ti th vin tnh Lm ng v Quc hi nc Cng h o x hi ch ngha Vit Nam. Th mc c sp xp theo th t nhim k, k hp v ngy hp ca Quc hi kho XI - XII#Vit Nam#Th mc#Loan#272836## 00458000000000241000450002600110000002000090001104100050002018100060002508200070 00318080005000380140007000430020013000500030025000630080005000880090035000930100 00500128011001400133020000500147020001400152039000500166012003800171013000700209 #VL11.00402#Mu gio#Vi?t#R206T#372.21#^214#27000#Vui hc ton#Lm quen vi cc s 1-20#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a32tr.^b29cm#Ton#Sch m u gio#Loan#Rn luyn kin thc trc tui i hc#272837## 00458000000000241000450002600110000002000090001104100050002018100060002508200070 00318080005000380140007000430020013000500030025000630080005000880090035000930100 00500128011001400133020000500147020001400152039000500166012003800171013000700209 #VL11.00403#Mu gio#Vi?t#R206T#372.21#^214#27000#Vui hc ton#Lm quen vi cc s 1-50#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a32tr.^b29cm#Ton#Sch m u gio#Loan#Rn luyn kin thc trc tui i hc#272838## 00459000000000241000450002600110000002000090001104100050002018100060002508200070 00318080005000380140007000430020013000500030026000630080005000890090035000940100 00500129011001400134020000500148020001400153039000500167012003800172013000700210 #VL11.00404#Mu gio#Vi?t#R206T#372.21#^214#27000#Vui hc ton#Lm quen vi cc s 1-100#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a32tr.^b29cm#Ton#Sch m u gio#Loan#Rn luyn kin thc trc tui i hc#272839## 00445000000000241000450002600110000002000090001104100050002018100060002508200070 00318080005000380140007000430020013000500030012000630080005000750090035000800100 00500115011001400120020000500134020001400139039000500153012003800158013000700196 #VL11.00405#Mu gio#Vi?t#R206T#372.21#^214#27000#Vui hc ton#Hc xem gi#^aH. #^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a32tr.^b29cm#Ton#Sch mu gio#Loan#R n luyn kin thc trc tui i hc#272840## 00453000000000241000450002600110000002000090001104100050002018100060002508200070 00318080005000380140007000430020013000500030020000630080005000830090035000880100 00500123011001400128020000500142020001400147039000500161012003800166013000700204 #VL11.00406#Mu gio#Vi?t#R206T#372.21#^214#27000#Vui hc ton#Php tnh cng, tr#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a32tr.^b29cm#Ton#Sch mu gi o#Loan#Rn luyn kin thc trc tui i hc#272841## 00645000000000265000450002600110000002600100001102000100002104100050003118100060 00360820004000428080005000460140008000510020019000590030057000780080018001350090 02300153010000500176011001600181021009100197020001000288020000900298039000500307 013000700312028006000319#NV11.00805#CDVN.1332#Ting Anh#Vi?t#R206T#428#^214#2300 00#Restaurant English#A hands-on course for restaurant professionals. Live ABC# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a148 p.^b29 cm#Gii thiu cc mu cu, t vng, bi hi thoi ting Anh thng s dng trong cc nh hng#Thc h nh#Nh hng#Loan#272842#Ting Anh nh hng: S tay dnh cho cc chuyn gia nh h ng## 00666000000000325000450002600110000002600110001102600100002202600100003202000180 00420410005000601810006000650820011000718080005000820140007000870020020000940070 04100114008000500155009003500160010000500195011001400200020001700214020000900231 02000150024003900050025501200330026000500150029300500120030802000130032001300070 0333#VL11.00407#VL11.00408#CDVN.1334#CDVN.1333#Vn hc thiu nhi#Vi?t#R206T#398. 209597#^214#72000#S tch cc con vt#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng# ^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a72tr.^b29cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Loan#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Truyn tranh#272843## 00675000000000325000450002600110000002600110001102600100002202600100003202000180 00420410005000601810006000650820011000718080005000820140007000870020030000940070 04100124008000500165009003500170010000500205011001400210020001700224020000900241 02000140025003900050026401200330026900500150030200500120031702000130032901300070 0342#VL11.00409#VL11.00410#CDVN.1335#CDVN.1336#Vn hc thiu nhi#Vi?t#R206T#398. 209597#^214#72000#Truyn thuyt thi Hng Vng#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a72tr.^b29cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn thuyt#Loan#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Phm Ngc Tu n#V Kim Dng#Truyn tranh#272844## 00671000000000325000450002600110000002600110001102600100002202600100003202000180 00420410005000601810006000650820011000718080005000820140007000870020025000940070 04100119008000500160009003500165010000500200011001400205020001700219020000900236 02000150024503900050026001200330026500500150029800500120031302000130032501300070 0338#VL11.00411#VL11.00412#CDVN.1337#CDVN.1338#Vn hc thiu nhi#Vi?t#R206T#398. 209597#^214#72000#Truyn c tch thn tin#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a72tr.^b29cm#Vn hc dn gian #Vit Nam#Truyn c tch#Loan#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Truyn tranh#272845## 00678000000000325000450002600110000002600110001102600100002202600100003202000180 00420410005000601810006000650820011000718080005000820140007000870020032000940070 04100126008000500167009003500172010000500207011001400212020001700226020000900243 02000150025203900050026701200330027200500150030500500120032002000130033201300070 0345#VL11.00413#VL11.00414#CDVN.1340#CDVN.1339#Vn hc thiu nhi#Vi?t#R206T#398. 209597#^214#72000#Truyn c tch Vit Nam c sc#Tranh: Phm Ngc Tun ; Li: V Kim Dng#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a72tr.^b29cm#Vn hc d n gian#Vit Nam#Truyn c tch#Loan#Kho tng truyn c tch Vit Nam#Phm Ngc Tun#V Kim Dng#Truyn tranh#272846## 00840000000000313000450002600110000002600110001102000080002204100050003018100080 00350820006000438080005000490140007000540020024000610030067000850070028001520080 00500180009001100185010000500196011001500201021022300216020000900439020001000448 020001100458039000500469005001600474005001100490004001800501013000700519#VV11.02 707#VV11.02706#Tin hc#Vi?t#GI-108T#006.7#^214#32000#Gio trnh thit k web#D ng cho cc trng o to h Cao ng v Trung cp chuyn nghip#Thc Bnh Cng , V Th Hu#^aH.#^aGio dc#2011#^a246tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v cu to v cch thit k mt trang Web n gin. ng dng ca ngn ng nh du siu vn bn (HTML) v ngn ng lp trnh Java Script. Thit k giao din v li ch ca thng mi in t#Thit k#Trang web#Gio trnh#Loan#Thc Bnh C ng#V Th Hu#Ti bn ln th 3#272847## 00874000000000289000450002600110000002600110001102000100002204100050003218100080 00370820004000458080005000490140007000540020021000610030071000820070056001530080 00500209009001100214010000500225011001500230021026800245020001100513039000500524 005001600529005001400545004001800559013000700577#VV11.02708#VV11.02709#Kim ton #Vi?t#GI-108T#657#^214#24000#Gio trnh kim ton#Dng trong cc trng Cao n g v Trung cp chuyn nghip khi kinh t#Phan Trung Kin (ch.b.), Trn Qu Lin , Nguyn Hng Qu#^aH.#^aGio dc#2011#^a152tr.^b24cm#Gii thiu nhng kin thc c bn, nhng khi nim v quy trnh ca cc hot ng kim ton, kim ton bo co ti chnh trong quan h vi cc lnh vc khc nh kim ton tun th v ki m ton hot ng. Chu trnh kim ton chu k doanh thu v cc ti khon lin qua n#Gio trnh#Loan#Phan Trung Kin#Trn Qu Lin#Ti bn ln th 3#272848## 00958000000000289000450002600110000002600110001102000050002204100050002718100080 00320820007000408080005000470140007000520020030000590030047000890070016001360080 00500152009001100157010000500168011001500173021040900188020001100597039000500608 005001600613004001800629020001400647013000700661#VV11.02710#VV11.02711# t#Vi?t #GI-108T#629.25#^214#26000#Gio trnh trang b in t#Dng cho sinh vin cc trng Cao ng v THCN#Nguyn Vn Cht#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Gi i thiu v chc nng, cu to, nguyn l lm vic, phn tch nguyn nhn v ph ng php khc phc mt s hng hc thng gp, hng dn chm sc v bo dng k thut cc thit b in t nh h thng in trn t, h thng cung cp in, khi ng in, h thng nh la, h thng chiu sng v tn hiu, h thng d ng c o lng, kim tra v n cnh bo, cc thit b phc v v ci thin tin nghi#Gio trnh#Loan#Nguyn Vn Cht#Ti bn ln th 4#Thit b in#272849## 01013000000000337000450002600110000002600110001102000130002204100050003518100060 00400820008000468080005000540140007000590020013000660030071000790070065001500080 00500215009001100220010000500231011001500236021029000251020000900541020001100550 03900050056100500220056600500180058800500120060600500160061800400180063400500160 0652013000700668#VV11.02712#VV11.02713#Lut kinh t#Vi?t#L504K#343.597#^214#3000 0#Lut kinh t#Dng trong cc trng Cao ng v Trung cp chuyn nghip khi k inh t#Nguyn Th Thanh Thu (ch.b.), Trn Th Ho Bnh, V Vn Ngc...#^aH.#^aG io dc#2011#^a211tr.^b24cm#Quy ch php l chung v thnh lp, t chc qun l v hot ng ca doanh nghip. Ch php l v cc ch th kinh doanh. Php lu t v hp ng trong kinh doanh - thng mi v gii quyt cc tranh chp kinh d oanh - thng mi. a v php l ca cc c quan qun l nh nc v kinh t#Vi t Nam#Gio trnh#Loan#Nguyn Th Thanh Thu#Trn Th Ho Bnh#V Vn Ngc#Nguy n Hp Ton#Ti bn ln th 4#Nguyn Hu Vin#272850## 00935000000000337000450002600110000002600110001102000100002204100050003218100080 00370820008000458080005000530140007000580020021000650030063000860070043001490080 00500192009001100197010000500208011001500213021022500228020001100453039000500464 00500140046900500130048302000200049600500140051600400180053002000210054802000210 0569013000700590#VV11.02714#VV11.02715#Mch in#Vi?t#GI-108T#621.319#^214#31500 #Gio trnh mch in#Dng cho cc trng o to h Cao ng ngh v Trung cp ngh#Phm Vn Minh, V Hu Thch, Nguyn B Kh#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b 24cm#Trnh by cc kin thc c bn v mch in, mch in mt chiu, dng in xoay chiu hnh sin, mch in xoay chiu ba pha ch xc lp hnh sin. Gi i cc mch in nng cao. Qu trnh qu trong mch in tuyn tnh#Gio trnh #Loan#Phm Vn Minh#V Hu Thch#Mch in mt chiu#Nguyn B Kh#Ti bn ln t h 1#Mch in xoay chiu#Mch in tuyn tnh#272851## 00876000000000325000450002600110000002600110001102000080002204100050003018100080 00350820008000438080005000510140007000560020029000630030065000920070016001570080 00500173009001100178010000500189011001500194015004400209021020400253020001100457 03900050046800500160047302000180048900400180050702000080052502000100053301300070 0543#VV11.02716#VV11.02717#in t#Vi?t#GI-108T#621.381#^214#30000#Gio trnh in t cng sut#Dng cho cc trng Cao ng, Trung cp chuyn nghip - Dy ngh #Trn Trng Minh#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#Trnh by kin thc v cc phn t bn dn cng sut, chnh l u, vn chuyn mch v nghch lu ph thuc, cc bin i xung p, nghch lu c lp, cc b bin tn, h thng iu khin cc b bin i#Gio trnh#Loan#Tr n Trng Minh#in t cng sut#Ti bn ln th 8#Bn dn#Mch in#272852## 01046000000000337000450002600110000002600110001102000220002204100050004418100080 00490820008000578080005000650140007000700020029000770030045001060070069001510080 00500220009001100225010000500236011001500241015003300256021030200289020001100591 03900050060200500160060700500080062300500120063100500160064300400180065902000240 0677013000700701#VV11.02718#VV11.02719#Kinh t chnh tr hc#Vi?t#GI-108T#335.41 2#^214#20500#Gio trnh kinh t chnh tr#Dng trong cc trng, lp Trung cp kinh t#B.s.: Phm Quang Phan (ch.b.), L Thc, T c Hnh, o Phng Lin#^aH .#^aGio dc#2011#^a207tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by nhn g vn chung ca kinh t chnh tr v nhng kin thc c bn v nn sn xut x hi, sn xut hng ho, ti sn xut x hi, ti sn xut vn, gi thnh, tin lng v li nhun trong doanh nghip, quan h kinh t quc t. Nhng vn ki nh t chnh tr trong thi k qu Vit Nam#Gio trnh#Loan#Phm Quang Phan# L Thc#T c Hnh#o Phng Lin#Ti bn ln th 7#Trung hc chuyn nghip#27 2853## 00918000000000349000450002600110000002600110001102000140002204100050003618100080 00410820006000498080005000550140007000600020025000670030060000920070016001520080 00500168009001100173010000500184011001500189015004400204021018200248020001100430 03900050044100500160044600400180046202000210048002000160050102000080051702000120 0525013000700537020002400544#VV11.02720#VV11.02721#Thit b in#Vi?t#GI-108T#62 1.8#^214#35000#Gio trnh trang b in#Sch dng cho cc trng o to h tru ng cp chuyn nghip#Nguyn Vn Cht#^aH.#^aGio dc#2011#^a307tr.^b24cm#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#Trnh by nhng kin thc c bn v trang b in ca cc my ct gt kim loi, cc thit b gia nhit v luyn kim, cc m y nng - vn chuyn, cc my nn kh, my bm v qut gi#Gio trnh#Loan#Nguy n Vn Cht#Ti bn ln th 6#My ct gt kim loi#My nng chuyn#My bm#My n n kh#272854#Trung hc chuyn nghip## 01131000000000313000450002600110000002600110001102000050002204100050002718100080 00320820010000408080005000500140007000550020024000620030041000860070018001270080 00500145009001100150010000500161011001500166015004500181021050000226020001100726 039000500737005001800742004001800760020000800778013000700786020002400793#VV11.02 722#VV11.02723#in#Vi?t#GI-108T#621.31028#^214#16000#Gio trnh an ton in#S ch dng cho cc trng o to h TCCN#Nguyn nh Thng#^aH.#^aGio dc#2011#^ a127tr.^b24cm#u ba sch ghi: V Trung hc chuyn nghip#Trnh by nhng khi nim, tc dng ca dng in i vi c th con ngi, cp cu ngi b in gi t. Cc khi nim c bn v an ton in. Phn tch an ton trong cc mng in n gin, mng in ba pha, bo v ni t, ni dy trung tnh. S nguy him khi in p cao thm nhp sang in p thp. Bo v chng st. Nhng vn nh hn g ca trng in t tn s cao, tn s cng nghip v phng tnh in. Nhng phng tin v dng c cn thit cho an ton in v t chc vn hnh an ton#G io trnh#Loan#Nguyn nh Thng#Ti bn ln th 8#An ton#272855#Trung hc chuy n nghip## 01086000000000349000450002600110000002600110001102000100002204100050003218100080 00370820004000458080005000490140007000540020021000610030091000820070059001730080 00500232009001100237010000500248011001500253015003300268021030100301020001100602 03900050061300500120061800500140063000500140064400500130065800400180067100500160 0689020002400705013000700729#VV11.02724#VV11.02725#Chnh tr#Vi?t#GI-108T#320#^2 14#24500#Gio trnh chnh tr#Dng trong cc trng Trung cp chuyn nghip h tuyn sinh tt nghip Trung hc ph thng#B.s.: L Th Lng (ch.b.), ng Gia nh, Ng Vn Lng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a243tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu ni dung kin thc v ch ngha duy vt khoa hc; nguyn l v quy lut ca php bin chng; vn con ngi, cu trc x hi, cc t chc chnh tr x hi; ch ngha t bn, ch ngha x hi; t tng H Ch Minh; ng li, chnh sch kinh t, x hi, ngoi giao ca ng v nh nc...#Gio trn h#Loan#L Th Lng#ng Gia nh#Ng Vn Lng#Phm Xun M#Ti bn ln th 7#D ng Xun Ngc#Trung hc chuyn nghip#272856## 00898000000000361000450002600110000002600110001102000080002204100050003018100080 00350820004000438080005000470140007000520020019000590030051000780070075001290080 00500204009001100209010000500220011001500225021012800240020001100368039000500379 00500150038400500150039900500150041400500190042900400180044802000090046602000210 0475020001800496020001500514013000700529#VV11.02726#VV11.02727#Tin hc#Vi?t#GI-1 08T#004#^214#34000#Gio trnh tin hc#Sch dng cho cc trng dy ngh h 12 - 24 thng#Tiu Kim Cng (ch.b.), Lm Quang Tng, Mai Thanh Trc, Nguyn Hng G iang#^aH.#^aGio dc#2011#^a271tr.^b24cm#Trnh by tng quan v h thng my tn h, h iu hnh Windows XP, h son tho vn bn Word 2003, bng tnh in t Ex cel 2003#Gio trnh#Loan#Tiu Kim Cng#Lm Quang Tng#Mai Thanh Trc#Nguyn H ng Giang#Ti bn ln th 3#My tnh#H iu hnh Windows#Son tho vn bn#Phn mm Excel#272857## 01085000000000361000450002600110000002600110001102000100002204100050003218100080 00370820008000458080005000530140007000580020021000650030050000860070057001360080 00500193009001100198010000500209011001500214015003300229021031200262020000900574 02000110058303900050059400500160059900400180061502000240063300500160065700500120 0673005001800685005001300703013000700716#VV11.02728#VV11.02729#Php lut#Vi?t#GI -108T#349.597#^214#15000#Gio trnh php lut#Dng cho o to trnh Trung c p chuyn nghip#Nguyn Huy Bng (ch.b.), Nguyn Vn Mnh, V Hng Anh...#^aH.#^ aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn c bn v nh nc, php lut, thc hin php lut, vi phm php lut v trch nhim php l, thc php lut v php ch XHCN. Gii thiu khi qut mt s ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam nh lut nh nc, lut hnh ch nh, lao ng, lut dn s, hnh s, php lut t tng#Vit Nam#Gio trnh#Loan# Nguyn Huy Bng#Ti bn ln th 2#Trung hc chuyn nghip#Nguyn Vn Mnh#V Hn g Anh#Phm Th Kim Dung#Trn Th Cc#272858## 00794000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050013000540020039000670030060001060070013001660040 01800179008000500197009001100202010000500213011001500218015000500233021017800238 020000800416020000900424020002400433020001100457013000700468039000500475#VV11.02 730#VV11.02731#36000#Vi?t#GI-108T#004.01#^214#Bi Minh Tr#Gio trnh ton ng dng trong tin hc#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#B i Minh Tr#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a271tr.^b24cm#24cm#Trnh by nhng kin thc v ton ng dng trong tin hc nh: tp hp - quan h - nh x; hm s v ma trn; i s Boole; th v cy; tnh ton v xc sut; phng p hp tnh#Tin hc#Ton tin#Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#272859#Thu## 00800000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050008000530020023000610030060000840070049001440040 01800193008000500211009001100216010000500227011001500232015003300247021010000280 02000160038002000240039602000110042000500170043100500140044801300070046203900050 0469#VV11.02732#VV11.02733#39000#Vi?t#GI-108T#620.1#^214# Sanh#Gio trnh c k thut#Sch dng cho cc trng o to h Trung cp chuyn nghip# Sanh (ch .b.), Nguyn Vn Vng, Phan Hu Phc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a3 59tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by nhng kin thc c bn v c hc vt rn-c hc l thuyt, sc bn vt liu, chi tit my#C hc k thut #Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#Nguyn Vn Vng#Phan Hu Phc#272860#Thu## 00803000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020026000710030044000970070017001410040 01800158008000500176009001100181010000500192011001500197021025200212020001800464 020001100482020000800493013000700501039000500508#VV11.02734#VV11.02735#22500#Vi ?t#B103T#338.5076#^214#Nguyn i Thng#Bi tp kinh t hc vi m#Dnh cho sinh vin khi Qun tr kinh doanh#Nguyn i Thng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2011#^a167tr.^b24cm#Gii thiu cc kin thc l thuyt v bi tp v nhng vn c bn ca kinh t hc, l thuyt v tiu dng, l thuyt v sn xut, cu tr c th trng v cc ng dng ca kinh t hc vi m trong vic ra cc quyt nh qun l v chnh sch cng ng#Kinh t hc vi m#Gio trnh#Bi tp#272861#Thu ## 00944000000000325000450002600090000002600090000901400070001804100050002518100060 00300820009000368080005000450050016000500020025000660030039000910070054001300220 00400184004001800188008000500206009001100211010000500222011001500227021030400242 02000130054602000080055902000110056700500140057800500140059201300070060603900050 0613#VV.02737#VV.02736#34000#Vi?t#B103T#511.3076#^214#Nguyn nh Tr#Bi tp t on hc cao cp#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#Nguyn nh Tr (ch.b.), L Trng Vinh, Dng Thu V#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a248tr. ^b24cm#Tm tt l thuyt v hng dn gii cc bi tp v tp hp v nh x, s thc v s phc, hm s mt bin s, gii hn v lin tc, o hm v vi phn, ng dng o hm kho st cc hm s, nh thc, ma trn, h phng trnh tuy n tnh, khng gian vect v php tnh tch phn ca hm s mt bin s#Ton cao cp#Bi tp#Gio trnh#L Trng Vinh#Dng Thu V#272862#Thu## 00768000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050012000560020029000680070027000970040019001240080 00500143009001100148010000500159011001500164021023900179020001500418020000800433 020001100441005001400452013000700466039000500473#VV11.02738#VV11.02739#28000#Vi ?t#B103T#621.402076#^214#Phm L Dn#Bi tp c s k thut nhit#Phm L Dn, ng Quc Ph#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b21cm#Trnh by t m tt l thuyt v bi tp hng dn v cc vn lin quan n k thut nhit nh trng thi ca mi cht pha kh v hi, dn nhit, trao i nhit i lu, trao i nhit bc x, truyn nhit v thit b trao i nhit...#K thut nhi t#Bi tp#Gio trnh#ng Quc Ph#272863#Thu## 01031000000000349000450002600090000002600090000901400070001804100050002518100060 00300820004000368080005000400050016000450020017000610030048000780070054001260220 00400180221002900184004001900213008000500232009001100237010000500248011001500253 00500120026800500160028001300070029602103230030302000130062602000070063902000190 0646039000500665020001100670#VV.02740#VV.02741#26000#Vi?t#B103T#512#^214#Nguyn nh Tr#Ton hc cao cp#Gio trnh dng cho cc trng i hc k thut#Nguy n nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.1#i s v hnh hc gii tc h#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2011#^a391tr.^b21cm#T Vn nh#Nguyn H Q unh#272864#Trnh by cc kin thc i s, hnh hc gii tch v tp hp v nh x, cu trc i s - s phc - a thc v phn thc hu t, ma trn - nh th c - h phng trnh tuyn tnh, hnh hc gii tch, khng gian vect - khng gia n Euclid, nh x tuyn tnh, tr ring v vect ring ca ton t tuyn tnh, d ng ton phng#Ton cao cp#i s#Hnh hc gii tch#Thu#Gio trnh## 00781000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020045000670030051001120070016001630040 01800179008000500197009001100202010000500213011001500218021020700233020001900440 020000900459020001100468013000700479039000500486#VV11.02742#VV11.02743#25000#Vi ?t#M460#519.2#^214#ng Hng Thng#M u v l thuyt xc sut v cc ng dng #Gio trnh dng cho cc trng i hc v cao ng#ng Hng Thng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b21cm#Trnh by cc kin thc c bn v bin c v xc sut ca bin c, i lng ngu nhin ri rc, i lng ngu nhin lin tc, i lng ngu nhin lin tc nhiu chiu, lut s ln v cc nh l gii hn#L thuyt xc sut#ng dng#Gio trnh#272865#Thu## 01088000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030064000690070063001330040019001960080 00500215009001100220010000500231011001500236015003300251021028200284020001800566 02000100058402000090059402000110060302000110061400500140062500500120063900500180 0651005001600669005001700685013000700702039000500709#VV11.02744#VV11.02745#28000 #Vi?t#K312T#338.5#^214#Kinh t hc vi m#Gio trnh dng trong cc trng i h c, cao ng khi kinh t#B.s.: Ng nh Giao (ch.b.), V Kim Dng, Nguyn Ngc Huyn...#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2011#^a287tr.^b21cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Trnh by tng quan v kinh t hc vi m, cung - cu, hnh vi c a ngi tiu dng v nh sn xut, cnh tranh v c quyn, th trng yu t s n xut. Vai tr ca chnh ph trong nn kinh t th trng. Phn tch nh hng ca cc yu t n s cn bng v phn ng ca th trng#Kinh t hc vi m#Ti u dng#Sn xut#Th trng#Gio trnh#Ng nh Giao#V Kim Dng#Nguyn Ngc Huy n#Nguyn Nh Bnh#Nguyn Mnh Qun#272866#Thu## 00919000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020036000680030042001040070057001460040 01800203008000500221009001100226010000500237011001500242021023400257020002000491 02000190051102000090053002000110053900500160055000500150056601300070058103900050 0588#VV11.02747#VV11.02746#19000#Vi?t#TH308B#629.8#^214#Phm Xun Khnh#Thit b iu khin kh trnh - PLC#Dnh cho sinh vin h Cao ng v i hc#Phm Xun Khnh (ch.b.), Phm Cng Dng, Bi Th Thu H#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2011#^a159tr.^b24cm#Gii thiu chung v h thng iu khin cng nghip cc kh i nim c bn v PLC. Kh nng ng dng ca tng loi PLC. Tp lnh c bn ca PLC FX2N v cc ng dng trong thc t. Hng dn s dng phn mm Melsoft gx de veloper V8.0...#H thng iu khin#iu khin t ng#Thit b#Gio trnh#Phm Cng Dng#Bi Th Thu H#272867#Thu## 01034000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030054000660070069001200220010001892210 04000199005001700239005001100256004001900267008000500286009001100291010000500302 01100150030702102250032202000170054702000100056402000170057402000160059102000110 0607039000500618005001400623005001600637013000700653#VV11.02748#VV11.02749#15000 #Vi?t#V124L#535#^214#Vt l i cng#Dng cho cc trng i hc khi K thut cng nghip#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Ng Ph An, L Bng Sng, Nguyn Hu Tn g#T.3, Ph.1#Quang hc. Vt l nguyn t v ht nhn#Lng Duyn Bnh#Ng Ph An# Ti bn ln th 17#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b21cm#Trnh by v c s ca qu ang hnh hc v cc i lng trc quan, quang hc sng, giao thoa nh sng, nhi u x nh sng, phn cc nh sng, quang hc lng t, c hc lng t, vt l n guyn t, vt l ht nhn v ht s cp#Vt l i cng#Quang hc#Vt l nguyn t#Vt l ht nhn#Gio trnh#Thu#L Bng Sng#Nguyn Hu Tng#272868## 00790000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050017000560020033000730030031001060070044001370040 01800181008000500199009001100204010000500215011001500220021016300235020001300398 020000900411020001500420020001100435005001800446013000700464039000500471#VV11.02 750#VV11.02751#17500#Vi?t#GI-108T#621.3815#^214#Nguyn Hu Trung#Gio trnh thi t k mch in t#Dng cho sinh vin h cao ng#Nguyn Hu Trung (ch.b.), Nguy n Vit Tuyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Gii thiu c ch v mch nguyn l vi Orcad Capture. Thit k mch in dng Orcad Layout. M phng mch in t vi Orcad Pspice. Cc menu chnh trong Orcad Layout#Mch in t#Thit k#Phn mm Orcad#Gio trnh#Nguyn Vit Tuyn#272869#Thu## 00771000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050017000530020029000700030042000990070017001410040 01800158008000500176009001100181010000500192011001500197021024000212020001800452 020001100470013000700481039000500488#VV11.02752#VV11.02753#28000#Vi?t#GI-108T#3 38.5#^214#Nguyn i Thng#Gio trnh kinh t hc vi m#Dnh cho khi kinh t c c trng k thut#Nguyn i Thng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a203t r.^b24cm#Kinh t hc v nhng vn c bn ca kinh t hc. Th trng, cu v cung. L thuyt v tiu dng v sn xut. Cu trc th trng. Th trng yu t sn xut - lao ng, vn v t ai. Vai tr ca chnh ph trong nn kinh t th trng#Kinh t hc vi m#Gio trnh#272870#Thu## 00836000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050011000560020037000670030048001040070048001520080 00500200009001100205010000500216011001500221005001700236005001800253013000700271 021022000278020000700498020001300505020001100518039000500529#VV11.02754#VV11.027 55#20000#Vi?t#GI-108T#621.8028#^214#Hong Tng#Gio trnh vt liu hc trong c kh#Dng cho o to h c nhn cc trng k thut#Hong Tng, Phm Minh Phn g, Nguyn Ngc Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a115tr.^b24cm#Phm Minh Phng#Nguyn Ngc Thnh#272871#Trnh by cc l thuyt c s v kim loi v hp kim. Cc lo i kim loi thng dng v mt s vt liu phi kim loi thng dng trong cng ng hip ch to my. Bn cht cch tin hnh cc phng php x l nhit kim loi#C kh#Vt liu hc#Gio trnh#Thu## 00904000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050016000540020040000700030048001100070016001580040 01800174008000500192009001100197010000500208011001500213021033700228020001300565 020001300578020001100591013000700602039000500609#VV11.02756#VV11.02757#38500#Vi ?t#GI-108T#621.31#^214#Nguyn Hu Khi#Gio trnh nh my in v trm bin p#D ng cho cc trng i hc - cao ng K thut#Nguyn Hu Khi#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2011#^a287tr.^b24cm#Khi nim chung v nh my in v trm bi n p. S pht nng ca dy dn v kh c in. Lc ng in trong kh c in v dy dn. Thanh dn - s cch in - cp in lc. Thit b in cao p v my bin p in lc. S ni in v t dng ca nh my in v trm bin p. Th it b phn phi n. H thng iu khin v kim tra#Nh my in#Trm bin p# Gio trnh#272872#Thu## 00844000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050017000540020035000710030051001060070017001570080 00500174009001100179010000500190011001500195021029000210020000800500020001000508 020001300518020001100531013000700542039000500549#VV11.02758#VV11.02759#46000#Vi ?t#GI-108T#658.15#^214#Nghim S Thng#Gio trnh c s qun l ti chnh#Dnh cho cc trng i hc, cao ng khi kinh t#Nghim S Thng#^aH.#^aGio dc#2 011#^a331tr.^b24cm#Gii thiu ton b cc hot ng lin quan trc tip n vic qun l ti chnh ca doanh nghip bao gm: nhn dng v la chn c hi u t , t chc huy ng vn, qun l chi ph, hch ton chi ph v xc nh li nhun , t chc phn phi li nhun, ti u t v hoch nh ti chnh...#Qun l#Ti chnh#Doanh nghip#Gio trnh#272873#Thu## 00755000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050015000530020028000680070015000960040018001110080 00500129009001100134010000500145011001500150021020900165020001800374020001300392 020001500405020001000420020001100430013000700441039000500448#VV11.02760#VV11.027 61#25000#Vi?t#TH552H#621.43#^214#Hong Minh Tc#Thc hnh ng c t trong#Ho ng Minh Tc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Gii thiu nh ng vn chung v nhng h hng, xc nh tnh trng h hng thng gp ng c t trong. H thng nhin liu v vn s dng, bo dng h thng nhin li u ng c xng, ng c izen...#ng c t trong#ng c xng#ng c iezen #Thc hnh#Gio trnh#272874#Thu## 01017000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050019000510020022000700030042000920070019001340040 01800153008000500171009001100176010000500187011001500192021047500207020001200682 020001000694020001100704013000700715039000500722#VV11.02762#VV11.02763#31500#Vi ?t#K312T#330.1#^214#Trn Th Lan Hng#Kinh t hc i cng#Dnh cho khi Kinh t cc trng K thut#Trn Th Lan Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011 #^a203tr.^b24cm#Trnh by l thuyt c bn v kinh t hc. Phn tch cung - cu, l thuyt v hnh vi ca ngi tiu dng v la chn quyt nh hot ng ca d oanh nghip trn th trng. Vn o lng sn lng quc gia, phn tch tng cung - cu v quan h ca chng vi s vn ng ca nn kinh t, vn phn tc h tc ng ca cc chnh sch kinh t m Chnh ph ra nhm t ti cc mc t iu chung v tng trng, gii quyt vic lm n nh gi c v pht trin kinh t quc t#Kinh t hc#L thuyt#Gio trnh#272875#Thu## 00760000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050013000550020026000680070013000940040018001070080 00500125009001100130010000500141011001500146021023400161020001500395020002400410 020001100434013000700445039000500452020001300457#VV11.02764#VV11.02765#37000#Vi ?t#GI-108T#621.402#^214#Trn Vn Ph#Gio trnh k thut nhit#Trn Vn Ph#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a319tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c b n nhit ng k thut, kh l tng v kh thc, cch xc nh trng thi ca m i cht, hn hp kh v cc qu trnh nhit ng c bn ca mi cht, truyn nhi t, trao i nhit i lu, nhit bc x...#K thut nhit#Nhit ng hc k thu t#Gio trnh#272876#Thu#Truyn nhit## 00743000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020028000680070016000960040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151021017000166020000800336020002000344 020001900364020001100383020001400394020000900408013000700417039000500424#VV11.02 766#VV11.02767#61000#Vi?t#T527#915.97#^214#Bi Th Hi Yn#Tuyn im du lch Vit Nam#Bi Th Hi Yn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a431tr.^b24cm#K hi qut v iu kin t nhin, ti nguyn du lch v kt cu h tng ca Vit N am cng mt s tuyn, im du lch cc vng Bc B, Bc Trung B, Nam Trung B v Nam B#Du lch#Danh lam thng cnh#iu kin t nhin#Ti nguyn#C s h tng #Vit Nam#272877#Thu## 00975000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020035000680070039001030040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181021030400196020001100500020001900511 02000230053002000180055302000100057102000100058102000110059100500230060201300070 0625039000500632#VV11.02768#VV11.02769#35000#Vi?t#GI-108T#577.5#^214#Nguyn Xu n C#Gio trnh mi trng v con ngi#Nguyn Xun C, Nguyn Th Phng Loan#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a235tr.^b24cm#Trnh by mt s khi nim v chc nng ca mi trng. Cc nguyn l sinh thi p dng trong khoa hc mi trng. Cc vn dn s v mi trng. Nhu cu v cc hot ng p ng nhu c u ca con ngi vi mi trng, ti nguyn thin nhin, nhim mi trng, bo v mi trng v pht trin bn vng#Mi trng# nhim mi trng#Ti nguyn th in nhin#Bo v mi trng#Sinh thi#Con ngi#Gio trnh#Nguyn Th Phng Loa n#272878#Thu## 00726000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020021000670070042000880040019001300080 00500149009001100154010000500165011001500170021018000185005000500365005001300370 013000700383020001100390020001000401020000800411039000500419#VV11.02770#VV11.027 71#28000#Vi?t#T306V#495.922#^214#Bi Minh Ton#Ting Vit thc hnh#Bi Minh To n (ch.b.), L A, Vit Hng#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2011#^a279tr.^ b21cm#Trnh by cc khi nim v vn bn thc hnh phn tch vn bn, thut li cc ni dung ti liu khoa hc. To lp vn bn, t cu trong vn bn, dng t v ch vit trong vn bn#L A# Vit Hng#272879#Ting Vit#Thc hnh#Vn bn# Thu## 00731000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020040000640070015001040040018001190080 00500137009001100142010000500153011001500158021024300173020001800416020001900434 013000700453039000500460#VV11.02772#VV11.02773#33000#Vi?t#103S#512#^214#Trn T rng Hu#i s tuyn tnh v hnh hc gii tch#Trn Trng Hu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a284tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v tp hp v quan h, s phc, a thc v phn thc hu t, khng gian vect, ma trn, nh thc v h phng trnh tuyn tnh, php bin i tuyn tnh, dng song tuyn v dng ton phng, hnh hc gii tch#i s tuyn tnh#Hnh hc gii tch#27 2880#Thu## 00715000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050012000520020036000640070012001000040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151021022900166020000800395020001300403 020000900416013000700425039000500432#VV11.02774#VV11.02775#47500#Vi?t#T406R#004 .01#^214# c Gio#Ton ri rc ng dng trong tin hc# c Gio#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a407tr.^b24cm#Trnh by nhng khi nim c bn ca thut ton v phng php quy, phng php m, quan h logic mnh , logic v t, l thuyt th, cy v ng dng ca cy, ngn ng hnh thc... trong to n ri rc ng dng vo tin hc#Tin hc#Ton ri rc#ng dng#272881#Thu## 00879000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020040000680070058001080040018001660080 00500184009001100189010000500200011001500205021027200220020001900492020001000511 020001100521005001700532005001600549013000700565039000500572#VV11.02776#VV11.027 77#31500#Vi?t#GI-108T#629.8#^214#Phan Xun Minh#Gio trnh l thuyt iu khin t ng#Phan Xun Minh (ch.b.), H Th Kim Duyn, Phm Xun Khnh#Ti bn ln t h 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a239tr.^b24cm#Trnh by tng quan h thng iu khin t ng, cc khi nim c bn v c s ton hc trong l thuyt iu khin t ng; m t ton hc h thng iu khin t ng; kho st ng hc h tuyn tn h lin tc, tnh n nh v cht lng ca h thng iu khin t ng..#iu kh in t ng#L thuyt#Gio trnh#H Th Kim Duyn#Phm Xun Khnh#272882#Thu## 00681000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050013000540020025000670070027000920040018001190080 00500137009001100142010000500153011001500158021015400173020001400327020001400341 020001100355005001300366013000700379039000500386#VV11.02778#VV11.02779#19000#Vi ?t#GI-108T#621.31#^214#V Hu Thch#Gio trnh vt liu in#V Hu Thch, Ninh Vn Nam#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Trnh by c tnh ca vt liu k thut in, vt liu dn in v cch in, dy dn v dy cp, vt liu bn dn, vt liu t v kim nghim cch in#Vt liu in#K thut in#Gio trnh#Ninh Vn Nam#272883#Thu## 00728000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020037000670070032001040040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175021020100190020001900391020001100410 005001700421013000700438039000500445#VV11.02780#VV11.02781#43000#Vi?t#GI-108T#0 05.4#^214#H Quang Thu#Gio trnh h iu hnh Unix - Linux#H Quang Thu, Nguy n Tr Thnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a295tr.^b24cm#Gii thiu m t s ni dung khi qut v Linux v nhng kin thc, k nng c bn nht lm vic trong mi trng h iu hnh Linux, qun l mng, qun l vo - ra, lp tr nh, s dng tin ch Linux#H iu hnh Linux#Gio trnh#Nguyn Tr Thnh#27288 4#Thu## 00639000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050015000510020031000660070015000970040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151021017400166020001000340020001100350 013000700361039000500368#VV11.02782#VV11.02783#26500#Vi?t#GI-108T#160#^214#Nguy n Nh Hi#Gio trnh logic hc i cng#Nguyn Nh Hi#Ti bn ln th 2#^aH.# ^aGio dc#2011#^a227tr.^b24cm#Trnh by v i tng, ngha ca logic hc v nhng kin thc v khi nim, phn on, cc quy lut c bn ca logic hnh thc , suy lun, chng minh v bc b, gi thuyt#Logic hc#Gio trnh#272885#Thu## 00812000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020032000540070051000860040018001370080005001550090 01100160010000500171011001500176021015400191020001000345020001400355020001000369 02000110037900500140039000500150040400500090041900500170042800500170044501300070 0462039000500469#VV11.02784#VV11.02785#45000#Vi?t#GI-108T#004.67#^214#Gio trn h khai ph d liu web#H Quang Thu (ch.b.), Phan Xun Hiu, on Sn...#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a311tr.^b24cm#Trnh by mt s ni dung c bn v khai ph d liu. Tng quan v khai ph Web. Mt s kin thc ton hc cho k hai ph d liu Web. H thng tm kim...#Trang Web#C s d liu#Khai thc#Gio trnh#H Quang Thu#Phan Xun Hiu#on Sn#Nguyn Tr Thnh#Nguyn Thu Trang#2 72886#Thu## 00643000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020042000670070013001090040018001220080 00500140009001100145010000500156011001500161021012600176020001800302020002000320 020001300340013000700353039000500360#VV11.02786#VV11.02787#32000#Vi?t#N114T#338 .5076#^214#T c Khnh#500 cu hi trc nghim kinh t hc vi m#T c Khnh#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a211tr.^b24cm#Gm 500 cu hi di dng t rc nghim v cc bi kim tra nhanh c trnh by th t theo ni dung mn hc kinh t hc vi m#Kinh t hc vi m#Cu hi trc nghim#Bi kim tra#272887#Thu ## 00673000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020037000650070012001020040018001140080 00500132009001100137010000500148011001500153021015700168020000800325020001300333 020001300346020001200359013000700371039000500378#VV11.02788#VV11.02789#25000#Vi ?t#KH500V#915.97#^214#Trn L Bo#Khu vc hc v nhp mn Vit Nam hc#Trn L B o#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Khi qut v khu vc h c v Vit Nam hc. Vit Nam hc trong tin trnh lch s v trong con mt ngi nc ngoi. Nhng gi v t chc hc tp b mn ny#Lch s#Vit Nam hc#t n c hc#Khu vc hc#272888#Thu## 00903000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050014000570020037000710070020001080040018001280080 00500146009001100151010000500162011001500167015003300182021031400215020001000529 020000900539020000900548020000900557020001100566013000700577039000500584#VV11.02 790#VV11.02791#40000#Vi?t#GI-108T#346.59701#^214#Ng Th Hng#Gio trnh lut hn nhn v gia nh#Ng Th Hng ch.b.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011# ^a212tr.^b24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#Trnh by s lc khi nim, ngu yn tc c bn v lch s ca Lut hn nhn v gia nh Vit Nam. Phn tch cc quy nh trong Lut hn nhn v gia nh Vit Nam v quan h php lut hn nhn v gia nh, kt hn, ngha v v quyn ca v chng, quan h php lut gia c c thnh vin trong gia nh, cp dng...#Php lut#Hn nhn#Gia nh#Vit Nam#G io trnh#272889#Thu## 00756000000000277000450002600090000002600090000901400070001804100050002518100080 00300820006000388080005000440050011000490020048000600070011001080040018001190080 00500137009001100142010000500153011001700158021024300175020001700418020002000435 020001100455013000700466039000500473#VV.02792#VV.02793#30000#Vi?t#GI-108T#001.4 #^214#V Cao m#Gio trnh phng php lun nghin cu khoa hc#V Cao m#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^aGio dc^b24cm#Trnh by khi nim, c i m v phng php thc hin nghin cu khoa hc, trnh t logic ca nghin cu kh oa hc, la chn ti, thu thp v x l thng tin, t chc thc hin ti, c s o c khoa hc v nh gi nghin cu khoa hc#Phng php lun#Nghin c u khoa hc#Gio trnh#272890#Thu## 00934000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020032000550070070000870220004001570040018001610080 00500179009001100184010000500195011001500200021029000215020001200505020000900517 02000110052600500130053700500150055000500150056500500160058001300070059603900050 0603#VV11.02794#VV11.02795#40000#Vi?t#GI-108T#349.597#^214#Gio trnh lut dn s Vit Nam#L nh Ngh (ch.b.), Nguyn Th Nga, Nguyn B Bnh, V Th Hng Y n#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a299tr.^b24cm#Khi qut chung v n gha v dn s, thc hin ngha v dn s, hp ng dn s thng dng. Ngha v ngoi hp ng. Trch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng. Php lut v ch uyn quyn s dng t ca cc t chc, h gia nh, c nhn s dng t. Mt s quan h c yu t nc ngoi#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#L nh Ngh#Nguy n Th Nga#Nguyn B Bnh#V Th Hng Yn#272891#Thu## 00868000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020032000550070074000870220004001610040018001650080 00500183009001100188010000500199011001500204021021600219020001200435020000900447 02000110045600500130046700500170048000500170049700500160051401300070053003900050 0537#VV11.02796#VV11.02797#42000#Vi?t#GI-108T#349.597#^214#Gio trnh lut dn s Vit Nam#L nh Ngh (ch.b.), Nguyn Minh Oanh, Vng Thanh Thu, V Th Hn g Yn#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a291tr.^b24cm#Khi qut chung lut Dn s Vit Nam. Trnh by kin thc php lut v quan h php lut dn s, giao dch dn s, i din, thi hn v thi hiu, ti sn v quyn s hu, nh ng quy nh v nguyn tc v tha k...#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#L nh Ngh#Nguyn Minh Oanh#Vng Thanh Thu#V Th Hng Yn#272892#Thu## 00924000000000349000450002600110000002600110001102600100002202600100003201400070 00420410005000491810008000540820008000628080005000700050015000750020032000900070 03900122022000400161004001800165008000500183009001100188010000500199011001500204 01500330021902102480025202000120050002000090051202000110052100500150053201300070 0547039000500554005001500559#VV11.02798#VV11.02799#CDVN.1341#CDVN.1342#60000#Vi ?t#GI-108T#349.597#^214#inh Vn Thanh#Gio trnh lut dn s Vit Nam#inh Vn Thanh (ch.b.), Phm Vn Tuyt#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a344tr .^b24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#Gii thiu quy nh trong lut dn s v cc hp ng dn s thng dng, ngha v dn s v trch nhim dn s, quyn t ha k. Qui nh v chuyn quyn s dng t, quyn s hu tr tu v chuyn gia o cng ngh. Quan h dn s c yu t nc ngoi#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh #Phm Vn Tuyt#272893#Thu#inh Vn Thanh## 00919000000000349000450002600110000002600110001102600100002202600100003201400070 00420410005000491810008000540820008000628080005000700050015000750020032000900070 03900122022000400161004001800165008000500183009001100188010000500199011001500204 01500330021902102430025202000120049502000090050702000110051600500150052701300070 0542005001500549039000500564#VV11.02800#VV11.02801#CDVN.1343#CDVN.1344#60000#Vi ?t#GI-108T#349.597#^214#inh Vn Thanh#Gio trnh lut dn s Vit Nam#inh Vn Thanh (ch.b.), Phm Vn Tuyt#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a340tr .^b24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#Khi qut chung v lut dn s Vit Nam . Quan h php lut dn s. Cc hnh thc i din trong php lut, thi hn v thi hiu lin quan ti lut dn s, cng nhng quy nh khc v ti sn, quyn s hu, giao dch dn s v hp ng dn s#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#Phm Vn Tuyt#272894#inh Vn Thanh#Thu## 00834000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020021000690070054000900220004001442210 03400148004001900182008000500201009001100206010000500217011001500222021020000237 02000130043702000100045002000080046000500120046800500160048001300070049603900050 0503#VV11.02802#VV11.02803#29500#Vi?t#B103T#515.076#^214#Nguyn nh Tr#Bi t p ton cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.3#Php t nh gii tch nhiu bin s#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2011#^a500tr.^b21c m#Gii thiu mt s bi tp ton cao cp v hm s nhiu bin s, ng dng ca p hp tnh vi phn trong hnh hc, tch phn bi, tch phn ng, tch phn mt, phng trnh vi phn v km theo li gii#Ton cao cp#Gii tch#Bi tp#T Vn nh#Nguyn H Qunh#272895#Thu## 00692000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070036001060080005001420090011001470100 00500158011001500163020000900178020001700187005001100204013000700215039000500222 005001600227021018300243#VV11.02804#VV11.02805#36000#Vi?t#C460S#510#^214#C s ton hc hin i ca kin thc mn ton ph thng#Chu Trng Thanh (ch.b.), Trn Trung#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Ton hc#Trng ph thng#Trn Trung# 272896#Thu#Chu Trng Thanh#H thng ha kin thc ton hc hin i v l thuy t tp hp, nh x, lgic ton, cu trc i s... ng thi ch ra mi lin h c a mt s ni dung ton ph thng vi ton cao cp## 00751000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020042000650070012001070080005001190090 01100124010000500135011001500140021021100155020000800366020002200374020001700396 020001700413013000700430039000500437020001900442#VV11.02807#VV11.02806#33500#Vi ?t#PH561P#540.71#^214#Phm Vn T#Phng php Grap trong dy v hc ho hc#Phm Vn T#^aH.#^aGio dc#2011#^a204tr.^b24cm#Gii thiu khong 100 grap ni dung dy ho hc trung hc c s v trung hc ph thng lm ti liu tham kho cho th y v hc tr theo hc phng php mi v ng dng tin hc trong dy hc mn ho hc bng Grap#Ho hc#Phng php ging dy#Trng ph thng#Phng php Grap#2 72897#Thu#Ti liu tham kho## 00820000000000301000450002600090000002600090000901400070001804100050002518100060 00300820006000368080005000420050025000470020046000720070043001180080005001610090 01100166010000500177011001500182019000900197012003600206006001200242013000700254 021021200261020002200473020001000495020000800505039000500513#VV.02808#VV.02809#3 4000#Vi?t#T104#371.1#^214#Martin-Kniep, Giselle O.#Tm i mi tr thnh ng i gio vin gii#Giselle O. Martin-Kniep ; L Vn Canh dch#^aH.#^aGio dc#20 11#^a199tr.^b24cm#Dch Anh#B sch i mi phng php dy hc#L Vn Canh#27289 8#Trnh by nhng th thut dy hc c th gi gio vin vn dng vo tng lp hc c th mi hc sinh c nng khiu, hc sinh c kh nng nhn thc nhanh hay hc sinh yu km vn t c kt qu hc tp tt#Phng php ging dy#Gio vin#i mi#Thu## 00990000000000325000450002600090000002600090000901400070001804100050002518100080 00300820006000388080005000440050019000490020031000680030039000990070061001380080 00500199009001100204010000500215011001500220019000900235012003600244006001600280 00500120029601300070030802103050031502000220062002000080064202000090065003900050 0659#VV.02810#VV.02811#40500#Vi?t#NGH250T#371.1#^214#Marzano, Robert J.#Ngh th ut v khoa hc dy hc#Lun cu ton din v dy hc hiu qu#Robert J. Marzano . ; Nguyn Hu Chu dch ; L Vn Canh h..#^aH.#^aGio dc#2011#^a239tr.^b24cm# Dch Anh#B sch i mi phng php dy hc#Nguyn Hu Chu#L Vn Canh#272899# Phn tch, l gii cc khi nim v hot ng dy hc nh mt ngnh ngh thut v khoa hc t vic xy dng cc mc tiu hc tp cho ti theo di s tin b ca hc sinh v a ra cc phng php ging dy sao cho ph hp v khoa hc. Cc n i qui, nguyn tc ng x trn lp v nhng mi quan h thy tr#Phng php gi ng dy#Dy hc#Hiu qu#Thu## 00882000000000301000450002600090000002600090000901400070001804100050002518100070 00300820006000378080005000430050018000480020036000660070036001020080005001380090 01100143010000500154011001500159019000900174012003600183013000700219006001200226 021029500238020001000533020002200543020001000565039000500575#VV.02812#VV.02813#3 6000#Vi?t#NH556P#371.1#^214#Stronge, James H.#Nhng phm cht ca ngi gio vi n#James H. Stronge ; L Vn Canh dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a211tr.^b24cm#Dch Anh#B sch i mi phng php dy hc#272900#L Vn Canh#Gii thiu v phn t ch cc tnh cch ca mt ngi gio vin ging dy c hiu qu nh mt c nhn b nh thng, qu trnh o to gio vin, cch qun l lp hc v cch gio vin son bi, cch dy v theo di s tin b ca hc sinh. Gii thiu cc bng nh gi v s hiu qu ca gio vin#Gio vin#Phng php ging dy#Phm cht#Thu ## 00940000000000337000450002600090000002600090000901400070001804100050002518100070 00300820008000378080005000450050019000500020025000690070096000940080005001900090 01100195010000500206011001500211013000700226019000900233012003600242005001700278 00500200029500600150031500500120033002102300034202000090057202000080058102000080 0589039000500597#VV.02814#VV.02815#33000#Vi?t#QU105L#371.102#^214#Marzano, Robe rt J.#Qun l hiu qu lp hc#Robert J. Marzano, Jana S. Marzano, Debra J. Pick ering ; Phm Trn Long dch ; L Vn Canh h..#^aH.#^aGio dc#2011#^a194tr.^b24 cm#272901#Dch Anh#B sch i mi phng php dy hc#Marzano, Jana S.#Pickerin g, Debra J.#Phm Trn Long#L Vn Canh#Phn tch vai tr ch o ca vic qun l hiu qu lp hc. Nhng ni qui v qui tc ng x trong lp hc. Cc hnh thc k lut v mi quan h gia thy v tr. Phng php v nh hng tm l dnh cho gio vin v hc sinh...#Gio dc#Qun l#Lp hc#Thu## 01039000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200100 00318080005000410020090000460030028001360070049001640040018002130080005002310090 01100236010000500247011001500252015003300267021023200300020002500532020001100557 02000130056802000150058100500130059600500140060900500170062300500200064000500170 0660013000700677039000500684#VV11.02816#22000#Vi?t#GI-108D#373.18071#^214#Gio dc k nng sng trong hot ng gio dc ngoi gi ln lp trng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Bi Ngc Dip, Trn Th T Oanh.. .#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a130tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu mt s vn chung v k nng sng v gio dc k nng sng cho hc sinh trong nh trng ph thng. Mt s ni dung gio dc k nng sng trong hot ng gio dc ngoi gi ln lp cho hc sinh trng trung hc c s #Gio dc trung hc c s#Ngoi kho#K nng sng#Sch gio vin#L Minh Chu#B i Ngc Dip#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#Nguyn Dc Quang#272902#Thu## 00827000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020024000650070049000890220004001380040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181021023800196020001800434 020000800452005001000460005001600470013000700486005001500493039000500508#VV11.02 817#VV11.02818#32000#Vi?t#CH100M#649#^214#Dng Minh Ho#Cha m tt, con ci t t#B.s.: Dng Minh Ho, V Th M, C Th Thu Lan#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2011#^a211tr.^b24cm#Trnh by nhng kinh nghim v gio dc tr em tron g gia nh. Vai tr, nh hng ca cha m i vi con ci qua cch gio dc, th hin hnh vi, s nhn thc, tnh cm yu thng v mt s phng php gio dc ca cha m i vi con ci#Gio dc gia nh#Dy con#V Th M#C Th Thu Lan#2 72903#Dng Minh Ho#Thu## 00899000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020024000650070049000890220004001380040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181021031000196020001800506 020000800524005001000532005001600542013000700558005001500565039000500580#VV11.02 819#VV11.02820#32000#Vi?t#CH100M#649#^214#Dng Minh Ho#Cha m tt, con ci t t#B.s.: Dng Minh Ho, V Th M, C Th Thu Lan#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Trnh by nhng kinh nghim v gio dc tr em tron g gia nh. nh hng i vi con ci qua chnh cch sng, ng x trong gia nh ca bc cha m. Mt s phng php gio dc ca cha m gip con ci trng thn h, sng c trch nhim, thn thin, lc quan, bit vt qua gian kh thnh c ng trong cuc sng#Gio dc gia nh#Dy con#V Th M#C Th Thu Lan#272904#D ng Minh Ho#Thu## 00616000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070039000830080005001220090011001270100 00500138011001500143021011700158020000900275020000700284020000900291005001000300 005001600310013000700326039000500333#VV11.02821#VV11.02822#40000#Vi?t#D112T#370 .11#^214#Dy tr c tri tim yu thng#S.t., b.s.: V Hoa M, Dng Qunh Hoa#^ aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#Tp hp nhng cu chuyn v kinh nghim gio dc tr em, giup tr bit bi dng yu thng v truyn la yu thng#Gio dc #Tr em#Tnh yu#V Hoa M#Dng Qunh Hoa#272905#Thu## 00654000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070035000760080005001110090011001160100 00500127011001500132021017200147020000900319020000700328020000600335005001300341 005001000354013000700364039000500371#VV11.02824#VV11.02823#40000#Vi?t#D112T#370 .11#^214#Dy tr c tr tin th#S.t., b.s.: Triu Vi Ba, Ngc Linh#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#Tp hp nhng cu chuyn nhm khch l s phn u, ch v tr tu ca tr gip tr tng thm kin thc v dng kh vt qua nhng tr ngi v thnh cng trong cuc sng#Gio dc#Tr em# ch#Triu Anh Ba#Ngc Linh #272906#Thu## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070032000800040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151020001600166020000900182013000700191020001400198 005001600212005001500228039000500243020002000248020001700268#VV11.02825#VV11.028 26#30000#Vi?t#V308N#915.97#^214#Vit Nam non xanh nc bic#Hong Thiu Sn, T Th Bo Kim#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#a l t nhi n#Vit Nam#272907#Sch c thm#Hong Thiu Sn#T Th Bo Kim#Thu#Danh lam th ng cnh#Trng ph thng## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020020000550030076000750070014001510040018001650080 00500183009001100188010000500199011001500204012003900219020002000258020002000278 020000700298020001400305005001400319013000700333039000500340020001500345#VV11.02 827#VV11.02828#36500#Vi?t#H312H#516.23076#^214#Hnh hc khng gian#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#Phan Huy Khi#T i bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a272tr.^b24cm#Cc chuyn ton trung hc ph thng#Hnh hc khng gian#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Phan Huy Khi#272908#Thu#Sch luyn thi## 00606000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340050015000390020031000540070014000850040019000990080005001180090 01100123010000500134011001400139020000500153020000800158020001300166039000500179 013000700184021014900191#VV11.02829#8000#Vi?t#B106S#513.2#^214#Braix, V. M.#B ng s vi 4 ch s thp phn#V. M. Braix#Ti bn ln th 30#^aH.#^aGio dc#2 011#^a91tr.^b21cm#Ton#Bng s#S thp phn#Vanh#272909#Gii thiu cc bng tnh dng cc s c hai ch s, bng gi tr phn s, bng bnh phng, cn bc hai, lp phng, di ng trn ng knh...## 00480000000000241000450001400060000004100050000618100060001108200070001780800050 00240020028000290070025000570080005000820090011000870100005000980110014001030150 05400117020001800171020000900189020000800198005002000206039000500226013000700231 #6000#Vi?t#S450T#372.21#^214#S theo di sc kho tr em#Nguyn Th Hng Thu b. s.#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b20cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Chm sc sc kho#Mu gio#S y b#Nguyn Th Hng Thu#Vanh#272910## 00426000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050018000480020023000660070018000890080005001070090011001120100 00500123011001400128020001700142020000900159020000400168039000500172013000700177 #VV11.02830#VV11.02831#Vi?t#TH120T#895.9221#^214#Nguyn Hu Nghip#Thm th vi dng sng#Nguyn Hu Nghip#^aH.#^aGio dc#2011#^a63tr.^b21cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Vanh#272911## 00614000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410030030000620070057000920040018001490080005001670090 01100172010000500183011001500188020001700203020001800220020000900238020001000247 006002100257006001700278039000500295013000700300019000500307#VV11.02832#20500#V i?t#NH556C#398.2#^214#Nhng chuyn thn k#Anh em Phalary v l yu qui#S.t., p hng dch: Hunh Phan Thanh Yn, Nguyn Hong Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a188tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c#Hu nh Phan Thanh Yn#Nguyn Hong Anh#Vanh#272912#Dch## 00615000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410030031000620070057000930040018001500080005001680090 01100173010000500184011001500189020001700204020001800221020000900239020001000248 006002100258006001700279039000500296019000500301013000700306#VV11.02834#21000#V i?t#NH556C#398.2#^214#Nhng chuyn thn k#Su dng s chin thng tt c#S.t., phng dch: Hunh Phan Thanh Yn, Nguyn Hong Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c#H unh Phan Thanh Yn#Nguyn Hong Anh#Vanh#Dch#272913## 00704000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020026000390070032000650220009000972210018001060290018001240080 00500142009001100147010000500158011001500163021015900178020000900337020000800346 020000900354020001200363039000500375013000700380005001500387#VV11.02836#15000#V i?t#TR527#173#^214#Truyn o c xa v nay#Trn Vn Thng tuyn chn, b.s.#T. 1, Q.3#Tnh cm gia nh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b21cm#G m nhng mu chuyn gio dc o c, nhn cch, lng hiu tho vi cha m, cch i nhn x th vi ngi trong gia nh cng nh vi mi ngi trong x hi#Gi o dc#o c#Gia nh#Truyn ngn#Vanh#272914#Trn Vn Thng## 00710000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020026000390070032000650220009000972210017001060290018001230080 00500141009001100146010000500157011001500162021015800177020000900335020000800344 020001700352020001200369039000500381013000700386005001500393#VV11.02837#21000#V i?t#TR527#177#^214#Truyn o c xa v nay#Trn Vn Thng tuyn chn, b.s.#T. 5, Q.1#Quan h thy tr#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b21cm#G m nhng mu chuyn gio dc o c v cch i nhn x th, sng c o l, bi t n v tn knh ngi thy trong mi quan h gia hc tr vi thy c gio#Gio dc#o c#Quan h thy tr#Truyn ngn#Vanh#272915#Trn Vn Thng## 00707000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020026000390070042000650220004001070040018001110080005001290090 01100134010000500145011001500150021011200165020000900277020000800286020000800294 02000120030200500150031400500130032900500120034203900050035401300070035902000150 0366#VV11.02838#20000#Vi?t#TR527#177#^214#Truyn o c xa v nay#Nguyn Vn Lu, Bi Ngc Sn, Cao Dng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a175 tr.^b21cm#Gm nhng mu chuyn gio dc o c v mi quan h vi bn thn, mi quan h x hi v nhng ngi xung quanh#Gio dc#o c#C nhn#Truyn ngn#N guyn Vn Lu#Bi Ngc Sn# Cao Dng#Vanh#272916#Quan h x hi## 00686000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020026000390070043000650220004001080040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151021010700166020000900273020000800282020001700290 020001200307005001500319005001300334005001300347039000500360013000700365#VV11.02 839#13000#Vi?t#TR527#173#^214#Truyn o c xa v nay#Nguyn Vn Lu, Bi Ng c Sn, Bi Ngc Lm#T.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b21cm#G m nhng mu chuyn gio dc o c v cch i nhn x th trong quan h gia nh, nh trng v x hi#Gio dc#o c#Quan h gia nh#Truyn ngn#Nguyn V n Lu#Bi Ngc Sn#Bi Ngc Lm#Vanh#272917## 00872000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020026000390070079000650220004001442210017001480040018001650080 00500183009001100188010000500199011001500204021017200219020000900391020000800400 02000150040802000120042300500130043500500150044800500120046303900050047502000170 0480005001800497013000700515#VV11.02840#20000#Vi?t#TR527#177#^214#Truyn o c xa v nay#Tuyn chn, b.s.: Bi Ngc Sn, Nguyn Vn Lu, Cao Dng, Nguy n Thanh Tng#T.4#Tn s trng o#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr .^b21cm#Gm nhng mu chuyn gio dc o c v cch i nhn x th, sng c o l, bit n v tn knh ngi thy trong mi quan h gia hc tr vi thy c gio v nh trng#Gio dc#o c#Quan h x hi#Truyn ngn#Bi Ngc Sn#Ngu yn Vn Lu# Cao Dng#Vanh#Quan h thy tr#Nguyn Thanh Tng#272918## 00650000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020108000510070033001590040040001920080005002320090 01100237010000500248011001500253020000800268020000700276020001400283005001600297 039000500313020002000318020001500338013000700353#VV11.02841#VV11.02842#35000#Vi ?t#H250T#807.6#^214#H thng ho kin thc & gii thiu mt s thi tt nghip THPT, tuyn sinh i hc, cao ng mn ng vn#L Phc Nghip, Cao Th Ngc H #Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#Ng vn# thi#Sch c thm#L Phc Nghip#Vanh#Ph thng trung hc#Sch luyn th i#272919## 00644000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020105000520070033001570040040001900080005002300090 01100235010000500246011001500251020000500266020000700271020001400278005001500292 039000500307020002000312020001500332013000700347#VV11.02843#VV11.02844#46000#Vi ?t#H250T#510.76#^214#H thng ho kin thc & gii thiu mt s thi tt nghi p THPT, tuyn sinh i hc, cao ng mn ton#Trn Diu Minh, Nguyn Phong Lu#T i bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a292tr.^b24cm#Ton# thi#Sch c thm#Trn Diu Minh#Vanh#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#2729 20## 00637000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020109000530070016001620040040001780080005002180090 01100223010000500234011001500239020000900254020000700263020001400270005001600284 039000500300020002000305020001500325013000700340#VV11.02846#VV11.02845#55000#Vi ?t#H250T#576.076#^214#H thng ho kin thc & gii thiu mt s thi tt nghi p THPT, tuyn sinh i hc, cao ng mn sinh hc#Thiu Vn ng#Ti bn ln t h 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a319tr.^b24cm#Sinh hc# thi#S ch c thm#Thiu Vn ng#Vanh#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#272921## 00686000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020107000530070041001600040040002010080005002410090 01100246010000500257011001500262020000700277020000700284020001400291005001400305 005001800319039000500337020002000342020001500362013000700377#VV11.02847#VV11.028 48#35000#Vi?t#H250T#530.076#^214#H thng ho kin thc & gii thiu mt s thi tt nghip THPT, tuyn sinh i hc, cao ng mn vt l#L Phc Dng (ch.b .), Nguyn Thi Dng#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#20 11#^a219tr.^b24cm#Vt l# thi#Sch c thm#L Phc Dng#Nguyn Thi Dng#Va nh#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#272922## 00727000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020108000530070055001610040040002160080005002560090 01100261010000500272011001500277020000800292020000700300020001400307005001500321 005001400336039000500350020002000355005001600375013000700391020001500398#VV11.02 849#VV11.02850#31500#Vi?t#H250T#546.076#^214#H thng ho kin thc & gii thi u mt s thi tt nghip THPT, tuyn sinh i hc, cao ng mn ho hc#ng X un Ti (ch.b.), on Th Dip, Nguyn Kim Hnh#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a214tr.^b24cm#Ho hc# thi#Sch c thm#ng X un Ti#on Th Dip#Vanh#Ph thng trung hc#Nguyn Kim Hnh#272923#Sch luy n thi## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020050000540030033001040070044001370080005001810090 01100186010000500197011001500202020000700217020000600224020000800230020001400238 005001600252005001900268039000500287013000700292#VV11.02851#VV11.02852#26000#Vi ?t#PH561P#513.076#^214#Phng php gii ton 6 theo ch - Phn s hc#Bm st chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Phm Th Bch Ngc#^aH.#^aGi o dc#2011#^a187tr.^b24cm#S hc#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Phan Don Thoi#Ph m Th Bch Ngc#Vanh#272924## 00590000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020050000550030033001050070044001380080005001820090 01100187010000500198011001500203020000700218020000600225020000800231020001400239 005001600253005001900269039000500288013000700293#VV11.02853#VV11.02854#26000#Vi ?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php gii ton 7 theo ch - Phn i s#Bm s t chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Phm Th Bch Ngc#^aH.#^aGi o dc#2011#^a183tr.^b24cm#i s#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Phan Don Thoi#Ph m Th Bch Ngc#Vanh#272925## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020050000550030033001050070040001380080005001780090 01100183010000500194011001500199020000700214020000600221020000800227020001400235 005001600249005001500265039000500280013000700285#VV11.02855#VV11.02856#23000#Vi ?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php gii ton 8 theo ch - Phn i s#Bm s t chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Nguyn Ngc T#^aH.#^aGio d c#2011#^a162tr.^b24cm#i s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Phan Don Thoi#Nguyn Ngc T#Vanh#272926## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020052000550030033001070070049001400080005001890090 01100194010000500205011001500210020000900225020000600234020000800240020001400248 005001600262005000900278005001400287039000500301013000700306#VV11.02857#VV11.028 58#28000#Vi?t#PH561P#516.0076#^214#Phng php gii ton 9 theo ch - Phn h nh hc#Bm st chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Chu Tun, H Q uang Vinh#^aH.#^aGio dc#2011#^a201tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Bi tp#Sch c th m#Phan Don Thoi#Chu Tun#H Quang Vinh#Vanh#272927## 00442000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020044000380070014000820080005000960090011001010100005001120110 01500117020001200132020001600144020001400160005001400174039000500188013000700193 #VV11.02859#30000#Vi?t#R203L#807#^214#Rn luyn k nng lm vn trung hc c s#Cao Bch Xun#^aH.#^aGio dc#2011#^a212tr.^b24cm#Tp lm vn#Trung hc c s #Sch c thm#Cao Bch Xun#Vanh#272928## 00614000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510030073000880070039001610040018002000080 00500218009001100223010000500234011001500239020000500254020000900259020001400268 005001500282005001500297039000500312013000700317#VV11.02860#VV11.02861#21500#Vi ?t#454L#372.7#^214#n luyn kin thc mn ton tiu hc#Luyn k nng gii ton tiu hc. Chun b kin thc vo trung hc c s#Trn Din Hin (ch.b.), Trn K im Cng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Ton#Tiu hc#Sc h c thm#Trn Din Hin#Trn Kim Cng#Vanh#272929## 00697000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530030053001050070061001580040018002190080 00500237009001100242010000500253011001500258020000700273020002000280020001400300 020001500314005001700329005001800346039000500364020000700369013000700376#VV11.02 863#VV11.02862#27000#Vi?t#454L#530.076#^214#n luyn kin thc theo cu trc thi mn vt l#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng#Nguyn Tr ng Su(ch.b.), Nguyn Vn Nghip, Nguyn Sinh Qun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2011#^a242tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn th i#Nguyn Trng Su#Nguyn Vn Nghip#Vanh# thi#272930## 00680000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520030053001050070052001580040018002100080 00500228009001100233010000500244011001500249020000900264020002000273020001400293 020001500307005001300322005001200335039000500347020000700352013000700359#VV11.02 864#VV11.02865#18500#Vi?t#454L#570.76#^214#n luyn kin thc theo cu trc thi mn sinh hc#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng#Ng Vn H ng (ch.b.), Anh Dng, Hong Thanh Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 1#^a163tr.^b24cm#Sinh hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Ng V n Hng# Anh Dng#Vanh# thi#272931## 00708000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510030053001030070049001560040018002050080 00500223009001100228010000500239011001500244020000800259020002000267020001400287 02000150030100500180031600500150033403900050034902000070035400500140036101300070 0375#VV11.02866#VV11.02867#22000#Vi?t#454L#807.6#^214#n luyn kin thc theo cu trc thi mn ng vn#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng #Trn Th Kim Dung, Nguyn Duy Kha, Nguyn An Thi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b24cm#Ng vn#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi #Trn Th Kim Dung#Nguyn Duy Kha#Vanh# thi#Nguyn An Thi#272932## 00683000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510030053001030070046001560040018002020080 00500220009001100225010000500236011001500241020000800256020002000264020001400284 020001500298005001900313005001800332039000500350020000700355013000700362#VV11.02 868#VV11.02869#23000#Vi?t#454L#907.6#^214#n luyn kin thc theo cu trc thi mn lch s#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng#Nguyn Xun Trng (ch.b.), Ng Th Thu Hin#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a203t r.^b24cm#Lch s#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Xun Tr ng#Ng Th Thu Hin#Vanh# thi#272933## 00682000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020052000520030053001040070053001570040018002100080 00500228009001100233010000500244011001500249020000800264020002000272020001400292 020001500306005001200321005001600333039000500349020000700354013000700361#VV11.02 870#VV11.02871#24000#Vi?t#454L#540.76#^214#n luyn kin thc theo cu trc thi mn ho hc#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng#V Anh Tu n (ch.b.), Trn Nh Chuyn, Phm nh Hin#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 1#^a215tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#V Anh Tun#Trn Nh Chuyn#Vanh# thi#272934## 00662000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540030053001080070028001610040018001890080 00500207009001100212010000500223011001500228020001000243020002000253020001400273 020001500287005001100302005001600313039000500329020000700334013000700341#VV11.02 872#VV11.02873#20000#Vi?t#454L#428.0076#^214#n luyn kin thc theo cu trc thi mn ting Anh#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng#V Th Li, ng Hip Giang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a177tr.^b24cm#Tin g Anh#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#V Th Li#ng Hip Gian g#Vanh# thi#272935## 00734000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020051000540030053001050070039001580040018001970080 00500215009001100220010000500231011001500236020001200251020000700263020002000270 02000140029002000150030400500120031900500120033100500130034303900050035602000070 0361013000700368020000900375#VV11.02874#VV11.02875#19000#Vi?t#454L#330.9597#^2 14#n luyn kin thc theo cu trc thi mn a l#Dng n luyn thi tt nghi p THPT, i hc, cao ng# Anh Dng, L M Phong, Phm Th Sen#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#a kinh t#a l#Ph thng trung hc#S ch c thm#Sch luyn thi# Anh Dng#L M Phong#Phm Th Sen#Vanh# thi#272 936#Vit Nam## 00705000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520030053001010070050001540040018002040080 00500222009001100227010000500238011001500243020000500258020002000263020000700283 02000140029002000150030400500160031900500150033500500170035003900050036701300070 0372#VV11.02877#VV11.02876#25000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn kin thc theo cu trc thi mn ton#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng#N guyn Hi Chu, Phm c Quang, Nguyn Th Thch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2011#^a223tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Hi Chu#Phm c Quang#Nguyn Th Thch#Vanh#272937## 00466000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070014000680040018000820080005001000090011001050100 00500116011001500121020001100136020000600147020000700153020001400160005001400174 039000500188013000700193#VV11.02878#25000#Vi?t#B100M#372.6#^214#35 n luyn ting Vit 3#L Phng Nga#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 3#n tp#Sch c thm#L Phng Nga#Vanh#272938## 00531000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070045000680040018001130080005001310090011001360100 00500147011001500152020001100167020000600178020000700184020001400191005001400205 005002200219039000500241013000700246#VV11.02879#24000#Vi?t#B100M#372.6#^214#35 n luyn ting Vit 4#L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hng#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c th m#L Phng Nga#Nguyn Th Thanh Hng#Vanh#272939## 00531000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070045000680040018001130080005001310090011001360100 00500147011001500152020001100167020000600178020000700184020001400191005001400205 005002200219039000500241013000700246#VV11.02880#25000#Vi?t#B100M#372.6#^214#35 n luyn ting Vit 5#L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hng#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#n tp#Sch c th m#L Phng Nga#Nguyn Th Thanh Hng#Vanh#272940## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000500246013000700251#VV11.02881#15000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 1#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a103tr.^b24cm#Ton#L p 1#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Vanh#272941## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001400157020000500171020000600176020000700182020001400189 005001400203005001600217005001200233039000500245013000700250#VV11.02882#14000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 1#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 1#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Vanh#272942## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000500246013000700251#VV11.02883#19000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 2#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Ton#L p 2#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Vanh#272943## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000500246013000700251#VV11.02884#19500#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 2#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Ton#L p 2#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Vanh#272944## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000500246013000700251#VV11.02885#20000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 3#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Ton#L p 3#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Vanh#272945## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000500246013000700251#VV11.02886#18000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 3#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#Ton#L p 3#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Vanh#272946## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234013000700246039000500253#VV11.02887#21000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 4#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Ton#L p 4#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#272947#Vanh## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000700183020001400190 005001400204005001600218005001200234039000500246013000700251#VV11.02888#18000#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 4#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#Ton#L p 4#n tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Vanh#272948## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020001400183005001400197 005001600211005001200227039000500239013000700244020000700251#VV11.02889#19500#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 5#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Ton#L p 5#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Vanh#272949#n tp## 00560000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070052000620220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020001400183005001400197 005001600211005001200227039000500239013000700244020000700251#VV11.02890#16500#V i?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 5#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc H i, Vn Thu#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#Ton#L p 5#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Vanh#272950#n tp## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020055000530030011001080070030001190040040001490080 00500189009001100194010000500205011001500210020000700225020001400232020001500246 005001700261005001200278039000500290020002000295020000700315013000700322#VV11.02 891#VV11.02892#18000#Vi?t#H561D#530.076#^214#Hng dn n tp thi tt nghip TH PT nm hc 2010-2011#Mn vt l#Nguyn Trng Su, V nh Tu#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#S ch luyn thi#Nguyn Trng Su#V nh Tu#Vanh#Ph thng trung hc#n tp#27295 1## 00725000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020055000540030011001090070047001200040039001670080 00500206009001100211010000500222011001500227020001200242020000700254020001400261 02000150027500500130029000500120030300500120031503900050032702000200033202000070 0352020000900359013000700368#VV11.02893#VV11.02894#18000#Vi?t#H561D#330.9597#^2 14#Hng dn n tp thi tt nghip THPT nm hc 2010-2011#Mn a l#Phm Th Se n (ch.b.), Anh Dng, L M Phong#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.# ^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#a kinh t#a l#Sch c thm#Sch luyn thi#P hm Th Sen# Anh Dng#L M Phong#Vanh#Ph thng trung hc#n tp#Vit Nam#272 952## 00706000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020055000530030013001080070058001210040040001790080 00500219009001100224010000500235011001500240020000900255020002000264020001400284 02000150029800500130031300500180032600500170034403900050036102000070036601300070 0373#VV11.02895#VV11.02896#18000#Vi?t#H561D#576.076#^214#Hng dn n tp thi t t nghip THPT nm hc 2010-2011#Mn sinh hc#Ng Vn Hng (ch.b.), Phan Thanh P hng, Nguyn Tt Thng#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc# 2011#^a168tr.^b24cm#Sinh hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Ng Vn Hng#Phan Thanh Phng#Nguyn Tt Thng#Vanh#n tp#272953## 00723000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020055000510030012001060070063001180040040001810080 00500221009001100226010000500237011001500242020000800257020002000265020001400285 02000150029900500070031400500150032100500160033600500140035203900050036602000070 0371013000700378#VV11.02897#VV11.02898#18000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn n tp thi tt nghip THPT nm hc 2010-2011#Mn Ng vn#V Nho (ch.b.), Nguyn Du y Kha, Trn ng Ngha, Nguyn Phng#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^a H.#^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Ng vn#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#V Nho#Nguyn Duy Kha#Trn ng Ngha#Nguyn Phng#Vanh#n tp#27295 4## 00732000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020055000480030014001030070073001170040040001900080005002300090 01100235010000500246011001500251020001000266020002000276020001400296020001500310 00500160032500500160034100500190035700500110037603900050038702000070039201300070 0399#VV11.02899#VV11.02900#18000#Vi?t#428.0076#^214#Hng dn n tp thi tt ng hip THPT nm hc 2010-2011#Mn ting Anh#Nguyn Kim Hin (ch.b.), ng Hip Gia ng, Hong Th Xun Hoa, V Th Li#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.# ^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#Ting Anh#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Kim Hin#ng Hip Giang#Hong Th Xun Hoa#V Th Li#Vanh#n tp#272955## 00723000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020055000520030009001070070062001160040039001780080 00500217009001100222010000500233011001500238020000500253020002000258020001400278 02000150029200500140030700500150032100500170033600500130035303900050036601300070 0371020000700378#VV11.02901#VV11.02902#18000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn n tp thi tt nghip THPT nm hc 2010-2011#Mn ton#Vn Nh Cng, Phm c Qua ng, Nguyn Th Thch, H c Vng#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^ aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Vn Nh Cng#Phm c Quang#Nguyn Th Thch#H c Vng#Vanh#272956#n t p## 00731000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020042000540030053000960070065001490080005002140090 01100219010000500230011001500235020000700250020001200257020001400269020001500283 00500090029800500160030700500140032300500150033703900050035201300070035702000200 0364020000900384#VV11.02904#VV11.02903#50500#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn n thi hc sinh gii mn a l#Dng cho luyn thi hc sinh gii quc gia v i hc#L Thng (ch.b.), Nguyn Minh Tu, Bi Th Nhim, V Th Hi Yn#^aH.#^aGi o dc#2010#^a364tr.^b24cm#a l#a kinh t#Sch c thm#Sch luyn thi#L Th ng#Nguyn Minh Tu#Bi Th Nhim#V Th Hi Yn#Vanh#272957#Ph thng trung hc #Vit Nam## 00814000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020103000550030030001580070050001880040039002380080 00500277009001100282010000500293011001500298020001000313020002000323020001400343 02000150035700500160037200500180038800500110040600500140041700500140043103900050 0445013000700450020000700457#VV11.02905#VV11.02906#20000#Vi?t#CH502B#428.0076#^ 214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i h c, cao ng mn ting Anh#Theo chun kin thc, k nng#ng Hip Giang, Trn T h Thu Hin, V Th Li...#Ti bn ln th 4 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio d c#2011#^a187tr.^b24cm#Ting Anh#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi #ng Hip Giang#Trn Th Thu Hin#V Th Li#Trn Th Mnh#Trn Hng Vn#Vanh#2 72958#n tp## 00728000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020101000500030030001510070032001810040039002130080 00500252009001100257010000500268011001500273020000800288020000800296020002000304 02000140032402000150033800500180035300500130037103900040038401300070038802000070 0395#VV11.02907#VV11.02908#20000#Vi?t#CH502B#807#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn ng vn#Theo chun kin thc, k nng#Nguyn Thanh Bnh, Ng Vn Tun#Ti bn ln th 4 c c hnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ph thng t rung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Thanh Bnh#Ng Vn Tun#THa#272959# n tp## 00718000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020098000530030030001510070042001810040040002230080 00500263009001100268010000500279011001500284020000500299020002000304020000700324 020001400331005001600345005001700361039000400378013000700382020001500389#VV11.02 909#VV11.02910#23000#Vi?t#CH502B#510.76#^214#Chun b kin thc n thi tt nghi p trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng mn ton#Theo chun kin thc, k nng#Nguyn Hi Chu (ch.b.), Nguyn Th Thch#Ti bn ln th 4, c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a207tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Nguyn Hi Chu#Nguyn Th Thch#THa#272960#Sch luyn thi## 00866000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020067000530080005001200090011001250100005001360110 01500141015003300156021034600189020001100535020001000546020000900556020002400565 039000400589013000700593#VV11.02911#VV11.02912#29000#Vi?t#NH556#373.12#^214#Nh ng iu cn bit v tuyn sinh trung cp chuyn nghip nm 2011#^aH.#^aGio dc #2011#^a399tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tp hp nhng thng tin c bn nht v tuyn sinh trung cp chuyn nghip nh: ch tiu tuyn sinh, ngnh v chuyn ngnh o to, hnh thc tuyn sinh, i tng tuyn sinh, thi hn tu yn sinh, vng tuyn, a ch... ca cc trng trung cp chuyn nghip v cc c s gio dc khc c tuyn sinh trung cp chuyn nghip trong c nc nm 2011# Tuyn sinh#Trung cp#Gio dc#Trung cp chuyn nghip#THa#272961## 00692000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020060000400070058001000220004001580040018001620080005001800090 01100185010000500196011001500201020000800216020000800224020001200232020000600244 02000090025002000140025900500070027300500130028000500100029300500170030303900040 0320013000700324020001100331#VV11.02913#23200#Vi?t#K304T#807.6#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ng vn lp 6#V Nho (ch.b.), Trn Kim Chi, H ong Dn, Nguyn Vn ng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b 24cm#Ng Vn#Vn hc#Tp lm vn#Lp 6#Kim tra#Sch c thm#V Nho#Trn Kim Ch i#Hong Dn#Nguyn Vn ng#THa#272962#Ting Vit## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070044001120040018001560080005001740090 01100179010000500190011001500195020000700210020000600217020000900223020001400232 005001700246005001800263039000400281013000700285#VV11.02914#VV11.02915#19100#Vi ?t#K304T#530.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn vt l lp 6 #Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Trng Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 011#^a144tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Trng Su#Nguyn T rng Thu#THa#272963## 00630000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020062000540070059001160040018001750080005001930090 01100198010000500209011001500214020001000229020000600239020000900245020001400254 005001100268005001800279005002000297039000400317013000700321#VV11.02916#VV11.029 17#20600#Vi?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ting Anh lp 6#V Th Li (ch.b.), Nguyn Quang Vnh, Hunh Th i Nguyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Kim tra#Sch c thm#V Th Li#Nguyn Quang Vnh#Hunh Th i Nguyn#THa#272964## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070055001090040018001640080005001820090 01100187010000500198011001400203020000500217020000600222020000900228020001400237 005001600251005001300267005001600280039000400296013000700300#VV11.02919#VV11.029 18#13200#Vi?t#K304T#510.76#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn t on lp 6#Nguyn Hi Chu, Phm c Ti (ch.b.), Hong Xun Vinh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Kim tra#Sch c thm#Nguyn H i Chu#Phm c Ti#Hong Xun Vinh#THa#272965## 00622000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070064001090040018001730080005001910090 01100196010000500207011001500212020000500227020000600232020000900238020001400247 005001600261005001300277005001900290039000400309013000700313#VV11.02920#VV11.029 21#25200#Vi?t#K304T#510.76#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn t on lp 7#B.s.: Nguyn Hi Chu, Phm c Ti (ch.b.), Phm Th Bch Ngc#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a190tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Kim tra#Sch c th m#Nguyn Hi Chu#Phm c Ti#Phm Th Bch Ngc#THa#272966## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020060000490070056001090040018001650080005001830090 01100188010000500199011001400204020000800218020000600226020000900232020001400241 005001900255005001300274005001400287039000400301013000700305#VV11.02922#VV11.029 23#13600#Vi?t#K304T#909#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn lch s lp 8#Nguyn Xun Trng (ch.b.), T nh Khoa, Ng Cao Thng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a99tr.^b24cm#Lch s#Lp 8#Kim tra#Sch c thm#Nguy n Xun Trng#T nh Khoa#Ng Cao Thng#THa#272967## 00679000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020059000520070082001110040018001930080005002110090 01100216010000500227011001500232020000700247020000600254020000900260020001400269 005001300283005001700296005001800313005002300331039000400354013000700358#VV11.02 924#VV11.02925#17600#Vi?t#K304T#910.76#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn a l lp 8#Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Thiu Ng n, Nguyn Th Minh Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm# a l#Lp 8#Kim tra#Sch c thm#Phm Th Sen#Nguyn Vit Hng#Nguyn Thiu N gn#Nguyn Th Minh Phng#THa#272968## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070044001120040018001560080005001740090 01100179010000500190011001500195020000700210020000600217020000900223020001400232 005001700246005001800263039000400281013000700285#VV11.02926#VV11.02927#22200#Vi ?t#K304T#530.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn vt l lp 8 #Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Trng Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 011#^a168tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Trng Su#Nguyn T rng Thu#THa#272969## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070044001120040018001560080005001740090 01100179010000500190011001500195020000700210020000600217020000900223020001400232 005001700246005001800263039000400281013000700285#VV11.02928#VV11.02929#26300#Vi ?t#K304T#530.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn vt l lp 9 #Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Trng Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 011#^a223tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Trng Su#Nguyn T rng Thu#THa#272970## 00657000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020059000540070053001130040018001660080005001840090 01100189010000500200011001500205020000700220020001200227020000600239020000900245 02000090025402000140026300500130027700500180029000500120030803900040032001300070 0324#VV11.02930#VV11.02931#15400#Vi?t#K304T#330.9597#^214#Kim tra nh gi th ng xuyn v nh k mn a l lp 9#Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn ng Chng, L M Phong#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#a l#a kinh t#Lp 9#Kim tra#Vit Nam#Sch c thm#Phm Th Sen#Nguyn ng Chng#L M P hong#THa#272971## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020061000530070077001140040018001910080005002090090 01100214010000500225011001500230020000800245020000700253020000900260020001400269 005001200283005001500295005001700310005002200327039000400349013000700353#VV11.02 932#VV11.02933#27200#Vi?t#K304T#546.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ho hc lp 10#V Anh Tun (ch.b.), Phm Tun Hng, Nguyn Th Khnh , Nguyn Th Thanh Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a207tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Kim tra#Sch c thm#V Anh Tun#Phm Tun Hng#Nguyn Th Khnh# Nguyn Th Thanh Thu#Tha#272972## 00667000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490020027000540070053000810220004001342210039001380040 01800177008000500195009001100200010000500211011001500216020000900231020000800240 02000060024802000060025402000100026002000140027000500180028400500160030203900040 0318013000700322#VV11.02934#VV11.02935#15.500#Vi?t#TR527K#372.83#^214#Truyn k gio dc o c#B.s., tuyn chn: Trn Th Ph Bnh, Trn Vn Chng#T.2#Truy n c b tr mn o c lp 4, 5#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr .^b24cm#Gio dc#o c#Lp 4#Lp 5#Truyn k#Sch c thm#Trn Th Ph Bnh#T rn Vn Chng#THa#272973## 01186000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020065000530030028001180070052001460040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237015003300252021035100285020002500636 02000080066102000220066902000130069102000150070400500130071900500170073200500170 0749005002000766005001500786039000400801013000700805#VV11.02936#VV11.02937#25000 #Vi?t#GI-108D#807.1#^214#Gio dc k nng sng trong mn ng vn trng trung hc c s#Ti liu dnh cho gio vin#L Minh Chu, Nguyn Thu Hng, Trn Th T Oanh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Trnh by mt s vn chung v k nng sng v gio dc k n ng sng cho hc sinh trong trng ph thng. Phn tch kh nng v mc tiu gi o dc k nng sng cho hc sinh trong mn Ng vn trng trung hc c s. Mt s ni dung v cc bi hc tiu biu ca mn hc ny c th thc hin gio dc k nng sng v mt s bi son gio n tham kho#Gio dc trung hc c s#Ng v n#Phng php ging dy#K nng sng#Sch gio vin#L Minh Chu#Nguyn Thu Hn g#Trn Th T Oanh#Phm Th Thu Phng#L Trung Thnh#THa#272974## 00748000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020092000530070067001450040018002120080005002300090 01100235010000500246011001400251020000800265020000700273020001600280020001100296 02000140030700500160032100500170033700500150035400500130036900500170038203900040 0399013000700403#VV11.02938#VV11.02939#10000#Vi?t#T103L#959.759#^214#Ti liu d y - hc chng trnh lch s - a l a phng trung hc c s tnh Bnh Thu n#B.s.: Nguyn Vn Hin (ch.b.), Nguyn Duy Trinh, Phm Ngc Tin...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a76tr.^b24cm#Lch s#a l#Trung hc c s#Bnh Th un#Sch c thm#Nguyn Vn Hin#Nguyn Duy Trinh#Phm Ngc Tin#H Th Hng#P han Th Nh Mai#THa#272975## 00772000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020083000490070056001320040018001880080005002060090 01100211010000500222011001500227020000800242020001100250020001400261005001600275 00500110029100500160030200500210031800500110033903900040035001300070035401500570 0361020001600418#VV11.02940#VV11.02941#14000#Vi?t#T103L#807#^214#Ti liu dy - hc chng trnh ng vn a phng trung hc c s tnh Bnh Thun#Nguyn Vn Hin (ch.b.), V Vn Tm, Nguyn Khc Phi...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 011#^a107tr.^b24cm#Ng vn#Bnh Thun#Sch c thm#Nguyn Vn Hin#V Vn Tm#N guyn Khc Phi#Nguyn Th Bch Nhn# Kim Ng#THa#272976#u ba sch ghi: S G io dc v o to tnh Bnh Thun#Trung hc c s## 00705000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020079000490070069001280080005001970090011002020100 00500213011001400218015004500232020000800277020000700285020001400292005001400306 005001200320005001300332005001900345039000400364013000700368020001600375#VV11.02 942#VV11.02943#15000#Vi?t#T103L#807#^214#Ti liu dy - hc chng trnh ng v n a phng trung hc c s tnh C Mau#Thi Vn Long (ch.b.), Lm Vn Xia, o n Th By, Thi Th Ngc Bch#^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24cm#TTS ghi: S Gi o dc v o to tnh C Mau#Ng Vn#C Mau#Sch c thm#Thi Vn Long#Lm Vn Xia#on Th By#Thi Th Ngc Bch#THa#272977#Trung hc c s## 00722000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020079000520070076001310080005002070090011002120100 00500223011001400228015004500242020000800287020001600295020000700311020001400318 005001400332005001700346005001700363005001700380039000400397013000700401#VV11.02 945#VV11.02944#8500#Vi?t#T103L#959.796#^214#Ti liu dy - hc chng trnh lc h s a phng trung hc c s tnh C Mau#Thi Vn Long (ch.b.), Nguyn Hu Th nh, Nguyn Minh ng, Trn Quang Thnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh C Mau#Lch s#Trung hc c s#C Mau#Sch c thm#Thi Vn Long#Nguyn Hu Thnh#Nguyn Minh ng#Trn Quang Thnh#Tha#272978 ## 00654000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480020078000530070048001310080005001790090011001840100 00500195011001400200020000700214020001600221020000700237020001400244005001400258 005001200272005001200284039000400296013000700300015004500307#VV11.02946#VV11.029 47#8500#Vi?t#T103L#915.9796#^214#Ti liu dy - hc chng trnh a l a ph ng trung hc c s tnh C Mau#Thi Vn Long (ch.b.), Bi Sn Hi, L Vn Lun# ^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b24cm#a l#Trung hc c s#C Mau#Sch c thm#T hi Vn Long#Bi Sn Hi#L Vn Lun#Tha#272979#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh C Mau## 00625000000000301000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020033000520030064000850070032001490040018001810080 00500199009001100204010000500215011001400220020000800234020001600242020000900258 020001400267005001200281005001900293039000400312013000700316#VV11.02948#VV11.029 49#9000#Vi?t#L302S#959.775#^214#Lch s a phng tnh ng Nai#Ti liu s d ng trong cc trng trung hc c s tnh ng Nai#Phan S Anh, Dng Th Kim Li n#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a60tr.^b24cm#Lch s#Trung hc c s# ng Nai#Sch c thm#Phan S Anh#Dng Th Kim Lin#THa#272980## 00702000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020035000500030061000850070057001460080005002030090 01100208010000500219011001400224020000800238020001600246020001100262020001400273 00500160028700500120030300500160031500500180033100500160034903900040036501300070 0369#VV11.02950#VV11.02951#13000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn a phng tnh K in Giang#Ti liu dy - hc ti cc trng THCS thuc tnh Kin Giang#Nguyn L m in (ch.b.), L Vn Nht, Ninh Thnh Vin...#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24 cm#Ng vn#Trung hc c s#Kin Giang#Sch c thm#Nguyn Lm in#L Vn Nht# Ninh Thnh Vin#Trng Thanh Hng#Nguyn Vn Hng#THa#272981## 00786000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530030069000830070055001520080005002070090 01100212010000500223011001400228020000800242020001600250020001100266020001400277 00500120029100500140030300500160031700500090033300500140034203900040035601300070 0360015004900367020002000416#VV11.02952#VV11.02953#13000#Vi?t#L302S#959.795#^21 4#Lch s a phng Kin Giang#Ti liu dy - hc ti cc trng THCS v THPT t huc tnh Kin Giang#L Vn Nht (ch.b.), Dip Hong Du, Nguyn Xun Sn...#^aH. #^aGio dc#2011#^a67tr.^b24cm#Lch s#Trung hc c s#Kin Giang#Sch c thm# L Vn Nht#Dip Hong Du#Nguyn Xun Sn#Phm Hu#Phm Vn Ton#THa#272982#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Kin Giang#Ph thng trung hc## 00751000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500030057000800070053001370080005001900090 01100195010000500206011001500211020000800226020002000234020001400254005001200268 00500120028000500160029200500180030800500160032603900040034201300070034601500490 0353020001100402#VV11.02954#VV11.02955#17000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn a p hng Kin Giang#Ti liu dy - hc cc trng THPT thuc tnh Kin Giang#Trn H u T (ch.b.), L Vn Nht, Ninh Thnh Vin...#^aH.#^aGio dc#2011#^a104tr.^b24 cm#Ng vn#Ph thng trung hc#Sch c thm#Trn Hu T#L Vn Nht#Ninh Thnh Vin#Trng Thanh Hng#Nguyn Vn Hng#THa#272983#TTS ghi: S Gio dc v o t o tnh Kin Giang#Kin Giang## 00769000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540030069000830070056001520080005002080090 01100213010000500224011001400229015004900243020000700292020001600299020002000315 00500120033500500140034700500170036100500120037800500160039003900040040601300070 0410020001400417#VV11.02956#VV11.02957#13000#Vi?t#301L#915.9795#^214#a l a phng Kin Giang#Ti liu dy - hc ti cc trng THCS v THPT thuc tnh Ki n Giang#L Vn Nht (ch.b.), o Ngc Cnh, V Th Thanh Vn...#^aH.#^aGio dc #2011#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to tnh Kin Giang#a l#Trun g hc c s#Ph thng trung hc#L Vn Nht#o Ngc Cnh#V Th Thanh Vn#o V it An#Phm Ngc Thin#THa#272984#Sch c thm## 00820000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070107001210220004002280080005002320090 01100237010000500248011001500253020001700268020000600285020001300291020001500304 00500150031900500130033400500130034700500150036000500130037500500090038803900040 0397013000700401019000500408006001500413006001800428#VV11.02958#VV11.02959#31000 #Vi?t#H411#373.18#^214#Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho h c sinh lp 7#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), Dng Vn H, Hong L Lm... ; Bin dch: Dng Minh Ho, Kiu ng T Linh#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm #Hot ng x hi#Lp 7#K nng sng#Sch tham kho#Trn Thi Kin#Dng Vn H# Hong L Lm#Hong Tn Ninh#L Khi Minh#Trn Cc#TH#272985#Dch#Dng Minh Ho #Kiu ng T Linh## 00771000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070112001210220004002330080005002370090 01100242010000500253011001500258020001700273020000600290020001300296020001500309 00500150032400500110033900500090035003900040035901900050036301300070036800500130 0375006001500388006001800403#VV11.02960#VV11.02961#30000#Vi?t#H411#373.18#^214 #Hot ng thc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 7#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), H V Bnh, Trn Cc, Dng Vn H ; Bin dch: Dng Minh H o, Kiu ng T Linh#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Hot ng x hi#L p 7#K nng sng#Sch tham kho#Trn Thi Kin#H V Bnh#Trn Cc#TH#Dch#272 986#Dng Vn H#Dng Minh Ho#Kiu ng T Linh## 00741000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070102001210220004002230080005002270090 01100232010000500243011001500248020001700263020000600280020001300286020001500299 00500150031400500130032900500150034200600150035700600150037203900040038701300070 0391019000500398#VV11.02962#VV11.02963#32000#Vi?t#H411#373.18#^214#Hot ng t hc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 9#B.s: Trn Thi Kin (c h.b.), Hong L Lm, Hong Tn Ninh ; Bin dch: Dng Minh Ho, ng Thu Huyn# T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#Hot ng x hi#Lp 9#K nng sng#Sch tham kho#Trn Thi Kin#Hong L Lm#Hong Tn Ninh#Dng Minh Ho#ng Thu Hu yn#THa#272987#Dch## 00741000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070102001210220004002230080005002270090 01100232010000500243011001500248020001700263020000600280020001300286020001500299 00500150031400500130032900500150034200600150035700600150037203900040038701900050 0391013000700396#VV11.02964#VV11.02965#32000#Vi?t#H411#373.18#^214#Hot ng t hc tin v tm hiu k nng sng dnh cho hc sinh lp 9#B.s: Trn Thi Kin (c h.b.), Hong L Lm, Hong Tn Ninh ; Bin dch: Dng Minh Ho, ng Thu Huyn# T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#Hot ng x hi#Lp 9#K nng sng#Sch tham kho#Trn Thi Kin#Hong L Lm#Hong Tn Ninh#Dng Minh Ho#ng Thu Hu yn#THa#Dch#272988## 00647000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020033000380070066000710220004001370040018001410080005001590090 01100164010000500175011001500180015003300195020000800228020001600236020001500252 005001400267005001200281005001500293005001400308039000400322013000700326#VV11.02 966#18300#Vi?t#T311H#004#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (c h.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.3#Ti bn ln th 3#^aH.#^aG io dc#2011#^a124tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Trung hc c s#Sch gio khoa#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt Kin#Bi Vn Thanh#THa#2 72989## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020041000420070047000830220004001300040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173020000800188020000800196020001600204020001500220 005001400235005001700249005001400266039000400280013000700284#VV11.02967#13500#V i?t#B103T#004.076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Bi Vn Thanh, N guyn Ch Trung, Ng nh Tuyt#Q.3#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a144t r.^b24cm#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s#Sch gio khoa#Bi Vn Thanh#Nguyn Ch Trung#Ng nh Tuyt#THa#272990## 00555000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020041000420070032000830220004001150040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000800173020000800181020001600189020001500205 005001700220005001700237039000400254013000700258#VV11.02968#13500#Vi?t#B103T#00 4.076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Bi Vn Thanh, Nguyn Ch Tr ung#Q.4#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm#Tin hc#Bi tp#Tr ung hc c s#Sch gio khoa#Nguyn Vn Thanh#Nguyn Ch Trung#THa#272991## 00466000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400070011000780040018000890080005001070090011001120100 00500123011001500128020000500143020000900148020000700157020001400164005001100178 039000400189013000700193#VV11.02969#25800#Vi?t#N114M#372.7#^214#50 thi ton hc sinh gii tiu hc#Nguyn ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a244tr .^b24cm#Ton#Tiu hc# thi#Sch c thm#Nguyn ng#THa#272992## 00545000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070043000710220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001400157020001100171020000600182020000800188020001400196 005001400210005002000224039000400244013000700248#VV11.02970#14000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 1#ng Th Lanh (ch.b.), Trn Th Hin L ng#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a96tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng#THa#272993## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070043000710220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020001100172020000600183020000800189020001400197 005001400211005002000225039000400245013000700249#VV11.02971#16500#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 1#ng Th Lanh (ch.b.), Trn Th Hin L ng#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#B i tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng#THa#272994## 00591000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070061000650220004001260040018001300080005001480090 01100153010000500164011001400169020000500183020000600188020000800194020001400202 005001300216005001100229005001300240005001300253039000400266013000700270#VV11.02 972#14000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 1# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 1#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#THa#272995## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070066000650220004001310080005001350090011001400100 00500151011001400156020000500170020000600175020000800181020001400189005001400203 005001900217005001600236005001400252039000400266013000700270004003100277#VV11.02 973#15500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 1# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24 cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#THa#272996#Ti bn ln th 3, c chnh l## 00604000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020025000340070066000590220004001250080005001290090011001340100005001450110 01400150020000500164020000600169020000800175020001400183005001400197005001900211 005001600230005001400246039000400260013000700264004003100271#VV11.02974#14200#V i?t#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 1# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguy n Ngc Hi, Trung Kin#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a87tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin #THa#272997#Ti bn ln th 3, c chnh l## 00525000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390030049000630070016001120040018001280080005001460090 01100151010000500162011001400167020000900181020000600190020001000196020001400206 005001600220039000400236013000700240#VV11.02975#7000#Vi?t#V460T#372.5#^214#V t hc hnh th cng 1#Theo chun kin thc, k nng mn th cng lp 1#Trng Bu Sinh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#Th cng#Lp 1#Thc h nh#Sch c thm#Trng Bu Sinh#THa#272998## 00436000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070011000700040018000810080005000990090011001040100 00500115011001500120020000500135020000600140020001400146005001100160039000400171 013000700175#VV11.02976#19500#Vi?t#T406B#372.7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 1#Nguyn ng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#Ton#Lp 1#S ch c thm#Nguyn ng#Tha#272999## 00507000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200060002280800050 00280020024000330030049000570070016001060040018001220080005001400090011001450100 00500156011001400161020000900175020000600184020001000190020001400200005001600214 039000400230013000700234#VV11.02977#7000#Vi?t#372.5#^214#V thc hnh th cng 2#Theo chun kin thc, k nng mn th cng lp 2#Trng Bu Sinh#Ti bn ln t h 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#Th cng#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#T rng Bu Sinh#THa#273000## 00469000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070035000620040018000970080005001150090011001200100 00500131011001500136020001100151020000600162020001400168005001400182005001200196 013000700208#VV11.02978#26000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit nng cao 2#L Ph ng Nga (ch.b.), L Hu Tnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a178tr.^b2 4cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#L Phng Nga#L Hu Tnh#273001## 00577000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020054000400070058000940080005001520090011001570100005001680110 01500173020001100188020000600199020000700205020001400212005001400226005002000240 005001400260013000700274004001800281#VV11.02979#20500#Vi?t#454L#372.6#^214#n luyn ting Vit 2 theo chun kin thc v k nng#ng Th Lanh (ch.b.), Trn T h Hin Lng, L Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng#L Phng Nga#273002#T i bn ln th 1## 00480000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400030049000700070011001190040018001300080005001480090 01100153010000500164011001400169020000500183020000600188020001400194005001100208 013000700219#VV11.02980#10500#Vi?t#T406B#372.7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 2#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn ng#Ti bn ln th 4 #^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Nguyn ng#273003## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070064000650220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020000500187020000600192020000800198020001400206 005001300220005001100233005001600244005001300260039000400273013000700277#VV11.02 981#16000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 2# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Mai Hng#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc# 2011#^a112tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Ngu yn Th Bnh#V Mai Hng#THa#273004## 00465000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070014000680040018000820080005001000090011001050100 00500116011001500121020001100136020000600147020000700153020001400160005001400174 039000400188013000700192#VV11.02982#22500#Vi?t#B100M#372.6#^214#35 n luyn ting Vit 2#L Phng Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#L Phng Nga#THa#273005## 00630000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070081000630220004001440040018001480080005001660090 01100171010000500182011001400187020001100201020000600212020000800218020001400226 005001900240005001600259005001400275005001500289039000500304013000700309#VV11.02 983#5100#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Phng Nga, Trn Hong Tu#T.1#Ti bn ln th 8#^ aH.#^aGio dc#2011#^a84tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hong Tu#T.H#273006## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410290017000580070058000750220004001330080005001370090 01100142010000500153011001500158020000500173020000600178020001000184020001400194 005001600208005001800224005001400242039000400256013000700260#VV11.02984#24000#V i?t#TH552H#372.7#^214#Thc hnh ton 2#Practice maths 2#Phan Don Thoi (ch.b.), Nguyn Phng Anh, L Tin Thnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a110tr.^b24cm#Ton#L p 2#Thc hnh#Sch c thm#Phan Don Thoi#Nguyn Phng Anh#L Tin Thnh#THa #273007## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410290017000580070058000750220004001330080005001370090 01100142010000500153011001500158020000500173020000600178020001000184020001400194 005001600208005001800224005001400242039000400256013000700260#VV11.02985#26000#V i?t#TH552H#372.7#^214#Thc hnh ton 2#Practice maths 2#Phan Don Thoi (ch.b.), Nguyn Phng Anh, L Tin Thnh#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a118tr.^b24cm#Ton#L p 2#Thc hnh#Sch c thm#Phan Don Thoi#Nguyn Phng Anh#L Tin Thnh#THa #273008## 00623000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070066000650220004001310040031001350080005001660090 01100171010000500182011001400187020000500201020000600206020000800212020001400220 005001400234005001900248005001600267005001400283039000500297013000700302#VV11.02 986#14500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 2# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 3, c chnh l#^ aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu #Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#oanh#273009## 00584000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030031000620070057000930080005001500090011001550100 00500166011001500171005001400186005002100200004001800221020001100239020000600250 020001400256039000500270005001200275013000700287#VV11.02987#28000#Vi?t#T306V#37 2.6#^214#Ting Vit 3 nng cao#Theo chng trnh tiu hc mi#L Phng Nga (ch. b.), Trn Th Minh Phng, L Hu Tnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^b24cm#L Ph ng Nga#Trn Th Minh Phng#Ti bn ln th 7#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#o anh#L Hu Tnh#273010## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030029000560070056000850080005001410090011001460100 00500157011001500162005001200177004001800189020000500207020001400212039000500226 020000700231020000600238005001900244005001500263013000700278#VV11.02988#16000#V i?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 3#Theo chun kin thc k nng# Tin t (c h.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm# Tin t#Ti bn ln th 1#Ton#Sch c thm#oanh#n tp#Lp 3#Trn Th Kim C ng#Nguyn c Tn#273011## 00498000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400030049000700070011001190080005001300090011001350100 00500146011001500151005001100166004001800177020000500195020001400200039000500214 020000600219013000700225#VV11.02989#15000#Vi?t#T406B#372.7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 3#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn ng#^aH.# ^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Nguyn ng#Ti bn ln th 4#Ton#Sch c thm#o anh#Lp 3#273012## 00605000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020031000340070070000650220004001350080005001390090011001440100005001550110 01500160020001100175020000600186020000800192020001400200005001100214005001600225 005001700241005001500258039000500273013000700278004001800285#VV11.02990#16000#V i?t#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 3#Nguyn Tr (ch.b.), Nguyn Th Hn h, L Th Tuyt Mai, Chu Th Phng#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Tin g Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tr#Nguyn Th Hnh#L Th Tuyt Mai#C hu Th Phng#oanh#273013#Ti bn ln th 2## 00644000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070059000710220004001300080005001340090011001390100 00500150011001500155020001100170020000600181020000800187020001400195005001100209 00500160022000500190023600500170025503900050027200500160027701300070029300400180 0300#VV11.02991#18000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 3#Nguy n Tr (ch.b.), Dng Th Hng, Xun Th Nguyt H...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011# ^a128tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tr#Dng Th Hng #Xun Th Nguyt H#L Th Tuyt Mai#oanh#Nguyn Thu Mai#273014#Ti bn ln th 2## 00475000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020035000420070017000770080005000940090011000990100005001100110 01500115005001700130004001800147020000500165020001400170039000500184020000600189 020000700195013000700202#VV11.02992#22500#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#Gip em cng c v nng cao ton 3#Nguyn Mnh Thc#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm#Nguy n Mnh Thc#Ti bn ln th 1#Ton#Sch c thm#oanh#Lp 3#n tp#273015## 00623000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070066000650220004001310040031001350080005001660090 01100171010000500182011001400187020000500201020000800206020000600214020001400220 005001400234005001900248005001600267005001400283039000500297013000700302#VV11.02 993#13800#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 3# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 3, c chnh l#^ aH.#^aGio dc#2011#^a91tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch c thm# Trung Hiu #Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#oanh#273016## 00593000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070061000650220004001260040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020000500184020000600189020000800195020001400203 005001300217005001100230005001300241005001300254039000500267013000700272#VV11.02 994#17000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 3# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 1#^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#oanh#273017## 00593000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070061000650220004001260040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020000500184020000600189020000800195020001400203 005001300217005001100230005001300241005001300254039000500267013000700272#VV11.02 995#18500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 3# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 1#^a132tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#oanh#273018## 00567000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400070051000580080005001090090011001140100005001250110 01500130005001300145005001100158004001800169020000500187020001400192039000500206 005001400211005001300225020000600238005001400244013000700258#VV11.02996#17500#V i?t#L527G#372.7#^214#Luyn gii ton 3# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Trun g Hiu...#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm# nh Hoan#Nguyn ng#Ti bn l n th 7#Ton#Sch c thm#oanh# Trung Hiu#V Mai Hng#Lp 3#V Dng Thu#2 73019## 00541000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070057000620080005001190090011001240100005001350110 01500140005001400155005002100169004001800190020001100208020000600219020001400225 039000500239005001200244013000700256#VV11.02997#25000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ti ng Vit 4 nng cao#L Phng Nga (ch.b.), Trn Th Minh Phng, L Hu Tnh#^aH. #^aGio dc#2011#^a207tr.^b24cm#L Phng Nga#Trn Th Minh Phng#Ti bn ln t h 6#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#oanh#L Hu Tnh#273020## 00660000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020044000410070059000850080005001440090011001490100005001600110 01500165005001200180004001800192020000800210020001400218039000500232020000700237 02000060024400500170025002000080026700500170027500500190029200500160031101300070 0327#VV11.02998#19000#Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp t nh gi mn lch s v a l 4#Nguyn Tri (ch.b.), Nguyn Hng Lin, Nguyn Tuyt Nga...#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Nguyn Tri#Ti bn ln th 7#Lch s#Sch c thm#oan h#a l#Lp 4#Nguyn Hng Lin#Bi tp#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Minh Nguyt#Mai Thnh Trung#273021## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070029000770080005001060090011001110100005001220110 01500127005001600142004001800158020001100176020000600187020001400193039000500207 005001200212013000700224#VV11.02999#16000#Vi?t#B452D#372.6#^214#Bi dng hc s inh gii ting Vit 4#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#^aH.#^aGio dc#2011#^a124tr. ^b24cm#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 6#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#oanh#L Hu Tnh#273022## 00523000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400070026000760080005001020090011001070100005001180110 01500123005001100138005001400149004001800163020000500181020001400186039000500200 020000600205020000600211020000900217013000700226#VV11.03000#15000#Vi?t#M458T#37 2.7#^214#123 bi ton s v ch s lp 4 - 5#Nguyn ng, Trung Hiu#^aH.#^aGi o dc#2011#^a143tr.^b24cm#Nguyn ng# Trung Hiu#Ti bn ln th 2#Ton#Sch c thm#oanh#Lp 4#Lp 5#Bi ton#273023## 00581000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020015000390070049000540080005001030090011001080100005001190110 01500124005001300139004001800152020000500170020001400175039000500189005001100194 005001200205020000600217005001400223005001500237020000800252013000700260#VV11.03 001#7100#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton 4# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm# nh Hoan#Ti bn ln th 6#Ton#Sch c thm#oanh#Nguyn ng# Tin t#Lp 4# Trung Hiu#Phm Thanh Tm#Bi tp#273024## 00600000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400030049000700070055001190080005001740090011001790100 00500190011001500195005001100210004001800221020000500239020001400244039000500258 005001400263005002000277020000600297013000700303#VV11.03002#19500#Vi?t#T406B#37 2.7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 4#Theo chng trnh mi ca b Gio dc v o to#Nguyn ng (ch.b.), Dng Quc n, Hong Th Phc Ho#^aH.#^aGio dc#2 011#^a191tr.^b24cm#Nguyn ng#Ti bn ln th 4#Ton#Sch c thm#oanh#Dng Qu c n#Hong Th Phc Ho#Lp 4#273025## 00522000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280080005001320090 01100137010000500148011001400153020000800167020000600175020001400181005001900195 039000500214004001800219013000700237#VV11.03003#6500#Vi?t#TH552H#372.87#^214#Th c hnh m nhc 4#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 4#V Th Xun Ph ng#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a28tr.^b24cm#m nhc#Lp 4#Sch c thm#V Th X un Phng#oanh#Ti bn ln th 2#273026## 00522000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090220004001280080005001320090 01100137010000500148011001400153020000800167020000600175020001400181005001900195 039000500214013000700219004001800226#VV11.03004#6000#Vi?t#TH552H#372.87#^214#Th c hnh m nhc 4#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 4#V Th Xun Ph ng#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b24cm#m nhc#Lp 4#Sch c thm#V Th X un Phng#oanh#273027#Ti bn ln th 2## 00624000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070066000650220004001310040031001350080005001660090 01100171010000500182011001500187020000500202020000600207020000800213020001400221 005001400235005001900249005001600268005001400284039000500298013000700303#VV11.03 005#19200#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 4# Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 3, c chnh l#^ aH.#^aGio dc#2011#^a132tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Trung Hi u#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#oanh#273028## 00593000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070061000650220004001260040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020000500184020000600189020000800195020001400203 005001300217005001100230005001300241005001300254039000500267013000700272#VV11.03 006#19000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 4# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 1#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#oanh#273029## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194 005001400208005001300222005001300235039000500248013000700253#VV11.03007#19000#V i?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 4 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Mai H ng, V Vn Dng#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Ton #Lp 4#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#oanh#273030 ## 00702000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020029000350030057000640070015001210080005001360090011001410100005001520110 01500157004001800172020002200190020001500212039000500227020000600232005001500238 021017600253013000700429#VV11.03008#20000#Vi?t#372.19#^214# dy tt cc mn h c lp 5#Ti liu phc v gio vin dy chng trnh tiu hc mi#Trn Hong Tu #^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#Phng php ging dy#Sc h gio vin#oanh#Lp 5#Trn Hong Tu#Hng dn hc vin nm vng ni dung chn g trnh, phng php dy hc theo chng trnh i mi v c bit l k thut t chc hot ng hc tp sinh ng cho hc sinh lp 5#273031## 00643000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400030049000700070071001190080005001900090011001950100 00500206011001500211005001100226004001800237020000500255020001400260039000500274 005001400279005002000293020000600313005001500319013000700334#VV11.03009#18000#V i?t#T406B#372.7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 5#Theo chng trnh mi ca b Gio dc v o to#Nguyn ng (ch.b.), Dng Quc n, Hong Th Phc Ho, Phan Th Ngha#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Nguyn ng#Ti bn ln th 4#Ton #Sch c thm#oanh#Dng Quc n#Hong Th Phc Ho#Lp 5#Phan Th Ngha#27303 2## 00509000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070042000610080005001030090011001080100005001190110 01400124005001300138004001800151020000800169020001400177039000500191020000800196 020000600204005001400210013000700224#VV11.03010#2000#Vi?t#V460B#372.83#^214#V bi tp o c 5#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Ng Quang Qu#^aH.#^aGio dc#2011 #^a31tr.^b24cm#Lu Thu Thu#Ti bn ln th 5#o c#Sch c thm#oanh#Bi tp #Lp 5#Ng Quang Qu#273033## 00519000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070045000610080005001060090011001110100005001220110 01400127005001300141004001800154020000900172020001500181039000500196020001000201 020000600211005001700217013000700234#VV11.03011#2600#Vi?t#TH552H#372.8#^214#Th c hnh k thut 5#B.s.: Trn Th Thu (ch.b.), Nguyn Thu Huyn#^aH.#^aGio dc#2 011#^a44tr.^b24cm#Trn Th Thu#Ti bn ln th 5#K thut#Sch gio khoa#oanh#Th c hnh#Lp 5#Nguyn Thu Huyn#273034## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030029000560070056000850080005001410090011001460100 00500157011001500162005001200177004001800189020000500207020001400212039000500226 005001900231005001500250020000600265020000700271013000700278#VV11.03012#18000#V i?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 5#Theo chun kin thc k nng# Tin t (c h.b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm# Tin t#Ti bn ln th 1#Ton#Sch c thm#oanh#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Tn#Lp 5#n tp#273035## 00606000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030032000620070058000940080005001520090011001570100 00500168011001500173005001400188004001800202020001100220020000600231020001400237 039000500251005001400256005002000270020000700290013000700297#VV11.03013#21500#V i?t#454L#372.6#^214#n luyn ting Vit 5#Theo chun kin thc v k nng#L Ph ng Nga (ch.b.), ng Th Lanh, Trn Th Hin Lng#^aH.#^aGio dc#2011#^a176t r.^b24cm#L Phng Nga#Ti bn ln th 1#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#oanh#n g Th Lanh#Trn Th Hin Lng#n tp#273036## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002380800080 00290020027000370070050000640220004001140040018001180080005001360090011001410100 00500152011001500157020000500172020000600177020000800183020001400191005001400205 005001300219005001300232039000500245013000700250#VV11.03014#20000#Vi?t#V460B#^2 372.7#V bi tp ton 5 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Mai Hng, V Vn D ng#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp# Sch c thm#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#oanh#273037## 00541000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400070057000620080005001190090011001240100005001350110 01500140005001400155004001800169020001100187020000600198020001400204039000500218 005002100223005001200244013000700256#VV11.03015#30000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ti ng Vit 5 nng cao#L Phng Nga (ch.b.), Trn Th Minh Phng, L Hu Tnh#^aH. #^aGio dc#2011#^a208tr.^b24cm#L Phng Nga#Ti bn ln th 5#Ting Vit#Lp 5 #Sch c thm#oanh#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#273038## 00599000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070064000650220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020000500187020000600192020000800198020001400206 005001300220005001100233005001600244005001300260039000500273013000700278#VV11.03 016#19500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 5# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Vn Dng#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc# 2011#^a140tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Ngu yn Th Bnh#V Vn Dng#oanh#273039## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030014000630070053000770080005001300090011001350100 00500146011001500151005001600166004001800182020001000200020000600210020000800216 020001500224039000500239005001400244005001300258013000700271#VV11.03017#19100#V i?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 6#Bin son mi#ng Hip Giang (ch.b. ), o Hng Hnh, Trnh an Ly#^aH.#^aGio dc#2011#^a304tr.^b24cm#ng Hip Gia ng#Ti bn ln th 1#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#oanh#o Hng Hnh#T rnh an Ly#273040## 00713000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020077000430070069001200080005001890090011001940100005002050110 01500210005001900225004001800244020001000262020000600272020000700278020001400285 03900050029900500210030400500160032502000090034100500130035000500170036301300070 0380#VV11.03018#23000#Vi?t#L527T#428.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh g i theo chun kin thc, k nng ting Anh 6#Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Phm Ho ng Long Bin, H Th Thanh H...#^aH.#^aGio dc#2011#^a164tr.^b24cm#Hong Th Xun Hoa#Ti bn ln th 1#Ting Anh#Lp 6#n tp#Sch c thm#oanh#Phm Hong Long Bin#H Th Thanh H#Kim tra#ng Th Ho#Nguyn Thanh Lan#273041## 00575000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410030049000710070038001200080005001580090011001630100 00500174011001500179005001200194004001800206020000500224020001400229039000500243 005000900248005001500257020000600272013000700278#VV11.03019#16500#Vi?t#T406B#51 0.76#^214#Ton bi dng hc sinh lp 6#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Quang Thiu#^aH.#^aGio dc#2011#^a156tr.^b24 cm#V Hu Bnh#Ti bn ln th 4#Ton#Sch c thm#oanh#Tn Thn# Quang Thiu #Lp 6#273042## 00454000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020030000380070012000680220004000800040018000840080005001020090 01100107010000500118011001500123020000500138020000600143020001400149005001200163 013000700175039000600182#VV11.03020#23000#Vi?t#N122C#510#^214#Nng cao v pht trin ton 6#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24 cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#V Hu Bnh#273043#TDung## 00454000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020030000380070012000680220004000800040018000840080005001020090 01100107010000500118011001500123020000500138020000600143020001400149005001200163 013000700175039000600182#VV11.03021#18500#Vi?t#N122C#510#^214#Nng cao v pht trin ton 6#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a139tr.^b24 cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#V Hu Bnh#273044#TDung## 00537000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020038000430070041000810040018001220080005001400090011001450100 00500156011001500161005001500176005001700191013000700208020001000215020000600225 020000800231020001400239039000600253#VV11.03022#26000#Vi?t#B103T#428.0076#^214# Bi tp b tr - nng cao ting Anh 6#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#T i bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu C ng#273045#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070076000560040018001320080005001500090011001550100 00500166011001500171005001400186013000700200020000800207020000600215020001100221 020001200232020000800244020001400252005001600266005001800282039000600300#VV11.03 023#30000#Vi?t#T550L#807#^214#T liu ng vn 6#B.s., tuyn chn: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2 011#^a240tr.^b24cm# Ngc Thng#273046#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Vn Hip#Nguyn Trng Hon#TDung## 00546000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400070047000550220004001020040018001060080005001240090 01100129010000500140011001500145020000500160020000600165020000800171020001500179 005000900194005001300203005001500216039000600231013000700237#VV11.03024#8000#Vi ?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 6#Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c, Phm c Qua ng#T.2#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp# Sch gio khoa#Tn Thn#Phm Gia c#Phm c Quang#TDung#273047## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020041000380070062000790220004001410040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020000500199020000600204020001400210005000900224 005001200233005001600245005001400261013000700275039000600282#VV11.03025#31000#V i?t#C101D#510#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc# 2011#^a251tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Than h#Bi Vn Tuyn#273048#TDung## 00693000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020077000430070069001200040018001890080005002070090011002120100 00500223011001500228005001900243005002100262013000700283005001600290005001300306 005001700319020001000336020000600346020000700352020001400359039000600373#VV11.03 026#30000#Vi?t#L527T#428.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chu n kin thc, k nng ting Anh 7#Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Phm Hong Long Bi n, H Th Thanh H...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a216tr.^b24cm#Hon g Th Xun Hoa#Phm Hong Long Bin#273049#H Th Thanh H#ng Thi Ho#Nguyn T hanh Lan#Ting Anh#Lp 7#n tp#Sch c thm#TDung## 00687000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400070078000700040018001480080005001660090011001710100 00500182011001500187005001400202013000700216005001500223005001800238005002000256 02000080027602000060028402000110029002000120030102000080031302000080032102000140 0329039000600343#VV11.03027#26000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp trc nghim ng vn 7# Ngc Thng (ch.b.), Hong Th Hin, Phm Th Thu Hin, Nguyn Th Hng Vn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm# Ngc Thng#273050# Hong Th Hin#Phm Th Thu Hin#Nguyn Th Hng Vn#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#T p lm vn#Vn hc#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00536000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020036000440030033000800070034001130080005001470090011001520100 00500163011001500168005001600183005000900199013000700208020000900215020000600224 020000800230020001400238039000600252#VV11.03028#31500#Vi?t#PH561P#516.0076#^214 #Phng php gii ton 7 theo ch #Bm st chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), L T #^aH.#^aGio dc#2011#^a229tr.^b24cm#Phan Don Thoi#L T #273051#Hnh hc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00593000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070047000560220004001030040018001070080005001250090 01100130010000500141011001500146020000500161020000600166020000800172020001500180 00500090019500500120020400500130021600500100022900500150023901300070025403900060 0261#VV11.03029#12600#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Phm Gia c...#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a192tr.^ b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn L un#Phm c Quang#273052#TDung## 00500000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020017000370070033000540040018000870080005001050090011001100100 00500121011001500126005001600141005001600157013000700173020000700180020000600187 020000800193020001500201039000600216#VV11.03030#9800#Vi?t#B103T#910#^214#Bi t p a l 7#Nguyn nh Tm, Trng Vn Hng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#20 11#^a131tr.^b24cm#Nguyn nh Tm#Trng Vn Hng#273053#a l#Lp 7#Bi tp#S ch gio khoa#TDung## 00634000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020038000430030085000810070041001660040018002070080005002250090 01100230010000500241011001500246005001500261005001700276013000700293020001000300 020000600310020000800316020001400324039000600338#VV11.03031#25500#Vi?t#B103T#42 8.0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 7#Sch tham d Cuc thi Vit sc h bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Chi (ch.b.), N guyn Hu Cng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a196tr.^b24cm#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#273054#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00477000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410070012000710220004000830040018000870080005001050090 01100110010000500121011001500126020000500141020000600146020000800152020001400160 005001200174013000700186039000600193#VV11.03032#17000#Vi?t#N122C#510.76#^214#N ng cao v pht trin ton 7#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#20 11#^a128tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bnh#273055#TDung## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020041000410070062000820220004001440040018001480080005001660090 01100171010000500182011001500187020000500202020000600207020000800213020001400221 005000900235005001200244005001600256005001400272013000700286039000600293#VV11.03 033#25000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 7#Tn T hn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.2#Ti bn ln th 6#^ aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#273056#TDung## 00582000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390070043000580040018001010080005001190090011001240100 00500135011001500140005001700155005001300172005001100185013000700196020000800203 020000600211020001100217020001200228020000800240020001400248039000600262#VV11.03 034#35000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 8 nng cao#Nguyn ng ip, Vit Hn g, V Bng T#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a296tr.^b24cm#Nguyn ng ip# Vit Hng#V Bng T#273057#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc #Sch c thm#TDung## 00536000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020036000440030033000800070034001130080005001470090011001520100 00500163011001500168005001600183005000900199013000700208020000900215020000600224 020000800230020001400238039000600252#VV11.03035#39000#Vi?t#PH561P#516.0076#^214 #Phng php gii ton 8 theo ch #Bm st chun kin thc, k nng#Phan Don Thoi (ch.b.), Chu Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a286tr.^b24cm#Phan Don Thoi#Chu Tun#273058#Hnh hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00648000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380070056000550040018001110080005001290090011001340100 00500145011001500150005001600165005001300181005001400194005001400208005001600222 01300070023802000080024502000060025302000110025902000120027002000080028202000140 0290039000600304#VV11.03036#31000#Vi?t#454T#807#^214#n tp ng vn 8#Nguyn V n Long (ch.b.), Vit Hng, L Quang Hng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2011#^a247tr.^b24cm#Nguyn Vn Long# Vit Hng#L Quang Hng#Trn Hnh Mai#H ong Vn Thung#273059#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm #TDung## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070076000560040018001320080005001500090011001550100 00500166011001500171005001400186005001600200013000700216020000800223020000600231 020001100237020001200248020000800260020001400268005001800282039000600300#VV11.03 037#37000#Vi?t#T550L#807#^214#T liu ng vn 8#B.s., tuyn chn: Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Vn Hip, Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 011#^a296tr.^b24cm# Ngc Thng#Nguyn Vn Hip#273060#Ng vn#Lp 8#Ting Vit #Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Trng Hon#TDung## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020036000420070029000780040018001070080005001250090011001300100 00500141011001500146005001600161005001200177013000700189020000700196020000600203 020000800209020001400217039000600231#VV11.03038#26500#Vi?t#B103T#530.076#^214#B i tp c bn v nng cao vt l 8#Nguyn c Hip, L Cao Phan#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a203tr.^b24cm#Nguyn c Hip#L Cao Phan#273061#Vt l# Lp 8#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00620000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420070057000620040018001190080005001370090011001420100 00500153011001500158005001700173005001400190005001300204005002100217005001600238 013000700254020001000261020000600271020000800277020001500285039000600300#VV11.03 039#9900#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 8#Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a144tr.^ b24cm#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn#Trn Huy Phng#273062#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00627000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400070049000790040018001280080005001460090011001510100 00500162011001500167005000700182005001700189005001500206013000700221020000800228 02000060023602000110024202000120025302000080026502000080027302000140028103900060 0295#VV11.03040#28000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp rn k nng tch hp ng v n 8#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGi o dc#2011#^a223tr.^b24cm#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Thnh#273063#Ng vn #Lp 8#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00632000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020077000430070064001200040018001840080005002020090011002070100 00500218011001500223005001900238005001700257005001800274013000700292020001000299 020000600309020000700315020001400322039000600336#VV11.03041#32000#Vi?t#L527T#42 8.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ti ng Anh 8#Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Nguyn Mai Hng, o Th Hng Hnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#Hong Th Xun Hoa#Nguyn Mai H ng#o Th Hng Hnh#273064#Ting Anh#Lp 8#n tp#Sch c thm#TDung## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020040000430070053000830040018001360080005001540090011001590100 00500170011001500175005001600190005001400206005001300220013000700233020000700240 020000600247020000800253020001400261039000600275#VV11.03042#22000#Vi?t#TR431T#5 30.076#^214#Trng tm kin thc v bi tp vt l 8#Trn Cng Phong (ch.b.), L Th Thu H, V Thu Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#T rn Cng Phong#L Th Thu H#V Thu Hng#273065#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c t hm#TDung## 00476000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420070019000690040018000880080005001060090011001110100 00500122011001500127005001900142013000700161020000800168020000600176020000800182 020001400190039000600204#VV11.03043#27500#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp nng cao ho hc 8#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a216tr. ^b24cm#Nguyn Xun Trng#273066#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00600000000000325000450002600110000003900060001101400070001704100050002418100060 00290820007000358080005000420020015000470070049000620220004001110040018001150080 00500133009001100138010000500149011001500154020000500169020000600174020000800180 02000150018800500090020300500120021200500150022400500130023900500150025201300070 0267#VV11.03044#TDung#13100#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 8#Tn Thn (ch. b.), V Hu Bnh, Trn nh Chu...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^ a199tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn nh C hu#Phm Gia c#Phm c Quang#273067## 00562000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070055000580040018001130080005001310090011001360100 00500147011001400152005001100166005001000177005001200187005001100199013000700210 020000800217020000600225020000800231020001500239039000600254#VV11.03045#3900#Vi ?t#B103T#780.76#^214#Bi tp m nhc 9#Hong Long (ch.b.), Hong Ln, L Anh Tu n, Bi Anh T#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#Hong Long#Ho ng Ln#L Anh Tun#Bi Anh T#273068#m nhc#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#TDung ## 00624000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020040000430070074000830040018001570080005001750090011001800100 00500191011001500196005001600211005001500227005001400242005001800256013000700274 020000700281020000600288020000800294020001400302039000600316#VV11.03046#32500#V i?t#TR431T#530.076#^214#Trng tm kin thc v bi tp vt l 9#Trn Cng Phong (ch.b.), Nguyn Vn Cn, L Th Thu H, Nguyn Th nh H#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2011#^a259tr.^b24cm#Trn Cng Phong#Nguyn Vn Cn#L Th Thu H#Ngu yn Th nh H#273069#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00632000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020077000430070064001200040018001840080005002020090011002070100 00500218011001500223005001900238005001700257005001800274013000700292020001000299 020000600309020000700315020001400322039000600336#VV11.03047#28000#Vi?t#L527T#42 8.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ti ng Anh 9#Hong Th Xun Hoa (ch.b.), Nguyn Hng Hnh, Lng Qunh Trang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#Hong Th Xun Hoa#Nguyn Hng H nh#Lng Qunh Trang#273070#Ting Anh#Lp 9#n tp#Sch c thm#TDung## 00527000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030048000610070019001090040018001280080005001460090 01100151010000500162011001400167005001900181020000800200020000600208020000800214 020001400222013000700236039000600243#VV11.03048#7000#Vi?t#TH552H#780.76#^214#Th c hnh m nhc 9#Theo chun kin thc, k nng mn m nhc lp 9#V Th Xun Ph ng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#V Th Xun Phng#m nhc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#273071#TDung## 00566000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380070063000620040018001250080005001430090011001480100 00500159011001500164005000700179005001700186005001300203005001500216013000700231 020001200238020000600250020001400256039000600270#VV11.03049#40000#Vi?t#H561D#80 7#^214#Hng dn tp lm vn 9#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Nga, T rn Th Thnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a287tr.^b24cm#V Nho#Nguy n Thu Hng#Trn Th Nga#Trn Th Thnh#273072#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#T Dung## 00582000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390070043000580040018001010080005001190090011001240100 00500135011001500140005001700155005001300172005001100185013000700196020000800203 020000600211020000800217020001100225020001200236020001400248039000600262#VV11.03 050#36000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 9 nng cao#Nguyn ng ip, Vit Hn g, V Bng T#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a295tr.^b24cm#Nguyn ng ip# Vit Hng#V Bng T#273073#Ng vn#Lp 9#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn #Sch c thm#TDung## 00460000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020048000430070014000910080005001050090011001100100005001210110 01500126005001400141013000700155020001000162020000600172020000800178020001400186 039000600200#VV11.03051#21000#Vi?t#C101D#428.0076#^214#Cc dng bi tp c bn v nng cao ting Anh 9#Lu Vn Thin#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Lu V n Thin#273074#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00504000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020054000430070015000970040018001120080005001300090011001350100 00500146011001500151005001600166013000700182020000900189020000600198020001400204 020001400218039000600232#VV11.03052#19000#Vi?t#V200T#516.0076#^214#V thm yu t ph gii mt s bi ton hnh hc 9#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 4#^aH.# ^aGio dc#2011#^a148tr.^b24cm#Nguyn c Tun#273075#Hnh hc#Lp 9#Gii bi to n#Sch c thm#TDung## 00613000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020041000410070062000820220004001440040018001480080005001660090 01100171010000500182011001500187020000500202020000600207020000800213020001400221 005000900235005001200244005001600256005001400272013000700286039000600293#VV11.03 053#29500#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 9#Tn T hn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.1#Ti bn ln th 4#^ aH.#^aGio dc#2011#^a230tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#273076#TDung## 00473000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020038000420070012000800040018000920080005001100090011001150100 00500126011001500131005001200146013000700158020000800165020000600173020000800179 020001400187039000600201#VV11.03054#26000#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho hc 9#Ng Ngc An#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a18 4tr.^b24cm#Ng Ngc An#273077#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00581000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020036000440030033000800070052001130080005001650090011001700100 00500181011001500186005001600201005001700217005000900234013000700243020000700250 020000600257020000800263020001400271039000600285#VV11.03055#31500#Vi?t#PH561P#5 12.0076#^214#Phng php gii ton 9 theo ch #Bm st chun kin thc, k nn g#Phan Don Thoi (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Chu Tun#^aH.#^aGio dc#2011#^a230 tr.^b24cm#Phan Don Thoi#Nguyn Xun Bnh#Chu Tun#273078#i s#Lp 9#Bi tp# Sch c thm#TDung## 00566000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030029000570070021000860040018001070080005001250090 01100130010000500141011001500146005001300161005000700174013000700181020000800188 020000700196020000800203020001400211039000600225020001200231020000900243#VV11.03 056#26000#Vi?t#V115B#807#^214#Vn bn ng vn 10#Gi c - hiu v li bnh#V Dng Qu, L Bo#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a208tr.^b24cm#V D ng Qu#L Bo#273079#Ng vn#Lp 10#Vn bn#Sch c thm#TDung#K nng c#c hiu## 00506000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380070036000650220004001010040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000800159020000700167020001400174005001300188 005001400201013000700215039000600222#VV11.03057#41500#Vi?t#T103L#546#^214#Ti l iu chuyn ho hc 10#o Hu Vinh (ch.b.), Nguyn Duy i#T.1#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2011#^a303tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#o Hu Vinh#Ng uyn Duy i#273080#TDung## 00506000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020027000380070036000650220004001010040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000800159020000700167020001400174005001300188 005001400201013000700215039000600222#VV11.03058#32000#Vi?t#T103L#546#^214#Ti l iu chuyn ho hc 10#o Hu Vinh (ch.b.), Nguyn Duy i#T.2#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#o Hu Vinh#Ng uyn Duy i#273081#TDung## 00516000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020039000420070027000810040018001080080005001260090011001310100 00500142011001500147005001200162005001400174013000700188020000800195020000700203 020000800210020001400218039000600232#VV11.03059#30000#Vi?t#R203L#546.076#^214#R n luyn k nng gii ton ho hc 10#Ng Ngc An, L Hong Dng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a243tr.^b24cm#Ng Ngc An#L Hong Dng#273082#Ho hc# Lp 10#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00539000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070047000600040018001070080005001250090011001300100 00500141011001500146005001000161005001300171005001400184013000700198020000800205 020000700213020000800220020001500228039000600243#VV11.03060#7500#Vi?t#B103T#004 .076#^214#Bi tp tin hc 10#H S m (ch.b.), Trn Hng, Ng nh Tuyt#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#H S m#Trn Hng#Ng nh Tuyt#273083#Tin hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00553000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200040 00288080005000320020019000370070056000560040018001120080005001300090011001350100 00500146011001500151005001600166005001700182005001300199013000700212020000800219 020000700227020000800234020001500242039000600257#VV11.03061#9900#Vi?t#B103T#909 #^214#Bi tp lch s 10#Trnh nh Tng (ch.b.), Trn Th Thi H, Nng Th Hu #Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Trnh nh Tng#Trn Th Thi H#Nng Th Hu#273084#Lch s#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00589000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070034000740040018001080080005001260090011001310100 00500142011001500147005001800162005001500180013000700195020000800202020000700210 020000800217020001200225020001100237020000700248020001400255039000600269#VV11.03 062#15000#Vi?t#454T#807.6#^214#n tp thi vo lp 10 mn ng vn#Nguyn c Kh ung, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a120tr.^b24cm#Nguy n c Khung#Trn Th Thnh#273085#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit #n tp#Sch c thm#TDung## 00613000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020031000410070075000720040018001470080005001650090011001700100 00500181011001500186005001600201005001600217005001600233005001600249013000700265 020000500272020000700277020000700284020001400291039000600305#VV11.03063#15000#V i?t#454T#510.76#^214#n tp thi vo lp 10 mn ton#Phan Don Thoi (ch.b.), Tr nh Thu Hng, Li Thanh Hng, Hong Xun Vinh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2011#^a164tr.^b24cm#Phan Don Thoi#Trnh Thu Hng#Li Thanh Hng#Hong Xun Vinh#273086#Ton#Lp 10#n tp#Sch c thm#TDung## 00641000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020036000430070059000790040018001380080005001560090011001610100 00500172011001500177005001500192005001600207005001500223005001800238005002000256 013000700276020001000283020000700293020000700300020001400307039000600321#VV11.03 064#15000#Vi?t#454T#428.0076#^214#n tp thi vo lp 10 mn ting Anh#Phm Tr ng t (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Bi Quc Khnh...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a152tr.^b24cm#Phm Trng t#Nguyn Kim Hin#Bi Quc Khnh#Nguyn Qu ang Vinh#Phng Th Hong Yn#273087#Ting Anh#Lp 10#n tp#Sch c thm#TDung# # 00654000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410030032000680070049001000040029001490080005001780090 01100183010000500194011001500199005001700214013000700231015008700238020000500325 020000700330020000700337020001400344039000600358#VV11.03065#15000#Vi?t#454T#51 0.76#^214#n thi vo lp 10 mn ton#Dng cho hc sinh tnh Bc Ninh#Nguyn Than h Sn, Nguyn Ti Cng, Mai Xun Vinh#Ti bn c chnh l, b sung#^aH.#^aGio d c#2011#^a124tr.^b24cm#Nguyn Thanh Sn#273088#Tn sch ngoi ba: n thi vo l p 10 trung hc ph thng mn ton nm hc 2011 - 2012#Ton#Lp 10#n tp#Sch c thm#TDung## 00726000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400030032000700070050001020040029001520080005001810090 01100186010000500197011001500202005001600217013000700233020000800240020000700248 02000120025502000110026702000080027802000070028602000140029301500870030703900060 0394#VV11.03066#15000#Vi?t#454T#807.6#^214#n thi vo lp 10 mn ng vn#Dng cho hc sinh tnh Bc Ninh#Trn Thu Thanh, Nguyn Hu Quyn, Trn Th Thnh#Ti bn c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a124tr.^b24cm#Trn Thu Thanh#27 3089#Ng vn#Lp 10#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#n tp#Sch c thm#Tn sch ngoi ba: n thi vo lp 10 trung hc ph thng mn ton nm hc 2011 - 2012#T Dung## 00583000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020052000430030032000950070037001270040031001640080005001950090 01100200010000500211011001500216005002300231013000700254020001000261020000700271 020000700278020001400285039000600299#VV11.03067#15000#Vi?t#454T#428.0076#^214# n thi vo lp 10 trung hc ph thng mn ting Anh#Dng cho hc sinh tnh Bc N inh#Nguyn Th Huyn Trang, Cao Th Thu#Ti bn c chnh l v b sung#^aH.#^aG io dc#2011#^a123tr.^b24cm#Nguyn Th Huyn Trang#273090#Ting Anh#Lp 10#n t p#Sch c thm#TDung## 00658000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510030036000840070029001200040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188005001300203005001500216013000700231 02000080023802000160024602000080026202000120027002000110028202000070029302000140 0300039000600314#VV11.03068#VV11.03069#22000#Vi?t#454L#807.6#^214#n luyn ng vn trung hc c s#Dng cho hc sinh n thi vo lp 10# Vit Hng, inh Vn Thin#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm# Vit Hng#inh V n Thin#273091#Ng vn#Trung hc c s#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#n tp#Sc h c thm#TDung## 00532000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410030036000710070012001070040031001190080005001500090 01100155010000500166011001500171005001200186013000700198020000500205020001600210 020000800226020001400234039000600248#VV11.03070#26000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn ton trung hc c s#Dng cho hc sinh n thi vo lp 10#V Hu Bnh#Ti bn c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a202tr.^b24cm#V Hu Bnh#27309 2#Ton#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00566000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020042000400070037000820080005001190090011001240100005001350110 01500140005001500155005001300170013000700183020000800190020000700198020000800205 020001200213020001100225020000800236020001400244039000600258#VV11.03071#18000#V i?t#B452D#807.6#^214#Bi dng hc sinh vo lp 10 mn ng vn#Trn Th Thnh (c h.b.), L Phm Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Trn Th Thnh#L Phm H ng#273093#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Bi tp#Sch c thm#T Dung## 00547000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020039000410070058000800080005001380090011001430100005001540110 01500159005001600174005001600190005001600206013000700222020000500229020000700234 020000800241020001400249039000600263#VV11.03072#18000#Vi?t#B452D#510.76#^214#B i dng hc sinh vo lp 10 mn ton#Phan Don Thoi (ch.b.), Trnh Thu Hng, L i Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#Phan Don Thoi#Trnh Thu H ng#Li Thanh Hng#273094#Ton#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530070012000870040039000990080005001380090 01100143010000500154011001500159005001200174013000700186020000800193020001600201 020000800217020001400225039000600239#VV11.03073#VV11.03074#40000#Vi?t#B452D#546 .076#^214#Bi dng ho hc trung hc c s#V Anh Tun#Ti bn ln th 3 c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a303tr.^b24cm#V Anh Tun#273095#Ho hc#Tr ung hc c s#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00610000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020048000490070014000970220004001112210019001150040 01800134008000500152009001100157010000500168011001500173005001400188020000800202 02000160021002000110022602000120023702000140024902000080026301300070027103900060 0278#VV11.03075#VV11.03076#26500#Vi?t#B452D#807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn trung hc c s# Ngc Thng#Q.1#Nhng vn chung#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2011#^a196tr.^b24cm# Ngc Thng#Ng vn#Trung hc c s#Ting Vi t#Tp lm vn#Sch c thm#Vn hc#273096#TDung## 00477000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020038000420070014000800040018000940080005001120090011001170100 00500128011001500133005001400148013000700162020000700169020000700176020000800183 020001400191039000600205#VV11.03077#28000#Vi?t#R203L#537.076#^214#Rn luyn k nng gii ton vt l 11#Mai Chnh Tr#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a 227tr.^b24cm#Mai Chnh Tr#273097#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00629000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020054000430070068000970040018001650080005001830090011001880100 00500199011001500204005001100219005001400230005001600244005001600260013000700276 020000700283020001000290020000700300020001400307039000600321#VV11.03078#34000#V i?t#T103L#512.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Bi tp i s v gii tch 11#o n Qunh (ch.b.), Trn Nam Dng, Nguyn V Lng, ng Hng Thng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a248tr.^b24cm#on Qunh#Trn Nam Dng#Nguyn V Lng #ng Hng Thng#273098#i s#Gii tch#Lp 11#Sch c thm#TDung## 00621000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020046000430070068000890040018001570080005001750090011001800100 00500191011001500196005001100211005001400222005001600236005001600252020000700268 020001000275020000700285020001400292013000700306039000600313#VV11.03079#45000#V i?t#T103L#512.0076#^214#Ti liu chuyn ton - i s v gii tch 11#on Qunh (ch.b.), Trn Nam Dng, Nguyn V Lng, ng Hng Thng#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2011#^a327tr.^b24cm#on Qunh#Trn Nam Dng#Nguyn V Lng#ng H ng Thng#i s#Gii tch#Lp 11#Sch c thm#273099#TDung## 00623000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020035000430070052000780040018001300080005001480090011001530100 00500164011001500169005001100184005001400195005001400209005001700223005001800240 013000700258020000900265020000700274020000800281020001400289039000600303#VV11.03 080#44000#Vi?t#T103L#516.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Hnh hc 11#on Qun h (ch.b.), Phm Khc Ban, Vn Nh Cng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 1#^a320tr.^b24cm#on Qunh#Phm Khc Ban#Vn Nh Cng#Nguyn ng Pht#L B K hnh Trnh#273100#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00631000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020043000430070052000860040018001380080005001560090011001610100 00500172011001500177005001100192005001400203005001400217005001700231005001800248 013000700266020000900273020000700282020000800289020001400297039000600311#VV11.03 081#35500#Vi?t#T103L#516.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Bi tp hnh hc 11# on Qunh (ch.b.), Phm Khc Ban, Vn Nh Cng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a256tr.^b24cm#on Qunh#Phm Khc Ban#Vn Nh Cng#Nguyn ng Pht #L B Khnh Trnh#273101#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00555000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070055000600080005001150090011001200100005001310110 01500136005001900151005001200170005001400182013000700196004001800203020000800221 020000700229020000800236020001500244039000600259#VV11.03082#9700#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp ho hc 12#Nguyn Xun Trng (ch.b.), T Ngc nh, Phm Vn H oan#^aH.#^aGio dc#2011#^a168tr.^b24cm#Nguyn Xun Trng#T Ngc nh#Phm Vn Hoan#273102#Ti bn ln th 3#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00605000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070075000600040018001350080005001530090011001580100 00500169011001400174005001000188005001800198005001400216005002200230013000700252 020000800259020000700267020000800274020001500282039000600297#VV11.03083#5900#Vi ?t#B103T#005.076#^214#Bi tp tin hc 12#H S m (ch.b.), Nguyn Thanh Tng, N g nh Tuyt, Nguyn Th Thanh Xun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a95t r.^b24cm#H S m#Nguyn Thanh Tng#Ng nh Tuyt#Nguyn Th Thanh Xun#273103# Tin hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#TDung## 00590000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070046000660220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155012001800169020000500187020000600192020000800198 020001400206005001500220005001400235005001500249039000500264013000700269#VV11.03 084#14000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 1#Phm Ngc nh, L Th ng Nht, Trn Anh Tuyn#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24c m#T sch Violympic#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nh t#Trn Anh Tuyn#H.H#273104## 00590000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070046000660220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155012001800169020000500187020000600192020000800198 020001400206005001500220005001400235005001500249039000500264013000700269#VV11.03 085#14000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 2#Phm Ngc nh, L Th ng Nht, Trn Anh Tuyn#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24c m#T sch Violympic#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nh t#Trn Anh Tuyn#H.H#273105## 00588000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070045000660220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154012001800168020000500186020000600191020000800197 020001400205005001500219005001400234005001400248039000500262013000700267#VV11.03 086#14000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 3#Phm Ngc nh, Nguy n Th M, L Thng Nht#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24cm #T sch Violympic#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#Nguyn Th M #L Thng Nht#H.H#273106## 00588000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070045000660220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154012001800168020000500186020000600191020000800197 020001400205005001500219005001400234005001400248039000500262013000700267#VV11.03 087#14000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 3#Phm Ngc nh, Nguy n Th M, L Thng Nht#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr.^b24cm #T sch Violympic#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#Nguyn Th M #L Thng Nht#H.H#273107## 00517000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020029000420070039000710220004001100080005001140090011001190100 00500130011001400135020001000149020000600159020001400165005001700179005002100196 039000500217013000700222020001000229#VV11.03088#10000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 3#Nguyn Song Hng, Trng Th Ngc Dip#T.2#^aH.#^aGi o dc#2011#^a67tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Trng Th Ngc Dip#H.H#273108#Luyn tp## 00517000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020029000420070039000710220004001100080005001140090011001190100 00500130011001400135020001000149020000600159020001400165005001700179005002100196 039000500217013000700222020001000229#VV11.03089#10000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 4#Nguyn Song Hng, Trng Th Ngc Dip#T.2#^aH.#^aGi o dc#2011#^a67tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Trng Th Ngc Dip#H.H#273109#Luyn tp## 00588000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020026000400070045000660220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154012001800168020000500186020000600191020000800197 020001400205005001500219005001400234005001400248039000500262013000700267#VV11.03 090#Vi?t#T550L#372.7#^214#14000#T luyn Violympic ton 4#Phm Ngc nh, Nguy n Th M, L Thng Nht#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a79tr.^b24cm #T sch Violympic#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#Nguyn Th M #L Thng Nht#H.H#273110## 00590000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070046000660220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155012001800169020000500187020000600192020000800198 020001400206005001500220005001400235005001500249039000500264013000700269#VV11.03 091#14000#Vi?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 5#Phm Ngc nh, L Th ng Nht, Trn Anh Tuyn#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24c m#T sch Violympic#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Phm Ngc nh#L Thng Nh t#Trn Anh Tuyn#H.H#273111## 00513000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020029000420070037000710220004001080080005001120090011001170100 00500128011001400133020001000147020000600157020001400163005001700177005001900194 039000500213013000700218020001000225#VV11.03092#10000#Vi?t#T550L#372.652#^214#T luyn Olympic ting Anh 5#Nguyn Song Hng, Hong Phng Qunh#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Hong Ph ng Qunh#H.H#273112#Luyn tp## 00520000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070040000720220004001120080005001160090011001210100 00500132011001400137020001000151020000600161020001400167005001600181005002300197 039000500220013000700225020001000232#VV11.03093#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 6#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.2#^aH.#^a Gio dc#2011#^a72tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#ng Hip Giang#Nguyn Th Huyn Trang#H.H#273113#Luyn tp## 00591000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070046000670220004001130040018001170080005001350090 01100140010000500151011001400156012001800170020000500188020000600193020000800199 020001400207005001600221005001400237005001400251039000500265013000700270#VV11.03 094#14000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 6#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, ng Vn Qun#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr.^b24 cm#T sch Violympic#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Chu#L Thng N ht#ng Vn Qun#H.H#273114## 00520000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070040000720220004001120080005001160090011001210100 00500132011001400137020001000151020000600161020001400167005001600181005002300197 039000500220013000700225020001000232#VV11.03095#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 7#ng Hip Giang, Nguyn Th Huyn Trang#T.2#^aH.#^a Gio dc#2011#^a72tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#ng Hip Giang#Nguyn Th Huyn Trang#H.H#273115#Luyn tp## 00589000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070045000670220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155012001800169020000500187020000600192020000800198 020001400206005001600220005001400236005001300250039000500263013000700268#VV11.03 096#14000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 7#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, V Th Tuyn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24c m#T sch Violympic#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Chu#L Thng Nh t#V Th Tuyn#H.H#273116## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070032000720220004001040080005001080090011001130100 00500124011001400129020001000143020000600153020001400159005001600173005001500189 039000500204013000700209020001000216#VV11.03097#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 8#ng Hip Giang, Trn Ngc Minh#T.2#^aH.#^aGio dc #2011#^a80tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#ng Hip Giang#Trn Ngc Minh #H.H#273117#Luyn tp## 00589000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070045000670220004001120040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155012001800169020000500187020000600192020000800198 020001400206005001600220005001400236005001300250039000500263013000700268#VV11.03 098#14000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 8#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, V Th Tuyn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24c m#T sch Violympic#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Chu#L Thng Nh t#V Th Tuyn#H.H#273118## 00591000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070046000670220004001130040018001170080005001350090 01100140010000500151011001400156012001800170020000500188020000600193020000800199 020001400207005001600221005001400237005001400251039000500265013000700270#VV11.03 099#14000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 9#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, ng Vn Qun#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a80tr.^b24 cm#T sch Violympic#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Chu#L Thng N ht#ng Vn Qun#H.H#273119## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070032000720220004001040080005001080090011001130100 00500124011001400129020001000143020000600153020001400159005001600173005001500189 039000500204013000700209020001000216#VV11.03100#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 9#ng Hip Giang, Trn Ngc Minh#T.2#^aH.#^aGio dc #2011#^a80tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#ng Hip Giang#Trn Ngc Minh #H.H#273120#Luyn tp## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020030000430070034000730220004001070080005001110090011001160100 00500127011001400132020001000146020000700156020001400163005001600177005001700193 039000500210013000700215020001000222#VV11.03101#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 10#ng Hip Giang, Phm Th Cm Chi#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a76tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm#ng Hip Giang#Phm Th C m Chi#H.H#273121#Luyn tp## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020030000430070034000730220004001070080005001110090011001160100 00500127011001400132020001000146020000700156020001000163020001400173005001600187 005001700203039000500220013000700225#VV11.03102#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 11#ng Hip Giang, Phm Th Cm Chi#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a76tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Giang# Phm Th Cm Chi#H.H#273122## 00514000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020030000430070036000730220004001090080005001130090011001180100 00500129011001400134020001000148020000700158020001000165020001400175005001600189 005001900205039000500224013000700229#VV11.03103#10000#Vi?t#T550L#428.0076#^214# T luyn Olympic ting Anh 12#ng Hip Giang, Hong Phng Qunh#T.2#^aH.#^aGi o dc#2011#^a72tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Luyn tp#Sch c thm#ng Hip Gian g#Hong Phng Qunh#H.H#273123## 00960000000000373000450002600110000002600110001102000170002202000030003903900050 00420200009000470410005000561810006000610820011000678080005000780140007000830020 04000090003011800130007005800248022000400306005001100310005000900321005001000330 00800050034000900110034501000050035601100150036102101400037600500160051600500120 0532005000600544005001400550005001500564013000700579#VV11.03104#VV11.03105#Vn h c hin i#K#H.H#Vit Nam#Vi?t#T527T#895.922803#^214#38000#Tuyn tp truyn - k gio dc Vit Nam#Tuyn tp cc tc phm k c gii v vo vng chung kh o cuc thi truyn ngn - bt k - phng s v ngnh gio dc#L Tn Ch, c Dn g, Trn Dng... ; Tuyn chn: Y Ban...#T.2#L Tn Ch#c Dng#Trn Dng#^aH.#^a Gio dc#2011#^a227tr.^b24cm#Gii thiu mt s tm gng thy c gio trn mi m in t nc lao ng ht mnh vi tm lng tm huyt v s nghip trng ng i cao c#Phm Ngc Dng#Trn S c#Y Ban#Trn Ph Bnh#inh Xun Dng#273124## 01017000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500030116000830070064001990080005002630090 01100268010000500279011001500284012005400299005001400353006001300367039000500380 01300070038500500090039202102110040102000210061202000090063302000170064201900050 0659020001500664#VV11.03106#VV11.03107#95000#Vi?t#KH104P#500#^214#Khm ph nhn g b n v khoa hc#S lnh lo c bao gi kt thc? Nhng iu cn gy tranh c i v ngi li rn. Ai c th chy nhanh hn nh sng?#Ch.b.: Hnh o (tng ch .b.), K Giang Hng ; Phm Th Thu dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a213tr.^b24cm#B s ch Khm ph th gii dnh cho thanh - thiu nin#K Giang Hng#Phm Th Thu#H.H #273125#Hnh o#Gii thiu mt s b n v ba b mn khoa hc t nhin c bn ton - l - ho, nhng hin tng k l trong khoa hc i sng, khoa hc k thu t c i v trin vng pht trin khoa hc k thut trong tng lai#Khoa hc th ng thc#Khoa hc#Sch thng thc#Dch#Sch thiu nhi## 00945000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500030099000830290043001820070064002250080 00500289009001100294010000500305011001500310012005400325005001400379006001300393 03900050040601300070041100500090041802100920042702000210051902000180054002000170 0558019000500575020001500580#VV11.03108#VV11.03109#95000#Vi?t#KH104P#550#^214#K hm ph nhng b n v tri t#B mt v s ra i ca tri t. Di lng t c con ngi tn ti khng? Con ng cht k qui#Incredible unsolved mysteries of the earth#Ch.b.: Hnh o (tng ch.b.), K Giang Hng ; Phm Th Thu dch#^a H.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#B sch Khm ph th gii dnh cho thanh - thi u nin#K Giang Hng#Phm Th Thu#H.H#273126#Hnh o#Trnh by mt s kin th c c bn v hnh tinh tri t, cc lc a, thu hc v kh tng#Khoa hc th ng thc#Khoa hc tri t#Sch thng thc#Dch#Sch thiu nhi## 00621000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020078000400030030001180070034001480040018001820080005002000090 01100205010000500216011001700221020001800238020000800256020001400264005001600278 039000500294020000800299005001700307013000700324#VV11.03110#9000#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch dng, chi thn thuc ca b#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#Phng Th Tng, V Th Ngc Minh#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio# dng#Sch m u gio#Phng Th Tng#H.H# chi#V Th Ngc Minh#273127## 00546000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020069000400030030001090070016001390040018001550080005001730090 01100178010000500189011001700194020001800211020000900229020001400238005001600252 039000500268013000700273#VV11.03111#9000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch cc con vt xung quanh b#Dnh cho tr t 24 - 36 th ng#Hong Thu Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Hong Thu Hng#H.H#273128## 00533000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020051000400030030000910070019001210040018001400080005001580090 01100163010000500174011001700179020001800196020000800214020001400222005001900236 039000500255013000700260#VV11.03112#9000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch mu sc#Dnh cho tr t 24 - 36 thng#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#M u sc#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#H.H#273129## 00636000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020061000340030024000950070057001190040018001760080005001940090011001990100 00500210011001700215020001800232020000900250020001400259005002000273039000500293 005001900298014000600317005001600323013000700339#VV11.03113#Vi?t#B200K#372.21#^2 14#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii ng vt#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gi o#Hong Th Thu Hng#H.H#Trn Th Ngc Trm#7500#Phng Th Tng#273130## 00565000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020055000340030024000890070029001130040018001420080005001600090011001650100 00500176011001600181020001800197020001200215020001400227005001500241039000500256 005001300261014000600274013000700280#VV11.03114#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm p h mi trng xung quanh - Ch ngh nghip#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a8tr.^b21x28cm#Gio d c mu gio#Ngh nghip#Sch mu gio#Lng Th Bnh#H.H#Phan Lan Anh#6000#273 131## 00631000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020054000340030024000880070057001120040018001690080005001870090011001920100 00500203011001700208020001800225020001100243020001400254005002000268039000500288 005001900293014000600312005001600318013000700334#VV11.03115#Vi?t#B200K#372.21#^2 14#B khm ph mi trng xung quanh - Ch giao thng#Dnh cho tr 3 - 4 tui #Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#Ti bn ln th 4#^aH. #^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gio#Ho ng Th Thu Hng#H.H#Trn Th Ngc Trm#5000#Phng Th Tng#273132## 00669000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020076000340030024001100070057001340040018001910080005002090090011002140100 00500225011001700230020001800247020000500265020001400270005002000284039000500304 005001900309014000600328005001600334020001000350013000700360#VV11.03116#Vi?t#B20 0K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch nc v cc hin tng thi tit#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phn g Th Tng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#Nc#Sch mu gio#Hong Th Thu Hng#H.H#Trn Th Ngc Trm#6000#Phng Th Tng#Thi tit#273133## 00677000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020071000340030024001050070067001290040018001960080005002140090011002190100 00500230011001700235020001800252020000900270020001400279005001500293039000500308 005001700313014000600330005001400336005001800350013000700368#VV11.03117#Vi?t#B20 0K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t nc, B c H#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Phan Ngc Anh, N guyn Thu Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a10tr.^b21x28cm#Gio d c mu gio#t nc#Sch mu gio#Lng Th Bnh#H.H#Nguyn Th Quyn#7000#Pha n Ngc Anh#Nguyn Thu Dng#273134## 00641000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020076000340030024001100070057001340040018001910080005002090090011002140100 00500225011001700230020001800247020000500265020001400270005001900284039000500303 005002000308014000600328020001000334013000700344#VV11.03118#Vi?t#B200K#372.21#^2 14#B khm ph mi trng xung quanh - Ch nc v cc hin tng thi tit#D nh cho tr 4 - 5 tui#Trn Th Ngc Trm, Hong Th Thu Hng, Phng Th Tng# Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a10tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#Nc#S ch mu gio#Trn Th Ngc Trm#H.H#Hong Th Thu Hng#7000#Thi tit#273135# # 00573000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020061000340030024000950070031001190040018001500080005001680090011001730100 00500184011001700189020001800206020000900224020001400233005001300247039000500260 005001700265014000600282013000700288#VV11.03119#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm p h mi trng xung quanh - Ch th gii thc vt#Dnh cho tr 4 - 5 tui#V Y n Khanh, L Th Khnh Ho#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x28 cm#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#V Yn Khanh#H.H#L Th Khnh Ho#7 500#273136## 00631000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020054000340030024000880070057001120040018001690080005001870090011001920100 00500203011001700208020001800225020001100243020001400254005001600268039000500284 005001900289014000600308005002000314013000700334#VV11.03120#Vi?t#B200K#372.21#^2 14#B khm ph mi trng xung quanh - Ch giao thng#Dnh cho tr 5 - 6 tui #Phng Th Tng, Trn Th Ngc Trm, Hong Th Thu Hng#Ti bn ln th 4#^aH. #^aGio dc#2011#^a14tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gio#Ph ng Th Tng#H.H#Trn Th Ngc Trm#7300#Hong Th Thu Hng#273137## 00563000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020061000340030024000950070026001190040018001450080005001630090011001680100 00500179011001700184020001800201020000900219020001400228005001300242039000500255 005001200260014000600272013000700278#VV11.03121#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm p h mi trng xung quanh - Ch th gii thc vt#Dnh cho tr 5 - 6 tui#V Y n Khanh, L Thu Hin#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a10tr.^b21x30cm#Gi o dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#V Yn Khanh#H.H#L Thu Hin#5600#27313 8## 00722000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020076000340030024001100070078001340040018002120080005002300090011002350100 00500246011001700251020001800268020000500286020001400291005001900305039000500324 005002000329014000600349005001600355020001000371005002000381013000700401#VV11.03 122#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch nc v c c hin tng thi tit#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Trn Th Ngc Trm, Hong Th Thu Hng, Phng Th Tng, Nguyn Th Cm Bch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 011#^a10tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Nc#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#H.H #Hong Th Thu Hng#5600#Phng Th Tng#Thi tit#Nguyn Th Cm Bch#273139 ## 00689000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020061000340030024000950070078001190040018001970080005002150090011002200100 00500231011001700236020001800253020000900271020001400280005002000294039000500314 005001900319014000600338005001600344005002000360013000700380#VV11.03123#Vi?t#B20 0K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii ng vt#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng, Ng uyn Th Cm Bch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b21x30cm#Gio d c mu gio#ng vt#Sch mu gio#Hong Th Thu Hng#H.H#Trn Th Ngc Trm#8 100#Phng Th Tng#Nguyn Th Cm Bch#273140## 00672000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020055000340030024000890070071001130040018001840080005002020090011002070100 00500218011001700223020001800240020001200258020001400270005001500284039000500299 005001700304014000600321005001800327005001800345013000700363#VV11.03124#Vi?t#B20 0K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ngh nghip#Dnh cho t r 5 - 6 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Nguyn Thu Dng, Phan Th Ngc Anh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a12tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#N gh nghip#Sch mu gio#Lng Th Bnh#H.H#Nguyn Th Quyn#6500#Nguyn Thu Dng#Phan Th Ngc Anh#273141## 00677000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020071000340030024001050070067001290040018001960080005002140090011002190100 00500230011001700235020001800252020000900270020001400279005001500293039000500308 005001700313014000600330005001400336005001800350013000700368#VV11.03125#Vi?t#B20 0K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t nc, B c H#Dnh cho tr 5 - 6 tui#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Phan Ngc Anh, N guyn Thu Dng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b21x30cm#Gio d c mu gio#t nc#Sch mu gio#Lng Th Bnh#H.H#Nguyn Th Quyn#7300#Pha n Ngc Anh#Nguyn Thu Dng#273142## 00813000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420030109000720040018001810080005001990090011002040100 00500215011001700220015003300237021018500270020001800455020001300473020002200486 020001500508039000500523013000700528#VV11.03126#20000#Vi?t#CH561T#372.21#^214#C hng trnh gio dc mm non#Ban hnh km theo Thng t s 17/2009/TT-BGDT ngy 25 thng 7 nm 2009 ca B trng B Gio dc v o to#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2011#^a79tr.^b21x30cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu m c tiu gio dc, k hoch thc hin, ni dung v cc hot ng gio dc, hnh th c t chc v phng php gio dc trong chng trnh gio dc nh tr v gio d c mu gio#Gio dc mu gio#Chng trnh#Phng php ging dy#Sch gio vin# H.H#273143## 00474000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020022000440030013000660070016000790220004000952210020000990080 00500119009001100124010000500135011001700140020001800157020000900175020001300184 039000400197013000700201#VV11.03127#12000#Vi?t#TR527T#895.9223#^214#Truyn thuy t H Gm#Truyn tranh#on Triu Long#T.1#Kh thing tri t#^aH.#^aGio dc# 2011#^a32tr.^b21x29cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai#273144## 00471000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020022000440030013000660070016000790220004000952210017000990080 00500116009001100121010000500132011001700137020001800154020000900172020001300181 039000400194013000700198#VV11.03128#12000#Vi?t#TR527T#895.9223#^214#Truyn thuy t H Gm#Truyn tranh#on Triu Long#T.2#Lam Sn t ngha#^aH.#^aGio dc#201 1#^a32tr.^b21x29cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai#273145## 00470000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020022000440030013000660070016000790220004000952210016000990080 00500115009001100120010000500131011001700136020001800153020000900171039000400180 013000700184020001300191#VV11.03129#12000#Vi?t#TR527T#895.9223#^214#Truyn thuy t H Gm#Truyn tranh#on Triu Long#T.3#Nm mt nm gai#^aH.#^aGio dc#2011 #^a32tr.^b21x29cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Mai#273146#Truyn tranh## 00472000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020022000440030013000660070016000790220004000952210018000990080 00500117009001100122010000500133011001700138020001800155020000900173020001300182 039000400195013000700199#VV11.03130#12000#Vi?t#TR527T#895.9223#^214#Truyn thuy t H Gm#Truyn tranh#on Triu Long#T.4#Gm bu trao tay#^aH.#^aGio dc#20 11#^a32tr.^b21x29cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai#273147## 00464000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020022000440030013000660070016000790220004000952210010000990080 00500109009001100114010000500125011001700130020001800147020000900165020001300174 039000400187013000700191#VV11.03131#12000#Vi?t#TR527T#895.9223#^214#Truyn thuy t H Gm#Truyn tranh#on Triu Long#T.5#Hon kim#^aH.#^aGio dc#2011#^a32t r.^b21x29cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai#273148## 00551000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390070063000510040018001140080005001320090011001370100 00500148011001700153020000700170020000600177020001500183005001700198005001600215 005001000231005000900241039000400250013000700254#VN11.01098#3500#Vi?t#V460T#372 .5#^214#V tp v 1#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn, Thu t#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 1#Sch gi o khoa#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#m Luyn# Thut#Mai#273149## 00575000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390070056000510040018001070080005001250090011001300100 00500141011001700146020000700163020000600170020001500176005001700191005001600208 005001000224005001500234039000400249013000700253005001300260#VN11.01099#3500#Vi ?t#V460T#372.5#^214#V tp v 2#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m L uyn...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a44tr.^b17x24cm#Tp v#Lp 2#Sc h gio khoa#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#m Luyn#Trnh c Minh#Mai#273150 #Bi Thut## 00580000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070058000600040018001180080005001360090011001410100 00500152011001700157020000900174020000600183020001500189005001400204005001400218 005001600232005001100248039000400259013000700263020000800270#VN11.01100#5600#Vi ?t#B103T#741.076#^214#Bi tp m thut 7#Phm Ngc Ti, Triu Khc L, Nguyn c Ton, Nguyn Nam#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^b17x24cm#M th ut#Lp 7#Sch gio khoa#Phm Ngc Ti#Triu Khc L#Nguyn c Ton#Nguyn Nam# Mai#273151#Bi tp## 00572000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020061000400030024001010070031001250040018001560080005001740090 01100179010000500190011001700195020001800212020000900230020001400239005001300253 005001700266039000400283013000700287#VV11.03132#7000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii thc vt#Dnh cho tr 3 - 4 tu i#V Yn Khanh, L Th Khnh Ho#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a10tr.^ b21x28cm#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#V Yn Khanh#L Th Khnh Ho# Mai#273152## 00965000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020058000410030028000990070062001270040018001890080005002070090 01100212010000500223011001500228021022100243020001800464020001300482020002200495 02000150051700500190053200500130055100500170056400500180058100500170059903900040 0616013000700620#VL11.00415#35000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Nh tr (3 - 36 thng tui)#Trn Th Ngc Tr m, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b.)...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc# 2011#^a211tr.^b27cm#Hng dn cch t chc thc hin chng trnh gio dc mm n on cho tr t 3 - 36 thng tui v a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin chng trnh gio dc #Gio dc mu gio#Chng trnh#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trn Th Ng c Trm#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#Phan Th Lan Anh#Mai#273 153## 00982000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020058000520030025001100070062001350040018001970080 00500215009001100220010000500231011001500236021021800251020001800469020001300487 02000220050002000150052200500190053700500130055600500170056900500180058600500170 0604039000400621013000700625#VL11.00416#VL11.00417#31000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu gio b (3 - 4 tu i)#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b.)...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a182tr.^b27cm#Hng dn cch t chc thc hin chng trnh gio dc mm non mu gio b t 3 - 4 tui v a ra nhng hng dn c b n, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin ch ng trnh gio dc#Gio dc mu gio#Chng trnh#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trn Th Ngc Trm#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#Phan Th Lan Anh#Mai#273154## 00984000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020058000520030026001100070062001360040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237021021900252020001800471020001300489 02000220050202000150052400500190053900500130055800500170057100500180058800500170 0606039000400623013000700627#VL11.00418#VL11.00419#34000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu gio nh (4 - 5 t ui)#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b.)...#Ti bn ln t h 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a203tr.^b27cm#Hng dn cch t chc thc hin chng trnh gio dc mm non mu gio nh t 4 - 5 tui v a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin ch ng trnh gio dc#Gio dc mu gio#Chng trnh#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Trn Th Ngc Trm#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#Phan Th Lan Anh#Mai#273155## 00957000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020065000410030017001060070059001230040018001820080005002000090 01100205010000500216011001500221021018000236020000900416020000800425020000400433 02000070043702000070044402000220045102000150047300500130048800500180050100500150 0519005002000534005001800554039000400572013000700576#VL11.00420#26000#Vi?t#T527 C#372.21#^214#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn, cu theo ch #T r 3 - 36 thng#L Thu Hng (ch.b.), Phan Th Ngc Anh, Lng Th Bnh...#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b27cm#Gii thiu nhng bi ging v c c ch tr chi, bi ht, th, cu , truyn cho tr 3 - 36 tui theo ch : gia nh, bn thn, con vt, giao thng v cc hin tng t nhin#Tr chi#B i ht#Th#Truyn#Cu #Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thu Hng#Phan T h Ngc Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Thu Dng#Mai#273156## 01004000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020065000410030015001060070059001210040039001800080005002190090 01100224010000500235011001500240021020800255020000900463020000800472020000400480 02000070048402000070049102000220049802000150052000500130053500500180054800500150 0566005002000581005001800601039000400619013000700623#VL11.00421#34000#Vi?t#T527 C#372.21#^214#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn, cu theo ch #T r 3 - 4 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phan Th Ngc Anh, Lng Th Bnh...#Ti bn ln th 6 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b27cm#Gii thiu n hng bi ging v cc ch tr chi, bi ht, th, cu , truyn cho tr 3 - 4 tui theo ch : gia nh, bn thn, con vt, giao thng, qu hng, t nc , Bc H v cc hin tng t nhin#Tr chi#Bi ht#Th#Truyn#Cu #Phng ph p ging dy#Sch gio vin#L Thu Hng#Phan Th Ngc Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Thu Dng#Mai#273157## 00983000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020065000410030015001060070059001210040018001800080005001980090 01100203010000500214011001500219021020800234020000900442020000800451020000400459 02000070046302000070047002000220047702000150049900500130051400500180052700500150 0545005002000560005001800580039000400598013000700602#VL11.00422#38000#Vi?t#T527 C#372.21#^214#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn, cu theo ch #T r 4 - 5 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phan Th Ngc Anh, Lng Th Bnh...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a243tr.^b27cm#Gii thiu nhng bi ging v cc ch tr chi, bi ht, th, cu , truyn cho tr 4 - 5 tui theo ch : g ia nh, bn thn, con vt, giao thng, qu hng, t nc, Bc H v cc hin tng t nhin#Tr chi#Bi ht#Th#Truyn#Cu #Phng php ging dy#Sch gi o vin#L Thu Hng#Phan Th Ngc Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Thu Dng#Mai#273158## 00975000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020065000410030015001060070058001210040018001790080005001970090 01100202010000500213011001500218021020800233020000900441020000800450020000400458 02000070046202000070046902000220047602000150049800500130051300500140052600500190 0540005001600559005001500575039000400590013000700594#VL11.00423#41000#Vi?t#T527 C#372.21#^214#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn, cu theo ch #T r 5 - 6 tui#L Thu Hng (ch.b.), Bi Kim Tuyn, Trn Th Ngc Trm..#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a243tr.^b27cm#Gii thiu nhng bi ging v cc ch tr chi, bi ht, th, cu , truyn cho tr 5 - 6 tui theo ch : gi a nh, bn thn, con vt, giao thng, qu hng, t nc, Bc H v cc hin t ng t nhin#Tr chi#Bi ht#Th#Truyn#Cu #Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thu Hng#Bi Kim Tuyn#Trn Th Ngc Trm#Hong Thu Hng#Lng Th B nh#Mai#273159## 00642000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020012000350030013000470070065000600220004001250080005001290090011001340100 00500145011001400150015003300164020001000197020000600207020001500213005001400228 00500080024200500170025000500170026700500130028403900040029701300070030102000080 0308#VL11.00424#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 3#Sch bi tp#Hong Vn Vn ( tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a72t r.^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 3#Sch gio khoa#Hong V n Vn#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#o Ngc Lc#Mai#273160#Bi tp ## 00634000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020012000350030024000470070065000710220004001360080005001400090011001450100 00500156011001500161015003300176020001000209020000600219020001500225005001400240 005000800254005001700262005001700279005001300296039000400309013000700313#VL11.00 425#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 3#Sch gio vin th im#Hong Vn Vn (t ng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a100t r.^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 3#Sch gio vin#Hong V n Vn#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#o Ngc Lc#Mai#273161## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410070058000710220004001290080005001330090011001380100 00500149011001400154020001200168020000600180020001400186005001300200005001800213 005001400231005001600245005001900261039000400280013000700284#VL11.00426#20000#V i?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn lp 4#L Ngc ip (ch.b.), Phm T h Kim Oanh, Phm Vnh Lc...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a91tr.^b27cm#Tp lm vn #Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Phm Vnh Lc#Nguyn Th Hi n#Lng Th Thanh L#Mai#273162## 00805000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820004000438080005000470050015000520020016000670070042000830220004001252210 06100129008000500190009001100195010000500206011001500211015001800226021018200244 020001600426020001100442005001200453039000400465013000700469005001500476#VL11.00 427#VL11.00428#199000#Vi?t#GI-103P#611#^214#Trnh Vn Minh#Gii phu ngi#B.s. : Trnh Vn Minh (ch.b.), L Hu Hng#T.1#Gii phu hc i cng chi trn - chi di - u - mt - c#^aH.#^aGio dc#2011#^a687tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gi i thiu i cng v gii phu hc; v xng, h xng; v khp, h khp; v c, h c v nh hng m t c th gii phu chi trn, chi di, gii phu u - mt - c ca ngi#Gii phu ngi#Gio trnh#L Hu Hng#Mai#273163#Trnh Vn M inh## 00704000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050011000380020014000490070029000630220004000922210021000960040 01800117008000500135009001100140010000500151011001500156021018700171020001000358 020001800368005001700386039000400403013000700407#VL11.00429#58000#Vi?t#H401H#54 6#^214#V ng #Ho hc v c#V ng , Triu Th Nguyt#Q.2#Cc nguyn t d v f#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a303tr.^b27cm#Gii thiu v ho h c cc nguyn t d v f: phc cht ca cc kim loi chuyn tip h d, cc kim lo i chuyn tip d dy th nht, dy th hai, dy th ba; cc nguyn t Lantanit, A ctinit#Ho v c#Nguyn t ho hc#Triu Th Nguyt#Mai#273164## 00777000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020029000650070043000940220004001370040 01900141008000500160009001100165010000500176011001500181021015100196020001200347 02000090035902000080036802000110037600500160038700500130040303900040041601300070 0420005001200427#VL11.00432#VL11.00431#26000#Vi?t#B103T#624.076#^214#ng Vn C #Bi tp v k thut xy dng#ng Vn C, Nguyn Quang C, on Nh Kim#T.1#T i bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#2011#^a125tr.^b27cm#Gm cc bi tp lin quan n cc kin thc c bn v v k thut xy dng nh: cc tiu chun thit lp b n v, cch v hnh hc v biu din vt th#V k thut#Xy dng#Bi tp#Gio tr nh#Nguyn Quang C#on Nh Kim#Mai#273165#ng Vn C## 00952000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020027000680070040000950220004001350040 03900139008000500178009001100183010000500194011001500199021032600214020000900540 02000090054902000070055800500140056503900040057901300070058300500170059002000190 0607#VL11.00433#VL11.00434#80000#Vi?t#S450T#625.7#^214#Nguyn Xun Trc#S tay thit k ng t#Nguyn Xun Trc (ch.b.), Dng Hc Hi#T.1#Ti bn ln th 5 c chnh sa b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a379tr.^b27cm#Trnh by cc vn v phn cp ng v cc tiu chun k thut thit k ng t ca Vit Nam v nc ngoi. iu tra kinh t v thit k mng li ng. Thit k bnh , mt ct ngang ng t v ng cao tc. Nghin cu lp d n v thit k ng t, phng php nh gi hiu qu kinh t v hiu qu ti chnh#Thit k#ng b#S tay#Dng Hc Hi#Mai#273166#Nguyn Xun Trc#Ti liu tham kho## 00925000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020019000670030088000860070016001740220 00400190221006700194004001800261008000500279009001100284010000500295011001500300 02101820031502000190049702000170051602000160053302000110054903900040056001300070 0564005001600571#VL11.00435#VL11.00436#39000#Vi?t#C455N#660.6#^214#Nguyn Nh H in#Cng ngh sinh hc#Dng cho sinh vin H, C chuyn v khng chuyn ngnh CN SH, gio vin v hc sinh THPT#Nguyn Nh Hin#T.1#Sinh hc phn t v t bo - c s khoa hc ca cng ngh sinh hc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a2 27tr.^b27cm#Trnh by khi nim v cng ngh sinh hc v s ra i, pht trin c a sinh hc phn t, sinh hc t bo. K thut gen n cng ngh sinh hc v nu i cy t bo n cng ngh t bo#Cng ngh sinh hc#Sinh hc phn t#Sinh hc t bo#Gio trnh#Mai#273167#Nguyn Nh Hin## 00688000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050012000530020025000650030104000900070012001940040 01800206008000500224009001100229010000500240011001500245021011400260020001400374 020001100388039000400399013000700403#VL11.00437#VL11.00438#43000#Vi?t#GI-108T#5 76.5#^214# L Thng#Gio trnh di truyn hc#Dng cho cc trng i hc, Cao ng chuyn ngnh Sinh hc, Cng ngh sinh hc, Y t, Nng, Lm nghip# L Th ng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a255tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc c bn v di truyn hc c s, di truyn hc phn t, s bin i gen, h gen v tin ho#Di truyn hc#Gio trnh#Mai#273168## 00905000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050019000490020013000680030121000810070041002020040 01900243008000500262009001100267010000500278011001500283021026900298020001300567 020001100580005001300591039000400604013000700608#VL11.00439#VL11.00440#47000#Vi ?t#H401S#572#^214#Phm Th Trn Chu#Ho sinh hc# c Hi ng thm nh sc h ca B Gio dc v o to gii thiu lm sch dng chung cho cc trng i h c S phm#Phm Th Trn Chu (ch.b.), Trn Th ng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGi o dc#2011#^a279tr.^b27cm#Trnh by c tnh chung v vai tr sinh hc, cu to phn t protein, axit nucleic, xacarit, lipit, vitamin, enzim, hoocmn; Khi ni m chung v s trao i cht v trao i nng lng; Mi quan h gia cc qu tr nh trao i xacarit, lipit, protein v axit nucleic...#Ho sinh hc#Gio trnh# Trn Th ng#Mai#273169## 00980000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540070074000710040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184021036100199020000800560020001300568020001100581 005001900592005001100611005001500622005001800637039000400655013000700659#VL11.00 441#VL11.00442#46000#Vi?t#305T#621.3815#^214#in t tng t#Nguyn Trinh ng (ch.b.), L Hi Sm, Lng Ngc Hi, Nguyn Quc Cng#Ti bn ln th 3#^aH. #^aGio dc#2011#^a239tr.^b24cm#Gii thiu cc ni dung c bn v khuych i th ut ton, cc mch thut ton tng t c bn, mch tuyn tnh tng on v mch so snh, mch to dao ng, mch lc tch cc, cc mch in t trong k thut o v iu khin, mch bin i tn hiu c bit, mch khuych i cng sut, m ch ngun, cng ngh FPAA v ng dng, phn mm m phng mch in Spice#in t #Mch in t#Gio trnh#Nguyn Trinh ng#L Hi Sm#Lng Ngc Hi#Nguyn Qu c Cng#Mai#273170## 00962000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510030052000920070072001440080005002160090 01100221010000500232011000900237021026900246020001100515020001800526020000900544 02000110055300500120056400500130057600500130058900500230060203900040062501300070 0629#VL11.00443#VL11.00444#52000#Vi?t#M452T#363.7#^214#Mi trng v gio dc b o v mi trng#Dng cho cc trng i hc - cao ng khi S phm#L Vn Khoa (ch.b.), Phan Vn Kha, Phan Th Lc, Nguyn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#201 1#^a271tr.#Trnh by cc vn chung v khoa hc mi trng, sinh thi quyn v cc kiu h sinh thi chnh, ti nguyn thin nhin, tc ng ca con ngi i vi mi trng, bo v mi trng v pht trin bn vng, gio dc bo v mi t rng v t chc cc hot ng gio dc#Mi trng#Bo v mi trng#Gio dc#Gi o trnh#L Vn Khoa#Phan Vn Kha#Phan Th Lc#Nguyn Th Minh Phng#Mai#273171 ## 00648000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020012000660070015000780040018000930080 00500111009001100116010000500127011001500132021016200147020000900309020000900318 020000900327020001100336039000400347013000700351#VL11.00445#VL11.00446#42000#Vi ?t#N254V#624.1#^214#Phan Hng Qun#Nn v mng#Phan Hng Qun#Ti bn ln th 4# ^aH.#^aGio dc#2011#^a251tr.^b27cm#Trnh by cc vn chung v c th v tnh ton thit k mng nng, thit k x l nn t yu, tnh ton thit k mng c c, phn tch cc chu ti trng ngang#Thit k#Mng cc#Nn mng#Gio trnh#Mai# 273172## 00767000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020034000660070013001000040018001130080 00500131009001100136010000500147011001500152021028600167020000500453020000800458 020001200466039000400478013000700482#VL11.00448#VL11.00447#60000#Vi?t#TR106B#62 1.31#^214#V Quang Hi#Trang b in in t cng nghip#V Quang Hi#Ti bn l n th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a431tr.^b27cm#Gii thiu nhng khi nim c bn v mt h thng truyn ng in, ng c in v cc c tnh c bn ca ng c in, tnh chn cng sut, cc b bin i, cc h thng iu chnh tc truy n ng in, cc phn t khng ch T, truyn ng nhiu ng c, v vn an ton in#in#in t#Cng nghip#Mai#273173## 00725000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050014000520020033000660070014000990040018001130080 00500131009001100136010000500147011001500152021021600167020000900383020001200392 020000900404020001100413039000400424013000700428#VL11.00449#VL11.00450#37000#Vi ?t#S551C#621.31#^214#Nguyn c S#Sa cha my in v my bin p#Nguyn c S #Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b27cm#Trnh by nhng vn c hung v cng tc sa cha my in v my bin p. Nguyn l lm vic v kt cu my in quay. Hng dn cch qun li v khc phc cc dng s c thng xy r a trong my in v my bin p#My in#My bin p#Sa cha#Gio trnh#Mai#273 174## 00722000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020023000640030047000870070014001340040 01800148008000500166009001100171010000500182011001500187021018500202020001400387 020000900401020001100410039000400421013000700425#VL11.00451#VL11.00452#44000#Vi ?t#PH121L#580#^214#Hong Th Sn#Phn loi hc thc vt#Gio trnh dng cho cc trng i hc S phm#Hong Th Sn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a22 4tr.^b27cm#Gii thiu tng quan v phn loi hc thc vt. Cc kin thc c bn v nhm tin nhn, nhm nm, nhm to, thc vt bc cao hay thc vt c chi v gii thiu khu h thc vt Vit Nam#Phn loi hc#Thc vt#Gio trnh#Mai#273175 ## 00652000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020018000650070016000830080005000990090 01100104010000500115011001500120021022600135020000800361039000400369013000700373 020001800380#VL11.00453#VL11.00454#74000#Vi?t#H401H#540#^214#Nguyn nh Chi#Ho hc i cng#Nguyn nh Chi#^aH.#^aGio dc#2011#^a451tr.^b27cm#Gii thiu t ng quan mn ho hc, cng cc cu hi v bi tp cui mi chng v cu to ngu yn t, ht nhn nguyn t, nh lut tun hon, thuyt lng t, lin kt ho h c, thuyt phn t, tnh cht in, t ca phn t...#Ho hc#Mai#273176#Ho hc i cng## 00938000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050014000500020064000640070014001280080005001420090 01100147010000500158011001500163021039600178020000800574020001800582020001900600 039000400619013000700623020003000630#VL11.00455#VL11.00456#200000#Vi?t#312L#54 6#^214#Nguyn Duy i#nh lut tun hon v h thng tun hon cc nguyn t ho hc#Nguyn Duy i#^aH.#^aGio dc#2011#^a372tr.^b27cm#Gii thiu nh lut tun hon v cc h thng tun hon Mendeleep, tun hon di nh sng ca l thuyt cu to nguyn t, s bin i tun hon mt s tnh cht quan trng ca nguyn t v n cht, hp cht, cc kiu bng tun hon, gii hn h thng tun hon, ngun gc, lch s v cch t tn cc nguyn t ho hc, km theo mt s bi tp tng hp v hng dn tr li cu hi, bi tp#Ho hc#Nguyn t ho hc#H thng tun hon#Mai#273177#nh lut tun hon Menlp## 00843000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050018000520020017000700030041000870070057001280080 00500185009001100190010000500201011001400206015001800220021024000238020000800478 020000900486020001100495005002400506039000400530013000700534#VL11.00457#VL11.004 58#20000#Vi?t#K600T#616.07#^214#Hong Ngc Chng#K thut siu m#Dng cho o to cao ng k thut y hc#B.s.: Hong Ngc Chng (ch.b.), Trng Th Hong P hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a83tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nguyn l c bn ca siu m, ng dng ca siu m trong chn on bnh, k thut cc mt c t c bn ca siu m v k thut siu m mt s b phn ca c th nh: bng, g an - mt, tu - lch, h tit niu, ph khoa v tuyn gip#Siu m#K thut#Gio trnh#Trng Th Hong Phng#Mai#273178## 01048000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050018000530020042000710030032001130070056001450040 01800201008000500219009001100224010000500235011001500240015001800255021032900273 02000050060202000080060702000080061502000100062302000090063302000110064200500110 0653005001100664039000400675013000700679#VL11.00459#VL11.00460#43000#Vi?t#T450C #362.106#^214#Hong Ngc Chng#T chc y t - Chng trnh y t quc gia#Dng c ho o to Cao ng Y hc#B.s.: Hong Ngc Chng (ch.b.), L Nh p, L Vn Nh o#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by i cng v t chc v qun l y t. Quan im, chin lc, h thng t ch c ngnh y t Vit Nam. Nguyn l chm sc sc kho ban u, m hnh sc kho - b nh tt Vit Nam. Chnh sch y t, qun l y t, nhn lc, qun l v t chc bnh vin, hot ng y t, lp k hoch, theo di - gim st cc hot ng y t. ..#Y t#T chc#Qun l#Hot ng#Vit Nam#Gio trnh#L Nh p#L Vn Nho#Mai# 273179## 00880000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020025000690030032000940070024001260040 01800150008000500168009001100173010000500184011001500189015001800204021029900222 020001100521020000600532020000600538020001100544039000400555013000700559#VL11.00 461#VL11.00462#29000#Vi?t#T120L#610.1#^214#Nguyn Hunh Ngc#Tm l hc y hc - y c#Dng cho o to cao ng y hc#Nguyn Hunh Ngc ch.b.#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng khi nim c bn v tm l hc, tm l y hc v tm quan trng ca yu t tm l i vi sc kho v bnh tt. Nhng c im tm l ca ngi v quy tc c bn trong gi ao tip vi ngi bnh. Mi tng quan gia giao tip v y c, ngha v v yu cu o c ca ngi cn b y t#Tm l hc#Y hc#Y c#Gio trnh#Mai#273180## 00913000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520030036000790070061001150040018001760080 00500194009001100199010000500210011001500215015001800230021019900248020001100447 02000160045802000110047400500150048500500120050000500150051200500120052700500130 0539039000400552013000700556#VL11.00463#VL11.00464#59000#Vi?t#309D#616.02#^214 #iu dng hi sc cp cu#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Nguyn t Anh (ch.b.), L Th Bnh, Nguyn Vn Chi...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 011#^a239tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gm cc bi ging nh gi, nhn nh v x tr ban u bnh nhn cp cu, chm sc bnh nhn trong hi sc cp cu, hng dn mt s th thut, k thut c bn ca iu dng trong cp cu, hi sc#iu dng#Hi sc cp cu#Gio trnh#Nguyn t Anh#L Th Bnh#Nguyn Vn Chi#V V n nh# Trng Nam#Mai#273181## 00873000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030036000720070055001080040018001630080 00500181009001100186010000500197011001500202015001800217021020300235020001100438 02000110044900500140046000500100047400500120048400500140049600500140051003900040 0524013000700528#VL11.00465#VL11.00466#52000#Vi?t#309D#610.73#^214#iu dng c bn 1#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Phm Vn Lnh, L Vn An (ch. b.), H Duy Bnh...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a239tr.^b27cm#TTS g hi: B Y t#Gm nhng bi ging v: lch s pht trin ngnh iu dng, quy tr nh iu dng, nhu cu c bn ca con ngi, h s bnh nhn v cch ghi chp, t ip nhn bnh nhn vo vin, chuyn vin v ra vin...#iu dng#Gio trnh#Ph m Vn Lnh#L Vn An#H Duy Bnh#L Th Lc H#Trn nh Hu#Mai#273182## 00891000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030036000720070061001080040018001690080 00500187009001100192010000500203011001500208015001800223021021100241020001100452 02000110046300500180047400500140049200500100050600500120051603900040052801300070 0532005001400539#VL11.00467#VL11.00468#48000#Vi?t#309D#610.73#^214#iu dng c bn 2#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Hong Ngc Chng, Trn c T hi (ch.b.), L Vn An...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a223tr.^b27cm# TTS ghi: B Y t#Trnh by mt s kin thc, k nng c bn trong qu trnh th c hnh chm sc, iu dng nh: k thut tim thuc, truyn tnh mch, thng ti u, thay, ra vt thng... km theo cu hi trc nghim sau mi bi#iu dng# Gio trnh#Hong Ngc Chng#Trn c Thi#L Vn An#H Duy Bnh#Mai#273183#L T h Lc H## 00962000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020019000660030036000850070070001210040 01800191008000500209009001100214010000500225011001500230015001800245021023900263 02000110050202000110051302000110052402000110053500500150054600500220056103900040 0583013000700587020001800594#VL11.00469#VL11.00470#54000#Vi?t#309D#617#^214#Ng uyn Tn Cng#iu dng ngoi 1#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Nguy n Tn Cng (ch.b.), Trn Th Thun, Nguyn Th Ngc Sng#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2011#^a251tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng vn c b n ca ngoi khoa c s. Chm sc ngi bnh khi chn thng, chm sc vt thng , chm sc trc v sau khi m, chun b phng m v trang thit b. c bit h ng dn chm sc ngi bnh phu thut h tiu ho#iu dng#Phu thut#Ngoi k hoa#Gio trnh#Trn Th Thun#Nguyn Th Ngc Sng#Mai#273184#Chm sc sc kho ## 00864000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020019000660030036000850070070001210040 01800191008000500209009001100214010000500225011001500230015001800245021014200263 02000110040502000110041602000180042702000100044500500150045500500220047003900040 0492013000700496020001100503#VL11.00471#VL11.00472#61000#Vi?t#309D#617#^214#Ng uyn Tn Cng#iu dng ngoi 2#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Nguy n Tn Cng (ch.b.), Trn Th Thun, Nguyn Th Ngc Sng#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2011#^a283tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc phng php i u dng, chm sc y t i vi bnh nhn mc bnh v lng ngc, tit niu, chn h hnh, thn kinh, k thut ngoi#iu dng#Ngoi khoa#Chm sc sc kho#Bi gi ng#Trn Th Thun#Nguyn Th Ngc Sng#Mai#273185#Phu thut## 00956000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050010000530020018000630030035000810070062001160040 01800178008000500196009001100201010000500212011001500217015001800232021030400250 02000060055402000120056002000110057200500200058300500160060303900040061901300070 0623#VL11.00473#VL11.00474#53000#Vi?t#K304N#615.028#^214#Trn Tch#Kim nghim thuc#Dng cho o to dc s trung cp#B.s.: Trn Tch (ch.b.), Nguyn Th Ki u Anh, V Th Thu Thu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b27cm#TT S ghi: B Y t#Trnh by khi qut v cng tc kim tra cht lng thuc - m ph m, cng tc tiu chun ho v kim nghim thuc theo tiu chun, phng php x l s liu, tnh ton v tr li kt qu kim nghim, cc loi dung dch dng t rong kim nghim... v mt s bi tp kim nghim thuc trong phng th nghim#T huc#Kim nghim#Gio trnh#Nguyn Th Kiu Anh#V Th Thu Thu#Mai#273186## 00995000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020011000500030033000610070072000940040018001660080 00500184009001100189010000500200011001500205015001800220021028500238020000900523 02000060053202000110053800500120054900500220056100500190058300500140060203900040 0616013000700620005001800627#VL11.00475#VL11.00476#127000#Vi?t#H401D#615#^214#H o dc 1#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: L Minh Tr, Hunh Th Ngc Ph ng (ch.b.), L Th Thin Hng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a515t r.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng kin thc c bn v ho dc i cn g. Gii thiu tnh cht, tc dng, cng dng, mt s ch nh iu tr v chng ch nh cc loi thuc khng sinh, thuc khng k sinh trng, thuc st khun, thuc chng c, dc phm phng x, thuc tr ung th, thuc cn quang#Ho dc #Thuc#Gio trnh#L Minh Tr#Hunh Th Ngc Phng#L Th Thin Hng#Trng Ph ng#Mai#273187#Nguyn Th Thu H## 00853000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490030032000610070076000930220004001690080 00500173009001100178010000500189011001500194015001800209021020000227020001200427 02000110043900500280045000500190047803900040049701300070050100500130050802000060 0521#VL11.00477#VL11.00478#53000#Vi?t#D557L#615#^214#Dc l hc#Dng cho o t o bc s a khoa#B.s.: o Vn Phan (ch.b.), Nguyn Trn Th Ging Hng, Nguy n Trng Thng#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh b y nhng kin thc c bn v dc l hc v c ch tc dng ca tng nhm thuc p hn theo tc dng sinh l - bnh l - iu tr hc, c th v cc loi thuc nh : h st, gim au, cha gt...#Dc l hc#Gio trnh#Nguyn Trn Th Ging H ng#Nguyn Trng Thng#Mai#273188#o Vn Phan#Thuc## 00777000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020018000640030032000820070044001140080 00500158009001100163010000500174011001500179015001800194021018900212020001800401 020001100419005001600430039000400446013000700450004001800457#VL11.00479#VL11.004 80#41000#Vi?t#X101S#519.2#^214#ng c Hu#Xc sut thng k#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: ng c Hu (ch.b.), Hong Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011# ^a171tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Cung cp cc kin thc c bn v xc sut thng k: tn sut, xc sut, tham s mu, kim nh gi thit thng k... ng thi a ra mt s v d ng dng v xc sut thng k trong y hc#Xc sut thng k# Gio trnh#Hong Minh Hng#Mai#273189#Ti bn ln th 3## 01018000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490030032000650070068000970040018001650080 00500183009001100188010000500199011001500204015001800219021030700237020000600544 02000140055002000110056400500140057500500210058900500140061000500190062400500140 0643039000400657013000700661#VL11.00481#VL11.00482#56000#Vi?t#D300T#611#^214#Di truyn y hc#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Trnh Vn Bo, Trn Th Than h Hng (ch.b.), Phan Th Hoan...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a259tr .^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu lc s ni dung, phng php nghin cu di truyn hc ngi v cc kin thc c bn v di truyn y hc nh nhim sc th, sinh hc phn t trong y hc, cu trc gen ngi, di truyn phn t, n gen, a gen. Nhng bt thng bm sinh, di truyn ung th, qun th ngi v nhng t v n di truyn#Y hc#Di truyn hc#Gio trnh#Trnh Vn Bo#Trn Th Thanh Hng#P han Th Hoan#Hong Th Ngc Lan#Trn Th Lin#Mai#273190## 01031000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030040000830070093001230040018002160080 00500234009001100239010000500250011001500255015001800270021022800288020000900516 02000170052502000100054202000190055202000110057100500200058200500170060200500160 0619005002300635039000400658013000700662#VL11.00483#VL11.00484#99000#Vi?t#B256H #616.7#^214#Bnh hc c xng khp ni khoa#Dng cho bc s v hc vin sau i hc#B.s.: Nguyn Th Ngc Lan (ch.b.), Nguyn Vnh Ngc, Nguyn Vn Hng, Nguyn Th Phng Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a403tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc kin thc c bn v phng php chn on, iu tr cc b nh v c xng khp nh bnh thp khp, thoi ho khp, bnh xng khp do chuy n ho, bnh l nhim khun b my vn ng, cc bnh v xng, bnh v c#Bn h hc#Bnh h c xng#Bnh khp#Bnh c xng khp#Gio trnh#Nguyn Th Ngc L an#Nguyn Vnh Ngc#Nguyn Vn Hng#Nguyn Th Phng Thu#Mai#273191## 00931000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050014000520020025000660030048000910070063001390080 00500202009001100207010000500218011001500223015001800238021023600256020000900492 02000090050102000080051002000140051800500190053200500200055103900040057101300070 0575020001100582#VL11.00485#VL11.00486#67000#Vi?t#L108K#618.97#^214#Phm V Kh nh#Lo khoa y hc c truyn#Dng cho o to bc s v hc vin sau i hc#Phm V Khnh (ch.b.), Tng Th Tam Giang, Nguyn Th Hng Yn#^aH.#^aGio dc#2011# ^a271tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu khi qut v lo khoa y hc hin i v y hc c truyn. Trnh by nguyn tc iu tr v nguyn nhn, triu chng, chn on, iu tr, d phng mt s bnh thng gp ngi cao tui theo y hc hin i v y hc c truyn#Lo khoa#iu tr#Bnh l#Y hc dn tc#Tng Th Ta m Giang#Nguyn Th Hng Yn#Mai#273192#Gio trnh## 00965000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020019000360070061000550080005001160090011001210100005001320110016001370150 11200153020001100265020001000276020000800286005001500294005001300309005002000322 005001900342005001600361039000400377013000700381021027500388#VL11.00487#Vi?t#T55 0#495.9223#^214#T in Vit - Lo#Phm c Dng (ch.b.), Nguyn Nh , Thongp heth Kingsada...#^aH.#^aGio dc#2011#^a1999tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to Cng ho x hi ch ngha Vit Nam ; B gio dc Cng ho dn ch nhn d n Lo#Ting Vit#Ting Lo#T in#Phm c Dng#Nguyn Nh #Thongpheth Kingsa da#Nguyn Trng Khnh#Phan Xun Thnh#Mai#273193#Gii thiu trn 45000 mc t, b ao gm nhng t ng c bn, cc thut ng khoa hc cng ngh thng dng trong i sng v trn cc phng tin thng tin i chng, cc thnh ng, tc ng thn g gp trong giao tip hng ngy... c sp xp theo th t bng ch ci ting V it## 00936000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020019000370070068000560080005001240090011001290100005001400110016001450150 11200161021022600273020001000499020001100509020000800520005001500528005001800543 005002100561005002400582005001700606039000400623013000700627#VL11.00488#Vi?t#T55 0#495.91003#^214#T in Lo - Vit#Phm c Dng, Onekeo Nuannanvong (ch.b.), Buakeo Chaleunlangsy...#^aH.#^aGio dc#2011#^a1595tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc Cng ho dn ch nhn dn Lo ; B Gio dc v o to Cng ho x hi ch n gha Vit Nam#Gii thiu trn 45000 mc t, bao gm nhng t ng c bn, cc thu t ng khoa hc cng ngh thng dng trong i sng v trn cc phng tin thn g tin i chng, cc thnh ng, tc ng thng gp trong giao tip hng ngy...# Ting Lo#Ting Vit#T in#Phm c Lng#Onekeo Nuannavong#Buakeo Chaleunlang sy#Phonesavanh Chanthavong#Bualy Paphaphanh#Mai#273194## 00852000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020031000450070047000760080005001230090011001280100005001390110 01600144021026000160020001800420020000500438020001000443020000900453005000900462 005001600471005000900487005001500496005001600511039000400527013000700531#VL11.00 489#VL11.00490#Vi?t#V308N#915.97#^214#Vit Nam cc tnh v thnh ph#L Thng (c h.b.), Nguyn Minh Tu, L Hunh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a1096tr.^b30cm#Gii th iu v tr a l, phm vi lnh th v s phn chia hnh chnh, thin nhin, con ngi, cng cc hot ng kinh t ch yu, hng pht trin ca cc thnh ph t rc thuc Trung ng v tip theo l cc tnh c sp xp theo vng, tun t t Bc vo Nam#a l hnh chnh#Tnh#Thnh ph#Vit Nam#L Thng#Nguyn Minh Tu# L Hunh#Nguyn Vn Ph#Nguyn Qu Thao#Mai#273195## 01045000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400090 00440410005000531810006000580820004000648080005000680020009000730070094000820080 00500176009001100181010000500192011001600197020000900213005001900222005001500241 00500140025600500160027000500220028600600130030800600100032100600140033100500130 0345039000400358013000700362019000500369015003400374021022000408020001900628#VL1 1.00491#VL11.00492#VL11.00493#VL11.00494#1750000#Vi?t#S312H#570#^214#Sinh hc#N eila A. Campbell, Jane B. Reece, Lisa A. Urry... ; Dch: Trn Hi Anh... ; Phm Vn Lp h..#^aH.#^aGio dc#2011#^a1408tr.^b28cm#Sinh hc#Campbell, Neila A.#Re ece, Jane B.#Urry, Lisa A.#Cain, Michel L.#Wasserman, Stevena A.#Trn Hi Anh#Ng uyn B#Thi Trn Bi#Phm Vn Lp#Mai#273196#Dch#Dch theo sch xut bn ln t h 8#Trnh by nhng kin thc c bn v ho hc s sng, t bo, di truyn hc, cc c ch tin ho, lch s tin ho ca a dng sinh hc, hnh dng v chc n ng ca thc vt, hnh thi v chc nng ng vt, sinh thi hc#Ti liu tham k ho## 00616000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050015000540020079000690070015001480080005001630090 01000168010000500178011001500183021010400198020001000302039000400312013000700316 020000900323020001800332#VL11.00495#VL11.00496#175000#Vi?t#C101V#349.597#^214#N guyn Vn Hu#Cc vn bn ca to n nhn dn ti cao v hnh s, dn s, kinh t v t tng#Nguyn Vn Hu#^aH.#^aT php#2010#^a659tr.^b28cm#Gii thiu tp h p cc vn bn php lut v hnh s, dn s, kinh t, t tng hnh s v t tng dn s#Php lut#Mai#273197#Vit Nam#Vn bn php lut## 00781000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050015000560020074000710070015001450080005001600090 01000165010000500175011001500180021023600195020001000431020000400441020000900445 020001800454039000400472013000700476020000800483#VL11.00497#VL11.00498#180000#V i?t#C101Q#346.59704#^214#Nguyn Vn Hu#Cc quy nh php lut v n b, gii t o, gii quyt tranh chp nh t#Nguyn Vn Hu#^aH.#^aT php#2010#^a671tr.^b2 8cm#Gi thiu cc qui nh php lut v gi t v khung gi cc loi t, thu t in s dng cc loi t, n b, gii to, gii phng mt bng, h tr v ti nh c khi Nh nc thu hi t, gii quyt cc vn v tranh chp nh t...# Php lut#t#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#273198#Nh ca## 00770000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050015000540020059000690070015001280080005001430090 01000148010000500158011001500163021025000178020001000428020001600438039000400454 013000700458020000900465020001800474#VL11.00499#VL11.00500#175000#Vi?t#C101Q#34 2.597#^214#Nguyn Vn Hu#Cc quy nh mi ca php lut v x l vi phm hnh c hnh#Nguyn Vn Hu#^aH.#^aT php#2010#^a658tr.^b28cm#Gii thiu php lnh x l vi phm hnh chnh v vn bn hng dn thi hnh. Mt s qui nh php lut v x l vi phm hnh chnh trong lnh vc an ninh trt t, an ton x hi, t a i, xy dng, mi trng, thu, hi quan, s hu tr tu, t php#Php lut#Pht hnh chnh#Mai#273199#Vit Nam#Vn bn php lut## 00818000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020041000770070015001180080 00500133009003300138010000500171011001500176015006800191020001900259020001000278 039000400288013000700292021021900299020001000518#VL11.00501#VL11.00502#VL11.0050 3#27000#Vi?t#B103G#629.8#^214#Nguyn Vn t#Bi ging l thuyt iu khin t ng 1#Nguyn Vn t#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a116tr.^b27cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#iu khin t ng#Bi ging#Mai#273200#Trnh by cc vn v c s ton hc ca h thng tuyn tnh lin tc, c tnh ng hc ca khu v h thng, kho st tnh n nh ca h thng tuyn tnh lin tc v nh gi cht lng h thng iu khin t ng#L thuyt## 00921000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020027000620070039000890080005001280090 03300133010000500166011001500171015006800186021026700254020001200521020001000533 005002000543039000400563013000700567005001400574020001100588020000800599#VL11.00 504#VL11.00506#VL11.00505#35000#Vi?t#B103G#634.9#^214#Bi ging nng lm kt h p#on Vn im (ch.b.), Nguyn Thu Thu#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2 010#^a158tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Trnh by cc thch thc v nhu cu ci tin trong s dng v qun l ti nguyn thin nhin. Gii thiu cc nguyn l, h thng, k thut ca nng lm k t hp v hiu qu ca nng lm kt hp ti Vit Nam, ng thi i su vo nghi n cu pht trin nng lm kt hp#Nng nghip#Bi ging#Nguyn Th Thu Thu#Mai# 273201#on Vn im#Lm nghip#Kt hp## 00761000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610050017000660020021000830070017001040080 00500121009003300126010000500159011001500164015006800179021020400247020001000451 020001100461039000400472013000700476#VL11.00507#VL11.00509#VL11.00508#45000#Vi? t#GI-108T#621.319#^214#Nguyn Ngc Knh#Gio trnh mng in#Nguyn Ngc Knh#^a H.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a251tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Trnh by nhng kin thc c bn ph c v vic tnh ton, nh gi v la chn cc phn t ca mng in, gip cho c ng tc tht k v quy hoch mng li in, trong ch trng n mng in a phng#Mng in#Gio trnh#Mai#273202## 00930000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020022000640070066000860080005001520090 03300157010000500190011001500195015006800210021014400278020001100422020001100433 03900040044401300070044800500110045500500210046600500060048700500150049300500050 0508005001400513005000500527005001900532005000500551#VL11.00510#VL11.00511#VL11. 00512#35000#Vi?t#GI-108T#613.2#^214#Gio trnh dinh dng#B.s.: L Th Hp, Ngu yn Th Hong Lan (ch.b.), Phm Duy Tng...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ng h#2010#^a151tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng ngh ip H Ni#Cun sch cung cp nhng kin thc c bn v cp nht v dinh dng n gi, mi lin quan gia nng nghip, thc phm, dinh dng v sc kho...#Dinh dng#Gio trnh#Mai#273203#L Th Hp#Nguyn Th Hong Lan#ch.b.#Phm Duy Tng #b.s.#Phm Vn Hoan#b.s.#Trn Th Lan Hng#b.s.## 00869000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610050020000660020031000860070045001170080 00500162009003300167010000500200011001500205021020500220020000900425020000900434 020001100443005001600454039000400470013000700474015006800481020000600549#VL11.00 513#VL11.00514#VL11.00515#30000#Vi?t#GI-108T#636.089#^214#Nguyn Th Bnh Tm#G io trnh kim nghim th sn#Nguyn Th Bnh Tm, Dng Vn Nhim (ch.b.)#^aH.# ^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a159tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc li n quan n c s khoa hc v tnh php l trong hot ng kim dch ng vt, s n phm ng vt, kim sot git m, v kim tra v sinh th y cc sn phm c n gun gc ng vt#ng vt#Sn phm#Gio trnh#Dng Vn Nhim#Mai#273204#TTS g hi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Th y##