Trưng bày tư liệu: Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2016)

E-mail Print

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến bạn đọc và công chúng về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Trưng bày tư liệu với chủ đề: Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2016) với hơn 300 tư liệu sách, báo, tạp chí được lựa chọn theo 4 nội dung: Thời kỳ Tiền khởi nghĩa; Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và những ngày độc lập đầu tiên; Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập và lãnh đạo Cách mạng Việt Nam; Thành tựu của Việt Nam sau 71 năm xây dựng, phát triển.
Những tư liệu được trưng bày đã khái quát đầy đủ nội dung, giá trị thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, gắn liền những sự kiện lịch sử, những hình ảnh danh nhân, anh hùng, những bài ca dựng nước và những thành tựu đạt được trong công cuộc kiến thiết đất nước trong 71 năm qua. Đặc biệt, thông qua thiết bị hỗ trợ trưng bày Magic Box, người xem có cơ hội tiếp cận nội dung chi tiết của tài liệu bằng công nghệ số với những hình ảnh ghi lại không khí hào hùng, những giai đoạn quan trọng trong việc tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, lực lượng cách mạng của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà…
Thời gian trưng bày kéo dài đến hết ngày 10/9/2016 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Hình ảnh cùng sự kiện:


__________
Tin và ảnh: Đặng Dung


Đọc thêm cùng chuyên mục: