Trưng bày tư liệu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Lời bác dạy đời đời ghi nhớ”

E-mail Print

Ngày 28/2/2013, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc trưng bày, giới thiệu tư liệu:Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Lời Bác dạy đời đời ghi nhớ”.

Trưng bày giới thiệu hơn 500 đơn vị tư liệu sách, báo, bài trích, tranh, ảnh đa dạng về chủng loại và nội dung, cuộc trưng bày Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Lời Bác dạy đời đời ghi nhớ sẽ giúp công chúng và bạn đọc có thêm tư liệu để hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa.

Tư liệu được trưng bày theo 4 nội dung:

  • 1- Các văn bản chỉ đạo, triển khai, tài liệu hướng dẫn: Gồm các tư liệu viết về: tính cấp bách của thời điểm tiến hành cuộc vận động, các kết luận, báo cáo, thông báo, quyết định, kế hoạch, tài liệu hướng dẫn... trong cuộc vận động.
  • 2- Học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Trong 6 năm từ 2006-2012): Tập trung vào 7 chuyên đề đã được tiến hành: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trong giai đoạn hiện nay; Giới thiệu tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; Giới thiệu tác phẩm ”Di chúc” của Chủ tịch HCM; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; Giới thiệu tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, ”là đạo đức, là văn minh”.
  • 3- Toàn Đảng, toàn dân với cuộc vận động: Tư liệu về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cuộc vận động, các tầng lớp nhân dân với cuộc vận động, đặc biệt là thế hệ trẻ với cuộc vận động, Tấm gương điển hình trong thực hiện cuộc vận động, Báo cáo tổng kết từng năm, báo cáo các chuyên đề của cuộc vận động.
  • 4- Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua báo - tạp chí: Bao gồm các bài báo - tạp chí viết về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đăng tải trên các báo - tạp chí từ 2007 - 2012.

Trưng bày, giới thiệu tư liệu từ ngày 28/02/2013 đến hết ngày 06/03/2013.

----

Hình ảnh cùng sự kiện

3-1-tl-htltddhcm-01

3-1-tl-htltddhcm-03

3-1-tl-htltddhcm-04

3-1-tl-htltddhcm-05

3-1-tl-htltddhcm-06

3-1-tl-htltddhcm-07

3-1-tl-htltddhcm-08

__________________

Tin, ảnh: Hùng Mạnh


Đọc thêm cùng chuyên mục: