Hội thảo góp ý cho dự thảo Đề án “Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015 – 2020, định hướng 2030”

E-mail Print

Thực hiện Quyết định số 385/QĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015- 2020, định hướng 2030”, ngày 28/7/2015, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Đề án “Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015- 2020, định hướng 2030”.

Tham dự Hội thảo có bà Vũ Dương Thuý Ngà - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thư viện - Bộ VHTTDL; ông Vũ Công Hội - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Văn hoá, Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, ông Phạm Thế Khang – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, ông Nguyễn Kiểm – Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Phú – Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam, các thành viên Ban soạn thảo Đề án, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện lãnh đạo một số thư viện tỉnh, thành phố, thư viện trường đại học, thư viện chuyên ngành, đa ngành và một số trường đào tạo nghề thư viện…

Đề án “Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015- 2020, định hướng 2030” là bước cụ thể hoá thực hiện Chiến lược Phát triển Văn hoá đến năm 2020 với mục tiêu “Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai”, góp phần đắc lực vào việc thực hiện mục tiêu “Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hoá và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước” mà Nghị quyết 33 khoá XI của Đảng đã đặt ra.

Các ý kiến của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà quản lý được trình bày tại Hội thảo đã đánh giá cao ý nghĩa to lớn và giá trị phát triển đất nước bền vững của dự thảo Đề án. Dự thảo đã thể hiện quan điểm chỉ đạo trong việc phát triển văn hoá đọc nhằm tiếp thu tri thức nhân loại, làm giàu thêm vốn tri thức của dân tộc và con người Việt Nam; điều chỉnh các biểu hiện lệch lạc, hình thành thị hiếu lành mạnh; góp phần xây dựng con người có nhân cách, có tri thức, kỹ năng sống. Các cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo, thư viện và gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để người dân đọc sách, xây dựng môi trường đọc thân thiện... Dự thảo cũng đưa ra những mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, từng nội dung. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là tạo chuyển biến về nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể và dư luận xã hội về văn hoá đọc.

Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội thảo

Bà Vũ Dương Thuý Ngà – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thư viện phát biểu khai mạc Hội thảo

Ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội thảo

Ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội thảo

Ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội thảo

Ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội thảo

___________

Tin và ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: