Hội nghị chuyên đề lần thứ hai “Góp ý xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia: Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện”

E-mail Print

Tiếp theo Hội nghị chuyên đề lần thứ nhất tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29/12/2015, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề lần thứ hai “Góp ý xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia: Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện” nhằm tiếp tục lấy ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý về những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa cho Dự thảo Tiêu chuẩn.

Sản phẩm và dịch vụ thư viện là kết quả của hoạt động thư viện và có ý nghĩa rất lớn trong việc đưa các giá trị của thư viện đến người sử dụng, nhằm khai thác tốt nhất những thành quả này phục vụ lợi ích của cộng đồng. Đây là tiêu chuẩn quốc gia chuyên ngành thứ tư về lĩnh vực thư viện được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho Thư viện Quốc gia Việt Nam biên soạn.

Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (lần 2) “Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện” gồm 132 thuật ngữ và định nghĩa xây dựng trên cơ sở tham khảo, mở rộng, cập nhật các nội dung hiện đại, các thuật ngữ từ các tiêu chuẩn, từ điển… đã công bố của một số nước (chủ yếu của Hoa Kỳ và Nga), tuân thủ nguyên tắc hài hoà với các ISO (tiêu chuẩn quốc tế), tiêu chuẩn của các nước trong khu vực có cùng đối tượng tiêu chuẩn hoá, là cơ sở để thống nhất cách hiểu, cách sử dụng đối với các thuật ngữ và định nghĩa về sản phẩm và dịch vụ thư viện, được sử dụng trong ngành Thư viện Việt Nam, phù hợp với mục tiêu đề ra ban đầu trong dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia.

Hội nghị chuyên đề lần thứ hai đã được nghe ý kiến của các đại biểu là những nhà quản lý ở một số Bộ, Ngành, các thư viện tỉnh, thành phố, trung tâm thông tin - thư viện một số trường đại học từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc và các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong lĩnh vực thư viện - thông tin tập trung thảo luận, trao đổi, góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn. Hội nghị cũng đề nghị Ban Soạn thảo tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm một số thuật ngữ vào Dự thảo, chỉnh sửa và Việt hoá một số thuật ngữ để thuận lợi hơn cho việc áp dụng sau này.

Hình ảnh cùng sự kiện:

Toàn cảnh Hội nghị

ThS. Nguyễn Xuân Dũng – Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam trình bày Báo cáo đề dẫn Hội nghị

TS. Lê Văn Viết - Trưởng Ban Soạn thảo trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu và giải trình góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo TCVN và Thuyết minh dự thảo

TS. Vũ Dương Thuý Ngà – Vụ trưởng Vụ Thư viện phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Văn Thiên – Phó Trưởng khoa Phụ trách Khoa Thư viện - Thông tin, Đại học Văn hoá Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Ông Phạm Văn Vu – Phó Chủ tịch thường trực Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Thanh – Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn hoá Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS. Lê Thị Lan – Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội phát biểu tại Hội nghị

TS. Chu Ngọc Lâm – Nguyên Giám đốc Thư viện Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

ThS. Vũ Thị Kim Dung – Giám đốc Thư viện tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Bà Vũ Minh Huệ - Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Tú Anh – Giám đốc Thư viện tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị

ThS. Trần Thị Thu Trang – Thư viện Văn phòng Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Đào – Chuyên gia tư vấn Dự thảo Tiêu chuẩn phát biểu tại Hội nghị

__________

Tin và ảnh: Thanh Hà


Đọc thêm cùng chuyên mục: