Công bố Tiêu chuẩn Việt Nam: Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa chung

E-mail Print

tcvn-thuat-ngu-tv-2Một trong những yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động của các cơ quan thư viện là đảm bảo sự thống nhất các mặt hoạt động trên cơ sở công tác tiêu chuẩn hóa. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Thư viện Quốc gia Việt Nam (TVQG) lập Dự án và trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) cho phép tiến hành việc xây dựng các bộ TCVN trong lĩnh vực thư viện. Đề nghị này đã được lãnh đạo Bộ VHTTDL chấp nhận.

Trong hai năm (2012-2013), được sự đồng ý của Bộ VHTTDL, TVQG đã tập trung công sức, trí tuệ, tranh thủ sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân, tuân thủ các quy định trong Luật Tiêu chuẩn quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật đã biên soạn xong tiêu chuẩn quốc gia về thuật ngữ và định nghĩa sử dụng trong hoạt động thư viện. Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố TCVN 10274:2013 "Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa chung" (Theo QĐ số 4222/QĐ-KHCN ngày 31/12/2013).

TCVN 10274:2013 "Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa chung" bao gồm 152 thuật ngữ và định nghĩa chung sử dụng trong lĩnh vực hoạt động thư viện.

 Cùng với việc xây dựng 109 thuật ngữ mới, tiêu chuẩn này còn viện dẫn 43 thuật ngữ chung về lĩnh vực thư viện hoặc liên quan đến hoạt động thư viện của TCVN 5453:2009 Thông tin và tư liệu - Từ vựng. Trong đó: Khái niệm chung và thuật ngữ liên quan, gồm 34 thuật ngữ và định nghĩa (viện dẫn 11 thuật ngữ); Các loại hình thư viện, gồm 32 thuật ngữ và định nghĩa (viện dẫn 15 thuật ngữ); Các nguồn lực thư viện, gồm 35 thuật ngữ và định nghĩa (viện dẫn 8 thuật ngữ); Tổ chức lao động và hoạt động nghiệp vụ thư viện, gồm 51 thuật ngữ và định nghĩa (viện dẫn 9 thuật ngữ).

Tiêu chuẩn TCVN 10274:2013 là tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên chuyên về lĩnh vực thư viện, được phê duyệt xuất phát từ nhu cầu rất cấp thiết của thực tiễn xã hội nói chung và ngành khoa học thư viện nói riêng, nhằm từng bước chuẩn hóa mọi hoạt động của ngành trong xu hướng hội nhập hiện nay. Việc ra đời Tiêu chuẩn sẽ góp phần hoàn thiện lý luận về khoa học thư viện, thống nhất trong cách hiểu, định nghĩa nội hàm của từng khái niệm, đối tượng nghiên cứu; Giúp các nhà chuyên môn thống nhất thuật ngữ chung trong xử lý tài liệu, xây dựng các kho CSDL thư mục và toàn văn; Giúp người dùng tin/bạn đọc nâng cao kết quả/hiệu quả tìm tin, dễ dàng truy cập, tra cứu thông tin đầy đủ, không bị mất tin, nhiễu tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiệp vụ thư viện.

Thư viện Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo tới các Thư viện, Trung tâm Thông tin - Thư viện, các trường đào tạo nghề thư viện trong cả nước.

Các đơn vị có nhu cầu sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10274:2013 "Hoạt động thư viện – Thuật ngữ và định nghĩa chung", xin liên hệ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.


Đọc thêm cùng chuyên mục: