Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Bộ Thông tin-Truyền thông ký kết phối hợp công tác giai đoạn 2013 - 2020

E-mail Print

Ngày 04/02/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (BVHTTDL) và Bộ Thông tin – Truyền thông (BTTTT) đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Bộ Thông tin – Truyền thông giai đoạn 2013 – 2020.

Chương trình phối hợp này là thực hiện cụ thể hóa chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 6/5/2009. Theo đó mục tiêu của ngành văn hóa trong lĩnh vực thư viện là “Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội, góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai", "…đẩy mạnh phát triển thư viện ở cấp xã và phòng đọc sác ở xã, phường, cụm văn hóa, điểm Bưu điện – Văn hóa xã (BĐ-VHX) ở các xã vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Chương trình phối hợp giữa 2 bộ sẽ kết hợp, đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ bưu chính – viễn thông, đồng thời tổ chức đọc sách báo miễm phí cho người dân ở các địa phương thông qua các điểm BĐ-VHX.

Giai đoạn 2013 – 2020 các chương trình hợp tác giữa 2 bộ tập trung vào 5 nội dung chính:

  1. Phối hợp đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện Chương trình Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Bộ Thông tin – Truyền thông giai đoạn 2013 – 2020.
  2. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn sách, báo tại các điểm BĐ-VHX.
  3. Biên soạn hướng dẫn tổ chức hoạt động thư viện trong các điểm BĐ-VHX; tổ chức đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho nhân viên điểm BĐ-VHX nhằm đảm bảo triển khai các hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm này.
  4. Tổ chức các chuyến đi khảo sát, kiểm tra thực hiện chương trình tại các địa phương.
  5. Đề xuất kiện nghị với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hỗ trợ các nguồn lực cần thiết đảm bảo duy trì bền vững các mô hình BĐ-VHX, xem đây là một trong những mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, tiết kiệm ở cơ sở, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta hiện nay

2-5-bvhttdl-btttt-02

Tham dự và điều hành Lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ TTTT – Nguyễn Bắc Son

2-5-bvhttdl-btttt-03

2-5-bvhttdl-btttt-04

Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Huỳnh Vĩnh Ái và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng – Bộ TTTT ký kết chương trình hợp tác

2-5-bvhttdl-btttt-05

Hai bộ trưởng hai bộ cùng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết

__________________

Tin, ảnh: Hùng MạnhĐọc thêm cùng chuyên mục: