Tổng mục lục Tạp chí Thư viện Việt Nam năm 2016

E-mail Print

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN VIỆT NAM NĂM 2016

 

 

 

TÁC GIẢ - BÀI VIẾT

Số

Trang

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

1.                 

Chào Xuân Bính Thân 2016

1

3

2.                 

Nguyễn Ngọc Anh. Thư viện xanh - không gian tri thức thân thiện

1

12

3.                 

Dương Thị Phương Chi. Ứng dụng quảng cáo qua mạng trong hoạt động thư viện đại học

5

19

4.                 

Nguyễn Huy Chương. Ứng dụng trắc lượng thư mục trong quá trình tạo lập các nguồn tin khoa học

4

13

5.                 

Lâm Thị Hương Duyên. Lưu trữ web - nhiệm vụ của thư viện trong thời đại thông tin số

6

20

6.                 

Nguyễn Hữu Giới. Phác thảo về mô hình thư viện cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

1

22

7.                 

HanneloreVogt.Thư viện trong kỷ nguyên số - các dịch vụ sáng tạo và sự chuyển đổi không gian

4

9

8.                 

Nguyễn Thị Hạnh. Dịch tài liệu chuyên ngành thư viện - thông tin Anh - Việt

1

32

9.                 

Đặng Thị Thu Hiền. PR trong hoạt động thư viện - Một hướng nhìn mới

4

35

10.             

Bùi Hà Phương. Mô hình hành vi thông tin

6

8

11.             

Nguyễn Minh Hiệp. Phát triển dịch vụ tham khảo trong thư viện Việt Nam

6

24

12.             

Nguyễn Minh Hiệp. Tài nguyên thông tin

4

19

13.             

Trần Văn Hồng, Trần Minh Tâm. Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thư viện quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh

3

29

14.             

Đỗ Văn Hùng. Tài nguyên giáo dục mở và nhận diện các yếu tố tác động đến việc phát triển tài nguyên giáo dục mở tại Việt Nam

4

25

15.             

Huỳnh Minh Khải. Xây dựng các hướng dẫn sử dụng thư viện trên môi trường web

5

14

16.             

Phạm Thế Khang. Có đất mới gieo nên lúa!...

1

17

17.             

Phạm Thế Khang. Đi tìm động lực mới cho sự phát triển của thư viện công cộng

6

3

18.             

Bùi Vũ Bảo Khuyên. Nghiên cứu mô hình phục vụ của thư viện trường học

6

15

19.             

Nguyễn Thị Lan, Huỳnh Minh Khải. Hoạt động thông tin thư mục trong giai đoạn phát triển của công nghệ thông tin

2

33

20.             

Lê Bá Lâm. Xây dựng sản phẩm thông tin “Hướng dẫn học tập và nghiên cứu theo chủ đề” của các thư viện đại học Việt Nam

5

29

21.             

Kiều Thuý Nga. Tác động của Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản” với hoạt động thư viện và việc thúc đẩy văn hoá đọc

5

3

22.             

Vũ Dương Thuý Ngà. Thư viện với việc luân chuyển sách, báo phục vụ nhu cầu đọc, sử dụng thông tin của người dân và một số vấn đề đặt ra

1

4

23.             

Nguyễn Thị Bích Ngọc. Vai trò của cán bộ liên lạc/ chuyên gia chủ đề ở thư viện các trường đại học trên thế giới

1

37

24.             

Trần Thị Minh Nguyệt. Giáo dục văn hoá đọc trong thư viện trường tiểu học ở Hà Nội

5

6

25.             

Bùi Hà Phương. Mô hình 4C trong đào tạo người làm thư viện

2

26

26.             

Bùi Hà Phương, Nguyễn Thành Nhẫn. Phát triển không gian học tập chung hỗ trợ hành vi thông tin: Yêu cầu đối với người làm thư viện

5

24

27.             

Nguyễn Thị Minh Phượng. Phòng chống cháy nổ khi thư viện đặt trên tầng cao

2

38

28.             

Nguyễn Hồng Sinh. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến việc học tập tiếp tục của người làm thư viện đại học

3

24

29.             

Lê Tùng Sơn. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê trong hoạt động thư viện đối với hệ thống thư viện công cộng Việt Nam

4

3

30.             

Đoàn Phan Tân. Phần mềm mã nguồn mở và việc ứng dụng trong tiến trình tin học hoá hoạt động thư viện ở Việt Nam

3

8

31.             

Ngô Thanh Thảo. Ứng dụng cổng kiến thức trong thư viện đại học

1

27

32.             

Nguyễn Văn Thiên. Sự phát triển của các thư viện Việt Nam hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với mô hình cơ cấu tổ chức

2

3

33.             

Đoàn Thị Thu. Các hướng tiếp cận đánh giá thư viện trường phổ thông: Nghiên cứu trường hợp

2

15

34.             

Bùi Loan Thuỳ. Từ cổng thông tin thư viện tiến tới xây dựng cổng kiến thức cho thư viện trường đại học

3

14

35.             

Phạm Tiến Toàn. Ứng dụng Podcasting tại thư viện các trường đại học ở Việt Nam

4

40

36.             

Phùng Ngọc Tú. Internet với việc quảng bá hoạt động thư viện - thông tin

6

29

37.             

Phùng Ngọc Tú. Quản lý tri thức và vai trò của Thư viện

3

19

38.             

Vũ Hồng Vân. Phát triển văn hoá đọc trong việc xây dựng đời sống văn hoá nông thôn

2

21

39.             

Nguyễn Hữu Viêm. Một số nhận biết trong quá trình biến đổi mau lẹ của hoạt động thư viện hiện đại

2

9

40.             

Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương. Liên hiệp thư viện - mô hình phát triển bền vững cho thư viện Việt Nam

3

3

 

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

41.             

Nguyễn Thị Kim Dung. Phát triển nguồn nhân lực tại các thư viện Đồng bằng sông Hồng: Nghiên cứu trường hợp

5

51

42.             

Lâm Thị Hương Duyên, Nguyễn Thuý Duy. Ứng dụng Edmodo trong việc dạy và học ngành Thông tin học tại khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Cần Thơ

5

39

43.             

Lê Thị Dương. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Nội

5

43

44.             

Vương Hồng Hải. Thư viện trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - 50 năm xây dựng và phát triển

3

47

45.             

Bích Hạnh, Thu Hà. Thư viện tỉnh Phú Thọ trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ bạn đọc và luân chuyển sách, báo

6

62

46.             

Nguyễn Thị Hoa, Trần Văn Hồng. Thư viện tỉnh Đồng Tháp - 40 năm xây dựng và trưởng thành

6

43

47.             

Hà Thanh Huệ. Ý nghĩa của mô hình sinh viên tình nguyện trong các hoạt động tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện trường Đại học Hùng Vương

1

60

48.             

Đỗ Quốc Hùng. Khơi dậy văn hoá đọc từ xây dựng mô hình thư viện thân thiện tại trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

2

49

49.             

Phan Hương. Công tác luân chuyển sách, báo phục vụ các xã nông thôn mới của Thư viện tỉnh Đồng Nai

2

47

50.             

Phan Hương. Thư viện tỉnh Đồng Nai - 40 năm hình thành và phát triển (15/11/1976 - 15/11/2016)

6

40

51.             

Lê Quốc Khánh. Chặng đường 60 năm phát triển và trưởng thành của hệ thống thư viện công cộng tỉnh Hoà Bình (28/11/1956 - 28/11/2016)

6

56

52.             

Hồ Thanh Khương. Thư viện huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - 40 năm nhìn lại

4

60

53.             

Lê Phương Lan. Một vài nét về kho tài liệu vi dạng của Thư viện Quốc gia Việt Nam

5

35

54.             

Ngô Thị Lan. Giới thiệu trữ lượng tài liệu và các hoạt động tại Thư viện Viện Khảo cổ học

3

44

55.             

Tào Thị Thanh Mai. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ người làm thư viện Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

1

50

56.             

Tào Thị Thanh Mai. Phát triển văn hoá đọc tại Trường Chính trị Thanh Hoá

2

58

57.             

Nguyễn Thị Tuyết Mai. Thư viện tỉnh Phú Thọ - Hành trình 60 năm xây dựng và trưởng thành (1956 - 2016)

6

58

58.             

Nguyễn Thị Minh. Một số giải pháp củng cố, phát triển mạng lưới thư viện huyện và cơ sở ở Thái Bình

2

45

59.             

Phạm Thị Nga. Thực trạng và giải pháp quản lý nguồn tin nội sinh tại Thư viện Học viện Tài chính

1

45

60.             

Võ Thị Hồng Nghi, Đỗ Trọng Hiếu, Nguyễn Quang Sang. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý thư viện trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

1

54

61.             

Trần Minh Nhớ. Hoạt động thông tin thư mục tại Thư viện Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh: 40 năm nhìn lại (1976-2015)

2

53

62.             

Nguyễn Thị Nhung. Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động thư viện - thông tin tại trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

3

56

63.             

Lê Thị Tuyết Nhung. Khai thác nguồn lực thông tin tại Thư viện Đại học Hoa Lư, Ninh Bình

5

56

64.             

Bùi Hà Phương. Hướng tới xây dựng Bảng tra ký hiệu phân loại thập phân Dewey dành cho tài liệu khoa học xã hội và nhân văn: Nghiên cứu trường hợp

3

50

65.             

Kim Phượng. Những kết quả trong hoạt động nghiệp vụ của Thư viện tỉnh Hải Dương

6

53

66.             

PV. Thư viện tỉnh Quảng Ninh: 60 năm nối nhịp cầu tri thức và bạn đọc

4

53

67.             

Đinh Xuân Quyện. Thư viện tỉnh Hải Dương - 60 năm xây dựng và phát triển

6

50

68.             

Đoàn Trúc Quỳnh. Giải pháp đổi mới trong hoạt động thư viện của tỉnh Lào Cai

3

37

69.             

Nguyễn Thị Sen. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thư viện Đồng Nai từ tỉnh xuống huyện, thị xã

1

42

70.             

Phan Thị Hà Thanh. Giải pháp đổi mới hoạt động thư viện - thông tin tại Đại học Đà Nẵng

5

46

71.             

Phạm Văn Thi. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thư viện tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hải Phòng

4

50

72.             

Phạm Thị Thơm. Thực trạng hệ thống thư viện huyện tại tỉnh Ninh Thuận và những vấn đề cần quan tâm

2

42

73.             

Nguyễn Thị Thuỷ. Thư viện tỉnh Gia Lai - 40 năm xây dựng và phát triển (18/12/1976 - 18/12/2016)

6

47

74.             

Nguyễn Thị Thuỷ. Thư viện tỉnh Quảng Ninh hướng đến một mô hình thư viện hiện đại, năng động

4

57

75.             

Vũ Văn Tuấn. Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hải Phòng - 60 năm một chặng đường

4

45

76.             

Đỗ Thị Bé Tư. Giới thiệu các dịch vụ thư viện - thông tin và cách thức quảng bá sản phẩm, dịch vụ tại Thư viện Đại học An Giang

3

40

77.             

Lê Văn Viết. Hội Thư viện Việt Nam - 10 năm hoạt động và phát triển (22/10/2006 - 22/10/2016)

6

34

 

HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI

78.             

Trần Mỹ Dung lược dịch. Truy cập bộ sưu tập tài liệu nghiên cứu ở các nước đang phát triển: Phương pháp tiếp cận hợp tác quốc tế

1

62

79.             

Trần Mỹ Dung lược dịch. Tương lai của các thư viện công cộng ở Thổ Nhĩ Kỳ

4

62

80.             

Hải Hà lược dịch. Sử dụng Facebook cho dịch vụ quảng bá và tham khảo: Trải nghiệm của Thư viện Đại học Philippines Diliman

5

61

81.             

Nguyễn Huỳnh Mai lược dịch. Nghiên cứu về nguồn nhân lực ngành Thư viện và Thông tin ở Bắc Mỹ

6

64

82.             

Nguyễn Trọng Phượng lược dịch. Liên hiệp thư viện - xu hướng phát triển tại Trung Quốc

3

60

83.             

Nguyễn Trọng Phượng lược dịch. Mạng thư viện chia sẻ nguồn lực ở Ấn Độ: Hiện trạng và triển vọng

1

67

84.             

Thu Trang lược dịch. Đổi mới dịch vụ thư viện qua Phòng đọc Ảo của Thư viện Luận án số - Thư viện Nhà nước Nga

2

61

 

TÂM SỰ TRONG NGHỀ

85.             

Trương Văn Hà. Người đưa công nghệ thông tin về quê nghèo

1

70

86.             

Hồ Thanh Khương. Đôi điều tâm sự của người làm thư viện

5

64

87.             

Nguyễn Sản. Ký ức xanh về ngôi nhà trắng

6

69

88.             

Bùi Thanh Thảo. Thư viện tỉnh Quảng Ninh - địa chỉ tin cậy của bạn đọc

4

69

89.             

Nguyễn Huy Thắng. Người giữ lửa tình yêu với sách

2

67

90.             

Đặng Thị Diễm Thuý. Vui buồn nghề thư viện

3

64

 

XÃ HỘI THÔNG TIN

91.             

Phạm Kim Anh. Thư viện Hải Phú - Nghĩa tình nồng thắm Hải Dương - Phú Yên

6

71

92.             

Hoàng Sơn Cường. Mười bài học có được từ cách Bác Hồ đọc và viết sách

3

68

93.             

Lê Văn Cường. Giáo khoa thư Hán Nôm trong chương trình cải lương giáo dục khoa cử chữ Hán (1906-1919) lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam

2

71

94.             

Bích Dung. Ghi nhận từ chương trình phối hợp giữa Thư viện tỉnh Bình Định và Hội Nông dân tỉnh

3

66

95.             

Nguyễn Hữu Giới. Một số kết quả xã hội hoá trong lĩnh vực thư viện ở nước ta

5

68

96.             

Cao Thanh Phước. Thư viện với sự phát triển văn hoá đọc cho lứa tuổi thiếu nhi

3

73

97.             

PV. Đào tạo nguồn nhân lực Thư viện - Thông tin

5

65

98.             

Lương Thị Thắm. Xây dựng thư viện hiện đại theo hướng Learning commons - Không gian học tập chung

4

70

99.             

Nguyễn Thị Thuỷ. Thư viện tỉnh Gia Lai - nơi chắp cánh niềm tin cho bạn đọc

2

69

100.         

Phạm Hồng Toàn. Thư viện tỉnh Thái Bình - địa chỉ đỏ của một thời văn hoá

1

72

 

GIỚI THIỆU SÁCH

101.         

Đặng Thị Tuyết Dung. Sống sao trong thời đại số?

5

71

102.         

Phan Hương. Đến với Trường Sa

2

75

103.         

Nguyễn Hoàng Lan. Sách trắng 2016

3

76

104.         

Hồ Sĩ Tá. Tục hay lệ lạ Thăng Long - Hà Nội

4

73

105.         

Nguyễn Thị Hồng Vân. 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội

1

75

 

 
Quay lại Xem tiếp

Tạp chí thư viện số 4-2009

Tạp chí thư viện số 4-2009

Ngày đăng: 07 Sep 2009

Tạp chí thư viện số 3-2009

Tạp chí thư viện số 3-2009

Ngày đăng: 30 Jul 2009