Bạn đọc lưu ý:
Khi đọc trực tuyến các Sản phầm thư viện như Thư mục Quốc gia Năm / Tháng hoặc các tài liệu điện tử khác mà không hiển thị được nội dung, xuất hiện thông báo: "Sorry, it took too long to find the document at the original source. Please try again later. You can also try to download the original document by clicking here." Nguyên nhân có thể đường truyền Internet của bạn lúc đó chậm không thể đọc file trực tuyến được, bạn có thể quay trở lại sau, hoặc nhấn chọn mục download phía cuối của trang để tải file về đọc trên máy bạn, hoặc click vào chữ "here" tại thông báo trên để download.