Hội nghị tổng kết hoạt động Liên hiệp thư viện Đồng bằng sông Cửu long nhiệm kỳ 2015–2018 và triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020

Print

Trong 02 ngày, 7-8/6, tại Thư viện tỉnh Kiên Giang, Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2018 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020.

Tham dự Hội nghị có Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện; Bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Giới - Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; Ông Diệp Hoàng Du - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang; và hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, viên chức đến từ 14 thư viện tỉnh, thành trong Liên hiệp ĐBSCL; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và cán bộ thư viện đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Kiên Giang.

Ông Diệp Hoàng Du - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang phát biểu chào mừng Hội nghị

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá hoạt động của Liên hiệp trong nhiệm kỳ 2015-2018, theo đó Liên hiệp đã chủ động, tích cực tăng cường kết nối, mở rộng hoạt động, kết quả đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2018 đề ra, có bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn năng động, sáng tạo, phát huy được khả năng cũng như năng lực của từng đơn vị, phục vụ tốt nhu cầu thông tin, học tập, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong những năm qua, Liên hiệp vẫn còn gặp nhiều nhiều khó khăn, hạn chế cần khắc phục, tháo gỡ như: sự đầu tư và phát triển thư viện các tỉnh, thành trong khu vực chưa đồng đều, phần lớn trụ sở chật hẹp, trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu, ngân sách đầu tư và nhân lực thư viện còn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa đọc, hệ thống thư viện cấp huyện và cơ sở đang gặp khó khăn về cơ chế, nhân lực, vốn tài liệu...

Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018-2020 với các nội dung quan trọng như: Xây dựng thương hiệu hoạt động thư viện, phát huy các chương trình trọng tâm, trọng điểm để quảng bá hình ảnh thư viện; Tập trung xây dựng, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện trong Liên hiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đọc và học tập suốt đời cho nhân dân. Phát huy tối đa tính liên thông, liên kết, gia tăng nguồn lực về mọi mặt, tận dụng tốt nguồn lực của 02 thư viện trung tâm vùng là Thư viện KHTH Thành phố Hồ Chí Minh và Thư viện thành phố Cần Thơ; Tiếp tục phát huy mô hình phục vụ lưu động đến cơ sở; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xã hội hóa các hoạt động thư viện, tạo bước chuyển biến mang tính đột phá đồng thời phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hội nghị cũng bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2020, gồm: Ông Lý Hoàng Vũ - Giám đốc Thư viện tỉnh Cà Mau (Chủ tịch); Bà Lê Thị Thanh Thủy - Giám đốc Thư viện tỉnh Kiên Giang và Bà Phạm Thị Hồng Liễu - Giám đốc Thư viện tỉnh Bạc Liêu (Phó Chủ tịch) để tiếp tục điều hành thực hiện kế hoạch của nhiệm kỳ mới đã thống nhất trong Hội nghị.

Ban Chấp hành Liên hiệp Thư viện ĐBSCL nhiệm kỳ 2018-2020

_________

Tin, ảnh: Nguyễn Trọng Phượng


Đọc thêm cùng chuyên mục: